Denizli'de tarihi eser kaçakçılarını yakalamak. ekibinden uzman çavuş Cengiz Darbaş, hayatını kaybetti, 2 asker de ağır yaralandı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denizli'de tarihi eser kaçakçılarını yakalamak. ekibinden uzman çavuş Cengiz Darbaş, hayatını kaybetti, 2 asker de ağır yaralandı"

Transkript

1 Türkiye'de, suyunun temizliği ve çevre yönetimi açısından nitelikli plajlara verilen "mavi bayrak"a sahip plaj sayısı, son 10 yılda 2,5 kat artarak 436'ya ulaştı Türkiye'de mavi bayrak almaya hak kazanan plajların en çok bulunduğu kent ise turizmin lokomotifi konumundaki Antalya. 200 plajla ülke genelindeki mavi bayraklı plajların yaklaşık yarısının bulunduğu Antalya, aynı zamanda dünyada mavi bayrak programı uygulayan 47 ülkeden 40'ından daha fazla mavi bayraklı plaja sahip durumda. Antalya'yı, 95 plajla Muğla, 45 plajla İzmir, 29 plajla Balıkesir, 26 plajla Aydın, 11 plajla Mersin, 8 plajla Çanakkale izliyor.»16 da 22 Haziran 2015 Pazartesi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'yi hükümetsiz bırakanın, AK Parti olmayacağını söyledi. Nihat Zeybekci, "Çünkü, hükümet olma görevini millet yine bize verdi" dedi BİRİYLE ANLAŞ DEDİ KİMSEYE KARŞI ŞARTIMIZ YOK Denizli'de tarihi eser kaçakçılarını yakalamak isteyen jandarma ekibinden uzman çavuş Cengiz Darbaş, hayatını kaybetti, 2 asker de ağır yaralandı UÇURUMA DÜŞTÜ Honaz'a bağlı Emirazizli Mahallesi'nde bir istihbaratı değerlendiren uzman çavuş Cengiz Darbaş (32) ve 2 askerden oluşan jandarma ekibi, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 kişiyle karşılaştı. Bu kişileri yakalamak için müdahalede bulunan Darbaş, çıkan boğuşmada yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düştü. Uzman çavuş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.»3 te

2 SAYFA 2 S AH 22 Haziran 2015 Pazartesi Gökmen Küçüktaşdemir İlerlemiş yaşına rağmen fotoğrafçılık hobisini geliştirmek adına Konak Belediyesi nin açtığı kursa katılan Mat, 4 yıldır fotoğraf çekiyorum. Benim en güzel hobim fotoğrafçılık dedi Yıl: 4. Sayı: Haziran 2015 Pazartesi

3 SAYFA 3 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI KARABAĞLAR (ESERKENT İBRAHİM KAVUR İLK VE ORTAOKULU İLE NAZİRE MERZECİ İLKOKULU) DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Karabağlar (Eserkent İbrahim Kavur İlk ve Ortaokulu ile Nazire Merzeci İlkokulu) Doğalgaz Dönüşüm işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a)adresi : 855 Sokak No:40 KONAK/İZMİR b)telefon ve faks numarası : c)elektronik Posta Adresi : ç)ihale dokümanının görülebileceği internet adresi 2-İhale konusu yapım işinin a)niteliği, türü ve miktarı b)yapılacağı yer c)işe başlama tarihi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ : 3 Adet Temel Eğitim Okulu Onarımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. : KARABAĞLAR-İZMİR : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür. SONDAKiKA GAZETESİ >>3 ASAYiŞ Şubat Haziran Perşembe Pazartesi Kaçakçıları yakalamak isterken şehit oldu Honaz ilçesinde tarihi eser kaçakçılarını yakalamak isteyen jandarma ekibinden bir uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı. Honaz'a bağlı Emirazizli Mahallesi'nde bir istihbaratı değerlendiren uzman çavuş Cengiz Darbaş (32) ve 2 askerden oluşan jandarma ekibi, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 kişiyle karşılaştı. Bu kişileri yakalamak için müdahalede bulunan Darbaş, çıkan boğuşmada yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düştü. Uzman çavuş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan Ö.Ç, O. Ç, T.Ç. ve B.Ç'yi olay yerinde ç)işin süresi 3-İhalenin a)yapılacağı yer : 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR(Yatırım İzleme Müdürlüğü) b)tarihi ve saati : :30 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki BIII Grubu işler veya CD Grubu İşler veya ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık veya Makine Mühendisliğidir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR (Yatırım İzleme Müdürlüğü) (İhale dokümanı, doküman bedeli İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Saymanlığı Veznesine veya Ziraat Bankası Konak Şubesi TR IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR(Yatırım İzleme Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi İlanlar: de yakaladı, zanlılardan C.Y'yi yakalamak için de çalışma başlatıldı. Uzman çavuş gibi aynı yerden düşen askerler Gökhan Koyunoğlu ile Göktuğ Şenyüz de ağır yaralandı. Askerler Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. (AA) Trafik kazası bir aileyi yok etti: 4 ölü Sondakika: 22/6 Basın: GAZİEMİR ATATÜRK ORTAOKULU ONARIMI VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Gaziemir Atatürk Ortaokulu Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a)adresi : 855 Sokak No:40 KONAK/İZMİR b)telefon ve faks numarası : c)elektronik Posta Adresi : ç)ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-İhale konusu yapım işinin a)niteliği, türü ve miktarı b)yapılacağı yer c)işe başlama tarihi Çorum da kontrolden çıkan otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen Yusuf Özkan'ın ailesiyle Burdur'daki nişan töreninden döndüğü, gelecek ay da düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre kaza, sabah saat sıralarında Çorum- Ankara karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Burdur'dan Çorum'a geldiği öğrenilen Salih Özkan (50) yönetimindeki 15 HH 022 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Orta refüjde yaklaşık 100 metre kadar ilerleyen araç hızla köprü ayağına çarptı. Sürücü Salih Özkan ile eşi Sıddıka (47) ve çocukları Yusuf (27) ve Vahide Özkan (23) araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Özkan ailesinin 4 ferdinin de olay yerinde öldüğü tespit edildi. Hurdaya dönen araç içinde sıkışan 4 ceset, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarıldı. GELECEK AY EVLENECEKTİ Kaza sonrası jandarma ekipleri, araçtan çevreye savrulan eşyaları topladı. Eşyalar arasında kazada ölen Yusuf Özkan ın düğün davetiyesi ile nikah şekerleri de çıktı. Burdur da öğretmen olan Yusuf Özkan ın yine k- : 1 Adet Ortaokul Onarımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. : GAZİEMİR-İZMİR : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür. ç)işin süresi 3-İhalenin a)yapılacağı yer : 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR (Yatırım İzleme Müdürlüğü) b)tarihi ve saati : :30 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki BIII Grubu işler veya ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 855 SOK. NO:40 KO- NAK-İZMİR(Yatırım İzleme Müdürlüğü)(İhale dokümanı, doküman bedeli İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Saymanlığı Veznesine veya Ziraat Bankası Konak Şubesi TR IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR (Yatırım İzleme Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi İlanlar: de endisi gibi öğretmen olan Sümeyye Tulum ile 25 Temmuz - da düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Baba Salih Özkan ın ise Çorum'da bir fabrikada çalıştığı ve ailenin memleketleri Burdur dan döndükleri bildirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen aracın çekici ile kaldırılmasının ardından Çorum-Ankara karayolu yeniden trafiğe açıldı. (CİHAN) Sondakika: 22/6 Basın: 99979

4 22 Haziran 2015 Pazartesi Koç Üniversitesi'nin 21. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rahmi Koç, öğrencilerin mutluluğunu paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dünyada dinamiklerin her an değiştiğine rekabetçi ve şeffaf bir ortamının bulunduğuna işaret eden Koç, bu değişimden geri kalmamak için genç mezunların sürekli kendini yenilemesi gerektiğini söyledi. Koç, bu yılki mezuniyet konuşmacısının gazeteci Christiane Amanpour olduğunu aktararak, "Kendisi çok girişimci ve cesur bir gazetecidir. Dünyanın en ileri gelen kişileri, önemli politikacıları, meşhur iş adamları ve liderleriyle görüşme yapmış ve çok cesur sorular sormuştur. Ümit ediyorum ki genç mezunlarımız onu dinlemekten büyük keyif alacaktır" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, Türkiye ile Amerika'nın ekonomik anlamda kıyaslanmaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: "Yapılan en büyük hata Türkiye ile Amerika'yı mukayese etmek. Türkiye ile İtalya'yı mukayese edebilirsin. Yani bir Ford aracıyla Rolls-Royce'i mukayese etmenin bir manası yok. Çünkü altından kalkamazsınız. Pervaneli uçak ile en hızlı giden jeti mukayese edersek olmaz. Bize yakın ülkelerle mukayese yapılması lazım. Türkiye'de birikim yok. Çünkü uzun seneler enflasyon ekonomisi yaşadık. Enflasyon muhasebesi tutmadığı için milli gelir ve mali imkanlar erozyona uğradı. Ağır vergiler var. Dolayısıyla iş adamlarımızın ve memleketimizin yeterli derecede birikimi yok. Bu olmayınca dışarıdan yabancı sermaye getirmek lazım. Yabancı sermayenin de kendine göre şartları var. Hukukun iyi çalışması, politik düzenin rahat olması lazım. Buraya gelen yatırımcının kendini iyi hissetmesi, piyasalara yakın olması, yaptığı işten kar elde etmesi, teşvik alması önemli. Bunlar paket olarak yan yana geldiği zaman yabancı sermaye rahatlıkla gelecektir." - "1 dolarlık ihracat için 1,5 dolarlık ithalat yapmak zorundayız" Rahmi Koç, bugün dünyadaki yatırımların çoğunu, gelişmiş ülkelerin k- endi arasında yaptığını, yatırımların yüzde 80'inin gelişmiş ülkelere gittiğini aktararak, "Bizim gibi ülkelere yüzde 20 kalıyor. Ona da son zamanlarda Çin ve Hindistan talip oldu. Dolayısıyla bize yatırım anlamında fazla bir şey kalmadı. İyi bir teşvikle, tepside bir şey sunmak lazım ki yatırımlar Türkiye'ye gelsin. Türkiye'nin bir sorunu da ihracat. 1 dolarlık ihracat yapmak için 1,5 dolarlık ithalat yapmak zorundayız. Diğer bir sorun ise nüfus. Nüfusumuz 80 milyona doğru gidiyor. Bu da bize büyük bir ayak bağı. Halbuki nüfus milyonda kalsaydı, çok daha zengin olurdu bu ülke" diye konuştu. Koç, Yunanistan ile Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi Koç, Türkiye'nin nüfusunun 80 milyona yaklaştığını belirterek, "Bu da bize büyük bir ayak bağı. Halbuki nüfus milyonda kalsaydı, çok daha zengin olurdu bu ülke" dedi kreditörleri arasındaki gelişmelere ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: "Yunan ekonomisi Avrupa'nın ancak yüzde 0,8'i. Dolayısıyla Yunanistan olmuş, olmamış Avrupa toplumuna büyük bir etki yapmaz. Ancak psikolojik olarak Yunanistan'ın iflas etmesi ve avrodan drahmiye dönmesi, akla başka şeyler getirmeye başlar. Bilhassa bu İngiltere'den başlar, onu İspanya ve Portekiz takip edebilir. O zaman da Avrupa toplumu çok tehlikeli bir sürece girer. Bu konuyu göz önüne alarak bir kez daha gözden geçirecekler. Buna karşılık Yunanlılar, 'Nasılsa bizi kurtarırlar, nasılsa sırtımız yere gelmez' havasında. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde kati olarak herhangi bir taviz vermeyeceğini söyledi. IMF'in durumu gayet katı. Diğerleri ne yapar zaman gösterecek. Ancak bazı kesimler 'Yunanistan artık can sıkmaya başladı. Giderse gider. Avrupa toplumuna bir şey olmaz' havasında." - "Burası artık bir teknoloji merkezi oldu" Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan da üniversite olarak bu yıl önemli başarılara imza attıklarını belirterek, bunlardan birinin de Topkapı'da hizmete açılan Tıp Fakültesi Hastanesi olduğunu söyledi. Üniversite o- larak Ar-Ge alanında Türkiye'deki önemli projeleri, AB ve TÜBİTAK destekli olarak almaya devam ettiklerine dikkati çeken İnan, "Burası artık bir teknoloji merkezi oldu. Geçen günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile konuştuğumuzda artık böyle yerlerin teknopark olarak ilan edilmesi için gerekli mevzuat ve düzenlemelerin yapılması konusunu konuştuk. Kendisi de buna sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı. Koç Üniversitesi'nden bölüm ve okul birinciliğiyle mezun olan Yasemin Özdoğan ise böyle bir üniversiteyi başarıyla tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Koç Üniversitesi'nde öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin aynı denklemde yer aldığını vurgulayan Özdoğan, burada diğer üniversitelerden farklı olarak eşitlik bilinci öğrendiğini kaydetti. Özdoğan, geleceğe yönelik hedeflerine de değinerek, bundan sonraki hayatında eğitim anlamında kendisine yatırım yapacağını söyledi. (AA)

5 22 Şubat Haziran Perşembe Pazartesi Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, seçilmişlerden en kısa sürede uzlaşarak hükümet kurmalarını ve Türkiye'nin daha fazla vakit kaybetmeden her alanda çalışmaya başlamasını beklediklerini bildirdi Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, okulların kapanmasıyla nişan ve düğünlerin arttığını belirterek, "Biz de bu dönem öncesinde kuyumcular olarak 5 bin model alyans hazırladık. Ayrıca çiftlerimizden gelecek taleplere göre özel tasarımlı alyanslar da yapıyoruz" dedi. Çavuşculu, şu anda altının gram fiyatının 102 lira, çeyrek altının ise 175 lira olduğunu ifade ederek, altın fiyatlarında kısa vadede büyük bir artış beklemediklerini söyledi. Altının tasarruf için her zaman "güvenli liman" olduğunu ve bu özelliğini koruduğunu dile getiren Çavuşculu, yatırım değil, tasarruf yapmak isteyenleri altın almaya çağırdı. 12 Haziran'da okulların kapanmasıyla artan sünnet, nişan ve düğünlerin altın piyasasını hareketlendirdiğini anlatan Çavuşculu, kasım sonuna kadar sürmesi beklenen söz konusu törenler için kuyumcuların hazırlık yaptıklarını kaydetti. Nişan ve düğünler için yaklaşık 5 bin model alyans hazırladıklarını ifade eden Çavuşculu, "Ayrıca çiftlerimizden gelecek taleplere göre özel tasarımlı alyanslar da yapıyoruz" dedi. Türk geleneği olarak nişan ve düğünlerde aile büyükleri tarafından alınan takı setlerinin de her keseye uygun üretildiğini kaydeden Çavuşculu, "14 ve 22 ayar olarak hazırlanan takı setlerinin fiyatları 500 liradan başlıyor. Talep ve isteğe göre hazırlanacak takı setlerimizin fiyatları, kullanılacak kıymetli taşlara göre değişiklik gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Takı setlerinin ikili, üçlü, dörtlü olarak tasarlandığını bildiren Çavuşculu, "Herkesin isteğine ve kesesine uygun olması için biz kuyumcular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her çeşit ve fiyatta takılarla, alyanslarla çiftlerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu. (AA)

6 SAYFA 6 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI ACİL TELEFONLAR İtfaye 110 AKS Acil Yardım 112 Polis İmdat 155 Elektrik Arıza 186 Jandarma İmdat 156 İZSU Su Arıza 185 Doğalgaz Acil Müdahale 187 Cenaze Hizmetleri 188 Sahil Güvenlik 158 Orman Yangınları 177 YANGIN TELEFONLARI İzmir 110 Karşıyaka Kadifekale Bornova Bostanlı Buca Karabağlar Çamdibi Çiğli Balçova Evka Evka Gaziemir Hatay Narlıdere Güzelbahçe HASTANE TELEFONLARI -Devlet Hastaneleri- Aliağa N.S. İşgören Alsancak Alsancak Acil Servis Ağız ve Diş Sağlığı Alsancak Diş Hast Atatürk Devlet Behçet Uz Bornava Dev. Hast Bozyaka Eği. Hast Buca S.D. Hastanesi Çeşme A. Çizgenakat Foça Göğüs Hastanesi Konak Diş Hastanesi Karşıyaka Çiğli Dev. Hastanesi Menemen Dev. Hast Nejat Hepkon Seferihisar Hastanesi Selçuk Dev. Hast Urla Dev. Hastanesi Tepecik Dev. Hast Belediye Hastaneleri- Eşrefpaşa Bel. Hast Özel Hastaneler- Anadolu Tıp Merkezi Agora Tıp Merkezi Atakalp Kalp Hastanesi Atakent Tıp Merkezi Atagöz Göz Hastalıkları Atafizik, Fizik Ted. Mer Batıgöz Hastanesi Bornova Tıp Merkezi Bornova Özel Tıp Mer Bornova Özel Sağlık Tıp Merkezi Buca Tıp Merkezi Buca Sağlık Merkezi Central Hospital Can Tıp Merkezi Caner Göz Merkezi Çağdaş Tıp Merkezi Çankaya Tıp Merkezi Çesav Tıp Merkezi Çeşme Sissus Has Çınarlı Hastanesi Çiğli Özel Sağ Diyabet Hastanesi Diamed Dah. Dal Mer Doğa Tıp Mer Dr. Sıhhat Tıp Merkezi Efes K.B.B. Merkezi Ege Sağlık Hastanesi Ege Tüp Bebek Merkezi Egeria Çocuk Sağlık Hastanesi Dal Merkezi Ekol K.B.B. Dal Mer Ekol K.B.B. Şube El ve Mikro Cerrahi Gazi Kent Tıp Merkezi Gaziemir Tıp Merkezi Hayat Hastanesi İzmir Hastanesi İrenbe Tüp Bebek Mer Karataş Karşıyaka Tıp Merkezi Oyuncu Necmi Yapıcı, yabancı ülkelerde tiyatro oyunları için biletlerin 1 yıl öncesinden tükenebildiğini, ama Türkiye'de böyle olmadığını söyledi. Yapıcı, "Gişeden bilet satışı yapmak çok zor. Toplu satışlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. İnsanlar artık tiyatroya giderken, oyunda televizyonda gördükleri oyuncuları izlemek istiyor. Afişe dizilerde oynayan oyuncuları koyduğunuz zaman seyirci oyuna daha fazla ilgi gösteriyor. Evden çıkıp da tiyatroya gitmiyor. Böyle enteresan, paradoksal bir durum söz konusu. Diziler ve tiyatrolar birbirini destekliyor. Tiyatro oyuncusu dizi yapmak zorunda, sadece tiyatro yaparsak aç kalırız." dedi. İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ramazan Sohbetleri'ne konuk oldu. Usta oyuncu Atilla Arcan'ın moderatörlüğünde yapılan söyleşiye sevilen tiyatro oyuncuları Necmi Yapıcı, Ceyhun Fersoy, Ufuk Yapıcı ve Cem Aksakal konuşmacı o- larak katıldı. Söyleşide Türk tiyatrosunu değerlendiren deneyimli oyuncu Necmi Yapıcı, "Türk tiyatrosu hak ettiği, istediğimiz yerlerde değil." ifadesini kullandı. Tiyatronun Türkiye'de yeterince desteklenmediğini savunan Yapıcı, "Türk tiyatrosunda çok iyi işler yapılıyor. Ancak tiyatroya yapılan devlet desteğinin yetersiz olduğuna inanıyorum. Bunun yanı sıra toplumun da tiyatroya olan ilgisinin Yılda 12 milyonun üzerinde turisti ağırlayan Antalya'da beş yıldızlı tesislerin neredeyse tamamı her şey dahil konaklama imkanı sunarken, yeme içmenin sınırsız olduğu tesislerde mutfak ekibi konukları doyurmak için 24 saat çalışıyor. Denizi, kumu ve güneşi 22 Haziran 2015 Pazartesi SONDAKiKA GAZETESİ >> 6 GÜNCEL 17 Şubat 2013 Perşembe Oyuncu Necmi Yapıcı: Dizi çekmeyen tiyatrocu aç kalır zayıf olduğunu düşünüyorum. Bir düşünsenize, futbol maçlarına 50 bin kişi gidiyor. Ama biz tiyatrocular 50 bin k- işiye ulaşabilmek için çok uğraşıyoruz. Yabancı ülkelerde tiyatro oyunları için biletler 1 yıl öncesinden tükenebiliyor. A- ma Türkiye'de tiyatro yapmak gerçekten de çok zor. Gişeden bilet satışı yapmak çok zor. Toplu satışlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz tiyatrocular işimizi severek yapıyoruz ama dizilerden kazanılan paralar tiyatrolardan asla kazanılmıyor. Tiyatro bizler için bir idman sahasıdır. Her zaman sahnede olmak zorundayız. Bu işin parası ikinci plandadır. Biz de isteriz ki keşke 1 sene öncesinden oynanacak olan tiyatronun biletleri tükense. Türkiye'nin her yerinde çok güzel salonlarda oynayabilsek. Vergisel problemlerimiz olmasa, tiyatrolardan vergi alınmasa işte o zaman tiyatrocular çok daha fazla oyunlar üretebilirler. Devlet tiyatrolarının ve şehir tiyatrolarının imkânları özel tiyatrolarda olmadığı için büyük oyunlar, dekorlu oyunlar yapamıyoruz. O yüzden daha çok turne tiyatrosu şeklinde yaşamaya çalışıyoruz." diyerek, tiyatro sektörüne destek çağrısı yaptı. 'SADECE TİYATRO YAPARSAK AÇ KALIRIZ' 'Son dönemde popülaritesi artan, dizi sektörü tiyatroyu olumsuz etkiliyor mu?' sorusuna cevap veren Yapıcı, şunları söyledi: "İnsanlar artık tiyatroya giderken, oyunda televizyonda gördükleri oyuncuları izlemek istiyor. Afişe ile dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan Antalya'da turistik tesisler, gastronomi faaliyetleriyle de binlerce turisti çekiyor. Tesislerde, Türk mutfağının yanı sıra Akdeniz'den Uzakdoğu'ya dünya mutfakları da yer alıyor. Her şey dahil konaklama imkanı sunan dizilerde oynayan oyuncuları koyduğunuz zaman seyirci oyuna daha fazla ilgi gösteriyor. Artık televizyonlarda bir günde birden fazla dizi oynuyor. Hemen hemen herkesin bir dizisi var. İnsanların çoğu, bugün benim dizim var diyerek evden çıkıp da tiyatroya gitmiyor. Böyle enteresan, paradoksal bir durum söz konusu. Diziler ve tiyatrolar birbirini destekliyor. Tiyatro oyuncusu dizi yapmak zorunda, sadece tiyatro yaparsak aç kalırız. Ama her oyuncu, oyunculuğunu geliştirmek ve diri tutmak için tiyatro yapmak zorundadır." 'YENİ PROJE İLE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAĞIZ' Önümüzdeki sezon yeni bir proje ile seyirci karşısına çıkacakları müjdesini de veren Yapıcı, "Pijamalı Adamlar oyununu ben yazdım. Bu yaz bir oyun daha yazmak istiyorum. Bir kabare daha yazabilirim. Eğer bitirebilirsem önümüzdeki sezon yeni bir proje ile seyirci karşısına çıkacağız." dedi. (CİHAN) Turistin karnını doyurmak için 24 saat çalışıyorlar tesislerde mutfak ekibi 24 saat çalışıyor. Yemek fabrikası gibi çalışan mutfakta sadece açık büfelerde ortalama çeşit yemek ikramında bulunuyor. Antalya Belek'te bulunan Calista Luxury Resort'un Mutfak Şefi Veli Turan, sezon başında düzenledikleri toplantılar sonucunda menüleri tespit ettiklerini ve buna uygun sezon planlaması yaptıklarını söyledi. Menü oluşturmada bir önceki yılın müşteri anketlerinin önemli olduğunu kaydeden Turan, "Misafir memnuniyetinde yemek çok önemli. Bu nedenle misafirlerin şikayetlerini ya da beğenilerine önem veriyoruz. Beklentilerine göre menülerimizi şekillendiriyoruz, beğenilmeyen ürünleri çıkartıyoruz" diye konuştu. Değişik tatlar sunmak için dünya mutfaklarını takip ettiklerini, bununla ilgili fuarlara katıldıklarını anlattı. (AA) POLİKLİNİK TELEFONLARI Borcanevi Bornova Yeni Yaşam Bozyaka Halk Bozyaka Dispanseri Buca Çözüm Cansu Karabağlar Çamdibi Derman Polik Çizgi Polik Deniz Sağlık Polik Ege Sağlık Egeform Fizik Eşrefpaşa Ö.Sağ Eşrefpaşa Zinde Polik Gaziemir Dr. Polik Gazi Kent Polik Halk Polik Hatay Özel Sağlık İhtisas Polik Karşıyaka Park Sağlık Mevlana Polik Mersinli Özel Sağlık Neron Psikiyatri Nergiz Özel Sağlık Onur Polik Özel 9 Eylüllüler Polik Özel Altındağ Özel Brn Dr. Dispanseri Özel Çiğli Polik Özel Eylül Polik Özel Gülhan Polik Özel İrem Sağlık Polik Özel İzmir Polik Özel Pınarbaşı Polik Özel Sarnıç Polik Özel Seferihisar Polik Özel Serin Polik Özel Yedigöller Polik Özel Yenişehir Polik Park Sağlık Polik Sevgi Özel Sağlık Şöferler Odası Sağlık Polik Teos Polik Vefa Polik Yeşiltepe Polik Yıkık Cami Halk Askeri Hastaneler- Hava Hastanesi Kara Hastanesi ÜNİVERSİTE TELEFONLARI Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg. Merkezi Dokuz Eylül Ünv Dokuz Eylül Üni. Karşıyaka Polik Ege Üniversitesi İlaç ve Zehir Dan Ege Üni.Uyg.ve Araş.Merkezi Doğum Evleri- Ege Üni. Tıp Fak Konak Doğum Evi Tepecik Doğum Hast Kan Merkezleri- Kızılay Çocuk Hastanesi Ege Üni Tepecik Kan Merkezi ULAŞIM TELEFONLARI Denizyolları THY Rezervasyon Basm. Rezervasyon Alsancak Gar Santral Garaj Körfez Ulaşım İskeleler- Konak Karşıyaka Alsancak Bostanlı Bayraklı İskele Pasaport İskele Göztepe İskele Üçkuyular İskele Elektrik Arıza- Genel Kesinti Seb Buca Çiğli Karşıyaka Bornova Narlıdere Eşrefpasa Gaziemir Güzelbahçe Konak Çeşme

7 SAYFA 7 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >>7 SAĞLIK Haziran Şubat Perşembe Pazartesi Ramazan'da sahur öğününe özen gösterilmeli Uzmanlar, Ramazan ayında doğru beslenmenin önemli olduğunu vurgulayarak, sadece iftarda değil sahurda da özen gösterilmesi gerektiğini söyledi Central Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Deniz Şafak, Ramazan'da beslenme ile ilgili bilgiler verdi. Şafak, Sahura kalkmadan oruç tutmak açlık süresini daha fazla uzatarak, vücudun enerji deposunu zamanından çok önce kaybetmesine sebep olur. Uzun süre aç kalınırsa vücut ilk önce karbonhidrat depolarını harcar ve bu şekilde enerji eksiğini tamamlamaya çalışır. Bu sebeple Ramazan ayı boyunca sadece iftar öğününe değil sahur öğününe de özen gösterilmeli. dedi. Deniz Şafak, ''Ramazan ayının en önemli öğünlerinden biri de sahurdur. Çünkü vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu tüm besinler bu öğünde alınır. Sahur yapılmadan oruç tutmak kişide halsizlik, yorgunluk ve bitkinliğe sebep olabilir. Bu sebeple kesinlikle sahura kalkılmalıdır. Ayrıca sahurda tüketilen yiyeceklere de özen gösterilmelidir. Vücudu rahatsız edebilecek her türlü gıdadan uzak durulmalıdır. Özellikle mide rahatsızlıkları olan kişilerin çok dikkatli olmaları gerekir.'' şeklinde konuştu. SAHUR ÖĞÜNÜNE ÖZEN GÖS- TERİLMELİ Sahur öğününe özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Şafak, ''Toplumumuzda ne yazık ki birçok kişi sahura kalkmadan oruç tutabiliyor. Ancak sahura kalkmadan oruç tutmak açlık süresini daha fazla uzatarak, vücudun enerji deposunu zamanından çok önce kaybetmesine sebep olur. Uzun süre aç kalınırsa vücut ilk önce karbonhidrat depolarını harcar ve bu şekilde enerji eksiğini tamamlamaya çalışır. Bu sebeple Ramazan ayı boyunca sadece iftar öğününe değil sahur öğününe de özen gösterilmelidir. Sahur sofralarının daha kuvvetli ve kişiyi tok tutacak yiyeceklerden hazırlanması gerekir.'' ifadelerini kullandı. Sahurda mutlaka bol sıvı alınmalı diyen Şafak, ''Tabi sıvı ihtiyacı mümkün olduğunca su içerek karşılanmalıdır. Çay, meşrubat ve asitli içecekler tercih edilmemelidir. Eğer çay içmek isteniyorsa da açık ve şekersiz olarak tüketilmelidir. Çayı fazla şekerli içmek gün içerisinde kan şekerinin aniden düşmesine sebep olabilir. Uzun saatli oruçlarda çok şekerli çay zorlayıcı bir faktör olabileceğinden tüketiminde çok dikkatli olunmalıdır. Ayrıca koyu ve fazla demli çaylar da uykuya geçişi zorlaştırabilir. Bu sebeple siyah çay yerine bitki çayları ya da soğuk meyve çayları içmek daha uygun olur. Soğuk içeceklere en iyi alternatiflerden biri de süt ve ayrandır. Bu içecekler protein ve kalsiyum bakımından oldukça zengin olduklarından kişiyi tok tutma süreleri çaydan daha uzundur.'' dedi. SAHURDA SEBZE VE MEYVELERE MUTLAKA YER VER- İLMELİ Sahurda sebze ve meyveninde önemli olduğuna da değinen Şafak sözlerini şöyle sürdürdü: ''Vücudun vitamin ve lif ihtiyacının en önemli kaynakları sebze ve meyvelerdir. Bu sebeple iftar öğünü kadar sahurda da mutlaka sebze ve meyvelere yer verilmelidir. Sebze ve meyveler söğüş o- larak ya da az yağlı salata şeklinde de tüketilebilir. Ramazan boyunca güçlü bir bağışıklık sistemi ve vücut direnci için mevsim meyvelerinden bir porsiyon mutlaka yenmelidir. Örneğin sahurda karpuz tüketmek iyi bir seçenek olabilir. Sebzeler her öğünde mutlaka yer alması gereken gıdalardır. Ancak az etli veya zeytinyağlı o- larak pişirilmelidir. Eğer sebzeler bu tarz tüketilmiyorsa da renkli bir salatanın sofrada yer alması gerekir. Ne kadar farklı sebze kullanılırsa o kadar farklı vitaminin alınacağı unutulmamalıdır. (CİHAN) Dr. Karaarslan: Ramazan, sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat Yozgat Halk Sağlığı Müdürü Dr. M. Akif Karaarslan, sigara tiryakilerinin Ramazan ayında oruç nedeni ile gün boyu sigara içmeden durabildiklerini belirterek, bu k- işilerin Ramazan ayını fırsat bilerek sigaradan tamamen kurtulabileceklerini söyledi. Halk Sağlığı Müdürü Dr. M.Akif Karaaslan, yaptığı açıklamada, dünyada sigaradan dolayı her gün binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve çeşitli hastalıkların sebebinin de sigara olduğuna dikkat çekti. Dr. Karaaslan, "İnsan sağlığına en büyük zarar veren ve kansere neden olan etkenler arasında birinci sırada yer alan sigara akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olur. Sigaradan kurtulmak için Ramazan ayı önemli bir fırsattır. Çünkü oruç tuttuğumuz için tiryakiler gün boyu sigara içmiyor. K- endimizi buna göre şartlandırırsak bu ay içerisinde sigarayı bırakmak daha kolay olacaktır. Sağlığımıza ve bütçemize olumsuz etkileri olan sigaradan kurtulmak için bu fırsatın değerlendirilmesi vatandaşlarımızın yararına olacaktır." dedi. Ramazan ayında, her yönüyle vücudun dinlendiğini ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak için bu ayın bulunmaz bir fırsat olduğunu vurgulayan Dr. Karaaslan, "Bu ay sabır ayıdır. Bazı kötü alışkanlıklardan da kurtulmamıza vesile olan hayırlı bir aydır. Ramazan ayını bahane ederek sigaradan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız, 'nasılsa gün boyu içmedim bundan sonra da içmem' gibi doğru bir düşünce içine girerek sigaradan kurtuluyor. Tiryakilere bu yönde gerek ailesi gerekse çevresi tarafından uyarılarda bulunulması gerekir." ifadesini kullandı. İl genelinden binlerce kişinin sigaradan kurtulmak için Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) sigarayı bırakmak için başvurduğunu kaydeden Dr. Karaarslan, açıklamasında şöyle dedi: "KETEM merkezimizde günlük 15 kişiye sigara bıraktırmak için seans uygulanıyor. İlimizde 2011 yılından buyana hizmet veren KETEM e sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Başvuru sahipleri ile yapılan görüşmelerde sigarayı bırakması için yapması gereken uygulamalar anlatılarak ilaçlı tedavi uygulanma yoluna gidiyoruz. Bunların yanı sıra nikotin sakızı, nikotin bantları gibi tedaviler uyguluyoruz. Vatandaşlarımızla daha sağlıklı bir şekilde ilgilenmek için günlük 15 vatandaşımızı kabul ediyoruz. Ramazan ayını fırsat bilerek sigaradan kurtulmak isteyen tiryakilerimiz KETEM merkezimizden de destek alabilirler." (CİHAN) İftarda cacık ve soğuk çorbalar serinletiyor Uzman Diyetisyen Merve Yüksek, iftar ile sahur arasında bol sıvı tüketilmesini önererek, Bitki çayı, ayran, maden suyu, şekersiz limonata ve kompostolar da tercih iftar sofrasında yer almalıdır. Ayrıca yoğurtlu soğuk çorbalar ve cacık, hem serinletme, hem de tok tutma özellikleriyle tüketimi önemlidir. dedi. İftar ve sahurda tüketilecek bazı yiyeceklerin rahatlatacağı uyarısında bulunan Diyet Uzmanı Merve Yüksek, İftar sofralarında ağır yağlı yemeklerin, kızartılmış yiyeceklerin, börek gibi hamur işi çeşitlerinin ve şeker içeriği çok fazla olan şerbetli tatlıların bulunmamasına özen gösterilmelidir. İftardan sonra tatlı ihtiyacı hissediliyorsa güllaç, sütlaç ve dondurma gibi beyaz tatlılar tercih edilmelidir. Lifli ve şeker oranı düşük meyvelerden oluşan salatalar da hem vitamin ihtiyacını karşılamakta hem de tatlı özlemini gidermektedir dedi. Yaz aylarında oruç tutarken en önemli konulardan birinin de yeterli sıvı tüketimi olduğunun altını çizen diyetisyen Yüksek, şu bilgileri verdi: Vücudun ısı dengesini sağlamak ve gün içerisinde alınamayan sıvıyı telafi edebilmek için iftar ile sahur arasındaki süreçte bol bol sıvı alınmalıdır. Bu süreçte saat başı 1-2 bardak su içilmelidir. Yeterli sıvı tüketimi için suyun yanı sıra bitki çayı, ayran, maden suyu, şekersiz limonata ve kompostolar da tercih edilebilir. Ayrıca yoğurtlu soğuk çorbalar ve cacık hem serinletme hem de tok tutma özellikleriyle iftar menülerinde mutlaka yer almalıdır. Yemekten 1 saat sonra yapılacak yarım saatlik yürüyüş ise kişinin hem kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacak hem de yediklerini sindirmesine yardımcı olacaktır. (CİHAN) Dünyada 50 milyon Türkiye de 700 epilepsi hastası! 3 gram parasetamol kalbe zarar verebilir! İngiliz bilim adamları, birçok ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçta bulunan parasetamol adlı etken maddenin uzun süre ve yüksek dozda tüketilmesinin kalbe zarar verebileceğini belirledi. İngiliz bilim adamları daha önce yapılmış 8 ayrı araştırmaya dayanarak günde 3 gram parasetamol tüketenlerin ölüm riskinin yüzde 63'e kadar çıkabileceğini saptadı. Parasetamol içeren haplardan haftada 15 adet tüketenlerde ise kalp-damar hastalığına yakalanma riskinin yüzde 68'e kadar çıkabileceği görüldü. Bilim adamları, söz konusu etken maddenin yüksek dozda kullanımının mide, bağırsak, böbrek hastalıklarına da davetiye çıkarabileceğine dikkati çekti. Genellikle hap şeklinde, miligram dozda, çoğu reçetesiz satılan parasetamol içeren ilaçlardan ömürlerinde 500 gramdan fazla tüketenlerin de böbrek hastalıklarına yakalanma riskinin yaklaşık 2 kat arttığı ortaya çıktı. Leeds Hastanesi'nden Profesör Philip Conaghan ve ekibi, tıp camiasının düşündüğünün aksine parasetamolün tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu. Daha önce yapılan araştırmalar fazla parasetamolün karaciğere zarar verdiğini göstermişti. Araştırmanın sonuçları İngiliz "Annals of The Rheumatic Diseases" dergisinde yayımlandı. (AA) Epilepsi hastalığı yüzde 95 oranında tedavi edilebiliyor Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Candan Gürses, dünyada 50 milyon Türkiye de ise 700 bin dolayında epilepsi hastası olduğunu söyledi. Epilepsi hastalığının korkulacak bir hastalık olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Gürses, hastalığın yüzde o- ranında tedavi edildiğini kaydetti. Epilepsi hastalarının yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için Sen de Epilepsiye Objektif Ol adı altında fotoğraf yarışması düzenlendi. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, tarafından düzenlenen yarışmasının tanıtım toplantısında konuşan dernek başkanı Prof. Dr. Candan Gürses, epilepsi hastalığının bulaşıcı, cinli veya perili bir hastalık olmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Gürses, epilepsi hastasının beyindeki elektriklenmenin aşırılaşması sonucu havale geçirdiğini kaydetti. Geçirilen nöbetlerin yaklaşık bir buçuk dakika sürdüğünü dile getiren Gürses, Bu nöbette beynin hangi noktası tutulduysa o bölgeye ait bulgu belirtisini görüyoruz. Diyelim görme bölgemizle ilgili ise kişi o sırada nöbeti geçirirken önce gözünde ışık çarpması veya görmeme gibi etki yaşayabilir. dedi. HASTA SAYISI 50 MİLYON Prof. Dr. Candan Gürses, dünyadaki epilepsi hasta sayısının 50 milyon, Türkiye de ise 700 bin dolayında olduğunu kaydetti. Gürses bu hastalığın daha çok gelişmekte olan ülkelerde görüldüğüne dikkat çekti. Epilepsi hastalığının daha sonradan kişinin maruz kaldığı kafa travmaları sonucu oluştuğuna dikkat çeken Gürses, Bu hastalık çaresiz bir hastalık değil, çok yüksek oranda tedavi ettiğimiz bir hastalık. Yüzde oranında ilaç ve ilacın yanında başka tedavi yöntemlerini kullanarak hastaları tedavi ediyoruz. diye konuştu. Havale geçiren epilepsi hastası birisine ilk yapılacak müdahale ilgili Prof. Gürses, hastanın havale geçirdiği anlaşılır anlaşılmaz onu bir yere oturtmalı ve eğer hasta yere düşmüşse önce başı, sonra gövdesini çevirmeli dedi. EPİLEPSİYE OBJEKTİF OL YARIŞMASI Bu arada dünyadaki en yaygın nörolojik bozukluklardan biri olan epilepsiye sara dikkat çekmek amacıyla, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, Epilepsiye Objektif Ol isimli fotoğraf yarışması düzenledi. 9 Mart 2015 te başlayan yarışmanın son başvuru tarihi 31 Temmuz adresinden ve posta y- oluyla başvuru yapılabilen Epilepsiye Objektif Ol fotoğraf yarışmasına en fazla üç fotoğraf ile katılmak mümkün. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve Sanofi nin desteği ile yapılan Epilepsiye Objektif Ol fotoğraf yarışmasında birinciye TL, ikinciye TL, üçüncüye ise 1.500TL ödül verilecek. (CİHAN)

8 SAYFA 8 MAVi KIRMIZI SARI SAYFA 9 SiYAH MAVi KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >>8 GÜNCEL Haziran Şubat Perşembe Pazartesi 22 Haziran 2015 Pazartesi SONDAKiKA GAZETESİ >> 9 GÜNCEL 17 Şubat 2013 Perşembe İNCE ZIMBALAR Sabit İNCE AK MHP TAMAM MI? Gazetelerin haberlerine göre akp ile mhp anlaştı ve ilk aşama meclis başkanlığı seçiminde başlayacak. Alınan haberlere göre Mhp bu ortaklık anlaşmasında en karlı çıkan parti olacak.çünkü iki başbakan yardımcılığı ile iç, dış ve ekonomi bakanlıklarının mhp'ye verildiği belirtiliyor. Hatta bazı bakanların adı bile belirlenmiş diye yazıyor gazeteler. Bu anlaşmanın olacağını bendeniz çok önceden yazmış ve akp'nin 12 yıllık emeğinin asla boşa çıkarılmayacağını, bunun için de ne gerekiyorsa yapılacağını, ülkenin chp ile bir maceraya sürüklenmesine kesinlikle imkan verilmeyeceğini belirtmiştim. Nitekim Kılıçdaroğlu''nun başbakanlığı Bahçeli'ye sunması ve beraber koalisyon yapalım teklifi götürmesi de bunun bir tezahürü idi. Mhp sorumlu davrandı ve geleceğini de düşünerek hdp'nin dışardan destekleyeceği bir koalisyona kapılarını temelli kapattı. Bence de misyonuna uygun olanını yaptı. Aksi halde mhp kapılarına kilidi vurup, taraftarlarının gazabından da asla kurtulamayacaktı. Şimdi gelelim akp cephesine. Akp sorumlu ve akılcı biraz da tavizkar bir anlayışla mhp ile beraberlik için herşeyi feda etti diyebiliriz. Çünkü ekonomi, iç ve dışişleri bakanlığı gerçekten önemli bakanlıklar. Hem de iki başbakan yardımcılığı ile meclis başkanlığının mhp'ye bırakılması 258 milletvekiline karşı 80 milletvekili bulunan mhp ye bu kadar imkanın sunulması az fedakarlık değildir. Öyle zannediyorum ve inanıyorum ki mhp de akp'nin 2023 hedeflerine varması ve ülkenin dev ülkeler arasında yerini alması konusunda gerekli duyarlılığı ve fedakarlığı yaparak hem ülkemize hem de partisine karşı sorumluluğunu aksatmadan yerine getirecek ve uyumlu bir ortaklık ile Türkiye yeni yolunda daha hızlı, hızı kesilmeden ilerlemeye devam edecektir. Böylece mhp'nin ideali olan Büyük Türkiye el ele gönül gönüle inşa edilecektir. Tek endişem eğer belirtilen isimler doğru ise Yılmaz'ın ekonomi bakanlığına getirilmesi isabet olacak, Başeskioğlu'nun iç işlerine getirilerek çatışmasız ortamın sürmesi devam edecek ama Ekmeleddin İhsanoğlu'nun dışişleri bakanlığında ne kadar başarılı olacağından emin değilim. Çünkü İhsanoğlu ile ilgili yetersizlik endişelerim hala devam ediyor. Neyse bakalım hangi ilkelerde nasıl anlaşıldığına bir göz atarak, yeni hükümetin ve ortaklığın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyelim: "Posta gazetesinde yer alan habere göre AKP - MHP anlaşması ile oluşacak tablo şöyle: - Meclis Başkanı MHP'li olacak. - Çözüm Süreci'ne 'Demokratikleşme' denecek. Çatışmasız ortamın devamı için adımlar sürecek. Terör başlarsa kararlılıkla üstüne gidilecek. - 4 eski bakanın Yüce Divan'a yollanmasına AKP engel olmayacak. - Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Anayasal Sınırlar' içine kendi isteğiyle çekilecek. MHP Erdoğan'ın Saray'dan çıkıp Çankaya'ya dönmesi için ısrar etmeyecek. - MHP'ye 8 bakanlık verilecek. İkisi başbakan yardımcılığı olacak. Ekmeleddin İhsanoğlu dışişleri, Murat Başesgioğlu İçişleri, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz ekonomi bakanı olacak." Bornova Belediyesi nin doğuma hazırlık amacıyla açtığı Gebe Eğitim Sınıfı ndan mezun olan yeni anneler katılım belgelerini aldı. Bornova Belediyesi nin anne adaylarını doğuma hazırlamak ve bebek bakımıyla ilgili konularda bilinç Türk baba bu babalar gününde de yalnız düzeyini artırmak için düzenlediği Gebe Eğitim Sınıfı yeni mezunlarını verdi. 4 haftalık Gebe Eğitim Sınıfı eğitimlerine katılan anne adayları katılım belgesi almanın mutluluğunu yaşadı. Bazı katılımcılar doğumu beklerken bazıları ise minik bebekleriyle belgelerini aldı. Kadınlar, aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Nurcan Çakır, verilen eğitimin hem annelerin sağlıklı bir hamilelik geçirmesi hem de çocukların en başından itibaren doğru yetiştirilmesi için önem taşıdığını söyledi. Hollandalı eşi Maaike Jorritsma nın çocuklarına işkencesine cep telefonuyla kaydeden ancak, Hollanda mahkemelerinde çocukları elinden alınan Türk baba Ahmet Pamuk, Hollanda hükümetinin vize vermemesi yüzünden çocuklarını göremiyor. Tek istediğinin çocuklarını baba olarak yılda birkaç kez görebilmek ve babalar gününde yanlarında olmalarını istemek olduğunu belirten Ahmet Pamuk, çocuklarının velayetini kaybetmesine de kendisine çocuklarına devletin sahip çıkmaması olduğunu söyledi. Kuşadası nda yaşayan Ahmet Pamuk, bu babalar gününü de çocukları olmadan geçirecek. Kuşadası nda tanıştığı Hollandalı Daha iyi bir hayat için tanıştığı Hollandalı Maaike Jorritsma(37) ile dini nikahla evlenen ve iki çocukları olan Türk baba Ahmet Pamuk(36) üç yıldır babalar gününü çocukları olmadan geçiriyor Kadınlarımıza desteğe devam edeceğiz Doğuma hazırlık, bebek ve anne beslenmesi, babanın rolü, bebek odasının düzenlenmesi, aile planlaması gibi konuların işlendiği eğitimlerin verildiği derslerin anne adaylarının bilinçlenmesinde büyük önem taşıdığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Kadınlarımıza hayatlarındaki en önemli süreci yaşarlarken destek olmaya devam edeceğiz. Eğitimlerimize yeni anne adaylarımızı da dahil edeceğiz dedi. Başkan Atila, eğitime katılanlara katılım belgelerini verdi. (HABER MERKEZİ) Çocuklar bu yaz çok eğlenecek Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerini artıran Karşıyaka Belediyesi, 21 farklı branşta yaz okulu açtı Zühtü Işıl Spor Kompleksi nde düzenlenen törenle kursların açılışını yapan Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, Yaz okullarımızla, çocuklarımıza yaz tatilinde nitelikli vakit geçirme imkânı sağlıyor, hem öğrenip hem de eğlenecekleri ortamlar yaratıyoruz dedi. Karşıyaka Belediyesi tarafından çocukları yaz aylarında kültür, sanat ve spor aktiviteleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen yaz okullarının açılışı, 1912 Zühtü Işıl Spor Kompleksi nde düzenlenen coşkulu bir törenle gerçekleşti. Tekvando, basketbol, voleybol, futbol, yüzme, judo, satranç, okçuluk, jimnastik, tenis, masa tenisi gibi 21 farklı branşta düzenlenen yaz kurslarına katılan çocuklar, 2 ay boyunca uzman eğitmenlerden ders alacak. Karşıyaka ya kazandırdığı modern tesisleri çocukların eğitimi için kullanan belediye, 16 Mayıs ta açılışı gerçekleşen 1912 Zühtü Işıl Buca'ya ilk üzüm fidanı Buca Belediyesi, ilçenin en önemli değerlerinden biri olan üzümü ait olduğu topraklarla buluşturmak için ilk adımı attı. Kaynaklar bölgesinde 14 dönümlük alanı kapsayan Üzüm Bağı nın ilk fidanları düzenlenen tören ile dikildi. Üzüm Bağı nın ilk fidanlarını hemşerileri ile birlikte diken Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bizler tarımı artırıcı, özendirici, vatandaşlarımızı, gençlerimizi tarımla buluşturan, onların tekrardan Spor Kompleksi ni çocukların yaz okulu eğitimleri için açık tutacak. Yüzme dersleri de yine Karşıyaka nın ilk yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu Zühtü Işıl Spor Tesisleri nde verilecek. GELECEĞE HAZIRLANIYORLAR Belediye; ücretsiz olarak düzenlenen İngilizce, drama, resim, ebru ve heykel gibi kurslarla da İsmail Cem, Bülent Ecevit, Ahmet Piriştina Kültür Merkezlerinde ve KARGEM de Karşıyakalı çocukları geleceğe hazırlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün ve yaş gruplarına yönelik olarak düzenleyeceği tiyatro kursları için ise kayıtlar, 26 Haziran tarihine kadar devam edecek. Karşıyaka Belediye Konservatuarı nın keman, piyano, bağlama ve gitar kurslarına katılmak için de Haziran tarihleri arasında kurs başvurusu yapılabilecek. (HABER MERKEZİ) tırnaklarının arasına toprağı bulaştırdığımız projeleri çok önemsiyoruz dedi. Buca'nın kaybolan değerlerini yeniden kentle buluşturmak amacıyla hazırlanan projelerden biri olan "Üzüm Bağı"nın ilk fidanları düzenlenen törenle dikildi. Üzüm üretimini canlandırmak için harekete geçen Buca Belediye Başkanı Piriştina, Kaynaklar bölgesinde 6 çeşit üzümün yetiştirileceği yaklaşık 14 dönümlük alanda, ilk fidanları hemşerileri ile birlikte dikti. PİRİŞTİNA: TIRNAKLARIN ARASINA TOPRAK BULAŞACAK Fidan dikim töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, bölgede çok az kişinin üzüm üretimi yaptığını söyledi. Hayata geçirdikleri proje ile üzüm üretimini cezbettirerek üretici sayısını arttıracaklarını belirten Başkan Piriştina, Bucamıza ait olan bir üzümün genlerini korumak ilk amacımız. Bu bölgelere imar açlığıyla bakılan dönemde belediye olarak asli görevimiz dışında tarımı artırıcı, özendirici, vatandaşlarımızı, gençlerimizi tarımla buluşturan, onların tekrardan tırnaklarının arasına toprağı bulaştırdığımız projeleri çok önemsiyoruz dedi. Buca nın üzümle özdeşleştiğini belirten Piriştina, Biz cezbedici olacağız. Şu an sadece 33 kişi üzümle uğraşıyor bölgemizde, hem bunun sayısının artmasına vesile olacağız hem de somut bir emsal olacağız dedi. BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ İLE TAÇLANDIRILACAK Buca adına üzümün ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Başkan Piriştina, bölgede tarıma ve turizme yönelik hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirtti. Buca nın köylerinin İzmir in cazibe, turizm ve tarımın merkezi olacağını ifade eden Piriştina, 3 Bornova da annelik eğitimi Maaike Jorritsma ile evlenen ve Semihcan(8) ve Cana Nur(10) isminde iki çocukları olan Ahmet Pamuk, çocuklarını 3 yıldır göremediğini söyledi. Hollanda hükümetinin vize vermediğini için göremiyor. Hollandalı eşinin çocuklarına uyguladığı şiddeti belgelemesine rağmen, çocuklarının velayetlerinin elinden alındığını, bunda da kendisine sahip çıkılmamasının neden olduğunu belirten Ahmet Pamuk, Hollandalı Maaike Jorritsma ile tanıştım evlendim. Kuşadası nda bir süre yaşadık. Çocuklarımızın geleceği adına doğumları Avrupa ülkesi olan Hollanda da olmasına karar verdik. Çocuklarım benim nüfusuma kayıtlı. Benim soyadımı taşıyorlar. Daha sonra Hollanda ya yerleştik. Eşim burada bana psikolojik çocuklarıma da hem psikolojik hem de fiziksel saldırılarda bulundu. Ben de cep telefonumla bunu çektim. Eşim çocuğumun karnı tok olmasına rağmen zorla yemek yedirmek istedi, yemeyince de kustuğu tabaktaki yemeği yine zorla yedirmek istedi. Ben de eşimden şikayetçi oldum. Eşim beni sürekli Hollanda polisine şikayet etmekle tehdit etti. Ben de kafamı toplamak için Türkiye ye döndüm. Bu arada devam eden dava için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül dahil olmak üzere devlet yetkililerinden yardım istedim. Bana yardımcı olunmadı. Hollanda hükümeti kendi vatandaşı suçlu olmasına TÜBİTAK, 2015 yılında yapılacak dünya bilim olimpiyatları'nda Türkiyeyi temsil edecek Bilim milli takımlarını açıkladı. TÜBİTAK Bilimadamı Yetiştirme Grubu tarafından yapılan bir dizi sınav ve yetiştirme kampı sonucunda belirlenen takımlara, Denizli Özel Servergazi Eğitim Kurumları damga vurdu. Genç Balkan Matematik Milli Takımı'nda Türkiye'yi temsil edecek altı öğrenciden üçü olan Ozan Kaymak, Halil Özkan ve Alperen Gözeten, Servergazi liselerinden seçildi. Matematik Olimpiyat Koordinatörü Kurbani Kaya, okullarında gece gündüz, yılın sonunda dikilen üzümleri bağ bozumu festivaliyle taçlandıracaklarını dile getirdi. Fidan dikimi törenine Başkan Piriştina nın yanı sıra Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürü Akay Ünal, EGE Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli, CHP Buca İlçe Başkanı Bektaş Gül, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürü Akay Ünal ile EGE Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli de Başkan Piriştina ya böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Piriştina, Üzüm Bağı nın ilk fidanını hemşerileri ile birlikte dikti. 6 ÇEŞİT ÜZÜM YETİŞECEK sürekli ve düzenli bir çalışma ortamı olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerim çok gayretli, ortam çalışmaya müsait, altyapımız ve tecrübemiz tamamlandı. Bundan sonraki süreçlerde Servergazi nin adını olimpiyatlarda, ulusal ve uluslararası arenada daha sık duyacağız. Başarılarımız da her geçen gün artacak. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi. Okul Müdürü Bünyamin Gümüş de milli takıma giren altı öğrenciden üçünün Servergazi öğrencisi olmasının, okulları ve Denizli adına gurur verici olduğunu belirtti. Gümüş, "Servergazi, olimpiyatların rağmen vatandaşının arkasında durdu. Benim çocuklarımı görmeme dahi izin verilmiyor. Vize istiyorum vermiyorlar, mahkemeye git diyorlar. Benim tek isteğim çocuklarımı görmek. Devlet yetkililerinden yardım istiyorum. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devletimi arkamda görmek istiyorum. Dava sürecinde de bunu görmedim. Şimdi de göremiyorum. dedi. ANNESİ SÜREKLİ DÖVÜYOR Bir babanın çocuklarını görmesinin en doğal hakkı olduğunu ancak kendisinin bu hakkının gasp edildiğini de belirten baba Pamuk, Devlet büyüklerimize yalvarıyorum. Çocuklarımla beni kavuştursunlar. Bugün 21 Haziran Dünya Babalar günü. Ama benim çocuklarım babalarından ben de çocuklarımdan ayrıyım. Ben devletimin arkamda olmasını, kendi devletinin vatandaşı olan bir babanın çocuklarına kavuşması için yardım etmesini istiyorum, yalvarıyorum. Beni çocuklarıma kavuşturmalarını istiyorum. Dünya bana destek verdi. Türkiye ve devletim destek vermedi. Burada, çocuğuna şiddet gösteren anne değil şiddeti duyuran baba cezalandırıldı. Ben çocuklarımı görmek istiyorum, onları çok özledim. Her gün aklımda. Beni, çocuklarımla buluşturun. diyerek yardım talep etti. (CİHAN) Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin de destek verdiği proje kapsamında Buca nın Kaynaklar ilçesinde yaklaşık 13 dönüm arazi kullanılacak. Buca nın kaybolan değerlerini yeniden kazandırmak amacıyla hazırlanan Üzüm Bağı nın 2 bin 720 metrekaresi bağ evi, bağ müzesi ile otopark, 10 bin metrekaresi ise fidanlık olacak. Fidanların bulunduğu alanın bin 500 metrekarelik bölümünde Ege Bölgesi nde yetişen çeşitlerden Mevlana Karası, Pembe Gemre, Osmanca ve Kozak Siyahı, 8 bin 500 metrekarelik bölümde de Buca Rezakisi ile Sultaniye çeşitleri yetiştirilecek. Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Üzüm Bağı nda yetişen üzümler sofralık, kurutmalık ve şaraplık olarak değerlendirilecek. Ürünler ayrıca pekmez, pestil, köfter, sucuk ve ezme olarak da kullanılabilecek. (HABER MERKEZİ) TÜBİTAK'ın yarısı Servergazi'den vazgeçilmez bir markası olarak hızla başarısını arttırmakta. Öğretmenimizi ve öğrencilerimizi kutluyor, ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ederek madalyalarla döneceklerini ümit ediyorum." diye konuştu. Servergazi Eğitim Kurumları Genel Müdürü Recep Ali Yalçın ise kurum olarak son yıllarda dünya bilim olimpiyatlarında elde ettiği başarılarda Türkiye'ye birçok madalya kazandırdıklarını söyledi. Yalçın, "Öğrencilerimizin, çalışma azim ve gayretleriyle bu yıl da ülkemize yeni madalyalar kazandırmaya çalışacaklarına eminim. şeklinde konuştu.(cihan) Urla ve Foça da sahiller yenileniyor Büyükşehir Belediyesi, Yeni Foça ile Urla Kum Denizi nde modern sahil düzenlemelerine başladı. Foça daki çalışmalar Temmuz sonunda, Urla daki çalışmalar ise Ağustos sonunda tamamlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin turistik iki ilçesi Urla ve Foça da sahil düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla Yeni Foça da 1.4 kilometrelik sahil bandı ile Urla da Atatürk Mahallesi Kum Denizi bölgesinde 800 metrelik sahil bandı modern bir görünüme kavuşturuluyor. Düzenleme ile birlikte Yeni Foça da sahil güzergahında yol, tretuvar ve bisiklet yolu yapılıyor. Ayrıca bölgenin en önemli çekim yerlerinden olan meydanı da yeniden düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüş yollarında bozulmaların önüne geçmek amacıyla bu projede özel bir teknik kullanmak için çalışma yapıyor. Yürüyüş yoluna, kaplamaların daha uzun ömürlü olması için, yaklaşık 700 kilogram ağırlığında beton bloklarla kumlamalı parke döşenecek. Peyzaj düzenlemeleri ile birlikte sahil güzergahına banklar yerleştirilerek oturma alanları oluşturulacak. Bu bölgede denize İzmir Büyükşehir Belediyesi, işyeri açma hazırlığındaki vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak İtfaiye Uygunluk Takip Sistemi Projesi ni hayata geçirdi. Ruhsat alabilmek için istenen İtfaiye Uygunluk Raporları na ilişkin başvurular, yeni proje sayesinde itfaiye merkezine gitmeye gerek kalmadan elektronik ortamda yapılabilecek. Sonuçlar yine aynı yöntemle öğrenilecek. Bornova da pilot olarak başlayan uygulama, yakında 30 ilçeye yayılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, hayata geçirdiği yeni projeyle işyeri açacakların işlemlerini artık daha hızlı ve zahmetsiz bir şekilde tamamlayacak. Yeni projeyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi sürecinde istenen İtfaiye Uygunluk Raporları ile ilgili iş ve işlemler, İtfaiye ye gelmeden tamamen elektronik ortamda yürütülüyor. Düzenlenen itfaiye raporları, yine elektronik ortamda yetkili belediye veya organize sanayi bölgesine gönderiliyor. Başvuru sahipleri, hazırlanan raporlara ilişkin sorgulamayı İzmir Büyükşehir Belediyesi nin web sitesi üzerinden e-işlem bölümüne girerek yapabiliyor. (www.izmir.bel.tr/eislem/itfaiyeuygunlukbelgeleri.aspx) girilebilmesini kolaylaştırmak için basamaklar yapılacak. Düzenleme çalışmalarının Temmuz sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Urla ya yeni plaj İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla da ise Atatürk Mahallesi Kum Denizi bölgesinde 800 metre uzunluğundaki sahil bandında da yol, tretuvar, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapıyor. Kum Denizi ne gelen vatandaşların denize daha rahat girebilmesi ve sportif faaliyetlerde bulunabilmesi için plaja şezlonglar yerleştirilecek; voleybol sahaları ve tırmanma iplerinin bulunduğu alanlar oluşturulacak. Ayrıca yine bu proje kapsamında su oyunları parkı yapılarak küçük yaş grubundaki miniklerin güvenli bir şeklide havuz keyfi yaşaması sağlanacak. Peyzaj düzenlemeleri ile birlikte yeşillendirilecek sahil güzergahına banklar yerleştirilerek oturma alanları oluşturulacak, mevcutta yaya köprüleri de yenilenecek. Ağustos sonunda tamamlanması planlan çalışmalarla birlikte turistik ilçe yeni bir plaja daha kavuşmuş olacak. (HABER MERKEZİ) İtfaiye den tek tuş kolaylığı Yazın köylerde ve tarlalardaki evlerde insanlar akrep, yılan, domuz gibi hayvanlardan katranla korunuyor. Yerleşim alanlarının çevresine sürülen katranın kokusu, yaban hayvanlarını uzaklaştırıyor. Aydın ve ilçelerinde pazarlarda katran satan Mustafa Sert, Sıcakların başlamasıyla birlikte kırsal alanlardaki evlerin içinde ve çevresinde akrep ve yılanların artması nedeniyle vatandaşlar, bu hayvanlardan korunmak amacıyla katrana yoğun talep gösteriyor. Katranın kilosunu 10 liradan satıyoruz. Vatandaşlar yılan, çıyan, akrep ve Pilot uygulaması Bornova da başlayan projenin 30 ilçeye yayılmasıyla birlikte, işyeri açacak vatandaşlar, itfaiyenin hazırladığı raporları kendi ilçe belediyelerinden alabilecek. Her şey bilgisayar ortamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü nün ortak projesi olan İtfaiye Uygunluk Takip Sistemi, sadece Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri değil, organize sanayi bölgelerini de kapsıyor. Proje ile birlikte işyeri açma ve çalışma ruhsatı için yetkili belediye veya organize sanayi bölgesine yapılan başvurular, İtfaiye Daire Başkanlığı na elektronik ortamda iletilerek itfaiye raporu başvurusunun yapılması sağlanıyor. Bu kapsamdaki her türlü ödeme, bilgilendirme, takip ve raporlama işlemleri itfaiyeye gelmeden yerine getirilebiliyor. Düzenlenen itfaiye raporları, yine elektronik ortamda yetkili belediye veya organize sanayi bölgesine gönderiliyor. (HABER MERKEZİ) Yaban hayvanlarından katranla korunuyorlar domuzların yoğun olduğu yerlere bu katranı sürüyor. Katranın kokusu, bu zararlı hayvanları o bölgeden uzak tutuyor. dedi. Yıllardır yazın zararlı yaban hayvanlarından korunmak için yerleşim alanlarının çevresine katran sürdüklerini belirten Ahmet Yavaş da, Atalarımızdan geliyor, katranla yaban hayvanlarını uzaklaştırmak. Bu sayede hayvanlara zarar verilmemiş olunuyor, biz de zararlarından korunuyoruz. Yaban hayvanlarını öldürmeden doğadaki denge de korunuyor, biz de korunuyoruz. şeklinde konuştu. (CİHAN) Ahmet SEZER Bilişim sektörü ve Ekonomi Türkiye de ki siyasi gelişmelerin ekonominin çizgisini göstereceği haftalara giriyoruz. TÜSİAD ve MÜSİAD gibi iş piyasası paydaşları koalisyon ile acil bir hükümet kurulması için bildirilerde bulundu. Yeni hükümetin kurulması ile İstanbul borsasında kazanç kapısı olarak bilinen yükselme potansiyeli olan hisse senetlerine yatırım için dikkatler buraya yoğunlaştı. Amerika Birleşik Devletleri merkez bankası FED in faizleri değiştirmemesi sonrası gözler AB liderler zirvesine çevrildi ve Yunanistan ın durumu hakkında karar için son haftaya girildi. Yunanistan ın Avrupa Birliği ortak para birimi Avrodan çıkması (Greek euro exit) anlamına gelen Grexit ile karşı karşıya. Bütün Avrupa yı ve aday ülkeleri etkileme potansiyeli ile ekonomistlerin dünya ekonomisine zararları olabilecek bu durum hakkında ufuktaki haberleri bekliyorlar. Haftaya beklenen karar piyasaları yönlendirecektir. Düşen petrol fiyatları ve Ukrayna krizi ardından ekonomistleri tedirgin eden Rusya ekonomisi durgunluğa girse de, doğal gaz gibi enerji koridorlarında söz sahibi olmaya devam edecek. Önümüzdeki yıllarda iş dünyasının sıkça bahsedeceği alanlardan bir tanesi de, dijital pazarlar ve yönetimi olacak. Bilgi ve İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile bireysel ve kurumsal pek çok şey hayatımızda değişmeye başladı. Hayatımızın parçası olmuş olan bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve cihazlarla her daim bağlantıda olduğumuz anlar (online) ile her geçen gün daha fazla sektör için cazibe ortamı oluşturulmaktadır. Avrupa nın Bilişim üssü olarak görülen Estonya, Avrupa da ilk e-seçimleri gerçekleştiren ülke oldu. Farklı mobil uygulamalar, sosyal ağlar, ERP yazılımları ve innovativ bankacılık uygulamaları ile Estonya kendini geleceğe hazırlamakta. Eğitim ve girişimciliğin herşeyi tetiklediği Avrupa Birliği üyesi Estonya, Türkiye içinde bir ilham kaynağı olaiblir yılında kurulmuş olan Tartu Üniversitesi Estonya nın eğitimdeki itibarını arttırmış, dünyada değerli üniversiteler arasında sayılmıştır. Küba gibi dünyada okuma yazma oranlarının en yüksek olduğu bir ülkedir. Estonya da yazılım ve ara yüz dersleri pek çok okulda ders olarak okutuluyor. Bildiğiniz üzere, Sovyetler birliği döneminde Estonya, bilişim üssü olarak kullanıldığından uzay ve bilgisayar teknolojileri burada hazırlanıyordu. Dünya tarihinde, uluslararası düzeyde dijital ortamda imzalanan ilk e-anlaşma ile e-hizmetler konusunda Estonya ve Finlandiya arasında bir anlaşma olmuştu. Ekonomide katma değeri ve çarpan etkisi yüksek olan bilişim sektöründe yetişmiş insan ihtiyacı her geçen gün artıyor. Ülkemizde bu konuda bir devinim olsa da, daha çok geliştirilmeye ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Okurlarımıza huzurlu, mutlu ve serin yaz günleri diler, Müslümanlar için on bir ayın sultanı diye anılan ramazanlarını tebrik ederim. Zaman dayanışma ZAMANI! İzmir'de 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Eda Bekçi, Türkiye'nin en çok mültecinin barındığı ülke olduğunu belirterek, Zaman savaştan, zulümden kaçan mültecilerle dayanışma zamanıdır. Türkiye'de şu anda en az 2 milyon Suriyeli ile 200 binden fazla Irak, Afganistan, İran, Eritre, Somali, Sudan gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve mülteci yaşamaktadır. dedi. Dünya Mülteciler Günü sebebiyle toplanan grup, 'Herkes için insan hakları', 'Göç suç değildir', 'İltica suç değildir' pankartları açtı. Burada açıklamayı okuyan Dernek Başkanı Bekçi, dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanmayan bir mülteci kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ülkelerindeki ateş çemberinden kaçan milyonlarca insanın, bugün başka ülkelere sığınmak zorunda kaldığını ifade eden Bekçi, şunları söyledi: Zaman savaştan, zulümden, insan hakları ihlallerinden kaçan mültecilerle dayanışma zamanıdır. Bütün devletlerin, bütün toplumların, tek tek bireylerin göç ve ilticanın suç olmadığını, mülteciliğin bir zorunluluk olduğunu anlaması gerekmektedir. Türkiye, en fazla mültecinin barındığı ülke olarak öne çıkmaktadır. Türkiye de şu anda en az 2 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli mülteci ile 200 binden fazla uluslararası koruma altındaki Irak, Afganistan, İran, Eritre, Somali, Sudan gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve mülteci yaşamaktadır. Türkiye nin bulunduğu coğrafyada insanlar zulümden, savaştan kaçmaya devam etmektedir. Devlet, toplum, medya, birey olarak bu durum karşısında hiçbirimizin duyarsız kalmaması, sorumluluğu başkalarına yüklememesi, maliyet hesabı yapmaması gerekmektedir. Mültecilerin ülkeye kabulü konusunda, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında örnek olabilecek bir politika sergileyen Türkiye nin, mültecilerin yaşam koşulları konusunda atması gereken çok adım vardır. Türkiye deki mültecilerin yüzde 12 sine, 10 ilde bulunan 25 kampta barınma imkanı sağlanmaktadır. (HABER MERKEZİ)

9 SAYFA 10 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >> 10 DENİZLİ HABERLERİ 22 Haziran 2015 Pazartesi Büyükşehir iftar geleneğini sürdürüyor Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin her gün farklı bir mahallede kurduğu iftar sofrasının ilki Pelitlibağ Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, önemli olanın bir araya gelerek, vatandaşlarla aynı sofrada buluşmak olduğunu söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan aylarında geleneksel hale getirdiği iftar sofralarının ilki Pelitlibağ Mahallesi'nde düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ile birlikte katıldı. Vatandaşların ramazanlarını kutlayan Başkan Zolan, İZMİR İLİ ÇEŞME İLÇESİ ILICA MEVKİİNDE BULUNAN TANAY TABİAT PARKI ÇEVRESİNE TEL İHATA YAPILMASI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ ÇEŞME İLÇESİ ILICA MEVKİİNDE BULUNAN TANAY TABİAT PARKI ÇEVRESİNE TEL İHA- TA YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a)adresi : 1743 Sokak No:29 KARŞIYAKA/İZMİR b)telefon ve faks numarası : c)elektronik Posta Adresi : ç)ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-İhale konusu yapım işinin a)niteliği, türü ve miktarı b)yapılacağı yer c)işe başlama tarihi :1-Galvanizli kafes telden çit yapılması (2421 m2), 2-Galvanizli borudan çit direği imali ve montajı (538 adet), 3-Galvanizli borudan payanda imali ve montajı (102 adet), 4-1,5x2 m ebatlarında kafes tel çit pano ve direği imali ve montajı (4 adet) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. : İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mevkii, : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. : Yer tesliminden itibaren 40 (KIRK) takvim günüdür. ç)işin süresi 3-İhalenin a)yapılacağı yer : 1743 sk. n:29 Karşıyaka/ İzmir b)tarihi ve saati : :00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış;tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ 1. AV grubu işler 2. AVI grubu işler 3. AVII grubu işler 4. AVIII grubu işler 5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri 6. Peyzaj sahaları tanzim işleri 7. Yüzey ve platform işleri Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi İlanlar: de özellikle çocuklar ile yakından ilgilendi. Ezan saatine kadar vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, iftarın ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Rabbim bu günlere bizi kavuşturdu. Sizlerle tekrar bir araya getirdi. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardan beri yapmış olduğumuz gibi ramazanda aynı sokakta, aynı çatı altında buluşma geleneğini sürdürerek oruçlarımızı kurulan bu iftar sofralarımızı açmaya devam ediyoruz. Bu ramazan geleneğini bu yıl ilk defa Pelitlibağ'da başlattık." Ramazanın herkese güzellikler getirmesi temennisinde bulunan Başkan Zolan, "Allah yapmış olduğumuz duaları, tuttuğumuz oruçları kabullerin en güzeli ile kabul eylesin. Önemli olan burada bir araya gelmek, aynı sofrada sizlerle buluşmak. İnşallah hep güzel günlerde hayırlı işlerde bir araya geliriz" diye konuştu. Her yıl olduğu gibi bu ramazanda da mahallelerde iftar yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, "Ramazan paylaşmak demektir, gönül birliği yapmak demektir. Amaç aynı sofrada buluşmak, aynı ekmeği paylaşmak, o manevi atmosferi birlikte hissetmektir. dedi. (HABER MERKEZİ) Sondakika: 22/6 Basın: BİLİŞİM ALTYAPISI KURULMASI HİZMETİ ALINACAKTIR İZBETON-İZMİR BÜYÜKŞ B.B.VE A.E.Ü.VE D.T.S.K.T.V.S.AŞ İZBETON AŞ BİLİŞİM ALTYAPISI KURULMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a)adresi : ANKARA ASFALTI NO: 385 NALDÖKEN BORNOVA/İZMİR b)telefon ve faks numarası : c)elektronik Posta Adresi : ç)ihale dokümanının görülebileceği internet adresi 2-İhale konusu hizmetin a)niteliği, türü ve miktarı : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ : 3 kısım ve Farklı miktarlarda 11 kalem hizmetin alınması (sunucu ve veri depolama hizmeti, ağ anahtarları ve iletişim hizmeti sağlanması, kesintisiz güç kaynaklarının kurulumu) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. : izbeton a.ş. : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüzyirmi) gündür b)yapılacağı yer c)süresi 3-İhalenin a)yapılacağı yer : ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN -BORNOVA /İZMİR b)tarihi ve saati : :30 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 3.kısım için teklif verecek olan İstekliler güç kaynaklarının tamir - bakım- onarım işleri için İzmir'de yetkili veya anlaşmalı teknik servisi bulunduğunu gösterir belgeyi teklif ekinde sunacaktır. İstekliler Teklif edilen cihazların orjinal katalogları veya orjinal teknik dokümanları (teknik şartnameye cevap verebilecek şekilde teknik özelliklerin açıklamalı dokümanı,kullanma kılavuzu, mühendislik kılavuzu katalog gibi) teklifle birlikte idareye sunacaktır. Kesintisiz Güç Kaynaklarında kullanılan aküler EUROBATT üyesi markalardan olacak ve ilgili broşürler teklifle birlikte sunulacaktır. Aksi kabul edilmeyecektir. Teklif edilen sunucu sistemi veri depolama sistemi ve sanallaştırma platformu yazılımının kurulumları bu ürünlerin üreticileri tarafından sertifikalandırılmış personel tarafından kurulacaktır. İstekliler bu sertifikaları teklif ekinde sunacaktır. Teklif edilen ağ donanımlarının kurulumları bu ürünlerin üreticileri tarafından sertifikalandırılmış personel tarafından kurulacaktır. İstekliler bu sertifikaları teklif ekinde sunacaktır. Teklif edilen kesintisiz güç kaynağı kurulumu bu ürünlerin üreticileri tarafından sertifikalandırılmış personel tarafından kurulacaktır. İstekliler bu sertifikaları teklif ekinde sunacaktır Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Kalite ve standarda ilişkin belgeler: Yüklenici firmanın, İzmir ili içerisinde yerleşik konumda olan yetkili servisinin TSE Hizmet Yeterlilik belgesinin teklifle birlikte sunulması gerekmektedir. İhalenin 3.Kısmı Kesintisiz güç kaynakları için teklif veren istekliler Teklifle birlikte TSEK standart belgesi veya CE Belgesi veya CE beyannamelerinden birini sunacaktır. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu veya Özel sektöre yapılan network altyapı destekleri veya bilişim bakım onarım desteği vermek veya her türlü bilgisayar sistemleri kurulum,montaj,bakım ve onarımları işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZBETON A.Ş TİCARET VE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZBETON A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK SEKRETERLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi İlanlar: de Sondakika:22/6 Basın:

10 17 ubat 2013 Per embe 22 Haziran 2015 Pazartesi

11 17 ubat 2013 Per embe 22 Haziran 2015 Pazartesi CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CH- P'nin halkın 13 yıllık AKP nin otoriter yönetimine, yolsuzluğa ve darbe hukukuna son vermek konusundaki taleplerini en iyi anlayan parti olduğunu söyledi Kiraz, CHP'nin buna cevap vermek konusunda gerekli i- radeyi ortaya koyduğunu ifade etti. Enver Kiraz, düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını değerlendirdi. 7 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Merkezi tarafından seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve koalisyon görüşmeleriyle ilgili çeşitli toplantılar yapıldığını anlatan Kiraz, Biz de toplantı öncesi ilimizde örgütümüzün bütün birimleriyle toplantılar yaparak seçim sonuçlarını ve süreçle ilgili düşüncelerimizi raporlaştırarak genel başkanımıza sunduk. Malatya örgütü olarak seçimlere hazırlık sürecinde sorumluluklarımızın bilinciyle, etkin bir seçim çalışması ortaya koyduğumuz gibi, seçim sonuçlarını ve koalisyon formüllerini yine aynı sorumlulukla değerlendiren bir bakış açısıyla hareket ettik. dedi. Koalisyon süreciyle ilgili Kılıçdaroğlu nun vereceği her türlü karara saygı duyacaklarının altını çizen Kiraz, Süreçle ilgili tabanımızın bazı kaygı ve beklentilerine de raporumuzda yer verdik. Malatya da parti örgütümüz ve tabanımızın ülkenin geleceği açısından en uygun olarak gördüğü formül Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu nun başbakanlığında bir iktidar formülüdür. Partimiz bir bütün olarak seçimler öncesinde gerçekleştirdiği önseçimlerle, seçim bildirgesiyle, mega projeyle, toplumun bütün kesimlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyan tek siyasi parti olmuştur. Seçim sonuçlarını da halkımızın sandığa yansıttığı iradeyi de en iyi anlayan ve bu çerçeveden hareketle 14 maddelik koalisyon ilkelerini açıklayan partimiz hükümetin oluşturulması sürecinde kişileri, partileri ve günlük siyasi hesapları değil, ülkemizin ve bütün halkımızın geleceğini belirleyecek ilkelere öncelik vermektedir. diye konuştu.seçim sonuçlarını en iyi okuyan siyasi parti olduklarını ifade eden Kiraz, Partimiz, halkımızın 13 yıllık AKP nin otoriter yönetimine, yolsuzluğa ve darbe hukukuna son vermek konusundaki taleplerini en iyi anlayan ve buna cevap vermek konusunda gerekli iradeyi ortaya koymaktadır. (CİHAN) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 60'lık blok derken, halkın bize verdiği sorumluluğu anlattık. Görünen o ki diğer muhalefet partileri bir sonraki seçimi hesapladıklarından olacak, AKP siz bir seçeneği hayal dahi edemez durumdalar." dedi.yazılı açıklamasında Kılıçdaroğlu, "Biz yüzde 60 lık blok derken, kimsenin kimseyle bir arada olmasını, bir siyasi ortaklığı değil, Türkiye nin önceliği olan hukuk ve demokrasi üzerindeki tahribatın giderilmesi için halkın bize verdiği sorumluluğu anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şöyle dedi: "Üç siyasi parti de seçim öncesi AKP otoriterliğinin sonlandırılmasını, demokratik hukuk devletinin yeniden oluşturulmasını, başta Aralık olmak üzere yolsuzlukların üzerine gidilmesini öncelik olarak açıkladı. Halk da sandıkta yüzde 60'a, bunun için yetki verdi. 'Bir sonraki seçimi değil, Türkiye yi düşünen her siyasetçinin görevi bu sorumluluğu yerine getirmektir' diye düşündük. 'Bunun için her koltuktan feragat etmeye hazır olduğumuzu' söyledik ve gösterdik. Çünkü bizim için önemli olan ilkeler ve Türkiye nin çıkarıdır dedik." "Görünen o ki diğer muhalefet partileri bir sonraki seçimi hesapladıklarından olacak, AKP siz bir seçeneği hayal dahi edemez durumdalar." diyen Kılıçraoğlu, yazılı açıklamasında şunları belirtti: "Bizim tek önceliğimiz baştan beri, halka verdiğimiz sözlerin, ortaya koyduğumuz ilkelerin hayata geçmesidir Emekliye 2 bayramda ikramiye, çiftçi mazotunun 1,5 lira olması, taşeron işçiliğin kaldırılması, asgari ücretin bin 500 lira olması gibi Çünkü siyaseti millete hizmet etme işi olarak görüyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Bizim dışımızdaki partiler, ne yazık ki kiminle koalisyon yapıp yapmayacaklarını söylüyor, bizim içinse kriter ilkeler ve halka verdiğimiz sözlerdir." (CİHAN) Tartışmalara Nasrettin Hoca nın bir fıkrasıyla tepki gösteren Yalçın, Nasrettin Hoca nın para kesesini sallayıp görme engelli dilencileri birbirine düşürdüğü gibi, Parayı sen aldın. Hayır, sen aldın. benzeri karşılıklı suçlamalar birbirini kovalamaktadır. dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Parlamento'ya giren milletvekillerinin yemin töreni için toplanıyor. Milletvekilleri 23 Haziran 2015 Salı günü yemin ederek işbaşı yapacak

12 17 22 Haziran ubat Per Pazartesi embe AK Parti Malatya Milletvekili Özhan,"Israrla AK Parti'ye tek başına iktidar muamelesi yapılmaya devam edilmesi bile aslında Türkiye'nin AK Parti'li ve AK Parti'siz ne anlama geldiğini idrak etmek için yeterli"dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Maalesef önce Şam rejimi, ardından DEAŞ konusunda yapılan yanlışların bir benzeri bugün PYD konusunda tekrarlanıyor. Bölgenin tarihine, sosyolojisine, demografisine uygun olmayan hiçbir çözümün, hele dayatmaların bu coğrafyaya barış ve huzur getirmesi mümkün değildir"dedi MHP Genel Başkanı Bahçeli,"Vehimli ve telaşlı bir ruh haliyle mezun olmadıkları koltuk ikramına meyledenler, sanıyorum hırslarına yenilenler, ilkeleri çoraklaşanlardır. Koltuk bir amaç değil, vasıtadır. Ülküsüz bir koltuk, ilkesiz ve iradesiz bir duruş akıllıya deli, alime cahil, kahramana korkaklık yaftası vurmaktır"dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vehimli ve telaşlı bir ruh haliyle mezun olmadıkları koltuk ikramına meyledenler, sanıyorum hırslarına yenilenler, ilkeleri çoraklaşanlardır. Koltuk bir amaç değil, vasıtadır. Ülküsüz bir koltuk, ilkesiz ve i- radesiz bir duruş akıllıya deli, alime cahil, kahramana korkaklık yaftası vurmaktır" değerlendirmesini yaptı.mhp'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, Twitter'dan yayınladığı mesajında, 11 ayın sultanı mübarek ramazana kavuşmanın manevi haz ve bereketinin doyasıya yaşandığını belirtti.allah'tan duaların kabul olması için niyaz eden Bahçeli, milletin ve Türk-İslam aleminin ramazanını kutladı.ramazan ayının yeni bir dirilişe, yeniden toparlanışa vesile olmasını dileyen Bahçeli, Babalar Günü'nü de kutladı.orucun ibadet olmasının yanı sıra manevi bir terbiye, insani ve vicdani bir uyanma hali olduğuna işaret eden Bahçeli, "Oruç rahmet ve merhamet kapısının anahtarıdır. Sadece yemeyerek, içmeyerek oruç tutmuş sayılmayız. Boğazın sabrına, nefsin ıslahına dilin ve kalbin refakatini de sağlamalıyız. Yusuf Has Hacip demiş ki 'İnsan yiyecek bulamaz, bütün nimetleri olursa tamam; ömür tükenir, oluncaya kadar bütün nimetler tamam.' Oruç kilitlenmiş zihinlerin devası, betonlaşan vicdanların ilacı, kararan akılların panzehiri, puslu gönüllerin sıcacık umut ışığıdır" ifadelerini kullandı.ramazanda darda kalanların hatırlanmasını ve zorda bulunanlara el uzatılmasını isteyen Bahçeli, dayanışma ve yardımlaşmanın mükafatıyla kardeşliğin güçlendirileceğinin altını çizdi.bu yılın ramazan temasının "Vakit iyilik vakti, bu ramazan ve her zaman" şeklinde belirlenmesinin olumlu ve umut verici bir gelişme olduğunu vurgulayan Bahçeli, iyi olmadan iri ve diri olunmayacağına, güzele ve görkeme ulaşılamayacağına işaret etti.iyiliksiz insanlığın yaşayamayacağını ve hoşgörünün tutunamayacağı ifade eden Bahçeli, iyiliğin hayatın özü ve beşeriyetin öznesi olduğunu belirtti.iyiliğin asil yanını davranışta gösterdiğine ve asıl yüzünü karşılıklı münasebette ortaya çıkardığına işaret eden Bahçeli, sınırlı birikim ve imkanlarıyla yıkıcı özlemlere koşanların iyiliği sürekli ıskaladığını kaydetti.müstear şahsiyetlerin iyi olmasının da fos ve fuzuli bir beklenti olduğunu ifade eden Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:"bir davası olan, bir ülküyü rehber edinen, yüksek değerlere, büyük hedeflere varlığını adayanlar için iyilik bir tercih değil, zorunluluktur. Hayatın anlamı esasen onu aramaya bağlıdır. Peyami Safa der ki hayat duyulara ait plandan zekaya ve idrake ait bir plana yükseliştir.acaba diyorum, koltuk tedarikçiliğine heveslenenler, mevki düşkünlüğüne kapılanlar hayat ve siyasetin hakkını layıkıyla verebilirler mi? Meçhulün girdabında sürüklendiklerini unutup da malumun kıyılarına çıkmayı isteyenler çözüldükçe düğümlendiklerini ne zaman anlayacaklar? Vehimli ve telaşlı bir ruh haliyle mezun olmadıkları koltuk ikramına meyledenler, sanıyorum hırslarına yenilenler, ilkeleri çoraklaşanlardır. Koltuk bir amaç değil, vasıtadır. (AA)

13 SAYFA 14 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >> 14 GÜNCEL7 22 1ubat Haziran Perşembe Pazartesi Moralinizi bozmayın yine iktidar olacağız! Muhalefetin koalisyon ile ilgili tavrını eleştiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye'yi hükümetsiz bırakan AK Parti olmayacaktır. Çünkü, hükümet olma görevini millet yine bize verdi" dedi İKÇÜ DE Makedon rüzgarı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mezkezi'nin davetlisi olarak Makedonya dan 30 öğrenci Türkiye ye geldi. Makedonya'nın Debre ili Merkez Jupa beldesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu ve Ata Lisesi'nde okuyan öğrenciler İKÇÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Ünal Şenel'in rehberliğinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ni ziyaret etti. Konuk öğrencileri Rektör Prof.Dr.Galip Akhan makamında ağırladı. Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Turan Gökçe de görüşmede hazır bulundu. Oldukça samimi dakikaların yaşandığı toplantıda Rektör Prof.Dr.Akhan öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek: Türkiye ve Türkçe ile bağlarını koparmamış bu öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Turan Gökçe de konuk öğrencilerle Türkçe konuşarak anlaşabilmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek kökleri geçmişe dayanan gönül birlikteliğinin hep devam etmesini umut ettiğini dile getirdi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanı Ünal Şenel; 2005 yılından itibaren Makedonya nın farklı bölgelerinde Türkçe eğitim öğretim gören öğrencilerin başarılı olanlarının hemen her yıl Türkiye ye gelerek tarihî ve turistik y- erleri gezdiklerini belirtti. Üst düzey yöneticileri makamlarında ziyaret eden öğrencilerin çok büyük kazanımlarla ülkelerine döndüklerini; bu gezilerin öğrencileri motive ettiğini ve öğrencilerin kişisel gelişimine büyük katkısı olduğunu sözlerine ekledi. Türkçe şiirlerin de okunduğu ziyaretin ardında ten sonra Rektör Prof.Dr.Galip Akhan öğrencilere hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. (HABER MERKEZİ) Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'yi hükümetsiz bırakanın, AK Parti olmayacağını söyledi. Zeybekci, partisince bir düğün salonunda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, 7 Haziran'daki seçimde AK Parti teşkilatlarının ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirtti. Yıllardan beri yüzde 50 oy alan bir partinin seçimde elde ettiği oy oranını küçümseyenlerin o- labileceğini ifade eden Zeybekci, "Ama unutmayın yüzde 41 bizden sonra gelen i- ki partinin toplamından daha fazladır. Millet bize dedi ki 'Bu ülkeyi, gelecek nesillerimi ve kendimi sana emanet ediyorum. Ama biriyle de uzlaşacak ve yanına alacaksın, birisiyle yoluna devam edeceksin. Sonra yeniden geleceksin bana. Ben yine bakacağım'. Sakın bir moral bozukluğu içinde olmayın. Bugün yüzde 41 ile inşallah bu devletin yönetimi ve bu milletin hizmetkarı olmak bizde olacaktır" şeklinde konuştu. "Hizmet yolunda var olmaya devam edeceğiz" Milletin ne derse haklı olduğunu ve doğru söylediğini anlatan Zeybekci, durumu içlerinde değerlendireceklerini ve gözden geçireceklerini dile getirdi. Zeybekci, yeniden "Bismillah" diyeceklerini vurgulayarak, "Eğer biz bunu düşmüş olarak görüyorsak, yiğit düştüğü yerden kalkacaktır. Hizmet yolunda var olmaya devam edeceğiz. Partide olduğum sürece yaptığım tüm görevlerde sizlerden razıyım. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Zaman zaman helalleşmek iyi olur. Benim bu şehre, Denizlilere ve her ferdine en ufak bir hakkım geçtiyse bu anamın ak helal sütü gibi helali hoş olsun, sizlerden de bana hakkınızı helal etmenizi istiyorum" değerlendirmesinde bulundu. "AK Parti'nin kimseye karşı şartı yoktur ve olmamıştır" AK Parti olarak seçimden önce ve seçim günü ilk söylenen sözler neyse bugün de aynı şeyleri konuştuklarına işaret eden Zeybekci, uzlaşı hükümeti kurulması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini bildirdi. Zeybekci, partisinin kapısının sonuna kadar herkese açık olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Ağustosun başlarında muhtemelen AK Parti'nin liderlik ettiği yeni 63. hükümet kurulmuş, Türkiye ve ülkemize hizmet etmeye başlamış olur diye düşünüyoruz. AK Parti'nin kimseye karşı şartı yoktur ve olmamıştır. AK Parti'nin kurucu genel başkanımızla başlayan, bin yıllık tarihimizin içinde olduğu ilkeler vardır. Bu ilkeler ve ortaya koymuş olduğumuz bu yeni ilkelerle inşallah Türkiye hükümetsiz kalmayacaktır. Türkiye'yi hükümetsiz bırakan AK Parti olmayacaktır. Eğer bugün bazı partilerin ortaya koyduğu şartlar gibi şartlar ortaya konulmaya devam edilirse büyük hakeme, asıl hakem olan millete emaneti tekrar götürüp tekrar onun üzerine ahkam kesmesini, onun yeni kural koymasını istemekte zorunla hale gelebilir." (AA) Spil Dağı "Arap turisti" bekliyor Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü Sudak, "Spil'de altyapıyı tamamladığımızda kentteki tarihi dokuyla birlikte Arap turistleri Manisa'ya çekmek daha kolay olacaktır" dedi. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Spil Dağı'nda yapımı devam eden sosyal tesisler ile altyapının tamamlanması halinde doğayı ve serin havayı seven Arap turistlerin Manisa'ya daha çok geleceğini bildirdi. İbrahim Sudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente yoğun olarak gelen Alman, Fransız ve Uzakdoğu ülkelerindeki turistlerin yanı sıra Arap turistlerin de gelmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Manisa'ya inanç turizmi çerçevesinde gelen çok sayıda turistin olduğunu kaydeden Sudak, "Bunun yanında bizim farklı turist kitlelerini de kente getirmemiz gerekiyor. Ekonomik anlamda da kente önemli girdiler sağlayacak Arap turistleri Manisa'ya getirmek faydalı olacaktır" dedi. Arap turistlerin serin hava ve doğayı sevdiğini, önem verdiğini ifade eden Sudak, bu anlamda Manisa için en büyük avantajlarının Spil Dağı olduğunu vurguladı. Spil Dağı'na yapılacak teleferik ve otellerin de içinde bulunduğu sosyal tesislerin tamamlanmasıyla turizme daha iyi hizmet vereceklerini anlatan Sudak, şunları söyledi: "Araplar yaylayı ve dağı çok seviyorlar. Spil'de altyapıyı tamamladığımızda kentteki tarihi dokuyla birlikte Arap turistleri Manisa'ya çekmek daha kolay olacaktır. Arapların, Bursa'yı ve Karadeniz'i tercih etmelerindeki sebep doğasıdır. Biz de Spil gibi bir zenginliğimizi avantaja çevirmek istiyoruz. Turistin kente gelmesi kent ekonomisini de canlandıracaktır. (AA) TADINI bilen almadan gitmiyor Bergama'da sadece Ramazan ayında yapılıp satışa sunulan "ramazan helvası" tezgahlardaki yerini aldı. Yaklaşık 150 yıldır Bergama'da tatlıcılık yapan Demli ailesinin şimdiki tatlı ustası Zeki Demli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan helvasının bir aile geleneği olduğunu ilçede ilk defa dedesi tarafından yapılıp satıldığını beğenilince de bunu devam ettirdiğini söyledi. Demli, helvanın Suriye'de Zülbiye tatlısı olarak bilindiğini belirtti. Bergama'ya ilk olarak dedesi tarafından getirildiğini anlatan Demli, "Dedem Şam'da asker olduğu dönemde bu helvayı görmüş. Bölgede bulunduğu sırada yapımını öğrendiği tatlıyı Bergama'ya geldikten sonra bir ramazan ayında yapıp satmaya başladı. Beğenilince bunu gelenek haline getirdi" dedi. Sadece ramazan ayında ürettikleri helvanın dünyanın birçok yerinden alıcısı olduğunu belirten Demli, şunları söyledi: "Biz bu tatlının ismini 'Ramazan Helvası' yaptık. İnsanların y- oğun ilgisi üzerine her ramazan ayında bu tatlıyı yapıp satıyoruz. Artık çok meşhur oldu. Ramazan ayında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi yerlerden Bergama'ya gelenler, tatlının ismini duyanlar almadan gitmiyor." Günlük tüketiliyor Kilosunu 14 liradan sattıklarını belirten Demli, ramazan helvası yapmanın ince ustalık gerektirdiğini i- fade etti. Demli, tatlıyı babasından öğrendiği şekilde geleneksel yöntemlerle hazırladığını kaydederek lezzetli bir ramazan helvasının nasıl yapılacağını ise şu şekilde anlattı: "Özel olarak hazırlanmış olduğumuz hamurları kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Ardından şekil alması için kaplara dolduruyoruz. Daha sonra kızarmış yağla dolu tepsilerde hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. (AA) bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca Soldan sağa: Yer küre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23 derece 27 dakika kuzey ve güneyinden geçen çemberleri. Baryumun simgesi. 2. Avcı kulübesi. Türlü bitki yaprak ve kabuklarını kokulandırarak yapılan acı bir içki. 3. Sonuç. İyi, güzel. 4. Rütbesiz asker. Bir tür hafif ve bağsız ayakkabı. 5. İç organlarımızdan biri. Yerine koyma, yerine kullanma. 6. Kötü bir işteki yardımcılar. Seslenme sözü. 7. Katı yakacakları tartmada kullanılan 250 kilogramlık ağırlık ölçüsü. Ekin biçme aleti. 8. Boru sesi. 106 taşla oynanan bir şans oyunu. 9. XVIII. Yy da Fransa da kullanılmış bir bezeme tarzı. Baston. 10. Bir renk. Erkek çocuk. 11. İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür ya da odun parçası. Güney Afrika nın plaka işareti. 12. Asker yemeği. 13. Yat limanı. Bir anda oluveren, apansız. 14. Serbest bırakma. Kumaş yapılan pamuklu bir kumaş türü. 15. Peru nun plaka işareti. Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanuni ölçü modeli. 16. GARDNER ( Amerikalı ünlü kadın sinema sanatçısı ). Sınır nişanı. Bir çalgı. 17. Bayındırlık. Sarhoş ya da külhanbeyi bağırması. 18. Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer. 19. Şarap, içki. Bir pamuk türü. 20. Göbek, kuşak. Satrançta bir taş. Yukarıdan aşağıya: Dünkü bulmacanın cevapları Viraj. Sergen. Ucu halkalı cıvata. Evrensel alıcı kan grubu. 2. Teklif. Uzun yün atkı. Zembil. En kısa zaman süresi. 3. Kesintilerden sonra geri kalan miktar, safi. Zamanı kullanmada çok dikkatli olan. Renklerin en koyusu, siyah. Bir işi yapmaya hazır. 4. Tohumların ezilip yağ çıkarıldığı yer. Yetke, sulta. Yunan mitolojisinde Savaş Tanrısı. 5. Ses sanatçılarımızdan biri. İlkel silah. Nazım Hikmet in soyadı. Halat gibi örülmüş iplik çilesi. 6. Et oburların gelişmiş dönemlerinde bağırsaklarında yaşayan tenya türü. Ağırbaşlılık. İlkel deniz taşıtı. 7. Tanrı Enki nin diğer adı. Öküz yemliği. Seciye, karakter. İmkân. 8. Bir peygamber. Kuru soğuk. Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün kısaltması. Kâğıt, karton gibi şeyleri tutturmak için kullanılan araç, tutturgaç. 9. Süslemek. Tatlı sularda yaşayan bir balık. Kutsal ışık. Bir nota. 10. Güzel sanat. Üflemeli bir çalgı. İneğin, sütten kesilmesinde bir yaşına kadar olan erkek yavrusu. Bayram. Aç gözlülük.

14 SAYFA 15 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >>15 SPOR Haziran Şubat Perşembe Pazartesi Türkiye FIVB Dünya Ligi nde Dörtlü Final şansını kaybetti 2015 FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) Dünya Ligi F Grubu 2. Hafta maçlarında dün akşam Tunus'u 3-1 mağlup etmesine rağmen Dörtlü Final şansını kaybeden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda moraller bozuldu. Ay yıldızlı ekip, grupta 5'te 5 yapan ve liderlik koltuğunda oturan Karadağ ile bugün yapacağı maçta rakibine ilk yenilgisini tattırmak istiyor. İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu nda oynanacak günün diğer maçında ise Tunus ile Porto Riko karşı karşıya gelecek. Tunus maçı ve grupta kaçırdıkları liderliği değerlendiren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Antrenörü Emanuele Zanini, maç öncesinde gruptaki durumları belli olduğu için mücadeleye moralsiz başladıklarını söyledi. Dörtlü Final e yükselme şansları kalmasa da her şeye rağmen Tunus karşısında iyi bir performans sergilediklerini belirten Zanini, şöyle konuştu: "Bu maçı oynamak bizim için kolay değildi çünkü karşılaşma öncesinde grubun sonucu belli olmuştu. Soyunma o- dasında oyuncularımdan her şeye rağmen iyi bir oyun sergilemelerini istedim ve güçlü bir karakterle bunu yaptılar. Onlara bu iyi performanslarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün gerçek bir maç oynandı. Tunus da iyi bir performans sergiledi. Grubun şu ana kadar ki en iyi maçlarından biri oldu. Grupta aldığımız sonuç istediğimiz gibi olmasa da Tunus karşısında sergilediğimiz performanstan dolayı memnunum." Milli takım kaptanı Ulaş Kıyak ise yaptığı açıklamada, "Maçı kazansak da içimizde bir burukluk var çünkü Slovakya da oynanacak Dörtlü Final de yer alma şansımızı yitirdik. Yine de bize yakışan kendi evimizde oynayacağımız üç maçın tamamını kazanmak. Tunus maçıyla bu iddiamızı sürdürdük. Şimdi Karadağ karşısında da bunu başaracağımıza inanıyorum." dedi FIVB Dünya Ligi F Grubu 2. Hafta maçlarında son puan durumu ve kalan maçların programı şöyle: PUAN DURUMU TAKIMLAR O G M AS VS P Karadağ Türkiye Tunus Porto Riko (CİHAN) KÜÇÜKBAHÇE YANGIN HAVUZU İNŞAATI MENDERES ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ Küçükbahçe Yangın Havuzu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a)adresi : Atıfbey Mahallesi Akçay Cad. No: GAZİEMİR/İZMİR b)telefon ve faks numarası : c)elektronik Posta Adresi : ç)ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-İhale konusu yapım işinin a)niteliği, türü ve miktarı b)yapılacağı yer c)işe başlama tarihi ç)işin süresi 3-İhalenin a)yapılacağı yer : 1 adet yangın havuzu inşaatı yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. : Karaburun Orman İşletme Şefliği Küçükbahçe Mevkii : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. : Atıfbey Mahallesi Akçay Caddesi No:258 Gaziemir İZMİR b)tarihi ve saati : :30 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan BIII. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C Ziraat Bankası Gaziemir Şubesi nolu hesaba doküman bedeli yatırıldıktan sonra İşletme İhale servisinden adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Menderes Orman İşletme Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi İlanlar: de Sondakika: 22/6 Basın: BUCA (ALİ RIZA EFENDİ İLKOKULU VE NECİP FAZIL KISAKÜREK İLKOKULU) DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Buca (Ali Rıza Efendi İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu) Doğalgaz Dönüşüm işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a)adresi : 855 Sokak No:40 KONAK/İZMİR b)telefon ve faks numarası : c)elektronik Posta Adresi : ç)ihale dokümanının görülebileceği internet adresi 2-İhale konusu yapım işinin a)niteliği, türü ve miktarı b)yapılacağı yer c)işe başlama tarihi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ : 2 Adet İlkokulun Doğalgaz Dönüşüm işi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. : BUCA-İZMİR : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. ç)işin süresi 3-İhalenin a)yapılacağı yer : 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR( Yatırım İzleme Müdürlüğü) b)tarihi ve saati : :30 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki BIII Grubu işler veya Cll Grubu İşler veya ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık veya Makine Mühendisliğidir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 855 SOK. NO:40 KO- NAK-İZMİR(Yatırım İzleme Müdürlüğü)(İhale dokümanı, doküman bedeli İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Saymanlığı Veznesine veya Ziraat Bankası Konak Şubesi TR IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 855 SOK. NO:40 KONAK-İZMİR(Yatırım İzleme Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi İlanlar: de Sondakika: 22/6 Basın:

15 Manisa'nın Soma ilçesinde geçen yıl 13 Mayıs'ta yaşanan faciada yaşamını yitiren 301 madenciden 39'unun defnedildiği Soma Maden Şehitliği'nde Babalar Günü nedeniyle hüzün yaşandı. Soma Belediye Mezarlığı içinde oluşturulan şehitlikte Babalar Günü nedeniyle duygu dolu anlar yaşandı. Şehitliği ziyaret eden çocuklar babalarının, evlatlarını kaybeden babalar da oğullarının acısını bir kez daha yüreklerinde hissetti. Babalar Günü'nde Soma Maden Şehitliği'nin en küçük ziyaretçisi 6 aylık Ecrin Bulem Özcan oldu. Maden faciası yaşandığında 6 haftalık hamile olan Berna Özcan (23), Babalar Günü dolayısıyla yitirdiği eşinin kabrini 6 aylık olan kızları Ecrin Bulem ile ziyaret etti. (AA) 22 Haziran 2015 Pazartesi İESOB nin, İŞKUR ve KOSGEB ile işbirliği altında düzenleyeceği eğitim programlarına katılacak girişimci adayları, kurslar sonunda sertifika aldıklarında KOSGEB in 30 bin liraya kadar geri ödemesiz, 70 bin liraya kadar da sıfır faiz ile geri ödemeli desteklerinden yararlanabilecekler. Kursiyerler eğitim programları boyunca İŞKUR dan 20 lira günlük harcırah da alabilecekler İzmir Sağlık Müdürü İzzettinoğlu,"Dünya Sağlık Örgütü, ALS'yi yaşamı tehdit eden bir hastalık diye tanımlıyor. Bu hastalığa karşı projeler üreterek, hastalara destek vermeyi hedefliyoruz"şeklinde konuştu İzmir'de, ALS hastası yakınları, "Nefes varsa umut da vardır" sloganıyla hastalığa dikkat çekmeye çalışıyor.izmir Sağlık Müdürü Ayhan İzzettinoğlu, farkındalık oluşturmak amacıyla ALS hastası Vedat Ertürk'ü Bornova Pınarbaşı'ndaki evinde ziyaret etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün ALS'yi yaşamı tehdit eden bir hastalık olarak tanımladığını ifade eden İzzettinoğlu, bu hastalığa karşı projeler üreterek, hastalara destek vermeyi hedeflediklerini söyledi. ALS hastalarına daha iyi hizmet vermek için Palyatif İzmir Koordinasyon Merkezi'ni kurduklarını belirten İzzettinoğlu, hasta yakınlarına da 13 moddan oluşan ve içinde ilk yardım, yara bakımı, iletişim ve p- sikoloji gibi konuların bulunduğu kurslar düzenlediklerine vurgu yaptı. ALS hastası Vedat Ertürk'ün eşi Armağan Ertürk de hastalıkla mücadelede önemli adımların atıldığını, hastalığa çare bulunacağının u- mudunu "nefes varsa umut da vardır" sloganıyla yaşattıklarını söyledi.eşinin rahatsızlığı nedeniyle 2009 yılından bu yana yatağa tam bağımlı hale geldiğini, tedavinin yapıldığı ilk günden bu yana hastanın bakımı ve ilk yardım konusunda kendisinin de iyi bir eğitim aldığını anlatan Ertürk, hasta ve yakınları için çok zor bir süreç yaşandığını belirtti. Ertürk, ALS hastalarının da sokağa çıkmaya, hava almaya başta psikolojik, birçok gerekçeyle ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Hastalara şans verilip ayda ya da iki ayda bir, temiz havaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu yapılırsa her şey çok daha güzel olacak diye inanıyorum" dedi."hastalık nedeniyle 7 yıldır yatağa bağlı olan eşimi bugüne kadar iki kez evden çıkarabildim" diyen Armağan Ertürk, şöyle devam etti:"sadece lif denilen özel bir sistem aracılığıyla yerinden kaydırabiliyoruz. Kocamı dört duvar arasından insan içine çıkarabildiğim, doğayı, eşi dostu görme imkanı oluşturduğumuz için çok mutlu oldum ama eve dönerken o dört duvar arasından tekrar ne zaman çıkarabileceğim diye karamsarlığa kapılıyorum. Devletimiz çok büyük, inanıyorum ki bunlara da çare bulacak. Hastaların dışarıya çıkarılabilmesi için ambulanslar var. Düşündüğümüz sağlık ambulansları gibi değil, hastanın çevreyi görebileceği bir sedye sistemi var. Hastanın bir yere naklini aynı zamanda sokağa çıkmasını da sağlıyor. Şu an için bir hayal, ama gerçekleşeceğine inanıyorum. Onlar da dışarıyı, güneşi, böceği ve insanı görsün."ertürk, geçen yıl "Bir Kova Buz" etkinliğiyle ALS hastalığında oluşturulmak istenen farkındalığın devam etmesi gerektiğini, özellikle hastalar ve mücadele eden ailelerinin yanında yer alınarak kampanyanın devam etmesini istediklerini belirtti. (AA) Torbalı Belediye Başkanı Görmez Babalar Günü için çarpıcı açıklamalarda bulundu, Evlerimizin başköşesinde oturması gereken yaşlılarımız artık huzur evlerine bırakılıyor. Bunu sorgulamamız lazım şeklinde konuştu Türkiye'de, nitelikli plajlara verilen "mavi bayrak"a sahip plaj sayısı, son 10 yılda 2,5 kat artarak 436'ya ulaştı. Sadece Antalya, dünyada mavi bayrak programı uygulayan 47 ülkeden 40'ından daha fazla mavi bayraklı plaja sahip

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci-Selendi Yolu ( Km:0+000-44+495 ) Arası Toprak

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 6 1. İHALE ÖN İLANLARI... 6 1.1.... 6 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1.... 6 1. 2014/21802 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR...

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK TESVİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI YAPIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 8. Bölge Müdürlüğü (Çıldır-Ardahan)Ayr.-Hanak-Damal-Posof Türkgözü Devlet Yolu (Ilgar Bakımevi-Posof Arası), Toprak

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017.MLZ.YAT.12 KÖŞK, HÜCRE VE REDRESÖR ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a)

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

1-İdarenin a) Adresi : Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No: MELİKGAZİ/KAYSERİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

1-İdarenin a) Adresi : Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No: MELİKGAZİ/KAYSERİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ KÖPRÜ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIZILIRMAK ( HİRFANLI BARAJ VARYANTI ) KÖPRÜSÜ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 Adet Asansörün Sökülerek Yerlerine Yenilerinin Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslim Edilmesi İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANOMETRELER ALIMI ( 6814BÜR55591 ) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı