İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI..."

Transkript

1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI B - İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER C - ENFORMASYON TOPLUMUNUN OLUŞUMU II- İŞ DÜNYASININ KÜRESELLEŞMESİ A- ULUSLARARASI İŞ DÜNYASININ GELİŞİMİ B- ULUSLARARASI VE ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN GELİŞİMİ C- ULUSLAR ARASI VE ÇOKULUSLU İŞLETME POLİTİKALARI: ŞİRKET BİRLEŞMELERİ III- KÜRESELLEŞMENİN SONUÇLARI A- KÜRESEL STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI VE KÜRESEL REKABET B- PAZARLARIN KÜRESELLEŞMESİ VE KÜRESEL EĞİLİMLER C- KÜRESELLEŞMENİN SOSYO-POLİTİK ETKİLERİ... 73

2 2 BÖLÜM 2: ULUSLARARASI İŞLETMELERDE YÖNETİM VE ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİNE ETKİSİ I- AÇIK BİR SİSTEM OLARAK ULUSLARARASI İŞLETME ULUSLARARASI İŞLETMELERDE YÖNETİM ULUSLARARASI İŞLETMELERDE İLETİŞİM ULUSLARARASI İŞLETMELERDE KÜRESEL STRATEJİLERİN SAPTANMASI II- ULUSLARARASI İŞLETMELER VE İÇ ÇEVRE A- ULUSLARARASI İŞLETMELER VE KURUM KÜLTÜRÜ B- ULUSLARARASI İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAĞI C- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE HİSSEDARLAR III- ULUSLARARASI İŞLETME VE DIŞ ÇEVRE A- POLİTİK-YASAL ÇEVRE B- EKONOMİK ÇEVRE C- SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRE D- TEKNOLOJİK ÇEVRE

3 3 BÖLÜM 3: ULUSLARARASI İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER I- ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER A- ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMLANMASI B- ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER UZMANININ NİTELİKLERİ II- ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER İÇİNDE KONU (ISSUE) VE KRİZ YÖNETİMİ A- KONU YÖNETİMİ (ISSUES MANAGEMENT) B- ULUSLARARASI KRİZ YÖNETİMİ III- ULUSLARARASI İŞLETMELERDE SOSYO-KÜLTÜREL SORUNLAR A- ULUSLARARASI İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUĞU B- ULUSLARARASI İŞLETMELER VE ETİK C- ULUSLARARASI İŞLETMELERİN KÜLTÜRLERARASI SORUNLARI IV- ULUSLARARASI İŞLETMELERDE PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLER

4 4 A- ULUSLARARASI PAZARLAMA KARMASI VE ELEMANLARI B- ULUSLARARASI PAZARLAMA KARMASI İÇİNDE HALKLA İLİŞKİLER C- ULUSLARARASI REKLAM SONUÇ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

5 5 Doktora çalışmam boyunca değerli yardım, destek ve yönlendiriciliğinden yararlandığım tez danışmanım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Sayın Prof.Dr. Ahmet Bülent Göksel başta olmak üzere, aşağıdaki kişi ve kurumlara teşekkürü bir borç bilirim; başkanı olduğu anabilim dalı kütüphanesinden yararlanmamı sağlayan ve Almanya daki araştırma gezim sırasında konaklama sorunumun çözümünde yardımcı olan Erlangen-Nürnberg Üniversitesi, Politik İletişim Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Winfried Schulz, özel kütüphanesini açan Mannheim Üniversitesi, Uluslararası Yönetim Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Manfred Perlitz, yoğun iş temposu içinde zaman ayırarak tezimin içeriğini tartışan ve tezimle ilgili yönlendirmelerde bulunan Frei Universitaet Berlin (FU), Tanıtım ve İletişim Bilimleri Enstitüsü Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Prof.Dr. Barbara Baerns, tezimin iletişim ile ilgili bölümlerinde yönlendirici desteğini gördüğüm Westfaelischer-Wilhems Universitaet, Münster, İletişim Bilimleri Enstitüsü nden Prof. Dr. Klaus Merten, burs başvurumun kabulü için gerekli daveti yapan, Westfaelischer-Wilhems Universitaet, Münster, İletişim Bilimleri Enstitüsü nden Prof.Dr. Miriam Meckel,

6 6 İstanbul daki IPRA konsey toplantısındaki tanışmamız sırasında bana halkla ilişkiler konusunda kendi kütüphanesinden bazı kitaplar hediye ederek çalışmama destek veren IPRA (International Public Relations Association) Dönem Başkanı Carolyn R. Fazio, Almanya ya gitmeden önce de araştırma konum ile ilgili birçok Almanca literatürü bizzat çoğaltarak tarafıma postalayan FU Berlin, Siyaset ve Kitle İletişim Enformasyon Merkezi ( IPM) Yetkilisi Bernd Meyer, IPRA ya akademik üye olmamı sağlayan Global Tanıtım Ltd. sahibi ve genel müdürü Sayın Ceyda Aydede, İstanbul da IPRA tarafından düzenlenmiş olan Küreselleşme ve Halkla İlişkiler konulu toplantıya beni davet eden Arçelik Beko Dayanıklı Tüketim Grubu Marka ve İletişim Direktörü Sayın Ömer Kayalıoğlu, tez konumla ilgili İngilizce metinlerin taranması ve çevirisi konusunda yardımını gördüğüm Sayın Doç.Dr. Zafer Özden.

7 7 Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne sunduğum ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER Uluslararası İşletmelerin Küresel İş Dünyası Koşullarında Yerel Pazarlardaki Faaliyetlerini Gerçekleştirme Süreci İçinde Halkla İlişkiler Yönetimi adlı doktora tezinin tarafımdan bilimsel, ahlak ve normlara uygun bir şekilde hazırlandığını, tezimde yararlandığım kaynakları bibliyografyada ve dipnotlarda gösterdiğimi onurumla doğrularım Mine SARAN

8 8 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Enformasyon ve İletişim Sistemlerindeki Dönüşüm s. 25 Tablo 2: Geleneksel ve Yeni İşletme Yapısının Karşılaştırılması s. 35 Tablo 3: Sosyal-Yorumlamacı Kuramın Çokkültürlü Halkla İlişkiler İletişimi İçin Önermeleri s. 96 Tablo 4: İşletme Kültürünün Tanımlanması s.114 Tablo 5: Ulusal ve Uluslararası Pazarlama Karşılaştırması s Tablo 6: Farklı Tutundurma Elemanlarına İlişkin Örnekler s. 250 Tablo 7: Uluslararası Satış Geliştirme Uygulamalarına Birkaç Örnek s. 253 Tablo 8: Uluslararası Reklam Kampanyalarındaki Yanlış Anlamalar s. 283

9 9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1: Uluslararasılaşmanın Basamak Modeli s. 43 Şekil 2: Endüstride Rekabeti Etkileyen Faktörler s. 57 Şekil 3: Rekabet Stratejileri Oluşum Süreci s. 63 Şekil 4: Uluslararası Pazarlama Yönetimi s. 67 Şekil 5: Uluslararası İşletmenin İç ve Dış Çevresi s. 81 Şekil 6: Son Kırk Yılda Stratejik Konseptin Gelişim Aşamaları s. 88 Şekil 7: Uluslararası Etkili Yönetim Faaliyetinin Elemanları s. 92 Şekil 8: Uluslararası İşletmelerin Geleneksel ve İnternet Üzerinden İletişim Faaliyetleri s. 104 Şekil 9: Stratejik Esneklik Modeli s. 109 Şekil 10: Kurum Kimliği Karması s. 117 Şekil 11: Uluslararası İmaj Oluşturma Çabalarındaki Araç ve Süreçlerin Mükemmeli Arayış Döngüsü s. 120 Şekil 12: Çalışanlar ve Bireyin Motivasyonunun Etkileyen Örgüt İçi Değişkenler s. 128 Şekil 13: İşletmelerin Çevre Sistemleri s. 140 Şekil 14: Konu İzleme ve Halkla İlişkiler s. 183 Şekil 15: Uluslararası İşletmelerde Konu Yönetim Süreci s. 186 Şekil 16: Etik Karar Sürecinin Halkla İlişkilere Uyarlanması s. 216

10 10 Şekil 17: Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinde Etik s. 218 Şekil 18: İşletme ve Ekolojik Çevresi s. 223 Şekil 19: Uluslararası İşletmelerde Çevre Halkla İlişkileri s. 228 Şekil 20: Çokkültürlü Halkla İlişkilerin Bağlamları s. 239 Şekil 21: Pazarlamanın Dört P si s. 246 Şekil 22: Kültürün Kişisel Satışa Etkisi s. 256 Şekil 23: Doğrudan Pazarlama Çeşitleri s. 257 Şekil 24: Yurtdışı Pazarlardaki Halkla İlişkilerin Hedef Grupları s. 264 Şekil 25: Ürün Yerleştirme Stratejisinin Çeşitleri s. 268 Şekil 26: Uluslararası Hedefler Üçgeni s. 277 Şekil 27: Kültürlerarası İletişim Süreci Olarak Reklam s. 280

11 11 GİRİŞ Halkla ilişkiler mesleği iş, toplum, politika, çevre ve düşünce yapısı gibi konulardaki değişimlerden etkilenen dinamik bir uygulama alanını içine almaktadır. Bu konulardaki değişimler beraberlerinde oluşturdukları koşullarla ve ortaya çıkardıkları sorunlarla, halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni yaklaşımların ve yeni yöntemlerin ortaya konmasını gerekli kılmaktadırlar. Bu nedenle, değişimler sonucunda ortaya çıkan yeni durumların yarattığı sorunların çözümü konusunda, halkla ilişkiler alanındaki literatüre ve uygulamalara dayalı olarak mevcut bilgi ve yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu türden çalışmalar, varolan somut olguları açıklamaya yönelik genel bilgilere ulaşılmasını sağlayarak yeni durumların açık ve bütünleştirilmiş bir biçimde kavranmasına olanak tanıyacağı gibi, bu konuda ortaya çıkan ya da ortaya çıkabilecek sorunları saptamaya ve öngörmeye yardımcı olacaktır. Böylece yeni durumların neden olduğu somut koşullara göre olayları denetleyebilmek, yönlendirebilmek ve muhtemel olumsuz gelişmelerin belirmesini önlemek üzere halkla ilişkiler faaliyetlerinin uygulanması mümkün olabilecektir. Bu sayede geleceğin kurumsal yapısını bugünden şekillendirmeye katkıda bulunmak durumunda olan halkla ilişkiler uzmanları, ileride nasıl çalışacaklarını, yeni yetki ve sorumluluk alanlarına sahip olarak işletmelerdeki kurmay rollerini nasıl yerine getireceklerini ve küreselleşen iş dünyasının koşullarına uygun bir biçimde düşünen üst düzey yönetim ile nasıl bir ilişki içinde olacaklarını tasarlama ve tartışma zorunluluğu taşıyacaklardır. Seksenli ve doksanlı yıllarda iş dünyası, akademik çevre, politik ortam, hükümetler açısından dikkat çeken başlıca konu ekonominin ulusal düzeyi aşarak uluslararası bir duruma gelmesi sonucunda artan küreselleşme eğilimi olmuştu. Bu yıllar içinde özellikle kendi ülkelerindeki pazar payları azalan Amerikan şirketleri ve yanı sıra

12 12 Japonya ve Avrupa'daki şirketler uluslararası pazarlarda pay arama çabalarını arttırmışlardır. Ülkemizde de, uluslararası bir nitelik kazanmaya başlayan ekonomik yapı içinde büyük şirketler dış pazarlara açılmışlardır. Ayrıca uluslararası şirketler küreselleşmenin artan boyutu ile birlikte ülkemizde ortaklıklar kurmuşlardır. Bu yeni durum içinde, uluslararası yönetim konusunda iş dünyasında ve akademik çevrelerde çalışma yapma zorunluluğu doğmuştur. Doğal olarak, bir tepe yönetimi fonksiyonu olarak halkla ilişkilerin de uluslararası bir faaliyet durumuna gelmesi söz konusu olmuştur. Halkla ilişkiler uygulayıcıları uluslararası ortamda şirketlerinin konumlarını güçlendirmek üzere sözcülük yapmak ve halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmek zorunda kalmışlardır. Şirketler halkla ilişkiler faaliyetlerini uluslararası ölçekte planlamışlar, tanıma ve tanıtma konusundaki uygulamaları olduğu kadar pazarlama amaçlı halkla ilişkiler uygulamalarını uluslararası koşulları ve yerel özellikleri göz önüne alarak yapmışlardır. Uluslararası halkla ilişkiler açısından bakıldığı zaman, ekonominin uluslararası bir boyut kazanmış olması artık kendisini iyice kabul ettirmiş bir gerçektir. Hiç kuşkusuz yakın dönemin iş dünyası içinde de uluslararası ölçekte iş yapılması söz konusuydu. Ancak günümüzdeki küresel ortam açısından en belirleyici farklılık, hükümetlerin pazarlarda ticari ve yasal düzenlemeler alanında kontrol güçlerini büyük ölçüde kaybetmiş olmaları, bu gücü büyük ölçüde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin ele geçirmiş olmasıdır. Bu uluslararası ortamı hazırlayan koşullar düşünüldüğünde ise bazı temel noktaların ele alınması gerekmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, uluslararası sermayenin uluslararası akışkanlığının artışının altı çizilmelidir. Hiç kuşkusuz sermayenin uluslararası arena içindeki akışı çok daha eskilere tarihlenmektedir. Ancak iletişim teknolojisindeki gelişmeler sermayenin ülkelerin sınırları arasında akışının eski dönemlerle kıyaslanamayacak bir biçimde hızlanması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle başta iletişim teknolojisi olmak üzere teknolojik alanlardaki baş döndürücü

13 13 gelişmenin küreselleşmeye büyük bir ivme kazandırmış olması ele alınmadan geçilemeyecek bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu gelişmeler etkisini yönetim üzerinde de göstermiş ve yönetim açısından hızlı bir evrim yaşanmasına neden olmuştur. Sonuç olarak ise, pazarlama faaliyetlerinde yapısal, kuramsal ve uygulamasal açıdan yeni ve varolan koşullara uyum sağlayacak değişikliklerin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Uluslararası iş dünyasındaki bu gelişmeler doğal olarak halkla ilişkiler mesleği üzerinde etkisini hissettirmiştir. İster ulusal ister uluslararası olsun bütün işletmeler kaçınılmaz olarak küresel iş dünyasının ortaya çıkardığı yeni koşullar içinde iş yapmak zorundadırlar. Bu yeni durumun ortaya çıkardığı sorunların giderilmesinde olduğu kadar sunduğu olanaklardan ve fırsatlar yararlanılmasında halkla ilişkilere düşen görevler bulunmaktadır. Bu yeni durum içinde halkla ilişkilere düşen bir başka görev ise, uluslararası iş ortamının gelişmesinin yaratmış olduğu bütün bu değişimler sırasında iç ve dış hedef kitlelerle kurulacak iki yönlü iletişim aracılığıyla insanların yeni durumlarla başedebilmesine yardımcı olmaktır. Özellikle doksanlı yılların sonlarında yaşanan küreselleşmeden kaynaklanan krizler uluslararası halkla ilişkiler uygulamacıları için işleri zorlaştırmaktadır. Küreselleşme karşıtı hareketlerin çoğalmasının yanı sıra, uluslararası şirketlerin üretim ve pazarlama faaliyetleri üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilecek muhalefet gruplarının yaygınlaşması ve etkilerini arttırması durumu söz konusudur. Bu ortam içinde halkla ilişkiler uygulamacısı için uluslararası halkla ilişkiler uygulamacısının işlevi önem kazanmakta ve görevi daha incelikli ve duyarlı iletişim politikaları oluşturulmasına çalışmayı gerektirmektedir. Bu koşullar içinde günümüz demokrasilerinde işletmelerin iç ve dış halklarının desteğini sağlamak giderek zorlaşmaktadır. Bu türden gelişmelere paralel olarak politik-yasal çevreden, ekonomik çevreden, sosyo-kültürel çevreden ve teknolojik çevreden kaynaklanan sorunlar uluslararası işletmelerin iş zeminlerini zorlaştırmaktadırlar. Halkın desteğini sağlamak ve halktan bu refah yenilenmesine giden

14 14 yolda sabır konusunda istekte bulunmak zorlaşmaktadır. Kamuoyu yeni uluslararası ekonomik yapının toplumun geleceği üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler konusunda endişelidir. Politika, çevre, iş dünyası gibi alanlardaki -teknolojik gelişmeler sonucunda kol gücüne dayalı işlerde çalışanların işten çıkarılmaları, şirket küçülmesi (downsizing) nedeniyle işten çıkarmaların artması, şirketlerin çevre sorunlarına neden olmaları, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uluslararası şirketlere yönelik olarak beliren bir takım toplumsal endişeler nedeniyle politik engellerin belirmesi,vb.- bir takım gelişmeler de halkın endişesinin giderilmesini zorlaştırmaktadır. Bu tür gelişmeler sonucunda, uluslararası bir ortam içinde gerçekleştirilecek halkla ilişkiler faaliyetleri için temel bir amaç ortaya çıkmaktadır: Bu yeni ortamın yalnızca şirket yöneticileri ve yatırımcılar için değil, aynı zamanda halkın çoğunluğu için kazanç sağlayacağının gösterilmesi ve bu yönde kamuoyunun ikna edilerek desteğinin sağlanması. Hiç kuşkusuz bu noktada bu kazançların neler olduğunun açık ve inandırıcı bir biçimde ortaya konması gerekmektedir ki, halkla ilişkiler uygulamacıları bunların hasadını yapabilsinler ve uluslara ait kamuoyunu oluşturan kitleleri ulusal öncelikleri konusunda ikna edebilsinler. Görüldüğü gibi, önümüzdeki yıllar boyunca halkla ilişkilerin giderek daha da artan bir ölçüde uluslararası bir ölçekte yapılması söz konusu olacaktır. Bu ölçek içinde halkla ilişkiler uygulamacıları ve uygulamalarını etkileyen bir takım mesleki gelişmeler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. Bu mesleki gelişmeleri temel noktaları ile şu şekilde saptayabiliriz: İlkin küresel ortam halkla ilişkiler uygulamacılarının eskiden olmadığı kadar fazla ve çeşitli alanlarda uzmanlık kazanmaları ya da uluslararası işletmelerin uzmanlaşmış hizmet sunan şirketlerden yararlanmaları gereğine yol açmaktadır. Bu nedenle halkla ilişkiler uzmanının küresel koşullar içinde yeni yetenekler geliştirmesi ve daha özel alanlarda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çünkü halkla ilişkiler ile halkı ilgilendiren olaylar arasındaki ilişki daha da derinleştiği gibi, halkla ilişkiler

15 15 uygulamacıları daha gelişmiş ve örgütlü kamuoyu grupları ile karşı karşıya kalmakta ve daha gelişmiş iletişim kanalları kullanma zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla halkla ilişkiler uygulamacıları açısından araştırmalara ve analizlere dayanmak kaçınılmaz bir şart olmaktadır. Diğer yandan, uluslararası ölçekte iş yapan halkla ilişkiler uygulamacıları şirket politikalarında ve kamuoyuna iletilecek mesajlar konusunda merkezi olarak saptanmış olan mesajların verilmesi için çaba gösterirlerken, yerel koşullara uygunluk gösteren uygulamaları gerçekleştirebilecek becerilere sahip olmalıdırlar. Uluslararası halkla ilişkiler konulu çalışmamızdaki temel yaklaşımımızı yukarıda anlatmış olduğumuz kuramsal çerçeve içinde sunmak üzere aşağıdaki şekilden yararlanarak açıklamamız mümkündür:

16 16 Çalışmamız içinde ele alacağımız temel konular ve yaklaşım şekil içinde görülmektedir: Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında uluslararası işletmelerin iç ve dış çevrelerinde meydana gelen değişimler belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu çevrelerdeki değişimlerin farkında olan

17 17 ve bunlara uygun bir biçimde planlanıp gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetleri hem uluslararası şirketin olumlu bir imaj edinmesine yardımcı olacak hem de uluslararası şirketlerin yerel pazarlama faaliyetlerinde başarılı olmasına katkı sağlayacaktır. Uluslararası ekonomik ortamın iş dünyasındaki etkisini ve bu durumun sonucu olarak halkla ilişkiler mesleğinin uygulanması üzerindeki etkisini inceleyen bu çalışmanın birinci bölümü içinde, küreselleşme eğiliminin tarihsel bir perspektif içine oturtulmasına; küreselleşme olgusunun gelişmesinde katkısının ele alındığı biçimde iş dünyasındaki gelişmelerin ortaya konulmasına; finans, pazarlama ve yönetim alanlarındaki gelişmelerin verilmesine yönelik bir çaba gösterilecektir. Bu çerçeve içinde, küreselleşmenin hızla yayılmasına yardımcı olan iletişim teknolojilerinin gelişimi, iletişim teknolojileri desteğiyle, bilginin ve enformasyonun hızla dolaşımı sonucu yeni toplum tipi olarak ortaya çıkan enformasyon toplumu, uluslararası halkla ilişkilerin kavramsallaştırılması ve alt yapısının nasıl oluştuğunun belirlenmesi amacıyla incelenmiştir. Daha sonra uluslararası işletmeden uluslararası hatta küresel işletmeye doğru değişim ve dönüşüm gösteren işletmelerin, yeni ekonomik düzen ve küreselleşme ortamında başarılarını sürdürebilmek ve hayatta kalabilmek için belirledikleri politikalar ve özellikle de şirket birleşmeleri incelenmiştir. Birinci bölümün son kısmında, küreselleşmenin sonuçlarının iş dünyasındaki yansımaları uluslararası piyasalar ve pazarlama açısından ele alınmış, küreselleşmenin uluslararası halkla ilişkiler uygulamaları açısından önemli sonuçlar doğuran ve tezin sonraki bölümlerinde ele alınacak sosyo-politik etkilerinin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Tezin ikinci bölümünde, küreselleşme olgusunun uluslararası işletmelerin iç ve dış çevreleri bağlamında değerlendirilmesi yapılmaktadır. Değişen uluslararası koşullar içinde, öncelikle uluslararası ortamın yönetim anlayışı üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere, uluslararası işletmelerde yönetim konusu ele alınacaktır. Ardından örgütlerin gerek kendi çalışanlarına, ortaklarına ve iç çevrelerini oluşturan diğer unsurlara ait alanlarda ortaya çıkan gelişmeler ve örgütün dış çevresini oluşturan politik, ekonomik, hukuksal ve teknolojik çevresi içinde meydana gelen gelişmeler

18 18 belirlenerek, tezin bir sonraki bölümünü oluşturan uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik düşünce alt yapısının oluşturulması sağlanacaktır. Tezin üçüncü bölümü içinde, uluslararası şirketlerin uluslararası ölçek içinde olmak üzere yukarıda aktarmış olduğumuz koşullar içinde ne gibi halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmeleri gerektiği tartışılacaktır. Kuşkusuz bu bölüm içinde sahip olunacak temel düşünce geleneksel halkla ilişkiler tekniklerinin ortaya çıkan yeni dünya koşulları içinde uyarlanması olacaktır. Tezin ön çalışması için yapılan araştırmalar esnasında Almanya da elde edilen çeşitli kaynaklarda halkla ilişkiler olgusuna iki yönlü bir bakış açısının hakim olduğu gözlenmiştir. Almanya daki halkla ilişkiler kuramcıları, bu kavramı açıklarken konuya iki değişik yaklaşımda bulunmaktadırlar. Halkla ilişkiler burada toplum yönelimli (Gesellschaft orientiert) ve pazar yönelimli (Markt orientiert) olmak üzere iki şekilde açıklanmaya çalışılmaktadır. Toplum yönelimli halkla ilişkiler kavramı altında toplum yararına, kar amacı gütmeden sadece toplumsal öneme sahip konu ve sorunların iletişim yolu ile çözümünde halkla ilişkiler yöntem ve tekniklerinin kullanımı yatmaktadır. Pazar yönelimli halkla ilişkiler kavramı altında ise, tamamen kar amacı güden işletme ve örgütlerin pazardaki konumlarını güçlendirmek ve sağlamlaştırmak suretiyle daha çok kar elde etmek gibi tamamen pazarı hedefleyen iletişim çabaları yatmaktadır. Çalışmamızın alt başlığında sözü edilen uluslararası işletmeler ve yerel pazarlar kavramları gereği çalışmamız kapsamına pazar yönelimli halkla ilişkiler kavramının uluslararası boyuttaki açılım ve gereklilikleri girmektedir. Bu nedenle pazarlama ve pazar yönelimli, kar amaçlı iletişim yöntem ve teknikleri ağırlıklı olarak çalışmamızda yer almaktadır. Ancak, uluslararası kamuoyunun önemi ve siyasal, toplumsal, yasal ve kültürel sorunların çözümünün uluslararası işletmelerin pazar başarılarına katkı sağlayacağı fikrinden hareketle toplum yönelimli halkla bakış açısından da çalışmamız içinde yararlanılmaktadır. Çünkü uluslararası işletmeler pazar paylarını arttırmak ve daha fazla kar elde etmek için nasıl kamunun onayına gereksinim duymakta iseler, kamu

19 19 da genel kamu yararı açısından büyük öneme sahip konuların çözümünde işletmelerin destek ve ilgisine muhtaçtır. Ulusal ya da uluslararası ölçekteki işletmeler dış çevrelerindeki zorlamaların sonucunda sosyal sorumluluk ilkesine daha fazla önem vermek zorunda kalmaları da bu yöndeki halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelmelerini sağlamaktadır. Sonuç olarak, Uluslararası Halkla İlişkiler konulu çalışmamızda, yukarıda aktardığımız gelişmeler sonucunda halkla ilişkiler mesleğinde ekonomik yapının uluslararası bir boyut kazanmasının yaratmış olduğu değişimlerin ve bu değişimler doğrultusunda meslekte ne gibi ihtiyaçların ve dönüşümlerin ortaya çıkacağının ve bu durumun sonucunda halkla ilişkiler faaliyetlerinin nasıl bir görünüm kazanacağının incelenmesi amaçlanmaktadır. Mine SARAN İzmir, 2000

20 20 BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM Günümüz iş dünyası içinde -hangi ölçekte olursa olsun - her işletme için kaçınılmaz bir durum bulunmaktadır: iş dünyasının uluslararasılaşması. Bu durumun sonucu olarak her işletme işlerini uluslararası perspektifi düşünerek gerçekleştirmek zorunluluğunu hissetmektedir. Hiç kuşkusuz öncelikle uluslararası düzeyde iş yapan firmalar uluslararası koşulların belirlemeleri altındadırlar. Ancak ulusal çaptaki işletmelerin de uluslararası gelişmelerin uzağında oldukları düşünülemez. Çünkü iş dünyasının küresel çapta işlemeye başlaması uluslararası pazarların etkisinin ulusal pazarlar ve bu pazarlarda pay sahibi olan işletmeler üzerinde de etkisi olması sonucuna yol açmaktadır. Bütün bunların sonucunda ulusların ekonomilerini belirleyen uluslararası işletmeler uluslararası düzen içinde bir yer edinmeye ve üstünlük sağlamaya çalışmaktadırlar. Uluslararası halkla ilişkiler konusunu ele alan bir çalışmada, doğal olarak iş dünyasının uluslararasılaşmasını ele almak ve bu yeni iş ve yönetim alanı içindeki koşullar çerçevesinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin değerlendirmesini gerçekleştirmek gerekmektedir. Çünkü uluslararası ortam hem iş uygulamalarında, hem bu uygulamaları gerçekleştiren çalışanlar ve yöneticiler üzerinde hem de şirketlerin hedef kitlelerini oluşturan halklar üzerinde belirleyici değişikliklere neden olmuştur: İş dünyasının uluslararasılaşmasına yardımcı ve neden olan koşulların incelenmesi uluslararası halkla ilişkiler uygulamalarının uygulamalı ve kuramsal koşullarının tam olarak ortaya konulmasını sağlayacaktır. Tezin birinci bölümü içinde iletişim ve üretim teknolojisinde gelişmeler, uluslararası yönetim, finans ve pazarlamanın küreselleşmesi,

21 21 vb. konular çerçevesinde değişen dünya düzeni iş dünyasının bakış açısı çerçevesinde değerlendirilecektir. A- KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI Çalışmamızın halka ilişkiler uygulamaları ile ilgili sonuçları açısından küreselleşme olgusunun hemen hemen her yönünü ele almak gerekmektedir. Çünkü halkla ilişkiler iş dünyası ve yönetim konuları ile ilgili olduğu kadar toplum ve iletişim gibi konularda bilgileri gerektiren bir kuram ve uygulama alanıdır. Halkla ilişkiler mesleğinin bu doğasından ötürü, küreselleşme olgusunu mümkün olduğunca diğer bölümlerle ilişkisi bağlamında ve uluslararası halkla ilişkiler uygulamalarına temel oluşturacak şekilde tanımını yapmakta yarar vardır. Küreselleşme herkesin olumlu anlamlar yükleyerek gelişmesini beklemiş ve gözlemlemiş olduğu bir olgudur. Yakın dönemlerde küreselleşmenin yaratmış olduğu toplumsal çalkantılardan ötürü başta işçiler olmak üzere belirli kesimlerde küreselleşmeyi eleştiren düşünceler ve eylemler yaygınlaşmaya başlamış olsa da, küreselleşme hemen her kesimden ve ideolojiden insanın sıcak baktığı bir kavram olmuştur. Karl Marx dünyanın bütün işçileri birleşin derken, bu sloganın küresel boyutunun günümüzdeki ölçeğe ulaşabileceğini tahmin edip etmediği bilinmez ama bu sözlerinin küreselleşme olgusuna yönelik olumlu bir beklentiyi ifade ettiği açıktır. Kuşkusuz küreselleşmenin evrensel bir özlem ve beklenti olmasının yanında ortaya çıkarmış olduğu küresel sorunlar da bulunmaktadır. Çalışmamız içinde bu sorunlara da değinilecektir çünkü bu sorunlar uluslararası halkla ilişkiler uygulamacıları için çözümlenmesinde kendilerinin de önemli roller oynayacakları durumlar ortaya çıkarmaktadır. Uluslararası ilişkilerin artması ya da daha geniş bir tanımlamayla küreselleşme geçmişi eskiye dayanan evrensel bir beklentidir ama gerçekleşebilmesini sağlayacak

22 22 koşullar ancak yirminci yüzyılın sonlarına doğru tam anlamıyla sağlanabilmiştir. Esas olarak bütün ülkelerin tek bir ekonomik ve finans sistemine entegre olma süreci olarak tanımlanabilecek olana küreselleşmenin dayandığı temel konular ekonomik ve mali kaynaklı konulardır. Gerçek anlamda geçmişi yirmi otuz yıllık bir geçmişe sahip olan bu kavramı bize, dünyanın iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimi sayesinde küresel bir köy haline geldiğini söyleyen McLuhan tanıştırmıştır. Son on beş yıldır tüm dünyayı ve dolayısıyla Türkiye yi de ekonomik anlamda etkileyerek birçok alanda değişime neden olan bu kavram, yalnızca iletişim alanının yaygınlaşma boyutunu göstermemektedir; aynı zamanda iletişim olgusunun gelişmesine zemin hazırlayan ve zorlayıcı bir güç olarak kendisini hissettiren kapitalist sistemin değişim evrelerinden biri olarak da kabul edilmektedir. Küreselleşmeden, yani ekonominin devresini dünya ölçeğinde tamamlanmasından dolayı üretim ve istihdamın küresel alana yayılması gündeme gelmektedir. Küreselleşme ile sermayenin uluslararası dolaşımı yaygınlaşmaktadır. 1. Sermayenin uluslararası dolaşımının artması ancak bunu mümkün kılacak bir teknolojinin varlığına bağımlı olduğundan, doyuma ulaşmış yerel pazarlardan daha büyük olanaklar ve fırsatlar tanıyan uluslararası pazarlara geçmek isteyen işletmelerin yaratmış olduğu zorlamanın da iletişim teknolojisinin küresel boyutlara ulaşmasına zemin hazırladığı ve belli ölçüde neden olduğu açıktır. Küreselleşme kavramın gelişim evrelerini iş dünyasının gelişimi açısından inceleyecek olursak, genel olarak kabul edilen aşağıdaki tarihsel bölümlemeleri ve bu dönemler içindeki temel yönelimleri saptayabilmek mümkündür. 1) : Kapitalizmin gelişme süreci 2) : Savaş yılları 1 İsmail Türkmen, Değişim Sürecindeki Bilgiye Dayalı Yeni Pazarlama Anlayışı ve Karar Destek Sistemleri, Verimlilik Dergisi, Sayı: 1996/1, Ankara, MPM Yayını, 1996 s. 144.

23 23 3) : Keynescilik = Ulusal kalkınmayı hedefleyen ulus devletleri güçlendirerek refah devletini oluşturma çabaları. 4) : OECD, Dünya Bankası gibi çokuluslu ortaklıklar, çokuluslu örgütlerin önem kazandığı dönem. 5) : Çokuluslu işletmelerin büyük bir güce ve etkinliğe ulaştığı dönem. Belirtmiş olduğumuz gibi iş dünyasının uluslararası boyutlar kazanması yönündeki çabalar eski tarihlere dek uzanmaktadır ve belirli ölçüde bu gelişim kendini göstermiştir. Ancak tarihin hiçbir döneminde uluslararası ticari ilişkiler günümüzdeki kadar yoğun olmamıştır. Çünkü ancak son yirmi-otuz yıldır gerçek anlamda küresel bir yapının kurulabilmesine olanak tanıyacak olan sosyo-ekonomik-politik gelişmeler olgunlaşmış ve iletişim teknolojisinin bu gelişmelerin zorlamalarına cevap verebilecek düzeye ulaşmasına tanık olunmuştur. Bu görüş doğrultusunda ve iş dünyasının bakış açısından bir tanımlama yapacak olursak, küreselleşme"...kapitalist sistemin kendini devam ettirebilmesi için daha çok üretmek ve daha çok mal ve hizmet satmak ihtiyacını karşılamak amacıyla dünya pazarlarında serbestleşme ve sınırların kaldırılması olarak tarif edilebilir" 2. Bu tanım çerçevesinde iş ve iletişim dünyasındaki bu yoğunluğu en iyi açıklayan terim bu nedenden ötürü küreselleşme olmaktadır. Çünkü artık birçok alanda gerçekleştirilen faaliyetlerin başına küresel sözcüğü getirmenin ve her şeyin uluslararası boyutta düşünülmesinin gerekli olduğu bir sürece girilmiştir: bu yargıyı ve yukarıdaki tanımı eksen alarak küreselleşme olgusunun yorumlamasını şu dört özellik çerçevesinde yapabiliriz: 1. Dünya küresel köy halini almaktadır; 2. Pazar artık ulusal ölçülerle değil uluslararası ölçülerle kıyaslanmaktadır; 3. Şehre özgü yaşam biçimleri hüküm sürmektedir; 4. Artan bireycilik, gençliğin 2 Vedat Akman, Gelecek Yüzyılın Gündemi-Yeni Oyunun Yeni Kuralları Globalleşen Sermayenin 21.Yüzyıl Planı, İstanbul, Rota Yayınları, 1999, s.9.

24 24 amerikanlaşması, emekliler için bağımsız yaşam biçimleri gibi takibi son derece güç eğilimler tespit edilmektedir. 3 Bu dört özellik bakımından iş dünyasına genel bir bakışla şunları söyleyebilmek mümkün hale gelmektedir; ister ulusal ister uluslararası olsun (çünkü küreselleşme sonuçları itibarıyla her ölçekteki işletmeyi etkilemektedir) işletmelerde yönetim artık uluslararası bir boyut kazanmıştır; iş dünyasına yönelik araştırmalar uluslararası boyut göz önüne alınarak yapılmak durumundadır; reklamlar uluslararası hedef kitlelere hitap edecek şekilde tasarlanmaktadır; insan kaynakları departmanları uluslararası ortam içindeki çalışanların yaratmış olduğu sosyo-kültürel sorunlarla başa çıkma sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmıştır; halkla ilişkiler mesleği uluslararası ortam içinde çalışan şirketlerin iç ve dış hedef kitleleriyle kurulacak karşılıklı iletişimi gerçekleştirmek gibi devasa boyutlarda bir işlev alanı içinde faaliyet göstermek ve başarılı olmak zorundadır. Kısacası bütün iş alanları küreselleşmenin getirdiği uluslararası ortamın sunduğu fırsatları ve olanakları değerlendirme şansına sahip olduğu kadar neden olduğu sorunlarla başa çıkmayı da başarmak zorundadır. Öte yandan küreselleşme iş dünyasında artan uluslararası hareketlilik ve sermayenin ve işgücü kullanımının ulusal sınırlar arasındaki hızlı bir şekilde dolaşması anlamında da tanımlanabilmektedir: "Sanayinin iktisadi anlamda gelişmiş ülkelerden, üçüncü dünya ülkelerine doğru kayması, dünya ürünlerinin ortaya çıkması, (bir arabanın üretilmesinde yirmi sekiz ayrı ülke ürünü parçaların kullanılması, finans piyasalarının çeşitli ülkelere yayılması, önemli sayıda insanın ülkelerarası hareketi dünya ölçeğinde demokrasi taleplerinin artması, aynı malların farklı ülkelerde tüketilmesi" 4 nin oluşturduğu sosyo-ekonomik gelişimi de küreselleşme olarak tanımlayabiliriz. Bu noktada küreselleşmenin bir yandan artan uluslararasılaşma sonucunda ulus-devleti ortadan kaldırmaya yönelik özelliklerine dayalı olarak, ulusal aidiyet duygusunu yok etmesinden kaynaklanan parçalayıcı etkisi ile iletişim teknolojileri ve internet sayesinde tüm dünya ülkeleri ve çok farklı kültürden insanları küresel bir buluşma ortamında bir 3 Armand Mattelart, Kommunikation ohne Grenzen? Geschichte der Ideen und Strategien globaler Vernetzung, Überst. Mechtild Rahner und Erich Thaler, Rodenbach, AVINUS Verlag, 1999, s.225.

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Feyza SAVCI ERGÜN Ankara, 2002

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler)

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) 21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) Günümüzde bir yandan teknolojinin hızla gelişmesi, diğer yandan rekabetin giderek küreselleşmesi ve artması ekonomik yapıda önemli değişiklikleri

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2480 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1451 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Funda Rana ÖZBEY ADAÇAY (Ünite 2, 4)

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran 2009, Cilt:2, Sayı: 1, 48-69. 48 BİLGİDEKİ DEĞİŞİMİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran 2009, Cilt:2, Sayı: 1, 48-69. 48 BİLGİDEKİ DEĞİŞİMİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran 2009, Cilt:2, Sayı: 1, 48-69. 48 BİLGİDEKİ DEĞİŞİMİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME İbrahim YALÇIN Zeliha SEÇKİN Yavuz DEMİREL ÖZET Bilgideki değişimin

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YENİ EKONOMİK DÜZENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE EKONOMİLERE SUNDUĞU FIRSATLAR: ADANA EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Arş. Gör. Dr. A. Yılmaz ATA Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat Böl. atayil@cu.edu.tr ÖZET

Detaylı

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI SİGORTACILIKTA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖNEMİ ve BİR BRANŞ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN:

Detaylı

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME Dr. Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü ÖZET: Bu çalışmada küreselleşme olgusunun, farklı algıları ve

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı 1. GİRİŞ Küreselleşmenin

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı