İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI..."

Transkript

1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI B - İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER C - ENFORMASYON TOPLUMUNUN OLUŞUMU II- İŞ DÜNYASININ KÜRESELLEŞMESİ A- ULUSLARARASI İŞ DÜNYASININ GELİŞİMİ B- ULUSLARARASI VE ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN GELİŞİMİ C- ULUSLAR ARASI VE ÇOKULUSLU İŞLETME POLİTİKALARI: ŞİRKET BİRLEŞMELERİ III- KÜRESELLEŞMENİN SONUÇLARI A- KÜRESEL STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI VE KÜRESEL REKABET B- PAZARLARIN KÜRESELLEŞMESİ VE KÜRESEL EĞİLİMLER C- KÜRESELLEŞMENİN SOSYO-POLİTİK ETKİLERİ... 73

2 2 BÖLÜM 2: ULUSLARARASI İŞLETMELERDE YÖNETİM VE ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİNE ETKİSİ I- AÇIK BİR SİSTEM OLARAK ULUSLARARASI İŞLETME ULUSLARARASI İŞLETMELERDE YÖNETİM ULUSLARARASI İŞLETMELERDE İLETİŞİM ULUSLARARASI İŞLETMELERDE KÜRESEL STRATEJİLERİN SAPTANMASI II- ULUSLARARASI İŞLETMELER VE İÇ ÇEVRE A- ULUSLARARASI İŞLETMELER VE KURUM KÜLTÜRÜ B- ULUSLARARASI İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAĞI C- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE HİSSEDARLAR III- ULUSLARARASI İŞLETME VE DIŞ ÇEVRE A- POLİTİK-YASAL ÇEVRE B- EKONOMİK ÇEVRE C- SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRE D- TEKNOLOJİK ÇEVRE

3 3 BÖLÜM 3: ULUSLARARASI İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER I- ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER A- ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMLANMASI B- ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER UZMANININ NİTELİKLERİ II- ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER İÇİNDE KONU (ISSUE) VE KRİZ YÖNETİMİ A- KONU YÖNETİMİ (ISSUES MANAGEMENT) B- ULUSLARARASI KRİZ YÖNETİMİ III- ULUSLARARASI İŞLETMELERDE SOSYO-KÜLTÜREL SORUNLAR A- ULUSLARARASI İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUĞU B- ULUSLARARASI İŞLETMELER VE ETİK C- ULUSLARARASI İŞLETMELERİN KÜLTÜRLERARASI SORUNLARI IV- ULUSLARARASI İŞLETMELERDE PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLER

4 4 A- ULUSLARARASI PAZARLAMA KARMASI VE ELEMANLARI B- ULUSLARARASI PAZARLAMA KARMASI İÇİNDE HALKLA İLİŞKİLER C- ULUSLARARASI REKLAM SONUÇ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

5 5 Doktora çalışmam boyunca değerli yardım, destek ve yönlendiriciliğinden yararlandığım tez danışmanım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Sayın Prof.Dr. Ahmet Bülent Göksel başta olmak üzere, aşağıdaki kişi ve kurumlara teşekkürü bir borç bilirim; başkanı olduğu anabilim dalı kütüphanesinden yararlanmamı sağlayan ve Almanya daki araştırma gezim sırasında konaklama sorunumun çözümünde yardımcı olan Erlangen-Nürnberg Üniversitesi, Politik İletişim Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Winfried Schulz, özel kütüphanesini açan Mannheim Üniversitesi, Uluslararası Yönetim Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Manfred Perlitz, yoğun iş temposu içinde zaman ayırarak tezimin içeriğini tartışan ve tezimle ilgili yönlendirmelerde bulunan Frei Universitaet Berlin (FU), Tanıtım ve İletişim Bilimleri Enstitüsü Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Prof.Dr. Barbara Baerns, tezimin iletişim ile ilgili bölümlerinde yönlendirici desteğini gördüğüm Westfaelischer-Wilhems Universitaet, Münster, İletişim Bilimleri Enstitüsü nden Prof. Dr. Klaus Merten, burs başvurumun kabulü için gerekli daveti yapan, Westfaelischer-Wilhems Universitaet, Münster, İletişim Bilimleri Enstitüsü nden Prof.Dr. Miriam Meckel,

6 6 İstanbul daki IPRA konsey toplantısındaki tanışmamız sırasında bana halkla ilişkiler konusunda kendi kütüphanesinden bazı kitaplar hediye ederek çalışmama destek veren IPRA (International Public Relations Association) Dönem Başkanı Carolyn R. Fazio, Almanya ya gitmeden önce de araştırma konum ile ilgili birçok Almanca literatürü bizzat çoğaltarak tarafıma postalayan FU Berlin, Siyaset ve Kitle İletişim Enformasyon Merkezi ( IPM) Yetkilisi Bernd Meyer, IPRA ya akademik üye olmamı sağlayan Global Tanıtım Ltd. sahibi ve genel müdürü Sayın Ceyda Aydede, İstanbul da IPRA tarafından düzenlenmiş olan Küreselleşme ve Halkla İlişkiler konulu toplantıya beni davet eden Arçelik Beko Dayanıklı Tüketim Grubu Marka ve İletişim Direktörü Sayın Ömer Kayalıoğlu, tez konumla ilgili İngilizce metinlerin taranması ve çevirisi konusunda yardımını gördüğüm Sayın Doç.Dr. Zafer Özden.

7 7 Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne sunduğum ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER Uluslararası İşletmelerin Küresel İş Dünyası Koşullarında Yerel Pazarlardaki Faaliyetlerini Gerçekleştirme Süreci İçinde Halkla İlişkiler Yönetimi adlı doktora tezinin tarafımdan bilimsel, ahlak ve normlara uygun bir şekilde hazırlandığını, tezimde yararlandığım kaynakları bibliyografyada ve dipnotlarda gösterdiğimi onurumla doğrularım Mine SARAN

8 8 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Enformasyon ve İletişim Sistemlerindeki Dönüşüm s. 25 Tablo 2: Geleneksel ve Yeni İşletme Yapısının Karşılaştırılması s. 35 Tablo 3: Sosyal-Yorumlamacı Kuramın Çokkültürlü Halkla İlişkiler İletişimi İçin Önermeleri s. 96 Tablo 4: İşletme Kültürünün Tanımlanması s.114 Tablo 5: Ulusal ve Uluslararası Pazarlama Karşılaştırması s Tablo 6: Farklı Tutundurma Elemanlarına İlişkin Örnekler s. 250 Tablo 7: Uluslararası Satış Geliştirme Uygulamalarına Birkaç Örnek s. 253 Tablo 8: Uluslararası Reklam Kampanyalarındaki Yanlış Anlamalar s. 283

9 9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1: Uluslararasılaşmanın Basamak Modeli s. 43 Şekil 2: Endüstride Rekabeti Etkileyen Faktörler s. 57 Şekil 3: Rekabet Stratejileri Oluşum Süreci s. 63 Şekil 4: Uluslararası Pazarlama Yönetimi s. 67 Şekil 5: Uluslararası İşletmenin İç ve Dış Çevresi s. 81 Şekil 6: Son Kırk Yılda Stratejik Konseptin Gelişim Aşamaları s. 88 Şekil 7: Uluslararası Etkili Yönetim Faaliyetinin Elemanları s. 92 Şekil 8: Uluslararası İşletmelerin Geleneksel ve İnternet Üzerinden İletişim Faaliyetleri s. 104 Şekil 9: Stratejik Esneklik Modeli s. 109 Şekil 10: Kurum Kimliği Karması s. 117 Şekil 11: Uluslararası İmaj Oluşturma Çabalarındaki Araç ve Süreçlerin Mükemmeli Arayış Döngüsü s. 120 Şekil 12: Çalışanlar ve Bireyin Motivasyonunun Etkileyen Örgüt İçi Değişkenler s. 128 Şekil 13: İşletmelerin Çevre Sistemleri s. 140 Şekil 14: Konu İzleme ve Halkla İlişkiler s. 183 Şekil 15: Uluslararası İşletmelerde Konu Yönetim Süreci s. 186 Şekil 16: Etik Karar Sürecinin Halkla İlişkilere Uyarlanması s. 216

10 10 Şekil 17: Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinde Etik s. 218 Şekil 18: İşletme ve Ekolojik Çevresi s. 223 Şekil 19: Uluslararası İşletmelerde Çevre Halkla İlişkileri s. 228 Şekil 20: Çokkültürlü Halkla İlişkilerin Bağlamları s. 239 Şekil 21: Pazarlamanın Dört P si s. 246 Şekil 22: Kültürün Kişisel Satışa Etkisi s. 256 Şekil 23: Doğrudan Pazarlama Çeşitleri s. 257 Şekil 24: Yurtdışı Pazarlardaki Halkla İlişkilerin Hedef Grupları s. 264 Şekil 25: Ürün Yerleştirme Stratejisinin Çeşitleri s. 268 Şekil 26: Uluslararası Hedefler Üçgeni s. 277 Şekil 27: Kültürlerarası İletişim Süreci Olarak Reklam s. 280

11 11 GİRİŞ Halkla ilişkiler mesleği iş, toplum, politika, çevre ve düşünce yapısı gibi konulardaki değişimlerden etkilenen dinamik bir uygulama alanını içine almaktadır. Bu konulardaki değişimler beraberlerinde oluşturdukları koşullarla ve ortaya çıkardıkları sorunlarla, halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni yaklaşımların ve yeni yöntemlerin ortaya konmasını gerekli kılmaktadırlar. Bu nedenle, değişimler sonucunda ortaya çıkan yeni durumların yarattığı sorunların çözümü konusunda, halkla ilişkiler alanındaki literatüre ve uygulamalara dayalı olarak mevcut bilgi ve yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu türden çalışmalar, varolan somut olguları açıklamaya yönelik genel bilgilere ulaşılmasını sağlayarak yeni durumların açık ve bütünleştirilmiş bir biçimde kavranmasına olanak tanıyacağı gibi, bu konuda ortaya çıkan ya da ortaya çıkabilecek sorunları saptamaya ve öngörmeye yardımcı olacaktır. Böylece yeni durumların neden olduğu somut koşullara göre olayları denetleyebilmek, yönlendirebilmek ve muhtemel olumsuz gelişmelerin belirmesini önlemek üzere halkla ilişkiler faaliyetlerinin uygulanması mümkün olabilecektir. Bu sayede geleceğin kurumsal yapısını bugünden şekillendirmeye katkıda bulunmak durumunda olan halkla ilişkiler uzmanları, ileride nasıl çalışacaklarını, yeni yetki ve sorumluluk alanlarına sahip olarak işletmelerdeki kurmay rollerini nasıl yerine getireceklerini ve küreselleşen iş dünyasının koşullarına uygun bir biçimde düşünen üst düzey yönetim ile nasıl bir ilişki içinde olacaklarını tasarlama ve tartışma zorunluluğu taşıyacaklardır. Seksenli ve doksanlı yıllarda iş dünyası, akademik çevre, politik ortam, hükümetler açısından dikkat çeken başlıca konu ekonominin ulusal düzeyi aşarak uluslararası bir duruma gelmesi sonucunda artan küreselleşme eğilimi olmuştu. Bu yıllar içinde özellikle kendi ülkelerindeki pazar payları azalan Amerikan şirketleri ve yanı sıra

12 12 Japonya ve Avrupa'daki şirketler uluslararası pazarlarda pay arama çabalarını arttırmışlardır. Ülkemizde de, uluslararası bir nitelik kazanmaya başlayan ekonomik yapı içinde büyük şirketler dış pazarlara açılmışlardır. Ayrıca uluslararası şirketler küreselleşmenin artan boyutu ile birlikte ülkemizde ortaklıklar kurmuşlardır. Bu yeni durum içinde, uluslararası yönetim konusunda iş dünyasında ve akademik çevrelerde çalışma yapma zorunluluğu doğmuştur. Doğal olarak, bir tepe yönetimi fonksiyonu olarak halkla ilişkilerin de uluslararası bir faaliyet durumuna gelmesi söz konusu olmuştur. Halkla ilişkiler uygulayıcıları uluslararası ortamda şirketlerinin konumlarını güçlendirmek üzere sözcülük yapmak ve halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmek zorunda kalmışlardır. Şirketler halkla ilişkiler faaliyetlerini uluslararası ölçekte planlamışlar, tanıma ve tanıtma konusundaki uygulamaları olduğu kadar pazarlama amaçlı halkla ilişkiler uygulamalarını uluslararası koşulları ve yerel özellikleri göz önüne alarak yapmışlardır. Uluslararası halkla ilişkiler açısından bakıldığı zaman, ekonominin uluslararası bir boyut kazanmış olması artık kendisini iyice kabul ettirmiş bir gerçektir. Hiç kuşkusuz yakın dönemin iş dünyası içinde de uluslararası ölçekte iş yapılması söz konusuydu. Ancak günümüzdeki küresel ortam açısından en belirleyici farklılık, hükümetlerin pazarlarda ticari ve yasal düzenlemeler alanında kontrol güçlerini büyük ölçüde kaybetmiş olmaları, bu gücü büyük ölçüde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin ele geçirmiş olmasıdır. Bu uluslararası ortamı hazırlayan koşullar düşünüldüğünde ise bazı temel noktaların ele alınması gerekmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, uluslararası sermayenin uluslararası akışkanlığının artışının altı çizilmelidir. Hiç kuşkusuz sermayenin uluslararası arena içindeki akışı çok daha eskilere tarihlenmektedir. Ancak iletişim teknolojisindeki gelişmeler sermayenin ülkelerin sınırları arasında akışının eski dönemlerle kıyaslanamayacak bir biçimde hızlanması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle başta iletişim teknolojisi olmak üzere teknolojik alanlardaki baş döndürücü

13 13 gelişmenin küreselleşmeye büyük bir ivme kazandırmış olması ele alınmadan geçilemeyecek bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu gelişmeler etkisini yönetim üzerinde de göstermiş ve yönetim açısından hızlı bir evrim yaşanmasına neden olmuştur. Sonuç olarak ise, pazarlama faaliyetlerinde yapısal, kuramsal ve uygulamasal açıdan yeni ve varolan koşullara uyum sağlayacak değişikliklerin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Uluslararası iş dünyasındaki bu gelişmeler doğal olarak halkla ilişkiler mesleği üzerinde etkisini hissettirmiştir. İster ulusal ister uluslararası olsun bütün işletmeler kaçınılmaz olarak küresel iş dünyasının ortaya çıkardığı yeni koşullar içinde iş yapmak zorundadırlar. Bu yeni durumun ortaya çıkardığı sorunların giderilmesinde olduğu kadar sunduğu olanaklardan ve fırsatlar yararlanılmasında halkla ilişkilere düşen görevler bulunmaktadır. Bu yeni durum içinde halkla ilişkilere düşen bir başka görev ise, uluslararası iş ortamının gelişmesinin yaratmış olduğu bütün bu değişimler sırasında iç ve dış hedef kitlelerle kurulacak iki yönlü iletişim aracılığıyla insanların yeni durumlarla başedebilmesine yardımcı olmaktır. Özellikle doksanlı yılların sonlarında yaşanan küreselleşmeden kaynaklanan krizler uluslararası halkla ilişkiler uygulamacıları için işleri zorlaştırmaktadır. Küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğalmasının yanı sıra, uluslararası şirketlerin üretim ve pazarlama faaliyetleri üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilecek muhalefet gruplarının yaygınlaşması ve etkilerini arttırması durumu söz konusudur. Bu ortam içinde halkla ilişkiler uygulamacısı için uluslararası halkla ilişkiler uygulamacısının işlevi önem kazanmakta ve görevi daha incelikli ve duyarlı iletişim politikaları oluşturulmasına çalışmayı gerektirmektedir. Bu koşullar içinde günümüz demokrasilerinde işletmelerin iç ve dış halklarının desteğini sağlamak giderek zorlaşmaktadır. Bu türden gelişmelere paralel olarak politik-yasal çevreden, ekonomik çevreden, sosyo-kültürel çevreden ve teknolojik çevreden kaynaklanan sorunlar uluslararası işletmelerin iş zeminlerini zorlaştırmaktadırlar. Halkın desteğini sağlamak ve halktan bu refah yenilenmesine giden

14 14 yolda sabır konusunda istekte bulunmak zorlaşmaktadır. Kamuoyu yeni uluslararası ekonomik yapının toplumun geleceği üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler konusunda endişelidir. Politika, çevre, iş dünyası gibi alanlardaki -teknolojik gelişmeler sonucunda kol gücüne dayalı işlerde çalışanların işten çıkarılmaları, şirket küçülmesi (downsizing) nedeniyle işten çıkarmaların artması, şirketlerin çevre sorunlarına neden olmaları, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uluslararası şirketlere yönelik olarak beliren bir takım toplumsal endişeler nedeniyle politik engellerin belirmesi,vb.- bir takım gelişmeler de halkın endişesinin giderilmesini zorlaştırmaktadır. Bu tür gelişmeler sonucunda, uluslararası bir ortam içinde gerçekleştirilecek halkla ilişkiler faaliyetleri için temel bir amaç ortaya çıkmaktadır: Bu yeni ortamın yalnızca şirket yöneticileri ve yatırımcılar için değil, aynı zamanda halkın çoğunluğu için kazanç sağlayacağının gösterilmesi ve bu yönde kamuoyunun ikna edilerek desteğinin sağlanması. Hiç kuşkusuz bu noktada bu kazançların neler olduğunun açık ve inandırıcı bir biçimde ortaya konması gerekmektedir ki, halkla ilişkiler uygulamacıları bunların hasadını yapabilsinler ve uluslara ait kamuoyunu oluşturan kitleleri ulusal öncelikleri konusunda ikna edebilsinler. Görüldüğü gibi, önümüzdeki yıllar boyunca halkla ilişkilerin giderek daha da artan bir ölçüde uluslararası bir ölçekte yapılması söz konusu olacaktır. Bu ölçek içinde halkla ilişkiler uygulamacıları ve uygulamalarını etkileyen bir takım mesleki gelişmeler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. Bu mesleki gelişmeleri temel noktaları ile şu şekilde saptayabiliriz: İlkin küresel ortam halkla ilişkiler uygulamacılarının eskiden olmadığı kadar fazla ve çeşitli alanlarda uzmanlık kazanmaları ya da uluslararası işletmelerin uzmanlaşmış hizmet sunan şirketlerden yararlanmaları gereğine yol açmaktadır. Bu nedenle halkla ilişkiler uzmanının küresel koşullar içinde yeni yetenekler geliştirmesi ve daha özel alanlarda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çünkü halkla ilişkiler ile halkı ilgilendiren olaylar arasındaki ilişki daha da derinleştiği gibi, halkla ilişkiler

15 15 uygulamacıları daha gelişmiş ve örgütlü kamuoyu grupları ile karşı karşıya kalmakta ve daha gelişmiş iletişim kanalları kullanma zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla halkla ilişkiler uygulamacıları açısından araştırmalara ve analizlere dayanmak kaçınılmaz bir şart olmaktadır. Diğer yandan, uluslararası ölçekte iş yapan halkla ilişkiler uygulamacıları şirket politikalarında ve kamuoyuna iletilecek mesajlar konusunda merkezi olarak saptanmış olan mesajların verilmesi için çaba gösterirlerken, yerel koşullara uygunluk gösteren uygulamaları gerçekleştirebilecek becerilere sahip olmalıdırlar. Uluslararası halkla ilişkiler konulu çalışmamızdaki temel yaklaşımımızı yukarıda anlatmış olduğumuz kuramsal çerçeve içinde sunmak üzere aşağıdaki şekilden yararlanarak açıklamamız mümkündür:

16 16 Çalışmamız içinde ele alacağımız temel konular ve yaklaşım şekil içinde görülmektedir: Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında uluslararası işletmelerin iç ve dış çevrelerinde meydana gelen değişimler belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu çevrelerdeki değişimlerin farkında olan

17 17 ve bunlara uygun bir biçimde planlanıp gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetleri hem uluslararası şirketin olumlu bir imaj edinmesine yardımcı olacak hem de uluslararası şirketlerin yerel pazarlama faaliyetlerinde başarılı olmasına katkı sağlayacaktır. Uluslararası ekonomik ortamın iş dünyasındaki etkisini ve bu durumun sonucu olarak halkla ilişkiler mesleğinin uygulanması üzerindeki etkisini inceleyen bu çalışmanın birinci bölümü içinde, küreselleşme eğiliminin tarihsel bir perspektif içine oturtulmasına; küreselleşme olgusunun gelişmesinde katkısının ele alındığı biçimde iş dünyasındaki gelişmelerin ortaya konulmasına; finans, pazarlama ve yönetim alanlarındaki gelişmelerin verilmesine yönelik bir çaba gösterilecektir. Bu çerçeve içinde, küreselleşmenin hızla yayılmasına yardımcı olan iletişim teknolojilerinin gelişimi, iletişim teknolojileri desteğiyle, bilginin ve enformasyonun hızla dolaşımı sonucu yeni toplum tipi olarak ortaya çıkan enformasyon toplumu, uluslararası halkla ilişkilerin kavramsallaştırılması ve alt yapısının nasıl oluştuğunun belirlenmesi amacıyla incelenmiştir. Daha sonra uluslararası işletmeden uluslararası hatta küresel işletmeye doğru değişim ve dönüşüm gösteren işletmelerin, yeni ekonomik düzen ve küreselleşme ortamında başarılarını sürdürebilmek ve hayatta kalabilmek için belirledikleri politikalar ve özellikle de şirket birleşmeleri incelenmiştir. Birinci bölümün son kısmında, küreselleşmenin sonuçlarının iş dünyasındaki yansımaları uluslararası piyasalar ve pazarlama açısından ele alınmış, küreselleşmenin uluslararası halkla ilişkiler uygulamaları açısından önemli sonuçlar doğuran ve tezin sonraki bölümlerinde ele alınacak sosyo-politik etkilerinin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Tezin ikinci bölümünde, küreselleşme olgusunun uluslararası işletmelerin iç ve dış çevreleri bağlamında değerlendirilmesi yapılmaktadır. Değişen uluslararası koşullar içinde, öncelikle uluslararası ortamın yönetim anlayışı üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere, uluslararası işletmelerde yönetim konusu ele alınacaktır. Ardından örgütlerin gerek kendi çalışanlarına, ortaklarına ve iç çevrelerini oluşturan diğer unsurlara ait alanlarda ortaya çıkan gelişmeler ve örgütün dış çevresini oluşturan politik, ekonomik, hukuksal ve teknolojik çevresi içinde meydana gelen gelişmeler

18 18 belirlenerek, tezin bir sonraki bölümünü oluşturan uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik düşünce alt yapısının oluşturulması sağlanacaktır. Tezin üçüncü bölümü içinde, uluslararası şirketlerin uluslararası ölçek içinde olmak üzere yukarıda aktarmış olduğumuz koşullar içinde ne gibi halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmeleri gerektiği tartışılacaktır. Kuşkusuz bu bölüm içinde sahip olunacak temel düşünce geleneksel halkla ilişkiler tekniklerinin ortaya çıkan yeni dünya koşulları içinde uyarlanması olacaktır. Tezin ön çalışması için yapılan araştırmalar esnasında Almanya da elde edilen çeşitli kaynaklarda halkla ilişkiler olgusuna iki yönlü bir bakış açısının hakim olduğu gözlenmiştir. Almanya daki halkla ilişkiler kuramcıları, bu kavramı açıklarken konuya iki değişik yaklaşımda bulunmaktadırlar. Halkla ilişkiler burada toplum yönelimli (Gesellschaft orientiert) ve pazar yönelimli (Markt orientiert) olmak üzere iki şekilde açıklanmaya çalışılmaktadır. Toplum yönelimli halkla ilişkiler kavramı altında toplum yararına, kar amacı gütmeden sadece toplumsal öneme sahip konu ve sorunların iletişim yolu ile çözümünde halkla ilişkiler yöntem ve tekniklerinin kullanımı yatmaktadır. Pazar yönelimli halkla ilişkiler kavramı altında ise, tamamen kar amacı güden işletme ve örgütlerin pazardaki konumlarını güçlendirmek ve sağlamlaştırmak suretiyle daha çok kar elde etmek gibi tamamen pazarı hedefleyen iletişim çabaları yatmaktadır. Çalışmamızın alt başlığında sözü edilen uluslararası işletmeler ve yerel pazarlar kavramları gereği çalışmamız kapsamına pazar yönelimli halkla ilişkiler kavramının uluslararası boyuttaki açılım ve gereklilikleri girmektedir. Bu nedenle pazarlama ve pazar yönelimli, kar amaçlı iletişim yöntem ve teknikleri ağırlıklı olarak çalışmamızda yer almaktadır. Ancak, uluslararası kamuoyunun önemi ve siyasal, toplumsal, yasal ve kültürel sorunların çözümünün uluslararası işletmelerin pazar başarılarına katkı sağlayacağı fikrinden hareketle toplum yönelimli halkla bakış açısından da çalışmamız içinde yararlanılmaktadır. Çünkü uluslararası işletmeler pazar paylarını arttırmak ve daha fazla kar elde etmek için nasıl kamunun onayına gereksinim duymakta iseler, kamu

19 19 da genel kamu yararı açısından büyük öneme sahip konuların çözümünde işletmelerin destek ve ilgisine muhtaçtır. Ulusal ya da uluslararası ölçekteki işletmeler dış çevrelerindeki zorlamaların sonucunda sosyal sorumluluk ilkesine daha fazla önem vermek zorunda kalmaları da bu yöndeki halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelmelerini sağlamaktadır. Sonuç olarak, Uluslararası Halkla İlişkiler konulu çalışmamızda, yukarıda aktardığımız gelişmeler sonucunda halkla ilişkiler mesleğinde ekonomik yapının uluslararası bir boyut kazanmasının yaratmış olduğu değişimlerin ve bu değişimler doğrultusunda meslekte ne gibi ihtiyaçların ve dönüşümlerin ortaya çıkacağının ve bu durumun sonucunda halkla ilişkiler faaliyetlerinin nasıl bir görünüm kazanacağının incelenmesi amaçlanmaktadır. Mine SARAN İzmir, 2000

20 20 BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM Günümüz iş dünyası içinde -hangi ölçekte olursa olsun - her işletme için kaçınılmaz bir durum bulunmaktadır: iş dünyasının uluslararasılaşması. Bu durumun sonucu olarak her işletme işlerini uluslararası perspektifi düşünerek gerçekleştirmek zorunluluğunu hissetmektedir. Hiç kuşkusuz öncelikle uluslararası düzeyde iş yapan firmalar uluslararası koşulların belirlemeleri altındadırlar. Ancak ulusal çaptaki işletmelerin de uluslararası gelişmelerin uzağında oldukları düşünülemez. Çünkü iş dünyasının küresel çapta işlemeye başlaması uluslararası pazarların etkisinin ulusal pazarlar ve bu pazarlarda pay sahibi olan işletmeler üzerinde de etkisi olması sonucuna yol açmaktadır. Bütün bunların sonucunda ulusların ekonomilerini belirleyen uluslararası işletmeler uluslararası düzen içinde bir yer edinmeye ve üstünlük sağlamaya çalışmaktadırlar. Uluslararası halkla ilişkiler konusunu ele alan bir çalışmada, doğal olarak iş dünyasının uluslararasılaşmasını ele almak ve bu yeni iş ve yönetim alanı içindeki koşullar çerçevesinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin değerlendirmesini gerçekleştirmek gerekmektedir. Çünkü uluslararası ortam hem iş uygulamalarında, hem bu uygulamaları gerçekleştiren çalışanlar ve yöneticiler üzerinde hem de şirketlerin hedef kitlelerini oluşturan halklar üzerinde belirleyici değişikliklere neden olmuştur: İş dünyasının uluslararasılaşmasına yardımcı ve neden olan koşulların incelenmesi uluslararası halkla ilişkiler uygulamalarının uygulamalı ve kuramsal koşullarının tam olarak ortaya konulmasını sağlayacaktır. Tezin birinci bölümü içinde iletişim ve üretim teknolojisinde gelişmeler, uluslararası yönetim, finans ve pazarlamanın küreselleşmesi,

21 21 vb. konular çerçevesinde değişen dünya düzeni iş dünyasının bakış açısı çerçevesinde değerlendirilecektir. A- KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI Çalışmamızın halka ilişkiler uygulamaları ile ilgili sonuçları açısından küreselleşme olgusunun hemen hemen her yönünü ele almak gerekmektedir. Çünkü halkla ilişkiler iş dünyası ve yönetim konuları ile ilgili olduğu kadar toplum ve iletişim gibi konularda bilgileri gerektiren bir kuram ve uygulama alanıdır. Halkla ilişkiler mesleğinin bu doğasından ötürü, küreselleşme olgusunu mümkün olduğunca diğer bölümlerle ilişkisi bağlamında ve uluslararası halkla ilişkiler uygulamalarına temel oluşturacak şekilde tanımını yapmakta yarar vardır. Küreselleşme herkesin olumlu anlamlar yükleyerek gelişmesini beklemiş ve gözlemlemiş olduğu bir olgudur. Yakın dönemlerde küreselleşmenin yaratmış olduğu toplumsal çalkantılardan ötürü başta işçiler olmak üzere belirli kesimlerde küreselleşmeyi eleştiren düşünceler ve eylemler yaygınlaşmaya başlamış olsa da, küreselleşme hemen her kesimden ve ideolojiden insanın sıcak baktığı bir kavram olmuştur. Karl Marx dünyanın bütün işçileri birleşin derken, bu sloganın küresel boyutunun günümüzdeki ölçeğe ulaşabileceğini tahmin edip etmediği bilinmez ama bu sözlerinin küreselleşme olgusuna yönelik olumlu bir beklentiyi ifade ettiği açıktır. Kuşkusuz küreselleşmenin evrensel bir özlem ve beklenti olmasının yanında ortaya çıkarmış olduğu küresel sorunlar da bulunmaktadır. Çalışmamız içinde bu sorunlara da değinilecektir çünkü bu sorunlar uluslararası halkla ilişkiler uygulamacıları için çözümlenmesinde kendilerinin de önemli roller oynayacakları durumlar ortaya çıkarmaktadır. Uluslararası ilişkilerin artması ya da daha geniş bir tanımlamayla küreselleşme geçmişi eskiye dayanan evrensel bir beklentidir ama gerçekleşebilmesini sağlayacak

22 22 koşullar ancak yirminci yüzyılın sonlarına doğru tam anlamıyla sağlanabilmiştir. Esas olarak bütün ülkelerin tek bir ekonomik ve finans sistemine entegre olma süreci olarak tanımlanabilecek olana küreselleşmenin dayandığı temel konular ekonomik ve mali kaynaklı konulardır. Gerçek anlamda geçmişi yirmi otuz yıllık bir geçmişe sahip olan bu kavramı bize, dünyanın iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimi sayesinde küresel bir köy haline geldiğini söyleyen McLuhan tanıştırmıştır. Son on beş yıldır tüm dünyayı ve dolayısıyla Türkiye yi de ekonomik anlamda etkileyerek birçok alanda değişime neden olan bu kavram, yalnızca iletişim alanının yaygınlaşma boyutunu göstermemektedir; aynı zamanda iletişim olgusunun gelişmesine zemin hazırlayan ve zorlayıcı bir güç olarak kendisini hissettiren kapitalist sistemin değişim evrelerinden biri olarak da kabul edilmektedir. Küreselleşmeden, yani ekonominin devresini dünya ölçeğinde tamamlanmasından dolayı üretim ve istihdamın küresel alana yayılması gündeme gelmektedir. Küreselleşme ile sermayenin uluslararası dolaşımı yaygınlaşmaktadır. 1. Sermayenin uluslararası dolaşımının artması ancak bunu mümkün kılacak bir teknolojinin varlığına bağımlı olduğundan, doyuma ulaşmış yerel pazarlardan daha büyük olanaklar ve fırsatlar tanıyan uluslararası pazarlara geçmek isteyen işletmelerin yaratmış olduğu zorlamanın da iletişim teknolojisinin küresel boyutlara ulaşmasına zemin hazırladığı ve belli ölçüde neden olduğu açıktır. Küreselleşme kavramın gelişim evrelerini iş dünyasının gelişimi açısından inceleyecek olursak, genel olarak kabul edilen aşağıdaki tarihsel bölümlemeleri ve bu dönemler içindeki temel yönelimleri saptayabilmek mümkündür. 1) : Kapitalizmin gelişme süreci 2) : Savaş yılları 1 İsmail Türkmen, Değişim Sürecindeki Bilgiye Dayalı Yeni Pazarlama Anlayışı ve Karar Destek Sistemleri, Verimlilik Dergisi, Sayı: 1996/1, Ankara, MPM Yayını, 1996 s. 144.

23 23 3) : Keynescilik = Ulusal kalkınmayı hedefleyen ulus devletleri güçlendirerek refah devletini oluşturma çabaları. 4) : OECD, Dünya Bankası gibi çokuluslu ortaklıklar, çokuluslu örgütlerin önem kazandığı dönem. 5) : Çokuluslu işletmelerin büyük bir güce ve etkinliğe ulaştığı dönem. Belirtmiş olduğumuz gibi iş dünyasının uluslararası boyutlar kazanması yönündeki çabalar eski tarihlere dek uzanmaktadır ve belirli ölçüde bu gelişim kendini göstermiştir. Ancak tarihin hiçbir döneminde uluslararası ticari ilişkiler günümüzdeki kadar yoğun olmamıştır. Çünkü ancak son yirmi-otuz yıldır gerçek anlamda küresel bir yapının kurulabilmesine olanak tanıyacak olan sosyo-ekonomik-politik gelişmeler olgunlaşmış ve iletişim teknolojisinin bu gelişmelerin zorlamalarına cevap verebilecek düzeye ulaşmasına tanık olunmuştur. Bu görüş doğrultusunda ve iş dünyasının bakış açısından bir tanımlama yapacak olursak, küreselleşme"...kapitalist sistemin kendini devam ettirebilmesi için daha çok üretmek ve daha çok mal ve hizmet satmak ihtiyacını karşılamak amacıyla dünya pazarlarında serbestleşme ve sınırların kaldırılması olarak tarif edilebilir" 2. Bu tanım çerçevesinde iş ve iletişim dünyasındaki bu yoğunluğu en iyi açıklayan terim bu nedenden ötürü küreselleşme olmaktadır. Çünkü artık birçok alanda gerçekleştirilen faaliyetlerin başına küresel sözcüğü getirmenin ve her şeyin uluslararası boyutta düşünülmesinin gerekli olduğu bir sürece girilmiştir: bu yargıyı ve yukarıdaki tanımı eksen alarak küreselleşme olgusunun yorumlamasını şu dört özellik çerçevesinde yapabiliriz: 1. Dünya küresel köy halini almaktadır; 2. Pazar artık ulusal ölçülerle değil uluslararası ölçülerle kıyaslanmaktadır; 3. Şehre özgü yaşam biçimleri hüküm sürmektedir; 4. Artan bireycilik, gençliğin 2 Vedat Akman, Gelecek Yüzyılın Gündemi-Yeni Oyunun Yeni Kuralları Globalleşen Sermayenin 21.Yüzyıl Planı, İstanbul, Rota Yayınları, 1999, s.9.

24 24 amerikanlaşması, emekliler için bağımsız yaşam biçimleri gibi takibi son derece güç eğilimler tespit edilmektedir. 3 Bu dört özellik bakımından iş dünyasına genel bir bakışla şunları söyleyebilmek mümkün hale gelmektedir; ister ulusal ister uluslararası olsun (çünkü küreselleşme sonuçları itibarıyla her ölçekteki işletmeyi etkilemektedir) işletmelerde yönetim artık uluslararası bir boyut kazanmıştır; iş dünyasına yönelik araştırmalar uluslararası boyut göz önüne alınarak yapılmak durumundadır; reklamlar uluslararası hedef kitlelere hitap edecek şekilde tasarlanmaktadır; insan kaynakları departmanları uluslararası ortam içindeki çalışanların yaratmış olduğu sosyo-kültürel sorunlarla başa çıkma sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmıştır; halkla ilişkiler mesleği uluslararası ortam içinde çalışan şirketlerin iç ve dış hedef kitleleriyle kurulacak karşılıklı iletişimi gerçekleştirmek gibi devasa boyutlarda bir işlev alanı içinde faaliyet göstermek ve başarılı olmak zorundadır. Kısacası bütün iş alanları küreselleşmenin getirdiği uluslararası ortamın sunduğu fırsatları ve olanakları değerlendirme şansına sahip olduğu kadar neden olduğu sorunlarla başa çıkmayı da başarmak zorundadır. Öte yandan küreselleşme iş dünyasında artan uluslararası hareketlilik ve sermayenin ve işgücü kullanımının ulusal sınırlar arasındaki hızlı bir şekilde dolaşması anlamında da tanımlanabilmektedir: "Sanayinin iktisadi anlamda gelişmiş ülkelerden, üçüncü dünya ülkelerine doğru kayması, dünya ürünlerinin ortaya çıkması, (bir arabanın üretilmesinde yirmi sekiz ayrı ülke ürünü parçaların kullanılması, finans piyasalarının çeşitli ülkelere yayılması, önemli sayıda insanın ülkelerarası hareketi dünya ölçeğinde demokrasi taleplerinin artması, aynı malların farklı ülkelerde tüketilmesi" 4 nin oluşturduğu sosyo-ekonomik gelişimi de küreselleşme olarak tanımlayabiliriz. Bu noktada küreselleşmenin bir yandan artan uluslararasılaşma sonucunda ulus-devleti ortadan kaldırmaya yönelik özelliklerine dayalı olarak, ulusal aidiyet duygusunu yok etmesinden kaynaklanan parçalayıcı etkisi ile iletişim teknolojileri ve internet sayesinde tüm dünya ülkeleri ve çok farklı kültürden insanları küresel bir buluşma ortamında bir 3 Armand Mattelart, Kommunikation ohne Grenzen? Geschichte der Ideen und Strategien globaler Vernetzung, Überst. Mechtild Rahner und Erich Thaler, Rodenbach, AVINUS Verlag, 1999, s.225.

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yönetim Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programının amacı, mevcut yöneticilere ve yönetici

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Değişim ve Yönetim. Prof. Dr. M. HAMİL NAZİK Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi hnazik1@gmail.com

Değişim ve Yönetim. Prof. Dr. M. HAMİL NAZİK Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi hnazik1@gmail.com Değişim ve Yönetim Prof. Dr. M. HAMİL NAZİK Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi hnazik1@gmail.com Aynı durumda kalmamak 2 Başka bir biçim veya duruma geçmek Farklı yapmak veya Fark yaratmak 3 DEĞİŞİM

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR. 26 Kasım 2015

N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR. 26 Kasım 2015 N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR 26 Kasım 2015 SİYASİ İRADENİN ÖNÜNDE İKİ SENARYO Kapsamlı bir reform ve kalkınma hareketine girmek Toplumsal barış Çözüm süreci Yeni anayasa Başkanlık arayışı ve kutuplaşma

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI Sosyal medya yönetimine artık diğer pazarlama aktivasyonları gibi stratejik bir bakış

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz 1 ÖNSÖZ İşimiz; Kurumunuz için gerçekleştirilecek tüm kurumsal yenilenme, reklam, PR, basın ilişkileri, tanıtım materyalleri, strateji oluşturma, yeni müşteri ilişkileri ve marka yönetimi hizmetlerini

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR Sayın Yetkili, Şehir planlama alanında en büyük uluslararası kuruluş olan Avrupa Planlama Okulları Birliği nin (AESOP) 26. Kongresi 11 15 Temmuz 2012 tarihlerinde ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

E- İKY / E- HRM (II)

E- İKY / E- HRM (II) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (II) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLETMELERDE KULLANIMI Dünyadaki küreselleşme eğilimlerinin yaygınlaşması

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji GİRİŞ Sinerji yaşamın akışı içerisinde her nokta da her yerde gerekliliği daimi olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğaya baktığımızda; göçmen kuşların v şeklinde uçarak hava akımı yaratıp birbirlerinin

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

( Yeniden Yapılanma)

( Yeniden Yapılanma) REORGANİZASYON ( Yeniden Yapılanma) ÇAĞDAŞ YÖNETİM İLKELERİ DERSİ 2013 Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN DEĞİŞİM -Yönetim Felsefesi -Organizasyon Yapısı -Çalışanların Tam Katılımı Bu Organizasyon niçin var? (MİSYON)

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR Giriş İşletmelerin rakiplerinden tek farklı kaynağı insan dır. Günümüz dünyasının insan kaynağının profili İnsan Kaynakları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

tiftung Mercator Mercator Vakfı

tiftung Mercator Mercator Vakfı tiftung Mercator Mercator Vakfı Mercator Vakfı nın Çalışmaları Üzerine Amaçlarımıza ulaşmak için 2008/09 yıllarında Mercator 2013 - fikirlere ilham vermek, hedeflere ulaşmak başlığı altında geliştirmiş

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı