EĞLENCELĠ BĠLĠM: Bilim Merkezlerinin Ġlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞLENCELĠ BĠLĠM: Bilim Merkezlerinin Ġlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi"

Transkript

1 EĞLENCELĠ BĠLĠM: Bilim Merkezlerinin Ġlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Yasemin ÖZDEM 1 Umut ALPER 2 Hacer ERAR 2 1 GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü 2 Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi Bu araştırmanın amacı, bir bilim merkezi niteliği taşıyan Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi nde yapılan etkinliklerin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinden hangilerini ne ölçüde kazandırdığını ortaya koyabilmektir. Örneklem, Ankara da bulunan bir devlet okulunun ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Toplam 25 kişilik bu grup 8 hafta boyunca her hafta düzenli olarak Eğlenceli Bilim Merkezine gelmekte ve atölyelere katılmaktadır. Çalışmanın bilimsel süreç becerilerine ilişkin verilerini toplamak üzere Sorgulamaya Dayalı Eğitim Enstitüsü tarafından geliştirilen sorgulamaya dayalı fen eğitimi çalıştayları dikkate alınarak araştırmacılar tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçeğin ön ve son uygulaması yapılmıştır. Veri analizi nitel ve nicel olarak yapılmıştır. Böylelikle, Eğlenceli Bilim Merkezindeki etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinden hangilerini ne ölçüde geliştirdiği belirlenmiştir. 1. GĠRĠġ Bilim müzeleri ve bilim merkezleri bilimsel etkinlikleri interaktif bir şekilde yansıtması ve ilgi çekici eğitsel faaliyetleri nedeniyle fen eğitimi için tamamlayıcı merkezlerdir (Rennie, 2007). Hooper- Greenhill e (1999) göre, bilim merkezlerinin kurulması halkın bilimi anlaması düşüncesi ile doğrudan ilişkilidir. Bilimin dünyayı anlamamızı sağlayan bir anahtar olduğu düşünülürse, bilim merkezlerinin halkı bilim ile buluşturmadaki önemli rolü ortaya çıkar (Persson, 2008). Bilim ve teknolojiyi bir araya getiren bu merkezler, ziyaretçilerine etkileşimli ortamlar sağlayarak ve uygulamalı etkinlikler yaptırarak bilim müzelerinden ayrılmaktadırlar. Bilim merkezlerinde ziyaretçi bir etkinliğe katılması için davet edilir ve aktif biçimde bu etkinlik sürecine dâhil olması beklenir. Bu merkezlerin yapısı amacına ve içeriğine göre tarih boyunca farklılaşmıştır. Son yıllarda örneklerini gördüğümüz, üçüncü nesil olarak tabir edilen bilim merkezlerinin öne çıkan iki özelliği vardır: Bunlardan ilki bilim merkezlerinin çeşitli gösterilerle sağlık ve uzay gibi geniş kapsamlı konularda içerik bilgisi veriyor olmasına rağmen bu bilgilerin fen derslerindeki kazanımlara göre hazırlanmaması yani okul öğretim programlarından bağımsız olmasıdır. Bu merkezlerin ikinci özelliği ise çok sayıda bilimsel kavramı birbirinden bağımsız olarak etkileşimli gösterilerle sunmasıdır. Bu özellikleriyle, birçok çalışmada da ifade edildiği gibi, bilim merkezleri öğrencilerin bilimle yaparak yaşayarak etkileşime geçebilecekleri ve sundukları ortam nedeniyle bilimle ilgili iletişim becerilerini geliştirebilecekleri alanlar olarak faydalıdırlar (McManus, 1992; Rennie, 2001; 2007). Ancak bilim merkezlerine yöneltilen eleştirenlerden en çok tartışılanı bu merkezlerde öğrencilerin sadece eğlendikleri ve iyi vakit geçirdikleri fakat bilim adına herhangi bir eğitimsel kazanımlarının olmadığıdır (Champagne, 1975; Rennie & Williams, 2002). Ancak bu eleştirileri doğrulayacak ya da yanlışlayacak yeteri kadar araştırma yapılmamıştır. Bu eleştirileri dikkate alan yeni nesil, dördüncü nesil diyebileceğimiz günümüzde yaygınlaşan bilim merkezi anlayışı bilim eğitimine farklı bir bakış açısı getirmiştir. Örneğin, bazı bilim merkezleri üniversiteler bünyesinde kurulmakta ya da çocuk üniversiteleri adı altında yapı değiştirmektedir. Dünyada 95 ülkede örnekleri bulunan bu merkezlerde ve çocuk üniversitelerinde yapılan bilim eğitiminin daha anlamlı olması adına amfilerde yürütülen sunum merkezli dersler, aktivite destekli dersler, çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar, tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar ve yıl boyunca aynı alanda yürütülen dersler veya modüller gibi programlar yürütülmektedir. Yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubu ve koşullara göre farklı amaçlara yönelik olarak uyarlanmaktadır (Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, 2011). Yaşanan tüm bu deneyimler, ziyaretçinin dünyaya bir bilim adamının bakış açısı ile bakmasını sağlamakta, bilimsel düşünme tarzının tohumlarını atmakta ve bilim ile teknolojiye karsı izleyicide sempati kazandırmaktadır (Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliği [ASTC], 2008). Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi bu programları geliştiren ve uygulayan bilim merkezlerinden biridir. Merkezin amacı düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma ve geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün

2 yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak bilim merkezinde TÜBİTAK bilim ve toplum projeleri yürütmek, ilköğretim öğrencileri ile Eğlenceli Bilim Atölye çalışmaları yapmak, anaokulu öğrencileri ile Fen ve Doğa Atölye çalışmaları yapmak, lise ve ilköğretim öğrencileri ile LEGO Robot Tasarım ve Programlama Atölye çalışmaları yapmak, Kış ve Yaz Bilim Parkı düzenlemek gibi programlar yürütülmektir. Bunun yanında bir üniversite bünyesinde bulunmanın avantajlarından yararlanarak üniversite olanaklarını halk ve bilimi buluşturmak için kullanmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda üniversitenin farklı bölümlerindeki öğretim görevlileri yürütücülüğünde ilköğretim ve lise öğrencileri için çeşitli atölyeler açılmaktadır. Bu atölyeler üniversitenin ilgili bölümlerindeki laboratuarlarında gerçekleştirilerek öğrencilere farklı deneyimler yaşatmaya çalışılmaktadır. Literatürde mevcut olan eleştiriler göz önüne alınarak ve Eğlenceli Bilim Merkezi nin amaçları ve uygulamaları göz önünde bulundurularak bu araştırmada genel amaç bilim merkezlerinin günümüzde görülen yapılanmasının ve bu yapılanma dâhilinde yürütülen programların öğrencilerin bilim eğitimine katkısını araştırmaktır. Daha ayrıntılı olarak bu çalışmada, bir bilim merkezi niteliği taşıyan Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi nde yapılan etkinliklerin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinden hangilerini ne ölçüde geliştirdiğini ortaya koyabilmek amaçlanmaktadır. 2. YÖNTEM 2.1. Örneklem Örneklem, Ankara da bulunan bir devlet okulunun ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrenciler okul aracılığıyla yapılan duyurularla gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Toplam 25 öğrenciden oluşan grup 8 hafta boyunca her hafta düzenli olarak iki saat Eğlenceli Bilim Merkezine gelmiş ve hazırlanan atölyelere katılmıştır Atölye Uygulama Süreci Öğrencilere uygulanan 8 haftalık eğitim programı çeşitli fen ve matematik konularını içermektedir. Her atölyede seçilen fen veya matematik konusu ile ilgili bir proje yapılmaktadır. Atölyeler, alan uzmanları tarafından hazırlanmış ve Eğlenceli Bilim Merkezinde uygulanmıştır. Atölye yürütücüsü her atölyenin başında öncelikle seçilen fen veya matematik konusu hakkında kısa teorik bilgi verir. Bu süreç yaratıcı drama teknikleri, konu hakkında küçük deneyler, öğrencilerin ilgisini çekecek görseller ve soru-cevap yöntemleri ile zenginleştirilmiştir. Teorik bilginin ardından, işlenen fen veya matematik konusuna paralel olarak seçilen proje öğrencilere tanıtılır. Projenin temel aldığı fen veya matematik konusu ile ilişkisi, projenin nasıl yapılabileceği, projenin yapım sürecinde hangi malzemelerin kullanıldığı tartışılır. Bu süreçte öğrenciler atölye sonunda yapılacak olan projeye ulaşmak için hangi yöntemlerin ve basamakların izleneceği konusunda fikir sahibi olurlar. Böylece teorik bilgiyle pratik bilgi sentezlenmiş olur. Atölyelerin diğer önemli bir özelliği de büyük çoğunlukla kolay bulunan malzemeler, mutfak malzemeleri ve atık malzemelerden yararlanılarak yapılabilmesidir. Bu sayede, bilim artık öğrenciler için kolay ulaşılabilen ve her yerde uygulanabilen bir hal alır. Böylece öğrenciler bilimi her yerde ve her koşulda yapmak konusunda teşvik edilmiş olur. Yukarıda anlatılan yöntemler izlenerek uygulanan 8 haftalık etkinlik planı Tablo 2.1. de verilmiştir. Buna göre öğrenciler fizik, kimya ve biyoloji alanlarından en az bir etkinliğin yapıldığı programa dâhil olurlar Veri Toplama Aracı Çalışmanın bilimsel süreç becerilerine ilişkin verilerini toplamak üzere merkezi Amerika da bulunan Sorgulamaya Dayalı Eğitim Enstitüsü tarafından geliştirilen sorgulamaya dayalı fen eğitimi çalıştayları dikkate alınarak araştırmacılar tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçekte 3 açık uçlu ve 3 çoklu seçmeli (birden fazla doğru cevap şıkkı içerebilen soru tipi) olmak üzere ilköğretim 3. sınıf hayat bilgisi öğretim programında bulunan bilimsel süreç becerilerini kapsayan 6 soru bulunmaktadır. İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi öğretim programında yer alan bilimsel süreç becerileri soru sorma, gözlem yapma, tahmin etme, veri toplama, verileri kaydetme, verileri düzenleme, verileri açıklama, araştırma sonuçlarını sunma olarak belirtilmiştir (MEB, 2009). Belirtilen bilimsel süreç becerilerinden soru sorma becerisi ölçekteki 4. soru ile; gözlem yapma becerisi ölçekteki 1. soru ile; tahmin etme becerisi ölçekteki 2. soru ile; veri toplama becerisi ölçekteki 5. soru ile; verileri düzenleme ve kaydetme becerileri ölçekteki 6. soru ile ve araştırma sonuçlarını sunma becerisi ölçekteki 3. soru ile

3 ölçülmektedir. Ölçek yalnızca bilim merkezindeki programı bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye olan katkısı bakımından değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. İçerik ve yapı geçerliği için fen bilgisi eğitimi uzmanlarından (üniversite öğretim üyeleri) ve öğretmenlerden görüş alınmıştır. 8 haftalık süreç sonunda ölçek uygulaması tekrarlanmış ve veri analizi nitel ve nicel olarak gerçekleştirilmiştir. Tablo 2.1 Etkinlik Planı Haftalar Atölyenin Adı Atölyenin Ġçeriği 1. hafta Ayna Oyunları ve Kaleydoskop Yapımı Aynaların kullanım yerleri Ayna çeşitlerinin (tümsek, çukur ve düz) ve oluşturdukları görüntülerin incelenmesi Aynada oluşlan simetrik görüntü İkili, üçlü ve daha çok aynada görüntü oluşumu 2. hafta Rüzgâr Gülü ve Kalorifer Süsü Yapımı Rüzgâr nasıl oluşur? Türkiye deki rüzgârlar hangileridir? Hava akımı nasıl oluşur? 3. hafta Taraftar Düdüğü Yapımı Sesin özellikleri Sesin farklı ortamlarda yayılması Sesin oluşması için gerekli olan önkoşullar nelerdir? Sınıflandırılma nedir, neden 4. hafta Sihirli Sıvılar yapılır? Asit ve bazın özellikleri nelerdir? Günlük hayatımızda asit ve bazlar 5. hafta Çok Renkli Taç Yapımı Elektrik evlerimize nasıl gelir? Bir elektrik kaynağı olan pilin çevreye olan zaraları nelerdir? Elektrik devresi nedir, elemanları nelerdir, nasıl kurulur? 6. hafta Hışır Naylondan Afişler Tasarlayalım Geri dönüşüm ve yeniden kulanım nedir? Neden geri dönüşüm ve yeniden kullanım yapmalıyız? Çevremizdeki yeniden kullanım örnekleri nelerdir? 7. hafta Escher in Kaleydo döngüsünün Yapımı Çevremizi nasıl algılarız? Çevremizi algıladığımız duyular ne kadar güvenilirdir? Escher kimdir, eserleri nasıldır? Göz yanılması ile ilgili görsellerin incelenmesi Büyüteçlerle bahçemizi 8. hafta Çimlenme Ekranı Yapımı keşfedelim Bitkilerin bölümleri nelerdir? Bitkiler büyümek için neye ihtiyaç duyar? Çimlenme nedir?

4 2.4. Verilerin Analizi Verilerin nicel analizinde çoklu seçmeli sorulara verilen yanıtların sıklığı (frekansları) ve öğrencilerin bir şıkkı hangi sıklıkta seçtikleri yüzde olarak hesaplanmıştır. Bu veri öğrencilerin program öncesi ve sonrasında hangi yanıtları doğru bulduklarına ilişkin fikir vermektedir. Örneğin 1. soruda öğrenciler doğru olan bir şıkkı program öncesinde daha az sıklıkla işaretliyor ve program sonrasında daha yüksek sıklıkla işaretliyor ise bunu gelişme olarak değerlendirebilmek üzere iki ölçüt göz önüne alınmıştır. İlk önce kaç öğrencinin bu yanıtı seçtiği yüzde olarak belirlenmiş, eğer yüzde olarak farklılık yaklaşık iki kat düzeyinde ise kişi sayısı olarak bakılmıştır. Bunun sebebi programa dâhil olan öğrenci sayısının az olması, dolayısıyla büyük fark gibi görünen yüzdelerin yanıltıcı olma olasılığının yüksek olmasıdır. Ölçekte açık uçlu sorular için iki araştırmacı bağımsız olarak kodlama yaptıktan sonra karşılaştırma ve yeniden kodlama yapılmıştır. Yapılan ikinci kodlamada %98 oranında benzer kodlama yapılmıştır. Buna göre öğrencilerin yanıtları her bir soru için kategorilere ayrılmıştır. Aşağıda bu kategorilere ilişkin sonuçlar sunulmaktadır. 3. BULGULAR Bu bölümde ilköğretim 3. Sınıf öğrencilerinden oluşan 25 kişilik öğrenci grubunun bilim merkezinde geçirdiği 8 haftalık program öncesinde ve sonrasında bilimsel süreç becerilerinde oluşan gelişim ve değişimleri izlemek üzere uygulanan ölçeğe ait bulgular sunulmaktadır. Son uygulamada kişi sayısı bir azalarak 24 olmuştur. Bulgular her bir soru için ayrı olarak sunulmuştur. Bütünsel değerlendirme tartışma ve yorum başlığı altında verilmiştir. 1. Soru: Gözlem yapma becerisi Bu soruda öğrencilerden bir mumu yakmadan önce ve yaktıktan sonra gözlemlemeleri istendiğinde öğrencilerin hangi gözlem davranışını (bakma, koklama, dokunma, dinleme, tatma) göstereceklerini tayin etmeleri beklenmektedir. Bu soru gözlem ile öğrencilerin hangi tür davranışı algıladıklarını ortaya koymak ve bu davranış biçiminin bilim merkezinde yapılan program sonrası nasıl şekillendiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçekte öğrencilere sorunun birden fazla doğru cevabı olabileceği belirtilmiştir. Buna göre öğrencilerin ilk ve son uygulamada ölçeğe verdikleri cevapların yüzdesi Tablo 3.1. de sunulmaktadır. Tablo soru gözlem yapma becerisine ait öğrenci cevapları Soruya ait cevap şıkları: Muma bakarım Mumu koklarım Muma dokunurum Mumu tadarım Mumun sesini dinlerim Şıkkın İlk uyg. 21 (%84) 10 (%40) 14 (%56) 0 (%0) 7 (%28) seçilme sıklığı: Son uyg. 24 (%100) 21 (%88) 19 (%79) 1 (%4) 9 (%38) Tablo 3.1. de sunulan verilere göre öğrencilerin gözlem yapma becerisi olarak algılarının birden çok davranışı kapsayacak şekilde değiştiği belirlenmiştir. Öğrenciler bakma davranışına yoğunlaşmanın (%84-%100; ilk, son) yanı sıra koklama (%40- %88) ve dokunma davranışlarını (%56- %79) da vurgulamışlardır. Tatma (0-1 kişi) ve dinleme davranışları (7-9 kişi) belirgin bir fark göstermemektedir. 2. Soru: Tahmin etme becerisi Bu soruda öğrencilere bir gözlem sonucu sunulmuş (birbirine ekli aynalarda aynalar arası açının arttığında aynalar arasındaki cismin görüntü sayısının azalması) ve bu gözlem sonucuna dayanarak benzer başka bir durum için (aynalar arasındaki açının azaltılması) nasıl bir gözlem sonucu olacağını tahmin etmeleri istenmiştir. Bu soru ile öğrencilerin elde var olan gözleme dayanarak ilişkili bir başka gözlem hakkında tahmin yürütme becerisi belirlenmeye çalışılmaktadır. Öğrencilere bu soruda birden fazla doğru cevap olabileceği bilgisi verilmemiştir. Buna göre öğrencilerin ilk ve son uygulamada ölçeğe verdikleri cevapların yüzdesi Tablo 3.2. de sunulmaktadır.

5 Tablo soru tahmin yürütme becerisine ait öğrenci cevapları Soruya ait cevap Görüntü sayısı şıkları: değişmez Şıkkın seçilme sıklığı: Görüntü sayısı artabilir Görüntü sayısı azalabilir Bilmiyorum Görüntü sayısına olacağını bilemeyiz İlk uyg. 11 (%44) 4 (%16) 1 (%4) 2 (%8) 1 (%4) Son uyg. 20 (%88) 6 (%25) 1 (%4) 1 (%4) 2 (%8) ne Tablo 3.2. de sunulan verilere göre öğrencilerin doğru tahmin yürütme becerisi belirgin ölçüde değişiklik göstermiştir. Doğru tahmin yürüten öğrenci yüzdesi iki kat artmıştır (%44-%88). Diğer yandan uygulamada bu anlamda değişiklik oluşturulamayan ulaşılamamış öğrenciler de mevcuttur (bkz. diğer cevap şıkları). 3. Soru: Araştırma sonuçlarını sunma becerisi Bu soruda amaç öğrencilerin araştırma sonuçlarını sunma konusundaki becerilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla öğrencilerden bir araştırmaya ait sonuçlarını paylaşmaları istenmiş ve bu paylaşım için nasıl bir sunum yöntemi tercih edecekleri sorulmuştur. Öğrencilere birden fazla cevap şıkkı işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. Burada hedeflenen öğrencilerin sunum için birçok farklı yol yöntem deneyebileceklerini fark etmeleridir. Bu nedenle bilmiyorum haricindeki tüm seçenekleri seçmeleri beklenmektedir. Buna göre öğrencilerin ilk ve son uygulamada ölçeğe verdikleri cevapların yüzdesi Tablo 3.3. de sunulmaktadır. Tablo soru araştırma sonuçlarını sunma becerisine ait öğrenci cevapları Soruya ait cevap Bir kâğıda Bir kâğıda Göstermeden Sınıf önünde Bilmiyorum şıkları: çizme ve yapıştırma ve anlatma göstererek gösterme gösterme anlatma Şıkkın İlk uyg. 15 (%60) 21 (%84) 3 (%12) 17 (%68) 1 (%4) seçilme sıklığı: Son uyg. 21 (%88) 23 (%96) 7 (%29) 23 (%96) 0 (%0) Tablo 3.3. de sunulan verilere göre öğrencilerin araştırma sonuçlarını sunma becerilerinde belirgin bir algı farkı oluştuğu söylenebilir. Özellikle görsel olarak sunum yapmayı içeren tüm seçeneklerin öğrenciler tarafından ilk teste kıyasla belirgin biçimde daha fazla tercih edilmiş olması (%60-%88; %84-%96; %68-%96) olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca daha fazla sayıda öğrenci göstermeden anlatma seçeneğinin de bir sunum yöntemi olarak tercih edilebileceğinin farkına varmıştır (%12-%29, 3-7 kişi). 4. Soru: Soru sorma becerisi Soru sorma becerisini ölçmeye yönelik 4. soru açık uçlu bir sorudur. Soruda bir gözlem sonucu paylaşılmış ve bu gözlem ile ilişkili olarak öğrencilerden üç soru yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar iki yönde değerlendirilmiştir. İlk olarak öğrencilerin araştırılabilir kaç tane soru yazabildiklerine bakılmıştır. Buna göre ilk uygulamada toplam 10 öğrenci 1 tane; 2 öğrenci 2 tane; 1 öğrenci 3 tane araştırılabilir soru yazmış, toplam 3 öğrenci ise araştırılabilir ya da araştırılamaz hiç soru yazmamıştır. Son uygulamada 3 tane araştırılabilen soru yazabilmiş öğrenci hiç yoktur ancak 9 öğrenci 1 tane, 4 öğrenci ise 2 tane araştırılabilir soru yazmıştır. Sonuçlar araştırılabilir soru sorma becerisi bakımından bir gelişmeye işaret etmemektedir. İkinci olarak sorulan soruların niteliği açısından bir değerlendirme yapılmıştır. Buna göre ilk uygulamada öğrenciler araştırılabilir soru yazmaları istendiğinde başka bir gözlem yapmaya yönelik, gerçek dışı veri içeren, gözlem ortamını değiştiren, bilimsel olmayan sorular yazabilmekte ya da soru cümlesi oluşturamamaktadırlar. Son uygulamada ise bilimsel olmayan soru olmaması sevindiricidir ancak öğrenciler başka gözlem yapmayı gerektirecek yönde sorulara yönelmişlerdir. Fakat her

6 halükarda bu durum soru sorma becerisi açısından bilimsel olarak araştırılabilir sorular sorma anlamında bir gelişmeye işaret etmektedir. Bilimsel olarak araştırılabilir ve aynı zamanda doğrudan verilen gözlem ile ilgili soruya örnek olarak Ü.K.: Konserve kutusu dışında neden (nasıl) su damlacıkları oluşuyor? sorusu verilebilir. Bilimsel olarak araştırılabilir ancak doğrudan verilen gözlem ile ilgili olmayan soruya örnek olarak Ü.B.: Buz nasıl suya dönüştü? verilebilir. 5. Soru: Veri toplama becerisi Öğrencilerden bu soruda bir deney durumuna ait veri toplama sürecini organize etmeleri istenmiştir. Öğrenciler bir sarkacın daha uzun bir ip ile aynı sürede kaç defa salınım yapacağını bulmak için bir yol önereceklerdir. Bu amaçla öğrenciler cümle başlangıçları ile yönlendirilmişlerdir. Örneğin ilk önce şöyle yaparım, daha sonra şöyle yaparım gibi başlangıç ifadeleri verilmiş ve bu ifadeleri tamamlamaları istenmiştir. Böylece öğrencinin bir deney için veri toplama sürecini kendisi planlaması beklenmektedir. Bu soruda öğrencilerin bir değişkeni değiştirerek ve bir değişkeni kontrol ederek veri toplama için nasıl bir yol izledikleri değerlendirilmiştir. Buna göre ilk uygulamada veri toplama sürecini tam olarak planlayabilen 4 öğrenci, yarın da olsa planlama yapan (değişkenlerden birini doğru olarak belirleyebilen ve sürece dâhil eden) 5 öğrenci, hiçbir planlama yapmayan 8 öğrenci vardır. Son uygulamada tam olarak planlayabilen öğrenci sayısı 3 öğrenci olmuş ancak olumlu olarak değerlendirilebilecek bir durum olarak 10 öğrenci yarım da olsa bir veri toplama süreci planlayabilmiştir. Hiçbir planlama yapamayan öğrenci sayısı 2 ye düşmüştür. Öğrencilerin yaptıkları planlamalarda deneyle ilgisiz değişken ya da yöntem içeren veri toplama sayısı 5 den 8 e yükselmiştir. Veri toplama yerine bazı öğrenciler ilk (5 öğrenci) ve son uygulamada (4 öğrenci) sonuç tahmini yapmışlardır. Bu öğrencilere veri toplama becerisi yönünden ulaşılamamış olduğu aşikârdır. 6. Soru: Verileri düzenleme ve kaydetme becerileri Altıncı soruda bir deneye ait veriler (bir oyuncak kurmalı oyuncak arabanın belli bir sürede farklı zeminlerde aldığı mesafe) düzensiz olarak düz yazı biçiminde bir anlatımla öğrencilere sunulmuştur. Öğrencilerden bu verileri verilen kategorilere (kurma sayısı, zemin türü, süre ve gidilen mesafe) göre düzenlemeleri istenmiştir. Öğrencilerden bu soruda ellerindeki verileri tablo ya da benzeri biçimde düzenlemeleri ve kaydetmeleri beklenmektedir. Soruda öğrencilerin böyle bir düzenleme yapıp yapamadıklarına ve verileri doğru şekilde kaydedip kaydedemediklerine bakılmıştır. Buna göre öğrencilerin tamamına yakınının (2 öğrenci hariç) ilk ve son uygulamada verileri tablo veya benzeri biçimde düzenleme becerisi kazandırılamadığı ortaya çıkmıştır. Ancak olumlu bir değişim olarak öğrenciler ilk uygulamaya kıyasla (4 öğrenci) verilerin tamamını son uygulamada (10 öğrenci) kaydetmişlerdir. Öğrenciler tarafından genellikle verileri düzenleme biçimi olarak düz yazı ve aynı türden bilgileri bir madde işareti yanında toplama gibi yöntemler tercih edilmiştir. Verilerin tamamının kaydedilerek düz yazı biçiminde düzenlendiği ifadeye örnek olarak N.T.-ilk uygulama: Bu arabayı 3 defa kurdu. Arabayı ilk düz bir yere koyup götürdü sonra halıya koydu öyle götürdü. Halı yok iken 5 saniye gidiyor. Halı var iken 3 saniye gidiyor. Halı yok iken 2 metre gidiyor. Halı var iken 1 metre gidiyor. verilebilir. Verilerin bir kısmının kaydedilerek madde işaretleri ile düzenlendiği ifadeye örnek olarak C.Y.- ilk uygulama: 1. 2 kere 2. yer düzlemine 3. 5 saniye ve 3 saniye 4. 1 ya da 2 metre 4. TARTIġMA ve YORUM Bilim merkezleri fen ve matematik eğitimi için okullara tamamlayıcı destek veren merkezlerdir. (Rennie, 2001; 2007). Ancak bilim merkezlerine yöneltilen eleştirenler bu merkezlerde eğitsel anlamda öğrencilerin kazanımlarının olmadığı yönündedir (Champagne, 1975; Rennie & Williams, 2002). Oysa bilim merkezlerinin eğitsel kazanımlarına yönelik araştırmalar çok sınırlıdır. Bu yöndeki

7 araştırma eksikliğinin bir ölçüde giderilmesini sağlamak ve bilim merkezlerinin bilimsel süreç becerileri açısından öğrencilere kazandırdığı artıları değerlendirmek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma araştırmaya yönelik olmayan bilim merkezinin dönemsel olarak yürüttüğü bir program çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya yönelik olmayan ifadesiyle kastedilen programın araştırma amaçlı oluşturulmadığı, rutin uygulanan bir program olduğudur. Böyle bir program dâhilinde bir devlet okulunda ilköğretim 3. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile yapılan çalışmada öğrencilerin hayat bilgisi öğretim programında yer alan bilimsel süreç becerileri değerlendirilmiştir. Değerlendirilen bilimsel süreç becerilerine ilişkin olarak öğrencilerin gözlem yapma, tahmin yürütme ve araştırma sonuçlarını sunma becerilerinde sürecin sonunda olumlu yönde değişim oluştuğu gözlenmiştir. Ayrıca öğrenciler nitel değerlendirmelerde soru sorma, veri toplama, verileri kaydetme ve düzenleme becerilerinde çok belirgin olmasa da bir değişim göstermişlerdir. Sonuçların değerlendirilmesinde uygulanan programın niteliği göz önünde bulundurulmalıdır. Program özellikle bilimsel süreç becerilerini geliştirme hedefine yönelik hazırlanmadığından gözlemlenen değişimlerin rutin bir bilim merkezi etkinliği çerçevesinde olumlu gelişmeler olduğu söylenebilir. Program içinde yer alan etkinlikler yalnızca olanakları kısıtlı öğrencilerin bilime ulaşmalarını kolaylaştırmak ve bilimi sevdirmesiyle kalmayıp öğrencilerde eğitim açısından bilimsel süreç becerilerini desteklemesi bakımından kazanım sağlamaktadır. Bu çalışmada gözlemlenen olumlu sonuçların daha belirgin hale getirilmesi ve bilim merkezlerinde yapılan etkinliklerin belirli amaçlara göre gruplanarak eğitsel kazanımları da hedeflemesi yönünde yapılacak çalışmaların, bilim merkezlerinin toplumdaki rolünün anlaşılması ve eğitsel olarak verimlilik sağlamaları açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.

8 KAYNAKLAR: Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi (2011). Tarihçe tarihinde adresinden alınmıştır. Champagne, D. W. (1975). The Ontario Science Center in Toronto: Some impressions and some questions. Educational Technology, 15(8), Greenhill, Hooper, E. (1999). Müze ve Galeri Eğitimi, (Çev. Meltem Örge Evren Emine Gül Kapçı), Yay. Haz: Prof. Dr. Bekir Onur, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No:4, Ankara. McManus, P. M. (1992). Topics in museums and science education. Studies in Science Education, 20, Persson, P. (2008). The Totonto Decleration tarihinde adresinden alınmıştır. Rennie, L. J. (2007). Learning science out of school. S. K. Abell & N. G. Lederman (Editörler), Handbook of Research on Science Education. London: Lawrance Erlbaum Assoc. Rennie, L. J. (2001). Communicating science through interactive science centers: A research perspective. S. Stocklmayer, M. Gore, & C. Bryant (Editörler), Science Communication in Theory and Practice, , Dordrecht, Hollanda: Kluwer Academic. Rennie, L. J. & Williams, G. F. (2002). Science centers and scientific literacy: Promoting a relationship with science. Science Education, 86,

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK : AĞ İŞLETMENİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK : ANİMATÖR MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, kişilerin hoş, eğlenceli

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları

Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları Yaz Stajı I (ME 399) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı I ME 399 Güz 0 0 0 0 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II ENG 302 Bahar 3 0 0

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ )

(ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) (ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ) Ne Zaman Kurulduk? Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi (Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi) 30 Ocak 2012 Tarihli ve 28189 Sayılı Resmî Gazete ilanı

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları Uygulamalı Grafik II (PR 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygulamalı Grafik II PR 326 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ *Akı, F.N., * Alsan, S., **Gürel, Z., * Muştu, C, *Oğuz, O. I. GİRİŞ Eski çağlardan bu yana matematik işlemlerini kolaylaştırmak

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ. (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ. (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (Fen ve Teknoloji - Fizik, Kimya, Biyoloji - ve Matematik) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI YİBO-5 ÇALIŞTAY 2011-1 GRUP ORİJİN PROJE ADI DEFİNE AVCISI PROJE EKİBİ Hikmet

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMU 475 Makine Laboratuvarı Programın Adı: Makine Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

CIK. çocuklar için K O D L AM A

CIK. çocuklar için K O D L AM A CIK çocuklar için K O D L AM A 4ya+ ş Başaran Bilişim Akademisi 17 yıllık tecrübesini BaşaranCIK ile genç nesillere aktarıyor. Türkiye de Özel Bilisim Eğitimleri kategorisinde bir ilk olan Çocuklar İçin

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1 ZORUNLU DERSLER 0.07.01 Sayın Velimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 5.06.01 tarih ve 69 Sayılı kararı doğrultusunda öğrencilerimizin 01-013 eğitim-öğretim yılında alacağı

Detaylı

VII 0 0 6 0 0 3 9. Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

VII 0 0 6 0 0 3 9. Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 406 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi MFGE 420 Bahar 3 0

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitim: Lisans Programları Fizik Öğretmenliği (MF-2) Kimya Öğretmenliği (MF-3) Matematik Öğretmenliği (MF-1)

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Araştırma Yöntemleri (TUR 555) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri (TUR 555) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri (TUR 555) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri TUR 555 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

PROGRAMLAMA EĞĠTĠMĠ. Scratch ile Programlama, Elektronik Uygulamalar ve Robotik Eğitimi

PROGRAMLAMA EĞĠTĠMĠ. Scratch ile Programlama, Elektronik Uygulamalar ve Robotik Eğitimi PROGRAMLAMA EĞĠTĠMĠ Scratch ile Programlama, Elektronik Uygulamalar ve Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ile birlikte bu teknolojiler eğitim ortamlarında daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Detaylı

Bilimsel Oyuncak Tasarımı (EUT453) Ders Detayları

Bilimsel Oyuncak Tasarımı (EUT453) Ders Detayları Bilimsel Oyuncak Tasarımı (EUT453) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilimsel Oyuncak Tasarımı EUT453 Her İkisi 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı