T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Nisan 1997 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Nisan 1997 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Nisan 1997 SALI Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı; 97/ Kasım 1996 târihinde Ankara'da imzalanan eku "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticari Denizcilik Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanhğı'mn 3/2/1997 tarihli ve SLGY sayılı yazısı üzerine, 31/5(1963 tarihh ye 244 sayıh Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/2/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Prof Dr. T. ÇİLLER Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. F. ADAK Devlet Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI N. ERCAN Doç. Dr. A. GÜL GUL Devlet Bakanı Devlet Bakanı Bakam I. SAYGIN Prof Dr. S. TEKİR Devlet Bakanı Devlet Bakanı N. K. ZEYBEK L. ESENGÜN Devlet Bakanı Devlet Bakanı B. AKSY G. DAĞDAŞ Devlet Bakanı Devlet Bakanı A. YILMAZ Prof Dr. S. GÜNBEY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Ş. KAZAN T TAYAN Adalet Bakanı Milli Savunma Bakam N. KURT M. ALTINSY Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. S. ENSARİĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Bakam H. U. SÖYLEMEZ -T T. R. GÜNERİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. AKŞENER Doç. Dr. A. ŞENER İçişleri Bakanı Maliye Bakara Prof. Dr. M. SAĞLAM Milli Eğitim Bakanı C. AYHAN Bay. ye İsk. Bakam YAKTUNA Sağlık Bakanı Ö. BARUTÇU Ulaşhrma Ulaştırma Bakam M. DEMİRCİ N. ÇELİK Tanm ve Köy. Bakanı Çal. ve Sos. Güv. Bakanı i. KAHRAMAN B. YÜCEL Kültür Bakam Turizm Bakanı Resmi Gazete Kodu : A. YILMAZ M. R. KlîTAN Sanayi ve Tic. Bakam V. Enerji ve Tabii Kay. Bakanı M. H. DAĞLI M, DEMİRCİ mıan Bakanı Çevre Bakara V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 29 Nisan 1997-Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticari Denizcilik Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti bundan böyle Akit Taraflar olarak adlandırılacaktır, iki ülke arasındaki ticari deniz taşımacılığını eşitlik ve karşılıklı yarar ilkeleri çerçevesinde geliştirmeyi ve uluslararası denizciliğin gelişmesine seyrüsefer serbestliği prensipleri ışığında katkıda bulunmayı arzu ederek, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: MADDE 1 Bu anlaşmanın amacı: - İki ülke arasında deniz ticareti alanındaki ilişkilerin karşılıklı olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi, - Deniz ticareti alanında yakın işbirliğinin temini, - Uluslararası denizcilikle ilgili işlemlerin normal gelişmesine zarar verecek hareketlerden kaçınılması, - İki ülkede mevcut gemi inşa ve tamir tesislerinin kullanılmasının teşvik edilmesi, - Bütün olarak iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişiminin arttırılmasıdır: MADDE 2 Bu Anlaşma'da: 1. "Akit Taraf Gemisi" terimi, o ülkede gemi siciline kaydedilen ve o ülke mevzuatına uygun olarak bayrağını taşıyan herhangi bir gemi anlamına gelecektir. Ancak bu terim, - Savaş gemileri ve kamu kuruluşlarınca inşa edilen ve/veya ticari amaçlar dışında kullanılan gemileri, - Balıkçı teknelerini kapsamaz. 2. "Gemi mürettebatı üyesi" terimi, mürettebat listesine dahil olan ve seyir esnasında ve/veya servis sırasında gemide iş yapmak amacıyla istihdam edilmiş kaptan veya diğer herhangi bir kişi anlamına gelecektir. MADDE 3 1. Bu Anlaşma, bir taraftan karasuları da dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve diğer taraftan karasuları da dahil olmak üzere Ukrayna sınırları dahilinde uygulanır. 2. Akit Taraflardan herbiri, diğer Akit Tarafın gemilerine limanlara serbestçe giriş-çıkış, limanların kargo yükleme-boşaltma ve yolcu indirme ve bindirme işlemlerinin yapılması, normal ticari ilişkilerin gerçekleştirilmesi ve tüm seyir servislerinin kullanılmasında, kendi gemilerine uygulanan muamelenin aynısının yapılmasını garanti edecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 29 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 3. Bu maddenin 2. alt-paragrafında yeralan hükümler, a. Yabancı gemilere açık olmayan limanlara; b. Akit Taraflardan her birinin kuruluşları veya endüstrilerine tahsis edilen faaliyetlerine, özellikle ulusal kabotaj, römorkaj, kurtarma, denizde yardım ile balıkçılık faaliyetlerine ve özellikle okyanus balıkçılığı faaliyetlerine uygulanmayacaktır. c Akit Taraflardan birince kendi gemilerine garanti edilen zorunlu kılavuz alma gereklerinden muaf tutulması hususunun diğer Akit Taraf gemilerine de teşmil edilmesini zorlamayacaktır. d. Yabancıların giriş ve kalışlarını düzenleyen kurallara uygulanmayacaktır. MADDE4 Akit Taraflar, kendi kanunları ve liman mevzuatları çerçevesinde, gemilerin limanlarda bekleme sürelerinin imkanlar dahilinde kısaltılması için gerekli tedbirleri alacaklar ve sözkonusu limanlarda yürürlükte bulunan idari, gümrük ve sağlık işlemlerinin basitleştirilmesini sağlayacaklardır. MADDE 5 1. Akit Taraflardan biri tarafından düzenlenen ve/veya tanınan geminin tabiyeti, tonajını gösteren belgeler ve diğer gemi belgeleri, diğer Akit Tarafca tanınacaktır. 2. Gemilerin Tonajlarını Ölçme Uluslararası Sözleşmesi (1969) veya yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmiş tonaj belgelerine sahip Akit Taraflardan her birinin gemileri, diğer Akit Tarafın limanlarında tekrar ölçüm işlemlerinden muaf tutulacaklardır. Akit Taraflardan birinin tonaj ölçme sistemini değiştirmesi halinde, bu Akit Taraf eşdeğer şartları belirlemek amacıyla diğer Akit Tarafı bu değişikliklerden haberdar edecektir. MADDE 6 Akit Taraflardan her biri diğer Akit Tarafın yetkili makamları tarafından verilmiş olan gemi adamlarının kimlik belgelerini tanıyacak ve bu belgeleri taşıyanlara 7. maddede şartları belirtilen hakları sağlayacaktır. Sözkonusu kimlik belgeleri: - Türkiye Cumhuriyeti yönünden "the Seaman's Identity Card-Gemi Adamı Cüzdanı" - Ukrayna yönünden ise the "Seaman's Passport" veya the "The Seaman's Identification Card"dır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 29 Nisan Sayı: Akit Taraflar, yukarıda sözüedilen gemi adamı belgelerine sahip olan, ancak istenmeyen kişilerin kendi ülkelerine girişlerini yasaklama hakkını saklı tutarlar. MADDE 7 1. Akit Taraflardan birinin adli makamları, diğer Akit Taraf gemisi mürettebat üyelerinden birinin denizcilik hizmet sözleşmesinden doğan taleplerini, diğer Akit Tarafın yetkili diplomatı ve/veya konsolosluk memurunun rızası olmadıkça kabul etmeyecektir. 2. Akit Taraflardan birine ait gemi mürettebatından birinin, gemi diğer Akit Tarafın karasularında bulunduğu sırada gemide suç işlemesi halinde, geminin bulunduğu yerdeki Akit Taraf yetkili makamları aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, geminin bayrağını taşıdığı ülkenin yetkili diplomatı ve/veya konsolosluk memurunun rızası olmadan bu kişi hakkında kanuni takipte bulunmayacaklardır: a. Suçun sonuçlan diğer Akit Taraf ülkenin sınırlarına kadar uzanmıyorsa; b. Suç, o Devletin kamu düzenini veya güvenliğini tehlikeye düşürmüyorsa; c. Suç, o Akit Tarafın kanunları uyarınca büyük bir suç oluşturmuyorsa; d. Suç, o geminin mürettebatı dışındaki herhangi bir kişiye karşı işlenmemişse. 3. Bu maddenin 2. alt-paragrafındaki hükümler, her iki Akit Tarafın yetkili makamlarının mevzuatlarında yeralan kontrol etme ve soruşturma haklarına halel getirmez. MADDE 8 1. Akit Taraflardan birinin gemisi diğer Akit Tarafın sahili açığında hasara uğrar, karaya oturur, sahile vurur ve/veya başka bir kazaya maruz kalırsa, gemi ve kargosu, diğer Akit Tarafın topraklarında, o ülkenin gemileri ve/veya yüklerine uygulanan aynı muameleden yararlanacaktır. 2. Mürettebat ve yolcular olduğu kadar geminin kendisi ve yüküne, herhangi bir zamanda kendi gemilerine verilen koruma ve yardım ölçüsünde koruma ve yardım konusunda garanti verilecektir. 3. Bu maddenin hükümleri, diğer Akit Taraflardan birinin veya ikinci Akit Tarafça yetkili kılınan makamların, geminin kurtarılması veya gemiye, mürettebatına, yolcularına ve/veya yüküne karşı sağlanan herhangi bir yardım karşılığında uygun bir tazminat talep etme haklarına halel getirmez. 4. Bir gemi hasara uğradığı takdirde, içindeki yük ve malzemeler, bu maddenin 1. altparagrafında belirtilen gemiden çıkartılıp kurtarıldığında, bu yük ve malzemeler diğer Akit Taraf ülkesinde kullanılmamak ve/veya tüketilmemek koşuluyla herhangi bir gümrük resmine tabi tutulmayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 29 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 9 Bu Anlaşmadaki hükümleri yürütmek üzere Akit Tarafların yetkili makamları : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Ukrayna Hükümeti tarafında - Ulaştırma Bakanlığı'dır. MADDE 10 Akit Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: a. Ticaret sözleşmeleri uyarınca iki Akit Tarafın gemilerinin, karşılıklı olarak ticari denizciliğe katılmalarının geliştirilmesi. b. Her iki Akit Taraf gemilerinin diğer Akit Taraf limanlan ve üçüncü ülkelerin limanlan arasındaki ticari deniz taşımacılığına katılmalarını engellemeyeceklerdir. Bu amaçla, taraflar eşitlik ve karşılıklı yarar prensipleri uyarınca özellikle ortak deniz hatları açılmasının geliştirilmesini sağlayacaklardır. Bu Maddenin hükümleri üçüncü ülkelerin gemilerinin Akit Taraflar limanlan arasındaki ticari deniz taşımacılığına katılma haklarını sınırlamayacaktır. MADDE 11 Akit Taraflardan birinin ülkesinde kayıtlı ve gerçekten denetlenen denizcilik teşebbüsleri veya firmaları, diğer Akit Taraf ülkesinde kazanılan gelir üzerinden bu ülke kanunları uyarınca vergi ödeme zorunluluğundan iki Akit Taraf ülke arasında yapılan Anlaşma'nın hükümleri çerçevesinde muaf tutulacaklardır. MADDE 12 Akit Taraflar kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde, ticari deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetkili makamlar ve/veya ticari kuruluşlar arasındaki etkili işbirliğini destekleme ve geliştirme konusunda gayret sarfetmeye devam edeceklerdir. Akit Taraflar, özellikle denizcilik kuruluşları ve özel sektör arasında karşılıklı danışma ve bilgi alışverişinde bulunulmasını desteklemek hususunda mutabık kalmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 29 Nisan Sayı: MADDE 13 Bu Anlaşmanın yorumu ve/veya uygulanması hususundaki herhangi bir anlaşmazlık her iki Akit Tarafın yetkili makamları arasında karşılıklı anlayış yoluyla çözümlenecektir. Eğer yetkili makamlar herhangi bir sonuca ulaşamazlarsa, anlaşmazlık diplomatik kanallar vasıtasıyla çözümlenecektir. MADDE 14 Bu Anlaşma, Akit Tarafların kendi mevzuatları uyarınca gerekli formalitelerin, tamamlandığının diplomatik kanallardan karşılıklı olarak tebliğinden sonra yürürlüğe girecektir. Bu Anlaşma, Akit Taraflardan birinin diğer Akit Tarafa yazılı olarak Anlaşmanın fesih ihbarında bulunmasından altı ay sonrasına kadar yürürlükte kalacaktır. Yukarıdaki hususları teyiden Hükümetleri tarafından gerekli şekilde yetkili kılman aşağıdaki imza sahipleri bu Anlaşma'yı imzalamışlardır. Ankara'da 27 Kasım 1996 tarihinde, Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce olarak bütün metinler aynı derecede geçerli olmak üzere üç nüsha olarak düzenlenmiştir. Yorum konusunda uyuşmazlık halinde İngilizce metin geçerli olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Ukrayna Hükümeti Adına Gürcan DAĞDAŞ Devlet Bakanı Ivan P. DANKEVYCH Minister of Transport Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 29 Nisan Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa,:? VTHA Miac ypflflm TypeubKoî PecnyÖJiİKH i yphflm YKpaÎHH npo MopcbKe TproBCJibHe cyahomıabctb ypjüt Typem>Koî PecnyÖJiiKH i Ypaa CTpHH, ykpaîhh, Ha^najıi /lorobipıd 6a»aK>HH posbhbath MopcbKe ToproBCjrbHe cyton^nabctb Mi»c flbma KpaÎHaMH Ha 3acajıax pibhocti i BsaeMHi BHTT, a TaKoac 3 MCTK) nojıanbuıoro posbhtky «iachapozthoro ToproBejn>Höro cvton^nabctsa na aacaaas npıamunib CBÖJH MopenjıasctBa, noroahjihcb a mrachebhkjiaflehhm: CTAtTSI 1 MCTK» uieî Yroau e: peryjnobahhh i posbhtk BaaeMBİTocHH MİMCflBMa flepxasamhb c^epi ToproBeJibHoro cvtonjiasctba, aağeşnenchha richoro cnibpoöithhiitba B c4)epi ToproBe;n>Horo cyflhoilnabctba, yhhkhehha fliö, mo 3aB;ıaK)Tb ırnco^h HopMaJibHMy posbirncy MiacHapoTHX MopcbKHx nepebeschi), 3aX^eHHfl ao SUKpHCTaHHa İCHyK)HHX cyaho6yflibhhx i cyahopemhthhx noryachocrefi o6ox KpaîH, cnphhhhh aaranshmy po3bhtky ToproBeJibHHx i ekhmi'roıcc BİHCHH MİX TMa flep»abamh. CTATTH2 y lüö yroai: 1. TepMiH "cyztho ^orobiphoî CropcHH" oşhaıae 6yab-aKe cyflho, mo aapeecrpobahe Ha TepHTopiî uieî CTopoHH i Hece îî npanop sriflho 3 u aakhamh. IİCH TepMİH, oflhak, He BKjnonae: BiücbKBİ Kopaöjıi, a6o imni UHBİJISHİ cyana, HKI aöyflbah aöc/ö BHKopHCTByBaHo 3a HeKMepuiöHHMH ııph3hahehhamh, phöajibcbki cyflha. 2. TepMİH "^CH "ckinaacy cyana" oananae KamraHa IH öyflb-aıcy oco6y, HKa iuftch saiburra mp. nac peficy na öopry cyta BHKHaHHHM o6ob'.a3kib, mo nob'flaahi 3 ekcjlnyarauiek) îi/a6o oöcnyrobybahiacm cyana i HHS im'a BiuaoHeHo B cytby pojib. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa: 8 RESMİGAZETE 29 Nisan Sayı: CTATTHS 1. ZlaHa yrofla aactocosyetbch na TepHTopiî, saca Biunonae TepnTopiajiiHi sosa TypeıibKoî PecnyöjıİKH 3 o;ihoro 6oKy i na TepHTopiî, HKa BKJHonae tepmopiajibhi boot YKpaîHH 3 ;ıpyroro 6oKy. 2. Koacna ^orobipna CTopona aaöesnenye cy^am ihliıoî /lorobipnci CTopoHH Tase mc BiflHoıneHHa, HKe BHa aaöeane^e cboîm B,nacHHM cyaham y lacthhi: BİJibHoro.aocTyny b nopjh, BHKopHCTaHHa nopris ojı^ HaBaHTaaceHHH i posbahraacehha BamraadE i jxjisı nocaokh i BHcazucH nacaachpib, szuhchchhh 3BHqaHHHX KMepuimoDc onepauih i KopHCiysaHH^ BciMa nocjıyramh ajih MopenjıaBCTsa. 3. UojtoaceHHH nyhkty 2 uieî CTaTTi: a) He noııihpıoıti)ca na nopth, aarpırri RJIR 3axofly ih03e>qdix çyacn; 6) He noıhhpıoıotbch na bhjih aijuishocti, uio sapeaepbbani kojkhoio 3,floroBipHHX CTopiH juın cboîx oprahisauih i nizpıphemctb, aokpema HauioHanbHHH KaöoTa», öykchpybaraıa, pariimıhtbo, MopcbKa flonomora, PHÖJIBCTB BKJHHaiHH KeaHCbKe; b) He 3o6oB'5i3yK)Tb /HoTBipHy CTopoHy noıratprobath na cy;oıa inmoî /torbiphî CTpHH BHHHTKH 3 npabhji o6ob'h3kbî JIUMaHCbKÎ npbflkh, mo HaaaıoTbca cboîm BJıacHHM cyanam; r) He TopKajoTbCH npabhji Bİa^ıy i nepeöybahhh ih03emuib. CTATTfli /torobiphi CTopoHH BKHBaıoTb y Meacax cboîx 3aKHiB i noptbicc npabhji ycix moxjihbhx 3axo;ıiB ;ijm ckopoıehha nepeöjrsahhh cy^en y cboîx nptax i CnpomeHHH ajimihictpathb2ihx, MHTHHX i KapaHTHHHHX (JjopMajTbHocTeH, ^DDaa y UHX noptax. CTATTİ 5 1. /tokymchth, mo nizrreepflacyıtb HanioHajibHicTb cyfleh, oömiphi CBtaomBa Ta İHHii cytbi flkymehth, BHaani ft/a6o BHSHaHi o/chieıo 3 3orBİpHHX CTpİH, BH3HaBaTHMyTbCa İnmK) /torbiphk) CTpHKJ. 2. Cyana ko«hoî 3 /torobiphhx CTopiH, 3a6e3neHeHİ oömiphhmh CBİflIITBaMH, BHaaHHMH y BİZmBİflHCTİ 3 Mİ2CHapflHK) KoHBCHUİeK) IIp BHMip cyflhboro THHaacy 1969 poıcy a6o aikdhhmh aaronamh, 3BİJIbHaîTbCH BİP, HBTpHr BHMİpiBaHHa THHa«y B nptax İHUIl florobipnoî CTopoHH. Y EHnamcy 3Mİhh chctcmh BHMİpy TosHaacy o/chieıo 3 /^orobipracc CTopiH sona İH4)opMye ihliıy /lorobiphy Ctopony npo MeroK) BnpoBan^ccHHH pibhhx ymos. CTATrH,6 3Mİhh s KoacHa /lorobipna CTopoHa BHsnae nocbiahchhh ocoöh MopaKİB, hki BHsaHİ KMneTeHTHHMH opranamh imııol ^orobipnoî CTopomı, i Haaae BJiacHHKaM TaKHx nocbij^ehb npasa, SKi nepe^zıöanehi aa ymcsamh Ctettİ 7. Yürütme ve İdare Bölüınü Sayfa : 8

9 29 Nisan Sayı: RESMİGAZETE Sayfa : 9 TaKHMH nçıcbtzthehhîîmh CÖH e: mo ctocyetbca Typem>Koî PecnyöjıiKH, "IIocBİTeHHH CÖH MpaKa"; mo CTcyeTbca YKpaîHH, "lîacnopt MopHKa" aöo "IIocBijiHeHHa CÖH Mpsöca". /üorobiphi CropoHH aöepiraıtb, osnak, npaso BiflMoBHTH y B'Î3/U na CBK) TepHTopiıo öy;ıı>-akih ocoöi, HKa Mae BHmeaasHaHeHe nocbianehha CÖH MopsKa, ajıe HKy BHH BHSHaKiTi) HeöaacaHK). CTATTfl? 1. IIpaBooKopoHHi oprahh /lorobiphhk CröpiH ne 6y;ıyTb nphhmath ao poarjıaay noaobh, snci BHHHKaıoTi» 3 VTT naıimy B pojii ^ffena ekiıraacy cyana İHınoî /lorobiphoî GTopoHH Ğea 3roflH KMnereHTHoî flhnjıoma-nrahoî fi/aöc KHcyjfficbKoî nocaj5oboî CĞH uieî irauoî CTopoHH. 2. Y STiazpcy, HKmö HJieH CKinâ^ cyana oflhieî /torobiphoî CTopoHH aaihchhts ajtoihh Ha ÖopTy cym&y mo 3HaxoTTBCH B nopjy ihmoî jjorobipnoî CTopoHH, B/ıajîa lüeî imuoî,âorobiphî CTopoHH ne Ğy,ne nepecjıizıybath üoro 063 3ro4H KMnereHTHî ^njimatîrdfoî ö/aöo KHcyjıı>cbKÎ o4)iı4öhoî CĞH KpaîHH npanopa cyflha, SKmo, na jjymky ara^ahoı B;ıa,aH: a) HacJiijiKH 3jiTHHy He po3nobck),nacyıoti)ca na TepHTopiK) aepacash.b ^ H 3HaXflHTbCH CyT) 6) 3Jio->iHH He nopymye rpomaflcbkhü nopaaok flepacash Ta îî öeaneky;. B) 3JIHHH 3a sakonamh Hieî flepaash ne poarjiaflaetbch HK TaacKHÖ 3JI0HHH; '. r) 3JIHHH He 3zıiöcHeH npoth Ğyab-HKoî CĞH, KpiM»uıeHİB ekinaacy Hboro cy^ha. 3. riojıoacehha nyhkty 2 uieî CTarri He oömeacye npasa KHipo/no i poacttijıybahha, SKi BJiaaa KSCHÎ /îorobiphoî CTPHH Mae arlnno csoro 3aKHâaBCTBa. CTATTaS 1. 5ÎKmo cyto o,zımeî 3 ^orobiphhx CTopin aaanae KopaĞe;n>HÎ asapil, öyfle BHKHHyre na öeper, esme Ha MİJiHHy aöp/h aaanae İKUioI abapiî öijia öeperjb ihuıoî,ziorobiphî CToporoı, cyano i îioro Bam-aac na TepHTpiî, uieî ihmoi florobiphoî CTopoHH otphmarotb Tane BİAHomeHHa, HK i/aöo îî BJiacHİ cyflha. 2. EKina» i nacaachph, a rakoac camc cy^ho i Horo Banraac y öyabîikhh Hac otphmakjtb flonomfy i cnphshhh B TMy w oöcaai, SK y BHnaflKy 3 HaUİHaJIbHHM CyflHM. 3. nojıo»ehhfl: uieî CraTTi ne oğmexyk)tb npasa oflhieî a,fl;orobiphhx CTopiH aöo BnoBHoBaaceHHx mero /torobipho» CTopoHoro na BinnoBioHy KMneHcauiK» aa öy^b-aki,niî, BacHsaHi ajm BparyBaHHa cyana aöo öyflb-hky flonomiy, najıany cy^y, üoro CKİnaacy, fioro nacaachpam i îîoro sahtaay. 4. 5lKmo cyflh aashajıo norako;dkehb, sanraac i Ma&ıp, BHBaHiîKeHi aöo BparoBaHi 3 cyana y BHnajDCKax, mo aashanehi y nyhkti 1 uieî Crarri, He ĞKJiaflaTHMyTbCH HİHKHM MHTM 3a ymbk), m BHH,aCTaBJieHİ Ha TepHTopİK)' İHmoî /lorobiphoî CropcHH He Azıa BHKpHcraHHH HH/Ü cnoachbahha. Yürütmft ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 29 Nisan Sayı: JIJIS. BHKHaHHH ymb uieî yroflh KMnereHTHHMH opranamh /torobipraac CropiH e: Bifl yp^sy Typem>Koî Pecny6jıiKH - IIpeM'ep-MiHicTp-IliflceKpeTapiaT a MopcbKHx cnpab; Bifl ypaay ykpaîhh - MiHİcrepcrB Tpancnopıy. CTATTflS ' CTATra 10 /lorobiphi CTopoHH 3rofl»cyKiTi)ca: a) cnphath ynacti cyaeh o6ox ^orobiphict CropiH y nepcbeachikk BaHTaafCİB TCTpHHbÎ MpCbKÎ TpIİBJIİ y BİanBİflHCTİ 3 TprBCJIbHHMH KompaKTaMH; 6) He nepeııikflxath ynacti cy^en oflhieî,c[oröbîphoî CTopoHH B nepcbeachh^ BanraadB MopcbKoî TopriBJii MİM: nopramh ihuıoî ZüoroBipHoî CTopoHH i noptamh TpeTix KpaîH. ' 3 lueıo MeroK) BHH, aokpema, 6yflyTb 3aoxoHyBaTH ctbopehha cnijibhhx cyahonjiabhhx JIİHİH y Bignosi^HCTİ 3 nphhunnamh pibhcti i BsaeMHoî BHTffH- YMBH uiei CTarri He oömcmcyıotb npab cy^en TpeTix KpaîH öparn ynactb y riepebeaehhsnc BanraacİB MopcbKoî TopriBJii MIJK noptamh /lorobiphmx CTpİH. CTATTH 11 CyflHoruıaBHi nitphemctba aöo KMnaHiî, mo aapeectpobahi i 3AİHCHK)K)Tb npakthhhc KepyBaHHa 3 TepHTopiî oahieî 3 /IoroBipHHX CropiH, 3BİJIbHHTHMyTbCH Ha TepHTpİÎ İHInÎ ^rbiphî CTpHH Bİ,n HflaTKy Ha nphöytkh, TpHMyBaHİ Ha repjrropiî uieî irauoî CropoHK, SKHH Moace öyth aactocoöahhii aa îî aakonamh, ariano 3 ymoaamiı YroflH, ykjianehoî MİJK JÎrBİpHHMH CTpHaMH 3 UbT nhtahhs. CTAira 12 üorobiphi CTopoHH B Meatax îx HauionajibHoro aakhflasctba npoflbacyroti CBÎ aychjum RJIZ niffrphmkh i po3bhrky e^jekthbho CnİBpÖİTHHÜTBa MİX BJlâ,aK) İ/aÖ KMepUİHHHMH oprahi3auihmh, lu npaukikjtb y c^ıepi MopcbKHx nepebcachb y UHX KpaîHax. SoKpeMa, /torobipm YUrUtme ve İdare BölUmU Sayfa : 10

11 29 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 CropoHH aroffacyıotbca npobflirrh BsaeMHi KHcyjüTaııiî Ta 6MİH ih4)opmaniek> Miac îx BİTBİTHMH cyflhoıuıabhhmh oprahiaauikmh i İIİJinpHeMCTBaMH. CTATTHIS Byflb-HKidi cnip CTCBH TJiyMa^îeHna H/a6o sactocysahhh uieî yroflh BHpinıyBaTHMeTbca ııuıaxom Jipama. neperobopib Miac KMnereHTHHMH opranamh TX /];orobiphkx, CropiH. İÎKUI araflani KMnereHTHi oprahh ne SMoacyTb flihth aroflhı cnip BHpimyBaTHMeTbc^ flhnjıomath>nihmh KananaMH. CTA1T5I14 IIH Yrofla Ha6yBae.HHHHCTİ nicjih saaemhoro nobiflmjiehhh TnJioMaTHHHHMH KaHaJiaMH npo aasepmehha Heo6xiflHHX npouenyp, «ci ntpiöhi y BİflnBİflHCTİ 3 aakhflabctbm /ÎrBİpHMX CTpİH. BoHa öyae JiHuıaTHca 'DIHHKI nporarom mecth MİCHUIB I3,flHH, KJIH flha 3,ZIorBİpHHX CrpİH CnBİCTHTb IIHCbMB İHUiy /üorobiphv ÇTpHy npo npnnhhehhh alî VroaK. y niatbepaskehhh noro HH^enianHcaHi, liajıeachhm HHHM jmobhbaacehi CBÎMH BİTBİJHHMH Yp^aMH, ckpiraijih nianncamh aany Yrofly. SaiHCHeH B; " " 199 poky B flbox nphmiphhkas, KoacHHİi TypeiQ>KKi, ykpaîhcbkoıo i ahtjiihcbkk» MBaMH, nph İtbMy BCİ TeKCTH e oanakb HHHHİ. Y BnnaffKy öyzib-hkoro pishhhtahha nepebaachhm e anrjıihcbkhft TCKCT. Typem>Koî P,^cnyf.nJKfl YKpaÎHH Yürütme ve İdare BölümU Sayfa: 11

12 Sayfa : 12 RESMt GAZETE 29 Nisan Sayı: Agreement Between the Government of the Republic of "nırkey and the Government of Ukraine on Merchant Shipping The Government of the Republic of Turkey and the Government of Ukraine, hereinafter referred to as the Contracting Parties, vvishing to develop merchant shipping between tlıe two countries on the basis of equality and mutual benefit and to contribute to the development of intemational shipping on the basis of the principles of freedom of navigation, have agreed ork the following; The purpose of tlıis Agreement is: ARTİCLE 1 - regulating and developing of interrelations betvveen the tvvo countries in the field of merchant shipping. - providing close cooperation in the field of merchant shipping, - avoiding the actions causing harm to normal development of intetnational maritime activities, 1 - encouraging the lise of present ship building and ship repair facilities in both countries, - promoting general development of commercial and economic relations between the tvvo countries on the vvhole. In the present Agreement: ARTİCLE 2 I. The term "vessel of a Contracting Party" shall mean any vessel registered in the territory of that country and carrying its flag in accordance vvith its lavv. The term shall not, hovvever, include: - vvar ships and other public vessels built and/or used for non-commercial purposes, - fishing vessels. 2. The term "member of the crew" shall mean the master or any person actually employed for duties on board during a voyage in the working and/or service of a vessel and whose names are inciuded into the crew list. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa -. 12

13 29 Nisan Sayı: RESMİGAZETE Sayfa: 13 ARTİCLE 3 1. The present Agreement applies on the territory inciuding territorial sea of the Republic of Turkey on one side, and on the territory inciuding territorial sea of Ukraine on the other; side. 2. Either of the Contracting Parties shall ensure for the vessels of the other Contracting Party the same treatment as for its own vessels in respect of free access to ports, use of ports for loading and unloading of cargoes and embarking and disembarking of passengers, realising normal commercial operations, using ali the navigation services. 3. The provisions of sub-paragraph 2 of this Article: a. Shall not apply to ports not opcn for tlıe cniıy of İbrcign vessels; b. Shall not apply to the activities reserved by each of the Contracting Parties for their organizations or Industries inciuding, in particular. national cabotage, tugging, sâlvage, maritime assistance and fishing operations inciuding oceân fishing; c. Shall not oblige a Contracting Party to extend for the vessels of tlıe other Contracting Party exeınptions from compulsory pilotage requirements granted to its ovvn vessels; d. Shall not apply to the reğulations concerning entry and stay of foreigners. ARTİCLE 4 The Contracting Parties shall vvithin the framevvork of their laws and ports reğulations, take the necessary steps to reduce as far as possible, the time for stay of vessels in their ports and simplify compliance v/iıh the administrative, customs and (health formalities in force in those ports. ' ' ' ARTİCLE 5 1. The documents certifying the nationality of vessels, certifıeates of tonnage and other sbip's documents issued and/or recognized by one of the Contracting Parties shall be recpgııized by the other Contracting Party. 2. The vessels of each of the Contracting Parties holding tonnage certifıcate issued in accordance vvith the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or legislation in force shall be exempted from remeasuring of tc^nnage in the ports of the other Contracting Party. In the case of modifıcation of the system of tonnage measurement by one of the Contracting Parties, the Contracting Party concerned, shall inform the other Contracting Party of the modifıcation in order to determine the equivalency conditions. ARTİCLE 6 Each of the Contracting Parties shall recognize the seamen's identity documents duly issued by tiıe competent authorities of the other Contracting Party and shall grant dıe Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 29 Nisan Sayı: hoiders of such documents the rights referred to in Article 7 on the conditions therein stipulated. The said identity documents are. - as concerns the Republic of Turkey, the "Seaman's identity Card-Gemi Adamı Cüzdanı", - as concerns Ukraine, the "Seaman's Passport" or the "The Seaman's Identification Card" \ The Contracting Parties shall reserve, however, their right to refüse entry into their territories for any person possessing the seaman's identity documents mentioned above whom they consider unacceptable. ARTİCLE 7 1. The judicial authorities of the Contracting Parties shall not accept ciaims arising out of a hire cbntract service as a member of the crew of a vessel of the other Contracting Party, without the consent of the competent diplomatic and/or consular ofrcial of the other Contracting Party. 2. İn case a member of the crew of a vessel of one of the Contracting Parties commits an offence aboard the vessel while the vessel is in the territorial waters of the other Contracting Party, the authorities of the other Contracting Party shall not prosecute' him vvithout the consent of the competent diplomatic and/or consular offıcial of dıe country whose flag the vessel flies; unless: a. the consequences of the ofi'ence extend to the territory of the other Contracting Party; b. the oftence Jeopardizes the public 'order in that state or its security; c. the offence under the lavv of this Contracting Party constitutes a grave erime; d. the offence is committed against any person other than a member of the crevv of that vessel. 3. The provisions of sub-paragraph 2. of this Article do not aflect the right of control and inquiry the authorities pf each of the Contracting Parties have in their legislation. ARTİCLE 8 1. If a vessel of one of the Contracting Parties suffers shipvvreck, runs aground, is cast ashore and/or suffers any other accident off the coast of the other Contracting Party, the vessel and its cargo shall enjoy. in the territory of the latter Contracüng Party, the same treatment vvhich is secured to its own vessels and/or cargoes. 2. The crevv and passengers as vvell asthe vessel itself and its cargo shall be granted, at any time, protection and assistance to the same extent as in the case vvith a national vessel. YUriitme ve İdare BölUmU Sayfa ; 14.

15 29 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: Tlıe provisions of this Article do not affect the rights of one of the Contracting Parties or those authorised by the latter Contracting Party the corresponding compensation for any actions taken for the salvage of the vessel or any assistance provided to the vessel, its crevv, its passengers and/or its cargo. 4. ifa vessel has been daniaged, its cargo and articles unloaded and saved fr9m this vessel specifıed in sub-paragraph I of the present Article shall not be liable to any customs duties provided they are not delivered for use and/or consumption in the territory of the other Contracting Party. ARTİCLE 9 l'"(>r realising ıhc icrııı.s of tlıe present Agreement, the competent authorities of tlıe Contracting Parties arc:,for the Government of the Republic of Turkey-The Prime Ministry-Uhdersecretariat for Maritime Affairs, For tlıe Government of Ukraine - The Ministry of Transpon. ARTİCLE 10 i, The Contracting Parties have agreed on the follovving: a. to promote panicipation of the vessels of the both Contracting Parties in the bilateral merchant shipping in accordance wiü\ trade contracts, b. not to hinder the vessels of either Contracting Party to participate in the merchant shipping betvveen the ports of the other Contracting Party and the ports of third countries. For this purpose, they, in particular, shall promote establishing of joint sea lines according to the principles of equality and mutual benefit. The terms of this Article shall not restrict the right of the vessels of third countries to participate in merchant shipping betvveen tlıe ports of the Contracting Parties. ARTİCLE II Shipping enterprises or companies registered and actually controlled on the territory of one of dıe Contracting Parties shall be exempted on the territofy of the other Contracting Party from income tax on the income acquired on the territory of that Party which may be levied by its lavvs according to the provisions of the Agreement conciuded betvveen the Contracting Parties in this respect. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 29 Nisan Sayı: ARTİCLE 12 The Contracting Parties within their national legislation shall continue their efforts to sıjpport and develop effıcient cooperation betvveen authorities and/or commercial organizations operating in the field of merchant shipping in their countries. İn particular, the Contracting Parties agree to sponsor mutual consultations and exchange information betvveen their correspondent shipping organizations and enterprises. ARTICLE 13 Any dispute about the interpretation and/or application of the present Agreement shall be settied by means of mutual understanding behveen the competent authorities of the tvvo Contracting Parties. If the competent authorities can not reach any conciusion, dıe disagreement shall be settied through the diplpmatic channels. ARTICLE 14 The present Agreement shall enter into force after the mutual notification through diplomatic channels about the completion of the necessary procedures in accordance vvith the legislations of the Contracting Parties. İt shall remain in force until six months after the day either Contracting Party informs the other Contracting Party in vvritten form of the denounciation of the Agreement. In vvitness vvhereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement. Done in Ankara on 27 November 1996, in three original copies Turkish, Ukrainian and English, each version being equally authentic. İn case of any disagreement of interpretation, the English text shall prevail. For the Govemment of the Republic of Turkey For the Govemment of Ukraine Gürcan DAĞDAŞ Minister of State Ivan P. DANKEVYCH Minister of Transport Yüriitme ve İdare Bölümü Sayfa.' 16

17 29 Nisan Sayı: RESMI GAZETE Sayfa: 17 Karar Sayısı: 97/ Şubat 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye-Cezayir II. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 11/3/1997 tarihli ve AAY-I-1198 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/3/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Prof. Dr. T ÇİLLER F. ADAK N. ERCAN, Doç. Dr. A. GÜL Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı I. SAYGIN I. KAHRAMAN N. KURT M. ALTINSY Devlet Bakam Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakanı I. SAYGIN L. ESENGÜN M. S. ENSARİĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı B. AKSY G. DAĞDAŞ H. U. SÖYLEMEZ T. R. GÜNERİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam A. YILMAZ Prof Dr. S. GÜNBEY B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Ş. KAZAN Adalet Bakam T TAYAN Milli Savunma Bakanı M. AKŞENER İçişleri Bakanı Doç. Dr. A. ŞENER Maliye Bakam Prof. Dr. M. SAĞLAM Milli Eğitim Bakanı C. AYHAN Bay. ve İsk. Bakanı Y. AKTUNA Sağlık Bakanı Ö. BARUTÇU Ulaştırma Bakanı M. DEMİRCİ Tarım ve Köy. Bakanı N. ÇELİK Çal. ve Sos. Güv. Bakanı Y EREZ M. R. KUTAN Sanayi ve Tic. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı i. KAHRAMAN Kültür Bakanı B. YÜCEL Turizm Bakanı Y EREZ rman Bakanı V. M. Z. TKAR Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 29 Nisan Sayı: Türkiye-Cezayir II, Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolu Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Turizm ve El Sanatları Bakanı Sayın Abdelaziz BENMEHIDI, Türkiye'ye resmi ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanı Sayın Bahattin YÜCEL tarafından 25 Şubat 1997 Salı günü kabul edilmiştir. 12 cak 1980 yılında Cezayir'de imzalanan Sektörel İşbirliği Anlaşması çerçevesinde turizm sektöründe iki ülke arasında fayda sağlayıcı bir işbirliğini karşılıklı olarak geliştirme arzusunu konu ederi bu görüşmelerin sonucunda aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır: mek, I. TURİST AKIMININ GELİŞTİRİLMESİ VE TANITIMI: - İki ülke arasında karşılıklı turist değişimini uygun kolaylıklar sağlayarak geliştir - Üçüncü ülke pazarlarına girme, bu pazarlar hakkında araştırma yapma ve tanıtın stratejileri konularında deneyim değişiminde bulunmak, - Her iki ülkenin tur operatörlerini, ilişkileri artırmak ve ortak turistik değişim programları hazırlamak için özendirmek, - İki ülke arasında kruvazıyerler düzenlemeye yönelik girişimleri teşvik etmek, II. TURİZM PLANLAMASI VE YATIRIMI: Turizm alanındaki düzenleme ve yatırım politikaları ile potansiyel yatırımcılara uyguladıkları destekleme ve özendirmelere ilişkin deneyimlerin değişiminde bulunmak, III. TURİZM ALANINDA MESLEKİ EĞİTİM : - Kendi deneyimleri hakkında düzenli bilgi alışverişinde bulunmak, - Düzenli biçimde eğitmen ve uzman değişiminde bulunmak, - Karşılıklı olarak iki ülkeden adaylara öğrenim ve/veya staj bursu verilmesi olanaklarını incelemek, IV. ÇKTARAFLI İŞBİRLİĞİ: Her iki taraf da dünyada turizmi belirleyen uluslararası işbirliği ilişkilerini gözden geçirdiler ve bu çerçevede Dünya Turizm Örgütü'nün üye ülkelere katkısını da vurguladılar. Her iki taraf da Barcelona Deklerasyonunun uygulanmasıyla Akdeniz alanında işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarını eşit olarak incelediler. II. Dönem Toplantısı çalışmaları sırasında hakim olan dostluk ve samimiyet havasından mutluluk duyan taraflar, bir sonraki toplantının diplomatik yollardan belirlenecek bir tarihte, Cezayir' de yapılmasını kararlaştırmışlardır. 25 Şubat 1997 Salı günü, Ankara'da, her ikisi de eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Fransızca dillerinde iki asıl nüsha halinde düzenlenmiştir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA CEZAYİR DEMKRATİK HALK CUMHURİYETİ. HÜKÜMETİ ADINA TURİZM BAKANI TURİZM VE EL SANATLARI BAKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 29 Nisan Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 TÜRK HEYET LİSTESİ BAHATTİN YÜCEL BAKAN NEDİM ÖZTÜRK MÜSTEŞAR LEYLA ÖZHAN MÜSTEŞAR YARDIMCISI VEKİLİ FEYZA SÜRÜCÜ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ CEZAYİR HEYET LİSTESİ ABDELAZİZ BENMEHIDI TURİZM VE EL SANATLARI BAKANI RABAH HADID CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ FARUKNADI HUKUKİ İŞLER VE İŞBİRLİĞİ DİREKTÖRÜ MURAD MAAMGUN PRTKL GÖREVLİSİ. BELKACEM SMAILI CEZAYİR BÜYÜKELÇİLİĞİ MÜSTEŞARI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 29 Nisan Sayı: PRCES VERBAL DE LA DEUKIEME SESSİN DELA CMMISSIN MIKTE TURC-ALGERİENNE EN MATIERE DE TURİSME Monsieur Abdelaziz BENMEHIDI, Ministre du Tourisme et de l'artisanat de la Repubüque Algerienne Democratique et Popuiaire en risite offıcieue en Tıırquie a ete reçu le Mardi 25 Fevrier 1997 par Monsieur Bahattin Yİ)CEL, Ministre du Tourisme de la Repuölxque de Tıırquie. Aux termes de çes entretiens emprunts du souci de developper ime cooperation mutuellement avantageuse entre les deux pays dans le secieur du tourisme et dans le cadre itabli par Vaccord de cooperation ^ectorielle conciu â Alger le 12 Janvier 1980, il a ete convenu ce qui suit: I.EN klitiere DE PRMTIN ET DE DEVELPPEMENT DES FLUX TURISTIQUES: - D'iniensifier les echanges de tourisies entre les deux pays en J'acUiiant leurs Jlux par tous moyens appropries. - De proceder â un echange d'experiences en matiere de penetration ei de prospection de marches tiers ainsi que de strategie promotionelle, - D'inciter tes operateurs des deux pays â accroitre leurs relations et de mettre au point des programmes communs d'echanges touri5tiques. ' - D'encourager tes initiahves visant i promouvoir les croisieres entre les deux pays. II. EN MATIERE D'İNVESTİSSEMENT ET D'.AMENAGEMENT TURISTIQUE: D'echanger les ixperiences respectives en matiere de poütique d'amenagement ei d'investissement touristiques ainsi que sur les encouragements et les incitations accordes aux investisseurs potentieis. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma 11.04.2004 Pazar Sayı: 25430 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 28 Eylül 1994 Sayı : 22065 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

16.12.2000 Cumartesi Sayı: 24262 (Asıl)

16.12.2000 Cumartesi Sayı: 24262 (Asıl) 16.12.2000 Cumartesi Sayı: 24262 (Asıl) Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 6 Aralık 1977 Sayı: 16131 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 ve Danıştay Genel Kurulunun 21/4/1977 tarihli ve Esas: 1977/15, Karar: 1977/14 sayılı karan üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 49 uncu maddesine göre,

Detaylı

PORTEKİZ CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

PORTEKİZ CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI PORTEKİZ CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan sonra taraflar olarak anılacak olan Portekiz Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İki devlet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun -621- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21.3.1995 Sayı: 22234) Kanun No. Kabul Tarihi

Detaylı

-168- (Resmi Gazete ileyayımı:6.3.2003 Sayı: 25040)

-168- (Resmi Gazete ileyayımı:6.3.2003 Sayı: 25040) -168- TÛRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ileyayımı:6.3.2003 Sayı: 25040)

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 23.02.2005 Çarşamba Sayı: 25736 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2005/8465 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5209 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ocak 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ocak 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Ocak 1992 PAZAR Sayı : 21102 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Ekim 1996 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Ekim 1996 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Ekim 1996 CUMA Sayı: 22777 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı:

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZ GEMİCİLİĞİ HAKKINDA SÖZLEŞME

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZ GEMİCİLİĞİ HAKKINDA SÖZLEŞME AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZ GEMİCİLİĞİ HAKKINDA SÖZLEŞME Bundan sonra Taraflar olarak adlandırılan Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI. TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Heyeti ve Çin Devlet Farmasötik

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder.

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder. GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME 2001 (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997 2001 GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9233 23 Mart 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 3/2/2005 tarihli ve 5295 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

SIRA SAYISI: 308. Türkiye Büyük Mîllet Meclîsi

SIRA SAYISI: 308. Türkiye Büyük Mîllet Meclîsi Türkiye Büyük Mîllet Meclîsi YASAMA DONEMİ YASAMA YILI 24 SIRA SAYISI: 308 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin lıkneşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara vekillik

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION,

PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION, PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION, AND YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY, REPUBLIC OF TURKEY Kazan (Volga region) Federal University, represented

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar - 2017/9763 (14.02.2017 t. 29979 s. R.G.) Uygulama ve Denetim

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhııriyeti^Hü-* kümeti Arasında 14 Ağustos 1979 Târihinde Ankara'da İmzalanan- Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, bundan

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 10.03.2003 Pazartesi Sayı: 25044 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2003/5266

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Eylül 1994 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Eylül 1994 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Eylül 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22065 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı ; 94/5956 Milletlerarası

Detaylı

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958)

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) 2 Article I 3 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468) 474 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜ KÜMETİ ARASINDA BATUM ULUSLARARASI HAVALİMA NININ ORTAK KULLANILMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008

Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008 Karar Sayýsý : 2008/14118 Pazar, 19 Ekim 2008 Taþpýnar Muhasebe 14 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27024 MÝLLETLERARASI ANDLAÞMA Karar Sayýsý : 2008/14118 26 Haziran 2008 tarihinde Antalyada imzalanan

Detaylı

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu,

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOSOVA GEÇİCİ ÖZYÖNETİM KURUMLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI) ADINA GÖREV YAPAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİMİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı (bundan sonra iki Taraf olarak anılacaklardır), İki tarafın iki ülke arasında sağlık ve

Detaylı

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between UNM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO Albuquerque, NM, USA ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ye INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NÖPEMBER Surabaya, Republic of Indonesia PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

Güm. ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakam Çalışma Bakanı T. MATARACI G. ÖNGÜT M YÜCELER A. B. ERSOY

Güm. ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakam Çalışma Bakanı T. MATARACI G. ÖNGÜT M YÜCELER A. B. ERSOY 6 Haziran 1978 Sayı: 16308 RESMÎ GAZETE Sayfa: 51 5. Repayment Dates (Section 5.01) In 20 equal semi - annual repayment instalments on 30 June and 31 December in each year, in any case, the first such

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/115 Ref: 4/115

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/115 Ref: 4/115 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2017 Sayı: 2017/115 Ref: 4/115 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION W\YNE STATE U n iv e r s it y YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve WAYNE STATE UNIVERSITY Detroit, Michigan PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25266) -113- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ FEDERAL HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1111 KKAASSI IIM PPEERRŞŞEEMBBEE SSAAYYI II: : 992299 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Kaya, İnci. Türkiye deki kültür balıkçılığı ihracatında sektörel dış ticaret modeli uygulaması (Yüksek

Detaylı

T.C.. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ocak 1996 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ocak 1996 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Ocak 1996 CUMA Sayı: 22521 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 95/7579 Milletlerarası

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 25 Haziran 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26563 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/12264 1 Aralık 2006 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı

Detaylı

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 17 ARALIK 1973 PAZARTESI. İçişleri Bakanı M. ÖZTEKlN. Mîllî Eğitim Bakanı O.

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 17 ARALIK 1973 PAZARTESI. İçişleri Bakanı M. ÖZTEKlN. Mîllî Eğitim Bakanı O. T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 17 ARALIK 1973 PAZARTESI Sayı: 14745 J K

Detaylı

TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Her biri Akit Taraf olan Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti; Özellikle bir

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır);

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır); RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA RUSYA FEDERASYONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA Rusya Federasyonu Hükümeti

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 İstanbul, 15 Temmuz 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine Göre Uygulanan Beş Puanlık Prim Teşvikine Bazı İllerde

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007 Sayı: 26516)

(Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007 Sayı: 26516) 755 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SINAİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 13 Mart 2010 CUMARTESİ Sayı: 27520 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2010/162 Ekli Deniz Alacaklarına Karşı

Detaylı

T.C. Resmİ Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmİ Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmİ Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 3 Haziran 1981 ÇARŞAMBA Sayı: 17359 YASAMA

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 T. B. M.,M. (S. Sayısı : 125) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi : 25/06/2003. Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25155

Kanun No Kabul Tarihi : 25/06/2003. Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25155 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No. 4906 Kabul Tarihi

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

(Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003 Sayı: 25254 )

(Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003 Sayı: 25254 ) -39- TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SLOVAK CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between '911 NOT NEW YORK INSTITUTE Of TECRNOLOGY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Ve NEW YORK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ New York, ABD PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between

Detaylı

-590- (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı: 24397)

-590- (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı: 24397) -590- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELARUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı:

Detaylı