ÜNİTE 7 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME İÇİNDEKİLER HEDEFLER KUKLA PLANLAMA. Öğr. Gör. Esra Metiner

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 7 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME İÇİNDEKİLER HEDEFLER KUKLA PLANLAMA. Öğr. Gör. Esra Metiner"

Transkript

1 KUKLA PLANLAMA İÇİNDEKİLER Kuklanın Tanımı Kukla Kullanımının Tarihsel Süreci Okul Öncesi Eğitimde Kuklanın Yeri ve Önemi Kuklanın Çocukların Gelişimine Olan Etkisi OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Öğr. Gör. Esra Metiner HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Kuklanın tanımını yapabilecek Kuklanın geçmişten günümüze önemini kavrayabilecek, Kuklanın okul öncesi eğitimde kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak, Kuklanın çocuğun bilişsel gelişimi üzerine etkisini farkedecek, Kuklanın çocuğun yaratıcılığına olan etkisini kavrayabilecek, Kuklanın çovuğun dil gelişimi üzerine etkisini farkede bilecek, Kuklanın çocuğun motor gelişimi üzerindeki etkisini kavrayabilecek, Kuklanın çocuğun sosyal duygusal alan üzerine etkisini kavrayabileceksiniz. ÜNİTE 7

2 GİRİŞ İnsanoğlu doğaya teknolojiye ve hatta yaşamına hükmetmek yönlendirmek isterken elbette oyunlarında kullandığı materyallerden de itaat bekleyecektir. Bu beklenti bekli de geçmişte kukla gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Kendi sesi ile ses katabileceği, onunla aynı görüşleri paylaşan ve onun yönlendirmesine muhtaç olan bir oyun aracıdır kukla. Birey neyi duymak isterse onu söyler, neyi görmek isterse onu gösterir. İnsanla birlikteyken canlanan, onun duygularını paylaşan yargılamayan, eleştirmeyen bir arkadaştır. Kuklalar insan eliyle canlanan oyun araçlarıdır. İnsanoğlunun yaşamı, beklentileri değiştikçe kuklalar da şekil değiştirmiş ancak geçmişten günümüze önemini ve güncelliğini hep korumuştur. Yalnız çocuklar değil yetişkinler de kukladan zevk alırlar. Bunun için farklı yaş grupları için farklı kukla tasarımları, oyunları mevcuttur. Özellikle okul öncesi dönem de kukla, çocukların gelişiminde büyük rol oynar. Uzaktan bakıldığında belki bir oyun aracıdır hatta oyuncaktır ancak kukla Erikson a göre girişimciliğin yüksek olduğu bu dönemde çocuğa sezdirmeden öğretmenin en kolay aracıdır. Bu bölümde kuklanın insanoğlunun hayatına girişini ve neler kattığını öğreneceğiz. KUKLALAR Geçmişten günümüze insanların ilgisini çeken, eğlendiren, öğreten bazen de düşündüren materyallerdir. Kuklalar insan gücüyle hareket ettirilen bir insan, bir hayvan veya hayalî bir karakteri yansıtan figürlerdir. Kuklalar üzerinde yapılan incelemeler kuklaların yalnız çocukları eğlendiren basit bir eğlence aracı olmadığını, eğlendirirken eğittiğini, yetişkinlerin de kuklalara ilgi duyduklarını, toplulukların duygu ve düşüncelerini dile getirdiği ve çağın sanat anlayışını, kültürel yapısını yansıttığını göstermektedir. Tarihin çok eski dönemlerinde dünyanın farklı bölgelerinde farklı şekillerde yapıldığı tespit edilen kuklalar, ilkel toplulukların dinî törenlerinde de kullanılmıştır. Tarihsel olarak kesin bir başlangıç noktası aramak gerekirse Mısır daki yazılı kaynaklarda ipli kuklaların kullanıldığı belirtilmektedir. Kukla Orta Asya kültürünün bir kalıntısıdır. Türkler, gölge oyunu ve Karagöz ü 16. yüzyılda tanımışlarken, kukla çok eskiden beri bilinmektedir. Orta Asya da Türkler kuklaları hem sihirli amaçlar hem de eğlence için kullanmışlardır. Orta Asya şamanları ölüm törenlerinde ölünün ruhuna yardım etmek amacıyla taştan veya tahtadan yapılmış kukurcak denilen kuklalar kullanmışlardır. Osmanlı Türklerinde ipli kukla ve el kuklası, iskemle kukla, dev kuklası gibi çeşitli kuklalar vardı. Anadolu da el kuklası ve ipli kukla olmak üzere iki tür kukla oynatılırdı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 Şekil 7.1. Gölge kukla; özel sahnesi, ışık ve ses sistemi ile anlam kazanır. Türk gölge oyunu Karagöz, 17. yüzyılda tiyatro geleneğimiz içindeki yerini almış, 18. ve 19. yüzyıllarda daha da yaygınlık kazanmıştır. Hem Osmanlı sarayında hem de halk arasında eğlence ve gösteri sanatları içinde ilk sırayı almıştır. Karagöz oyununun belli başlı iki kahramanı vardır. Bunlar Hacivat ve Karagöz dür. Bu iki kahraman halkın gönlünde öyle yerleşmişlerdir ki, halk onları gerçekten yaşamış kişiler olarak görmek istemiştir. Bu konuda pek çok söylenti olmuştur. Bunlardan bir tanesi Sultan Orhan zamanında Hacivat ın duvarcı, Karagöz ün demirci olduğu; Bursa da bir camide çalıştıkları, söyleşmeleriyle öteki işçileri oyaladıkları, bu yüzden cami yapımının gecikmesi üzerine Sultan ın onları ölümle cezalandırdığı yolundadır. Karagöz ün yuvarlak yüzü dardır. Gözleri büyük, göz bebekleri iri ve siyahtır. Atılgan ve cesur ifadesinden dolayı Karagöz denilmiştir. Kısa ve kalkık burnu, yuvarlak, kalın kıvırcık bir sakalı vardır. Kafası keldir. Başını hızla hareket ettirdiği zaman başındaki sarık arkaya doğru giderek kel kafası ortaya çıkar. Karagöz her zaman halk diliyle konuştuğu halde Hacivat nesirlerle süslenmiş akıcı bir konuşma sergiler. Yüzeysel bir bilgindir, bazı ünlü şiirleri ezbere okur, soylu kişilerin görgü kurallarını bilir. Kendisi okumuştur, Karagöz ü cahillikle suçlar. Karagöz ise hazır cevaptır. Belirgin bir işi yoktur. Kendisine ve ailesine iyi bir yaşam sağlamak için sürekli mücadele içindedir, fakat bunu bir türlü başaramaz. Kolay kandırılmasına rağmen Hacivat ı ve diğer kişileri aldatabilir. Hacivat ın kısa, yukarı doğru kalkık bir sakalı vardır. Her zaman mantıklı düşünür, durumları kabullenmeye hazırdır, üst sınıfın ahlaki prensiplerine bağlıdır ve kendisini bu prensiplere kolaylıkla uydurabilir. Kuklalar el, çubuk ve ip yardımıyla kontrol edilirler. Kukla; kumaştan, alçıdan, tahtadan, kaşıktan, kâğıttan, kartondan vb. malzemelerden yapılmış, el, çubuk veya iplerle hareketleri kontrol edilebilen figürlerdir. Bu figürlerle yapılan gösterilere ise kukla oyunu adı verilir. Her yaş grubunda ilgi çeken kuklalar, okul öncesi eğitimde de çok kullanılan araçlardır. Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken öğrenme Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 merkezlerinden biri olan kukla öğrenme merkezinin zenginliği hem çocuklara hem de öğretmene güzel eğitim fırsatları sağlar. Şekil 7.2. Kukla materyali kullanılırken duyularına göre hareket ettirilmelidir. Kukla Materyalini Kullarken Dikkat Edilmesi Geren Özellikler Kuklalar oynatılırken çocuklar ile göz kontağı kurmak önemlidir. Kukla materyalleri hareket ettirilerek ve seslendirilerek çocuklar için eğlenerek öğrenme fırsatları oluşturulabilir. Kukla oynatmak deneyim tecrübe ve iyi bir gözlem gerektirir. Kukla oynatacağınız grubun gelişim özelliklerini, ilgilerini ve beklentilerini bilmeniz gerekir. Öğretim sürecinde kukla kullanımında dikkat edilmesi gerek noktalar şunlardır: Kuklaların sınıf içerisinde bütün öğrenciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi, duyulabilmesi ve algılanması gerekmektedir. Kuklaları kullanırken çocuklarla göz kontağı kurmak önemlidir. Kuklaları kullanırken çevreye, öne ve arkaya hızlı bir bakış ve göz gezdirme kuklanın ortam ile ilişkili olduğu izlenimini verir. Öne ve arkaya birkaç kez bakmak kuklaya şaşırma ifadesi kazandırabilir. Kuklanın soru sorulurken tavana bakması ya da uzaklara bakması konunun içeriğine ilgi göstermediği izlenimini verir. Dik bir baş ve sabit bakışlar kuklalara kızgın bir ifade verebilir. Yavaş hareketlerle göz gezdirme kuklaya incindiği ya da sıkıldığı izlenimini verir. Kuklanın kafasının yere eğilmesi üzüntüyü anlatabilir. Kafasının yükselmesi kuklanın inat ettiği izlenimini gösterebilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Kukla, karakterin baskın özelliklerini yansıtmalıdır. Kuklaları konuştururken önemli olan kullanılan cümlenin başlangıcı ve bitirilişidir. Çünkü çocuklar cümlenin başına ve bitişine konsantre olurlar. Bu nedenle kuklanın ağzı ya da hareketlerinin cümlenin başlangıç ve bitimi ile uyumlu yürütülmesi çocuklara kuklanın inandırıcılığı yönünde daha olumlu bir bakış açısı kazandırabilir. Kuklaların sürekli hareket ettirilmesi gerekmez, kuklalar kullanılırken hem çocukların hem de kullanan öğretmenin son derece rahat olması gerekmektedir. Önemli olan rahat bir biçimde çocukların kendilerini ifade edebilmesini ve öğretim sürecinden hoşlanmalarını sağlamaktır. Kukla kullanılırken öğretmen kuklalara bir kimlik kazandırmalıdır. Kuklanın bir yaşı, ismi, ailesi ve ailede bir konumu olmalıdır. Yaşadığı yer, sevdiği yiyecekler, televizyon programları, renkler ve müzikler olmalıdır. Kuklaların öğretim ortamlarında uygun kullanımı için hikâyeler ya da senaryolar yaratılabilir. Kuklalar örnek modeller olmalıdır. Çocuklar kuklaları hep örnek olarak görmelidir. Örneğin çocuklar kuklaları tembellik yaparken görmemelidir. Kuklaların öğretim sürecinde kullanımında kuklalar üzerinden çocuklara mesaj verilebilir. Örneğin çocukların değil kuklanın bir konu üzerindeki hatası düzeltilebilir. Şekil 7.3. Zengin bir kukla merkezi çocuğun gelişimi için önemlidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 KUKLANIN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ Kuklalar okul öncesi eğitim dönemi çocuk gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Bu özel zaman dilimini daha verimli kullanmak için kuklalardan yararlanmak gerekir. Çocuklar kuklayı bir oyun gibi algıladıklarından öğretim sürecine katılımları daha kolay olur. Her okul öncesi eğitim kurumunda zengin donanıma sahip bir kukla öğrenme merkezi bulunmalıdır. Öğrencilerin istedikleri an kolayca ulaşabileceği ilgi ihtiyaç ve gelişim seviyelerine göre hazırlanmış kuklalardan oluşan öğrenme merkezleri okul öncesi eğitim kazanım göstergelerinin hemen hepsi için kullanılabilir. Günlük program içerisinde serbest zaman etkinlikleri, ana dili çalışmaları, yemek öncesi ve sonrası temizlik için, uyku öncesi ve sonrası hatta sanat etkinlikleri, fen ve matematik etkinliklerinde bile kuklalardan yararlanılabilir. Öz bakım becerileri kukla ile daha etkili verilebilir. Şekil 7.4. Kukla ile verilen kavramlar daha kalıcı olur. Çocukların el becerilerini katarak hazırladıkları kuklalara ilgileri daha yoğundur. Çocuklar öğretmenin sadece söz ile söylediği bir kuralı hatırlarken güçlük yaşayabilir; ancak kukla materyali kullanılarak daha çok duyuya hitap edilir ve verilen kuralı hatırlamak daha kolay ve eğlenceli olur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Okul öncesi eğitim kurumları için hazırlanmış özel kukla materyalleri öğretmen tarafından temin edilebileceği gibi, uygun eğitim ortamları düzenlenerek çocuklarla birlikte öğrenme merkezi zenginleştirilebilir. Çocukların kendi duygularını kattığı, el becerileri ile hazırladıkları kuklaları daha çok sahiplendikleri ve oynatırken daha kolay kullandıkları da göz ardı edilmemelidir. Kuklanın Çocuğun Bilişsel Gelişimine Etkisi Okul öncesi dönem, çocukların gelişime açık oldukları, bilişsel açıdan belli kazanımları edinebilecek olgunlukta oldukları kritik evreleri barındıran bir dönemdir. Bu evrede çocuğa uygun yaşantılar kazandırılması özellikle bilişsel yönden gelişimi için önemlidir. Diğer gelişim alanlarına göre bilişsel gelişimdeki ilerleme bize somut olarak tam olarak yansıyamayabilir. Örneğin motor alanda kalem tutma kazanımını amaç ediniyorsak buna yönelik eğitim etkinliklerimizin sonuçlarını öğrencimizin kalem tutma davranışını edindiği zaman görebiliriz. Bilişsel alanda ise beklide daha hızlı ilerlemeler olmasına rağmen bunu ancak öğrencinizin size yansıttığı kadarıyla görebilirsiniz. Eğitimde öğrenciye aktif katılabileceği bir öğrenme ortamı sunmak bilişsel açıdan gelişimi için gereklidir. Farklı materyallerle bir arada olması, farklı öğrenme durumlarına katılımı ile okul öncesi eğitim amaçlarına ulaşabilir. Kuklalar kullanılarak öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanabilir. Kendilerinin zihinlerinde canlandırdıkları bir kuklayı seslendirmeleri sembolik olarak düşünmeleri anlamına gelir bu da bilişsel gelişimine katkı demektir. Canlı olmayan bir durumu canlandırmak okul öncesi dönem çocuğu için aslında bir oyundur, kukla ile oynayarak öğrenirler. Kuklalar okul öncesi dönem çocuğu için somut örnekler sunar. Hayvanlar, bitkiler, meslek grupları kuklaları ile çocuklara kavramlar daha kolay ve daha kalıcı bir biçimde verilebilir. Kuklalar çocukların yaratıcılıklarını geliştirir Kuklalar çocukların özgün ürünler ortaya koydukları birer sanat çalışmasıdır. Yaratıcılık günümüzün popüler kelimeleri arasında hemen her yerde duymaya başladığımız ancak okul öncesi dönem için ise oldukça önemli bir kavramdır. Okul öncesi dönem gelişimsel açıdan kritik davranışların kazanılması gereken, tesadüflere bırakılamayacak bir yaşam kesitidir. Çocukların yaratıcılık potansiyelinin belki de en yüksek olduğu bu dönemde yaratıcılıklarına yönelik eğitim yaşantılarının özenle oluşturulması gerekir. Yaratıcılık, orijinalliktir. Belki de herkesin gördüğünü görmek, duyduğunu duymaktır, ancak hiç kimsenin yapmayı düşünmediği durumu yapmaktır. Yaratıcılık var olan duruma farklı yönlerden bakabilmektir. Oynadıkları oyunları bile düşündüğümüzde sembolik nesne kullanımlarında ne kadar yaratıcı olduklarını görebiliriz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Kuklalar ile oyunda çocukların hayal gücünü, yeteneklerini ve yaratıcı düşünmelerini geliştirir. Çocuklara sunulan farklı kukla karakterleri onların hayal dünyalarının kapılarını aralamaya yardım eder. Sadece kuklaların hazırlanmasında bile yaratıcı düşüncelerini fark edebilirsiniz. Özgün kuklalar ortaya koyabilirler. Hazır bir kukla ile farklı karakterlere kolayca girebilir, sizleri şaşırtabilirler. Kuklalar çocukların dil gelişimlerini destekler Kukla materyali ile çocukların dil gelişimi doğrudan ilgilidir. Çocuklar kuklaları oynatırken dili etkin bir biçimde kullanmaktadır. Öğretmen çocuklara kuklalarla öykü anlatırken çocuklar yeni kelimeler öğrenir ve öğrendiği bu kelimelerin hangi durumlarda kullanıldığına ilişkin düşünceleri gelişir. Düzgün cümleler kurma, espri yapma, düşüncelerini çekinmeden açığa vurma kuklalarla oyun sırasında desteklenmektedir. Kuklalar ile yapılan etkinlikler çocuğun dili akıcı, anlaşılır bir şekilde kullanma ve konuşmalarında Türkçe dil kurallarını kullanma, kendini rahat bir şekilde ifade etme gibi dil gelişim alanında hızlı bir ilerlemenin görülmesine katkı sağlayacaktır. Kuklalar çocukların motor becerilerinin gelişimini destekler Kukla ile oynamak çocukların küçük kas becerilerini geliştirir. Kukla kullanımı bazen parmakların hızlı hareket etmesini, bazen elin ve kolun hareketini gerektirir. Kukla insan eliyle can kazanır. Bu tanım bile kuklanın çocukların motor becerilerine katkısını açıklamaktadır. Öncelikle kukla oynatımı bir oyundur ve çocuğun enerjini doğru yol ile boşaltmasını sağlar. Kuklalar çocukların zihinleriyle beden organlarının eşgüdümlü hareket etmesini gerektirir. Kukla girdiği karakter rolüne uygun davranmalıdır. El göz konsantrasyonu ile çocuğun motor becerileri denge kavramını öğrenir. Kuklaları canlandırmak için küçük motor beceriler yoğun olarak çalışır. Kuklalar çocukların motor becerileri için isteyerek ya da istemeden olumlu yaşantılar hazırlar. Kuklalar çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekler Kuklalar çocukları eğlendirir, neşelendirir ve fark etmeden öğrenmelerini sağlar. Okul öncesi eğitim çocukların duygularının farkına varması ve ifade edebilmeleri için uygun ortamlar hazırlar. Kukla materyalleri çocukların konuşmaları ve kendilerini ifade edebilmeleri için rahat bir ortam oluşturur. Çünkü konuşan ve yanıt veren yani iletişim kuran kukladır. Sohbet etmek çocuklar için problem olmaktan çıkar ve oyun haline dönüşür. Çocuğu psikolojik ve sosyal baskılardan kurtararak duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı verir. Çocuğu tanımada yetişkine yardımcı olması bakımından bir tanıma tekniği olarak da kullanılmaktadır. Çocuk kukla oynatırken kendisini kızdıran durumu kukla karakterinin ağzından daha kolay anlatabilir. Mutluluk, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 üzüntü, korku, şaşırma ve kızgınlık gibi duygular ile bu duygularda oluşan yüz ifadeleri arasında ilişki kurarlar. Kuklalar aynı zamanda çocuğun grupla birlikte çalışma, dinleme, diğer kişilerle ilişki kurma, paylaşma, sorumluluk alma gibi sosyal ilişkilerini geliştirir. Çocuklar kukla karakterini oynatırken kendini o karakterin kimliğine sokarak onun gibi düşünüp hissetmeye çalışacaktır. Kuklacılık çalışmasında yetenek ve beceri gelişmesi imkânı vardır. Grup çalışması, yardımlaşma ve araştırma vardır. Kukla gösterilerinde tiyatro sanatı ve tekniği hem bu çalışmayı yapanlar, hem de seyredenler için vardır. Kukla gösterilerinde Türkçe ve Türk Edebiyatı ile müzik kendiliğinden vardır. Kukla gösterilerinin büyüsü içinde ayrıca çevre, trafik, aritmetik, coğrafya, tarih, yurttaşlık, sağlık konuları eğlenceli ve değişik bir şekilde işlenerek beyinlere bilgi ve gönüllere sanat daha çabuk ve sıcak olarak yerleştirilmiş olur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Örnek KARAGÖZ OYUNUNDAKİ TİPLER VE ÖZELLİKLERİ Mevlüt ÖZHAN UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Karagöz oyunu komedi olduğu için oyundaki kişilerde tip özelliğini taşımaktadırlar. Oyunlarda sosyal ve ekonomik yönden farklı toplumsal kesimlerden gelen, birbirlerinden çok farklı davranışlarda bulunan tiplere yer verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan değişik milliyetlerden temsilciler (Arap, Acem, Arnavut, Rum, Yahudi vb.), Anadolulu tipler (Efe, Karadenizli, Kastamonulu, Kayserili, Kürt), okumuş ve görgülü tipler, kadınlar, çocuklar sakatlar, kabadayılar, uyuşturucu kullananlar Karagöz oyunu içerisinde yerlerini almışlardır. Bu kişiler temsil ettikleri grubun en tipik özellikleri ve davranış biçimleriyle ifade edilmişlerdir. Karakter özelliklerinden çok tip özellikleri ön plana çıkartılmıştır. Bu nedenle Karagöz oyunundaki kişileri kolayca tanıyabiliriz. Kişileri tanıtıcı işaretler arasında her kişiye özgü, müzik ve danslar vardır. Kişilerin; perdeye çıkarken çalınan ezgiden, söylenen türküden, yaptıkları danstan, okudukları şiirden kim olduklarını bilebiliriz. Bunlar genellikle o kişinin geldiği yörenin müzik ve danslarıdır. Karadenizli gelirken kemençe çalınır, Karadeniz yöresi türküsü söylenir, horon oynanır. Kayserili kaşık oyunu oynayarak veya türkü söyleyerek, Arap yalelli söyleyerek perdeye gelir. Şimdi Karagöz oyunundaki tipleri özellikleriyle tanıyalım. Karagöz: Karagöz ün yuvarlak bir yüzü, büyük siyah gözleri vardır. Başı tamamen çıplak olup, ışkırlak adı verilen şapka giymektedir. Karagöz; okumamış,işsiz,olduğu gibi görünen, tepkilerini çabuk açığa vuran, özü sözü bir olan halk adamıdır. Hacivat: Yukarıya doğru kıvrık sakalıyla, kurnaz görünüşüyle, her hareketi önceden hesaplanmış bir tiptir. Okumuş, her konuda az da olsa bilgi sahibi olan, herkesin huyuna suyuna göre konuşan, içten pazarlıklı bir tiptir. Çelebi: Kibar aile çocuğudur. İstanbul ağzı ile konuşur. Babadan kalma mirasla geçimini sağlar. İyi giyinmesini, güzel konuşmasını, şiir okumasını sever. Tiryaki: Uyuşturucu düşkünlüğü vardır. Bu nedenle sık sık uyuklar. Tütün, nargile, kahve, gibi keyif verici şeylere düşkündür, belli bir uğraşı yoktur, boş gezer. Beberuhi: Altı kulaç yada pisbop olarakta anılır, çabuk çabuk konuşur, işi gürültüye, bağırtıya, yaygaraya getirip ağlar, yılışık ve suludur. Kayserili: Adı Mayısoğlu dur, çoğu kez kolunda yumurta sepeti bulunur, pastırmacı ya da bakkaldır, Kayserili şivesiyle konuşur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Kastamonulu: İri yapılıdır, adı Himmet Dayı veya Himmet Ağa dır. Kastamonu şivesiyle konuşur, dili ve tavırları kabadır. Çoğu zaman elinde baltası vardır, odun kırar. Karadenizli - Laz: Elinde kemençesi olur. Çabuk çabuk ve çok konuşur. Çabuk öfkelenip çabuk yatışır. Hareketlidir. Karşısındakine konuşma fırsatı vermez. Kürt: İşi çoğu kez hamallık ya da bekçiliktir. Bozuk Türkçe yle konuşur. Acem: İran dan yada Azerbaycan dan gelir, varlıklıdır. Eğlenceyi sever, kendini eğlendirenlere bol para verir. Genellikle halı tüccarı, tefeci yada antikacıdır. Arap: Ak Arap veya Kara Arap olarak iki türlüdür. Kına, kahve, fıstık satıcılığı ya da devecilik yapar, halayık veya uşak olur. Arnavut: Cahildir ama ataktır, kabadayılık taslar fakat sıkıya gelince kaçar. Bahçıvanlık, ciğercilik, koruculuk, bozacılık, celepçilik yapar. Çabuk sinirlenir bu yüzden de sık sık tabancasına davranır. Örnek Rumelili (Muhacir): Uğraşı pehlivanlık ve arabacılıktır. Pehlivanlığıyla övünür ama yenilince mızıkçılık eder. Adı çoğu kez Hüsmen Ağa dır. Trakya şivesiyle konuşur. Yahudi: İnatçı ve pazarlıkçıdır. Eskicilik, sarraflık, tefecilik yapar. Korkaktır, yaygaracıdır, çok konuşur. Frenk - Rum: Çoğu kez doktor, meyhaneci, terzi ya da tacirdir. Konuşmasına Rumca sözler katar. Ermeni: Müzik şiir gibi güzel sanatlardan hoşlanır, kuyumculuk veya lağımcılık yapar. Tuzsuz: Adı Tuzsuz Deli Bekir dir. Kabadayı'dır, her an herkesle dövüşmeye hazırdır. En büyük özelliği kaba kuvvettir, sürekli gözdağı verir. Zenneler: Karagöz oyunlarında zenneler oyunun konusuna göre değişirler. Cazular oyununda cazu ve kızı olarak, Salıncakçı da sallanmak isteyen kadınlar olarak, Karagöz ün bekçiliğinde erkeklerle gönül eğlendiren kadınlar olarak, Ferhat ile Şirin oyununda Şirin ve annesi olarak görünürler. Genelde az konuşurlar. Bazen de Karagöz ün karısı gibi perdede görünmezler, sesleri duyulur. Çengi: Karagöz oyunun sonunda çıkıp oynar. Adı genellikle Çengi Kız veya Afet tir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Bireysel Etkinlik Çocukların kuklaları canlandırarak ortaya koydukları yaratıcı karakterlerden oluşan yeni kuklalar oluşturunuz. Tartışma Okul öncesi eğitim kurumlarında kuklalar merkezi olmasaydı bu durumun çocuğun gelişimine etkisi nasıl olurdur? Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan tartışma forumu bölümünde paylaşabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Özet Tarihsel süreç içinde insanın dünyaya egemen olma istediği hep önplanda olmuştur.öncelikle doğayı, hayvanları, bitkileri yönetmeye çalışmış sonra birbileri üzerinde egemenlik kurmaya başlamıştır.kuklalar insanların bu baskın olma isteğinin küçükte olsa bir parçasıdır.kukla oynatıcısı ne düşünürse kukla da onu onaylar, nereye yönlendirirse kukla o yönde ilerler.bu durum kuklanın insanların vazgeçilmez dostları olmasını sağlamıştır. İlk kullanılan kuklanın ipli kukla olduğu bilinsede kültürümüzde en kukla denince akla gelen gölge kukla:karagöz ve hacivattır.çağlar insanların ilgi ve ihtiyaçlarını değiştirse de kuklaya olan merak değişmemiştir. OKul öncesi eğitim kurumlarında kukla öğrenme merkezleri bulunmaktadır ve bu merkez ile çocuğun sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır. Uygun araç gereç ile donatılmış kukla öğrenme merkezi çocukların hayal güçlerini yansıttıkkları oyun ve öğrenme ortamlardır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 Ödev Kuklarların çocuğun gelişimine olan etkilerini kukla oyunlarından ile örneklerle açıkladığınız bir kompozisyon yazınız. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1.Aşağıdakilerden hangisi kukla için yanlış bir ifadedir? a) İnsan eliyle canlanır. b) Oyun aracıdır. c) Çeşitli hayvan karakterlerinden oluşabilir. d) Özel sahne olmadan kullanılmaz. e) Artık materyaller kullanılarak hazırlanabilir. 2. Kuklaların değişik isimler altında gruplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Hayvan karakterlerini yansıtmasına göre sınıflandırılır. b) İnsan karakterlerini yansıtmasına göre sınıflandırılır. c) Kullanılan kumaşın cinsine göre sınıflandırılır. d) Hareket ettirilme özelliğine göre sınıflandırılır. e) Oynatıcısının hayal gücüne göre sınıflandırılır. 3. Türk tarihine bakıldığında kullanılan kukla örneği hangisidir? a) İpli kukla b) Gölge kukla c) El kuklası d) Çorap kukla e) Yüzük kukla 4. Hayal perdesinde halkı ve halkın sağduyusunu temsil eden gölge kukla karakteri hangisidir? a) Karagöz b) Hacivat c) Pişekar d) Çinegen e) Kavuklu 5. Kuklalar aşağıdaki amaçların hangisi için kullanılmaz? a) Bir öyküye canlılık katmak için b) Çocukların dikkatini çekebilmek için c) Bazı kavramları çocuklara öğretebilmek için d) Çocukların toplumsal sorunlardan uzaklaşması için e) Çocukların dinledikleri öyküleri canlandırmak için 6. Aşağıdakilerden hangisi kukla kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? a) Öğrencilerin kullanırken zarar vermemeleri için özenle saklanmalıdır. b) Kullanırken çocukla göz kontağı kurulmalıdır. c) Şaşırma ifadesi için öne arkaya birkaç kez bakma ifadesi verilmelidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 d) Üzüntü için kafasının öne eğilmesi yeterlidir. e) Yavaş hareketler sıkılma ifadesidir. 7. Kuklanın inat ettiğini göstermek için kullanımı sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Yavaş hareketlerle göz gezdirme b) Sabit bakışlar c) Kafasının yükselmesi d) Öne arkaya hızlı bakışlar e) Dik bir baş 8. Aşağıdakilerden hangisi kuklanın çocuğun sosyal gelişimine olan etkisidir? a) Sayı, renk, şekil kavramlarını öğretir. b) Çoklu zekâ ortamı oluşturur. c) Grup etkileşimi sağlar. d) Küçük kas becerilerini geliştirir. e) Yeni kelimeler öğretir. 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kuklanın öğrenme öğretme etkinliklerine sağladığı yarardır? a) Çocukların eğlenmesini sağlar. b) Çocukların değişik duyularını işe koşarak aktif bir öğrenme ortamı oluşturur. c) Çocukların oynaması için bir araçtır. d) Çocukların hayvan seslerine ilgisini artırır. e) Çocukların rol yapmasını sağlar. 10. Tarihsel süreç içerisinde ilk kuklaya Mısır da rastlanmaktadır. Bu kuklanın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? a) El kuklası b) İpli kukla c) Eklemleri hareketli kukla d) Gölge kukla e) Çomak kukla Cevap Anahtarı 1.D, 2.D, 3.B, 4.A, 5.D, 6.A, 7.C, 8.C, 9.B, 10.B Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Atalay Ayşe, Okul Öncesinde Materyal Geliştirme, Kök Yayıncılık, Ocak-2011, Ankara. Avcı Neslihan, Turla Ayşe, Kuklalar Okulöncesi Çocuklar İçin Kukla Yapımı ve Kullanımı, Turan Ofset, 2003, İstanbul. Kelleci Derya, Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme, Vize Yayıncılık, 2011, Ankara. MEGEP, Kuklalar, 2007, Ankara. Özhan Mevlüt, Kukla ve Gölge Tiyatrosu, Bursa Kültür A.Ş, 2010, Ankara. makarnalarlakukla-yapimi-artik-materyal-etkinligi.html Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III İÇİNDEKİLER Okul Öncesi eğitim kurumlarında etkinliklerde oyun Öğrenme Merkezlerinde Oyun Sanat Etkinliklerinde Oyun Müzik Etkinliklerinde Oyun Türkçe Etkinliklerinde Oyun

Detaylı

ÜNİTE 2 ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME II. Öğr. Gör. Esra METİNER

ÜNİTE 2 ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME II. Öğr. Gör. Esra METİNER OYUN DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME II İÇİNDEKİLER Oyun Dağacığını Geliştirmede Yararlanılacak Kaynaklar Yöresel Oyunları Araştırma Gözlem Yoluyla Bilgi Edinme Görüşme Yoluyla Bilgi Edinme Basılı Kaynakları Tarama

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Eğitimde Drama Uygulamaları

Eğitimde Drama Uygulamaları Eğitimde Drama Uygulamaları Dramada bir organizasyon gereklidir. Bu nedenle çocuklarla drama etkinlikleri yapılırken öncelikle göz önüne alınması gereken bazı koşullar vardır. Daha sonra her tür eğitim

Detaylı

Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock. Çeviren: Emel Aran

Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock. Çeviren: Emel Aran Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock Çeviren: Emel Aran ISBN 978-605-5655-90-7 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Orijinal adı ve yayıncısı: Help Your Child Succeed at School, Hodder Teach

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 İÇİNDEKİLER Index ÇOCUKLA EBEVEYNİN TEKNOLOJİ SAVAŞI 2 ERGENLİK DÖNEMİNDE STRESLE BAŞA ÇIKMA 4 ÇOCUKLARDA DUYGUSAL ZEKANIN GELİŞTİRİLMESİ 7 GELİŞİMSEL OLARAK ARKADAŞLIK

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ OYUN ALBÜMÜ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır.

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR BELİRTİLERİ Gözlerini sıklıkla ovuşturma

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

Yaratıcı ve Görsel Egzersizlerle. Dikkat Geliştirme. Okul Öncesi ve. ilkokul öğrencileri için

Yaratıcı ve Görsel Egzersizlerle. Dikkat Geliştirme. Okul Öncesi ve. ilkokul öğrencileri için Yaratıcı ve Görsel Egzersizlerle Dikkat Geliştirme Okul Öncesi ve ilkokul öğrencileri için Yaratıcı ve Görsel Egzersizlerle Dikkat Geliştirme HAZIRLAYANLAR ALEV DOĞAN AKINCI BAYRAM ÖZÇELİK DERYA APBAK

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM AHLAK GELİŞİMİ 141EO0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ NİN 1 183. SAYILARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN, 11 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR

Detaylı

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4C0118 HUMANITIES Received: May 2011 Accepted: October 2011 Ahmet Güneş Series : 4C Cumhuriyet University

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK İLE YAŞAMAK. Prof. Dr. Ayşegül Ataman. Üstün yetenekli/zekalı çocuklar Kimdir?

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK İLE YAŞAMAK. Prof. Dr. Ayşegül Ataman. Üstün yetenekli/zekalı çocuklar Kimdir? ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK İLE YAŞAMAK Prof. Dr. Ayşegül Ataman Üstün yetenekli/zekalı çocuklar Kimdir? Üstün yetenekli/zekalı çocuğa destek sağlayacak aile ortamı nasıl oluşabilir? Üstün zekalı/üstün

Detaylı