Türkiye Episkoposlarının Paulu Yılı 2008 için Katoliklere Mektubu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Episkoposlarının Paulu Yılı 2008 için Katoliklere Mektubu"

Transkript

1 Türkiye Episkoposlarının Paulu Yılı 2008 için Katoliklere Mektubu Sevgili kardeşler, Sizlere Babamız Tanrı dan ve Rab Đsa Mesih ten kayra ve esenlik gelsin. Sizleri, Havari Pavlus un Roma Kilisesi Hıristiyanlarına yönelttiği bu dilekle selamlıyoruz. Bildiğiniz gibi, Papa Hazretleri XVI. Benedikt Katolik Kilisesi nin 28 Haziran 2008 tarihinden 29 Haziran 2009 tarihine kadar Aziz Pavlus un iki bininci doğum yıldönümünü kutlayacağını ilan etmişti. Pavlus, Đsa Mesih in tüm öğrencilerinin öğretmeni olduğundan, bu olay bütün Hıristiyan cemaatlerini, bilhassa Türkiye de yaşayan bizleri yakından ilgilendiriyor. Halkların havarisi bu toprağın evladı ve misyonunu büyük ölçüde bu topraklarda yerine getirdi. Onbinlerce kilometrelik yolculuklarının büyük kısmını, otuz yıldan az bir zaman zarfında, yine bu topraklar üzerinde gerçekleştirdi. Burada, Đsa Mesih i ve Đncilini duyurmak pahasına direnişlerin, ölüm tehlikesinin, mahkûmiyetin, dövülmenin ve her türden mahrumiyetin tecrübesini yaşadı. Antakya Kilisesi nin üyesi olmasını müteakip, bu cemaatten hareket ederek, günümüz Türkiye sini enine boyuna kat etmek suretiyle misyonerlik seyahatlerine başladı: Selefkiye, Konya, Listra, Derbe, Pisidya Antakyası, Efes, Milet, Antalya, Perge, Truva Mesih in tanığı olarak gittiği yörelerden sadece birkaçı. Öte yandan bunların dışında memleketimizin pek çok yöresinin de Pavlus un havarisel şevkini tanıdığını, onun şahsen ulaşamadığı birçok yöreye mektuplarının ulaştığını biliyoruz. Galatyalılara, Efesoslulara, Koloselilere, yine Koloseli Hıristiyan Filimon a gönderdiği mektuplar bizlere sadece sözlü tebliğle sınırlanmayan, yazılı tebliğe de açılan kapsamlı bir faaliyetin tanıklığını yapıyorlar. Pavlus, Mesih in bildirilmesi pahasına (Flp 1, 18) her şeyi yaptı, gerçekten herkesle her şey oldu (1Ko 9, 22). Yaklaşık 3 sene kaldığı Efes te Galatyalılara, Filipililere ve Korintoslulara birinci mektubunu yazdı. Bugün ulusların havarisi diye hatırladığımız bu Tarsuslu Yahudi (Ha. Đş. 21, 39) kimdi? Tahminen Đ.S yılları arasında Tarsus ta doğdu ve çocukluğunu bu şehirde geçirdi. Öğrenimine devam etmesi için Yeruşalem e, kendisini ataların yasasına sımsıkı bağlılıkla (Ha. Đş. 22, 3) yetiştiren Gamaliel in okuluna gönderildi. Yasaya ve Yahudi geleneğine olan bu bağlılığı Pavlus u kısa zamanda ilk Hıristiyan topluluğu ile karşı karşıya getirmekle kalmadı onlara zulmetmeye başlamasına da sebep oldu (Gal 1, 13 14). Đncil yazarlarından Luka, Pavlus un Yahudilikten gelen Hıristiyanları arayıp bulmada ve onları hapsetmede en şevkli kişiler arasında yer aldığını bildiriyor (Ha. Đş. 9, 1 3). Yine Luka dan,

2 Pavlus un, Đstefanos un öldürülmesini (Ha. Đş. 8, 1) onaylayanlardan biri olduğu haberini alıyoruz. Bütün bunlar bize Pavlus un, Đsa nın öğrencilerinden kurulu ilk Hıristiyan cemaatine beslediği nefretin ne denli büyük olduğunu gösteriyorlar! Öte yandan, Şam dolaylarında yaşadığı bir olay Hıristiyanların düşmanını kökten değiştirerek onu Mesih in ve Kilise sinin aşığı bambaşka bir kişiye çevirecektir. Mesih adeta bir yıldırım edasıyla, Yasa düşkünü ve bağnaz Pavlus un yaşamına girecek, onu Đncil in havarisine dönüştürecektir. Pavlus u Hıristiyanlara zulmetmeye kadar götüren Yasa uygulayıcılığının temelindeki dürüstlük ve körü körüne bağlılık artık onun Mesih le karşılaşmasıyla sorgulanmaya başlayacak ve bu karşılaşma Pavlus a hakikatin yeni bir görünümünü sunmak için onu kör edecektir. Yuhanna Hrisostomos un da yazdığı gibi: Tanrı onu, kötü gördüğünden iyiliği için kör etti... Onu kör kılan karanlık değil aşırı ışıktı. (Aziz Pavlus üzerine IV. Vaaz, 2). Pavlus, Şam da Yasa yı kılı kırk yararcasına uygulamanın kurtuluşa ulaşmak için yetersiz olduğunun farkına vardı. Nitekim Yasa, sevgi olmaksızın ölü bir bedenden başka bir şey değildir, hele hele Yasa dan hareketle Yasa nın uygulayıcılarına zulmediliyor ve öldürülüyorlarsa. Bu olay bizlere, emirlerin titizce uygulanmasından ziyade Mesih le karşılaşmanın kurtuluşa götürdüğünü gösteriyor. Tanrı yı bir puta ve Onunla ilişkiyi yürekten gelen bir katılım olmaksızın adeta bir sözleşmeye dönüştüren ve gitgide daha belirginleşen yasacı bir eğilimin karşısında Pavlus Şam tecrübesiyle bizlere şunu söylüyor: Kurtuluşunun gerçekleştiricisi Mesih tir. O Kutsal Yasa nın sonudur. (Rom 10, 4). Sadece beşeri gayretle azizliğe ulaşmaya çalışmak sonuç olarak iflasa mahkûmdur. Şam dan sonra Pavlus un yaşantısı bütünüyle istikamet değiştiriyor. Hıristiyan Hananya tarafından Şam da vaftiz edilip eğitildikten sonra (Ha. Đş. 9, 10 ve devamı) gördüklerini ve duyduklarını duyurmaya koyuldu (Ha. Đş. 22, 15). Dirilen Mesih in tecrübesi tıpkı havarileri ( gelin ve görün ) ve imansız Tomas ı ( parmağını buraya getir ve ellerime bak... Elini de uzat ve böğrüme koy. Yu 20, 27) şahitler kıldığı gibi şimdi onu da şahit kılıyor. Dindaşlarının artan nefreti sebebiyle Arabistan a kaçmak zorunda kalıyor (Gal 1, 17), Şam a döndükten sonra hem valinin hem de orada yaşayan ve kendisinin şevkli bir Ferisi iken bir Hıristiyan misyonere dönüşmesiyle hayal kırıklığına uğrayan Yahudilerin antipatisini topluyor. Artık yaşamı sürekli tehlikede olacak, bu yüzden bazı dostları tarafından, kentin kapıları kontrol altında bulunduğundan, bir sepet içerisinde kale duvarlarından aşağıya sarkıtılacaktır (Ha. Đş. 9, 23 25).

3 Đşte tam bu dönemde Pavlus havarilerle karşılaşmak için Yeruşalem e gidiyor ama Luka nın da bildirdiği üzere herkes kendisinden kuşkulanıyor, öğrenci olduğuna bir türlü inanamıyorlardı. (Ha. Đş. 9, 26). Pavlus u Şam daki tecrübesini anlatarak havarilere ve cemaate sunan kişi Barnaba oldu. Pavlus bir süre Yeruşalem de kaldıktan sonra burada da Rabbi duyurmaya başladı, ancak kimi Yahudilerin öldürme girişimleri onu Tarsus a kaçmaya zorladı (Ha. Đş. 9, 30). Pavlus, Barnaba nın onu aramaya gelerek müjdenin Antakya da duyurulması için yardım istemesine kadar yaklaşık 4 yıl memleketi Tarsus ta kaldı (Ha. Đş. 11, 25). Bu andan itibaren Antakya cemaati Pavlus için temel Kilise haline geldi. Nitekim Barnaba ile birlikte ilk kez buradan misyona gidecek (Ha. Đş. 13, 2 3) ve tekrar buraya dönecektir (Ha. Đş. 14, 26 28); aynı şey ikinci yolculuğunda da gerçekleşecek (Ha. Đş. 15, , 18 22) ve üçüncü yolculuğuna da yine buradan başlayacaktır (Ha. Đş. 18, 23). Pavlus ve Barnaba Antakya da diğer uluslar arasından Hıristiyanlığa geçenlere sünneti şart koşmamışlardı, buna karşın Filistin den gelen kimi Yahudi kökenli Hıristiyanlar bunun gerekli olduğunu savunuyorlardı. Ortaya çıkan tartışma Yeruşalem Havarisel Konsili (Đ.S. yaklaşık 49) adı verilen konsili doğurdu ve bu konsilde Pavlus ve Barnaba ya hak verilerek diğer uluslar arasından Hıristiyanlığa dönenlerin Musa nın Yasa sından muaf oldukları kararı verildi (Ha. Đş. 15, 5 29). Bu karar ile ilk Hıristiyan cemaati Hıristiyanlığı Yahudiliğin en mükemmel şekli olarak algılamak yerine, onu tümüyle yeni bir hakikat olarak değerlendirme gereksiniminin bilincine vardılar. Pavlus bu sonuca kararlılıkla ulaştı. Antakya da Petrus la karşı karşıya gelmesine sebep olan müzakere de Pavlus tarafından yeni Hıristiyan kimliğini tavizlerden ve geri adımlardan korumanın bir yolu olarak algılandı (Gal. 2, 11 14). Pavlus u birçok kez ülkemiz Türkiye den Yunanistan a kadar kat etmeye iten yolculuklar Đncil yazarı Luka tarafından Habercilerin Đşleri kitabında kaydedildiler. Bu yüzden havarinin Đncil in duyurulması esnasında karşılaştığı güçlüklerin farkına varmak açısından her birinizin söz konusu kitabı eline alıp üzerinde dikkatle durmasını salık veriyorum. Bizler burada sadece Pavlus un bugün Yalvaç olarak bildiğimiz Pisidya Antakya sında ve Efes teki (Selçuk) günlerini hatırlamakla yetineceğiz. Pavlus, Perge den hareketle 47 senesinde Pisidya Antakya sına geldi (Ha. Đş. 13, 14 52). Yöredeki sinagogda Eski Ahit ten Vaftizci Yahya ya kadar Kurtuluş Tarihi nin önemli aşamalarını anlatmak suretiyle Đsa yı, Mesih ve Tanrı nın Oğlu olarak ilan etmeye kadar vardı. Bu Kurtuluş Tarihi, Pavlus un, içeriğinde tüm Mesihsel vaatlerin gerçekleştiğini gördüğü Diriliş ile onaylanıyor. Yani insanlık tarihinin temelinde tek bir güzergâh var. Tanrı dünyayı ve insanı onları kendi hallerine bırakmak için yaratmadı, bilakis Mesih te açık

4 biçimde görünen bir sevgi tasarısını takip ediyor. Mesih e inanmak demek ebedi ve tüm insanlara yönelik olan Tanrı sevgisine inanmak anlamına geliyor. Nihayetinde Havari tarafından yapılan ve kimileri tarafından hemen kabul edilen, kimilerince karşı çıkılan bu duyuru onu Antakya dan kaçmaya zorlayacaktır (Ha. Đş. 13, 50 52). Pavlus un yolculuklarının bir diğer anlamlı durağı da Efes kenti oldu. Pavlus burada kapsamlı ve zor bir müjdeleme eylemi yürüterek yaklaşık 3 sene kaldı (aşağı yukarı Đ.S ) ve bu eylem sebebiyle hem yöredeki Yahudilerle hem de diğer uluslardan olanlarla karşı karşıya geldi. Nitekim bu dönemin acılarına atıfta bulunurken Efes te canavarlarla boğuştuğundan dem vuruyor (1Ko 15, 32). Korintoslulara ikinci mektubunda ise Asya bölgesinde çektiğimiz acıdan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Gücümüzün üzerinde sıkıntıya düştük. Öylesine ki, yaşamaktan umudu kestik. Gerçekten üzerimizde ölüm yargısının olduğunu düşündük... O bizleri böylesi ölümcül bir deneyimden kurtardı. diyor (1, 8 9). Son olarak da Romalılara mektubunda, büyük olasılıkla Efes te yaşadığı bir hapishane tecrübesine atıfta bulunuyor (Rom 16, 3,7). Sevgili Kardeşler, Pavlus için, Mesih Đsa yı duyurmak, Ona olan sevgisinden doğan bir gereksinimdi. Bu da, Mesih Đsa ile tinsel yönden ama gerçek bir şekilde karşılaşan kimsenin, Mesih Đsa yı hem hayat tarzı hem de sözleri ile duyurmadan duramayacağı anlamına geliyor. Bu toprakların bir başka evladı olan Aziz Yuhanna Krisostomos un onun hakkında söylediği gibi, Pavlus u, Pavlus yapan taşıdığı sevgideydi. Gelip de bana ne dirilttiği ölülerden ne de iyileştirdiği cüzamlılardan bahset; Allah sana bunların hiçbirini sormayacak. Pavlus un taşıdığı sevgiyi elde etmeye çalış ve böylece mükemmel bir taca sahip olacaksın. (Pavlus un ihtidası III, 10). Havarinin, Đmparator Neron zamanında, Roma da Milattan Sonra yaklaşık 67 yıllarında akıttığı kan, hayatının tümünü Mesih ve kardeşleri uğruna harcamasına müteakiben ortaya çıkan olağan bir neticeden başka bir şey değildi. Nitekim ölümünden bir süre önce, Filipililere şu sözlerle hitap ediyordu: Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor, hepinizin sevincine katılıyorum. (Fil. 2,17). Türkiye de yaşayan sevgili kardeşler, bu topraklar Pavlus un doğumuna, hiç durmaksızın Mesih Đsa yı tanıtmaya çalışmasına ve karşılaştığı birçok zorluğa rağmen Mesih in tanıklığını yapmasına sahne olmuştur. Bu nedenle, Pavlus, Mesih Đsa nın tüm öğrencilerine ve özellikle bu toprakların evlatları olan bizlere bırakılan büyük bir mirastır. Söz konusu bu mirastan ötürü haklı bir şekilde gurur duyabiliriz. Fakat Onun yaşamını örnek alarak, kendi yaşam tarzımızda somut bir şekilde eylemlerle bunu ifade etmezsek, bu duygu

5 hiçbir anlam taşımaz. Bu nedenle, ilk etapta zulmeden ve daha sonra ise Đncil in müjdecisi olarak karşımıza çıkan bu azize dikkatle bakarken, Allah ın bizlerin hayatını da değişime uğratabileceğini anlıyoruz; ama yeter ki bunu özgür irademizle arzulayalım. Hıristiyan yaşamında Pavlus un hatırlattığı gerçek, bizlerin eğer Allah ın inayeti ile işbirliği içinde hareket etmiyorsak, Onun bizler için hiçbir şey yapamayacağı gerçeğidir. Bu konuda, Yuhanna Krisostomos un bizlere aktardığı şu sözler, bu gerçeği tüm derinliğiyle gözler önüne seriyor: Eğer istersek, hiçbir şey bizlere, Pavlus gibi olmamıza engel olamayacaktır. Onun böyle olması, sadece ilahi lütuf sayesinde değil, kendi kişisel çabalarının da ürünüydü. (Pavlus un ihtidası V, 2 3). Öyleyse, havari bugün Türkiye de yaşayan tüm biz Hıristiyanlar için, nasıl bir mesaj bırakıyor? Biz episkoposlar, Aziz Pavlus un yazmış olduğu mektuplar hazinesinden alınacak bazı noktaların, dini yönden azınlıkta yaşayan Hıristiyan topluluğumuz açısından çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Bizler, hem geleneksel yönüyle hem de yeni Đslamî organizasyonların belirmesiyle, Allah inancının hissedilir bir ölçüde varlığını sürdürdüğü Müslüman bir âlemin içinde yaşamaktayız. Đşte bu durum, diasporada yaşayan ilk çağ Hıristiyanlarının durumu gibi, bizleri Hıristiyan kimliğinizin bilincine daha açık bir biçimde varmaya zorluyor. Aziz Pavlus, bu kimliğimizin temel özelliğinin, Müslüman kardeşlerimiz ve diğer başka insanlarla ortak olan kabul ettiğimiz Allah inancıyla ilgili değil; Rab (1Kor 12,3) sıfatıyla hitap ettiği ve Allah ın ölüler arasından dirilttiği (Rom 10,9) Mesih Đsa ya imanla ilgili olduğunu hatırlatıyor. Hatta Kolosililere Mektubunda Havari Pavlus şöyle yazıyor: [ ] Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. (Kol 2,9). Böylece Havari, hiçbir karmaşıklığa yer vermeksizin, bu açık ifade ile Mesih Đsa aracılığı olmadan Allah ile karşılaşamayacağımızı söylüyor. Mesih Đsa, Peder ile aramızda kapı ve köprü konumundadır. Böylece, Timoteyus a birinci mektubunda Aziz Pavlus un şu sözlerini okuyabiliriz: [ ] Tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır. Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih Đsa'dır. (1.Tim. 2, 5 6) Đnsan olarak aramıza gelen, ölümü ve dirilişi ile bizlere kurtuluş kapılarına açan Allah- Đnsan Mesih Đsa yı duyurmak için Aziz Pavlus, birçok zorlukla karşı karşıya kalacağını hissediyordu. Nitekim bu güncelliğini halen koruyan, Đncil in bahsettiği, gerçek dar kapıdır. Söz konusu bu dar kapı, ne Kilise nin ahlaki kurallarıyla ne de insanlar tarafından yönetilmesinden dolayı, onun yapılarında mevcut beşeriyetin hissedilen ağırlığıyla değil, Aziz Pavlus un, Hıristiyan inancının temel ve ayrılmaz öğesi, hatta Allah ın gücünün bir ifadesi

6 olarak duyurduğu, Hıristiyan olmayanlar için saçmalık ve zayıflık gibi görünen, haçın yarattığı skandalla özdeşleşmektedir (1.Kor. 1,18). Allah ın, Mesih Đsa da aramıza gelerek çarmıh üzerinde ölüme kadar boyun eğmek suretiyle kendini bu derece alçaltması, Allah ın sözlerle ifade edilemez özü olan sevginin bir ifşası olarak yorumlanmalıdır. Bu noktadan hareketle, Özünün bu deneyüstü özelliği, felsefenin yaptığı gibi sadece Varlık felsefesi ışığında değil, eşzamanda sevgi ışığında da değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Varlığın her şeye kadirliğine sevginin her şeye kadirliğinin denk geldiğini unutmuyor muyuz? Nitekim sevgi Allah ın bir dış niteliği değil, özüdür. Bu nedenle, Aziz Pavlus un bizlere hatırlatmak istediği gerçek, bizlere yöneltilen bu sevgiye karşı insani sınırlar koymamamız gerektiği gerçeğidir. Mesih Đsa nın insan olarak aramıza gelmesi ve ölümü ile onaylanan, Hıristiyan inancının paradoksu işte bu noktadadır. Bunun yanı sıra, söz ve örnek yaşamı ile bizleri Hıristiyan kimliğimizde güçlendiren havari Pavlus, aynı zamanda diyalog insanıydı. Farklı ırk ve dini geleneklerle karşılaşmaya alışkın Pavlus, Mesih in Ruhu nun sadece Kilise de değil, Kilise den önce olduğunu ve onun dışında da çalıştığını anladı. Nitekim Atina da şunları söylüyordu: Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, göğün ve yerin Rabbi olan Tanrı, [ ] (tüm bunları) kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. (Elçilerin Đşleri 17, 26 27). Bu temel bizleri Müslüman âlemi ile diyalogumuzu sıklaştırmaya davet ediyor. Nitekim bu diyalog; beraber yaşanılan, beraber paylaşılan güncel hayatın diyalogu; entegral gelişim ve halkların özgürlüğünü amaçlayan, Hıristiyan ve Müslümanların beraber çalıştığı, işler diyalogu; karşılıklı tinsel zenginliklere katılımı amaçlayan tinsel tecrübenin diyalogu - örneğin dua ve tinsel seyir, inanç ve Allah ın veya Mutlağın yollarının arayışı ile ilgili konularda kurulan diyalog (Dinler arası Diyalogdan Sorumlu Papalık Konseyi Diyalog ve Duyuru 42)- gibi farklı şekillerde ifade edilebilir. Son olarak, birbirimizi daha iyi tanımak ve böylece karşılıklı saygı ve anlayışı arttırmak amacıyla, teolojik bilgi alışverişinin diyalogundan da bahsetmek mümkündür. Bu diyalog, inancımıza ait dini gerçekleri bir tarafa bırakmak anlamına gelmiyor. Ancak, her iki tarafın da kendi kişiliğini, kendi inanç kimliğini tümüyle muhafaza ettiği ve hiçbir nedenden dolayı, Hıristiyan olmayanlar için anlaşılması zor görünen konularda dahi asla susmadığı zaman, gerçek bir diyalogdan söz edilebilir. Antik çağın Kilise Babalarından Poitier in episkoposu Đlario nun yazdığı gibi: Dünyanın bilgeleri anlamıyorlar hatta onlara saçma görünüyor diye bazı şeyler, bizler için de mi aynı durum söz konusudur? [...] Öyleyse, dünya tarafından bir skandal olarak kabul edilen, Mesih in haçı ile övünmeyelim; inanmayanlara Allah öldü gibi görünmesin diye yaşayan Allah ın ölümünü

7 duyurmayalım. (Liber de Synodis 27,85). Yumuşatmaya kalkmadan ve aklın sınırlandırmasına yer vermeden, bu duyuruya Aziz Pavlus tüm yaşamında sadık kaldı. Hatta bu gerçek, dünya tarafından skandal ve saçmalık sayılan, Allah ın insanlara olan şaşkınlık yaratacak sevgisinin bir kanıtıydı ve böyle bir gerçek, yerini derin minnet duygularına bırakıyordu. Nitekim ne kadar çok bu gerçek Allah ın yüceliği ile bağdaşıyorsa, o kadar çok kendimizi onun karşısında mecbur hissetmemiz gerekiyor (Poitier li Đlario). Eğer bir yandan havari, Hıristiyan olmayan dünya ile ilişkilerimizde bizler için bir rehber konumunda ise, diğer yandan farklı Hıristiyan topluluklar arasında ilişkiler açısından da rehber ve birliğin temeli konumundadır. Pavlus yılını ilan ederken XV. Benedikt in de hatırlattığı gibi, Özellikle Müjde yi tüm halklar arasına götürmek için çaba harcayan halkların havarisi; bütün Hıristiyanların birlik ve uyum içinde yaşamaları için kendinden hiç bir şey esirgemedi. Halen bugün de Aziz Pavlus, sadece muhtemel direnişleri değil aynı zamanda Kilise mize bağlı olmayanların ilgisizliğini de aşarak, bakışlarımızı Mesih Đsa da odaklamaya davet ediyor. Onun kendi iman kardeşleri tarafından yaratılan zorlukları da kapsayan, Đncil i duyurmada yaşadığı zorluklara rağmen, Havari, bizlere önemli olanın Mesih Đsa nın müjdelenmesi (Filipililere 1,18) olduğunu hatırlatıyor ve aynı zamanda Hıristiyan olmayanlara karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincine de varmamız gerektiğini belirtiyor. Katolik, Ortodoks, Süryani, Ermeni, Kıldani, Protestan gibi mezheplere bağlı olmadan önce, temelde bizler Hıristiyan ız. Bizlerin tanıklık görevi, işte bu temel üzerine kuruludur. Farklılıkların güvensizlik yaratmasına ve inanç birliğimizi zedelemesine yer vermeyelim; ayrılıklarımız yüzünden, Hıristiyan olmayanların Mesih ten uzaklaşmalarına sebep vermeyelim. Tertulianus, Hıristiyanlardan bahsederken dikkatleri bazı putperestlerin hayranlıkla ifade ettikleri şu basit sözlere çekiyordu: Bakın nasıl birbirlerini seviyorlar! (Apoloji 39). Đçinde yaşadığımız, etrafımızda bulunan Müslüman âlemi, günümüzde bizlerden bahsederken, halen hakkımızda bu sözleri kullanabilirler mi? Salt, bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz (1Kor 12,13) olduğumuzun bilincini somut eylemlerle ifade ettiğimiz takdirde, o sözleri kullanabileceklerdir. Birbirinden farklı tüm yerel organizasyonlar ve tüm doktrinalteolojik ifadelerin farklılıkları yüzünden bu temelin varlığı inkâr edilemez. Zaten her Hıristiyan topluluğu, doğası gereği birlik içinde havarilerin ve peygamberlerin temeli üzerine inşa edilir ve tüm üyelerini ve gruplarını, köşe taşı ve tonozun merkezî taşı Mesih olan yapıda bir arada toplar (Ef. 2,20).

8 Sevgili kardeşler, sizlere hitaben bu yazdıklarımız, Pavlus un mektuplarından gelen öğüt ve güzellikler hazinesi karşısında çok azdır. Onun bu yazıları, tarih boyunca, Hıristiyan yaşamında her zaman teşvik edici nitelik taşımış ve böylece onların ışığında vicdan yoklaması yapmaya sürüklemiştir. Hıristiyanlık inancını, tövbe gerektirmeyen bir din olarak göstermeye çalışan tüm düşüncelere karşı, Aziz Pavlus, Hıristiyan doğulmaz, Hıristiyan olunur. gerçeğini bizlere hatırlatmaya her zaman hazırdır. Bu nedenle, Aziz Pavlus yılına hazırlanırken; sizleri kişisel olarak, onun mektuplarını okumaya, bu mektupları bağlı olduğunuz kiliselerde çalışma konusu olarak ele almaya ve kiliselerin birliği yönünde girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda, yaşadığımız bu topraklarda, Tarsus, Antakya ve Efes gibi, Aziz Pavlus u hatırlatan yerlere sahip olmanın verdiği ayrıcalıkla, hacı olarak bu yerleri ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Türkiye Katolik Kilisesi olarak tarihleri arasında Tarsus-Antakya şehirlerine Türkiye genelinde hacılık turu düzenlenecektir. Bu tür başka girişimler de gelecek aylar içinde, Ortodoks ve Protestan kardeşlerimizle birlikte sizlerin ilgisine sunulacaktır Sevgili kardeşler, kalplerimizde, ne kadar çok Aziz Pavlus a yaklaşırsak o kadar çok Mesih Đsa ya yaklaşacağımız gerçeğini besleyelim. Havarinin dirilmiş Mesih Đsa ya olan inancı, her türlü insani ümitler ötesinde beslediği ümidi, her kesimden insana hizmet için gösterdiği sevgisi, sevdiğimiz bu güzelim Türkiye topraklarında, Hıristiyan ca yaşamınızı değerlendirdiğiniz bir ölçü olarak sizlere eşlik etsin! Rab sizleri takdis etsin! + Luigi

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Kutsal Ruh ve Vahiy Yaşlı Jay E. Jensen Yetmişler Başkanlığı Kutsal Ruh, Baba ve Oğul

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kitap herhangi bir yolla çoğaltılıp yayımlanamaz,

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene KUTSAL AYİN Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene Efkaristiya ayini de denir. Efkarista Şükran demektir.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz.

Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz. 7 Birbirinizi Deyince Çizim: Nat Wibberley Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz. Ancak bazı durumlarla

Detaylı

IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak

IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak IV. MESİH İ TAKLİT ETMEK IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar Matta 11:28 Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar!

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Aziz Yuhanna Kilisesi

Aziz Yuhanna Kilisesi Aziz Yuhanna Kilisesi İzmir de herkes D.O.M. kilisesi olarak bilse de asıl adı kısaca Aziz Yuhanna Kilisesi olan İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası, İzmir Latin Katolik Metropolitliği nin Katedralidir.

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR

ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR BİRLİK BULAMACI YERİNE GERÇEK BİRLİK A. GİRİŞ Başlangıçta,eşler arasındaki farklar bazen heyecanlı olabilir. Kendinde olmayan özellikleri eşinde bulunca yaşama renk katacağı olur

Detaylı

Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Say ı 11 Aral ı k 2007 1

Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Say ı 11 Aral ı k 2007 1 Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Sayı 11 Aralık 2007 1 Yeni çıkan kitabımız: Padre Pio nun Hayatı İsteme adresi: Katolik Kilisesi Mithat paşa Caddesi,5 İskenderun

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ 2 Kasım I GİRİŞ İLAHİSİ Mesih İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz; aynı şekilde Allah'ın İsa'ya imanla bağlı olarak göz-lerini yaşama kapamış olanları da, O'nunla birlikte yanına alacağına

Detaylı

PAVLUS HAKKINDA ON SORU ON CEVAP

PAVLUS HAKKINDA ON SORU ON CEVAP PAVLUS HAKKINDA ON SORU ON CEVAP Ronald D. WITHERUP Çev.: Süleyman TURAN Kültürel açıdan oldukça zengin bir yapıya sahip olan bir coğrafyada doğup, büyüyen ve dinsel ve kültürel yönden farklılığa sahip

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Alfa Kursu. Hristiyanlığa bir tanıtım

Alfa Kursu. Hristiyanlığa bir tanıtım Alfa Kursu Hristiyanlığa bir tanıtım Alfa Programı 1. Hafta Hristiyanlığa Karşı Dört İtiraz İncil: Güvenilir mi? 2. Hafta İsa: Kimdir? Ahlaklı olmak: Yetmez mi? 3. Hafta Çarmıh: Niçin? Diriliş: Kanıt

Detaylı

3 Hedef 3 Görev BÜLTEN. 2014 Seçimleri İçin İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU FİLİSTİN MESELESİ 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

3 Hedef 3 Görev BÜLTEN. 2014 Seçimleri İçin İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU FİLİSTİN MESELESİ 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 2 de 8 de 11 de AK 8de YIL: 2012 SAYI : 166 10-17 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 10 da AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI 2014

Detaylı

Papa nın Vaazı. Sevgili kardeşlerim,

Papa nın Vaazı. Sevgili kardeşlerim, Anadolu Katolik Cemaati Kültür ve Haber Dergisi Sayı 7 Aralık 2006 Baba, bana olan sevgin onlarda olsun Anadolu Katolik Cemaati Kültür ve Haber Dergisi Sayı 7 Aralık 2006 Sevgili Papa Benedictus, sevgili

Detaylı

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK DİNLER TARiHi ARAŞTIRMALARI-V DİNLER TARİHÇİLERİ GÖZÜYLE TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK SEMPOZYUM (01-02 EKİM 2005 ANKARA) YA YlNA HAZlRLA YAN Dr. ASİFE ÜNAL ANKARA-2005 TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEGİ Yayın No:

Detaylı

yu severek izlerdik mesela. İzlerdik diyorum çünkü ben maalesef o güzellikleri uzaktan sevenlerdenim.

yu severek izlerdik mesela. İzlerdik diyorum çünkü ben maalesef o güzellikleri uzaktan sevenlerdenim. Sayısız belgesel vardır mavi dünyanın mucizesini anlatan. Efsane kaptan Jacques-Yves Cousteau yu severek izlerdik mesela. İzlerdik diyorum çünkü ben maalesef o güzellikleri uzaktan sevenlerdenim. Şimdi

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Westfalya da Protestan Olmak. Protestan Hıristiyanların Inandıkları

Westfalya da Protestan Olmak. Protestan Hıristiyanların Inandıkları Westfalya da Protestan Olmak Protestan Hıristiyanların Inandıkları Protestan Hıristiyanların Inandıkları Uzun yıllardır Protestan Hıristiyanlar, digˇer dinlere inanan dostlarıyla sohbetler etmektedirler.

Detaylı

Doğru Öğreti Öğretmek

Doğru Öğreti Öğretmek Birinci Başkanlık Mesajı, Nisan 2009 Doğru Öğreti Öğretmek Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı Işık ve karanlık arasında, iyi ve kötü arasında dünya yaratılmadan önce başlayan bir

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

Bizim Kusursuz Örneğimiz

Bizim Kusursuz Örneğimiz 1 Bizim Kusursuz Örneğimiz Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı İsa Mesih in iade edilmiş sevindirici haberinin mesajı şudur ki yaşadığımız sürece daha iyi olmayı ümit edebiliriz

Detaylı

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$ ilk yar'larımızın değerli dostları, çoktandır ekteki yazıyı tutuyordum, yeni gönüllülerimizin kaçırmaması gereken bir yazı... Sevgili İbrahim'i daha önceki yazılarından tanıyanlar ekteki coşkuyu çok güzel

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Kurban üzerine bir sohbet. Kamil Musa KURBAN IŞARETI

Kurban üzerine bir sohbet. Kamil Musa KURBAN IŞARETI Kurban üzerine bir sohbet Kamil Musa KURBAN IŞARETI Her yıl Kurban Bayramı'nı titizlikle kutlayan ülkeler arasındayız. Kurban Bayramları sırasında ülkemizde milyonlarca hayvan boğazlanıp kovalar dolusu

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) 1 İki Haberleşme Hattı Yaşlı Dallin H. Oaks Oniki Havariler Kurulu Hem kişisel hattı

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

Ders 3 Tanrı Oğlu İsa

Ders 3 Tanrı Oğlu İsa 50 Ders 3 Tanrı Oğlu İsa Tanrı hakkındaki bazı gerçekleri anlamak, diğerlerini anlamaktan daha kolaydır. Örneğin, Tanrı'nın bir baba gibi oluşunu fazla zorluk çekmeden anlayabiliriz. Bunu yapabiliriz,

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS P ARADISE. Vahiy 21, 22

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS P ARADISE. Vahiy 21, 22 Ders 98 L ESSON 98 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Cennet P ARADISE Vahiy 21, 22 Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini

Detaylı

PAVLUS Zulmeden ve Vaiz

PAVLUS Zulmeden ve Vaiz PAVLUS Zulmeden ve Vaiz Metin yazarı: Resimleyen: Jennifer Haaijer Alison Brown LÜTFEN DİKKAT! Bu derslerle ilişkili görselleri YNH ofislerinden ve online alışveriş sayfalarından temin edebilirsiniz. Avrupa'daki

Detaylı

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!!

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Remzi Güzel,Yaptığı Yazılı Açıklamada: ''Milli Dayanışma ve Birlik Ruhu Hatay da Bitmez.''Dedi.

Detaylı

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ Eğitim Uzmanı ŞABAN KARAKÖSE AVUSTURYA (Österreich, Nemçe) Genel Bilgiler Başkent: Viyana Resmi dil: Almanca Bağımsızlık: 1955 AB ye kabul: 1995 Nüfus: 8,3 milyon (2007) Para birimi:

Detaylı

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması Örnek Tarot Okuması Bir tarot okuması, bilinçaltına atılmış bir oltadır. Bizler yani tarot okuyucuları, sizin zihninize, bilinçaltınıza olta atarak, sebeplerini ve sonuçlarını zaten sizin biliyor olduğunuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

11?! Maddi Varlığım Hizmetinde Olsun, Rabbim!

11?! Maddi Varlığım Hizmetinde Olsun, Rabbim! 11? Bir! Bu Maddi Varlığım Hizmetinde Olsun, Rabbim! banka müdürü, bankaya yatırılan paraları keyfine göre harcayabilir mi? Ya da birisi kendi malını size emanet olarak verirse, verilen o malı kendiniz

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Asuman Beksarı. Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi. Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan. J. Keth Moorhead

Asuman Beksarı. Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi. Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan. J. Keth Moorhead Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi Asuman Beksarı J. Keth Moorhead Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. sözünü Asuman Beksarı için

Detaylı

Kilisede Elçisel ve Peygamberliksel Temeller

Kilisede Elçisel ve Peygamberliksel Temeller Kilisede Elçisel ve Peygamberliksel Temeller David Devenish Telif Hakkı/Copyright David Devenish, 2014 E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

Gidyon un Küçük Ordusu

Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

-Geçmişinizle başlayalım isterseniz. İslam la tanışıp Müslüman olana kadar hangi süreçlerden geçtiniz? Sizi tanımak istiyoruz.

-Geçmişinizle başlayalım isterseniz. İslam la tanışıp Müslüman olana kadar hangi süreçlerden geçtiniz? Sizi tanımak istiyoruz. Bir zamanların ünlü müzisyeni tıpkı Orhan Pamuk'un bir romanına başladığı gibi;'bir kitap okudu hayatı değişti.' Müslümanlardan nefret ederken İslam'ı seçti. Bir zamanlar Almanya da ünlü bir müzisyen olarak

Detaylı

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN AMACI VE GEREKÇESİ Etnik, dini ve siyasi

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

YÜCE GÖREV (Müjde yi Duyurma, Öğrenci Yetiştirme ve Gönderme) Matta 28:18 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi:

YÜCE GÖREV (Müjde yi Duyurma, Öğrenci Yetiştirme ve Gönderme) Matta 28:18 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: YÜCE GÖREV (Müjde yi Duyurma, Öğrenci Yetiştirme ve Gönderme) Matta 28:18 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. 19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları

Detaylı

Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz?

Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz? Ders 9 Mutlu Bir Yuvaya Nasıl Sahip Olabilirsiniz? Kutsal Kitap bize, aileyi Tanrı nın yarattığını söyler. Tanrı, erkeklerle kadınların karı koca olarak yaşayıp dünyaya çocuklar getirmesini planladı. Tanrı

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

Ruhsal Armağanlarımızı Kullanalım!

Ruhsal Armağanlarımızı Kullanalım! 8 Ruhsal Armağanlarımızı Kullanalım! Çizim: Nat Wibberley Romalılar 12:3 ayetinden, önemli konularda sağduyulu düşünmemiz gerektiğini öğreniriz. Bu önemli konulardan birinin ruhsal armağanlarımız olduğunu

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Ders 90 L ESSON 90 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS İnsanın Soruları ve Tanrı nın Yanıtları [Bölüm 1] M AN' S Q UESTIONS AND G OD' S A NSWERS [PART 1] Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Ön

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 5. ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ 5 ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ

Detaylı

Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu. http://www.bursakilisesi.com/

Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu. http://www.bursakilisesi.com/ Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu http://www.bursakilisesi.com/ Bursa Protestan Kilisesi - Yönetim ve İbadet Kılavuzu 2 İçindekiler 1. Kilisemizin Tanımı... 3 2. İnanç Bildirgesi... 4

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Tanrısal Kurtuluş Yolu

Tanrısal Kurtuluş Yolu Temel Ders: Tanrısal Kurtuluş Yolu Birçok insan, elinden geldiğince dürüst ve iyi bir yaşam sürmeye çalışır. Bu yolla, Tanrı tarafından kabul edilip cennete gideceklerini düşünürler. Sizce bu düşünce Kutsal

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Dirilen Kız

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Dirilen Kız Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Dirilen Kız Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Çalışma becerileri zaman kullanımı, algılama, bilgiyi düzenleme, motive olma ve sorumluluk alma gibi geniş davranış alanı ve tutumları içerir. Okul başarısı, doğuştan sahip

Detaylı

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba Vergi borcum benim belimi büküyor Yarış sahalarında fırtınalar estiren bir isimdi... Taa ki o talihsiz gün gelip kapıya dayanıncaya kadar... Bugün sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Akağaç aynı mücadeleyi

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Rab be Yakışan Yuvamız

Rab be Yakışan Yuvamız 3 Rab be Yakışan Yuvamız Çizim: Nat Wibberley Aile çok önemli bir kavram, etkisi çok büyüktür. Ailelerimiz sakat olursa, toplumumuz nasıl olur? Kendi kişiliğimiz de ailemizden çok etkilenir. Madem aile

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Rab le Yürüyorum. Bu bölümde Eski Antlaşma kullanılmaktadır!

Rab le Yürüyorum. Bu bölümde Eski Antlaşma kullanılmaktadır! z 5 Rab le Yürüyorum? Ne! Tanrı, güzel! Allah günahlarını bağışlamış, cennete gideceğini garanti vermiş. Artık ne namaz kılarsın ne de oruç tutarsın! Allah senden ne bekliyor artık? İnancınızı paylaştığınız

Detaylı

MEZMURLAR Kitabına Kısa Bakış. Rev. Robert E. Lynn

MEZMURLAR Kitabına Kısa Bakış. Rev. Robert E. Lynn MEZMURLAR Kitabına Kısa Bakış toplu tapınmalarda ve kişisel dualarda Mezmurlar ın bir sıra düzeni içinde dua ve ilahi olarak kullanılması; ve Mezmurlar ın ruhani hayatımız için önemi üzerine bir çalışma

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her En çok satılan kitapların yazarı Robert Levering tarafından 1992 yılında ABD de kurulmuştur 25 yıldır dünya çapındaki en iyi işyerlerini analiz ve tespit etmekteyiz. 25 yıllık araştırma ve milyonu aşkın

Detaylı

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: Brenna Olsen Çeviren: Hande

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

ÇalıĢan bağlılığı için Ģirketlerde iģ ve yaģam dengesinin kurulması Ģart

ÇalıĢan bağlılığı için Ģirketlerde iģ ve yaģam dengesinin kurulması Ģart ÇalıĢan bağlılığı için Ģirketlerde Hay Group un Çalışan Bağlılığı Araştırması sonuçları, şirketlerdeki İş-Yaşam Dengesi ni gözler önüne seriyor. Araştırma; dünyadaki çalışan değişim oranlarının İş- Yaşam

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı