1/24/2011. Katılımcı Eğitim Teknikleri BÜYÜK RESİM EĞLENCE! EĞİTİMİN AMACI. (Eğiticilerin Eğitimi) Bu eğitimin sonucunda siz katılımcılar;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/24/2011. Katılımcı Eğitim Teknikleri BÜYÜK RESİM EĞLENCE! EĞİTİMİN AMACI. (Eğiticilerin Eğitimi) Bu eğitimin sonucunda siz katılımcılar;"

Transkript

1 Katılımcı Eğitim Teknikleri (Eğiticilerin Eğitimi) Pratik Öğrenme İçin Katılımcı Yöntemler ve Araçlar 2 BÜYÜK RESİM Yetişkin Eğitimi EİA ve HGP Eğitimi Planlama (9 Adım) Aktif Öğrenme Eğitim Ortamı Katılımcı Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetler EĞLENCE! 3 EĞİTİMİN AMACI Bu eğitimin sonucunda siz katılımcılar; Etkili biçimde eğitimler hazırlayabilecek, Katılımcılarınıza yeni bilgiler öğrenip daha sonra işlerinde kullanmalarında yardımcı olacak şekilde etkili, ilgi çekici ve teşvik edici tarzda eğitim verebileceksiniz. 1

2 4 KURALLAR 5 KAVRAMLAR Öğretme Öğrenme Eğitim Performans Bilgi verme eylemi Öğretim yoluyla zihinsel, ahlaki Bilgi alma eylemi ve estetik açıdan insanları geliştirme eylemi Bir işi eylem yoluyla y yerine getirme başarısı ÖĞRETİM TASARIMI Öğretme Öğrenme Eğitim Performans 6 YETİŞKİN EĞİTİMİ KİŞİ NE ZAMAN YETİŞKİN OLUR? PEDAGOJİ PAID AGOGOS ANDROGOJİ ANDR AGOGOS 2

3 7 YETİŞKİN EĞİTİMİ PEDAGOJİ Öğretmene bağımlılık Öğrenme zorunludur Öğretmen merkezli Yoruma kapalı Ortak düşünceyi destekler, tektipleştirme Bilgi aktarımına dayanır Bilgi gelecekte birgün kullanılmak içindir Konu odaklıdır Öğrenenlerinin deneyimi çok az önemlidir Öğretmen, kitaplar, görsel ve işitsel yardımcılar ön plandadır ANDROGOJİ Öğrenen ve öğreten rolleri iç içe İhtiyaçtan kaynaklanır ve isteğe bağlıdır Öğrenen odaklı Öğrenilen bilgiler deneyimle yorumlanır Farklı düşünceleri destekler Yeni bakış açılarına dayanır Bugün öğrenilen her bilgi gelecekte daha iyi yaşamak içindir Performans odaklıdır Deneyim öğrenme için zengin bir kaynaktır Deneysel teknikler, grup tartışmaları, vaka çalışmaları, problem çözme teknikleri, saha gezileri vb. 8 YETİŞKİN ÖĞRENMESİ 9 EĞİTİM VE GELİŞİM DÖNGÜSÜ Blok I Personel gelişim ihtiyaçları tespiti Stratejik Hedefler Blok II Personel gelişim hedeflerinin belirlenmesi Eğitim hedeflerinin belirlenmesi Eğitim dışı hedeflerin belirlenmesi Blok III Eğitim ve gelişim programının tasarımı Blok V İş organizasyonu, performans değerlendirme ve izleme Öğrenme sürecinin ve sonuçların değerlendirilmesi Eğitim yöntem ve teknikleri Yönetim danışmanlığı, rotasyon vb. Eğitim ve gelişim için kaynak planlanma Kurum içi ve/veya dışı eğitmenler ve danışmanlar Blok IV Ekipman ve tesis Programın uygulanması Süre ve finansman 3

4 10 BASİT EĞİTİM DÖNGÜSÜ Analiz Et Değerlendir Eğitim Döngüsü Tasarla Eğitim ver 11 DEĞERLENDİRME Kimlerin eğitime ihtiyacı var? Neden eğitime ihtiyaç duyuyorlar? Sorun sürecin kendisinden mi kaynaklanıyor? Eğitim ihtiyacının arka planındaki sorunlar nelerdir? Eğitimde sonra katılımcılara l işbaşı desteği verilecek mi? Başarının önündeki engeller nelerdir? Eğitim gerçekçi bir çözüm mü? Yoksa eğitimden bir mucize mi bekleniyor? Ortada çözülmeye değer bir sorun var mı? BÜYÜK KARAR: Eğitim yapılmalı mı? 12 TASARIM PERFORMANS PROBLEMLERİ Katılımcıların neleri yapabilmesi gerekir? Katılımcılar şu anda neler yapabiliyor? ÖĞRENME AMAÇLARI Bilişsel öğrenme, duyuşsal öğrenme, psikomotor öğrenme, üç öğrenme alanının birlikte kullanımı, öğretim amaçlarının yazılması, öntest ve sontestlerin geliştirilmesi MATERYAL GELİŞTİRME Sunumların, materyallerin ve faaliyetlerin hazırlanması KAYNAK VE SÜRE Kaç oturum gerekiyor? Sunumu kim yapacak? Eğitim nerede yapılacak? Ne gibi ekipman ve kaynaklar gerekiyor? Son kontrol ve planlamalar... 4

5 13 PERFORMANS AÇIĞI Açığın belirlenmesi Performans problemlerinin belirlenmesi Önem derecesine göre önceliklerin belirlenmesi Olası çözümler ve müdahaleler 14 PERFORMANS AÇIĞI Gerekli Bilgi ve Beceri Değerlendirme Bilgi ve Beceri Açığı MS Excel tablosunda 27 maddeden oluşan başvuru formunu hatasız doldurmak KRİTER: Günlük 50 adet başvuruyu işleme sokmak MS Excel de ilgili yeni formları tasarlamak KRİTER: İhtiyaca göre başvuru formlarında düzenlemeleri hızlıca yapmak ve güncel formları bilgi işleme göndermek Başvuru formunu hızlı ve eksiksiz bir şekilde doldurup ortalama 61 adet başvuruyu işleme sokuyor. Excel de tablo oluşturma konusunda kafası karışıyor ve tablo özelliğini kullanamıyor. MS Outlook ile dosya ekleme ve gönderme işlemlerini yapamıyor. Açık yok. MS Excel de tablo işlemleri MS Outlook ile e posta gönderme işlemleri. Prim oranlarını hesaplayıp, prim oranlarında indirim sağlayan sigorta prim uygulamalarına göre işlem yapmak KRİTER: Günlük 120 işlem yapmak Genel Sağlık Sigortası Prim oranlarını karıştırıyor. Kısmen prime tabi tutulacak kazançlar ile prime tabi tutulmayacak kazançları karıştırıyor. Toplu iş sözleşmesi farklarını bilmiyor. GSS Prim oranları Kısmen prime tabi tutulacak ve tutulmayacak kazançlar Toplu iş sözleşmesi farkları 15 PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ Biliyor fakat yapmıyor Biliyor fakat yaparken zorlanıyor Biliyor ve kolaylıkla yapıyor Bilmiyor yapmıyor 5

6 16 PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ Bilgi ve beceri Ödeme, motivasyon, teşvik Performans Sorumluluk ve yetki devri İşin yapılmasını engelleyen ortam 17 İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLENDİRME Stratejik Önem Yasal Dayanak (mevzuat vb.) Kitik Kritik faktörler Maliyet etkinliği Vatandaş beklentisi Mevcut Kaynaklar Hedef Gruplar 18 İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLENDİRME Daire Başkanları Memurlar Hedef Gruplara Göre Şube Müdürleri Uzmanlar, doktorlar 6

7 19 İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLENDİRME 20 HEDEF GRUP PROFİLİ Sosyal Durumla İlgili Bilgiler yaş, cinsiyet, medeni durum doğum yeri, ev adresi topluluktaki sorumluluğu Okul ve Eğitim Bilgileri eğitim durumu yabancı dil, kelime dağarcığı İş Deneyimi deneyim, beceriler iş tanımı, yapılan iş alınan eğitimler Kişisel Özellikler tutumlar, sabit fikirler motivasyon, beklentiler ilgi alanları, sorumluluklar 21 DERS HEDEFLERİ? Konu Hedef Dersimin konusu nedir? Neden hedef grubumun bu konuyu öğrenmesini istiyorum? Grup yeni bilgi ve becerileri nasıl kullanacak? SGK personelini katılımcı eğitim tekniklerini kullanmaya teşvik etmek Katılımcıların eğitim tekniklerini kendi eğitimlerinde uygulamalarını sağlamak HEDEF: Dersin yönünü ve sizin rolünüzü belirler. 7

8 22 ÖĞRETİM AMAÇLARI Amaç Eğitim sonucunda öğrencinin yapabileceği şeyi tanımlayan ifade Katılımcıların a kaydettiği ğ ilerleme ee Katılımcıların nihai performansının kabul edilebilirliği Fonksiyonları öğretim yöntemlerinizin etkililiği Katılımcılar eğitimleri için ayrıntılı hedef grup profilleri yazabilecek 23 TAKSONOMİ TAKSIS (DÜZENLEME) VE NOMOS (YASA) Canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler. BLOOM UN TAKSONOMİSİ BLOOM UN TAKSONOMİSİ Benjamin Bloom Bilişsel Duyuşsal Psikomotor 24 BLOOM UN TAKSONOMİSİ Değerlendirme BİLİŞSEL ALAN Uygulama Göç ve nüfus artışı Kavrama gibi faktörlerin sosyal güvenlik Finansman, fon sistemine olan yönetimi ve etkisini Bilgi aktüerya ile ilgili hesaplayabilir istatistiki bilgileri Seçenekler grafikle göstebilir arasından Türkiye nin 5. Cumhurbaşkanını işaretleyebilir Analiz SGK nın gelir gider dengesini etkileyen faktörleri ilişkilendirebilir Sentez Sosyal Güvenlik sorunlarına çözüm getirecek özgün bir sosyal güvenlik modeli oluşturabilir Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemini AB ölçütlerini göz önünde bulundurarak değerlendirebilir 8

9 25 BLOOM UN TAKSONOMİSİ DUYUŞSAL ALAN Değer Verme Müşteri odaklı hizmet Tepkide Bulunma anlayışındaki değeri ve SGK açısından neden Sorduğunuz sorulara önemli olduğunu cevap vererek, müşteri görür. Alma odaklı hizmetin önemi hakkında yapılan Müşteri odaklı hizmet tartışmalara ve anlayışı hakkında çalışmalara katılarak düşünmeye başlar. tepki verirler. Örgütleme Müşteri odaklı hizmet anlayışını kabul eder ve sergileyeceği davranış üzerinde düşünerek bir sonuca varmaya çalışır. Kişilik Haline Getirme Müşteri odaklı hizmet anlayışını ve öğrendiği davranışları kendisine ait doğal bir davranış biçimi olarak kullanmaya başlar. 26 BLOOM UN TAKSONOMİSİ Uyarılma Arabayı süren kişinin hareketlerini gözler PSİKOMOTOR ALAN Kılavuz Denetiminde Yapma Arabayı kurcalayarak kullanmaya çalışır Beceri Haline Getirme Akıcı şekilde araba kullanır Adaptasyon Farklı marka ve modeldeki araçları kullanabilir Yaratma Yeni ve orijinal bir araba kullanma tekniği ortaya koyar 27 Etkili Öğrenme İçin Bir Yapı BEKLENTİ YARATMAK KARŞILAMA BAĞLANTILAR GENEL TABLO TAKIM ÇALIŞMASI OTURUM BİLDİĞİNİ GÖSTERME (EZBERLEME) YANSITMA VE GÖZDEN GEÇİRME EĞİTİMİ BİTİRME 6 Adımlı Katılımcı Öğretim Süreci 1. GENEL TABLO 2. AMAÇLAR 3. GİRDİ BİLGİ AKTARIMI 4. FAALİYETLER 5. EZBERLEME 6. YANSITMA 9

10 28 EĞİTİMİN PLANLANMASI EĞİTİMİNETKİLİ OLMASI, ZAMANLAMANIN VE ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİN SEÇİMİNİN DİKKATLİ ŞEKİLDE YAPILMASINA BAĞLIDIR KOLAYLAŞTIRICI ÖĞRENME ORTAMINI YARATIR GRUP KİMLİĞİ KISA SÜRE İÇİNDE OLUŞTURULMALIDIR KOLAYLAŞTIRICI KATILIMCI ETKİLEŞİMİNİN YANI SIRA KATILIMCILAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM SAĞLANARAK KAVRAMLAR İNCELENMELİDİR 29 EĞİTİMİN PLANLANMASI GRUBUN DÜŞÜNCELERİNİN VE FİKİRLERİNİN GÖRSEL OLARAK (YAZI TAHTASINDA) YANSITILMASI ÇOK ÖNEMLİDİR HER KATILIMCININ KATKISI GRUP VE KOLAYLAŞTIRICI TARAFINDAN DİKKATE ALINMALIDIR MODERATÖRÜN KATKISININ ZAMANLAMASI, GRUBUN İHTİYAÇLARINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR VERECEĞİNİZ GERİ BİLDİRİM GRUBUN DÜŞÜNCESİNİ ONAYLAMALI, YORUMLAMALI VE GENİŞLETMELİDİR 30 OTURUM Öğrenmenin en büyük düşmanı konuşan öğretmendir. John Holt 1. Uygulama yoluyla sürece dahil etmeli 2. Etkileşimli ve katılımcı olmalı 3. Eğitmenin konuşması dk. yı asla geçmemeli 4. Ders bir soruyla veya düşündürücü bir cümleyle başlamalı VEYA 1. Katılımcılara konuyla ilgili bir hikaye anlatın 2. Sorulardan sık sık yararlanın. Katılımcılara bilgi vermek yerine sonuçları onların söylediklerinden çıkarmaya çalışın 3. Beyin fırtınası vb. tekniklerle katılımcıların gerçeği keşfetmesini sağlayın 10

11 31 HATIRLAMA Aktif öğreniciler pasif öğrenicilerden çok daha fazla şey öğrenir Okuduklarımız Duyduklarımız Gördüklerimiz Söylediklerimiz Yaptıklarımız ve % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 görüp, duyup, söyleyip yaptığımız şeylerin % 90 nını hatırlarız. 32 BEYİN % 78'i su % 10 yağ % 8 protein 1 kg bir milyardan fazla nöron Büyür ü ve veya sinir gelişir hücresi korteks denilen ince tabaka 33 BEYİN Konuşma merkezi Yaratıcılık problem çözme planlama organize etme yargılama Kısa süreli hafıza dil kullanımı duyusal işlemler Alın lobu Ense lobu Görme ve ışık merkezi İşitmeyi sağlar duyma bellek anlamlandırma dil fonksiyonları Beyin bir paralel işlemcidir ve birçok işlevi eş zamanlı olarak yerine getirebilir. 11

12 34 SAĞ VE SOL BEYİN Analitik düşünce mantık Lisan Fen ve matematik Ardışık sıralı işleme Üç boyutlu düşünce Sezgi Sanat Ritim ve müzik Hayal gücü Bütünü görme 35 LİMBİK SİSTEM 1 Talamus: Beynin tam ortasında bulunan ve son derece merkezi bir görev üstlenen hücre kümesi Duyu organlarından gelen bilgilerin koku dışında ilgili üst korteks merkezlerine iletilmeden önce toplandığı duyusal iletim istasyonudur. Dikkatin zihinsel bir etkinliğe yönelmesi ve uzun süreli bellek deposundaki bilgilerin araştırılmasında önemli fonksiyona sahip Hipokampus: Öğrenmenin başla noktası belleğin kontrolü hipokampustedir. Bilginin işleyen bellekten uzun süreli belleğe ulaşmasında önemli rol oynar. Hipokampus kısa süreli belleğe gelen bilginin uzun süreli belleğe dönüştürülmesinde kalıcı hale getirilmesinden sorumludur. 36 LİMBİK SİSTEM 2 Amigdala: Hipokampüsle bağlantılıdır. Duyu organlarından gelen bilginin işlenmesinden ve beynin duygusal hafızasının kodlanmasından sorumludur. Talamusa ulaşan ham bilgi, beynin anlayabileceği bir dile çevirilir ve görsel kortekse iletilir.bu bölümde uygun tepki belirlenir. Tepki duygusal ise duygu repertuarının kaynağı olan amigdalaya başvurulur. Hipokampüs daha yavaş tepkiler, amigdala ise ani tepkilerle ilgilidir. Hipotalamus: Vücudun kendiliğinden istem dışında olan çalışmasını düzenler. Sindirim, dolaşım, hormon salgılama, vücut ısısı, cinsellik, beslenme, uygu, ve duygular hipotalamust tarafından kontrol edilir. 12

13 37 BEYİN HÜCRE GÖVDESİ SİNAPS DENDRİT AKSON AKSON UCU Beyni oluşturan temel birimler genel olarak sinir hücreleri (nöronlar) ve bunların uzantılarının diğer sinir hücreleri ile oluşturduğu sinapslardır. Sinir hücrelerinin oluşturduğu ağ sayısı ne kadar fazla olursa, bilgi işleme süreci o kadar güçlü olur. Her nöronun dentrit adı verilen çok sayıda kısa ve akson adı verilen bir tane uzun uzantısı vardır. Akson uçları ile başka nöronların dentritleri veya gövdeleri arasındaki bağlantıya sinaps adı verilir. Sinir sistemindeki bütün etkinlikler ve bellek, nöronlarda doğan elektrik akımıyla ilgilidir. Nöronlar arasında bilgi, elektrik akımı olarak dolaşır. 38 ÖĞRENME SÜRECİ VE HAFIZA Dış Dünya Beklenti ve amaçlara göre hızlı tarama uyarıcı seçimi 5 9 bilgi 20 sn Zihinsel tekrar Hatırlama Duyusal Bellek Dikkat, seçici algı İşleyen Kısa Süreli Bellek Tekrar Kodlama Uzun Süreli Bellek Uyarıcılar Unutma (birkaç sn.) Unutma Unutma Davranış 39 ÖĞRENME STRATEJİLERİ TEKRAR: Bilgiyi belli aralıklarla tekrarlama ANLAMLANDIRMA: Kişi bilgiyi değişikliğe uğratarak kendine göre yeniden ifade eder ÖRGÜTLENME STRATEJİLERİ : Bilgileri mantıksal ilişkiler içerisinde gruplama ANLAMAYI İZLEME: Kişi kendine göre öğrenme amacı belirleyerek kendi öğrenme sürecini izler DUYUŞSAL STRATEJİLER: Dikkati odaklama, kendi kendini motive etme, yoğunlaşma 13

14 40 ZEKA TÜRLERİ Genel Özellikleri Öğrenme Yolları İlgi Duydukları Meslekler SÖZEL ZEKA: Dilini etkili olarak kullanabilir. Söyleyerek, dinleyerek, okuyarak ve görerek öğrenir. Yazar, Şair, Öğretmen, Gazeteci, Politikacı, Avukat, Komedyen. MANTIK VE MATEMATİKSEL ZEKA: Sayılarla çalışmayı sever. Neden sonuç ilişkisi kurarak yorumlamayı sever. Sınıflayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenirler. Bilim İnsanı, Mühendis, Matematikçi, Ekonomist, Muhasebeci, Bilgisayar Programcısı, Yargıç. GÖRSEL VE UZAMSAL ZEKA: Haritaları, çizelgeleri, filmleri kolay okurlar, anlarlar. Görselleştirme (resim, film, sunu slayt vb..) ve hayal kurarak öğrenirler. Ressam, Fotoğrafçı, Mühendis, Mimar, Gezgin. MÜZİKAL ZEKA: Müziksel (Ritmik) Zeka Melodileri, sesleri ve ritimleri severler. Müzik eşliğinde, ritim ve melodiyle öğrenirler. Şarkıcı, Besteci, Müzik Öğretmeni, Tiyatrocu. BEDENSEL KİNESTETİK ZEKA: Vücudunu ve ellerini ustalıkla kullanarak anlatmayı severler. Dokunarak,yaparak ve hareket ederek öğrenirler. Atlet, Dansçı, Aktör, Balerin, Balet, Pandomimci, Cerrah. 41 ZEKA TÜRLERİ Genel Özellikleri Öğrenme Yolları İlgi Duydukları Meslekler SOSYAL ZEKA: Çevresiyle ilişki kurmayı, işbirliği yapmayı ve empatiyi sever. Paylaşarak, çevresindekiler ile işbirliği yaparak ve karşılaştırarak öğrenirler. Öğretmen, Psikolog, Politikacı, Doktor, İşadamı. İÇSEL(İÇE DÖNÜK)ZEKA: Zeka Kendi duygu ve düşüncelerinin, yeterliklerinin farkına varabilmedir. Kendi başlarına, kendi hızında, kişisel becerilerini kullanarak öğrenirler. Kendi başlarına çalışmayı, başarmayı severler. Sanatçı, Din Adamı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikoterapist DOĞA ZEKASI: Doğal kaynaklara ve çevreye ilgisi yüksektir. Bitki ve hayvanları tanır ve ilgilenir. Araştırarak, gözlem yaparak, çevreyi, olayları gözlemleyip inceleyerek öğrenirler. Ziraat Mühendisi, Arkeolog, Meteorolog, Biyolog, Zoolog, Çevre Bilimci. 42 ÖĞRENME STİLLERİ Görseller Görerek ve okuyarak Filmler Resimler Kendi kendine okuma Renkli şekil grafik ve haritalar Görsel teknoloji Gösterip yaptırma İşitseller İşiterek Dinleyerek Tartışarak Anlatım Soru cevap Ses tonlaması Kısa cümleler Dokunsallar Fiziksel temas kurarak Yaparak öğrenme Pandomim Dramatize etme Proje Yavaş eğitim hızı 14

15 43 ÖĞRENME STİLLERİ GÖRSELLER: 1. Somut olarak gördüklerini daha çabuk öğrenirler. 2. Düz anlatım yönteminden hoşlanmazlar 3. Öğrenmeleri ve kolay hatırlamaları için ders görsel malzemeler ile 4. desteklenmelidir. 5. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar. 6. Uzun telefon görüşmelerinden hoşlanmazlar 7. Genellikle haritaları okuyabilirler 8. Çevredeki değişikliklerin farkına çabuk varırlar 9. İnsanların çok fazla konuşmalarını istemezler 44 ÖĞRENME STİLLERİ İŞİTSELLER: 1. Ses ve müziğe karşı duyarlıdırlar. 2. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. 3. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. 4. Yabancı dilöğreniminde başarılıdırlar. 5. Birisi kendilerine anlatıyormuş gibi işiterek hatırlarlar. 6. Başkalarının konuşmalarını dinlemeyi severler. 7. Hiçbir şeyin sözcükler kadar güçlü değildir 8. Sesli okumada anlamanın sessiz okumaya göre daha kolaydır. 9. Görsel konularda dikkatleri azalır 10. Konuşma süresini ayarlamakta sorun yaşarlar 45 ÖĞRENME STİLLERİ DOKUNSALLAR (KİNESTETİKLER): 1. Oldukça hareketlidirler, sürekli hareket ederler 2. Uzun süre oturamazlar 3. Çabucak sınıfta istenmeyen biri haline gelebilirler 4. Ellerini kullanmak, yaparak ve yaşayarak öğrenmek isterler 5. Otururken ayaklarını sallar ve bir şeylerle (anahtar,kalem vb) oynarlar 6. Sıklıkla yerlerinden kalkıp dolaşmak isterler 7. Aletleri parçalamak ve yeniden biraraya getirmekten hoşlanırlar 8. Hep aceleleri varmış gibi görünürler 9. Dokunulmaktan ve kucaklanmaktan hoşlanırlar 15

16 46 KATILIMCI ÖĞRENME Yapmak Uygulamak Katkıda bulanmak Öğrenme Yeni bilgi ve becerileri gerçek hayattan örneklere ve durumlara uygulayın Eğitici Anlatım Eğitici Gösterim Katılımcı Uygulama % 10 % 20 % 70 Bilgi ve beceriler uygulamayla edinilir, eğitim bunun gerçekleşmesini sağlar 47 NEDEN KATILIM? 1. Yeni bilgi ve becerilerin işte uygulanma olasılığının düşünülmesini sağlayacak 2. Büyük oranda düşünce derinliğini teşvik edecek 3. Grup üyeleri birbiri üzerinde olumlu ve yapıcı bir etki bırakacak 4. Eğiticilere öğrenme sırasında gerekli destek ve rehberliği sağlama fırsatını verecek, 5. Katılımcılara birşeyler başarmakta oldukları hissini verecek 6. Katılımcılara becerilerini geliştirme fırsatı verecektir 48 ÖĞRENME ORTAMI 16

17 49 SINIF DÜZENİ 50 SINIF DÜZENİ 51 SINIF DÜZENİ 17

18 52 SORU CEVAP TEKNİĞİ Özel bir katılımcının deneyimini yakından incelemek Birey ve gruba ait duygu ve düşünceleri belirlemek Katkıda bulunmayanların katılımını sağlamak Dikkat çekmek ve dikkati odaklamak Katılımı arttırmak Mevcut bilgiyi tespit etmek Anlamayı arttırmak Grup tartışmasını teşvik etmek Gerilimi azaltmak Çok konuşan kişileri susturmak 53 SORU CEVAP TEKNİĞİ 1. ÇALIŞMA KİTABINIZIN MODÜL 2 KISMINDAKİ SORU CEVAP TEKNİĞİ BÖLÜMÜNÜ OKUYUN 2. EĞİTİMİNİZ İÇİN KENDİ SORULARINIZI HAZIRLAYIN 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HAZIRLAMALISINIZ: BİR ÖNCEDEN ADLANDIRILMIŞ SORU BİR GENEL SORU BİR GECİKMELİ ADLANDIRILMIŞ SORU BİR KAPALI SORU BİR YÖNLENDİRİCİ SORU BİR UCU AÇIK SORU 4. SORULAR, YAPTIĞINIZ YA DA YAPACAĞINIZ BİR EĞİTİMİN PARÇASI OLMALIDIR 54 TAKSONOMİ SEVİYESİNE GÖRE SORULAR BİLGİ: 1. İkinci Dünya savaşına giren ülkeleri sayınız? 2. Haritadaki kırmızı renkler neleri gösteriyor? 3. Hard disk nedir? ANLAMA: 1. Okuduğunuz parçadan ne anladınız? 2. Global ısınma ne gibi sonuçlar doğurur? UYGULAMA: 1. Hedef grup profili anketi oluşturunuz? 2. Bir vaka çalışması hazırlayınız? ANALİZ ve SENTEZ 1. Ekonomi politikaları 2001 krizinde nasıl etkili olmuştur? 2. Eğitim ihtiyaç analizi kurumsal eğitim sürecinde niçin önemlidir? 3. Sanayileşmenin global ısınmaya hangi yönleriyle etkisi olmuştur? DEĞERLENDİRME: 1. Global ısınmanın ülkemiz tarımı üzerindeki etkilerini değerlendiriniz? 2. İnsanlar domuz gribinden korunmak için yeterince önlem alıyor mu? 18

19 55 CÜMLE TAMAMLAMA 1. Soru tek bir doğru cevabı olacak şekilde hazırlanmalıdır. Atatürk... de doğdu. Atatürk... yılında doğdu. 2. Soru cevabının bulmaya yarayacak ip uçları vermekten kaçınılmalıdır. 3.Sorular Sorulararasındaarasında birdiğerinincevabı olan maddeler bulunmamalıdır. 4.Bir cümlede boş bırakılan yerin uzunluğu ip ucu vermemeli 5. Boşluklar mümkün olduğu kadar cümle sonuna bırakılmalı 56 DOĞRU YANLIŞ 1. Her madde kesinlikle doğru ya da kesinlikle yanlış olmalıdır. 2. Soruda sadece bir tane ana fikir olmalıdır. 3. Her madde olabildiğince kısa ve açık yazılmalıdır. 4. Olumsuz cümle kullanılmamalı, özellikle aynı cümle içinde iki olumsuz fiil kesinlikle olmamalıdır: Sıtma insandan insana sivirisinekle geçmez. Sıtma insandan insana karasinekle geçer. Ahmet uçağa binmemiş değildir 5. Maddelerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. 57 DOĞRU YANLIŞ 1. Test maddesi oldukça açık ve kesin bir ifade taşımalı, değişik yorumlara yol açmamalıdır. Soru içerisinde yorumlara yol açacak çoğunlukla, çoğu zaman, bazen, nadiren gib anlama farklı yorumlar katacak kelimeler kullanılmamalıdır. 2. Her madde kısa ve açık olmalı, dil bakımından güçlük düzeyi, testi yanıtlayacak grubun ortalama okuma becerisinin oldukça altında olmalıdır. 3. Test maddesi önemsiz ayrıntılar yerine öğretimin amacı olan bilişsel davranışı yoklamalıdır. 4. Test maddesi mevzat vb. kaynaklardan aynen alınmamalıdır. 5. Test seçeneklerinin yazımı aşamasında titiz olunmalıdır. 6. Doğru cevap ipucu verir nitelikte olmamalıdır. 7. Hepsi veya hiçbiri seçenekleri olabildiğince az kullanılmadır. 19

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi Bu yayında ifade edilen yazarın görüşleri, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nin görüşlerini yansıtmaz. Bu Kılavuz, Temel Eğitim Programı

Detaylı

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME Öğreniyorum, öyleyse varım Okulda bir şeyler öğrenip, sonra kalan hayatımızda bilgi ve becerilerimizi kullanmak fikri artık geçerli değildir. Dünya hızlı hareket etmekte

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin bir parçası olarak

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I Eğitim ve Gelişim Hizmetlerindeki FARKIMIZ!.. Sistema, Türkiye pazarında, Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Profesyonellerine odaklanmış ilk eğitim kurumudur. Sistema

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı