T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD"

Transkript

1 T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD ULUSLARASI PAZARLAMADA DAĞITIM KANALLARI İSMAİL TAŞ GAZİANTEP

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖZET... 4 GİRİŞ Dağıtım ve Dağıtım Kanallarının Tanımı Dağıtım Kanalının Pazarlam Sistemi İçindeki Yeri Dağıtım Kanallarının Sınıflandırılması İlişkini Türüne Göre Dağıtım Kanalları Doğrudan Dağıtım Kanalları Dolaylı Dağıtım Kanalları Yönetim Stratejilerine Göre Dağıtım Kanalları Geleneksel Dağıtım Kanallar Dikey Dağıtım Kanallar Bütünleşme Yönüne Göre Dağıtım Kanalları Dağıtım Kanalı Üyeleri Perakendecilik İşletme İriliğine Göre Perakendeci İşletmeler Mülkiyet Açısından Perakendeci İşletmeler Bütünleşme Derecesine Göre Perakendeci İşletmeler Toptancılık Franchising Acenteler Dağıtım Kanallarında Seçimi ve Seçimi Etkileyen Faktörler Pazara İlişkin Faaliyetler Ürüne İlişkin Faaliyetler...!6 5.3.Aracılara İlişkin Faaliyetler İşletmenin Yapısına İlişkin Faktörler Rekabetin Durumu Dağıtım Kanallarında İlişkiler... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2

3 ÖZET Bir malın, tüketici istek ve arzularına uygun olarak üretilmesi ve doğru fiyatla fiyatlandırılması ne kadar önemli ise onun doğru zaman ve yerde tüketicilerin isteklerine hazır bulundurulması da o kadar önemlidir. Bir ekonomide bazı malların üretiminde fazlalılıklar varken bazı yerlerde bu malların kıtlığı çekiliyorsa dağıtımda sorun var demektir. 1 Konuyu anlamak için dağıtımın kanallarının önemi anlamaya yönelik bir örnek verecek olursak; canınızın Coca Cola istediğini varsayalım, nerede olursanız olun fark etmez mutlaka yakınlarınızda ona ulaşabileceğiniz bir yer vardır. Cola, birçok farklı dağıtım kanalı ile çalışır. İstediğimizde kolanın hemen yanı başımızda olması lojistik açından bir kâbus olsa gerek fakat Cola bunu verimli ve ucuz maliyet ile yapar. Bu çalışmada pazarlama karmasının önemli elemanlarından, dağıtım kanalların, uluslar arası pazarlama faaliyetindeki yeri incelenecektir. Dağıtım ve dağıtım kanallarının tanımı, önemi, seçimi ve seçimini etkileyen konular, sınıflandırılması, üyeleri, ilişkileri gibi ana başlıklar altında konuyu ilişkin bilgiler verilecektir. 1 Mustafa Dilber, Yabancı Şirketler Pazarlama Bilincini Aktarabilir mi? Pazarlama Dergisi, Yıl 3, Sayı 2, Eylül 1997, s. 37 3

4 GİRİŞ Pek çok pazarda, başarılı bir pazarlama faaliyeti sürdürmenin en büyük kısıdı dağıtımdır. Ürünü hedef pazara taşımak, dağıtım kanalındaki eksikliklerin, aksaklıkların üstesinden gelinmediği sürece, çok maliyetli bir sürece dönüşebilir. Bu nedenle, iyi işleyen, dinamik, güvenilir bir dağıtım kanalı oluşturmak, uluslararası pazarda faaliyet gösteren işletmeler için son derece kritik ve zorlu bir görevdir. Özetle, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin başarısında, ürünlerin müşteriye ulaşımını etkin biçimde sağlayan uluslar arası dağıtım kanalları çok büyük bir öneme sahiptir. 2 Firmalar için, uluslararası dağıtım kanalları, Ulasal dağıtım kanallarına göre daha karmaşık ilişkileri içermektedir. Her pazar kendi şartlarını oluşturduğu için firmalar uluslar arası pazarlardaki faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Burada hem yasal hem de dış pazardaki başta kültür olmak üzere tüm faktörlerin dikkatli bir şekilde ele alınması zorunludur. 2 İŞBAŞI, Ö. Janset, (2001) Uluslararası Dağıtım Kanallarında İlişkiler: Bir Yazın Taraması, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (2):

5 1. Dağıtım ve Dağıtım Kanallarının Tanımı Dağıtım, geniş anlamda bir mal ve hizmeti üretildiği yerden, tüketildiği yere götürmek için gerekli tüm çabalardan oluşmaktadır. İşletme düzeyinde ele alındığında dağıtım, işletmelerin bir mamulün tüketiciye ulaştığı yollarla ilgili olarak aldıkları kararlar ve davranışlardır. Dağıtım kanalı ise en kısa tanımıyla bir malın üreticiden tüketiciye veya endüstriyel alıcıya akışında izlediği yol olarak tanımlanabilir. 3 Aynı zamanda dağıtım kanalı; fikir, ürün ve hizmetler gibi değeri olan şeylerin doğuş, çıkarım veya üretim noktalarından son kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan birbiriyle bağlı bir dizi kurum ve kuruluşların oluşturduğu örgütsel bir sistem şeklinde tanımlanabilir 4. Uluslararası dağıtım Kanalı; Ülkeler arasında dış satımcı kuruluşların ve bunların ileriye ve geriye doğru uzantılarını oluşturduğu dağıtım kanalıdır 5. Dağıtım kanalları üretici işletme için birçok fayda sağlar; Pazar çevresi ve tüketiciler hakkında bilgi toplama Pazara sunulan mamuller için tanıtım ve tutundurma Alıcılarla ilişki kurma Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri sınıflandırma Alım satımı gerçekleştirmek suretiyle mülkiyeti devretme Sipariş alma, depolama ve taşımayı gerçekleştiren fiziksel dağıtım Üreticilere satışa yönelik olarak finansman katkısı sağlama Üreticiden tüketiciye olan süreçte risk taşıma. 6 3 Mucuk, İ., Pazarlama İlkeleri Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997, s Kotler, P. ve Gray, A. Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc, 1994, p Tel, Ö.B., Pazarlama İlkeleri, İzmir, Şubat 1997, 7. Baskı 6 Altunışık, R., Özdemir Ş., Torlak Ö., Modern Pazarlama Değişim,, İstanbul, 2004, s 283 5

6 2. Dağıtım Kanalının Pazarlama Sistemi İçindeki Yeri Üretilmiş malların üreticiden tüketiciye ulaşmasında izlenen yol demek olan dağıtım kanalı, pazarlama sisteminin bir alt sistemi olup onunla uyumlu çalışmak zorundadır. Dağıtım kanalları çeşitli aracı işletmeler yanında pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini kolaylaştıran değişik kurumları da içine alan pazarlama üst sistemine bağlı olarak çalışır. Pazarlama sisteminde daha üst bir sistem olan ekonomik sistemin bir alt sistemidir. Dağıtım kanalı üyeleri rast gele değil belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmişlerdir. Bir toptancı belirli malların dağıtımda görev almak için, dağıtım kanalına girer. Bundan ötürüde kendinden önce ve sonra gelen ticari işlemlerde belirli ilişkiler kurmak, belirli işlevleri yerine getirmek ve belirli rolleri oynamak durumundadır. Aksi halde sistemde kalamaz ve sistem tarafından dışlanır Dağıtım Kanallarının Sınıflandırılması Literatürde dağıtım kanalları değişik görüş açılarına göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar arasında tam bir bütünlük olduğu söylenemez. Sınıflandırma genellikle, şu ilkelere göre yapılır 8. 1) Kanal üyeleri arasındaki ilişkinin türüne göre 2) Yönetim stratejilerine göre 3) Bütünleşmenin yönüne göre 3.1 İlişkinin Türüne Göre Dağıtım Kanalları Doğrudan Dağıtım Kanalları Bu yöntemin işleyebilmesi için üretici firmanın kendi dağıtım kanalını oluşturmuş olması gerekir. Pek çok ürün açısında bu şekilde pazarlama sistemi oluşturmak güçtür. Bu şekilde dağıtım yapılabilmesi için bir takım ön şartların oluşmuş olması konusunda fikir birliği vardır 9. Öncelikle üretim ve tüketim 7 İslamoğlu, H.A., Pazarlama Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2000, s Kumcu, E., Dağıtım Kanalının Seçimi, İstanbul, 1978, s Kumcu, a.g.e., s

7 yerlerinin birbirlerine yakın olması gerekir. Tüketici sayısının belirli bir merkezde toplanmış olası, arz ve talep ilişkisini dengeli olması, ürünlerin yeterince standartlaşmış olması gibi ön şartlar oluşmadıkça dolaysız dağıtım yapmak zorlaşır. Dolaysız dağıtım sistemleri, işletmelerin tasarrufları ve pazardaki etkilerini artırmak amacıyla oluşturulmuş, profesyonelce yönetilen sistemlerdir. Bu şekilde kanal çalışmaları sorunları ortadan kaldırılmakta ve pazarlık güçlerini artıran üreticiler bir takım gereksiz hizmet ve harcamalardan kurtulmaktadırlar. Sistem içinde yer alan kişi ve kurumlar dağıtım kanallarını uzunluğunu ya da kısalığını belirler. Üretici ürettiği mal ve hizmeti aracı kullanmadan tüketiciye ulaştırıyorsa o zaman doğrudan dağıtım söz konusudur. Özellikle ürettiği yerde tüketilmesi gereken ürünlerle hizmetler ya da değeri çok yüksek ürünler aracı kullanılmadan kullanıcılara ulaştırılır 10. Böyle bir dağıtımın gerçekleştirilebilmesi için bazı koşulların bulunması gerekir. Bunlar 11 : Üretimle tüketim noktalarının arasındaki mesafenin kısa olması, Üretimle tüketim hızının aynı olması, Tüketici ya da müşteri sayılarının az olması ya da belirli merkezlerde toplanmış olması, Bir defada yapılan satın alma hacminin ya da birim fiyatın yüksek olması, Malın yeterince standartlaştırılmış olması olarak özetlenebilir Dolaylı Dağıtım Kanalları Dolaylı dağıtım, bir malın üreticiden tüketiciye aktarılmasında, araya hukuksal ve ekonomik bakımından bağımsız olan ticari işletmelerin girmesi demektir. Bu aracılar; acenteler, toptancılar, perakendeciler ve bunlara benzer işletmelerdir Altunışık, R., Özdemir Ş., Torlak Ö., a.g.e., s Kumcu, E., a.g.e. s İslamoğlu, H.A., a.g.e., s.384 7

8 3.2. Yönetim Stratejilerine Göre Dağıtım Kanalları Dağıtım kanalları yönetim bakımında bireysel ve dikey dağıtım kanları olmak üzere ikiye ayrılır Geleneksel Dağıtım Kanalları Geleneksel ve özerk işletmelerden oluşur. Bu özerk ve bağımsız işletmeler birbirlerine nispeten zayıf bağlarla bağlı, birbirlerini yatay ve dikey olarak etkilemeyen ve birbirlerinden bağımsız olarak hareket eden işletmelerdir. Ticari ilişkilerin hakim olduğu bu tür kanallarda hiçbir işletme ne kendinden öncekilere ne de kendinden sonrakilere hukuki olarak bağımlıdır. Bağımsız özerk ve çoğunlukla küçük işletmelerce oluşturulan bu geleneksel dağıtım kanallarında tam rekabete yakın koşulların olduğu söylenebilir. Dikey dağıtım kanalarında tam rekabete yakın koşulların olduğu söylenebilir Dikey Dağıtım Kanalları Dikey dağıtım kanalları sistemde kanal üyelerinin çabaları faaliyet yöntemleri ve hatta davranışları, kanal içindeki liderin denetimi ve gözetimi altındadır. Dikey pazarlama sisteminde liderlik hukuksal ya da güç ilişkisine dayanır. Dikey dağıtım kanalları sitemi iyi kurulup işletildiği takdirde, geleneksel dağıtım kanalları sistemine göre daha etken bir rekabet üstünlüğü sağlayabilir. 13 Kotler, Marketing Management, 2.Ed., p.599 8

9 Dikey Pazarlama Sitemleri İşletmenin dikey pazarlama sistemi Sözleşmeli dikey pazarlama sistemi Yönetsel dikey pazarlama sistemi Toptancı liderliğinde gönüllü zincirler Perakendeci kooperatifler Franchise türü örnekler Üreticilerin desteklediği perakendeci Franchise ( Ford ve Reno) Üreticilerin desteklediği toptanmcı franchiser (Coca-Cola) Hizmet işletmelerinin destekledikleri franshiserler (Mc Donalds) Sekil 1. Dikey Dağıtım Kanalları Sistemi 9

10 Çünkü bu sistemde tekrarlanan faaliyetleri ortadan kaldırmak ve üyeler arasında etkin bir koordinasyon ve iş birliğini sağlamak mümkündür. Hukuksal dikey pazarlama sisteminin belirgin özelliği birbirin izleyen üretim ve dağıtım aşamalarının tek bir mülkiyet altında birleşmiş olmasıdır. Sözgelimi, bir mobilya üreticisinin kendine bağlı perakendeci mağazalar açması işletmenin kendi dikey pazarlama sistemin oluşturmasıdır. Yönetsel dikey pazarlama sisteminde. Kanal üyelerinin biri elinde bulundurduğu güce dayanarak öteki kanal üyelerini yönlendirir, yönetir ya da denetim altında tutar. Güçlü markaya sahip bir işletmenin, aracılar dilediği gibi yönetmesi buna bir örnektir. Sözleşmeli dikey pazarlama sisteminde de, kanal üyeleri programlarını, satış koşullarını ya da öteki pazarlama faaliyetlerin nasıl sürdüreceğini ve neleri yapmayacaklarını bir sözleşme ile belirlerler. İşletmeler bağımsızlardır ama benzer amaçları gerçekleştirmek için aralarında bir sözleşme düzenleyerek söz konusu malın dağıtımını gerçekleştirmeye çalışırlar. Dağıtım kanalları arasındaki rekabet, bazı kanal üyelerini bir araya getirerek kendi ararlında bir kanal liderinin liderliğinde örgütlenmelerine neden olur. Böyle bir örgütlenmede amaç, rekabetin neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ya da azaltmaktı. Bu tür örgütlenmelere verilebilecek en çarpıcı örnek, toptancıların liderliğinde oluşturulan küçük perakendeci zincirlerdir Bütünleşmenin Yönüne Göre Dağıtım Kanalları Dağıtım kanalında yer alan aracılar, bir yandan dağıtım karlarından daha fazla pay alabilmek, öte yandan başka dağıtım kanalları karşısında rekabet üstünlüğü elde etmek ya da rekabeti karşılamak için, kanal içinde bütünleşmeye yönelirler. Bütünleşme dikey ve yatay ikisi bir arada olabilir. 10

11 Dikey bütünleşmede, bir kanal üyesi geriye doğru arz kaynaklarını ileriye doğru talep noktalarını ele geçirmeye, böylece hem üretim, hem de dağıtım karlarından daha fazla yararlanmaya yönelir. Bütünleşme, kanalın her düzeyinde başlayabilir. Sözgelimi, bir perakendeci işletme, geriye doğru bütünleşerek toptancılık fonksiyonuna yönelebilir. Yatay bütünleşme ise, kanalın aynı düzeyinde pazara yayılmayı ifade eder. Bir perakendeci işletme değişik yerlerde perakendeci işletmenin şubelerini açarak zincir oluşturabilir Dağıtım Kanalı Üyeleri Dağıtım kanalında yer alan aracılar değişik isimlerle anılmaktadır. Bu isimler yaptıkları işin niteliğine üretici işletme ile olan ilişkilerine ve dağıtım kanalında bulundukları yere göre değişikler göstermektedir. Günlük hayatta en çok karşımıza çıkan aracı türü perakendecilerdir. Ondan sonra toptancıları, acenteleri bayileri duyarız. Bunların her birisinin kanal içinde kendisinden önce ve ya sonra gelen üyelerle ilişkileri ve işletmen yönetiliş biçiminde farklılıklar oluşmaktadır Perakendecilik Türk Gelir Vergisi Yasası, perakende satışı yapılan madde ve malzemelerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılması olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, perakendecilik; mal ve hizmetlerin doğrudan doğruya son tüketicilere satılması ilgili faaliyetleri yürütmek olarak tanımlanabilir. Perakendeciliğin yapısı; satılan mal türlerine, coğrafik dağılıma, örgütleme biçimine, mülkiyet durumuna, işletme iriliğine, bütünleşme derecesine ve faaliyet yöntemlerine göre tanımlanır İşletme İriliğine Göre Perakendeci İşletmeler 1. Büyük Perakendeci İşletmeler 14 İslamoğlu, H.A., a.g.e., s Altunışık, R., Özdemir Ş., Torlak Ö., a.g.e., s İslamoğlu, H.A., a.g.e., s

12 a) Departmanlı Mağazalar b) Süpermarketler Hipermarketler c) Zincir Mağazalar d) Birleşik Perakendecilik 2. Küçük Perakendeci İşletmeler Mülkiyet Açısından Perakendeci İşletmeler Bağımsız Mağazalar Üretici Mağazalar Perakendeci Mağazalar Tüketici Kooperatifler Zincir Mağazalar Bütünleşme Derecesine Göre Perakendeci İşletmeler Perakendeci Gruplar Zincir Mağazalar Gönüllü Zincirler 4.2. Toptancılık Toptancı, temel faaliyet olarak kendi veya bağımlısı bulunduğu kişilik adına ve hesabına üreticiden satın alıp bir başka toptancıya, perakendeciye, endüstriyel alıcıya ya da mesleki işletmeye satan işletmedir 17. Toptancı kendi namı ve hesabına ticaret yapmaktadır, Toptancı kendinden sonra gelen işletmelere mal satmaktadır, Toptancı tüketiciye satış yapmamaktadır. 17 Kaynak. E., Türkiyede Arıcılık Faaliyetleri, Fonksiyonel Yaklaşım, İşletme Fakültesi Dergisi, Yıl 2, Sayı 3,s

13 Ancak Türkiye deki uygulamalarda kimi toptancıların, özellikle ekonominin daraldığı dönemlerde, tüketiciler mal sattıkları görülmektedir. Toptancıların katıldıkları temel faaliyetler; satın alma, satma, depolama ve marka kararlarına katılma olarak özetlenebilir 18. Tablo 1. Seçilmiş Ülkelerdeki Toptancıların Sayısı ve İşlem Hacmi 4.3. Franshising En genel anlamıyla franchising; bir işletme sistemi çerçevesinde yapılan, satış etkinlerinde denemiş, kendisini ispat etmiş, bir markanın desteği ve güvencesiyle iş yapan, birbirinin kopyası olan firmaların, mal ve hizmet dağıtımında yönelik olarak belli bir bedel karşılığında söz konusu marka ve sistemin sahibi olan kimse ile girmiş oldukları bağımsız b ir ticari ilişki türüdür 19. Ülkemizde 1986 yılında sonra tanınmaya ve kabul görmeye başlamış bir ürün sunuş yöntemidir. Franchise işleminin taraflar franchisor ve franchisee dir. Franchisor, ticari bir ilişkinin hak ve imtiyazlarına sahip olan taraftır. Bir bakıma mal ve hizmetlerin üreticisi, markanın sahibi, üretim hak ve sorumluluklarını elinde bulunduran taraftır. Franchisee ise, bu hak ve sorumluluklardan belirli bir sözleşme ile üzerine alan ve kullanan taraftır Franchising, ilişkisini kurulabilmesi için bir verici, bir veya birde çok alıcının olması gerekir. Ayrıca ilişkinin detaylarının ve şartlarının bulunduğu bir sözleşmenin yapılması şarttır. Bu sözleşme temsilcilik veya iş ortaklığı seklinde algılanmamalıdır. Kendine has bir takım özellikleri bulunan sözleşme türüdür İslamoğlu, H.A., a.g.e., s Şogur, M., İşletme Sistemi Olarak Franchising, Der yayınları, 1993, İstanbul, s Altunışık, R., Özdemir Ş., Torlak Ö., a.g.e., s

14 Sözleşme ile franchise alıcısı, bir takım ayrıcalıklardan faydalanır. Yani ticari ve endüstriyel bir takım bilgilerden yararlanama ayrıcalığına sahip olur. Ayrıca franchise alıcısına bir takım imtiyazlar sağlamış olacaktır. Franchise sözleşmesi ile verici konumdaki franchisor bir takım konularda franchise alıcısına yardımda bulunacağına dair taahhütte bulunur. Satış mağazası servis istasyonları, proje, kredi konular vs. Franchising sistemin hem taraflar hem de tüketiciler açısından fayda ve zararları vardır. Franchisor, geniş bir dağıtım alanını en az maliyetle gerçekleştirerek kar elde edecektir. Alan tarafın motivasyonu ve karı direk vericiye yansıyacaktır. Yeni yatırım harcamaları yapılmayacağı için buda direkt olarak kara yansıyacaktır. Bunların yanı sıra, alıcının ödediği bedel esas satış ve kar haddine göre düşük olabilir. Alıcı üzerinde denetim kurmak zor olabilmektedir. Alıcın uğrayacağı zararlarda vericide etkilenmektedir. Ayrıca kendi satış politikalarının işlerliğini kabul ettirmek güç olabilmektedir. Bununla birlikte yeni bir ilişki kurmanın getirdiği risklerde söz konusudur. Franchisee, az sermaye ve maliyetle kendi işlini kurabilmektir. Franchise vericin sağladığı destek risk oranında azaltmaktadır ve güven vermektedir. Bununla birlikte bir takım dezavantajlardan söz etmek mümkündür. Veren tarafın iş anlayışı alıcı tarafın yeteneklerini köreltebilir. Veren tarafın yönetim bozukluğundan kaynaklanan imaj kaybı alıcı tarafa yansır. Olağan üstü durumlarda yönetimin el değiştirmesiyle bir takım anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ayrıca, franchise anlaşması yapılan mal ya da hizmeti n kültürel uyum nedenlerle talebe olumsuz yansıması da alan taraf açısından bir dezavantaj oluşturabilir. Tanınmış ve denenmiş markalara kolayca ulaşabilmek, iyi hizmet almak sürekli müşteri memnuniyeti için çalışan sistemlerden faydalanmak müşteriler için son derece cazip durumlardır. Ancak bazı durumlarda mal ve hizmetlerde tekelleşmeye yol açan franchising bu yönüyle müşterileri olumsuz etkileyebilmektedir Altunışık, R., Özdemir Ş., Torlak Ö., a.g.e., s

15 4.4. Acenteler Acente, ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru ya da müstahdem gibi belirli bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yöre veya yerde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinmiş kimse ya da faaliyet konusu bu olan kuruluş. Kanunu nun da (116 ve devamı maddelerinde), "Bir ticari işletmenin içinde ve o işletmeye bağlı olmaksızın belirli bir sözleşmeye dayalı olarak, bağımsız olarak çalışan, ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık ederek sözleşmeleri ticari işletme nam ve hesabına yapan gerçek veya tüzel kişilerdir." olarak tanımlanmaktadır. Acente ile ticari işletme arasında devamlı bir ilişki söz konusudur 22 Üretici işletmeleri temsil etmeleri ve belirli bir bölgede dağıtım hakkının bağımsız bir işletmeye temsil edilmesi üretici işletme açısından bazı sakıncalar doğurmaktadır. Örneğin bayiler üretici işletmenin imajının aksine bir imaj oluşturmuş olabilir. Bu durumda üretici işletmenin katlanması gereken ek maliyetler ortaya çıkabilir. Bayiler bulundukları bölgede üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından edilmesini sağlamak ve iş hacmin artırmak üzere çalışmaları beklenir. Ancak her zaman böyle olmaz. Tüm bu sakıncaların ortadan kaldırabilmesi için bayilik sisteminin kurulduktan sonra bayilerin denetim altında tutulması gerekir. Ayrıca bayilerin temsil ettikleri işletmeyi tanımaları için onlara eğitimler verilebilir Dağıtım Kanalının Seçimi ve Seçimini Etkileyen Faktörler Dağıtım kanalı her şeyden evvel yönetimin hedef olarak belirlediği hizmet ve çıktıları karşılama amacını taşımalıdır. Kanal bu amacı gerçekleştirirken de, kar elde etmek ve toplam faydayı maksimum yapmak için toplam maliyetleri minimize etmelidir. Maliyetlerin minimizasyonunu sağlayabilmek için bir takım ilkeler göz önünde alınmalıdır. Bu ilkeler: Altunışık, R., Özdemir Ş., Torlak Ö., a.g.e., s

16 a) Dağıtım kanalları son kullanıcıdan tüketiciye doğru düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü dağıtım kanallarını belirleyen faktör tüketicinin satın alma alışanlıklarıdır. b) Seçilen kanallar bir bütün halinde pazarlama programlarının amaçlarına uygun olmalıdır. Eğer işletme geniş bir coğrafi alanda yaygın bir dağıtım amaçlıyorsa sadece toptancı ve perakendeci ile görüşmek yeterli olmayacaktır. c) Dağıtım kanalları, üreticiler tarafından önceden belirlenmiş asgari Pazar payına ulaşmayı sağlamalıdır. Halihazırda çalışan kanal üyelerinin etkinliğini arttırılarak ya da yeni dağıtım kanalları oluşturarak bunu sağlamak mümkündür. d) Kanallar seçilirken, seçilen bir kanalı kullanmak bir diğer kanaldan vazgeçme zorunluluğu doğurmayacak şekilde esnek olmalıdır. Örneğin, üretici işletme Pazar toptancılarla giriyorsa, faaliyette bulunan pazarda, büyük mağaza gibi perakendecilere doğrudan satış yapabilmelidir. e) Dağıtım kanallarında ki kurumların başarılarını belirleyen temel unsur müşteridir. Kanal üyelerinden her biri karşılıklı olarak müşteri üretici konumunda bulunduklarından karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Üreticinin başarısı toptancıya, toptancının başarısı perakendeciye, perakendecinin başarısı da son kullanıcıya ne ölçüde kendine çektiğine bağlıdır. Bu nedenle her işletme diğerinin koruyucusudur ve kanalda sağlıklı ilişkiler her üyenin çalışmasına bağlıdır Pazara İlişkin Faaliyetler Kanal seçiminde Pazar yapısını etkileyen yaş, cinsiyet, meslek gibi demografik özellikler ile potansiyel müşteriler ile hali hazırdaki kullanıcılar, müşterilerin dağılımı ve yoğunlukları, satın alma alışkanlıkları, uygulanacak politikalara olan muhtemel tepkileri göz önünde bulundurmalıdır. Tüketicilerin bölgesel dağılımı ve yoğunluğu da seçimde önemli rol oynar. Tüketiciler belirli bölgelerde yoğun ise bu bölgelerde aracı kullanmak gerekmeyebilir. Tüketici sayısı kalabalık ve bölgesel dağılımda dağınık ise; aracılardan daha fazla yararlanmak gerecektir. 16

17 5.2. Ürüne İlişkin Faktörler Dağıtım kanalında etkili olan aracılar gözüyle, bir ürünün değeri ne kadar düşükse, o ürünün üreticiye ulaşırken izlediği yol o denli uzundur. Birim değer arttıkça dağıtım kanalı kısalır. Ürünün teknik niteliği arttıkça, bozulma süresi kısaldıkça ve tanınmışlık özellikleri artıkça pazarlama kanalı kısalır. Çünkü bu tür ürünlerde hem risk fazladır hem de müşteri kitlesi kemikleşmiş durumdadır. Doğrudan satış kanalı üreticilere ek maliyet getirebileceğinden dolayı yalnızca değeri yüksek olan ürünlerde kullanılır. Tüketim ürünlerinde doğrudan satıştan çok aracıların kullanımı tercih edilir. 5.3 Aracılara İlişkin Faktörler Dağıtım kanalı ve kanalda etkili olan aracılar seçilirken kanal üyelerinin belli işlevleri sağlamadaki beceri ve yetenekleri ile zayıflıkları dikkate alınmalıdır. Taşıma, tutundurma, satış yöntemleri, finansman, stoklama konularında aracıların işbirliği istekleri ve ortaya çıkan maliyetler ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Teknik bilgi düzeyi, beşeri güçleri, kuruluş yerleri ve geçmiş birikimleri, satılacak ürün bileşimleri aracıları belirlemede etkili olan diğer faktörlerdir İşletmenin Yapısına İlişkin Faktörler İşletmenin kendisi ile ilgili faktörler; işletmenin finansal gücü, yönetim yeteneği, kanalı denetleme isteği ve aracılara sağladığı hizmetlerdir Firmalar yeterli finansal kaynaklara sahiplerse, aracılara devrettikleri bazı dağıtım faaliyetlerini üstlenerek bünyelerine artı değerler katabilirler. Bunun için hem doğrudan dağıtıma başvurabilirler hem de kanalın diğer düzeyindeki aracıların etkileri ve denetimleri altına alarak dikey bütünleşme yolunu seçebilirler. Finansal imkânları kıt olan firmalar ise işlevsel özellikleri fazla olan firmalarla irtibat kurarak avanta sağlama yoluna gidebilirler Rekabetin Durumu Küreselleşme ile birlikte, ticarete konu olan ürün ve hizmetler ile bilginin siyasal ve fiziki sınırları ortadan kalkmıştır. Artan alternatif maliyetler hem yeni sektörlerin ortaya çıkmasına neden olmuş hem de mevcut pazarlardaki rekabet 17

18 artmıştır. Küreselleşme ile birlikte sadece rekabet değil aynı zamanda rekabet çeşitleri de artmıştır. Aynı işi yapan rakip işletmelerin çoğalması tüm pazarlar ve dağıtım kanallarını değiştirmiştir. Bir pazarda yeni fiyat öbüründe seçenekler, bir diğerinde kalite ve bir başkasında da servis hizmeti önem kazanmaktadır. Dağıtım kanalları ise sürekli değişim gelişime uğramaktadır. Rekabet bir işletmenin müşterilerin isteklerinin daha etkin olarak yerine getirmesi olarak tanımlanabilir. Rekabet aynı zamanda ürün ve hizmetlerin daha ucuz olarak temin edilmesidir. Dağıtım kanallarında rekabetçi ürün ve hizmetler ortaya koymayan üreticiler; karlılıklarını, büyüme amaçlarını ve hayatlarını devam ettirmemektedirler. 6. Dağıtım Kanallarında İşbirliği Dağıtım kanalını oluşturan her bir kurumun farklı hatta kimi bağımsız kişi ve örgütlerden oluşmasından dolayı, dağıtım kanallarının etkin olarak çalışması kanal üyelerinin iş birliğine bağlı bulunmaktadır. Kanal üyelerinden birisinin sistemdeki varlığını sürdürmek ve ürünün akışını sağlamak için diğerlerine gereksinim duyduğunda, tüm kanal üyeleri ortak amaçlar doğrultusunda hareket edecek ve birbirlerine denk düzeylerde deste sağlayacaklardır. Kanalda işbirliğini sağlamanın ilk adımı olarak, üretici, işletme, toptancıların, perakendecilerin ve diğer aracıların ihtiyaçlarını ve beklentileri anlamalıdır. İkinci olarak ise kanalın her düzeyinde yer alan tüm aracı kurumların, kanaldaki her bir üyenin ihtiyacına duyarlı, düzenli olarak çalışan ortaklıklar kurmaya gereksinimleri vardır. Bu ise etkin olarak çalışan iletişim sistemlerinin kurulmasını gerektirir. Üçüncü olarak, bu ortaklıklar zaman içinde sürekli olarak desteklenmeli ve etkin olarak yönlendirilmelidir. Kanalda iş birliği sağlamanın pek çok yolu vardır. Bunlar içinde en fazla kullanılan işbirliği yöntemleri aşağıda yer almaktadır. Reklâm giderlerini bölüşmek Mağaza için sergilemeler için ödeme yapmak Satın alıcılar arasında yarışmalar düzenlemek Çeşitli depolama işlevleri için indirimler yapmak veya ikramda bulunmak Tanıtım yapacak görevlileri göndermek 18

19 Garanti edilmiş satışlar düzenlemek Dükkânda ve vitrinde kullanılacak sergileme malzemesi vermek Yerel Pazar araştırmaları yapmak Perakendecilerin satış temsilcilerinin eğitimine yardımcı olmak Satış temsilcilerinin ücret ödemelerine kısmen katkıda bulunmak Stoktaki ürünlerin fiyatlarında ayarlamalar yapma olanağı sağlamak İadelerde daha esnek davranmak. 19

20 KAYNAKLAR Mustafa Dilber, Yabancı Şirketler Pazarlama Bilincini Aktarabilir mi? Pazarlama Dergisi, Yıl 3, Sayı 2, Eylül 1997 İŞBAŞI, Ö. Janset, Uluslararası Dağıtım Kanallarında İlişkiler: Bir Yazın Taraması, Akdeniz İ.İ.B.F., 2001 Mucuk, İ., Pazarlama İlkeleri Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1997 Tel, Ö.B., Pazarlama İlkeleri, İzmir, Şubat, 7. Baskı, 1997, Altunışık, R., Özdemir Ş., Torlak Ö., Modern Pazarlama Değişim, İstanbul, 2004 İslamoğlu, H.A., Pazarlama Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2000 Kumcu, E., Dağıtım Kanalının Seçimi, İstanbul,

21 21

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

PAZARLAMA YAKUP BAROUH M.A.

PAZARLAMA YAKUP BAROUH M.A. PAZARLAMA PAZARLAMA Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. PAZARLAMA 1960-1970 li yıllarda pazarlamada ortaya çıkan yeni gelişmeler daha önceki

Detaylı

DAĞITIM POLİTİKASI. Arş. Gör. İsmail Taş Pazarlama İlkeleri Ders Notu

DAĞITIM POLİTİKASI. Arş. Gör. İsmail Taş Pazarlama İlkeleri Ders Notu DAĞITIM POLİTİKASI Arş. Gör. İsmail Taş Pazarlama İlkeleri Ders Notu AJANDA Dağıtım kanalı nedir? Dağıtımın yarattığı faydalar, kanal üyelerinin işlevleri Dolaylı ve dolaysız dağıtım Geleneksel ve çağdaş

Detaylı

We set the standards Bill GATES. Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

We set the standards Bill GATES. Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı We set the standards Bill GATES Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı Franchising Hakkında Franchising Nedir? Franchising Türleri Neden Franchise? Neden İhtiyaç? Franchising sistemi, bir

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU Öğr.Gör.Şule KIYCI 1 BİRİNCİ HAFTA 2 TEMEL PAZARLAMA PAZARLAMA NE DEĞİLDİR? PAZARLAMA NEREDE BAŞLAR? PAZARLAMA NEREDE BİTER? SATIŞ VARKEN PAZARLAMAYA GEREK VAR MI? PAZARLAMADA

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

FİYATLANDIRMA İLKELERİ

FİYATLANDIRMA İLKELERİ FİYATLANDIRMA İLKELERİ Fiyat, bir mala ya da hizmete belli bir zaman aralığında, alıcının ödemeyi, satıcının da almayı kabul ettiği bedeldir. O halde fiyatı belirleyen unsurlar: dır. Ürün, Alıcı, Satıcı,

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Üretim Nedir? Üretim Planı

Üretim Nedir? Üretim Planı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Üretim Planı Üretim Nedir? Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve yer boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 GENEL ÇEVRE ANALİZİ İşlemenin uzak çevresinde bulunan unsurlar; işletmenin sektörel çevresinin bir üst sistemi içinde yer alırlar ve işletme ile doğrudan ilişki içinde bulunmamalarına

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

HAKKIMIZDA Araba Ekspertiz, girişimci bir proje olup, ülkedeki en yaygın ekspertiz ağına sahip olan firmadır. Araba Ekspertiz in amacı 2. el araç alım/satımı esnasında alıcının talep ettiği ekspertiz raporunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK KAVRAMI, PERAKENDECİLİKTE ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESEL TEDARİK... 1 KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 1.1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK TANIMI,

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

- Finansman Teknikleri

- Finansman Teknikleri - Finansman Teknikleri Leasing (Finansal Kiralama): Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen sözleşme süresi

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci SBB Capital Partners Hizmetleri SBB Capital Partners Türkiye yatırım yönetiminde 4 farklı alanda müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket satın alma ve birleşme

Detaylı

Organik tarım gelişmiş ülkelerde artan iç pazar talebini karşılamak için,

Organik tarım gelişmiş ülkelerde artan iç pazar talebini karşılamak için, Esin HAZNECİ GİRİŞ Organik tarım gelişmiş ülkelerde artan iç pazar talebini karşılamak için, Gelişmekte olan ülkelerde ise daha fazla ihracat gerçekleştirebilmek için yapılmaktadır. Türkiye de organik

Detaylı

FRANCHİSİNG SİSTEMİ TANITIMI MURAT Dİ KIRAN PAZARLAMA VE SATI KOORDİNATÖRÜ

FRANCHİSİNG SİSTEMİ TANITIMI MURAT Dİ KIRAN PAZARLAMA VE SATI KOORDİNATÖRÜ FRANCHİSİNG SİSTEMİ TANITIMI MURAT Dİ KIRAN PAZARLAMA VE SATI KOORDİNATÖRÜ Franchise Nedir? Franchising Sisteminin Faydaları Nelerdir? TANIMLAR Franchisee, franchise sistemini satın alan demektir. Franchisor,

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 GİRİŞ Yeni iş ortamında işletmeler hızlı olmak zorundadır. Bunun için daha hızlı tedarik etmek, daha hızlı üretmek ve daha hızlı satmak durumundadır. Bu bölümde yeni bir

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI 1.1. Giriş... 1 1.2. Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Anlayışında Gelişmeler... 5 1.2.1. Pazarlamanın Tanımı... 5 1.2.2. Pazarlama Anlayışında Gelişmeler...

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Üretme ve Dışarıya Yaptırma Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretme ve Dışarıya Yaptırma Kararları İșletmeler, müșteri gereksinimlerinin karșılanması için hem doğrudan bu

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİ Pazarlamanı n özellikleri: Değiş imi kolaylaş rması nsan ihtiyaçları n doyurulması na yönelik olması

PAZARLAMA YÖNETİ Pazarlamanı n özellikleri: Değiş imi kolaylaş rması nsan ihtiyaçları n doyurulması na yönelik olması PAZARLAMA YÖNETİMİ Pazarlamanın özellikleri: Değişimi kolaylaştırması. İnsan ihtiyaçlarının doyurulmasına yönelik olması. Değişken çevre koşullarında yapılması. İnsanlar ve örgütler tarafından yapılması.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

İŞLETME TÜRLERİ İŞLETME TÜRLERİ 24.03.2014. Faaliyet Alanlarına Göre İşletme Türleri

İŞLETME TÜRLERİ İŞLETME TÜRLERİ 24.03.2014. Faaliyet Alanlarına Göre İşletme Türleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu 1. Faaliyet alanlarına göre 2. Tüketici türlerine göre 3. Üretilen mal veya hizmet çeşitlerine göre 4. Üretim araçlarının mülkiyet biçimine göre

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel ÖZET Stok yönetimi İşletmelerin faaliyet alanına göre ya üretimi gerçekleştirmek için ya da müşterilerin isteğine cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel adına

Detaylı

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014 Hizmet Pazarlaması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet 1990 lı yıllar yeniden yapılandırma

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

Franchising in ABC si

Franchising in ABC si Franchising in ABC si 1 FRANCHISING NEDİR? 2 3 FRANCHISING KAVRAMLARI 4 5 FRANCHISE PROTOTİPİ 6 7 8 9 FRANCHISING TÜRLERİ 10 FRANCHISING İN FRANCHISEE AÇISINDAN AVANTAJLARI 11 FRANCHISING SİZE UYGUN MU?

Detaylı

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. Barış Baraz

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. Barış Baraz Çok Uluslu İşletmeler Doç.Dr. Barış Baraz 1. İhracat 2. Ortaklıklar 3. Doğrudan Yabancı Yatırım 1. İhracat Dolaylı İhracat: Kolay. Başlangıçta öğrenme amaçlı. Uzmanlık gerektirmiyor. Yönetim emri veriyor.

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN FİYAT VE FİYATLANDIRMA Pazarlama karması bileşenlernden üçü (ürün, tutundurma ve dağıtım) tüketiciye değer ifade eden bir şeyler sunmaya çalışırken,

Detaylı

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 1-İşletmenin teşkilat yapısı ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 2-Yetki, yetki devri ve sorumluluk 3-Aşırı ve eksik örgütlenme 4-Teşkilat şemaları Bu üniteye neden çalışmalıyız.! Bir işletmede teşkilatlanmanın

Detaylı

1-İşletme kavramını tanımlayarak, işletmenin amaçlarını açıklayınız. 2-Yönetim kavramını tanımlayarak, yönetimin işlevlerini açıklayınız.

1-İşletme kavramını tanımlayarak, işletmenin amaçlarını açıklayınız. 2-Yönetim kavramını tanımlayarak, yönetimin işlevlerini açıklayınız. 1-İşletme kavramını tanımlayarak, işletmenin amaçlarını İşletme: Üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal yada hizmet üretimi amacı güden üretim birimine işletme denir.

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

4. BASKIYA ÖN SÖZ III

4. BASKIYA ÖN SÖZ III 4. BASKIYA ÖN SÖZ 1980 li yılların ortalarından itibaren Türkiye nin ekonomik yapısındaki değişim ve dönüşümlere bağlı olarak perakende sektöründe de benzer değişim ve dönüşümlerin yaşandığı açıktır. Bu

Detaylı

Şok İndirim Mağazalarının Satışı. 8 Haziran 2011

Şok İndirim Mağazalarının Satışı. 8 Haziran 2011 Şok İndirim Mağazalarının Satışı 8 Haziran 2011 Yasal Uyarı Migros Ticaret A.Ş. ( Şirket ) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır. P1 Bu açıklamadaki

Detaylı