ALÜMİNYUM ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALÜMİNYUM ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZLARI"

Transkript

1 ALÜMİNYUM ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZLARI Met. ve Malz. Müh. Yaşar AKÇA Yrd. Doç. Dr. Ebubekir KOÇ Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi

2 İçindekiler Alüminyum Alüminyum üretimi Alüminyum tüketimi Türkiye de alüminyum Alüminyum şekillendirilmesinde enerjinin verimsiz kullanılmasının nedenleri Enerji verimsizliği nedenleri Enerjinin verimsiz kullanılması ve ürün Enerjinin verimsiz kullanılması ve üretim Verimsiz enerji ve çevre Yapılacak çalışmalar

3 Alüminyum 1825 yılında bulunmuştur. Yer kabuğunda %8 civarında bulunur. Ham maddesi boksittir. 2. önemli endüstriyel metaldir. Enerji oburdur. Uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulur.

4 Alüminyum Üretimi Dünyada Boksit, Alumina ve Birincil Alüminyum Üretiminin Geoğrafik Durumu (2010) Boksit (215,2 Mt) Alumina (88,6 Mt) Birincil Alüminyum (41,1 Mt) Kaynak: WBMS ve CRU

5 Alüminyumda Malzeme Dengesi Boksit Alumina Alüminyum Kaynak: OECD, 2010 Report

6 Alüminyum Üretiminde Enerji Kaynak: ALUS 06, Metin YILMAZ

7 Alüminyum Tüketimi - Ülkeler Birincil alüminyum tüketimi (2010) Kaynak:WBMS, birçok yıl ve Brook Hunt Long Term Outlook, Temmuz 2011

8 Türkiye de Alüminyum Üretimi ton/2012 yılı birincil alüminyum üretimi Şekillendirme yöntemlerinde ise %31,6 ekstrüzyon, %23 yassı mamül, %22 ile ikincil üretim gelmektedir. Alüminyum üretimi son on yıl içinde %9,5 büyümüştür Şekillendirilen Alüminyum (Ton) Kaynak: TALSAD

9 Türkiye de Alüminyum Tüketimi Yoğun olarak inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Son zamanlarda ise makine, ulaşım ve paketleme endüstrilerindeki sektörlerindeki gelişmelere bağlı olarak alüminyum kullanımları da artmaktadır. Alüminyum tüketimi son on yılda %9,8 artmıştır 12,0 Kişi başı alüminyum tüketimi (kg) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Kaynak: TALSAD

10 Alüminyum ve Gerçekler Alüminyum hammaddesinin pahalı olması (Üretim maliyetinin ortalama %85 ini oluşturmaktadır). Kısmi olarak düşük sıcaklıklarda çalışılması (Alüminyum 900 o C, Çelik 1700 o C). Sektöre girişlerin kolay olması (Makine, ekipman ve işçilik için çok yüksek maliyetli yatırımlara gerek olmaması, demir-çelik e göre ). Kar marjlarının yüksek olması Sertifikasyon ve yetkilendirmenin yetersizliği (EN ISO 50001, vs)

11 Enerji Verimsizliğinin Nedenleri İzolasyon Yanlış ekipman tercihi Bakımsız ekipman kullanımı Brülörlü sistemlerde yanma verimlerinin kontrol edilmemesi Yanlış yakıt tercihi Hatalı kullanım (Bilinç yetersizliği) Dış müdahalelere açık yapılar olması

12 Enerji Verimsizliği Oranları Saha ön çalışmalarında yapılan gözlemler sonucunda aşağıdaki ortalama değerler saptanmıştır. İzolasyon kaynaklı %15-20 Brülörlü sistemlerde %20-25 (~%60 olduğu da görülmüştür) Hatalı işlem - kullanım %3-5 Bakım maliyetleri, hatalı üretim/ürün kayıpları, kalitesizlik kayıpları, işçi ve çevresel etkileri çalışılmamıştır.

13 Uygulama Hataları

14 Uygun Olmayan İzolasyon Çalışma iç sıcaklığı 190 derece olan bir termik fırınında 132,5 dereceye varan ısıl kayıplar oluşmaktadır.

15 Enerji Verimsizliği ve Ürün Homojen olmayan ürün iç yapısı Mekanik özelliklerde kayıplar Yüzey kalitesi düşük ürünler Malzeme kaybı Örnek 1: İzolasyonu iyi olmayan termik fırınında işlem görmüş ürünlerin mekanik özelliklerinin homojen olmadığı ve olması gereken değerden ortalama 20 Brinell kadar saptığı tespit edilmiştir. Örnek 2: İndüksiyon ile alüminyum külçe ergitmede malzeme kaybı %0,2 iken, Brülörlü sistemlerde bu oran %0,5 dir.

16 Enerji Verimsizliği ve Üretim Tekrar üretime neden olması Makine ve ekipmanların deforme olması İş gücü kaybına neden olması İşçi sağlığı için risk oluşturması Örnek: Özellikle ekstrüzyon sektöründe ısıl işlem hataları toplam üretimde ~%6 lara varan oranlara ulaşmaktadır yılı ekstrüzyon ile şekillendirmenin ton olduğu ve bunun ~ tonu ısıl işlem hatalarından tekrar üretilmesi gerektiği saptanmıştır. Bu rakamda orta-büyük ölçekli iki ekstrüzyon işletmesinin bir yıllık üretimlerine karşılık gelmektedir.

17 Makine/Ekipman Deformasyonu Uygun olmayan izolasyon sonucu makine sacındaki malzeme kaybı görülmektedir

18 Enerji Verimsizliği ve Çevre Ortamın ısıtılması ile çevreye zarar verilmesi Malzeme ve ekipman ömrünü azaltması Verimsiz yanma sonucu sera gazları oranlarının artması Yüksek sıcaklıktaki baca gazları baca çıkışlarında Hidrojen Sülfür gibi kimyasalların oluşmasına neden olarak insan ve çevreye zarar vermektedir. Bir işletmede ısıtma bacası çıkışındaki metal sıcaklığı

19 Sektörel Çalışmaların Yetersizliği Alüminyum sektörünün enerji tüketiminin tüm sektörlere göre oranı nedir? Demir çelik sektörü elektrik tüketimi Cam sektörü hammadde/malzeme, enerji ve işçilik maliyetleri oranları

20 Enerji Verimliliği Bilincin oluşturulması, İzolasyon kalitesinin/uygunluğunun arttırılması, İşletme koşullarının (Bakımlarının) iyileştirilmesi Yakıcı seçimi ve konumlandırılması, Baca kayıpları Hava/yakıt oranının kontrolü Fırın iç basıncının kontrolü ve hava kaçaklarının önlenmesi Atık ısının yanma havasının yada şarjın ön-ısıtılmasında kullanılması Yanma havası olarak oksijence zenginleştirilmiş hava yada oksijen kullanımı

21 Sonuç Alüminyum sektörünün enerji tüketimleri ve sera gazları salınımları kapsamında sektörel olarak değerlendirilmesi ve çalışmalar yapılması gereklidir. Bilinç oluşturularak enerji verimliliği ve sera gazları salınımlarının azaltılması sağlandığı gibi işçi ve çevre sağlıklarında da gelişmeler sağlanmış olacaktır. Alüminyum işletmelerinin hemen hemen hiç yatırım yapmadan veya çok az yatırım yaparak sistemlerindeki enerji verimliliğini (doğalgaz + elektrik) ~%15 arttırabilmektedir. Ülkemizde yeni gündeme gelmeye başlayan EN ISO Enerji Yönetim Sistemi uygulamaları, ihracattaki bazı ülke ve alıcıların üreticinin bu belgeye sahip olmasını zorunlu hale getirmesi işletmelerimizi derinden etkilemektedir.

22 Sonuç Günümüzde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki alüminyum şekillendirme işletmeleri bünyelerinde enerji verimliliği çalışmalarını her yıl arttırarak uygulamaktadır. Üniversite Sanayi etkileşimi ve bunun devlet tarafından desteklenmesi enerji verimliliği ve sertifikasyon kapsamlı çalışmaları ivmelendirecektir. Sektörün hızla büyümesi, artan enerji maliyetleri (yüzey işlemli ürünlerin taleplerinin artması), ithalatta bazı ülkelerin enerji sertifikası talep etmesi, yasal yaptırımlar ve küresel rekabet nedenlerinden dolayı işletmeler enerji çalışmalarını yapmak zorunda kalmaktadır.

23 Teşekkürler Sektörel çalışmaların yapılması için 2014 ağustos ayı içerisinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi; Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) ve Girişimci Alüminyum Sanayicileri İş Adamları Derneği (GALSİAD) ortak girişimi ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle Alüminyum Imalat Tesislerinde Enerji Verimliligi ve Sera Gazlarının Azaltılması projesi 1 Ağustos 2014 itibariyle başlamıştır. Proje kapsamında elde edilecek veriler, alüminyum sektöründe faaliyet gösteren işletmelerle paylaşılacaktır.

24 Kaynaklar 1. The global aluminium industry 40 years from 1972, Dr. Carmine Nappi, Şubat Türkiye alüminyum sektörünün 2023 projeksiyonu, Dr. Metin Yılmaz, Ekim TALSAD, 2012 yılı verileri 4. Alüminyum üretim süreçleri, Erman Car, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 5. Demir çelik sektörü raporu (2013/1), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 6. Cam sektörü raporu (2014/2), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 7. Alüminyum profil imalatında işçi sağlığı ve iş güvenliği, Alus 06, Fevzi Yılmaz, Yaşar Akça 8. OECD enviroment directorate, OECD, 2010

25 TEŞEKKÜRLER

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

METAL ENDÜSTRİSİ, ALÜMİNYUM ve GELECEK

METAL ENDÜSTRİSİ, ALÜMİNYUM ve GELECEK Özet METAL ENDÜSTRİSİ, ALÜMİNYUM ve GELECEK Prof. Dr. Fevzi YILMAZ, Met. Müh. Yaşar AKÇA Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Haliç Yerleşkesi / İstanbul f.yilmaz@fsm.edu.tr,

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME PROJESİ VOLKAN DEMİRCİ Projeyi Yöneten Doç.

Detaylı

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014. Bu metin 23 24 Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Energy

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur.

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur. DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU EK 2A Ülkemizde modern anlamda demir-çelik üretimine yönelik girişimler, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlamış ve ilk demir-çelik tesisi, 1930 lu yıllarda Kırıkkale de kurulmuştur.

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN Muhammed Alperen YEŞİL Uzman /

Detaylı

Proje Yürütücüsü. ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet AKGÜN. Teknik Danışmanlar

Proje Yürütücüsü. ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet AKGÜN. Teknik Danışmanlar Proje No:TR32/13/DFT DENİZLİ İLİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ TARAMASI PROJE SONUÇ RAPORU Proje Yürütücüsü ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AKGÜN Teknik Danışmanlar ÜNM

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN İLKER ŞAHİN Uzman İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ NİSAN 2015 İÇİNDEKİLER I. Yönetici Özeti II. Dünyada Demir Çelik Sektörü Hammadde Kapasite Üretim Tüketim Ticaret III. Türkiye de Demir Çelik Sektörü Hammadde

Detaylı

T.C FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Küresel Gelişmeler ve Üretim Sanayisi

T.C FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Küresel Gelişmeler ve Üretim Sanayisi T.C FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNV. Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Küresel Gelişmeler ve Üretim Sanayisi Ekim 2013 1.Giriş Küreselleşme ve küresel gelişmeler sözcükleri; genellikle küresel rekabet, çok uluslu şirketler

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

Küresel Çimento Endüstrisinde Düşük Karbonlu Geleceğe Doğru Atılan Teknolojik Adımlar

Küresel Çimento Endüstrisinde Düşük Karbonlu Geleceğe Doğru Atılan Teknolojik Adımlar Küresel Çimento Endüstrisinde Düşük Karbonlu Geleceğe Doğru Atılan Teknolojik Adımlar Bu tercüme, orijinal makalenin özeti olacak şekilde, Global Cement Magazine dergisinden izin alınarak Türkiye Çimento

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ LERDE İHRACAT PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ LERDE İHRACAT PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ MAKİNE SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ LERDE İHRACAT PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ANKARA ÖRNEĞİ Hakan BAŞER Doktora Öğrencisi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi baser.hakan@hotmail.com Serhat TEKELİOĞLU Doktora Öğrencisi,

Detaylı

DÜZCE CAM SEKTÖRÜ RAPORU. 16.12.2013 T.C Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Uzm. Ercan EKTİ

DÜZCE CAM SEKTÖRÜ RAPORU. 16.12.2013 T.C Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Uzm. Ercan EKTİ DÜZCE CAM SEKTÖRÜ RAPORU 6..03 T.C Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Uzm. Ercan EKTİ İçindekiler TABLO VE ŞEKİL LİSTESİ... 5 Yönetici Özeti... 6 Giriş... 7 SEKTÖR TANIMI... 9 Hammadde:...

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

2012 Yılı Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu 2012 Yılı Faaliyet Raporu [1] Şirket Profili Ülkemizin kuruluş tarihi itibari ile üçüncü, uzun ürün üretim kapasitesine göre en büyük entegre demir ve çelik fabrikası olan İSDEMİR, 2008 yılında devreye

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

KOBİ LERİN İHRACATA YÖNLENDİRİLMESİNDE KÜMELENME MODELİ: ANKARA PLASTİKCİLER KÜMESİ

KOBİ LERİN İHRACATA YÖNLENDİRİLMESİNDE KÜMELENME MODELİ: ANKARA PLASTİKCİLER KÜMESİ KOBİ LERİN İHRACATA YÖNLENDİRİLMESİNDE KÜMELENME MODELİ: ANKARA PLASTİKCİLER KÜMESİ Hakan BAŞER Fatih Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi hbaser@fatih.edu.tr Doktora Öğrencisi Serhat

Detaylı