ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI"

Transkript

1 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI süreç süreç süreç

2 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI Baskı No: 01 Yayın Tarihi: 15/03/2012 Kopya: Orijinal Dağıtım: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Belgelendirme Kuruluşu (TSE-TÜRKAK)

3 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER LİSTESİ ÖNSÖZ... İİİ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI... 1 I) GİRİŞ... 1 A) AMAÇ... 1 II) KURULUŞUN TANITIMI... 1 A) TEŞEKKÜLÜN KURULUŞ AMACI... 1 B) MİSYONUMUZ... 1 C) VİZYONUMUZ... 1 D) TEŞEKKÜLÜN KISA TARİHÇESİ ) Etibank Genel Müdürlüğü dönemi ) Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü dönemi ) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü dönemi... 3 E) TEŞEKKÜLÜN İŞTİRAKLERİ ) Yurt içi iştiraki ) Yurt dışı iştirakleri... 3 Ğ) ÜRÜNLER... 3 F) ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI... 4 G) ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞ YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ... 4 H) ETİ MADEN ETİK STANDARTLARI VE DEĞERLERİ ) Sürekli gelişme ) Sorumluluk ) Saygı ) Güven... 5 I) KISALTMALAR... 5 İ) ÖZEL TERİM VE KAVRAMLAR... 5 J) ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABININ UYGULANMASI, DEĞİŞİKLİKLERİ, ONAYLANMASI, YAYIMLANMASI VE DAĞITIMI... 5 III) ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ) Kapsam ) Hariç tutma ) Referanslar ) Terimler ve tanımlar ) ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ) Genel şartlar... 6 Süreçler, alt süreçler ve destek süreçler... 7 İlgili dokümanlar: ) Dokümantasyon şartları ) Genel ) Entegre yönetim sistemi el kitabı ) Dokümanların kontrolü ) Kayıtların kontrolü ) YÖNETİM SORUMLULUĞU ) Yönetimin taahhüdü ) Müşteri odaklılık Entegre Yönetim Sistemi Politikası ) Kalite planlaması Entegre Yönetim Sistemi hedefleri ) Entegre yönetim sisteminin planlanması ) Sorumluluk, yetki ve iletişim ) Sorumluluk ve yetki ) Yönetim temsilcisi ) İç iletişim ) Yönetimin gözden geçirmesi (YGG) ) Genel ) Gözden geçirme girdisi ) Gözden geçirme çıktısı ) KAYNAK YÖNETİMİ ) Kaynakların sağlanması i

4 6.2) İnsan Kaynakları ) Genel ) Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim ) Alt Yapı ) Çalışma Ortamı ) HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ) Hizmetin gerçekleştirilmesinin planlanması ) Müşteri ile ilişkili süreçler ) Hizmete ilişkin şartların belirlenmesi ) Hizmete/ürüne ilişkin şartlarının gözden geçirilmesi ) Müşteri ile iletişim ) Tasarım ve geliştirme ) Satınalma ) Satınalma süreci ) Satın alma verileri ) Satın alınan ürünün doğrulanması ) Üretim ve hizmetin temini ) Üretim ve hizmetin temini kontrolü ) Ürün ve hizmet temini proseslerinin geçerliliği ) Belirleme ve izlenebilirlilik ) Müşteri mülkiyeti ) Hizmet/ürün muhafazası ) İzleme ve ölçme ekipmanlarının kontrolü ) ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME ) GENEL ) Ölçme ve izleme ) Müşteri memnuniyeti ) İç tetkik ) Süreçlerin ölçüm ve izlenmesi ) Ürünün / hizmetin izlenmesi ve ölçülmesi ) Uygun olmayan hizmet ve ürünün kontrolü ) Veri analizi ) İyileştirme ) Sürekli iyileştirme ) Düzeltici faaliyet ) Önleyici faaliyet EK-1 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI EK-2 SÜREÇ ETKİLEŞİM ŞEMASI EK-3 PAZARLAMA, SATIŞ VE LOJİSTİK SÜRECİ / ÜRETİM SÜRECİ AKIM ŞEMASI ii

5 ÖNSÖZ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün varlığı; bor mineralleri ve tesis varlığı, madeni çıkarma, işleme, üretim kapasitesi, ürün geliştirme, yeni ürün üretme, üretim teknolojisi geliştirme ve tüm bu süreçleri yönetme yeteneğine sahip insan gücünden doğar. Teşekkülün varlığını ve rekabetin devamını sağlayan; müşteri talebi ve müşteri beklentilerinin karşılanmasıdır. Müşteri talebi, pazar payı ve pazar koşulları; üretim miktarını, üretme kapasitesini, yeni yatırımları, satın alma ihtiyacını, kaynakların faaliyetleri karşılama düzeyini ve bütçenin gelir kalemlerini belirler. Bu kapsamda, Teşekkül faaliyetlerinin omurgasını Pazarlama, satış ve lojistik süreci ile Üretim süreci oluşturur. Bu iki süreç, ürün geliştirme, yeni ürün üretme ve üretim teknolojisi geliştirme boyutlarıyla bir arada Teşekkülün rekabet yeteneğinde bire bir etkisi olan, değer artıran ve oluşturan kritik süreçlerdir. Dünyada, bilgiyi iyi yönetenler başarılı olabilmektedir. Bu bakımdan, Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyonu içinde tanımlanmış yapının; süreçlerin ve bilginin yönetilmesini ön plana çıkartan, anlaşılabilir ve uygulanabilir nitelikte, süreç, değişim ve iyileştirme odaklı olması önem arz etmektedir. Sonuçları ölçümlenmeyen bir sürecin yönetilmesi, değişim ve gelişim odaklı yönetilemeyen bir sürecin iyileştirilmesi beklenemez. Bu çerçevede, Teşekkülün stratejik amaç ve hedeflerinin birimlerin ve çalışanların hedeflerine indirgenmesi, faaliyetlerin ve hedeflerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda izlenmesi; daha da önemlisi bilgi akışı bozukluklarının önüne geçilerek bilginin doğru ve teknolojik alt yapı ile bütünleşik olarak yönetilmesi; performansın değerlendirilmesini, süreçlerin modellenmesini sağlayacak ve belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır. Tüm bunların yanında, organizasyonu oluşturan birimler, çalışanlar ve sistemlerin; süreç yönetimi, bilgi paylaşımı ve yönetimi, iletişimin güçlendirilmesi, kalite ve müşteri odaklı öncelikleriyle faaliyet göstermesi ile; kendi alanında dünyada lider konuma gelmiş Eti Madenin daha da güçlenmesini sağlayacak, kârlılık ve verimliliğini artıracaktır. TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ile TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Standardı şartlarına uygun olarak hazırlanmış Entegre Yönetim Sistemi El Kitabıyla öngörülen uygulamaların bir araç olarak Eti Maden yönetim sistemine yerleştirilmesi sonucunda; süreçlerin modellenmesi ve iyileştirilmesi, bilgi yönetimi ve performans odaklı yönetimini ön plana çıkartacak ve destekleyecektir. Bütün çalışanlara Entegre Yönetim Sistemi faaliyetlerinde başarılar dilerim. Dr. Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı iii

6 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI I) GİRİŞ a) Amaç Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı faaliyet alanında yerine getirilen hizmetin, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği Standardı şartlarına uygun olarak sunulmasında referans doküman olarak hazırlanmıştır. II) KURULUŞUN TANITIMI a) Teşekkülün kuruluş amacı Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek ve yurt dışında da benzer faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmektir. b) Misyonumuz Bor zenginliğimizi sürdürülebilir kalkınma modeli çerçevesinde değerlendirip, bor ürünlerine dönüştürerek tüm insanlığın hizmetine sunmak ve ülke refahına katkıda bulunmaktır. c) Vizyonumuz Geleneksel bor ürünleri piyasasında istikrarlı büyümesini sürdüren, ayrıcalık yaratacak yeni bor ürünlerinin geliştirilmesinde öncü rolü üstlenen ve ülkemizi dünya bor sektörünün bilgi ve teknoloji havzası haline getirerek bor kaynaklarından maksimim katma değer yaratan kuruluş olmak. ç) Entegre Yönetim Sistemi politikamız Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynakları hariç, başta bor madeni olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak nitelikte, verimli ve kârlı işletmek, Faaliyetlerinde insanı, çevreyi, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak yönetim sistemi şartlarını uygulamak, sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır. d) Teşekkülün kısa tarihçesi 1) Etibank Genel Müdürlüğü dönemi Atatürk ün önderliğinde 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde toplanan İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar doğrultusunda; sanayi bankalarının kurulması gereğinden söz edilerek, sanayinin birçok sahalarında sanayi kooperatiflerinin, sanayi kredi müesseselerinin, sanayi gayesiyle teşekkül edecek anonim şirketlerin tesisiyle ferdilikten, topluluğa ve birliğe doğru gidilebileceği, büyük sanayi iktisatlarında irşat ve iştirak ile halka yol gösterilmesi gereği önerilmiştir. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının programı olarak bilinen; Cumhuriyet Hükümetinin 11 Nisan 1934 tarihinde Sınai Tesisat ve İşletme Raporları Üzerinde Tetkikler ve Kararlar Başlıklı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen yatırım projeleri uygulanmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak; 14 Haziran 1935 tarihli ve 2805 sayılı Kanun ile madencilik, enerji ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermek üzere Etibank kurulmuştur. Kuruluşun adı; Eti Uygarlığından esinlenerek, Ulu Önder Atatürk tarafından kuruluşun adı Etibank olarak adlandırılmıştır. 11/4/1983 tarihli ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunmak üzere; 28/10/1983 tarihli ve 99 sayılı Etibank Kuruluşu Hakkında KHK. ile; 14/6/1935 tarihli ve 2805 sayılı Etibank Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve Etibank adı altında teşkilatlandırılmış, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı KHK. ile, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının; hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve diğer hususları düzenlenmiş, 1

7 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı KHK. ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük hakları düzenlenmiştir. 15/5/1991 tarihli ve 3743 sayılı Kanun ile 28/10/1983 tarihli ve 99 sayılı Etibank Kuruluşu Hakkında KHK. yürürlükten kaldırılmıştır. Daha sonraki yıllarda Etibank ın faaliyet alanının çok genişlemesi üzerine çalışmaların istenilen şekilde düzenlenmesi ve kontrol edilmesi güçleşince; Demir madenciliği ve demir çelik işletmeciliği 1955 yılında, Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumuna, Kömür işletmeciliği 1957 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna, Enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili faaliyetleri ise 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiş ve kuruluş bu alanlardan çekilmiştir. Bankacılık kesimi 1993 yılında Kamu Ortaklığı (Özelleştirme) İdaresine bağlanmış ve 1998 yılında özelleştirilmiştir. Bu özelleştirme işleminden sonra Etibank Genel Müdürlüğü isminin değiştirilmesi yasal bir zorunluluk haline gelmiş ve bu kapsamda, isim değişikliğinin yanı sıra, kuruluşun yeniden yapılandırılmasına da karar verilmiştir. 2) Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü dönemi 4/2/1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 26/1/1998 tarihli ve 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Etibank Genel Müdürlüğünün unvanı, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve kuruluşun yapısı içinde; 1) Eti Bor A.Ş., 2) Eti Alüminyum A.Ş., 3) Eti Krom A.Ş., 4) Eti Elektrometalürji A.Ş., 5) Eti Gümüş A.Ş., 6) Eti Bakır A.Ş., 7) Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. bağlı ortaklık şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulunun; 28/7/2000 tarihli ve 2000/63 sayılı kararı ile Eti Bakır A.Ş., 10/10/2000 tarihli ve 2000/76 sayılı kararı ile Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalürji A.Ş. ve Eti Gümüş A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınarak Teşekkülün bağlı ortaklığından çıkarılmıştır. Yüksek Planlama Kurulu nun 26/4/2001 tarihli ve 2001/T-9 sayılı kararı ile; Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. nin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak Teşekküle devredilmiş, Yönetim kurulunun 18/10/2001 tarihli ve 143/1 sayılı kararıyla; Teşekkül bünyesinde faaliyet göstermek üzere Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı adı altında yeni bir daire başkanlığı kurulmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/8/2003 tarihli ve 2003/49 ve 2003/45 sayılı kararı ile; Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirme programına alınmıştır. 8/2/2000 tarihli ve 2000/283 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; Teşekkülün iştiraki olan Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Teşekkülün bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. 21/1/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9/1/2004 tarihli ve 2004/6731 sayılı kararname ve eki karar ile; Eti Holding Anonim Şirketinin adı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 2

8 3) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü dönemi Bağlı ortaklık statüsü kaldırılan Eti Bor Anonim Şirketine bağlı; Bigadiç Bor İşletme, Emet Bor İşletme, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme, Kırka Bor İşletme, Kestelek Bor İşletme müdürlükleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Yüksek Planlama Kurulunun 30/12/2004 tarihli ve 2004/T-39 sayılı kararı ile; Eti Zeolit Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Yönetim kurulunun 24/6/2010 tarihli ve 358/8 sayılı kararı ile Kestelek Bor İşletmesi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü organizasyon yapısında üretim müdürlüğünün başmühendisliği haline getirilmiştir. Yüksek Planlama Kurulunun 16/9/2009 tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararıyla kabul edilen ve 9/11/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünden Kestelek Bor İşletmesi çıkartılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 tarihli ve 2011/14 sayılı kararı ile; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bulunan %28,2 oranındaki iştirak hissesi özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. e) Teşekkülün iştirakleri 1) Yurt içi iştiraki Eti Soda A.Ş. 2) Yurt dışı iştirakleri AB Eti Products O.Y. Etimine S.A. ğ) Ürünler Ürün adı Üretildiği işletme ve tesis Ürünlerin kimyasal formülü Bigadiç Konsantratör Tesisi Kestelek Konsantratör Tesisi Konsantre Kolemanit Emet Konsantratör Tesisi 2CaO. 3B 2 O 3. 5H 2O Hisarcik Konsantratör Tesisi Espey Konsantratör Tesisi Konsantre Tinkal Kırka Konsantratör Tesisi Na 2B 4O 7.10 H 2O Konsantre Üleksit Bigadiç Konsantratör Üleksit Tesisi Na 2O 2CaO. 5B 2 O 3.16 H 2O Öğütülmüş Kolemanit Bigadiç Öğütme Tesisi Na 2B 4O 7.10 H 2O Öğütülmüş Üleksit Bigadiç Öğütme Tesisi Na 2O 2CaO. 5B 2 O 3.16 H 2O Boraks Pentahidrat Bandırma Boraks Tesisi Na 2B 4O 7.5 H 2O Boraks Dekahidrat Bandırma Boraks Tesisi Na 2B 4O 7.10 H 2O Etibor 48 Kırka Bor Türevleri Tesisi Na 2B 4O 7.5 H 2O Etidot 67 Bandırma Etidot Tesisi Na 2B 8O 13.4 H 2O Etibor 68 Kırka Etibor 68 Tesisi Na 2B 4O 7 Borik Asit Bandırma Borikasit Tesisi Emet Borikasit Tesisi H 3BO 3 Sodyum Perborat Tetrahidrat Bandırma Sodyum Perborat Tesisi NaBO 3.4 H 2O Sodyum Perborat Monohidrat Bandırma Sodyum Perborat Tesisi NaBO 3.H 2O Susuz Boraks Kırka Susuz Boraks Fabrikası Na 2B 4O 7 Kompaktlanmış Kalsine Tinkal Kırka Kalsine Tinkal Tesisi Na 2B 4O 7.2 H 2O Boroksit (Susuz Borik Asit) Bandırma Boroksit tesisi B 2O 3 Pirit Külü (Ara Ürün) Bandırma Sülfürik Asit Tesisi FeS 2 3

9 f) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması Teşekkül organizasyon şeması kitabının Ek-1 inde yer almıştır. g) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün iş yerleri ve iletişim bilgileri Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Keçiören/ANKARA Ek hizmet binası; Bahçekapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No:179 Etimesgut /ANKARA (İst. yolu 9. km.) c) Tel: ç) Faks: d) Web: e) e-posta: h) Eti Maden etik standartları ve değerleri Teşekkülün faaliyet alanında etik ilke ve değerler; sürekli gelişme sorumluluk saygı güven olmak üzere dört değer üzerinde gerçekleştirilir. Bu değerler tüm iş davranışlarını ortaya koyan etik standartların birinci adımını, tüm etik uygulamaların ve davranışların temelini oluşturur. 1) Sürekli gelişme Çalışmaların sürekli daha iyiye doğru değişme önceliğiyle kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi, tüm çalışanların sinerji oluşturarak birbirinin gelişimini desteklemesi ve işbirliği içinde çalışmaları, çalışanların yetkinliğinin artırılması, faaliyetlerin daha üstün teknoloji ve yöntemle ve müşteri talebini karşılayan kalitede gerçekleştirilmesi esastır. 2) Sorumluluk 2.a) Kurumsal itibar, her seviyede personelin sorumluluklarını yerine getirilmesi ile sağlanır. Her tür iletişimde Eti Maden için çalışıldığı ve Eti Madenin temsil edildiğinin farkında hareket edilir. Ülkemizin bor madeni, Eti Maden insan kaynağı ve zaman, öncelikli üç kaynaktır. Kaynakları geliştirmek, korumak ve hedefler doğrultusunda değerlendirmek en önemli sorumluluktur. 2.b) Eti Maden; kurum çalışanlarının, paydaşlarının ve faaliyetlerden etkilenen tüm canlı hayatın ve çevrenin korunmasını birinci derecede önemser, bununla ilgili sorumlulukları yerine getirmeye özen gösterir. 2.c) Teşekkülün tüm faaliyetleri ve işlemleri mevzuata ve hukuka uygun olma bilinci ve yükümlülüğü ile yerine getirilir ve düzenleyici kurum ve kuruluşlara yetkiler dâhilinde doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler zamanında sunulur. 2.ç) Çalışanların; haklarını bilmesi önemsenir ve oryantasyonlarında bu yönde bilgi verilmesi, haklarını tam ve doğru biçimde kullanmaları sağlanır. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşılır, ayrımcılık içermeyen, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması ve bireysel gelişimleri için çaba gösterilir. 2.d) Teşekkül faaliyetlerinde; müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine mümkün olan en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışılması, ürünlerin, zamanında ve akdedilen koşullarda sunulması, müşterilere; saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşılması esastır. 2.e) Tedarikçilere karşı adil ve saygılı davranılmasına, yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesine, iş yapılan kişi ve kuruluşların gizli bilgilerinin dikkatle korunmasına gerekli özen gösterilir. 2.f) Uluslararası piyasada yasal ve etik olan alanlarda rekabet edilir ve milletlerarası hukuk çerçevesinde işlemler yerine getirilir. 2.g) Stratejik kararlar alırken çevreye zarar verilmemesi; teknoloji, güvenlik, sağlık ve çevre bilimleri alanlarındaki yeni anlayışların ışığında, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi göz önünde bulundurulur. 4

10 2.ğ) Faaliyet raporları ve dönemsel finans raporları, mevzuatın belirlediği ölçüde Teşekkülün web sayfasında, ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında, doğru ve şeffaf bir şekilde sunulur. 3) Saygı Kurum olarak bütün iş süreçlerinde ve ilişkilerinde çalışanlarla ve tüm paydaşlarla saygı çerçevesinde hareket edilir. 4) Güven Her kademedeki çalışanlar güvene dayalı iş yapar. Güven ortamını oluşturmak için yönetimde, problemlerin çözümünde, yeni girişimlerde tarafsız, ölçmeye ve bilgiye dayanan uygulamalar yapılır. ı) Kısaltmalar Entegre yönetim sistemi kapsamındaki doküman adları ile merkez ve taşra teşkilatı birim adlarının kısaltmaları; Doküman Kontrol Prosedürü nde (EYS-PEK/PR1/) açıklanmıştır. i) Özel terim ve kavramlar Entegre Yönetim Sistemi: TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin (III.1 de listelenen) merkez teşkilatının kapsam dâhilindeki birimlerinde ve Lojistik Dairesi Başkanlığına doğrudan bağlı lojistik müdürlüklerindeki, TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği standardı şartlarının ise merkez teşkilatında Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığının laboratuvar faaliyetlerindeki uygulamalarını ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Sistemiyle entegrasyonu, Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sistemi (EBYAS): Elektronik ortamda oluşturulan her türlü belgenin gönderilmesi, standart dosya planı ve haberleşme kodlarını esas alarak kayıtların saklanması, arşivlenmesi ve istatistiği olarak değerlendirilmesini sağlayan sistemi, Etinet (İntranet; yerel ağ): Teşekkül bünyesinde bilgilerin paylaşıldığı veya farklı iş gruplarının bir araya gelerek iletişim sağladığı bilgi işlem alanını, Eti Yönetim Bilgi Sistemi (Eti YBS - ERP): Teşekkülün; yönetimiyle ilgili veri kaynaklarının bir sistem bütünlüğü içinde toplanıp, faaliyetlerine bilgi işlem desteği sağlayan, özellikle farklı düzeylerdeki yönetim katlarının tetkik ve stratejik kararlarını başarılı kılacak nitelikte sürekli bilgi akıtmayı amaçlayan bilişim sistemini, Müşteri: Teşekkülün ürünlerini satın alan, merkez laboratuvarlarında analiz hizmeti satın alan kuruluş veya kişiyi, Pozisyon Esaslı Görev Tanımları El Kitabı: Merkez ve taşra teşkilatı personelinin yaptığı işi, rolünü, fonksiyonunu ya da süreçteki yerini tanımlayan, görev ve yetkilerini; birimler itibarıyla iş bölümünü, personelin; sorumluluk, yetki ve iş ilişkilerini açıklayan el kitabını, Üst yönetim: Teşekkül genel müdürü, genel müdür yardımcılarını, Entegre Yönetim Sistemi Koordinasyon Kurulu: Entegre yönetim sisteminin takip, koordinasyon ve yönetimini sağlamaktan sorumlu olan; Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve koordine ettikleri birimlerin yöneticileri tarafından oluşturulan kurulu, ifade eder. j) Entegre Yönetim Sistemi El Kitabının uygulanması, değişiklikleri, onaylanması, yayımlanması ve dağıtımı Bu El Kitabı içinde açıklanan entegre yönetim sisteminin uygulanmasından, dokümanın ve dokümanda yapılacak değişikliklerin onaylanmasından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü sorumludur. Ancak, bu görev genel müdür adına yönetim temsilcisi tarafından yapılır. Bu El Kitabı; Teşekkülün Etinet sayfasında yayımlanır. El Kitabının yayımlanması entegre yönetim sistemi kapsamındaki birimlere dağıtılmış ve duyurulmuş anlamına gelir. 5

11 Bu El Kitabı; standart dosya planına uygun olarak EBYAS (elektronik ortam) kapsamında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Performans ve Yönetim Geliştirme Müdürlüğünce elektronik bilgi olarak dosyalanarak arşivlenir. Bu El Kitabı, elektronik imza onaylı olarak, elektronik ortamda veya taşınabilir belleklerle belgelendirme kuruluşlarına gönderilir. III) ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ 1) Kapsam Teşekkülün; Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. Pazarlama ve Satış Dairesi Bşk. Lojistik Dairesi Bşk. Bandırma Lojistik Md.(*) Değirmenözü Lojistik Md.(*) İstanbul Lojistik Md. İzmir Lojistik Md. Teknoloji Geliştirme Dairesi Bşk. Enerji ve Otomasyon Dairesi Bşk. Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Bşk. İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Bşk. Satınalma Dairesi Bşk. Mali İşler Dairesi Bşk. Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Bşk. birimlerinin faaliyet alanında gerçekleşen görevler; TS EN ISO 9001:2008 kapsamındadır. (*) Bandırma ve Kırka İşletmeleri Entegre Yönetim Sistemi belge kapsamında yer almaktadır. TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği standardı şartları ise; merkez teşkilatında Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Laboratuvar Müdürlüğü faaliyetlerinde uygulanır. 1.1) Hariç tutma TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının 7.3 tasarım ve geliştirme maddesi hariç tutulmuştur. 2) Referanslar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Entegre Yönetim Sisteminde; TS EN ISO 9000:2007 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Terimler ve Sözlük, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri- Şartlar, TS EN ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistemleri- Performansın İyileştirmesi İçin Kılavuz TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri- Şartlar, TS EN ISO IEC Deney ve Kalibrasyon Cihazlarının Yeterliliği standartları referans olarak alınmıştır. 3) Terimler ve tanımlar Kaliteye ilişkin genel tanımlar TS EN ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler ile EN ISO /IEC ve VİM: 1993 de verilen ilgili tanımlar geçerlidir. 4) ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1) Genel şartlar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; mevzuat şartlarını, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını, TS EN ISO/IEC Deney ve Laboratuvar Cihazlarının Yeterliliği Standardı şartlarını, kurum şartlarını, müşteri şartları ve belgelendirme kuruluşu şartlarını dikkate alınarak Entegre Yönetim Sistemini kurmuş, dokümante etmiş, uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belirlenmiş olan süreçler, sırası ve süreçlerin birbiri ile olan etkileşimleri aşağıda verilmiştir. Bu süreçlerin etkinliğini ve kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyulan kriterler ve metotlar belirlenmiş ve uygulamaları tanımlanmıştır. Bu süreçlerin, operasyonu ve izlenmesi için gerekli kaynaklar sağlanarak kurum performans raporuyla izlenmekte, ölçülmekte, analiz edilmekte ve yönetilmektedir. 6

12 Kuruluşun, dış kaynaklı süreç uygulaması bulunmamaktadır. Bunun yanında planlanan sonuçlara ulaşmak ve sürekli iyileşme sağlamak için gerekli faaliyetler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Süreçler, alt süreçler ve destek süreçler 1) Pazarlama, satış ve lojistik süreci 2) Üretim süreci İlgili dokümanlar: Süreç Etkileşim Şeması; El Kitabının Ek- 2 sinde yer almıştır. 4.2) Dokümantasyon şartları 4.2.1) Genel Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kapsamında entegre yönetim sistemi politikasını, hedeflerini, entegre yönetim sistemi el kitabını, ihtiyaç duyulan diğer dokümanları, standardın öngördüğü prosedürleri ve kayıtları oluşturmuştur. Bu dokümanlar elektronik ortamda ve kontrollü olarak muhafaza edilmektedir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü entegre yönetim sistemi dokümanları; EYS El Kitabı EYS Prosedürler El Kitabı EYS Laboratuvar Kalite El Kitabı EYS Laboratuvar Prosedürler El Kitabı Entegre Yönetim Sisteminde dış kaynaklı dokümanlar; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği standardı, ilgili mevzuat, müşteri şartları ve benzeri yayınlar Doküman Kontrol Prosedüründe tanımlanmıştır. Entegre Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanması, kodlanması, onaylanması, dağıtımı, muhafazası, yayımlanması ve değişiklikleri Dokümanların Kontrolü Prosedürü nde (EYS-PEK/PR1) açıklanmıştır ) Entegre yönetim sistemi el kitabı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve IEC Deney ve Kalibrasyon Cihazlarının Yeterliliği standartlarında belirtilen şartları kurum faaliyet ve süreçlerine uygun olarak değerlendirmiş ve entegre yönetim sistemi politikasını, bu sistemler için oluşturulan ve dokümante edilen prosedürleri ve diğer dokümanlara atıfları, bu sistem içerisindeki süreçleri, sırasını ve süreçler arasındaki etkileşimleri açıklamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır ) Dokümanların kontrolü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında gerekli görülen dokümanların yeterlilik açısından onaylanmasını, yayımlanmasını, gözden geçirilmesini, gerektiğinde güncelleştirilmesini ve tekrar onaylanmasını, doküman değişikliklerinin yapılmasını, dış kaynaklı dokümanların belirlenmesini, dağıtımı ve kontrolünün sağlanmasını, geçersiz dokümanların ortadan kaldırılmasını, dokümanların güncel olarak kontrol altında tutulmasını ve muhafazasının sağlanması için Dokümanların Kontrolü Prosedürü nü (EYS-PEK/PR1) oluşturmuş ve uygulamaktadır ) Kayıtların kontrolü Kayıtların; Entegre Yönetim Sisteminin şartlarına uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için tanımlanması, sınıflandırılması, dosyalanması, arşivlenmesi, muhafazası, korunması, kayıtlara tekrar ulaşılması, saklama süreleri ve kayıtlardan çıkarılması için gerekli kontrolleri tanımlayan Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü nü (EYS-PEK/PR2) oluşturmuş ve uygulamaktadır. 7

13 5) YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1) Yönetimin taahhüdü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetimi; TS EN ISO 9001 Entegre Yönetim Sistemi ile TS EN ISO/IEC17025 Deney ve Kalibrasyon Cihazlarının Yeterliliği standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için yapılması gereken faaliyetleri ve sorumlulukları tanımlamıştır. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü üst yönetimi; kanun, tüzük, yönetmelik, ana statü ve yönergelerde belirlenmiş görevler doğrultusunda kararlar alarak sistemin sürekliliğini sağlar. Üst yönetim: kuruluşun kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini belirlemek üzere; uluslar arası ekonomik durumu, pazar ve sektör yapısını, rekabet şartlarını, fırsat ve tehditlerini, üstün ve zayıf yönlerini, müşteri ihtiyaç ve şartlarını, bilgi teknolojileri ve iletişim alt yapısının bugün ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını, organizasyon ve çalışan profilini, iş gereğini karşılama ve yönetsel yetkinliklerin geliştirilmesini, farklılık oluşturmayı ve kilit başarı faktörlerini, mali yapısını ve kaynak tahsisinin önceliklerini, sonuçlara odaklı ölçülebilir performans göstergelerini, süreç iyileştirme çalışmalarını, değişim ve gelişim kapasitesini, yeni ürün üretme ve ürün geliştirme ihtiyaçlarını, kaliteli üretimi ve yeni teknoloji ihtiyaçlarını, üretim teknolojisindeki yapılacak revizyonları, maliyetlerin düşürülmesini, kurum kültürü ve iklimini, alternatif önerileri, sürekli izlenecek ve etkinlikle yönetilecek alanlar olarak görür. Bu kapsamda, entegre yönetim sistemi politikasını karşılayacak; politikaları, stratejik plan ve yıllık bütçesine uyumlu olarak yönetim sisteminin hedeflerini belirler. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla yönetimin gözden geçirmesi toplantıları yapar, toplantı kararlarını kayıt altına alır, gerekli tüm kaynakları sağlar, hedeflere ulaşma, kârlılık ve verimliliğin ölçülmesini ve izlenmesini, ticari esaslar çerçevesinde müşteri ihtiyaç ve şartlarının karşılanmasını taahhüt eder. 5.2) Müşteri odaklılık Teşekkülün ürünlerini satın alan, merkez laboratuvarlarında analiz hizmeti satın alan kuruluş veya kişiler müşterilerdir. Üst yönetim; organizasyonun birim yapısı ve iş bölümü içinde; müşteri istek ve beklentilerini belirler ve müşteri beklentilerini karşılayacak uygulamaların gerçekleştirilmesini sağlar. Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı; müşteri memnuniyetinin sağlanması için, müşteri ilişkileri yönetimi uygular, yazılı, sözlü olarak veya web sayfası üzerinden iletilen; üretim, ürün, satış hizmetleri veya lojistik hizmet sürecinden kaynaklanan firma müşteri şikâyetlerini, şikâyetin kaynaklandığı süreçler itibarıyla sınıflar, gerekli olan incelemelerin yapılmasını, şikâyetin tekrar etmemesi için önlem alınmasını ve sürekli iyileştirmeyi takip ve koordine eder. Şikâyetin çözüm sonuçlarını müşterilere bildirir, Müşteri Şikâyet Raporu nu hazırlar. Laboratuvara numune getiren veya gönderen müşterilerin analizleri TS EN ISO IEC Deney ve Kalibrasyon Cihazlarının Yeterliliği Standardına göre laboratuvar tarafından yapılır. Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca; yılda en az bir kez müşteri memnuniyeti anketi hazırlanır ve anket verilerine dayalı olarak Laboratuvar Müşteri Memnuniyet Raporu hazırlanır. Müşteri şikâyeti, müşteri istek ve beklentileri, bunlara ilişkin kayıtlar ve sonuçlar yönetimin gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir, alınacak önlemler belirlenerek düzeltici, önleyici faaliyetlerin başlatılması sağlanır ve takibi yapılır Entegre Yönetim Sistemi Politikası Entegre yönetim sistemi politikamız; entegre yönetim sistemi şartlarına uymayı, kalite hedeflerini, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. 8

14 Hedeflerimiz, entegre yönetim sistemi politikamız çerçevesinde oluşturulur. Politikanın, entegre yönetim sistemi hedeflerine uygunluğu yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında izlenir ve değerlendirilir. Entegre yönetim sistemi politikamız; Kuruluşun Etinet ve web sayfasında yayımlanarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve diğer üçüncü şahısların görebileceği şekilde ilan edilmiştir. Ayrıca, iş yerlerimizin girişinde tanıtım ekranlarında duyurulmuştur. 5.4) Kalite planlaması Entegre Yönetim Sistemi hedefleri Kurum hedefleri; anlaşılır, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi ve zamanlı olma kriterlerine uygun olarak belirlenir. Üretim, pazarlama ve satış ana hedefleri; pazarın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, müşteri talepleri esas alınarak belirlenir. Yıllık bütçesiyle uyumlu Yıllık Hedefler Tablosu hazırlanarak bütçe hedeflerine ulaşma düzeyi, yönetim bilgi sistemi kapsamında aylık olarak iş bölümü esasıyla birimlerce izlenir ve değerlendirilir. Yönetimin gözden geçirme toplantılarında, faaliyet sonuçları esas alınarak hazırlanmış kurum performans raporu çerçevesinde; hedefleri gerçekleştirme durumuna bakılır, değerlendirilir, iyileştirilecek, önlem alınacak faaliyetler, gerekirse yeni hedefler planlanır, uygulamalar kontrol edilir ve gerekli olan önlemler alınır. Yıllık hedefler tablosu; bütün teşkilata bir yazı ile duyurulur ve Etinet sayfasında yayımlanır ) Entegre yönetim sisteminin planlanması Kurum vizyon ve misyonu ile Entegre Yönetim Sistemi Politikası göz önüne alınarak süreçler ve hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynak ihtiyaçları belirlenmiş ve sağlanmaktadır. İdare; bu El Kitabının 4.1 entegre yönetim sisteminin genel şartlar maddesinde belirlenmiş pazarlama, satış ve lojistik süreci ile Üretim süreci nin ihtiyaçlarını, süreçlerin birbirleri ile etkileşimlerini, gerekli olan kaynakların sağlanmasını, süreç ölçüm, izleme ve analizleri ve sürekli iyileştirilmesini, planlanan sonuçlara ulaşılması ve entegre yönetim sistemi hedeflerinin gerçekleşmesi için kaliteyi etkileyen tüm faaliyetlerin yapılmasını sağlamak amacıyla sistemin bütünlüğünü ve sürekliliğini korur. Yasal şartlarda, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarında, TS EN ISO/IEC Deney ve Laboratuvar Cihazlarının Yeterliliği Standardı şartlarında, kurum şartlarında, müşteri şartları ve belgelendirme kuruluşu şartlarında herhangi bir değişiklik olduğunda bu şartlara uyum sağlayacak şekilde entegre yönetim sistemi planlaması, süreç sorumlularınca gözden geçirilir ve gerekli değişiklikler yapılır. 5.5) Sorumluluk, yetki ve iletişim 5.5.1) Sorumluluk ve yetki Üst yönetim; Teşekkülün veya birimlerin yapısını bir bütün olarak gösteren ve birimler arası çeşitli ilişkileri tamamlayıcı bir düzen içinde göz önüne alan, etkili ve etkin bir idare için; plânlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrolün sağlanmasını, iş bölümü ve uzmanlaşma, bölümlere ayırma, emir komuta birliği, denetim alanı, yetki ve sorumluluk denkliği, yetki devri, amaç birliği, görevler ayrılığı ve hiyerarşi ilkelerinin kurum organizasyonunda yerleştirilmesini esas alarak süreçlerin işleyişini en yalın bir şekilde işletmek üzere organizasyon şemalarını oluşturmuş ve yürürlüğe koymuştur. Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile kadro ve pozisyonların sorumluluk ve iş ilişkileri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi nde tanımlanmıştır. Ayrıca, Pozisyon Esaslı Görev Tanımları El Kitabı nda personelin yaptığı işin kısa amacı ve tanımı, ana görev ve sorumlulukları, birimi, bağlı olduğu yöneticinin pozisyonu, yetkileri, yönettiği birim ve iş pozisyonları, işe ait yetkinlikler (Eğitim, bilgi, yetenek, tecrübe, sertifika) belirlenmiş ve pozisyonlara dayalı çalışma düzeni kurulmuştur. 9

15 Pozisyon Esaslı Görev Tanımları El Kitabı Etinet sayfasında yayımlandığında yürürlüğe girer. Kitabın yayımlanması ile personele tebliğ edilmiş sayılır. Yönetim Kurulunca, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinde ve pozisyonlarda yapılan değişiklikler çerçevesinde, İKY Dairesi Başkanlığınca Pozisyon Esaslı Görev Tanımları El Kitabında gerekli olan değişiklikler yapılır ve güncel olarak Etinet sayfasında yayımlanır. Teşekkülün merkez ve taşra teşkilâtında; birim âmirlerinin, yardımcılarının ve birim müdürlerinin geçici bir nedenle görevleri başında bulunmadığı günlerde yerlerine görevi yürütmek üzere ne şekilde vekâlet edileceği Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi nin 32 nci maddesinde belirlenmiştir. 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile; genel müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekilinin yönetim kuruluna başkanlık yapacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca; aynı KHK nin 9 uncu maddesinin onuncu fıkrasında; yönetim kurulunun sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını genel müdüre devredebileceği; 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasında ise; genel müdürün, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebileceği, ancak; yetki devrinin genel müdürün sorumluluğunu kaldırmayacağını hüküm altına almıştır ) Yönetim temsilcisi Süreçlerin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesi, entegre yönetim sisteminin ihtiyaçların üst yönetime raporlanarak süreç performanslarının ölçülmesi ve artırılması, süreçlerin iyileştirilmesi, faaliyetlerin rekabet, pazar, müşteri ihtiyaç ve şartlarını karşılayacak nitelikte yapılması, bu yönde bilinçlenmenin sağlanması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması, entegre yönetim sistemi ile ilgili konularda kurum dışında gerekli iş birliğinin yapılması ve entegre yönetim sistemi koordinasyon kurulunun gündemini oluşturarak toplantıya çağırmak üzere Genel Müdür Yardımcısı yönetim temsilcisi olarak belirlenmiş ve görevlendirilmiştir. Yönetim temsilcisi; raporlu, izinli olduğu dönemlerde veya iş yoğunluğunun olduğu zamanlarda genel müdür yardımcılarından birine veya Strateji Geliştirme Dairesi Başkanına vekâlet verebilir. Entegre yönetim sistemi koordinasyon kurulunun sekreterya görevleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir ) İç iletişim Eti Maden, her türlü iletişim ve bilgi sistemlerini, kurumsal amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için sağlar. Eti Maden de; kararın en hızlı alınmasını sağlayacak nitelikte bilginin iletişimi sağlanmakta ve faaliyetler yürütülmektedir. Bunun için organizasyon yapısı, kurum iklimi, yönetim düzeni, iletişim alt yapısı ve etkin iletişime açık insan gücü yapısı oluşmuştur. Teşekkül içi iletişimde, iletişim kanalları olarak; Tüm iç yazışmalar Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Sistemi (EBYAS) içinde yapılmakta ve hızlı bir evrak akışı sağlanmaktadır; Bilgiler yerel ağ da (Etinet) paylaşılmakta; yönetim bilgi sisteminde (Eti YBS) veri kaynakları bir sistem bütünlüğü içinde toplanıp, yönetim katlarının tetkik ve stratejik kararlarını başarılı kılacak nitelikte sürekli bilgi akıtılmakta ve raporlanmaktadır. Birim raporları, internet, telefon, faks, elektronik posta, video konferans, tanıtım ekranları, yönetim kurulu toplantıları, yönetimin gözden geçirme toplantısı, koordinasyon toplantısı, müdürler toplantısı, birim içi veya birimler arasında yapılan periyodik toplantılar, birimlerin bilgilendirme sunuları, belirli düzeyde yerel ağ ve internet entegrasyonu (ekstranet) uygulaması ile organizasyonun tamamında etkin iletişim sağlanmaktadır. 10

16 Müşteriler ile iletişim; telefon, faks, web sayfası, elektronik posta, mektup ve yüz yüze görüşme yoluyla sağlanır; sipariş, görüş, öneri ve şikâyetler alınır ve sevkiyatlar gerçekleştirilir. Teşekkülün faaliyet sonuçları; Etinet ve internet sayfasında yayımlanır. Bilgi edinme kapsamında, çalışanlar ile üçüncü şahısların müracaatları süresi içinde cevaplanır. 5.6) Yönetimin gözden geçirmesi (YGG) 5.6.1) Genel Yönetimin gözden geçirme toplantısının koordinasyonu ve gerçekleştirilmesi, yönetim temsilcisinin; entegre yönetim sisteminin gözden geçirilmesi ise genel müdürün sorumluluğundadır. Üst yönetim; yönetimin gözden geçirme toplantısını, yönetim temsilcisinin koordinasyonunda ve genel müdürün başkanlığında yılda en az bir kez EYS Koordinasyon Kurulu üyeleri ile gerçekleştirir. Genel Müdürün herhangi bir nedenle toplantıda bulunmadığı durumda, toplantıya yönetim temsilcisi başkanlık yapar. Yönetimin gözden geçirme toplantısının günü, saati ve gündemi yönetim temsilcisi ve/veya Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca (SG) belirlenir. Toplantının yapılması kesinleştikten itibaren en geç iki hafta önce toplantı çağrısı entegre yönetim sistemi koordinasyon kurulu üyelerine EBYAS ortamında bildirilir. Toplantı herhangi bir nedenle yapılamadığı takdirde aynı yöntemle toplantının yapılmasına ilişkin işlemler yerine getirilir. YGG toplantısı gündeminde; Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve uygulama sonuçları, Kurum performans değerlendirmesi, hedeflere ulaşma derecesi, Pazar stratejileri, dış çevrede meydana gelen değişmelerin; kuruluş yönetimi, stratejileri, amaçları ve hedefleri ve entegre yönetim sistemi politikası üzerindeki etkileri, standart gereği öngörülen değişiklikler, Müşteri memnuniyeti sonuçları, müşteri şikâyetlerinin durumu, müşteri ihtiyaç ve beklentileri, değerlendirmeler, Organizasyon yapısı, iş süreçleri, iş yapma metotları, birim fonksiyonları, personel yapısı, üretim süreçleri, bilgi yönetimi alt yapısı, iletişimin güçlendirilmesi, ortak aklı destekleyen kurum kültürünün oluşması, yeni teknolojiye uyum ve entegre yönetim sistemi uygulamalarını da kapsayan iyileştirme önerileri, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, Oryantasyon ve hizmet içi eğitim uygulamaları, eğitim istatistik bilgileri, ölçülebilir nitelikte olanlar için eğitimin iş sonuçlarına etkileri, eğitim hedeflerini gerçekleştirme durumu, Personel ve kaynakların yeterliliği dâhil kuruluş yapısı ve kaynak ihtiyaçları, Yönetici ve yönlendirici personelin raporları, Entegre yönetim sistemi iç tetkik sonuçları, Dış tetkik (Müşteri, belgelendirme, akreditasyon tetkikleri) sonuçları, Deney sonuçlarının kalitesinin teminine yönelik raporlar (Laboratuvarlar arası karşılaştırma veya yeterlilik deneylerinin sonuçları, kalite kontrol faaliyetleri vb.) Laboratuvar kalite politikası, laboratuvar kalite hedefleri ve prosedürlerin uygunluğu, Laboratuvar kalite yönetim sisteminin uygulanabilirliği, Kuruluşun, TS EN ISO 9001 ve ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyon standartlarının genel şartlarını ilgilendiren mevzuattaki değişiklikler, Genel değerlendirmeler ve sonuçlar gibi konulardan gerekli görülenlere yer verilir. 11

17 YGG toplantı kararları birimlere EBYAS yoluyla bildirilir. Toplantı tutanağı ve diğer destek dokümanlar, birimlerle bu konuda yapılan yazışmalar EBYAS ortamında ilgili standart dosya kodunda arşivlenir ve gerek duyulduğunda ulaşılabilirliği sağlanır ) Gözden geçirme girdisi YGG toplantı gündeminde yer alan konulardaki veri ve değerlendirme bilgi ve raporlarıdır ) Gözden geçirme çıktısı YGG toplantı kararı; süreçlerin ve hizmetin iyileştirilmesini, entegre yönetim sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarını öngörür. 6) KAYNAK YÖNETİMİ 6.1) Kaynakların sağlanması Kuruluş amacı, stratejik amaç ve hedefleri, birimlerin fonksiyonları, süreçlerin kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesi, entegre yönetim sisteminin uygulanması, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için gerekli olan insan gücü yapısı; etkin çalışmayı ve iletişimi sağlayacak nitelikte kurum iklimi, çalışma ortamı ve faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan alt yapı ihtiyaçları YGG toplantısında görüşülür. Sistemin ihtiyacı olan kaynak sağlanır. 6.2) İnsan Kaynakları 6.2.1) Genel İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığınca; Birimlerin iş bölümleri içerisinde; personelin işi, rolü, fonksiyonu ya da süreçteki yerini açıklayan pozisyonları tanımlanmıştır. Pozisyonlar itibarıyla; işin kısa tanımı ve amacı, ana görev ve sorumlulukları, yetkileri, aranılan eğitim, bilgi, yetenek ve tecrübeleri Pozisyon Esaslı Görev Tanımları El Kitabı nda tanımlanarak, Teşekkül faaliyet alanında hizmet şartlarına uygunluğun sağlanması esas alınmıştır. İnsan gücü plânlaması yapılırken; organizasyonun mevcut ve gelecekteki hedeflerine etkin bir biçimde ulaşabilmesi için görevin özelliğine uygun personelin nitelikleri, ihtiyaç duyulan insan gücü sayısı önceden belirlenir. Uygun becerilere sahip, doğru sayıdaki kişiyi doğru işe, doğru zamanda yerleştirmek amacıyla alınacak önlemler ile sürekli tekrar eden, yenilenen ve devam eden bir süreç yönetilir. Personelin güçlü olduğu yönleriyle uyumlu işlerde görevlendirilmesi, yetenek, bilgi ve becerilerini açık bir biçimde ortaya koyabilmeleri sağlanır. İş tanımları, iş gerekleri, performans ve yetkinlikler belirlenerek kariyer yönetiminin alt yapısı oluşturulmuştur. Oryantasyon, bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırma eğitim ve geliştirme programları ile yönetici geliştirme programları, yer değiştirme ve terfi gibi araçlarla kariyer geliştirilir. Personelin, iş için gerekli yeteneklere sahip olması ve atama yapılacak kadro veya pozisyonun genel ve özel şartlarını sağlamış olması, görevde yükselme eğitim ve sınavı, unvan değişikliği sınavı kariyeri belirleyen araçlardır. Teşekkülün mevcut kadro ve pozisyonlarına yapılacak atamalar için aranan genel ve özel şartlar ile kariyer yolları Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Personelin yetkinliğini geliştirme isteği ile geleceğe yönelik kariyerini plânlama düşüncesi; Teşekkülün kariyer geliştirme ve kariyer tespit etme araçları ile desteklenir ve personelin mesleki gelişimlerinin, organizasyonun hedeflerine uygun olarak yapılanması sağlanır. 12

18 6.2.2) Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim Teşekkülün eğitim faaliyetleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönergesi çerçevesinde yapılır. Eğitim faaliyetlerinin işlem basamakları İKY Dairesi Başkanlığınca düzenlenmiş Eğitim Talimatı nda belirlenmiştir. Her birim ve işin görev gerekleri esas alınarak, personelin bilgi, yetenek, motivasyon ve kişilik bileşenlerinden oluşan yetkinliğinin, yaptığı iş için gerek duyulan iş gereğiyle uyumlu olup, olmadığı ve yasal gerekliliklerden kaynaklanan ihtiyaçlar İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığınca belirlenir. Eğitim kurulu; Genel Müdürün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında; I.Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Lojistik Dairesi Başkanından oluşur. Eğitim Kurulu eğitim konularını görüşmek üzere her yıl ekim ayında toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğinde olup, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir ve Kurulun sekreterya görevleri İKY Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir. Eğitim plan ve programında; Personelin işini yaparken göreviyle ilgili diğer görev alanlarıyla ilişkilendirme boyutunu, müşteri odaklı hizmet bilincini, verimliliği, kârlılığı, performans kriteri belirleme ve izleme, diğer iş süreçlerine etkide bulunma boyutlarını kazanması, başarı ve çabasının geliştirilmesi, Yetkinliklerin, iş gereklerini ve beklenen performansı yeterince karşılamaması nedeniyle ortaya çıkan iş gücü ihtiyacının; personelin kişisel gelişme ve işi için ihtiyaç duyduğu tamamlama eğitimlerini alması ve iş yapma yeterliliğinin geliştirilmesi, Var olan iş gücünün bilgi ve yetkinlik düzeylerini artırarak; Teşekkülün stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesi, rekabet, gelecekteki etkililik, yeterlilik ve gerekliliklere göre hazırlanması, Yeni işe başlayan personelin oryantasyonu, Entegre yönetim sisteminin uygulama, sürdürülebilirlik ve farkındalık boyutlarının güçlendirilmesi, hedeflenir. TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği standardı kapsamında uygulanması gereken eğitim ihtiyaçları Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca belirlenerek, İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığıyla işbirliği içinde eğitimlerin verilmesi sağlanır. Ancak, bu eğitimlerin etkinliği ile iş sonuçlarına olan etkisi laboratuvar kalite temsilcisi tarafından takip edilir, değerlendirilir. Yıllık eğitim plan ve programı kapsamında uygulanan her eğitimin başarısı ölçülür. Eğitimlerin iş sonuçlarına etkisi birimler ile işbirliği yapılarak takip edilir. Teşekkül personeline verilen eğitimlerin kayıtları Eti YBS kapsamında her personel için ayrı ayrı izlenir. Eğitim faaliyetleri ve eğitimle ilgili dokümanlar EBYAS kapsamında standart dosya planına uygun olarak dosyalanır, arşivlenir ve ulaşılabilirliği sağlanır. Eğitim faaliyetleri kapsamında kullanılacak formlar; İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığınca tasarlanır, Doküman Kontrol Prosedürüne göre kodlanır. Bu El Kitabının ve maddelerinde açıklanan faaliyetler; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönergesi nde, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi nde İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığının İnsan Kaynakları Geliştirme Müdürlüğünün görev ve yetkilerinde, ayrıca, personel politikasının ve insan gücü plânlamasının genel esasları ile kariyer yönetimi Yönergenin 42 nci ve 43 üncü maddelerinde, tanımlanmıştır. 13

19 6.3) Alt Yapı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, verilen hizmetin uygunluğu ve şartlarının yerine getirilmesi için gerekli olan alt yapıyı kurmuştur. Alt yapının yeterliliğini, sürekliliğini ve gelişimini sağlamaktadır. Bu kapsamda; Kuruluşta etkin bir iletişimin sağlanması için organizasyon yapısı, hiyerarşik kademeleri, birimler itibarıyla görevler ve yetkiler ile pozisyonlar itibarıyla sorumluları belirlenmiştir. Görev gerekleri ile iş gücünün yetkinliğinin uyumlaştırılması, pozisyon bazlı yetkinlik geliştirme ve insan gücünün planlaması ile etkin yönetim ve iletişimi güçlendiren kurum iklimi oluşturulmuştur. Kuruluşun faaliyet ve çalışmaları için gerekli olan hizmet binası, misafirhanesi, toplantı salonları, fiziki ve elektronik ortamda kütüphanesi, laboratuvarı, yemekhanesi bulunmakta ve hizmet vermektedir. Kuruluş personeli servis hizmetinden faydalanmaktadır. Bilginin iletişimi, değerlendirilmesi ve haberleşme alt yapısı mevcuttur. Taşınır ve taşınmaz varlıkların tamir ve bakım hizmetleri yapılmakta, ekipmanın kalibrasyonu sorumlu birimince takip edilmekte ve yapılmaktadır. 6.4) Çalışma Ortamı Kuruluşta, hizmetin ve idarenin etkin bir şekilde sağlanması için işi yapan personelin çalışma ortamı uygun ve yeterli bir şekilde organize edilmiştir. 7) HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 7.1) Hizmetin gerçekleştirilmesinin planlanması Teşekkülün bütün süreçleri faaliyet alanları itibarıyla birimlerin görev alanlarında tanımlanmış ve süreç etkileşimleri kurulmuştur. Yönetim kurulunca; Teşekkülün misyonu, vizyonu ve geleceği belirlenir. Bu kapsamda, Teşekkülün güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenerek; karar alma ve idari süreçleri, bütçesi ve uygulama esasları, yatırımları, stratejik plânı ve faaliyetlerin performans izleme süreci, organizasyonu ve hiyerarşik yapısı, insan gücü, iletişim, teknolojik alt yapısı ve işleyişi, plânlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrolün sağlanması ve yönetişim ilkeleri, hukukî ve denetim süreçleri organizasyonda yapılandırılmış olarak yönetilir. Teşekkülün varlık nedeni; maden kaynağı ve müşteri talebinden kaynaklanır. Müşteri talebi, pazar payı ve pazar koşulları; üretim miktarını, üretme kapasitesini, yeni yatırımları, lojistik faaliyet kapasitesini, satın alma ihtiyacını ve bütçenin gelir kalemlerini belirler. Bu kapsamda, Teşekkül faaliyetlerinin omurgasını Pazarlama, satış ve lojistik süreci ile Üretim süreci oluşturur. Pazarlama, satış ve lojistik süreci içerisinde; yurt içi ve yurt dışı müşteri portföyü ve pazar araştırma ve analizi yapılır, müşteri ilişkileri yönetilir, rakip firmalarla rekabet şartları tespit edilir; Teşekkülün iç ve dış piyasada orta ve uzun vadeli tahmini satış plânı hazırlanır, cari yılın satılık ürün spektleri belirlenir, ürünlerin yurt içi satış fiyatı ve yurt dışı satış baz fiyatları ve satış esasları hazırlanır; satış bağlantıları yapılır ve sevkiyat programı hazırlanır, sevkiyatlar sağlanır, ürün stok takibi yapılır, müşteri bağlantısından sonraki satış hizmet sürecini de içine alan faaliyetlerin iş sonuçları izlenir ve değerlendirilir; üretim, ürün, satış hizmetleri veya lojistik hizmet sürecinden kaynaklanan firma müşteri şikâyetlerinin çözümü için gerekli olan koordinasyon, takip ve yönetimi sağlanır, Pazarlama Müşteri Şikâyet Raporu ve Müşteri Memnuniyeti Raporu hazırlanır; ürünlerin satış ve sürümünü artırmak için dış piyasalarda tanıtım yapılır, yurt dışı iştiraklerin ve satış acentelerinin faaliyetleri izlenir ve değerlendirilir. 14

20 Ürünün elde edildiği noktadan itibaren müşteriye ulaştırılana kadarki lojistik faaliyetler müşteri şartlarına uygunluğu sağlayacak nitelikte yapılır, lojistik ihtiyaçlar planlanır ve temin edilir. Üretim süreci içerisinde; iç ve dış piyasalardaki müşteri talepleri, orta ve uzun vadeli tahmini satış plânı esas alınarak ürün bazında yıllık cevher ihtiyacı, üretim miktarı, orta ve uzun vadede üretme kapasitesi belirlenir, işletmeler düzeyinde yıllık üretim plânının gerçekleşmesi, cevher üretimi takip ve koordine edilir, maden rezervi ve kaynak takibi yapılır. Yıllık satış hedeflerindeki değişmelere göre üretim planı revize edilir. Üretim süreci içindeki faaliyetler; işletme müdürlükleri tesislerinin kuruluş prosesleri ve akım şemalarında belirlenmiş sistem dâhilinde, işletme müdürlükleri organizasyon yapıları esas alınarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinde tanımlanmış görevler yerine getirilir. Pazarlama, satış ve lojistik süreci ile Üretim süreci dışındaki diğer faaliyetler; bu ana süreçlerin yaşatılmasını, satış ve üretim ana hedeflerin verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetler ve alt süreçler olarak Teşekkül organizasyonunda yer alır. Buna göre; Teşekkülün bütçe yapısı içerisindeki gelir kalemini öncelikle satış hedefi belirler. Üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli alt ve destek süreçlerin faaliyet alt yapısı ve ihtiyaçları ise bütçenin gider kalemlerini oluşturur. Teşekkülün tüm süreçleri, görev gerekleri ile iş gücünün yetenekleri esas alınarak insan gücü planlanır, pozisyon bazlı yetkinlik geliştirmesi ve yetkinliklerin tamamlanması için hizmet içi eğitim ihtiyaçları belirlenir ve verilen eğitimlerin iş sonuçlarına etkisi takip edilir, personel performansı ölçülür ve değerlendirilir. Mevcut üretim kapasitesinin geliştirilmesi, teknolojik yenilikler, üretim teknolojisinde yapılacak değişiklikler, ürün iyileştirme ve yeni ürün üretimi, yeni tesislerin kurulması ve diğer alt yapı ihtiyaçları planlanır, projelendirilir ve yatırımlar gerçekleştirilir. Ürün geliştirme, iyileştirme, üretim teknolojisi geliştirme çalışmaları planlanır ve yapılır. Faaliyetlerin çevre boyutları belirlenir ve çevreye olabilecek etkileri ile iş sağlığı ve iş güvenliği riskleri yönetilir. Mal ve hizmet alımı, yapım işi, üretimin satın alma ihtiyaçları; sosyal alt yapının, zorunlu ihtiyaçların teminiyle birlikte, önemli ölçüde pazarlama, satış ve lojistik süreç ile üretim sürecinin gerçekleştirilmesi amaçlarından doğar. Üretimle birlikte bütün faaliyetler için gerekli olan satın alma plânı hazırlanır ve alımların plân dâhilinde gerçekleşmesi sağlanır. Yönetim bilişim sistemleri alt yapısı içerisinde; her türlü yazılım ve donanım ihtiyacı, bilgi güvenliği planlanır ve temin edilir, bilgi kaynakları tespit edilir ve veri akışı sağlanır. İş zekâsı uygulaması içinde veri tabanında yer alan bilgilerin veri etkileşimleri sağlanır; tablo, grafik gibi karar vermeye uygun değerlendirilmiş bilgi üretilir. Teşekkülün intranet ve web sayfaları yapılandırılır ve yönetilir. Teşekkülün bütün faaliyetlerinin sonuçları verimlilik ve kârlılık kriterleri esas alınarak performansı değerlendirilir, faaliyet sonuçları itibarıyla önlem alınması, geliştirilmesi gereken çalışmalar başlatılır. Açıklanan süreçler ve alt faaliyetler entegre yönetim sisteminin Teşekkül yapısındaki planlanmasını gösterir ve hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Sürecin girdisi ve çıktısı arasındaki bütün faaliyetler ve alt faaliyetlerin dokümanları ve veri kaynakları EBYAS ve Eti YBS sistemleri içinde kaydedilir. Süreç ve alt faaliyet programlarında öngörülen hedeflerin gerçekleşme düzeyleri, geçmiş yıllar faaliyet iş sonuçlarıyla kıyaslanması da dâhil olmak üzere izlenir ve değerlendirilir. 15

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

süreç süreç süreç ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI

süreç süreç süreç ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI süreç süreç süreç ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI Baskı No : 01 Yayın Tarihi : 13/03/2013 Kopya : Orijinal Dağıtım

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ MART/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:Bu prosedürün amacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtımı, gözden geçirilmesi,

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Ağustos / 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

I S O :

I S O : H E R Ş E Y KO L AY O L M A DA N Ö N C E ZO R D U R I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 FAT İ H S U LTA N M E H M E T VA K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ K A L İ T E YÖ N E T İ M S İ S T E M İ Ç A L I Ş M A L A R I K

Detaylı