Türkiye Episkoposlarının Paulu Yılı 2008 için Katoliklere Mektubu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Episkoposlarının Paulu Yılı 2008 için Katoliklere Mektubu"

Transkript

1 Türkiye Episkoposlarının Paulu Yılı 2008 için Katoliklere Mektubu Sevgili kardeşler, Sizlere Babamız Tanrı dan ve Rab Đsa Mesih ten kayra ve esenlik gelsin. Sizleri, Havari Pavlus un Roma Kilisesi Hıristiyanlarına yönelttiği bu dilekle selamlıyoruz. Bildiğiniz gibi, Papa Hazretleri XVI. Benedikt Katolik Kilisesi nin 28 Haziran 2008 tarihinden 29 Haziran 2009 tarihine kadar Aziz Pavlus un iki bininci doğum yıldönümünü kutlayacağını ilan etmişti. Pavlus, Đsa Mesih in tüm öğrencilerinin öğretmeni olduğundan, bu olay bütün Hıristiyan cemaatlerini, bilhassa Türkiye de yaşayan bizleri yakından ilgilendiriyor. Halkların havarisi bu toprağın evladı ve misyonunu büyük ölçüde bu topraklarda yerine getirdi. Onbinlerce kilometrelik yolculuklarının büyük kısmını, otuz yıldan az bir zaman zarfında, yine bu topraklar üzerinde gerçekleştirdi. Burada, Đsa Mesih i ve Đncilini duyurmak pahasına direnişlerin, ölüm tehlikesinin, mahkûmiyetin, dövülmenin ve her türden mahrumiyetin tecrübesini yaşadı. Antakya Kilisesi nin üyesi olmasını müteakip, bu cemaatten hareket ederek, günümüz Türkiye sini enine boyuna kat etmek suretiyle misyonerlik seyahatlerine başladı: Selefkiye, Konya, Listra, Derbe, Pisidya Antakyası, Efes, Milet, Antalya, Perge, Truva Mesih in tanığı olarak gittiği yörelerden sadece birkaçı. Öte yandan bunların dışında memleketimizin pek çok yöresinin de Pavlus un havarisel şevkini tanıdığını, onun şahsen ulaşamadığı birçok yöreye mektuplarının ulaştığını biliyoruz. Galatyalılara, Efesoslulara, Koloselilere, yine Koloseli Hıristiyan Filimon a gönderdiği mektuplar bizlere sadece sözlü tebliğle sınırlanmayan, yazılı tebliğe de açılan kapsamlı bir faaliyetin tanıklığını yapıyorlar. Pavlus, Mesih in bildirilmesi pahasına (Flp 1, 18) her şeyi yaptı, gerçekten herkesle her şey oldu (1Ko 9, 22). Yaklaşık 3 sene kaldığı Efes te Galatyalılara, Filipililere ve Korintoslulara birinci mektubunu yazdı. Bugün ulusların havarisi diye hatırladığımız bu Tarsuslu Yahudi (Ha. Đş. 21, 39) kimdi? Tahminen Đ.S yılları arasında Tarsus ta doğdu ve çocukluğunu bu şehirde geçirdi. Öğrenimine devam etmesi için Yeruşalem e, kendisini ataların yasasına sımsıkı bağlılıkla (Ha. Đş. 22, 3) yetiştiren Gamaliel in okuluna gönderildi. Yasaya ve Yahudi geleneğine olan bu bağlılığı Pavlus u kısa zamanda ilk Hıristiyan topluluğu ile karşı karşıya getirmekle kalmadı onlara zulmetmeye başlamasına da sebep oldu (Gal 1, 13 14). Đncil yazarlarından Luka, Pavlus un Yahudilikten gelen Hıristiyanları arayıp bulmada ve onları hapsetmede en şevkli kişiler arasında yer aldığını bildiriyor (Ha. Đş. 9, 1 3). Yine Luka dan,

2 Pavlus un, Đstefanos un öldürülmesini (Ha. Đş. 8, 1) onaylayanlardan biri olduğu haberini alıyoruz. Bütün bunlar bize Pavlus un, Đsa nın öğrencilerinden kurulu ilk Hıristiyan cemaatine beslediği nefretin ne denli büyük olduğunu gösteriyorlar! Öte yandan, Şam dolaylarında yaşadığı bir olay Hıristiyanların düşmanını kökten değiştirerek onu Mesih in ve Kilise sinin aşığı bambaşka bir kişiye çevirecektir. Mesih adeta bir yıldırım edasıyla, Yasa düşkünü ve bağnaz Pavlus un yaşamına girecek, onu Đncil in havarisine dönüştürecektir. Pavlus u Hıristiyanlara zulmetmeye kadar götüren Yasa uygulayıcılığının temelindeki dürüstlük ve körü körüne bağlılık artık onun Mesih le karşılaşmasıyla sorgulanmaya başlayacak ve bu karşılaşma Pavlus a hakikatin yeni bir görünümünü sunmak için onu kör edecektir. Yuhanna Hrisostomos un da yazdığı gibi: Tanrı onu, kötü gördüğünden iyiliği için kör etti... Onu kör kılan karanlık değil aşırı ışıktı. (Aziz Pavlus üzerine IV. Vaaz, 2). Pavlus, Şam da Yasa yı kılı kırk yararcasına uygulamanın kurtuluşa ulaşmak için yetersiz olduğunun farkına vardı. Nitekim Yasa, sevgi olmaksızın ölü bir bedenden başka bir şey değildir, hele hele Yasa dan hareketle Yasa nın uygulayıcılarına zulmediliyor ve öldürülüyorlarsa. Bu olay bizlere, emirlerin titizce uygulanmasından ziyade Mesih le karşılaşmanın kurtuluşa götürdüğünü gösteriyor. Tanrı yı bir puta ve Onunla ilişkiyi yürekten gelen bir katılım olmaksızın adeta bir sözleşmeye dönüştüren ve gitgide daha belirginleşen yasacı bir eğilimin karşısında Pavlus Şam tecrübesiyle bizlere şunu söylüyor: Kurtuluşunun gerçekleştiricisi Mesih tir. O Kutsal Yasa nın sonudur. (Rom 10, 4). Sadece beşeri gayretle azizliğe ulaşmaya çalışmak sonuç olarak iflasa mahkûmdur. Şam dan sonra Pavlus un yaşantısı bütünüyle istikamet değiştiriyor. Hıristiyan Hananya tarafından Şam da vaftiz edilip eğitildikten sonra (Ha. Đş. 9, 10 ve devamı) gördüklerini ve duyduklarını duyurmaya koyuldu (Ha. Đş. 22, 15). Dirilen Mesih in tecrübesi tıpkı havarileri ( gelin ve görün ) ve imansız Tomas ı ( parmağını buraya getir ve ellerime bak... Elini de uzat ve böğrüme koy. Yu 20, 27) şahitler kıldığı gibi şimdi onu da şahit kılıyor. Dindaşlarının artan nefreti sebebiyle Arabistan a kaçmak zorunda kalıyor (Gal 1, 17), Şam a döndükten sonra hem valinin hem de orada yaşayan ve kendisinin şevkli bir Ferisi iken bir Hıristiyan misyonere dönüşmesiyle hayal kırıklığına uğrayan Yahudilerin antipatisini topluyor. Artık yaşamı sürekli tehlikede olacak, bu yüzden bazı dostları tarafından, kentin kapıları kontrol altında bulunduğundan, bir sepet içerisinde kale duvarlarından aşağıya sarkıtılacaktır (Ha. Đş. 9, 23 25).

3 Đşte tam bu dönemde Pavlus havarilerle karşılaşmak için Yeruşalem e gidiyor ama Luka nın da bildirdiği üzere herkes kendisinden kuşkulanıyor, öğrenci olduğuna bir türlü inanamıyorlardı. (Ha. Đş. 9, 26). Pavlus u Şam daki tecrübesini anlatarak havarilere ve cemaate sunan kişi Barnaba oldu. Pavlus bir süre Yeruşalem de kaldıktan sonra burada da Rabbi duyurmaya başladı, ancak kimi Yahudilerin öldürme girişimleri onu Tarsus a kaçmaya zorladı (Ha. Đş. 9, 30). Pavlus, Barnaba nın onu aramaya gelerek müjdenin Antakya da duyurulması için yardım istemesine kadar yaklaşık 4 yıl memleketi Tarsus ta kaldı (Ha. Đş. 11, 25). Bu andan itibaren Antakya cemaati Pavlus için temel Kilise haline geldi. Nitekim Barnaba ile birlikte ilk kez buradan misyona gidecek (Ha. Đş. 13, 2 3) ve tekrar buraya dönecektir (Ha. Đş. 14, 26 28); aynı şey ikinci yolculuğunda da gerçekleşecek (Ha. Đş. 15, , 18 22) ve üçüncü yolculuğuna da yine buradan başlayacaktır (Ha. Đş. 18, 23). Pavlus ve Barnaba Antakya da diğer uluslar arasından Hıristiyanlığa geçenlere sünneti şart koşmamışlardı, buna karşın Filistin den gelen kimi Yahudi kökenli Hıristiyanlar bunun gerekli olduğunu savunuyorlardı. Ortaya çıkan tartışma Yeruşalem Havarisel Konsili (Đ.S. yaklaşık 49) adı verilen konsili doğurdu ve bu konsilde Pavlus ve Barnaba ya hak verilerek diğer uluslar arasından Hıristiyanlığa dönenlerin Musa nın Yasa sından muaf oldukları kararı verildi (Ha. Đş. 15, 5 29). Bu karar ile ilk Hıristiyan cemaati Hıristiyanlığı Yahudiliğin en mükemmel şekli olarak algılamak yerine, onu tümüyle yeni bir hakikat olarak değerlendirme gereksiniminin bilincine vardılar. Pavlus bu sonuca kararlılıkla ulaştı. Antakya da Petrus la karşı karşıya gelmesine sebep olan müzakere de Pavlus tarafından yeni Hıristiyan kimliğini tavizlerden ve geri adımlardan korumanın bir yolu olarak algılandı (Gal. 2, 11 14). Pavlus u birçok kez ülkemiz Türkiye den Yunanistan a kadar kat etmeye iten yolculuklar Đncil yazarı Luka tarafından Habercilerin Đşleri kitabında kaydedildiler. Bu yüzden havarinin Đncil in duyurulması esnasında karşılaştığı güçlüklerin farkına varmak açısından her birinizin söz konusu kitabı eline alıp üzerinde dikkatle durmasını salık veriyorum. Bizler burada sadece Pavlus un bugün Yalvaç olarak bildiğimiz Pisidya Antakya sında ve Efes teki (Selçuk) günlerini hatırlamakla yetineceğiz. Pavlus, Perge den hareketle 47 senesinde Pisidya Antakya sına geldi (Ha. Đş. 13, 14 52). Yöredeki sinagogda Eski Ahit ten Vaftizci Yahya ya kadar Kurtuluş Tarihi nin önemli aşamalarını anlatmak suretiyle Đsa yı, Mesih ve Tanrı nın Oğlu olarak ilan etmeye kadar vardı. Bu Kurtuluş Tarihi, Pavlus un, içeriğinde tüm Mesihsel vaatlerin gerçekleştiğini gördüğü Diriliş ile onaylanıyor. Yani insanlık tarihinin temelinde tek bir güzergâh var. Tanrı dünyayı ve insanı onları kendi hallerine bırakmak için yaratmadı, bilakis Mesih te açık

4 biçimde görünen bir sevgi tasarısını takip ediyor. Mesih e inanmak demek ebedi ve tüm insanlara yönelik olan Tanrı sevgisine inanmak anlamına geliyor. Nihayetinde Havari tarafından yapılan ve kimileri tarafından hemen kabul edilen, kimilerince karşı çıkılan bu duyuru onu Antakya dan kaçmaya zorlayacaktır (Ha. Đş. 13, 50 52). Pavlus un yolculuklarının bir diğer anlamlı durağı da Efes kenti oldu. Pavlus burada kapsamlı ve zor bir müjdeleme eylemi yürüterek yaklaşık 3 sene kaldı (aşağı yukarı Đ.S ) ve bu eylem sebebiyle hem yöredeki Yahudilerle hem de diğer uluslardan olanlarla karşı karşıya geldi. Nitekim bu dönemin acılarına atıfta bulunurken Efes te canavarlarla boğuştuğundan dem vuruyor (1Ko 15, 32). Korintoslulara ikinci mektubunda ise Asya bölgesinde çektiğimiz acıdan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Gücümüzün üzerinde sıkıntıya düştük. Öylesine ki, yaşamaktan umudu kestik. Gerçekten üzerimizde ölüm yargısının olduğunu düşündük... O bizleri böylesi ölümcül bir deneyimden kurtardı. diyor (1, 8 9). Son olarak da Romalılara mektubunda, büyük olasılıkla Efes te yaşadığı bir hapishane tecrübesine atıfta bulunuyor (Rom 16, 3,7). Sevgili Kardeşler, Pavlus için, Mesih Đsa yı duyurmak, Ona olan sevgisinden doğan bir gereksinimdi. Bu da, Mesih Đsa ile tinsel yönden ama gerçek bir şekilde karşılaşan kimsenin, Mesih Đsa yı hem hayat tarzı hem de sözleri ile duyurmadan duramayacağı anlamına geliyor. Bu toprakların bir başka evladı olan Aziz Yuhanna Krisostomos un onun hakkında söylediği gibi, Pavlus u, Pavlus yapan taşıdığı sevgideydi. Gelip de bana ne dirilttiği ölülerden ne de iyileştirdiği cüzamlılardan bahset; Allah sana bunların hiçbirini sormayacak. Pavlus un taşıdığı sevgiyi elde etmeye çalış ve böylece mükemmel bir taca sahip olacaksın. (Pavlus un ihtidası III, 10). Havarinin, Đmparator Neron zamanında, Roma da Milattan Sonra yaklaşık 67 yıllarında akıttığı kan, hayatının tümünü Mesih ve kardeşleri uğruna harcamasına müteakiben ortaya çıkan olağan bir neticeden başka bir şey değildi. Nitekim ölümünden bir süre önce, Filipililere şu sözlerle hitap ediyordu: Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor, hepinizin sevincine katılıyorum. (Fil. 2,17). Türkiye de yaşayan sevgili kardeşler, bu topraklar Pavlus un doğumuna, hiç durmaksızın Mesih Đsa yı tanıtmaya çalışmasına ve karşılaştığı birçok zorluğa rağmen Mesih in tanıklığını yapmasına sahne olmuştur. Bu nedenle, Pavlus, Mesih Đsa nın tüm öğrencilerine ve özellikle bu toprakların evlatları olan bizlere bırakılan büyük bir mirastır. Söz konusu bu mirastan ötürü haklı bir şekilde gurur duyabiliriz. Fakat Onun yaşamını örnek alarak, kendi yaşam tarzımızda somut bir şekilde eylemlerle bunu ifade etmezsek, bu duygu

5 hiçbir anlam taşımaz. Bu nedenle, ilk etapta zulmeden ve daha sonra ise Đncil in müjdecisi olarak karşımıza çıkan bu azize dikkatle bakarken, Allah ın bizlerin hayatını da değişime uğratabileceğini anlıyoruz; ama yeter ki bunu özgür irademizle arzulayalım. Hıristiyan yaşamında Pavlus un hatırlattığı gerçek, bizlerin eğer Allah ın inayeti ile işbirliği içinde hareket etmiyorsak, Onun bizler için hiçbir şey yapamayacağı gerçeğidir. Bu konuda, Yuhanna Krisostomos un bizlere aktardığı şu sözler, bu gerçeği tüm derinliğiyle gözler önüne seriyor: Eğer istersek, hiçbir şey bizlere, Pavlus gibi olmamıza engel olamayacaktır. Onun böyle olması, sadece ilahi lütuf sayesinde değil, kendi kişisel çabalarının da ürünüydü. (Pavlus un ihtidası V, 2 3). Öyleyse, havari bugün Türkiye de yaşayan tüm biz Hıristiyanlar için, nasıl bir mesaj bırakıyor? Biz episkoposlar, Aziz Pavlus un yazmış olduğu mektuplar hazinesinden alınacak bazı noktaların, dini yönden azınlıkta yaşayan Hıristiyan topluluğumuz açısından çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Bizler, hem geleneksel yönüyle hem de yeni Đslamî organizasyonların belirmesiyle, Allah inancının hissedilir bir ölçüde varlığını sürdürdüğü Müslüman bir âlemin içinde yaşamaktayız. Đşte bu durum, diasporada yaşayan ilk çağ Hıristiyanlarının durumu gibi, bizleri Hıristiyan kimliğinizin bilincine daha açık bir biçimde varmaya zorluyor. Aziz Pavlus, bu kimliğimizin temel özelliğinin, Müslüman kardeşlerimiz ve diğer başka insanlarla ortak olan kabul ettiğimiz Allah inancıyla ilgili değil; Rab (1Kor 12,3) sıfatıyla hitap ettiği ve Allah ın ölüler arasından dirilttiği (Rom 10,9) Mesih Đsa ya imanla ilgili olduğunu hatırlatıyor. Hatta Kolosililere Mektubunda Havari Pavlus şöyle yazıyor: [ ] Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. (Kol 2,9). Böylece Havari, hiçbir karmaşıklığa yer vermeksizin, bu açık ifade ile Mesih Đsa aracılığı olmadan Allah ile karşılaşamayacağımızı söylüyor. Mesih Đsa, Peder ile aramızda kapı ve köprü konumundadır. Böylece, Timoteyus a birinci mektubunda Aziz Pavlus un şu sözlerini okuyabiliriz: [ ] Tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır. Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih Đsa'dır. (1.Tim. 2, 5 6) Đnsan olarak aramıza gelen, ölümü ve dirilişi ile bizlere kurtuluş kapılarına açan Allah- Đnsan Mesih Đsa yı duyurmak için Aziz Pavlus, birçok zorlukla karşı karşıya kalacağını hissediyordu. Nitekim bu güncelliğini halen koruyan, Đncil in bahsettiği, gerçek dar kapıdır. Söz konusu bu dar kapı, ne Kilise nin ahlaki kurallarıyla ne de insanlar tarafından yönetilmesinden dolayı, onun yapılarında mevcut beşeriyetin hissedilen ağırlığıyla değil, Aziz Pavlus un, Hıristiyan inancının temel ve ayrılmaz öğesi, hatta Allah ın gücünün bir ifadesi

6 olarak duyurduğu, Hıristiyan olmayanlar için saçmalık ve zayıflık gibi görünen, haçın yarattığı skandalla özdeşleşmektedir (1.Kor. 1,18). Allah ın, Mesih Đsa da aramıza gelerek çarmıh üzerinde ölüme kadar boyun eğmek suretiyle kendini bu derece alçaltması, Allah ın sözlerle ifade edilemez özü olan sevginin bir ifşası olarak yorumlanmalıdır. Bu noktadan hareketle, Özünün bu deneyüstü özelliği, felsefenin yaptığı gibi sadece Varlık felsefesi ışığında değil, eşzamanda sevgi ışığında da değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Varlığın her şeye kadirliğine sevginin her şeye kadirliğinin denk geldiğini unutmuyor muyuz? Nitekim sevgi Allah ın bir dış niteliği değil, özüdür. Bu nedenle, Aziz Pavlus un bizlere hatırlatmak istediği gerçek, bizlere yöneltilen bu sevgiye karşı insani sınırlar koymamamız gerektiği gerçeğidir. Mesih Đsa nın insan olarak aramıza gelmesi ve ölümü ile onaylanan, Hıristiyan inancının paradoksu işte bu noktadadır. Bunun yanı sıra, söz ve örnek yaşamı ile bizleri Hıristiyan kimliğimizde güçlendiren havari Pavlus, aynı zamanda diyalog insanıydı. Farklı ırk ve dini geleneklerle karşılaşmaya alışkın Pavlus, Mesih in Ruhu nun sadece Kilise de değil, Kilise den önce olduğunu ve onun dışında da çalıştığını anladı. Nitekim Atina da şunları söylüyordu: Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, göğün ve yerin Rabbi olan Tanrı, [ ] (tüm bunları) kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. (Elçilerin Đşleri 17, 26 27). Bu temel bizleri Müslüman âlemi ile diyalogumuzu sıklaştırmaya davet ediyor. Nitekim bu diyalog; beraber yaşanılan, beraber paylaşılan güncel hayatın diyalogu; entegral gelişim ve halkların özgürlüğünü amaçlayan, Hıristiyan ve Müslümanların beraber çalıştığı, işler diyalogu; karşılıklı tinsel zenginliklere katılımı amaçlayan tinsel tecrübenin diyalogu - örneğin dua ve tinsel seyir, inanç ve Allah ın veya Mutlağın yollarının arayışı ile ilgili konularda kurulan diyalog (Dinler arası Diyalogdan Sorumlu Papalık Konseyi Diyalog ve Duyuru 42)- gibi farklı şekillerde ifade edilebilir. Son olarak, birbirimizi daha iyi tanımak ve böylece karşılıklı saygı ve anlayışı arttırmak amacıyla, teolojik bilgi alışverişinin diyalogundan da bahsetmek mümkündür. Bu diyalog, inancımıza ait dini gerçekleri bir tarafa bırakmak anlamına gelmiyor. Ancak, her iki tarafın da kendi kişiliğini, kendi inanç kimliğini tümüyle muhafaza ettiği ve hiçbir nedenden dolayı, Hıristiyan olmayanlar için anlaşılması zor görünen konularda dahi asla susmadığı zaman, gerçek bir diyalogdan söz edilebilir. Antik çağın Kilise Babalarından Poitier in episkoposu Đlario nun yazdığı gibi: Dünyanın bilgeleri anlamıyorlar hatta onlara saçma görünüyor diye bazı şeyler, bizler için de mi aynı durum söz konusudur? [...] Öyleyse, dünya tarafından bir skandal olarak kabul edilen, Mesih in haçı ile övünmeyelim; inanmayanlara Allah öldü gibi görünmesin diye yaşayan Allah ın ölümünü

7 duyurmayalım. (Liber de Synodis 27,85). Yumuşatmaya kalkmadan ve aklın sınırlandırmasına yer vermeden, bu duyuruya Aziz Pavlus tüm yaşamında sadık kaldı. Hatta bu gerçek, dünya tarafından skandal ve saçmalık sayılan, Allah ın insanlara olan şaşkınlık yaratacak sevgisinin bir kanıtıydı ve böyle bir gerçek, yerini derin minnet duygularına bırakıyordu. Nitekim ne kadar çok bu gerçek Allah ın yüceliği ile bağdaşıyorsa, o kadar çok kendimizi onun karşısında mecbur hissetmemiz gerekiyor (Poitier li Đlario). Eğer bir yandan havari, Hıristiyan olmayan dünya ile ilişkilerimizde bizler için bir rehber konumunda ise, diğer yandan farklı Hıristiyan topluluklar arasında ilişkiler açısından da rehber ve birliğin temeli konumundadır. Pavlus yılını ilan ederken XV. Benedikt in de hatırlattığı gibi, Özellikle Müjde yi tüm halklar arasına götürmek için çaba harcayan halkların havarisi; bütün Hıristiyanların birlik ve uyum içinde yaşamaları için kendinden hiç bir şey esirgemedi. Halen bugün de Aziz Pavlus, sadece muhtemel direnişleri değil aynı zamanda Kilise mize bağlı olmayanların ilgisizliğini de aşarak, bakışlarımızı Mesih Đsa da odaklamaya davet ediyor. Onun kendi iman kardeşleri tarafından yaratılan zorlukları da kapsayan, Đncil i duyurmada yaşadığı zorluklara rağmen, Havari, bizlere önemli olanın Mesih Đsa nın müjdelenmesi (Filipililere 1,18) olduğunu hatırlatıyor ve aynı zamanda Hıristiyan olmayanlara karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincine de varmamız gerektiğini belirtiyor. Katolik, Ortodoks, Süryani, Ermeni, Kıldani, Protestan gibi mezheplere bağlı olmadan önce, temelde bizler Hıristiyan ız. Bizlerin tanıklık görevi, işte bu temel üzerine kuruludur. Farklılıkların güvensizlik yaratmasına ve inanç birliğimizi zedelemesine yer vermeyelim; ayrılıklarımız yüzünden, Hıristiyan olmayanların Mesih ten uzaklaşmalarına sebep vermeyelim. Tertulianus, Hıristiyanlardan bahsederken dikkatleri bazı putperestlerin hayranlıkla ifade ettikleri şu basit sözlere çekiyordu: Bakın nasıl birbirlerini seviyorlar! (Apoloji 39). Đçinde yaşadığımız, etrafımızda bulunan Müslüman âlemi, günümüzde bizlerden bahsederken, halen hakkımızda bu sözleri kullanabilirler mi? Salt, bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz (1Kor 12,13) olduğumuzun bilincini somut eylemlerle ifade ettiğimiz takdirde, o sözleri kullanabileceklerdir. Birbirinden farklı tüm yerel organizasyonlar ve tüm doktrinalteolojik ifadelerin farklılıkları yüzünden bu temelin varlığı inkâr edilemez. Zaten her Hıristiyan topluluğu, doğası gereği birlik içinde havarilerin ve peygamberlerin temeli üzerine inşa edilir ve tüm üyelerini ve gruplarını, köşe taşı ve tonozun merkezî taşı Mesih olan yapıda bir arada toplar (Ef. 2,20).

8 Sevgili kardeşler, sizlere hitaben bu yazdıklarımız, Pavlus un mektuplarından gelen öğüt ve güzellikler hazinesi karşısında çok azdır. Onun bu yazıları, tarih boyunca, Hıristiyan yaşamında her zaman teşvik edici nitelik taşımış ve böylece onların ışığında vicdan yoklaması yapmaya sürüklemiştir. Hıristiyanlık inancını, tövbe gerektirmeyen bir din olarak göstermeye çalışan tüm düşüncelere karşı, Aziz Pavlus, Hıristiyan doğulmaz, Hıristiyan olunur. gerçeğini bizlere hatırlatmaya her zaman hazırdır. Bu nedenle, Aziz Pavlus yılına hazırlanırken; sizleri kişisel olarak, onun mektuplarını okumaya, bu mektupları bağlı olduğunuz kiliselerde çalışma konusu olarak ele almaya ve kiliselerin birliği yönünde girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda, yaşadığımız bu topraklarda, Tarsus, Antakya ve Efes gibi, Aziz Pavlus u hatırlatan yerlere sahip olmanın verdiği ayrıcalıkla, hacı olarak bu yerleri ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Türkiye Katolik Kilisesi olarak tarihleri arasında Tarsus-Antakya şehirlerine Türkiye genelinde hacılık turu düzenlenecektir. Bu tür başka girişimler de gelecek aylar içinde, Ortodoks ve Protestan kardeşlerimizle birlikte sizlerin ilgisine sunulacaktır Sevgili kardeşler, kalplerimizde, ne kadar çok Aziz Pavlus a yaklaşırsak o kadar çok Mesih Đsa ya yaklaşacağımız gerçeğini besleyelim. Havarinin dirilmiş Mesih Đsa ya olan inancı, her türlü insani ümitler ötesinde beslediği ümidi, her kesimden insana hizmet için gösterdiği sevgisi, sevdiğimiz bu güzelim Türkiye topraklarında, Hıristiyan ca yaşamınızı değerlendirdiğiniz bir ölçü olarak sizlere eşlik etsin! Rab sizleri takdis etsin! + Luigi

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız Mons. Luigi Padovese nin Anadolu da Yaşayan Hıristiyanlara Mektubu 2007-2008 Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

Eğer bir tane bile [iyi iş] gösterebilseydik, tek bir günahımızı bile hatırlaması Tanrı nın o işi reddetmesi için yeterliydi. Eğer Kurtarıcımızın acı

Eğer bir tane bile [iyi iş] gösterebilseydik, tek bir günahımızı bile hatırlaması Tanrı nın o işi reddetmesi için yeterliydi. Eğer Kurtarıcımızın acı Kutsal Olmak - 3. Belçika İnanç Açıklaması 24 Kutsal Ruh un Tanrı Sözü ile birlikte çalışmasıyla doğan gerçek imanın insana yeniden doğuş verdiğine ve yeni bir yaşam sürmek üzere onu yeni bir insan yaparak

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir?

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir? Hazırlık Dönemi (Advent) Üzerine-2012 (Kutlu Doğuşa (Noel) Girerken) Baba, Oğul, Kutsal Ruh un Krallığı şimdi ve daima kutsaldır. Her sene Kutlu Doğuşa girerken benzer hazırlıklar ve heyecan ile dolarız.

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Söz Filmi İnceleme Rehberi

Söz Filmi İnceleme Rehberi Söz Filmi İnceleme Rehberi Aşağıdaki İnceleme Rehberi, DVD nin özel kitapçığındaki DVD bölümlerin ayetleri ve başlıklarına göre hazırlanmıştır. Bölüm: 1 Ayetler: 1:1-27 Tanrısal Söz o İsa nın ilk öğrencilerinden

Detaylı

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır 76 Ders 8 Kilise Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina vardır. Bunlara güzel binalar ve katedraller, alçakgönüllü misyon binaları ve sade barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve çanları vardır, bunlar

Detaylı

Tanrı dan gönderilen Adam

Tanrı dan gönderilen Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı dan gönderilen Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar. Göklerdeki Babamız, Mesih te sergilediğin üstün güce göre,

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Kutsal Ruh ve Vahiy Yaşlı Jay E. Jensen Yetmişler Başkanlığı Kutsal Ruh, Baba ve Oğul

Detaylı

Pavlus un Yetkisi ve Müjde

Pavlus un Yetkisi ve Müjde 2. DERS *Temmuz 1 7 Pavlus un Yetkisi ve Müjde Sebt Günü KONUYLA İLGILI METINLER: 2Pe 3:15, 16; Galatyalılar 1; Flp 1:1; Gal 5:12. HATIRLAMA METNI: Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı nın onayını mı

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Geçen hafta gördüğümüz gibi, Pavlus, Petrus un savunduğu ve. Sadece İmanla. Aklanma 4. DERS. Sebt Günü. *Temmuz 15 21

Geçen hafta gördüğümüz gibi, Pavlus, Petrus un savunduğu ve. Sadece İmanla. Aklanma 4. DERS. Sebt Günü. *Temmuz 15 21 4. DERS *Temmuz 15 21 Sadece İmanla Aklanma Sebt Günü KONUYLA İLGILI METINLER: Gal 2:15 21; Ef 2:12; Flp 3:9; Rom 3:10 20; Yar 15:5, 6; Rom 3:8. HATIRLAMA METNI: Mesih le birlikte çarmıha gerildim. Artık

Detaylı

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kitap herhangi bir yolla çoğaltılıp yayımlanamaz,

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

Hıristiyan inancına göre. Hıristiyan ibadetinin en önemli olanı. Bir çok dua çeşidi vardır.

Hıristiyan inancına göre. Hıristiyan ibadetinin en önemli olanı. Bir çok dua çeşidi vardır. Tüm dinsel gelenekler gibi dinsel pratikler Hıristiyan inancı içinde merkezi öneme sahip bir husustur. Hıristiyanlar Her şeyi yaratan zati bir Tanrıya inanmaktadır. Kutsal Kitaba göre Tanrı, sevgi, adalet,

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene KUTSAL AYİN Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene Efkaristiya ayini de denir. Efkarista Şükran demektir.

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Değişen Değerlerimiz. Çizim: Nat Wibberley

Değişen Değerlerimiz. Çizim: Nat Wibberley 2 Değişen Değerlerimiz Çizim: Nat Wibberley Mesih imanlısının bir imanlı olarak özel bir dünya görüşü vardır. Peki, imanlının dünya görüşü dediğiniz olgu benim günlük hayatımı nasıl değiştirecek? 1. Selanikliler

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Kimi zaman Kutsal Ruh un sadece kişisel seviyede ve imanlı bireylerin. Kilise. Kutsal Ruh ve 9. DERS SEBT GÜNÜ. *25 Şubat 3 Mart

Kimi zaman Kutsal Ruh un sadece kişisel seviyede ve imanlı bireylerin. Kilise. Kutsal Ruh ve 9. DERS SEBT GÜNÜ. *25 Şubat 3 Mart 9. DERS *25 Şubat 3 Mart Kutsal Ruh ve Kilise SEBT GÜNÜ KONUYLA İLGILI METINLER: Ef. 1:22, 23; 1Ko. 12:13; Rom. 6:3 7; Elç. 17:11; Ef. 4:5, 6; Elç. 2:4 11. HATIRLAMA METNI: Ruh un birliğini esenlik bağıyla

Detaylı

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU 43 Ders 5 İsa Mesih Yeni arkadaşım, "Evet, tabii ki İsa Mesih'e inanıyorum" dedi. "İsa Mesih, büyük bir peygamberdi, Tanrı tarafından gönderilmiş bir adamdı ve bizlere izlememiz gereken birçok öğreti verdi."

Detaylı

Mart ayının sonlarında ya da Nisan ayının ortalarında Hıristiyanlar bir bayram kutlarlar. Ülkemizde bu bayram genellikle Paskalya adıyla bilinir.

Mart ayının sonlarında ya da Nisan ayının ortalarında Hıristiyanlar bir bayram kutlarlar. Ülkemizde bu bayram genellikle Paskalya adıyla bilinir. Mart ayının sonlarında ya da Nisan ayının ortalarında Hıristiyanlar bir bayram kutlarlar. Ülkemizde bu bayram genellikle Paskalya adıyla bilinir. Ama gerçekten bu bayramda neyi kutladıklarını bilir misiniz?

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

DERS 9 RUH DÜNYASI. "...sizde olan, dünyadakinden üstündür" (l.yuhanna 4:4).

DERS 9 RUH DÜNYASI. ...sizde olan, dünyadakinden üstündür (l.yuhanna 4:4). 86 DERS 9 RUH DÜNYASI "...sizde olan, dünyadakinden üstündür" (l.yuhanna 4:4). Marina, ispiritizmacı bir medyum olduğunda gençlik çağındaydı. Kendisiyle tanıştığımda 25 yaşındaydı ve Şeytan ve kötü ruhları

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Ders 5 Kutsal Ruh Size Güç Verir

Ders 5 Kutsal Ruh Size Güç Verir 80 Ders 5 Kutsal Ruh Size Güç Verir İlk öğrencilerinkine eşit güce sahip olabilir miyiz? diye soruyorsunuz. Ben de, Evet diyorum. Evet dememin nedeni, benim de onlar gibi buna layık olmayışım ve onlar

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Açış Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Dünyanın dört

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-8

Tövbe ve Af Dileme-8 Tövbe ve Af Dileme-8 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber Beykoz Yerel Basını: "Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ" Tüm Ülkede kutlanan Öğretmenler Günü Beykoz'da da coşkuyla kutlanırken, bu özel günde öğretmenlerimiz için çeşitli etkinlikler ve ziyaretler

Detaylı

Mekke; Kabenin etrafında Öteller

Mekke; Kabenin etrafında Öteller Sevgili eşimin yaptığı 2011 Umre zıyaretinden getirdiği resimler. Sizlerle paylaşmak bizleride mutlu eder; eşime çok teşekkür ediyorum. Bu Albümde Mekke Medine ALBÜM 2 Hepinize Selam olsun...mehmet Sungur

Detaylı

Tanrı yı Tanıyor musunuz?

Tanrı yı Tanıyor musunuz? 10 Tanrı yı Tanıyor musunuz? İsa Mesih sonsuz yaşamı şöyle tanımladı: Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih i tanımalarıdır. (Yu. 17:3). Tanrı yı tanıyorum diyebilmek için Tanrı

Detaylı

Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz.

Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz. 7 Birbirinizi Deyince Çizim: Nat Wibberley Mesih imanlısı kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları özellikle birbirinizi sözünü içeren buyruklardan öğreniyoruz. Ancak bazı durumlarla

Detaylı

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ 118 DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ Hıristiyan İnanlılar olarak en büyük sorumluluğumuzun Tanrı'yı sevmek olduğunu öğrendik. Ders ll'de etüt ettiğimiz gibi, O'nun buyruklarını yerine getirmemizin nedeni,

Detaylı

ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR

ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR ARAMIZDA ÇOK FARKLAR VAR BİRLİK BULAMACI YERİNE GERÇEK BİRLİK A. GİRİŞ Başlangıçta,eşler arasındaki farklar bazen heyecanlı olabilir. Kendinde olmayan özellikleri eşinde bulunca yaşama renk katacağı olur

Detaylı

Aziz Yuhanna Kilisesi

Aziz Yuhanna Kilisesi Aziz Yuhanna Kilisesi İzmir de herkes D.O.M. kilisesi olarak bilse de asıl adı kısaca Aziz Yuhanna Kilisesi olan İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası, İzmir Latin Katolik Metropolitliği nin Katedralidir.

Detaylı

Çocuklar için barış takvimi. Turkish

Çocuklar için barış takvimi. Turkish Çocuklar için barış takvimi 2015 Turkish Ocak İsa, Kutsal ve Tanrı nın Oğlu «Korkma Meryem» dedi, «sen Tanrı nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak,

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde

Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde Dr. Felix Körner Ankara daki Katolik Kilisesi Müsaadenizle 1985 yılından başlamak istiyorum. Din eğitimcisi ve Ankara Üniversitesi

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

Vaftiz ve Kutsal Ruh ile Dolma

Vaftiz ve Kutsal Ruh ile Dolma 5. DERS *28 Ocak 3 Şubat Vaftiz ve Kutsal Ruh ile Dolma Sebt Günü KONUYLA İLGILI METINLER: Mar. 1:8; Ef. 5:18, Elç. 13:52; Luk. 11:8 10; Elç. 5:32; Gal. 5:16 26. HATIRLAMA METNI: Hırsız ancak çalıp öldürmek

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak

IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak IV. MESİH İ TAKLİT ETMEK IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar Matta 11:28 Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar!

Detaylı

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi,

Detaylı

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED

ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED ALEXANDER RUSSEL WEBB-MUHAMMED Benim araştırıcı, meraklı bir ahlâkım vardı. Her şeyin sebebini ve maksadını arıyordum. Bunlar için mantıkî cevaplar bekliyordum. Hâlbuki râhiplerin ve diğer Hıristiyan din

Detaylı

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU 25 Ders 3 İnsan Bir gün ağaçtan küçük bir çocuk oyan, ünlü bir ağaç oymacısı hakkında ünlü bir öykü vardır. Çok güzel olmuştu ve adam onun adını Pinokyo koydu. Eserinden büyük gurur duyuyordu ama oyma

Detaylı

Havari YUHANNA'NIN. 1.Mektubu

Havari YUHANNA'NIN. 1.Mektubu Havari YUHANNA'NIN.Mektubu Başlangıçtan beri var olanı, Hayat Kelâmı'nı size ilan ediyoruz. O'nu işittik, gözlerimizle gördük, seyredip ellerimizle dokunduk. 2 Çünkü Hayat Olan açıkça göründü. O'nu gördük

Detaylı

İsa ya Benzemek. Ruhsal Büyüme. 4. Oturum

İsa ya Benzemek. Ruhsal Büyüme. 4. Oturum İsa ya Benzemek Ruhsal Büyüme 4. Oturum SÜREÇ VE ÇARMIH Kırıklık, içteki Mesih in dışarıya yansıtılmasına izin verir. Yuhanna 12:24: Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün

Detaylı

HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI. İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI. İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul Ünite 1 İçin Öğrenci Raporu 129 ÖĞRENCİ RAPORU TALİMATLARI Her üniteyi çalışmayı bitirdikten

Detaylı

İNANLILAR'IN GÖĞE ALINMASI

İNANLILAR'IN GÖĞE ALINMASI 96 DERS 10 GELECEK Herkes gelecekle ilgilenir. Gelecek hakkında, insanların gelecekte neler olacağını düşündüklerini yazan, iyi, kötü birçok kitap yazılmıştır. Bilim adamları ve hükümet önderlerine, uluslarının

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

Ve biz bilinen ve Tanrı bizim için sahip olduğu sevgi iman ettik. (1. Yuhanna 4:16)

Ve biz bilinen ve Tanrı bizim için sahip olduğu sevgi iman ettik. (1. Yuhanna 4:16) Tanrı'nın Krallığı SEVGİ Krallığı Tanrı'nın varlığını ve güç yürümek için, O, size karşı değil, anlamak gerekir. Allah'ın sevdiği bir çocuk vardır. Bu bir kaza değildir. Allah, sizin için bir plan ve bir

Detaylı

Hıristiyanlık inancında Hz. İsa (a.s.) ın konumu nedir?

Hıristiyanlık inancında Hz. İsa (a.s.) ın konumu nedir? Hıristiyanlık inancında Hz. İsa (a.s.) ın konumu nedir? Hıristiyanlık sadece iddialar üzerinde kurulmuş olan bir dindir ve her iddia delile muhtaçtır. Yoksa herkes kalkıp efendim ben ilahım, benim inandığım

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

Kutsal Ruh un Kişiliği

Kutsal Ruh un Kişiliği 4. DERS *21 27 Ocak Kutsal Ruh un Kişiliği SEBT GÜNÜ KONUYLA İLGILI METINLER: Yu. 16:13, 14; Rom. 8:14 16; Rom. 15:13; Yu. 14:6; Yu. 17:17; Rom. 5:5. HATIRLAMA METNI: Ama Baba nın benim adımla göndereceği

Detaylı

3 Hedef 3 Görev BÜLTEN. 2014 Seçimleri İçin İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU FİLİSTİN MESELESİ 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

3 Hedef 3 Görev BÜLTEN. 2014 Seçimleri İçin İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU FİLİSTİN MESELESİ 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 2 de 8 de 11 de AK 8de YIL: 2012 SAYI : 166 10-17 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 10 da AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI 2014

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

7. Ders: Đsa Mesih Rabbimdir!... Rab be Ne Verebiliriz? Ama diri kurban ne demektir?..

7. Ders: Đsa Mesih Rabbimdir!... Rab be Ne Verebiliriz? Ama diri kurban ne demektir?.. 7. Ders: Đsa Mesih Rabbimdir!... Tanrı büyük bir merhamet ile günahlarımızı bağışlayıp bizi kendi çocukları ilân etmiştir. O'na karşı derin bir minnettarlık duymalıyız. Genelde insanlar kendilerine büyük

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 16:17 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık KA ZA NI MI MIZ 16:17 3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. (Yahudilik ve Hristiyanlık) 16:17 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 2. Günümüzde

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Çünkü günahìn ücreti ölüm, Allah ìn arma anì ise, Rabbimiz Mesih Isa da sonsuz yaƒamdìr. Romalìlar 6:23

Çünkü günahìn ücreti ölüm, Allah ìn arma anì ise, Rabbimiz Mesih Isa da sonsuz yaƒamdìr. Romalìlar 6:23 Romalilar 6:23 Çünkü günahìn ücreti ölüm, Allah ìn arma anì ise, Rabbimiz Mesih Isa da sonsuz yaƒamdìr. Romalìlar 6:23 ... günahìn ücreti ölüm... Aden bahçesinde Allah Adem e ƒunlarì dedi: Bahçede istedi

Detaylı

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM Bil g elik Sözü Fiziksel durumumuz bizi ruhsal yönden etkilediği için, Cennetteki Babamız bize fiziksel ve ruhsal sağlığımızı geliştirmemiz için tasarlanmış emirler verir. İsa Mesih in sevindirici haberinin

Detaylı

MESELLER Üzerine Bir İnceleme. - Kral Süleyman ın özdeyişlerinin mesajı -

MESELLER Üzerine Bir İnceleme. - Kral Süleyman ın özdeyişlerinin mesajı - MESELLER Üzerine Bir İnceleme - Kral Süleyman ın özdeyişlerinin mesajı - 23-) Bilgelik Kelam Çalışması / Vaaz Bilgelik: Olayları veya durumları, sebepleri ve sonuçları ile önceden öngörebilmek; buna göre

Detaylı

Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Say ı 11 Aral ı k 2007 1

Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Say ı 11 Aral ı k 2007 1 Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Sayı 11 Aralık 2007 1 Yeni çıkan kitabımız: Padre Pio nun Hayatı İsteme adresi: Katolik Kilisesi Mithat paşa Caddesi,5 İskenderun

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Çalışma becerileri zaman kullanımı, algılama, bilgiyi düzenleme, motive olma ve sorumluluk alma gibi geniş davranış alanı ve tutumları içerir. Okul başarısı, doğuştan sahip

Detaylı

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ 2 Kasım I GİRİŞ İLAHİSİ Mesih İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz; aynı şekilde Allah'ın İsa'ya imanla bağlı olarak göz-lerini yaşama kapamış olanları da, O'nunla birlikte yanına alacağına

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

En İyi Dostumu Tanıtıyorum

En İyi Dostumu Tanıtıyorum ? İsa 15 En İyi Dostumu Tanıtıyorum Mesih in kurtuluş mesajını nasıl öğrenip benimsediniz? Bu Müjde yi size ulaştırmak için Tanrı bazı insanları kullandı mı? Bu insanlar kimlerdi ve Müjde yi iletmek için

Detaylı

GİRİŞ ÜNİTE 10: HIRİSTİYANLIK. Hıristiyanlığa Giriş İsa-Mesih ve Öğretisi Pavlus ve Öğretisi

GİRİŞ ÜNİTE 10: HIRİSTİYANLIK. Hıristiyanlığa Giriş İsa-Mesih ve Öğretisi Pavlus ve Öğretisi ÜNİTE 10: HIRİSTİYANLIK GİRİŞ Hıristiyanlık MS.1 yüzyılda Roma İmparatorluğunun gölgesinde küçük bir Yahudi mezhebi olarak ortaya çıkmıştır. 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunun resmi dini olduktan sonra

Detaylı

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$ ilk yar'larımızın değerli dostları, çoktandır ekteki yazıyı tutuyordum, yeni gönüllülerimizin kaçırmaması gereken bir yazı... Sevgili İbrahim'i daha önceki yazılarından tanıyanlar ekteki coşkuyu çok güzel

Detaylı

PAVLUS HAKKINDA ON SORU ON CEVAP

PAVLUS HAKKINDA ON SORU ON CEVAP PAVLUS HAKKINDA ON SORU ON CEVAP Ronald D. WITHERUP Çev.: Süleyman TURAN Kültürel açıdan oldukça zengin bir yapıya sahip olan bir coğrafyada doğup, büyüyen ve dinsel ve kültürel yönden farklılığa sahip

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı