1/24/2011. Katılımcı Eğitim Teknikleri BÜYÜK RESİM EĞLENCE! EĞİTİMİN AMACI. (Eğiticilerin Eğitimi) Bu eğitimin sonucunda siz katılımcılar;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/24/2011. Katılımcı Eğitim Teknikleri BÜYÜK RESİM EĞLENCE! EĞİTİMİN AMACI. (Eğiticilerin Eğitimi) Bu eğitimin sonucunda siz katılımcılar;"

Transkript

1 Katılımcı Eğitim Teknikleri (Eğiticilerin Eğitimi) Pratik Öğrenme İçin Katılımcı Yöntemler ve Araçlar 2 BÜYÜK RESİM Yetişkin Eğitimi EİA ve HGP Eğitimi Planlama (9 Adım) Aktif Öğrenme Eğitim Ortamı Katılımcı Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetler EĞLENCE! 3 EĞİTİMİN AMACI Bu eğitimin sonucunda siz katılımcılar; Etkili biçimde eğitimler hazırlayabilecek, Katılımcılarınıza yeni bilgiler öğrenip daha sonra işlerinde kullanmalarında yardımcı olacak şekilde etkili, ilgi çekici ve teşvik edici tarzda eğitim verebileceksiniz. 1

2 4 KURALLAR 5 KAVRAMLAR Öğretme Öğrenme Eğitim Performans Bilgi verme eylemi Öğretim yoluyla zihinsel, ahlaki Bilgi alma eylemi ve estetik açıdan insanları geliştirme eylemi Bir işi eylem yoluyla y yerine getirme başarısı ÖĞRETİM TASARIMI Öğretme Öğrenme Eğitim Performans 6 YETİŞKİN EĞİTİMİ KİŞİ NE ZAMAN YETİŞKİN OLUR? PEDAGOJİ PAID AGOGOS ANDROGOJİ ANDR AGOGOS 2

3 7 YETİŞKİN EĞİTİMİ PEDAGOJİ Öğretmene bağımlılık Öğrenme zorunludur Öğretmen merkezli Yoruma kapalı Ortak düşünceyi destekler, tektipleştirme Bilgi aktarımına dayanır Bilgi gelecekte birgün kullanılmak içindir Konu odaklıdır Öğrenenlerinin deneyimi çok az önemlidir Öğretmen, kitaplar, görsel ve işitsel yardımcılar ön plandadır ANDROGOJİ Öğrenen ve öğreten rolleri iç içe İhtiyaçtan kaynaklanır ve isteğe bağlıdır Öğrenen odaklı Öğrenilen bilgiler deneyimle yorumlanır Farklı düşünceleri destekler Yeni bakış açılarına dayanır Bugün öğrenilen her bilgi gelecekte daha iyi yaşamak içindir Performans odaklıdır Deneyim öğrenme için zengin bir kaynaktır Deneysel teknikler, grup tartışmaları, vaka çalışmaları, problem çözme teknikleri, saha gezileri vb. 8 YETİŞKİN ÖĞRENMESİ 9 EĞİTİM VE GELİŞİM DÖNGÜSÜ Blok I Personel gelişim ihtiyaçları tespiti Stratejik Hedefler Blok II Personel gelişim hedeflerinin belirlenmesi Eğitim hedeflerinin belirlenmesi Eğitim dışı hedeflerin belirlenmesi Blok III Eğitim ve gelişim programının tasarımı Blok V İş organizasyonu, performans değerlendirme ve izleme Öğrenme sürecinin ve sonuçların değerlendirilmesi Eğitim yöntem ve teknikleri Yönetim danışmanlığı, rotasyon vb. Eğitim ve gelişim için kaynak planlanma Kurum içi ve/veya dışı eğitmenler ve danışmanlar Blok IV Ekipman ve tesis Programın uygulanması Süre ve finansman 3

4 10 BASİT EĞİTİM DÖNGÜSÜ Analiz Et Değerlendir Eğitim Döngüsü Tasarla Eğitim ver 11 DEĞERLENDİRME Kimlerin eğitime ihtiyacı var? Neden eğitime ihtiyaç duyuyorlar? Sorun sürecin kendisinden mi kaynaklanıyor? Eğitim ihtiyacının arka planındaki sorunlar nelerdir? Eğitimde sonra katılımcılara l işbaşı desteği verilecek mi? Başarının önündeki engeller nelerdir? Eğitim gerçekçi bir çözüm mü? Yoksa eğitimden bir mucize mi bekleniyor? Ortada çözülmeye değer bir sorun var mı? BÜYÜK KARAR: Eğitim yapılmalı mı? 12 TASARIM PERFORMANS PROBLEMLERİ Katılımcıların neleri yapabilmesi gerekir? Katılımcılar şu anda neler yapabiliyor? ÖĞRENME AMAÇLARI Bilişsel öğrenme, duyuşsal öğrenme, psikomotor öğrenme, üç öğrenme alanının birlikte kullanımı, öğretim amaçlarının yazılması, öntest ve sontestlerin geliştirilmesi MATERYAL GELİŞTİRME Sunumların, materyallerin ve faaliyetlerin hazırlanması KAYNAK VE SÜRE Kaç oturum gerekiyor? Sunumu kim yapacak? Eğitim nerede yapılacak? Ne gibi ekipman ve kaynaklar gerekiyor? Son kontrol ve planlamalar... 4

5 13 PERFORMANS AÇIĞI Açığın belirlenmesi Performans problemlerinin belirlenmesi Önem derecesine göre önceliklerin belirlenmesi Olası çözümler ve müdahaleler 14 PERFORMANS AÇIĞI Gerekli Bilgi ve Beceri Değerlendirme Bilgi ve Beceri Açığı MS Excel tablosunda 27 maddeden oluşan başvuru formunu hatasız doldurmak KRİTER: Günlük 50 adet başvuruyu işleme sokmak MS Excel de ilgili yeni formları tasarlamak KRİTER: İhtiyaca göre başvuru formlarında düzenlemeleri hızlıca yapmak ve güncel formları bilgi işleme göndermek Başvuru formunu hızlı ve eksiksiz bir şekilde doldurup ortalama 61 adet başvuruyu işleme sokuyor. Excel de tablo oluşturma konusunda kafası karışıyor ve tablo özelliğini kullanamıyor. MS Outlook ile dosya ekleme ve gönderme işlemlerini yapamıyor. Açık yok. MS Excel de tablo işlemleri MS Outlook ile e posta gönderme işlemleri. Prim oranlarını hesaplayıp, prim oranlarında indirim sağlayan sigorta prim uygulamalarına göre işlem yapmak KRİTER: Günlük 120 işlem yapmak Genel Sağlık Sigortası Prim oranlarını karıştırıyor. Kısmen prime tabi tutulacak kazançlar ile prime tabi tutulmayacak kazançları karıştırıyor. Toplu iş sözleşmesi farklarını bilmiyor. GSS Prim oranları Kısmen prime tabi tutulacak ve tutulmayacak kazançlar Toplu iş sözleşmesi farkları 15 PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ Biliyor fakat yapmıyor Biliyor fakat yaparken zorlanıyor Biliyor ve kolaylıkla yapıyor Bilmiyor yapmıyor 5

6 16 PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ Bilgi ve beceri Ödeme, motivasyon, teşvik Performans Sorumluluk ve yetki devri İşin yapılmasını engelleyen ortam 17 İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLENDİRME Stratejik Önem Yasal Dayanak (mevzuat vb.) Kitik Kritik faktörler Maliyet etkinliği Vatandaş beklentisi Mevcut Kaynaklar Hedef Gruplar 18 İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLENDİRME Daire Başkanları Memurlar Hedef Gruplara Göre Şube Müdürleri Uzmanlar, doktorlar 6

7 19 İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLENDİRME 20 HEDEF GRUP PROFİLİ Sosyal Durumla İlgili Bilgiler yaş, cinsiyet, medeni durum doğum yeri, ev adresi topluluktaki sorumluluğu Okul ve Eğitim Bilgileri eğitim durumu yabancı dil, kelime dağarcığı İş Deneyimi deneyim, beceriler iş tanımı, yapılan iş alınan eğitimler Kişisel Özellikler tutumlar, sabit fikirler motivasyon, beklentiler ilgi alanları, sorumluluklar 21 DERS HEDEFLERİ? Konu Hedef Dersimin konusu nedir? Neden hedef grubumun bu konuyu öğrenmesini istiyorum? Grup yeni bilgi ve becerileri nasıl kullanacak? SGK personelini katılımcı eğitim tekniklerini kullanmaya teşvik etmek Katılımcıların eğitim tekniklerini kendi eğitimlerinde uygulamalarını sağlamak HEDEF: Dersin yönünü ve sizin rolünüzü belirler. 7

8 22 ÖĞRETİM AMAÇLARI Amaç Eğitim sonucunda öğrencinin yapabileceği şeyi tanımlayan ifade Katılımcıların a kaydettiği ğ ilerleme ee Katılımcıların nihai performansının kabul edilebilirliği Fonksiyonları öğretim yöntemlerinizin etkililiği Katılımcılar eğitimleri için ayrıntılı hedef grup profilleri yazabilecek 23 TAKSONOMİ TAKSIS (DÜZENLEME) VE NOMOS (YASA) Canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler. BLOOM UN TAKSONOMİSİ BLOOM UN TAKSONOMİSİ Benjamin Bloom Bilişsel Duyuşsal Psikomotor 24 BLOOM UN TAKSONOMİSİ Değerlendirme BİLİŞSEL ALAN Uygulama Göç ve nüfus artışı Kavrama gibi faktörlerin sosyal güvenlik Finansman, fon sistemine olan yönetimi ve etkisini Bilgi aktüerya ile ilgili hesaplayabilir istatistiki bilgileri Seçenekler grafikle göstebilir arasından Türkiye nin 5. Cumhurbaşkanını işaretleyebilir Analiz SGK nın gelir gider dengesini etkileyen faktörleri ilişkilendirebilir Sentez Sosyal Güvenlik sorunlarına çözüm getirecek özgün bir sosyal güvenlik modeli oluşturabilir Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemini AB ölçütlerini göz önünde bulundurarak değerlendirebilir 8

9 25 BLOOM UN TAKSONOMİSİ DUYUŞSAL ALAN Değer Verme Müşteri odaklı hizmet Tepkide Bulunma anlayışındaki değeri ve SGK açısından neden Sorduğunuz sorulara önemli olduğunu cevap vererek, müşteri görür. Alma odaklı hizmetin önemi hakkında yapılan Müşteri odaklı hizmet tartışmalara ve anlayışı hakkında çalışmalara katılarak düşünmeye başlar. tepki verirler. Örgütleme Müşteri odaklı hizmet anlayışını kabul eder ve sergileyeceği davranış üzerinde düşünerek bir sonuca varmaya çalışır. Kişilik Haline Getirme Müşteri odaklı hizmet anlayışını ve öğrendiği davranışları kendisine ait doğal bir davranış biçimi olarak kullanmaya başlar. 26 BLOOM UN TAKSONOMİSİ Uyarılma Arabayı süren kişinin hareketlerini gözler PSİKOMOTOR ALAN Kılavuz Denetiminde Yapma Arabayı kurcalayarak kullanmaya çalışır Beceri Haline Getirme Akıcı şekilde araba kullanır Adaptasyon Farklı marka ve modeldeki araçları kullanabilir Yaratma Yeni ve orijinal bir araba kullanma tekniği ortaya koyar 27 Etkili Öğrenme İçin Bir Yapı BEKLENTİ YARATMAK KARŞILAMA BAĞLANTILAR GENEL TABLO TAKIM ÇALIŞMASI OTURUM BİLDİĞİNİ GÖSTERME (EZBERLEME) YANSITMA VE GÖZDEN GEÇİRME EĞİTİMİ BİTİRME 6 Adımlı Katılımcı Öğretim Süreci 1. GENEL TABLO 2. AMAÇLAR 3. GİRDİ BİLGİ AKTARIMI 4. FAALİYETLER 5. EZBERLEME 6. YANSITMA 9

10 28 EĞİTİMİN PLANLANMASI EĞİTİMİNETKİLİ OLMASI, ZAMANLAMANIN VE ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİN SEÇİMİNİN DİKKATLİ ŞEKİLDE YAPILMASINA BAĞLIDIR KOLAYLAŞTIRICI ÖĞRENME ORTAMINI YARATIR GRUP KİMLİĞİ KISA SÜRE İÇİNDE OLUŞTURULMALIDIR KOLAYLAŞTIRICI KATILIMCI ETKİLEŞİMİNİN YANI SIRA KATILIMCILAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM SAĞLANARAK KAVRAMLAR İNCELENMELİDİR 29 EĞİTİMİN PLANLANMASI GRUBUN DÜŞÜNCELERİNİN VE FİKİRLERİNİN GÖRSEL OLARAK (YAZI TAHTASINDA) YANSITILMASI ÇOK ÖNEMLİDİR HER KATILIMCININ KATKISI GRUP VE KOLAYLAŞTIRICI TARAFINDAN DİKKATE ALINMALIDIR MODERATÖRÜN KATKISININ ZAMANLAMASI, GRUBUN İHTİYAÇLARINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR VERECEĞİNİZ GERİ BİLDİRİM GRUBUN DÜŞÜNCESİNİ ONAYLAMALI, YORUMLAMALI VE GENİŞLETMELİDİR 30 OTURUM Öğrenmenin en büyük düşmanı konuşan öğretmendir. John Holt 1. Uygulama yoluyla sürece dahil etmeli 2. Etkileşimli ve katılımcı olmalı 3. Eğitmenin konuşması dk. yı asla geçmemeli 4. Ders bir soruyla veya düşündürücü bir cümleyle başlamalı VEYA 1. Katılımcılara konuyla ilgili bir hikaye anlatın 2. Sorulardan sık sık yararlanın. Katılımcılara bilgi vermek yerine sonuçları onların söylediklerinden çıkarmaya çalışın 3. Beyin fırtınası vb. tekniklerle katılımcıların gerçeği keşfetmesini sağlayın 10

11 31 HATIRLAMA Aktif öğreniciler pasif öğrenicilerden çok daha fazla şey öğrenir Okuduklarımız Duyduklarımız Gördüklerimiz Söylediklerimiz Yaptıklarımız ve % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 görüp, duyup, söyleyip yaptığımız şeylerin % 90 nını hatırlarız. 32 BEYİN % 78'i su % 10 yağ % 8 protein 1 kg bir milyardan fazla nöron Büyür ü ve veya sinir gelişir hücresi korteks denilen ince tabaka 33 BEYİN Konuşma merkezi Yaratıcılık problem çözme planlama organize etme yargılama Kısa süreli hafıza dil kullanımı duyusal işlemler Alın lobu Ense lobu Görme ve ışık merkezi İşitmeyi sağlar duyma bellek anlamlandırma dil fonksiyonları Beyin bir paralel işlemcidir ve birçok işlevi eş zamanlı olarak yerine getirebilir. 11

12 34 SAĞ VE SOL BEYİN Analitik düşünce mantık Lisan Fen ve matematik Ardışık sıralı işleme Üç boyutlu düşünce Sezgi Sanat Ritim ve müzik Hayal gücü Bütünü görme 35 LİMBİK SİSTEM 1 Talamus: Beynin tam ortasında bulunan ve son derece merkezi bir görev üstlenen hücre kümesi Duyu organlarından gelen bilgilerin koku dışında ilgili üst korteks merkezlerine iletilmeden önce toplandığı duyusal iletim istasyonudur. Dikkatin zihinsel bir etkinliğe yönelmesi ve uzun süreli bellek deposundaki bilgilerin araştırılmasında önemli fonksiyona sahip Hipokampus: Öğrenmenin başla noktası belleğin kontrolü hipokampustedir. Bilginin işleyen bellekten uzun süreli belleğe ulaşmasında önemli rol oynar. Hipokampus kısa süreli belleğe gelen bilginin uzun süreli belleğe dönüştürülmesinde kalıcı hale getirilmesinden sorumludur. 36 LİMBİK SİSTEM 2 Amigdala: Hipokampüsle bağlantılıdır. Duyu organlarından gelen bilginin işlenmesinden ve beynin duygusal hafızasının kodlanmasından sorumludur. Talamusa ulaşan ham bilgi, beynin anlayabileceği bir dile çevirilir ve görsel kortekse iletilir.bu bölümde uygun tepki belirlenir. Tepki duygusal ise duygu repertuarının kaynağı olan amigdalaya başvurulur. Hipokampüs daha yavaş tepkiler, amigdala ise ani tepkilerle ilgilidir. Hipotalamus: Vücudun kendiliğinden istem dışında olan çalışmasını düzenler. Sindirim, dolaşım, hormon salgılama, vücut ısısı, cinsellik, beslenme, uygu, ve duygular hipotalamust tarafından kontrol edilir. 12

13 37 BEYİN HÜCRE GÖVDESİ SİNAPS DENDRİT AKSON AKSON UCU Beyni oluşturan temel birimler genel olarak sinir hücreleri (nöronlar) ve bunların uzantılarının diğer sinir hücreleri ile oluşturduğu sinapslardır. Sinir hücrelerinin oluşturduğu ağ sayısı ne kadar fazla olursa, bilgi işleme süreci o kadar güçlü olur. Her nöronun dentrit adı verilen çok sayıda kısa ve akson adı verilen bir tane uzun uzantısı vardır. Akson uçları ile başka nöronların dentritleri veya gövdeleri arasındaki bağlantıya sinaps adı verilir. Sinir sistemindeki bütün etkinlikler ve bellek, nöronlarda doğan elektrik akımıyla ilgilidir. Nöronlar arasında bilgi, elektrik akımı olarak dolaşır. 38 ÖĞRENME SÜRECİ VE HAFIZA Dış Dünya Beklenti ve amaçlara göre hızlı tarama uyarıcı seçimi 5 9 bilgi 20 sn Zihinsel tekrar Hatırlama Duyusal Bellek Dikkat, seçici algı İşleyen Kısa Süreli Bellek Tekrar Kodlama Uzun Süreli Bellek Uyarıcılar Unutma (birkaç sn.) Unutma Unutma Davranış 39 ÖĞRENME STRATEJİLERİ TEKRAR: Bilgiyi belli aralıklarla tekrarlama ANLAMLANDIRMA: Kişi bilgiyi değişikliğe uğratarak kendine göre yeniden ifade eder ÖRGÜTLENME STRATEJİLERİ : Bilgileri mantıksal ilişkiler içerisinde gruplama ANLAMAYI İZLEME: Kişi kendine göre öğrenme amacı belirleyerek kendi öğrenme sürecini izler DUYUŞSAL STRATEJİLER: Dikkati odaklama, kendi kendini motive etme, yoğunlaşma 13

14 40 ZEKA TÜRLERİ Genel Özellikleri Öğrenme Yolları İlgi Duydukları Meslekler SÖZEL ZEKA: Dilini etkili olarak kullanabilir. Söyleyerek, dinleyerek, okuyarak ve görerek öğrenir. Yazar, Şair, Öğretmen, Gazeteci, Politikacı, Avukat, Komedyen. MANTIK VE MATEMATİKSEL ZEKA: Sayılarla çalışmayı sever. Neden sonuç ilişkisi kurarak yorumlamayı sever. Sınıflayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenirler. Bilim İnsanı, Mühendis, Matematikçi, Ekonomist, Muhasebeci, Bilgisayar Programcısı, Yargıç. GÖRSEL VE UZAMSAL ZEKA: Haritaları, çizelgeleri, filmleri kolay okurlar, anlarlar. Görselleştirme (resim, film, sunu slayt vb..) ve hayal kurarak öğrenirler. Ressam, Fotoğrafçı, Mühendis, Mimar, Gezgin. MÜZİKAL ZEKA: Müziksel (Ritmik) Zeka Melodileri, sesleri ve ritimleri severler. Müzik eşliğinde, ritim ve melodiyle öğrenirler. Şarkıcı, Besteci, Müzik Öğretmeni, Tiyatrocu. BEDENSEL KİNESTETİK ZEKA: Vücudunu ve ellerini ustalıkla kullanarak anlatmayı severler. Dokunarak,yaparak ve hareket ederek öğrenirler. Atlet, Dansçı, Aktör, Balerin, Balet, Pandomimci, Cerrah. 41 ZEKA TÜRLERİ Genel Özellikleri Öğrenme Yolları İlgi Duydukları Meslekler SOSYAL ZEKA: Çevresiyle ilişki kurmayı, işbirliği yapmayı ve empatiyi sever. Paylaşarak, çevresindekiler ile işbirliği yaparak ve karşılaştırarak öğrenirler. Öğretmen, Psikolog, Politikacı, Doktor, İşadamı. İÇSEL(İÇE DÖNÜK)ZEKA: Zeka Kendi duygu ve düşüncelerinin, yeterliklerinin farkına varabilmedir. Kendi başlarına, kendi hızında, kişisel becerilerini kullanarak öğrenirler. Kendi başlarına çalışmayı, başarmayı severler. Sanatçı, Din Adamı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikoterapist DOĞA ZEKASI: Doğal kaynaklara ve çevreye ilgisi yüksektir. Bitki ve hayvanları tanır ve ilgilenir. Araştırarak, gözlem yaparak, çevreyi, olayları gözlemleyip inceleyerek öğrenirler. Ziraat Mühendisi, Arkeolog, Meteorolog, Biyolog, Zoolog, Çevre Bilimci. 42 ÖĞRENME STİLLERİ Görseller Görerek ve okuyarak Filmler Resimler Kendi kendine okuma Renkli şekil grafik ve haritalar Görsel teknoloji Gösterip yaptırma İşitseller İşiterek Dinleyerek Tartışarak Anlatım Soru cevap Ses tonlaması Kısa cümleler Dokunsallar Fiziksel temas kurarak Yaparak öğrenme Pandomim Dramatize etme Proje Yavaş eğitim hızı 14

15 43 ÖĞRENME STİLLERİ GÖRSELLER: 1. Somut olarak gördüklerini daha çabuk öğrenirler. 2. Düz anlatım yönteminden hoşlanmazlar 3. Öğrenmeleri ve kolay hatırlamaları için ders görsel malzemeler ile 4. desteklenmelidir. 5. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar. 6. Uzun telefon görüşmelerinden hoşlanmazlar 7. Genellikle haritaları okuyabilirler 8. Çevredeki değişikliklerin farkına çabuk varırlar 9. İnsanların çok fazla konuşmalarını istemezler 44 ÖĞRENME STİLLERİ İŞİTSELLER: 1. Ses ve müziğe karşı duyarlıdırlar. 2. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. 3. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. 4. Yabancı dilöğreniminde başarılıdırlar. 5. Birisi kendilerine anlatıyormuş gibi işiterek hatırlarlar. 6. Başkalarının konuşmalarını dinlemeyi severler. 7. Hiçbir şeyin sözcükler kadar güçlü değildir 8. Sesli okumada anlamanın sessiz okumaya göre daha kolaydır. 9. Görsel konularda dikkatleri azalır 10. Konuşma süresini ayarlamakta sorun yaşarlar 45 ÖĞRENME STİLLERİ DOKUNSALLAR (KİNESTETİKLER): 1. Oldukça hareketlidirler, sürekli hareket ederler 2. Uzun süre oturamazlar 3. Çabucak sınıfta istenmeyen biri haline gelebilirler 4. Ellerini kullanmak, yaparak ve yaşayarak öğrenmek isterler 5. Otururken ayaklarını sallar ve bir şeylerle (anahtar,kalem vb) oynarlar 6. Sıklıkla yerlerinden kalkıp dolaşmak isterler 7. Aletleri parçalamak ve yeniden biraraya getirmekten hoşlanırlar 8. Hep aceleleri varmış gibi görünürler 9. Dokunulmaktan ve kucaklanmaktan hoşlanırlar 15

16 46 KATILIMCI ÖĞRENME Yapmak Uygulamak Katkıda bulanmak Öğrenme Yeni bilgi ve becerileri gerçek hayattan örneklere ve durumlara uygulayın Eğitici Anlatım Eğitici Gösterim Katılımcı Uygulama % 10 % 20 % 70 Bilgi ve beceriler uygulamayla edinilir, eğitim bunun gerçekleşmesini sağlar 47 NEDEN KATILIM? 1. Yeni bilgi ve becerilerin işte uygulanma olasılığının düşünülmesini sağlayacak 2. Büyük oranda düşünce derinliğini teşvik edecek 3. Grup üyeleri birbiri üzerinde olumlu ve yapıcı bir etki bırakacak 4. Eğiticilere öğrenme sırasında gerekli destek ve rehberliği sağlama fırsatını verecek, 5. Katılımcılara birşeyler başarmakta oldukları hissini verecek 6. Katılımcılara becerilerini geliştirme fırsatı verecektir 48 ÖĞRENME ORTAMI 16

17 49 SINIF DÜZENİ 50 SINIF DÜZENİ 51 SINIF DÜZENİ 17

18 52 SORU CEVAP TEKNİĞİ Özel bir katılımcının deneyimini yakından incelemek Birey ve gruba ait duygu ve düşünceleri belirlemek Katkıda bulunmayanların katılımını sağlamak Dikkat çekmek ve dikkati odaklamak Katılımı arttırmak Mevcut bilgiyi tespit etmek Anlamayı arttırmak Grup tartışmasını teşvik etmek Gerilimi azaltmak Çok konuşan kişileri susturmak 53 SORU CEVAP TEKNİĞİ 1. ÇALIŞMA KİTABINIZIN MODÜL 2 KISMINDAKİ SORU CEVAP TEKNİĞİ BÖLÜMÜNÜ OKUYUN 2. EĞİTİMİNİZ İÇİN KENDİ SORULARINIZI HAZIRLAYIN 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HAZIRLAMALISINIZ: BİR ÖNCEDEN ADLANDIRILMIŞ SORU BİR GENEL SORU BİR GECİKMELİ ADLANDIRILMIŞ SORU BİR KAPALI SORU BİR YÖNLENDİRİCİ SORU BİR UCU AÇIK SORU 4. SORULAR, YAPTIĞINIZ YA DA YAPACAĞINIZ BİR EĞİTİMİN PARÇASI OLMALIDIR 54 TAKSONOMİ SEVİYESİNE GÖRE SORULAR BİLGİ: 1. İkinci Dünya savaşına giren ülkeleri sayınız? 2. Haritadaki kırmızı renkler neleri gösteriyor? 3. Hard disk nedir? ANLAMA: 1. Okuduğunuz parçadan ne anladınız? 2. Global ısınma ne gibi sonuçlar doğurur? UYGULAMA: 1. Hedef grup profili anketi oluşturunuz? 2. Bir vaka çalışması hazırlayınız? ANALİZ ve SENTEZ 1. Ekonomi politikaları 2001 krizinde nasıl etkili olmuştur? 2. Eğitim ihtiyaç analizi kurumsal eğitim sürecinde niçin önemlidir? 3. Sanayileşmenin global ısınmaya hangi yönleriyle etkisi olmuştur? DEĞERLENDİRME: 1. Global ısınmanın ülkemiz tarımı üzerindeki etkilerini değerlendiriniz? 2. İnsanlar domuz gribinden korunmak için yeterince önlem alıyor mu? 18

19 55 CÜMLE TAMAMLAMA 1. Soru tek bir doğru cevabı olacak şekilde hazırlanmalıdır. Atatürk... de doğdu. Atatürk... yılında doğdu. 2. Soru cevabının bulmaya yarayacak ip uçları vermekten kaçınılmalıdır. 3.Sorular Sorulararasındaarasında birdiğerinincevabı olan maddeler bulunmamalıdır. 4.Bir cümlede boş bırakılan yerin uzunluğu ip ucu vermemeli 5. Boşluklar mümkün olduğu kadar cümle sonuna bırakılmalı 56 DOĞRU YANLIŞ 1. Her madde kesinlikle doğru ya da kesinlikle yanlış olmalıdır. 2. Soruda sadece bir tane ana fikir olmalıdır. 3. Her madde olabildiğince kısa ve açık yazılmalıdır. 4. Olumsuz cümle kullanılmamalı, özellikle aynı cümle içinde iki olumsuz fiil kesinlikle olmamalıdır: Sıtma insandan insana sivirisinekle geçmez. Sıtma insandan insana karasinekle geçer. Ahmet uçağa binmemiş değildir 5. Maddelerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. 57 DOĞRU YANLIŞ 1. Test maddesi oldukça açık ve kesin bir ifade taşımalı, değişik yorumlara yol açmamalıdır. Soru içerisinde yorumlara yol açacak çoğunlukla, çoğu zaman, bazen, nadiren gib anlama farklı yorumlar katacak kelimeler kullanılmamalıdır. 2. Her madde kısa ve açık olmalı, dil bakımından güçlük düzeyi, testi yanıtlayacak grubun ortalama okuma becerisinin oldukça altında olmalıdır. 3. Test maddesi önemsiz ayrıntılar yerine öğretimin amacı olan bilişsel davranışı yoklamalıdır. 4. Test maddesi mevzat vb. kaynaklardan aynen alınmamalıdır. 5. Test seçeneklerinin yazımı aşamasında titiz olunmalıdır. 6. Doğru cevap ipucu verir nitelikte olmamalıdır. 7. Hepsi veya hiçbiri seçenekleri olabildiğince az kullanılmadır. 19

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi ÇOKLU ZEKA Zekanın ne olduğu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşıldı. Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduğu kabul ediliyor.

Detaylı

OXFORD BIG READ YARIŞMASINA KATILDIK!

OXFORD BIG READ YARIŞMASINA KATILDIK! OXFORD BIG READ YARIŞMASINA KATILDIK! 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz Oxford Big Read yarışmasına katıldılar. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz okudukları kitap için kitap kapağı tasarımı yaptılar. 7.sınıf

Detaylı

Prof. Dr. Acar Baltas, Psikolog / @acarbaltas

Prof. Dr. Acar Baltas, Psikolog / @acarbaltas ÖĞRENMENİN NÖRO BİLİMSEL TEMELLERİ VE GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ YERİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 4 Kasım 2014 NE KONUŞACAĞIZ? Beyni tanıyalım Öğrenme nerede ve nasıl gerçekleşir? Ha\za ve unutma İşlevsel

Detaylı

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara Yeşilalım Projesi Eğiticilerin Eğitimi 12-14 Şubat 2013 Ankara 1 Öğrenme Hedefleri Yetişkin öğrenenlerin özelliklerini öğrenmek; Yetişkinlere uygun çeşitli eğitim yöntemleri ile yaklaşımlarını uygulamak;

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Şengül Özdemir¹Esma Iravul¹,Ayşegül Temizkan Kırkayak¹,Fatma Kaban²,Filiz Akdeniz ²,Tevfik Ecder²,Asiye Akyol³ 1-Diaverum

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kuramlardır. Kuramcılar, gözlenilebilen davranışlara ek olarak öğrenenin kafasının içinde olup bitenlerle, yani

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Nedir? Normal yada normal üstü zekaya sahip olma Yaşından ve yeteneklerinden beklenilen düzeyde başarı elde edememe Dinleme, konuşma, okuma-yazma,

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir."

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir. KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir." KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Cinsiyet Okulun Adı Sınıf İl İlçe Uygulama Tarihi Formu Dolduran 8.6.2011 ERKEK

Detaylı

ETKILI SUNUM SıRLARı

ETKILI SUNUM SıRLARı ETKILI SUNUM SıRLARı Temel Hazırlıklar Başarılı bir sunum yaptığınız hazırlığa bağlıdır. Bu bölümde etkili bir sunum yapmak için gereken sağlam zemini nasıl kuracağınız anlatılıyor. Bu zemin yaratıcı düşünmeyi,

Detaylı

Küçük Gruplarda Eğitim. EÜ Dişhekimliği Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 6 Kasım 2007

Küçük Gruplarda Eğitim. EÜ Dişhekimliği Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 6 Kasım 2007 Küçük Gruplarda Eğitim EÜ Dişhekimliği Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 6 Kasım 2007 Konu başlıkları EÜDişhekimliği Fakültesi nin deneyimi Küçük grup tanımı Küçük grup eğitiminde öğrenme alanları Küçük

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçerik Sınıf ve sınıf yönetimi kavramları Sınıf yönetiminin boyutları Düzeni oluşturma

Detaylı

PROGRAMIN DAYANIĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler

PROGRAMIN DAYANIĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Mega Hızlı Okuma Kurs Programı PROGRAMIN DAYANIĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler PROGRAMIN SEVİYESİ :

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 UYGULAMALARIMIZ Çoklu Zeka Yetenek Yönelim Çalışmaları Kulüp/Kurs Memnuniyet Anketleri Veli Memnuniyet Anketleri Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OTO310:Özel Öğretim Yöntemleri I Androgoji ve Pedagoji Ödevi Öğretim Elemanı: Hasan TINMAZ Hazırlayan: H.Özlem

Detaylı

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE Eğitim Koçluğu Sertifika programı öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

: Fotografik Hafıza Teknikleri Kurs Programı. : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler

: Fotografik Hafıza Teknikleri Kurs Programı. : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANIĞI PROGRAMIN SEVİYESİ : Fotografik Hafıza Teknikleri Kurs Programı : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Öğrenme Amaçlarının Yazımı

Öğrenme Amaçlarının Yazımı Öğrenme Amaçlarının Yazımı Ders Tasarım Ekibi Cevap Aradığımız Temel Sorular Nereye Gidiyoruz? Ulaştığımızı Nasıl Anlayacağız? Nasıl Ulaşacağız? Büyük Resim! ABC Lisans Programı Program Çıktıları Ders

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Değerli Velilerimiz, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Öğrenme stili yaşamımızın her anında ve her boyutunda davranışlarımızı etkiler. Öğrenme stilleri her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenirken

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Dersin İçeriği Matematiğin doğası / Matematiksel bilgi Matematik öğretiminin temel ilkeleri Matematikte başlıca kuramlar

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER. FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER. FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Yetersizlik, iģlevsellik ve sağlık bileģenlerinin sınıflandırılması Vücut yapıları ve iģlevleri

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Bilişsel Aşama. Bölüm Beş. Öğrenme Aşamaları. Öğrenme Aşamaları

Bilişsel Aşama. Bölüm Beş. Öğrenme Aşamaları. Öğrenme Aşamaları Bilişsel Aşama Bölüm Beş Hareket hakkında genel bir bilgi edinmek. Öğrenen kendi kendine konuşur ve işe yarayabilecek stratejileri düşünerek çok fazla zaman harcar. Bu aşama bilişsel problem çözme aşamasıdır.

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİSİ VE TERCÜMANI

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİSİ VE TERCÜMANI TANIM İşitme engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim, iş, sağlık, çalışma, hukuki durumlar veya buna benzer hallerde çevreleri ile iletişimine yardımcı olan, Türk İşaret Dilinde (TİD)

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım 5 E Modeli SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım Kapsam Tümdengelimli: Öğrenme alanının kapsamını uzmanlar belirler, konu ve bileşenlerin incelemesiyle öğrenmenin

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel ve duygusal zekanın farklı işlevlerinin olduğu ve birbirlerinden ayrı çalışmadıkları son yıllarda yapılan psiko-fizyoloji ve beyin MR çalışmalarıyla açıklık kazandı. Bilişsel ve duygusal zekası

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Bağlantılar Kurma. Modül 3

Bağlantılar Kurma. Modül 3 Modül 3 Bağlantılar Kurma Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz.

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşımlar Bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık veren bir bakış açısı. Bilişsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:2

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:2 1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMASI KONUSUNDA VELİLERE ÖNERİLER Anne, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların "derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın

Detaylı

26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PROGRAMIN AMACI: Öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Paylaşalım bunları adlı hikâyemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

BÖLÜM 1 SINAVLARA HAZIRLANMAK

BÖLÜM 1 SINAVLARA HAZIRLANMAK İÇİNDEKİLER GİRİŞ... XI BÖLÜM 1 SINAVLARA HAZIRLANMAK 1 Sınav Süreci...3 Giriş...3 Neden Sınav Oluruz?...4 Sınav Süreci...5 Sınavlara Hazırlanmak...6 Sınava Girmek...7 Sınavlara Rağmen Öğrenmek...8 Değişik

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler İNGİLİZCE -İngilizce telaffuzun düzeltilmesi adına film ve dizilerin İngilizce alt yazılı olanları izlenilebilir -İngilizce sesli hikâyeler, dinlenerek takip edilebilir.

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta Ġnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 1 Biyolojik Varlık Olarak İnsan Birinci Bölüm: Fiziksel Faktörler ve Algı Geçen Hafta GEÇEN HAFTA İnsan, Fiziksel Faktörler ve İnsan Performansı

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (11 Şubat 2013 22 Mart 2013) Sayın Velimiz, 11 Şubat 2013 22 Mart 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Çalışmalar sırasında öğrencilerimizde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

HOWARD GARDNER a göre zekanın özellikleri:

HOWARD GARDNER a göre zekanın özellikleri: HOWARD GARDNER a göre zekanın özellikleri: 1. Her insan kendi zekasını artırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. 2. Zeka aynı zamanda değiştirilmekle kalmaz. Aynı zamanda öğretilebilir. 3. Zeka insandaki

Detaylı

MODÜL 9 YETİŞKİN EĞİTİM. Oturumun Hedefleri. Oturumun sonunda katılımcılar:

MODÜL 9 YETİŞKİN EĞİTİM. Oturumun Hedefleri. Oturumun sonunda katılımcılar: MODÜL 9 YETİŞKİN EĞİTİM Oturumun Hedefleri Oturumun sonunda katılımcılar: Yetişkin öğrenmesi, pedagoji ve andragoji kavramlarını kavramış, Yetişkin eğitimde eğitimcinin rolü anlamış, Yetişkin eğitimi yöntemlerini

Detaylı

Newton Akademi, Genç Gelişim ve Turtle Mental Aritmetik İş Birliği ile Mental Aritmetik Eğitmenliği

Newton Akademi, Genç Gelişim ve Turtle Mental Aritmetik İş Birliği ile Mental Aritmetik Eğitmenliği Newton Akademi, Genç Gelişim ve Turtle Mental Aritmetik İş Birliği ile Mental Aritmetik Eğitmenliği EĞİTMEN SERTİFİKA PROGRAMIN KAPSAMI Mental aritmetik ve abaküs ile görselleştirilmiş matematik tekniklerini

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı