Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: Doküman No: KEK Revizyon Tarihi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010"

Transkript

1 GİRİŞ 3 1. Firma Profili Ürünlerimiz Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Genel Şartlar Dokümantasyon Şartları Genel Kalite El Kitabı Doküman Kontrolü Kayıtların Kontrolü 6 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Yönetimin Taahhütü Müşteri Odaklılık Kalite Politikası Planlama Kalite Hedefleri Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Yönetim Temsilcisi İç İletişim Yönetimin Gözden Geçirmesi 8 6. KAYNAK YÖNETİMİ Kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları Altyapı Çalışma Ortamı 9 7. HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Hizmetin Gerçekleştirilmesinin Planlaması Müşteri Bağlantılı Prosesler Hizmet Şartlarının Belirlenmesi Hizmet Şartlarının Gözden Geçirilmesi Müşteri ile İletişim Tasarım ve Geliştirme Satınalma Tedarikçilerin Değerlendirilmesi Satın Alma Verileri Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Hizmet Temini Hizmet Temini Kontrolü Hizmet Temini Proseslerinin Geçerliliği Tanımlama ve İzlenebilirlik Müşteri Mülkiyeti Ürünün Muhafazası İzleme ve Ölçme Cihazlarının kontrolü ÖLÇME, İZLEME VE İYİLEŞTİRME Genel İzleme ve Ölçme 11 Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 1 / 13

2 Müşteri Memnuniyeti İç Denetim Proseslerin Ölçüm ve İzlenmesi Hizmet / Ürünün Ölçüm ve İzlenmesi Uygun Olmayan Ürün / Hizmet Kontrolü Veri Analizi İyileştirme Sürekli İyileştirme Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyet 13 Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 2 / 13

3 GİRİŞ Bu Kalite El Kitabı, ISO 9001:2008 standardı esas alınarak, GOLD GAYRİMENKUL EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK A.Ş. nin faaliyetlerini ve sistemi nin genel yapısını anlatmak amacıyla hazırlanmış temel dokümandır. Kalite El Kitabı, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanlardan yararlanılarak hazırlanır. Hazırlanan El Kitabı Üst Yönetim tarafından onaylanır. Kalite El Kitabında gerekli değişiklik yapma (revizyon ve/veya düzeltme) yetkisi sadece Kalite Yönetim Temsilcisi ndedir. Yapılan değişiklikler bilgisayarda, ilgili bölüme kaydedilir, revizyon numarası yenilenir. Üst Yönetim, uygun gördüğü takdirde El Kitabının kontrolsüz kopyası, firma dışından kişi yada kuruluşlara verilebilir. Kontrollü olarak dağıtımı yapılan bütün kopya sahipleri yapılan değişiklik ve revizyonlardan haberdar edilir. 1. FİRMA PROFİLİ TARİHÇE 20 Mart 2007 yılında Ankara da kurulan GOLD GAYRİMENKUL EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK A.Ş.; gayrimenkule ilişkin yatırım danışmanlığı, proje değerleme ve geliştirme, kentsel dönüşüm ve yenileme değer tesbitleri, gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile makine, teçhizat, gemi vb. taşınır malların değerlendirilmesi konusunda hizmet vermek üzere kurulmuştur. Şirketimiz, farklı branşlarda eğitim almış deneyimli ortakları, bilgili ve dinamik personeli ile yurtiçi ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere, kamu ve özel sektöre yönelik gayrimenkul danışmanlığı konularında çalışmalarını sürdürmektedir HİZMETLERİMİZ Gayrimenkul Değerleme Arazi ve arsalar Konut, işyeri,üretim ve satış kullanım amaçlı taşınmazlar - Daire,villa, bina,bağ,fabrika,plaza ve iş merkezi,alışveriş merkezleri vb. Sağlık, kültür ve eğlence amaçlı taşınmazlar - Hastane, dispanser, tiyatro, sinema, spor ve eğlence merkezleri vb. Konaklama kullanım amaçlı taşınmazlar - Otel,motel, apart otel,tatil köyü,pansiyon vb. Lojistik kullanım amaçlı taşınmazlar - Akaryakıt istasyonu, liman,havalimanı, terminal, soğuk hava depoları vb. Gayrimenkul geliştirme projelerine danışmanlık Etkin ve verimli kullanım analizi Yatırım projelerinin fizibilite analizi Proje danışmanlığı Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri danışmanlığı Kira bedel tespiti Makine ve teçhizat değerlemesi Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 3 / 13

4 Ekspertiz Hizmeti Satış İnsan Kaynakları Müşteri Memnuniyeti YGG SATINALMA KALİTE EL KİTABI Eski eser değerlemesi Mahkeme ve icra dairelerinde gayrimenkul bilirkişiliği 1.2. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI Bu Kalite El Kitabı, madde 1.1 belirtilen ekspertiz ve danışmanlık hizmetlerini kapsar. Kalite Yönetim sistemi ; 7.3 Tasarım ve Geliştirme, Müşteri Mülkiyeti, 7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü maddelerinden muafdır. 2. REFERANSLAR 1. ISO 9001: 2008 standardı 2. Prosedürler 3. Prosesler ve İş Akışları 4. Talimatlar ve Kalite Planları 5. Formlar 6. Standartlar 7. Sözleşmeler 8. Ekspertiz Raporları 3. PROSES HARİTASI PROSESLER Ekspertiz Hizmeti B1 B1 A1 B1 B1 Satış A1 A1 A1 A1 A1 İnsan Kaynakları A1 A2 B2 B1 B1 Müşteri Memnuniyeti B1 A1 B1 A1 A1 YGG B1 A1 A1 B1 B1 SATINALMA B1 A1 A1 B1 B1 A: Girdi sağlayan veya üretilen çıktıyı kullanan proses olduğunu gösterir. B: Bilgi veya hizmet sağlayan destek proses olduğunu gösterir. 1: Etkileşimin güçlü olduğunu gösterir. 2: Etkileşimin zayıf olduğunu gösterir. 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 standardının belirlediği çerçeve kapsamında uygulama ve takip etme kolaylığı sağlaması bakımından, kalite sistem elemanları bu El Kitabı nda, standartta belirtilen madde başlıkları altında tanımlanmış ve her bir maddenin altında, o madde ile ilgili prosedürler ve kullanılan dokümanlar belirtilmiştir. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 4 / 13

5 4.1 Genel Şartlar GOLD A.Ş. ISO 9001:2008 şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) oluşturmuş, dokümante etmiş, yürütmekte, sürekliliğini sağlamakta ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Bu kapsamda kalite yönetim sisteminin gerektirdiği prosesler ve GOLD A.Ş. deki uygulamaları tanımlanmıştır. Bu proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimini tayin için iş akışları hazırlanmıştır. Bu proseslerin uygulanması, izlenmesi, analiz edilmesi ve sürekli iyileştirilmelerinin sağlanmasına yönelik olarak Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al mantığı ile kalite yönetim sistemi dokümantasyonu hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Proseslerin birbirleri ile olan ilişkileri Proses Haritasında gösterilmiştir. Her bir prosesin iş akış şemaları ilgili proses tablolarının ekinde verilmiştir. Dış kaynaklı proseslerimiz kalite yönetim sistemimiz içinde tanımlanmış ve kontrol altına alınmıştır. 4.2 Dokümantasyon Şartları Genel GOLD A.Ş. 'nin kalite yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri içerir: Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite El Kitabı, Prosedürler ve Prosesler, Talimatlar Diğer dokümanlar (kalite planları, formlar, raporlar, listeler, tutanaklar vb). Kalite sistemindeki dokümanların seviyeleri ve birbirleriyle ilişkileri piramidal bir yapıdadır. K seviyesi Kalite El Kitabı Kalite sistemini tarif eder, kalite politikasını aktarır. P seviyesi Prosedürler (PR), Kalite sisteminin ayrı ayrı maddelerinin gereklerinin kim Prosesler (PS) tarafından, ne zaman karşılanacağını tarif eder T, F seviyesi Talimatlar Proses ve Prosedürlerde ana hatları tanımlanmış işlerin Formlar ayrıntılarını ve nasıl gerçekleştirileceğini tarif eder K.E.K Prosesler Prosedürler İştalimatları Diğer dökümantasyon Seviye1 Yaklaşımvesorumlulukları tanımlar Seviye2 Kim, Ne, Nezaman Seviye3 Nasıl Seviye4 Bilgininkayıt altınaalınmasını başlatır (formlar,etiketler,..). Bir kezkaydedilince, kalitekaydı yerinegeçebilir. Prosedürler ve Proseslerin hazırlanışı ilgili birim sorumlularının görevi olup, düzenlenmesi, yayınlanması, güncellenmesi ve orijinal nüshaların muhafazası Kalite Yönetim Temsilcisi nin sorumluluğundadır. Talimatlar, işlerin nasıl yapılacağını detaylı olarak açıklayan dokümanlardır. Talimatların hazırlanmasından ilgili birimler sorumlu olup, yayınlanması güncelleştirilmesi ve orijinal nüshaların muhafazası Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır. Formlar, raporlar, listeler ise sistemin işleyişini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış destek dokümanlardır. Bunların tasarımı ilgili birimlere ait olup bütünlüğü sağlamak amacıyla düzenlenmesi, yayınlanması, güncelliğinin sağlanması Kalite Yönetim Temsilcisi ne verilmiştir. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 5 / 13

6 4.2.2 Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sistemimizin ana dokümanı olan Kalite El Kitabı; politikamızı, işleyişi ve organizasyonu tanımlamaktadır; Bu Kalite El Kitabı; Kalite Yönetim Sistemi için oluşturulmuş ve dokümante edilmiş prosedürlerle ilgili atıfları ve proseslerin birbirlerine olan etkilerini içerir. Kalite El Kitabının uygulanmasından, geliştirilmesinden, yayınlanmasından, güncelleştirilmesinden ve orijinal nüshaların muhafazasından Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. El Kitabında referans gösterilen prosedür, proses ve görev tanımlarında, birimler arası ilişkiler, işlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı özet olarak açıklanmıştır Doküman Kontrolü Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar kontrollü dokümanlardır. Yürürlüğe girmeleri veya yapılan değişikliklerin yansıtılarak yayınlanmaları Kalite Yönetim Temsilcisi'nin kontrol ve sorumluluğu altında yapılır. Onay mercii her prosedürde tanımlandığı şekildedir ve değişikliklerde de aynı merciin onayı gereklidir. Kalite yönetim sistem dokümanları bilgisayar ortamında yayınlanır. Duyuruları, firma içinde oluşturulan e-posta sistemi üzerinden yapılır. Bu suretle değişikliklerden etkilenecek tüm birimler zamanında ve tam olarak haberdar edilir. Bu şekilde sistemden eski ve geçersiz dokümanların çıkarılması ve kullanılmalarının önlenmesi sağlanır. İlgili Doküman: Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü PR Kayıtların Kontrolü Firmamızda Kalite kayıtlarının tanımlanması, toplanması, tasnifi, dosyalanması, korunması, bakımı ve imhası için esaslar belirlenmiş ve prosedür halinde dokümante edilmiştir. Kalite kayıtları kalite yönetim sisteminin etkin olarak işleyişini göstermek amacıyla tutulan form, rapor, yazışma türü dokümanlardır. Kalite kayıtlarına kolay erişebilme, hasar ve bozulmayı önleme amacıyla belirlenmiş yöntemler uygulanmaktadır. Kalite kayıtlarının saklanma süreleri belirlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. İlgili Doküman: Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü PR YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Bu madde GOLD A.Ş. 'nin yönetim taahhüdü, müşteri odaklılık, kalite politikası, kalite hedefleri, sorumluluk ve yetki, organizasyon yapısı, yönetim temsilcisi ve yönetimin gözden geçirmesi konularını içermektedir. 5.1 Yönetimin Taahhüdü GOLD A.Ş. nin yürütme sorumluluğuna sahip üst yönetimi, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin taahhüdünü, müşteri odaklı bir yapılanma kurmak ve işlerliğini sağlamak, kalite politika ve hedeflerini oluşturmak ve yaygınlaştırmak, gözden geçirme faaliyetlerini yönetmek ve gerekli kaynakları sağlamak işlevleri ile yerine getirir. Bu işlevlerin yerine getirilmesinde ana amaç, müşteri memnuniyetinin ve çalışanların gelişiminin arttırılmasının sağlanması ve firma performansının sürekli iyileştirilmesinin temin edilmesidir. 5.2 Müşteri Odaklılık Müşteri gereksinim ve beklentilerinin belirlenmesi, anlaşılması ve karşılanmasının sağlanması ile müşteri tatmininin kazanılması amacıyla GOLD A.Ş.. nin organizasyonu müşteri odaklı bir şekilde yapılandırılmış ve kalite yönetim sistem dokümantasyonunda müşteri odaklılık göz önünde tutulmuştur. Firmanın her çalışanının, müşteri sözleşme ve şartnamelerinin yerine getirilmesinin, birinci öncelik olduğu bilincinde olması için kendi birimlerinde gerekli çalışmaları yürütür. Bu uygulamalar ile müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için, olası müşteriler de dahil olmak Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 6 / 13

7 üzere tüm müşterilerin belirlenmesi ve tanımlanması, müşteri ve hizmet karakteristiklerinin saptanması, pazardaki rekabetin değerlendirilmesi, olanakların, zayıf ve kuvvetli noktaların tanımlanması ve uzmanlaşmanın sağlanması da amaçlanmıştır. 5.3 Kalite Politikası GOLD A.Ş. de kalite, müşteri şartnamelerine tam uygunluğu sağlayacak düzeyde performans üstünlüğü olarak anlaşılmakta olup, müşteri tatmini esas olarak alınmaktadır. Kalite politikası, firmanın kültürü, müşteri memnuniyeti, sürekli gelişme ve iyileşmeyi esas alacak şekilde belirlenmiştir. KALİTE POLİTİKASI GOLD A.Ş. Türkiye nin en güçlü, en karlı, en beğenilen, lider gayrimenkul değerleme şirketleri arasında yer almayı hedeflemektedir. Bu amaçla aşağıdaki maddeler Kalite Politikamız olarak belirlenmiştir: 1. Etik değerleri ön planda tutarak müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve en doğru biçimde karşılamak, 2. Üstün nitelikli insan kaynağına, teknolojik altyapıya sahip olmak için yenilikçi çalışmaları sürekli kılmak, 3. Hizmetlerin arkasında olmak, 4. Firma çalışanlarının huzur ve güvenini sağlayarak, hizmet kalitesini artırmak, 5. Müşterilerilerinin güvenini kazanmak, Ve bütün bunları yerine getirebilmek için KYS nin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak. Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır. Kalite politikası eğitim, duyuru vb. uygulamalar ile tüm personele aktarılır, herkes tarafından anlaşılarak benimsenmesi ve politikaya uygun çalışılması sağlanır. 5.4 Planlama Kalite Hedefleri Yönetim, Yönetimin Sistemi Gözden Geçirmesi Toplantısında, bir sonraki dönem için sistemi geliştirmek ve aksayan yönlerini gidermek amacıyla yapılacakları planlar. Planların politika ve hedeflerle uyumlu olması gözetilir. Yapılan toplantılarda yıllık kalite, hizmet, yatırım, personel hedefleri belirlenir ve takip edilir. Hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmaların genel planları görüşülerek sonuca bağlanır. Bu hedefler üst yönetimin de onayı ile kabul edilir. İlgili Dokümanlar: YGG Toplantı Tutanakları Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Üst Yönetim, Kalite hedefleri de dahil olmak üzere madde 4.1 de verilen şartları yerine getirmek için, kalite yönetim sistemini planlamak amacıyla prosedürlerini, proses iş akış şemalarını, talimatlarını, kalite planlarını, görev tanımlarını ve formlarını oluşturarak uygulamaya almıştır. Kalite Yönetim Siteminde, değişiklikler planlanıp uygulandığında, ilgili tüm dokümanlar gözden geçirilerek gerekli olduğu halde tutarlılığı sağlayacak şekilde revize edilir. Kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesi için, ilgili birimlere e-posta üzerinden duyurulur. Tüm dokümanlar Kalite Yönetim Temsilcisi'nin bilgisayarında muhafaza edilir ve KYS Doküman Listesinde kayıt altına alınır. İlgili Dokümanlar: KYS Çalışma Planı Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 7 / 13

8 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Üst yönetim, firma çalışanları arasındaki hiyerarşiyi, sorumlulukları ve iletişim yollarını belirler ve personele duyurur. Bu madde kapsamında yer alan görev tanımları, Kalite El Kitabı nın 1. Kapsam maddesinde belirtilen hizmetler ile ilgili yönetim faaliyetlerini içermektedir. Bu hizmetlere yönelik örgüt yapısı Ek 1 de görülen Organizasyon Şeması nda verilmiştir. Kaliteyi etkileyen tüm personelin görev tanımları GOLD A.Ş. Görev Tanımları Dokümanları nda tanımlanmıştır. İlgili Dokümanlar: Görev Tanımları Organizasyon Şeması Yönetim Temsilcisi İlgili madde gereği üst yönetim tarafından Yönetim Temsilcisi belirlenmiş ve bir duyuru ile atanmıştır İç İletişim Üstlenilen görevlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için kalite yönetim sistemi ve müşteri gereksinimleri ile ilgili haber, duyum ve bilgileri ilgili kademe ve personel ile paylaşmak ve kullanıma sunmak için gerekli iletişim kaynakları sağlanmıştır. Bu amaçla ilgili kişiler için bilgisayar temin edilip şebeke bağlantıları yapılmıştır. GOLD A.Ş. de iç yazışmalar, mümkün olduğunca bilgisayar iletişim sistemi ile sağlanır. Ayrıca telefonla iletişim ve toplantılar da GOLD A.Ş. 'nin temel iletişim araçlarıdır. 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Bu Kalite El Kitabı kapsamında belirtilen konular, her yıl en az bir kez (Haziran ayında) yılda bir yapılan yönetimin gözden geçirme toplantıları ile gözden geçirilir. Toplantıya Üst Yönetim başkanlık eder ve bölge yöneticileri katılır. Gerek görülmesi durumunda ilgili diğer kişiler de toplantıya davet edilebilir. Toplantının zamanı, gündem maddeleri, başkanı ve yazıcısı, Yönetim Temsilcisi tarafından duyurulur. Diğer yöneticiler, toplantı öncesinde, görüşülmesini istedikleri konuları, bildirerek gündeme alınmasını sağlayabilirler. Genel olarak toplantıların gündeminde; 1. ISO 9001:2008 standardına uygunluğu, 1. Kuruluş içi kalite denetimlerinin sonuçları, 2. Müşteri veya dış kuruluşların yaptığı denetimlerin sonuçları, 3. Kapatılamayan düzeltici ve önleyici faaliyetler, 2. Kalite hedeflerinin durumu ve gerekli ise yeni hedefler, 3. Piyasa içindeki yerimiz ve rakiplerin değerlendirmesi, 4. O yıla ait analizlerle geçen yıllardaki analizlerin değerlendirilmesi, 5. Raporlama sisteminin gözden geçirilmesi, 6. Sistemin performansı ve müşteri isteklerinin karşılanma derecesi, 7. Proses performansı ve hizmet uygunluğu 8. Sektördeki gelişmeler, 9. Personel sorunları ve ihtiyaçları, ele alınır. İhtiyaç duyulan kaynaklar hakkında görüşülerek kararlar alınır ve gerçekleştirilecek faaliyetler ve sorumluları belirlenir. Yönetimin gözden geçirmesi programının hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının oluşturulması sorumluluğu Yönetim Temsilcisi ne aittir. Kayıtların oluşturulması için Toplantı Tutanağı düzenlenir. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 8 / 13

9 Yönetimin Gözden Geçirmesi Sürecinde Kullanılan Dokümanlar; Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi PS 05 Yıllık Rapor İç tetkik sonuçları Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü PR 02. Yönetimin Gözden Geçirmesi Sürecinin Kaydedildiği Dokümanlar; YGG Toplantı Tutanağı F16 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.1. Kaynakların sağlanması 6.2.İnsan Kaynakları GOLD A.Ş., çalışanlarını, madde de yer alan görev tanımlarına uygun olarak öğrenim, eğitim, beceri ve deneyimleri açısından yeterli kişilerden seçmektedir Çalışan personelin becerileri ve uzmanlıkları iç ve dış eğitimler aracılığı ile geliştirilir. Sistemin gerekleri doğrultusunda yönetim teknikleri, kalite sistemi, kullanılan bilgisayar programları ve diğer uzmanlık gerektiren konularda şirket içi eğitimler düzenlenir. Eğitim ile ilgili tüm kayıtları Kalite Yönetim Temsilcisi muhafaza eder. İlgili Dokümanlar: İnsan Kaynakları Prosesi PS Alt Yapı GOLD A.Ş., üst yönetimi, verdiği hizmetin uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı tayin eder, sağlar ve sürdürür. Altyapı aşağıdakileri kapsar : 1. Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler 2. Proses teçhizatı 3. Destek hizmetleri (taşıma, iletişim vb) Altyapının belirlenmesi ve tayin edilmesinde yapılacak proses ve operasyonlar ile bunlara ait gereksinimler göz önünde bulundurulur Çalışma Ortamı GOLD A.Ş., üst yönetimi, verdiği hizmetin uygunluğunu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını tayin eder, sağlar ve sürdürür. Çalışma ortamı sıcaklık, gürültü, ışık, aydınlatma, sağlık koşulları, nem, temizlik, hava akışı gibi hususları kapsar. 7. HİZMET GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 7.1 Hizmet Gerçekleştirilmesinin Planlaması GOLD A.Ş., hizmet gerçekleşmesini planlaması sırasında; hizmetle ilgili hedeflerini ve şartlarını, kaynak ihtiyaçlarını, hizmete özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme ve ürün-hizmet kabul kriterlerini esas alır. Bununla ilgili proseslerini belirler. Ürün için müşteri teklif istekleri bu kapsamda ele alınır ve yapılabilirlik çalışması sonrasında, teklif hakkındaki karar açıklığa kavuşur. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 9 / 13

10 7.2 Müşteri Bağlantılı Prosesler Hizmete Bağlı Şartlarının Belirlenmesi GOLD A.Ş., Müşterisine teklif vermeden önce tüm müşteri şartlarını, kuruluşun şartlarını ve varsa yasal şartları belirler Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Belirlenen şartlar doğrultusunda; yapılabilirlik çalışması (fiyat, eksper temini, teslim süreleri vb) olumlu sonuçlanırsa, müşteriye teklif verilir. Müşteri ile aramızda meydana gelebilecek yanlış ya da eksik anlaşmaları önlemek için izlenecek yöntemi belirler Müşteri ile İletişim GOLD A.Ş., satış aşamasından, ürün (rapor ) teslim edilene kadar, müşterileri ile iletişim içerisindedir. Her aşamada meydana gelebilecek değişikliklerden veya uygunsuzluklardan müşterilerini bilgilendirerek, her türlü geri beslemeyi sağlar. Ayrıca teslim sonrası oluşabilecek sorunlarda da müşterinin yanında olan GOLD A.Ş., sorunun giderilmesi için gerekli her türlü desteği verir. İlgili Dokümanlar: Satış Prosesi PS04 Ekspertiz Hizmeti Prosesi PS Tasarım ve Geliştirme GOLD A.Ş. de tasarım ve Geliştirmeye yönelik bir proses olmadığından 7.3 maddesinden muaftır. 7.4 Satın alma GOLD A.Ş., ekspertiz hizmetinin şartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla, tedarikçilerin (eksperlerin) seçimi için standarda uygun yöntemler belirlemiş ve uygulamaktadır Tedarikçilerin değerlendirmesi: Hizmet alımı yaptığımız tedarikçilerin (eksperlerin) değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen yönteme göre; tedarikçiler müşteri taleplerine uygun olarak sorunsuz raporlama, zamanında rapor teslimi, güvenilirlik açısından izlenir. Değerlendirme kayıtları tutulur ve muhafaza edilir.bölge sorumluları ve Üst Yönetim 6 ayda bir eksper değerlendirmesi yaparak eksperlere puan verir.puanı 3ün altında olan eksperlerle çalışmaya son verilir.( LST05 ) Hizmet alımları Bölge Sorumluları tarafından Eksper Listesi ndeki eksperlerden gerçekleştirilir Satın alma verileri: GOLD A.Ş. nin satın alacağı hizmetlerde görevlendireceği eksperlerde aradığı şartları GOLD A.Ş. görev tanımları kapsamında belirlemiştir Satın alınan hizmetin doğrulanması: GOLD A.Ş. Eksperler tarafından hazırlanan ekspertiz raporlarını ekspertiz hizmet prosesinde PS01 belirtildiği şekilde talimatlara uygunluğunu kontrol ederek doğrular. İlgili Dokümanlar: Ekspertiz Hizmet Prosesi PS01 İnsan Kaynakları Prosesi PS03 Eksper Çalışma Talimatı TL01 Rapor Hazırlama Talimatı TL02 LST05 Eksper Değerlendirme Listesi Eksper Değerlendirme Talimatı TL04 Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 10 / 13

11 7.5 Hizmet Sunumu Hizmet Sunumunun Kontrolü GOLD A.Ş., hizmetin sağlanmasında aşağıda belirtilen koşulları sağlamıştır; 1. Tüm ekspertiz raporları teknik spesifikasyonları ve tüm özellikleri bakımından tanımlıdır. Ve bu bilgiler ilgili personelce ulaşılabilir durumdadır, 2. Hizmetin gerçekleşmesini sağlayacak tüm talimatlar, dokümante edilerek, ilgili personelin ulaşabileceği şekilde kayıt altına alınmıştır. 3. Hizmete esas tüm ekspertiz çalışmaları talimatlar doğrultusunda uygulanmaktadır. 4. Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerle ilgili dokümanlarla tanımlanmıştır. İlgili Dokümanlar: Ekspertiz Hizmet Prosesi PS Hizmet Temini Proseslerinin Geçerliliği GOLD A.Ş. de hizmet kalitesi, Ekspertiz Hizmet Prosesi doğrultusunda kontrol edilerek, doğrulanır. İlgili Dokümanlar: Ekspertiz Hizmet Prosesi PS Belirleme ve İzlenebilirlik İşletmemizde ekspertiz raporlama işleri referans numaraları ile tanımlanır. Ekspertiz Talep formlarının takibi ile her aşamada tutulan kayıtlarına geriye dönük olarak ulaşmak mümkün olur. Oluşturulan ve yazılı hale getirilen bu sistem sayesinde geriye dönük tüm kayıtlara ulaşabilme sağlanmıştır Müşteri Mülkiyeti Firmamızda yapılan işin tabiatı gereği müşteri mülkiyeti olmadığından standartın bu maddesinden muaf tutulmuştur. Ancak gelecekteki uygulamalarımız sırasında müşteri mülkiyeti olması halinde, kalite el kitabımız revize edilerek bu maddenin gerekleri yerine getirilecektir Ürünün Muhafazası Firmamızda hazırlanan ekspertiz raporlarının korunması için uygun yöntemler geliştirilmiştir. (Kayıtların Kontrolü Prosedürü madde 5.4 ) İlgili Dokümanlar: Kayıtların Kontrolü Prosedürü PR İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü GOLD A.Ş. nin hizmetlerinde izleme ve ölçme cihazları kullanılmadığından 7.6 maddesinden muaftır. 8. ÖLÇME, İZLEME VE İYİLEŞTİRME 8.1. Genel GOLD A.Ş., Hizmet uygunluğunu göstermek, KYS nin uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için, tüm proseslerin verilerini kayıt altına alır ve bu verileri belirli zaman aralıklarında değerlendirir. 8.2.İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti Müşteri görüşleri anket, ziyaret ve müşterilerin ilettiği şikayet, teslimat performansı, iadeler vb. bilgiler aracılığı ile alınır. Müşteri memnuniyeti anketi yılda bir kez düzenlenir. Anketlerde elde edilen veriler arasında düşük seviyede Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 11 / 13

12 olanlar, ziyaretler sırasında dile getirilen şikayetler, iadeler, ve olumsuzluk içeren teslimat performansı verileri müşteri memnuniyetsizliği göstergesidir. Memnuniyetsizlik göstergelerinin olumluya dönüşmesi ile müşteri memnuniyeti seviyesinde artış elde edilmesi hedeflenir İç Denetim Uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini, sürekliliğini, planlanan düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak amacıyla yapılacak kuruluş içi kalite denetimleri konusunda bir prosedür hazırlanmış ve dokümante edilmiştir. Kuruluş içi kalite denetimleri yılda bir kere yapılır. Önceki denetim sonuçları, faaliyetlerin durumu, müşteri istek ve şikayetleri göz önüne alınarak planlanır. Denetimler, denetlenecek birim ya da faaliyetten direk sorumlu olmayan bağımsız ve eğitimli personel tarafından gerçekleştirilir. Denetim sonucunda bulunan eksiklik ya da uygunsuzlukları gidermek denetlenen birimin sorumluluğundadır. Düzeltici faaliyetler takip tetkikleri ile izlenir. Denetim sonuçları kayıt ve muhafaza edilir. Yönetimin sistemi gözden geçirmesi toplantılarında veri olarak kullanılır. İlgili Doküman: İç Tetkik Prosedürü PR Proseslerin Ölçüm ve İzlenmesi GOLD A.Ş., üst yönetimi tüm prosesler için, kalite politikasının gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak Kalite Performans Kriterlerini tanımlar ve bunlara yönelik ölçülebilir hedefleri belirler. Tanımlanan ve belirlenen kriter ve hedefler, saptanan ölçütler çerçevesinde periyodik olarak toplantılarda izlenir ve gerçekleşen performans ile hedeflenen arasındaki fark açısından değerlendirilerek gerekçeleri araştırılır. Yapılan gözden geçirme sonucu tespit edilen uygunsuzlukları düzeltmek ve tekrarlamasını önlemek veya iyileştirme / gelişme fırsatlarını firmaya yaygınlaştırmak için Düzeltici / Önleyici Faaliyet Raporu düzenlenir ve gerekli faaliyetler başlatılarak takip edilir. Bu işlevin yapılmasında ana amaç, firma proseslerinin performansının sürekli iyileştirilmesini temin ederek müşteri memnuniyetinin ve çalışanların gelişiminin arttırılmasının sağlanmasıdır. İlgili Doküman: Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü PR Hizmetin Ölçüm ve İzlenmesi GOLD A.Ş., zorunlu standartlar, şartnameler ve müşteri istekleri göz önüne alınarak hizmet şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için hizmete gerekli özellikleri veren karakteristikler izlenir ve ölçülür. Bu doğrulama, Hizmet gerçekleştirme prosesinin girdi, proses ve son kontrol aşamalarında planlanan düzenlemelere (talimatlara) göre gerçekleştirilir. Geçerli kılma, bu proseslerin planlanmış sonuçlarının elde edilme yeteneğini gösterecek şekilde uygulanır. Ekspertiz raporları Eksper Çalışma Talimatı TL01, Rapor Hazırlama Talimatı TL02 ye göre incelenir. Kabul onayı alınmış ekspertiz raporları kullanılır. Kabul kriterlerinin uygunluğu ile ilgili kayıtlar muhafaza edilir. İlgili Dokümanlar: Ekspertiz Hizmet Prosesi PS01 Eksper Çalışma Talimatı TL01 Rapor Hazırlama Talimatı TL02 Rapor Kontrol Formu F Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrolü Belirlenmiş şartlara uymayan ekspertiz raporlarının yanlışlıkla müşteriye teslim edilmesini engellemek için yapılacak işlemler belirlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 12 / 13

13 Ekspertiz raporuna girdi teşkil edecek belge ve evraklarda, proses sırasında ya da son kontrolde çıkan uygunsuz raporlar için yapılacak işlemler, sorumluluk ve yetkiler belirlenmiştir. Yapılacak işlemler işletmede raporun yenilenmesi olabilir. Uygun olmayan ürünlerin (raporların) uygunsuzluk nedenleri, yapılacak işlemler kayıt edilir ve korunur. Uygun olmayan ürün/hizmetlerle ilgili yöntemler dokümante edilerek, kayıt altına alınmıştır. İlgili Doküman: Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü PR Veri Analizi Proses yeterliliklerini, ürün/hizmet karakteristiklerini tespit etmek ve iyileştirmek amacıyla ihtiyaç duyulan temel istatistik teknikler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. İlgili Doküman: Raporlar 8.5. İyileştirme Sürekli İyileştirme GOLD A.Ş., Sürekli iyileşmeyi sağlamak amacı ile; Yönetimin gözden geçirmesi verilerini, iç denetim sonucunda elde edilen verileri, düzeltilici önleyici faaliyetlerle ilgi verileri ve tüm istatistiksel verileri değerlendirir. Bunlara bağlı olarak kalite hedeflerini gözden geçirir, gerekli gördüğü hallerde yeni hedefler belirler / Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler: GOLD A.Ş., uygunsuzlukları gidermek ve olası uygunsuzlukları önlemek amacı ile Düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatır. Bu faaliyetlerin ilgili yöntemleri tanımlamak amacı ile Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü PR-05 hazırlamış ve uygulamaya geçirmiştir. Ayrıca iç denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzluklar da düzeltici ve önleyici faaliyetler kapsamında ele alınır. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin sonuçları, yönetimin sistemi gözden geçirmesi toplantılarında değerlendirilir. İlgili Dokümanlar: İç Tetkik Prosedürü PR-03. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü PR-04. Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü PR-05. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 13 / 13

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 KONU S.NO 9001:2008 ST.NO İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3 Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 Atıf Yapılan Standartlar 4 2 Terimler ve Tarifler 4 3 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:Bu prosedürün amacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtımı, gözden geçirilmesi,

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI Sayfa 2 / 14 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. BAFRA TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HAKKINDA... 3 2. KALĐTE POLĐTĐKASI... 4 3. KAPSAM... 4 4. KALĐTE YÖNETĐM

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KALİTE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin

Detaylı

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 28.05.2013 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : Sayfa No 1/17 İÇİNDEKİLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - İçindekiler 1 - Kuruluşun

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI (KEK) İÇİNDEKİLER BÖLÜM 01 BÖLÜM 02 BÖLÜM 03 BÖLÜM 04 BÖLÜM 05 KALİTE EL KİTABI DAĞITIMI ÖNSÖZ SAVEL LTD.ŞTİ. TANITIMI KALİTE POLİTİKASI KAPSAM (Standart Madde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 1/20 FERHAN Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 2/20 No İçindekiler Sayfa No İçindekiler 2 Revizyon Çizelgesi 3 0.0 Giriş 4 0.1 Kuruluşun Tarihçesi 4 1.0

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman No: EBG-GPOL-01 Revizyon No: 01 Tarih:01.08.2011 Sayfa No: 1/5 Amaç: Bu Politikanın amacı E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. nin ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi Nerede Revizyon Yapıldığı No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Yayın 03.06.2014 No 00 Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ISO 9001:2008 yönetim sisteminin gerektirdiği iç ve dış kaynaklı dokümanların kodlanması, hazırlanması, kontrolü, yayınlanmadan önce onaylanması,

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ Sayfa 1/9 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması,

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü Doküman Numarası KOM/101/PR-003 ISO 9001: 2008 KYS Kriter No 5.5.3. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı