ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı, Gelişimi ve Önemi"

Transkript

1 ALIŞVERİŞ MERKEZİ TÜKETİCİLERİNİN TATMİNİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Metehan TOLON Gaz Ü. İİBF İşletme Bölümü Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Gaz Ü. TTEF Blgsayar Uygulamaları Eğtm Bölümü ÖZET Organze alış verş merkezler çok sayıda perakendecy, departmanlı mağazaları, yyecekçecek, tyatro salonu, snema ve banka gb çok farklı şletmeler br arada bulunduran, mmar br bütünlüğü bozmadan m 2 ye kadar değşeblen büyüklüğe sahp, yönetm tek yerden yapılan alışverş kompleksler olarak tanımlanablr. Alışverş merkezlernn sayıları gderek artış göstermektedr. Alışverş merkezler yönetmler tüketclere y hzmet edeblmek ve tüketclerce terch edleblmek çn brçok faalyetler gerçekleştrmektedrler. Bu çalışmada alışverş merkezlernn faalyetlernn tüketclernn tatmn düzeyne etks yapay snr ağları yöntemyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Alışverş Merkezlernn Tanımı, Gelşm ve Önem Toplumsal gelşme ve tüketc beklentlerne paralel olarak gelşen alış verş alışkanlıkları, özellkle son otuz yıl çersnde organze alış verş merkezlerne olan lgy artırmıştır. Gelşen ve değşen tüketc stek / terchlerne paralel olarak, organze alış verş merkezler özellkle son yrm yıl çnde ülkemzde öneml br yere sahp olmuşlardır. Farklı br perakendeclk anlayışı sunan ve br çok farklı fırsatı br arada sunan bu merkezler, tüketc beklentlernde de değşklkler meydana getrmştr (Aktepe,2008:2). Organze alış verş merkezler çok sayıda perakendecy, departmanlı mağazaları, yyecekçecek, tyatro salonu, snema ve banka gb çok farklı şletmeler br arada bulunduran, mmar br bütünlüğü bozmadan m 2 ye kadar değşeblen büyüklüğe sahp, yönetm tek yerden yapılan alışverş kompleksler (Oppewall ve dğ. 2000,453) olarak tanımlanablr. Alışverş merkezlernn ortaya çıkmasına ve gelşmesne etk eden bazı faktörler şunlardır. - Ekonomk gelşmeye bağlı yükselen gelr düzey ve yaşam standardının yükselmes, - Artan genç ve çalışan kadın nüfusu, - Nüfus artışı sonucunda yaşamın şehr merkezler dışına kayması, - Otomobl sahplğndek artışlar ve kred kartı kullanımın yaygınlaşması, - Breyn zaman kısıtı nedenyle tüm alışverşn aynı çatı altında br kerede yapma steğ, - Alışverş merkezlernn tüketclere sağladığı pskolojk ve sosyo-kültürel faydalar, - Alışverş merkezlernn uyguladığı tutundurma faalyetlerndek başarılar. Organze alışverş merkezlernn tarhsel gelşmne bakıldığında lk örneklern Amerka Brleşk Devletlernde 1920 lerden tbaren ortaya çıktığı görülmektedr. Blnen lk alışverş merkezler ABD de Phladelpha eyaletnn Kansas Cty şehrnde açılan Frekansry Club Plaza ve Dallas ta açılan Hghland Park Shoppng Vllage dr (Babn, 1996,205) (Fnn, 1996:428). Türkye de se alışverş merkezlernn açılması 1980 l yılların sonuna rastlamaktadır. Ülkemzde açılan lk alışverş merkez 1988 yılında İstanbul Ataköy de açılan Gallera dır (Aktepe, 2008:2). Alışverş merkezlernn yaygınlaşması tüketclerde yen br alışverş kültürü oluşturmuştur. Alışverş merkezler artık sadece alışverş merkez olmaktan çıkıp yaşam merkezler haln almaya başlamıştır.

2 Alışverş merkezlernn sayıları gderek artış göstermektedr. Alışverş merkezler yönetmler tüketclere y hzmet edeblmek ve tüketclerce terch edleblmek çn brçok faalyetler gerçekleştrmektedrler. Tüketcler en çok ve en y tatmn edeblen alışverş merkezler rekabete dayanıp ayakta kalablecek dğer alışverş merkezlerne göre üstünlük sağlayableceklerdr. Tüketc Tatmn Tüketc tatmn breylern mal ve hzmetten algıladıkları performans le kend beklentler arasındak lşk olarak tanımlanmaktadır. Yazarlara göre tüketc tatmn kavramı tüketc beklentlernn br fonksyonudur. Tüketcnn ürünle lgl tecrübeler beklentlernden yüksek se o tüketc tatmn olmakta, düşük se tatmn olamamaktadır (Schffman ve Kanuk, 2004: 14 15). Br bütün olarak ele alındığında tüketc tatmn tanımlarının genel anlamda üç özellk üzernde durduğu görülmektedr. Bunlar: 1) Tüketc tatmn duygusal ya da kavramaya dayalı br tepkdr, 2) Tepk beklentlerle ya da tüketm tecrübeleryle lgl br noktaya odaklanır, 3) Tepk tüketmden sonra ya da karardan sonra belrl br zamanda ortaya çıkar. Bu blgler ışığında tüketc tatmnn; tüketclern satın alma önces beklentler le satın alma sonrası tecrübeler arasındak farkın az olması, dolayısıyla şletmenn tüketc beklentlern ürettğ mal ve hzmetlerle etkn br şeklde karşılaması ve hatta bunun üzerne çıkması olarak tanımlamak mümkündür. Tüketc Tatmn Ölçümü Tüketc tatmn ölçümü şletme yönetcler ve akademsyenler tarafından üzernde hassasyetle durulan konular arasındadır. Bu sebeple özellkle şletmeler tarafından tüketc tatmn ölçümler etkn olarak yürütülmeldr. Flanagan ve Fredercks (1993: 245) tüketc tatmn ölçümlernn etknlğnn artırılması çn 6 aşamalı br süreç önermşlerdr: 1) Araştırma amacını ortaya koymak, 2) Tüketclern steklern keşfetmek, 3) Öneml htyaçlar konusundak yargıları yönetmek, 4) Kaltey yükseltecek aşamalar çeren hareket planını oluşturmak, 5) Malları, hzmetler ve örgütü daha y hale getrmek, 6) Sonuçları denetlemek. Tüketc Tatmn Ölçüm Yöntemler Tüketc tatmn ölçümü şletmeler açısından hayat öneme sahp olmakla beraber oldukça zor çalışma türüdür. Bu zorlukların en başında tüketclern açıklanması zor davranışlar göstermes gelmektedr. Aynı zamanda verlern karmaşıklığı da dğer br zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlara rağmen tüketc tatmn araştırmaları her şletme tarafından etkn yürütülmes gereken araştırma türlerndendr. Çalışmalar, özellkle tüketc tatmnnn daha etkn ve objektf ölçülmesne yönelk yöntemlern tesptne yönelk olmaktadır. Yapılan lteratür ncelemesnde tüketc tatmnnde; Churchll ve Surprenant (1982) Varyans analz ve F-test, Percy ve Morgan (1995) Faktör analz ve Korelasyon, Löthgren ve Tambour (1996) Ver Sarmalama Analz (parametrk olmayan br doğrusal programlama yöntem), Hallowell (1996) Regresyon, Söderlund (1998) Faktör analz, Hackl ve Westlund (2000) Yapay snr ağları, Bowen ve Chen (2001) Frekans analz, Daves vd (2001) Yapay snr ağları, Wele vd (2001) Faktör analz, Varyans Analz, Mhels vd (2001) MUSA model, Yeung vd (2002) Regresyon analz, Hesselnk vd (2002) Faktör analz, Dholaka ve Morwtz (2002) Regresyon analz, Bortkowsk ve Llosa (2004) Çft kademel hartalama, smulasyon yöntem, ödül ceza farklılığı analz, uygunluk analz, Lao ve Chang (2005) Faktör analz, Korelasyon, T-Test kullanmışlardır. Çörek (2003: 27 52) se en sık rastlanan tüketc tatmn ölçüm yöntemlern şu şeklde sıralamıştır:

3 - Çoklu Lnear Regresyon Analz - Korelasyon Analz - Faktör Analz - Kümeleme Analz - Çok Boyutlu Ölçekleme - Karar Ağacı - Yapay Snr Ağları Yapay Snr Ağları Blgsayarlar, çok karmaşık sayısal şlemler anında çözümleyeblmelerne karşın, drak etme ve deneymlerle kazanılmış blgler kullanablme noktasında çok yeterszdrler. Bu olayda nsanı ya da nsan beynn üstün kılan temel özellk, snrsel algılayıcılar sayesnde kazanılmış ve görel olarak sınıflandırılmış blgler kullanablmesdr. Uzman sstemler, bulanık mantık, genetk algortma ve yapay snr ağları gb yapay zeka alt dalları özellkle son yıllarda genş br araştırma ve uygulama alanı bulmaktadır (Elmas, 2003: 21). Temelde yapay snr ağları, nsan beynnn mmarsnden yola çıkılarak düzenlenmektedr. Bu konudak lk teorler Mc Culloch ve Ptts tarafından 1943 yılında ortaya atılmıştır. Daha sonra Hebb n çalışması (Hebb n öğrenme teors 1949) nsan beynnn nöronlarının nasıl öğrendklern ortaya koymaya çalışmıştır yılında Rosenblatt algılama üzernde durmuştur. Yapay snr ağları hakkında en başarılı uygulamalar 1960 lı yıllarda Wdrow ve Hoff tarafından gelştrlmştr. Paul Werbos 1974 yılında Wdrow Hoff prosedürü çn karşıt hata görevler yapısını teklf etmş, böylece daha öncek tek-katman kısıtı elemne edlmş ve pek çok kısıtlı süreç hesaplanablmştr. Dğer gelşmeler büyük ölçüde Kolmogorov un (1957) süper durum teoremnden esnlenmştr. Bu bze sürekl fonksyonların doğrusal olmayan sonuçlarla doğrusal sonuçların bütünleştrlmesyle hesaplanableceğn göstermştr (Krycha ve Wagner, 1999: 186). Yapay snr ağları, tecrübeden öğreneblme yeteneğne sahp, yen durumlara adapte olablen, bunun yanında oldukça hızlı çalışan güçlü ve kıyaslanablr blgsayar sstemlerdr. Yapay snr ağlarında temel süreçleme elemanı nörondur. Her nöron ağırlıkla brleştrlmş br grd setne sahptr. (Wang ve Takefuj, 1993: 12). DARPA Yapay Snr Ağları Çalışması na göre yapay snr ağları sstem fonksyonu ağ yapısına göre tanımlanmış ve paralel olarak çalışan brçok bast süreç elemanlarından oluşmakta ve süreçleme elemanların hesaplanmasıyla çalışmaktadır. Yapay snr ağları mmars, yüksek hesaplama oranlarını sağlamak çn brçok bast süreç elemanları kullanan byolojk snr sstemler mmarsnden esnlenmektedr (DARPA Yapay Snr Ağları Çalışması, 1988: 60). Verlen tanımlamalar ışığında yapay snr ağlarının, nsan snr sstemndek mmary ele alarak verlern analz çn blgsayar sstemn kullandığını söylemek mümkündür. Burada öneml olan nokta pazarlama araştırması açısından karmaşık br yapıya sahp olan tüketc tatmn araştırmalarında yapay snr ağları sstemnn daha esnek ve gerçekç sonuçlara ulaşmasının mümkün olablmesdr. Yapay Snr Ağları Modeller Yapay snr ağı model brbrleryle bağlantılı olan snrlern bulunduğu katmanlardan oluşmaktadır. Temelde bu katmanlar; grd katmanı, gzl katman ve çıktı katmanı olmak üzere üç tanedr. Grd değşkenler grd katmanından gelmektedr. Bu grd unsurları etkleşme tab tutulduktan sonra ortaya çıktı değşkenler çıkar. Bunlar da çıktı katmanını oluşturur. Arada bulunan gzl katmanı se dış ortamla bağlantısı olmayan snrlerden oluşur ve bu snrler grd katmanındak snyaller çıktı katmanına gönderrler. Yapay snr ağı yapısını Şekl 1 de görmek mümkündür.

4 Şekl 1. Yapay Snr Ağı Yapısı Kaynak: Kurup ve Dudan 2002: 571 İşleyş şekllerne göre yapay snr ağları ler beslemel ve ger beslemel ağlar olmak üzere kye ayrılırlar. İler beslemel yapay snr ağlarında snyaller sadece tek br yönde, grd katmanından çıktı katmanına doğru yönelr. Br katmandan elde edlen çıktı değer, aynı katmandak snrler etklemez. İler beslemel ağlarda, snrler yalnızca br sonrak katmanda bulunan snrlerle bağlantıya sahptr. Bu modellerde ağın çıktısı, tamamen ağa gren grdlere bağlıdır. İler beslemel ağlar herhang br dnamklk özellğ taşımazlar ve gösterdkler özellk bakımından doğrusal ve doğrusal olmayan kararlı problem alanlarında uygulanmaları mümkündür (Güner, Apaydın, 2004: 175) (Cchock, Unbehaven, 1993: 64 65). Ger beslemel ağlarda br tür ger besleme şlem vardır. Bu ağ yapılarında snyaln yönü grd katmanından çıktı katmanına doğrudur. Ancak aynı zamanda, br katman üzernde yer alan snrler, kendsnden, katmandak dğer snrlerden ya da dğer katmanlardak snrlerden snyal alablmektedr. Bu sebeple ger beslemel ağlarda br snrn çıkışı, snrn o andak grdler ve ağırlık değerleryle belrlenmesnn yanında bazı snrlern br öncek süredek çıkış değerlernden de etklenmektedr (Güner, Apaydın, 2004: 175)(Elmas, 2003: 63). Araştırmanın Amacı ve Önem Bu araştırmada, şletmeler açısından üzernde önemle durulan tüketc tatmn konusu ncelenmştr. Bu amaçla Ankara da bulunan ve tüketclern en fazla terch ettkler Ankamall, Armada, Cepa, Optmum ve Panora alışverş merkezlernn müşterlerne, duydukları tatmnn ölçülmes amacıyla ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca ortaya çıkan sonuçlar alışverş merkezlerne geleblecek potansyel müşterlern tatmn düzeylernn tahmn açısından da önem kazanmaktadır. Bunun yanında araştırmanın en öneml amacı 2000 l yıllarla beraber pazarlama araştırmalarında kendne yer bulan Yapay Snr Ağları yöntemnn kullanımının gösterleblmesdr. Araştırmanın Yöntem Araştırma le lgl verlern toplanmasında yüzyüze anket metodu kullanılmıştır. Anket formu hazırlanırken soruların, cevaplayıcılar tarafından anlaşılır olmasına ve sonuçların tartışmaya açık olmamasına özen gösterlmştr. Bu amaçla 57 brmlk br plot uygulama yapılarak anket formunda gerekl düzeltmeler yapılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Brnc bölümde müşterlere at demografk özellklere yer verlmştr. İknc bölümde müşterlern terch ettkler alışverş merkezlernden beklentlern ortaya koymak amacıyla 31 değşkenden oluşan br soru tablosu oluşturulmuştur. Son

5 bölümde se aynı değşkenler açısından müşterlern terch ettkler alışverş merkeznden duydukları tatmn düzey sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu değşkenler seçlrken tüketc tatmn konusunda yapılmış olan çalışmalardan yararlanılmış ayrıca bunların üzerne uygun olacağı düşünülen değşkenler eklenmştr. Gerçekleştrlen 57 brmlk plot uygulama sonrasında anketn güvenlrlğ test edlmş ve Cronbach Alfa katsayısı beklent düzey açısından 0,8697, tatmn düzey açısından se 0,8884 çıkmıştır. Bu değerler araştırmanın güvenlr olduğunu göstermektedr. Anketlern uygulandığı müşterler, keyf örnekleme metodunun trafk örneklemes türüne göre seçlmştr. Trafk örneklemes, hareket halndek nüfusa uygulanması tbaryle uygun bulunmuştur. Keza, alışverş merkez müşterler de hareket halndek br nüfusu oluşturmaktadır. Araştırmada 460 müşterye anket uygulanmıştır. Ankettek her br soru olumlu ve olumsuz şeklde düşünülerek varyansın maksmum değer 0,25 (σ 2 = p.q= 0,5.0,5=0,25) olablmektedr. Hesaplamalar 0,95 lk güvenlrlk düzeynde ölçülmüş ve duyarlılığı 0,045 olacak şeklde en az yapılması gereken anket sayısı n= (σ 2.z 2 ) / k 2 formülünden 460 bulunmuştur. Araştırmanın Model Araştırmanın modelnde yapay snr ağları modellernden ler beslemel ağlar çn ger yayılım algortması ve öğrenme yöntem olarak da danışmalı öğrenme yöntem kullanılmıştır. Ağırlıkların belrlenmes sürecne lşkn algortma; k = 1,2,,Z katman numarası, : k ıncı katmandak brmnn grds, X p y k : k ıncı katmandak brmnn çıktısı, : (k-1) nc katmandak brmn, k ıncı katmandak j brmne w k j bağlayan ağırlık, olmak üzere aşağıdak gbdr (Elmas, 2003: ): Adım 1) w ye gerçek değerl küçük rastlantısal sayılar başlangıç değer olarak atanır. Adım 2) Rasgele br (x p, t p ) (grş, hedef) çalışma model seçlr ve k katmanındak her br j brm çn ler yönde çıktı değer hesaplanır. Böylece çıkış, y k k k = f y wj 1 olur. 1 no lu katmanın grdler 0 üssüyle adlandırılır. Bu da şöyle gösterlr; y 0 = x Adım 3) Son Z katmanında hesaplanan brmler çn y Z ve karşılık gelen y p değerler Delta mktarlarının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Çıkış brmler çn hata termler hesaplanır. δ Z = ( v Z - y p ) f ' ( X Z ) Adım 4) k = Z, Z-1,.,2 katmanlarındak tüm brmler çn gerye yayılımla deltaları yan gzl katman brmler çn hata termler hesaplanır. δ k 1 = f ' ( X k 1 k ) δ wj k Adım 5) wj yen = + wj esk Bütün ağrılıklar w j ler kullanılarak güncellenr. Δ wj k

6 w k k Δ j = η δ y k 1 Adım 6) 2. adıma dönüp, toplam hata kabul edleblr br düzeye gelene kadar her br p model çn şlemler tekrarlanır. Bu algortmanın uygulanması le en y ağırlıklar elde edlmş olur. Uygulama esnasında, her alışverş merkez çn yapılan anketlerdek beklentler ölçen knc grup sorularda ölçülen değşkenler gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma yapılırken faktör analznden yararlanılmış ve analz sonucunda ortaya çıkan değşken grupları en uygun olacak şeklde smlendrlmştr. Daha sonra gruplandırılan beklent değşkenlernn ortalamasının toplam tatmne etkler Neural Connecton 2.0 programı le analz edlmştr. Analzde bağımlı değşken toplam tatmn düzeydr. Toplam tatmn etkleyen se gruplandırılmış olan beklent değşkenlerdr. Bunlar: - Müşter Hzmetler, - Fzksel Şartlar, - Personel, - Perakendec Karması Çeştllğ. Bu etkenler bağımsız değşkenler olarak kabul edlmşlerdr. Tanımlanan bu bağımsız değşkenler, x 1 : Müşter Hzmetler (Satış gelştrme faalyetlernn etknlğ (hedye çek, hedye çeklş vb ), Yangın, sağlık ve emnyet gb durumlar çn özel önlemlern alınmış olması, Engell tüketcler çn rahat alışverş mkanı sağlanması, Çalışma saatlernn uygun olması, Alışverş yapanlar çn evlere servs mkanının bulunması) x 2 : Fzksel Şartlar (Alışverş esnasında çalan müzk, Isı, aydınlatma ve havalandırmanın yeterl olması, Yeterl otopark alanına sahp olması, Alışverş merkeznn bulunduğunuz yere yakın olması (ev, şyer), Alışverş merkeznn ç hacmnn yeterl olması) x 3 : Personel (Çalışanların gym kuşamı, çalışanların müşterlere karşı lgsnn yeterllğ, çalışanların müşterlere karşı htabı) x 4 : Perakendec Karması Çeştllğ (Yyecek-çecek katının yeterllğ, Çocuk eğlence alanlarının olması, Çocuk tekstl mağazalarının olması, Genç tekstl mağazalarının olması, Yetşkn tekstl mağazalarının olması, Saat-Optk-Kuyumcu mağazalarının olması, Elektronk ve Beyaz eşya mağazalarının olması, Cep telefonu mağazalarının olması, Ev dekorasyon ve yapı market mağazasının olması, Banka ATM olması, Kozmetk ve bjuter mağazalarının olması, Ayakkabı-Çanta mağazalarının olması, Çamaşır-Çorap mağazalarının olması, Kuru temzleme mağazalarının olması, Ktap-Kırtasye mağazalarının olması, Snemanın olması, Oyuncakçı mağazalarının olması, Spor malzeme satan mağazaların olması) Ver setnde yer alan verler rastgele olarak; eğtm, geçerllk ve test set olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. Eğtm set, verlern ağırlıklarına uygun olan öğrenme çn kullanılmaktadır. Geçerllk set, br sınıflandırıcının ağırlıklarına uygun olarak kullanılır. Örneğn, snr ağındak gzl ünte sayısını seçmek çn geçerllk set kullanılır. Test set se tamamen belrl br sınıflandırıcının performansını değerlendrmekte kullanılır. Eğtm set, ağın eğtmne yönelk olarak, test set se eğtmn uygulanmasının performansını ölçmede kullanılır. Ver setnn %80 n eğtm set, %10 unu geçerllk set, %10 unu da test set oluşturmaktadır.

7 Araştırmanın Sınırlılıkları Araştırmanın en öneml sınırlılığı, müşterlern vakt darlıklarını sebep göstererek anket cevaplamaktan kaçınmaları olmuştur. Bunun yanında bazı müşterlern özellkle beklentler ölçen sorulara verdkler cevapların çelşkl olduğu gözlenmştr. Örneğn, arabası olmayan bazı müşterlern otopark yeterllğne çok öneml ya da çocuğu olmayan bazı müşterlern çocuklar çn oynama alanlarının bulunmasına çok öneml gb cevaplar verdkler görülmüştür. Bununla beraber yapay snr ağları yöntemnn pazarlama alanındak uygulamaları 2000 l yıllardan tbaren yaygınlaşmaya başlaması dolayısıyla kaynak bulma konusunda güçlük çeklmştr. Araştırma Bulgularının Değerlendrlmes Araştırma sonucunda lgl alışverş merkezlerne gden müşterlern demografk blgler le alışverş merkeznden duydukları tatmnn analz le lgl bulgular aşağıdak gb gerçekleşmştr. Yapay snr ağları le lgl analz sonucunda ortaya çıkan denklem şu şeklde değerlendrmek mümkündür: - Ankamall - Denklemdek katsayılar her br değşken setnn toplam tatmne ne kadar etk ettğn göstermektedr. Bu açıdan poztf olan katsayılar toplam tatmne poztf yönde etk eden değşken setlern, negatf katsayılar se toplam tatmne negatf etk eden değşken setlern fade etmektedr, - Denklemde, potansyel müşterler çn yapılacak analzde, her br değşken setne verlen cevapların ortalamaları alınarak, bunlar denklemde yerne konulduğunda potansyel müşter çn tatmn düzey ortaya konablmektedr. Ankamall müşterlernn mağazadan duydukları tatmne lşkn tahmn denklem aşağıdak gbdr: ŷ 1 = -0,08479x 1 + 0,11973x 2 + 0,1308x 3 + 0,12718x 4 + 2,42921 Analz sonuçlarından Ankamall müşterlernn toplam tatmnne en fazla katkıyı sağlayan değşken setnn personel davranışları olduğu görülürken bu değşken setn perakendec karması çeştllğ zlemektedr. Müşter hzmetler değşken set se toplam tatmn negatf yönde etklemektedr. Sonuçlar ncelendğnde müşter hzmetlernn toplam tatmne negatf etk etmesnn en öneml sebeplernn evlere servs mkanının olmaması ve satış gelştrme faalyetlernn etkn yürütülmemes olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla Ankamall yönetclernn alt değşkenler açısından ayrıca nceleme yaparak negatf etkleyen unsurlar üzerne yoğunlaşmaları doğru olacaktır. - Armada Armada müşterlernn mağazadan duydukları tatmne lşkn tahmn denklem aşağıdak gbdr: ŷ 2 = 0,11175x 1-0,0064x 2 + 0,01682x 3 + 0,0443x 4 + 2,92642 Analz sonuçlarından görüldüğü gb Armada müşterlernn toplam tatmnne en fazla katkıyı sağlayan değşken set müşter hzmetlerdr. Fzksel şartlar değşken set toplam tatmn negatf yönde etklemektedr. Armada müşterlernn toplam tatmnne fzksel şartların negatf etk etmesnn sebeplernn başında alışverş merkeznn ç hacmyle lgl problemler ve müşterlern büyük bölümünün otomoblnn olduğu düşünülürse yetersz otopark alanı sayılablr. Ayrıca dğer alt değşkenler açısından da müşter beklentlernn karşılanamadığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla Armada yönetclernn bu alt değşkenler açısından yleştrmeler yapmaları gerekmektedr.

8 - Cepa Cepa müşterlernn mağazadan duydukları tatmne lşkn tahmn denklem aşağıdak gbdr: ŷ 3 = - 0,29285x 1 + 0,24397x 2-0,08517x 3 + 0,69441x 4 + 1,80855 Analz sonuçlarından fzksel şartlar ve personel değşken setlernn toplam tatmn negatf yönde etkledğ görülmektedr. Perakendec karması çeştllğ, Cepa müşterlernn toplam tatmnne en fazla katkıyı sağlayan değşken setdr. Sonuçlar ncelendğnde Cepa fzksel şartlar ve personel değşken setler açısından müşterlernn beklentlern karşılayamamaktadır. Bu noktada Cepa yönetclernn hzmet ç eğtme daha fazla kaynak ayırmaları ve personellern eğtmeler uygun olacaktır. Ayrıca fzksel şartlar alt değşkenler açısından da müşterler memnun değllerdr. Isı, aydınlatma ve havalandırma, otopark alanı, alışverş esnasında çalan müzk alt değşkenler açısından da nceleme yapmaları ve mümkün düzeltmeler gerçekleştrmeler toplam tatmnn artırılması açısından uygun olacaktır. - Optmum Optmum müşterlernn mağazadan duydukları tatmne lşkn tahmn denklem aşağıdak gbdr: ŷ 4 = 0,01234x 1-0,01881x 2 + 0,34049x 3 + 0,29564x 4 + 1,03204 Analz sonuçlarından Optmum müşterlernn toplam tatmnne en fazla katkıyı sağlayan değşken setnn personel olduğu, bu değşken setn perakendec karması çeştllğnn zledğ görülmektedr. Fzksel şartlar değşken set se toplam tatmn negatf yönde etklemektedr. Sonuçlar Optmum un fzksel şartlar değşken set açısından müşter beklentlernn karşılayamadığını göstermektedr. Alt değşkenler ncelendğnde özellkle Optmum un bulunduğu konum açısından şehrn daha fazla nüfus barındıran dğer lçelerne braz uzak olması müşterler memnun etmyor olablr. Ayrıca merkezn ç hacm, alışverş esnasında çalan müzk, ısı, ışık ve havalandırma gb dğer unsurların da yönetcler tarafından mümkün olduğunca yleştrlmes toplam tatmn yükseltecektr. - Panora Panora müşterlernn mağazadan duydukları tatmne lşkn tahmn denklem aşağıdak gbdr: ŷ 5 = 0,13044x 1 + 0,44508x 2 + 0,06168x 3 + 0,25223x 4 + 0,51752 Analz sonuçlarından görüldüğü gb Panora müşterlernn toplam tatmnne en fazla katkıyı sağlayan değşken fzksel şartlardır. Gruplandırılmış değşkenler arasında toplam tatmn en az etkleyen değşken set se personeldr. Panora dğer alışverş merkezlerne göre daha yen br alışverş merkezdr. Dolayısıyla kurucuların yapmış oldukları araştırmalar sonucundak düzenlemelern değşken setlernn hçbrnn negatf olmamasında etks olablr. Bununla beraber ynede toplam tatmn daha az etkleyen personel ve müşter hzmetlerne ağırlık vermeler lerye dönük olarak müşterlern toplam tatmnn artıracaktır. Sonuç Tüketc tatmn frmaların tamamının düzenl olarak yürütmeler gereken araştırmaların başında gelmektedr. Müşterlernn memnun edemeyen frmaların varlıklarını uzun süre devam ettreblmeler mümkün olmayacaktır. Yapılmış araştırmanın sonuçları toplam tatmn negatf yönde etkleyen unsurlar üzernde daha fazla yorum yapılmasını gerektrmştr. Bununla beraber yönetcler poztf katkı sağlayan unsurlar üzerne de yoğunlaşarak sürekl br tatmn artışı sağlamaları gerektğn unutmamalıdırlar.

9 KAYNAKÇA Aktepe Cemalettn (2008), Perakendeclk Sektöründe Günümüzün Yükselen Değer Organze Alışverş Merkezler ve Mağaza Sahp/Kracılarının Algılama Farklılıkları : Ankara İl Alan Araştırması, Üçüncü Sektör Kooperatfçlk Dergs Clt 43, Sayı 1.., (1988), DARPA Yapay Snr Ağları Çalışması, AFCEA Internatonal Pres: Alexandra. Babn, B. ve Darden W. (1996). Good and Bad Shopng Vbes: Spendng and Patronage Satsfacton, Jornal of Busness Research Vol:35, No: Bortkowsk, Bors, Llosa, Syle, (2004), Customer Satsfacton Measurement: Comparng Four Methods of Attrbute Categorsatons, Servce Industres Journal, Vol. 24, Issue 4, July, pp Bowen, John T., Chen, Shag-Lh, (2001), The Relatonshp Between Customer Loyalty and Customer Satsfacton, Internatonal Journal of Contemporary Hosptalty Management, Vol. 13, No: 5, pp Churchll, Glbert A., Surprenant, Carol, (1982), An Investgaton Into The Determnants of Customer Satsfacton, Journal of Marketng Research, Vol. XIX, November, pp Cchock, Andrzej, Unbehaven, Rolf, (1993), Neural Networks for Optmzaton and Sgnal Processng, John Wley&Sons: England. Çörek, Esra Tolunay, (2003), Müşter Memnunyetnde İstatstksel Yöntemler ve Br Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lsans Tez, Marmara Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Ekonometr Anablm Dalı: İstanbul Daves, Fona M., Goode, Mark M.H., Mountnho, Luz A., Ogbonna, Emmanuel, (2001), Crtcal Factors In Consumer Supermarket Shoppng Behavour: A Neural Network Approach, Journal of Consumer Behavour, Vol. 1, March, No: 1, s Dholaka, Utpal M., Morwtz, Vck G., (2002), The Scope And Persstence Of Mere-Measurement Effects: Evdence From A Feld Study Of Customer Satsfacton Measurement, Journal of Consumer Research, Sep., Vol. 29, Issue 2, pp Elmas, Çetn, (2003), Yapay Snr Ağları (Kuram, Mmar, Eğtm, Uygulama), Seçkn Yayınları: Ankara. Fnn, A. ve Louvera J. (1996). Shoppng Center, Image, Consderaton and Chose anchor Store Contrbuton, Journal of Busness Research, Vol:35, Flanagan, Theresa A., Frederıcks, Joan O., (1993), Improvng Company Performance Through Customer-Satsfacton Measurement and Management, Natonal Productvty Revew, Vol. 12, No: 2, Sprng 93, s Garver, Mchael S., (2002), Usng Data Mnng For Customer Satsfacton Research, Journal of Marketng Research, Sprng2002, Vol. 14, Issue 1, s Güner, Nuray, Apaydın, Ayşen, (2004), Öğrenc Başarılarının Sınıflandırılmasında Lojstk Regresyon Analz ve Snr Ağları Yaklaşımı, Tcaret ve Turzm Eğtm Fakültes Dergs, Yıl: 2004, Sayı: 1, s Hackl, Peter, Westlund, Anders H., (2000), On Structural Equaton Modellng For Customer Satsfacton Measurement, Total Qualty Management, Vol. 11, Nos. 4/5&6, pp Hallowell, Roger, (1996), The Relatonshps of Customer Satsfacton, Customer Loyalty and Proftablty: An Emprcal Study, Internatonal Journal of Servce Industry Management, Vol. 7, No: 4, pp Hesselnk, Martjn, Wele, Ton Van Der, Bosele, Paul, (2002), The Importance of Customer Satsfacton n Organsatonal Transformaton: A Case of a DUTCH Temporary Employment Agency, Erasmus Research Insttute of Management, ERIM Report Seres Reference No: ERS ORG Krycha, Karl A., Wagner, Udo, (1999), Applcatons of Artfcal Neural Networks n Management Scence: A Survey, Journal of Retalng and Consumer Servces, Vol. 6, p Kurup, Pradeep U., Dudanı, Ntn K., (2002), Neural Networks for Proflng Stress Hstory of Clays from PCPT Data., Journal of Geotechncal & Geoenvronmental Engneerng, July 2002, Vol. 128, Issue 7, p. 569, 11p.

10 Lao, Nelson N. H., Chang, Arthur C. Y., (2005), Management Model To Create Customer Satsfacton: An Emprcal Research On Supplers Perspectves, The Journal of Amercan Academy of Busness, Vol. 6, Issue 2, March, pp Löthgren, Mckael, Tambour, Magnus, (1996), Productvty and Customer Satsfacton A DEA Network Model-, Stockholm School Of Economcs, Workng Paper Seres n Economcs and Fnance, No. 140, December Mhels, G.,, Grgorouds, E., Sskos, Y., Polts, Y., Malandraks, Y., (2001), Customer Satsfacton Measurement n The Prvate Bank Sector, European Journal of Operatonal Research, Volume 130, Issue 2, 16 Aprl, pp Oppewal H., Alexander A. P.Sullvan (2000). Consumer Perceptons of Corporate Socal Responsblty n Town Shoppng Center and Ther Influence on Evaluatons, Internatonal Revew of Retalng, Dstrbuton and Costumer Research, Vol:10,No.3, Percy, Ngel F., Morgan, Nel A., (1995), Customer satsfacton measurement: A processual analyss, Journal of Marketng Management, Nov., Vol. 11, Issue 8, pp Schffman, Leon G., Kanuk, Lesle Lazar, (2004), Consumer Behavor, Internatonal Edton, 8th Ed., Prentce Hall: New Jersey. Solomon, Mchael R., (2004), Consumer Behavor : Buyng, Havng and Beng, Internatonal Ed., 6th Ed., Prentce Hall. Söderlund, Magnus, (1998), Customer Satsfacton and Its Consequences on Customer Behavour Revsted, Internatonal Journal of Servce Industry Management, Vol. 9, No: 2, pp Wang, Jun, Takefujı, Yoshyasu, (1993), Neural Networks In Desgn and Manufactorng, World Scentfc Pub.: Sngapore. Wele, Ton Van Der, Bosele, Paul, Hesselnk, Martjn, (2001), Emprcal evdence for the relaton between customer satsfacton and busness performance, Erasmus Research Insttute of Management, ERIM Report Seres Reference No: ERS ORG, May Yeung, Matthew C. H., Gng, Lee Chew, Ennew, Chrstne T., (2002), Customer satsfacton and proftablty: A reapprasal of the nature of the relatonshp, Journal of Targetng, Measurement and Analyss for Marketng, Vol. 11, Issue 1, pp

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

PERAKENDECİ MAĞAZA MÜŞTERİLERİNİN TATMİNİNİN ÖLÇÜLMESİ: YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI Metehan TOLON

PERAKENDECİ MAĞAZA MÜŞTERİLERİNİN TATMİNİNİN ÖLÇÜLMESİ: YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI Metehan TOLON 1 PERAKENDECİ MAĞAZA MÜŞTERİLERİNİN TATMİNİNİN ÖLÇÜLMESİ: YAPAY SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI Metehan TOLON ÖZET Tüketici tatmini kavramı işletmelerin güncel karlılıklarını artırmak ve uzun dönemde varlıklarını

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA Al Türkyılmaz Fath Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul Tel: (212) 8890810 1094 Fax: (212) 8890906

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

Tuğla Duvardaki ve Tesisattaki Isı Kaybının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Der. Scence and Eng. J of Fırat Unv. 18 (1), 133-141, 2006 18 (1), 133-141, 2006 Tuğla Duvardak ve Tessattak Isı Kaybının Yapay Snr Ağları İle Belrlenmes Ömer KELEŞOĞLU ve Adem

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Makine Öğrenmesi 6. hafta

Makine Öğrenmesi 6. hafta Makne Öğrenmes 6. hafta Yapay Snr Ağlarına Grş Tek katmanlı YSA lar Algılayıcı (Perceptron) Aalne (Aaptve Lnear Elemen Byolojk Snr Hücres Byolojk snrler ört ana bölümen oluşmaktaır. Bunlar: Denrt, Akson,

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

SİLİS DUMANI KATKILI BETONLARIN ÇARPMA DAYANIMININ YAPAY SİNİR AĞI İLE BELİRLENMESİ

SİLİS DUMANI KATKILI BETONLARIN ÇARPMA DAYANIMININ YAPAY SİNİR AĞI İLE BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Scences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Artcle Number: A0046 NATURAL AND APPLIED SCIENCES CIVIL ENGINEERING Receved: June 2007 Accepted: December 2007 2008 www.newwsa.com

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini

Türkiyede ki ĠĢ Kazalarının Yapay Sinir Ağları ile 2025 Yılına Kadar Tahmini Türkyede k ĠĢ Kazalarının Yapay Snr Ağları le 2025 Yılına Kadar Tahmn Hüseyn Ceylan ve Murat Avan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Ünverstes, Kırıkkale, 71450 Türkye. Kaman Meslek Yüksekokulu, Ah

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri

Epilepside EEG Tabanlı Entropi Değişimleri TURKMIA 9 Proceedngs 7 VI. Ulusal Tıp Blşm Kongres Bldrler ENMI Vol V No 1, 9 Eplepsde EEG Tabanlı Entrop Değşmler b c Serap 1 AYDINa,1, H.Melh SARAOĞLU, Sadık KARA a Elektrk-Elektronk Müh Böl, Ondokuz

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data ELECO '212 Elektrk - Elektronk ve Blgsayar Mühendslğ Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 212, Bursa CuEEG: EEG Verlernn Hızlı İşlenmes çn GPU Tabanlı Br Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processng

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini

Sinirsel Bulanık Sistemler İle Trafik Gürültüsünün Tahmini Snrsel Bulanık Sstemler İle Trafk Gürültüsünün Tahmn Ahmet Tortum Yrd. Doç. Dr.,Atatürk Ünverstes,Mühendslk Fakültes,İnşaat Bölümü,Erzurum E-posta : atortum@ataun.edu.tr Yasn Çodur Arş.Gör., Atatürk Ünverstes,Mühendslk

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 1 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Seda KARAAĞAÇ

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering

EMG İşaretlerinin K-Ortalama Algoritması Kullanılarak Öbekleştirilmesi. EMG Signal Analysis Using K-Means Clustering KSÜ Mühendslk Blmler Dergs, (), 9 5 KSU Journal of Engneerng Scences, (), 9 EMG İşaretlernn K-Ortalama Algortması Kullanılarak Öbekleştrlmes Mücahd Günay, Ahmet ALKA, KSÜ Mühendslk-Mmarlık Fakültes Elektrk-Elektronk

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

SAGLIK HİzMETLERİNDEALGILANAN KALİTE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ -Erzurum'da Bir Uygulama-

SAGLIK HİzMETLERİNDEALGILANAN KALİTE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ -Erzurum'da Bir Uygulama- SAGLIK HİzMETLERİNDEALGILANAN KALİTE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ -Erzurum'da Br Uygulama- Kerem KARABULUT(O) Şükrü YAPRAKLIC") Özet: Erzurunı Atatürk Ünverstes öğrencılernn şehr merkeznde sunulan sağlık hzmetlernn

Detaylı