T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Eylül 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Sayı : İstanbul Kültür Üniversitesinden: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek olan eğitim ve öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek olan eğitim ve öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı fakültelerdeki tüm lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin devam etmekle yükümlü oldukları zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin eğitim ve öğretim ile sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddeleri ile İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bölüm Başkanı: Yabancı Diller Bölüm Başkanını, b) Bölüm: İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü, c) CAE: Cambridge English Advanced Exam Uluslararası Sınavını, ç) CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasını, Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 32. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2015 Sayı : d) Dış Sınav: Öğrencilerin Hazırlık Sınıfından muaf olmak için girdikleri Ulusal ve Uluslararası Sınavları, e) FCE: First Certificate in English Uluslararası Sınavını, f) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını, g) IELTS (Academic): International English Language Testing System Uluslararası Sınavını, ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, h) Öğretim Elemanı: Yabancı Diller Bölümü kadrosunda bulunan veya Yabancı Diller Bölümünde görevlendirme usulü ile ders veren tüm öğretim elemanlarını, ı) PTE (Academic): Pearson Test of English Uluslararası Sınavını, i) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü, j) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu, k) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Uluslararası Sınavını, l) TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language Internet Based Test Uluslararası Sınavını, m) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, n) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini, o) Yabancı Diller Bölümü Akademik Kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulmuş öğretim elemanlarını, ö) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Yabancı Dille Eğitim yapan bölümlerin öğrencilerin her akademik yılbaşında ve güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılan hazırlık sınıfından muaf olma sınavını, p) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu, r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Eğitim-öğretimin esasları MADDE 5 (1) Yabancı Diller Bölümünde eğitim-öğretim ve sınavlar, Üniversite Senatosu tarafından onaylanan akademik takvime göre yapılır. (2) Yaz eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. (3) İstanbul Kültür Üniversitesinin bütün birimlerinde okutulacak Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri ve bölümlerde okutulan seçmeli alan ve mesleki yabancı dil derslerinin içerik, uygulama ve ilgili öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır. Hazırlık sınıfı öğretim süresi ve başarı durumu MADDE 6 (1) Üniversitenin hazırlık sınıfında öğretim süresine Senato tarafından karar verilir. Hazırlık sınıfına ait eğitim-öğretim yılının akışını gösteren ayrıntılı akademik takvim Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanır ve Rektörlük tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi güz ve bahar aylarını kapsayacak şekilde bir akademik yıldır. (2) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarı koşullarını karşılamayan öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz öğretimine katılabilir ve yaz öğretimi başarı koşulları her yaz öğretimi dönemi başlangıcında en az bir ara sınav ve bir final sınavı olmak koşuluyla ilan edilir. (3) Eğitim-öğretim yılı sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda başarı koşullarını karşılamayan ve/veya yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı na girebilirler. Bu sınavda, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 70/100 ve yabancı dille eğitim yapan diğer program/bölümler için 60/100 alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olarak bölümlerindeki eğitimlerine başlarlar.

3 6 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 (4) Yukarıda belirtilen süreçlerin hiçbirinde başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, hazırlık sınıfını tekrar ederler. (5) Hazırlık sınıfındaki devam ve başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler, bahar yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Devam zorunluluğu MADDE 7 (1) Hazırlık sınıfında öğrenciler devam şartını yerine getirmek zorundadırlar. Öğrenciler her yarıyılda toplam ders saatinin %85 i oranında derse devam etmekle yükümlüdürler. Bu oran, Yabancı Diller Bölümü tarafından her yarıyıl başında, o yarıyıl yapılacak toplam ders saati üzerinden hesaplanarak, tekabül ettiği ders sayısı şeklinde devamsızlık haddi olarak öğrencilere bildirilir. (2) Hazırlık sınıfı okutmanları öğrencilerin devam çizelgelerini derslik bazında tutup düzenli olarak ilgili raporu Bölüm Başkanlığına sunar. (3) Mazeretlerini kapsayan süreler dâhil her ne sebeple olursa olsun, öğrencilerin derse devam etmedikleri ders saatlerinin silinmesi amacıyla getirebilecekleri belgeler Akademik Kurul tarafından değerlendirmeye alınır. (4) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları koşuluyla telafi/mazeret sınavına girebilirler. (5) Özel durumlarını gösteren raporlarının üniversitemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanması koşuluyla, görme ve işitme engelli öğrencilere koşullarına uygun olarak sınav düzeni sağlanır. (6) Mücbir durumlarda öğrencilerin dilekçe ile talepte bulunmaları halinde iki günden fazla olmamak koşuluyla Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından izinli sayılırlar. (7) Bu maddede sayılan koşullar yaz öğretiminde de aynı şekilde uygulanır. Eğitim planı MADDE 8 (1) Hazırlık sınıfı CEFR a göre belirlenmiş farklı seviyelerden oluşur. Seviyeler ve seviyelerin ders saatleri Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. (2) Güz ve bahar yarıyıllarında, Yabancı Diller Bölümü tarafından ilan edilen sınav programı ve ders dağılım tablosu uygulanır ve yapılan yarıyıllık sınav puan dağılımında Bölüm tarafından eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen değerlendirme sistemi temel alınır. Yabancı dil yeterlilik sınavı MADDE 9 (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, her eğitim-öğretim yılının başında hazırlık sınıfından muaf olmak için yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girmekle yükümlüdürler. (2) Akademik yılın başında Yabancı Diller Bölümünün düzenlediği yabancı dil yeterlilik sınavından İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 70/100 ve yabancı dille eğitim yapan diğer program/bölümler için 60/100 alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olarak bölümlerindeki eğitimlerine başlarlar. Bu sınava yeni eğitimöğretim yılında kaydını yaptırmış ve bir önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında ve yaz öğretiminde başarısız olmuş öğrenciler alınır. Yeterlilik sınavı sonucunda alınan başarı durumu aynı zamanda öğrencinin yabancı dil seviyesinin belirlenmesinde kullanılabilir. (3) Eğitim-öğretim yılının başında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler en az bir akademik yıl süren yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. (4) Yukarıda belirtilen başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, içeriği ve uygulaması Yabancı Diller Bölümü tarafından tanımlanan yabancı dil seviye tespit sınavına (Foreign Languages Placement Test) alınır. (5) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılan öğrenciler, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenecek olan uygun bir seviyeye yerleştirilir; yerleştirildikleri düzeye uygun olmadıkları anlaşılan öğrenciler yazılı ve gerekçeli talepte bulunmaları ve/veya öğrenciden sorumlu öğretim elemanı/elamanlarının kararları doğrultusunda üst ya da alt seviyeye geçebilir.

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2015 Sayı : (6) Yabancı dil yeterlilik sınavına ve yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir sınav hakkı verilmez. Zorunlu olmasına rağmen yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyen öğrenci, Yabancı Diller Bölümü tarafından verilen en düşük seviyedeki hazırlık sınıfına yerleştirilir. (7) Yabancı dil yeterlilik sınavı her eğitim-öğretim yılının başında ve güz ve bahar yarıyıllarının sonunda yapılır. Ayrıca, Rektörlükten gelecek yazılı ve gerekçeli talepler doğrultusunda ve YÖK takvimine uygun biçimde üniversitenin İngilizce eğitim veren bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Yabancı Diller Bölümünün belirleyeceği şekilde yabancı dil yeterlilik sınavı yapılabilir. (8) Eğitim dili Türkçe olan fakülte ve meslek yüksekokullarında kayıtlı öğrenciler için hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. (9) Her eğitim-öğretim yılının sonunda hazırlık öğrencilerine verilen yabancı dil yeterlilik sınavına girmek için gerekli ön koşullar Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava alınmaz. (10) Merkezi Sınav Sistemi ile gelerek kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim yılının başında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına alınırlar. Bunun haricinde tüm diğer statülerdeki öğrenciler için açılan yabancı dil yeterlilik sınavlarına yalnızca o statüdeki öğrenciler girebilir. Ek kontenjan ve dikey geçiş öğrencileri için yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına yalnızca bu statüdeki öğrenciler alınır ve bu sınavdaki başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler hazırlık sınıfında seviyelerine uygun sınıfa yerleştirilirler. Hazırlık sınıfları sınavlar ve başarı değerlendirme sistemi, eşdeğerlik MADDE 10 (1) Eşdeğerliği kabul edilen dış sınavlarda başarılı sayılma koşulu aşağıdaki tabloya göre uygulanır.

5 6 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 (2) Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılmak isteyen öğrenciler, sınava girmeden önce girecekleri sınavın adı, yeri ve tarihi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür ve orijinal sınav sonuç belgeleri sınavı veren kurum tarafından doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. (3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL IBT, TO- EFL PAPER BASED, CAE, FCE, IELTS ve benzeri ) yeni kayıt yaptırdıkları güz yarıyılı başlamadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden teslim etmekle yükümlüdürler. (4) TOEFL IBT sınavına girmek suretiyle İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrencilerin sadece Türk-Amerikan Derneği tarafından uygulanan TOEFL IBT sınavına girmeleri zorunludur. (5) Dış sınav eşdeğerlik belgelerinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresi hesabında, sınav sonuç belgesinde belirtilen sınav tarihi ile Üniversite güz yarıyılı başlama tarihi arasındaki süre dikkate alınır. (6) Bu Yönetmelikte yer alan dış sınavlarda alınan sonuç belgeleri ancak Yabancı Diller Bölümü tarafından yabancı dil yeterlilik sınavı açılan dönemlerde kabul edilir. (7) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce başka bir üniversitede İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlayan, bu programlardan muaf olan ya da öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede en az iki yarıyıl okuyarak gelen öğrencilerin, belgelerini yasal süreyi aşmamak koşuluyla değerlendirilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. (8) Hazırlık programının sonunda, yabancı dil yeterlilik notu, Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İşletme Karma Bölümü, İngilizce Mimarlık Programı için 60 ve üzeri ve İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 70 ve üzeri olan öğrencilere bitirdikleri seviyeyi gösteren dil sertifikası düzenlenir. Yeterlilik notu eğitim-öğretim yılı içerisindeki değerlendirme araçları olan ara sınav, başarı sınavı, sunum, ödev, proje ve benzeri çalışmalar ile hazırlık programı sonu yeterlilik sınavının toplamından oluşur. Dil düzey ölçütleri MADDE 11 (1) Senatonun 29 Temmuz 2010 tarih, Nolu Toplantısında alınan 7 sayılı Kararı gereği yabancı dil yeterlilik sınavı (Yabancı Dil Sınavı English Proficiency Exam) sonuçlarına göre alınan puanlar ve düzeylerinin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasında (Common European Framework of Reference for Languages/CEFR) tanımlanan dil düzeylerine göre aşağıdaki şekilde ifade edilir;

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2015 Sayı : Zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin esaslar MADDE 12 (1) Zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Devam zorunluluğu MADDE 13 (1) Ortak zorunlu derslerde yürürlükte bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Eğitim dili Türkçe olan öğrenciler için yabancı dil muafiyet sınavı esasları MADDE 14 (1) Üniversitenin Türkçe eğitim yapan lisans ve ön lisans bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, her eğitim-öğretim yılının başında yapılan muafiyet sınavına girmekle yükümlüdürler. (2) Verilen bu muafiyet sınav sonucu aynı zamanda öğrencinin yabancı dil seviyesinin belirlenmesinde kullanılır. (3) Bu sınava mazereti dolayısıyla ilan edilen tarihlerde giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemeleri şartıyla yeni bir sınav hakkı verilir. Zorunlu olmasına rağmen yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyen öğrenci, yabancı diller bölümü tarafından verilen en düşük seviyedeki yabancı dil dersi sınıfına yerleştirilir. (4) Muafiyet sınavı her eğitim-öğretim yılının başında yapılır, bu sınava her öğrencinin sadece bir kez girme hakkı vardır. İlk kayıt ve Ek kontenjan ile gelen öğrencilere muafiyet sınavı eğitime hak kazanılan dönemin başında ilan edilen tarihte bir kez yapılır. (5) Sınavda 60 ve 69 arası not alan öğrenciler sadece Yabancı Dil I dersinden, 70 ve üzeri alan öğrenciler ise Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olur. (6) Yabancı dil muafiyet sınavına girmesi zorunlu olan öğrenci yasal olarak yabancı dil seviyesini gösteren geçerli bir belgeyle başvurduğunda dersten muaf olur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 15 (1) Birimlerin eğitim-öğretim programında yer alan tüm yabancı dil dersleri için kesin kayıt, kayıt yenileme, ders programlarının düzenlenmesi, devam zorunluluğu, sınav türleri, sınavların uygulanması ve esasları, sınavların değerlendirilmesi ve başarı notunun belirlenmesinde bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

7 T.C. Resmî Gazete Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır. 6 Eylül 2015 PAZAR Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2013/288 Karar No : 2013/ Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Ġran uyruklu Hamid Shadkam hakkında Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 02/12/2013 tarihli ilamı ile; 5607 Sayılı Yasanın 3/1.1 cümlesi gereğince sonuç olarak doğrudan verilme 80 TL ve 10 ay hapis cezasından çevrilme 6000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiģ ancak sanık tüm aramalara rağmen bulunamamıģ karar tebliğ edilememiģtir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ GAZETE DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiģ sayılacağına ve süresi içerisinde Yargıtay ilgili Ceza Dairesine hitaben mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunmak veya mahkememize bizzat vereceği veya baģka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla temyiz dilekçesi vermek suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiģ olup, Ġlan olunur. 7101/1-1 Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2014/611 Karar : 2015/9 Sanık : YUSUF ALTUNDAġ, Mustafa ve Arzu oğlu, 25/03/1976 ANKARA doğumlu, NĠĞDE, BOR, Bayat Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Varlık Mah. Beypazarı Cad. No: 32 Merkez,/ ANKARA adresinde oturur. T.C. Kimlik No: Suç : Hakaret, Tehdit Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce: a) 20/01/2015 tarih ve 2014/611 esas, 2015/9 karar sayılı ilamı ile Hakaret suçundan, dolayı TCK. 125/1, 4, 52/2, maddeleri gereğince 2,100 TL adli para cezasına mahkum edildiği iģ bu cezası CMK. 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA karar verildiği, b) Tehdit suçundan dolayı TCK. 106/2, 52/2, maddeleri gereğince 600 TL adli para cezasına mahkum edildiği iģ bu cezası CMK. 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA karar verildiği, Sanığa yapılan tebligatlarda adreslerinde bulunmadığı, zabıtaca yapılara, adres araģtırmasında da tebligata açık adresinin tespit edilmediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 28 maddesi gereğince ilanen tebliğine. ĠĢ bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmıģ sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde, Mahkememize ya da en yakın Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine bir beyanda bulunulması suretiyle Ankara Nöb. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık, itiraz edilmediği taktirde hükmün kesinleģeceği, mahkeme ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 7032/1-1

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2015 Sayı : ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 14 KALEM REDÜKTÖRLÜ MOTOR SATIN ALINACAKTIR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE 1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 14 Kalem Redüktörlü Motor %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 2 - Bu iģe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı /RĠZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fiģi karģılığında temin edilebilir. 3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç tarihi saat e kadar Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat de açılacaktır. edilmez. gün olmalıdır. 4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleģme bedelinin KDV hariç % 6 sı oranında kesin teminat alınır. 8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 9 - Ġstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koģulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 7839/ BAġ SAFKAN ARAP ELĠT TAY SATILACAKTIR satılacaktır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 1 - ĠĢletmemiz yetiģtirmesi 15 baģ Safkan Arap elit tay açık arttırma usulü ile tek tek 2 - Ġhale, Salı günü saat: de ĠSTANBUL VELĠEFENDĠ HĠPODROMU NDA Alım - Satım ve Ġhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. 3 - Tay baģına geçici teminat ,00 TL dir. 4 - Ġhaleye iliģkin Ģartname, TĠGEM - Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA ve iģletmemizde görülebilir. 5 - TĠGEM Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanuna tabi değildir. Ġhale TĠGEM Alım - Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. Ġlan olunur. 7982/1-1

9 6 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 UZAKTAN TAKĠP VE ERKEN UYARI SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: ĠĢletme Müdürlüğümüz ocak sahasında kullanılmak üzere Uzaktan Takip ve Erken Uyarı Sistemi (5 ana kalem) temini iģi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhale Kayıt Numarası : 2015/ Ġdarenin a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE b) Telefon ve Faks numarası : Tel: Faks: c) Elektronik Posta Adresi : d) Ġnternet adresi : 2 - Ġhale konusu malın: a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz ocak sahasında kullanılmak üzere Uzaktan Takip ve Erken Uyarı Sistemi (5 ana kalem) temini iģi. b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 3 - Ġhalenin a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu c) Tarihi ve saati : d) Dosya No : /KÇLĠ - ERKEN UYARI SĠSTEMĠ 4 - Ġhaleye ait dökümanlar; Çan da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve Ziraat Bankası Çan ġb. TR , Halk Bankası Çan ġb. TR ,Vakıfbank Çan ġb. TR nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karģılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 5 - Teklifler , saat a kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baģvuru saatine kadar idareye ulaģmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 8066/1-1

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2015 Sayı : ĠHALE KOMĠSYON EK KARARI Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden: KARAR NO : 4/99 ĠDARENĠN ADI : TCDD ANKARA 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġĠN ADI : Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Bahçekapı Mahallesi, 67 parsel, 4781 parsel, 4782 parsel, 2115 Ada 27 parsellerinin satıģı ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ : günü, 14:30 (67 Parsel), 15:00 (4781 Parsel), 15:30 (4782), 16:00 (2115 Ada 27 Parsel) saatinde ĠHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. madde nin (C) bendinin (c) alt bendi Mülkiyeti TeĢekkülümüze ait Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Bahçekapı Mahallesi nde kain 4 adet taģınmaz 5335 Sayılı Kanunun 32. maddesi (DeğiĢik 5793/43.) kapsamında satıģı. Yönetim Kurulumuzun 26/09/2014 tarihli ve 15/157 sayılı kararı ile satıģı uygun görülen ve Genel Müdürlük Ġhale Komisyonunca taģınmazların satıģı teminen ihale ilanı ve ihale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihaleler sonucunda; Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Bahçekapı Mahallesi 67 parselde kayıtlı toplam ,00 m 2 lik taģınmazın; ,00 TL bedelle en yüksek teklif veren Elitbay ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.ġ.ne Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satıģa yönelik sözleģmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek, ,00 TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Yeni ÇağdaĢ Ġhtiyaç ve Gıda Mad. ĠnĢ. Tic. Ltd. ġti.ne Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satıģa yönelik sözleģmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihale iptal edilmesine, Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Bahçekapı Mahallesi 4781 parselde kayıtlı toplam ,00 m 2 lik taģınmazın; ,00 TL bedelle en yüksek teklif veren Elitbay ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.ġ.ne Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satıģa yönelik sözleģmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, ,00 TL bedelle Hasan ÇATKAYA, Belbeton Elemanları A.ġ., Fatih ÇATKAYA Nuray TAYLAN Ortak GiriĢim Grubunun teklifinin de TeĢekkülümüzce belirlenen muhammen bedelin altında kaldığından, TeĢekkülümüzce belirlenen muhammen bedelin üzerinde bulunan Elitbay ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.ġ.nin teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek Ġhalenin iptal edilmesine, Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Bahçekapı Mahallesi 4782 parselde kayıtlı toplam ,00 m 2 lik taģınmazın; ,00 TL bedelle en yüksek teklif veren Elitbay ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.ġ.ne Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satıģa yönelik sözleģmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, ,00 TL bedelle Ünallar Metal ĠnĢ.

11 6 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 San. Tic. Ltd. ġti ile ,00 TL bedelle AKT ĠnĢ. Turz. Spor Tes. Güv. Petrol San. ve Tic Ltd ġti.nin tekliflerinin de TeĢekkülümüzce belirlenen muhammen bedelin altında kaldığından, TeĢekkülümüzce belirlenen muhammen bedelin üzerinde bulunan Elitbay ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.ġ.nin teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek Ġhalenin iptal edilmesine, Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Bahçekapı Mahallesi 2115 Ada 27 parselde kayıtlı toplam ,00 m 2 lik taģınmazın; ,00 TL bedelle en yüksek teklif veren Yeni ÇağdaĢ Ġhtiyaç ve Gıda Mad. ĠnĢ. Tic. Ltd. ġti.ne Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satıģa yönelik sözleģmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek, ,00 TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Elitbay ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. - Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.ġ.ne Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satıģa yönelik sözleģmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek, ,00 TL bedelle üçüncü en yüksek teklifi veren Besice Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġti.ne Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satıģa yönelik sözleģmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek, ,00 TL bedelle dördüncü en yüksek teklifi veren AKT ĠnĢ. Turz. Spor Tes. Güv. Petrol San. ve Tic Ltd ġti.ne Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu satıģa yönelik sözleģmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiģtir. Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun Tarih ve 4/99 sayılı Kararı ile onaylanmıģtır. Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Bahçekapı Mahallesi nde TeĢekkülümüz mülkiyetinde bulunan ,00 m² miktarlı 4781 parsel, ,00 m² miktarlı 67 parsel, ,00 m² miktarlı 4782 parsel ile ilgili olarak tarihinde yapılan ihale sonucunda ihale üzerinde kalan Elitbay ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. (Yeni Unvan: Yedigöze ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.) iģ ortaklığından Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.ġ. kurmuģ oldukları iģ ortaklığının söz konusu parseller için kendilerine ait %25 oranındaki pay yüzdesinin tamamını Elitbay ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. (Yeni Unvan: Yedigöze ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.)'ne devretmek istediğini, söz konusu iģ ortaklığından Elitbay ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. (Yeni Unvan: Yedigöze ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.) ile idari Ģartnamenin 7. ve 8. maddelerine istinaden Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.ġ. nin %25 oranındaki pay yüzdesini devir almak istediklerini bildirmiģler, konu taleple ilgili Bölge Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; Hukuk MüĢavirlikleri 22. maddesine göre; Ortak GiriĢim Grubu olarak ihaleye katılan ancak ortaklarından Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.ġ. nin %25 oranındaki pay yüzdesinin peģin olarak ödenmek kaydıyla diğer ortak Elitbay ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti. (Yeni unvan: Yedigöze ĠnĢ. DanıĢ. Oto Ġç ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.) devir talebi uygun görülmüģtür. 8072/1-1

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2015 Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: AĢağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleģmeleri karģılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiģtir. Firmanın bu sözleģmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleģme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranıģın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuģturmaya sebep olacağı duyurulur. TSE MERSĠN ĠTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ Adres : Gökdelen ĠĢ Merkezi Kat: 3 MERSĠN Tel : Faks: Belge Türü : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme Firma Adı 3K-GARANTĠ OTOMOTĠV NAKLĠYAT TURĠZM PETROL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ ÖZBEY ISITMA SOĞUTMA KUY. ĠNġ. DEMĠR DOĞ. TURZ. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ Belge Konusu Belge No Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi TS HYB Firma Ġsteği TS TS HYB Firma Ġsteği Muhsin AÇIKGÖZ TS HYB Firma Ġsteği EMĠNE KURT - UĞUR ORTOPEDĠ TS HYB GÜNDÜZLER OTOM. AKARYAKIT ÜRÜN. GIDA NAK. TĠC. SAN. LTD. ġtġ. GÜNDÜZLER OTOM. AKARYAKIT ÜRÜN. GIDA NAK. TĠC. SAN. LTD. ġtġ TS TS TS TS TS TS Ara Kontrol Olumsuz 33-HYB Firma Ġsteği 33-HYB Firma Ġsteği 8067/1-1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli toplantısında, Osmaniye ili nüfusuna kayıtlı doğumlu Atif oğlu Abidin GÜRLEK'in Azerbaycan'daki "Azerbaycan Tıp Üniversitesinden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli kararına istinaden düzenlenen seri numaralı "DiĢ Hekimliği" alanındaki "Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiģ olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluģlara duyurulmasıyla ilgili iģlemler baģlatılmıģtır. Ġlanen duyurulur. 8056/1-1

13 6 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: DÜZELTME ĠLANI tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yer alan KarĢıyaka Yapı Denetim Ltd.ġti. ile ilgili ilanda sehven yazılan 713 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine ifadesinin çıkarılarak 161 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine ifadesinin eklenmesi, tarihli ve sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüģtür. 8112/1-1 Ġzmir Ġli, Çiğli Ġlçesi, 26K-2D pafta, ada, 1 parsel üzerindeki YĠBF nolu yapının denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmıģ olan davada Ankara 3. Ġdare Mahkemesi nin tarih ve E.2014/1455-K.2015/731 sayılı kararı ile dava konusu iģlemin iptaline hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Milenyum Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiģ olan geçici durdurma iģlemi tarih ve sayılı Olur ile iptal edilmiģtir. Ġlgililere duyurulur. 8111/1-1 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: DUYURU Üniversitemizin aģağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. Ġlan olunur. Ġlan Kodu Birimi Böl/Abd/Asd/ Prog Unvanı Drc Adet Açıklama 1001 Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Veteriner Mikrobiyoloji Alanında Doçentliğini AlmıĢ Olmak. Enfeksiyon Enfeksiyon Hastalıkları 1002 Tıp Fakültesi Hastalıkları ve Klinik Profesör 1 1 ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Olmak. Mikrobiyoloji 1003 Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Olmak Mühendislik Fakültesi Endüstri Doçent /1-1

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2015 Sayı : Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin çeģitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca aģağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48.maddesindeki genel Ģartları ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen Ģartları haiz olmaları gerekmektedir. Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 17. Maddesinde belirtilen Ģekilde, dilekçe ekinde özgeçmiģini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (BaĢlıca araģtırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalıģma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi BaĢkanlığına, Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, özgeçmiģini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalıģma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi BaĢkanlığına, Ġlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ģahsen baģvurmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmıģ olması Ģarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamıģ diplomayla ve eksik evrakla baģvuranların baģvuruları kabul edilmeyecektir. Ġlan olunur. ADRES: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: Ortaköy/ĠSTANBUL HUKUK FAKÜLTESĠ Kadro Anabilim Dalı Unvanı Derece Adedi Açıklama Hukuk Fakültesi mezunu olmak; alanında Anayasa doktora ve Doçent unvanına sahip olmak; Doçent 1 1 Hukuku Anayasa Hukuku alanında bilimsel yayınları bulunmak FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ Kadro Anabilim Dalı Unvanı Derece Adedi Açıklama Felsefe Tarihi Profesör 1 1 Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

15 6 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Anabilim Dalı Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Yöneylem AraĢtırması Anabilim Dalı Kadro Unvanı Derece Adedi Açıklama Doçent 1 1 Alanında Doçent unvanına sahip olmak. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Kadro Unvanı Derece Adedi Açıklama Doçent 1 1 Ġlgili Anabilim Dalına ait konularda uluslararası yayınları bulunmak MÜHENDĠSLĠK VE TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ Kadro Açıklama Derece Adedi Unvanı Yöneylem AraĢtırması alanında Doktora yapmıģ olmak; Endüstri Mühendisliği Doçent 1 2 alanında Doçent unvanına sahip olmak; bilimsel araģtırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Kadro Unvanı Derece Adedi Açıklama Muhasebe ve Finansman Doçent 2 1 Muhasebe alanında Doçent unvanına sahip olmak; Muhasebe alanında bilimsel yayınları bulunmak; ders verebilecek düzeyde Ġngilizce ve Fransızca bilmek. Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1 1 Alanında Doçent unvanına sahip olmak; alanında dergilerde makale ve/ veya kitap bölümü yayımlamıģ olmak; ders verebilecek düzeyde Ġngilizce ve Fransızca bilmek. 8110/1-1

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2015 Sayı : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ġanliurfa KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ġanliurfa Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kesmetepe Beldesi sınırları içerisinde bulunan, Ġller Bankası Anonim ġirketi Mekansal Planlama Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4057 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan Çatal Mağara Nekropolü nün tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliģkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiģi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: Adıyaman ili, Besni ilçesi, Kesmetepe Beldesi sınırları içerisinde bulunan, Çatal Mağara Nekropolü nün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taģınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi, nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Çatal Mağara Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları nın: 1 - Bilimsel çalıģmalar dıģında aynen korunacak sit alanıdır. 2 - Hiçbir yapılaģmaya izin verilemez. 3 - Resmi ve özel kuruluģlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı baģkanının görüģüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir. 4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 5 - TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taģ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 6 - Parsellere iliģkin tevhit ve ifraz iģlemleri, taģınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koģuluyla yapılabilir. Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

17 6 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : /1-1

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2015 Sayı : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ġanliurfa KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ġanliurfa ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Sevimli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarih ve 372 sayılı kararı ile tescilli, Tilkili (Musavvah) Höyüğünün sit alanı sınırlarının belirlenmesine iliģkin, Sevimli Mahallesi Muhtarı Halil BOZKURT un bila tarihli dilekçesi, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiģi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüģmeler sonucunda: ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Sevimli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tilkili (Musavvah) Höyüğünün tescil edilirken koordinatlı sit alanı sınırlarının ve koruma ve kullanma esaslarının belirlenmediği anlaģıldığından, ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına, Tilkili (Musavvah) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları nın: 1 - Bilimsel çalıģmalar dıģında aynen korunacak sit alanıdır. 2 - Hiçbir yapılaģmaya izin verilemez. 3 - Resmi ve özel kuruluģlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı baģkanının görüģüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir. 4 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 5 - TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taģ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 6 - Parsellere iliģkin tevhit ve ifraz iģlemleri, taģınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koģuluyla yapılabilir. Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine, Ayrıca höyükte izinsiz kazı yapıldığı anlaģıldığından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Ġzinsiz müdahale ve kullanma yasağı baģlığında tanımlanan 9. Maddesine muhalefetten, aynı Yasanın 65. Maddesine göre izinsiz kazıyı yapanlar ve yaptıranlar hakkında yasal iģlem yapılması gerektiğine karar verildi.

19 6 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : /1-1

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2015 Sayı : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ġanliurfa KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ġanliurfa ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Sevimli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun /372 sayılı kararı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli, Sevimli (Tayyibe) Höyüğünün sit alanı sınırlarının belirlenmesi talebini içeren Sevimli Mahallesi Muhtarı Halil BOZKURT un bila tarihli dilekçesi, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiģi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüģmeler sonucunda: ġanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Sevimli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Sevimli (Tayyibe) Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilirken koordinatlı sit alanı sınırlarının ve koruma ve kullanma esaslarının belirlenmediğinin anlaģılması, ayrıca üzerinde günümüz yerleģimi bulunması nedeniyle yaģamın devamlılığı ilkesi gereği, ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun /658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: Sevimli (Tayyibe) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları nın: 1 - Bilimsel çalıģmalar dıģında aynen korunacak sit alanıdır. 2 - Hiçbir yapılaģmaya izin verilemez. 3 - Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir. 4 - Resmi ve özel kuruluģlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı baģkanının görüģüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir. 5 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 6 - TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taģ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 7 - Parsellere iliģkin tevhit ve ifraz iģlemleri, taģınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koģuluyla yapılabilir. 8 - Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin iģlemleri yapılabilir. Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine, karar verildi.

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi nin zorunlu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU (ELS) EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato: 2016/9 14/07/2016) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesinin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) ĐKĐNCĐ BÖLÜM Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100 8 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28876 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Sayfa 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK ve KAPSAM DAYANAK Madde 1 Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci, 21 inci, 49 uncu maddeleri ile 04/12/2008-27074 ve 28/06/2009-27272 sayılı

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi Yabancı Diller

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 1 Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24903 UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin Yabancı Diller

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı; Abdullah Gül

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; yabancı dil öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi nde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında uygulanacak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (17.01.2012 gün ve 28176 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Bu el kitapçığı, Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28464 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında akademik

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 04.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27074 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SENATO 2016 /09-I

SENATO 2016 /09-I 23.08.2016 SENATO 2016 /09-I BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 30 Eylül 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27715 YÖNETMELİK Ankara Üniversitesinden: ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

T.C. GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMALARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ BAġVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESĠ

T.C. GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMALARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ BAġVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESĠ T.C. GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMALARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ BAġVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)Bu yönergenin

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır.

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır. Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı