1/24/2011. Katılımcı Eğitim Teknikleri BÜYÜK RESİM EĞLENCE! EĞİTİMİN AMACI. (Eğiticilerin Eğitimi) Bu eğitimin sonucunda siz katılımcılar;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/24/2011. Katılımcı Eğitim Teknikleri BÜYÜK RESİM EĞLENCE! EĞİTİMİN AMACI. (Eğiticilerin Eğitimi) Bu eğitimin sonucunda siz katılımcılar;"

Transkript

1 Katılımcı Eğitim Teknikleri (Eğiticilerin Eğitimi) Pratik Öğrenme İçin Katılımcı Yöntemler ve Araçlar 2 BÜYÜK RESİM Yetişkin Eğitimi EİA ve HGP Eğitimi Planlama (9 Adım) Aktif Öğrenme Eğitim Ortamı Katılımcı Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetler EĞLENCE! 3 EĞİTİMİN AMACI Bu eğitimin sonucunda siz katılımcılar; Etkili biçimde eğitimler hazırlayabilecek, Katılımcılarınıza yeni bilgiler öğrenip daha sonra işlerinde kullanmalarında yardımcı olacak şekilde etkili, ilgi çekici ve teşvik edici tarzda eğitim verebileceksiniz. 1

2 4 KURALLAR 5 KAVRAMLAR Öğretme Öğrenme Eğitim Performans Bilgi verme eylemi Öğretim yoluyla zihinsel, ahlaki Bilgi alma eylemi ve estetik açıdan insanları geliştirme eylemi Bir işi eylem yoluyla y yerine getirme başarısı ÖĞRETİM TASARIMI Öğretme Öğrenme Eğitim Performans 6 YETİŞKİN EĞİTİMİ KİŞİ NE ZAMAN YETİŞKİN OLUR? PEDAGOJİ PAID AGOGOS ANDROGOJİ ANDR AGOGOS 2

3 7 YETİŞKİN EĞİTİMİ PEDAGOJİ Öğretmene bağımlılık Öğrenme zorunludur Öğretmen merkezli Yoruma kapalı Ortak düşünceyi destekler, tektipleştirme Bilgi aktarımına dayanır Bilgi gelecekte birgün kullanılmak içindir Konu odaklıdır Öğrenenlerinin deneyimi çok az önemlidir Öğretmen, kitaplar, görsel ve işitsel yardımcılar ön plandadır ANDROGOJİ Öğrenen ve öğreten rolleri iç içe İhtiyaçtan kaynaklanır ve isteğe bağlıdır Öğrenen odaklı Öğrenilen bilgiler deneyimle yorumlanır Farklı düşünceleri destekler Yeni bakış açılarına dayanır Bugün öğrenilen her bilgi gelecekte daha iyi yaşamak içindir Performans odaklıdır Deneyim öğrenme için zengin bir kaynaktır Deneysel teknikler, grup tartışmaları, vaka çalışmaları, problem çözme teknikleri, saha gezileri vb. 8 YETİŞKİN ÖĞRENMESİ 9 EĞİTİM VE GELİŞİM DÖNGÜSÜ Blok I Personel gelişim ihtiyaçları tespiti Stratejik Hedefler Blok II Personel gelişim hedeflerinin belirlenmesi Eğitim hedeflerinin belirlenmesi Eğitim dışı hedeflerin belirlenmesi Blok III Eğitim ve gelişim programının tasarımı Blok V İş organizasyonu, performans değerlendirme ve izleme Öğrenme sürecinin ve sonuçların değerlendirilmesi Eğitim yöntem ve teknikleri Yönetim danışmanlığı, rotasyon vb. Eğitim ve gelişim için kaynak planlanma Kurum içi ve/veya dışı eğitmenler ve danışmanlar Blok IV Ekipman ve tesis Programın uygulanması Süre ve finansman 3

4 10 BASİT EĞİTİM DÖNGÜSÜ Analiz Et Değerlendir Eğitim Döngüsü Tasarla Eğitim ver 11 DEĞERLENDİRME Kimlerin eğitime ihtiyacı var? Neden eğitime ihtiyaç duyuyorlar? Sorun sürecin kendisinden mi kaynaklanıyor? Eğitim ihtiyacının arka planındaki sorunlar nelerdir? Eğitimde sonra katılımcılara l işbaşı desteği verilecek mi? Başarının önündeki engeller nelerdir? Eğitim gerçekçi bir çözüm mü? Yoksa eğitimden bir mucize mi bekleniyor? Ortada çözülmeye değer bir sorun var mı? BÜYÜK KARAR: Eğitim yapılmalı mı? 12 TASARIM PERFORMANS PROBLEMLERİ Katılımcıların neleri yapabilmesi gerekir? Katılımcılar şu anda neler yapabiliyor? ÖĞRENME AMAÇLARI Bilişsel öğrenme, duyuşsal öğrenme, psikomotor öğrenme, üç öğrenme alanının birlikte kullanımı, öğretim amaçlarının yazılması, öntest ve sontestlerin geliştirilmesi MATERYAL GELİŞTİRME Sunumların, materyallerin ve faaliyetlerin hazırlanması KAYNAK VE SÜRE Kaç oturum gerekiyor? Sunumu kim yapacak? Eğitim nerede yapılacak? Ne gibi ekipman ve kaynaklar gerekiyor? Son kontrol ve planlamalar... 4

5 13 PERFORMANS AÇIĞI Açığın belirlenmesi Performans problemlerinin belirlenmesi Önem derecesine göre önceliklerin belirlenmesi Olası çözümler ve müdahaleler 14 PERFORMANS AÇIĞI Gerekli Bilgi ve Beceri Değerlendirme Bilgi ve Beceri Açığı MS Excel tablosunda 27 maddeden oluşan başvuru formunu hatasız doldurmak KRİTER: Günlük 50 adet başvuruyu işleme sokmak MS Excel de ilgili yeni formları tasarlamak KRİTER: İhtiyaca göre başvuru formlarında düzenlemeleri hızlıca yapmak ve güncel formları bilgi işleme göndermek Başvuru formunu hızlı ve eksiksiz bir şekilde doldurup ortalama 61 adet başvuruyu işleme sokuyor. Excel de tablo oluşturma konusunda kafası karışıyor ve tablo özelliğini kullanamıyor. MS Outlook ile dosya ekleme ve gönderme işlemlerini yapamıyor. Açık yok. MS Excel de tablo işlemleri MS Outlook ile e posta gönderme işlemleri. Prim oranlarını hesaplayıp, prim oranlarında indirim sağlayan sigorta prim uygulamalarına göre işlem yapmak KRİTER: Günlük 120 işlem yapmak Genel Sağlık Sigortası Prim oranlarını karıştırıyor. Kısmen prime tabi tutulacak kazançlar ile prime tabi tutulmayacak kazançları karıştırıyor. Toplu iş sözleşmesi farklarını bilmiyor. GSS Prim oranları Kısmen prime tabi tutulacak ve tutulmayacak kazançlar Toplu iş sözleşmesi farkları 15 PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ Biliyor fakat yapmıyor Biliyor fakat yaparken zorlanıyor Biliyor ve kolaylıkla yapıyor Bilmiyor yapmıyor 5

6 16 PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ Bilgi ve beceri Ödeme, motivasyon, teşvik Performans Sorumluluk ve yetki devri İşin yapılmasını engelleyen ortam 17 İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLENDİRME Stratejik Önem Yasal Dayanak (mevzuat vb.) Kitik Kritik faktörler Maliyet etkinliği Vatandaş beklentisi Mevcut Kaynaklar Hedef Gruplar 18 İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLENDİRME Daire Başkanları Memurlar Hedef Gruplara Göre Şube Müdürleri Uzmanlar, doktorlar 6

7 19 İHTİYAÇLARI ÖNCELİKLENDİRME 20 HEDEF GRUP PROFİLİ Sosyal Durumla İlgili Bilgiler yaş, cinsiyet, medeni durum doğum yeri, ev adresi topluluktaki sorumluluğu Okul ve Eğitim Bilgileri eğitim durumu yabancı dil, kelime dağarcığı İş Deneyimi deneyim, beceriler iş tanımı, yapılan iş alınan eğitimler Kişisel Özellikler tutumlar, sabit fikirler motivasyon, beklentiler ilgi alanları, sorumluluklar 21 DERS HEDEFLERİ? Konu Hedef Dersimin konusu nedir? Neden hedef grubumun bu konuyu öğrenmesini istiyorum? Grup yeni bilgi ve becerileri nasıl kullanacak? SGK personelini katılımcı eğitim tekniklerini kullanmaya teşvik etmek Katılımcıların eğitim tekniklerini kendi eğitimlerinde uygulamalarını sağlamak HEDEF: Dersin yönünü ve sizin rolünüzü belirler. 7

8 22 ÖĞRETİM AMAÇLARI Amaç Eğitim sonucunda öğrencinin yapabileceği şeyi tanımlayan ifade Katılımcıların a kaydettiği ğ ilerleme ee Katılımcıların nihai performansının kabul edilebilirliği Fonksiyonları öğretim yöntemlerinizin etkililiği Katılımcılar eğitimleri için ayrıntılı hedef grup profilleri yazabilecek 23 TAKSONOMİ TAKSIS (DÜZENLEME) VE NOMOS (YASA) Canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler. BLOOM UN TAKSONOMİSİ BLOOM UN TAKSONOMİSİ Benjamin Bloom Bilişsel Duyuşsal Psikomotor 24 BLOOM UN TAKSONOMİSİ Değerlendirme BİLİŞSEL ALAN Uygulama Göç ve nüfus artışı Kavrama gibi faktörlerin sosyal güvenlik Finansman, fon sistemine olan yönetimi ve etkisini Bilgi aktüerya ile ilgili hesaplayabilir istatistiki bilgileri Seçenekler grafikle göstebilir arasından Türkiye nin 5. Cumhurbaşkanını işaretleyebilir Analiz SGK nın gelir gider dengesini etkileyen faktörleri ilişkilendirebilir Sentez Sosyal Güvenlik sorunlarına çözüm getirecek özgün bir sosyal güvenlik modeli oluşturabilir Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemini AB ölçütlerini göz önünde bulundurarak değerlendirebilir 8

9 25 BLOOM UN TAKSONOMİSİ DUYUŞSAL ALAN Değer Verme Müşteri odaklı hizmet Tepkide Bulunma anlayışındaki değeri ve SGK açısından neden Sorduğunuz sorulara önemli olduğunu cevap vererek, müşteri görür. Alma odaklı hizmetin önemi hakkında yapılan Müşteri odaklı hizmet tartışmalara ve anlayışı hakkında çalışmalara katılarak düşünmeye başlar. tepki verirler. Örgütleme Müşteri odaklı hizmet anlayışını kabul eder ve sergileyeceği davranış üzerinde düşünerek bir sonuca varmaya çalışır. Kişilik Haline Getirme Müşteri odaklı hizmet anlayışını ve öğrendiği davranışları kendisine ait doğal bir davranış biçimi olarak kullanmaya başlar. 26 BLOOM UN TAKSONOMİSİ Uyarılma Arabayı süren kişinin hareketlerini gözler PSİKOMOTOR ALAN Kılavuz Denetiminde Yapma Arabayı kurcalayarak kullanmaya çalışır Beceri Haline Getirme Akıcı şekilde araba kullanır Adaptasyon Farklı marka ve modeldeki araçları kullanabilir Yaratma Yeni ve orijinal bir araba kullanma tekniği ortaya koyar 27 Etkili Öğrenme İçin Bir Yapı BEKLENTİ YARATMAK KARŞILAMA BAĞLANTILAR GENEL TABLO TAKIM ÇALIŞMASI OTURUM BİLDİĞİNİ GÖSTERME (EZBERLEME) YANSITMA VE GÖZDEN GEÇİRME EĞİTİMİ BİTİRME 6 Adımlı Katılımcı Öğretim Süreci 1. GENEL TABLO 2. AMAÇLAR 3. GİRDİ BİLGİ AKTARIMI 4. FAALİYETLER 5. EZBERLEME 6. YANSITMA 9

10 28 EĞİTİMİN PLANLANMASI EĞİTİMİNETKİLİ OLMASI, ZAMANLAMANIN VE ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİN SEÇİMİNİN DİKKATLİ ŞEKİLDE YAPILMASINA BAĞLIDIR KOLAYLAŞTIRICI ÖĞRENME ORTAMINI YARATIR GRUP KİMLİĞİ KISA SÜRE İÇİNDE OLUŞTURULMALIDIR KOLAYLAŞTIRICI KATILIMCI ETKİLEŞİMİNİN YANI SIRA KATILIMCILAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM SAĞLANARAK KAVRAMLAR İNCELENMELİDİR 29 EĞİTİMİN PLANLANMASI GRUBUN DÜŞÜNCELERİNİN VE FİKİRLERİNİN GÖRSEL OLARAK (YAZI TAHTASINDA) YANSITILMASI ÇOK ÖNEMLİDİR HER KATILIMCININ KATKISI GRUP VE KOLAYLAŞTIRICI TARAFINDAN DİKKATE ALINMALIDIR MODERATÖRÜN KATKISININ ZAMANLAMASI, GRUBUN İHTİYAÇLARINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR VERECEĞİNİZ GERİ BİLDİRİM GRUBUN DÜŞÜNCESİNİ ONAYLAMALI, YORUMLAMALI VE GENİŞLETMELİDİR 30 OTURUM Öğrenmenin en büyük düşmanı konuşan öğretmendir. John Holt 1. Uygulama yoluyla sürece dahil etmeli 2. Etkileşimli ve katılımcı olmalı 3. Eğitmenin konuşması dk. yı asla geçmemeli 4. Ders bir soruyla veya düşündürücü bir cümleyle başlamalı VEYA 1. Katılımcılara konuyla ilgili bir hikaye anlatın 2. Sorulardan sık sık yararlanın. Katılımcılara bilgi vermek yerine sonuçları onların söylediklerinden çıkarmaya çalışın 3. Beyin fırtınası vb. tekniklerle katılımcıların gerçeği keşfetmesini sağlayın 10

11 31 HATIRLAMA Aktif öğreniciler pasif öğrenicilerden çok daha fazla şey öğrenir Okuduklarımız Duyduklarımız Gördüklerimiz Söylediklerimiz Yaptıklarımız ve % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 görüp, duyup, söyleyip yaptığımız şeylerin % 90 nını hatırlarız. 32 BEYİN % 78'i su % 10 yağ % 8 protein 1 kg bir milyardan fazla nöron Büyür ü ve veya sinir gelişir hücresi korteks denilen ince tabaka 33 BEYİN Konuşma merkezi Yaratıcılık problem çözme planlama organize etme yargılama Kısa süreli hafıza dil kullanımı duyusal işlemler Alın lobu Ense lobu Görme ve ışık merkezi İşitmeyi sağlar duyma bellek anlamlandırma dil fonksiyonları Beyin bir paralel işlemcidir ve birçok işlevi eş zamanlı olarak yerine getirebilir. 11

12 34 SAĞ VE SOL BEYİN Analitik düşünce mantık Lisan Fen ve matematik Ardışık sıralı işleme Üç boyutlu düşünce Sezgi Sanat Ritim ve müzik Hayal gücü Bütünü görme 35 LİMBİK SİSTEM 1 Talamus: Beynin tam ortasında bulunan ve son derece merkezi bir görev üstlenen hücre kümesi Duyu organlarından gelen bilgilerin koku dışında ilgili üst korteks merkezlerine iletilmeden önce toplandığı duyusal iletim istasyonudur. Dikkatin zihinsel bir etkinliğe yönelmesi ve uzun süreli bellek deposundaki bilgilerin araştırılmasında önemli fonksiyona sahip Hipokampus: Öğrenmenin başla noktası belleğin kontrolü hipokampustedir. Bilginin işleyen bellekten uzun süreli belleğe ulaşmasında önemli rol oynar. Hipokampus kısa süreli belleğe gelen bilginin uzun süreli belleğe dönüştürülmesinde kalıcı hale getirilmesinden sorumludur. 36 LİMBİK SİSTEM 2 Amigdala: Hipokampüsle bağlantılıdır. Duyu organlarından gelen bilginin işlenmesinden ve beynin duygusal hafızasının kodlanmasından sorumludur. Talamusa ulaşan ham bilgi, beynin anlayabileceği bir dile çevirilir ve görsel kortekse iletilir.bu bölümde uygun tepki belirlenir. Tepki duygusal ise duygu repertuarının kaynağı olan amigdalaya başvurulur. Hipokampüs daha yavaş tepkiler, amigdala ise ani tepkilerle ilgilidir. Hipotalamus: Vücudun kendiliğinden istem dışında olan çalışmasını düzenler. Sindirim, dolaşım, hormon salgılama, vücut ısısı, cinsellik, beslenme, uygu, ve duygular hipotalamust tarafından kontrol edilir. 12

13 37 BEYİN HÜCRE GÖVDESİ SİNAPS DENDRİT AKSON AKSON UCU Beyni oluşturan temel birimler genel olarak sinir hücreleri (nöronlar) ve bunların uzantılarının diğer sinir hücreleri ile oluşturduğu sinapslardır. Sinir hücrelerinin oluşturduğu ağ sayısı ne kadar fazla olursa, bilgi işleme süreci o kadar güçlü olur. Her nöronun dentrit adı verilen çok sayıda kısa ve akson adı verilen bir tane uzun uzantısı vardır. Akson uçları ile başka nöronların dentritleri veya gövdeleri arasındaki bağlantıya sinaps adı verilir. Sinir sistemindeki bütün etkinlikler ve bellek, nöronlarda doğan elektrik akımıyla ilgilidir. Nöronlar arasında bilgi, elektrik akımı olarak dolaşır. 38 ÖĞRENME SÜRECİ VE HAFIZA Dış Dünya Beklenti ve amaçlara göre hızlı tarama uyarıcı seçimi 5 9 bilgi 20 sn Zihinsel tekrar Hatırlama Duyusal Bellek Dikkat, seçici algı İşleyen Kısa Süreli Bellek Tekrar Kodlama Uzun Süreli Bellek Uyarıcılar Unutma (birkaç sn.) Unutma Unutma Davranış 39 ÖĞRENME STRATEJİLERİ TEKRAR: Bilgiyi belli aralıklarla tekrarlama ANLAMLANDIRMA: Kişi bilgiyi değişikliğe uğratarak kendine göre yeniden ifade eder ÖRGÜTLENME STRATEJİLERİ : Bilgileri mantıksal ilişkiler içerisinde gruplama ANLAMAYI İZLEME: Kişi kendine göre öğrenme amacı belirleyerek kendi öğrenme sürecini izler DUYUŞSAL STRATEJİLER: Dikkati odaklama, kendi kendini motive etme, yoğunlaşma 13

14 40 ZEKA TÜRLERİ Genel Özellikleri Öğrenme Yolları İlgi Duydukları Meslekler SÖZEL ZEKA: Dilini etkili olarak kullanabilir. Söyleyerek, dinleyerek, okuyarak ve görerek öğrenir. Yazar, Şair, Öğretmen, Gazeteci, Politikacı, Avukat, Komedyen. MANTIK VE MATEMATİKSEL ZEKA: Sayılarla çalışmayı sever. Neden sonuç ilişkisi kurarak yorumlamayı sever. Sınıflayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenirler. Bilim İnsanı, Mühendis, Matematikçi, Ekonomist, Muhasebeci, Bilgisayar Programcısı, Yargıç. GÖRSEL VE UZAMSAL ZEKA: Haritaları, çizelgeleri, filmleri kolay okurlar, anlarlar. Görselleştirme (resim, film, sunu slayt vb..) ve hayal kurarak öğrenirler. Ressam, Fotoğrafçı, Mühendis, Mimar, Gezgin. MÜZİKAL ZEKA: Müziksel (Ritmik) Zeka Melodileri, sesleri ve ritimleri severler. Müzik eşliğinde, ritim ve melodiyle öğrenirler. Şarkıcı, Besteci, Müzik Öğretmeni, Tiyatrocu. BEDENSEL KİNESTETİK ZEKA: Vücudunu ve ellerini ustalıkla kullanarak anlatmayı severler. Dokunarak,yaparak ve hareket ederek öğrenirler. Atlet, Dansçı, Aktör, Balerin, Balet, Pandomimci, Cerrah. 41 ZEKA TÜRLERİ Genel Özellikleri Öğrenme Yolları İlgi Duydukları Meslekler SOSYAL ZEKA: Çevresiyle ilişki kurmayı, işbirliği yapmayı ve empatiyi sever. Paylaşarak, çevresindekiler ile işbirliği yaparak ve karşılaştırarak öğrenirler. Öğretmen, Psikolog, Politikacı, Doktor, İşadamı. İÇSEL(İÇE DÖNÜK)ZEKA: Zeka Kendi duygu ve düşüncelerinin, yeterliklerinin farkına varabilmedir. Kendi başlarına, kendi hızında, kişisel becerilerini kullanarak öğrenirler. Kendi başlarına çalışmayı, başarmayı severler. Sanatçı, Din Adamı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikoterapist DOĞA ZEKASI: Doğal kaynaklara ve çevreye ilgisi yüksektir. Bitki ve hayvanları tanır ve ilgilenir. Araştırarak, gözlem yaparak, çevreyi, olayları gözlemleyip inceleyerek öğrenirler. Ziraat Mühendisi, Arkeolog, Meteorolog, Biyolog, Zoolog, Çevre Bilimci. 42 ÖĞRENME STİLLERİ Görseller Görerek ve okuyarak Filmler Resimler Kendi kendine okuma Renkli şekil grafik ve haritalar Görsel teknoloji Gösterip yaptırma İşitseller İşiterek Dinleyerek Tartışarak Anlatım Soru cevap Ses tonlaması Kısa cümleler Dokunsallar Fiziksel temas kurarak Yaparak öğrenme Pandomim Dramatize etme Proje Yavaş eğitim hızı 14

15 43 ÖĞRENME STİLLERİ GÖRSELLER: 1. Somut olarak gördüklerini daha çabuk öğrenirler. 2. Düz anlatım yönteminden hoşlanmazlar 3. Öğrenmeleri ve kolay hatırlamaları için ders görsel malzemeler ile 4. desteklenmelidir. 5. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar. 6. Uzun telefon görüşmelerinden hoşlanmazlar 7. Genellikle haritaları okuyabilirler 8. Çevredeki değişikliklerin farkına çabuk varırlar 9. İnsanların çok fazla konuşmalarını istemezler 44 ÖĞRENME STİLLERİ İŞİTSELLER: 1. Ses ve müziğe karşı duyarlıdırlar. 2. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. 3. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. 4. Yabancı dilöğreniminde başarılıdırlar. 5. Birisi kendilerine anlatıyormuş gibi işiterek hatırlarlar. 6. Başkalarının konuşmalarını dinlemeyi severler. 7. Hiçbir şeyin sözcükler kadar güçlü değildir 8. Sesli okumada anlamanın sessiz okumaya göre daha kolaydır. 9. Görsel konularda dikkatleri azalır 10. Konuşma süresini ayarlamakta sorun yaşarlar 45 ÖĞRENME STİLLERİ DOKUNSALLAR (KİNESTETİKLER): 1. Oldukça hareketlidirler, sürekli hareket ederler 2. Uzun süre oturamazlar 3. Çabucak sınıfta istenmeyen biri haline gelebilirler 4. Ellerini kullanmak, yaparak ve yaşayarak öğrenmek isterler 5. Otururken ayaklarını sallar ve bir şeylerle (anahtar,kalem vb) oynarlar 6. Sıklıkla yerlerinden kalkıp dolaşmak isterler 7. Aletleri parçalamak ve yeniden biraraya getirmekten hoşlanırlar 8. Hep aceleleri varmış gibi görünürler 9. Dokunulmaktan ve kucaklanmaktan hoşlanırlar 15

16 46 KATILIMCI ÖĞRENME Yapmak Uygulamak Katkıda bulanmak Öğrenme Yeni bilgi ve becerileri gerçek hayattan örneklere ve durumlara uygulayın Eğitici Anlatım Eğitici Gösterim Katılımcı Uygulama % 10 % 20 % 70 Bilgi ve beceriler uygulamayla edinilir, eğitim bunun gerçekleşmesini sağlar 47 NEDEN KATILIM? 1. Yeni bilgi ve becerilerin işte uygulanma olasılığının düşünülmesini sağlayacak 2. Büyük oranda düşünce derinliğini teşvik edecek 3. Grup üyeleri birbiri üzerinde olumlu ve yapıcı bir etki bırakacak 4. Eğiticilere öğrenme sırasında gerekli destek ve rehberliği sağlama fırsatını verecek, 5. Katılımcılara birşeyler başarmakta oldukları hissini verecek 6. Katılımcılara becerilerini geliştirme fırsatı verecektir 48 ÖĞRENME ORTAMI 16

17 49 SINIF DÜZENİ 50 SINIF DÜZENİ 51 SINIF DÜZENİ 17

18 52 SORU CEVAP TEKNİĞİ Özel bir katılımcının deneyimini yakından incelemek Birey ve gruba ait duygu ve düşünceleri belirlemek Katkıda bulunmayanların katılımını sağlamak Dikkat çekmek ve dikkati odaklamak Katılımı arttırmak Mevcut bilgiyi tespit etmek Anlamayı arttırmak Grup tartışmasını teşvik etmek Gerilimi azaltmak Çok konuşan kişileri susturmak 53 SORU CEVAP TEKNİĞİ 1. ÇALIŞMA KİTABINIZIN MODÜL 2 KISMINDAKİ SORU CEVAP TEKNİĞİ BÖLÜMÜNÜ OKUYUN 2. EĞİTİMİNİZ İÇİN KENDİ SORULARINIZI HAZIRLAYIN 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HAZIRLAMALISINIZ: BİR ÖNCEDEN ADLANDIRILMIŞ SORU BİR GENEL SORU BİR GECİKMELİ ADLANDIRILMIŞ SORU BİR KAPALI SORU BİR YÖNLENDİRİCİ SORU BİR UCU AÇIK SORU 4. SORULAR, YAPTIĞINIZ YA DA YAPACAĞINIZ BİR EĞİTİMİN PARÇASI OLMALIDIR 54 TAKSONOMİ SEVİYESİNE GÖRE SORULAR BİLGİ: 1. İkinci Dünya savaşına giren ülkeleri sayınız? 2. Haritadaki kırmızı renkler neleri gösteriyor? 3. Hard disk nedir? ANLAMA: 1. Okuduğunuz parçadan ne anladınız? 2. Global ısınma ne gibi sonuçlar doğurur? UYGULAMA: 1. Hedef grup profili anketi oluşturunuz? 2. Bir vaka çalışması hazırlayınız? ANALİZ ve SENTEZ 1. Ekonomi politikaları 2001 krizinde nasıl etkili olmuştur? 2. Eğitim ihtiyaç analizi kurumsal eğitim sürecinde niçin önemlidir? 3. Sanayileşmenin global ısınmaya hangi yönleriyle etkisi olmuştur? DEĞERLENDİRME: 1. Global ısınmanın ülkemiz tarımı üzerindeki etkilerini değerlendiriniz? 2. İnsanlar domuz gribinden korunmak için yeterince önlem alıyor mu? 18

19 55 CÜMLE TAMAMLAMA 1. Soru tek bir doğru cevabı olacak şekilde hazırlanmalıdır. Atatürk... de doğdu. Atatürk... yılında doğdu. 2. Soru cevabının bulmaya yarayacak ip uçları vermekten kaçınılmalıdır. 3.Sorular Sorulararasındaarasında birdiğerinincevabı olan maddeler bulunmamalıdır. 4.Bir cümlede boş bırakılan yerin uzunluğu ip ucu vermemeli 5. Boşluklar mümkün olduğu kadar cümle sonuna bırakılmalı 56 DOĞRU YANLIŞ 1. Her madde kesinlikle doğru ya da kesinlikle yanlış olmalıdır. 2. Soruda sadece bir tane ana fikir olmalıdır. 3. Her madde olabildiğince kısa ve açık yazılmalıdır. 4. Olumsuz cümle kullanılmamalı, özellikle aynı cümle içinde iki olumsuz fiil kesinlikle olmamalıdır: Sıtma insandan insana sivirisinekle geçmez. Sıtma insandan insana karasinekle geçer. Ahmet uçağa binmemiş değildir 5. Maddelerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. 57 DOĞRU YANLIŞ 1. Test maddesi oldukça açık ve kesin bir ifade taşımalı, değişik yorumlara yol açmamalıdır. Soru içerisinde yorumlara yol açacak çoğunlukla, çoğu zaman, bazen, nadiren gib anlama farklı yorumlar katacak kelimeler kullanılmamalıdır. 2. Her madde kısa ve açık olmalı, dil bakımından güçlük düzeyi, testi yanıtlayacak grubun ortalama okuma becerisinin oldukça altında olmalıdır. 3. Test maddesi önemsiz ayrıntılar yerine öğretimin amacı olan bilişsel davranışı yoklamalıdır. 4. Test maddesi mevzat vb. kaynaklardan aynen alınmamalıdır. 5. Test seçeneklerinin yazımı aşamasında titiz olunmalıdır. 6. Doğru cevap ipucu verir nitelikte olmamalıdır. 7. Hepsi veya hiçbiri seçenekleri olabildiğince az kullanılmadır. 19

ÇOKLU ZEKA KURAMI. Dr. Halise Kader ZENGİN

ÇOKLU ZEKA KURAMI. Dr. Halise Kader ZENGİN ÇOKLU ZEKA KURAMI Dr. Halise Kader ZENGİN ZEKA NEDIR? Gardner zekayı: 1. Bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, 2. Gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili

Detaylı

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi ÇOKLU ZEKA Zekanın ne olduğu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşıldı. Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduğu kabul ediliyor.

Detaylı

OXFORD BIG READ YARIŞMASINA KATILDIK!

OXFORD BIG READ YARIŞMASINA KATILDIK! OXFORD BIG READ YARIŞMASINA KATILDIK! 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz Oxford Big Read yarışmasına katıldılar. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz okudukları kitap için kitap kapağı tasarımı yaptılar. 7.sınıf

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR..

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. ÖĞRENCİLERDE PERFORMANS, MOTİVASYON VE BAŞARI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Skeçler, Testler, Video çekimleri Başarıya Ulaşmak İçin HEDEF BELİRLEMEK PLAN OLUŞTURMAK

Detaylı

Prof. Dr. Acar Baltas, Psikolog / @acarbaltas

Prof. Dr. Acar Baltas, Psikolog / @acarbaltas ÖĞRENMENİN NÖRO BİLİMSEL TEMELLERİ VE GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ YERİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 4 Kasım 2014 NE KONUŞACAĞIZ? Beyni tanıyalım Öğrenme nerede ve nasıl gerçekleşir? Ha\za ve unutma İşlevsel

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

Beynin Temelleri BEYNİN TEMELLERİ 1: BEYNİN İÇİNDE NE VAR?

Beynin Temelleri BEYNİN TEMELLERİ 1: BEYNİN İÇİNDE NE VAR? Beynin Temelleri Kitabın geri kalanının bir anlam ifade etmesi için beyinle ve beynin nasıl işlediğiyle ilgili bazı temel bilgilere ihtiyacınız var. Böylece, ileriki sayfalarda nöron gibi bir sözcük kullandığımda

Detaylı

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara Yeşilalım Projesi Eğiticilerin Eğitimi 12-14 Şubat 2013 Ankara 1 Öğrenme Hedefleri Yetişkin öğrenenlerin özelliklerini öğrenmek; Yetişkinlere uygun çeşitli eğitim yöntemleri ile yaklaşımlarını uygulamak;

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Şengül Özdemir¹Esma Iravul¹,Ayşegül Temizkan Kırkayak¹,Fatma Kaban²,Filiz Akdeniz ²,Tevfik Ecder²,Asiye Akyol³ 1-Diaverum

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kuramlardır. Kuramcılar, gözlenilebilen davranışlara ek olarak öğrenenin kafasının içinde olup bitenlerle, yani

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

PROJE TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI PROJE TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI NEDEN PROJE TABANLI ÖĞRENME SÜRECİNE İHTİYAÇ DUYUYORUZ? Eğitim ortamında biz eğitimcilerin en çok karşılaştığı problemler: Öğrenciler araştırma yapmayı bilmiyor. Kaynakları

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

KİŞİSEL ve SOSYAL YETERLİKLER (ANAHTAR, AKTARILABİLİR BECERİLER) SEÇMELİ DERSLERLE KAZANDIRILACAK 2. DERS LİSTELERİNİN İNCELENMESİ Dersler eski programla ne kadar benzeşik yada farklı? Ne kadar

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçerik Sınıf ve sınıf yönetimi kavramları Sınıf yönetiminin boyutları Düzeni oluşturma

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR?

NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR? NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR? BEYNİ ÖĞRENMEYE HAZIRLAMAK 1. Fizyolojik Hazırlık Duruşunuzu Düzeltin İyi Beslenin Sağlığınıza Dikkat Edin Olumlu Yüz İfadesi Oluşturun Hareket Edin Gerginlikten

Detaylı

PROGRAMIN DAYANIĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler

PROGRAMIN DAYANIĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Mega Hızlı Okuma Kurs Programı PROGRAMIN DAYANIĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler PROGRAMIN SEVİYESİ :

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 UYGULAMALARIMIZ Çoklu Zeka Yetenek Yönelim Çalışmaları Kulüp/Kurs Memnuniyet Anketleri Veli Memnuniyet Anketleri Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Küçük Gruplarda Eğitim. EÜ Dişhekimliği Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 6 Kasım 2007

Küçük Gruplarda Eğitim. EÜ Dişhekimliği Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 6 Kasım 2007 Küçük Gruplarda Eğitim EÜ Dişhekimliği Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu 6 Kasım 2007 Konu başlıkları EÜDişhekimliği Fakültesi nin deneyimi Küçük grup tanımı Küçük grup eğitiminde öğrenme alanları Küçük

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

ETKILI SUNUM SıRLARı

ETKILI SUNUM SıRLARı ETKILI SUNUM SıRLARı Temel Hazırlıklar Başarılı bir sunum yaptığınız hazırlığa bağlıdır. Bu bölümde etkili bir sunum yapmak için gereken sağlam zemini nasıl kuracağınız anlatılıyor. Bu zemin yaratıcı düşünmeyi,

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Nedir? Normal yada normal üstü zekaya sahip olma Yaşından ve yeteneklerinden beklenilen düzeyde başarı elde edememe Dinleme, konuşma, okuma-yazma,

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir."

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir. KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir." KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Cinsiyet Okulun Adı Sınıf İl İlçe Uygulama Tarihi Formu Dolduran 8.6.2011 ERKEK

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. ÇOCUK ve ÖĞRENME

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. ÇOCUK ve ÖĞRENME O rt ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK ve ÖĞRENME PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - KASIM 2012 ao ku l Çocuk ve Öğrenme Öğrenme Nedir? Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ 2012-2013 YAYINLARIMIZ katalog_2012-2_son copy.indd 1 26.07.2012 14:28:25 katalog_2012-2_son copy.indd 2 26.07.2012 14:28:25 katalog_2012-2_son copy.indd 3 26.07.2012 14:28:26 PÜDEM PÜR DİKKAT EĞİTİM MODELİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OTO310:Özel Öğretim Yöntemleri I Androgoji ve Pedagoji Ödevi Öğretim Elemanı: Hasan TINMAZ Hazırlayan: H.Özlem

Detaylı

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım 5 E Modeli SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım Kapsam Tümdengelimli: Öğrenme alanının kapsamını uzmanlar belirler, konu ve bileşenlerin incelemesiyle öğrenmenin

Detaylı

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE Eğitim Koçluğu Sertifika programı öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

Bültende her üç şekilde öğrenen öğrencilerin özellikleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bültende her üç şekilde öğrenen öğrencilerin özellikleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Değerli Velilerimiz; Öğrenme, bireyin olgunlaşma düzeyine göre, çevresiyle olan etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir. Yapılan araştırmalara göre;

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

: Fotografik Hafıza Teknikleri Kurs Programı. : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler

: Fotografik Hafıza Teknikleri Kurs Programı. : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANIĞI PROGRAMIN SEVİYESİ : Fotografik Hafıza Teknikleri Kurs Programı : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE (BİLSEM) ÖĞRENCİ YÖNLENDİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ

Detaylı

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta Ġnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 1 Biyolojik Varlık Olarak İnsan Birinci Bölüm: Fiziksel Faktörler ve Algı Geçen Hafta GEÇEN HAFTA İnsan, Fiziksel Faktörler ve İnsan Performansı

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİSİ VE TERCÜMANI

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİSİ VE TERCÜMANI TANIM İşitme engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim, iş, sağlık, çalışma, hukuki durumlar veya buna benzer hallerde çevreleri ile iletişimine yardımcı olan, Türk İşaret Dilinde (TİD)

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel ve duygusal zekanın farklı işlevlerinin olduğu ve birbirlerinden ayrı çalışmadıkları son yıllarda yapılan psiko-fizyoloji ve beyin MR çalışmalarıyla açıklık kazandı. Bilişsel ve duygusal zekası

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987)

Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. Pratik alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. (Alkan, 1987) İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.(simon, 1983) İnsanların

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Değerli Velilerimiz, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Öğrenme stili yaşamımızın her anında ve her boyutunda davranışlarımızı etkiler. Öğrenme stilleri her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenirken

Detaylı

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Dersin İçeriği Matematiğin doğası / Matematiksel bilgi Matematik öğretiminin temel ilkeleri Matematikte başlıca kuramlar

Detaylı

Bağlantılar Kurma. Modül 3

Bağlantılar Kurma. Modül 3 Modül 3 Bağlantılar Kurma Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ders No : 0020120008 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Öğrenme Amaçlarının Yazımı

Öğrenme Amaçlarının Yazımı Öğrenme Amaçlarının Yazımı Ders Tasarım Ekibi Cevap Aradığımız Temel Sorular Nereye Gidiyoruz? Ulaştığımızı Nasıl Anlayacağız? Nasıl Ulaşacağız? Büyük Resim! ABC Lisans Programı Program Çıktıları Ders

Detaylı

Çocuğun yeteneğini keşfetme ve geliştirmenin yolları

Çocuğun yeteneğini keşfetme ve geliştirmenin yolları On5yirmi5.com Çocuğun yeteneğini keşfetme ve geliştirmenin yolları Çocuğunuzdaki cevheri bu yaz tatilinde keşfedin! Yaz tatilinde anne babalara eşsiz bir fırsat! İster çocuk ister ergenlik döneminde olsun

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER. FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER. FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Yetersizlik, iģlevsellik ve sağlık bileģenlerinin sınıflandırılması Vücut yapıları ve iģlevleri

Detaylı

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşımlar Bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık veren bir bakış açısı. Bilişsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 26 OCAK-2 ŞUBAT İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ FLORYA YERLEŞKESİ YARIYIL PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PROGRAMIN AMACI: Öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

Öğretim Sistemleri Tasarımı veya Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı

Öğretim Sistemleri Tasarımı veya Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı Öğretim Tasarımı veya Öğretim Sistemleri Tasarımı veya Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı (Instructional Design Instructional System Design) Öğr.Gör. Şirin KARADENİZ 1 Öğretmeveöğrenme ile ilgili bilimsel

Detaylı

Bilişsel Aşama. Bölüm Beş. Öğrenme Aşamaları. Öğrenme Aşamaları

Bilişsel Aşama. Bölüm Beş. Öğrenme Aşamaları. Öğrenme Aşamaları Bilişsel Aşama Bölüm Beş Hareket hakkında genel bir bilgi edinmek. Öğrenen kendi kendine konuşur ve işe yarayabilecek stratejileri düşünerek çok fazla zaman harcar. Bu aşama bilişsel problem çözme aşamasıdır.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35)

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35) Psikolojiye Giriş Web adresi Bu Senin Beynin! Ders 2 2 Değerlendirme Arasınav (%30) Diğer şeyler Bağlantıya geçme Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Nasıl iyi yapılır Kitap inceleme (%20) Deneye

Detaylı