T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI"

Transkript

1 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK : Prof. Dr. Ömer DALMAN : Doç. Dr. Hakan ALP Yedek Jüri : Doç. Dr. Celal DURAN Mayıs 2013 Trabzon

2 ÖNSÖZ Son yıllarda kalite, standardizasyon ve akreditasyon kavramları daha iç içe kullanılır hale gelmiştir. Uluslararası ticarette ürünlerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı için DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) tarafından yürütülen Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılması çalışmalarıyla birlikte akreditasyonun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Laboratuvar sektörü hizmet sektörüdür. Laboratuvarların çalışma birimlerine göre, ilgili bakanlıkların çıkardığı yönetmeliklerle, laboratuvar akreditasyonu ve tescilinin önemi görülmektedir. Deney raporlarının güvenilirliği ve raporların geçerliliği akredite bir laboratuvar olmayı gerektirmektedir. Bu bitirme çalışmasında son yılların güncel konularından olan akreditasyon kavramının tanımı yapılarak öneminden bahsedilmiş, akredite olmak isteyen bir laboratuvarın taşıması gereken nitelikler ve uygulanan süreç anlatılmıştır. Bitirme çalışmamız boyunca tecrübeleriyle bize ışık saçan, en iyi şekilde yönlendiren, hiçbir yardımı esirgemeyen sayın danışman hocamız Prof. Dr. Ümmühan OCAK a teşekkür eder saygılarımızı sunarız. Bahtiyar BALCI Melike AYDIN

3 İÇİNDEKİLER 1. KALİTE VE STANDART Kalite Toplam Kalite Yönetimi Standart ve Standardizasyon Yönetim Sistemleri ve İlgili Standartlar AKREDİTASYON Akreditasyon Kavramı Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Uygunluk Değerlendirmesi Kalite Belgelendirme Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Görevleri Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) TÜRKAK ın Uluslar Arası Akreditasyon Süreci TÜRKAK ın Görev ve Yetkileri Türkak organları Sektör Komiteleri Türkak ın Organizasyon Şeması Akreditasyonun Uluslar Arası Boyutu Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) Uluslararası Akreditasyon Kurumu (IAF) Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Akreditasyon Aşamaları Akreditasyon Başvuru Süreci Akreditasyon denetim süreci Başvuru Dokümanları Kuruluşun Denetimi Düzeltici Faaliyetler Akreditasyon Karar Süreci Akreditasyon Gözetim Süreci Akreditasyon Yenileme Denetimi...17

4 3. TS EN ISO/IEC STANDARDININ UYGULANMASI X Laboratuvarının Tanıtımı X Özel Laboratuvarının Organizasyon Şeması Yönetim Şartları Kuruluş Yönetim Sistemi Dokümantasyon kontrolü Kalite El Kitabı Organizasyon El Kitabı Talimatlar Prosedürler Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Deneylerin Taşerona Verilmesi Hizmet ve Malzemelerin Satın Alınması Müşteriye hizmet Şikayetler Uygun Olmayan Deney İşleminin Kontrolü İyileştirme Düzeltici Önleyici Faaliyet Kayıtların Kontrolü İç Tetkikler Yönetimin Gözden Geçirmesi Teknik Şartlar Personel Yerleşim ve Çevre Şartları Deney Metotları ve Geçerli Kılınması Cihazlar Ölçümlerin İzlenebilirliği Numune Alma Deney Numunelerine Uygulanan İşlemler Deney Sonuçlarının Kalite Güvencesi Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi Gerekli Eğitimlerin Verilmesi.32

5 1. KALİTE VE STANDART 1.1. Kalite Kalite, ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamı olarak tanımlanmıştır. Yani kalite, amaca uygunluktur, ihtiyacı karşılamaktır ya da kısaca müşteri tatminidir. Kalite, insanın her zaman daha iyiyi arama güdüsünü karşılama çabasıdır. Teknoloji açısından bakacak olursak teknoloji sürekli gelişmektedir. İnsanın zamanla değişen ihtiyaçlarını takip edebilmek ve karşılayabilmek gerekmektedir. Aksi halde bugün verilen bir hizmet yarın kabul görmeyebilir. Örneğin 1960 larda üretilen arabalar, döneminde süper karşılanırken; 1970 lerde ortalama görülüp, 1980 lere gelindiğinde aynı standartlarda üretilen arabaların hiç de değerli bulunmadığı ve satılamayacağı görülmüştür. Laboratuvarlar açısından kalitenin iki boyutu vardır: Teknik kalite Hizmet kalitesi Teknik açıdan çok güçlü bir laboratuvar olabilir. Yani, cihazlar iyidir, personel iyidir, metotlar geçerlidir, deney sonuçları hep gerçeği yansıtmaktadır, izlenebilirlik ve doğruluk tamdır. Ancak, teknik açıdan yeterli olmak, her zaman müşteriyi tatmin etmeyebilir. Örneğin; Müşterinin talebi doğru anlaşılabiliyor mu? Sonuçlar zamanında iletilebiliyor mu? Müşteri bir şeye itiraz ettiği zaman geriye dönük inceleme yapılabiliyor mu? Bu nedenle, hizmet performansı açısından da müşteriyi tatmin etmek gerekir. ISO 17025, kalitenin bu iki boyutuna sık sık dikkat çekmektedir.

6 Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi (TKY), bir kuruluşta iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla, önceden belirlenmiş müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin yerine getirilmesini öngören bir yönetim felsefesidir. TKY, tüm çalışanların ve her kademenin tam katılımını gerektirir. TKY ye göre kalite, sadece ürün veya hizmeti değil, iyileştirilebilen her kavramı kapsar. TKY nin temel unsurları şöyledir: Müşteri odaklılık, Tedarikçilerle işbirliği, Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı, Süreçler ve verilerle yönetim, Sürekli gelişme ve yaratıcılık, Liderlik, Sonuçlara yönlendirme, Toplumsal sorumluluk. TKY, bir yöntem değildir. Ancak, diğer tüm yönetim tekniklerini şemsiyesi altına alan bir yönetim felsefesidir Standart ve Standardizasyon Standart, bir şeyler yapmak için üzerinde anlaşılmış ve tekrarlanabilir yoldur. Standardizasyon, Uluslar arası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir, şeklinde tanımlanmıştır. Standardizasyon, yapılacak üretimin belirli bir plan ve program çerçevesinde yapılmasını sağlarken; aynı zamanda da uygun kalitenin zamandan tasarrufla yüksek verimlilikte en az kayıpla üretimini sağlar.

7 Yönetim Sistemleri ve İlgili Standartlar Yönetim sistemleri ve standartlar Avrupa Standardizasyon Komitesi CEN (The European Committee Standardization) tarafından oluşturulmakta ve uzmanlardan oluşan komiteler tarafından geliştirilmektedir. Bu standartların başlıcaları şunlardır: ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi, ISO Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi. ISO 9000 serisi standartlar; üretim, tesis ve serviste kalitenin güvence altına alınması için gerekli yönetim sisteminin şartlarını içermektedir. ISO standardı; çevre kirliliğine hassas kuruluşların, çevre mevzuatına uyumu da hedefleyerek, oluşturmaları gereken yönetim sisteminin şartlarını açıklamaktadır. OHSAS şartnamesi; iş kazası ve meslek hastalıklarına hassas kuruluşların, ilgili mevzuata uyumu da hedefleyecek biçimde, oluşturmaları gereken yönetim sisteminin şartlarını içermektedir. ISO standardı; deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarların, müşteriye her zaman doğru ve güvenilir sonuçlar verebilmeleri için, karşılamaları gereken şartları kapsamaktadır. Bu standartların hiçbiri zorunluluk kapsamında olmamasına rağmen günümüzde bir iş yerinin bu standartlara uygun çalışıyor olması müşteriye güven vermesini ve rakiplerine karşı üstünlük kurmasını sağlamaktadır.

8 2. AKREDİTASYON 2.1. Akreditasyon Kavramı Akreditasyon, bir organizasyonun, programın veya grubun standartlar veya kriterler ile uyumunun yetkili bir kuruluş tarafından incelenmesi ve onaylanmasını içeren resmi işlemler sürecidir. Yani akreditasyon, yeterliliğin tescilidir. Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra akreditasyonun yararları şu şekilde sıralanabilir; Spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere sahip laboratuvarların resmen tanınması, Laboratuvarların test tekrarı ve değerlendirmelerinin bertaraf edilmesi veya azaltılması, Akredite laboratuvardan çıkan test sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görmesi, Saygınlık, ticari üstünlük ve müşteri memnuniyeti Kalitenin sürekliliğini ve güvenirliliği disiplin altına alması, Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolü, personelin teknik yeterliliğinin artması, deneylerin kalite düzeyinin artması. Globalleşen dünyada ülkelerin ürettikleri ürünlerin serbest dolaşımı ve bir başka ülkede kabul edilebilirliği önemli bir unsurdur. Bu yüzden üretilen ürün veya hizmetlerin ihraç edilmesi aşamasında ürün ve hizmetler için talep edilen test, kalibrasyon veya muayene raporları önemlidir. Tüm bunların güvenilirliği akreditasyon sayesinde temin edilmektedir. Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu, TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon laboratuvarları için Genel Şartlar standardına göre düzenlenmektedir. Bu standardın kapsamı bölüm 3 de açıklanacaktır.

9 2.2. Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çatısı altında faaliyet gösteren bir araştırma geliştirme enstitüsüdür. Enstitü'nün amacı, Türkiye'de yapılan tüm ölçümleri güvence altına almak, bu ölçümlerin uluslararası sisteme entegrasyonunu sağlamak, mevcut ve yeni ölçme teknolojilerini geliştirmek, böylece ticari ve endüstriyel ortamda kullanılan ölçümlerin doğruluğunu temin etmek için gerekli Ulusal Metroloji Sistemi'ni oluşturarak ulusal ve uluslararası ticarette eşitliğin sağlanmasına ve Türk endüstriyel ürünlerinin kalitesinin artırılmasına ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkıda bulunmaktır Uygunluk Değerlendirmesi Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek amacıyla yapılan deney, analiz, muayene, kalibrasyon ve belgelendirme işleridir Kalite Belgelendirme Tanımlanmış bir ürün, işlem veya hizmetin belirli standart veya ayrı bir dokümana göre yeterli uygunlukta olduğunun bağımsız bir makam tarafından belgelendirilmesi faaliyetidir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Mal ve hizmetlerin niteliklerini tespit etmek amacıyla; deney, analiz, muayene ve belgelendirme çalışmaları yapan kuruluşlardır. Dünya genelinde akreditasyon alanında iş birliği yapan kuruluşlar şekil 1 de gösterilmektedir.

10 ILAC IAF DÜNYA SEVİYESİ EA Avrupa APLAC PAC Asya-Pasifik IAAC Amerika BÖLGESEL SEVİYE UAK UAK UAK ULUSAL SEVİYE UYGUNLUK DEĞERLENDİRİLMESİ Şekil 1. Akreditasyon Alanında İşbirliği 2.5. Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı; TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon laboratuarları için Genel Şartlar, TS EN ISO Tıbbi Laboratuvarlar Kalite ve Yeterlilik için Özel Şartlar standartlarına ek olarak Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve TÜRKAK ın rehber dokümanlarını kullanarak, laboratuvarların bu standart ve dokümanlarda belirtilen kriterlere uygunluğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi işlemlerini yürütmektedir Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Görevleri Her türlü kalibrasyon, analiz ve test laboratuvarlarının akreditasyonu için teknik ve bilirkişi komiteleri oluşturmak, Akreditasyon başvurularının sonuçlandırılması için teknik incelemeyi yapmak veya yaptırmak, onay için Yönetim Kurulu na sunmak, Akredite edilen kuruluşları izlemek ve kontrol etmek, Gerektiğinde akreditasyonun geçici veya devamlı olarak iptali için Yönetim Kurulu na teklifte bulunmak, Konularıyla ilgili olarak Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

11 2.6. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası kabulünü temin etmek amacıyla kurulmuştur TÜRKAK ın Uluslar Arası Akreditasyon Süreci Türkak; Kasım 2002 tarihinde Avrupa Akreditasyon Birliği ne (EA) tam üye oldu. 19 Aralık 2002 tarihinde Uluslar Arası Laboratuvar Akreditasyon Birliği ne (ILAC) gözlemci üye oldu. 4 Nisan 2006 Laboratuvar, muayene ve sistem belgelendirme akreditasyonu alanlarında Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalayarak uluslar arası tanınırlığı olan akreditasyon kuruluşu haline gelmiştir. 10 Mayıs 2006 tarihinde Uluslar arası Laboratuvar Birliği (ILAC) ne tam üyelik başvurusu kabul edilmiş, deney ve kalibrasyon laboratuvarları alanında Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MRA) imzalanmıştır yılında Personel, Ürün, Çevre Yönetim Sistemleri Belgelendirme alanlarında da Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MLA) imzalanmıştır. Türk Akreditasyon Kurumu, Uluslar Arası Akreditasyon Kurumu (IAF) ile de faliyet gösterdiği tüm alanlarda Karşılıklı Tanınma Anlaşması imzalamıştır TÜRKAK ın Görev ve Yetkileri Akreditasyon ile ilgili ölçüt ve önlemleri belirlemek, bunları uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek, Akredite edilmek üzere başvuruda bulunan laboratuvar, ürün/hizmet, sistem, personel ve benzeri belgelendirme kuruluşlarının değerlendirmesini yapmak ve akredite edilip edilmemesine karar vermek,

12 Akredite edilen kuruluşları izlemeye almak ve gerektiğinde geçici veya devamlı olarak akreditasyon kararını durdurmak, Akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen işaret ve belgelerin kullanımını özendirici düzenlemeler yapmak, Uluslararası, akreditasyon kuruluşları ile ilişkiler kurmak, Gizlilik ilkesi çerçevesinde çalışmak, Görev alanına giren konularda eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak Türkak organları Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Sekreterlik Genel Kurul, kurumun en yüksek karar organıdır Sektör Komiteleri Belirli akreditasyon alanlarında gerekli eğitime, deneyime, teknik yeterliliğe sahip, ilgili sektörü iyi bilen, tarafsız olarak hareket eden bilirkişilerden oluşan ve Türk Akreditasyon Kurumu faaliyetlerinin geliştirilmesi ve düzenlenmesi için teknik destek hizmeti veren komitelerdir. Ölçme Tekniği ve Kalibrasyon Sektör Komitesi Gıda ve Mikrobiyoloji Sektör komitesi Belgelendirme Sektör Komitesi Muayene Sektör Komitesi Türkak ın Organizasyon Şeması Türkak ın organizasyon şemasında genel kurula bağlı denetleme kurulu ve yönetim kurulu bulunur. Genel kurul 49 temsilciden oluşur. Denetleme kurulunda 3 üye ve yönetim kurulunda 7 üye vardır. Genel sekreter yönetim kuruluna bağlıdır. Genel sekreter ise, genel

13 sekreter yardımcısı, uluslar arası ilişkiler müdürü, bilgi işlem müdürü, eğitim tanıtım müdürü, personel ve idari mali işler müdürü, hukuk müşaviri, laboratuar akreditasyon başkanlığı, sistem akreditasyon başkanlığı, personel akreditasyon başkanlığı, hizmet akreditasyon başkanlığı ve şikayet ve itirazları değerlendirme komitesinden sorumludur. Türkak ın organizasyon şeması şekil 2 de gösterilmiştir. Genel Kurul Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Genel sekreter Genel Sekreter. yrd. Uluslararası ilişkiler Müdürü Bilgi İşlem Müd. Hukuk Müşaviri Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başkanlığı Sistem Akr. Başkanlığı Şikayet ve itirazları değerlendirme Eğitim Tanıtım Müdürü Personel ve İdari Mali İşler Müd. Personel Akr. Başkanlığı Hizmet Akr. Başkanlığı Şekil 2.Türkak ın Organizasyon Şeması 2.7. Akreditasyonun Uluslar Arası Boyutu Uygunluk değerlendirme işlemleri sonrası verilen rapor ve belgelerin tanınabilirliğinin tesisi ve başka bir değişle test, muayene, belgelendirme sonuçlarının uluslararası ticarette teknik engelle karşılaşmaması için söz konusu kuruluşlar bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası organizasyonlar oluşturmuşlardır. Bu organizasyonların

14 ulusal, bölgesel ve uluslar arası akreditasyon kuruluşları ile Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları yapmaları global ölçekte belge tanınabilirliği için iyi bir çözümdür. Bu konuda akreditasyon kuruluşlarının üye olabildiği çatı kuruluşlar vardır. Bunlar laboratuar akreditasyon kuruluşları için Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği- ILAC ve belgelendirme akreditasyon kuruluşları için Uluslararası Akreditasyon Forumu- IAF dir Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ILAC toplantıları doğru ve güvenilir sonuçlar veren akredite laboratuarlar arasında bir iletişim ağı geliştirmeyi amaçlar. Bu karşılıklı tanıma sistemi yabancı pazara mal ihraç eden şirketlerin akredite laboratuvarlardan çıkmış test sonuçlarının kabul edilmesi imkanı sağlar. Bu her iki taraf içinde yeniden deney yapma ihtiyacının ortadan kalkması ile maliyeti düşürür. ILAC, dünya çapında birçok laboratuvar akreditasyon sistemlerinin birleştirildiği uluslar arası bir kuruluştur ve 7 komiteden oluşur. Bu komiteler, düzenleme komitesi, akreditasyon komitesi, laboratuvar komitesi, pazarlama ve iletişim komitesi, toplantı yönetim komitesi, ortak gelişimi destek komitesi, finans ve tetkik komitesidir Uluslararası Akreditasyon Kurumu (IAF) IAF, akredite edilmiş sertifikasyon kurumlarının güvenilirlik ve uygunluğunu denetlemek amacıyla kurulmuştur. IAF çalışma programında, birinci gurup; ISO\IEC kılavuzlarını ve benzer dokümanlarını yorumlayan dokümanlar hazırlar, ikinci gurup; çok taraflı anlaşmaları yapmak için gerekenleri ve prosedürleri hazırlar, üçüncü gurup; çevre yönetim sistemlerine adaptasyon, satıcının tetkik belgelemesine güven, standartların tasarımı ve program veriminin değerlendirilme şeklinin belirlenmesi konularıyla ilgilenir.

15 Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile aday statüsündeki ülkelerin akreditasyon kuruluşlarının üye olduğu üst kuruluştur. EA akreditasyon kapsamı aşağıdaki maddeleri içerir. Deney ve kalibrasyon laboratuvarları, Muayene kuruluşları, Kalite yönetim sistemi, Çevre yönetim sistemi, Ürün ve hizmet, Personel Sertifikasyon kuruluşları 2.8. Akreditasyon Aşamaları gerekir: Akredite olmak isteyen bir kuruluşun aşağıda belirtilen aşamalardan geçmesi Akreditasyon başvuru süreci Akreditasyon denetim süreci Akreditasyon karar süreci Akreditasyon gözetim süreci Akreditasyon yenileme denetimi Şekil 3 de gösterilen akreditasyon aşamalarına göre; akredite olmak isteyen kuruluş önce Türkak a bilgilendirme başvurusunda bulunur sonrasında gerekli formları doldurarak akredite olmak için başvuruda bulunur. Başvuru dosyası incelenerek yeterli bulunması halinde saha denetimi gerçekleştirilir. Denetim sonrasında varsa uygunsuzluklar giderilerek Türkak a denetim dosyası sunulur. Karar aşaması ve gözetim sürecinden belirli bir zaman sonra yenileme denetimi gerçekleştirilir. Bu aşamalar ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

16 Bilgilendirme başvurusu Gerekli form ve bilgilerin sunularak akreditasyon başvurusu yapılması HAYIR Başvuru dosyası tam mı? EVET Denetim süreci Denetçilerin belirlenmesi Başvuru dokümanlarının incelenmesi Laboratuvarın denetlenmesi Uygunsuzlukların giderilmesi Akreditasyon karar süreci Akreditasyon sertifikası Gözetim süreci Akreditasyon yenileme denetimi Şekil 3. Akreditasyon aşamaları

17 Akreditasyon Başvuru Süreci Bir kuruluşun belirlemiş olduğu faaliyetler kapsamında yapılan iç denetim sonrası akreditasyona hazır olduğuna karar verilmesi halinde kuruluş tarafından TÜRKAK a akreditasyon başvurusu yapılır. Bu süreç aşağıdaki basamakları içerir; ISO standardına göre belirlenen kapsamlarda sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır. Akreditasyon kuralları gereği belirlenen sürelerde ve adetlerde faaliyetler gerçekleştirilerek kayıtlar oluşturulur. Hazırlanan başvuru dosyası akreditasyon kurumuna sunulur. (Başvuru dokümanları de açıklanmıştır.) Akreditasyon kurumu tarafından başvuru dosyası incelenir varsa eksiklerin en fazla 3 ay içersinde tamamlanması istenir Akreditasyon denetim süreci Denetim süreci aşağıdaki basamakları içerir; Denetçiler seçilir. Denetim ekibi bir baş denetçi ve akredite edilecek kapsama göre birkaç denetçiden ve gerektiğinde teknik uzmanlardan oluşur. Başvuru yapan kuruluş ile akreditasyon kurumu arasında denetim yapılacak tarihler ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır. Kuruluşun bir itirazı olması durumda R10-08 Şikayet ve İtirazlar Rehberi ne uygun olarak TÜRKAK a başvuru yapması gerekir. Denetim sözleşmesi imzalanır Denetçiler görevlendirilir Başvuru dokümanları kalite sistemi ve teknik içerik açısından incelenir Kuruluşun denetimi gerçekleştirilir (Açılış toplantısı, ISO\IEC standardının gerekleri, personel ile görüşmeler, teknik uygulamalar, kapanış toplantısı.) Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir. Denetim esnasında incelenecek dokümanlar, denetimin nasıl gerçekleştirileceği ve gerektiğinde uygunsuzlukların nasıl giderileceği aşağıda açıklanmıştır.

18 Başvuru Dokümanları Akreditasyon için başvuru yapacak bir deney veya kalibrasyon laboratuvarının Türkak tarafından istenen hazırlaması zorunlu bazı dokümanlar vardır. Bu dokümanlar denetim sürecinde denetim ekibi tarafından incelenir. Hazırlanması zorunlu dokümanlar maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir. Hazırlanan bu dokümanların Türkak web sayfasında bulunan TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı na yüklenmesi gerekir. Tam olarak doldurulmuş ve yetkili kişi tarafından imzalanmış Başvuru Formu Kuruluşun yasal statüsü, ticari sicil kaydı ve ortakları hakkında bilgi Kalite el kitabı Personelin; yetkilendirildiği alanı, ünvanını, mesleğini, deneyim süresini ve imza sirkülerini içerecek şekilde oluşturulmuş ve üst yönetim tarafından onanmış personel listesi Gizlilik taahhütleri Sorumluların (tüm yönetici ve anahtar personelde dahil olmak üzere), ad ve görevlerini belirten organizasyon şeması Kalite sisteminde yer alan tüm dokümanların revizyonlarını da gösteren ana doküman listesi Numunelerin alınması ve muhafazasına dair bilgiler (İşaretleme, taşıma, koruma vs.) Cihaz/teçhizatın kot ve seri numarası ile kalibrasyonlarını da gösteren listesi Deney işlerinin taşerona devredilmesi halinde ilgili sözleşmeler ve taşeronların listesi Deney laboratuarları kontrol formu ve yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma ölçümlerine katılım listesi Kuruluşun Denetimi Akreditasyon için başvuru yapan kuruluşun bütün dokümanları, kalite sistemi ve teknik açılardan denetim ekibi tarafından incelenir ve varsa uygunsuzluklar giderildikten sonra saha denetimi gerçekleştirilir. Bu denetim amacı, başvuran kuruluşun akreditasyon talebinde bulunduğu kapsamda; yönetim sistemi ve teknik yeterliliğinin akreditasyona esas

19 alınan uluslararası standartlar ile tamamlayıcı kriterleri ihtiva eden dokümanların gereklerini karşılayıp karşılamadığını anlamak ve sistemin sürdürülebilirliği hakkında gerekli bilgileri toplamaktır Saha denetimi, denetim ekibi ile başvuran kuruluş yönetimi arasında yapılan açılış toplantısıyla başlar. Denetimde yer alan denetçi ve teknik uzmanlar, başvuru kapsamında yer alan metotların ve metotları uygulayan personelin yeterliliğini tespit etmek için ilgili personel ile mülakat yapmak ve metotları uygulatmak suretiyle denetimi gerçekleştirirler. Ayrıca, laboratuvarlar denetimin bir parçası olarak P704 Yeterlilik Deneyleri ve Karşılaştırma Ölçümleri Prosedürü nde belirtilen kriterler çerçevesinde yeterlilik deneylerine veya laboratuarlar arası karşılaştırmalara katılmalıdırlar. Gerekli hallerde denetim durdurulabilir. Denetim durdurulması halinde yeni bir denetim yapılması gerekir ve durdurulmuş denetim gerçekleştirilmemiş kabul edilir. Denetim sonunda kuruluş yetkilileri ve denetim ekibi arasında kapanış toplantısı gerçekleştirilir, denetimde elde edilen gözlemler ve bulgular bu toplantıda açıkça ifade edilir Düzeltici Faaliyetler Düzeltici faaliyetler, bir iş veya yönetim sistemindeki veya teknik faaliyetlerdeki politikalardan ve prosedürlerden sapmalar tespit edildiğinde bu sapmaları düzeltme amaçlı uygulanan faaliyetlerdir. Küçük uygunsuzluk; deney ve muayene sonuçlarına direkt etkisi olmayan ve belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan faaliyetlerin sonucunu direkt olarak etkilemeyen uygunsuzluklardır. Büyük uygunsuzluk; Ölçüm ve muayene sonuçlarına direkt etkisi olan veya belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan faaliyetlerin sonucunu direkt olarak etkileyen uygunsuzluklardır. Akreditasyon için başvuran kuruluş, denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için yapmış olduğu düzeltici faaliyetleri en geç 3 ay içinde TÜRKAK a sunar. Değerlendirme sonucunda gerekli görülürse takip denetimi başlatılır. Takip denetimi bir denetçi tarafından yapılan ek bir ziyarettir. Amacı; düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını kontrol etmek, kuruluşun yeterliliğini yeni kanıtlarla desteklemektir.

20 Akreditasyon Karar Süreci Teknik sorumlu denetim raporu ve diğer başvuru dokümanlarını inceleyerek herhangi bir unsurun eksik olup olmadığını kontrol eder ve ilgili Birim Başkanına sunar. Denetim raporu ve ekleri ilgili Birim Başkanı tarafından gözden geçirildikten sonra akreditasyon karar teklifi ile birlikte karar için Genel Sekreterliğe sunulur. Tüm akreditasyon kararları Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarından oluşan bir heyet tarafından alınır. Akreditasyon kararının alınmasından sonra, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ile bir akreditasyon sözleşmesi imzalanır. Akreditasyon sertifikasında akreditasyonun başlangıç tarihi olarak karar tarihi verilir. Sertifikanın geçerlilik süresi, gözetim denetimlerinin başarılı olması ve akreditasyon yenileme denetiminin akreditasyon karar tarihinden itibaren 48 ay içerisinde yapılması halinde 52 aydır. Akredite edilen kuruluşlar akredite olduğu kapsamlar belirtilerek TÜRKAK websayfasında yayımlanır Akreditasyon Gözetim Süreci Akredite kuruluşa akreditasyon verildiği tarihten itibaren en geç 12 ay içinde ilk gözetim denetimi düzenlenir. Rutin gözetim denetimleri 12 ay (en geç 14 ay) da bir yapılır. Gözetim denetimi aynı ilk denetim gibi, dokümanların incelenmesi, saha denetimi, düzeltici faaliyetlerin kontrolü, rapor ve belgelerin incelenmesi aşamalarından oluşur. Gözetim denetiminde aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara dikkat edilir; Yönetim sisteminin organizasyon ve yapılan faaliyetlerle ilgili etkinliği, Kuruluşta gerçekleştirilen değişikliklerin akreditasyon kriterleriyle uygunluğu, Akredite kuruluş bünyesinde meydana gelen önemli değişikliklerin TÜRKAK a düzenli olarak bildirilmesi, İç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi, Müşteri memnuniyeti, şikayetler ve itirazlar, Karşılaştırma ölçümleri ve yeterlilik denetlerine katılım ile ilgili dokümantasyon ve kayıtlar, Cihaz ve referansların kalibrasyonu ve uluslar arası izlenebilirliği, Metotlar, metot değişiklikleri ve geçerli kılma çalışmaları.

21 Gözetim denetimlerinde, önceki denetimde tespit edilmiş olan uygunsuzlukların giderilmesi için gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin uygulanıp uygulanmadığı konusu önemlidir. Belirlenen süre zarfında kuruluş tarafından düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmezse, P702 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için Akreditasyon Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve Kapsam Değişikliğine İlişkin Prosedür e göre işlem yapılır. Bu süre zarfında akredite edilmiş kuruluş bünyesinde meydana gelen önemli değişikliklerin TÜRKAK a düzenli olarak bildirilmesi gerekir Akreditasyon Yenileme Denetimi Akredite edilen kuruluş akredite edildiği tarihten itibaren 48nci ayın bitiminden en az 6 ay önce TÜRKAK a yazılı başvuru yaparak Akreditasyon Sertifikasının yenilenmesini isteyebilir. Akreditasyon yenileme denetiminin kapsamı ilk akreditasyon denetimiyle aynıdır. Akreditasyon yenileme başvurusunun zamanında yapılmaması ve yenileme denetiminin 48 ay içersinde gerçekleşmemesi durumunda akreditasyon geri çekilir. Akreditasyon sürecindeki denetim periyotları şekil 4 de gösterilmektedir. 52 ay 12 ay 12 ay 12 ay 12 ay En fazla 14 En fazla 14 İlk akreditasyon ay ay Akreditasyon Kararı yenileme 1.Gözetim 2.Gözetim 3.Gözetim Yenileme Denetimi denetimi denetimi denetimi Şekil 4.Akreditasyon Döngüsü İçindeki Denetim Periyotlar

22 3. TS EN ISO/IEC STANDARDININ UYGULANMASI Akredite olmak isteyen bir laboratuvar TS EN ISO/IEC standardına göre başvuru yapmadan önce bu standardın gerekliliklerini kapsayan bir sistemi laboratuvarda kurmak zorundadır. TS EN ISO/IEC standardının kapsamı aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. TS EN ISO/IEC standardının kapsamı: Bu standart, numune alma dahil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bir laboratuvarın yeterliliğinin tanınması için sağlaması gereken genel şartları kapsar. Bu standart, standart dışı ve laboratuvar tarafından geliştirilen metotlarla yapılan deney ve kalibrasyon hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin şartları da kapsar. Bu standart, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar, birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar. Bu standart, personel sayısına veya deney ve/veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlara uygulanabilir. Laboratuvar, numune alma, yeni metotların tasarımı ve geliştirilmesi gibi bu standart kapsamında yer alan bir veya birden fazla faaliyeti yürütmüyorsa, bu hususlarla ilgili maddelerdeki şartlar uygulanmaz. Bu standart, laboratuvarın kalite, idarî ve teknik işlemleri için yönetim sistemlerini geliştirmeleri amacıyla kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu standart, laboratuvarın müşterileri, yasal yetkililer ve akreditasyon kuruluşları tarafından, laboratuvarların yeterliklerinin tanınması ve onaylanması için de kullanabilir. Bu standardın, laboratuvarların belgelendirilmesine esas alınması amaçlanmamıştır. Bu standartda yönetim sistemi terimi, laboratuvarın işlemlerini düzenleyen kalite, idarî ve teknik sistemler anlamında kullanılmaktadır. Deney ve kalibrasyon laboratuvarları, bu standardın şartlarına uyduğu takdirde, deney ve kalibrasyon faaliyetlerinde ISO 9001(Kalite Yönetim Sistemi) in ilkelerini de karşılayan bir kalite yönetim sistemi uygulamış olurlar.

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Laboratuvarlarının Akreditasyonu Recep YEŞİLÖZ Başdenetçi Akreditasyon Uzmanı Mayıs 2015 Ankara 1 TASLAK

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI KALİBRASYON LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU Soner KARATAŞ Laboratuvar Akreditasyon Başkan V. 13.02.2013 TÜBİTAK UME 1 AKREDİTASYON Akreditasyon

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013

Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013 Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013 1 Tanımlar Uygunluk değerlendirmesi : Deney, analiz, kalibrasyon, ölçüm hizmetleri, ürün, sistem, personel belgelendirmesi, hammadde, malzeme, ürün, tesis,

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Sistem Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Sistem Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Sistem Akreditasyon Başkanlığı Sistem Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon; Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi, Sayfa No 1/10 2.1. Yükümlülük Beyanı AVRASYA TTM Laboratuarı yürütme yetkisine sahip yönetimi, yaptığı işte ve ürettiği analiz sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır. Bu kapsamda Avrasya TTM

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Serhat GÖK Akreditasyon Uzmanı Akreditasyon Denetimlerinde Sık Tespit Edilen Uygunsuzluklar ve Avrupa da Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu 3 Kasım 2016 SİVAS Sunum İçeriği

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi gereğince hazırlanan plana göre gerçekleştirilen iç tetkiklere yöntem belirleyerek kalite yönetim sisteminin etkinliğinin, uygulanabilirliğinin

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TÜRKAK ın, akreditasyon süreci içinde görevlendireceği denetçilerin eğitimi ile ilgili kural ve usullerini açıklamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür; baş denetçi,denetçi

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ. Doküman No.: P602 Revizyon No: 02. Kontrol Onay. İmza.

Türk Akreditasyon Kurumu SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ. Doküman No.: P602 Revizyon No: 02. Kontrol Onay. İmza. Doküman Adı: TÜRKAK ADINA KURS VEREN EĞİTMENLERİN SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: P602 Revizyon No: 02 6 2 Akış Şemasında düzenlemeler yapılmıştır. 5 2 Yeki ve Sorumlukluklar

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Ahmet GÖZÜKÜÇÜK TÜRKAK Genel Sek.Yrd. İstanbul, 30/05/2013 Sunum içeriği Akreditasyon kavramı ve uluslararası akreditasyon yapısı TÜRKAK akreditasyon süreçleri

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v.

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v. Sayfa No: 1/8 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 4.SORUMLULUKLAR 5.PROSEDÜR DETAYI 6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 7.DÖKÜMANTASYON 8.DEĞİŞİKLİKLER 9.EKLER ADRES ANKARA CADDESİ NO:306 34913 ŞEYHLİ - PENDİK - İSTANBUL

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Tibbi Laboratuvarlarda ISO 15189 Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı IFCC Diyabet Biyobelirteçlerinin

Detaylı

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 3 Sorumluluklar bölümü tamamen değiştirildi. 4.1.1 Belgenin dondurulma süresi 4 ay olarak düzeltildi. 4.1.2 b Düzeltici faaliyet süresi 60 gün

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam İSG YÖNETİM SİSTEMİ 1 Kapsam Bu Standart, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını İyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar.

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ Güven KANDEMİR Mayıs 2015, Eskişehir 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR ÜRÜN BELGELENDİRME Tanımlar Akreditasyon Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Kontrol ve sertifikasyon hizmeti için, müteşebbislerin başvurularının alınması ve kendileri ile sözleşme yapılması aşamasına kadar olan kısımdaki yapılacakları kayıt altına almak 2. Kapsam LİKYA

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

*Toplam Kül Tayini TS 1564, 1990. *Suda Çözünen Kül Tayini TS 1565, 1990. *Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini TS 1567, 1990

*Toplam Kül Tayini TS 1564, 1990. *Suda Çözünen Kül Tayini TS 1565, 1990. *Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini TS 1567, 1990 RİZE TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI 213 FAALİYET RAPORU FAALİYET ALANI: T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan 14.2.28 tarihinde Kuruluş İzin Belgesini alan laboratuvarımız Faaliyet

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/8 1.AMAÇ CPC ye sistem belgelendirme için başvuran ayrı yerlerde bulunan işletmelerin başvuru kabul esasları ve tetkik kurallarının IAF MD 1 e göre belirlenmesi.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ PR22/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; müşteri

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6 OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI 1 / 6 1. Kapsam OSEM-Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ P04 Yayın 24.04.2017 Bu Prosedür, 3M MYM Kalite Politikası BÖLÜM 9.9/ ŞİKÂYET ve İTİRAZLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ ile BÖLÜM 11.0 PROSEDÜRLER ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardı uyarınca hazırlanmıştır.bu belgeyi

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı