Yozgat Kalkınma Çalıştayı. Sonuçları 2-3 Mayıs

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yozgat 2023. Kalkınma Çalıştayı. Sonuçları 2-3 Mayıs 2013. www.oran.org.tr"

Transkript

1 Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Sonuçları 2-3 Mayıs 2013

2 Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Sonuçları 2-3 Mayıs 2013

3 I. VALİLİK SUNUŞU Kalkınma hedeflerinin başarılabilmesi; o yerin kalkınma hedeflerinin önünde engel teşkil eden sorunların ve çözüm önerilerinin doğru belirlenmesi, çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi ve potansiyellerinin gereğince değerlendirilmesi için doğru stratejiler geliştirilmesi ve geliştirilen stratejilerin başta yerel kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm ilgililerce sahiplenilmesi ve uygulanmasından geçmektedir. Bu amaçla, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilimizde iki günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay, kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, özel sektör, birlik ve odalar ile diğer kurumlardan yaklaşık 150 kişilik bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapmış, ortak bir paydada Yozgat ın 10 yıllık geleceğini belirlemek üzere, kilit aktörleri bir araya getirmiştir. Sadece yerel kurum ve kuruluşlar değil, aynı zamanda merkezi kurumlar yanında devletin üst kademe temsilcileri de çalıştaya teşrif etmişlerdir. Söz konusu çalıştayla, Türkiye nin merkezinde yer alan Yozgat ın kalkınmasının önünde engel teşkil eden sorunlar, bu sorunların çözümü için yapılması gerekenler ve vizyoner proje önerileri katılımcı bir yaklaşımla tespit edilmiştir. Bu bakımdan, 10 yıllık bir yol haritası niteliğinde olan çalıştay, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan TR72 Bölgesi dönemi Bölge Planına katkı sağlaması ve Yozgat ın kalkınması yolunda ortak aklın işletildiği güncel bir adım olması bakımından değer taşımaktadır. Valiliğimiz, il düzeyinde bütün kamu, özel kurum ve kuruluşlarla, mevzuatla verilen görev ve yetkilerini, kendisine tahsis edilen kaynakları en iyi şekilde kullanarak vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yürütmeye devam edecek ve Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Sonuçlarını Yozgat ın arzu edilen ölçüde kalkınması için bir yol haritası olarak değerlendirecektir. Bu vesileyle, Yozgat ın kalkınması için düzenlenen bu çalıştaya teşriflerinden ve desteklerinden ötürü Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir BOZDAĞ, Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ ve Yozgat milletvekillerimiz başta olmak üzere değerli katkı ve görüşleriyle çalıştaya rehberlik eden tüm paydaşlarımıza ve başta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olmak üzere organizasyonda rol alan tüm kurum ve kuruluşlarımıza en derin saygılarımla teşekkür eder, çalıştay sonuçlarının Yozgat ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Abdulkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

4 II. ÖNSÖZ Ajansımız kurulduğu günden bu yana çabalarını bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, yerinden kalkınmayı sağlamak, bölgesel gelişmeyi sağlamak amacıyla sürdürmektedir sayılı İmar Kanunu nun 8. maddesi çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı tarafından, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesi için dönemi Bölge Planını hazırlama yetkisi Ajansımıza verilmiştir. Bu doğrultuda, Ajansımız TR72 Bölgesinin kalkınmasına yön verecek politikaları belirlemek üzere, dönemi Bölge Planı hazırlık çalışmalarını ilgili tüm tarafların katkısını almak suretiyle sürdürmüştür. TR72 Bölgesi dönemi Bölge Planı hazırlıkları kapsamında Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla düzenlenen Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı, sadece TR72 Bölgesi dönemi Bölge Planına katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Yozgat ın önümüzdeki 10 yılına da ışık tutacak bir yol haritası niteliğindedir. Ajansımız, TR72 Bölgesi illeri arasında özel bir yere sahip olan Yozgat ın kalkınması için birçok çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda, Ajansımız koordinasyonunda tamamen gönüllü temelde Yozgat için Tarım, Hayvancılık ve Gıda, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Madencilik ve Turizm ve Sosyal Altyapı alanlarında Sektörel Çalışma Grubu Raporları grup temsilcileri vasıtasıyla hazırlanmıştır. Öte yandan merkez ilçe hariç Yozgat ın tüm ilçelerinde İlçe Stratejik Analiz Toplantıları gerçekleştirilmiş, ilçelerin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri ile ilçelerin potansiyelleri ve yatırım alanları Ajansın talebi üzerine ilçe kaymakamları başkanlığında kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinden oluşturulan kişilik odak gruplarıyla tartışılmış ve sonuçları yeni dönem Bölge Planına katkı sağlamıştır. Son olarak, TR72 Bölgesi Dönemi Bölge Planı hazırlıkları kapsamında, Kalkınma Bankası ve Ajansımız arasında Yozgat a özel olarak Yozgat İmalat Sanayi Analizi için işbirliği protokolü imzalanmış olup, çalıştay sonuçları Yozgat İmalat Sanayi Analizi raporuna da girdi sağlamıştır. Yozgat İmalat Sanayi Analizi çalışması yakın zamanda tamamlanacaktır. Bu bağlamda, Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayına desteklerinden dolayı, başta Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir BOZDAĞ, Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ ve Yozgat milletvekillerimiz ile Kalkınma Bakanlığı Genel Müdürü Sayın Nahit BİNGÖL olmak üzere çalıştaya görüşleriyle değer katan tüm katılımcılara ve organizasyonda rol alan tüm kurumlara teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

5 III. İÇİNDEKİLER TABLOSU VALİLİK SUNUŞU... I. ÖNSÖZ... II. İÇİNDEKİLER TABLOSU... III. EKLER... IV. TABLOLAR DİZİNİ... V. RESİMLER DİZİNİ... VI. ŞEKİLLER DİZİNİ... VII. 1.SUNUŞ ÇALIŞTAYDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE MODERATÖRLER ÇALIŞTAY SONUÇLARI Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı Sonuçları Sanayi, Ticaret ve Turizm Çalıştayı Sonuçları Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri Çalıştayı Sonuçları Sosyal Kalkınma (Eğitim, Sağlık, Kültür ve Altyapı) Çalıştayı Sonuçları Yozgat 2023 Proje Önerileri ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI YOZGAT 2023 KALKINMA ÇALIŞTAYI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ Genel Değerlendirme Göç ve İstihdam Eğitim Ekonomi Tarım ve Hayvancılık Gıda Madencilik Girişimcilik Teşvikler Ar-Ge Sağlık Coğrafi İşaret Kurumsal Kapasite Ulaşım ve Bilişim Altyapısı Alternatif Turizm Çevre Yenilenebilir Enerji ÇALIŞTAYA İLİŞKİN HAM (İŞLENMEMİŞ) SONUÇLAR Gıda Tarım ve Hayvancılık Oturumu Ham Sonuçları Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı I. Grup Katılımcıları Tarafından Belirlenen Ham Sorunlar Gıda Tarım ve Hayvancılık I. Grup Ham Çözüm Önerileri Gıda Tarım ve Hayvancılık I. Grup Vizyoner Proje Önerileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı II. Grup Katılımcıları Tarafından Belirlenen Ham Sorunlar Gıda Tarım ve Hayvancılık II. Grup Ham Çözüm Önerileri Gıda Tarım ve Hayvancılık II. Grup Vizyoner Proje Önerileri Sanayi Ticaret ve Turizm Oturumu Ham Sonuçları Sanayi, Ticaret ve Turizm I. Grup Katılımcıları Tarafından Belirlenen Ham Sorunlar (Sanayi) Sanayi, Ticaret ve Turizm I. Grup Ham Çözüm Önerileri (Sanayi) Sanayi Ticaret ve Turizm I. Grup Vizyoner Proje Önerileri (Sanayi) Sanayi, Ticaret ve Turizm II. Grup Katılımcıları Tarafından Belirlenen Ham Sorunlar (Ticaret ve Turizm) Sanayi, Ticaret ve Turizm II. Grup Ham Çözüm Önerileri (Ticaret ve Turizm) Sanayi Ticaret ve Turizm II. Grup Vizyoner Proje Önerileri (Ticaret ve Turizm) Sanayi Ticaret ve Turizm II. Grup Tarafından Düzenlenmiş İlk 3 Vizyoner Proje Önerisi (Ticaret ve Turizm) Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri Oturumu Ham Sonuçları Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri Katılımcıları Tarafından Belirlenen Ham Sorunlar Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri Grubu Ham Çözüm Önerileri Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri Grubu Vizyoner Proje Önerileri Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı) Oturumu Ham Sonuçları Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı) I. ve II. Grup Katılımcıları Tarafından Belirlenen Ham Sorunlar Sosyal Kalkınma Grupları Konsolide Ham Çözüm Önerileri Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Sosyal Altyapı) I. ve II. Grup Vizyoner Proje Önerileri... 91

6 IV. EKLER V. TABLOLAR DİZİNİ EK 1 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı Katılım Listesi... Ek 2 Sanayi, Ticaret ve Turizm Çalıştayı Katılım Listesi... Ek 3 Madencilik Doğaltaşlar ve Yapı Malzemeleri Katılım Listesi... EK 4 Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı) Katılım Listesi Tablo 1. Kültür ve Kültürel Altyapı Göstergeleri... Tablo 2. En Fazla İstihdam Sağlayan Sektörler... Tablo 3. Sektörel Dağılım Oranları, % Tablo 4. Yozgat İli Gelişim Bileşenleri Tablosu... Tablo 5. Önerilen Yatırım Konularının Özet Değerlendirmesi... Tablo 6. TR72 Bölgesi İlleri Tarla Bitkileri Üretim Durumu (TÜİK)... Tablo 7. Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı I. Grup Katılımcıları Tarafından Belirlenen Ham Sorunlar... Tablo 8. Gıda Tarım ve Hayvancılık I. Grup Vizyoner Proje Önerileri... Tablo 9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı II. Grup Katılımcıları Tarafından Belirlenen Ham Sorunlar... Tablo 10. Gıda Tarım ve Hayvancılık II. Grup Vizyoner Proje Önerileri... Tablo 11. Sanayi, Ticaret ve Turizm I. Grup Katılımcıları Tarafından Belirlenen Ham Sorunlar (Sanayi). Tablo 12. Sanayi Ticaret ve Turizm I. Grup Vizyoner Proje Önerileri (Sanayi)... Tablo 13. Sanayi, Ticaret ve Turizm II. Grup Katılımcıları Tarafından Belirlenen Ham Sorunlar (Ticaret ve Turizm)... Tablo 14. Sanayi Ticaret ve Turizm II. Grup Vizyoner Proje Önerileri (Ticaret ve Turizm)... Tablo 15. Sanayi Ticaret ve Turizm II. Grup Tarafından Düzenlenmiş İlk 3 Vizyoner Proje Önerisi (Ticaret ve Turizm)... Tablo 16. Madencilik, Doğaltaşlar ve Yapı Malzemeleri Katılımcıları Tarafından Belirlenen Sorunlar... Tablo 17. Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri Grubu Vizyoner Proje Önerileri Tablo 18. Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı) I. Grup Katılımcıları Tarafından Belirlenen Sorunlar... Tablo 19. Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı) II. Grup Katılımcıları Tarafından Belirlenen Sorunlar... Tablo 20. Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Sosyal Altyapı) I. Grup Vizyoner Proje Önerileri... Tablo 21. Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Sosyal Altyapı) II. Grup Vizyoner Proje Önerileri

7 VI. RESİMLER DİZİNİ VI. ŞEKİLLER DİZİNİ Resim 1. Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Kayıt Alanı... Resim 2. Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Açılış Kareleri - İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu... Resim 3. Sodan Sağa Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU ve Bozok Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Tamer UÇAR ın Açılış Konuşmaları... Resim 4. Soldan Sağa Yozgat Belediye Başkanı Sayın Yusuf BAŞER ve Yozgat Valisi Sayın Abdulkadir YAZICI nın Açılış Konuşmaları... Resim 5. Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU nun Çalıştayda Uygulanan Yöntem Konusunda Katılımcıları Bilgilendirmesi... Resim 6. Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ ve Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ın Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayına Teşrifleri... Resim 7. Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ ve Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ın Teşrifleriyle Düzenlenen 3 Mayıs 2013 Tarihli Çalıştay... Resim 8. Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ın Kapanış Konuşması ve Değerlendirmeleri... Resim 9. Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ ın Kapanış Konuşması ve Değerlendirmeleri... Resim 10. Katılımcılara Uygulanan Fikir Tepsisi Yöntemi... Resim 11. Çözüm Önerileri... Resim 12. Çalıştaydan Bir Görünüm: Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU nun Kullanılan Yöntem Hakkında Açıklamaları... Resim 13. Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayından Genel Görünüm... Resim 14. Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı I. Grup... Resim 15. Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı II. Grup... Resim 16. Sanayi, Ticaret ve Turizm Çalıştayından Genel Görünüm... Resim 17. Sanayi Ticaret ve Turizm Çalıştayı I. Grup... Resim 18. Sanayi Ticaret ve Turizm Çalıştayı II. Grup... Resim 19. Madencilik Çalıştayından Genel Bir Görünüm... Resim 20. Madencilik Çalıştayı En Önemli Sorunların Tartışılması... Resim 21. Madencilik Çalıştayı Fikir Tepsisi Uygulaması... Resim 22. Sosyal Kalkınma Çalıştayından Genel Görünüm... Resim 23. Sosyal Kalkınma Çalıştayı I. Grup... Resim 24. Sosyal Kalkınma Çalıştayı II. Grup Şekil 1. TÜİK 2011 yılı verilerine göre TR72 Bölgesi İllerinin (Kayseri, Sivas ve Yozgat) Bitkisel Üretim Durumu 47

8 SUNUŞ 1- SUNUŞ Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesinin kalkınmasına yön verecek politikaları belirlemek üzere, TR72 Bölgesi dönemi Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde Yozgat ilinde geniş bir katılımcı kitlesiyle (~150 kişi) Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı düzenlenmiştir. Resim 3. Soldan Sağa Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU ve Bozok Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Tamer UÇAR ın Açılış Konuşmaları Resim 4. Soldan Sağa Yozgat Belediye Başkanı Sayın Yusuf BAŞER ve Yozgat Valisi Sayın Abdulkadir YAZICI nın Açılış Konuşmaları her bir katılımcı proje önerilerini belirterek oluşturulan her bir gruptan yine katılımcı bir yaklaşımla üç proje önerisi alınmıştır. Resim 1. Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Kayıt Alanı Çalıştay, ilk gün saygı duruşunun ardından, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU, Bozok Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Tamer UÇAR, Yozgat Belediye Başkanı Sayın Yusuf BAŞER ve Yozgat Valisi Sayın Abdulkadir YAZICI nın açılış konuşmalarıyla başlamış, oturumlara geçmeden önce Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mahmut ÖZDE- VECİOĞLU oturumlarda uygulanacak yöntem hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Resim 2. Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Açılış Kareleri - İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu (2 Mayıs 2013) Açılış konuşması ve çalıştayda uygulanacak yöntemin ardından birinci gün Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Sanayi, Ticaret ve Turizm, Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri ve Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı) olmak üzere 4 farklı alanda düzenlenen eş zamanlı çalıştaylarla üst ve teknik düzeyde katılım sağlayan paydaşların görüşleri ortak bir paydada alınmıştır. Resim 5. Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU nun Çalıştayda Uygulanan Yöntem Konusunda Katılımcıları Bilgilendirmesi Çalıştayın birinci gününde oluşturulan her bir oturum; sorunlar, çözüm önerileri ve vizyoner proje önerileri olmak üzere üç bölümde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, çalıştaylarda Yozgat ın 2023 yılındaki vizyonuna ulaşmasını engelleyen en önemli sorunlar, katılımcı bir yaklaşımla önceliklendirilerek tespit edilmiş, daha sonra sorunların çözümü için katılımcılar tarafından dile getirilen öneriler oluşturulan gruplarda tartışılarak kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, Yozgat ilinin 2023 yılında kalkınma vizyonuna ulaşması için vizyoner proje önerileri katılımcılardan talep edilmiş, Söz konusu çalıştay sonuçları ikinci gün, Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir BOZDAĞ ve Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ ile Yozgat milletvekilleri Sayın Yusuf BAŞER ve Ertuğrul SOYSAL, Yozgat Valisi Sayın Abdulkadir YAZICI, Kayseri Valisi Sayın Şerif YILMAZ, Yozgat Belediye Başkanı Sayın Yusuf BAŞER, Bozok Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Tamer UÇAR, Kayseri İl Genel Meclis Başkanı Sayın Saadettin AYDIN, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Sayın Ayhan CAN, Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Metin ÖZIŞIK, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sayın Nahit BİNGÖL ile kamu, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, özel sektör, birlik ve üniversiteden teknik, orta ve üst düzey temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik bir katılımcı kitlesine oturum moderatörleri ve Ajans Genel Sekreteri Sayın Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU tarafından sunulmuştur. Söz konusu iki günlük çalıştay, Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ ve Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir BOZDAĞ ın konuşmaları ve değerlendirmeleriyle son bulmuştur.

9 16 17 Resim 6. Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ ve Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ın Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayına Teşrifleri Resim 8. Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ın Kapanış Konuşması ve Değerlendirmeleri Resim 7. Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ ve Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ın Teşrifleriyle Düzenlenen 3 Mayıs 2013 Tarihli Çalıştay Resim 9. Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ ın Kapanış Konuşması ve Değerlendirmeleri Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı, sadece TR72 Bölgesi Dönemi Bölge Planına katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Yozgat ın önümüzdeki 10 yılına da ışık tutacak bir yol haritası niteliğindedir. Çalıştay sonuçları ayrıca, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle yürütülen Yozgat İmalat Sanayi Analizi çalışmalarına da girdi sağlamıştır. Bu vesileyle, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak çalıştaya katkı ve katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunar ve çalıştay sonuçlarının Yozgat için hayırlı olmasını temenni ederiz.

10 ÇALIŞTAYDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE MODERATÖRLER 2- ÇALIŞTAYDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE MODERATÖRLER 2 Mayıs 2013 tarihinde saatleri arasında 4 (dört) alanda gerçekleştirilen çalıştay 3 (üç) bölümden oluşmaktadır. Katılımcı sayısı fazlalığı nedeniyle, çalıştayın verimli geçmesini teminen Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri oturumu hariç her bir oturum iki ayrı grupta eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Böylece, toplamda 7 ayrı grupla 4 oturum düzenlenmiştir. Her oturum konusuyla ilgili, 1. En Önemli Sorunlar 2. Tespit edilen sorunlar için Çözüm Önerileri 3. Yozgat 2023 için En Önemli-Vizyoner Proje Önerileri alanında uzman moderatörler eşliğinde katılımcı bir yaklaşımla tespit edilmiştir. Çalıştayda fikir tepsisi yöntemi kullanılmış ve tüm katılımcılar görüş bildirme işlemini sonlandırana kadar fikir tepsisi yöntemine devam edilmiştir. Her bir grupta, en önemli beş sorun, beş sorun için çözüm önerileri ve en önemli üç proje önerisi puanlama yöntemiyle tespit edilmiştir. Fikir Tepsisi Yöntemi: Birbirinden bağımsız ortamlarda gerçekleştirilen oturumlarda bir masa etrafında oturan katılımcılara yeterli sayıda post-it ve katılımcı sayısı kadar A3 boyutunda kartonlar dağıtılmış; post-it lere oturuma katıldıkları alanla ilgili sırasıyla en önemli sorunlar, vizyoner proje önerilerini yazarak önlerindeki kartonlara yapıştırmaları istenmiştir. Daha sonra, aynı karton tekrar kendilerine ulaşana kadar saat yönünde kartonları dolaştırmaları ve her bir Resim 10. Katılımcılara Uygulanan Fikir Tepsisi Yöntemi katılımcıdan önlerine gelen kartonlara mükerrer görüş olmayacak şekilde kendi görüşlerini ifade eden post-it leri yapıştırmaları talep edilmiştir. Görüş bildirme işlemi tamamlanınca, fikirler katılımcılara grup moderatörleri tarafından toplu bir şekilde okunarak, varsa ilave görüş bildirmeleri ve benzer görüşleri gruplandırmaları talep edilmiştir. Böylece, görüşler gerekli revizyon yapılarak ve yeni fikirler eklenerek konsolide listeler oluşturulmuştur. Oturumlardaki her bir grup için bu işlem takip edilmiştir. Çözüm önerileri için de katılımcılara dağıtılan belirli bir format üzerinden aynı işlem gerçekleştirilmiştir. Puanlama: Dağıtılan puanlama kâğıdı aracılığıyla, katılımcılardan sorunlar için en önemli gördükleri ilk beşini en önemliden önemsize doğru puanlandırmaları talep edilmiş; sonrasında her Resim 11. Çözüm Önerileri bir sorun ve çözüm önerisine katılımcılar tarafından verilen puanlar Excel ortamında toplanarak ve kendi içlerinde sıralama yapılarak ilk beş sorun tespit edilmiştir. Vizyoner proje önerileri için ilk üç proje önerisi aynı metotla tespit edilmiştir. Ajans personeli oturumlar esnasında moderatörlük ve raportörlük görevini üstlenmiş ve sunum yapan moderatörlere gerekli durumlarda yardımcı olmuşlardır. Çalıştayda görev alan genel koordinatör, moderatör ve raportörlerin listesi aşağıda sunulmuştur;

11 20 21 Resim 12. Çalıştaydan Bir Görünüm: Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU nun Kullanılan Yöntem Hakkında Açıklamaları Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ (Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı) Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Sıtkı İLKAY (Sanayi, Ticaret ve Turizm Çalıştayı) Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Genel Koordinatör Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Özgeçmiş: 1968 doğumlu olan Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİ- OĞLU, 1990 yılında Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuş, aynı üniversite ve bölümde 1992 yılında Yüksek Lisansını, 1998 yılında ise Doktorasını İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır yılında Profesörlük unvanını alan Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU nun, çok sayıda ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayımlanan akademik çalışmaları ve çok sayıda hakemlikleri bulunmaktadır. Akademik çalışma alanları işletme yönetimi, davranış bilimleri, örgüt psikolojisi, örgüt sosyolojisi, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, aile işletmeleri ve girişimciliktir. Meslek yaşamında birçok proje yürüten, Erciyes Üniversitesi, Melikşah Üniversitesi, TÜBİTAK, Kent Konseyi ve Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü nde üst ve orta düzeyde çeşitli idari görevler alan Prof. Dr. Mahmut ÖZ- DEVECİOĞLU, halen Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, evli ve 3 çocuklu olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Moderatörler Özgeçmiş: 1963 doğumlu olan Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ, 1984 yılında Fakülte dönem birincisi olarak Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümünden mezun olmuş, aynı üniversite ve bölümde 1987 yılında Yüksek Lisansını, 1991 yılında Doktorasını tamamlamıştır yılında Profesörlük unvanını alan Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ nün çok sayıda ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayımlanan akademik çalışmaları bulunmaktadır. Meslek yaşamında birçok proje yürüten, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı gibi çeşitli idari görevler alan Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ, halen Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ile Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ, evli ve iki çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Özgeçmiş: 1960 doğumlu olan Doç. Dr. Mehmet Sıtkı İLKAY, 1984 yılında Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden dönem birincisi olarak mezun olmuştur. İlki, 1987 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında, ikincisi 1993 yılında Rensselaer Polytechnic Institute, Industrial and Management Engineering, NY, ABD de olmak üzere Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Doktora çalışmasını 1996 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBF) İşletme Anabilim Dalında tamamlayan Doç. Dr. Mehmet Sıtkı İL- KAY ın çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan akademik çalışmaları bulunmaktadır. Birçok firmaya, kurumsal yönetim sistemi geliştirme, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, bilişim sistemlerinin kurulması alanlarında proje geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Halen Erciyes Üniversitesi İnovasyon ve AR-Ge üst kurul üyeliği ve Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Dr. Mehmet Sıtkı İLKAY, evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

12 22 23 Yrd. Doç. Dr. Ramazan KURTOĞLU (Sanayi, Ticaret ve Turizm Çalıştayı) Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Özgeçmiş: 1975 doğumlu olan Yrd. Doç. Dr. Ramazan KUR- TOĞLU, 1998 yılında Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında Yüksek Lisansını, 2008 yılında Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalında Doktora çalışmasını tamamlamıştır yılından beri Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapan KURTOĞLU, Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde Fakülte Sekreterliği ve Dekan Yardımcılığı, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde de Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Akademik çalışma alanı Pazarlama ve ilgi alanları Perakendecilik, Pazarlama Etiği, Pazarlama Araştırmaları, Tüketim Kültürü olan Yrd. Doç. Dr. Ramazan KURTOĞLU, evli ve 2 çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yrd. Doç. Dr. Fahri SEKER (Sosyal Kalkınma Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı Çalıştayı) Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Özgeçmiş: 1970 doğumlu olan Yrd. Doç. Dr. Fahri SEKER, 1997 yılında Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü nden mezun olmuş, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalında Yüksek Lisansını, 2007 yılında Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalında Doktora çalışmasını tamamlamıştır yılından beri Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapan SEKER, bir dönem Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Yrd. Doç. Dr. Fahri SEKER, evli ve 2 çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Yrd. Doç. Dr. M. Avni AKÇE (Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri Çalıştayı) Bozok Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Özgeçmiş: 1977 doğumlu olan Yrd. Doç. Dr. M. Avni AKÇE, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi, Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun olmuş, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği anabilim dalında Yüksek Lisansını, 2010 yılında aynı üniversite ve anabilim dalında Doktora çalışmasını tamamlamıştır. Yrd. Doç. Dr. M. Avni AKÇE, halen Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, 2012 yılında kurmuş olduğu Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi nin Müdürlük ve Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları bulunan Yrd. Doç. Dr. M. Avni AKÇE, evli ve iki çocuk sahibi olup, orta derecede İngilizce bilmektedir. deratör Olarak Görev Yapan Moderatör Olarak Görev Yapan Ajans Personelleri: Burçak YÜKSEL (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Yasin GENÇ (Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı) Çalıştayı) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Raportör Olarak Görev Yapan Ajans Personelleri: Fuat PARLAK (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Mehmet Fatih ATİLABEY (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Yozgat Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Seyit CEZAOĞLU (Sanayi, Ticaret ve Turizm Çalıştayı) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Mahmut AKBABA (Sanayi, Ticaret ve Turizm Çalıştayı) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Yozgat Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

13 24 25 Hande İNAN CENGİZ (Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri Çalıştayı) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Saniye KESER (Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri Çalıştayı) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Rahime Şeyma BEKLİ (Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı) Çalıştayı) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Ceyda ÖZTÜRK (Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı) Çalıştayı) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kurumsal Yönetim Birimi Uzmanı Ali BARUT (Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı) Çalıştayı) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Raportörler, sorunlar, çözüm önerileri ve proje önerilerini kayıt altına alırken ve kısaltırken özüne sadık kalmış, mümkün olduğunca sorunları birleştirmemeye ve katılımcıların teyidini almaya özen göstermişlerdir. Sorunlar, çözüm önerileri ve proje önerileri üzerinde görüş birliği sağlanarak, katılımcıların taleplerine göre gerekli revizyonlar yapılmıştır. Tespit edilen sorunlar, çözüm önerileri toplu bir şekilde katılımcılara ikinci gün aşağıda isimleri sunulan moderatörler tarafından sunulmuştur. Ayrıca, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU tarafından katılımcılara vizyoner proje önerileri ve çalıştay sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda genel bir sunum yapılmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ (Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi) Sanayi, Ticaret ve Turizm Çalıştayı Doç. Dr. Sıtkı İLKAY (Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi) Sosyal Kalkınma (Eğitim, Kültür, Sağlık, Altyapı) Çalıştayı Yrd. Doç. Dr. Fahri SEKER (Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi) Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri Çalıştayı Yrd. Doç. Dr. M. Avni AKÇE (Bozok Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi) Vizyoner Proje Önerileri ve Genel Değerlendirme Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri) Çalıştay sonuçları, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi uyarınca Kalkınma Bakanlığı tarafından Ajansa verilen yetki ile hazırlanan TR72 Bölgesi Dönemi Bölge Planına ve Kalkınma Bankası ve Ajans işbirliğiyle hazırlanan Yozgat İmalat Sanayi Analizine girdi sağlamıştır.

14 ÇALIŞTAY SONUÇLARI 3- ÇALIŞTAY SONUÇLARI Resim 13. Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayından Genel Görünüm Çalıştay sonuçları, bölünen alanlar için sunumları yapan moderatörler tarafından en yüksek puan alan sorunlar ve çözüm önerileri dikkate alınarak belirlenmiştir. Aşağıdaki çalıştay sonuçları, ilgilisi tarafından yapılan sunumlardaki orijinal haliyle yer almıştır Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı Sonuçları Eş zamanlı iki grupla yürütülen çalıştaya, Ajans personeli hariç kamu kurumları, üniversite, belediyeler, şeker fabrikası, kaymakamlıklar ve diğer Resim 14. Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı I. Grup Resim 15. Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı II. Grup kurumlardan toplamda 46 kişi katılım sağlamıştır (Katılımcı listesi için EK-1 e bakınız). Katılımcılar tarafından önerilen ilk 10 sorun ve ilk 5 soruna karşılık önerilen çözüm önerileri şu şekildedir; İlk 10 Sorun 1. Tarım Arazilerinin Optimum İşletme Büyüklüğünün Altında Olması 2. Üretim Deseninde Sebze ve Meyveciliğin Yeterince Yer Almaması 3. Çiftçilerin Bilinçsiz ve Geleneksel Metot- larla Üretim Yapması (Mücadele, Gübreleme, Sulama) 4. Arz ve Talep Durumuna Göre Tarımsal Üretim Planlamasının Yapılmaması 5. Jeotermal Kaynaklarının Tarım Sektöründe Yeterince Değerlendirilememesi 6. Tarım ve Hayvancılıkta Eğitimli İşgücünün Yetersiz Olması 7. Tarımsal Üretimde Girdi Maliyetlerinin Yüksek Olması 8. Alternatif Ürünlerin İşlenme Sorunu (Tarımsal Ürünler ve Artıkların Değerlendirilmemesi) 9. Üretici Örgütlerinin (Kooperatif, Birlikler) Yetersizliği 10. Kırsal Kesimde Yol ve Ulaşım Sorunu İlk 5 Sorun ve Çözüm Önerileri Sorun 1. Tarım arazilerinin optimum işletme büyüklüğünün altında olması 1. Çiftçiler zarara uğrayacakları düşüncesi ile toplulaştırmaya çekinceli yaklaşmaktadırlar. Bu nedenle toplulaştırmanın yararları konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesi 2. Toplulaştırılan tarım arazilerine destek verilmesi. Optimum işletme büyüklükleri belirlenerek, altında kalan araziler için radikal tedbirlerin uygulanması 3. Arazilerin toplulaştırılmasını kolaylaştıran hukuki düzenlemelerin yapılması 4. Örgütlenme (kooperatif, birlikler, bir araya gelme) vasıtasıyla üretimin toplu halde yapılması (arazilerin sınırların kaldırılarak toplu halde üretim yapılması-hudutsuz köy projesi) Sorun 2. Üretim deseninde sebze ve meyveciliğin yeterince yer almaması 1. Ekolojik ve topografik olarak uygun sulanabilir arazilerde teşviklerin öncelikle meyvecilik ve sebzecilik alanlarında yaygınlaştırılması, ekonomik olarak yetiştirilebilecek ürünlerin tespiti için araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi 2. Katma değeri yüksek çeşitlere yönelik teşvik sistemlerinin artırılması (Örneğin patates yetiştiriciliği teşviki) 3. Üretim deseni değiştirilerek yetiştirilen yeni ürünler için alım garantisi sağlanması, (devlet, birlik, şirket), sözleşmeli üretimin desteklenmesi 4. Ürün paketleme, işleme ve depolama tesislerinin kurulması Sorun 3. Çiftçilerin bilinçsiz ve geleneksel metotlarla üretim yapması (mücadele, gübreleme, sulama) 1. Üretim alanlarında sorun oluşturan hastalık, zararlı profili çıkarılmalı bunlar için uygulanacak mücadele yöntemleri ile ilgili üreticilerin bilinçlendirilerek gerekli kontrollerin yapılması 2. Düzenli olarak eğitim alan çiftçilere ekstra destek verilmesi 3. Desteklerin, Avrupa Birliği çapraz uyum sisteminde olduğu gibi belirli kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla desteğin artırılarak sağlanması 4. Tarımsal Danışmanlık sisteminin etkinleştirilmesi

15 28 29 Resim 16. Sanayi, Ticaret ve Turizm Çalıştayından Genel Görünüm Resim 17. Sanayi Ticaret ve Turizm Çalıştayı I. Grup Resim 18. Sanayi Ticaret ve Turizm Çalıştayı II. Grup Sorun 4. Arz ve talep durumuna göre tarımsal üretim planlamasının yapılmaması 1. Talep tespiti yöntemiyle hitap edilebilecek muhtemel kitle için miktar belirlemeleri yapılarak yörenin ekolojik ve topografik özelliklerine uygun olan ürün deseninin belirlenmesi 2. Ürünlerin ulaştırılacağı ve kullanılacak sanayilerle çiftçi arasında koordinasyonu sağlayacak birimlerin oluşturulması ve dönemsel olarak ihtiyaca yönelik ürünlerin planlanması 3. Ürüne özel borsaların kurulması Sorun 5. Jeotermal kaynakların tarım sektöründe yeterince değerlendirilememesi 1. Yörede jeotermal seracılık için gerekli sıcak su kaynaklarının belirlenmesi ve işletilmesi ile ilgili teşviklerin artırılması, kullanılan sıcak suyun elimine edilmesi için mekanizmaların kurulması 2. Minimum sera büyüklüğünün tek bir ürün için en az 20 dekar olarak belirlenmesi, bunun üzerindeki seracılık faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve bu konuda ilgili mevzuatın oluşturulması 3. Çiftçilerin örgütlenmesinin ve çiftçilerin bir araya gelerek büyük seraların kurulmasının sağlanması 4. Jeotermal seralarda üretim yapanlara özel destek ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, mevcut seraların tanıtımının yapılması 3.2. Sanayi, Ticaret ve Turizm Çalıştayı Sonuçları Eş zamanlı iki grupla yürütülen çalıştaya, Ajans personeli hariç kamu kurumları, üniversite, belediyeler, özel sektör, kaymakamlıklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlardan toplamda 29 kişi katılım sağlamıştır (Katılımcı listesi için EK- 2 ye bakınız). Katılımcılar tarafından önerilen ilk 10 sorun ve ilk 5 soruna karşılık önerilen çözüm önerileri şu şekildedir; Önemli ilk 10 Sorun 1. Yeni teşvik sisteminde; mevcut yatırımların desteklenmemesi, Yozgat ın 6. bölgede yer almaması, teşvik yasasının illerin sosyo-ekonomik yapısı ve gerçekleriyle uyuşmaması 2. Kalifiye eleman eksikliği 3. Yatırımcı ve kalifiye eleman temini açısından Yozgat kent yaşam koşullarının yetersiz olması 4. İl merkezi ve ilçelerdeki jeotermal kapasiteden turizm amaçlı yeterince faydalanılamaması 5. Ticaret ve turizm sektörlerinde girişimcilik kültürünün yeterli düzeyde gelişmemiş olması ve yeterli sayıda girişimci bulunmaması 6. Üniversite - Sanayi - Meslek Odaları işbirliğinin yetersiz olması 7. Yozgat Çamlık Milli Parkı ndan turizm alanınca yeterince faydalanılamaması 8. Yeni çıkan iş güvenliği yasasının firmalara ağır yükler getirmesi 9. Ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşamaması 10. Sanayide Ar-Ge ve inovasyon altyapısı ve çalışmalarının yetersiz olması Sorun 1. Yeni teşvik sisteminde; mevcut yatırımların desteklenmemesi, Yozgat ın 6. bölgede yer almaması, teşvik yasasının illerin sosyo-ekonomik yapısı ve gerçekleriyle uyuşmaması 1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren payı ve enerji desteğinin mevcut yatırımlar için de devam ettirilmesi. 2. Mevcut yatırımlara makine parkı yenileme desteği sağlanması. 3. Yeni teşvik sisteminde 5. bölgede olan ilimizin 6. bölge iller arasına alınması. 4. Yeni teşvik sistemi il ve ilçelerin sosyo-ekonomik yapısına ve gerçeklerine göre yeniden düzenlenmelisi. Sorun 2. Kalifiye eleman eksikliği 1. Üniversite öğrencilerinin, mezuniyet sonrası iş ortamında çalışmaya hazır hale gelebilecek şekilde uygulamalı olarak eğitilmesi. 2. Kalifiye işgücü yetiştirmek üzere mesleki kurslar ve sertifika programlarının düzenlenmesi. 3. Mesleki eğitime gereken önemin verilmesi, OSB içindeki meslek lisesinin desteklenmesi. 4. İşbaşı eğitimleri geliştirilmeli, işletmelerde kurslar ve eğitimler işin bir parçası haline getirilmeli.

16 30 31 Resim 19. Madencilik Çalıştayından Genel Bir Görünüm Sorun 3. Yatırımcı ve kalifiye eleman temini açısından Yozgat kent yaşam koşullarının yetersiz olması 1. Yeni parklar, sosyal alanlar yapılarak ilin yaşam kalitesi artırılması. 2. Çamlık Master Planının bir an önce hataya geçirilmesi. 3. Havaalanının bir önce tamamlanması. 4. Çalışanlar için yeni sosyo-kültürel mekânlar oluşturulmalı, büyük AVM lerin açılmasının teşvik edilmesi. Sorun 4. İl merkezi ve ilçelerdeki jeotermal kapasiteden turizm amaçlı yeterince faydalanılamaması 1. Jeotermal kaynakların güncel envanterinin çıkarılması. 2. Kamu kuruluşları tarafından gerekli altyapı ve hazırlık çalışmaları yapılarak, özel sektörün yatırıma teşvik edilmesinin sağlanması. 3. Jeotermal tesislere ulaşım için gerekli altyapı yatırımları yapılması. 4. Jeotermal tesislerin yurtiçi ve yurtdışında etkin tanıtımının yapılması. 5. Jeotermal kaynaklardan sağlık turizmi çerçevesinde faydalanılması için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri kurulması. Sorun 5. Ticaret ve turizm sektörlerinde girişimcilik kültürünün yeterli düzeyde gelişmemiş olması ve yeterli sayıda girişimci bulunmaması 1. KOSGEB in uygulamalı girişimcilik eğitim ve desteklerine ek olarak teşvik, destek, hibe vs. sağlayıcı diğer kurum ve kuruluşların da girişimcilere destek vermesinin sağlanması. 2. Yozgat dışında yaşayan, özellikle Yozgatlı girişimcilerin Yozgat a yatırım yapma konusunda teşvik edilmesi. 3. Yozgat ta yaşayan insanların girişimci ruha sahip olabilmeleri için, küçük yaşlardan itibaren bu konuda eğitilmeleri ve yönlendirilmelerinin sağlanması. 4. Girişimcilerin desteklerden daha etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BOSUYAM) tarafından gerekli danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlanması Madencilik, Doğal Taşlar ve Yapı Malzemeleri Çalıştayı Sonuçları Tek grupla yürütülen çalıştaya, Ajans personeli hariç kamu kurumları, üniversite, belediye ve özel sektörden toplamda 15 kişi katılım sağlamıştır (Katılımcı listesi için EK-3 e bakınız). Katılımcılar tarafından önerilen ilk 10 sorun ve ilk 5 soruna karşılık önerilen çözüm önerileri şu şekildedir (5. ve 6. sorun eşit puan aldığı için değerlendirmeye alınmıştır); Önemli ilk 10 Sorun 1. İlde yer alan sektöre yönelik teşviklerin yetersiz olması ve rekabetçiliği olumsuz etkilemesi 2. Bürokratik işlemlerin fazla olması ve karmaşıklığı Resim 20. Madencilik Çalıştayı En Önemli Sorunların Tartışılması 3. Üniversite-sanayi işbirliğinin yetersiz olması 4. Maden kanununun günümüz ihtiyaçlarına cevap vermemesi 5. Enerji maliyetlerinin yüksek olması 6. Sosyal altyapının yetersiz olması nedeniyle yatırımcıların ve işgücünün ile çekilememesi 7. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılmaması 8. Cevherin ürüne dönüştürülmesine (katma değer artırıcı) yönelik tesislerin eksikliği 9. Cevher zenginleştirme tesislerinin olmaması 10. Nitelikli eleman eksikliği Resim 21. Madencilik Çalıştayı Fikir Tepsisi Uygulaması Sorun 1. İlde yer alan sektöre yönelik teşviklerin yetersiz olması ve rekabetçiliği olumsuz etkilemesi 1. Enerji, ekipman, ulaşım, işçi ve işveren payı teşviklerinin artırılması 2. İlin özel durum ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek teşvik politikaları geliştirilmesi 3. Teşvik sorunları ile ilgili il genelinde kamu kurum ve kuruluşları, STK lar ve özel sektörden oluşacak bir heyet kurulması

17 32 33 Resim 22. Sosyal Kalkınma Çalıştayından Genel Görünüm İlk 5 Sorun ve Çözüm Önerileri Sorun 2. Bürokratik işlemlerin fazla olması ve karmaşıklığı 1. Ruhsat, ÇED raporu ve kurumlardan görüşlerin alınması vb. işlemlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması 2. Maden ruhsatları verilirken, acil üretim gerektiren hammaddeler için aynı bürokratik işlemlerin uygulanmaması, yeni düzenlemeler getirilmesi 3. Madencilik ile ilgili sorunların dile getirilebilip, sonuçlandırılabileceği il kurullarının oluşturulması 4. Kamu kurumlarına özellikle yol yapım işleri için taş ocakları ve ariyet ocaklarındaki ruhsat ve ÇED raporu alımı, GSM ruhsat işlemlerinde öncelik tanınması, sürecin kısaltılması Sorun 3. Üniversite-sanayi işbirliğinin yetersiz olması niden düzenlenmesi 2. Büyük işletmelerin yanı sıra sektördeki küçük işletmeleri destekleyici düzenlemelerin yapılması 3. Kıymetli madenlerin diğerlerine göre farklı statüde değerlendirilmesi amacıyla mevzuat düzenlemesinin yapılması 4. Sektörde yoğun olarak ihtiyaç duyulan girdiler için kolaylaştırıcı önlemler alınması Sorun 5. Enerji maliyetlerinin yüksek olması 1. Jeotermal enerji, linyit gibi yerel kaynakların değerlendirilmesine yönelik ucuz enerji projelerinin geliştirilmesi 2. Alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi 3. Madencilik sektöründeki firmalar için il bazlı enerji teşviklerinin uygulanması Sorun 6. Sosyal altyapının yetersiz olması nedeniyle yatırımcıların ve işgücünün ile çekilememesi lediyeler, kaymakamlıklar ve diğer kurumlardan toplamda 56 kişi katılım sağlamıştır (Katılımcı listesi için EK-4 e bakınız). Katılımcılar tarafından önerilen ilk 10 sorun ve ilk 5 soruna karşılık önerilen çözüm önerileri şu şekildedir; ÖNEMLİ İLK 10 SORUN 1. Üniversitedeki teorik bilgi ile özel sektörün uygulama tecrübesinin birleştirilmesi, ortak platformlarda bir araya gelinmesi (özel sektörün üniversiteden danışmanlık alması, madencilik sektörünün ihtiyaçlarına uygun tezler ve araştırmalar yapılması vb.) 2. Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin üniversitenin ilgili birimleriyle görüşerek ortak çalışma alanlarını belirlemesi Sorun 4. Maden kanununun günümüz ihtiyaçlarına cevap vermemesi 1. Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin süreci kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı şekilde ye- 1. Sosyal faaliyetleri artırıcı ve halkı kaynaştırıcı çalışmaların yapılması 2. Tiyatro, sinema gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 3. Yeşil alan ve diğer yaşam alanı oranlarının artırılması 4. Yatırımcı ve işgücünün Yozgat a gelmek istememe nedenlerinin araştırılması 3.4. Sosyal Kalkınma (Eğitim, Sağlık, Kültür ve Altyapı) Çalıştayı Sonuçları Eş zamanlı iki grupla yürütülen çalıştaya, Ajans personeli hariç kamu kurumları, üniversite, be- 1. Göç sorunu ve nitelikli nüfusun hızla azalması 2. Kamu personel sayısındaki yetersizlik ve nitelikli personelin azlığı 3. İl Özel İdaresi ağındaki yolların fiziki şartlarının kötü olması 4. Eğitim sektöründeki yetersizlikler ve merkezi sınavlarda başarı oranının düşüklüğü 5. Sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler ve çevre illere bağımlılığın devam etmesi 6. Yozgat merkez ile yakın ilçeler arasında süregelen rekabetin ortaya çıkardığı etkin olmayan kamu yatırımları 7. Çarpık kentleşme sorunu ve şehrin mimari dokusunun zedelenmesi Resim 23. Sosyal Kalkınma Çalıştayı I. Grup Resim 24. Sosyal Kalkınma Çalıştayı II. Grup 8. Girişimcilik kültürünün zayıf olması 9. Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetlerine yö-

18 34 35 Önemli ilk 10 Sorun nelik kamu desteğinin yetersizliği 10. İl genelinde kültür, sanat ve spor tesislerinin nitelik ve sayı olarak yetersiz olması İlk 5 Sorun ve Çözüm Önerileri Sorun 1. Göç sorunu ve nitelikli nüfusun hızla azalması 1. Emek yoğun ve istihdam artırıcı yatırımların teşvik edilmesi 2. Kırsal kalkınma politikaları ile kırsaldan göçün azaltılması 3. İl dışındaki Yozgatlı işadamlarının yatırıma özendirilmesi 4. Nitelikli nüfus göçünün önlenmesi için sosyo-kültürel imkânların artırılması 5. Hizmet sektörüne yönelik kamu ve özel yatırımların teşvik edilmesi Sorun 2. Kamu personel sayısındaki yetersizlik ve nitelikli personelin azlığı 1. Yozgat ın tekrar zorunlu hizmet bölgelerine dâhil edilmesi 2. İŞKUR, Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozok Üniversitesi ve Belediye işbirliği ile meslek kurslarının düzenlenmesi 3. Hizmet içi eğitimlerin sayısının ve kalitesinin artırılması 4. Nitelikli kamu personelinin maddi ve sosyal imkânlarının iyileştirilmesi Sorun 3. İl Özel İdaresi ağındaki yolların fiziki şartlarının yetersizliği 1. İl Özel İdare bütçesinin artırılması 2. Personel ve ekipman sayısının artırılması 3. Ağır tonajlı araç kontrolünün daha sıkı olması ve fazla yüklemelerin engellenmesi 4. Yollarda kaliteli asfaltlama yapılması 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından denetim heyetinin oluşturulması Sorun 4. Eğitim sektöründeki yetersizlikler ve merkezi sınavlarda başarı oranının düşüklüğü 1. Öğretmen, öğrenci ve aile işbirliğinin sağlanması 2. Öğretmen, derslik ve nitelikli lise sayısının artırılması 3. Etüt merkezlerinin yaygınlaştırılması ve özellikle yoksul öğrencilerin bu merkezlere yönlendirilmesi 4. Ailelerin çocuklarına nasıl yardımcı olacaklarına dair rehberlik hizmetlerinin verilmesi 5. Özel eğitim kurumlarının yaygınlaşmasını sağlayacak teşviklerin oluşturulması Sorun 5. Sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler ve çevre illere bağımlılığın devam etmesi 1. Sağlık kampüsü ve bölge hastanesi gibi yatırımların yapılması 2. Nitelikli sağlık personelini bölgede tutmak için çeşitli teşviklerin uygulanması 3. Hastanelerdeki makine, teçhizat ve teknik altyapının iyileştirilmesi 4. İlçelerde fiziki altyapı ve personel açığının kapatılması 5. Teşvik kapsamında özel hastane yatırımlarının özendirilmes 3.5. Yozgat 2023 Proje Önerileri 1. Yozgat ile çevre illerinin demiryolu bağlantısının sağlanması (Yerköy-Samsun Limanı, Yerköy-Kayseri, Yerköy-Konya, Yerköy-Mersin) 2. Yozgat Merkezden Nohutlu Tepesine ve Çamlık Milli Parkına teleferik kurulması 3. Hudutsuz Köy Projesi (Köy sınırları içinde arazi sınırları kaldırarak Yöreye uygun ürünün yetiştirilmesi, işlenmesi, paketlenmesi) 4. Yozgat ta ticari değeri yüksek meyve çeşitleri ile meyvecilik adalarının oluşturulması 5. Çevre yolu ve şehir terminali yapılması 6. Boğazlıyan Şeker Fabrikasının sadece şeker üreten değil, entegre tesis haline dönüştürülmesi 7. Yozgat- Sorgun Havalimanı: Yozgat ile Sorgun arasına büyük bir havaalanı yapılması projesi 8. Yeni bir bölgede Yeni Yozgat ın Kurulması 9. Hizmet sektörüne dayalı Yozgat Serbest Bölgesi kurulması (Turizm Serbest Bölgesi gibi) 10. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi projesi (Kabalı örneği) 11. Boğazlıyan-Özler arasında OSB kurulması 12. İhtisas OSB kurulması 13. Y3 (Yine, Yeniden Yozgat) Eve Dönüş Projesi: GURBET VADİSİ projesi 14. Yozgat ın teşvikte 6. Bölgeye alınması 15. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin, geriatri hastanelerinin, Sağlık Serbest Bölgesinin kurulması

19 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI YOZGAT 2023 KALKINMA ÇALIŞTAYI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 4- ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI YOZGAT 2023 KALKINMA ÇALIŞTAYI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyet alanı olan TR72 Bölgesinde bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla birçok çalışma yürütmüş olup, bölge illerinden Yozgat ın kalkınması amacıyla Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı görüş ve önerileri aşağıda en önemlileri özetlenen çalışmalara dayanılarak oluşturulmuştur; 22 Aralık 2010 tarihli Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2010 Yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu toplantısında TR72 Bölgesinde Kayseri, Sivas ve Yozgat için Tarım, Hayvancılık ve Gıda, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Madencilik ve Turizm ve Sosyal Altyapı olmak üzere 4 farklı alanda Sektörel Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Sürecin etkin yönetimi ve yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi amacıyla, Kalkınma Kurulu üyeleri başta olmak üzere tamamen gönüllü temelde kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Çalışma Grupları üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör belirlenerek Ajans koordinasyonunda farklı tarih ve yerlerde çok sayıda toplantı düzenlenmiş ve Sektörel Çalışma Grubu raporları hazırlanmıştır. Rapor sonuçları 2011 yılı Mayıs ayında yapılan Kalkınma Kurulu nda sunulmuştur. Öte yandan, tabandan tavana kalkınma yaklaşımı çerçevesinde planlama sürecinde yerelin katkısının alınması ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi hedefiyle merkez ilçeler hariç TR72 Bölgesinin 42 ilçesinde gerçekleştirilen İlçe Stratejik Analiz Toplantıları nda ilçelerin öncelikli sorunları ve bunları çözmek için yapılabilecekler ile ilçelerin potansiyelleri ve yatırım alanları Ajansın talebi üzerine ilçe kaymakamları başkanlığında kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinden oluşturulan kişilik odak gruplarıyla tartışılmıştır. Ajans personelinin kolaylaştırıcı rol üstlendiği toplantılarda Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden 600 ün üzerinde katılımcı planlama sürecinde görüşlerini dile getirme imkânına sahip olmuştur. Toplantılar öncesinde ayrıca tüm ilçe kaymakamlıklarına formatı Ajans tarafından belirlenen bir anket uygulanmış, toplantı ve anket sonuçları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek, TR72 Bölgesi Bölge Planı çalışmalarında da değerlendirilmiştir. İlçe Stratejik Analiz Toplantıları üç ilde ayrıca Valiler başkanlığında Kaymakamların katılımıyla düzenlenen toplantılarla güçlendirilmiştir. TR72 Bölgesi Dönemi Bölge Planı hazırlıkları kapsamında, Kalkınma Bankası ve Ajansımız arasında Yozgat a özel olarak Yozgat İmalat Sanayi Analizi için işbirliği protokolü imzalanmıştır. Söz konusu işbirliği ile Yozgat ta imalat sanayinin genel yapısı ve sektörel dağılımı ve ildeki durumu, ilde ekonomik anlamda sektörel çeşitlenmenin sağlanması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması açısından katma değeri yüksek sektörlerin tespiti ve bu sektörlerin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ve uygun yatırım alanları gibi konular detaylı olarak incelenmiştir Genel Değerlendirme Yozgat ın en önemli sorunlarından biri göç ve istihdam sorunudur. Sosyal ve kültürel altyapı iyileştirilmeye ihtiyaç duymakta ve bir ölçüde göçün tetiklenmesinde etkendir. İlde imalat sanayinin yeterince gelişmemiş olması, tarım ve hayvancılığa dayalı bir sanayi ve ekonominin varlığını doğurmaktadır. Eğitim konusu da Yozgat için bir hayli önemlidir. İlköğretim ve orta öğretimde okullaşma oranında, gelişme eğrisi göstermekle birlikte, Yozgat ili Türkiye ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. Yozgat OECD sınıflandırma sistemine göre, tamamen kırsal statüsüne girmektedir. Bu nedenle şehirde, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi öncelikli olarak ele alınmalıdır. Ulaşım imkânlarının genişlemesiyle birlikte, tarım ve hayvancılık ve buna dayalı tarımsal sanayinin geliştirilmesi, sahip olunan potansiyellerin hayata geçirilmesinde öncelikli olarak jeotermal kaynakların tarım ve turizmde değerlendirilmesi, yer altı kaynaklar ile Milli Parktan yeterince yararlanılması önemlidir. Konuyla ilgili Ajans görüşleri detaylı olarak aşağıda sunulmuştur Göç ve İstihdam Yozgat, ,09 km 2 lik alanı ile Türkiye de iller arasında 14. sıradadır yılında kişilik nüfusu ile Türkiye de 44. Sıradadır. Kentsel nüfus oranı %58,71 dir. Genel olarak, 2000 li yıllardan beri göç vermekle birlikte, ülke genelinde en çok göç veren ilk yirmi il arasındadır. Ayrıca, Yozgat il/ilçe merkezleri son 5 yılda göç alırken (artış oranı %0,2), kırsal nüfus olarak tanımlanabilecek köy/belde merkezlerinde azalma mevcuttur (azalma oranı %17,4). TÜİK verilerine göre, 2012 yılında olan Yozgat nüfusunun 2023 yılında ye düşmesi beklenmektedir. Yakınlığı bir etmen olmakla birlikte, en fazla göç Ankara ya verilmektedir. Yozgat ta şehirleşme oranı ve kaba doğum hızı Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. TR72 Bölgesi bazında ortanca yaş incelendiğinde, özellikle Yozgat ilinde 2023 yılında ortanca yaşın kadınlarda 43, erkeklerde 40 olması beklenmektedir. Bunun en büyük etkenlerinden biri, Yozgat ilinin göç veren bir il olması ve bunun önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklentisidir. Bu sebeple önlem alınmadığı takdirde Yozgat ilinin nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. Yozgat ilinde ilçelerin nüfus yoğunluğu dağılımının TR72 Bölgesine (Kayseri, Sivas, Yozgat) göre daha dengeli olduğu belirtilmelidir. Bölgeler arası sosyal sermayenin taşınmasında göç de önemli unsurlardan biridir. Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre (2011), Sosyal Sermaye Endeksi sıralamasında iller arasında Yozgat, 67. sıradadır. Yozgat, işsizlik oranı en yüksek 21. ildir yılı itibariyle, Yozgat ta istihdam oranı 40,9, işsizlik oranı %12,7 ve işgücüne katılma oranı %46,9 olarak gerçekleşmiş olup, her üç oranda da TR72 Bölgesi nden daha iyi performans sergilerken, Türkiye nin gerisinde kalmaktadır. İlde işsizlik olgusu nedeniyle nitelikli ve çalışma çağındaki işgücü görece sanayileşmiş illere göç etmektedir.

20 38 39 Kırsal alanlarda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) sınıflandırma sistemine göre, Yozgat, baskın kırsal alanlar, daha ileri bir ayrımla tamamen kırsal kategorisine girmektedir. Yozgat, sosyal açıdan hem bölgede hem de ülke genelinde zayıf bir konumdadır. Özellikle Yozgat ta sosyal ve kültürel altyapıyla birlikte, düzenlenen sosyo-kültürel faaliyetler geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Örneğin, iller arasında sinema salon sayısı açısından Yozgat oldukça gerilerdedir. Öte yandan, Türkiye nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması na göre Yozgat sosyal performansına göre 60. sırada yer almaktadır. Sosyal performans kapsamında kültür/sanat kategorisi detayında inceleme yapıldığında, Yozgat ın 72. sırada yer aldığı görülmektedir. Görev yapan memurların (doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen vb.) Yozgat ta ikamet etmeyi tercih etmedikleri, il merkezinde mevcut olan sosyal tesisler, öğretmen evi, hekim evi gibi konaklama alanlarını kullanarak asıl ikamet ettikleri Ankara ve Kayseri gibi büyük illere hafta sonu ve diğer nöbet dışı zamanlarda gittikleri gözlenmektedir. Yıl Kayseri Sivas Yozgat Türkiye Bölge / Türkiye (%) Sinema salonu sayısı ,40 Yüz bin kişiye düşen sinema salonu sayısı/ sıralama Yüz bin kişiye düşen sinema salonu-il sıralaması ,75 3,35 0,64 2, Tiyatro salonu sayısı ,52 Orkestra, koro ve müzik topluluğu konser sayısı Gazete ve dergi tiraj yüzdesi (%) Tablo 1. Kültür ve Kültürel Altyapı Göstergeleri , ,04 Yayımcı sayısı ,44 Yayınlanan kitap sayısı ,66 Halk kütüphanesi sayısı ,08 Müze ve örenyeri ziyaretçi sayısı ,66 Ankara ve Kayseri gibi illerin yakın olmasından dolayı halk dayanıklı tüketim, hazır giyim gibi ihtiyaçlarının bu illerden karşılayabilmektedir. Otomobil bakım ve servis işlemleri için büyük iller daha çok tercih edilmektedir. Alternatif işlek caddelerin olmamasından dolayı ticaret daha çok Lise Caddesi ve Sarraflar Caddesi gibi yerlerde yoğunlaşmaktadır. Buralarda ise kira bedelleri genel itibariyle yüksektir. Şehrin genişleyen bölgelerinde ticaret sınırlı kalmaktadır. İl merkezine AVM kurulması ticareti canlandıracaktır. Bir ölçüde göçün tetikleyicisi konumunda olan Yozgat ilinde yeni istihdam olanaklarının oluşturulması, mevcut potansiyellerin değerlendirilmesi, sosyal ve kültürel altyapının iyileştirilerek, sosyal hayatın canlandırılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin uygulamaya konulması gerekmektedir. Yozgat ta otogar, belediye sarayı, AVM ihtiyacı da ön plandadır Eğitim Son dönemlerde Çandır hariç Yozgat ili ilçelerinde okuryazarlık oranı daha yüksek değerler almaya başlamıştır. Çandır ilçesinde okuryazarlık programları açılması ve halkın bilinçlendirilmesi önemlidir. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranında Yozgat ili Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ancak, son 5 yıl içinde ilköğretim okullaşma oranında, gelişme eğrisi göstermekle birlikte, Yozgat ili düşük değerlerde seyretmekte ve bu anlamda Türkiye ortalamasının bir hayli altında kalmaktadır. Ortaöğretimde okullaşma oranlarında da durum aynıdır. Öte yandan, Türkiye de eğitimde başarıdaki ana ölçüt kriterlerinden Yükseköğretime Geçiş Sınavı (ÖSS) 2010 yılı sonuçlarına göre, Yozgat, başarı sıralamasında oldukça gerilerdedir. Yozgat 2023 Çalıştay sonuçlarında da ortaya çıkan bu sorun için ilde çözüm üretilmesi yerinde olacaktır. Bozok Üniversitesi nde profesör sayısının az olması öğrencileri cezbetme yönünden bir dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Yozgat ta üniversite görece yeni bir kurum olduğu için, özellikle beyin göçü sebebi ile üniversite mezun sayısında bir hayli geride olan şehirde zaman içinde üniversite mezunu sayısında yükseliş beklenmektedir. Bölgede üniversite mezunu oranının düşük olmasının sebeplerinden biri de, üniversite mezunlarını cezbeden bir ekonomik yapıya sahip olmamasıdır. Özellikle İstanbul, Ankara gibi şehirlerin maaş skalalarının ilde yakalanamaması, sektörel çeşitlenmenin, istihdam olanaklarının ve yaşam kalitesinin düşük olması nitelikli işgücünün şehirden göçmesine sebep olmaktadır yılında açılan ve yaklaşık öğrencisi bulunan Bozok Üniversitesi kentin ticaret hayatına kısmen canlılık getirmiştir. Ancak şehir esnafı merkezden ayrı olan kampüs nedeniyle öğrencilerin şehir merkezine çok az indiğinden 1 Tiraj yüzdesi bölgelerin Türkiye toplamı içindeki oranını vermektedir. Veri bölge bazlı olduğu için, il temelinde değer bulunmamaktadır.

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 1 İÇİNDEKİLER 05 07 10 Bakan Sunuşu Üst Yönetici

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

KALKINMA İÇİN ANALİZ

KALKINMA İÇİN ANALİZ KALKINMA İÇİN ANALİZ Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2013 Ankara T.C. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Müsteşar

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 182 2013 YILI FAALİYET RAPORU Doküman No PPKB.PR.02-FR.18 Yayın Tarihi 30.10.2011 Revizyon No/Tarihi Rev.00 SUNUŞ İzzettin KÜÇÜK Şanlıurfa Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Küreselleşme süreciyle birlikte

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı MART 2014 0 HAZIRLAYANLAR Bölge Planı Koordinatörü M. Emin ÇAKAY (PPKB Başkanı) Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Ali KILIÇER (Madencilik ve Altyapı PPKB Uzmanı)

Detaylı

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Önsöz Karabük Valisi 21. yüzyıla

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı