Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul"

Transkript

1 Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi * Şeol Emre, Haluk Emir, Sia Celayir İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Aabilim Dalı, İstabul Özet Amaç: Bu çalışmada Çocuk Cerrahisi Aabilim Dalıda staj yapa Türkçe ve İgilizce staj gruplarıdaki öğrecileri Çocuk cerrahisi eğitimi ile ilgili düşüceleri ve öğreci sıav başarı oralarıı geriye döük icelemesi amaçlamıştır. Gereç ve Yötemler: 00-0 eğitim döemleri arasıda fakültemizde. sııfta şer hafta süreyle yapıla çocuk cerrahisi staj gruplarıdaki öğrecilere staj souda değerledirme aketleri verilerek geri bildirim alımıştır. Bu aketlerde öğrecilerde aa başlıkta çokta seçmeli sorular ile staj döemideki teorik ve pratik eğitimleri, staj sou yapıla sıavı (% 0 ağırlıklı yazılı ve % 0 ağırlıklı sözlü) değerledirilmeleri istemiştir. Akette bir alt başlıkta bu sorulara ek olarak stajı daha verimli olması içi kişisel öerilerii yazılı olarak ifade etmeleri istemiştir. So eğitim yılıı bu aket souçları ile eşzamalı olarak çocuk cerrahisi ağırlıklı sıav başarı oraları da değerledirilmiştir. 0-0 döemie ait yazılı kişisel öeriler ise detaylı iceleip gruplamıştır. Bulgular: Aketlerde öğrecileri eğitimde e başarılı geribildirimle öğretim üyelerii ders saatlerii etki olarak kullaması (%.) ve staj sırasıda kedilerie hekim olduklarıda kullaabilecekleri gerekli ve yararlı bilgileri verildiği yöüde olmuştur (%,). Hasta başı eğitim süresii kısalığı (%.) ve derslikle ilgili fiziki koşullardaki yetersizlik de aketlerde vurgulamıştır (%.). Sıav sistemi objektif bulumakla birlikte sıavı sözlü kısmıı adaletsiz olduğua döük eleştiriler alımıştır. Grupları staj başarı oraları değerledirildiğide öğrecileri öemli bir kısmıı (%.-.) başarılı ot aldığı, İgilizce gruplarda başarı oralarıı so yılda değişmemesie karşı Türkçe gruplarıda başarı oralarıda İgilizce gruplarıa göre so yıllarda düşme gözlemiştir. Souç: Öğreci aketleri çocuk cerrahisi staj eğitimii geel beğei aldığıı, teorik dersleri başarılı bulumasıa karşı, pratik eğitimi yetersiz buluduğuu göstermiştir. Buu staj döemii kısa olmasıa bağlı olduğuu düşüüyoruz. Öğreci sıav başarı oralarıı İgilizce gruplarıda daha iyi olduğu gözlemiştir. Aketler ve sıav başarı oraları soraki döemler içi çocuk cerrahisi staj eğitimide yapılacak revizyolara yö verme kousuda yararlı olmaktadırlar. Aahtar kelimeler: Öğreci aketleri, öğreci eğitimi, sıav, çocuk cerrahisi * Bu çalışma. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kogresi de sözlü bildiri olarak suulmuştur. Adres: Prof. Dr. Sia Celayir, Şakacı Sok. No:, D:, Mehmet Sayma Apt. Kazasker, Kadiköy İstabul Alıdığı tarih:.0.0 Kabul tarihi:.0.0 Summary Medical school fifth -year studets opiios about pediatric surgery itership: The evaluatio of feedback surveys ad exam success rates Objective: The aim of this study is to evaluate retrospectively, the thoughts of Cerrahpasa Medical School Turkish ad Eglish studet groups about Pediatric Surgery educatio durig their itership ad the Pediatric surgery post-itership exam success rates. Material ad Methods: Questioaire forms were give to fifth-year medical studets who participated for two weeks of pediatric surgery itership durig the years 00 ad 0 ad their feedback was evaluated. The questioaire form icluded multiple choice questios about theoretical ad practical traiig, predomiatly writte (0 %), ad verbal (0 %) exams followig itership period. Additioally, studets were recruited to express their persoal advice i order to supply a more efficiet itership for future studets. The results of this survey of the last years together with Pediatric Surgery exam success rates were evaluated simultaeously ad writte persoal future suggestios for the 0-0 term were examied thoroughly ad subdivided ito groups. Results: The most high-rated feedback i the survey was efficiet use of class time by istructors (. %) ad maitaiig ecessary ad helpful iformatio they will beefit durig their medical practice (. %). Short spa of bedside educatio (. %) ad physical limitatios of the classroom (. %) were also emphasized. Despite the commo attitude about the objectivity of the verbal exam, some studet criticisms metioed this part as ufair. While the itership success rates of the groups were evaluated, high percetage of the studets (.-. %) got successful results. However, despite the steady success rate of Eglish program studets, a decrease was determied i the grades of Turkish program studets durig the last four years. Coclusio: Studet surveys have revealed that, theoretical lectures were deemed to be efficiet by the studets, but the mai emphasis was o the iadequate time of practical educatio. Our commet about this criticism is related to the short duratio of the itership. Exam success rates of the studets i the Eglish program were higher. Surveys ad exam success rates are helpful for directig the revisios of iter educatio for the followig terms. Key words: Studet surveys, studet educatio, paediatric surgery, exam

2 Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 Giriş Aabilim dalımızda, mezuiyet öcesi tıp eğitimi kapsamıda. ve. sııflara çocuk cerrahisi ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Fakültemizi. sııf öğrecilerie, ilgili ders kurulları içide aa kou başlığı altıda yalızca teorik dersler verildiğide, çocuk cerrahisi mezuiyet öcesi eğitim programı ağırlıklı olarak. sııfta verile teorik ve uygulamalı dersleri kapsamaktadır. Çocuk cerrahisi stajı 00-0 eğitim döemleri arasıda fakültemizde. sııfta hafta ( iş güü) süreyle yapılmaktadır. Çocuk cerrahisi stajı teorik dersleri ( aa başlıkta) kliikte bulua 0- kişi kapasiteli toplatı salouda (Resim ), hasta başı uygulamalar çocuk cerrahisi serviside yapılmaktadır. Türkçe staj gruplarıda 0- arası, İgilizce staj gruplarıda ise -0 arası öğreci bulumaktadır. Sıav uygulaması stajı so güü % 0 ağırlıklı çokta seçmeli 0 soruda oluşa yazılı ve % 0 ağırlıklı bilgisayar ortamıda hazırlamış yapıladırılmış sözlü seklide yapılmaktadır. Çocuk cerrahisi yazılı sıavı 00 soruluk havuzda çokta seçmeli hazırlamakta, sözlü sıav ise bilgisayar ortamıda hazırlamış alt başlıklı 0 soru üzeride yapılmaktadır (Resim ). Fakültemizde, yıl öce yapıla yöetmelik değişikliğide sora çocuk cerrahisi stajı. sııflarda haftalık döemler halide yapılmaya başlamıştır. Bu çalışmada, çocuk cerrahisi öğreci eğitim programıda 0-0 döemi itibariyle yapılması düşüüle değişiklikleri belirleyebilmek içi so yıldaki tüm öğreci aketleri ve öğreci başarı oraları iceleip tartışılmıştır. Gereç ve Yötem Bu çalışmada,. sııf eğitim programıda verile çocuk cerrahisi dersii ders kurulları içide yer alması, çocuk cerrahisie özgü aketi bulumaması ve başarı ölçümü yapılmaması edeiyle değerledirme dışıda bırakılmış ve sadece. sııf verileri değerledirmeye alımıştır. Resim. Yapıladırılmış sözlü power poit soru öreği. Bu gruplardaki öğrecilere staj souda Dekalıkça hazırlatıla değerledirme aketleri ( sayfa) verilerek geri bildirim alımıştır. Bu aketlerde ilk bölümde, öğrecilerde beşli likert ölçeği kullaılarak hazırlaa ifade-soru ile staj döemideki teorik ve uygulamalı eğitimleri, staj sou yapıla sıavı (% 0 ağırlıklı yazılı sıav ve % 0 ağırlıklı sözlü sıav) değerledirmeleri istemiştir. Bu bölümde, öğrecilere staj ile ilgili geel beğei düzeylerii puala belirtilmesii istediği. bir soru daha sorulmuştur. Bu soruda stajla ilgili geel beğeilerii 0 pua üzeride pualamaları istemiştir. Aketi ikici bölümüde bu sorulara ek olarak, stajı daha verimli olması içi kişisel öerilerii aa başlık altıda açık uçlu olarak ifade etmeleri istemiştir. Çalışmada seelik öğreci geri bildirimleride yalızca 0-0 döemideki toplam öğreci ve öğreci grubuu içere aketler detaylı olarak icelemiştir. Birici bölüm aket değerledirmesi farklı şekilde yapılmış, yaıtlar grupta değerledirilmiştir. Resim. Derslik. a. Değerledirme kriter üzeride yapılmıştır. 0

3 Ş. Emre ve ark., Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi : Kesilikle katılıyorum - : Katılıyorum - : Kararsızım - : Katılmıyorum - : Kesilikle katılmıyorum b. Değerledirme yalızca katılıyorum / katılmıyorum şeklide yapılmıştır. İkici bölümde yazılı olarak yaıtlaması istee soru yer almaktadır.. Staj ile ilgili yararlı bulduğuuz özelliği belirtiiz.. Staj ile ilgili geliştirilmesii istediğiiz özelliği belirtiiz.. Akette yer ala veya yer almaya koularla ilgili olarak iletmek istediğiiz düşüceleriizi belirtiiz. Bu bölümdeki yaıtlar da grupta değerledirilmiştir. 0-0 döemi aketleri farklı başlıkta değerledirildi.. Geel değerledirme (+ alt başlık): Souçlar alt grupta icelemiştir.. Özel değerledirme ( alt başlık): Souçlar alt grupta icelemiştir. Aketleri birici bölümüde. soru olarak sorula geel beğei düzeyi pualamasıı her grup içi detaylı souçları Dekalık tarafıda bildirilmeyip tüm grup ortalamaları bildirilmiştir. Çokta seçmeli ilk bölüm soru değerledirmeleri ve yazılı yorum istee ikici bölüm değerledirmeleri çocuk cerrahisi öğreci eğitim sorumlusu tarafıda yapılmıştır. Çocuk cerrahisi öğreci eğitim sorumlusu tarafıda yapıla kişisel değerledirmeler her ders yılı başıda bir rapor ile Akademik Kurulda suulmuş ve o yılı eğitim stratejileri değerledirilmiştir. Çalışmada ayrıca dekalıkça yayılaa 00-0 yılları arasıdaki başarı çizelgelerideki eğitim yılıı çocuk cerrahisi Türkçe ve İgilizce gruplarıı ağırlıklı sıav başarı oraları, bu aket souçları ile eşzamalı olarak değerledirilmiştir. Başarı ot değerledirmesi dekalıkça bildirile ve yöetmelikte belirtile çerçevede yapılmıştır (Tablo ). Fakültemizde, döem sou başarı otu; derslerde dörtlük sisteme göre alıa harf otları, ara sıav Tablo. Başarı değerledirme koşulları. Dörtlük Sistem,00,0,00,0,00,0,00 0,00 0,00 ve yıl sou sıavlarıda alıa otları katkısıa göre hesaplaarak verilmektedir. Döem sou başarı otuu hesaplamasıda ara sıav otuu katkısı % 0, yıl sou (fial veya bütüleme) sıavıı katkısı % 0 tır. Bu şekilde hesaplaa ham başarı otu Tablo e göre harf otlarıa çevrilmektedir (odalıklı sayılar e yakı tamsayıya yuvarlaarak harf otu oluşturulur). DC ve DD otları koşullu başarıdır. Acak Ağırlıklı Geel Not Ortalamaları (AGNO) düşüklüğü edeiyle yei ders alamaya veya AGNO e az.00 olmadığı içi mezu olamayacak öğreciler bu otları da yükseltmelidirler. Bulgular Harf Notu AA BA BB CB CC DC DD FF FD Çocuk cerrahiside 00-0 yılları arasıda. sııf stajı yapa arası öğreci sayıları ve grupları Tablo de belirtilmiştir. O dört grupta toplam öğreci sayısı 0, 0-0 yılı toplam öğreci, akete katıla öğreci sayısı, yazılı bölüme yaıt vere öğreci sayısı olarak saptamıştır. A/Öğreci aketleri: Tablo a ve b aketi aa başlıkta sorula sorularıa verile yaıtları oralarıı göstermektedir. İcelemeye katıla öğrecilerde Ort. yaş:. yıl±.0, Cisiyet: E:K, % : %. Geel Değerledirme: Alamı Mükemmel Çok iyi İyi Orta Yeterli Koşullu başarılı Koşullu başarılı Başarısız Devamsız başarısız Döem Sou Başarı Notu Aralıkları Grup : Yüksek beğei grubu (% ve üzeri): alt başlık. Sıav objektivitesi ile ilgili. başlık (%.) bu gruba dâhil edilmiştir.

4 Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 Tablo. Çocuk Cerrahisi Stajı yapa öğreci ve grup sayıları. Değerledirme ı Türkçe Grubu (öğreci sayısı/grup sayısı) İgilizce Grubu (öğreci sayısı/grup sayısı) Toplam (öğreci sayısı/grup sayısı) Toplam 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 0 / (Ort:.0) / / / / / / 0 (Ort:.)** / / / / / * 0 / (Ort:.0) *Aa aket değerledirme grubu, **İgilizce gruplarda değişke sayıda Erasmus öğrecileri bulumaktadır. Grup : Orta beğei grubu (% 0-% arası): alt başlık: Dikkat çekici kou uygulamalarla ilgili. ve 0. başlıklarda bu oralar % ve % seviyeside, eğitim materyalleri ile ilgili. başlıkta %., öğreci sayısı ile ilgili. başlıkta % seviyeside bulumuştur. Grup : Olumsuz görüş grubu (% 0 altıda): alt başlık. Bu grupta öğretim üyeleriyle birlikte hasta başı yapılması ile ilgili. başlıkta (%.), dersliği fiziki yapısıyla ilgili. başlıkta (%.) ve kliikte hasta görülmesi ile ilgili. başlıklar (% ) bulumaktadır. Aketi ilk bölümüdeki. soruda sorgulaa staj geel beğei puaı tüm gruplar içi ortalama. (SD:.0) dur. Özel Değerledirme: Üç aa başlıkta sorula sorulara verile yazılı yaıtları değerledirmesi, vurgu yapıla koulara göre farklı grupta yapılmıştır. Grup : Çocuk cerrahisi stajı teorik eğitimi ile ilgili yapıla vurgular: (:) Medikal alet taıtımı ve rötge icelemeleri, teorik dersleri pratisyeliğe uyguluğu, ders yükü, staj süresi (kısa/uzu) ve staj öğreci sayısı (az/çok). Tablo a. Geel değerledirme ( seçeekli cevap aalizi). 0 0 Staj başlagıcıda stajı öğreim amaç ve hedefleri açıkladı. Stajı amaç ve hedefleri bilgi ve beceri düzeyime uygudu. Staj başlagıcıda staj programıı işleyişi ve staj boyuca yapmam gerekeler açıkladı. Staj eğitimi esasıda öcede ila edile teorik ders programıa uyuldu. Staj eğitimi esasıda öcede ila edile uygulamalı eğitim programıa uyuldu. Teorik derslerde kullaıla eğitim yötemleri öğrememi kolaylaştırdı. Uygulamalarda (laboratuar, hasta başı eğitim vb) kullaıla eğitim yötemleri öğrememi kolaylaştırdı. Staj süresice eğitim tekolojileri yeterice kullaıldı. Öğretim üyeleri teorik ders saatlerii etki olarak kullamaktadır. Uygulamalı eğitim saatleri etki olarak kullaılmaktadır. Öğretim üyeleride hasta başı ortamlarda (polikliik, servis vs.) yeterice eğitim alma fırsatım oldu. Öğretim üyeleri ile herhagi bir iletişim soruu yaşamadım. Staj esasıda eğitim aldığımız dershaeler ve diğer öğreme ortamlarıı fiziki şartları (temizlik, ısı, aydılatma vs.) yeterliydi. Staj eğitimim esasıda yararlaabileceğim eğitim materyali sağladı. Staj gruplarıdaki öğreci sayısı etki öğreme açısıda uygudu. Staj sırasıda kliiklerde yeterli sayıda hasta gördüğümü düşüüyorum. Sıav yötemi ve geçme-kalma ölçütleri hakkıda sıavda öce bilgiledirildim. Stajda uygulaa sıavı objektif olduğuu düşüüyorum. Sıav stajı öğreme hedeflerie ulaşma düzeyimi değerledirmek içi uygudu. Staj süresi yeterliydi. Staj esasıda aldığım eğitimi hekim olduğumda kullaacağımı düşüüyorum.,,,,,, 0,, 0,,,,, 0, 0,,, 0,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,,0,,,, 0,,,,,,,, 0,,,,,,,,, 0,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,0, 0, 0,00,,0,0,0,, 0,,,, 0,0,,0,,,,, 0, 0 0 0, Kesilikle katılıyorum;, Katılıyorum;, Kararsızım;, Katılmıyorum;, Kesilikle katılmıyorum.

5 Ş. Emre ve ark., Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi Tablo b. Geel değerledirme ( seçeekli cevap aalizi). Katılıyorum Katılmıyorum 0 0 Staj başlagıcıda stajı öğreim amaç ve hedefleri açıkladı. Stajı amaç ve hedefleri bilgi ve beceri düzeyime uygudu. Staj başlagıcıda staj programıı işleyişi ve staj boyuca yapmam gerekeler açıkladı. Staj eğitimi esasıda öcede ila edile teorik ders programıa uyuldu. Staj eğitimi esasıda öcede ila edile uygulamalı eğitim programıa uyuldu. Teorik derslerde kullaıla eğitim yötemleri öğrememi kolaylaştırdı. Uygulamalarda (laboratuar, hasta başı eğitim vb) kullaıla eğitim yötemleri öğrememi kolaylaştırdı. Staj süresice eğitim tekolojileri yeterice kullaıldı. Öğretim üyeleri teorik ders saatlerii etki olarak kullamaktadır. Uygulamalı eğitim saatleri etki olarak kullaılmaktadır. Öğretim üyeleride hasta başı ortamlarda (polikliik, servis vs.) yeterice eğitim alma fırsatım oldu. Öğretim üyeleri ile herhagi bir iletişim soruu yaşamadım. Staj esasıda eğitim aldığımız dershaeler ve diğer öğreme ortamlarıı fiziki şartları (temizlik, ısı, aydılatma vs.) yeterliydi. Staj eğitimim esasıda yararlaabileceğim eğitim materyali sağladı. Staj gruplarıdaki öğreci sayısı etki öğreme açısıda uygudu. Staj sırasıda kliiklerde yeterli sayıda hasta gördüğümü düşüüyorum. Sıav yötemi ve geçme-kalma ölçütleri hakkıda sıavda öce bilgiledirildim. Stajda uygulaa sıavı objektif olduğuu düşüüyorum. Sıav stajı öğreme hedeflerie ulaşma düzeyimi değerledirmek içi uygudu. Staj süresi yeterliydi. Staj esasıda aldığım eğitimi hekim olduğumda kullaacağımı düşüüyorum.,, 0,,,,,0,,,,,,,,0,0,,,,,,,,0,,,,,,,0, 0,,,0,,, 0,,,, Tablo. Özel Değerledirme (yazılı cevaplar). GRUP DETAYLARI TEORİK DERSLER UYGULAMALI DERSLER DERSLİK GENEL ve ÖĞR. ÜYESİ DEĞERLENDİRME SINAV DİĞER Grup No TR/İNG* Öğreci Akete Yazılı T. Alet & Pratisye Ders Staj Süresi Öğr.sayısı Sayısı katıla cevap Rötge yükü kısa/uzu az/çok Uygulama Yetersizliği Fiziki Şartlar Geel Beğei Olumlu Olumsuz Adil Adil değil TR TR TR TR TR TR İNG İNG TR 0 TR TR TR İNG İNG Toplam** *TR: Türkçe grubu, İNG: İgilizce grubu, ** Toplam sayılarda grup detayları bölümüde öğreci sayıları, diğer bölümlerde ise yazılı cevaplardaki vurgu sayısı yer almaktadır. Grup : Çocuk cerrahisi stajı uygulamalarla ile ilgili yapıla vurgular: (:) Hasta başı, servis, ameliyathae, polikliik ve vizite. Grup : Çocuk cerrahisi stajı ile ilgili geel ve öğretim üyeleri ile ilgili yapıla vurgular: (:) Geel beğei ve teşekkür, öğretim üyeleri ile ilgili olumlu, olumsuz yorumlar. Belirtile bu aa başlık dışıda dersliği fiziki şartları ve kategorize edilemeye diğer yazılı yorumlar da değerledirmeye alıdı. Tüm souçlar Tablo te özetlemiştir. B/Başarı oraları: Geelde başarı olalarıa bakıldığıda özellikle Türkçe (TR) gruplarda so yıllarda başarı oraı düşmüştür. TR grubuda AA ala öğreci oraıda belirgi değişiklik yok, acak BA/BB yoğuluğu CB/

6 Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 Tablo a. a göre başarı izlem tablosu; [% ()] Türkçe grubu. AA BA BB CB CC DC DD FF FD Tüm, (), (), (), (), () 0, (), (), (), (), (), (),0 (0), (), (0), (), (), (), (), (0), (),0 (), (), (),0 () 0, (), (), (), () 0, (),0 (0), (), (), (), (), (0) 0, (), (),0 (), () 0, () 0, () 0, () 0, () 0 0 a Göre Başarı Yüzdeleri ve Ortalama Ağırlıklı Not Başarılı % (N) Koşullu Başarılı % (N) Başarısız % (N) Ortalama (± SD) Tüm, (), (), (), (), (), (), (), () 0 (), () 0, (), (), (), (), (),0 (±0,), (±0,), (±0,), (±,0), (±0,) 0 0 Çocuk Cerrahisi TR: Ort. Öğreci sayısı: : 0, SD: Tablo b. a göre başarı izlem tablosu; [% ()] İgilizce grubu. AA BA BB CB CC DC DD FF FD Tüm, (), (), (), (), (), (), (), () (), (), (), (),0 (), (), (), () 0 (), (0), (), (), (), (0),0 (), (),0 (), () (), (), (), (0), (), (), (), (), (), () 0, () 0 a Göre Başarı Yüzdeleri ve Ortalama Ağırlıklı Not Başarılı % (N) Koşullu Başarılı % (N) Başarısız % (N) Ortalama (± SD) Tüm, () 0, (), (), (), (0),0 (), (), (), (), (), (), () 0, (), (±0,), (±0,), (±0,), (±0,), (±0,) 0 Çocuk Cerrahisi EN: Ort. Öğreci sayısı: :, SD:, CC ye döüşmektedir. İgilizce (ENG) gruplarda başarı oraı TR kıyasla yüksektir. ENG gruplarıda AA/BA/BB yoğuluğu da TR grubua göre belirgi fazladır (Tablo a, b). Tartışma Çocuk cerrahisi stajı, Fakültemizi iteret siteside taımlaa şekliyle (stajı içeriği, amacı, hedefleri ve stajı işleyiş yötemi) uygulamaktadır (,,). Bu taımlamada; aa kou başlığıda verile dersler (içerik), öğrecileri çocuk cerrahisi ile ilgili hastalıkları taı ve tedavisi kousuda bilgiledirilmesi (amaç), öğrecii staj souda çocuk cerrahisi ile ilgili hastalıklarda tıbbi uygulamaları başarı ile yapabilme yeteeğie ulaşması (öğreme çıktısı, hedef) ile teorik/uygulamalı işlemler ve servis viziti (işleyiş) yer almaktadır. Bu çalışmada belirtile pla çerçeveside yıldır uygulamada ola çocuk cerrahisi stajıdaki başarı oraları ve aketler Fakültemizi iteret sitesideki souçlar doğrultusuda değerledirilerek programı daha da geliştirmek amaçlı irdelemiştir (,). Bu irdelemede temel tıp eğitimii değerledirilmeside sık kullaıla yötemlerde biri ola aketler kullaılmıştır (,). 0-0 döemi aketleri ve bua ek olarak döemide itibare yıllık süreçte döemi başarı oraları da temel iceleme alaı olarak belirlemiş ve böylelikle çocuk cerrahiside verilmesi amaçlaa hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığıı tespiti ve programı bu doğrultuda uluslararası stadartlara uygu hâle getirilmesie çalışılmıştır (,,0). Aketleri özellikle geel değerledirmede kulla-

7 Ş. Emre ve ark., Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi ıla + sorudaki souçlar, çocuk cerrahisi staj eğitimide teorik dersleri öğreciler tarafıda başarılı buluduğuu, bua karşı uygulamalı dersleri yetersiz kaldığıı göstermiştir. Öğreciler bu durumu kısa süreli bir staj olmasıda kayakladığı şeklide vurgulamıştır. Acak, öğreci sayısıı özellikle Türkçe gruplarıda 0 u üzeride oluşu uygulamalı derslerde soru oluşturmaktadır. Bu bölümde ayrıca öğrecileri ders alatıla fiziki ortamı iyi olmasıı öemsedikleri de gözlemektedir. Çocuk cerrahisi sıavıı objektivitesi kousuda öğrecilerde geel değerledirmede olumlu geri bildirim almıştır. Acak özel yazılı değerledirmede sıavı ve özelllikle sözlü kısmıı adil olmadığı yöüde vurgu yapılmıştır. Geelde öğreciler ve eğitimciler tarafıda bilgi ölçümü açısıda çok tercih edilmeye sözlü sıavlarıı çocuk cerrahisi sıavıda % 0 ağırlıkta olması, ders otlarıı dağıtılması ve sözlüü bilgisayar ortamıda yapıladırılmış olmasıa karşı, öğreci açısıda olumlu olarak vurgu almamaktadır. Bu kouya ilişki özel değerledirmede ek olarak ders otlarıı ve slaytları öğrecilere verilmesi sıav öcesi olumlu olarak geri bildirilmektedir. Çokta seçmeli ilk bölüme göre daha az yaıt verilmiş olsa da; yazılı ola özel değerledirmede, geel değerledirmede çok büyük farklılık görülmemiştir. Acak burada uygulama eksikliğii, fiziki şartları tekrar vurgulaması bu kouda programda değişiklikler yapılması gerekliliğii ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda fiziksel ortam yeilemiş (yei derslik), uygulamalı dersler ve hasta başı uygulamaları 0-0 döemide yürürlüğe sokulmuştur. Çocuk cerrahisi stajı başarı oralarıdaki değişikler bu çalışmaı verilerii görüşüldüğü öğreci söyleşileride TUS ile ilgili olduğu vurgusuu almıştır (kişisel gözlem). Bu durum so see içide geel başarı oraları ve yüksek ot oralarıda düşüş yaşaa Türkçe grubuda belirgi ortaya çıkmaktadır. Bua karşı Fakülteye daha yüksek başarı puaıyla gire İgilizce grubuda gerek başarı oralarıdaki ot yüksekliği gerekse başarı yüzdeleri bu seelik süreçte düşmemiştir. Bu durum İgilizce grubudaki öğrecileri daha başarı odaklı çalıştıklarıı ve çocuk cerrahisi stajıı Türkçe grubua göre daha öemsediklerii düşüdürmektedir. Acak bu çalışmada kör değerledirme yötemi kullaılmadığı içi bu yorum çalışma açısıda kısıtlayıcı bir faktör olup, yalızca yazarları kişisel gözlemlerie dayamaktadır. Souç olarak, yapıla aketler ve alıa tüm yazılı geri bildirimler soraki döemler içi Aabilim Dalımızda çocuk cerrahisi stajıı yapıladırmasıa ve staj programı düzelemesie yöelik revizyolar kousuda oldukça yararlı olmaktadır. Teşekkür: Çalışma grubu bu çalışmada tıp eğitimi kousudaki katkıları edeiye Doç. Dr. Özlem Serpil Çakmakkaya ve Fakültemiz İgilizce bölüm sorumlusu Prof. Dr. Öer Süzer e ve Çocuk Cerrahisi sekreteri Neşe Sömez e teşekkür eder. Kayaklar. Cha WP, Wu TY, Hsieh MS, et al. Studets view upo graduatio: a survey of medical educatio i Taiwa. BMC Medical Educatio 0;:-. Dutta S, Wales P, Fecteau A. The two-week pediatric surgery rotatio: is it time wasted. J Pediatr Surg 00;: programi_amac_hedef.pdf. Köksal S, Vehid S, Tuçkale A ve ark. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrecilerii tıp eğitimi ve mezuiyet sorası ile ilgili tutumları. Cerrahpaşa J Med ;0:-.. Poearu D, Woo M. Udergraduate pediatric surgery objectives: Goal ad reality. J Pediatr Surg ;:-. Postuma R. The pediatric geeral surgery udergraduate medical curriculum: What should medical studets lear? J Pediatr Surg ;:-.

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ *

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Temmuz-Eylül 02 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI; AÇIK VE POLAT 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Yasemi AÇIK, S. Aytaç

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık

Detaylı

İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında, Rekombinant FSH ve Üriner FSH ile Yapılan Ovulasyon İndüksiyonunun Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi

İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında, Rekombinant FSH ve Üriner FSH ile Yapılan Ovulasyon İndüksiyonunun Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi JOPP Derg 5(2):62-69, 2013 doi:10.5222/jopp.2013.062 Araştırma İtrauteri İsemiasyo Sikluslarıda, Rekombiat FSH ve Ürier FSH ile Yaıla Ovulasyo İdüksiyouu Gebelik Souçları Üzerie Etkisi The Effects of Ovulatio

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerinin MS-Windows Tabanlı Bilgisayar Programıyla Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma (BBP Sürüm: 1.

Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerinin MS-Windows Tabanlı Bilgisayar Programıyla Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma (BBP Sürüm: 1. Research Article Araştırma Makalesi Su Ürüleri Dergisi Cilt No: 16 Sayı:3-4 45-56 İzmir-Borova 1999 Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerii MS-Widows Tabalı Bilgisayar Programıyla Hesaplaması Üzerie Bir

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen 6. DSS ÖZEL 74 Deiz Sistemleri Semieri Cepheside Değişe Bir Şey Yok Şebem ASİL / s.asil@savumahaber.com Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savumahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savumahaber.com Bahri Mert DEMİREL/

Detaylı

Ali Cüneyt AKBAŞ* Mihemedo Ağıtı

Ali Cüneyt AKBAŞ* Mihemedo Ağıtı Özel Rapor: 12 Aralık 2010 Mihemedo Ağıtı Loy loy, Mehmet arkadaş (yoldaş), Mehmet'i bedei dağları zirvesideki zirvedir aacığım, Sevgilimi bedei dağları zirvesideki simgedir, Hey ateş düşsü bu Romileri(Türkleri)

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul Kaı Kliik Kullaımı El kitabı Düya Sağlık Örgütü Ka Trasfüzyo Güveliği Ceevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi İstabul Published by the World Health Orgaizatio i 2001 uder the title

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Alınan Müzik-Müzik Öğretimi Derslerinin Öğretmenlik Uygulamalarındaki Yansımaları

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Alınan Müzik-Müzik Öğretimi Derslerinin Öğretmenlik Uygulamalarındaki Yansımaları Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Alınan Müzik-Müzik Öğretimi Derslerinin Öğretmenlik Uygulamalarındaki Yansımaları Reflections of Music and Music Training Classes Taken at Main Learning Branch of Class

Detaylı

TÜRK VE İNGİLİZ EĞİTİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN SAYISAL VERİLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

TÜRK VE İNGİLİZ EĞİTİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN SAYISAL VERİLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ TÜRK VE İNGİLİZ EĞİTİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN SAYISAL VERİLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Yaprak Kalemoğlu Varol Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yaprak81@gmail.com

Detaylı

İsviçre ve Türkiye Kimya Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması

İsviçre ve Türkiye Kimya Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org İsviçre ve Türkiye Kimya Öğretmeni Yetiştirme Programlarının

Detaylı