YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. GENEL ŞARTLAR a. Bu dokümanda yer alan bilgilerin tamamı aksi belirtilmedikçe mühürlü bölüm için geçerlidir. b. Yeni tesis edilecek tarımsal sulama panoları iki ayrı bölümden oluşacak ve birbirinden bağımsız olacaktır(şekil -1). i. 1.bölmeye sadece MEDAŞ görevlileri tarafından müdahale edilecektir. ii. 2.bölme herhangi bir arıza durumunda abone tarafından da müdahale edilecek şekilde dizayn edilecektir. c. Mevcut sistemler için tesis edilecek tarımsal sulama panoları ise tek bölümden oluşacaktır (Şekil-2). d. Tarımsal sulama panolarının MEDAŞ kısmı dışarıdan müdahale edilememesi için kilitli ve mühürlü olacaktır. e. Pano arka tarafı tamamen kapalı tipte olacak ve arka kısımdan herhangi bir müdahalede bulunulması engellenecektir. 2. YAPISAL ÖZELLİKLER a. Mahfaza ve sayaç paneli en az 3 mm kalınlığında DKP sacdan veya 2 mm kalınlığındaki hazır galvanizli sacdan imal edilecektir. 3 mm kalınlığında DKP sacdan imal edilecek mahfaza sıcak daldırma metoduyla galvanizlenecektir. İmalat için hazır galvanizli sac kullanılması halinde, mümkün olduğu kadar kaynak ile birleştirmelerden kaçınılacak veya en az düzeyde olmasına özen gösterilecektir. b. Mahfazanın kenarları keskin olmayacak, üretimden kaynaklanan çapak bulunmayacaktır. c. Pano kapaklarında en az 2 menteşe olacak ve kapaklar en az 120 açılacak ve kapaklarda rüzgâr koruması olacaktır. d. Panoya ait kilit düzeneği asma kilit takılmasına uygun olmalıdır ve üzeri koruyucu kapak ile kapatılmalıdır. e. Kilit düzeneği; yağmur, kar suyu, toz ve kirin ulaşmasını engelleyecek tedbirlere (kilit düzeneğinin dıştan bakıldığında gözükmeyecek şekilde kapak ile kapatılması, vb...) sahip olacaktır. f. Kilit sistemi kilitlendiğinde, panonun kapısını tam kavrayacak ve kapandığında açıklık bırakmayacak yapıda olacaktır. Kilitlerin parçaları paslanmaz malzeme olacaktır. g. Pano kapalı durumda, dış ortam ile hava akışını kesecek olan conta, iç ve dış sıcaklık koşullarına bağlı kalmadan, şekil bütünlüğünü kaybetmeden, uzun süre dayanıklı, tek parçadan poliüretan dökme conta kullanılacaktır h. Sıcaklık artışı ve terlemeyi önlemek için panoların içerisinde yeterli havalandırma sağlanacaktır. i. Pano dış mahfazası en az IP44 koruma sınıfı olacak, iç kapak ise IP2X olacaktır 3. TESTLER a. Ekipmana ait tip test deneyleri akredite olmuş bağımsız laboratuar tarafından yapılmış olacaktır. b. Rutin testler standartlarına uygun olarak yapılacaktır 4. MONTAJ a. Panolar yere beton kaide üzerine montaj yapılacaktır veya demir direklere konsollar yardımı ile asılarak sabitlenecektir. b. Pano enerji girişleri panonun üst yan kısımlarından olacaktır. Enerji giriş kablosunun olduğu yerdeki kablonun sızdırmazlığı (su/toz/neme karşı) rakor, conta vb. elamanlarla Aralık_2012_v2.1 1

2 sağlanacaktır. c. Enerji kablosu dönüşlerinde, plastik rakor kullanılarak kablonun zarar görmesi önlenecektir. 5. PANO İÇERİSİNDE KULLANILAN MALZEMELER a. Pano iç kapak açılması algılanacak şekilde mekanik switch montajı yapılacaktır. b. Mekanik Switch, TMŞ'nin Açtırma Bobini ve TMŞ Kontak kabloları, sayaç RS485 haberleşme kablosu haberleşme ünitesi montajı yapılacak şekilde hazır olmalıdır. c. Pano içerisinde kullanılacak akım trafosu, ampermetre, voltmetrelerin ve diğer ölçü cihazlarının doğruluk sınıfı standartlara uygun olacaktır. d. Akım trafoları mühürlü tipte olacaktır. Akım trafosu güç değerleri proje değerlerine uygun olacaktır e. Pano içerisinde yüksek ısı dayanımı ve alev geciktirici özelliğine sahip silikon izolasyonlu kablolar kullanılacak olup, kullanılacak kablolar standartlara uygun alev testinden geçmiş olacaktır. f. Kablo kesitleri akım taşıma kapasitelerine uygun olacaktır. g. Kablo sabitleme için anti manyetik özellikte kablo sabitleme aparatı kullanılacaktır. h. Pano dış yüzeyinde yapılacak olan irtibatlarda kesinlikle akıllı vida, somun cıvata ve benzeri bağlantı uygulamaları dışarıdan müdahale edilebilir şekilde kullanılmayacaktır. i. Mühürlü bölme içerisinde trafo gücünün % 3-5 oranında sabit kondansatör bulunacaktır. j. AG Dağıtım Panosunda kullanılacak sabit kondansatörler (0,44kV) projesinde belirtilen güç ve tipte olacaktır. k. Otomatik kompanzasyon bulunmayacaktır. Sabit kompanzasyon herhangi bir arıza durumunda sayaca ve haberleşme ünitesine zarar vermesini önleyecek şekilde bir örtü plakası ile ayrılacaktır. l. Panoda sabit kompanzasyon ünitesi ayrı bir bölme olarak işletmesi ve koruması yapılacaktır. m. Panolarda, içinde patlama körüğü (break action mechanism) mekanizması bulunan tüp kondansatörler kullanılacaktır. Kondansatör nominal gerilim seviyesi, MEDAŞ projelerine uygun olarak şebeke (işletme) geriliminden büyük olacaktır. n. TEDAŞ şartnamelerinde belirtilen teknik projedeki güçleri ve bağlantıları sağlayacaktır. 6. BOYA a. Boyanacak yüzeyler standartlarda öngörülen kumlama, kimyasal temizleme, fosfatlama vb. yöntemlerle temizlenecektir. b. Panoların boyanması gereken kısımları elektrostatik toz boyama yöntemi ile boyanacaktır. c. Pano renk kodu RAL 7032 olacaktır. d. Elektrostatik kaplamada reçine bazlı toz boyalar kullanılacak, kaplama kalınlığı 65 ± 15 ^ olacaktır Boyanın niteliği, boya kaplamasının kalınlığı ve kaynaşmasının kontrolü ile belirlenecektir. e. Boya kalınlıkları rastgele seçilmiş beş noktada boya kontrol aygıtı ile ölçülecektir. Ortalama kalınlık yukarıda belirtilen değerde olacaktır. f. Boya tabakalarının birbiriyle kaynaşması, rastgele seçilen beş noktada TS EN ISO 2409:2012'a uygun olarak kontrol edilecektir. g. İmalat aşamasında boyama işlemi biten panoların üzerinde paslanmaya sebep olabilecek herhangi bir işlem (pano üzerinde delme işlemi, kesme, bükme vb.) yapılmayacaktır. 7. HABERLEŞME ÜNİTESİ (MODEM) BAĞLANTILARI a. Haberleşme ünitesi enerji beslemesi TMŞ' den önce alınarak HÜ sürekli enerjili Aralık_2012_v2.1 2

3 durumda kalacaktır. HÜ için uygun koruma devresi olacaktır. b. Haberleşme ünitesi bağlantıları üreticinin belirttiği şekilde verilen şemaya göre yapılacaktır. 8. DİĞER ŞARTLAR a. MEDAŞ, kontroller sırasında pano iç yerleşimi ve kullanılan malzeme kalitesi ile ilgili hususlarda TEDAŞ Teknik Şartnamesi, MEDAŞ Özel Şartnamesi ve Tip Projelerine uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. b. Panoların tasarım ve imalinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili hükümlerine uygun olacaktır. c. Panolar, aksi belirtilmedikçe TEDAŞ-EPİD ASOP (Temmuz-2012) şartnamesinde verilen teknik standartlara ve MEDAŞ tarafından verilen bilgi, teknik detaylara uygun olarak imal edilecektir. d. Pano ile ilgili MEDAŞ onayı alınacaktır. 9. PANO TESLİMİ Pano ile birlikte aşağıdaki dokümanlar teslim edilecektir. a. Son durum pano imalat, görünüş, iç bağlantı projeleri ve malzeme listesini (pano güç ve kumanda, devre şemaları, pano boyut ve iç yerleşim çizimleri, detaylı malzeme listesi, kablo listesi, vb...), b. Pano ve içinde kullanılan cihazlara ait montaj, işletme ve bakım kılavuzlarını, c. Panonun rutin test raporlarını, d. Tip test raporları tüm ilgili detayları ile birlikte İmalatçı, teslim edilen panoyu içindeki teçhizatı teslim tarihinden başlayarak 36 ay süre ile malzeme, işçilik ve tasarım hatalarına karşı garanti edecektir. 10. OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ a. Sayaçlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli testleri yapılmış ve sistem onay belgesine sahip olacaktır. b. Kullanıldığı ölçü noktasının durumuna göre elektrik piyasası mevzuatında öngörülen asgari özellikleri taşımalıdır. c. Sayaç üzerinde, uzaktan haberleşmeyi sağlamaya yönelik dahili haberleşme donanımı bulunmalı veya harici haberleşme donanımı ile irtibatı sağlayacak, optik porttan bağımsız, Cl veya RS 485 elektriksel haberleşme portu veya ethernet (RJ45) haberleşme portu bulunmalıdır. d tarihinden itibaren OSOS sistemine dahil olacak sayaçlar, enerji kesik olsa dahi, ön kapak ve klemens kapağı açılma müdahelelerini kaydedebilen ve bu bilgilerin haberleşme donanımı üzerinden okunmasına imkan sağlayan özellikte olmalıdır (Manyetik alan -mıknatıs- müdahalesi sayısı ve başlama / bitiş tarih ve saatleri konusunda son 10 kayıt). e. Sayaçlar yük profili verme özelliğini haiz olmalı, yük profili 15, 30, 60'ar dakikalık periyotlar kapsamında yapabilmeli, yük profili ölçüm periyotları uzaktan ayarlanabilir olmalıdır tarihinden itibaren OSOS sistemine dahil olacak sayaçlar her 15 dakikalık ölçümleri içeren yük profillerini hafızasında en az 90 gün süre ile saklayabilmelidir. f. Sayacın gerçek zaman saatini besleyen pilin ömrü imal tarihinden itibaren en az 10 yıl olmalıdır. g. Sayaçların zaman senkronizasyonu uzaktan yapılabilir olmalıdır. h. OSOS sistemine dahil olacak sayaçların ana terminalleri arasındaki darbe dayanım gerilimi ilgili standartlara uygun olarak en az 6 kv olmalıdır. Aralık_2012_v2.1 3

4 I. Sayaçlarda demant bilgisi oluşturma ve sıfırlama işlemi, programlanan tarih-saatte otomatik olarak veya mühür altındaki bir butona basılarak veya haberleşme donanımı üzerinden uzaktan yapılabilmelidir. J. Sayaçlar, ileri ve geri saat (yaz saati uygulaması) uygulamasını otomatik olarak kendisi yapabilmeli veya aynı zamanda uzaktan erişim sağlanarak saat ve gün değişikliği yapılabilmelidir. 12.POZİSYON BİLGİLİ ve UZAKTAN AÇTIRMA BOBİNLİ TERMİK MANYETİK ŞALTER ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ a. Tarımsal Sulama panolarında MEDAŞ kısmındaki giriş şalteri olarak kullanılacak Termik Manyetik Şalter açtırma bobinli ve kontak bilgisini verebilecek tipte olacak ve haberleşme modülü üzerinden otomatik olarak kumanda edilecektir. b. Yeni tesis edilen pano içerisinde MEDAŞ kısmında bulunan ana giriş TMŞ haricinde mühürlü bölme altında abone kısmında bir giriş TMŞ daha bulunacaktır. Bu TMŞ panoda çıkacak bir arıza durumunda işletmeye haber vermeden kullanıcının arızaya müdahale edebilmesine olanak verecektir. c. Mühürlü bölme içerisinde bulunan giriş TMŞ' si hata akımı ve kaçak akım koruma fonksiyonlarına sahip olacaktır veya harici bir sistem ile bu sağlanacaktır.(açma bobinli 3 Kutuplu TMŞ, Kaçak akım rölesi ya da 4 kutuplu hata akımı ve kaçak akım koruması içeren TMŞ kullanılması) d. Mühürlü bölme içerisinde bulunan giriş TMŞ' sine dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale edilemeyecek şekilde dizayn edilecektir (Modem - TMŞ kontak bilgisi sağlandığında panoda TMŞ'nin kumanda koluna ulaşılabilir olarak boşluk bırakılecektir). Mühürlü bölme kapağı üzerinde sadece sayaç okuma boşluğu bırakılacaktır. e. Kompakt Tip Devre Kesiciler ilgili standartlara uygun olmalıdır. f. Kompakt tip devre kesici elektriksel performansında hiçbir kayıp olmaksızın hem yatay hem dikey olarak kullanıma uygun olmalıdır. Alt taraftan veya üst taraftan besleme yapılabilmelidir g. Kompakt tip devre kesiciler ON, OFF ve HATA SONUCU AÇMA pozisyonlarını açıkça gösteren bir kol veya mandal ile kumanda edilmedir. h. Kompakt tip devre kesicilerin, önünde kutuplan açmak ve test etmek için bir test butonu bulunmalıdır. i. Devre kesiciler değiştirilebilir tipte iki açtırma ünitesi ile donatılmalıdır: - Termik-manyetik (aşırı yük koruma için termik ve kısa devre koruma için manyetik koruma), - Uzaktan açtırma bobini, j. Kompakt tip devre kesicilerin açma bobinleri 220 VAC ile çalışabilmelidir. k. Devre kesicilerin, pozisyon durumunu gösteren 3 kablolu yardımcı kontakları (Açık ve kapalı- NA+NK) bulunmalıdır. Devre kesicilerin, pozisyon durumunu gösteren kontakları arıza durumunda (Açık ve kapalı) değiştirilebilir tip şeklinde donatılmalıdır. l. Devre kesicilerin, açtırma bobini arıza durumunda değiştirilebilir tip şeklinde donatılmalıdır. m. Devre kesicilerin, pozisyon durumunu gösteren kontakları arıza durumunda (Açık ve kapalı) değiştirilebilir tip şeklinde donatılmalıdır. n. Devre kesiciler kullanılacağı yere uygun olup, yerine uygun olmayan devre kesiciler kabul edilmeyecektir. o. Termik manyetik kesmeli kompakt tip işletme gerilimi Ue: 415 V, Frekans: 50 Hz, a. 1.a - Çalışma akımı i. 63 A Termik Manyetik Şalter için ; 63 A (40 C) ii. 80 A Termik Manyetik Şalter için ; 80 A (40 C) iii. 100 A Termik Manyetik Şalter için ; 100 A (40 C) Aralık_2012_v2.1 4

5 iv. 125 A Termik Manyetik Şalter için ; 125 A (40 C) v. 160 A Termik Manyetik Şalter için ; 160 A (40 C) vi. 250 A Termik Manyetik Şalter için ; 250 A (40 C) vii. 400 A Termik Manyetik Şalter için ; 400 A (40 C) viii. 630 A Termik Manyetik Şalter için ; 630 A (40 C) p. Yalıtım Dayanım Gerilimi Ui: 690 V, q. Darbe dayanım Gerilimi Uimp: 8 kv, r. En büyük kısa devre kesme akımı Icu: 36 k A (415 V da), s. Kısa devre kesme akımı 63 A Termik Manyetik Şalter için 80 A Termik Manyetik Şalter için 100 A Termik Manyetik Şalter için iv. 125 A Termik Manyetik Şalter için v. 160 A Termik Manyetik Şalter için vi. 250 A Termik Manyetik Şalter için vii. 400 A Termik Manyetik Şalter için viii. 630 A Termik Manyetik Şalter için Mekanik açma - kapama en az 63 A Termik Manyetik Şalter için 80 A Termik Manyetik Şalter için 100 A Termik Manyetik Şalter için iv. 125 A Termik Manyetik Şalter için v. 160 A Termik Manyetik Şalter için vi. 250 A Termik Manyetik Şalter için vii. 400 A Termik Manyetik Şalter için viii. 630 A Termik Manyetik Şalter için u. Akım altında açma - kapama en az lcs: 36 k A (415 V da) lcs: 36 k A (415 V da) kere kere kere kere kere kere kere kere i. 63 A Termik Manyetik Şalter için 4000 kere ii. 80 A Termik Manyetik Şalter için 4000 kere iii. 100 A Termik Manyetik Şalter için 4000 kere iv. 125 A Termik Manyetik Şalter için 4000 kere v. 160 A Termik Manyetik Şalter için 4000 kere vi. 250 A Termik Manyetik Şalter için ; 2500 kere vii. 400 A Termik Manyetik Şalter için ; kere viii. 630 A Termik Manyetik Şalter için ; kere MEKANİK SWİTCH ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ a. Mekanik Ömür b. Elektriksel Ömür c. Çalışma Sıcaklığı d. Çalışma Sıklığı e. Anma İşletme Gerilimi Ue f. Anma İşletme Akımı le g. İzolasyon Direnci h. Kontak Direnci i. Dielektrik Mukavemeti j. Rutubet k. Standart açma-kapama min açma-kapama min. T 125 Mekanik 60 açma-kapama / dakika Elektriksel 30 açma-kapama / dakika 440 V AC 10 A 10 M Ohm min. (500 V DC) Maks. 15 m Ohm 1500 V AC (1 dakika için) Maks. %80 TS EN , CE Aralık_2012_v2.1 5

6 (Şekil -1) Pano Boyutları: 900X1600X400 mm 1. Termik Manyetik Şalter 2. OSOS'a uyumlu sayaç 3. Akım Trafoları 4. Haberleşme Ünitesi (GSM Modem) 5. Mekanik Switch Aralık_2012_v2.1 6

7 MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MEVCUT TESİSLER İÇİN KURULACAK PANO Giriş m İ DfcJîE kj Ot (Şekil -2) Pano Boyutlar 1000x750x350 mm 1. Termik Manyetik Şalter 2. OSOS'a uyumlu sayaç 3. Akım Trafoları 4. Haberleşme Ünitesi (GSM Modem) 5. Mekanik Svvitch Aralık_2012_v2.1 7

8 AG DAĞITIM PANOSU TEK-HAT ŞEMASI * Yangın koruma olarak 4 kutuplu kaçak akım röle özellikli şalter kullanılabileceği gibi toroidal kaçak akım rölesi de kullanılabilir. **Sayaç ekranı görünebilirolacaktır.

9 NO# MALZEME İSMİ 50 KVA 100 KVA 160 KVA 250 KVA 400 KVA 1 İNİŞ KABLOSU 4X16 NYY 3X50+25 NYY 3X95+50 NYY 2X(3X70+35) NYY 2X(3X150+70) NYY 2 AG BARA (Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır) 40X3 CU 40X3 CU 40X3 CU 40X3 CU 40X5 CU 3 TMŞ (KAKR ÖZL.)* 4X80 A >6kA 4X160 A >6kA 4X250 A >9kA 4X400 A >15kA 4X630 A >23kA 4 TMŞ 3X80 A >6kA 3X160 A >6kA 3X250 A >9kA 3X400 A >15kA 3X630 A >23kA 5 AKIM TRAFOSU (CL:0,5 10VA 60In) 100/5 200/5 250/5 400/5 600/5 6 CAM SİGORTA 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 7 MODEM 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR KAPAK UYARI SWİTCH MODEMAÇMA BOBİN BAĞLANTISI MODEM SAYAÇ ARES485 BAĞLANTISI 1N/K 1N/K 1N/K 1N/K 1N/K 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 2x0.50 TTR 11 SAYAÇ** X/5 KOMBİ RS 485 X/5 KOMBİ RS 485 X/5 KOMBİ RS 485 X/5 KOMBİ RS 485 X/5 KOMBİ RS YATAYTİP NH SİGORTALI YÜK AYIRICISI SABİT KONDANSATÖR (440V) 3X16 A 3X16 A 3X25 A 3X25 A 3X40 A 2 KVAR 3 KVAR 5 KVAR 7,5 KVAR 12,5 KVAR 14 AOS (6kA) C 1*10 A C 1*10 A C 1*10 A C 1*10 A C 1*10 A 15 V.KOMİTATÖRÜ 7 POZ 7 POZ 7 POZ 7 POZ 7 POZ 16 VOLTMETRE V 96* V 96* V 96* V 96* V 96*96 17 AOS (6kA) C 1*10 A C 1*10 A C 1*10 A C 1*10 A C 1*10 A 18 İÇ İHTİYAÇ ANAHTAR-DUY-PRİZ ANAHTAR-DUY-PRİZ ANAHTAR-DUY-PRİZ ANAHTAR-DUY-PRİZ ANAHTAR-DUY-PRİZ 19 TMŞ YARDIMCI KONTAK 1N/A + 1N/K 1N/A + 1N/K 1N/A + 1N/K 1N/A + 1N/K 1N/A + 1N/K 20 MÜŞTERİ ÇIKIŞI

10

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları 2. ÖZELLİKLER 2.1. Elektriksel Özellikler

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI KOMPAKT TİP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MMH-gazTı) MART: 1995 ARALIK 2002 (REVİZE) HAZİRAN-2006

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİM-1995 REVİZE: OCAK-2006 O RTA G ERİLİM K E SİC İL E R İ TEK N İK ŞARTNAM ESİ

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ( Ġġ BU ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname; ĠHALE KONUSU YAPILACAK Ġġ, Ġġ KALEMĠ

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ 522EE0137 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Yer istasyonunda ve devamlılık binasında yapılacak altyapı işleri ve Panolar

Yer istasyonunda ve devamlılık binasında yapılacak altyapı işleri ve Panolar EK:1 Yer istasyonunda ve devamlılık binasında yapılacak altyapı işleri ve Panolar Merkeze, çift girişli sistemler için 2. bir güç kaynağı olarak kullanılmak üzere N+1 yapıda çalıştırılacak 3 adet 3Ø/3Ø

Detaylı

YAVUZ PANO SANAYĐ TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

YAVUZ PANO SANAYĐ TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ YAVUZ PANO SANAYĐ TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ALÇAK GERĐLĐM PANOLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ KAPSAM Bu şartname alçak gerilim enerji dağıtımı ve iletimini sağlamak amacıyla, tesislerin temel ihtiyaçları

Detaylı

Sistemin avantajları. Yalıtım gazı olarak neden SF6?

Sistemin avantajları. Yalıtım gazı olarak neden SF6? Sistemin avantajları Opsiyonel olarak mikroişlemcili (intelligent relay) aşın akım rölesi ile SCADA sistemlerine uygunluk 2- Opsiyonel olarak LCD ekran üzerinden tek hat şeması ile sistemin izlenebilirliği

Detaylı

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri ROCKWELL AUTOMATION TEDARİK ŞARTNAMESİ TEDARİK ŞARTNAMESİ Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri 2500-SR002B-TR-P 1 İÇİNDEKİLER PART 1 GENEL... 3 1.01 ŞARTNAME KAPSAMI... 3 1.02 İLGİLİ KISIMLAR...

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. -Proje ve şartnamelerin ekleri olarak verilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER GİRİŞ HÜCRELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 13 YAPI İŞLERİ KUVVEİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP OG/OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN-2002 İÇİNDEKİLER 1. GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı