GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY"

Transkript

1

2 GÜRCİSTAN Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY YAYIN NO: İstanbul, 2014

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAĞRI MERKEZİ İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İleri Araştırmalar Koordinatörlüğü Dokümantasyon Birimi nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Adres : Reşadiye Caddesi Eminönü - Fatih / İSTANBUL Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4 GÜRCİSTAN Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri

5 Rahmi Deniz ÖZBAY 1966 yılında İstanbul da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Uzmanlık Alanında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı nda tamamladı yılında aynı üniversitenin İktisat Bölümü nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı, 2011 yılında Doçent unvanını kazandı yılından bu yana, Marmara Üniversitesi nin Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Müdür Yardımcısı, İktisat Fakültesi nde Dekan Yardımcısı, Bilişim Koordinatörü ve Farabi Öğrenci Değişim Koordinatörü gibi görevlerde bulunmuştur. Yazarın, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunduğu bildirileri ve uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Eserleri arasında Kafkasya Ülkeleri ve Kırım ın Sosyo-Ekonomik-Siyasi Statüleri ve Kısa Tarihleri isimli daha önce yayınlanmış olan bir çalışması da bulunmaktadır. Kafkas Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi olan ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü nde öğretim üyesi olarak çalışmanın yanı sıra, halen rektör danışmanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

6 İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Tablolar Listesi Grafikler Listesi Sunuş Önsöz Birinci Bölüm Gürcistan Tarihi Gürcistan Tarihi Eski Çağlarda Gürcistan Siyasi Birliğin Ortaya Çıkışı Gürcistan ve İmparatorluklar Gürcistan ve Osmanlı Devleti Rusya nın Gürcistan ı İlhakı ve Kafkasya ya Yerleşmesi Kafkas Cephesi ve Türkiye-Gürcistan Siyasi İlişkileri Sovyetler Dönemi ve Gürcü Ulusal Hareketi Bağımsızlık Dönemi: Perestroyka ve Glasnost Gül Devrimi ve Reform Çalışmaları Gürcü Rüyası Koalisyonu ve Parlamenter Sisteme Doğru İkinci Bölüm Gürcistan ın Coğrafi ve Demografik Özellikleri Gürcistan ın Coğrafi ve Demografik Özellikleri Gürcistan ın Coğrafi Özellikleri Konumu İklimi... 59

7 Toprak Yapısı Gürcistan ın Jeopolitik Özellikleri Gürcistan ın Demografik ve Etnik Yapısı Nüfus ve Etnik Yapı Türkiye de Gürcü Nüfusu ve Dağılımı Eğitim ve Kültür Dini Yapısı Üçüncü Bölüm Gürcistan da Yönetim ve Siyasal Gelişmeler Gürcistan da Yönetim ve Siyasal Gelişmeler Yönetim Şekli Bağımsızlık Sonrası Gürcistan ın Yeniden Yapılanması Zviad Gamsahurdiya Dönemi Eduard Şevardnadze Dönemi Mihail Saakaşvili Dönemi Georgi Margvelaşvili Dönemi Siyasi İstikrar Dördüncü Bölüm Gürcistan ın Dış İlişkileri ve Uluslararası Sorunları Gürcistan ın Dış İlişkileri ve Uluslararası Sorunları Gürcistan ın Dış İlişkilerinde Bölge Dışı Faktörler Bölgede ABD Faktörü Bölgede NATO Faktörü Bölgede Avrupa Birliği Faktörü Gürcistan ın Komşuları ile İlişkileri Rusya

8 Bağımsız Devletler Topluluğu Azerbaycan Ermenistan İran Türkiye Gürcistan ın Bölgesel ve Uluslararası Sorunları Abhazya Güney Osetya Acaristan Cavaheti (Ahılkelek) Ahıska Türkleri Pankisi Vadisi Beşinci Bölüm Gürcistan Ekonomisi Gürcistan Ekonomisi Gürcistan ın İktisadi ve Doğal Kaynakları Gürcistan ın Ekonomik Yapısı Gürcistan Ekonomisinin Sektörleri Madencilik ve Enerji Kaynakları ile Sanayi Metalik Madenler Metal Dışı Madenler Enerji Kaynakları Sanayi Tarım ve Hayvancılık Ulaşım ve Haberleşme Turizm

9 Bankacılık ve Finans İnşaat Gürcistan ın Dış Ticareti Gürcistan ın İdari-Ekonomik Bölgeleri Gürcistan ın Temel Ekonomik Göstergeleri Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi) Yabancı Sermaye ve Yatırımlar Dış Ticaret Eğilimi Devlet Bütçesi Para Politikası Tasarruflar Bankacılık Sektörü İşsizlik Altıncı Bölüm Gürcistan-Türkiye İlişkileri Gürcistan-Türkiye İlişkileri Siyasi İlişkiler Gamsahurdiya Dönemi: Şevarnadze Dönemi: Mihail Saakaşvili Dönemi: Dış Politika Açısından İlişkiler Kültür ve Eğitim Alanında İlişkiler Eğitim-Öğretim Politikaları Sosyal ve Kültürel İlişkiler Anadolu Gürcülerinde Kültürel Yaşam

10 6.3. Ekonomik İlişkiler Yasal Çerçeve Türkiye-Gürcistan Ticareti Anlaşmalar ve Finansman Ticari Olanaklar Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi: KEİB Enerji Alanında İlişkiler Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı Elektrik Enerjisi ve Deriner Barajı Ulaştırma-Haberleşme Alanında İlişkiler TRACECA (İpekyolu) Projesi Vize Muafiyeti Düzenlemesi Havayolu Ulaştırması Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi Askeri Alanda İlişkiler Blackseaforce Yedinci Bölüm Değerlendirme ve Öneriler Değerlendirme ve Öneriler Türkiye-Gürcistan İlişkileri Gürcistan ın Uluslararası İlişkileri Türkiye nin Hedefleri ve Öneriler Genel Değerlendirme Kaynaklar

11 KISALTMALAR AB ABD AEK AGİT ASAM BDT BIS BİOP BOTAŞ BSEC BTC BTE BTK CCC CE CENTO CIS DEİK DPT DSİ EBRD Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Ekonomik Komisyonu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Bağımsız Devletler Topluluğu Basel Bankacılık Gözetimi Komitesi (Bank for International Settlements) Barış İçin Ortaklık Programı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (Black Sea Economic Cooperation Organization) Bakü-Tiflis-Ceyhan Bakü-Tiflis-Erzurum Bakü-Tiflis-Kars Gümrük İşbirliği Konseyi (The Community Customs Code) Avrupa Konseyi (Council of Europe) Merkezi Antlaşma Teşkilatı (Central Treaty Organization) Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent States) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Su İşleri Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development)

12 ECE ECHO EFA EFTA EIDHR EU FAO FSP GGA GSYİH GUAM HGA HPBH IAEA IBRD IBSU ICAO Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (United Nations Economic Comission for Europe) Avrupa Halkları İnsani Yardım Programı (European Comission Humanitarian Office) İstisnai Finansal Destek Programı (European Finance Association) Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade Association) Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa İnisiyatifi (European Initiative for Democracy and Human Rights) Avrupa Birliği (European Union) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Gıda Güvenlik Programı (Food and Safety Program) Hükümet Garantisi Anlaşması (Government Guarantee Agreement) Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü Ev Sahibi Ülke Anlaşması (Host Government Agreement) Ham Petrol Boru Hattı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development) Uluslararası Karadeniz Üniversitesi (International Black Sea University) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization)

13 ICFTU IDA IFAD IFC IFRCS ILO IMF ITU İTO KÇG KDV KEİT KEK KİP MEP NATO RF SOCAR SSCB Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederasyonu (International Free Trade Union Confederation) Uluslararası Kalkınma Birliği (International Development Association) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (International Fund for Agricultural Development) Uluslararası Finans Kuruluşu (International Finance Corporation) Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization) Uluslararası Para Fonu (International Money Found) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union) İstanbul Ticaret Odası Kafkas Çalışma Grubu Katma Değer Vergisi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Karma Ekonomik Komisyonu Kafkas İstikrar Paktı Ana İhraç Boru Hattı (Main Export Pipeline) Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization) Rusya Federasyonu Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (State Oil Company Azerbaijan Republic) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

14 TACIS TCA Bağımsız Devletler Topluluğu na Teknik Yardım (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States) Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması (Turnkey Construction Agreement) THY Türk Hava Yolları TL Türk Lirası TRACECA Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) TSK TSSC TÜFE TÜSİAD UNESCO UPU WTO WTO YDUG Türk Silahlı Kuvvetleri Trans-Kafkasya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tüketici Fiyat Endeksi Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union) Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization) Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organization) Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu

15 TABLOLAR LİSTESİ Nüfuslarına Göre Gürcistan ın Bölgeleri (000) Doğrudan Yabancı Yatırımlar (FDI) (milyon USD) Toplam Mevduat ve Krediler (GEL milyar)

16 GRAFİKLER LİSTESİ Gürcistan ın Nüfus Yapısı 2013 (Yaş ve Cinsiyet) Gürcistan da Sanayi Üretimi Endeksi Gürcistan a Gelen Turist Sayıları (milyon) Toplam Banka Mevduatları ve Kredileri (milyar GEL) Gürcistan Yurtiçi Kredi Yapılanması (mil GEL) Gürcistan Dış Ticaret Dengesi (milyon USD) Ülkelere Göre Gürcistan ın İhracatı Ülkelere Göre Gürcistan ın İthalatı Gürcistan Nominal GSMH ve Reel Oranları (milyar USD) Kişi Başına GSYİH, Nominal ve Satınalma Gücü Paritesine Göre (USD) GSYİH Sektörel Dağılımı Gürcistan da Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi (2005=100) Sektörlere Göre FDI Dağılımı Ülkelere Göre Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi 2013 (milyon USD) Dış Ticaret Eğilimi (USD milyon) Konsolide Bütçe Gelir ve Giderleri (mil GEL) Dolar ve Euro / Lari Kuru Gürcistan da Para Arzı (mil GEL) Türkiye nin-gürcistan ile Dış Ticareti (000 USD) Gürcistan ın Türkiye den İthal Ettiği Ürünler Gürcistan ın Türkiye ye İhraç Ettiği Ürünler

17

18 SUNUŞ Sovyetler Birliği nin dağılmasının ardından bağımsız devletlerin ortaya çıkması, Türkiye için Cumhuriyet tarihinde ilk defa Orta Asya daki Türk nüfusu ile irtibat kurma ve o bölgede etkin olma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu dönemde bağımsızlığını ilan eden ülkelerden biri olan Gürcistan; komşu ülke olmanın yanı sıra, Türk Cumhuriyetleri nin gerek Karadeniz e, gerekse kara ve demiryolu ile Türkiye ye ulaşabilmeleri açısından çok önemli bir kapı durumuna gelmiştir. Gürcistan la Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini sağlayacak esas dönüm noktası, Hazar petrollerinin Tiflis üzerinden Türkiye ye ve oradan da Batı ya çıkmasını sağlayacak petrol ve doğalgaz boru hatlarının gerçekleşmesi ile olmuştur. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nin çöküşüyle birlikte Türk Dış Politikasının önemli açılımlarından biri haline gelen Kafkasya ve Orta Asya nın güvenliği ve Türkiye nin bölgeye ulaşımı için Gürcistan kısa sürede en önemli ülke ve stratejik köprübaşı haline gelmiştir. Üstelik Hazar Havzası doğal kaynaklarını uluslararası pazarlara taşınması konusunda da Gürcistan Türkiye nin tercih ettiği güzergâh olmuştur. Her iki ülke arasındaki ilişki; ortaklık ve stratejik işbirliği üzerine yoğunlaşmakta olup, son zamanlarda ülkeler arasındaki sosyal, politik ve askeri işbirliğinin artması nedeniyle, iki tarafta da bunu daha fazla derinleştirme arzusu görülmektedir. Ayrıca, Türkiye, Gürcistan ı kültürel ve geleneksel olarak da kendine yakın bir ülke olarak görmektedir. Bu bağlamda; Türkiye nin Gürcistan ile yakın ilişkiler içinde olması, bölge istikrarına da katkıda bulunmakta, Avrasya da Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinde iki önemli ülke olan Türkiye ve Gürcistan arasındaki yakın işbirliği, bu coğrafyanın kalkınmasını da olumlu yönde etkileyecektir. Bu itibarla; tarih, coğrafya, demografik özellikler, yönetim ve siyasal yapı, ekonomi, dış ilişkiler ve uluslararası sorunlar ile Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin

19 ele alındığı, ilaveten değerlendirme ve önerilerin bulunduğu başvuru rehberi niteliğindeki Gürcistan -Sosyo-Ekonomik Yapısı, Dünya ve Türkiye ile İlişkileri- isimli yayınımızın üyelerimize, ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını diler, çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Doç. Dr. Rahmi Deniz Özbay a teşekkürlerimi sunarım. Ömer BAL Genel Sekreter

20 ÖNSÖZ Bu çalışma, Gürcistan ı çeşitli yönleriyle ve olabildiğince güncel bilgilerle tanıtan bir esere ihtiyaç duyulduğu düşüncesinden yola çıkılarak gerçekleştirildi. Bu amaçla, en eski devirlerden günümüze değin ülkenin, tarihi, coğrafyası, demografisi gibi Gürcistan a ilişkin merak uyandıracak tüm başlıklara yer verilmesine özen gösterildi. Diğer yandan dış politikadan, ticaret ve ülke ekonomisine kadar günümüz Gürcistan ını tanıtmak amaçlanmıştır. Gürcistan ın, Türkiye ile ekonomik ve sosyal ilişkilerine bir katkı amacı taşımasının yanı sıra, tarihsel ve siyasal bir perspektif sunmak da bu çalışmanın ek hedefleri arasında yer aldı. Bunu yaparken özellikle Türkiye nin de doğrudan içinde olduğu veya etkilendiği uluslararası ilişkiler ve projelere özel olarak yer verilmiştir. Bu çalışma, bir akademisyenin elinden, başvuru rehberi ve derleme bir eser niteliği taşımaktadır. Bu niteliği nedeniyle akademik referans kuralları her zaman tercih edilmemiştir. Ancak özellikle son derece geniş ve detaylı çalışılmış olan başlıkları ve kaynakları ile bu çalışmanın, sadece iş adamlarına yönelik bir rehber olarak değil, aynı zamanda akademik çalışmalara da yön göstereceği kabul edilebilir. Son olarak Gürcistan da yatırım planlayan, girişimler gerçekleştirmek isteyen değerli İstanbul Ticaret Odası üyelerinin yıllar içinde kitapta yer alan rakamların güncel kalmasını; Türk İstatistik Kurumu nun son derece verimli istatistik veritabanları ile sağlayabileceklerini belirtmek isterim. Her çalışma gibi elinizdeki eser de bir ortaklaşmanın ürünüdür; bu vesile ile öncelikle hem üyeleri, hem ülkemiz adına, bölgeye ilişkin bakış ve hassasiyetlerini koruyan ve bu kitabın yayınlanmasını üstlenen İstanbul Ticaret Odası Yönetimi ne; Kafkasya ve Orta Asya ile ilgili bir dizi eserin planlanmasına öncülük ederek bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan değerli meslektaşım Dr. Fahri Solak a; yayına hazırlık sürecinin her aşamasında desteklerini esirgemeyen ilgili İTO personeline ve son olarak bu eseri hazırlarken benden önce

21 bu alanda çalışmış ve kaynaklık etmiş tüm yazarlara teşekkür ederim. Onlar olmasaydı bu eser ortaya çıkmazdı. Rahmi Deniz ÖZBAY Kayalar Memduhiye, 2012

22 BİRİNCİ BÖLÜM GÜRCİSTAN TARİHİ

23

24 1. Gürcistan Tarihi 1.1. Eski Çağlarda Gürcistan Gürcü Dili ve Alfabesi Gürcistan nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan Gürcüler, bölgede kendine özgün alfabesi olan bir halktır. Gürcüce ise, günümüzde kullanılmakta olan en eski dillerdendir. Gürcülerin Kökeni, Gürcistan da İlk İnsanlar Son dönemlerde Dmanisi 1 yöresinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, Gürcistan da ilk insanın bir milyon sekiz yüz bin yıl önce yaşamış olduğu ortaya çıkmıştır. Dmanisi deki buluntu aynı zamanda Avrasya daki en eski tarihli buluntu olarak kabul edilmektedir. Bugünkü Gürcistan topraklarında insan topluluklarının Alt-Paleolitik Çağ a, günümüzden önce yıl öncesine değin uzandığı söylenebilir. Gürcistan ın tarihi ise yaklaşık olarak günümüzden yıl gerisine kadar uzanmaktadır. Gürcülerin kökeninin, M.Ö. 9. yüzyılda Van ve civarında büyük bir uygarlık ve siyasi güç olan Urartulara ve onların akrabası olan Huri kabilesine dayandığı belirtilmekte ve Gürcistan da yaşayan diğer halkların atalarının ise M.Ö. 7. Yüzyılda Mezopotamya dan geldikleri tahmin edilmektedir. İngilizlerin Gürcistan için kullandığı Georgian kelimesi, Kafkaslar bölgesinde yaşamış olan din adamı Saint George dan gelmektedir. Gürcüler 1 Dmanisi: Gürcistan da, başkent Tiflis e yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan bir kasaba ve sit alanıdır. Kvemo Kartli bölgesinde, Maşavera Irmağı vadisinde yer alır. Dmanisi, Orta Çağ da Bizans, Ermenistan ve İran a açılan ticaret yolu üzerinde kurulmuştur. Dmanisi kalıntılarında ilk kazı çalışmaları 1936 da başlatıldı ve 1960 lara kadar sürdürüldü. Gürcü paleontolog Prof. A. Vekua, 1983 te Dicerorhinus etruscus etruscus a ait dişler ortaya çıkardı. Villafranchian faunasının tipik bir örneği olan bu tür, Pleyistosen dönemine aitti te ayrıca taş aletler ortaya çıkarıldı de kazılara Alman bir arkeolog da katıldı. Almanya, ABD, Fransa ve İspanya dan yeni kişilerin katılımıyla Dmanisi deki kazı çalışmaları, Gürcistan Bilimler Akademisi gözetiminde uluslararası araştırma projesi haline geldi.

25 24 İSTANBUL TİCARET ODASI ise kendilerini genel olarak Kartveli diye adlandırırlar. Sakartvelo da (Gürcistan), tarihsel bir bölge olan Kartli adından gelmektedir. Gürcüler, kendi içlerinde İmeretler, Gurienliler, Acaralar, Tuşlar, Kevsurlar ve Pışavlar şeklinde gruplara ayrılırlar. Tarih boyunca Kafkasya nın Anadolu ve İran gibi bir geçit yeri olması, Balkan Yarımadası ve Hindistan gibi göçlerin hedefi olan bir ülke konumunda olması, Gürcistan da çok zengin bir tarih, kültür ve etnik birikimin oluşmasını sağlamıştır. Gürcistan da İlk Meslekler Neolitik sitlerde yapılan kazılar, o dönemde bölgede hayvancılık ve tarımla uğraşan yerli kabilelerin varlığını kanıtlamaktadır. Erken Bronz Çağında Gürcistan da Kura-Aras kültürü (yerleşim yerlerinin çoğu bu iki ırmak arasında yer aldığı için bu adla anılmaktadır) yayılmıştı. Bu dönemde tarım iyice gelişmişti ve o dönemde toprağın sürülmesinde öküzden yararlanılıyor, ürün de orakla biçiliyordu. Orta Bronz Çağında Trialeti kültürü ortaya çıktı. Bu kültürün başlıca özelliği büyük kurganlardır. İlk kurganlar Trialeti de bulunmuş ve bundan dolayı bu kültüre bu ad verilmiştir. Geç Bronz Çağında Doğu Gürcü (Kartveli) ve Batı Gürcü kültürleri daha da gelişmiştir Siyasi Birliğin Ortaya Çıkışı Asur ve Urartu kaynaklarına göre ilk Gürcü (Kartveli) siyasal birliğini, sonradan Gürcistan ın güneybatısındaki Tao iline yerleşen ve Yunanlılarca Taohiler olarak adlandırılan Diaohiler (Diaeniler) kurmuştu. Gürcü boylarının oluşturduğu ikinci siyasal birlik ise Kolha (Kolhis) Karadeniz in doğusundaki geniş toprakları egemenliği altında tutuyordu. Kolha; Yunan mitolojisinde Medeia nın yurdu, Argonotların varmaya çalıştığı efsanevi bir servet ve büyü ülkesidir. Eski tarih ve mitoloji de çok ünlü bir yer

26 GÜRCİSTAN SOSYO-EKONOMİK YAPISI DÜNYA VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ 25 olan Kolhis, Rioni (Phasis) nehrinin vadisini ve buna bitişik olan, daha sonra Megrelia, Guria ve Acara ile İmereti nin bir kısmındaki eyaletleri oluşturan alt tropik bölgeyi kaplamaktadır. Gürcü (İber) kabilelerinden 3 hükümet kurulmuştur: - Kolhit Krallığı (Batı Gürcistan), - Diyayuki Krallığı (Doğu Gürcistan ın bir kısmı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon), - Muski Krallığı (Frikya bölgesinde). Bugünkü Gürcistan ın Kurulu olduğu bölgeye M.Ö. 9. ve 10. yüzyılda gelen Yunanlılar, küçük ticaret kolonileri kurmuşlardı. Bu kolonilerin büyümesiyle beraber, ilk Gürcü devleti M.Ö. 4. yüzyılın sonlarına doğru, Mtsheta kentini başkent edinen Kartli (İberia) idi. Bu devlet, Kral Parnavaz tarafından kurulmuştur ve sonraki dönemlerde Gürcistan da kurulan pek çok devletten en önemlisidir. M.Ö 6. yüzyılda Kimmerler Anadolu yu istila ettikten sonra bu krallıklar yıkılmıştır. M.Ö 4. yüzyılda doğuda İberya Krallığı, batıda Kolhit Krallığı yeniden kurulmuştur. Hıristiyanlık öncesi çağın son yüzyıllarında Gürcistan Kartli-İberia Krallığı, batıda Yunan ve doğuda Perslerden oldukça fazla etkilendi. M.Ö. 4. yüzyıl sonlarında Perslerin istilasına maruz kalan bu topraklarda, Büyük İskender in kurduğu Makedonya tarafından, Persler yerle bir edilmiş ve Gürcü Halkı birlik içerisinde bir devlet kurabilmiştir. M.Ö. 3. yüzyıl sonlarında Roma ve bunu takip eden zamanlarda komşu İran ın güçlendiğini görmekteyiz. Adı geçen imparatorlukların güçlenmesinde; Roma dan Çin e kadar uzanıp Avrupa ile Çin arasındaki ticarette köprü vazifesini gören, Roma yıkıldıktan sonra ise Bizans-Çin arasında sürdürülen ve M.Ö. 2. yüzyıldan M.S. 17. yüzyıla kadar faaliyette olan Tarihi İpek Yolu nun etkisi olmuştur.

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI M.Ö. 66 yılında Romalılar, Gürcistan a hâkim olmuşlardır. Batı Gürcistan daki Kolha, önce Pontus Devletinin, sonra Roma İmparatorluğu nun egemenliğine girdi. Romalılar, ardından Kartli topraklarını da ele geçirdiler. Bu tarihten itibaren Gürcistan da, Partlar, Sasaniler, Romalılar ve Farslar hüküm sürmüşlerdir. Roma İmparatorluğu M.Ö. 66 da Kafkas bölgesinin işgalini tamamladıktan sonra, Krallık 400 yıl için Roma müttefiki olmuştur 1.3. Gürcistan ve İmparatorluklar Gürcü tarihçilerine göre, Gürcistan tarih boyunca üç kere dünya çapında imparatorluk kurma şansını elde etmiştir. Bunlardan ilki Kartli Krallığı nın hükümdarı Vahtang Gorgasali, ikincisi Gürcistan Kralı II. Davit (Ağmaşenebeli) ve üçüncüsü Ağmaşenebeli nin torunu olan Kraliçe Tamara dönemidir. Sıradağlarla çevrili, vadi içinde kalan Gürcistan bu fırsatları, coğrafi konumu ile komşu coğrafyalarda farklı dönemlerde kurulan büyük imparatorlukların Gürcüler e sürekli akınlar düzenlemeleri nedeniyle değerlendirememiştir. Bu nedenlerden dolayı, Gürcistan topraklarında büyük, güçlü bir devlet kurulamadığı da söylenir. Topraklarında ilk devletin kurulmasıyla beraber, Gürcistan a akınlar da başlamıştır. Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu nun düzenlediği seferler sonucunda, M.S. 330 yılından itibaren Kral III. Marian ın Hıristiyanlığı kabul etmesi ile Gürcüler Hıristiyanlığı benimsemeye başlamışlar ve M.S. 337 de Hıristiyanlığı devlet dini olarak kabul etmişlerdir 2. Böylece Gürcistan, daha sonra Bizans İmparatorluğu na yüzyıllarca sürecek güçlü bir etki ile bağlanmıştır 3. 2 Halen Gürcistan nüfusunun %70 i Ortodoks Hıristiyan dır. Diğer sebeplerle birlikte Hıristiyanlık, Gürcü halkının daha önce Rusya ya, günümüzde ise Batı ya yaklaşmasında güçlü bir nedendir. 3 Roma İmparatorluğu, 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında sona ermiş ve doğu kısmı da varlığını Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu olarak 1453 e kadar sürdürmüştür.

28 GÜRCİSTAN SOSYO-EKONOMİK YAPISI DÜNYA VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ 27 Gürcistan, 4. yüzyıl başlarından itibaren 300 yıl boyunca Bizans ve Pers İmparatorlukları arasındaki çatışmalara sahne olmuştur. Gürcistan ın batısındaki Lazika Krallığı, Bizans ın denetimi altına girerken, 5. yüzyılda güçlü bir düzeye ulaşan Doğu Gürcistan daki Kartli Krallığı ise İran ın egemenliğine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Kartli Krallığı nın hükümdarı Vahtang Gorgasali, krallığın başkentini Mtsheta dan Tiflis e taşımıştır. Sasani Kralı Hüsrev, Kartli Krallığı nın egemenliğine son vermiştir. 654 te ise Arap halifelerine bağlı ordular ülkeye girerek, Tiflis te bir emirlik kurmuşlardır Yüzyıllar 6. yüzyılda Gürcistan da feodal bir yapı oluşmuş ve kısa aralıklarla bağımsızlığını koruyabilmiştir. 7. yüzyıldan itibaren başlayıp 10. yüzyıla kadar devam eden Arap hâkimiyeti döneminde, yaklaşık iki yüzyıl boyunca Araplar, Gürcistan da Müslümanlığın yayılmasını sağlamışlardır. Emeviler devrinde ise ( ), El-Cezire Valiliği ile Kafkasya dan alınan yerler birleştirildi. Emevilerden Hişam b. Abdülmelik ( ) devrinde Kafkasya bölgesi tamamen fethedildikten sonra Azerbaycan, Arran, Şirvan, Ermenistan ve Gürcistan ı da ihtiva etmek üzere büyük bir vilayet oluşturuldu. Abbasiler devrinde ise, bu vilayet parçalanıp ayrı ayrı Azerbaycan, Ermenistan ve Şirvan Eyaleti ile Tiflis te bir Müslüman Gürcistan Emirliği kurulmuştu. Prens I. Ashot un 813 yılında Gürcistan a Bagrat Ailesi nin ilk yöneticisi olmasıyla Gürcistan da yaklaşık 1000 yıl sürecek olan Bagratlar Dönemi başlamış oldu. 10. yüzyılda Arap ve Bizans İmparatorluklarında iç karışıklıkların baş göstermesinden fırsat bulan Gürcüler Bagrationis Dinastia nın varisi olan III. Bagrat ı, önce Gürcistan ın bir bölgesi olan Şida Kartli de, daha sonra ise Birleşmiş Gürcistan ın tahtına çıkardılar. 975 yılında Krallığın başına geçen III. Bagrat, 36 yıllık hükümranlığı döneminde Tbilisi (Tiflis) Arap Emirliği dışında tüm ülkeyi birleştirmeyi başardı. Ve böylece adı ilk kez Sakartvelo (Gürcistan) olan devletin kurulmasını da sağlamış oldu. II. Davit ( ) ise Arap Emirliği ne son vererek 1122 de Tiflis i de geri almıştır.

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI 11. yüzyıldan 13. yüzyıla, Kral David tarafından kurulan Gürcistan Krallığı, özellikle Kral David in torunu Kraliçe Tamara zamanında bölgedeki en güçlü devletlerden birisi olmuştur. Bu dönem Gürcistan tarihinde Altın Çağ olarak adlandırılmaktadır Yüzyıllar Gürcistan ın Altın Çağı nın ( yüzyıllar) başlangıcı olarak bilinen 11. yüzyılın sonunda II. Davit (Ağmaşenebeli=Kalkındırıcı) tahta çıktığında, sadece Kutaisi ve etrafını kontrol edebiliyordu ve Batı Gürcistan ın tümüne hükmedemiyordu. II. Davit döneminde Selçuklular 1121 yılında Didgori Meydanı nda Gürcü birliklerine karşı savaş vermiştir. Bu savaş sonrasında Gürcistan toprakların büyük kısmını geri almıştır ve yeniden toparlanma sürecine girmiştir. Bu dönemde Gürcistan ın etkisi, Erzurum dan Gence ye, Azerbaycan dan Çerkesya ya uzanıyordu. Şirvan ve Trabzon da bu dönemde Gürcistan a bağlanmıştır. Ülke bir kez de 1200 lerde başlayan, Moğol istilasına uğrayarak parçalandı da Gürcistan a giren Moğollar ın istilasına karşı; ülkeyi kuzeyden güneye ikiye ayıran Surami Dağlarının batısında kurulan İmereti Krallığı ayakta kalmayı başardı. Moğollar aynı zamanda 9. yüzyılda kurulan ve ilk Rus devleti olan Kiev Rusyası nı da fethetmişlerdir. Bu ise, Gürcistan ın kuzeyinde kurulan, güçlü bir komşu devlet olan Rusya nın gelişmesini geciktirmiştir. Selçuklu Türkleri Gürcistan da ilk Türk varlığı, 6. yüzyıl başlarında bölgeye gelen Hunlarla başlamıştır. En önemli Türk siyasi varlığı ise 7. ve 11. yüzyıllar arasında egemenlik kuran Hazar Kağanlığı dır. Araplardan sonra bölgede Selçuklu Türklerinin akınları görülmeye başlamıştır. Anadolu ya akın eden ilk Türk prensi olan Çağrı Bey 1015 de 3000 kişilik atlı ile Ceyhun Nehri ni ve Gaznelilere ait olan Horasan ı geçtikten sonra Kafkasya ya ulaşmıştır. Burada Gürcüler ve Ermenilerle çarpışan Çağrı Bey in bu seferi daha ziyade keşif için yapılmıştır.

30 GÜRCİSTAN SOSYO-EKONOMİK YAPISI DÜNYA VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ 29 Çağrı Bey in ardından bölgeye gelen ikinci Türk Sultanı ise Alparslan olmuştur te Azerbaycan a hareket eden Sultan, Erran da, Küçük Ermeni Krallığını itaate aldıktan sonra Gürcistan a girmiştir. Bagrat hanedanının başşehri olan ve Bizans a bağlı bulunan surlarıyla meşhur Ani yi zapt etmiştir. Ani nin fethi İslam dünyasında büyük memnunluk yaratmış, Bizans İmparatorluğu nu ise Alparslan ile anlaşmaya mecbur etmiştir. 11. yüzyıla gelindiğinde Turan topraklarında yaşayan Selçuklular ın, Ön Asya da güçlü bir imparatorluk kurduklarını görülmektedir. Türk kavimleri büyük miktarlarda Ön Asya ya göç etmiş, bununla beraber Gürcü tarihinde Didi Turkoba olarak adlandırılan ve sekiz sene süren istilalar başlamıştır. Bunun sonucunda Gürcistan yerle bir olmuştur ve topraklarının çok küçük bir kısmını elinde tutabilmiştir. Anadolu da Selçuklu etkinliğinin arttığı dönem, Gürcistan ın gücünün doruğuna ulaştığı Kraliçe Tamara ( ) dönemiyle aynı zamana denk gelmektedir. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Rükneddin Süleymanşah, Kraliçe Tamara döneminde Doğu Anadolu topraklarının Gürcü istila ve işgallerine uğramasına karşı, Gürcülere karşı bir sefer düzenlemişse de Selçuklu Ordusu yenilgiye uğrayarak çekilmek zorunda kalmıştır Yüzyıllar 13.yüzyıldan itibaren bölgede Altınordu, İlhanlılar, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Selçuklular etkili olmuştur te Moğollar Doğu Gürcistan a girdiğinde ülkenin bir bölümü Kraliçe Rusudan ın yönetimi altında bulunmaktaydı. Moğol ilerlemesi karşısında Kraliçe, Papa ya bir elçi göndererek Moğollara karşı Avrupa şövalyelerinden yardım etmesini istemiştir. Papa nın 1240 da yardım amacıyla gönderdiği Dominiken ler Tiflis te Roma Katolik topluluğunu kurmuşlar, ancak bu topluluk Gürcü Ortodoks Kilisesi ile kıyaslanabilecek kadar önemli bir topluluğa dönüşememiştir.

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri Ahmet Sapmaz Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri İÇİNDEKİLER Kısaltmalar... 9 Önsöz... 11 Giriş... 13 BİRİNCİ BÖLÜM TRANSKAFKASYA NıN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASı SİSTEM AÇıSıNDAN ÖNEMİ

Detaylı

Karadenİz İn Bütünleşmesİ İçİn Abhazya

Karadenİz İn Bütünleşmesİ İçİn Abhazya ORSAM Rapor No: 8 Rapor No: 1, Aralık 2009 Karadenİz İn Bütünleşmesİ İçİn Abhazya Abkhazia For The Integration Of The Black Sea АБХАЗИЯ В РАМКАХ ЕДИНСТВА ПРИЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Ali Rıza İZGİ KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASIDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Temmuz Pamukkale -2007

Detaylı

GÜRCİSTAN Ülke Bülteni

GÜRCİSTAN Ülke Bülteni 2012 GÜRCİSTAN Ülke Bülteni DEİK / Türk Gürcü İş Konseyi GENEL BİLGİLER Resmi adı: Yönetim şekli: Başkent: Diğer şehirler: İdari yapı: Komşuları: Gürcistan Cumhuriyet Tiflis Yüzölçümü: 69,700 km 2 Kutaisi,

Detaylı

T.C. ATİNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. ATİNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ T.C. ATİNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ YUNANİSTAN IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ (2008) HAZİRAN 2009 ATİNA İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1. GİRİŞ... 7 2. SOSYAL ve

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya

Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya YENİ KÜRESEL SİSTEMDE Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya Genişleme ve Komşuluk Politikası Ekseninde Dr. Rövşen Şahbazov Genişleme ve Komşuluk Politikası Ekseninde EkoAvrasya Yayın No: 2015/1 ISBN: 978-605-84882-1-2

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ

BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 243-268, July 2012 BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ RUSSSIAN-ARMENIAN

Detaylı

Tahran Ticaret MüĢavirliği Ġran Ġslam Cumhuriyeti Ülke Profili ÜLKE KĠMLĠĞĠ. :Riyal (Halk arasında Tümen ifadesi kullanılmaktadır.) 1 Tümen = 10 Riyal

Tahran Ticaret MüĢavirliği Ġran Ġslam Cumhuriyeti Ülke Profili ÜLKE KĠMLĠĞĠ. :Riyal (Halk arasında Tümen ifadesi kullanılmaktadır.) 1 Tümen = 10 Riyal Haziran 2015 ÜLKE KĠMLĠĞĠ Resmi adı Başkenti Yönetim şekli Nüfusu Yüzölçümü Resmi dil Para birimi :İran İslam Cumhuriyeti :Tahran :İslam Cumhuriyeti :78 milyon :1.648.195 km² :Farsça :Riyal (Halk arasında

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

AZERBAYCAN Ülke Bülteni

AZERBAYCAN Ülke Bülteni 2013 AZERBAYCAN Ülke Bülteni DEİK / Türk Azerbaycan İş Konseyi 0 Genel Bilgiler Resmi adı: Azerbaycan Cumhuriyeti Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Bakü Diğer şehirler: Gence, Nahçıvan, Sumgayıt, Lenkeran,

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

AZERBAYCAN'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

AZERBAYCAN'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ AZERBAYCAN'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ TEMMUZ 2014 BAKÜ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I 1. GİRİŞ 3 2. SOSYAL VE EKONOMİK

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN DOÇ. DR. ENVER BOZKURT HAZIRLAYAN

Detaylı

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Editör AhmetEminDağ ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Ortadoğu Çatışmaları Editör Dr. Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık Emrin Çebi H. Zehra Kavak Mervenur Lüleci Ümmühan Özkan ISBN 978-605-5260-05-7

Detaylı

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ İÇİNDEKİLER 1. FAS, TUNUS, MISIR, LİBYA, CEZAYİR 1.1. KISACA TARİHİ 1.2. İKLİMİ 1.3. TABİ KAYNAKLARI 1.4. ETNİK YAPI

Detaylı

ORU 2013 YA RAP KAFKAS

ORU 2013 YA RAP KAFKAS KAFKASYA RAPORU 2013 KAFKASYA'DAKİ RUS İŞGALİ VE KAFKASYA'NIN SİYASİ-SOSYAL DURUMU HAKKINDA RAPOR 2013 Kafkasya'nın Coğrafi Durumu: Kafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yüksekliği orta kısımlarında

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

DÜZCE LAZ LARI İBRAHİM TUZCU KISA HAYAT HİKAYESİ

DÜZCE LAZ LARI İBRAHİM TUZCU KISA HAYAT HİKAYESİ DÜZCE LAZ LARI İBRAHİM TUZCU KISA HAYAT HİKAYESİ 1956 Yılında Akçakoca Ayazlı mahallesinde dünyaya geldim. İlkokulu Barbaros ilköğretim okulunda,orta okulunu Akçakoca Lisesinin ortaokul kısmında, liseyi

Detaylı