ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Olga Sak Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Biyoloji Ege Üniversitesi Doktora Biyoloji Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : In vitro Vitis vinifera L. cv. Sultani de Kalsiyum Değişiminin Kallogenez ve Regenerasyon Üzerine Etkisi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kamil Yürekli Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı : Cypermethrinin Pimpla turionellae L. (Hym.; Ichneumonidae), Toplam Protein, Lipit ve Karbohidrat Miktarı ile Hemositlerine Etkisi. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Fevzi Uçkan Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi - Balıkesir Üniversitesi Dr. Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi - Balıkesir Üniversitesi Yar. Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi - Balıkesir Üniversitesi Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi - Balıkesir Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1- Sakin, Ö., Konağa Verilen 5-Aza-dC nin Parazitoit Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae) ın Toplam Lipit ve Yağ Asidi Miktarlarına Etkileri, Balıkesir Üniversitesi, Budak, B., Konağa Verilen 5-Aza-dC nin Parazitoit Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae) ın Larva ve Puplarında Toplam Lipit ve Yağ Asidi Miktarlarına Etkileri, Balıkesir Üniversitesi, (2008 Bahar 2009 Güz Dönemi Danışmanlık ve Tez Yönetimi).

2 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Yoktur. Projelerde Yaptığı Görevler : 1- Biyolojik Kontrol Açısından Önemli Bazı Parazitoitlerin İncelenmesi, Balıkesir Ü niversitesiaraştırma Projesi, 2000/02, Proje Araştırmacısı, 2000 (Tamamlandı). 2- Pestisite Bağlı Pimpla turionellae L. (Hym; Ichneumonidae) da Hemositler ile Top lam Lipit,Protein ve Karbohidrat Miktarındaki Değişimler, Balıkesir Üniversitesi A raştırma Projesi, 2001/9,Proje Araştırmacısı, 2001 (Tamamlandı). 3- Marmara Denizi nde Yaşayan Hamsi (Engraulis encrasicolus (L. 1758) ve Sardaly a (Sardinapilchardus (Walbaum, 1792))'nın Karaciğer, Kas ve Gonatlarında Glikoj en, Lipit ve Proteinİçeriklerinin Mevsimsel Değişimi, Balıkesir Üniversitesi Araştır ma Projesi, 2006/05, ProjeAraştırmacısı, 2006 (Tamamlandı). 4- Endoparazitoit Pimpla turionellae Zehirinin ve Parazitlemenin Konak Hemolenf P roteinleri,serbest Aminoasitleri ve Hemositlerine Etkileri, TÜBİTAK Projesi, TBA G 106T255, ProjeAraştırmacısı, 2006 (Tamamlandı). 5- Apanteles galleria (Wilkinson) (Hym.; Braconidae) ve Parazitlenmiş Konağı Galle riamellonella L. (Lep.; Pyralidae) nin Total Lipit ve Yağ Asidi Bileşimleri, Balıkes ir ÜniversitesiAraştırma Projesi, 2007/15, Proje Yöneticisi, 2007 (Tamamlandı). 6- Endoparazitoit Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera; Ichneumonidae) Zehiri vep arazitlemesinin Konak Hemositlerine Etkileri, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Proj esi, 2007/49,Proje Yöneticisi, 2007 (Tamamlandı). 7- Konağa Verilen 5-AzadC nin Parazitoit Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera:Braconidae) ın Lar va, Pup ve Erginlerinde Toplam Lipid ve Yağ Asidi Miktarları ile Konak Tür,Acho ria grisella F. (Lepidoptera: Pyralidae) ın Biyolojik Özelliklerine Etkileri, TÜBİT AK HızlıDestek Projesi, TBAG 109T004, Proje Yöneticisi, 2009 (Tamamlandı).

3 İdari Görevler: 1- Bölüm Başkan Yrd. (Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü ) 2- Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik Enst ) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Yoktur. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: AkademikYıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Haftalık Saati Dersin Adı ÖğrenciSayısı Teorik Uygulama Sitoloji Biyolojik Kontrol (Seçmeli) Sistematik Zooloji Lab. A Bitirme Çalışması Hayvan Fizyolojisi Hayvan Fizyolojisi Lab. A Bitirme Çalışması Sitoloji Sistematik Zooloji Lab. A Bitirme Çalışması Hayvanlarda Beslenme ve Fizyolojik Aktivite(Lisansüstü) Hayvan Fizyolojisi Hayvan Fizyolojisi Lab. A Bitirme Çalışması

4 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Uçkan, F., E. Ergin, S. Sinan ve O. Sak, Morphology of the Reproductive Tract and Ovariole Histology of Apanteles galleriae (Hymenoptera: Braconidae) Reared on Two Host Species, Pakistan J. Biol. Sci., 6(16), (2003). A2. Nurullahoğlu, Z.Ü., F. Uçkan., O. Sak ve E. Ergin, Total Lipid and Fatty Acid Composition of Apanteles galleriae and Its Parasitized Host, Ann. Entomol. Soc. Am., 97(5), (2004). (SCI). A3. Sak, O., F. Uçkan ve E. Ergin, Effects of Cypermethrin on Total Body Weight, Glycogen, Protein, and Lipid Contents of Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae), Belg. J. Zool., 136(1), (2006). (SCI). (Doktora Tezimden) A4. Ergin, E., F. Uçkan, D.B. Rivers ve O. Sak, In Vivo and in Vitro Activity of Venom from the Endoparasitic Wasp Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae), Arch. Insect Biochem. Physiol., 61(2), (2006). (SCI). A5. Uçkan, F., Ş. Hepçorman Şengül, O. Sak ve M. Korkmaz, Effects of 5-Aza- 2 -deoxycytidine on Biological Parameters of Larval Endoparasitoid Apanteles galleriae(hymenoptera: Braconidae) and on Its Host Achoria grisella (Lepidoptera: Pyralidae), Ann. Entomol. Soc. Am., 100 (2), (2007). (SCI). A6. Sak, O., E.E. Gülgönül ve F. Uçkan, Effects of Cypermethrin Exposed to Host on the Developmental Biology of Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae), Ann. Entomol. Soc. Am., 102 (2), (2009). (SCI). A7. Er, A., F. Uçkan, D.B. Rivers, E. Ergin ve O. Sak, Effects of Parasitization and Envenomation by the Endoparasitic Wasp Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae) on Hemocyte Numbers, Morphology, and Viability of Its Host Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae), Ann. Entomol. Soc. Am., 103(2): , (2010). (SCI). A8. Uçkan, F. ve O. Sak, Cytotoxic Effect of Cypermethrin on Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) Larval Hemocytes, Ekoloji, 19(75): 20-26, (2010). (SCI-Expanded). (Doktora Tezimden) A9. Er, A., F. Uçkan, D.B. Rivers ve O. Sak, Cytotoxic Effects of Parasitism and Application of Venom From the Endoparasitoid Pimpla turionellae on Hemocytes

5 of the host Galleria mellonella, J. Appl. Entomol., (2010), 135: , (2011). (SCI). A10. Sak, O., E. Ergin, F. Uçkan, D.B. Rivers ve A. Er, Changes in the hemolymph total protein of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) after parasitism and envenomation by Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae), Turk J. Biol., 35: , (2011). (SCI-Expanded). A11. Er, A., O. Sak, E. Ergin, F. Uçkan ve D.B. Rivers, Venom-induced immunosuppression: an overview of hemocyte-mediated responses, Psyche, doi: /2011/276376, (2011). A12. O. Sak, F. Uçkan, E. Ergin, H. Altuntaş, A. Er, Effects of parasitism and envenomation bypimpla turionellae on hemolymph free amino acids of Galleria mellonella, (2012) (Yayına gönderildi). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Sak, O., F. Uçkan ve E. Ergin, Effects of Cypermethrin on Galleria mellonella Pupation and Total Protein of Pimpla turionellae, 5 th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, 148, B2. Er, A., F. Uçkan, O. Sak ve D.B. Rivers, Cytotoxic effects of parasitism and application of venom from the endoparasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) on hemocytes of the host Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae), IX th European Congress of Entomology, Budapeste, 182, B3. Sak, O., F. Uçkan, E. Ergin, H. Altuntaş ve A. Er, Effects of Parasitism and Envenomation by the Endoparasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) on Hemolymph Free Amino Acids of the Host Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae), Sixth International Symposium on Molecular Insect Science, Amsterdam / The Netherlands, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : Yoktur. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Altun, O. ve A. K. Yürekli, Vitis vinifera L. Cv. Sultani (Vitaceae) de In vitro Kalsiyum Değişiminin Kallogenez ve Regenerasyon Üzerine Etkisi, BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 4-12 (2000). (Yüksek Lisans Tezimden)

6 D2. Sak, O. ve F. Uçkan, Cypermethrinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) nın Puplaşma ve Ölüm Oranlarına Etkisi, Uludağ Arıcılık Dergisi, 9(3): 88-96, (2009). (Doktora Tezimden) D3. Uçkan, F., Z.Ü. Nurullahoğlu, O. Sak ve R. Öztürk, Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae) ve Parazitlenmiş Konağı Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) nin Toplam Lipit ve Yağ Asidi Bileşimleri, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2): 89-95, (2009). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Altun, O. ve A. K. Yürekli, Vitis vinifera L. Cv. Sultani de In vitro Kalsiyum Değişiminin Kallogenez ve Regenerasyon Üzerine Etkisi, 14. Ulusal Biyoloji Kongresi, 63, Samsun, E2. Uçkan, F., E. Ergin, S. Öznur ve O. Sak, İki Konak Tür Üzerinde Yetiştirilen Apanteles galleriae (Hymenoptera; Braconidae)'nın Üreme Sistemi Morfolojisi ve Ovaryum Histolojisi, 16. Ulusal Biyoloji Kongresi, 64, Malatya, E3. Sak, O., F. Uçkan ve E. Ergin, Konağa Verilen Cypermethrin in Pimpla turionellae (L.)(Hym.: Ichneumonidae) Toplam Glikojen ve Lipit Miktarına Etkileri, 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4. Seksiyon, 30, Adana, E4. Uçkan, F., Ş. Hepçorman Şengül, M. Korkmaz ve O. Sak, Konak Larvasına Verilen 5-Aza-dC nin Parazitoit Apanteles galleriae Wilkinson (Hym.: Braconidae) Biyolojisine Etkileri,17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4. Seksiyon, 31, Adana, E5. Ergin, E., A. Şahin, F. Uçkan ve O. Sak, Parazitlenmiş Konak Larvasına Verilen Cypermethrin in Apanteles galleriae Wilkinson (Hym.: Braconidae) Biyolojisine Etkileri, 17. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4. Seksiyon, 6, Adana, E6. Sak, O., E. E. Gülgönül ve F. Uçkan, Konağa Verilen Cypermethrinin Parazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) nın Gelişim Biyolojisine Etkileri, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji Seksiyonu, 327, Kuşadası-Aydın, E7. Sak, O. ve Z. Erdoğan, Marmara Denizi nde Yaşayan Sardalya (Sardina pilchardus(walbaum, 1792))'nın Farklı Dokularında Toplam Protein Miktarının Mevsimsel Değişimi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Genel Biyoloji Seksiyonu, 181, Kuşadası-Aydın, 2006.

7 E8. Er, A., F. Uçkan, E. Ergin ve O. Sak, Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Toplam ve Farklı Hemosit Sayılarına Etkileri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji, , Trabzon, E9. Uçkan, F., D. Meram, A. Er ve O. Sak, Parazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Omurgalı Hormonları, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji, 221, Trabzon, E10. Sak, O., E. Ergin, F. Uçkan ve A. Er, Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Pup Hemolenfi Toplam Protein Miktarına Etkileri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji, 549, Trabzon, E11. Uçkan, F., Z. Ü. Nurullahoğlu, O. Sak ve R. Öztürk, Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae) ve Parazitlenmiş Konağı Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) nın Toplam Lipit Ve Yağ Asidi Bileşimleri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Zooloji, , Trabzon, E12. Sak, O. ve Z. Erdoğan, Marmara Denizi nde Yaşayan Hamsi (Engraulis encrasicolus (L., 1758)) nin Protein Miktarındaki Mevsimsel Değişim, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 360, Rize, E13. Erdoğan, Z. ve O. Sak, Marmara Denizi nde Yaşayan Hamsi (Engraulis encrasicolus (L., 1758)) nin Lipit Miktarındaki Mevsimsel Değişim, 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 361, Rize, E14. Sak, O. ve F. Uçkan, Cypermethrin in Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) Larvalarında Hemositler Üzerine Sitotoksik Etkisi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hayvan Biyolojisi, , Denizli, F. Diğer Bilimsel Etkinlikler : a) Hakemlik Uluslararası dergilerde hakemlik Journal of the Entomological Research Society (JERS) Ulusal dergilerde hakemlik Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi c) Kurslar Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler, Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu, 27 Ağustos-03 Eylül, Kuşadası-Aydın, 2000.

8 d) Jüri Üyelikleri 1- Aylin Tüven, Balıkesir Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Deniz Meram, Balıkesir Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Cennet Karadaş, Balıkesir Üniversitesi, Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, İpek Haftacı, Kocaeli Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Hüseyin Deniz ÖNER, Ege Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Aylin ER, Balıkesir Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, e) Seminer veya Konferans Düzenleme Seminer: Yerli Bal Arısı Irklarının Korunması ve Islah Edilmesinin Önemi, Dünya'daki Bal Arısı Hastalık ve Zararlılarına Karşı Yeni Yaklaşımlar, Washington State Üniversitesi Entomoloji Bölümü nden Dr. Devrim Oskay, f) Gönüllü Olarak Çalışılan Projeler Üreme Sezonlarında Dokuz Eylül Üniversitesi, Viyana Üniversitesi (Avusturya) ve T.C. Çevre Bakanlığı Desteği ile Fethiye Sahili Deniz Kaplumbağaları Populasyonunu Araştırma Projelerinde Gönüllü Öğrenci Üreme Sezonlarında Dokuz Eylül Üniversitesi ve T.C. Çevre Bakanlığı ÖÇK Kurumu Desteği ile Belek Sahili Deniz Kaplumbağaları Populasyonunu Araştırma Projelerinde Gönüllü Öğrenci.

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA. 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969. 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya. 4. Unvanı: Doç. Dr. 5.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA. 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969. 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya. 4. Unvanı: Doç. Dr. 5. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya 4. Unvanı: Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı: A. Yalçın TEPE Doğum Yeri, Tarihi: Ankara, 20 Temmuz 1972 Medeni Hali: Evli, İki Çocuklu Adres (iş): Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Özgeçmiş. İletişim Bilgileri. Doğum tarihi 09 / 10 / 1964. Çalışma Alanları

Özgeçmiş. İletişim Bilgileri. Doğum tarihi 09 / 10 / 1964. Çalışma Alanları Özgeçmiş Adı Soyadı MEHMET KORKMAZ Unvanı Anabilim Dalı Doç. Dr. Tıbbi Biyoloji 1 Doğum tarihi 09 / 10 / 1964 Doğum yeri (İsteğe bağlı) Çalışma Alanları Kanser biyolojisi (Serviks, Prostat, Özefagus, Mide),

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Mine ERGÜVEN Doğum Tarihi: 21 Temmuz 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Eczacılık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993.

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993. ÖZ GEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı : Kamil Soyadı : AKBAYIR Doğum Tarihi :..1969 Çankır-Orta Adres : Vali Mithat Bey Mahallesi Kaya Sit. A/14 Merkez/VAN Ailevi Durumu : Evli, çocuk. Eğitim Durumu Lise :Paşabahçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zafer ULUTAŞ Doğum Tarihi: 17 Eylül 1960 Doğum Yeri: Dörtkonak/Gümüşhane Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hayvan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Semra SARAÇOĞLU ÇELİK Doğum Tarihi: 19.04.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996-2000 Y.

Detaylı

Fevzi UÇKAN, Adem GÜLEL* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 10100 Balıkesir. Biyoloji Bölümü Samsun

Fevzi UÇKAN, Adem GÜLEL* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 10100 Balıkesir. Biyoloji Bölümü Samsun BAÜ Fen Bil. Enst. Derg. (1999). 1 (1) APANTELES GALLERİAE WİLKİNSON (HYM; BRACONİDAE) UN VERİM VE EŞEY ORANINA PARAZİTOİT-DİŞİ EŞDEĞERİ KONAK SAYISINDAKİ ARTIŞIN ETKİLERİ Fevzi UÇKAN, Adem GÜLEL* Balıkesir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı