Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kararın Özeti AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU"

Transkript

1 AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ OCAK 2009 BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONU RAPORU Sıra No Belediye Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı 1 09/01/2009 / /01/2009 / /01/2009 / /01/2009 / 04 Kararın Özeti Belediye Meclisinin Tarih ve 24 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen imar planlarının 20M-I-a ve 20M-I-d paftalarında bulunan, tapuda Akçin Köyü, 518 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması isteği incelendi. Şehrimizde hurdacılık işi ile iştigal eden bir kısım esnafımızın isteği doğrultusunda yaptırdıkları etüd imar plan değişiklik önerileri incelendiğinde oluşturulacak hurdacılar sitesindeki parsel sayısının esnafımızın ihtiyacını karşılamayacağı görülmüştür. Bu durumun Belediyemizce yanlış bir uygulanmaya sebebiyet vereceği anlaşıldığı için söz konusu isteğin Belediyemizin Đller Bankası Genel Müdürlüğü ne verdiği ilave ve revizyon imar plan çalışmaları içerisinde değerlendirilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 33 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen 2. Küçük Sanayi Sitesinde bulunan yollara isim verilmesi isteği incelendi. 2. Küçük Sanayi Sitesinde bulunan işyerlerinde doluluk oranı artması nedeni ile posta ve kargo hizmetlerinde artışına sebebiyet vermiştir. Đleride herhangi bir olumsuzluğun giderilmesi için ulusal adres veri tabanı adres kayıt sistemi yönetmeliğine uygun olarak Afyonkarahisar Ankara devlet yoluna paralel imar yollarına 300, 302 ve 304 numaraların verilmesi Afyonkarahisar Ankara devlet yoluna dikey imar yollarına ise 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389 numaraların verilmesi, Valilik Makamı onayı alındıktan sonra uygulamasına geçilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 34 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen koruma amaçlı imar planları içerisinde kalan 497 nolu yapı adasındaki 7 nolu parsel üzerinde bulunan yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak imar planlarına işaretlenmesi isteği incelendi. Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları nı Koruma Kurulu nun Tarih ve 3209 nolu kararı ile Đlimiz Yukarıpazar Mahallesi, 51 pafta, 497 ada, 7 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiği anlaşılmıştır. Kurul kararı gereği Afyonkarahisar Belediyesi nce uygulanmakta olan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının 19K-I-a paftasında kalan söz konusu parselin imar planlarına, imar planlama ilkelerine uygun biçimde tescilli yapı olarak işaretlenmesi, imar plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 36 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen şehrimiz çevre yolu Ankara kavşağı ile Organize Sanayi Bölgesi kavşağı arasında bulunan işyerlerinin kullanım amacının değiştirilmesi isteği incelendi. Buradaki işyeri arsaları Belediye Meclisinin Tarih ve 57 sayılı kararı ile Sucuk, Şekerciler ve Hediyelik Eşya satışı yapılabilmesi için planlanmış olup satış şartnameside buna göre belirlenerek satışları yapıldığı tespit edilmiştir. Belirtilen sebeplerden dolayı isteğin ilave ve revizyon imar planlarında değerlendirilmesi kabul edilmiştir. 5 09/01/2009 / 05 Belediye Meclisinin Tarih ve 35 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Merkez Erenler Köyü köy yerleşik alanı ve çevresi ile ilgili ihalesi yapılan ilave ve revizyon öneri imar planlarının onanması isteği incelendi. Öneri imar planlarının onamasına esas olacak jeoteknik ve jeolojik etüdlerin dosyasında olmadığı, söz konusu raporun temin edildikten sonra incelemesinin yapılmasının uygun olacağı komisyonumuzca kabul edilmiştir. 1

2 6 09/01/2009 / /01/2009 / /02/2009 /08 Belediye Meclisinin Tarih ve 21 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının K24-B-19-A-4-C, K24-B-19-A-3- D, K24-B-19-A-3-C, K24-B-19-D-1-B, K24-B-19-D-2-A, K24-B-19-D-2-B, K24-B-19-C-1-A, K24-B-19-D-1-C, K24-B-19-D-2-D, K24-B-19-D- 2-C, K24-B-19-C-1-D, K24-B-19-C-1-C, K24-B-19-D-4-A, K24-B-19-D-4-B, K24-B-19-D-3-A, K-24-B-19-D-3-B, K24-B-19-C-4-A, K24-B-19- C-4-B, K24-B-19-C-3-A, K24-B-19-C-3-B, K24-B-19-D-4-D, K24-B-19-D-4-C, K24-B-19-D-3-D, K24-B-19-D-3-C, K24-B-19-C-4-D, K24-B- 19-C-4-C, K24-B-19-C-3-D, paftalarında yer alan ve Đnaz prestij konutları olarak adlandırılan alanlardaki imar plan değişikliği isteği incelendi. Đlk planlamanın yapıldığı 2002 yılından bu tarafa geçen bunca zaman sürecinde herhangi bir yapılanma oluşmamıştır. Zira konut amaçlı üretilen arsalar ile mevcut şehir yapılanması arasının mesafeli olması, arazinin topoğrafik yapısının dalgalı olması nedeni ile herhangi bir teknik ( su, kanalizasyon, yol vb.) ve sosyal (park, yeşil alan, okul, cami, vb.) altyapı oluşturulamamıştır. Belirtilen Đnaz sırtlarındaki konut amaçlı alanlara mevcut Belediye imkanları ile teknik ve sosyal altyapı hizmeti verilmesi mümkün olamamaktadır. Söz konusu taşınmazların Belediyemiz uhdesine geçtikten sonra Belediye Meclisinin 3 Haziran 2003 Tarih ve 74 sayılı Kararı ile satışının yapılması yönünde işlem başlatılmıştır. Meclis kararı gereği Tarih ve 538 sayılı encümen kararı ile kapalı teklif, Tarih ve 616 sayılı encümen kararı ile de açık teklif usulü ile satış şartnamesi belirlenmiş olup her iki teklife de alıcı çıkmadığı için satışı yapılamamıştır. Ayrıca söz konusu alanların kuzeyi ve doğusu Ömer-Gecek Termal Turizm Bölgesi olup bu alanların imar planlarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanmış ve uygulamasına geçilmiştir. Açıklanan bu gerekçelerden dolayı bu alanların gelişmekte olan ve ilimiz ekonomisinin lokomotifi olacak termal turizm ile eşdeğer bir planlama yapılması ve değerlendirilerek kullanıma açılması uygun olacaktır. Ancak plan değişikliği yapılabilmesi için burada taşınmaz maliki kamu kurum ve kuruluşları ile bölgenin teknik altyapı hizmetini karşılayacak Telekom ve Tedaş tan görüş alınması, önceki planlar gözlemsel, jeolojik etüd raporuna bağlı ve 6,50 metre yüksekliğe göre planlandığı için yapılacak turizm nitelikli tesisler göz önüne alındığında jeoteknik ve jeolojik etüdlerin yapılmasını gerektirdiğinden bunların yaptırılması gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra hazırlanacak çok amaçlı ticari ve turizm kullanımına yönelik imar planlarının onanmak üzere komisyonumuzca hazırlanacak raporun meclis gündemine sunulması, imar planları onandıktan sonra bu alanda bulunan Belediye mülkiyetlerinin bedeli mukabilinde satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 37 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Çetinkaya Mahallesi, 85 pafta, 5 ada, 52 parsel nolu m2 lik taşınmazın satın alınması isteği incelendi. Söz konusu parsel ilimiz toplu konut bölgesi sınırları içerisinde bulunan alanda Belediye Hizmet Alanında kalmaktadır. Şehrimizin bu yönde gelişmesi nedeni ile Belediye hizmetlerinin halkımıza daha iyi şartlarda sunulabilmesi için parselin 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 30. maddesine uygun olarak bedeli mukabili satın alınmasına, işlemleri yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin 02/02/2009 tarih ve 75 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Merkez Çetinkaya Mahallesi, 20L-IV-b pafta, 4274 ada, 3 parsel nolu taşınmazın Akaryakıt ve LPG Satış Đstasyonu yapılmak üzere plan değişikliği isteği incelendi. Söz konusu isteğin Đller Bankası Genel Müdürlüğü nce yaptırılan ilave ve revizyon imar plan çalışmaları içerisinde değerlendirilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir 2

3 9 09/02/2009 / /03/2009 / /03/2009 / /03/2009 / /04/2009 / /04/2009 / 14 Belediye Meclisinin Tarih ve 70 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen; Đlimiz Merkez Erenler Köyü köy yerleşik alanı ve çevresi ile ilgili ihalesi yapılan ilave ve revizyon öneri imar planlarının onanması isteği incelendi. Bilindiği üzere Belediye Meclisinin Tarih ve 77 sayılı kararında belirtilen imar planına esas jeolojik jeoteknik etüd raporu yapıldığı ancak, planlanan alanda bulunan yapıların fen, sağlık, T.S.E. kurallarına göre yapıldıklarının belgelenmesi ile birlikte, fiziki yeterlilikleri için üniversitelerin ilgili fakültelerinde test yapılması istenilmişti. Bu alınan meclis kararı ve istenilen hususlar bu yapıların sahiplerine tebliğ edilmesine rağmen bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Tespit edilen eksiklikler giderildikten sonra konunun yeniden meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 104 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Merkez Çetinkaya Mahallesi, 86 pafta, 5 ada, 24 parsel nolu m2 lik taşınmazın m2 lik kısmının Adalet Bakanlığı na kamu konutu yapılmak üzere tahsis edilen parselin imar planı dışında kalması nedeni ile ilave imar ve halihazır harita alımı yapılabilmesi için meclis kararı alınması isteği incelendi. Söz konusu bölgenin arazide yapılacak etüt ve incelemesinden sonra konunun yeniden meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir Belediye Meclisinin 02/03/2009 Tarih ve 102 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen ANS Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde Đzmir-Ankara karayoluna bağlanan servis yolunun bir kısmının Karayolları Standartlarına uygun hale getirilmesi için imar planı değişikliği isteği incelendi. Söz konusu bölgenin arazide yapılacak etüt ve incelemesinden sonra konunun yeniden meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 103 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Hamidiye Mahallesi, 20K-IV-a ve 20J-III-b paftalarında bulunan 51 ada, 113, 119, 121, 123 ve 125 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yapılan ve Belediye Meclisinin Tarih ve 472 sayılı kararı ile onanan imar plan değişikliğine Afyonkarahisar Đl Özel Đdaresi nin Tarih ve 98 sayılı yazıları ile yapılan itirazın değerlendirilmesi isteği incelendi. Bölgedeki teknik altyapı (yol, su, kanalizasyon, elektrik) ve sosyal altyapı (okul, sağlık ocağı, cami, yeşil alan, çocuk bahçesi vb.) ların istenilen yoğunluk ile oluşacak nüfusun ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağının araştırması yapıldıktan sonra konunun yeniden Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin ilave 21. maddesi komisyonumuza havale edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Merkez Çetinkaya Mahallesi, 86 pafta, 5 ada, 24 parsel nolu m2.lik taşınmazın m2.lik kısmının Adalet Bakanlığı na kamu konutu yapılmak üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün Tarih ve sayılı olurları ile Adalet Bakanlığı na tahsis edildiği anlaşılmıştır. Ancak tahsise konu olan alan Afyonkarahisar Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde plansız alanlarda kaldığı görülmüştür.tahsis amacına göre yapılanmanın oluşabilmesi için halihazır harita ve imar planı yapılması gerekmektedir. Halihazır haritanın Belediyede mevcut olması nedeniyle buna bağlı olarak jeoteknik etüdlerin yapılması, ayrıca 3194 sayılı imar kanunu planlama ilkesi gereği ilgili kurum ve kuruluş olan (Karayolları III. Bölge Müdürlüğü, 18. D.S.Đ. Bölge Müdürlüğü, Đl Özel Đdaresi, Sağlık Müdürlüğü, TEDAŞ, Telekom, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADUYBĐM, Tarım Đl Müdürlüğü) nün planlamaya esas görüşlerinin alındıktan sonra hazırlanacak kamu-konut amaçlı ilave imar planının onanmak üzere Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin ilave 25. maddesi ile komisyonumuza havale edilen S.S. Afyon Đkinci Küçük Sanayi Sitesindeki dükkan önü sundurmalarının yeniden düzenlenmesi isteği incelendi. Bu konuda daha önce Belediye Meclisince Tarih ve 167 sayılı kararı ile belirli kriterler tespit edilmiştir. Öncelikle söz konusu kararın iptali ve yerinde yapılacak inceleme neticesinde oluşturulacak raporun Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir 3

4 15 08/04/2009 / /04/2009 / 16 14/04/2009 / /04/2009 / /04/2009 / 19 Belediye Meclisinin Tarih ve 129 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 20K-IV-c pafta, 400 ada, 2 parselde bulunan mevcut yeşil cami parkının imar planına göre doğu ve batı yönünde 7.00 şer m.lik yaya yürüyüş yolları bulunmakta olup yerinde park olarak düzenlenmiştir. Mevcut şekli ile imar plan değişikliği yapılması isteği incelendi. Söz konusu park alanı incelendiğinde bu iki yoldan cephe alan herhangi bir parsel bulunmadığı ayrıca kuzey ve güney yönünde yer alan adalar incelendiğinde bu yolların devamlılığı her iki yönde de bulunmamaktadır. Park içinde uygulanan mevcut yaya yolu düzenlemeleri ile yaya geçişleri sağlanmaktadır. (Ayrıca doğu yönünde 7.00 m.lik yaya yolunun bulunduğu alanda senelik çam ağaçları korunmuş olacaktır.) Plan değişikliği isteğinin kamu yararına uygun olması nedeni ile 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 102 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, AKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde Đzmir Ankara karayoluna bağlanan servis yolunun bir kısmının Karayolları standartlarına getirilmesi için imar plan değişikliği isteği incelendi. Söz konusu servis yolu Ali Çetinkaya Kampüsü ve Uygulama ve Araştırma Hastanesinin tüm yoğunluğunu kaldıran bir yoldur. Yoğunluğun fazla olması ve yerindeki dönüş kurpunun uygun olmaması nedeniyle çeşitli zamanlarda trafik kazaları meydana gelmektedir. Plan değişikliği isteğinin kamu yararı taşıması ve meydana gelebilecek kaza vb. olumsuzlukların önlenebilmesine imkan sağlaması açısından plan değişikliği işleminin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 127 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü nün Tarih ve sayılı yazıları ile Afyonkarahisar çevre yolu km.sinde bulunan Şahitler Kayası farklı seviyeli kavşak planının Afyonkarahisar Ankara bağlantı kolunun uygulanabilmesi için imar planı değişikliği isteği incelendi. Yapılacak yatırımın kamu yararına olması sebebiyle Afyonkarahisar Ankara bağlantı kolunun genişletilmesi trafiğe katılımın rahatlamasını sağlamakla birlikte meydana gelebilecek trafik kazalarının engellenebilmesine imkan sağlayacaktır.belirtilen gerekçelerden dolayı imar plan değişikliği işleminin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 126 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 20K-IV-a ve 20J-III-b paftalarında bulunan Hamidiye Mahallesi, 51 ada, 113, 119, 121, 123 ve 125 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yeniden imar düzenlemesi yapılması isteği incelendi. Đmar düzenlemesi yapılması istenen alanda Belediye Meclisinin 01 Aralık 2008 Tarih ve 472 sayılı kararı ile imar plan değişikliği yapılması yönünde karar alınmıştır. Alınan karara Đl Özel Đdaresi ilan süresi içerisinde itirazda bulunarak yeniden emsal belirlemesi istediği anlaşılmıştır. Netice itibarı ile Đl Özel Đdaresi de bir kamu kuruluşu olup ilimizde belde teşkilatı olmayan yerleşim alanlarına (köylere) teknik (su kanalizasyon, yol vb.) ve sosyal (okul, park, idari tesis alanları vb.) altyapı hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerin sürekli verilebilmesi için de belirli maddi kaynaklara ihtiyacı olduğu gerçek bir durumdur. Đstenilen düzenlemenin yapılabilmesi için jeoteknik (jeofizik) raporunun Đl Özel Đdaresince yaptırılması, mevcut ağaçların cins ve yaşları dikkate alınarak vaziyet planı niteliğinde kat yüksekliği de belirtilerek bir lekelemenin Belediyemize sunulması halinde konunun yeniden Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 132 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 19K-II-a ve 19K-II-d paftalarında bulunan 817 ada 956 parselin bulunduğu alanda yeniden imar plan düzenlemesi yapılması isteği incelendi. Yeniden imar planlaması yapılması istenilen alan tapuda Marulcu, idari olarak ise Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunmakta olup Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binasının bulunduğu alandır. Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi yapılanmasını büyük oranda tamamlamış olup oldukça fazla nüfus yoğunluğuna ulaşmıştır. Burada çocuk bahçesi, oyun alanı ve park gibi sosyal altyapı alanı planlaması da yapılmamıştır. Bu yerleşim bölgesindeki oyun çağındaki çocuklarımız ve aileleri mağdur olmaktadır. Bu eksikliğin giderilerek kamu yararına sunularak hizmet verilmesi düşünüldüğünde 817 ada 956 parsel üzerinde bulunan hizmet binası arkasındaki boş alanın çocuk bahçesi ve oyun alanı olarak düzenlenmesi uygun olacaktır. Belirtilen sebeplerden dolayı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 4

5 20 14/04/2009 / /04/2009 / /04/2009 / 22 Belediye Meclisinin Tarih ve 131 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Merkez Çetinkaya Mahallesi 5 ada 106 parsel nolu taşınmaz üzerine ilave imar plan yaptırılması isteği incelendi. Đlave imar planı yapılması istenilen alan, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde çevre yoluna cepheli olup plansız alanlarda kalmaktadır. Đstek dilekçesinde belirtilen Heliport Alanı Akaryakıt ve LPG Satış Đstasyonu, Restaurant, Eğlence Merkezi ve ticari tesislerin yapılabilmesi için öncelikle halihazır harita ve ilave imar planı yapılması gerekmektedir. Halihazır haritanın Belediyede mevcut olması nedeni ile buna bağlı olarak jeoteknik etüdlerin yapılması, ayrıca 3194 sayılı imar kanunu planlama ilkesi gereği ilgili kurum ve kuruluşlar olan (Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, D.S.Đ. 18. Bölge Müdürlüğü, Đl Özel Đdaresi, Sağlık Müdürlüğü, Tedaş, Telekom, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aduybim, Tarım Đl Müdürlüğü, Çevre ve Orman Đl Müdürlüğü nün) planlamaya esas görüşlerinin alındıktan sonra hazırlanacak Heliport Alanı, Akaryakıt ve LPG Satış Đstasyonu, Restaurant, Eğlence Merkezi ve Ticari kullanım amaçlı ilave imar planının onanmak üzere Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 135 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen ilimiz 2. Küçük sanayi sitesinde bulunan işyerlerinin ön bahçesine yapılacak sundurmalar konusu yerinde incelenmiştir. 2. Küçük Sanayi Sitesi projeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü nce 1975 li yıllarda yapılmış olup uygulamalarda buna göre oluşmuştur.aradan geçen zaman içerisinde teknoloji sürekli gelişme gösterdiği için mevcut işyerlerinin ihtiyaca cevap vermediği görülmüş olup işyeri sahiplerinin de ihtiyaçları ölçüsünde sundurma yaptıkları görülmüştür. Đşyerlerinin farklı olması nedeni ile standart sundurma şeklinin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi mümkün olmayacaktır. Oluşan sıkıntıların aşılması ve işyeri güvenliğinin sağlanması için imar yollarını ihlal etmeden kapalı alan oluşturulmasına izin verilmemesi kaydı ile mevcut oluşan nizamın Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanları nezaretinde uygulamasına devam edilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 130 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen imar planlarının 21K-III-c paftasında bulunan çevre yolu projesinde organize sanayi kavşağı olarak adlandırılan köprülü kavşağın hemzemin kavşağa dönüştürülmesi isteği incelendi. Organize Sanayi Bölgesi imar planlarının yapımı, uygulaması Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ne ait olup onama yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nındır. Đmar planlarında Akaryakıt, LPG, NPG Satış, Bakım Đstasyonu ve Dinlenme Tesisi Alanına Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü nden kavşak mesafesini sağlamadığı için geçiş yolu izin belgesi alamadıklarından dolayı imar planındaki köprülü kavşağın hemzemin kavşağa dönüştürülmesi istenildiği anlaşılmıştır. a-) Đmar planı incelendiğinde belirtilen alanın direkt olarak Konya Ankara çevre yoluna bağlantısı bulunmamaktadır. Zira söz konusu parsel 20 metre genişliğindeki imar yolundan cephe almaktadır. b-) Konya- Ankara çevre yolu yerinde bölünmüş yol olarak düzenlenmiş olup kullanıma açıktır. Kullanıma açık olan bu yolda mevcut bir akaryakıt satış istasyonu mevcuttur. Enerji piyasası düzenleme kurulu kararı gereği planlı alanlarda iki akaryakıt istasyonu arasında 1 km. şartı aranmaktadır. Yapılması düşünülen tesis ile mevcut tesis arasındaki mesafe yaklaşık 830 m.dir. Bu durumda EPDK buraya lisans veremez. c-) Kavşak yerinde hemzemin olarak düzenlenmiş olup ışıklı kontrol sistemi olmasına rağmen sürekli trafik kazaları olmaktadır. Bunun sonucunda ise can ve mal kayıpları söz konusudur. d-)ayrıca bu alan ile birlikte Şahitler Kayası, Çobanlı, Konya yolu kavşaklarının da köprülü kavşak olarak imar planlarında belirlenmesi Karayolları Genel Müdürlüğü nce istenmiştir. e-) Bu kavşaklardan Konya yolu yapılmıştır. Şahitler Kayası kavşağı yapım aşamasında olup bu kavşağında yapımına başlanılacağı dikkate alınırsa yatırımın aksaması söz konusu olacaktır. Yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı istenilen imar plan değişikliği isteği uygun görülmeyerek RET edilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir 23 14/04/2009 / 23 Belediye Meclisinin Tarih ve 137 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Merhum Muhsin YAZICIOĞLU isminin bulvar veya caddeye verilmesi isteği incelendi. Đlimizde mevcut kullanımda olan cadde ve bulvarlara hangi isimlerin verildiğinin detaylı olarak araştırılması yapıldıktan sonra konunun meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir 5

6 Belediye Meclisinin Tarih ve 191 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đmar planlarının 21K-1B paftasında bulunan trafo yerinin değiştirilmesi isteği incelendi /04/2009 / 24 Şahitler Kayası köprülü kavşağının yapım çalışmalarına başlanılması nedeni ile kavşağın Afyonkarahisar Ankara kolunun sol tarafındaki trafo binası yerinin EDAŞ Đl Müdürlüğünün tarih ve 1882 sayılı yazısı ekinde gönderilen imar planı örneğinde belirlenmiş trafo yerine alınarak kavşak çalışma alanı dışına çıkartılması, plan değişikliği işleminin 3194 sayılı Đmar Kanununun 8.b maddesine uygun olarak yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 194 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi 88 pafta, 653 ada, 1 parsel nolu gayrimenkulün Afyon Kocatepe Üniversitesince eğitim amaçlı olarak kullanılmak üzere bedelsiz devir isteği 04/04/2009 / 25 incelendi. 25 Söz konusu Belediyemiz gayrimenkulünün imar planında üniversite sahasında kaldığı ve bu şekilde imarı tamamladığı anlaşıldığından 5393 sayılı belediye kanununun 75/d maddesi gereğince adı geçen parselin Afyon Kocatepe Üniversitesine bedelsiz devrinin yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 195 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Sinanpaşa Mahallesi 460 ada 61 parsel nolu gayrimenkul üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 2.Belediye Şehir Çarşısındaki bodrum katta bulunan bağımsız bölümlerin 04/04/2009 / 26 değerlendirilmesi ve şehrimiz trafik düzenine yardımcı olmak amacıyla otopark olarak kullanılması isteği incelendi. 26 Söz konusu otopark alanı incelendiğinde uzun zamandır atıl durumda olan bu bağımsız bölümlerin şehrimizin trafik problemine otopark olarak kullanılması halinde katkı sağlayacağı anlaşılmıştır.kullanım değişikliği isteğinin kamu yararına uygun olması nedeni ile kullanım biçiminin değiştirilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir 27 11/05/2009/27 Belediye Meclisinin Tarih ve 189 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, ilimiz Sahipata Mahallesi, 20L-IV-d pafta, 2565 ada, 3 parsel nolu gayrimenkulun önündeki 8 metrelik imar yolunun kapatılarak ada bütünlüğünün sağlanması için imar plan değişikliği hususu incelendi. Konunun yerinde yapılacak incelemesinden sonra hazırlanacak raporun meclis gündemine sunulması komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 187 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Merkez Zafer Mahallesi, 19K-II-d pafta, /05/2009/28 ada, 1 parsel nolu gayrimenkulun bulunduğu müze alanında etraf dokuya uygun imar plan düzenlemesi hususu incelendi. Konunun daha detaylı incelemesi yapıldıktan sonra hazırlanacak raporun Meclis gündemine sunulması komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 182 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Hamidiye Mahallesi, Taşlıdere Mevkii, 29 11/05/2009/ pafta, 300 ada, 57 parsel nolu taşınmazın imar planlarına dahil edilmesi isteği incelendi. Arazinin mevcut topoğrafik yapısı alt yapı hizmetlerinin verilmesini zorlaştıracağı için Đmar Plan değişikliği isteği komisyonumuz tarafından uygun görülmeyerek red edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 179 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Çetinkaya Mahallesi, 87 pafta, 631 ada, 50 ve 30 11/05/2009/ parsel nolu gayrimenkullerin toplu konut imar planlarından çıkartılıp ticari alana dönüştürülmesi isteği incelendi. Söz konusu isteğin Belediyemizin Đller Bankası Genel Müdürlüğü ne verdiği yetki ile yapılacak olan ilave ve revizyon imar plan çalışmalarında değerlendirilmesi komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir /05/2009/31 Belediye Meclisinin Tarih ve 185 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, il merkezinde yeni yapılacak olan ve ticari amaç taşımayan, sadece vatandaşlarımızın tüketim ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitedeki mahalle fırınlarının yapım şartlarının belirlenmesi hususu incelendi. Bu konu ile ilgili daha önce Belediye Meclisi tarafından alınan Tarih ve 159 sayılı karar ile Tarih ve 59 sayılı kararlarda anılan hükümlerin aynen korunarak uygulamanın devam etmesi, ayrıca sit alanı içerisindeki yapıların ahşap olması, yolların dar olması nedeni ile olası muhtemel yangınlarda müdahale zorluğu nedeni ile izin verilmemesi, mevcut fırınların emniyet tedbirlerinin artırılarak kazanılmış hak olarak devam ettirilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 6

7 Belediye Meclisinin Tarih ve 180 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Merkez Deper Köyü 21 pafta 1204 ve 3114 parsel nolu gayrimenkuller Akaryakıt ve LPG satış istasyonu amaçlı mevzi imar planı yapılması isteği incelendi. Mevzi imar planı yapılması istenilen alan Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde Konya yoluna cepheli olup plansız alanlarda kalmaktadır. Đstek dilekçesinde belirtilen Akaryakıt ve LPG satış istasyonu yapılabilmesi için öncelikle halihazır harita ve mevzi imar planı 32 11/05/2009/32 yapılması gerekmektedir. Halihazır haritanın Belediyede mevcut olması nedeni ile buna bağlı olarak jeoteknik etüdlerin yapılması, ayrıca 3194 sayılı imar kanunu planlama ilkesi gereği ilgili kurum ve kuruluşlar olan (Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, D.S.Đ. 18. Bölge Müdürlüğü, Đl Özel Đdaresi, Sağlık Müdürlüğü, Edaş, Telekom, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aduybim, Tarım Đl Müdürlüğü, Hava Meydan Komutanlığı, Çevre ve Orman Đl Müdürlüğü nün planlamaya esas görüşlerinin alındıktan sonra hazırlanacak Akaryakıt ve LPG satış istasyonu kullanım amaçlı mevzi imar planının onanmak üzere Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 190 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Merkez Saraydüzü Köyü, 3 pafta, 2311 parsel nolu taşınmaz üzerine termal tesis yapmak için mevcut imar planında belirlenen yapı emsalinin 0,90 a çıkarılması isteği incelendi /05/2009/33 Konunun yerinde yapılacak incelemesinden sonra hazırlanacak raporun yeniden meclis gündemine sunulması komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 174 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Büyük Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Merhum Muhsin YAZICIOĞLU isminin Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi isteği incelendi. Yapılan incelemede şehrimizin önemli cadde ve bulvarlarının tamamına isim verildiği görülmüştür. Ancak Karayollarınca yerinde bölünmüş 34 11/05/2009/34 yol olarak tanzim edilen Afyonkarahisar Konya yolunun isminin olmadığı görülmüştür. Bu nedenle Afyonkarahisar Konya Şuhut Kavşağından Konya istikametinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında kalan bölüme Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı isminin verilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 188 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 19K-III-c ve 19L-IV-b paftalarında bulunan 873 nolu yapı adasında belirlenen kitle nizam yapı düzeninin mevcut yapılaşmadan dolayı yeniden düzenlenmesi isteği incelendi. Belirtilen yapı adası şehrimiz Gazi Mahallesi sınırları içerisinde Posta Đşletmesi Hizmet Alanı arkasında bulunmaktadır. Đmar planında yapı adası ada orta çizgisi ile ayrılarak güneybatı yönü K-4 13x27 ebadında 4 adet kitle nizam planlanmış, kalan kısımları ayrık nizam 4 kat %40 olarak belirlenmiştir /05/2009/35 Mevcut yapılaşma ise kitle nizam dikkate alınmadan ayrık nizam 4 kat %40 olarak gerçekleşmiş sadece boş arsa durumunda bulunan 1047, 6132 ve 1041 parsellerin bulunduğu alanda 1 adet kitle yapı yapılacak alan görülmektedir. Ancak mevcut yapılaşmada oluşan binalar ile kalan kitle için belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri temin edilememektedir. Belediyemizce sehven yapılan uygulamadan dolayı parsellerin maliki mağdur olmaktadır. Yapılan yanlışlığın düzeltilmesi, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, imar plan bütünlüğünün sağlanması için belirlenen kitle nizam yapılanmanın kaldırılarak A-4 kat yapı emsalinin verilmesi, imar plan değişikliğinin ise 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 7

8 36 11/05/2009/ /05/2009/ /05/2009/38 Belediye Meclisinin Tarih ve 197 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kalan köy yerleşik alanı içerisinde bulunan işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi isteği incelendi. Belediye mücavir alan sınırlarının belirlenmesi işlemi 3194 sayılı imar kanununun 45. maddesine göre yapılır. Buna göre Belediye Meclisi kararını alır. Bu kararı Đl Đdare Kurulu inceler uygunsa Bayındırlık ve Đskan Bakanlığına onanmak üzere sunar, Bakanlık incelemesinden sonra onaylar, uygulaması yapılmak üzere Belediyesine gönderir. Yapılan incelemede Afyonkarahisar Belediye mücavir alan sınırlarının Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı nca 21 Ağustos 2000 tarihinde onandığı tespit edilmiştir. Onanlı mücavir alan sınırlar içerisinde ise Ataköy, Akçin, Bayatçık, Demirçevre, Erenler, Đsmailköy, Küçük Çobanlı, Sadıkbey, Saraydüzü, Yarımca köy yerleşik alanları bulunmaktadır Belirlenen bu köy yerleşik alanları ile gelişme alanlarında bulunan işyerlerine kontrolün sağlanması için Belediye Zabıta Müdürlüğü nce işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi, izin verilirken serbest piyasada çalışan mimar ve inşaat mühendislerinden teknik rapor, onaylı kat planı (işyeri krokisi), oda sicil kayıt belgesi, muhtardan 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapıldığına ve işyeri açılmasında sakınca olmadığına dair yazılı ve mühürlü belge ve başvuru dilekçesi istenmesi buna göre işlem yapılması ancak bu izin perakende ticaret hizmet sektörü için geçerlidir. Gayri sıhhi işyeri açma izni gerektiren işletmeler için ise Et ve Et Ürünleri, Şeker ve Şekerleme ürünleri imalathanelerine izin verilmemesi komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 186 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, ilimiz Mecidiye Mahallesi, 327 ada, 5 parsel üzerine yapılacak işyeri ve konut amaçlı yapıda oluşturulacak açık ve kapalı çıkmalar incelendi. Yapılacak yapının kat planı incelendiğinde Milli Birlik Caddesine 1.00 m. kapalı, 1.50 m. açık çıkma, Mecidiye 1. Sokak kısmına 1.00 m. kapalı, 1.20 m. açık çıkma Milli Birlik Caddesine paralel arka dar sokak kısmına ise 0.20 m. kapalı, 1.10 m. açık çıkma yapılmak istediği anlaşılmıştır. Parselin Mecidiye 1. Sokak cephesinde EDAŞ a ait elektrik direği bulunmaktadır. Bu direkten dolayı her türlü emniyet tedbiri inşaatı yapacak kişi tarafından temin edilmek kaydı ile (Direğin yerinin değiştirilmesi, havai hattın yer altına alınması gibi) Milli Birlik Caddesine 1.00 m. kapalı, 1.50 m. açık, Mecidiye 1. Sokak cephesine 1.00 m. kapalı ve açık Milli Birlik Caddesine paralel dar sokağa ise zemin kattan sonra sadece 0.20 m. kapalı ve açık süs çıkması niteliğinde çıkma yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 175 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 19K-I-b paftasında bulunan 385 ada 46 ve 47 parsellerin bulunduğu alanda yeniden imar plan düzenlemesi yapılması isteği incelendi. 385 ada 46 ve 47 parsellerin mülkiyeti Afyonkarahisar Belediyesine ait olduğu, imar planlarında ise Belediye Đşhanı ve katlı otopark alanında kaldığı, Kadınana cephesinden mahreç alan kısmına m. derinliğinde cephe boyunca zemin, asma, birinci ve ikinci kattan oluşan m. saçak kotunda işyerleri yapıldığı kalan kısmının ise boş olduğu ve atıl vaziyette olduğu görülmüştür.đlimizin merkezinde trafik yoğunluğu ve otopark sıkıntısı yaşanmaktadır. Buraya yapılacak otopark tamamen olmasa bile kısmen otopark sıkıntısını rahatlatacaktır. Ayrıca burada uygulanacak mimari proje incelendiğinde yaklaşık 450 araçlık otopark yapılabileceği ve saçak kotunun m.yi geçmediği, parselin Yüzbaşı Bayburtlu Agah Caddesinden mahreç alan kısmının dar olması nedeni ile otopark olarak kullanılmasında zorlanma olacağı için caddenin imar dokusuna uygun yaklaşık 300 m2 taban alanlı işyeri ve büro amaçlı yapılanmanın uygun olacağı ve saçak kotunun m.yi geçmediği görülmüştür. Belirtilen açıklamalarla birlikte yapılacak yatırımın kamu yararına yapılması nedeni ile hazırlanan mimari projenin uygulanabilmesi için 385 ada 46 ve 47 parsellerin imar planında Belediye Đş Merkezi ve katlı otopark olarak ölçüleri mimari projesinde belirlenen blok nizam olarak imar plan değişikliğinin yapılması, imar plan değişikliğinin ise 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir 8

9 39 11/05/2009/ /05/2009/ /05/2009/ /05/2009/ /05/2009/43 Belediye Meclisinin Tarih ve 181 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, ilimiz Hamidiye Mahallesi, 51 ve 314 adaların imar planlarında kentsel yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi isteği incelendi. Hamidiye Mahallesi 51 ada 27 ve 79 parseller ile 314 ada 21 parsel şehrimizin Kocatepe (Asri) mezarlığının arkasındaki tepe ve arka kısımları olup yaklaşık m² dir. Bu alanların bir kısmı belediyemize bir kısmı da maliye hazinesine ait olduğu kısmen yerinde ağaçlandırılmış ve düzenlemeler yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar ise imar planlarında belirlenmediği için belediye hizmetlerinin verilmesinde zorlanmalar oluşmaktadır. Bu olumsuzluğu gidermek için söz konusu parsellerin boş kalan kısımlarını değerlendirmek ve halkımızın hizmetine sunmak amacı ile bu alanların imar planlarında kentsel yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak planlanması, yapılacak planlamanın da 3194 sayılı Đmar Kanununun 8. maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 184 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đmar planlarının 18L-I-d paftasında bulunan Afyonkarahisar-Konya-Şuhut kavşağının bulunduğu alanda yeniden imar plan düzenlemesi isteği incelendi. Karayollarınca yapılan kavşak düzenlemesi ile imar planlarında belirlenen kavşak planı uyuşmamaktadır. Karayolları ise bu işlemi belirli bir projeye göre mi yoksa geçici bir düzenleme yaptığının tespit edilmesi için konu hakkında Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü nden görüş alınması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 178 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 19K-I-a ve 19-J-II-b paftalarında bulunan 506 adanın Ulu Camii tarafındaki yolun genişletilmesi isteği incelendi. Đlimiz Camikebir Mahallesi Mescioğlu Sokağın 12 ve 13 parsellerin bulunduğu alanlarda yolun dar olduğu, bu durum ise Ambulans ve Đtfaiye araçlarının geçmesinde zorlanmalara sebebiyet vermektedir. Bu alanın Koruma amaçlı (sit) imar planlarında kalması nedeni ile yapılacak imar plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b. maddesine uygun olarak onanmasına ancak imar plan müellifinin görüşü alındıktan sonra Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nca onaylanması durumunda uygulamasına geçilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 177 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 20K-IV-a paftasında bulunan 596 adanın Burmalı Çeşme Sokak tarafındaki yolun genişletilmesi isteği incelendi. Đlimiz Burmalı Mahallesi, Çeşme Sokağın 7-8 ve 9 parsellerin bulunduğu alanlarda yolun dar olduğu, 7 ve 9 parsellerin maili inhidam ile yıkıldığı sadece 8 parselin üzerinde ev olması nedeni ile Ambulans ve Đtfaiye araçlarının geçmesinde zorlanmalara sebebiyet vermektedir. Bu alanın Koruma amaçlı (sit) imar planlarında kalması nedeni ile yapılacak imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı Đmar Kanununun 8.b. maddesine uygun olarak onanmasına ancak imar plan müellifinin görüşü alındıktan sonra Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nca onaylanması durumunda uygulamasına geçilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 183 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz ticari alanlarının dışarısında konut alanlarında zemin katlarda işyeri açma isteği incelendi. Yapılan araştırmada konut alanlarında 3194 sayılı Đmar Kanununun Belediyeler Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 32. maddesine göre Belediye Encümeni kararı ile işyeri izni verilebilmektedir.ancak bu durum ise uygulamada görsel kirlilik ve Trafik yoğunluğu oluşturduğu için daha önce alınan 2 meclis kararı ile belirli kriterler getirilerek izin verilmesi kararlaştırılmıştır. 18 haziran 1999 Tarih ve 139 sayılı meclis kararında 12 metre ve daha geniş yollarla sınırlandırılmıştır.đmar planları incelendiğinde 12 metre ve üzerindeki genişliğe sahip imar yolu çok az olduğu bu durumun ise vatandaşların mağdur olmasına sebep olduğu görülmüştür. Belirtilen sebeplerden dolayı yol genişliğinin 10 metre ve üzeri yol genişliği olarak belirlenmesi, 18 Haziran 1999 Tarih ve 139 sayı ile alınan meclis kararı ile 4 Mart 2005 Tarih ve 62 sayı ile güncellenen meclis kararında belirtilen diğer hükümlerin aynen uygulanması Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 9

10 44 11/05/2009/44 Belediye Meclisinin Tarih ve 176 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz planlı alanlarında yapılan inşaatların bodrum katlarının değerlendirilerek kullanılabilirliğinin sağlanması isteği incelendi. Yapılan incelemede Afyonkarahisar Belediyesi Đmar Planlarının 1972 yılında yapıldığı, 1985 yılında ilave ve revize edildiği, Mülga 6785, Yeni 3194 sayılı Đmar Kanunu ve yönetmeliklerine göre uygulama yapıldığını, bu uygulamada 2005 yılından sonra değişikliğe gidilerek bodrum katlarda zorunlu kullanım alanları dışarısında kalan kısımların kullandırılmadığı, bu yerlerinde sahibi belirsiz olduğu için bakımsız ve atıl olduğu için istenmeyen durumlara sebebiyet verdiği görülmüştür. Bu durumun ortadan kaldırılması, imar planının eşitlik ilkesi içerisinde uygulamasının sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda uygulama yapılması gerektiği; 1-Bodrum katlarda zorunlu kullanım alanları (kapıcı dairesi,teshin merkezi,sığınak,odunluk,kömürlük v.b.)belirlendikten sonra kalan alanın kullanıma açılması halinde yapı ruhsatında kat alanı kat sayısına dahil edilmeyecektir. 2-Bu alanların kullanımı durumunda kullanılan alan metrekaresi oranında arsa payından yararlandırılacaktır. 3-Bu iki madde imar plan notu olarak mevcut imar plan notuna ilave olarak işlenecektir. 4-Daha önce yapılan yapılarda bu karar doğrultusunda işlem yapmak isterlerse 634 sayılı kat mülkiyeti yasasına göre oluşturulan irtifak veya mülkiyet oybirliği ile bozulacak tadilat izni verilebilecektir. 5-Zemin katı bitişik nizam ticari olan alanlarda bodrum katta düzenlenen zorunlu piyeslerden sonra kalan alanlar depo dışında yaşam mekanı olarak kullanılamazlar.ayrıca her neşekilde kullanılırsa kullanılsın yapı ruhsatı alanına dahil edilerek otopark ve harçlarına tabidir. 6-Yapı için zorunlu ortak alanlar zemin ve diğer katlarda düzenlenmesi durumunda bu alanlar kat alanı kat sayısına dahil edilecektir Tarihinden sonra yeni yapı ruhsatı alacak inşaat sahipleri Bodrumlarda tabii zemin seviyesine kadar yalıtım yapmak zorundadırlar. Ayrıca bodrum katlara çekvalf sistemi getirilmesi zorunlu hale getirilecektir. 8-Bu uygulama Belediyemiz planlı ve plansız alanlarında geçerlidir.komisyonumuzca kabul edilmiştir. 10

11 45 11/05/2009/ /05/2009/46 Belediye Meclisinin Tarih ve 192 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, şehrimiz toplu konut bölgesinde tip proje uygulamasının serbest bırakılması isteği incelendi. Đlimizde 8000 konut olarak adlandırılan toplu bölgesine ait imar planlarının 1. etabı 1992, 2. etabı ise 1993 yılında onandığı, onaylanan imar planlarında arsa büyüklükleri 180, 301, 350 ve 400 m2 olmak üzere 4 ayrı büyüklükte parsellenerek halkımıza bedeli karşılığında satıldığı görülmüştür. Bunlardan 350 ve 400 m2 olarak ebatlandırılan arsaların bir kısmı dublex (villa) bina yapımı için, 180 m2 olarak ebatlandırılan arsaların dublex, 300 ve 400 m2 olarak ebatlandırılan arsaların ise her katta bir daire olmak üzere 2 kat olarak planlamasının yapılarak uygulamaya mimari, betonarme, elektrik ve sıhhi tesisat projelerinin Belediyece çizdirildiği, inşaat yapmak isteyenlere de bedeli karşılığında verildiği tespit edilmiştir. Ancak gelişen teknoloji ve aradan geçen zaman içerisinde ihtiyaçların değişmesi ile birlikte yasa ve yönetmelikler karşısında projelerin yetersiz kalması vatandaşların proje değişikliği yapılması isteğini ortaya çıkarmıştır. Belirtilen açıklamalardan dolayı aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda uygulama yapılması; 1- Mevcut projeleri uygulamak isteyenlere inşaat ruhsat eki projelerin bedeli karşılığında verilmesi, 2- Mevcut projeleri uygulamak istemeyenlere serbest piyasada proje çizdirerek yapı ruhsatı verilmesi, m2 ve 350 m2.lik arsalarda 0.40, 400 m2.lik arsalarda 0.30, 180 m2.lik arsalarda 0.40 yapı emsali uygulaması yapılması, bu uygulamanın plan notu olarak toplu konut plan notlarına ilave edilmesi, imar plan düzenlemesinin ise ilave ve revizyon imar çalışmalarında yapılması, 4- Ada bazında site şeklinde yapılanmanın özendirilmesi, 5- Yığma yapı tekniği ile yapılanmanın tamamen kaldırılması, 6- Bu bölge içerisinde adreslerin daha kolay bulunup anlaşılabilmesi amacıyla 5 ana renk belirlenerek binaların dış cephelerinin boyanarak özendirilmesinin sağlanması, 7-1 Haziran 2009 Tarihinden önce yapı ruhsatı alanların müktesep haktan yararlandırılması, 8-1 Haziran 2009 Tarihinden önce yapılan yapıların mevcut haliyle işlemlerinin devam ettirilmesi, komisyonumuzca kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 193 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, ilimiz Merkez Erenler Köyü uygulama imar planlarının onanması isteği incelendi. a Sayılı Đmar Kanununun imar plan yapımı yönetmeliğinde belirlenen planlama ilkelerine göre planlama yapıldığı, b- Aynı yönetmelikte belirtilen çizim tekniğine uygun yapıldığı, c- Köy yerleşik alanlarında mevcut yapıların dikkate alınarak yerleşik alan statüsüne göre kadastral durum ve halihazır yapıların korunduğu, d- Gelişme alanlarında ise modern şehirleşmenin dikkate alındığı, e- Yerleşkenin gelişiminin çok kısa sürede oluşacağı dikkate alınarak trafik yollarının ana ve ara arter şeklinde sürekliliğinin sağlandığı, f- Planlamada mevcut nüfus ve planlama ile oluşacak nüfus yoğunluğuna göre sosyal ve teknik alt yapı alanlarının oluşturulduğu, g- Şehir merkezi ile ulaşımı temin eden Afyonkarahisar Eskişehir yoluna Karayolları yönetmeliğine uygun olarak katılımın sağlandığı görülmüştür. h- Sosyal tesis alanlarında Belediye Kanunu ile Özel Đdare Kanunlarının aynı anda yürürlüğe girmesi nedeni ile oluşan yetki karmaşıklığından dolayı yapılan yapılar için 2007 yılında Belediyemizi denetleyen Mülkiye Baş Müfettişleri tarafından yetki ve sorumluluğun Belediyemize verilmiş olması nedeni ile ruhsatlandırılması gerektiği, i- Bu nedenle mevcut yapıların imar plan notlarına göre ruhsatlandırılabilmesi için yapıların fen, sağlık ve T.S.E. kurallarına göre yapıldığını belgelemekle birlikte fiziki yeterlilikleri için üniversitelerin ilgili fakültelerinde, yetkili bürolarda veya mahkemelerin tayin edeceği bilirkişilere test yaptırmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda hazırlanan imar planlarının 3194 Sayılı Đmar Kanununun 8. maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 11

12 47 02/06/2009/ /06/2009/48 Belediye Meclisinin Tarih ve 269 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz planlı ve plansız alanlarda yapılan inşaatlara yapı ruhsatı verilirken sehven balkonların Đmar Kanunu ilgili yönetmeliklerine göre fazla tasdiklenmesi ve yerinde de uygulanmanın buna göre yapılması, ayrıca projeye göre aykırı imalat yapılan balkonlarda sıkıntı yaşandığı, bu balkonların yönetmeliğe uygun hale getirilmesin de vatandaşların dairelerine yerleşmesinden dolayı yaşanan olumsuzlukların çözüme kavuşturulması hususu incelendi. Balkonların kırılıp küçültülmesi darbeli makinelerle yapılacağından gözle görülmeyen, statik yapıyı etkileyen kılcal kırılmalar meydana gelebilir, kırılıp yeniden yapılması milli servet açısından ekonomik değildir, dolayısıyla su ve elektrik abonesi olamadıkları için ekonomik kayıplar söz konusudur, iskana alınamayan ve ruhsat süresi dolan binalar boş kalacağından her yönüyle sahipsiz sürekli bakımsız ve çevreye zarar veren binalar olarak olumsuzluk meydana getirecektir. Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda 02/06/2009 tarihinden önce yapılan binaların açık çıkmalarının olduğu gibi değerlendirilerek işlem yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 272 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz idari sınırlarında Dervişpaşa Mahallesi olarak bilinen tapulamada Karaman Mahallesi, 356 ada, 231 ve 148 parseller üzerine yapılan ticaret ve konut amaçlı yapılan yapıların imar planlarında yapı emsalinin 2.80 den 3.50 ye çıkarılması isteği incelendi. Đlimiz idari sınırlarında Dervişpaşa Mahallesi olarak bilinen tapulamada Karaman Mahallesi, 356 ada, 231 ve 148 parseller üzerine yapılan ticaret ve konut amaçlı yapılan yapıların imar planlarında kat alanı kat sayısı 2.80 olarak belirlenmesine rağmen Belediyemize yeni yapı ruhsatı almak üzere sundukları mimari projeler sehven verilen emsal üzerinde onaylandığı, onaylanan yeni yapı ruhsat ekleri olan mimari projelere göre yapılar oluşmuştur. Ancak 231 parsel üzerindeki yapıya sehven yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiş olup 148 parsel için yapı kullanma izin belgesi verilirken yapılan yanlışlık anlaşılınca istenilen yapı kullanma izin belgesi verilemediği, bu durum ise birbirine bitişik iki yapı parseli arasında eşitsizliğe ve yapı kullanma izin belgesi alamayan 148 parselin üzerindeki maliklerin mağduriyetine sebep oluşturduğu, yeni açıklanan kat mülkiyeti yasası gereği mülkiyetini belirtmeyen malikler için uygulanacak cezadan dolayı vatandaşlarımız mağduriyetinin söz konusu olacağı, Ayrıca; Konunun imar yasası ve yönetmelikleri ile planlama ve şehircilik ilkeleri temelinde incelendiğinde yapılan emsal artırımının imar yönetmeliklerinin içerdiği anlamda sürekli ikameti gerektiren konut dışı ticari faaliyetler için kullanılması koşulu ile nüfus artışı getirmediği görülmektedir. Bu durumda artan yapı yoğunluğu için ek sosyal donatı alanları düzenlenmesi gerekmediği görülmektedir. Ayrıca; Belediyemizin yasalar gereği zorunlu olarak hizmet alımı yaptığı A grubu şehir plancısının da yapı emsalinin 2.80 den 3.50 ye çıkarılması hakkında uygun görüşü bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, söz konusu emsal artırımına yönelik imar plan değişikliği işleminin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir 49 02/06/2009/49 Belediye Meclisinin Tarih ve 263 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Afyonkarahisar Merkez Sahipata Mahallesinde Toplu Konut Đdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi planlanan konutlara yönelik olarak meri imar planında yapılan plan tadilatının onanması isteği incelendi. Yapılan imar plan değişikliği işleminin, 3194 sayılı Đmar Kanununun 8.b. maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 12

13 50 02/06/2009/50 Belediye Meclisinin Tarih ve 249 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 19K-II-d paftasında bulunan Zafer Mahallesi, 128 ada, 1 parsel üzerinde bulunan müze alanının bu bölgedeki mevcut dokuya uygun imar planı değişikliği yapılması hususu incelendi. Eski müze alanında yeni müze alanının tanıtımına ilişkin kullanımlar yanında Afyonkarahisar kentinin tarihsel ve kültürel özgünlüklerini yansıtan, dile getirilmemiş ihtiyaçlarını cevaplayan, kullanılmamış potansiyelini hayata geçiren karma bir kullanımın gerçekleştirilmesi (sinema, konser salonu, geleneksel üretim, işçi atölyeleri, mağazalar, sergi salonu, iş merkezleri, konut, alışveriş merkezi) bu kullanımın sosyo-kültürel ağırlıklı olması, ortaya çıkacak yapının kentin kamusal ortak kullanımları için bir buluşma niteliği taşıması, simgesel değerde olması, yalnız Afyonkarahisar da yaşayanlar için değil, uluslararası ve ulusal tüm ziyaretçilerin gözünde anlam taşıması hedeflenmektedir. Bu sebeplerle müze alanının yeni kullanım kararının SOSYO-KÜLTÜREL ÖZEL PROJE ALANI (KÜLTÜREL ETKĐNLĐK, KONUT VE TĐCARET) olarak belirlenmesi düşünülmektedir. Planlama Çerçevesi Mevcut müze binası kent içerisinde merkezi bir konumda bulunmakta olup bu alanın yeniden değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen kavramsal çerçeve dahilinde kullanım kararının, yapılaşma koşullarının ve planlama esaslarının yeniden belirlenmesi uygun bulunmaktadır. Planlama Stratejisi Mevcut müze binasının bulunduğu alanda yapılacak olan binanın planlanmasında temel strateji yapı yoğunluğunun içinden diğer alan ve yapılarla ve kentle ilişkisinin kentle bütünleşmesinin sağlanmasına yönelik kurgulanması uygun bulunmaktadır. Kullanım Kararları Planlama alanında sosyo-kültürel özel proje alanı kullanımı öngörülmektedir. Bu kullanım 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen sosyokültürel tesis alanı Kullanımının kentin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli destek kullanımlarda ve özel kavramsal içerikle karma haline getirilmiş halini adlandırmak için kullanılmaktadır. Sosyo-kültürel özel proje alanında odak kullanım sosyo-kültürel kullanımlar olacak diğer karma kullanımlar sosyo-kültürel kullanımı desteklemek için yer alacaktır. - Bu çerçevede odak kullanımlar: - Süreli ve Sürekli Sergi Salonları - Konser Salonu - Geleneksel Đş Atölyeleri - Müze Tanıtım ve Halkla Đlişkiler Merkezi - Kütüphane olarak belirlenmiştir. Odak kullanımların yanı sıra destek kullanımlar olarak: - Konut, - Ticaret, - Kentsel Servis Alan ve Mekanları kullanımları bulunabilecektir. Sosyo kültürel özel proje alanında yer alacak karma kullanımlar özgün bir mimari proje ile bir araya getirilecek, zemin altı ve zemin özel üstü tasarımlara yer verilebilecektir. Yapılaşma Koşulları Afyonkarahisar Đli, Merkez Zafer Mahallesi, 128 ada, 1 nolu parseldeki müze alanının yüz ölçümü yaklaşık 8500 m2 olup, TAKS: 0,30 KAKS:0,60 şeklinde yapılaşma koşullarına sahiptir. Yapı yaklaşma mesafelerine bakıldığında kuzeybatı yönünde 10 m. güneydoğu yönünde 15 m. güneybatı yönünde 40 m. kuzeydoğu yönünde de yaklaşık 20 m. yapı yaklaşma mesafesi bırakıldığı görülmektedir. Güneybatı yönündeki yapı yaklaşma mesafesinin yaklaşık 10 m. lik kısmına park ve trafo alanı yapılmıştır. Yapılaşma koşullarının kavramsal çerçeveye ve planlama stratejisine uygun hale getirilebilmesi için yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Öncelikle simgesel bir yapı tasarlanabilmesine olanak tanınması için yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı emsalinin ve yüksekliklerinin yeniden belirlenmesi ve esnek bir tasarım altyapısının sağlanması gerekmektedir. Bunun için öncelikle yapının yapı yaklaşma mesafelerinin 10 ar m. olarak yeniden belirlenmeleri uygun bulunmaktadır. Böylelikle yapının ana ulaşım hatları ve meydana olan yaklaşım mesafesi artırılarak tasarlanacak yapının algılanabilirliğinin artırılması öngörülmektedir.bunun yanı sıra yapılaşma koşullarında TAKS ve KAKS yerine emsal değerinin belirlenmesi uygun bulunmuş, hali hazırda 0,60 civarında olan emsal değerinin E:2,50 olarak yeniden belirlenmesi, yer altında yapılacak müştemilatlar ile çatı içerisinde yapılacak özel kullanımların bu değer dışında tutulması gerekli görülmüştür. Söz konusu taşınmazın çevresinde yer alan yapı adaları incelendiğinde taşınmazın kent içinde oldukça yoğun bir bölgede yer aldığı görülmekte olup, mevcut yapılaşma doğrultusunda bir gelişme öngörüldüğü takdirde yaklaşık aynı emsale denk gelecek bir yapılaşmanın ortaya çıkacağı tespit edilmiştir. Yapılacak yapının en önemli özelliği simgeselliği ve görsel estetiği öne çıkan, doluluk-boşluk oranı dikkatle değerlendirilmiş yer yer heykel özelliği taşıyan özel bir tasarıma olanak tanıyacak yapılaşma biçiminin belirlenmesidir. Bunun için iki katla sınırlı olan yapı nizamının yoğunluğunu değiştirmeden Hmaks: Serbest olarak belirlenmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 13

14 Belediye Meclisinin Tarih ve 256 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, ilimiz Çetinkaya Mahallesi, 20L-IV-b pafta, 4274 ada, 3 parsel nolu gayrimenkul üzerine Akaryakıt ve LPG Satış Đstasyonu yapılmak üzere imar plan değişikliği yapılması isteği incelendi /06/2009 /51 Akaryakıt ve LPG Satış Đstasyonu yapılmak istenilen alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) belirlemiş olduğu aynı karayolunda aynı güzergah üzerinde iki akaryakıt istasyonu arası minimum 1.00 Km mesafe şartını taşımadığı için imar plan değişikliği isteği komisyonumuz tarafından uygun görülmeyerek red edilmiştir. Belediye Meclisinin Tarih ve 257 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Fatih Mahallesi 19L-4d pafta, 589 parsel 52 05/06/2009 /52 nolu gayrimenkulün bulunduğu alanda imar plan değişikliği isteği incelendi. Söz konusu isteğin Belediyemizin Đller Bankası Genel Müdürlüğüne verdiği ilave ve revizyon imar plan çalışmaları içerisinde değerlendirilmesi 53 05/06/2009 /53 komisyonumuzca kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 258 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, ilimiz Fatih mahallesi küme evler mevkiinde bulunan 387, 602, 603, 6888, 6986, 6801, 6896 ve 6694 parsel nolu gayrimenkullerin bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması isteği incelendi. Söz konusu isteğin Belediyemizin Đller Bankası Genel Müdürlüğüne verdiği ilave ve revizyon imar plan çalışmaları içerisinde değerlendirilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 259 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Fatih Mahallesi 19L-1c pafta, 2686 ada, /06/2009 /54 ve 3 parsel nolu gayrimenkullerin bulunduğu alanda ibadet yeri olarak imar plan değişikliği isteği incelendi. Đmar planında cami alanı olarak belirlenecek alan askeri havaalanı uçuş konisi içerisinde kalması nedeni ile yapılacak ibadet tesisi için Đlimiz Hava Meydan Komutanlığı nın görüşü alındıktan sonra konunun yeniden Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir /06/2009 /55 Belediye Meclisinin Tarih ve 260 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Hacı Nasuh Mahallesi, 74 pafta, 423 ve 946 nolu adaların yapı nizamının yeniden belirlenmesi isteği incelendi. Đmar planlarının 19K-I-b paftasında bulunan 423 ve 946 nolu yapı adalarında yapı nizamında belirsizlik olması nedeni uygulamalarda olumsuzluklar oluşacaktır. Bunun önlenmesi için 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak imar plan değişikliğinin onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 261 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Mecidiye Mahallesi, 333 adada ada orta 56 05/06/2009 /56 çizgisi belirlenerek imar plan değişikliği yapılması isteği incelendi sayılı imar kanunu uygulama yönetmeliğine göre farklı katların tevhidi yapılarak tek parsel haline getirilmesine izin vermemektedir. Bu sebepten dolayı istek uygun görülmeyerek komisyonumuz tarafından RED edilmiştir /06/2009 /57 05/06/2009 /58 Belediye Meclisinin Tarih ve 262 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, ilimiz Çetinkaya Mahallesi, 21J-III-a pafta, 2853 ada, 1 parsel nolu gayrimenkulün bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması isteği incelendi. Belirtilen parsel idari olarak Orhangazi Mahallesi sınırları içerisinde yeni hastane alanı karşısında Kadir ÇALIŞICI Parkının kuzeyinde kalmakla olup imar planında cami alanı olarak belirlenmiştir. Planlama esnasında belirtilen yapı yaklaşmaları içerisinde kıble açısına göre yapılacak ibadet tesisi küçük olacağı için bölge ihtiyacına cevap vermeyeceği tespit edilmiştir.bu nedenle yapı adasının yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır. Yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı istenilen imar plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir Belediye Meclisinin Tarih ve 264 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Zaviye Mahallesi, 48 pafta, 199 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması isteği incelendi. Söz konusu alan o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, aynı zamanda çocukların rahatça oyun oynayabileceği bir alandır. Bu alanın Koruma amaçlı (sit) imar planında kalması nedeniyle yapılacak imar plan değişikliğinin 3194 sayılı Đmar Kanununun 8.b. maddesine uygun olarak onanmasına, ancak imar plan müellifi görüşü alındıktan sonra Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nca onaylanması durumunda uygulamasına geçilmesi komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir. 14

15 /06/2009 /59 Belediye Meclisinin Tarih ve 265 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Belediye Meclisinin tarih ve 304 sayılı kararının iptal edilmesi isteği incelendi. Daha önce Belediye Meclisince alınan tarih ve 304 sayılı kararın iptal edilmesine ve Mecidiye Mahallesi, 317 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların tevhid işlemi için Belediye Encümenine gönderilmesi komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir 05/06/2009 /60 Belediye Meclisinin Tarih ve 266 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Çetinkaya Mahallesi 21K-4c pafta, 2173 ada, 2 parsel nolu gayrimenkulün mevcut mülkiyet sınırları içinde inşaat yapma isteği incelendi sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve mevcut yürürlükteki imar planına göre konu değerlendirildiğinde, 2173 nolu adada tek parsel şartı ve cephe hattı bulunmaktadır. Plan incelendiğinde demiryolundan dolayı 1 parselin yapılanması imkansız hale geleceği için mağduriyet söz konusu olacaktır. Bu nedenle 2173 ada, 2 parsel nolu taşınmazın mevcut mülkiyet sınırları içinde inşaat yapma isteği komisyonumuz tarafından uygun görülmeyerek red edilmiştir 05/06/2009 /61 Belediye Meclisinin Tarih ve 216 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, ilimiz Fatih Mahallesi 19L-4-a pafta da bulunan 2399 adanın doğusunda bulunan mevcut park alanının isminin Kulaçoğlu Parkı olması isteği incelendi. Söz konusu istek komisyonumuz tarafından uygun görülmeyerek red edilmiştir 05/06/2009 /62 Belediye Meclisinin Tarih ve 273 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, ilimiz Çetinkaya Mahallesi 935 ada, 5 ve 6 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılması isteği incelendi. Söz konusu parsellerin yolda kalması sebebiyle 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanun uyarınca kamulaştırılma işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuz tarafından kabul edilmiştir. 05/06/2009 /63 Belediye Meclisinin Tarih ve 271 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Voyvoda Mahallesi 34 pafta, 348 adanın bulunduğu alanda imar planı değişikliği isteği incelendi. Đstek 348 nolu yapı adası bazında olması nedeni ile etrafındaki yapı adalarına emsal teşkil edecektir. Bu durum ise olumsuzluğa neden olacaktır. Yapılan istek ile mevcut plan şartlarındaki yapı emsali Belediyemiz teknik elemanlarınca tespit edildikten sonra konunun yeniden Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 05/06/2009 /64 Belediye Meclisinin Tarih ve 268 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüs alanı için hazırlanan 1/1000 Uygulama imar ve 1/5000 Nazım imar planları hususu isteği incelendi. Yapılan incelemede planlamanın Üniversite Kampüs bütünlüğünün oluşmasına yönelik olduğu, imar plan çizim tekniğine uygun olduğu görülmekle birlikte planlanan alan içerisinde mülkiyet bütünlüğü olmadığı için uygulamada (imar durumu, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesinde) olumsuzluklar yaşanacaktır. Zira bu alanda, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup üniversiteye tahsisli alanlar, üniversitenin kamulaştırdığı üniversiteye tapulu alanlar ve kamulaştırılması gereken taşınmazlar bulunmaktadır. Mevcut yapılar ve yapının planlanan tesisler için uygulanabilirliğinin temini için plan notlarında bu hususun belirtilmesi kaydı ile Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesine ait imar planlarının revizyonlarının 3194 sayılı Đmar Kanunu nun 8. maddesine göre onanması komisyonumuzca uygun görülmüştür 05/06/2009 /65 Belediye Meclisinin Tarih ve 274 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Umurbey Mahallesi, 45 pafta, 456 ada, 128, 113, 115, 119, 125, 33 ve 35 nolu parsellerin kamulaştırılması isteği incelendi. Kamulaştırılması istenilen parseller Keçeciler çarşısında olup içerisinde el sanatlarımızdan olan keçecilik mesleğini icra eden meslek erbablarını bulundurmaktadır. Kamulaştırma yapıldığı taktirde bu meslek ortadan kaldırılmış olacaktır. Öncelikle bu tür el sanatlarını içerisinde bulunduracak meslek sitesi alanı oluşturularak, bu tür meslek erbablarını bu alana taşıdıktan sonra kamulaştırma konusunun gündeme getirilmesi uygun olacağı komisyonumuzca kabul edilmiştir. 15

16 /06/2009 /66 Belediye Meclisinin Tarih ve 251 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Sahipata Mahallesi, 20L-4d pafta, 2565 ada, 3 parsel nolu gayrimenkulun önündeki 8.00 m lik imar yolunun kapatılarak imar planı değişikliği yapılması isteği incelendi. 3 parselin bitişiğindeki 11 parsel maliki imar plan şartlarına uygun olarak yol terki yaptıktan sonra inşaat yaptığı tespit edilmiştir. Yolun kapatılması durumunda plan bütünlüğü bozulacağı gibi uygulamada eşitlik ilkesi zedelenecektir. Belirtilen bu sebeplerden dolayı plan değişikliği isteği uygun görülmeyerek red edilmiştir. 05/06/2009 /67 Belediye Meclisinin Tarih ve 252 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Đlimiz Merkez Saraydüzü Köyü, 3 pafta, 2311 parsel nolu taşınmaz üzerine termal tesis yapmak amacıyla yapı emsalinin 0.90 a çıkarılma isteği incelendi. Đmar planında yapı emsali artırımı istenilen parsel turizm tesis alanında kalmakla birlikte Ömer-Gecek Termal Turizm Bölgesinin çok yakınında kalmaktadır. Bu alanın yeni yapılan uygulama imar planlarında ise termal turizm tesis alanlarında yapı emsali 0.60 olarak belirlenmiştir. Đstenilen yapı emsali yapı yoğunluğu oluşturacak ve kötü örnek olacağı için uygun görülmeyerek RED edilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 05/06/2009 /68 Belediye Meclisinin Tarih ve 267 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz planlı alanlarında yapılan inşaatlara Tarih ve 268 karar nolu meclis kararı ile; ruhsat alacak yapılara yapı kullanma izin belgesi verilirken binanın doğalgaz, kalorifer, sıhhi tesisat işini yapan kişilerden ustalık belgesi ve bağlı olduğu oda kaydının istenilmesi kararlaştırılmıştır. Bu işlem ise kararın yürürlüğe girmesinden sonra uygulama yönünde idi. Ancak gerekli olan bu oda tasdikinin Dernekler Kanununa göre mesleki bir dernek kurularak tadiklenmesi hususu incelendi. Belediye Meclisince alınan karar ile yapılan imalatların T.S.E Standartlarına uygunluğunun oluşturularak kaliteli hizmet üretilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca serbest meslek erbabı tamamen oda örgütleri içerisinde oluşmuştur. Bu güne kadar herhangi meslek grubu dernek statüsünde kamu ile hizmet alışverişinde bulunmamıştır. Derneklerin kuruluş amacı ve ürettiği hizmet ile odaların kuruluş amacı ve ürettiği hizmet tamamen farklıdır. Belirtilen gerekçelerden dolayı istek uygun görülmeyerek RET edilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 05/06/2009 /69 Belediye Meclisinin Tarih ve 270 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, ilimiz Akçin Köyü pafta, 999 parsel nolu gayrimenkulün bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması isteği incelendi. Belirtilen parsel imar planında yapı adası konumunda kalmakla birlikte Eğitim Tesisi alanında kalmaktadır. Taşınmaz üzerine amacına uygun tesis yapılarak ilimiz halkının yararlanması, istihdam oluşturulması yönünden olumlu olması nedeni ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır. Yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı istenilen imar plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 05/06/2009 /70 Belediye Meclisinin Tarih ve 172 sayılı kararı ile Đlimiz Çetinkaya Mahallesi 5 ada, 106 parsel nolu taşınmaz üzerine Heliport alanı Akaryakıt ve LPG Satış Đstasyonu, Restaurant, Eğlence Merkezi ve Ticari Kullanım amaçlı ilave imar planı yaptırılması yönünde karar alınmıştı. Alınan kararda belirtilen Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, D.S.Đ. 18. Bölge Müdürlüğü, Đl Özel Đdaresi, Sağlık Müdürlüğü, Edaş, Telekom, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aduybim, Tarım Đl Müdürlüğü ve Çevre Orman Müdürlükleri yapılması planlanan ilave imar planı için uygun görüş verdikleri görülmüştür. Ayrıca imar planlamasına esas olmak üzere Jeoloji ve Jeoteknik raporunda hazırlandığı ve yapılanmasının buna göre yapılabileceği anlaşılmakla birlikte, çizilen ilave imar planının imar plan yapım yönetmeliğine uygun olduğu, plan notlarının uygulamaya esas teşkil ettiği imar plan onamasının 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesine göre yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 16

17 /07/2009/ 71 Belediye Meclisinin Tarih ve 287 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediyemiz uygulama imar planlarının 20L-IV-b ve 20L-III-a paftalarında yeniden imar plan düzenlenmesi isteği incelendi. Ankara-Konya kavşağından Konya istikameti yönünde bulunan konut dışı kentsel çalışmalarında bulunan parseller üzerine amacına uygun tesis yapmak istediklerinde Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü nden uygun görüş alamadıkları tespit edilmiştir. Belediye olarak bu sorunun ortadan kaldırılması için Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı yazışmalarda Bölge Müdürlüğünün Tarih ve sayılı yazıları gereği devlet yoluna giriş çıkışın emniyetli bir şekilde temin edilmesi için imar planında düzenleme yapılarak toplayıcı yolun oluşturulması yönünde görüş verdiği anlaşılmıştır. Belirtilen gerekçelerden dolayı istenilen imar plan değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 28/07/2009/ 72 Belediye Meclisinin Tarih ve 288 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediyemiz uygulama imar planlarının 20K-III-a, 20K-III-d, 20K-I-c ve 20K-IV-b paftalarında bulunan Jandarma Alay Komutanlığı, Sağlık, Gazi Endüstri Meslek, Turizm Meslek Liseleri, Atatürk Stadyumu, Hastane, Afjet, Ziraat Müdürlüğü ve Ciritler kayalığını içerisine dahil eden alanlarda yeniden imar plan düzenlemesi isteği incelendi. Yapılan incelemede imar plan çalışmalarının fiziki olarak uygulamada olumsuzluklar oluşturabileceği gibi, bazı mevzuatlar gereği çalışmaların uzamasına neden olacağı tespit edilmiştir. Belirtilen eksikliklerin giderilmesi için yeni bir çalışmanın yapılarak konunun yeniden meclis gündemine getirilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 28/07/2009/ 73 Belediye Meclisinin Tarih ve 286 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Süleyman AKAGÜNDÜZ Ertuğrulgazi, Battalgazi, Osmangazi, Yeşilyurt Mahalle Muhtarları ile Đnş. Müh. Önder PAKYÜREK bazı gerekçeler ile Belediye Meclisinin Tarih ve 253 sayı ile aldığı karar gereği şehrimiz toplu konut bölgesindeki yığma tip inşaat yapılanmasının yasaklanması kararına yaptıkları itiraz incelendi. Đtiraz dilekçelerinde 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili yönetmeliğine atıf yapılmakla birlikte deprem yönetmeliği, ısı yalıtım ve aydınlatma yönetmeliklerinden hiç bahsedilmediği görülmüştür. Yapılan imalatlar ve uygulanan yığma tip mimari proje incelendiğinde deprem yönetmeliğinde belirtilen kapı ve pencere boşlukları ile köşe birleşim arası mesafelerin temin edilmediği, bu olumsuzlukların giderilmesi için düşey hatıllar yapılması gerektiği bilinmektedir. Bu durum ise betonarme karkas tip yapılanmaya paralellik getirmektedir. Belirtilen gerekçelerden dolayı yapılan itiraz uygun görülmeyerek RED edilmekle birlikte Belediye Meclisinin Tarih ve 253 sayılı kararının aynen uygulanması komisyonumuzca kabul edilmiştir 28/07/2009/ 74 Belediye Meclisinin Tarih ve 285 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Đlimiz Erenler Köyü uygulama imar planlarına yapılan itirazlar incelenmiştir. Đtirazlar genelde kat durumları, sosyal altyapı alanları ile ilgili durumlar. Ancak Erenler Köyü Muhtarı Đlimiz Đdare Mahkemesine yaptığı başvuru ile imar planlarının uygulamasının durdurulması ve iptalini talep etmiştir. Bu nedenle itirazların değerlendirilmesinin yargı kararı neticesine göre yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 03/08/2009/ 75 Belediye Meclisinin 03 Ağustos 2009 Tarih ve 325 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Belediye Meclisinin Tarih ve 238 sayılı kararının 4. maddesinin güncellenmesi isteği incelendi. Alınan Belediye Meclis kararının 4. maddesi Daha önce yapılan yapılarda bu karar doğrultusunda işlem yapmak isterlerse 634 sayılı kat mülkiyeti yasasına göre oluşturulan irtifak veya mülkiyet oybirliği ile bozularak tadilat izni verilebilecektir Şeklinde iken uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi için; Daha önce yapılan yapılarda bu karar doğrultusunda işlem yapmak isterlerse ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nce istenebilecek muvafakat ve ilgili tapu kanununa istinaden yeniden düzenlenecek kat irtifakında hisse nispetleri oranında korunarak tadilat izni verilebilecektir şeklinde yenilenmesi hususu komisyonumuzca kabul edilmiştir. 17

18 /08/2009/ 76 Belediye Meclisinin 03 Ağustos 2009 Tarih ve 349 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Sınırlı Sorumlu Akçinliler Kaymak ve Zahireciler Toplu Đşyeri Yapı Kooperatifine ait Afyonkarahisar Merkez Akçin Mevkii, 1232 parsel nolu gayrimenkülün kamulaştırılması isteği incelendi. Belediyemizin de üye olduğu Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği nin yapmış olduğu katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisine evsel atıkları götürecek araçların ulaşım ve imar yolu olarak kullanılması amacı ile Akçin Mevkii, 1232 parsel 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma yasası gereğince kamulaştırılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 03/08/2009/ 77 Belediye Meclisinin 03 Ağustos 2009 Tarih ve 341 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Belediye Meclisinin Merkez Çetinkaya Mahallesi, 89 pafta, mülga 463 ada 181 parsel nolu yeni 4225 ada 1 parsel nolu m2.lik taşınmaz ve 609 ada 17 parsel nolu m2.lik taşınmazların Belediyemize devri isteği hakkında Bayındırlık ve Đmar Komisyonunun sureti yukarıya çıkarılan raporu Meclisimizce de uygun görülüp, kabul edildiğinden; Belediye Başkanlığımız ile Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği Organize Sanayi Bölgesinden çıkan atık suların Afyonkarahisar Belediyesi atık su arıtma tesislerine gönderilmesi karşılığında 463 ada 181 parsel nolu (yeni 4225 ada 1 parsel nolu) m2.gayrimenkülün 10,00 TL bedelle ve 609 ada 17 parsel nolu m2.lik taşınmazın 20,00 TL bedelle 5393 Sayılı Belediye Kanun unun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize devir işleminin kabul edilerek Tapu Sicilinde Belediyemiz adına tescil edilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 03/08/2009/ 78 Belediye Meclisinin 03 Ağustos 2009 Tarih ve 340 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Sigorta Kurumuna ait Merkez Marulcu Mahallesi, 817 ada, 956 parsel nolu taşınmazın bir kısmının Belediye Meclisinin 04 Mayıs 2009 tarih ve 173 sayılı kararı ile çocuk oyun alanına dönüştürülmesine yapılan itiraz incelendi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarih ve sayılı yazıları ile bu alana hizmet bütünlüğünü sağlamak üzere ilave inşaat yapılacağı belirtilmiştir. Yapılacak imalatların engellenmemesi burada yapılacak tesislerden halkımızın yararlanacak olması kamu yararına olacağı için Belediye Meclisinin 4 Mayıs 2009 Tarih ve 173 sayılı kararının iptal edilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir 03/08/2009/ 79 Belediye Meclisinin 03 Ağustos 2009 Tarih ve 335 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Karaman Mahallesi, 18 pafta, 951 ada, 162, 188 ve 192 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planında yeniden yapı nizam değişikliği isteği incelendi. Belediye uygulama imar planlarının 20K-IV-b paftasında bulunan 951 nolu yapı adasındaki 162,188 ve 192 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yapı nizamı Blok nizam TAKS 0.40, KAKS 2.80 dir. Halbuki bitişiğindeki 356 nolu yapı adasında ise Blok nizam Emsal 3.50 olarak belirlenmiş ve yapılanma tamamlanmıştır. Đmar planındaki amaç hizmet verilen vatandaşlara eşitlik ilkesi içerisinde hareket etmektedir. Bu nedenle 951 nolu yapı adasında düzenlemenin yapılması imar plan tadilat işlemlerinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 03/08/2009/ 80 Belediye Meclisinin 03 Ağustos 2009 Tarih ve 350 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Merkez Çetinkaya Mahallesi, 86 pafta, 5 ada, 129 nolu parselin tahsisinin kaldırılması isteği incelendi. Merkez Çetinkaya Mahallesi, 86 pafta, 5 ada, 129 nolu parselin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tarih ve 6805 sayılı Milli Emlak Müdürlüğü yazısı ile ilçe ve köy otobüs terminali yapılmak üzere m2.lik alan Afyonkarahisar Belediyesi adına tahsis edilmiştir. Söz konusu taşınmaza ihtiyaç kalmaması nedeniyle tahsisinin kaldırılması tahsisinin kaldırılması ve Maliye Hazinesine iadesi komisyonumuzca kabul edilmiştir 03/08/2009/ 81 Belediye Meclisinin Tarih ve 333 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 19k-1-b paftasında bulunan 429 nolu yapı adasının yapı nizamının yeniden düzenlenmesi isteği incelendi. Yapı nizamının 3 kattan 4 kata çıkarılması istenilen yapı adası imaret camisine cepheli olup cevizaltı sokaktan mahreç almaktadır.aynı sokakta bulunan 605 nolu yapı adası, ada orta çizgisi ile bölünerek bitişik nizam 4 kat olarak belirlenmiş, 429 nolu yapı adası ise ada orta çizgisi bırakılmadan bitişik nizam 3 kat olarak belirlenmiştir.đmar planlarında yapılanmalar tamamlandıkça bu tür olumsuzluklar karşımıza çıkmaktadır.burada kat artırımı yapılması halinde yoğunluk artışı olacağı için sosoyal ve teknik altyapı yetersiz kalacaktır. Belirtilen gerekçelerden dolayı söz konusu olumsuzluğun giderilmesi için Belediyemizin Đller Bankası Genel Müdürlüğüne verdiği yetki ile yapılan ilave ve revizyon imar plan çalışmalarında değerlendirilmesinin uygun olacağı komisyonumuzca kabul edilmiştir. 18

19 /08/2009/ 82 Belediye Meclisinin Tarih ve 332 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hacı Nasuh Mahallesi, 423 ada, 85 nolu gayrimenkülün bir kısmına EDAŞ Đl Müdürlüğü Tarih ve 3043 sayılı yazıları ile trafo isteği incelendi. Yapılan incelemede EDAŞ Đl Müdürlüğü nün Tarih ve 3043 sayılı yazısı ile talep ettiği trafo alanı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hacı Nasuh Mahallesi, 423 ada, 85 nolu Erkek Sanat Enstitüsü alanına girmesinden dolayı Đl Milli Eğitim Müdürlüğü nden görüş alınması, alınan görüş doğrultusunda karar verilmesi komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. 03/08/2009/ 83 Belediye Meclisinin Tarih ve 324 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Merkez Kızılburun Mevkii, Alparslan Türkeş Köprüsünün başlangıcı olan Milli Birlik Caddesini Atatürk Caddesine bağlayan kavşağın isimlendirilmesi isteği incelendi. Yapılan incelemede Merkez Kızılburun Mevkii, Alparslan Türkeş Köprüsünün başlangıcı olan Milli Birlik Caddesini Atatürk Caddesine bağlayan kavşağın düzenlenerek isminin nokta kavşak olarak konulması imar komisyonumuzca uygun görülmüştür. 03/08/2009/ 84 Belediye Meclisinin Tarih ve 339 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Merkez Marulcu Mahallesi, 10 pafta, 414 ada, 2 ve 3 parsel nolu gayrimenküllerin imar planında konut alanında kalmakta olup, zemin katı asma katlı ticari işyeri müsaadesi verilmesi isteği incelendi. Yapılan incelemede Merkez Marulcu Mahallesi, 10 pafta, 414 adayı içeren kuzeyde Kadınana yolu, doğuda Yeşilyol, güneyde Kurtuluş yolunu kapsayan imar planında zemin katı asma katsız ticari işyeri vasıflı adalarda zemin katı asma katlı parsel yüzdesinde kullanımı komisyonumuzca uygun görülmüştür 03/08/2009/ 85 Belediye Meclisinin Tarih ve 343 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 18L-I-a paftasında bulunan 5930 nolu parsel blok nizam ticari alanı ile 6021 parselin kuzeyinde kalan otopark alanıyla takas isteği incelendi. Yapılan incelemede imar planlarının 18L-I-a paftasında bulunan 5930 nolu parsel ile plan bütünlüğünün sağlanması amacına yönelik pazar alanının otopark ihtiyacını karşılanmak üzere 6021 parselin kuzeyinde kalan otopark alanıyla takas yapılması, imar plan revizyonunun 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine göre onanması komisyonumuzca uygun görülmüştür 03/08/2009/ 86 Belediye Meclisinin Tarih ve 371 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 20K-III-a, 20K-III-d, 20K-I-c, 20K-IV-b ve 20K-I-d paftalarında bulunan Jandarma Alay Komutanlığı, Sağlık, Gazi Endüstri Meslek, Turizm Meslek Liseleri, Atatürk Stadyumu, Devlet Hastanesi, Afjet, Ziraat Müdürlüğü ve Ciritler Kayalığını kapsayan alanda yeniden imar plan düzenlemesi isteği incelendi. Belirtilen bu alanlar ilimizin merkezinde bulunan gözde mekanlardır. Ancak Belediyemiz imar plan çalışmaları Đller Bankası nca 1913 yılında yaptırıldığında şehrimizin bu alanları yerleşik alanların çok uzağında kaldığı için dikkate alınacak bir durumları yoktu. Zaman içerisinde ilimizin nüfus olarak büyümesi, buna bağlı olarak artan nüfusun barınması imar plan şartlarına göre oluşmuştur. Yukarıda belirtilen kamu kurumlarından hizmet alınmasında ise zorlanmalara neden olmaktadır.jandarma Kavşağı, Stad Kavşağı ve Maliye Kavşağında araç trafiği kilitlenme noktasına gelmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi için öncelikle kentsel dönüşüm çerçevesinde bu kurumların yerleşim alanlarının dışarısına çıkarılarak bu alanların yaşanabilir mekanlara dönüştürülmesi uygun olacaktır.bilindiği üzere Ömer-Gecek Termal Turizm sınırları içerisinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yaklaşık m2.lik alana spor kompleksi yapılmak üzere planlaması yapılmış olup yapılan planlar Kültür ve Turizm Bakanlığı nca onanmıştır. Onanan planlara uygun olarak spor tesislerine ait projelendirme işlemleri ile birlikte yapım süreci başlayacaktır. Böylece mevcut spor tesisleride boşaltıldığında bu alan atıl duruma dönüşecektir. Bu alanın değerlendirilerek halkımızın kullanımına kazandırılması için yeniden imar plan düzenlemesi yapılmıştır. Ekte sunulan imar plan düzenlemesinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak onanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 19

20 /08/2009/ 87 Belediye Meclisinin Tarih ve 331 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 18L-I-a, 19L-IV-d paftalarında bulunan 6159 ve 6652 parsellerin bulunduğu alanda yeniden imar plan düzenlemesi isteği incelendi. Belirtilen parseller Gazi Mahallesi sınırları içerisinde olup Fatih Đlköğretim Okulunun kuzey batısında bulunan çocuk bahçesidir. Söz konusu çocuk bahçesinin kullanım amacının değiştirilerek anaokulu alanına dönüştürülmesi Đl Milli Eğitim Müdürlüğü nün Tarih ve sayılı yazıları ile istenilmiştir.6652 ve 6139 parseller üzerindeki çocuk bahçesi Belediyemizce amacına uygun olarak düzenlenerek halkımızın kullanımına sunulmuş olup ayrıca ismide Şehit Đsmail KARCI Parkı olarak belirlenmiştir.planlama ilkeleri ve plan yapım yönetmeliği gereği değiştirilen yeşil alan veya park alanı kadar yakınında eşdeğer alan gösterilmesi gerekmektedir. Bu yerin yakınında ise böyle eşdeğer alan bulunmamaktadır. Belirtilen gerekçelerden dolayı istek uygun görülmeyerek RED edilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 03/08/2009/ 88 Belediye Meclisinin Tarih ve 329 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 21K-IV-b paftasında bulunan 2117 nolu yapı adasındaki 15 parsel üzerine öğrenci yurdu ve otel inşaası yapılması isteği incelendi. Otel ve öğrenci yurdu yapılmak istenen imar parseli Afyonkarahisar Gazlıgöl yolu üzerinde Şahitler Kayası mevkiinde kalmakta olup imar planlarımızda zemin katı asma katlı işyeri, diğer katları konut %40 inşaat müsaadelidir.bir yapıda otel ve öğrenci yurdu bulunması durumunda işletme ruhsatı açısından kurumlar arası yetki karmaşası oluşacağı gibi denetiminde zorlanmalar oluşacaktır. Bu durumun ortadan kaldırılması için istek sahibi ile yapılan görüşmelerde sadece otel amaçlı yapı yapmak istediği anlaşıldığı için 2117 ada 15 parsel üzerine imar plan şartları esas alınarak OTEL yapılmasına izin verilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir 03/08/2009/ 89 Belediye Meclisinin Tarih ve 336 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 20k-4-a paftasında bulunan 757 nolu yapı adasında yeniden imar düzenlenmesi isteği incelendi. Yeniden imar plan düzenlemesi yapılması istenen yapı adası Afyonkarahisar Đzmir Devlet Yoluna cepheli olup eski Dempaş ın karşısındadır.bu alanların imar planları 1973 yılında düzenlenmiş olup ayrık nizam 4 kat %30 inşaat taban alanına göre parsellenmiştir.1987 yılında revize edilen imar planlarında ise bu alanlara ayrık nizam 7 kat %40 taban alanı kullanımı verildiği tespit edilmiştir.bu durumda mevcut arsa ölçülerinin verilen inşaat iznini kullanamadığı gibi küçük taban alanlı yapıların oluşmasına neden olacağı gibi vatandaşların haklarını kullanamadığı için mağdur olmaları ile birlikte deprem bölgesi olmamız nedeniyle olası bir depremde tehlike arz edecektir. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması, mevcut imar planından oluşan hakların korunması amacı ile belirtilen %40 TAKS, 2.80 KAKS ı geçmemek koşulu ile ekli planda ölçüleri belirtildiği üzere ayrık nizam yapı nizamının blok nizama dönüştürülmesi, imar plan değişikliği işleminin plan değişikliği işlemlerinin 3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesine uygun olarak yapılması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 03/08/2009/ 90 Belediye Meclisinin Tarih ve 344 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 20L-IV-a paftasında bulunan 2571 nolu yapı adasında yeniden imar plan düzenlemesi isteği incelendi. Belirtilen yapı adası Đlimiz Sahipata Mahallesi idari sınırları içerisinde kalmakta olup, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarına cephelidir. Bu yapı adasındaki düzenlemenin yapılabilmesi için mevcut yapılaşmanın yerinde incelemesinin yapıldıktan sonra hazırlanacak Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 03/08/2009/ 91 Belediye Meclisinin Tarih ve 348 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, imar planlarının 19K-III-a paftasında bulunan 133 nolu yapı adasında yeniden imar plan düzenlemesi isteği incelendi. Belirtilen yapı adası Đlimiz Zafer Mahallesi idari sınırları içerisinde kalmakta olup, Adnan Menderes Bulvarına cephelidir. Bu yapı adasındaki düzenlemenin yapılabilmesi için mevcut yapılaşmanın yerinde incelemesinin yapıldıktan sonra hazırlanacak Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 03/08/2009/ 92 Belediye Meclisinin Tarih ve 300 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz yetki ve sorumluluk Bölgesinde bulunan alanlarda içkili yer bölgelerinin tespit edilmesi isteği incelendi. Belirlenen içkili yer bölgesindeki uygulama ve sorumluluklar tamamen Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde olması nedeni ile konunun detaylı bir incelemesinin yapılarak konunun yeniden Belediye Meclis gündemine sunulması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 20

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNUN 01/08/2017 TARİHLİ VE ARASI RAPORLARI. Raporun Özeti

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNUN 01/08/2017 TARİHLİ VE ARASI RAPORLARI. Raporun Özeti 1 01/08/2017-78 2 01/08/2017-79 3 01/08/2017-80 Meclisinin 01/08/2017 Tarih ve 335 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İlimiz Çakır Mahallesi, K25B25D1A Pafta, 217 Ada, 1, 2 ve 3 Parsel lu taşınmazların

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 07/09/ ARASI VE 01/10/ TARĐHLĐ RAPORLARI

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 07/09/ ARASI VE 01/10/ TARĐHLĐ RAPORLARI AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 07/09/2010-107-116 ARASI VE 01/10/2010-117-119 TARĐHLĐ RAPORLARI Sıra No 1 Belediye Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı 07/09/2010-107

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

Komisyonumuzun tarih ve 34 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek;

Komisyonumuzun tarih ve 34 sayılı toplantısında görüşülüp incelenerek; Tarih : 06.01.2010 Sayı : 32 ĐMAR KOMĐSYON RAPORU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2010 tarih ve 06 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2013/576-Ref:1664137 DOSYA KONUSU: Şişli-Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (2.ETAP) hakkında. Şişli İlçesi sınırları içinde Ayazağa ve Huzur Mahallerini kapsayan 140 ha lık alan içinde

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih:

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih: imar Komisyonu Kararı Sayı: 9 Tarih: 24.02.2017 Kemal ERSOY" un 07.02.2017 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 586 adada Aydın Sokak'tan cephe alan taşınmazlarda kat yüksekliği

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 10/05/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 10/05/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 10/05/2010 2010/53 (2010/53: Belediye Meclisinin 03/03/2010 tarih ve 140 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Mustafa Ali BAŞKURT

Detaylı

T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M

T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Nisan Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/04/2015-13.00 1-Açılış ve Yoklama. 2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 13.30 KARAR NO 19-20- 21-22- 23-24 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ekrem Demirten, Ahmet

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri Karar Sayısı: 219 1- Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 185 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014 HAZIRLAYAN HÜSEYİN UZUN ŞEHİR

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.06.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Uzunahmet

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 119 KARAR 119 Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Nisan ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/07/2015-15.00 1-Açılış ve Yoklama. 2- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Haziran Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Haziran Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Haziran Ayı Karar Özetleri Karar Sayısı:158 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tuşba Đlçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan 191 pafta, 689 ada, 2nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli Koruma

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 337 ND İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun incelenmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, ND

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/09/2009 2009/112 (2009/112: Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 465 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; 2. Belediye Şehir

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2012/7-1 (63) Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 02/07/2012 tarih ve 751 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 30 Mayıs 05 Haziran 2012 tarihleri arasında üyesi bulunduğumuz

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/64) : Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 358 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Emniyet Müdürlüğünün 31/08/2012-623 ve 13/09/2012 tarih ve 667 sayılı yazıları ile; Çakırköyü

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/25000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/10-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 01/10/2010 tarih ve 328 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2011 (2012 2013) Mali Yılı Tasarı Bütçesi, Belediye

Detaylı