Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul"

Transkript

1 Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi * Şeol Emre, Haluk Emir, Sia Celayir İstabul Üiversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Aabilim Dalı, İstabul Özet Amaç: Bu çalışmada Çocuk Cerrahisi Aabilim Dalıda staj yapa Türkçe ve İgilizce staj gruplarıdaki öğrecileri Çocuk cerrahisi eğitimi ile ilgili düşüceleri ve öğreci sıav başarı oralarıı geriye döük icelemesi amaçlamıştır. Gereç ve Yötemler: 00-0 eğitim döemleri arasıda fakültemizde. sııfta şer hafta süreyle yapıla çocuk cerrahisi staj gruplarıdaki öğrecilere staj souda değerledirme aketleri verilerek geri bildirim alımıştır. Bu aketlerde öğrecilerde aa başlıkta çokta seçmeli sorular ile staj döemideki teorik ve pratik eğitimleri, staj sou yapıla sıavı (% 0 ağırlıklı yazılı ve % 0 ağırlıklı sözlü) değerledirilmeleri istemiştir. Akette bir alt başlıkta bu sorulara ek olarak stajı daha verimli olması içi kişisel öerilerii yazılı olarak ifade etmeleri istemiştir. So eğitim yılıı bu aket souçları ile eşzamalı olarak çocuk cerrahisi ağırlıklı sıav başarı oraları da değerledirilmiştir. 0-0 döemie ait yazılı kişisel öeriler ise detaylı iceleip gruplamıştır. Bulgular: Aketlerde öğrecileri eğitimde e başarılı geribildirimle öğretim üyelerii ders saatlerii etki olarak kullaması (%.) ve staj sırasıda kedilerie hekim olduklarıda kullaabilecekleri gerekli ve yararlı bilgileri verildiği yöüde olmuştur (%,). Hasta başı eğitim süresii kısalığı (%.) ve derslikle ilgili fiziki koşullardaki yetersizlik de aketlerde vurgulamıştır (%.). Sıav sistemi objektif bulumakla birlikte sıavı sözlü kısmıı adaletsiz olduğua döük eleştiriler alımıştır. Grupları staj başarı oraları değerledirildiğide öğrecileri öemli bir kısmıı (%.-.) başarılı ot aldığı, İgilizce gruplarda başarı oralarıı so yılda değişmemesie karşı Türkçe gruplarıda başarı oralarıda İgilizce gruplarıa göre so yıllarda düşme gözlemiştir. Souç: Öğreci aketleri çocuk cerrahisi staj eğitimii geel beğei aldığıı, teorik dersleri başarılı bulumasıa karşı, pratik eğitimi yetersiz buluduğuu göstermiştir. Buu staj döemii kısa olmasıa bağlı olduğuu düşüüyoruz. Öğreci sıav başarı oralarıı İgilizce gruplarıda daha iyi olduğu gözlemiştir. Aketler ve sıav başarı oraları soraki döemler içi çocuk cerrahisi staj eğitimide yapılacak revizyolara yö verme kousuda yararlı olmaktadırlar. Aahtar kelimeler: Öğreci aketleri, öğreci eğitimi, sıav, çocuk cerrahisi * Bu çalışma. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kogresi de sözlü bildiri olarak suulmuştur. Adres: Prof. Dr. Sia Celayir, Şakacı Sok. No:, D:, Mehmet Sayma Apt. Kazasker, Kadiköy İstabul Alıdığı tarih:.0.0 Kabul tarihi:.0.0 Summary Medical school fifth -year studets opiios about pediatric surgery itership: The evaluatio of feedback surveys ad exam success rates Objective: The aim of this study is to evaluate retrospectively, the thoughts of Cerrahpasa Medical School Turkish ad Eglish studet groups about Pediatric Surgery educatio durig their itership ad the Pediatric surgery post-itership exam success rates. Material ad Methods: Questioaire forms were give to fifth-year medical studets who participated for two weeks of pediatric surgery itership durig the years 00 ad 0 ad their feedback was evaluated. The questioaire form icluded multiple choice questios about theoretical ad practical traiig, predomiatly writte (0 %), ad verbal (0 %) exams followig itership period. Additioally, studets were recruited to express their persoal advice i order to supply a more efficiet itership for future studets. The results of this survey of the last years together with Pediatric Surgery exam success rates were evaluated simultaeously ad writte persoal future suggestios for the 0-0 term were examied thoroughly ad subdivided ito groups. Results: The most high-rated feedback i the survey was efficiet use of class time by istructors (. %) ad maitaiig ecessary ad helpful iformatio they will beefit durig their medical practice (. %). Short spa of bedside educatio (. %) ad physical limitatios of the classroom (. %) were also emphasized. Despite the commo attitude about the objectivity of the verbal exam, some studet criticisms metioed this part as ufair. While the itership success rates of the groups were evaluated, high percetage of the studets (.-. %) got successful results. However, despite the steady success rate of Eglish program studets, a decrease was determied i the grades of Turkish program studets durig the last four years. Coclusio: Studet surveys have revealed that, theoretical lectures were deemed to be efficiet by the studets, but the mai emphasis was o the iadequate time of practical educatio. Our commet about this criticism is related to the short duratio of the itership. Exam success rates of the studets i the Eglish program were higher. Surveys ad exam success rates are helpful for directig the revisios of iter educatio for the followig terms. Key words: Studet surveys, studet educatio, paediatric surgery, exam

2 Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 Giriş Aabilim dalımızda, mezuiyet öcesi tıp eğitimi kapsamıda. ve. sııflara çocuk cerrahisi ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Fakültemizi. sııf öğrecilerie, ilgili ders kurulları içide aa kou başlığı altıda yalızca teorik dersler verildiğide, çocuk cerrahisi mezuiyet öcesi eğitim programı ağırlıklı olarak. sııfta verile teorik ve uygulamalı dersleri kapsamaktadır. Çocuk cerrahisi stajı 00-0 eğitim döemleri arasıda fakültemizde. sııfta hafta ( iş güü) süreyle yapılmaktadır. Çocuk cerrahisi stajı teorik dersleri ( aa başlıkta) kliikte bulua 0- kişi kapasiteli toplatı salouda (Resim ), hasta başı uygulamalar çocuk cerrahisi serviside yapılmaktadır. Türkçe staj gruplarıda 0- arası, İgilizce staj gruplarıda ise -0 arası öğreci bulumaktadır. Sıav uygulaması stajı so güü % 0 ağırlıklı çokta seçmeli 0 soruda oluşa yazılı ve % 0 ağırlıklı bilgisayar ortamıda hazırlamış yapıladırılmış sözlü seklide yapılmaktadır. Çocuk cerrahisi yazılı sıavı 00 soruluk havuzda çokta seçmeli hazırlamakta, sözlü sıav ise bilgisayar ortamıda hazırlamış alt başlıklı 0 soru üzeride yapılmaktadır (Resim ). Fakültemizde, yıl öce yapıla yöetmelik değişikliğide sora çocuk cerrahisi stajı. sııflarda haftalık döemler halide yapılmaya başlamıştır. Bu çalışmada, çocuk cerrahisi öğreci eğitim programıda 0-0 döemi itibariyle yapılması düşüüle değişiklikleri belirleyebilmek içi so yıldaki tüm öğreci aketleri ve öğreci başarı oraları iceleip tartışılmıştır. Gereç ve Yötem Bu çalışmada,. sııf eğitim programıda verile çocuk cerrahisi dersii ders kurulları içide yer alması, çocuk cerrahisie özgü aketi bulumaması ve başarı ölçümü yapılmaması edeiyle değerledirme dışıda bırakılmış ve sadece. sııf verileri değerledirmeye alımıştır. Resim. Yapıladırılmış sözlü power poit soru öreği. Bu gruplardaki öğrecilere staj souda Dekalıkça hazırlatıla değerledirme aketleri ( sayfa) verilerek geri bildirim alımıştır. Bu aketlerde ilk bölümde, öğrecilerde beşli likert ölçeği kullaılarak hazırlaa ifade-soru ile staj döemideki teorik ve uygulamalı eğitimleri, staj sou yapıla sıavı (% 0 ağırlıklı yazılı sıav ve % 0 ağırlıklı sözlü sıav) değerledirmeleri istemiştir. Bu bölümde, öğrecilere staj ile ilgili geel beğei düzeylerii puala belirtilmesii istediği. bir soru daha sorulmuştur. Bu soruda stajla ilgili geel beğeilerii 0 pua üzeride pualamaları istemiştir. Aketi ikici bölümüde bu sorulara ek olarak, stajı daha verimli olması içi kişisel öerilerii aa başlık altıda açık uçlu olarak ifade etmeleri istemiştir. Çalışmada seelik öğreci geri bildirimleride yalızca 0-0 döemideki toplam öğreci ve öğreci grubuu içere aketler detaylı olarak icelemiştir. Birici bölüm aket değerledirmesi farklı şekilde yapılmış, yaıtlar grupta değerledirilmiştir. Resim. Derslik. a. Değerledirme kriter üzeride yapılmıştır. 0

3 Ş. Emre ve ark., Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi : Kesilikle katılıyorum - : Katılıyorum - : Kararsızım - : Katılmıyorum - : Kesilikle katılmıyorum b. Değerledirme yalızca katılıyorum / katılmıyorum şeklide yapılmıştır. İkici bölümde yazılı olarak yaıtlaması istee soru yer almaktadır.. Staj ile ilgili yararlı bulduğuuz özelliği belirtiiz.. Staj ile ilgili geliştirilmesii istediğiiz özelliği belirtiiz.. Akette yer ala veya yer almaya koularla ilgili olarak iletmek istediğiiz düşüceleriizi belirtiiz. Bu bölümdeki yaıtlar da grupta değerledirilmiştir. 0-0 döemi aketleri farklı başlıkta değerledirildi.. Geel değerledirme (+ alt başlık): Souçlar alt grupta icelemiştir.. Özel değerledirme ( alt başlık): Souçlar alt grupta icelemiştir. Aketleri birici bölümüde. soru olarak sorula geel beğei düzeyi pualamasıı her grup içi detaylı souçları Dekalık tarafıda bildirilmeyip tüm grup ortalamaları bildirilmiştir. Çokta seçmeli ilk bölüm soru değerledirmeleri ve yazılı yorum istee ikici bölüm değerledirmeleri çocuk cerrahisi öğreci eğitim sorumlusu tarafıda yapılmıştır. Çocuk cerrahisi öğreci eğitim sorumlusu tarafıda yapıla kişisel değerledirmeler her ders yılı başıda bir rapor ile Akademik Kurulda suulmuş ve o yılı eğitim stratejileri değerledirilmiştir. Çalışmada ayrıca dekalıkça yayılaa 00-0 yılları arasıdaki başarı çizelgelerideki eğitim yılıı çocuk cerrahisi Türkçe ve İgilizce gruplarıı ağırlıklı sıav başarı oraları, bu aket souçları ile eşzamalı olarak değerledirilmiştir. Başarı ot değerledirmesi dekalıkça bildirile ve yöetmelikte belirtile çerçevede yapılmıştır (Tablo ). Fakültemizde, döem sou başarı otu; derslerde dörtlük sisteme göre alıa harf otları, ara sıav Tablo. Başarı değerledirme koşulları. Dörtlük Sistem,00,0,00,0,00,0,00 0,00 0,00 ve yıl sou sıavlarıda alıa otları katkısıa göre hesaplaarak verilmektedir. Döem sou başarı otuu hesaplamasıda ara sıav otuu katkısı % 0, yıl sou (fial veya bütüleme) sıavıı katkısı % 0 tır. Bu şekilde hesaplaa ham başarı otu Tablo e göre harf otlarıa çevrilmektedir (odalıklı sayılar e yakı tamsayıya yuvarlaarak harf otu oluşturulur). DC ve DD otları koşullu başarıdır. Acak Ağırlıklı Geel Not Ortalamaları (AGNO) düşüklüğü edeiyle yei ders alamaya veya AGNO e az.00 olmadığı içi mezu olamayacak öğreciler bu otları da yükseltmelidirler. Bulgular Harf Notu AA BA BB CB CC DC DD FF FD Çocuk cerrahiside 00-0 yılları arasıda. sııf stajı yapa arası öğreci sayıları ve grupları Tablo de belirtilmiştir. O dört grupta toplam öğreci sayısı 0, 0-0 yılı toplam öğreci, akete katıla öğreci sayısı, yazılı bölüme yaıt vere öğreci sayısı olarak saptamıştır. A/Öğreci aketleri: Tablo a ve b aketi aa başlıkta sorula sorularıa verile yaıtları oralarıı göstermektedir. İcelemeye katıla öğrecilerde Ort. yaş:. yıl±.0, Cisiyet: E:K, % : %. Geel Değerledirme: Alamı Mükemmel Çok iyi İyi Orta Yeterli Koşullu başarılı Koşullu başarılı Başarısız Devamsız başarısız Döem Sou Başarı Notu Aralıkları Grup : Yüksek beğei grubu (% ve üzeri): alt başlık. Sıav objektivitesi ile ilgili. başlık (%.) bu gruba dâhil edilmiştir.

4 Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 Tablo. Çocuk Cerrahisi Stajı yapa öğreci ve grup sayıları. Değerledirme ı Türkçe Grubu (öğreci sayısı/grup sayısı) İgilizce Grubu (öğreci sayısı/grup sayısı) Toplam (öğreci sayısı/grup sayısı) Toplam 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 0 / (Ort:.0) / / / / / / 0 (Ort:.)** / / / / / * 0 / (Ort:.0) *Aa aket değerledirme grubu, **İgilizce gruplarda değişke sayıda Erasmus öğrecileri bulumaktadır. Grup : Orta beğei grubu (% 0-% arası): alt başlık: Dikkat çekici kou uygulamalarla ilgili. ve 0. başlıklarda bu oralar % ve % seviyeside, eğitim materyalleri ile ilgili. başlıkta %., öğreci sayısı ile ilgili. başlıkta % seviyeside bulumuştur. Grup : Olumsuz görüş grubu (% 0 altıda): alt başlık. Bu grupta öğretim üyeleriyle birlikte hasta başı yapılması ile ilgili. başlıkta (%.), dersliği fiziki yapısıyla ilgili. başlıkta (%.) ve kliikte hasta görülmesi ile ilgili. başlıklar (% ) bulumaktadır. Aketi ilk bölümüdeki. soruda sorgulaa staj geel beğei puaı tüm gruplar içi ortalama. (SD:.0) dur. Özel Değerledirme: Üç aa başlıkta sorula sorulara verile yazılı yaıtları değerledirmesi, vurgu yapıla koulara göre farklı grupta yapılmıştır. Grup : Çocuk cerrahisi stajı teorik eğitimi ile ilgili yapıla vurgular: (:) Medikal alet taıtımı ve rötge icelemeleri, teorik dersleri pratisyeliğe uyguluğu, ders yükü, staj süresi (kısa/uzu) ve staj öğreci sayısı (az/çok). Tablo a. Geel değerledirme ( seçeekli cevap aalizi). 0 0 Staj başlagıcıda stajı öğreim amaç ve hedefleri açıkladı. Stajı amaç ve hedefleri bilgi ve beceri düzeyime uygudu. Staj başlagıcıda staj programıı işleyişi ve staj boyuca yapmam gerekeler açıkladı. Staj eğitimi esasıda öcede ila edile teorik ders programıa uyuldu. Staj eğitimi esasıda öcede ila edile uygulamalı eğitim programıa uyuldu. Teorik derslerde kullaıla eğitim yötemleri öğrememi kolaylaştırdı. Uygulamalarda (laboratuar, hasta başı eğitim vb) kullaıla eğitim yötemleri öğrememi kolaylaştırdı. Staj süresice eğitim tekolojileri yeterice kullaıldı. Öğretim üyeleri teorik ders saatlerii etki olarak kullamaktadır. Uygulamalı eğitim saatleri etki olarak kullaılmaktadır. Öğretim üyeleride hasta başı ortamlarda (polikliik, servis vs.) yeterice eğitim alma fırsatım oldu. Öğretim üyeleri ile herhagi bir iletişim soruu yaşamadım. Staj esasıda eğitim aldığımız dershaeler ve diğer öğreme ortamlarıı fiziki şartları (temizlik, ısı, aydılatma vs.) yeterliydi. Staj eğitimim esasıda yararlaabileceğim eğitim materyali sağladı. Staj gruplarıdaki öğreci sayısı etki öğreme açısıda uygudu. Staj sırasıda kliiklerde yeterli sayıda hasta gördüğümü düşüüyorum. Sıav yötemi ve geçme-kalma ölçütleri hakkıda sıavda öce bilgiledirildim. Stajda uygulaa sıavı objektif olduğuu düşüüyorum. Sıav stajı öğreme hedeflerie ulaşma düzeyimi değerledirmek içi uygudu. Staj süresi yeterliydi. Staj esasıda aldığım eğitimi hekim olduğumda kullaacağımı düşüüyorum.,,,,,, 0,, 0,,,,, 0, 0,,, 0,,,,,,,,,0,,,0,,,,,,,,0,,,, 0,,,,,,,, 0,,,,,,,,, 0,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,0, 0, 0,00,,0,0,0,, 0,,,, 0,0,,0,,,,, 0, 0 0 0, Kesilikle katılıyorum;, Katılıyorum;, Kararsızım;, Katılmıyorum;, Kesilikle katılmıyorum.

5 Ş. Emre ve ark., Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi Tablo b. Geel değerledirme ( seçeekli cevap aalizi). Katılıyorum Katılmıyorum 0 0 Staj başlagıcıda stajı öğreim amaç ve hedefleri açıkladı. Stajı amaç ve hedefleri bilgi ve beceri düzeyime uygudu. Staj başlagıcıda staj programıı işleyişi ve staj boyuca yapmam gerekeler açıkladı. Staj eğitimi esasıda öcede ila edile teorik ders programıa uyuldu. Staj eğitimi esasıda öcede ila edile uygulamalı eğitim programıa uyuldu. Teorik derslerde kullaıla eğitim yötemleri öğrememi kolaylaştırdı. Uygulamalarda (laboratuar, hasta başı eğitim vb) kullaıla eğitim yötemleri öğrememi kolaylaştırdı. Staj süresice eğitim tekolojileri yeterice kullaıldı. Öğretim üyeleri teorik ders saatlerii etki olarak kullamaktadır. Uygulamalı eğitim saatleri etki olarak kullaılmaktadır. Öğretim üyeleride hasta başı ortamlarda (polikliik, servis vs.) yeterice eğitim alma fırsatım oldu. Öğretim üyeleri ile herhagi bir iletişim soruu yaşamadım. Staj esasıda eğitim aldığımız dershaeler ve diğer öğreme ortamlarıı fiziki şartları (temizlik, ısı, aydılatma vs.) yeterliydi. Staj eğitimim esasıda yararlaabileceğim eğitim materyali sağladı. Staj gruplarıdaki öğreci sayısı etki öğreme açısıda uygudu. Staj sırasıda kliiklerde yeterli sayıda hasta gördüğümü düşüüyorum. Sıav yötemi ve geçme-kalma ölçütleri hakkıda sıavda öce bilgiledirildim. Stajda uygulaa sıavı objektif olduğuu düşüüyorum. Sıav stajı öğreme hedeflerie ulaşma düzeyimi değerledirmek içi uygudu. Staj süresi yeterliydi. Staj esasıda aldığım eğitimi hekim olduğumda kullaacağımı düşüüyorum.,, 0,,,,,0,,,,,,,,0,0,,,,,,,,0,,,,,,,0, 0,,,0,,, 0,,,, Tablo. Özel Değerledirme (yazılı cevaplar). GRUP DETAYLARI TEORİK DERSLER UYGULAMALI DERSLER DERSLİK GENEL ve ÖĞR. ÜYESİ DEĞERLENDİRME SINAV DİĞER Grup No TR/İNG* Öğreci Akete Yazılı T. Alet & Pratisye Ders Staj Süresi Öğr.sayısı Sayısı katıla cevap Rötge yükü kısa/uzu az/çok Uygulama Yetersizliği Fiziki Şartlar Geel Beğei Olumlu Olumsuz Adil Adil değil TR TR TR TR TR TR İNG İNG TR 0 TR TR TR İNG İNG Toplam** *TR: Türkçe grubu, İNG: İgilizce grubu, ** Toplam sayılarda grup detayları bölümüde öğreci sayıları, diğer bölümlerde ise yazılı cevaplardaki vurgu sayısı yer almaktadır. Grup : Çocuk cerrahisi stajı uygulamalarla ile ilgili yapıla vurgular: (:) Hasta başı, servis, ameliyathae, polikliik ve vizite. Grup : Çocuk cerrahisi stajı ile ilgili geel ve öğretim üyeleri ile ilgili yapıla vurgular: (:) Geel beğei ve teşekkür, öğretim üyeleri ile ilgili olumlu, olumsuz yorumlar. Belirtile bu aa başlık dışıda dersliği fiziki şartları ve kategorize edilemeye diğer yazılı yorumlar da değerledirmeye alıdı. Tüm souçlar Tablo te özetlemiştir. B/Başarı oraları: Geelde başarı olalarıa bakıldığıda özellikle Türkçe (TR) gruplarda so yıllarda başarı oraı düşmüştür. TR grubuda AA ala öğreci oraıda belirgi değişiklik yok, acak BA/BB yoğuluğu CB/

6 Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 Tablo a. a göre başarı izlem tablosu; [% ()] Türkçe grubu. AA BA BB CB CC DC DD FF FD Tüm, (), (), (), (), () 0, (), (), (), (), (), (),0 (0), (), (0), (), (), (), (), (0), (),0 (), (), (),0 () 0, (), (), (), () 0, (),0 (0), (), (), (), (), (0) 0, (), (),0 (), () 0, () 0, () 0, () 0, () 0 0 a Göre Başarı Yüzdeleri ve Ortalama Ağırlıklı Not Başarılı % (N) Koşullu Başarılı % (N) Başarısız % (N) Ortalama (± SD) Tüm, (), (), (), (), (), (), (), () 0 (), () 0, (), (), (), (), (),0 (±0,), (±0,), (±0,), (±,0), (±0,) 0 0 Çocuk Cerrahisi TR: Ort. Öğreci sayısı: : 0, SD: Tablo b. a göre başarı izlem tablosu; [% ()] İgilizce grubu. AA BA BB CB CC DC DD FF FD Tüm, (), (), (), (), (), (), (), () (), (), (), (),0 (), (), (), () 0 (), (0), (), (), (), (0),0 (), (),0 (), () (), (), (), (0), (), (), (), (), (), () 0, () 0 a Göre Başarı Yüzdeleri ve Ortalama Ağırlıklı Not Başarılı % (N) Koşullu Başarılı % (N) Başarısız % (N) Ortalama (± SD) Tüm, () 0, (), (), (), (0),0 (), (), (), (), (), (), () 0, (), (±0,), (±0,), (±0,), (±0,), (±0,) 0 Çocuk Cerrahisi EN: Ort. Öğreci sayısı: :, SD:, CC ye döüşmektedir. İgilizce (ENG) gruplarda başarı oraı TR kıyasla yüksektir. ENG gruplarıda AA/BA/BB yoğuluğu da TR grubua göre belirgi fazladır (Tablo a, b). Tartışma Çocuk cerrahisi stajı, Fakültemizi iteret siteside taımlaa şekliyle (stajı içeriği, amacı, hedefleri ve stajı işleyiş yötemi) uygulamaktadır (,,). Bu taımlamada; aa kou başlığıda verile dersler (içerik), öğrecileri çocuk cerrahisi ile ilgili hastalıkları taı ve tedavisi kousuda bilgiledirilmesi (amaç), öğrecii staj souda çocuk cerrahisi ile ilgili hastalıklarda tıbbi uygulamaları başarı ile yapabilme yeteeğie ulaşması (öğreme çıktısı, hedef) ile teorik/uygulamalı işlemler ve servis viziti (işleyiş) yer almaktadır. Bu çalışmada belirtile pla çerçeveside yıldır uygulamada ola çocuk cerrahisi stajıdaki başarı oraları ve aketler Fakültemizi iteret sitesideki souçlar doğrultusuda değerledirilerek programı daha da geliştirmek amaçlı irdelemiştir (,). Bu irdelemede temel tıp eğitimii değerledirilmeside sık kullaıla yötemlerde biri ola aketler kullaılmıştır (,). 0-0 döemi aketleri ve bua ek olarak döemide itibare yıllık süreçte döemi başarı oraları da temel iceleme alaı olarak belirlemiş ve böylelikle çocuk cerrahiside verilmesi amaçlaa hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığıı tespiti ve programı bu doğrultuda uluslararası stadartlara uygu hâle getirilmesie çalışılmıştır (,,0). Aketleri özellikle geel değerledirmede kulla-

7 Ş. Emre ve ark., Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi ıla + sorudaki souçlar, çocuk cerrahisi staj eğitimide teorik dersleri öğreciler tarafıda başarılı buluduğuu, bua karşı uygulamalı dersleri yetersiz kaldığıı göstermiştir. Öğreciler bu durumu kısa süreli bir staj olmasıda kayakladığı şeklide vurgulamıştır. Acak, öğreci sayısıı özellikle Türkçe gruplarıda 0 u üzeride oluşu uygulamalı derslerde soru oluşturmaktadır. Bu bölümde ayrıca öğrecileri ders alatıla fiziki ortamı iyi olmasıı öemsedikleri de gözlemektedir. Çocuk cerrahisi sıavıı objektivitesi kousuda öğrecilerde geel değerledirmede olumlu geri bildirim almıştır. Acak özel yazılı değerledirmede sıavı ve özelllikle sözlü kısmıı adil olmadığı yöüde vurgu yapılmıştır. Geelde öğreciler ve eğitimciler tarafıda bilgi ölçümü açısıda çok tercih edilmeye sözlü sıavlarıı çocuk cerrahisi sıavıda % 0 ağırlıkta olması, ders otlarıı dağıtılması ve sözlüü bilgisayar ortamıda yapıladırılmış olmasıa karşı, öğreci açısıda olumlu olarak vurgu almamaktadır. Bu kouya ilişki özel değerledirmede ek olarak ders otlarıı ve slaytları öğrecilere verilmesi sıav öcesi olumlu olarak geri bildirilmektedir. Çokta seçmeli ilk bölüme göre daha az yaıt verilmiş olsa da; yazılı ola özel değerledirmede, geel değerledirmede çok büyük farklılık görülmemiştir. Acak burada uygulama eksikliğii, fiziki şartları tekrar vurgulaması bu kouda programda değişiklikler yapılması gerekliliğii ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda fiziksel ortam yeilemiş (yei derslik), uygulamalı dersler ve hasta başı uygulamaları 0-0 döemide yürürlüğe sokulmuştur. Çocuk cerrahisi stajı başarı oralarıdaki değişikler bu çalışmaı verilerii görüşüldüğü öğreci söyleşileride TUS ile ilgili olduğu vurgusuu almıştır (kişisel gözlem). Bu durum so see içide geel başarı oraları ve yüksek ot oralarıda düşüş yaşaa Türkçe grubuda belirgi ortaya çıkmaktadır. Bua karşı Fakülteye daha yüksek başarı puaıyla gire İgilizce grubuda gerek başarı oralarıdaki ot yüksekliği gerekse başarı yüzdeleri bu seelik süreçte düşmemiştir. Bu durum İgilizce grubudaki öğrecileri daha başarı odaklı çalıştıklarıı ve çocuk cerrahisi stajıı Türkçe grubua göre daha öemsediklerii düşüdürmektedir. Acak bu çalışmada kör değerledirme yötemi kullaılmadığı içi bu yorum çalışma açısıda kısıtlayıcı bir faktör olup, yalızca yazarları kişisel gözlemlerie dayamaktadır. Souç olarak, yapıla aketler ve alıa tüm yazılı geri bildirimler soraki döemler içi Aabilim Dalımızda çocuk cerrahisi stajıı yapıladırmasıa ve staj programı düzelemesie yöelik revizyolar kousuda oldukça yararlı olmaktadır. Teşekkür: Çalışma grubu bu çalışmada tıp eğitimi kousudaki katkıları edeiye Doç. Dr. Özlem Serpil Çakmakkaya ve Fakültemiz İgilizce bölüm sorumlusu Prof. Dr. Öer Süzer e ve Çocuk Cerrahisi sekreteri Neşe Sömez e teşekkür eder. Kayaklar. Cha WP, Wu TY, Hsieh MS, et al. Studets view upo graduatio: a survey of medical educatio i Taiwa. BMC Medical Educatio 0;:-. Dutta S, Wales P, Fecteau A. The two-week pediatric surgery rotatio: is it time wasted. J Pediatr Surg 00;: programi_amac_hedef.pdf. Köksal S, Vehid S, Tuçkale A ve ark. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrecilerii tıp eğitimi ve mezuiyet sorası ile ilgili tutumları. Cerrahpaşa J Med ;0:-.. Poearu D, Woo M. Udergraduate pediatric surgery objectives: Goal ad reality. J Pediatr Surg ;:-. Postuma R. The pediatric geeral surgery udergraduate medical curriculum: What should medical studets lear? J Pediatr Surg ;:-.

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları Sınıf Ortalamaları ve AGNO Dağılımı 2008-2015 AGNO Dağılımı Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 10.11.2015; Sayfa

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 28-217 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı, 1., 2, ve 3. Sınıf

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 28-216 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı, 1., 2, ve 3. Sınıf Ders

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015 T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 28-215 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı, 1., 2, ve 3. Sınıf

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Sia YENAL ve ark. İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Sia YENAL, Semra ÇELİKLİ Dokuz Eylül Üiversitesi, Sağlık

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Aabilim Dalı TARİHÇEMİZ Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji aabilim dalı 1969 yılıda kurulmuştur. 1982 yılıa kadar Histoloji

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI ġ.f. TUYGAR YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 2014 T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI TIP FAKÜLTELERĠNDE MEZUNĠYET ÖNCESĠ ANATOMĠ EĞĠTĠMĠNĠN ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠMLERĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı: 4, (234-239) Laboratuarımızda İdrar Kültürleride İzole Edile Gram Negatif Bakterilerde Atibiyotiklere Direç Haka Temiz 1, Hasa Akkoç 2, Kadri Gül

Detaylı

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi JAREN 215;1(1):8-14 Özgü Araştırma / Origial Ivestigatio Bir Cerrahi Yoğu Bakım Üitesi de Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimii Etkileye Risk Faktörlerii İrdelemesi The Research o the Icidece

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2015-2016 Anket Analizi 2015-2016; Güncellenme tarihi: 08.03.2016;

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İĞDE ÜİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLEDİRME YÖERGESİ BİRİCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, öğrencilerin başarıları değerlendirilirken, başarıyı ölçmek için, gerekli

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK-ALMA ÜİVERSİTESİ LİSAS ÖLÇME VE DEĞERLEDİRME YÖERGESİ BİRİCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı, Türk Alman Üniversitesi bünyesindeki lisans programlarında

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI Bu projei temel amacı, Türkiye deki ilköğretim okullarıda atisosyal davraıģları ölemeye yöelik kültürümüze uygu ve özgü bir erke eğitim programı (BaĢarıya Ġlk Adım-BĠA) kazadırmaktır.

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

KOMBİNASYON: ve r birer pozitif doğal sayı olmak üzere r olsu. farklı elemaı r elemalı alt kümelerii sayısıa i r 2. Örek:! C(,r) = r!. r! li kombiasyou deir ve gösterilir. C(,r) = r P(,r)! = = r r! r!.

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Frequency Valid kararsızım 5 25,0 25,0 30,0 katılıyorum 9 45,0 45,0 75,0 tamamen katılıyorum

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent Nüfus Coğrafyası Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Frequency Valid Valid katılmıyorum 1 5,0 5,0 5,0 kararsızım 3 15,0 15,0 20,0 katılıyorum 12 60,0 60,0 80,0 Derste

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I 1) I. Bia türü II. Bia yaşı III. Bia sııfı IV. İşaat evi V. Yıprama oraı Türkiye de bia metrekare ormal işaat maliyet bedelleri yukarıdakilerde hagilerie göre belirleir? A) Yalız II B) Yalız III C) II

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLEDİRME YÖERGESİ BİRİCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu düzenlemenin amacı, Çukurova Üniversitesi bünyesindeki Diş Hekimliği, Tıp

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

Lise Öğrencilerinde Riskli Madde Kullanımının İncelenmesi

Lise Öğrencilerinde Riskli Madde Kullanımının İncelenmesi Araştırma makalesi Lise Öğrecileride Riskli Madde Kullaımıı İcelemesi Examiig The Risky Substace Usage I High School Studets 1 2 3 4 Hülya Karataş, Hasa Kademir, Sulta Basmacı Kademir, Reşit Akı 1- Harra

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

Okul Öncesi Yafl Grubundaki Çocuklara Verilen A z-difl Sa l Konusunda Anlatsal ve Görsel E itimin Bilgi Düzeyine Etkisi

Okul Öncesi Yafl Grubundaki Çocuklara Verilen A z-difl Sa l Konusunda Anlatsal ve Görsel E itimin Bilgi Düzeyine Etkisi Çocuk Dergisi (1):2-29, Okul Öcesi Yafl Grubudaki Çocuklara Verile A z-difl Sa l Kousuda Alatsal ve Görsel E itimi Bilgi Düzeyie Etkisi Süreyya SARVAN *, Emie EFE ** Okul Öcesi Yafl Grubudaki Çocuklara

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLEDİRME YÖERGESİ BİRİCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu düzenlemenin amacı, Çukurova Üniversitesi bünyesindeki Diş Hekimliği, Tıp

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Editör Yardımcıları/Assoc. Editors: Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz YAKINCI Öğr.Grv. Remziye AYDIN

Editör Yardımcıları/Assoc. Editors: Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz YAKINCI Öğr.Grv. Remziye AYDIN Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi İöü Üiversitesi Adıa Sahibi: Ower o behalf of İöü Uiversity: Editör/Editor: Doç.Dr.Emie ŞAMDANCI Editör Yardımcıları/Assoc. Editors: Yrd. Doç. Dr. Z. Deiz YAKINCI

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ön Lisans ve Lisans

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Araştırma / Cliical Ivestigatio DOI: 10.4274/tjod.82574 Kadıları doğum sorası foksiyoel durumları ve etkileye faktörleri belirlemesi Evaluatio of the fuctioal status of woma after childbirth ad effective

Detaylı

3. SINAV TAKVİMİ. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Uluslararası Kariyer İçin DAÜ GİRİŞ SINAVI 2010 DAÜ GİRİŞ SINAVI - 2010 A KİMLER BAŞVURABİLİR?

3. SINAV TAKVİMİ. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Uluslararası Kariyer İçin DAÜ GİRİŞ SINAVI 2010 DAÜ GİRİŞ SINAVI - 2010 A KİMLER BAŞVURABİLİR? 1. DAÜ GİRİŞ SINAVI 2010 2010-2011 Akademik Yılı, DAÜ GİRİŞ SINAVI 2010, 06 Eylül 2010 Pazartesi güü, 09:00-11:00 saatleri arasıda tek oturum halide Gazimağusa'da DAÜ Kampüsü de yapılacaktır. 2. DAÜ GİRİŞ

Detaylı

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ Psikiyatri Kliikleride Yata Hastalar ı Terapötik Geçi şleride Kulla ıla Evci izi Durumlar ı Nesri AŞTI * ÖZET Bu çal ışma, İstabul Üiversite ve Devlet Hastaesi Psikiyatri kliikleride terapötik geçi şleri

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri*

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri* ARAŞTIRMA Sağlık Meslek Lisesi So Sııf Öğrecilerii Hemşirelik Mesleğie İlişki Düşüceleri* Opiios of Seior Studets of a Vocatioal Health High School about Professio of Nursig Gül Dikeç 1, Siem Karakurt

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 016-017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 016-017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sııfı

Detaylı

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller Makale Article Sakarya Medical Joural 130 doi: 10.5505/sakaryamj.2011.68077 İdari Amaçlı Muayeeler: Acil Olmaya Aciller Examiatio for Admiistrative Purposes: No-Emerget Emergecies Our Yeşil 1, Tuba Cimilli

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Uiversity Joural of Social Sciece Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 85-96, ELAZIĞ-2009 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 4.Bölüm Tahvil Değerlemesi Doç. Dr. Mee Doğaay Prof. Dr. Ramaza Akaş Amaçlarımız Bu bölümü amamladıka sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Tahvillerle ilgili emel kavramları bilmek

Detaylı

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL

Bindokuzyüzseksekdörtten beri devam eden ayrılıkçı PKK terörünün Türkiye ye TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ ÖZEL RAPOR 21. YÜZYIL Özel Rapor 12 Mart 2013 21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ AYRILIKÇI PKK TERÖRÜNÜN EKONOMİK MALİYETİ Yazar Hakkıda Servet Mutlu 1995-1997 yılları arasıda Ege Üiversitesi de deka yardımcısı ve İktisat bölümü

Detaylı

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 200; 9(3) :9-15 Kliik Araştırma ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ 1 2 3 Necdet AYTAÇ, Hada NAHARCI, Gürsel

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent BİOCOĞRAFYA Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Valid hiç katılmıyorum 1 5,0 5,3 5,3 katılmıyorum 3 15,0 15,8 21,1 kararsızım 2 10,0 10,5 31,6 katılıyorum 10 50,0

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı