KADINLARIN EKONOMİK VE İŞ GÜCÜ AÇISINDAN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KİLİT HUSUSLAR:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADINLARIN EKONOMİK VE İŞ GÜCÜ AÇISINDAN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KİLİT HUSUSLAR:"

Transkript

1 LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFER PROGRAMI (LdV) KADINLARIN EKONOMİK VE İŞ GÜCÜ AÇISINDAN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KİLİT HUSUSLAR: OFİS YÖNETİMİ KWELE PROJESİ İÇİN DEZAVANTAJLI KADINLARIN YETERLİLİK ELDE ETMELERİ İÇİN CİNSİYETE-DAYALI ÖĞRENİM MODELİ DEĞERLENDİRME VE SERTİFİKASYON İÇİN YÖNTEM NOTU KEWELE Avrupa Birliği tarafından finanse edilen dezavantajlı kadınların kendi istihdamlarını artırmak için sosyal ve mesleki beceriler ile güçlendirmek ve çalışma hayatında aktif olarak yer almalarına olanak sağlamak için bir model geliştirmeyi amaçlayan bir LdV Yenilik Transferi Projesidir. Bu hususta üç proje transfer edilmiştir ve 2 program içeren bir model; ICT ve Meslek-Öncesi Yetenekler [Beceriler], ve cinsiyet uzmanları için Cinsiyete-dayalı öğretim programı yararlanıcı ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu model en az 20 dezavantajlı kadın ile 4 ülke içinde denenecektir; Letonya, Polonya, Yunanistan ve Türkiye. Eğitim programı orijinal olarak 34 saattir (ICT becerileri: 9 saat ve Ön-mesleki yetenekler: 25 saat) ve faydalanan ülkeler seçilecek hedef grupların ihtiyaçlarına göre eğitim verecektir. Projenin hedef grubu hiçbir mesleki yeterliliği olmayan dezavantajlı kadınlar olacaktır. Prensip olarak, eğitim 5 gün ve maksimum 30 saat sürecektir. Seans planları hedef grupların ihtiyaçlarına uymak için adapte edilecektir. Örneğin, belli konular üzerinde

2 daha fazla/daha az zaman harcanabilir. Eğiticiler milli ve yerel uygulamaları yansıtmak için ilave aktiviteler ilave edebilirler ve hedef grupların belli ihtiyaçları üzerinde odaklanmak için ilave zaman ayırabilirler. Sonuç olarak ülkeler programı kendi ihtiyaçlarına uygun gördükleri şekilde yürütebilirler. Yöntem [metodoloji] notu değerlendirmede eğiticilere/öğretmenlere yardımcı olmak ve eğitim esnasında modeli nasıl yürüteceklerini göstermek için geliştirilmiştir. Aynı zamanda, bu belge katılımcı ülkeler tarafından değerlendirme prosedürlerinin açık bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Test etme ve Değerlendirme Stratejisi için Gerekli Bilgiler Belli maksatlar için, değerlendirme aşağıdaki gibi yapılabilir: Kurs sonu değerlendirmesi Ölçüt bağımlı değerlendirme Kurs sonu değerlendirmesi: Bir sınava tabi tutulanın performansı diğer birinin performansı ile karşılaştırılır ve karar bu karşılaştırmaya göre verilir. Ölçüt bağımlı değerlendirme: Sınava tabi tutulanın performansı önceden belirlenen hedeflere/standartlara karşı ölçülür. Hangi yaklaşım ne zaman kullanılmalı? Durumun analiz edilmesi: Gerekiyor mu? Derecelendirme Standard belirlemek En iyi aday/adaylar hangileri? Belirlenmiş kriterlere gore bireysel performans NORMA DAYALI DEĞERLENDİRME KRITERE DAYALI DEĞERLENDİRME

3 VET içinde kullanılan dört ana tip test vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 1-özetsel [toplamsal] test 2-biçimlendirici [formatif] test 3-kestirimci [tahmine dayalı] test 4-hata bulma [tamlayıcı] test Testin maksadı kullanılacak tipi belirlemelidir. Aşağıdaki diyagram maksat ve testin tipi arasındaki ilişkiler hakkında bir fikir vermektedir. MAKSAT Karar vermek için TEST TİPİ TOPLAMSAL TEST

4 -şahsi gelişme için -performans ile ilgili geri besleme için BİÇİMLENDİRİCİ TEST -gelecekteki performansı tahmin etmek için KESTİRİMCİ TEST ETME -eleman seçme için - daha fazla eğitim ihtiyaçları için HATA BULMA TESTİ İyi bir test için belli kalite kriterleri vardır. Ana kalite kriterleri ve bunların açıklamaları aşağıda özetlenmiştir.

5 -gerçek olarak ölçülmesi gerekeni Gerekinin ölçülmesi -sınava girenlere adil olun. Sübjektif yargılardan kaçının. -bunu doğru olarak ve tutarlı bir Şekilde yapın (aynı sonuç alınmalıdır -arzu edilen sonuca kolayca ve En etkin şekilde ulaşın -işlemleri açık ve herhangi ilgili kişi tarafından anlaşılabilir şekilde yapın -tüm hedefleri ve kriterleri dahil edin -başarılı adayı başarısız adaydan ayırın GEÇERLİLİK OBJEKTİF OLUNMASI GÜVENİLİRLİK ETKİNLİK ŞEFFAFLIK KAPSAMLILIK AYIRIMCILIK

6 KWELE projesi içindeki stratejimiz/yaklaşımımız: Birçok şekildeki dezavantaj deneyimine sahip olan bu kadınların özel eğitim ihtiyaçları, normal koşullarla karşılanabilmesi çok zayıf ihtimaldir. Eğitimin özelliğinden ve içeriğinden dolayı ve ayrıca hedef kadınların yaş, sosyal ve ekonomik statüler ve çok düşük eğitimi geçmişlerinden dolayı, eğitim ve eğitimi değerlendirilme metodu bu kadınların performansı ve şahsı gelişmeleri ile ilgili geri besleme sağlamak üzerinde odaklanan kendi ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yapılmıştır. Dolayısıyla KWELE eğitimi için uygun değerlendirme metodu formatif [biçimlendirici] değerlendirme (devam-eden, sürekli değerlendirme-oa) dır. KWELE projesi çerçevesinde OA aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: OA eğitici işlemin parçasıdır ve değerlendirme faaliyetlerini kurs sonuna bırakmayıp, kadınların uygun öğrenme periyodu sonunda bir değerlendirme faaliyeti tamamlamasına imkan vermek için, kursun başından sonuna kadar normal ve uygun konularda yer alır. Düzenli olarak değerlendirme yapmak suretiyle, eğiticiler/öğretmenler kadınlara onların ilerlemeleri ile ilgili sık sık, anlamlı ve bilgi verici geri besleme sağlar. Bu husus hem eğitici/öğretmen ve hem de kadınlara kısa-vadeli hedeflere yönelik ilerlemeyi, hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini, ve eğitim planının mevcut durumu ne kadar iyi yansıttığını sınava tabi tutmasına imkan verir. Ayarlamalar kadınların belirlenen zaman çerçevesi içinde amaçlanan öğrenim hedeflerini elde etmelerine yardım eder. Hedef kadınlardan geri besleme hemen ve niteleyici olabilir. Değerlendirme sadece eğitim esnasında olacaktır ve dolayısıyla özetsel değerlendirmenin bir kısmı olarak hiçbir ayrı test yapılmayacaktır. Bu yaklaşım da son Yönetim Kurulu toplantısı esnasında görüşülmüştür ve kararlaştırılmıştır. Devam eden değerlendirmenin başarılı olması için yerine getirmesi gereken birçok kilit prensip vardır. Bunlar aşağıda gibidir: Değerlendirme Prosedürü: 1. Öğrenciler/eğiticiler program dokümanını özellikle değerlendirme stratejisini ve öğrenme sonuçlarını incelemelidirler 2. öğrenme sonuçları ve değerlendirme kriteri öğrencilerle (kadınlar) paylaşılmalıdır. 3. Öğreniciler bu program sonunda bir Başarı Portföyü Kanıtı elde edeceklerdir. 4. Bu portföy, program içindeki ayrıntılı tanımlamalara karşı değerlendirilmiş olan, değerlendirme stratejisi içinde belirtildiği şekilde, bir kanıt koleksiyonu olacaktır. 5. Eğiticiler/öğretmenler değerlendirmeleri yapmaktan sorumludurlar. 6. Eğiticiler/öğretmenler değerlendirme stratejisinde belirtilen değerlendirme kriterlerine karşı kanıtı değerlendirmelidirler. 7. öğretmen kanıta not vermeli ve yazılı yapıcı geri besleme sağlamalıdır. 8. Bir Öğrenici Değerlendirme Şebekesi (Ek 1) üzerinde ve program sonunda bir Öğretmen/Eğitici Değerlendirme Kaydı: Bireysel Öğrenici (Ek 2) üzerinde değerlendirme kararlarını kaydetmek öğretmenin/eğiticinin sorumluluğudur: 9. Değerlendirme görevleri zamanla sınırlı değildir. Bir öğreniciye verilen zaman kendi bireysel ihtiyacı ile ilgili olmalıdır. Dolayısıyla, zamanın miktarı öğretmenin takdirindedir. Bununla birlikte, eğer görev öğrenicinin aşırı zamanını alıyorsa, öğretmen bunun öğrenicinin belli görevleri tamamlamasını önleyen başka öğrenme ihtiyaçlarından dolayı olup olmadığını belirlemelidir. Öğretmen/eğitici bu

7 öğrenicinin nasıl en iyi şekilde desteklenebileceğini ve öneride bulunabileceğini dikkate almak durumundadır. 10. Öğrenici değerlendirme görevlerini tamamlamada birden fazla girişimde bulunabilir. Eğer bir öğrenici görevleri tamamlamada sürekli olarak zorlukla karşılaşıyorsa, öğretmen/eğitici nedenleri dikkate almalı ve öğrenici ile görüşmelidir. Öğrenicinin ileriki değerlendirmeleri tamamlaması beklenmeden önce ele alınması gereken ilave destek ihtiyaçları olabilir. 11. Kanıt portföyü; - İyi organize edilmiş ve sunulmuş olmalı, - Öğrenme sonuçları ve ünitelerin değerlendirme kriterleri için çapraz referans yapılmış olmalı, - Tam olmalı tüm değerlendirme kriterlerine izlenmiş kanıt olmalıdır - Öğrenicilere geri besleme dahil değerlendirmenin yapılmış olduğunu göstermelidir, ve öğrenicilerin ileriki eğitim ve öğrenim ve/veya emek piyasasına doğru alabilecekleri ilave adımlar ile ilgili Öğretmen/eğitici önerilerini kapsamalıdır. Sertifikasyon: Eğitim kursu sonunda, eğitimin % 80 ine katılan öğrenicilere (hedef kadınlar) hem katılımcı dilinde ve hem de İngilizce olarak Katılım Sertifikası verilecektir. Sertifika aşağıdaki hususları kapsayacaktır: Veriliş tarihi, Avrupa Birliği programının adı ve aksiyonu, Projenin adı ve logosu, Ortak [partner] organizasyonların logoları, Kursun tarihleri ve süresi, Eğitim muhtevasının kısa tanımı. Sertifikalar ilgili partner (Ek 3) tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir (Ek 3 Katılım Örnek Sertifikası).

8 EK 1 KADINLARIN EKONOMİK VE İŞ GÜCÜ AÇISINDAN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KİLİT HUSUSLAR : OFİS YÖNETİMİ KWELE PROJESİ İÇİN DEZAVANTAJLI KADINLARIN YETERLİLİK ELDE ETMELERİ İÇİN CİNSİYETE-DAYALI ÖĞRENME MODELİ Öğrenici Değerlendirme Taksimatı Kurs Öğrenici Adı Öğretmen/Değerlendirici Meslek Öncesi Program ve ICT Öğrenme Sonuçları 1 Değerlendirme Görevleri Başarılar: Çok iyi - V İyi - G Orta - M Zayıf - W Dosya referansı Değerlendiric i Tarih Bu form öğrenicinin evrak dosyası önünde saklanmalıdır ve değerlendirme işlemini özetlemek için kullanılmalıdır.

9 EK 2 KADINLARIN EKONOMİK VE İŞ GÜCÜ AÇISINDAN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KİLİT HUSUSLAR : BÜRO YÖNETİMİ KWELE PROJESİ İÇİN DEZAVANTAJLI KADINLARIN YETERLİLİK ELDE ETMELERİ İÇİN CİNSİYETE-DAYALI ÖĞRENİM MODELİ Öğretmen/Eğitici Değerlendirme Kaydı: Bireysel Öğrenici Kurs Öğrenici Adı Öğretmen/Değerlendirici Meslek Öncesi Program ve ICT Değerlendirici Değerlendirme Kararları: Program başarısı tasdik edilmiştir: Evet/Hayır Öğretmen/Eğitici İmzası: Tarih: Bu form değerlendirmenin yapıldığını ve öğrenicinin kullanılır. teyit etmek için

10 ANNEX 3 LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFER PROGRAM Katılım Sertifikası (Kursiyerin Adı ve Soyadı Name)... tarafından verilen.../07/ /07/2009 tarihleri arasında yapılan Leonardo da Vinci Projesi; KWELE (Kadınların Ekonomi ve İş Gücü Açısından Güçlendirilmesi için Kilit Hususlar: Dezavantajlı Kadınların Büro Yönetimi için yeterlilik elde etmeleri için cinsiyete dayalı öğrenim modeli) adı altındaki Meslek Öncesi ve ICT Yetenekleri Eğitim kursuna katılmıştır. Alınan dersler: Meslek öncesi Yetenekler: Girişkenlik, Tanımlama Yetenekleri, İş fırsatları, Faaliyet Planlaması, Mektup yazma, bir CV yazma, İş Başvuru Formları Doldurma, Görüşme Yetenekleri ICT Yetenekleri; Bilgisayar Kullanma, Internet, Arama motorları, Temel MS Word, MS Outlook Veriliş tarihi: İmza & Mühür

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı İlgi Beyan Etme Çağrısı 2015/16 Akademik

Detaylı

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp

Detaylı

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI Ek II Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI YARARLANICILARA YÖNELİK UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ Sonuçları yaygınlaştırma ve kullanmaya yönelik faaliyetler,

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

M-ECVET-S: Profesyonel ileri öğrenme alanında Modüler Sistemin Geliştirilmesi ve Test Edilmesi

M-ECVET-S: Profesyonel ileri öğrenme alanında Modüler Sistemin Geliştirilmesi ve Test Edilmesi M-ECVET-S: Profesyonel ileri öğrenme alanında Modüler Sistemin Geliştirilmesi ve Test Edilmesi Grant Agreement Number: DE/09/LLP- LdV/TOI/147251 Broşürün Son Hali: Ürünlerin tanımlanması Türkçe Versiyonu

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

Gençlik. Program Kılavuzu. 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon

Gençlik. Program Kılavuzu. 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon Gençlik Program Kılavuzu 1 Ocak 2013 itibariyle geçerli versiyon 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 GİRİŞ... 3 BÖLÜM A GENÇLİK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ODALAR VE BORSALAR İÇİN AKREDİTASYON KILAVUZU AKREDİTASYON STANDARDI 2010 Sayfa: 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Sayfa 3 2. İlkeler Sayfa 4 3. Seviyeler Sayfa 5 4. Yararları

Detaylı

ÜST DÜZEY SPOR VE ELİT SPORCULARIN SEÇİLME KRİTERLERİNİ BELİRLEYEN KART PROGRAMI

ÜST DÜZEY SPOR VE ELİT SPORCULARIN SEÇİLME KRİTERLERİNİ BELİRLEYEN KART PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜST DÜZEY SPOR VE ELİT SPORCULARIN SEÇİLME KRİTERLERİNİ BELİRLEYEN KART PROGRAMI Hazırlayanlar : Hilmi IŞITAN Önder ARI

Detaylı

EUROPASS HAREKETLİLİK E GİRİŞ

EUROPASS HAREKETLİLİK E GİRİŞ EUROPASS HAREKETLİLİK E GİRİŞ Europass Hareketlilik Nedir? Europass Hareketlilik, hangi yaşta, eğitim düzeyinde ve mesleki statüde olursa olsun bir kişinin başka bir Avrupa ülkesinde (AB, Avrupa Serbest

Detaylı

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 İSTANBUL 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

İş Tanımı Hazırlama Rehberi

İş Tanımı Hazırlama Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri İş Tanımı Hazırlama Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı