GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY"

Transkript

1

2 GÜRCİSTAN Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY YAYIN NO: İstanbul, 2014

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAĞRI MERKEZİ İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İleri Araştırmalar Koordinatörlüğü Dokümantasyon Birimi nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Adres : Reşadiye Caddesi Eminönü - Fatih / İSTANBUL Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4 GÜRCİSTAN Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri

5 Rahmi Deniz ÖZBAY 1966 yılında İstanbul da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Uzmanlık Alanında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı nda tamamladı yılında aynı üniversitenin İktisat Bölümü nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı, 2011 yılında Doçent unvanını kazandı yılından bu yana, Marmara Üniversitesi nin Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Müdür Yardımcısı, İktisat Fakültesi nde Dekan Yardımcısı, Bilişim Koordinatörü ve Farabi Öğrenci Değişim Koordinatörü gibi görevlerde bulunmuştur. Yazarın, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunduğu bildirileri ve uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Eserleri arasında Kafkasya Ülkeleri ve Kırım ın Sosyo-Ekonomik-Siyasi Statüleri ve Kısa Tarihleri isimli daha önce yayınlanmış olan bir çalışması da bulunmaktadır. Kafkas Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi olan ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü nde öğretim üyesi olarak çalışmanın yanı sıra, halen rektör danışmanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

6 İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Tablolar Listesi Grafikler Listesi Sunuş Önsöz Birinci Bölüm Gürcistan Tarihi Gürcistan Tarihi Eski Çağlarda Gürcistan Siyasi Birliğin Ortaya Çıkışı Gürcistan ve İmparatorluklar Gürcistan ve Osmanlı Devleti Rusya nın Gürcistan ı İlhakı ve Kafkasya ya Yerleşmesi Kafkas Cephesi ve Türkiye-Gürcistan Siyasi İlişkileri Sovyetler Dönemi ve Gürcü Ulusal Hareketi Bağımsızlık Dönemi: Perestroyka ve Glasnost Gül Devrimi ve Reform Çalışmaları Gürcü Rüyası Koalisyonu ve Parlamenter Sisteme Doğru İkinci Bölüm Gürcistan ın Coğrafi ve Demografik Özellikleri Gürcistan ın Coğrafi ve Demografik Özellikleri Gürcistan ın Coğrafi Özellikleri Konumu İklimi... 59

7 Toprak Yapısı Gürcistan ın Jeopolitik Özellikleri Gürcistan ın Demografik ve Etnik Yapısı Nüfus ve Etnik Yapı Türkiye de Gürcü Nüfusu ve Dağılımı Eğitim ve Kültür Dini Yapısı Üçüncü Bölüm Gürcistan da Yönetim ve Siyasal Gelişmeler Gürcistan da Yönetim ve Siyasal Gelişmeler Yönetim Şekli Bağımsızlık Sonrası Gürcistan ın Yeniden Yapılanması Zviad Gamsahurdiya Dönemi Eduard Şevardnadze Dönemi Mihail Saakaşvili Dönemi Georgi Margvelaşvili Dönemi Siyasi İstikrar Dördüncü Bölüm Gürcistan ın Dış İlişkileri ve Uluslararası Sorunları Gürcistan ın Dış İlişkileri ve Uluslararası Sorunları Gürcistan ın Dış İlişkilerinde Bölge Dışı Faktörler Bölgede ABD Faktörü Bölgede NATO Faktörü Bölgede Avrupa Birliği Faktörü Gürcistan ın Komşuları ile İlişkileri Rusya

8 Bağımsız Devletler Topluluğu Azerbaycan Ermenistan İran Türkiye Gürcistan ın Bölgesel ve Uluslararası Sorunları Abhazya Güney Osetya Acaristan Cavaheti (Ahılkelek) Ahıska Türkleri Pankisi Vadisi Beşinci Bölüm Gürcistan Ekonomisi Gürcistan Ekonomisi Gürcistan ın İktisadi ve Doğal Kaynakları Gürcistan ın Ekonomik Yapısı Gürcistan Ekonomisinin Sektörleri Madencilik ve Enerji Kaynakları ile Sanayi Metalik Madenler Metal Dışı Madenler Enerji Kaynakları Sanayi Tarım ve Hayvancılık Ulaşım ve Haberleşme Turizm

9 Bankacılık ve Finans İnşaat Gürcistan ın Dış Ticareti Gürcistan ın İdari-Ekonomik Bölgeleri Gürcistan ın Temel Ekonomik Göstergeleri Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi) Yabancı Sermaye ve Yatırımlar Dış Ticaret Eğilimi Devlet Bütçesi Para Politikası Tasarruflar Bankacılık Sektörü İşsizlik Altıncı Bölüm Gürcistan-Türkiye İlişkileri Gürcistan-Türkiye İlişkileri Siyasi İlişkiler Gamsahurdiya Dönemi: Şevarnadze Dönemi: Mihail Saakaşvili Dönemi: Dış Politika Açısından İlişkiler Kültür ve Eğitim Alanında İlişkiler Eğitim-Öğretim Politikaları Sosyal ve Kültürel İlişkiler Anadolu Gürcülerinde Kültürel Yaşam

10 6.3. Ekonomik İlişkiler Yasal Çerçeve Türkiye-Gürcistan Ticareti Anlaşmalar ve Finansman Ticari Olanaklar Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi: KEİB Enerji Alanında İlişkiler Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı Elektrik Enerjisi ve Deriner Barajı Ulaştırma-Haberleşme Alanında İlişkiler TRACECA (İpekyolu) Projesi Vize Muafiyeti Düzenlemesi Havayolu Ulaştırması Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi Askeri Alanda İlişkiler Blackseaforce Yedinci Bölüm Değerlendirme ve Öneriler Değerlendirme ve Öneriler Türkiye-Gürcistan İlişkileri Gürcistan ın Uluslararası İlişkileri Türkiye nin Hedefleri ve Öneriler Genel Değerlendirme Kaynaklar

11 KISALTMALAR AB ABD AEK AGİT ASAM BDT BIS BİOP BOTAŞ BSEC BTC BTE BTK CCC CE CENTO CIS DEİK DPT DSİ EBRD Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Ekonomik Komisyonu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Bağımsız Devletler Topluluğu Basel Bankacılık Gözetimi Komitesi (Bank for International Settlements) Barış İçin Ortaklık Programı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (Black Sea Economic Cooperation Organization) Bakü-Tiflis-Ceyhan Bakü-Tiflis-Erzurum Bakü-Tiflis-Kars Gümrük İşbirliği Konseyi (The Community Customs Code) Avrupa Konseyi (Council of Europe) Merkezi Antlaşma Teşkilatı (Central Treaty Organization) Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent States) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Su İşleri Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development)

12 ECE ECHO EFA EFTA EIDHR EU FAO FSP GGA GSYİH GUAM HGA HPBH IAEA IBRD IBSU ICAO Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (United Nations Economic Comission for Europe) Avrupa Halkları İnsani Yardım Programı (European Comission Humanitarian Office) İstisnai Finansal Destek Programı (European Finance Association) Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free Trade Association) Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa İnisiyatifi (European Initiative for Democracy and Human Rights) Avrupa Birliği (European Union) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Gıda Güvenlik Programı (Food and Safety Program) Hükümet Garantisi Anlaşması (Government Guarantee Agreement) Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü Ev Sahibi Ülke Anlaşması (Host Government Agreement) Ham Petrol Boru Hattı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development) Uluslararası Karadeniz Üniversitesi (International Black Sea University) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization)

13 ICFTU IDA IFAD IFC IFRCS ILO IMF ITU İTO KÇG KDV KEİT KEK KİP MEP NATO RF SOCAR SSCB Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederasyonu (International Free Trade Union Confederation) Uluslararası Kalkınma Birliği (International Development Association) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (International Fund for Agricultural Development) Uluslararası Finans Kuruluşu (International Finance Corporation) Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization) Uluslararası Para Fonu (International Money Found) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union) İstanbul Ticaret Odası Kafkas Çalışma Grubu Katma Değer Vergisi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Karma Ekonomik Komisyonu Kafkas İstikrar Paktı Ana İhraç Boru Hattı (Main Export Pipeline) Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization) Rusya Federasyonu Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (State Oil Company Azerbaijan Republic) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

14 TACIS TCA Bağımsız Devletler Topluluğu na Teknik Yardım (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States) Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması (Turnkey Construction Agreement) THY Türk Hava Yolları TL Türk Lirası TRACECA Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) TSK TSSC TÜFE TÜSİAD UNESCO UPU WTO WTO YDUG Türk Silahlı Kuvvetleri Trans-Kafkasya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tüketici Fiyat Endeksi Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union) Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization) Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organization) Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu

15 TABLOLAR LİSTESİ Nüfuslarına Göre Gürcistan ın Bölgeleri (000) Doğrudan Yabancı Yatırımlar (FDI) (milyon USD) Toplam Mevduat ve Krediler (GEL milyar)

16 GRAFİKLER LİSTESİ Gürcistan ın Nüfus Yapısı 2013 (Yaş ve Cinsiyet) Gürcistan da Sanayi Üretimi Endeksi Gürcistan a Gelen Turist Sayıları (milyon) Toplam Banka Mevduatları ve Kredileri (milyar GEL) Gürcistan Yurtiçi Kredi Yapılanması (mil GEL) Gürcistan Dış Ticaret Dengesi (milyon USD) Ülkelere Göre Gürcistan ın İhracatı Ülkelere Göre Gürcistan ın İthalatı Gürcistan Nominal GSMH ve Reel Oranları (milyar USD) Kişi Başına GSYİH, Nominal ve Satınalma Gücü Paritesine Göre (USD) GSYİH Sektörel Dağılımı Gürcistan da Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi (2005=100) Sektörlere Göre FDI Dağılımı Ülkelere Göre Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi 2013 (milyon USD) Dış Ticaret Eğilimi (USD milyon) Konsolide Bütçe Gelir ve Giderleri (mil GEL) Dolar ve Euro / Lari Kuru Gürcistan da Para Arzı (mil GEL) Türkiye nin-gürcistan ile Dış Ticareti (000 USD) Gürcistan ın Türkiye den İthal Ettiği Ürünler Gürcistan ın Türkiye ye İhraç Ettiği Ürünler

17

18 SUNUŞ Sovyetler Birliği nin dağılmasının ardından bağımsız devletlerin ortaya çıkması, Türkiye için Cumhuriyet tarihinde ilk defa Orta Asya daki Türk nüfusu ile irtibat kurma ve o bölgede etkin olma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu dönemde bağımsızlığını ilan eden ülkelerden biri olan Gürcistan; komşu ülke olmanın yanı sıra, Türk Cumhuriyetleri nin gerek Karadeniz e, gerekse kara ve demiryolu ile Türkiye ye ulaşabilmeleri açısından çok önemli bir kapı durumuna gelmiştir. Gürcistan la Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini sağlayacak esas dönüm noktası, Hazar petrollerinin Tiflis üzerinden Türkiye ye ve oradan da Batı ya çıkmasını sağlayacak petrol ve doğalgaz boru hatlarının gerçekleşmesi ile olmuştur. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nin çöküşüyle birlikte Türk Dış Politikasının önemli açılımlarından biri haline gelen Kafkasya ve Orta Asya nın güvenliği ve Türkiye nin bölgeye ulaşımı için Gürcistan kısa sürede en önemli ülke ve stratejik köprübaşı haline gelmiştir. Üstelik Hazar Havzası doğal kaynaklarını uluslararası pazarlara taşınması konusunda da Gürcistan Türkiye nin tercih ettiği güzergâh olmuştur. Her iki ülke arasındaki ilişki; ortaklık ve stratejik işbirliği üzerine yoğunlaşmakta olup, son zamanlarda ülkeler arasındaki sosyal, politik ve askeri işbirliğinin artması nedeniyle, iki tarafta da bunu daha fazla derinleştirme arzusu görülmektedir. Ayrıca, Türkiye, Gürcistan ı kültürel ve geleneksel olarak da kendine yakın bir ülke olarak görmektedir. Bu bağlamda; Türkiye nin Gürcistan ile yakın ilişkiler içinde olması, bölge istikrarına da katkıda bulunmakta, Avrasya da Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinde iki önemli ülke olan Türkiye ve Gürcistan arasındaki yakın işbirliği, bu coğrafyanın kalkınmasını da olumlu yönde etkileyecektir. Bu itibarla; tarih, coğrafya, demografik özellikler, yönetim ve siyasal yapı, ekonomi, dış ilişkiler ve uluslararası sorunlar ile Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin

19 ele alındığı, ilaveten değerlendirme ve önerilerin bulunduğu başvuru rehberi niteliğindeki Gürcistan -Sosyo-Ekonomik Yapısı, Dünya ve Türkiye ile İlişkileri- isimli yayınımızın üyelerimize, ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını diler, çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Doç. Dr. Rahmi Deniz Özbay a teşekkürlerimi sunarım. Ömer BAL Genel Sekreter

20 ÖNSÖZ Bu çalışma, Gürcistan ı çeşitli yönleriyle ve olabildiğince güncel bilgilerle tanıtan bir esere ihtiyaç duyulduğu düşüncesinden yola çıkılarak gerçekleştirildi. Bu amaçla, en eski devirlerden günümüze değin ülkenin, tarihi, coğrafyası, demografisi gibi Gürcistan a ilişkin merak uyandıracak tüm başlıklara yer verilmesine özen gösterildi. Diğer yandan dış politikadan, ticaret ve ülke ekonomisine kadar günümüz Gürcistan ını tanıtmak amaçlanmıştır. Gürcistan ın, Türkiye ile ekonomik ve sosyal ilişkilerine bir katkı amacı taşımasının yanı sıra, tarihsel ve siyasal bir perspektif sunmak da bu çalışmanın ek hedefleri arasında yer aldı. Bunu yaparken özellikle Türkiye nin de doğrudan içinde olduğu veya etkilendiği uluslararası ilişkiler ve projelere özel olarak yer verilmiştir. Bu çalışma, bir akademisyenin elinden, başvuru rehberi ve derleme bir eser niteliği taşımaktadır. Bu niteliği nedeniyle akademik referans kuralları her zaman tercih edilmemiştir. Ancak özellikle son derece geniş ve detaylı çalışılmış olan başlıkları ve kaynakları ile bu çalışmanın, sadece iş adamlarına yönelik bir rehber olarak değil, aynı zamanda akademik çalışmalara da yön göstereceği kabul edilebilir. Son olarak Gürcistan da yatırım planlayan, girişimler gerçekleştirmek isteyen değerli İstanbul Ticaret Odası üyelerinin yıllar içinde kitapta yer alan rakamların güncel kalmasını; Türk İstatistik Kurumu nun son derece verimli istatistik veritabanları ile sağlayabileceklerini belirtmek isterim. Her çalışma gibi elinizdeki eser de bir ortaklaşmanın ürünüdür; bu vesile ile öncelikle hem üyeleri, hem ülkemiz adına, bölgeye ilişkin bakış ve hassasiyetlerini koruyan ve bu kitabın yayınlanmasını üstlenen İstanbul Ticaret Odası Yönetimi ne; Kafkasya ve Orta Asya ile ilgili bir dizi eserin planlanmasına öncülük ederek bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan değerli meslektaşım Dr. Fahri Solak a; yayına hazırlık sürecinin her aşamasında desteklerini esirgemeyen ilgili İTO personeline ve son olarak bu eseri hazırlarken benden önce

21 bu alanda çalışmış ve kaynaklık etmiş tüm yazarlara teşekkür ederim. Onlar olmasaydı bu eser ortaya çıkmazdı. Rahmi Deniz ÖZBAY Kayalar Memduhiye, 2012

22 BİRİNCİ BÖLÜM GÜRCİSTAN TARİHİ

23

24 1. Gürcistan Tarihi 1.1. Eski Çağlarda Gürcistan Gürcü Dili ve Alfabesi Gürcistan nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan Gürcüler, bölgede kendine özgün alfabesi olan bir halktır. Gürcüce ise, günümüzde kullanılmakta olan en eski dillerdendir. Gürcülerin Kökeni, Gürcistan da İlk İnsanlar Son dönemlerde Dmanisi 1 yöresinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, Gürcistan da ilk insanın bir milyon sekiz yüz bin yıl önce yaşamış olduğu ortaya çıkmıştır. Dmanisi deki buluntu aynı zamanda Avrasya daki en eski tarihli buluntu olarak kabul edilmektedir. Bugünkü Gürcistan topraklarında insan topluluklarının Alt-Paleolitik Çağ a, günümüzden önce yıl öncesine değin uzandığı söylenebilir. Gürcistan ın tarihi ise yaklaşık olarak günümüzden yıl gerisine kadar uzanmaktadır. Gürcülerin kökeninin, M.Ö. 9. yüzyılda Van ve civarında büyük bir uygarlık ve siyasi güç olan Urartulara ve onların akrabası olan Huri kabilesine dayandığı belirtilmekte ve Gürcistan da yaşayan diğer halkların atalarının ise M.Ö. 7. Yüzyılda Mezopotamya dan geldikleri tahmin edilmektedir. İngilizlerin Gürcistan için kullandığı Georgian kelimesi, Kafkaslar bölgesinde yaşamış olan din adamı Saint George dan gelmektedir. Gürcüler 1 Dmanisi: Gürcistan da, başkent Tiflis e yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan bir kasaba ve sit alanıdır. Kvemo Kartli bölgesinde, Maşavera Irmağı vadisinde yer alır. Dmanisi, Orta Çağ da Bizans, Ermenistan ve İran a açılan ticaret yolu üzerinde kurulmuştur. Dmanisi kalıntılarında ilk kazı çalışmaları 1936 da başlatıldı ve 1960 lara kadar sürdürüldü. Gürcü paleontolog Prof. A. Vekua, 1983 te Dicerorhinus etruscus etruscus a ait dişler ortaya çıkardı. Villafranchian faunasının tipik bir örneği olan bu tür, Pleyistosen dönemine aitti te ayrıca taş aletler ortaya çıkarıldı de kazılara Alman bir arkeolog da katıldı. Almanya, ABD, Fransa ve İspanya dan yeni kişilerin katılımıyla Dmanisi deki kazı çalışmaları, Gürcistan Bilimler Akademisi gözetiminde uluslararası araştırma projesi haline geldi.

25 24 İSTANBUL TİCARET ODASI ise kendilerini genel olarak Kartveli diye adlandırırlar. Sakartvelo da (Gürcistan), tarihsel bir bölge olan Kartli adından gelmektedir. Gürcüler, kendi içlerinde İmeretler, Gurienliler, Acaralar, Tuşlar, Kevsurlar ve Pışavlar şeklinde gruplara ayrılırlar. Tarih boyunca Kafkasya nın Anadolu ve İran gibi bir geçit yeri olması, Balkan Yarımadası ve Hindistan gibi göçlerin hedefi olan bir ülke konumunda olması, Gürcistan da çok zengin bir tarih, kültür ve etnik birikimin oluşmasını sağlamıştır. Gürcistan da İlk Meslekler Neolitik sitlerde yapılan kazılar, o dönemde bölgede hayvancılık ve tarımla uğraşan yerli kabilelerin varlığını kanıtlamaktadır. Erken Bronz Çağında Gürcistan da Kura-Aras kültürü (yerleşim yerlerinin çoğu bu iki ırmak arasında yer aldığı için bu adla anılmaktadır) yayılmıştı. Bu dönemde tarım iyice gelişmişti ve o dönemde toprağın sürülmesinde öküzden yararlanılıyor, ürün de orakla biçiliyordu. Orta Bronz Çağında Trialeti kültürü ortaya çıktı. Bu kültürün başlıca özelliği büyük kurganlardır. İlk kurganlar Trialeti de bulunmuş ve bundan dolayı bu kültüre bu ad verilmiştir. Geç Bronz Çağında Doğu Gürcü (Kartveli) ve Batı Gürcü kültürleri daha da gelişmiştir Siyasi Birliğin Ortaya Çıkışı Asur ve Urartu kaynaklarına göre ilk Gürcü (Kartveli) siyasal birliğini, sonradan Gürcistan ın güneybatısındaki Tao iline yerleşen ve Yunanlılarca Taohiler olarak adlandırılan Diaohiler (Diaeniler) kurmuştu. Gürcü boylarının oluşturduğu ikinci siyasal birlik ise Kolha (Kolhis) Karadeniz in doğusundaki geniş toprakları egemenliği altında tutuyordu. Kolha; Yunan mitolojisinde Medeia nın yurdu, Argonotların varmaya çalıştığı efsanevi bir servet ve büyü ülkesidir. Eski tarih ve mitoloji de çok ünlü bir yer

26 GÜRCİSTAN SOSYO-EKONOMİK YAPISI DÜNYA VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ 25 olan Kolhis, Rioni (Phasis) nehrinin vadisini ve buna bitişik olan, daha sonra Megrelia, Guria ve Acara ile İmereti nin bir kısmındaki eyaletleri oluşturan alt tropik bölgeyi kaplamaktadır. Gürcü (İber) kabilelerinden 3 hükümet kurulmuştur: - Kolhit Krallığı (Batı Gürcistan), - Diyayuki Krallığı (Doğu Gürcistan ın bir kısmı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon), - Muski Krallığı (Frikya bölgesinde). Bugünkü Gürcistan ın Kurulu olduğu bölgeye M.Ö. 9. ve 10. yüzyılda gelen Yunanlılar, küçük ticaret kolonileri kurmuşlardı. Bu kolonilerin büyümesiyle beraber, ilk Gürcü devleti M.Ö. 4. yüzyılın sonlarına doğru, Mtsheta kentini başkent edinen Kartli (İberia) idi. Bu devlet, Kral Parnavaz tarafından kurulmuştur ve sonraki dönemlerde Gürcistan da kurulan pek çok devletten en önemlisidir. M.Ö 6. yüzyılda Kimmerler Anadolu yu istila ettikten sonra bu krallıklar yıkılmıştır. M.Ö 4. yüzyılda doğuda İberya Krallığı, batıda Kolhit Krallığı yeniden kurulmuştur. Hıristiyanlık öncesi çağın son yüzyıllarında Gürcistan Kartli-İberia Krallığı, batıda Yunan ve doğuda Perslerden oldukça fazla etkilendi. M.Ö. 4. yüzyıl sonlarında Perslerin istilasına maruz kalan bu topraklarda, Büyük İskender in kurduğu Makedonya tarafından, Persler yerle bir edilmiş ve Gürcü Halkı birlik içerisinde bir devlet kurabilmiştir. M.Ö. 3. yüzyıl sonlarında Roma ve bunu takip eden zamanlarda komşu İran ın güçlendiğini görmekteyiz. Adı geçen imparatorlukların güçlenmesinde; Roma dan Çin e kadar uzanıp Avrupa ile Çin arasındaki ticarette köprü vazifesini gören, Roma yıkıldıktan sonra ise Bizans-Çin arasında sürdürülen ve M.Ö. 2. yüzyıldan M.S. 17. yüzyıla kadar faaliyette olan Tarihi İpek Yolu nun etkisi olmuştur.

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI M.Ö. 66 yılında Romalılar, Gürcistan a hâkim olmuşlardır. Batı Gürcistan daki Kolha, önce Pontus Devletinin, sonra Roma İmparatorluğu nun egemenliğine girdi. Romalılar, ardından Kartli topraklarını da ele geçirdiler. Bu tarihten itibaren Gürcistan da, Partlar, Sasaniler, Romalılar ve Farslar hüküm sürmüşlerdir. Roma İmparatorluğu M.Ö. 66 da Kafkas bölgesinin işgalini tamamladıktan sonra, Krallık 400 yıl için Roma müttefiki olmuştur 1.3. Gürcistan ve İmparatorluklar Gürcü tarihçilerine göre, Gürcistan tarih boyunca üç kere dünya çapında imparatorluk kurma şansını elde etmiştir. Bunlardan ilki Kartli Krallığı nın hükümdarı Vahtang Gorgasali, ikincisi Gürcistan Kralı II. Davit (Ağmaşenebeli) ve üçüncüsü Ağmaşenebeli nin torunu olan Kraliçe Tamara dönemidir. Sıradağlarla çevrili, vadi içinde kalan Gürcistan bu fırsatları, coğrafi konumu ile komşu coğrafyalarda farklı dönemlerde kurulan büyük imparatorlukların Gürcüler e sürekli akınlar düzenlemeleri nedeniyle değerlendirememiştir. Bu nedenlerden dolayı, Gürcistan topraklarında büyük, güçlü bir devlet kurulamadığı da söylenir. Topraklarında ilk devletin kurulmasıyla beraber, Gürcistan a akınlar da başlamıştır. Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu nun düzenlediği seferler sonucunda, M.S. 330 yılından itibaren Kral III. Marian ın Hıristiyanlığı kabul etmesi ile Gürcüler Hıristiyanlığı benimsemeye başlamışlar ve M.S. 337 de Hıristiyanlığı devlet dini olarak kabul etmişlerdir 2. Böylece Gürcistan, daha sonra Bizans İmparatorluğu na yüzyıllarca sürecek güçlü bir etki ile bağlanmıştır 3. 2 Halen Gürcistan nüfusunun %70 i Ortodoks Hıristiyan dır. Diğer sebeplerle birlikte Hıristiyanlık, Gürcü halkının daha önce Rusya ya, günümüzde ise Batı ya yaklaşmasında güçlü bir nedendir. 3 Roma İmparatorluğu, 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında sona ermiş ve doğu kısmı da varlığını Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu olarak 1453 e kadar sürdürmüştür.

28 GÜRCİSTAN SOSYO-EKONOMİK YAPISI DÜNYA VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ 27 Gürcistan, 4. yüzyıl başlarından itibaren 300 yıl boyunca Bizans ve Pers İmparatorlukları arasındaki çatışmalara sahne olmuştur. Gürcistan ın batısındaki Lazika Krallığı, Bizans ın denetimi altına girerken, 5. yüzyılda güçlü bir düzeye ulaşan Doğu Gürcistan daki Kartli Krallığı ise İran ın egemenliğine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Kartli Krallığı nın hükümdarı Vahtang Gorgasali, krallığın başkentini Mtsheta dan Tiflis e taşımıştır. Sasani Kralı Hüsrev, Kartli Krallığı nın egemenliğine son vermiştir. 654 te ise Arap halifelerine bağlı ordular ülkeye girerek, Tiflis te bir emirlik kurmuşlardır Yüzyıllar 6. yüzyılda Gürcistan da feodal bir yapı oluşmuş ve kısa aralıklarla bağımsızlığını koruyabilmiştir. 7. yüzyıldan itibaren başlayıp 10. yüzyıla kadar devam eden Arap hâkimiyeti döneminde, yaklaşık iki yüzyıl boyunca Araplar, Gürcistan da Müslümanlığın yayılmasını sağlamışlardır. Emeviler devrinde ise ( ), El-Cezire Valiliği ile Kafkasya dan alınan yerler birleştirildi. Emevilerden Hişam b. Abdülmelik ( ) devrinde Kafkasya bölgesi tamamen fethedildikten sonra Azerbaycan, Arran, Şirvan, Ermenistan ve Gürcistan ı da ihtiva etmek üzere büyük bir vilayet oluşturuldu. Abbasiler devrinde ise, bu vilayet parçalanıp ayrı ayrı Azerbaycan, Ermenistan ve Şirvan Eyaleti ile Tiflis te bir Müslüman Gürcistan Emirliği kurulmuştu. Prens I. Ashot un 813 yılında Gürcistan a Bagrat Ailesi nin ilk yöneticisi olmasıyla Gürcistan da yaklaşık 1000 yıl sürecek olan Bagratlar Dönemi başlamış oldu. 10. yüzyılda Arap ve Bizans İmparatorluklarında iç karışıklıkların baş göstermesinden fırsat bulan Gürcüler Bagrationis Dinastia nın varisi olan III. Bagrat ı, önce Gürcistan ın bir bölgesi olan Şida Kartli de, daha sonra ise Birleşmiş Gürcistan ın tahtına çıkardılar. 975 yılında Krallığın başına geçen III. Bagrat, 36 yıllık hükümranlığı döneminde Tbilisi (Tiflis) Arap Emirliği dışında tüm ülkeyi birleştirmeyi başardı. Ve böylece adı ilk kez Sakartvelo (Gürcistan) olan devletin kurulmasını da sağlamış oldu. II. Davit ( ) ise Arap Emirliği ne son vererek 1122 de Tiflis i de geri almıştır.

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI 11. yüzyıldan 13. yüzyıla, Kral David tarafından kurulan Gürcistan Krallığı, özellikle Kral David in torunu Kraliçe Tamara zamanında bölgedeki en güçlü devletlerden birisi olmuştur. Bu dönem Gürcistan tarihinde Altın Çağ olarak adlandırılmaktadır Yüzyıllar Gürcistan ın Altın Çağı nın ( yüzyıllar) başlangıcı olarak bilinen 11. yüzyılın sonunda II. Davit (Ağmaşenebeli=Kalkındırıcı) tahta çıktığında, sadece Kutaisi ve etrafını kontrol edebiliyordu ve Batı Gürcistan ın tümüne hükmedemiyordu. II. Davit döneminde Selçuklular 1121 yılında Didgori Meydanı nda Gürcü birliklerine karşı savaş vermiştir. Bu savaş sonrasında Gürcistan toprakların büyük kısmını geri almıştır ve yeniden toparlanma sürecine girmiştir. Bu dönemde Gürcistan ın etkisi, Erzurum dan Gence ye, Azerbaycan dan Çerkesya ya uzanıyordu. Şirvan ve Trabzon da bu dönemde Gürcistan a bağlanmıştır. Ülke bir kez de 1200 lerde başlayan, Moğol istilasına uğrayarak parçalandı da Gürcistan a giren Moğollar ın istilasına karşı; ülkeyi kuzeyden güneye ikiye ayıran Surami Dağlarının batısında kurulan İmereti Krallığı ayakta kalmayı başardı. Moğollar aynı zamanda 9. yüzyılda kurulan ve ilk Rus devleti olan Kiev Rusyası nı da fethetmişlerdir. Bu ise, Gürcistan ın kuzeyinde kurulan, güçlü bir komşu devlet olan Rusya nın gelişmesini geciktirmiştir. Selçuklu Türkleri Gürcistan da ilk Türk varlığı, 6. yüzyıl başlarında bölgeye gelen Hunlarla başlamıştır. En önemli Türk siyasi varlığı ise 7. ve 11. yüzyıllar arasında egemenlik kuran Hazar Kağanlığı dır. Araplardan sonra bölgede Selçuklu Türklerinin akınları görülmeye başlamıştır. Anadolu ya akın eden ilk Türk prensi olan Çağrı Bey 1015 de 3000 kişilik atlı ile Ceyhun Nehri ni ve Gaznelilere ait olan Horasan ı geçtikten sonra Kafkasya ya ulaşmıştır. Burada Gürcüler ve Ermenilerle çarpışan Çağrı Bey in bu seferi daha ziyade keşif için yapılmıştır.

30 GÜRCİSTAN SOSYO-EKONOMİK YAPISI DÜNYA VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ 29 Çağrı Bey in ardından bölgeye gelen ikinci Türk Sultanı ise Alparslan olmuştur te Azerbaycan a hareket eden Sultan, Erran da, Küçük Ermeni Krallığını itaate aldıktan sonra Gürcistan a girmiştir. Bagrat hanedanının başşehri olan ve Bizans a bağlı bulunan surlarıyla meşhur Ani yi zapt etmiştir. Ani nin fethi İslam dünyasında büyük memnunluk yaratmış, Bizans İmparatorluğu nu ise Alparslan ile anlaşmaya mecbur etmiştir. 11. yüzyıla gelindiğinde Turan topraklarında yaşayan Selçuklular ın, Ön Asya da güçlü bir imparatorluk kurduklarını görülmektedir. Türk kavimleri büyük miktarlarda Ön Asya ya göç etmiş, bununla beraber Gürcü tarihinde Didi Turkoba olarak adlandırılan ve sekiz sene süren istilalar başlamıştır. Bunun sonucunda Gürcistan yerle bir olmuştur ve topraklarının çok küçük bir kısmını elinde tutabilmiştir. Anadolu da Selçuklu etkinliğinin arttığı dönem, Gürcistan ın gücünün doruğuna ulaştığı Kraliçe Tamara ( ) dönemiyle aynı zamana denk gelmektedir. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Rükneddin Süleymanşah, Kraliçe Tamara döneminde Doğu Anadolu topraklarının Gürcü istila ve işgallerine uğramasına karşı, Gürcülere karşı bir sefer düzenlemişse de Selçuklu Ordusu yenilgiye uğrayarak çekilmek zorunda kalmıştır Yüzyıllar 13.yüzyıldan itibaren bölgede Altınordu, İlhanlılar, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Selçuklular etkili olmuştur te Moğollar Doğu Gürcistan a girdiğinde ülkenin bir bölümü Kraliçe Rusudan ın yönetimi altında bulunmaktaydı. Moğol ilerlemesi karşısında Kraliçe, Papa ya bir elçi göndererek Moğollara karşı Avrupa şövalyelerinden yardım etmesini istemiştir. Papa nın 1240 da yardım amacıyla gönderdiği Dominiken ler Tiflis te Roma Katolik topluluğunu kurmuşlar, ancak bu topluluk Gürcü Ortodoks Kilisesi ile kıyaslanabilecek kadar önemli bir topluluğa dönüşememiştir.

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü FAS KRALLIĞI I. FAS ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER (2003): RESMİ ADI Fas Krallığı BAŞKENTİ Rabat NÜFUSU 30,1 Milyon KONUŞULAN DİL Arapça,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Gürcistan ve Gürcistan Tarihi. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Aralık 2008 08:47. İsmail Kahraman

Gürcistan ve Gürcistan Tarihi. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Aralık 2008 08:47. İsmail Kahraman İsmail Kahraman Gürcistan (Gürcüce: საქართველო/Sakartvelo; Gürcüstan olarak da yazılır), Karadeniz in doğu kıyısında, Güney Kafkasya da yer alır. Tam adı Gürcistan Cumuhuriyeti dir. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 İNGİLTERE YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Birleşik Krallık Londra İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1707 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti BAŞKENTİ Hanoi RESMİ DİL Vietnamca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 2 Eylül 1945 DEVLET BAŞKANI Truong

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Başkent, Nüfus ve Cografiyasi

Başkent, Nüfus ve Cografiyasi Fas Morocco Başkent, Nüfus ve Cografiyasi Fas (Arabça: Elالمغرب Mağrip), resmî olarak Fas Krallığı Kuzey Afrikada yaklaşık olarak 35 milyon nüfusa ve 710,850 km 2 yüzölçüme sahip bir ülkedir. Başkenti

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Finlandiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kamerun Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Orta Afrika nın batısında yer alan ülkenin güneybatısında Atlantik Okyanusu,

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Jamaika Ülke Raporu-Mayıs 2013

Jamaika Ülke Raporu-Mayıs 2013 JAMAİKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 İ.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Jamaika Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu : Karayip Denizi nde Küba nın güneyinde, Haiti nin batısında yer alan bir

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç.

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Kenya ekvator enlemi üzerinde yer alan bir doğu Afrika ülkesidir. Ülkenin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur)

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Sudan ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Resmi Dil : Arapça (resmi

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Cilt:3 Sayı:5 Ağustos 2013 Issn: 2147-5210. www.thestudiesofottomandomain.com

Cilt:3 Sayı:5 Ağustos 2013 Issn: 2147-5210. www.thestudiesofottomandomain.com Cilt:3 Sayı:5 Ağustos 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com Osmanlı Belgelerinde Kafkasya Göçleri, Yayına Hazırlayanlar: Kemal Gurulkan, Dr. Ali Osman Çınar, Yusuf İhsan Genç, Uğurhan

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 KONGO CUMHURİYETİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 KONGO CUMHURİYETİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 KONGO CUMHURİYETİ I. KONGO ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER (2003): RESMİ ADI Kongo Cumhuriyeti BAŞKENTİ Brazavil YÜZÖLÇÜMÜ 342.000

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı RAMAZAN 2013 KENYA TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali olan bir doğu Afrika ülkesidir. Hint Okyanusu na kıyısı

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü 1. GENEL BİLGİLER (2009) Resmi Adı : Filipinler Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Filipin Dili ve İngilizce Başkenti : Manila Yüzölçümü : 300.179 km² Nüfusu : 95 milyon Para Birimi :

Detaylı

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ AYLAR İTİBARIYLA TAŞINAN HAM PETROL MİKTARLARI (BİN VARİL) "Son 12 Ay" YIL AY IRAK- TÜRKİYE CEYHAN- KIRIKKALE BATMAN- DÖRTYOL 2011 Aralık 12.653 1.739 1.232 17.743 2011

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı