İÇİNDEKİLER. Hazırlayan: Hatice İBİŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi ---- ÖZET ---- GİRİŞ ---- I. BÖLÜM GENEL OLARAK SÜRYANİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Hazırlayan: Hatice İBİŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi ---- ÖZET ---- GİRİŞ ---- I. BÖLÜM GENEL OLARAK SÜRYANİLER"

Transkript

1 Hazırlayan: Hatice İBİŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi İÇİNDEKİLER ---- ÖZET ---- GİRİŞ ---- I. BÖLÜM GENEL OLARAK SÜRYANİLER 1.1 SÜRYANİ KAVRAMI SÜRYANİLERİN KÖKENLERİ SÜRYANİLERİN TARİHLERİ SÜRYANİ TARİHİNDE BÖLÜNMELER II. BÖLÜM SÜRYANİ KÜLTÜRÜ 2.1 DİLİ YAZI ŞİİR VE İLAHİ SİNEMA VE TİYATRO MÜZİK SANAT PUŞİCİLİK TELKARİ BAĞCILIK VE ŞARAP ÜRETİMİ BASMACILIK KİLİM DOKUMACILIĞI YÜN VE İPEK HALICILIK TAŞ OYMACILIĞI

2 2.7 BAYRAMLAR PASKALYA BAYRAMI SİBORO RUZONO HANO KRİTHO YALDO BAYRAMI IŞIK NUR BAYRAMI NİSAN HALK OYUNLARI YEMEK KÜLTÜRÜ EVLİLİK HAYATI DİNİ EĞİTİM ÖLÜM GELENEKLERİ KANDİLO (HASTA YAĞI) ÖLÜM ÖNCESİ İNANMALAR III. BÖLÜM SÜRYANİ MÜSLÜMAN İLİŞKİLERİ 3.1 SÜRYANİ GÖÇÜ GERİ DÖNÜŞ TÜRKİYE DEKİ YAPILANMA SÜRYANİ KADİM CEMAATİ TURABDİN MOR GABRİEL MANASTIRI DEYRULZAFARAN SÜRYANİ KATOLİK CEMAATİ SÜRYANİ PROTESTAN CEMAATİ SONUÇ

3 Özet Bu çalıģma tarihin eski zamanlarından itibaren Türklerle iç içe yaģayan Süryanileri konu alacaktır. Eskiden Aramiler olarak adlandırılan Süryaniler Mezopotamya nın en eski mirasçılarındandır. Her ne kadar yaģadıkları bölünmeler sonrası etkilerini kaybetmiģ olsalar da yaģayıģ biçimleri, gelenekleri, dilleri ve dinleri ile Süryaniler Türkiye nin kültürel çeģitliliğine katkı sağlamıģtır. ÇalıĢmanın ilk bölümünde Süryani kavramı üzerinde durulacak, kökenleri ve tarihleri hakkında bilgiler verilecek; ikinci bölümde Süryani kültürü anlatılacak ve son bölümde Süryaniler in Türkiye deki yapılanmalarından söz edilecektir. Giriş Mezopotamya verimli toprak yapısı nedeniyle pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıģtır. Bu uygarlıklardan biri de Aramiler dir. Aramiler in kökeni 5000 yıl öncesine gider. Aramiler Hıristiyanlığı kabul etmelerinden sonra kendilerini paganist inanca sahip Aramiler den ayırmak için Süryani olarak adlandırmıģlardır. Doğu Hıristiyanlığının temsilcilerinden olan Süryaniler sanat anlayıģları, bayramları, dilleri ile kültürlerini yaģatmaya çalıģmaktadır. Türkiye de Mardin, MaraĢ, Elazığ ve Diyarbakır bölgesinde çoğunlukla yaģayan Süryaniler 1960 lı yıllarda Türkiye den göç etmeye baģlamıģlar ve sonraki yıllarda artan göç dalgası ile bugün sayıları oldukça azalmıģtır. Son günlerde ise Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum sürecinde oluģan atmosfer ile yurtdıģındaki bazı Süryanilerin evlerine dönmek için giriģimlerde bulunduğunu görüyoruz. 1) Süryaniler Kimdir? 1.1) Süryani Kavramı Süryani adının kaynağı ve ona yüklenen anlamlar hakkında pek çok farklı görüģ ortaya çıkmıģtır. Bu görüģlerin hiçbirinin birer varsayımdan öteye geçmemesinin sebebi Süryani tarihinin çok eskiye dayanmasıdır. AĢağıda Süryani adının nereden kaynaklandığına dair görüģlere yer verilecektir. Hiç Ģüphesiz kimlik, sosyal, siyasal ve tarihsel geliģimi olan bir olgudur. Ġnsanlık tarihinde her toplum kendi kimliğini tanımlarken, öncelikle üzerinde yaģadığı coğrafyayı ve onun siyasi kültürel zeminini, ikinci olarak da iliģki içinde oldukları coğrafyanın siyasi-kültürel farklılıklara sahip topluluklarıyla nasıl bir etkileģim içinde olduklarını göz önüne alarak, kendini tanımlar. Son iki yüzyılda toplumların kimliklerini ifade etmede dayandıkları öğelerin baģında din ve etnisite gelmektedir. 1 Süryani kavramı etnik ve dini anlamda olmak üzere tanımlanabilir. Tarihi kökenleri itibariyle ele alındığında, etnik bir zemine dayalı ifade karģımıza çıkmaktadır. Dini 1 Mehmet Çelik, Süryanilerin Etnik ve Dinsel Kimlikleri, 3

4 açıklamaya dayalı olarak ele alındığında, Hıristiyanlığın doğduğu zaman dilimi ve sonrası için, bir inancın isimlendirilmesi olarak karģımıza çıkar. Modern zamanlarda ise, etnik ve dini anlamları birleģmiģ olmakla beraber, etnik yönü biraz daha önde olan bir kavram olarak kabul görür. Süryani kavramının menģei ile ilgili tartıģmalar sürüp giderken, günümüzde Süryaniler bir halk, bir millet olarak kabul görmektedir. Yani, Süryani=Hıristiyan kavramı, bu milletin etno-dinsel bağlantısını ifade eder. Süryani adının Pers kralı Sirus(Cyrus) tan (Keyhüsrev) geldiği belirtilir. Sirus, Babil i fethederek Yahudileri kurtarmıģ ve Yahudiye ye(kudüs) dönmelerine izin vermiģtir. Babil tutsaklığından Kudüs e dönen Yahudiler, Sirus a duydukları minnettarlıktan dolayı kendilerini Surin olarak tanıtmıģlardır. 2 Bir diğer görüģe göre, Asurluların ülkesinde Yunanlılar tarafından sözcüğün sonuna bir y harfi eklenerek Asurya denilmiģtir. Zamanla sözcüğün baģında bulunan a harfi düģerek, Surya biçimini almıģtır. Coğrafi terim olarak da buradan geldiği ileri sürülmektedir. 3 Süryani isminin Suriyeliler anlamına geldiği kabul edilerek ortaya konulan görüģe göre, Suriye sözcüğünün, Lübnan ın Sur Ģehrinden türediği daha sonra bu ismin Yunanlılar tarafından tüm sahil bölgesi için kullanıldığı ve burada yaģayan halka da Süryani lakabının verildiği ileri sürülmektedir. Diğer bir görüģ ise Suriye adı, Hz Ġbrahim in sülalesinden gelen Dadanoğlu Asur ya da Asurin den türemiģtir. Süryani isminin Suriye kelimesinden geldiğini ileri süren bir baģka görüģte de, Suriye adı bölgeyi ele geçiren Suros dan gelmektedir. Süryani adı da bu sözcükten türemiģtir. 4 Süryani ismi konusundaki diğer bir görüģ ise, Süryani kelimesi bir lakap olup bu lakabın kullanılması dini bir zorunluluktur. Pavlos un Suriye ve Filistin deki putperestleri HıristiyanlaĢtırması sırasında bu bölgede yaģayan Aramiler in bir kısmı da Hıristiyanlığı kabul etmiģlerdir. Hıristiyanlığı kabul eden Aramiler, kendilerini putperest ırkdaģlardan ayırmak için Suryoye- Süryani lakabını kullanmaya baģlamıģlar ve zamanla bu lakap, ayrı bir mezhebe ad olmuģtur. 5 Miladî V. yüzyıla kadar Doğu da Hıristiyanlık ile eģ anlamlı kullanılan kelime, 451 Kadıköy Konsili nden sonra, hem Ġsa-Mesih te tek tabiat olduğuna inanan bir kristolojik görüģü, hem de Bizans Ġmparatorluğunun resmî kilisesince Doğu Hıristiyanlığının uğradığı kitle katliamlarının doğurduğu öfkeden dolayı, milli öğeler de taģımaya baģlamıģtır. Bu öfkenin taģıdığı milli öğelerden dolayı, Doğu Kiliselerinden Grekçe kovulmuģ ve Kitabı-ı Mukaddes, bu coğrafyanın kadim dili olan Süryanca ya çevrilmiģtir. V. yüzyıldan itibaren Süryani tabiri, çeģitli etnisiteye mensup olsalar da, Ġsa-Mesih te tek tabiatın olduğuna inanan Hıristiyanları, yani bir mezhebi ifade ediyordu. Hatta kendileriyle aynı etnik kökene sahip olan ancak Ġsa-Mesih te iki tabiatın olduğuna inanan dindaģlarını Nasturî olarak tanımladılar. 2 Zeynep Gül Küçük, Mardin ve Çevresinde Süryaniler,(EYLÜL 2008 yayınlanmamıģ doktora tezi),s.4,http://library.cu.edu.tr/tezler/6966.pdf,( ) 3 Mehmet Çelik,Süryani tarihi I, Ġstanbul 1987,s.2 4 Kadir Albayrak, Keldaniler ve Nasturiler, Ankara 1997, s agm, Zeynep Gül Küçük,s.5 4

5 Yani Süryani kelimesi Batılıların kullandığı Monofizit kelimesinin karģılığı olarak kullanılmıģtır yılına gelindiğinde bir patrik seçimindeki ihtilaf neticesinde Mihael Carve nin liderliğindeki bir grup Roma Katolik Kilisesi ne bağlanınca, geleneksel Antakya Kilisesi ne mensup Süryaniler, bu Katolik Süryanilerden de kendilerini ayırmak için, Süryani Kadim ismini kullanmaya baģlamıģlardır. Bu tabir bugün de bir mezhebi, yani Ġsa-Mesih te tek tabiatın varlığına inanan Antakya Süryani Kilisesi mensuplarını ifade etmektedir. Günümüzde bazı batılı eserlerde Doğu ve Batı Süryanileri tabirine rastlanır. Doğu Süryanileri tabiri ile kökenleri Urfa Kilisesi ne dayanan ve Asur soyundan gelen Nasturiler, Batı Süryanileri tabiri ile de tarihi Antakya Kilisesi ne dayanan ve Arami soyundan gelen Süryaniler kastedilmektedir ) Süryanilerin Kökenleri Süryanilerin kökeni üzerine farklı görüģler mevcuttur. Bu tartıģmalar özellikle Süryanilerin Ortadoğu dan Avrupa ya ve diğer ülkelere göçlerinden sonra yoğunluk kazanmıģtır. 7 Bu görüģlerden birine göre ; Süryaniler Arami kökenlidir. Süryanilerin Arami iddiasını savunanların en önemli dayanak noktası, bu halkın konuģtuğu dildir. 8 Geleneksel çizgi içinde, Süryani müellifler ve Kilise, bu görüģtedir. Yakın dönemlerde, bu görüģ, muhafazakâr görüģ olarak da dillendirilmektedir. 9 Süryanilerin Arami olduğunu savunanların bir diğer dayanak noktası ise, Süryanilerin yaģadıkları yerlerdir: Aramiler, M.Ö. XIV. yüzyılda Suriye nin doğu sınırında görünmeye baģlamıģlardır. 10 Süryanilerin kökenine dair ikinci görüģ ise; Süryanilerin Asurlulardan geldiğini savunan tezdir. Bu görüģe göre Süryaniler, eski Mezopotamya'da imparatorluklar kurmuģ olan Asurlular'ın torunlarıdır. 11 Süryaniler in köken olarak Hz. Nuh un oğlu Sam a dayandığı görüģüne karģın Günaltay a göre Asurlular Sami kavimlerden olmayıp, Orta Asyalı kavimlerle sami kavimlerin karıģmasından meydana gelen yeni bir ırktır. Eski kavimlerden baģta Akadlar ve Asurlular olmak üzere Fenikeliler, Kenaniler, Aramiler, Ġbraniler halis Sami tipten büsbütün farklı cismani vasıflar arz etmektedir. Sami gruplara dâhil edilen Asurluların menģe itibariyle Samilerden önce Asur iline hâkim olan ve Asur Ģehrini kuran Orta Asyalı Subariler le Samilerin karıģmasından doğmuģ melez bir kavim oldukları son keģiflerle ortaya çıkmıģtır. Orta Asya ya dayanan bu etnik gruplar, baģlangıçta kültürlerinin yüksekliği, ırki seciye ve kabiliyetlerinin sonucu olarak, müteģebbis bir unsur teģkil ediyorlardı. Fakat zamanla Arap Yarımadası nda kendi dillerini kaybetmiģler ve Samilerin dillerini kullanmaya baģlamıģlar ve SamileĢmiĢlerdir agm, Zeynep Gül Küçük,s.6 7 Yakup Bilge, Geçmişten Günümüze Süryaniler, Ġstanbul 2001, s age,yakup Bilge,s.32 9 agm,mehmet Çelik 10 Aziz Koluman, Ortadoğu da Süryanilik, s Süryaniler Kimdir?, 5

6 Aslında bu farklı görüģlerin önemi, getirdikleri tarihsel açıklamalardan ziyade, bu görüģ sahiplerinin Süryaniler için düģledikleri farklı toplumsal modellere sahip olmasındadır. Yani Asur görüģünü savunanlar, Süryanilerin öncelikle siyasal bir toplum olmasını arzu etmekte; Arami görüģünü savunanlar ise daha çok inanca dayalı bir toplum modeli oluģturmak ve bu model çerçevesi içinde toplumu bir arada tutmaya çalıģmaktadırlar. Aslında Asur ve Arami ile anlatılmak istenen halk aynıdır. Süryani kelimesi özellikle Hıristiyanlık sonrası yaygınlık kazanmıģtır ve Hıristiyan olan Yukarı Mezopotamya halkını belirtir. "Asurlu" kelimesi ise Ġsa'dan önceki Yukarı Mezopotamya halkı için kullanılmaktadır. BaĢka bir deyiģle "Asurlu" kelimesi "Süryani" kelimesi ile anlatılmak istenen halkın Hıristiyanlıktan önceki zamanını belirtir. Bir yerde bugün bu halk için kullanılan, "Asur", "Arami", "Süryani" (ve daha baģka adlar; Keldani, Maruni vs.) kelimeleri aynı topluluğu nitelemektedir. Bu iki görüģün eksiklikleri, Süryanilerin kökenini tüm eski Mezopotamya halklarına dayandığını belirten yeni bir görüģ ortaya çıkarmıģtır. Süryanilerin kökenini sadece Aramilere veya Asurlulara dayandırma çabalarının, Mezopotamya nın eski tarihine bakıldığında çok anlamlı olmadığı görülecektir. Buna karģılık Süryanilerin kökenini, tüm eski Mezopotamya halklarına (Fenikeliler, Akkadlar, Keldalılar, Babiller, Kenanlar, Asurlular ve Aramiler) dayandırmak daha mantıklıdır. Çünkü bütün bu halklar aynı kökenden oldukları için daha kolay kaynaģabilmiģlerdir. Aynı dili konuģan, benzer örf ve adetleri yaģayan bu halklar Hıristiyanlık inancı ile birlikte aynı dine de sahip olmuģlardır. Ve bu eski halkların temeli üzerinde, yeni bir ada sahip olan Süryaniler doğmuģtur ) Süryani Tarihi Süryani tarihini Hıristiyanlık öncesi ve Hıristiyanlık dönemi olmak üzere ikiye ayırarak inceleyebiliriz. Hıristiyanlık öncesi Süryaniler, putperesttirler ve kökenleri Aramilerden gelmektedir. Aramiler, Süryani ismini Hıristiyanlığı kabullerinden sonra kendilerini putperest ırkdaģlarından ayırmak için kullanmıģlardır. Aramiler, Hititlerle Mısırlılar arasındaki KadeĢ SavaĢı sonrasında, iki devlet arasındaki barıģın bölgeye getirdiği huzurdan faydalanarak burarda yerleģik hayata geçtiler. M.Ö. XI. yüzyıldan VII. yüzyıla kadar bölgede küçük prenslikler oluģmuģtur. Bu arada Aramiler ġam da, Hama da, Tedmur da, Soba da, Moab da, Amman da ve Edom da bağımsız birer prenslik kurmuģlardır. Askeri ve siyasi bakımdan son derece zayıf olan bu prenslikler, kısa zaman sonra Asurlular tarafından tarihten silindiler ve böylece Aramiler, Hıristiyanlığın doğuģuna kadar yabancı istilalar altında yarı göçebe bir hayat yaģadılar. 14 Ġsa'nın geliģiyle Hıristiyanlık, Kudüs'ten Antakya'ya oradan da Mezopotamya'ya doğru hızla yayılmıģtır. 15 Süryaniler, Hıristiyanlığı Havari Petrus(Saint Piere), arkadaģı Thomas, 12 Agm,Zeynep Gül Küçük,s.7 13 agm Süryaniler Kimdir? 14 Agm,Zeynep Gül Küçük,s Süryani Tarihinde Bölünmeler (eriģim: ) 6

7 onun kardeģi Aday ve onların Ģakirtleri Agay ve Mara dan öğrenmiģlerdir 16.Süryaniler Mezopotamya bölgesinde, M.S.38 yılında Hıristiyan olduklarında Antakya yı merkez edinmiģ bir topluluk halinde idiler, Hıristiyanlıkla birlikte kilise etrafında kurumsal bir kimlik kazanmıģlardır. 17 Antakya'dan sonra kurulan Urfa (Orhoy) Süryani Kilise'si ile bölgedeki birçok halk Hıristiyanlığın Ģemsiyesi altında bütünleģmiģ, Ġsa Mesih'in öğretisi etrafında yeni bir dünya düzeni oluģturulmuģtur. Bu dönemde ortaya çıkan kristolojik tartıģmaların temelini, Ġsa (Oğul) ve Tanrı (Baba) iliģkisi üzerine oturan fikir ayrılıkları belirlemiģtir. Daha sonraları doğu ile batıyı, imparatorlukları ve kiliselerini birbirinden ayıracak olan bu teolojik tartıģmalardan en çok Süryaniler etkilenmiģtir ) SÜRYANİ TARİHİNDE BÖLÜNMELER Süryaniler, tarih içerisinde çeģitli nedenlerden dolayı ayrılıklar yaģamıģlar ve bu ayrılıklar nedeniyle giderek etkinliklerini kaybetmiģlerdir. Bir birlik anlayıģı içerisinde faaliyetlerini sürdüren Batı Süryanileri (Diyarbakır, Antakya,MaraĢ,Urfa, Mardin,Midyat,Nusaybin,Suriye) ile Doğu Süryanileri nin (Ġran,Irak,Hindistan) birbirinden ayrılmasında, M.S 451 yılında toplanan Kalkedon (Kadıköy) Konsili nin önemli bir rolü vardır. Süryani kilisesi, Kalkedon iman ilkelerini kabul etmeyerek Ġstanbul Kilisesi'yle iliģkilerini kesmiģtir. Bu ayrılıkta en önemli neden, Bizans'ın, Doğu'da Süryaniler tarafından kurulan kiliselere kendi görüģlerini empoze etmeye çalıģmasıdır. Bu konsül de öne çıkan isim ise Süryani asıllı olan ve konsül esnasında Bizans Kilise'sinin patriği olan Mor (Aziz) Nestoryus tur. Nestoryus, Ġsa nın bedeninin var olan tanrısal ve benzeri öğelerin birbiriyle iliģkisi sorununu ortaya atarak, Hıristiyanlık tarihinde önemli değiģmelere sebep olmuģtur. 19 Mor Nestoryus Kimdir? Mor Nestoryus ya da Süryanice' deki adı ile Mor Barsawmo, M.S 380 yılında MaraĢ'ta Batı Süryani anne ve babadan dünyaya geldi. 20 Felsefe ve Ġlahiyat öğrenimini Antakya Ġlahiyat okulunda tamamlayan Nestoryus, o sırada Mepsuestiya Piskoposluğu yapan Teodor un düģüncelerinden etkilenmiģtir. 21 Ġsa nın insani yönünün olduğuna vurgu yapan 16 Agm,Zeynep Gül Küçük,s Agm,Zeynep Gül KÜÇÜK s.11,agm, Süryani Tarihinde Bölünmeler 18 Agm, Süryani Tarihinde Bölünmeler 19 Nesim Doru, Nusaybin Akademisi,s.4,http://www.deyrulzafaran.org/turkce/manastir/haberdetay=208(eriĢim: ) 20 Agm, Süryani Tarihinde Bölünmeler 21 Agm,,Nesim Doru, s.4 7

8 Theodoret, Meryem e Theotokos (Tanrı Anası) denmesini reddetmekte ve aksine Hristotokos (Mesih in Anası) deyimini savunmaktaydı. 22. Ona göre Ġsa da insan ve Tanrı kesinlikle birleģmesi mümkün olmayan iki farklı unsurdur. Bu düģüncelerden etkilenen Nestoryus, Mesih te iki doğanın yani tanrısal ve beģeri unsurların var olduğunu, Meryem in ise, Ġskenderiye Okulu nun savunduğu görüģün tersine saf bir insan doğurduğunu savunmuģtur. 23 Yani, Ġsa baģlı baģına Tanrı veya Tanrının oğlu değil, Hz. Meryem in oğlu idi ve bir insandı. Nastur a göre Tanrı, vücut, ilim ve hayat sıfatlarını içinde barındıran tek bir varlık; Ġsa hem ilah, hem de insandır. Bu ikisi, iki cevher ve iki unsurdur. Ġsa nın ilah ve insan tarafı birleģerek tek bir Mesih oldu. Mesih in öldürülmesi ve haça gerilmesi olayında ölüm fiili, onun cesedinde, yani insani yönünde gerçekleģti. 24 Nestoryus a göre Mesih 30 yaģında vaftiz olurken tanrısal öğeye de sahip olmuģtur. Bu sebeple Meryem e Tanrı nın anası (Theodokos) denilemez. O, Tanrı nın değil, insan Mesih in anasıdır (Hristokos). Nestoryus un bu görüģleri tartıģma ve ayrılıklara sebep olunca Ġmparator II. Theodosius 431 yılında Efes te bir kongre toplanmasını emretti. Bu konsülde Nestoryus aforoz edildi ve ondan episkopusluk rütbesinin geri alınmasına karar verildi. 25 Bilinenlerin aksine Mor Nastur hiç bir zaman Doğu Süryani Kilisesi'nin ruhbanlık hiyerarģisinde yer almamıģtır. Sadece bu ayrılıklarda etkili bir isim olmuģtur.bu tarihten sonra O nu savunan herkese "Nasturi" damgası vurulur. Bu yetmiyormuģ gibi, Nasturi diye lanse edilenlere, Ġsa yı inkar anlamında, Ġsa'yi küçük düģüren "Çift doğa" yanlısı da ekleniyordu. Doğu Süryanileri üzerindeki baskılar Mor Nastur dan sonra da uzun yıllar devam etmiģtir. Bu anlaģmazlıkta Mor Nastur un görüģlerini benimseyen Süryaniler, tarihte "NASTURİLER" ismiyle anılmaya baģlandı. Bu arada Batı Süryanileri olarak adlandırılan Antakya Süryani Kilisesi de, bu dönemde yaģadığı baskılar sonucu yok olma tehlikesi geçiriyordu. Yok olma noktasına gelen Batı Süryanilerini Yakup Burdono isimli genç bir Süryani rahip toparlamıģtır. 578 yılında ölen Burdono, Urhoy'da (URFA) 543'de ayrı bir kilise örgütlenmesine gitmiģtir. YaĢadığı dönemde 27 rahip ve yüzlerce papaz yetiģtirmiģ ve resmetmiģtir. Bu kilise de anti-kalkedoncu olarak bilinmiģtir. Kilisenin adı daha sonraları Bizans otoriteleri tarafından küçümseyici anlamda Yakubiler adı ile tanıtılmıģtır. Bir grup Süryani Bizans Ġmparatoru Markian ın yapabileceği baskı ve zulüm uygulamalarından korkup Kadıköy Konsil'inin aldığı kararları benimsemiģtir. 26.Bunlara MELKİTLER denir. Melkitler Suriye, Filistin, Ġsrail, Küçük Asya, Lübnan, Ürdün, Irak, Ġran ve Mısır da yaģayan ve çoğunluğu Monofizit (tek doğacı) inancı benimserken,kadıköy Konsili (451) kararına bağlı kalan Batı Süryani Hıristiyanlar dır. 27 Bu isim Süryanice de "Kralın YandaĢları" anlamına gelmektedir. Meklitler Arap istilalarından sonra Bizans kilisesinden ayrıldılar. Dillerini daha sonraları Süryanice 'den Arapça' ya çevirdiler. Bu topluluk günümüzde Rum Ortodoks adıyla anılmaktadır. 22 Ali Ekber Türkoğlu, GeçmiĢte ve Günümüzde Antakya da Hıristiyanlık s Agm, Nesim Doru, s.4 24 Agm, Ali Ekber Türkoğlu, s Agm, Nesim Doru, s.4 26 Agm, Süryani Tarihinde Bölünmeler 27 A. Fortescue, Batı Süryaniler den Melkitler, 8

9 MS 7. Yüzyılda Melkitler, MARUNİLER ve RUM KATOLİKLER olmak üzere ikiye ayrıldı. Maruniler ;Lübnan ve Suriye'de yaģayan, Katolik kilisesinin Doğu ayin usulüne bağlı Hıristiyanlardan bir gruptur. Roma papazlarından Jan Maron veya Suriyeli KeĢiĢ Aziz Marun'a nisbetle Maruniler diye anılan bu topluluğun tarihi M.S 4. yüzyılın sonlarıyla 5. yüzyılın baģlarına kadar gitmektedir. BeĢinci yüzyılda Suriye'nin Orontes kıyısındaki Apamedia bölgesinde Aziz Marun'un kurduğu kiliseye bağlı olan Maruniler diğer Hıristiyanlarla bir arada yaģıyorlardı. Monofizitlerin bölünmesi üzerine diğer Katoliklerden ayrılarak milliyet esasına göre kendi aralarında gruplaģtılar. Aziz Marun'un ayin usulünü yaydılar 28. Diğer yandan Rum Ortodoks (Melkit) Kilisesi bireylerinden bir bölümü baģka bir anlaģmazlık yüzünden Roma Papalık Kürsüsü ne bağlandılar. Bu topluluk, 1724 yılında "Rum Katolik" ismiyle, kendilerine ait bir Patriklik Merkezi kurdular. 29 Süryani tarihindeki bir diğer bölünme ise KELDANİLER dir. Tevrat'ta sözü edilen Keldaniler de Mezopotamya topraklarında yaģamıģ, baģkentlerinin Babil olduğu bilinen çok eski bir etnik topluluktur yılında Nasturilik ten kopan ve çeģitli nedenlerden dolayı Papalığa bağlanan Kıbrıs Nasturi Metropoliti Timotheos ve onunla birlikte hareket eden kalabalık kitle, Papa IV. Evgin tarafından "Keldani" adıyla nitelenmiģtir. Bu Ģekilde Nasturilik ten kopup Katolik inancı benimseyenlerden oluģan bu kilise, "KELDANĠ KĠLĠSESĠ" olarak adlandırılmıģtır. Bu kiliseye bağlı Süryanilere de KELDANĠLER denilmiģtir. 31 Bilinçli veya bilinçsiz, bu ayırım zaman zaman gözden kaçırıldığı için Keldani ve Nasturi isimleri aynı topluluğu tanımlamak için kullanılıyor. Oysa Keldani terimi, etnik bir ayırımı belirtirken; Nasturi ise dinsel bir ayırımı belirtiyor. 32 Antakya Süryani Kilisesi, 18. Yüzyıl içerisinde bir bölünmeye daha sahne oldu. Episkopos Mihael Carve nin önderliğini yaptığı bir grup Süryani, Papalığa bağlandı ve "SÜRYANİ KATOLİK" ismi altında bir Patriklik Merkezi kurdu.(1773) 19. asırda Protestan misyonerlerinin (genelde Amerikalı ve Ġngiliz) Süryani bireyler arasında yürüttüğü çalıģmalar sonucunda bazı Süryanilerden Protestanlığı benimseyenler oldu ve böylece SÜRYANİ PROTESTAN topluluğu oluģtu. Protestanlık inancında ruhban sınıfı anlayıģı olmadığı için bunların bağlı bulunduğu bir patriklik merkezi yoktur. Bu bölünmelerden ayrı olarak islam dinine geçen Süryanilerin varlığından bahsedilmektedir. Adına MHALMİ denen bu insanların önemli bölümü etnik olarak Süryani olabilirler. 33 Mhalmilerin çoğunluğu Sünni Ġslam ve ġaafi mezhebindendir. Ayrıca Hıristiyan ve Musevi Mıhallemiler de bulunmaktadır. Kimi Süryani kaynaklarca bu topluluğun Süryani 28 Dr.Ġbrahim ÖzcoĢar, Makalelerle Mardin IV Önemli Simalar,Dini Toplulular,İstanbıl 2007,s: 29 Agm, Süryani Tarihinde Bölünmeler Agm, Süryani Tarihinde Bölünmeler Agm, Süryani Tarihinde Bölünmeler 9

10 ve Hıristiyan olup 1600 lü yıllarda MüslümanlaĢtığına değinilmiģse de 1525 yılındaki Osmanlı belgelerinde kendilerinden Müslüman mahalmi cemaati olarak söz ediliyor. 34 2)SÜRYANİ KÜLTÜRÜ 2.1)Dil Süryanilerin dili, Süryanicedir. 35 Süryanice; Sami dil aile grubuna giren, eski Aramice dilinin geliģtirilmiģ bir devamıdır. 36 Sami dilleri, doğu ve batı olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Doğu grubunda Akkadça yer alır.batı grubu ise kuzey ve güney kollarına ayrılır. Güney kolunda Güney Arapçası, KuzeyArapçası ve HabeĢçe, kuzey kolunda da Kenanca ve Aramice yer alır. 37 Bu eski Mezopotamya dillerinden temellenen, ama onlardan daha basit ve kullanıģlı bir yazı sistemi olan Aramca zamanla tüm Sami dillerinin yerini almayı baģarmıģtır. Aramca'nın diğer Sami dillerinin yerini almasının önemli bir nedeni; diğer Sami halklarının konuģtuğu dile çok yakın olmasıydı. Bu neden Aramilerin para ve ticarette etkin olmaları ve Akamenya Ġmparatorluğu'nun Aramca'yı imparatorluğun resmi dili kabul etmesiyle çakıģınca, bu süreç kendiliğinden hızlandı ve tüm Sami halkları bu dili benimsedi. Aynı zamanda Aram dili Hazreti Ġsa'nın bütün vaazlarında ve gittiği her yerde kutsal kılıp kullandığı dil olmuģtur. Hatta kilisedeki ilk ayin, yine Aram dili ile yapılmıģ ve Ġ.S.51 yılında Kudüs kentinde yapılan ilk Sinod'da toplananlara verilen temel kilise kuralları da Aram dili ile ayrıca Matta Ġncili de Aramca yazılmıģtı. Bu dilin Doğu ve Batı olmak üzere iki diyaleği vardı. Doğu Aramca çok geniģ coğrafi alanda konuģulan diyeleklerden oluģuyordu. Doğu Aramca'nın ve tüm Aramca'nın ağırlık merkezini oluģturan Süryanice'dir. Ġ.S. II. yüzyılla birlikte Hıristiyanlığı kabul eden Asurlular, merkez Urfa olmak üzere, bu dille zengin bir edebiyat oluģturdular. Fakat V. yüzyıldaki kristoloji tartıģmalarında Ephesos (Efes) 431 ve Khalkedon (Kadıköy) 451 Konsülleri sonrasında Süryani kilisesiyle birlikte Süryani dili de iki kolda geliģme gösterdi. Büyük Larousse Ansiklopedisi Edessa (Urfa) Aramcasının lehçesi olan Süryanice'nin bu kentin Ġ.S. II.yy.'da Doğu Hıristiyanlığının önemli merkezlerinden biri olunca çok önem kazandığını ve Hıristiyanlar için dinsiz terimiyle eģanlamlı Aramca ile karıģmaması için Süryanice adını aldığını iddia ediyor. Daha sonraki açıklamaları ise Ģöyle: Bu dil Yunanca'nın ardından, Doğu Roma imparatorluğunun en önemli dili oldu ve Nesturi misyonerlerle Çin'e dek yayıldı. III. yy.la VII. yy. arasında, özellikle dinsel nitelikli büyük bir edebiyat geliģti. Ancak dinsel edebiyatın yanı sıra Yunan felsefe ve bilim geleneği doğrultusunda da ürünler verildi. Teolojik tartıģmalar nedeniyle, Süryanice konuģanlar V. yüzyılda, Doğuda Pers etkisiyle Nesturiler ve Batıda Bizans etkisiyle Süryani Ortodokslar olmak üzere ikiye Agm,Zeynep Gül Küçük,s.8 36 Anadolu nun Solan Rengi Süryaniler,http://www.suryaniler.com/konuk-yazarlar.asp?id=327(eriĢim: ) 37 Agm, Zeynep Gül Küçük, s.8 10

11 ayrıldılar. Ġki öbekte, özellikle ünlülerin söyleniģ özellikleri ve bunları yazıda belirtme biçimleri nedeniyle ayrı lehçeler geliģti. 38 Sonuçta ünlü sistemi, ünlülerin seslendirilmesi ile yazı stili farklılığı esasına dayalı Doğu ve Batı lehçeleri ortaya çıkmıģ özellikle mezhep temsilcilerinin din, dil ve toplumsal konularda farklı bakıģ açılarıyla geliģtirdiği kültürel oluģumlar, bu lehçeleri daha da belirginleģtirmiģtir. Nesturî Lehçesi, Süryanîcenin özgün yapısını korurken, Yakubi Lehçesi Yunancanın etkisinde kalmıģtır. Ġki lehçe arasındaki baģlıca farklılık, a>o; o>u; e>i ünlü değiģimleridir. 39 Süryanice, altı tanesi (b,g,d,k,f,t) yumuģak ve sert olmak üzere çift telefuza sahip olan ve özel iģaretlerle bilinen toplam 22 harften oluģuyor. Süryanice eski ilimlerin her türlüsünü içine alabilen, akla gelen her Ģeyi, her duyguyu ve düģünceyi ifade ve tasvir etmeye yeterli, kelime haznesi bakımından zengin, sözdizimi esnek, edatları bol olan son derece hoģ, bir dildir. Bu dilin en güzel kullanıldığı yerler, Edessa (Urfa), Harran, Humus, Apamea ve Suriye dolaylarıdır. Harran lı putperestler 9.yüzyılın sonlarına kadar bu dille yazıyorlardı. Bu dil 13.yüzyılın sonlarına kadar Cezire nin birçok bölgesiyle Ermenistan da yaygın bir Ģekilde kullanılmaktaydı. Bu dilde elimize ulaģan en önemli eserler, Tevrat ve Ġncil in PĢitto ya göre çevirileridir. Ayrıca,ayrıldığı diyalektlerde meydana gelen değiģiklikler müstesna kabul edilirse, oluģumundan bu yana önemli bir değiģikliğe uğramamıģtır. Eski Ahit in bu dilde yazılmıģ pasajları ile Filozof Vafa nın Ģiirinden kalan bölümler, bugün kullanılan dilin geçmiģtekiyle ayni olduğunu gösteriyor. Ġlk gramer kitabı ise 7.yüzyılın sonlarında oluģturuldu. 40 Süryaniler diasporada kendilerini Süryani Ortodoks mezhebi ve Süryani Arami dilleriyle tanımakta ve tanıtmaktadırlar. Batıda yaygın olarak Süryani dilinin ölü bir dil olduğunu ileri süren iddia yanlıģtır. Çünkü bu dil bütün lehçeleriyle konuģma dili, kiliselerde yazı dili olmakla birlikte Süryani yazarlar da edebi alanlarda aktif bir halde yaģatmaktadırlar. Ülkeleri dıģında, Süryanice Kitabı Mukaddes in 1555 yılında Viyana da ilk olarak basılmasından sonra, Batı üniversitelerinde bugüne kadar teolojik alanlarda akademik bir dil ve Sami Diller bölümünde de ġark Dili olarak öğretilmektedir. Süryanilerin Hıristiyan dini ve Süryani dillerini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ġbranice, Yahudiler için nasıl dini bir değer taģıyorsa, Süryanice de Süryani kilise ve halkının kutsallaģan dili, kimliklerinde özdeģleģme ve geleneklerinin geliģtirilmesinde merkezi bir anlam teģkil etmektedir. Sadece ve sadece Süryanice dili bu kilisenin ve halkın resmi dili olarak tanımlanabilir. Diaspora devlet okullarında da Süryanice dil ve din eğitimi yapılmasına karģın ne yazık ki kendi topraklarında, yani Türkiye de bu eğitim yasaktır. Bazı Avrupa ülkeleri Süryanilere, Türkçe yerine kültürel anadilleri Süryaniceyi öğrenme hakkını vermiģlerdir Süryani Dili,http://www.suryaniler.com/kultur-sanat.asp?id=357(eriĢim: ) 39 Agm, Zeynep Gül Küçük,s.9 40 Süryaniler de Dil, 41 Gabriel Rabo, Süryani Diasporasında Kiliseler ve Kuruluşlar, 11

12 2.2 ) Yazı Ġsa Mesih ten sonraki dönemde, Süryanice yazılarının en güzeli ve önemlisi olan "Estrangelo" yazı Ģekli veya diğer bilinen adlarıyla "açık", "değerli" ya da "Urfa yazısı" ortaya çıkmıģtır. Bu yazı Ģekli, M.S. 3. SERTO Yüzyılın baģlarında Pavlus Bar Arko adındaki Urfalı bir kiģi tarafından geliģtirilmiģtir. Estrangelo yazısı Arapça Kufi yazısının ESTRANGELO kökeni olarak kabul edilmektedir. Günümüze kadar gelen el yazmalarının çoğu Estrangelo hattıyla yazılmıģtır. Bu yazı Ģekli 12. Yüzyıla kadar aralıksız kullanılmıģtır. Süryanice de kullanılan ikinci yazı Ģekli ise kullanım kolaylığı nedeniyle Estrangelo yazısıyla karıģık olarak kullanılan ve 9. Yüzyılda geliģtirilen "Batı Süryanicesi" olarak bilinen yazıdır. Bu yazı 12. Yüzyılda Estrangelo yazısından yavaģ yavaģ ayrılmıģtır. "Serto" ismiyle tanımlanan yazı budur. GeçmiĢte olduğu gibi bugün de düz yazı yazımında kullanılmaktadır. Artık Estrangelo yazısı ise sadece konu baģlıklarını süslemede ve süs yazısı olarak kullanılmaktadır ) Şiir ve İlahi Süryanice Ģiir; temel olarak inançsal öğretileri insanların kafalarına yerleģtirmek ve değiģik türdeki duaları makamla sağlanan bir uyum içinde sunmak için oluģturulmuģtur. Aziz Mor Efrem baģarıyı Ģiirleriyle yakalayınca, daha sonraki nesiller onun yolundan ilerledi. Süryanice Ģiir (MĢuhto) ikiye ayrılır: Ģiirler ve ilahiler. ġiirlerin üç tür hece ölçüsü vardır. Bunlar: Yedili ölçü veya Aziz Mor Efrem tarafından bulunduğu için "Efremi" ölçüsü, BeĢli ölçü veya BoleĢ Episkoposu Mor Balay tarafından bulunduğu için "Balayi" ölçüsü, Oniki ölçü veya Suruçlu Mor Yakup tarafından bulunduğu için "Suruci" olarak bilinen ölçülerdir. Tikrit li Antun un eserinin beģinci Ģiirsel makalesinde belirttiğine göre, Ģairlerimiz Ģiirlerinde onaltıya kadar uzanan değiģik hece ölçüleri kullanmıģlardır. Bunlardan biri de Antun tarafından bulunmuģ ancak kullanımı genellik kazanmamıģ olan sekizlik hece ölçüsüdür. Bu Ģiirlerin çoğu ibadet esnasında okunmak veya halka inançsal esasların, erdemli hayatın öğretilmesi için düzenlenmiģ ve çoğunlukla uzun Ģiirlerdir. Özellikle Suruç lu Mor Yakup un Rab Mesih in çekmiģ olduğu acılar ve yaratılıģla ilgili Ģiirleri, üçbin beyitten fazladır. Urfa lı Ġshok un da Ģiiri 2136 beyittir. Ġlahiler ise, nağmelendirilen manzumeler (madroģe) olup, dörtlüden onluğa kadar uzanan hece ölçüleriyle yazılan dizelerden oluģur. Bazı uzmanlar, gerçekten Aziz Mor Efrem e ait 42 Süryaniler de Yazı,www.suryanikadim.org,(eriĢim: ) 12

13 veya O na ithaf edilen ilahilerin yetmiģ beģ çeģit makam saymıģlardır. Bu ilahilerin bazılarında nakaratlar da vardır. Bu ilahilerin makamlarını göstermek amacıyla, ilahilere baģlık olarak, iyi bilinen bir ilahinin ilk satırı eklenir ) Sinema ve Tiyatro Sinema ve tiyatro, Süryaniler 'in ilk kez diaspora da yani gurbette ürün verdiği iki alan olmuģtur. Avrupa ve Amerika'da birçok küçük tiyatro grubu kuran Süryaniler, böylece uygar dünyanın yenilikleri ile de tanıģmıģ oldular. Kurulan bu gruplar hem Süryani hem de dünya yazarlarının eserlerini sahneye koyarak kültürlerini baģka insanlara anlatabilmenin bir yolunu bulmuģ oldular. Bu grupların içinde en çok dikkat çekeni, oldukça baģarılı çalıģmalarıyla Ġsveç'te kurulan Nison Tiyatro Grubu olmuģtur. 44 Hem yönetmen hem de oyuncu olan Corc Farac, tiyatro ve sinema yönetmeni Aziz Said, Metin Yıldırım ve Ġbrahim Ġris bu alanda mesleklerini icra eden Süryanilerdir. 2.5) Müzik 45 Süryaniler' in müzik kültüründe, özellikle dini müzikte, özgün bir kurgu ve yapılanma hemen hissedilmektir. Dinsel mekanizma müziği kendine özgü prensiplerle sistematize etmiģtir. Süryani müziğini, dini müzik(kilise müziği) ve din dıģı müzik olarak 2 ye ayırarak inceleyebiliriz. Dinî Müzik (Kilise Müziği) Hiç kuģku yok ki Süryani müziği denildiğinde akla ilk olarak, Süryani Kilisesi'nin ayin düzeni (liturji) içinde varlığını sürdüren ve özel bir kurgu ve tarza sahip olan müzik gelmektedir. Süryani Kilisesi'nde müziğin sistematize edilerek kullanılması, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine rastlar. Ayin düzeni içinde müzik, 2. yüzyıldan itibaren Ģair-müzisyen-din adamı kimliği taģıyan kiģiler tarafından oluģturulmuģtur. 46 Günümüzde Süryanilere ait kiliselerde kullanılan ilahi ve ayinlerin müziğinin geçmiģi 4. yüzyıla dayanmaktadır. Özellikle dördüncü yüzyılda yaģayan Süryani bilgini ve din adamı Mor Afrem'in bu konuda inanılmaz çabaları vardır. Bu çabaları nedeniyle yabancılar bu Süryani bilginine "Kutsal Ruhun Gitarı" adını vermiģlerdir. Süryani kilisesi müziğinin baģlangıç noktası olarak ise Süryaniceye çevrilen Yunan Ortodoks ilahileri ve bundan yüzyıllar boyu etkilenen Bizans geleneğidir. Süryanilerin dinsel tartıģmalarla bölünmelerinden sonra, Doğu Süryanilere ait kilise müziği geliģmeye baģlamıģtır. Süryani kiliselerinde kullanılan müzikler genellikle sese dayalıdır ve yaklaģık olarak 700 adet ilahi mevcuttur. Yabancılar bu ilahileri "İlahi Hazineleri" olarak adlandırırlar. Bu 43 Dilin Korunması,Sözlükler ve ġiir Ölçüsü, Süryanikadim.org (eriģim: ) 44 ġabo Boyacı, Süryaniler de Tiyatro ve Sinema, 45 Süryani müziği ile ilgili merak edilen her Ģey Peder Gabriel Akyüz'ün "Süryani Müziği"adlı kitabından temin edilebilir. 46 Süryani Müziği, 13

14 ilahilere Süryanice Beth Gazo adı verilmektedir. Süryani kilisesindeki ilahilerin müziklerinde 8 değiģik makam kullanılmaktadır. Süryani kilisesine ait ilahiler, her makamda söylenebilmektedir. Her makamın Süryanice bir karģılığı vardır. Süryani kiliselerinde, ilahilerin yerel tarzlarda söylenmeleri sonucu yedi farklı Süryani Kilisesi müzik geleneği ya da okulu oluģmuģtur. Her okulda ilahilerin söyleniģlerinde ufak farklılıklar vardır. Bu okullar ya da gelenekler; Hindistan'ın Doğusundan, Irak'taki Musul Manastırı'nda bulunan Tarkit okuluna ve Mardin ile Tur-Abdin Batı Süryani müzik geleneği ve okuluna kadar uzanmaktadır. 47 Ayrıca Süryani kilise müziğinde insan sesinin (vocal) öne çıktığı bir icra biçimi vardır. Süryani kiliselerinde son zamanlarda rastladığımız bir baģka uygulama daha vardır ki, bu, günlük ibadetlerin dıģında büyük ayinlerde insan sesine elektronik orgların eģliği Ģeklinde karģımıza çıkar. Din Dışı Müzik (Halk Müziği) Süryani müziğine hayat veren ana damarların halk müziğinden beslendiği görüģü yaygın bir biçimde dile getirilse de bu görüģü doğrulayacak temel veriler bugün elimizde bulunmamaktadır. Süryaniler'in özellikle köy ve çevresinde ihtiyaç duydukları müzik uygulamalarını daha çok Kürt müzisyenlere (Mitrıp) yaptırdıklarını biliyoruz. Müziği köy yaģamı içinde uygulamayan Süryaniler gitgide Kürt müzik kültürünün etki alanına girmiģler, bir üst kimlik konumunda yer alan Türk ve Arap kültürleri ise Süryani halk müziğini tamamıyla etkisi altına almıģtır. Süryani toplumunun kırsal kesimde yaģayan köylü bireylerinin, düğün, cenaze, bayram, noel, gibi özel günlerde veya iģ hayatında (tarlada, bağda çalıģırken, hayvan otlatırken) icra ettikleri müzik repertuarlarının çok küçük bir kısmı günümüze aktarılabilmiģtir. Özellikle büyük kentlere göçle baģlayan halk ezgilerindeki yok olma süreci, yurt dıģına yapılan göçle daha da hızlanmıģtır 'li yıllarla birlikte Süryanilerin göç etmeye baģladıkları Avrupa'da müziğin tümüyle keģfedildiği yeni bir dönem baģladı. Bu dönemde müzik Süryani kimliğinin bir parçası oldu. 20. yy'da Mezopotamya'da yaģayan Süryaniler arasında kimlik bilincinin oluģmasıyla birlikte Süryani aydınları bir ulusal müzik yaratma çabasının içine girdiler. 49 Sonraki yıllardan günümüze uzanan süreçte bilhassa Avrupa'da oluģturulan bazı müzik grupları öne çıkmaktadır. Simgon Zakariye, Jön Barbar, Calil Moğilo, Habih Musa, Juzef Malke gibi isimler popüler Süryani müziğinin en tanınmıģ isimleridir. 50 Bunun dıģında 47 Süryaniler de Kilise Müziği, 48 Süryani Müziği, 49 Süryaniler de Popüler Müzik, 50 Süryani Müziği, 14

15 Süryani olup da Türk Halk Müziği alanında tanınmıģ üç tane Süryani kökenli sanatçı sayabiliriz: Bedri Ayseli, ÇoĢkun Sabah ve Bülent Sabah. Süryanilerin Türkiye'de kendi müziklerine karģı olan ilgisizliğine rağmen baģkaları Süryani müziklerine ilgi göstermiģ ve kasetlerinde Süryanice Ģarkılar seslendirmiģlerdir. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu, Temmuz 1999 yılında Kalan müzikten çıkardığı KardeĢ Türküler/Doğu adlı albümünde iki adet Süryanice Ģarkıya da yer vermiģtir ) Sanat Milattan önceki dönemlerde birçok devlet ve beylik ( Akad, Asur, Babil devletleri ve Aram beylikleri) kuran proto-süryaniler, tüm dünya kültür ve uygarlığın geliģimine unutulamayacak katkılar sağladılar. Toplumsal kanunların oluģturulması ( Hammurabi Kanunları, Orta Asur Kanunları), ticaretin geliģtirilmesi ve geniģ alanlara yayılması( Kayseri yakınlarındaki KaneĢ gibi), yazının yaygınlaģtırılması( çivi yazısının Anadolu'ya getirilmesi), bilim ve sanatta etkin olmuģlardır. 52 Diyarbakır ve civar Ģehirlerde dokuma, altın ve gümüģ iģlemeciliği vs. gibi neredeyse bütün meslek gruplarının Süryani, Ermeni, Keldani gibi Müslüman olmayan dini gruplar tarafından icra edilmiģ olması dikkat çekicidir. Diyarbakır ipek dokumacılığı babadan oğla, kuģaktan kuģağa geçen bir meslek olmuģtur. Meslek aynı zamanda sözü edilen gruplar için Müslümanlara karģı koruma alanı oluģturmuģ, toplumsal saygınlık aracı olarak görülmüģtür. Bu nedenle gayrimüslimler, mesleği uzun süre kendi aralarında geliģtirmeye özen göstermiģler, diğer taraftan Müslümanları bu meslek için yetersiz ve kabiliyetsiz görerek, onları meslekten uzak tutmuģlardır. Aslında Müslüman toplumun bakıģ açısının da bu ve benzer meslek gruplarını gayrimüslim gruplarla özdeģleģtirdiği görülüyor. 53 Süryaniler, Süryanilerden baģka yanlarına çırak almamaktadırlar. Bu sebepten bazı mesleklerin ince iģleri ve meslek sırları sadece Süryanilerce bilinmekte, onların bölgeden yoğun göçlerinin ardından o meslek dalı tarihe karıģmaktadır )Puşicilik PuĢi kelimesi, örtü anlamında olup Farsça' dan Türkçe' ye geçmiģtir. Günümüzde anlam daralmasıyla baģa bağlanan veya sarılan bez anlamında kullanılmaktadır. Ancak 1950'li yıllardan sonra üretilen ipek kumaģların kullanım alanı daralınca isim de buna göre Ģekillendi ve ipek dokumacılığına genel bir isimlendirme ile PuĢicilik denildi..1960'lı yıllarda gayrimüslimlerin batıya göç etmeye baģlaması, Müslümanların mesleğe yönelmesine zemin oluģturmuģ, gittikçe artan göçlerle gayrimüslimlerin nüfusu azalmıģ ve meslek içinde ihtiyaç duyulan iģ gücü karģılanamaz hale gelmiģtir. Böylece Müslümanlar gittikçe artan bir iģ gücü 51 Süryaniler de Popüler Müzik, 52 Yusuf BeğdaĢ, Anadolu nun Solan Rengi: Süryaniler, (eriģim: ) 53 Ahmet TaĢğın, Diyarbakır da Geleneksel Bir Meslek: PuĢicilik, 54 Agm,Zeynep Gül Küçük,s.40 15

16 ile mesleğe aktif bir katılım sağlamıģ, zamanla alanda baģarı göstermiģlerdir. Fakat iģ verenler her zaman Süryaniler olmuģtur. PuĢiler, iģ sahibi Süryaniler tarafından öncelikle Diyarbakır ve çevresi, Güneydoğu Anadolu bölgesinin diğer illeri, Doğu Anadolu, Ġç Anadolu, Ege bölgesi olmak üzere yurt içinde, Suriye ve Irak olmak üzere yurt dıģına kadar pazarlanıyordu. PuĢiler çeģitlerine göre pazar bölgelerine ayrılmaktadır. ĠĢ verenler bölge taleplerine göre PuĢi türlerini arz ediyordu. Kullanımlarına göre PuĢi çeģitleri ise Kırmızı Kenar, Beyaz Kenar, Yedi Renk, Kesrevan, Telgrafi ve Almasti'dir. PuĢicilik birbirine bağlı birden fazla iģ kolundan oluģmaktadır. Bunlar ise ipekböcekçiliği, kozadan ipin dolaplar yardımıyla çekimi, maklepler yardımıyla masuraya (farık) sarılması, masuralardan düvereye büküme götürülmesi, bükülen iplerin boyaya girmesi, serkar elinde kalemlere sarılması, dokuma için tezgaha gelmesi ve pazarlama için dükkanlara gönderilmesi gibi belli baģlı iģ kollarına ayrılmaktadır. PuĢiciliğin bitmesiyle bu iģ kolları da ortadan kalkmıģtır. Son otuz yıl içerisinde tamamen yok olan PuĢicilik, Diyarbakır kent merkezinde oturan Süryanilerin ve Ermenilerin göç etmesiyle beraber Ģehirde yok olmaya yüz tutmuģ, PuĢi ihtiyacı özellikle Arap ülkelerinden olmak üzere yurt dıģından karģılanmıģtır.bugün Diyarbakır PuĢi dokumacılarından yaklaģık otuz kırk kiģi Diyarbakır merkezde, yakın bir sayı da Ģehir dıģında yaģamaktadır. Dünyanın çeģitli ülkelerinde Diyarbakır'dan göç eden Süryani ve Ermeni PuĢi sanatkarlarına rastlamak mümkündür )Telkari Süryanilerin yüzyıllardır yaģattığı önemli sanatlardan birisi de telkâriciliktir. Süryani telkâri ustaları bu alandaki maharetlerini yaptıkları eserlere yansıtmıģ ve birbirinden kıymetli parçalar üretmiģlerdir. Telkâri'nin sözcük anlamı tel ile yapılan sanattır. 56 Telkari ye aynı zamanda vav iģi de denilmektedir. Bu isim, Osmanlıca vav harfinin, uygulamada motif olarak sıkça kullanılmasından dolayı verilmiģtir. Ayrıca bu sanata çift iģi diyenler de vardır. Bu ismin kaynağı ise, iģin yapımı sırasında parçaların teker teker biraraya getirilmesinde kullanılan, cımbıza benzer ancak ucu daha ince olan ve çiff olarak isimlendirilen alettir. Bu sanatın kaynağının Mezopotamya ve eski Mısır olduğu sanılmaktadır. Buralardan Uzak Doğuya, baģka bir koldan ise Anadolu ya ve Anadolu üzerinden de Avrupa ya yayıldığı bilinmektedir. Yurdumuzda ise en önemli telkari merkezi Mardin in Midyat ilçesi olmuģtur. 55 Agm,Ahmet TaĢgın 56 Agm,Zeynep Gül Küçük,s.43 16

17 Midyat iģleri son derece zarif ve kıymetlidirler. Telkariden yapılan iģler sayılamayacak kadar çeģitlidirler. Mesela sigara ağızlıklarından, tütün kutusundan, fincan zarflarından tutun da çeģitli tepsiler, kemerler, tepelikler, aynalar hep telkari tekniği ile yapılmıģlardır ) Bağcılık Ve Şarap Üretimi Ġnancına bağlı bir toplum olan Süryanilerin kültüründe Ģarap önemli bir yer tutar. Çünkü Hz. Ġsa mucizelerini yaparken suyu Ģaraba çevirmiģ, son akģam yemeğinde öğrencileri ile birlikte Ģarap içmiģtir. Kilise geleneğinde ayinler sırasında kutsal ekmekler Ģarapla kutsanmıģ ve insanlar Ģarapla kutsanan bu ekmeği yiyerek günahlarından arınacaklarına inanmıģlardır. Hıristiyanlığın yayılması ile birlikte her manastır kendi ayın Ģarabını ürettiği topraklarla çevrilmiģ ve din adamları bağcılığı teģvik etmiģlerdir. Süryanilerin yüzyıllardır birlikte yaģadıkları Müslüman komģularının inancına göre ise Ģarap üretimi ve tüketimi haramdı. Bu nedenle Ģarap üretimini o bölgelerde yüzyıllar boyu Süryaniler yaptılar. Üretilen Ģaraplar bölgede bir Ģekilde tüketildi. Süryaniler ürettikleri Ģarabı bir Ģekilde pazarlıyor geri kalan kısmını düğünlerde, yemek sofralarında, sohbet ortamlarında ya da misafirleri geldiğinde kullanıyorlardı. Bağcılığı Nuh Peygamber'den öğrendiklerini ifade eden süryani taģ ustalari; üzüm salkımlari ile asma yapraklarını ve Ģarap testilerini en güzel taģ iģçiliğinde Mardin,Midyat mekânlarının duvarlarına iģlemiģler. Günümüzde yok olmaya yüz tutan bu gelenek, üretilen Ģarapların plastik kaplarda saklanılması ve yıllandırılması ile bir Ģekilde hayat bulmaya çalıģıyor )Basmacılık Basmacılık Akad ve Asurlular tarafından icat edilmiģ oldukça eski bir sanattır. Onların torunları olan Süryaniler, bu sanatı yüzyıllar boyu devam ettirmiģ, yaģadıkları yerlerde yarattıkları eserlere bu Ģekilde hayat vermiģlerdir. Süryanice Hetmo adı verilen basmacılık bir kalıp sanatıdır. Basmacılık, daha önceden hazırlanmıģ kalıbın yüzünün boyaya batırılarak, kumaģ veya Ģekil verilecek malzeme üzerine bastırılması ile birbirinden güzel simetrik ve tekrarlanan Ģekillerin elde edilmesi Ģeklinde özetlenebilir. Genellikle boya olarak kök boyası (anilin) kullanılır. Bu boyanın özelliği üstüne sürüldüğü malzemeden hiç çıkmamasıdır. 59 Süryani basmacılık sanatında yatak örtüsü, nevresim, yastık kılıfı, oda takımları, vitrin takımı, perde, bohça, tablo, yaka ve yazma gibi ürünler yapılmaktadır. 60 Süryaniler eskiden süsleme amacı ile elbiselerin yapımında, masa ve yatak kılıflarında, duvarların ve evlerin iç süslemelerinde bu gelenek ve sanatı oldukça yaygın bir Ģekilde kullanırlardı Telkari Sanatı, 58 Şarabın Süryani Ustaları, 59 Kaybolan Bir Sanatı: Basmacılık, 60 Aziz Koluman, Orta Doğu da Süryanilik,Asam yayınları, Ankara (2001),s

18 Modern teknoloji, bütün alanlarda olduğu gibi basmacılığı da modası geçmiģ bir duruma sokmuģtur. Zamanımızda bu sanat, artık yok olma sınırına gelmiģtir. Günümüzde bu sanatla uğraģan sadece bir Süryani kalmıģtır. Mardin de yaģayan ve bu sanatı babasından öğrenen Narsa Çilli adındaki bayan bu sanatın son temsilcisidir ) Kilim Dokumacılığı Mardin ve çevresi Süryanilerin yaģamlarına ve geçmiģlerine tanıklık etmiģtir. Pek çok Süryani bu yörede mesleklerini icra etmiģ bakırcılık, basmacılık ve diğer pek çok Süryani sanatı bu bölgede hayat bulmuģtur. Bu sanatlardan biri de kilim dokumacılığıdır. Kilim dokumacılığı, Mardin ve çevresinde basit tezgâhlarda yapılmaktadır. Mardin in özellikle köylerinde bulunan bu tezgâhlarda yolluk, kilim, heybe, vb. Ģeyler dokunur. Kilimlerin iplikleri evlerde eğrilir ve kök boya ile boyanır. Bu iģi Süryani kadınları yürütülür )Yün ve İpek Halıcılık Yün ve ipek halıcılık, Süryanilerin Ortaçağdan beri yaptıkları bir sanattır. Ġpek ve yünlerin kökboyası ile boyanması suretiyle elde edilen malzemelerden dokunan el halısı çeģitli ebatlarda yapılmaktadır. Yöredeki motifler halı süsü olarak kullanılmaktadır. ĠĢlenen halılar Süryani el sanatının inceliklerini ortaya koymaktadır )Taş Oymacılığı ve Kesme Taş TaĢ oymacılığı, Süryanilerin önde gelen el sanatlarından biridir. TaĢ oymacılığı Süryanilerde babadan oğla geçen bir sanattır. Süryaniler taģ iģçiliği konusunda çok ileri bir toplumdur. Süryanilerin yerleģim bölgelerinde bu etki hemen kendini belli eder. Dünyada sit alanı ilan edilen üç Ģehir vardır. Bunlar Kudüs, Venedik ve Mardin dir. Mardin de Süryanilerin mimari alanındaki etkisini çıplak gözle fark etmek çok Kolaydır )Bayramlar Süryani bayramları Rabbani bayramlar ve Rabbani olmayan bayramlar olmak üzere iki kısma ayrılır. Rabbani bayramlar Ġsa nın doğumundan göklere çekiliģine kadar olan olayları ve Meryem ve Kutsal Ruh ile ilgili olayları konu edinir. 66 Bu bayramların hepsi aynı öneme sahip değildir. Ġsa ile ilgili bayramlar, Ġsa Mesih in hayatının yeniden yaģanmasını ifade etmekte, onun hayatını yeniden yaģayarak kendi kurtuluģlarına kavuģacaklarına inanmaktadırlar. 67 Rabbani olmayan bayramlar ise kilise tarihinde önemli olan kiģi ve olayları anma Ģeklinde 61 Agm, Kaybolan Bir Sanatı: Basmacılık 62 Agm, Zeynep Gül Küçük,s Age Aziz Koluman, s Age,Aziz Koluman, 65 Agm, Zeynep Gül Küçük, s Agm, Zeynep Gül Küçük, s Age,Ali Ekber Türkoğlu,s.77 18

19 değerlendirilebilir. 68 Genellikle onlara saygılarını göstermek, onları sevgi ile anmak ve hayat tarzlarını kendileri için örnek almak amacıyla kutlanmaktadır. 69 Süryaniler, Rabbani bayramlarda günlük iģlerini terk etmek ve kilisede düzenlenen ayine katılmak zorundadırlar. Rabbani olmayan bayramlarda ise ayine katılma zorunluluğu yoktur ) Paskalya Bayramı Paskalya bayramı Ġsa Mesih in diriliģi nedeniyle Hıristiyanlık dünyasında her sene Ġlkbahar aylarında kutlanır. Bu bayram öncesi Süryaniler kilise kuralları içinde belirlenen sürelerde oruçlarını tutarlar. Bu süre 50 gündür. Bu süre içinde Süryaniler hiç bir hayvansal gıda kullanmazlar. Sabahtan akģama kadar hiç bir Ģey yemezler. Uzun süreli bu oruç dıģında imanlı süryani halkının da bayram öncesi hazırlıkları olur. 71 Geleneksel olarak, Paskalya bayramını Katolikler ve Ortodokslar farklı günde kutlarken Antakya daki Ortodoks ve Katolik Kilisesi 1988 den beri birlikte kutlamaktadırlar. 72 Paskalya bayramının karekteristik özelliklerinden biri de bu gün nedeniyle hazırlanan yiyeceklerdir. Bu yiyeceklerin en bilinenleri renk renk boyanmıģ yumurtalar, Süryanilerin kliçe dedikleri paskalya çöreği, sütlaçve Lebeniye dir.paskalya Bayramı genellikle yumurta bayramı olarak bilinir.bayram boyu yani bir hafta kadar, insanlar genellikle süt, yoğurt ve yumurta ile yapılan yiyeceklerle beslenirler. Süryaniler, Paskalya çöreğininin Ġsa nın bedenini ve bereketi temsil ettiğine inanmaktadırlar ) Siboro Paskalya öncesi oruca denk gelen Meryem Ana'nın Müjdelenme Bayramı Süryaniler arasında Siboro olarak bilinir. 73 "Siboro" klasik Süryanice'deki "Suboro" sözcüğünün Turoyo (halkın konuģtuğu ağız)'da hafif bir değiģime uğrayan halidir. Türkçe'de "muģtulama, müjdeleme" anlamına geliyor. Meryem Ana'nın Ġsa Mesih'e gebe kalacağını bildiren müjdelemenin bir anısı olarak, her yıl 25 Mart'ta kutlanan bu bayrama Süryani Kilise'sinin geleneğinde "Suboro" denilmektedir. Suboro bayramının Turabdin'de iki gelenek yapısı var: Bunun bir göstergesi olarak, bayram akģamı biri beyaz, diğeri kırmızı iki ipin örülmesiyle renkli bir sicim oluģturulur. Sicimin beyazlığı Ġsa Mesih'in tanrısallığına, kırmızılığı ise insanlığına iģaret etmektedir. Bazı yerlerde de beyaz, kırmızı ve siyah renklerden oluģan sicimler oluģturulur. Buradaki yoruma göre üç renk, Kutsal Üçlüğe (teslise); baģka yoruma göre de, siyah renk Ġsa Mesih'in ızdıraplarına ve ölümüne, kırmızı çarmıha akıtılan kanına, beyaz ise paklığına iģaret etmektedir. 68 Agm, Zeynep Gül Küçük,s Age, Ali Ekber Türkoğlu,s Agm, Zeynep Gül Küçük 71 Süryaniler de Paskalya Bayramı ve Hazırlıklar,http://www.suryaniler.com/kultur-sanat.asp?id=366,(eriĢim: ) 72 Age,Ali Ekber Türkoğlu 73Agm, Süryaniler de Paskalya Bayramı ve Hazırlıklar 19

20 Meryem Ana'nın nitelikleri göz önünde bulundurularak, bu sicim evin bakire kızlarının "YaĢam Ekmeği Benim" Süryanice ilahisinin eģliğinde yoğurduğu mayasız hamurun üzerine haç Ģeklinde konulur. Üzerine de evde mevcut bütün tahıllar eklenir. Sonra, evin damına çıkartılarak geceyi aydınlatan yıldızların ve ay ıģığının altında, ilahiler söylenerek bir süre öyle bekletilir. Ruhaninin okuyacağı özel dualardan sonra, kilisedeki Ġncil'in altına konulur. Ayinden sonra cemaat üyelerine dağıtılır. Geleneksel olarak, her yıl siboro gecesinde evin eski mayası yeni maya ile değiģtirilir. Bayram sabahı erkenden, o hamurdan "buğro" diye adlandırılan ayin ekmeği (burģan) yapılır. Bazı burģanlar, aile fertlerine ve akrabalara verilirken bazıları da bereket amacıyla yıl boyu evlere, tarla ve bağlara bırakılır. Arta kalanlar ise hayvanlara yedirilir. BurĢanların bu Ģekildeki dağıtımı, Ġsa Mesih'in dünyaya geliģini insanlara ve doğaya müjdeleyen bir gelenek olarak kabul edilir. Bir değneğin baģında, tarla veya bağların orta kısmına yerleģtirilen burģanlara ulaģan ilk orakçı, burģan değneğini aldığı gibi anında kırıverir. Bununla hasat döneminin yorgunluğuna karģı, sırt direncinin arttırıldığına kanaat getirilir. Siboro örgüsü için oluģturulan sicimle ise, aile fertleri arasında bölüģtürülerek Paskalya bayramının ikinci gününe kadar kollara, parmaklara, kulaklara ve boyunlara takılır. Çıkarıldıklarında, inançsal saygının ifadesi olarak, kilise duvarlarındaki deliklere konulurlar. Veya bayramda yapılan "daģiģto" sütlaçının yapıldığı ateģin altında yakılırlar )Rozuno (Hamur) Sivaslı Kırk ġehitler'in Günü'nde, ev halkı için hamurdan hazırlanan ve içlerinden bir tanesine madeni para konan Rozuno'lar yapılır. Madeni para saklı Rozuno'yu alan kiģinin o yıl Ģanslı ve bereketli olacağına inanılır. Yapılan Rozuno'lar bereket niyetine tarlalara, bağlara bırakılır ve hayvanlara verilir. Bu geleneğin, Hıristiyanlığın ilk yıllarında Ģehit düģen Sivaslı Kırk ġehitler'in hikayesi ile bağlantılı olduğunun söylenmesinin yanı sıra, bazı kaynaklar tarafından Süryani kilisesine giren eski bir mezopotamya geleneği olduğu belirtilmektedir ) Hano Kritho Hano Kritho; binlerce yıldır Mezopotamya'da yaģayan Süryaniler'in 74 Yusuf BegdaĢ, Turabdin de Siboro Geleneği, 75 Agm, Süryaniler de Paskalya Bayramı ve Hazırlıklar 20

BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ **

BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ ** BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ ** Özet Eğil, Diyarbakır a bağlı bir ilçedir. Burası, birçok medeniyet ve dine beģiklik etmiģtir. Bundan dolayı, önemli bir inanç merkezi olma özelliği

Detaylı

Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan

Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan Kürt diyarının Bilinmeyen Saklı Tarihi Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan FARUK ARSLAN 1 FARUK ARSLAN 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur. 3 yıllık GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu'ndan mezun

Detaylı

DOĞU ARAġTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 6, 2010/2. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi

DOĞU ARAġTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 6, 2010/2. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi DOĞU ARAġTIRMALARI Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue: 6, 2010/2 Ġstanbul 2010 DOĞU ARAġTIRMALARI A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue:

Detaylı

İSLÂM DA YAŞAM YOLUNUN SINAV BASAMAKLARI

İSLÂM DA YAŞAM YOLUNUN SINAV BASAMAKLARI İSLÂM DA YAŞAM YOLUNUN SINAV BASAMAKLARI Süleyman GÜNVER İZMİR - 2005 ii İ Ç İ N D E K İ L E R GĠRĠġ... 1 KÂĠNATIN YARATILIġI:... 2 DÜNYANIN OLUġUMU:... 4 ĠNSANIN YARATILIġI:... 11 a. Balçık çamuru üzerinde

Detaylı

MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 3, p. 243-261, June 2012 MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI DĠNLER TARĠHĠ BĠLĠM DALI

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI DĠNLER TARĠHĠ BĠLĠM DALI i T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI DĠNLER TARĠHĠ BĠLĠM DALI KÜTAHYA-SĠMAV ĠLÇESĠNDEKĠ MANEVÎ HALK ĠNANÇLARININ DĠNLER TARĠHĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK *

SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 337-348, ELAZIĞ-2006 SÜRYANİ CEMAATİNDE KADIN OLMAK * To Be Woman in Assyrian Community Mehmet

Detaylı

KAHVEHANELERĠN SOSYAL HAYATTAKĠ YERĠ

KAHVEHANELERĠN SOSYAL HAYATTAKĠ YERĠ KAHVEHANELERĠN SOSYAL HAYATTAKĠ YERĠ M. Cengiz Yıldız * GĠRĠġ Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, insanların yerine getirmekte olduğu üretici fonksiyonların çoğu, makinalar tarafından yerine getirildiğinden

Detaylı

Alaturka Laiklik. Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın!

Alaturka Laiklik. Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın! Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın! 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 3 Ġçindekiler Önsöz... 6 Din Özgürlüğü ne Genel

Detaylı

YAHUDĠLĠK * Joseph GAER ** / Çev.: Osman Zahid ÇĠFÇĠ *** http://mutefekkir.aksaray.edu.tr JUDAISM ÇEVĠRĠ

YAHUDĠLĠK * Joseph GAER ** / Çev.: Osman Zahid ÇĠFÇĠ *** http://mutefekkir.aksaray.edu.tr JUDAISM ÇEVĠRĠ Yıl:1 Sayı:1 Bahar 2014 s.247-266 JUDAISM ÇEVĠRĠ YAHUDĠLĠK * Joseph GAER ** / Çev.: Osman Zahid ÇĠFÇĠ *** YAHUDĠLĠK: BĠR ÇOK PEYGAMBERĠN DĠNĠ DağılmıĢ Millet Bugün dünyada milyonlarca insan arasında; Yahudi

Detaylı

VEDAT TÜRKALĠ NĠN ROMANLARINDA ġahislar KADROSU

VEDAT TÜRKALĠ NĠN ROMANLARINDA ġahislar KADROSU T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI TDE-YL-2014-0003 VEDAT TÜRKALĠ NĠN ROMANLARINDA ġahislar KADROSU HAZIRLAYAN Yasemin KOÇ TEZ DANIġMANI Yrd.

Detaylı

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012 SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM CALL TO WORSHIP ABRAHAMIC RELIGIONS

Detaylı

I. ULUSLARARASI KATILIMLI

I. ULUSLARARASI KATILIMLI I. ULUSLARARASI KATILIMLI BĠLĠM DĠN VE FELSEFE TARĠHĠNDE HARRAN OKULU SEMPOZYUMU 28-30 Nisan 2006 Onursal BaĢkan Prof. Dr. Uğur BÜYÜKBURÇ Harran Üniversitesi Rektörü Editör Prof. Dr. Ali BAKKAL Sekreterya

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLÂHĠYAT FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLÂHĠYAT FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ YAYINLARI HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLÂHĠYAT FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ HAKEMLĠ DERGĠ YIL: 10 SAYI: 14 2005 - ġanliurfa 2 Harran Ün. Ġlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 14 Sahibi

Detaylı

DOĞU ARAġTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 5, 2010/1. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi

DOĞU ARAġTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 5, 2010/1. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi DOĞU ARAġTIRMALARI Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue: 5, 2010/1 Ġstanbul 2010 DOĞU ARAġTIRMALARI A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue:

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. GEÇ ORTAÇAĞLARDA AVRUPA TĠCARET ġehġrlerġ

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. GEÇ ORTAÇAĞLARDA AVRUPA TĠCARET ġehġrlerġ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ GEÇ ORTAÇAĞLARDA AVRUPA TĠCARET ġehġrlerġ Hazırlayan Abdullah ÇEVĠK Tarih Ana Bilim Dalı Ortaçağ Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi DanıĢman Yrd. Doç.

Detaylı

THE CONTEXT OF EXILE SOCIOLOGY ON VAN-ULUPAMIR KYRGYZ TURKS WITH OŞH-KARADENİZ TURKS A APPLIED AND COMPARATIVE ANALYSIS

THE CONTEXT OF EXILE SOCIOLOGY ON VAN-ULUPAMIR KYRGYZ TURKS WITH OŞH-KARADENİZ TURKS A APPLIED AND COMPARATIVE ANALYSIS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.263-286, TURKEY SÜRGÜN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA VAN-ULUPAMİR KIRGIZ TÜRKLERİ İLE OŞ-KARADENİZLİ TÜRKLER ÜZERİNE

Detaylı

I. ULUSLARARASI KATILIMLI

I. ULUSLARARASI KATILIMLI I. ULUSLARARASI KATILIMLI BĠLĠM DĠN VE FELSEFE TARĠHĠNDE HARRAN OKULU SEMPOZYUMU 28-30 Nisan 2006 Onursal BaĢkan Prof. Dr. Uğur BÜYÜKBURÇ Harran Üniversitesi Rektörü Editör Prof. Dr. Ali BAKKAL Sekreterya

Detaylı

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER ÖZET Erdoğan ULUDAĞ Türkî-i Basît divân edebiyatında Arapça ve özellikle Farsça kelime ve tamlamaların kullanımının artması üzerine XVI. yüzyılda Tatavlalı

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ I. ULUSLARARASI KATILIMLI BĠLĠM DĠN VE FELSEFE TARĠHĠNDE HARRAN OKULU SEMPOZYUMU.

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ I. ULUSLARARASI KATILIMLI BĠLĠM DĠN VE FELSEFE TARĠHĠNDE HARRAN OKULU SEMPOZYUMU. T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ I. ULUSLARARASI KATILIMLI BĠLĠM DĠN VE FELSEFE TARĠHĠNDE HARRAN OKULU SEMPOZYUMU 28-30 Nisan 2006 II. CĠLT Editör Prof. Dr. Ali BAKKAL ġanliurfa 2006 I. Uluslararası

Detaylı

MAKALELERLE MARDİN III EĞİTİM -KÜLTÜR EDEBİYAT

MAKALELERLE MARDİN III EĞİTİM -KÜLTÜR EDEBİYAT MAKALELERLE MARDİN III EĞİTİM -KÜLTÜR EDEBİYAT Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi Yayın No: 9 Makalelerle Mardin ISBN: 975 585 636 6 III. Cilt Eğitim-Kültür-Edebiyat ISBN: 975 585 639 0 Proje Koordinatörü:

Detaylı

I. Türklük Hakkında Genel Bilgiler. 1. Türk Adı

I. Türklük Hakkında Genel Bilgiler. 1. Türk Adı I. Türklük Hakkında Genel Bilgiler 1. Türk Adı Neredeyse on gündür Tanrı Dağlarına bakarak sabahlıyorum. Kitabın giriģi olan Türk adı bahsine nereden baģlayacağımı bilemedim. Kaynaklarda bir çok Ģey söyleniyordu.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE ŞAMANİST ETKİLER

ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE ŞAMANİST ETKİLER T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE ŞAMANİST ETKİLER Ahmet DALKIRAN DOKTORA TEZİ Danışman Prof. Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MĠLLÎ BAĞIMSIZLIK VE ÇAĞDAġLAġMA ÖNDERĠ (HAYATI VE ESERĠ) Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI Ankara-2002 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

MODERN KÜRT ROMANINDA BİR KURUCU YAZAR: MEHMED UZUN EKİN BODUR 107667007

MODERN KÜRT ROMANINDA BİR KURUCU YAZAR: MEHMED UZUN EKİN BODUR 107667007 MODERN KÜRT ROMANINDA BİR KURUCU YAZAR: MEHMED UZUN EKİN BODUR 107667007 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROF. DR. MURAT BELGE 2009

Detaylı

EDİRNE SELİMİYE CAMİİ NDE YAZININ SÜSLEME UNSURU OLARAK KULLANIMI

EDİRNE SELİMİYE CAMİİ NDE YAZININ SÜSLEME UNSURU OLARAK KULLANIMI 1 T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SANAT TARĠHĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ EDİRNE SELİMİYE CAMİİ NDE YAZININ SÜSLEME UNSURU OLARAK KULLANIMI AHMET KÖSE TEZ DANIġMANI DOÇ. DR. GÜLGÜN

Detaylı

ISSN 1304-5482. Yasin AKTAY. Kadir ALBAYRAK. -Mefer? Mustafa ALICI. -Diasporada Tefsir ve Entegrasyon- Ali Osman KURT. Hakan OLGUN.

ISSN 1304-5482. Yasin AKTAY. Kadir ALBAYRAK. -Mefer? Mustafa ALICI. -Diasporada Tefsir ve Entegrasyon- Ali Osman KURT. Hakan OLGUN. Yasin AKTAY ISSN 1304-5482 Kadir ALBAYRAK - -Mefer? Mustafa ALICI -Diasporada Tefsir ve Entegrasyon- Ali Osman KURT Hakan OLGUN 3 8 Mehmet ALICI - inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi ISSN:

Detaylı

TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN. TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ

TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN. TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ T.C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ Ali GÜVEN

Detaylı

HARRAN OKULU SEMPOZYUMU

HARRAN OKULU SEMPOZYUMU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ I. ULUSLARARASI KATILIMLI BĠLĠM DĠN VE FELSEFE TARĠHĠNDE HARRAN OKULU SEMPOZYUMU 28-30 Nisan 2006 I. CĠLT Editör Prof. Dr. Ali BAKKAL ġanliurfa 2006 290 I. Uluslararası

Detaylı

Ocak 2011. KonuĢan bir martıdır, filozoftur, yaģam dersleri verir, geliģime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Claude Monet

Ocak 2011. KonuĢan bir martıdır, filozoftur, yaģam dersleri verir, geliģime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Claude Monet Ocak 2011 KonuĢan bir martıdır, filozoftur, yaģam dersleri verir, geliģime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Claude Monet yasemin ne der Merhaba, Martı gördüğümde, sesini duyduğumda mutlu olduğum

Detaylı