ÜNİTE 1 ÇOCUK VE DRAMA. Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK İÇİNDEKİLER HEDEFLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 1 ÇOCUK VE DRAMA. Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK İÇİNDEKİLER HEDEFLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA I"

Transkript

1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA I İÇİNDEKİLER Oyun Drama Oyun İlişkisi Drama Drama ve Tiyatro Dramanın Yararları Drama Türleri Drama Teknikleri Dramanın Aşamaları Drama Etkinliklerinin Tasnifi ÇOCUK VE DRAMA Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Oyun ve drama arasındaki ilişkiyi kavrayabilecek, Dramayı oyun ve tiyatrodan ayırt edebilecek, Dramanın yararlarını söyleyebilecek, Dramanın türlerini sayabilecek, Dramanın aşamalarını anlayabilecek, Dramanın tekniklerini uygulayabilecek, Drama etkinliklerini tasnif edebileceksiniz. ÜNİTE 1

2 GİRİŞ Drama, oyunla tiyatro arasında, her iki etkinlikle ortak özellikler taşıyan bir türdür. Oyun ve tiyatro ile benzerlikleri olduğu gibi farklılıkları da vardır. Oyunun ve tiyatronun bireyin duygu, düşünce ve davranışları üzerindeki olumlu etkileri, dramanın doğuşuna zemin hazırlamıştır. Drama eğlendirir, hoşça vakit geçirtir ve bireyi etkin kılar. Yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlaması yanında, sorunlarımızı tek başına çözme iradesi aşılaması da dramanın kazanımları arasındadır. Drama öğrenci merkezli eğitimin en etkili yöntemlerinden beridir. Dramanın kuramsal çerçevesini belirleyebilmek için öncelikle oyun ve tiyatro kavramlarını bilmeye ihtiyaç vardır. Oyun, tiyatro ve drama arasında yapılacak karşılaştırma ile üç etkinliğin ayırıcı ve birleştirici özellikleri tespit edilebilir. Dramanın yararları, türleri ve teknikleri üzerinde dururken, kuramsal bilgileri uygulamalarla zenginleştirmek bir zorunluluktur. Oynamayan tay at olmaz. (Türk Atasözü) Çocuk oyunla olgunlaşır. (Mevlâna) OYUN Rol yapmaya dayalı oyunlar, çocuk için doğal bir dramadır. Evcilik oyunları, bebeğe mama yedirmek, araba sürme taklidi gibi Oyun; öğrenme, üretme, deneyim kazanma, iletişim kurma ve yetişkinliğe hazırlanma aracıdır. Oyun sırasında çocuk pek çok şeyi kendi kendine deneyerek öğrenir. Oyun, çocuğu geleceğe hazırlayan etkinliktir. Neşe kaynağıdır. Çocuğun yaratıcılığını geliştirir. Başarıyı tanıma fırsatı verir. Çalışma hayatını sezdirir. Çocuğu sosyal hayata hazırlar. Yetişkinlerin dünyasını keşfettirir. Rol yapmaya dayalı her oyun, çocuk için doğal bir dramadır. Kız çocuğun evcilik oyunlarındaki çeşitli davranışları, örneğin yastığı gerçek bir bebekmiş gibi kucaklayıp ona ninniler söylemesi, mama yedirmeye çalışması, onunla konuşması birer roldür. Aynı şekilde bir erkek çocuğun direksiyon simidini çevirerek araba sürer gibi yapması ve motor sesleri çıkarması rol yapma örneğidir. Oyunun Önemi Oyunların, eğlendirme, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 zekâyı geliştirme, bedeni eğitme gibi işlevleri vardır. Salıncağa/dönme dolaba binmek, uçurtma uçurmak, kardan adam yapmak gibi oyunlar eğlence amaçlıdır. Bilmece ögeleri taşıyan sözcük bulma, amiral battı, dokuz taş gibi oyunlar zekâyı geliştirir. Birdirbir, ip atlama, uzun eşek gibi oyunlar ise bedeni eğitme işlevi görür. Oyun sadece eğlence değildir. Çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunur. Çocuk için oyun ya da çocuk oyunu denildiğinde, tamamen içten gelen, belli bir amacı olmayan bir etkinlik anlaşılır. Bu etkinliğin özelliklerini üç maddede özetlemek mümkündür: 1. Etkinliğin kuralları yetişkinler tarafından değil, çocuklar tarafından konur. 2. Oyun kendiliğinden gelişir, zevk ve eğlence unsurları taşır. 3. Sözel ögelerden ve davranışlardan oluşur. Oyun, çocuğun birçok yönden gelişimi için gereklidir. Oyun sayesinde çocuk, yetişkinlerin dünyasını keşfetmeye başlar. Oyun, çocuğun bir gruba, bir çevreye ait olma, kendini özgür hissetme ve eğlenme gibi psikolojik ihtiyaçlarını karşılar. Aynı zamanda sosyal becerilerinin gelişmesini sağlar. Gerilim ve kaygıyı azaltır. Özgür düşünme yetisini geliştirir. Çocuk, oyun oynamaya dışarıdan zorlama olmaksızın kendisi karar verir. Oyun içerisinde ve kurallar çevresinde duygu ve düşüncelerini özgürce dile getirir. Oyundaki bu özgür ortam, çocuğun büyüdüğünde kişilik sahibi, düşüncelerini başkalarına zarar vermeyecek şekilde ifade eden, toplumla uyumlu ve barış içinde yaşayabilen, gereğinde toplumu da yönlendiren bir kişi olmasını sağlar. Keyifli bir etkinlik olmakla birlikte oyun sadece eğlence değildir. Çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunur. Oyun Dönemleri Çocuklukta oyun oynama davranışının gelişimi bireysel oyun, paralel oyun, sosyal oyun dönemleri olmak üzere birbirini izleyen üç aşamada ele alınır. Bireysel oyun dönemi Bireysel ya da tek başına oyun dönemi ilk iki yaş grubundaki çocuk için söz konusudur. İki yaşından küçük çocuk, çevrelerindeki diğer çocuklarla ya da yetişkinlerle ilgilenmeksizin kendi kendine oynar. Nesneleri itme, çekme, atma, iç içe koyma, yuvarlama, vurma gibi davranışlar sergiler. Çocuğun bu etkinliklerden hoşlandığı, çıkardığı seslerden ve bu etkinlikleri tekrarlama eğiliminden anlaşılır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Yönlendirilir ve gösterilirse, bu dönemde çocuk bir yetişkinle birlikte küpleri üst üste dizebilir. Bir yetişkinin yardımıyla gerçekleştirilmesi, oyunun sosyal bir oyun olmasını sağlamaz. Bu dönemde oyun kurallarından söz etmek mümkün değildir. Paralel oyun dönemi İki üç yaş arasında çocuk, paralel oyun dönemini yaşar. Yanında bir başka çocuk olduğu hâlde oynamaktan hoşlanır. Ancak her iki çocuk da daha çok kendi işiyle meşgul olmayı, kendi oyunu ile baş başa kalmayı tercih eder. Birlikte oynasalar bile, çocuklar oyun arkadaşı değildirler. Aynı ortamda, kendi oyunları ile meşgul olan iki çocuk görüntüsü verirler. Sosyal etkileşime dayalı bir oyun oynamazlar. Bireysel oyun döneminde olduğu gibi bu dönemde de henüz oyun davranışı kurallara bağlanmamıştır. Sosyal oyun dönemi Üç yaş civarında çocuk, sosyal oyun dönemine girer. Bir ya da daha fazla sayıda çocukla grup oluşturarak oyun davranışı göstermeye başlar. Bu dönemde oyun grubu, oyun arkadaşlığı önem kazanır. Grup oyunları karşılıklı etkileşim gerektirdiği için, çocuğun sosyalleşmesinde önemli rol oynar. Bu dönemde bazı oyun kuralları ortaya çıkar. Drama etkinlikleri, grup oyunları ile benzerlik taşır. Belli kurallara bağlı bulunma, sözlü ve sözsüz iletişime dayalı olma, iş birliği ve rol yapmayı gerektirme gibi. Dört yaş civarı, drama etkinliklerine başlama yaşı olarak kabul edilebilir. Rol yapma üzerine kurulan sosyal oyunlar, doğal drama olarak kabul edilebilir. Drama etkinlikleri kazanma rekabeti üzerine değil, katılma ve paylaşma isteği üzerine kurulur. DRAMA OYUN İLİŞKİSİ Çağımızda çocuğun edinmesi gereken sosyal davranışları, sosyal ve fiziksel ortama ait bilgileri, anlatma yöntemiyle çocuğa kavratmak mümkün değildir. Bu nedenle oyuna benzediği için çocuğun ilgisini çekecek etkinliklere ihtiyaç vardır. Bu etkinlikler hem oyuna benzeyecek hem de oyunun sağlayabileceği yarardan çok daha fazlasını sağlayacaktır. Oyun, kendiliğinden başlar ve amaçları belirsizdir. Drama, planlı olduğu için amaçlar önceden belirlenmiştir. Önceden tespit edilmiş amaç ve kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilir. Oyunda da, dramada da, çocuğun bütün dikkati ve enerjisi etkinlik üzerinde yoğunlaşır. Her iki etkinlik türünde de kurallar vardır. (Bazı kuralsız çocuk oyunları bunun dışındadır.) Ancak dramanın kuralları önceden belirlenmiş olsa da, bu kurallar tartışılabilir ve değiştirilebilir. Çocuk oyunlarında genellikle sonuç önemlidir. Yarışmak, kazanmak, kaybetmek, yanıp oyun dışı kalmak söz konusudur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Oyunun sonunda değerlendirme yoktur. Dramada tartışma, değerlendirme ve gözden geçirme vardır. Dramada ise sonuç değil, süreç önemlidir. Çocuğun katıldığı etkinliği mükemmel yapması değil, sürece katılması üzerinde durulur. Drama etkinlikleri kazanma rekabeti üzerine değil, katılma ve paylaşma isteği üzerine kurulur. Oyunların sonunda değerlendirme, amaç ve kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediğini test etme, duyguları tanımlama ve ayırt etmeye yönelik tartışma yoktur. Kaybetme tepkisi ve kazanma övüncü söz konusudur. Hatta oyunu kazanan taraf ya da kişiler, kaybedenleri kızdırmaya çalışırlar. Oysa drama etkinliği sonunda grup tartışması yapılır. Etkinlikle ilgili bilgiler pekiştirilir. Bu bilgilerin kalıcılığını sağlayabilecek kavramlaştırmalar üzerinde durulur. Karşılaştırmalara ve çıkarımlara gidilir. Drama ile oyun arasındaki benzerlik ve farklılıklar şöyle özetlenebilir: 1. Oyun grup hâlinde olduğu gibi, tek başına da oynanabilir. Drama bütünüyle bir grup etkinliği ve yaşantısıdır. 2. Oyunun önceden belirlenmiş eğitici ve sanatsal hedefleri yoktur. Drama belli eğitsel ve sanatsal hedefler doğrultusunda gerçekleştirilir. 3. Oyun kabuller ve taklitler (öykünmeler) üzerine kurulur. Dramada peşin kabul ve taklit (öykünme) değil, yeniden üretme vardır. 4. Oyunda sonuç ve ödül önemlidir. Dramada süreç ve yaşantı önemlidir. 5. Oyun yapı bakımından basmakalıp ve gelenekseldir, zaman içinde değişime uğramaz. Drama yapı bakımından canlı ve değişkendir, her an yenilenebilir. 6. Oyun; rekabet duygusu, kazanma / kaybetmeme stratejisi ve başarma isteği üzerine kurulur. Dramada katılma, yaşama, paylaşma ve üretme esastır. 7. Oyun, yalnızca enerjiyi boşaltma ve rahatlama işlevi görür. Dramada enerjiyi boşaltma ve rahatlama yanında estetik kaygı da öne çıkar. 8. Oyunda kurallar kesin ve değişmezdir. Dramada kurallar esnek ve değişkendir. 9. Oyunda yöneticilik rolü bulunmaz; oyunculardan biri oyunu yönlendirebilir. Dramada çerçeveyi ve kuralları belirleyen, çocuklara rehberlik eden bir lider vardır. 10. Oyunun sonunda bir değerlendirme ve tartışma söz konusu değildir. Dramada tartışma, değerlendirme ve gözden geçirme söz konusudur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Ödev Doğup büyüdüğünüz yöreye ait ya da çocukken oynadığınız bir oyunu aşağıdaki forma göre derleyiniz. Oyunun adı (Oyunun yörede kullanılan özgün adı): Oynandığı yer (Oyunun oynandığı bölge, şehir, kasaba, köy... Oyun açık mekânda mı kapalı mekânda mı oynanıyor?): Gelişim alanı (Oyun çocukta psikomotor, zihinsel (bilişsel), duyuşsal, sosyal, dilsel gelişim alanlarından hangisi/hangileriyle ilgili?): Amaç/hedef/kazanım (Oyun hangi amaca yönelik olarak / hangi hedefe ulaşmak üzere / hangi kazanımları elde etmek için oynanıyor?): Yaş düzeyi (Oyun hangi yaş düzeyindeki çocuklar tarafından oynanıyor?): Çocuk sayısı (Oyun en az kaç çocuğun katılımıyla oynanıyor?): Araç-gereçler (Oyun sırasında varsa kullanılan araç-gereç, takı, giysi gibi ögeler nelerdir?): Oynanış biçimi (Oyuna nasıl başlanıyor? Oyun hangi aşamalardan oluşuyor? Nasıl sonuçlanıyor? Ödül, ceza vb.): Derleyenin adı soyadı: Derleme tarihi: Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan Ödev bölümüne yükleyebilirsiniz. Evcilik, hırsız polis, doktor hasta hemşire gibi oyunlar, rol yapmaya dayalı oldukları için dramaya benzer. Yaratıcı Oyun (Drama Oyunu) Yaratıcı oyun çocukların önceden belirlenmiş metinleri ezberlemeden, gelişim düzeylerine uygun olarak gruplar hâlinde oynadıkları serbest oyundur. Yaratıcı oyunlar, çocuğun gelişim düzeylerini uyaran ve yaratıcı güçlerini geliştiren etkinliklerdir. Eğitici drama etkinlikleri oyuna benzer. Bu yönüyle drama etkinliklerine drama oyunu, yaratıcı oyun gibi adlar verilir. Bir olay, durum, hikâye, konu, kavram, nesne ya da rolün canlandırıldığı oyun şeklinde tanımlanabilir. Bu terim, drama etkinliklerini körebe, yakan top, yap-boz, beş taş, lego gibi oyunlardan ayırmak için kullanılır. Dramaya benzeyen oyunlar; evcilik, hırsız polis, doktor hasta hemşire gibi rol yapmaya dayalı oyunlardır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Yağ satarım bal satarım gibi bir role girmeye ve bunu ifade etmeye dayalı çocuk oyunları dramaya benzer. Dramanın en önemli işlevi, insanın yetenek ve becerilerini geliştirmesi ve ona özgüven kazandırmasıdır. DRAMA Eski Yunan da yapmak, etmek, yaşamak anlamlarına gelen drama, zaman içinde anlam genişlemesiyle sahne oyunu, dramatik sanat, hayat olaylarını sahne oyununa dönüştürme gibi anlamlar kazanmıştır. Günlük hayatta dramatik kelimesi acıklı anlamında kullanılır. Olayları ve durumları duygusal bir üslupla dile getirenler, Dramatize etme! diye uyarılır. Eğitimde drama ise canlandırma anlamına gelir. Yaşanmış bir olay, karşılaşılan bir durum, bir gazete haberi, bir fıkra ya da herhangi bir metin, çocuğun yaşadığı ortama uygun olarak canlandırılır. Drama, hayat deneyidir. Amaç, çocuğa, kendi sorunlarını çözme yollarını göstermektir. Bu, gelişmiş ülkelerde, anaokulundan itibaren verilmeye başlanan en önemli eğitim yöntemidir. Çocuğa hazır bilgi vermek, onun başaramadığı işleri yapıvermek, bugün eğitici değeri olmayan uygulamalardır. Lao Tse nin Bir kimseye balık verirsen doyar bir defa / Balık tutmayı öğretirsen doyar ömrü boyunca dizelerini bu çerçevede düşünmek gerekir. Dans etmek, şarkı söylemek, resim yapmak, artık malzemeleri değişik anlatımlar için kullanmak, çocuğu etkin ve özgür kılar. Dramanın en önemli işlevi, insanın yetenek ve becerilerini geliştirmesi ve ona özgüven kazandırmasıdır. Bu eğitici işlevinden dolayı çocuk eğitiminde dramanın kullanılabileceği düşüncesine varılmıştır. Drama yoluyla öğrencilere millî ve manevi değerleri aşılamak da mümkündür. DRAMA VE TİYATRO Drama kullanılan yöntemler bakımından tiyatro ile benzer özellikler taşır. Rol yapma, tiyatroya ait bir unsurdur. Drama bu unsuru tiyatrodan ödünç alır ve kullanır. Drama etkinliklerinin çocukta tiyatro eğilimini geliştireceği ve rol yapma yeteneğini ortaya çıkaracağı rahatlıkla söylenebilir. Rol yapma yeteneğinin ortaya çıkışı, tiyatro faaliyetleri için hazır bulunuşluk düzeyinin de ifadesidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Tiyatronun güzel sanatların bir kolu oluşu, dramadan tiyatroya geçerken çocukta estetik duyuş, anlayış, zevk gibi olumlu özelliklerin gelişmesine imkân verir. Dramayı tiyatrodan ayıran üç önemli fark vardır: 1. Tiyatroda ezberlenmesi gereken bir metin vardır, dramada yoktur. 2. Tiyatro, seyirci için yapılan bir sanattır. Dramada seyirci yoktur. Herkes oyuncudur. Seyirci konumunda olanlar da o anda seyirciyi oynarlar, ancak her an oyuna katılabilirler. 3. Tiyatronun sonunda değerlendirme bölümü yoktur. Dramada değerlendirme bölümü olmazsa yapılan etkinlik drama olmaz. Tablo 1.1. Oyun drama ve tiyatro arasında bir karşılaştırma Özellikler Oyun Drama Tiyatro Bireysel etkinlik Grup çalışması Sanatsal amaç Estetik kaygı Eğlence Enerji boşaltma Rahatlama Rekabet/Kazanma hırsı Sonuç ve ödül Sürece katılma Rol yapma Eğitici hedef Taklit Kurallar Yönetici Seyirci Yazılı metin ezberleme Rol yapma tekniği, kişinin başkasının kimliğine girmesini, onun yerine düşünmesini ve hissetmesini, böylece sağlıklı iletişim kurmasını sağlar. Dramanın Yararları Kendini keşfetmeyi sağlar. Drama, bireyin kendi iç dünyasına yaptığı bir keşif yolculuğudur. İnsanın önce kendini keşfetmesini sağlar. Bireyin neleri sevdiği, nelerden hoşlanmadığı? Korkuları, özlemleri, beklentileri, hobileri, zevkleri Güzel sanatlardan herhangi birine ilgisi var mı? Hangi alanlarda ya da konularda yetenekli? Bunları nasıl geliştirebilir? Sınamadan bilinmez. Ressamı, sporcuyu, müzisyeni, bilim adamını, politikacıyı, polisi, öğretmeni, babasına babalar günü hediyesi alan çocuğu oynayan kişi, eğilimlerini ortaya koyar. Hem kendini keşfeder hem de çevresindekilerin onu keşfetmesine fırsat verir. İletişim becerilerini geliştirir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Grup etkinlikleri hoşgörü, dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve kaynaşma duygularını harekete geçirir. Her insan ayrı ve zengin bir dünyadır. Keşfedilmeyi bekler. İnsan, kendini keşfettikten sonra başkalarını fark edecektir. Dramada kullanılan rol yapma tekniği, kişinin kendi olmaktan çıkıp başkasının kimliğine girmesini, onun yerine düşünmesini ve hissetmesini, böylece sağlıklı iletişim kurmasını sağlayacaktır. Bu, empatinin gelişmesi demektir. Başbakan-gazeteci, ev sahibi-kiracı, garson-müşteri, trafik polisi-sürücü, vezne memuru-fatura ödeyen müşteri, doktor-hasta, oduncu-ağaç, çiçek-bahçıvan rolleriyle karşı karşıya getirilen oyuncular doğaçlama tekniğini kullanarak aralarında diyalog kurar ve sağlıklı iletişim imkânlarını ararlar. İnsanlar, tanımadıkları insanlarla karşılaştıklarında birbirlerine nasıl davranırlar? Mesela maaş kuyruğunda iki emekli, aynı koğuşta yatan iki hasta, asansörde karşılaşan iki kişi, tavşan ile onu vurmak isteyen avcı neler konuşur? Parkta aynı banka oturmak zorunda kaldığınız kişiyle, size ısrarla kâğıt mendil satmaya çalışan bir çocukla, ayakkabılarınızı boyamak isteyen küçük boyacıyla neler konuşursunuz? Eğlenerek öğrenmeye ortam hazırlar. Dramanın oyun tarafı, etkinliği eğlenceli kılar. Drama yoluyla öğrenmede zevk ve eğlence ön plandadır. Eğlenerek öğrenme, kalıcı öğrenmeyi hazırlar. Etkileşimli öğrenmeye fırsat verir. Drama, grup hâlinde gerçekleştirilen bir etkinlik olduğundan öğrencilerin birbirlerinden etkilenerek öğrendikleri görülür. İş birliğine dayalı öğrenmeyi gerçekleştirir. Grup etkinlikleri hoşgörü, dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve kaynaşma duygularını harekete geçirir. Bir bütünün parçası olarak bütünün oluşmasına katkıda bulunmak bilinci, görev duygusu, sorumluluk gibi yönleri geliştirir. Etkin öğrenme yöntemidir. Drama, öğrenciyi aktif kılan bir yöntemdir. Öğrenci, etkinliklerin izleyicisi değil katılımcısıdır. Öğrenme ve bilgiyi üretme çabalarına bizzat katılır. Duygusal öğrenmeye fırsat verir. Drama kurguya dayalı olsa da öğrenci, oyun sırasında gerçek duygular yaşar ve bu duyguları dışa vurur. Bu yönüyle drama bir duygusal deneyim alanıdır. Duyguları fark etmeyi sağladığı gibi, öğrenmenin duygusal boyutunu da harekete geçirir. Eylem yolu ile öğrenmeyi gerçekleştirir. Dramada eylem/hareket vardır. Dramaya katılan kişi, durağan değil, hareket hâlinde öğrenmenin öznesi olur. Tartışarak öğrenmeye imkân verir. Her dramanın tartışma bölümünde, gerçekleştirilen etkinliklerin genel bir değerlendirilmesi yapılır. Bu etkinlik sonucunda üretilen, farkına varılan, keşfedilen bilgiler pekiştirilir. Bu, tartışma yoluyla öğrenmenin ifadesidir. Yaşantılara dayalı bir öğrenme biçimidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Drama öğrencinin gözlem ve izlenimlerinden beslenir. Özellikle doğaçlama çalışmalarında öğrenci olaya kendi yaşantılarını katar. Oynayanlar için olduğu kadar, etkinliği izleyenlerin de kendi yaşantılarından örnekler vermesi, etkinliğe katkı yapması istenir. Psikodrama, uzman psikolog ve psikiyatrların gerçekleştireceği tedavi amaçlı bir terapi yöntemidir. Drama Türleri Psikodrama Travma oluşturan bir duruma son vermeyi ya da ruhsal bir sıkıntıyı çözümlemeyi amaçlayan gerçek ya da düşsel sahnelerden kurulu dramatik oyunlardır. Terapi ve tedavi amaçlıdır. Sosyometrinin de kurucusu olan İtalyan J.L.Moreno nun gözlemlerinden doğmuştur. Psikodramadan özellikle psikoterapide yararlanılır. Psikodramacılar hem oynar hem de duygusal değişimleri çözümler ve yorumlarlar. Hastanın oynadığı role özgürce katılımı sağlanır. Gerçekliğin dramatik temsili, hastada katarsis (arınma) gerçekleştirmeyi amaçlar. Hastaya doğallığı maskeleyen rollerden kurtulma imkânı sağlar. Söz konusu roller, toplumsal baskıyla oluşmuş ve çok katı bir duruma gelmiştir. Psikodrama sonrası ulaşılan katarsis, kurtuluşun ilk işaretidir. Psikodramada rol değiştirme, eşleme, ayna, kendini takdim, kendi kendine konuşma gibi teknikler uygulanır. Sorun: Mümtaz Bey, Dede Korkut Ortaokulu nda öğretmendir. Psikodrama uzmanına başvurur. Son bir yıldır kaygılar ve kuşkular içindedir. Uykuları kaçmaktadır. Okulda, evde, her yerde huzursuzdur. Tedirgindir. Meslekten atılacağından korkmaktadır. Ciddi iddiaları vardır. Okul müdürü ondan nefret etmektedir. Başarısız olması için elinden geleni yapmaktadır. Kurtuluş günleri, mezuniyet geceleri, tiyatro etkinlikleri, belirli günler ve haftalarla ilgili bütün anma, kutlama programlarını ona yüklemektedir. Müdürün amacı öğretmeni bunaltmak, böylece çekip gitmesini sağlamak ya da başarısız olması durumunda Bakanlıktan müfettiş çağırıp görevi ihmal den soruşturma açtırmak ve belki de meslekten uzaklaştırmaktır. Psikodramacı sorunun çözümü sırasında Mümtaz Bey rolünü, okul müdürü rolüyle değiştirerek terapi uygular. Mümtaz Bey, okul müdürünün davranışlarını anlamaya çalışır. Söz gelişi, okul müdürü aslında Mümtaz Bey i çok sevdiği, ona gerçekten güvendiği, kendisine verilen işleri çok iyi yaptığı için Mümtaz Bey i görevlendirmektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Yaratıcı drama etkinliklerinde bazı unsurların tiyatrodan ödünç alınmış olması, öğrencide tiyatro eğilimi uyandırır. Tartışma Çevrenizde psikodrama seanslarıyla çözümlenen ruhsal sorunlarla ilgili vakaları araştırınız, gözlem ve izlenimlerinizi tartışınız. Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan Tartışma Forumu bölümünde paylaşabilirsiniz. Sosyodrama Toplumsal oyun olarak adlandırılır. Bir grup bireyin herhangi bir sosyal problemle ilgili rolleri paylaşarak izleyiciler karşısında oynamalarıdır. Sosyodramada her birey kendini değil, seçilen sosyal problemin içinde yer alan bir başkasının rolünü oynar. Okullardaki çete oluşumları, toplumda kadına yönelik şiddet, fabrika patronu/genel müdürü/yönetim kurulu başkanı ile hakkını arayan işçiler, okul müdürü ile sorun yaşayan öğretmenler, imecede anlaşmazlığa düşen köylüler vb. toplumsal konular sosyodrama etkinlikleriyle çözümlenebilir. Sosyodrama, bireylere sosyal becerilerini geliştirmeyi ve gerçek hayattaki toplumsal rollerin gerektirdiği davranışları kazandırmayı amaçlar. Sosyodramada grup, izleyici karşısında rollerini canlandırdıktan sonra, oynayanlar ve izleyenler oyun hakkında yorum ve açıklamalarda bulunurlar. Oyun, roller değiştirilerek tekrar oynanabileceği gibi, oyuna yeni oyuncular katılabilir ve aynı konuda değişik oyunlar da sahnelenebilir. Böylece tespit edilen sosyal konu ya da problemle ilgili olarak bireyler, yeni sosyal anlayışlar ve davranışlar kazanmış olurlar. Yaratıcı Drama Yaratıcı drama terimi, çocukların katıldıkları drama etkinliklerini tanımlamak için kullanılır. Çerçevesi Amerikalı Winfred Ward ve McCaslin gibi uzmanlar tarafından çizilmiştir. Yaratıcılığı geliştirmek için çocuklarla gerçekleştirilen drama etkinliklerini içine alır. Son dönemde eğitim amaçlı bütün drama etkinliklerini Yaratıcı Drama başlığı altında toplama eğilimi vardır. Bir kavramı, olayı, durumu, düşünceyi, cümleyi, sözcüğü, yaşantıyı tiyatroya özgü teknikleri kullanarak, oyunlar kurgulayarak canlandırma etkinlikleri yaratıcı drama kapsamına girer. Yazılı bir metne bağlı kalınmadan, etkinliğe katılanların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, bilgileri, gözlemleri, deneyimleri ve izlenimleri doğrultusunda oluşturdukları durumlar ve doğaçlamalar yaratıcı dramadır. (Doğaçlama tekniği, tuluat tiyatrosu adı verilen bir sahneleme türünü ortaya çıkarmıştır. Tuluat, yazılı metne dayanmadan gerçekleştirilen oyundur.) Yaratıcı dramanın en çok başvurduğu tekniklerden biri de rol yapmadır. Çocuk, grup çalışması içinde kendi yaşantılarını bir başka kimliğe girerek canlandırma imkânı bulur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Yaratıcı dramada amaç, özgürce oyun kurgulamak ve oynamaktır. Eğitici dramada ise eğiticilik esastır. Bedenini ve duyu organlarını harekete geçirerek etkin olmayı başarır, aktif ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirir. Etkinliğin bazı unsurlarını tiyatrodan ödünç almış olması, öğrencide tiyatro eğilimi uyandırması ve estetik değerleri geliştirmesi bakımından son derece yararlıdır. Türkiye de İnci San ın öncülüğünde başlayan yaratıcı drama çalışmaları, öğrenciye kendini ve grup arkadaşlarını tanıma, yeteneklerini keşfetme, kendini başkalarının yerine koyabilme, olay ya da olgulara çeşitli yönlerden bakabilme becerileri kazandırır; yaparak, yaşayarak ve oynayarak öğrenmeyi sağlar. Eğitici Drama Pedagojik drama adıyla bilinen bu oyun türü, genel olarak çocuğun her konudaki eğitimi için uygulanan bir canlandırma tekniğidir. İngiltere de Peter Slade, Brian Way, Gavin Bolton gibi tiyatro kökenli eğitimciler tarafından geliştirilmiştir. Yaratıcı drama ile eğitici drama arasındaki en önemli fark şudur: Yaratıcı dramada eğiticilik kaygısı gözetilmeksizin özgürce oyun kurgulanır ve oynanır. Oyun, bireyin yeteneklerini açığa çıkarmaya hizmet eden bir araç durumundadır. Dilencilik, hırsızlık, sarhoşluk çevresinde kurgulanan bir oyunda rol yapma davranışı ve doğaçlamalar sergilemek yaratıcı dramadır. Eğitici dramanın hedefi ise, kurgulanan oyuna çocukların eğitim amaçlı olarak katılmalarını sağlamaktır. Böylece anlama, keşfetme, farkına varma ve öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Bu tür dramanın eğitici mesajları vardır. Öğrencilere olumlu duygu, düşünce ve davranış kazandırmayı; bilgi aktarmayı amaçlar. Yaratıcı drama, eğitim amaçlı kullanıldığında eğitici dramaya dönüşür. Her eğitici dramanın aynı zamanda bir yaratıcı drama olduğu da unutulmamalıdır. Eğitici drama, öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yöntemi olarak öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamada çok etkilidir. Drama Teknikleri Dramada en çok kullanılan teknikler şunlardır: Rol yapma Kişinin kendi dışında bir insanı, varlığı, canlıyı, hatta eşyayı canlandırmasıdır. Dili, bedeni, jest ve mimikleri kullanarak gerçekleştirilir. Kedi, fare ile aralarındaki binlerce yıllık savaşa son vermek ve onunla barışmak istiyor. Köpekten de barışın tanığı olmasını bekliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Rol değiştirme Çocukların bir etkinlikte oynadıkları rolleri değiştirerek tekrar oynamalarıdır. Böylece etkinlik bir kez daha tekrarlanmış olur. Ev sahibi kirayı % 30 artırmak istiyor, kiracı ise bu artışı kabul etmiyor. Ev sahibi ve kiracıyı oynayın. Ev sahibi ve kiracı rolleri değiştirilerek tekrar oynayın. Doğaçlama Herhangi bir rol, metin ya da diyalog ezberlemeden içinden geldiği gibi bir olayı, bir durumu, bir kavramı canlandırmadır. Olay ya da durum karşısında bireyin sergileyeceği tutumları canlandırmaya yöneliktir. Jest ve mimikler aracılığıyla iç yaşantı dışa yansıtılır. Olay ya da durum karşısında her insan, kendine özgü bir tavır sergileyecektir. Niyetler ve ifade biçimleri farklılık gösterecektir. Bu tür doğaçlamaların rol değiştirme tekniğiyle tekrarlanması empatiyi geliştirmesi bakımından son derecede yararlıdır. Televizyonda aynı anda hem bir kupa maçı hem de çok sevilen bir dizi var. Anne ve kız kupa maçını, baba ile oğul dizi filmi izlemek istiyorlar. Pandomim Sözsüz, beden diliyle gerçekleştirilen canlandırmadır. Sessiz sinema bu gruba girer. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 Hikâye/olay canlandırma, öyküleme tekniğinin kullanıldığı bir metnin ya da günlük hayattan seçilmiş bir olayın canlandırılmasıdır. Aranızda anlaşarak çeşitli canlıları ya da birbiriyle ilişkili meslekleri pandomim tekniğiyle canlandırınız. Hikâye/Olay canlandırma Öyküleme tekniğinin kullanıldığı masal, hikâye, efsane, fabl türlerinde bir metnin ya da günlük hayattan seçilmiş bir olayın canlandırılmasıdır. Bir Keloğlan masalından seçilen bölümü ya da bir Nasrettin Hoca fıkrasını canlandırımız. Donuk imgeler Drama etkinliği gerçekleştirilirken, öğrencilerden hareketsiz durmaları ve donuk bir fotoğraf oluşturmaları istenir. Öğretmen liderliğinde gerçekleştirilen bu fotoğrafların, fotoğraf dışında kalan diğer öğrenciler tarafından anlaşılması beklenir. Şarkıcı ile orkestrayı donuk imgelere dönüştürünüz. Bilinç koridoru Bir karakterin yaşamındaki ikilemleri gidermek ya da bir seçim yapmasını sağlamak için kullanılır. Öğrenciler, karşılıklı dizilerek bir koridor oluştururlar. Karakter, bu koridorda yavaş yavaş ilerlerken, öğrencilerin her biri farklı duygu ve düşünceleri dile getiren birer cümle söyleyerek karakterin vicdanının sesi olurlar. Her öğrenci farklı öneriler getirebilir. Karakter koridorda ilerlerken, seslerin şiddeti Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 giderek artar. Koridor boyunca sunulan duygu ve düşünce aktarımlarıyla karakter, bir karara varmaya çalışır. Bir öğrenci; kayak, yüzme ve curling kurslarından birine gitme konusunda kararsızdır. Tercih yapmasını sağlamak için bilinç koridoru oluşturunuz. Dedikodu halkası Bir halka oluşturulur. Karakterin davranışları, topluluğun içinde söylenti ve dedikodu olarak dile getirilir. Söylentiler, halkanın etrafında abartılarak ve çarpıtılarak yayılır. Çelişkileri ortaya koymada kullanılır. Bir arkadaşınızın oyunlarda mızıkçılık ettiğine ilişkin dedikodu halkası oluşturunuz. Sıcak sandalye Karakter, yüzü gruba dönük olarak bir sandalyeye oturtulur. Gruptaki üyeler tarafından karaktere; değer yargıları, ilişkileri, zevkleri, olumlu olumsuz özellikleri, hobileri ve davranışları hakkında sorular sorulur. Karakterin kendini keşfetmesi sağlanır. Soru soran kişiler doktor, şehit, tarihçi, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, yönetici, okul müdürü gibi roller de alabilirler. Karakter, stres anında ya da yaşadığı bir duygusal patlama döneminde sorgulanırsa gerilim oluşabilir. Dans etme ve resim çizme de duyguları dışa vurmayı sağladığı için drama teknikleri arasında yer alır. Bir öğrenciyi çevreye ve hayvanlara karşı davranışları bakımından sorgulayınız. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 Geriye dönüş Drama etkinliğinde şimdiki zaman ve geçmiş arasındaki ilişki vurgulanır, geçmişe ait görüntüler bugüne yansıtılarak pekiştirilir. Bir öğrencinin kardeşinin olmadığı aile ortamı ile kardeşi doğduktan sonraki aile ortamını geriye dönüş tekniğiyle canlandırınız. Bölünmüş ekran Öğrencilerden farklı zamanlarda ve yerlerde gerçekleşen iki veya daha fazla sahne planlamaları istenir. Ardından filmlerde olduğu gibi bu iki sahnenin arasındaki olaylar, ileriye ya da geriye giderek canlandırılır. Bir öğrencinin okula başladığı ilk günkü ve öğretim yılının son günündeki hâllerini, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ilişkilerini bölünmüş ekran tekniğiyle canlandırınız. Dans etme Sevinç, mutluluk, coşku, özlem, merak gibi duyguları dans yoluyla ifade etmektir. Herhangi bir dansı taklit etmek değil, bedenini özgür biçimde hareket ettirmek esastır. Tuttuğunuz takım, maçı farklı kazandı. Sevincinizi dans ederek gösterin. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 Resim çizme Bir olayın, durumun, hikâyenin resmini çizmektir. Bir şiirde, hikâyede, masalda verilmek istenen iletiyi resme dönüştürmektir. Okunan bir hikâye ya da şiirden esinlenerek bir resim çiziniz. Okul öncesi öğrencilerinin çok sevdiği kuklaların parmak kukla, el kuklası, çomak kukla, ipli kukla ve gölge kuklası gibi türleri vardır. Kukla Hazırlanan kuklalara kişilik vererek bir durumu, kavramı ya da olayı canlandırmaktır. Çocukların ilgisini en çok çeken teknikler arasındadır. Özellikle okul öncesi eğitiminde sık başvurulan drama teknikleri arasında yer alır. Hikâye, olay ya da durumlara göre özel olarak hazırlanan kuklalar aracılığıyla oynanır. Bir perdeye ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirildiği için kukla tiyatrosundan farklıdır. Kukla tiyatrosundan bir diğer farkı, etkinliğe bütün çocukların katılmasıdır. Kukla dramasında seyirci yoktur. Gruptaki her çocuğun elinde, canlandıracağı nesne ya da karakterin kuklası vardır. Kendilerini bir grubun önünde ifade etmekte güçlük çeken bazı çocuklar, kukla yardımıyla kendilerini daha rahat ifade edebilirler. Kukla, onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayabilir. Karton ya da kumaştan yapılmış, el ve parmakla oynatılabilen kuklalar, çocukların yaşantılarını ve iç dünyalarını dolaylı yoldan açığa vurmasını sağlayabilir. Çok küçük yaşlardan itibaren çocukların kuklalarla iletişim kurma eğiliminde oldukları düşünülürse, eğitimde kukla draması tekniğinden daha çok yararlanılması önerilebilir. Biri tavşan diğeri kaplumbağa iki çomak kukla hazırlayarak aynı adlı hayvan masalını canlandırınız. Kuklaların parmak kuklası, el kuklası, çomak kukla, ipli kukla, gölge kuklası gibi çeşitleri vardır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 Parmak kuklası Parmağa takılabilecek büyüklükte kumaş ya da trikodan yapılan kuklalardır. Parmak kuklalarının yapımında kâğıt ve kartondan da yararlanılabilir. Üzerine çeşitli varlıkların resmi çizilebilir ve her parmak farklı bir varlığı temsil edecek şekilde adlandırılabilir. Bir hikâye anlatmak ya da anlatılan hikâyeye canlılık kazandırmak için kullanılır. El kuklası Bir elin içine rahatlıkla girebileceği büyüklükte ve genellikle kumaştan yapılan kuklalardır. Baş ve kolları hareket ettirebilmek için parmakların içine girebileceği boşluklar bırakılır. İnsan ya da hayvan figürleri bu kukla tekniğiyle canlandırılabilir. Çomak kukla Bir hikâyede geçen karakterleri temsil etmek üzere kartondan yapılan ve figürün arka yüzüne takılan bir çubuk yardımıyla oynatılan kuklalardır. İhtiyaç duyulan resim kartona çizilir, kesilir ve boyanır. Bir hikâyenin anlatımında ya da semboller yardımıyla gerçekleştirilen kimi anlatımlarda çomak kuklalar kullanılabilir. Dayanıksız oldukları için sık sık yenilenmeleri gerekebilir. Çocuklara yaptırılacak kuklalar, hem el becerilerinin gelişmesinde, hem de çocukların bu kuklalar yardımıyla özgün hikâyeler oluşturmalarına ortam hazırlar. İpli kukla Artı biçiminde bir kontrol tahtasına bağlanmış iplerin ucunda oynatılan kuklalardır. Hazırlanışı diğerlerine göre biraz daha zaman ve özen gerektirir. Hazırlanışı kadar oynatılışı ve izlenişi de oldukça zevklidir. Çocukların ellerinde rahatlıkla tutup oynatabilecekleri büyüklükte kuklalar hazırlanabilir ve oynatmaları istenebilir. Gölge kuklası Geleneksel seyirlik sanatımız Karagöz den hareketle hazırlanan kuklalardır. Anaokullarında karton ya da mukavvadan pratik olarak gölge kuklaları yapılabilir. Kuklayı oluşturan baş, gövde, kol, bacak gibi parçalar raptiye ile birbirine tutturulur. Resmin arka yüzüne ince bir çubuk yatay olarak takılır. Çubuk el içinde sağa sola çevrildikçe kukla eklem yerlerinden hareket eder. Kuklanın Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 oynatılacağı yer de pratik olarak hazırlanabilir. Bunun için gergin beyaz bir bez kullanılabileceği gibi, parşömen kâğıdı ya da aydınger de kullanılabilir. Perdeye seyyar bir ampul ile arkadan ışık verilir ve her türlü gölge kuklası bu perdenin arkasından canlandırılabilir. Yalnızca Karagöz-Hacivat söyleşmelerinde değil, her türlü hikâye veya olay anlatımında gölge kuklalarından yararlanılabilir. Çeşitli hayvan figürleri kullanılabilir. Parmaklara kişilik ve rol verilerek canlandırmalar yapıldığı için parmak oyunları da bir tür dramadır. Parmak oyunları Parmaklara çeşitli kişilikler ve roller verilerek bir olayın, durumun, kavramın canlandırılmasıdır. Dramanın Aşamaları Isınma aşaması Oyun öncesi aşamadır. Öğrencilerin bedensel, duygusal ve zihinsel bakımdan hazır olmasını ve etkinliğe ısınmasını sağlar. Balık tutma, elma toplama, tel üstünde yürüme, sessiz sinema oynama gibi alıştırmalar bu gruba girer. Etkinlik fiziksel bakımdan yorucu olacaksa ısınmaya ihtiyaç vardır. Müzik ya da ritim eşliğinde yürüme, koşma, zıplama, gösterilen harekete uygun ritim tutma gibi çalışmalar yaptırılabilir. Amaç, öğrencilerin kendilerini ifade etmeye hazır hâle gelmeleri, birbirleriyle kaynaşmaları ve rollerine yoğunlaşmalarını sağlamaktır. Isınma çalışmalarında örneğin birinci aşamada öğretmen öne geçer ve öğrencilerin arkasına dizilip kendisini taklit etmelerini ister. Kanguru, ördek, penguen, tavşan, kartal gibi hayvanların hareketleriyle gâh zıplayarak gâh uçma taklidi yaparak yürür. Öğrenciler de onu taklit ederler. İkinci aşamada öğretmen, kendinden sonraki öğrenciyi lider seçer. Kendisi sıranın sonuna geçer. Etkinlik bu şekilde sürdürülür. Öğrenciler, taklitler konusunda özgür bırakılırlar. Her öğrenci bir kez grup liderliği yapıncaya kadar etkinlik devam ettirilir. Isınma sırasında öğrencilere nasıl hareket etmeleri gerektiği söylenmez. Doğal bir ortam oluşmasına özen gösterilir. Öğrenciler bedensel olarak etkinliğe katılmayacaklarsa doğrudan oyun aşamasına geçilebilir. Oyun aşaması Drama etkinliğinin asıl uygulama bölümüdür. İşlenecek konu ve temanın, kazandırılacak bilgi, beceri ve davranışın yaşantı hâline getirilerek sunulduğu dramatik oyunu içine alır ve; Kurguya, tasarıma dayanır. Sanal/düşsel bir ortam oluşturularak kurgusal bir olay ya da durumun canlandırılması biçiminde gerçekleşir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 Rol yapma/rol değiştirme, hikâye/olay canlandırma, pandomim, doğaçlama gibi temel teknikler kullanılarak önceden belirlenmiş amaçlar ve kazanımlar doğrultusunda katılımcılara bilgi ve davranış kazandırılır. Bu aşamada liderin (öğretmenin) dikkat etmesi gereken nokta, oyunlarda aşırılığa kaçmamak ve öğrencileri gereğinden fazla yormamaktır. Oyunlar çalışma grubunun özelliklerine uygun olarak seçilir, kurgulanır ve oynanır. Rahatlama aşaması Oyun sırasında yoğunlaşma, rol yapma gibi etkinliklerle yorulan öğrenci, dramanın rahatlama bölümünde ağır bir müzik eşliğinde bedenini dinlendirir. Bu, kültürfizik ya da beden eğitimi hareketlerinden sonraki rahatlama, nefes alma davranışlarına benzer. Öğrenciler, nasıl rahatlayacakları konusunda standart bir davranışa yönlendirilmezler. İsteyen öğrenci hafif salınmalarla ayakta, oturarak ya da yere uzanarak bedenini dinlendirebilir. Müziğin ritmine uygun bir salınma önerilebilir. Rahatlamada hem fiziksel hem de zihinsel arınma söz konusudur. Eklem yerlerinin rahat hareket ettirilmesi, kasların yumuşatılması ve öğrencilerin sakinleştirilmesi amacıyla etkinliklerin sonunda kullanılır. Rahatlamayı kolaylaştırmak için sakin bir müzik ve sözel yönergeler kullanılır. Bu aşamanın amacı, öğrencileri rahatlatmak ve olayın tamamlandığını hissettirmektir. Öğrenciler etkinliğe bedensel olarak katılıp yorulmamışlarsa rahatlama etkinliğine yer verilmeden değerlendirme aşamasına geçilebilir. Değerlendirme aşaması, dramanın olmazsa olmaz bölümlerinden biridir. Değerlendirme aşaması Dramanın bitiminde öğrencilerle birlikte duygusal ve düşünsel planda neler elde edildiğinin sorgulandığı bölümdür. Olmaması durumunda dramadan söz edilemez. Söyleşi tarzında gerçekleştirilir. Öğrencilerin duygu ifadelerine müdahale edilmez. Değerlendirme sırasında soruların açık uçlu olmasına özen gösterilir. Cevapları evet ya da hayır biçiminde verilebilecek sorular sorulmaz. Etkinliğe katılan öğrencilerin rol yapma sırasında neler hissettiği önemlidir. Sorular öncelikle bunu tespite yönelik olarak hazırlanır. Drama ile neler gerçekleştirildiği, neler elde edildiği sorulur. Öğrencilerin kendi davranışları hakkında bilinçlenmeleri ve diğerlerinin davranışları üzerinde düşünerek empati geliştirmeleri sağlanır. Drama çalışmalarında dikkat edilecek kurallar Drama etkinlikleri için önce uygun bir ortam oluşturulmalıdır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okulöncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ Psikodrama... 4 Yaratıcı Drama... 4 Eğitici Drama... 4 Drama Oyunu... 5 Drama... 5 EĞİTİCİ DRAMANIN TANIMI... 6 ÇOCUKLARLA

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olaya

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme.

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Drama Yetenekleri Nelerdir? Sabit fikirler yerine yaratıcı fikirler üretebilme. Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Tek başına karar verebilme. Bilgiyi her yerde kullanabilme. Ezbercilik

Detaylı

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

YARATICI DRAMA. 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans YARATICI DRAMA 1 Ders Adi: YARATICI DRAMA 2 Ders Kodu: REH4503 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders

Detaylı

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00

YONCA CİMNASTİK İLE HAYATA SPORLA GÜLÜMSEYİN. Hafta içi her gün saat : 09.30-17.00 Spor ve eğlencenin bir arada olduğu, keyifli ve hijyenik bir ortamda doyasıya spor dolu bir yaz programı Çocuklarımızın çeşitli spor branşları ile gelişimlerine katkı sağlamakta,farklı program konseptiyle

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kendimizi İfade Etme Yollarımız Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Gösterimizi ailelerimize sunduk. *Gösteri sonrasında harika çocuklar Partisi

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri serbest zaman etkinliklerine yer verildi. Öğrenme merkezlerinde eğitici oyuncak, evcilik, blok, müzik, sanat, kitap,

Detaylı

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI Çocuğunuzla oyun oynamak anne babalara neler kazandırır? Ondaki değişimleri ve gelişimleri gözlemleyebilir, Oyun yoluyla çocuğundaki sınır ve kuralların oluşmasına

Detaylı

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler DİL GELİŞİMİ-2 Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler O Çocukların dil gelişimlerinin desteklenmesi onların dil kazanımlarını hızlandırmak, çeşitlendirmek ve akıcı olmalarını sağlamak açısından önemli olmaktadır.

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Okula gelişlerde, etkinlik aralarında ve eve dönmeden önce serbest zaman etkinliklerine yer verildi.. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Matematiksel Beceriler

Matematiksel Beceriler Matematiksel Beceriler Küçük Prens ten. Büyükler sayılardan hoşlanır. Onlara yeni bir dostunuzdan söz açtınız mı, hiçbir zaman size önemli şeyler sormazlar. Size Sesi nasıl? Hangi oyunları sever? Kelebek

Detaylı

HANGİ OYUNCAK ÇOCUKTA HANGİ ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİYOR

HANGİ OYUNCAK ÇOCUKTA HANGİ ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİYOR Oyun Nedir? Oyun çocuğun hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir. Çocuklar için oyun sonucu düşünülmeden, zevk almak, eğlenmek amacıyla girişilen bir etkinliktir.

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Müzik, yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde kullanılan ve tüm gelişim alanlarını da destekleyen bir disiplin

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Drama yöntemi bir grup çalışması olup hemen hemen bütün aşamaları öğrenciler tarafından yürütülür. Böylece öğrenci drama ile planlama, karar verme,

Drama yöntemi bir grup çalışması olup hemen hemen bütün aşamaları öğrenciler tarafından yürütülür. Böylece öğrenci drama ile planlama, karar verme, DRAMA VE ROL OYNAMA Drama Nedir? Eğitimde drama yani yaratıcı drama; mümkün olduğunca esnek olmakla birlikte temel kuralları önceden belirlenmiş, bir grupta yaşanan, yetişkin bir lider (örneğin bir öğretmen)

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Tanım Kostüm, insanların rahatlamalarını sağlamak, eğlendirmek, canlandıracağı karaktere bürünmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve daha çok gösterilerde

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)serbest

Detaylı

ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ

ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Ünite 10 ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Hatice Elif ALTUNTAŞLI ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Çocukların oyunla ilgili davranışları yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 2016-2017 ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ Tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunu, grup konuşması, çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, hikâye oluşturma, hikây

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ Tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunu, grup konuşması, çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, hikâye oluşturma, hikây OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar ÖÐRENME Öðrenme, bireyin çevresi ile etkileþimi sonucu kalýcý olan davranýþ kazanmasýdýr. Öðrenme planlý ve düzenli etkileþim sonucu olur. Eðitimde hedef, toplumun geliþimine katký saðlayacak bireyi geliþtirmektir.

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Çocuklar; eğitici oyuncak, evcilik, kukla, blok, müzik, sanat, kitap, fen-doğa,

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ

OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ Ünite 8 OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ Öğr. Gör. Hatice Elif ALTUNTAŞLI OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ Oyun, çocuk için gerçek dünya ve hayal dünyası arasındaki bir köprüdür. Oyun oynayan

Detaylı

Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları,

Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları, Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları, Hep beraber başladığımız yolculuğun iki haftasını geride bırakmış bulunuyoruz. Zamanın Mavi Pupa içinde bizim için daha ayrıcalıklı aktığını

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri Ø Dikkat edilmesi

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Kartal ve tırtıl, kuş, kelebek tekerlemelerini öğreniyorum.

Detaylı

2017 MART / 1. HAFTA İNGİLİZCE EĞİTİMİ (TİJEN ÖĞRT.) SATRANÇ EĞİTİMİ (NİLAY ÖĞRT.)

2017 MART / 1. HAFTA İNGİLİZCE EĞİTİMİ (TİJEN ÖĞRT.) SATRANÇ EĞİTİMİ (NİLAY ÖĞRT.) YEŞİLAY HAFTASI 2017 MART / 1. HAFTA KONU 01.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI Yapabildiklerimiz neler? İlerde büyüdüğümüz zaman yapabilecek olduklarımız

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Funda Tirişoğlu Tomurcuk Çocuk Kulübü Çorlu/Tekirdağ Eğitim Koordinatörü/ Drama Lideri. Mine Türeli Bilim ve Sanat Merkezi Tekirdağ Resim Öğretmeni

Funda Tirişoğlu Tomurcuk Çocuk Kulübü Çorlu/Tekirdağ Eğitim Koordinatörü/ Drama Lideri. Mine Türeli Bilim ve Sanat Merkezi Tekirdağ Resim Öğretmeni Funda Tirişoğlu Tomurcuk Çocuk Kulübü Çorlu/Tekirdağ Eğitim Koordinatörü/ Drama Lideri Mine Türeli Bilim ve Sanat Merkezi Tekirdağ Resim Öğretmeni ERKEN ÇOCUKLUK 0-8 yaş arası eğitimi kapsayan süreçtir.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

KIRKPABUÇ ÜRÜN KATALOĞU 2013

KIRKPABUÇ ÜRÜN KATALOĞU 2013 KIRKPABUÇ ÜRÜN KATALOĞU 2013 Eğitici Oyuncak Dr. Özlem ALKAN ERSOY Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Öğretim Üyesi Eğitici oyuncak, çocuk için hem oyuncak hem de oyun anlamına gelmektedir. Çocuk, oyuncağı

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ÇOCUK VE OYUN Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır.

Detaylı

4 YAŞ YUNUSLAR GRUBU HAFTALIK VELİ BÜLTENİ SAYI :1

4 YAŞ YUNUSLAR GRUBU HAFTALIK VELİ BÜLTENİ SAYI :1 Sayfa 2 4 YAŞ YUNUSLAR GRUBU HAFTALIK VELİ BÜLTENİ SAYI :1 DUYU ORGANLARIMIZ 31 EKİM 04 KASIM 4 YAŞ Empati duygusu, sosyallik ve rol model almanın geliştiği bu dönemde; empati duygusunu geliştirici hikayeler

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

OYUNLARLA EBEVEYİNLİK

OYUNLARLA EBEVEYİNLİK OYUNLARLA EBEVEYİNLİK Oyun, çocuğun zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimini hızlandıran en önemli faaliyetlerden bir tanesidir. Oyun hem eğlenceli hem de eğitseldir. Çocuk, oyun aracılığıyla duygularını

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER ARALIK 2014 Sevgili Veliler; Bizler Aralık ayını da dolu dolu yaşadık. Önemli gün ve haftaları büyük bir coşku, sevinçle yaşadık. Sınıf içi etkinliklerimize tüm çocuklarımız keyifle katıldılar. Etkinliklerimizle

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ EKİM AYINDA ÖĞRENDİKLERİMİZ Hayvanları Koruma Günü nedeniyle okul bahçemizde yürüyüş yaptık. Hayvanlar sergisini oluşturduk ve inceledik.

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA OYUN ETKİNLİĞİ PLANLAMA Erken çocukluk eğitimi kurumlarında, oyun saatinde doğru zamanlama yapabilmek,çocukların yaş, gelişim düzeyi ve ilgilerine göre en doğru oyun tipini, oyun

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Yardımlaşalım adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler: şeker,

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürüme. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşma. 8.Belli bir

Detaylı

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? ANNELER GÜNÜ TRAFİK VE TAŞITLAR DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜZELER HAFTASI 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI DÜNYA ÇOCUK HAKLARI HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ SONBAHAR MEVSİMİ YAPRAKLAR Atatürk ün kim olduğunu hatırladık. Atatürk

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Doğada İngilizce Öğreniyorum. En İyi İngilizce Etkinlik Yarışması Jüri Özel Ödülü. verime giden yolda. -İçeride Hiç Çocuk Kalmasın- Doğa.

Doğada İngilizce Öğreniyorum. En İyi İngilizce Etkinlik Yarışması Jüri Özel Ödülü. verime giden yolda. -İçeride Hiç Çocuk Kalmasın- Doğa. Doğada İngilizce Öğreniyorum Doğa En İyi İngilizce Etkinlik Yarışması Jüri Özel Ödülü verime giden yolda -İçeride Hiç Çocuk Kalmasın- buluşmaları DOGA En acil olarak; verime giden yolda Dijital uyuşturucudan

Detaylı

EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ

EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ VÜCUDUMUZ DUYU ORGANLARIMIZ 100. GÜN KUTLAMALARI SEVGİ GÜNÜ GÜLEN DİŞLER PROJELERİ Vücudun bölümlerini resimlerle göstererek isimlerini söyleme.

Detaylı

EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU UĞURBÖCEĞİ GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU UĞURBÖCEĞİ GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU UĞURBÖCEĞİ GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2016-2017 EKİM AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Dünya Hayvanları Koruma Günü nde Sokak hayvanlarını besledik. Onlara mama ve su verdik. Sevdiğimiz hayvanları

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Doğruluk ile ilgili sohbet ediyorum. Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız konulu sohbet

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Eylül 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Eylül 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Eylül 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Sınıfa gelen çocuklar neşeyle karşılanır. Her birine "Kendini bugün nasıl hissediyorsun?" sorusu

Detaylı