İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim"

Transkript

1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No n Konusu Plan/Proje Sahibi Birim Personel Sayısı * Ticaret İşleri Dairesi Bşk. 13 * Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 5 * Çevre Kor. Ve Kont. Dai.Bşk. 24 * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk. 19 * Tesisler Dai. Bşk. 6 * Yatırım ve İnş. Dai. Bşk. 57 * Projeler Dairesi Bşk. 4 * Su Tesisleri Dairesi Bşk. 19 * Abone İşleri Dai. Bşk. 10 * Su Arıtma Dai. Bşk. 19 * Su ve Yapı İşleri Dai. Bşk * İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk. 7 * Makine İkmal ve Tesisler Dai.Bşk. 6 * Çevre Kor. Ve Kont. Dai.Bşk. 34 * Abone İşleri Dai. Bşk sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu * Projeler Dai. Bşk. 4 * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk. 19 * Tesisler Dai. Bşk. 6 * Yatırım ve İnş. Dai. Bşk. 57 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 23 * Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 41 * Kanalizasyon Dai. Bşk. 21 * Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. 12 * Ticaret İşleri Dai. Bşk. 13 * Su ve Yapı İşleri Dai. Bşk. 4 * Su ve Kanal İşletme Dai. Bşk. 7 Toplam: 349 * Ticaret İşleri Dai. Bşk. 17 * Çevre Kor. Ve Kont. Dai.Bşk. 24 * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk sayılı Kamu İhale Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği (Mal Alımı, Hizmet Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı, Yapım İşleri İhaleleri ve Tüm Yönleriyle Uygulama Yönetmelikleri) * Yatırım ve İnş. Dai. Bşk. 57 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 19 * Abone İşleri Dai. Bşk. 10 * Su Arıtma Dai. Bşk. 19 * Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. 10 * Hukuk Müşavirliği 11 * Su ve Kanal İşletme Dai. Bşk Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Uygulamaları * Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. 17 Toplam: 17

2 5 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu * İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk * İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk Sayılı İş Kanunu * Destek Hizmetleri Dai. Bşk. 2 * Ticaret İşleri Dai. Bşk. 3 Toplam: Sayılı İmar Kanunu * Emlak İstimlak Dai. Bşk 12 Toplam: 12 Vergi Mevzuatı * Strateji Geliştirme Dai. Bşk Sayılı SGK Kanunu Uygulamaları ve Personel Özlük İşlemleri * Destek Hizmetleri Dai. Bşk. 2 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 3 * İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk. 11 Toplam: 16 Hizmet Alım İhalelerinde Hakediş,Sözleşme ve Uygulama Süreci (Görev Yetki * Destek Hizmetleri Dai. Bşk. 2 ve Sorumluluklarıyla) * Su Tesisleri Dai. Bşk. 9 Toplam: 11 * İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk. 3 Taşınır Mal Yönetmeliği ve * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk. 2 Uygulamalar * Makine İkmal ve Tesisler Dai. Bşk. 2 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 3 * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 4 * Projeler Dai. Bşk. 4 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 4 * Su ve Yapı İşleri Dai. Bşk. 3 Toplam: 15 Taşınır Kayıt İşlemleri ve Kontrol Kanunu Yeni Tüketici Yasası * Hukuk Müşavirliği 11 Toplam: 11 İç Kontrol Mevzuatı * Su İsale Dai. Bşk. 2 EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Kanun Yönetmelik ve Uygulamaları * Su Tesisleri Dai. Bşk. 2 Dış Kaynaklı (Dünya Bankası ve AB Fonları) Finans * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 6 Uygulamaları Stratejik Yönetim (Stratejik Plan Hazırlama Revizyon Değerlendirme Teknikleri, Performans Programı, Faaliyet Raporu Hazırlama Teknikleri Mevzuat ve Gelişmeler) Performans Esaslı Bütçeleme * Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 7 * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk. 3 * Tesisler Dai. Bşk. 6 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 14 Toplam: 30

3 Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi (Araştırma * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk. 7 Projeleri) * Su Tesisleri Dai. Bşk. 4 Toplam: 11 Raporlama Teknikleri (Çalışma ve İş Analizi * Su Tesisleri Dai. Bşk. 5 Geliştirilmesi Kapsamında) Risk Değerlendirme * Su Tesisleri Dai. Bşk. 1 4 Kalite Yönetimi (İşletmelerde Kalite ve * Kanalizasyon Dai. Bşk. 7 Verimliliğim Yükseltilmesi) Toplam: 92 Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi * Su İsale Dai. Bşk. 2 Performans Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri * Tesisler Dai. Bşk. 6 Atıksu Arıtma Tesislerinde Çevre Yönetimi ve Mevzuatı 3 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 18 Resmi Yazışma Kuralları ve * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 61 Evrak Kayıt Sistemi * İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk. 3 * Destek Hizmetleri Dai. Bşk. 2 Toplam: 84 İnteraktif, Web ve Ofis Tabanlı Veri, İstatistik, Sunum ve Yayın Programları (Access, SPSS, Excel, Publisher, vb.) * Su Tesisleri Dai. Bşk. 9 Toplam: 9 * Kanalizasyon Dai. Bşk. 13 * Tesisler Dai. Bşk. 8 * Makine İkmal ve Tesisler Dai. Bşk. 2 * Emlak ve İstimlak Dai. Bşk 13 Toplam: 36 MS Office Uygulamaları (Windows, Word, Excell, Powerpoint vb.) Windows Server 2008 * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk. 3 Toplam: 3 * Ticaret İşleri Dai. Bşk. 6 * Projeler Dai. Bşk. 34 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 15 * Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. 13 * Makine İkmal ve Tesisler Dai. Bşk. 1 * Su ve Yapı İşleri Dai. Bşk. 26 Toplam: 95 * Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. 12 Auto-Cad * Su Tesisleri Dai. Bşk. 14 Netcad Eğitim * Su ve Yapı İşleri Dai. Bşk. 27 * Makine İkmal ve Tesisler Dai. Bşk. 1 * Projeler Dai. Bşk. 35 Toplam: 89

4 * Su ve Yapı İşleri Dai. Bşk. 21 Microstation V8i * Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. 12 * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk. 2 * Projeler Dai. Bşk. 34 Toplam: İleri Network 69 *Su Tesisleri Dai. Bşk. 2 * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk. 3 Oracle Database Yönetim ve * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk. 2 Uygulamaları * Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. 3 Yazılım Uzmanlık * Su Tesisleri Dai. Bşk. 2 * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk. 4 Bilgisayar Operatörlüğü * Su Tesisleri Dai. Bşk. 18 Toplam: 18 Üç Boyutlu Çizim Programı (Solid Works) Autocad ve Ms * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 5 Office * Su Tesisleri Dai. Bşk. 1 İngilizce * Su Tesisleri Dai. Bşk. 5 Kişisel Gelişim * Su Tesisleri Dai. Bşk. 11 Toplam: 96 Etikili İletişim Teknikleri * Su Tesisleri Dai. Bşk 7 Toplam: 7 Kişiler Arası İletişim Beden Dili * İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk. 2 ve Stres ve Öfke Yönetimi * Su Tesisleri Dai. Bşk. 13 Toplam: 15 Çatışma ve Stres Yönetimi * Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk Problem Çözme ve Karar verme Teknikleri * Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk Kişisel Güven ve Kurumsal Kimlik Temel * Su Tesisleri Dai. Bşk. 141 Toplam: 141 Kişisel Sunum ve İletişim Temel * Çevre Kor. Ve Kont. Dai. Bşk. 28 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 7 Toplam: 35 Takım Çalışması * Su Tesisleri Dai. Bşk. 32 Toplam: 32 Liderlik ve Liderlik Geliştirme * Su Tesisleri Dai. Bşk. 12 Toplam: 12 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 5 * Tesisler Dai. Bşk. 232 * Su Kanal İşletme Dai. Bşk İletişim ve Motivasyon Halkla İlişkiler * Abone İşleri Dai. Bşk. Tüm Çalışanlar * Su Tesisleri Dai. Bşk. 15 * Destek Hizmetleri Dai. Bşk. 2 17

5 49 Sayaç Okuma ve Açma Kesme Biriminde Personelin Aboneler ile olan İletişimi ve Davranış Biçimlerinde Karşılaşılan veya Karşılaşılabilecek problemlerin çözümü veya en düşük düzeye indirilmesi Konusunda Hizmet- İçi Eğitim Düzenlenmesi Açma Kesme Biriminde Büro İş Akışının Sağlıklı Yürütülmesi, İş Kontrolünün Sağlanmasına 18 Yönelik Hizmet-İçi Eğitim * Abone İşleri Dai. Bşk. Düzenlenmesi Toplam: Abone İşleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Şubelerde Abonman, Tahakkuk ve Tahsilat Konusunda Uygulama Birliğinin Sağlanması ve Abonelerin Sorunlarının En Kısa Sürede Çözümlenmesine Yönelik Hizmet-İçi Eğitim Düzenlenmesi Toplam: 35 Eğiticilerin * Destek Hizmetleri Dai. Bşk. 2 Hijyen/sanitasyon ve 35 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 6 tertip/düzen Toplam: 91 Afet ve Acil Durum * Destek Hizmetleri Dai. Bşk. 10 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 15 Toplam: 78 İlk Yardım ve Acil Tedavi İş Sağlığı ve Oryantasyon * Su Tesisleri Dai. Bşk İş Tehlike Analizi * Su Tesisleri Dai. Bşk. 8 Toplam: 71 Laboratuvar İş * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 10 İlişki Yönetimi ve Bakımı Temel * Çevre Kor. Ve Kont. Dai. Bşk Tehlikeli İşler İçin Çalışma İzin * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. Sİstemi 66 6

6 Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 34 Toplam: 34 Elektrik İş * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 5 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 11 Toplam: 16 Kapalı / Kısıtlı Alanda İş * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 31 * Su Tesisleri Dai. Bşk Kaynak / Kesme / Sıcak İş * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 16 Toplam: 16 İnşaat İş * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 2 Tehlikeli Kimyasallar ve İletişim * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 22 İş * Su Tesisleri Dai. Bşk. 2 4 Forklift İş * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 19 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 3 Toplam: Ofis/Büro Ekran İş 22 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 9 Toplam: 72 Merdiven ve Platformlarda İş * Atıksu Arıtma Dai. Bşk Yüksekte Çalışma İş * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 31 Toplam: 31 İkaz Levhaları ve Uyarı İşaretleri * Su Tesisleri Dai. Bşk. 25 Toplam: 110 Makine Koruyucuları-Kullanıcı * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 30 Toplam: 30 Tahrikli, Tahriksiz El Aletleri İş * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 30 Toplam: 30 Basınçlı Kaplar İş * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 25 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 5 Toplam: 30 Düşme/Takılma/Kayma İş * Su Tesisleri Dai. Bşk. 26 Toplam: 111 Mekanik/Metal Atölye İş * Atıksu Arıtma Dai. Bşk Toz/Gaz/Buhar Etkileri ve * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 66 Korunma Yöntemleri * Su Tesisleri Dai. Bşk. 6 Toplam: 72 Malzeme Kaldırma ve Taşıma Teknikleri * Su Tesisleri Dai. Bşk. 2 5

7 Meslek Hastalıkları ve Korunma * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. Yöntemleri 63 3 Yangın ve Patlama * Su Tesisleri Dai. Bşk Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama (ATEKS * Destek Hizmetleri Dai. Bşk Yönetmeliği) Çukurda Çalışma İş * Su Tesisleri Dai. Bşk Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Bertarafı 3 Deniz Deşarjı Uygulamaları * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 7 Toplam: 7 Otomasyon, Uzaktan Algılama * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 5 Sistemleri ve Uygulamaları * Su Tesisleri Dai. Bşk. 7 Toplam: 12 Vinç Kullanma * Su Tesisleri Dai. Bşk. 5 Temel Hidrolik ve Pnömatik * Su İsale ve Dağıtım Dai. Bşk. 5 * Su Tesisleri Dai. Bşk. 5 Enerji Kilitleme / Etiketleme * Atıksu Arıtma Dai. Bşk. 6 (KET) * Su Tesisleri Dai. Bşk. 2 Toplam: 8 Pompa Sistemleri, Sorunları ve * Su İsale Dai. Bşk. Uygulamaları 11 Toplam: 11 Yüksek Gerilim Sistemlerinde ve Trafolarda Arıza Tespit * Su İsale Dai. Bşk. 6 Yöntemleri Otomatik Kompanzasyon ve Harmonikler * Su İsale Dai. Bşk. 6 Endüstride PLC-Scada * Makine İkmal ve Tesisler Dai. Bşk. 1 Teknikleri ve Uygulamaları * Kanalizasyon Dai. Bşk. 1 Endüstride Trafo, Transmatörler ve Salt 8 Sistemlerin Bakım ve Onarımı Toplam: 8 Endüstride Elektrik Motorları İşletme,Bakım,Onarım,Hız Kontrol Sistemleri ve Enerji * Makine İkmal ve Tesisler Dai. Bşk. 3 Tasarruf Toplam: 3 Endüstride Otomatik Kontrol ve Ölçme Teknikleri 2

8 Rulmanlı Yataklar, Planlı Yağlama ve Bakım 3 Toplam: 3 Dağıtım Hat ve Şebekeleri Proje ve Tesis - Kompanzasyon (AG/YG) - Topraklamalar - Elektrik Dağıtım Sisteminde İş (TEDAŞ) * Makine İkmal ve Tesisler Dai. Bşk. Toplam: 1 Trafolar (Dağıtım ve Güç Trafoları) 6 Yer Altı Kabloları ve Havai Hatları - Topraklama 1 Toplam: 1 YG Teçhizatı ve Manevraları 10 Uygulamalı Pompa Bakım ve İşletme Tekniği 3 Toplam: 3 Ekap Rehberi 8 Toplam: 8 Elektrik Makineleri (Senkron/Asenkron Motorları) - Asenkron Motor Kumanda Teknikleri Toplam: 4 Kesiciler, Ayırıcılar 4 Toplam: 4 Transformatörler 4 Toplam: 4 Hız Kontrol sistemleri 1 Toplam: 1 Senkron Motor Yol Verme Sistemleri * Kanalizasyon Dai. Bşk. 1 Toplam: 1 TSE Zaman Yönetimi - Hata Türleri ve Etkileri Analizi - Değişim ve Sürekli İyileştirme- Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Toplam: 4 TSE EN ISO Enerji Yönetimi Sistemi Temel, 5 Dokümantasyonu - İç Teknik Endüstride Korozyon ve Katodik Koruma sistemleri

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığı nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. Bağlı Kuruluşların Koordinasyonu

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İZMİR - Eylül 2013 SUNUŞ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu Ülkemizin en önemli can alıcı sorunu olmaya devam etmektedir.

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI

2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN DERS KONU BAŞLIKLARI 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA İLAN EDİLECEK UNVANLARA İLİŞKİN A) GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR İÇİN: 1-) İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ 10 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 SUNUŞ Yönetimde gelinen nokta yönetişimdir. Değişimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten ve yönetilen ikilisi artık yerini ortak anlayışa bırakmıştır.

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı