O smanlı İmparatorluğu'nda faaliyette bulunan misyonerlerin bıraktığı. t kebikeç / II Biyografi - Bibliyografya Notları YJlannda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "O smanlı İmparatorluğu'nda faaliyette bulunan misyonerlerin bıraktığı. t kebikeç / II 2001. Biyografi - Bibliyografya Notları -1- 1819-1919 YJlannda"

Transkript

1 t kebikeç / II YJlannda Osmanlı İmparatorluğu'nda Misyoner Seyyahlar Biyografi - Bibliyografya Notları -1- Frank Fokke FERWERDA O smanlı İmparatorluğu'nda faaliyette bulunan misyonerlerin bıraktığı seyahatname ve anı tarzı yayınlanmış metinlerle, büyük bir yekün oluşturan mektup ve yazışmaları, bu misyon ve misyonerler hakkında yazılan araştırma-inceleme kitapları ve biyografılerle birlikte geniş bir literatür oluşturmaktadır.imparatorluğunen ücra bölgelerine kadar giren ve özeııikle yazıya meraklı bu insanlar, ilişkileri, deneyimleri, başarıları ve gördükleri tepkiler, Osmanlı yönetimi, bölgesel siyaset, yerli adetler, topluluklar, mezhepler, tarih, ulaşım, coğrafya, mimari, basın vb hakkında verdikleri bilgilerle, kendi bakış açılarıyla 'tarih' yazdıklarıkadar, Osmanlı son dönem tarihinde dış ve iç ilişkiler açılarından gittikçe daha da önemli hale gelen giyri Müslim 'miııet'lerve faaliyetleri nedeniyle kendileri de tarih konusudurlar. Doğrudanbu nedenlerle olduğu gibi, haklarında başkaca bilgi bulmanın zor olduğu topluluk ve yerleşimler, olay ve ilişkiler hakkında verdikleri bilgiler nedeniyle dolaylı olarak daha büyük ilgiyi hak etmektedirler. Yüzyıııık bir süreye yayılan Protestan misyonerlik faaliyetlerini biyografık ve bibliyografık notlar çerçevesinde tanıtmaya çalışacak olan bu dizi, bu literatüre ve tarihe dikkat çekilmesi ve insan bilimlerinin her alanında çalışanlara kaynak araştırmalarında yardımcı olacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır. Metinlerde özel adlardan önce görülecek (x) işareti, bu kişi veya kurumların daha sonra ayrı yazı konusu olacağını göstermektedir. Yazıları dipnota boğmamak ve okunuşunu fazlaca ağırlaştırmamak için bu yöntem seçilmiştir. 345

2 ." Osmanlı İmparatorluğu'nda Seyyal,lar / Pliny Fisk FERWERDA PLINYFISK< ( ) AMERİKALI Osmanlı İmparatorluğu'nda kaldığı süre: 15/01/ /10/1825 Coşkulu ve yürekli Amerikalı misyoner Pliny Fisk, 24 haziran 1792 tarihinde, Massachusetts eyaletinijl-shelburne kasabasında, Sarah ve Ebenezer Fisk'in oğlu olarak dünyaya gelir. Sade, dini inancı güçlü bir Protestan çevresinde büyür. Yetenekleri, edebiyattan daha çok matematiğe yönelik olan Pliny, belli bir özelliği olmayan, hatta sıradan denebilecek öğrenim yaşantısını sürdürürken, 16 yaşında birdenbire "din" tutkusuna kapılır. Pliny'yi cezbeden, sadece tanrıbilimi degil, "misyon"un idealist tutumudur. Ailesinin izniyle 181 l'de orta ve lise öğrenimini yapmak üzere Vermont'taki Middlebury Koleji'ne yazılır. Olgunluk sınavını 1814'te verir başlarında da Connecticut'taki ünlü Andover Tanrıbilimi Semineri'ne girip, 1819 yılında diplomasını alır. 1818'den beri Vermont'taki Wilmington şehrinde misyoner olarak çalışmakta olan Fisk, "The Palestine Mission" kurulduğunda, ABCFM'in ' hizmetine girer. American Board ise, 23 Eylül 1818'de Pliny Fisk'i, çalışma arkadaşı Levi Parsonsla birlikte, ileride kurulacak olan Kudüs Misyonu'nda Yahudiler arasında misyonerlik yapmakla görevlendirir. Fisk, 5 Kasım 1818'de, New Jersey eyaletinin Salem kasabasındaki Tabernacle Kilisesi'nde papaz olarak kutsanır' ve yola çıkmalarından az önce, Boston'un Old South Kilisesi'nde Fisk de, Parsons da ayrı ayrı vaaz verirler. Yaazların metinleri, - ki ileride uygulanmasi öngörülen işlemler olarak okunuraynı törende, American Board yazmanıarından papazsamuel Worcester'in okudugu ABCFM'in yönergesiyle birlikte basılıp yayımlanmıştır' Törenden sonra Fisk ve Parsons 3 Kasim 1819'da, o dönemde "\'(testasia Mission" olarak anılan, ABCFM'in Batı Asya Misyonu'nun öncüleri olarak Sally Ann yelkenlisine binerler. Okyanusta 50 gün süren (!) bir yolculuktan sonra, 23 Aralık'ta Malta limanına varırlar. Adanın aldığı sıkı sağlık önlemleri yüzünden karaya çikamazlar. Buna karşın, karantina süresinde kaldıkları küçük adadaki binalardayken, ileride dostları olacak Church Mission Society'nin temsilcisi Anglikan misyoneri (X) William Jowett, London Missionary Society'nin Malta delegesi (X) Samuel Sheridan Wilson ve İngiliz Protestan misyonerlerinin yaptıkları çalışmalara hayranlık duyan Maltalı * Bu makalenin Türkçe nihai biçimini Paris'te yaşayan bir Türk dostuma borçluyum ve makaleyi Frank-Erkao'a armağan ediyorum. 1 American Board ofcommissionners for Foreign Missions. 2 "Bu vesile ile Moses Stuart adında birinin verdiği vaaıın metni elimizde bulunmaktadır: Stuart (ISIS). 3 Bkz. Woreest" (IS19) ve Parsons (IS19). 346

3 kebikeç LLL 2001 Dr. Cleardo Naudi tarafindan selamlamrlar. Ellerinde hararetli tavsiye mektuplarıyla 9 Ocak l820'de İngiliz adasından ayrılıp, 15 Ocak'ta İzmir'e varırlar. İzmir'de, İngiltere Konsolosluğu'nun ve Levant Company'nin yerel şubesinin özel "Episcopalian" papazı (X) Charles Williamson tarafindan karşılanırlar.' Williamson, Fisk ve Parson'a rehberlik etmesinin yanı sıra danışmanlık da yapacaktır. Ayrıca İzmir'deki İngiliz konsolosu Francis Peter Werrys, misyonerleri, ABD yurttaşı olduklarından dolayı,himayesine alır. İki genç papaz, vakit kaybetmeden, hemen dil öğrenmeye başlarlar; İtalyanca yanında özellikle dikkatlerini çeken çağcıl Yunanca'dır. Fisk, en kısa zamanda bir basım makinesine sahip olmanın ne denli gerekli olduğunun çok çabuk farkına varır. Mektuplarındaısrarla aracın zorunluluğundansöz eder. İki yıl sonra, basımevinin İzmir'de degil de, Malta'da işlemeye başlamasına,yunanistanözgürlük Savaşı'ndan başka bir sebep gösteremeyiz! Üst kademedeki yöneticilere, ilkin Ermeni yazısıyla Ku/sal Ki/ap olmak üzere, birçok eserin basılmasındaki önemi ısrarla anlatan yine Fisk'tir. Birkaç ay sonra Profesör Neophytos Bamba,ın (daha doğrusu V'mvas') ünlü akademisinde verdiği 4 Charles Williamson ve İzmir'in o devirdeki durumu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. Clogg (1970). 5 Konsolos F. P. Werry ( ) hakkında biyograrık bireser bulunmakıad", Werry (1861). Eseri incdeyemediğimiz için. \'((erry'nin İzmir'de kaldığı sürenin, anılarında ne ölçüde )'er aldığı hakkmda bir bilgiye sahip değiliz. \Verry İzmir'den sonra Tunus'ta konsalos olmuştur. 6 Dil bilgini ve çağcil Yunanca savunuetlsu Neophytos Vamvas, ıno'te Sakız Adası'nda doğmuştur. Tanrıbilim öğrenimini İstanbul'da yapmış. daha sonra Bükreş'te Enak voyvodası Konstantin Hançeri'nin çocuklarının öıel eğitmeni olmuştur. 1799'da voyvodanın idam edilmesinden sonra, fizik, matematik ve fdsefe öğrenimini Paris'tc: sürdürmüştür. 181l'de gdi öönüp, Sakıı Adası'nda kurduğu akademinin başına geçmiştir. 1822'de. ada Osmanlılar tarafından yakılıp yıkıldığmda. önce Hidra, sonra da öğretime devam ettiği Korfu adasıııa sığlılmıştır. i 837'de, Atina Üniversitesi kurulduğunda, felsefe profesörlüğüne atanmış, 18SS'te Atina'da ölmüştür. 347

4 ... Osmanlı İmparatorlugu'ndaSeyyahlar i Pliny Fisk FERWERDA çağcıl Yunanca derslerini izleyebilmek için, İzmir'den, neredeyse hemen karşıda denebilecek Scio/Chios/Sakız Adası'na taşınırlar.' Adada beş ay kalırlar. Fisk, profesörvamvas'ın yardımıyla İngiliz papaz Legh Richmond'un (i ) ünlü Tbe Daİrymaıı', Daııgbıer admı taşıyan kısa eserini çağcıl Yunanca'ya çevirip, bu eserin akademinin basımevinde' basılabilmesini sağlamak için çaba gösterir, ama Sakız Adası'nın başpiskoposu, Fisk'in bu girişimine karşı koyar. Fisk ve Parsons 23 Ekim 182ü'de Anadolu'ya döndüklerinde, Asya'nın İlk Yedi Kilisesi'nin vaktiyle bulunduğu yerleri görmek amacıyla,' Batı Anadolu'da hem tarihi hem dini bakımdan yararlı bir geziye çıkarlar. Bergama harabelerini açmsadıktan sonra, Kasım ayında, Neofıt Vamvas'ın tavsiye mektuplarıyla donanmış bir halde Ayvalık Akademisi'ni ziyaret ederler. ıo İzmirJe dönüşlerinde Fisk ve Parsons bir süre için ayrılmaya karar verirler. 6 Aralık 182ü'de Levi Parsons, Kudüs'e giden hacılarla dolu bir Rum gemisine biner. LO Ocak 1821'de Yafa/Hayfa'da karaya ayak basıp, 17 Şubat'ta da "Kutsal Şehir"e varır. (Mİssİoııary HemUa göre Parsons, az bir süre için de olsa, Kudüs'e yerleşmiş olan ilk protestan misyoneridir.") 8 Mayıs 1821'de İzmir'e dönmek üzere gemiye binmek için tekrar Yafa'nın yolunu tutar. Bahtmın rüzgarları aylar boyunca Parsons'u, bitkin düşene dek, K.iklad takım adaları arasında sürükler durur. Arkadaşıve meslektaşı Fisk'in yanma varması4 Aralık 1821'i bulur! İzmir'de 7 Amerikalıların Profesör Vamvas'ın yanında kaldıkları süre için bkz.: Clogg (1967). 8 İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin büyük basımevi ve Rum Kilisesi'nin himayesinde bulunan Bükreş \'e Yaş basımevleri dışında, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yalnız iki Rum basımevi çalışmaktay~ı! Birincisi Yamvas'ın yukarıda belirttiğimiz okuluna bağlı olup, ikincisi ise ileride söz konusu olacak Kidonyes/Ayvalık Akademisi'ne bağlıydı. Bu konu için bkz. Heffening (1950). 9 Samul \Vorcester yukarıda belirtilen yönergesinde Havari Yuhanna'ın Vahyi başlıklı kitabında sözünü ettiği Asya'nın İlk Yedi Kilisesi'ne yapılan ziyareti teşvik edip, bu yerlerin halen içinde bulundukları durumla ilgili bir rapor istemiştir. Sözü edilen yerler: Smyrmı/jzmir, Pergamon/ Bergama, Philadelphia/Alaşehir, Thyateira/Akhisar, Laodikeia/Eskihisar-Denizli, Ephesos/ Ayasuluk-Selçuk ve Sardes/Sart Mustafa olup, bugün bile hala çok sayıda Hıristiyan hacı özellikle İngilizce konuşanlar - hem dinı hem arkeolojik bakımdan yararlanmak amacıyla bu yerleri ziyaret etmektedirler. Bkz: Umar (1993). 10 A}'valık'taki Rum Akademisi için bkz. Clogg (1972) (londra'daki Church Mission Society arşivlerinde korunmuş bulunan, \Villiam Jowett'in 'günlük'ünden alınan tanıklık ve jzmir'deki İngiliz konsolosluk özel papazı Charles Williamson'un daha önceki bölümlerde yer almıştı - mektuplarına dayanan tanıklık).. II Ne yazık ki bu bilgi doğru değildir. Parsons'dan daha önce, 1818'de British and Foreign Bible Society'riin temsilcisi İsviçre asıııı İngiliz misyoner Christian Burckhardt - ki birkaç ay sonra Halep'te ölmüştür- sonra da, 1792 doğumlu jngiliz misyoner (x)james Connor, masrafları Church Mission Society'ye ait olmak üzere, 1817 Kasım'ında Malta'ya gelmiş ve 6 Mart 20 Nisan 1820 tarihlerinde Kudüs'te kalmışlardır. Connor hakkında Burckhardt'tan daha çok bilgiye sahibiz. Connor'un Ortadoğu'yu görüp tanımak amacıyla yaptığı gezinin bir özeti için bkz.: Jowen (1822). 348

5 .kebikeç / II 2001 kalmış olan Fisk ise, İncil'deki Sözleri yayar; arkadaşı papaz Charles Williamson'un 9 Kasım 1820'de ölmesi üzerine de, kısa bir sürede onun yerini alıp, konsolosluğun papazıolur. 1817'de Levant Company şubesine papaz olarak atanan Williamson, Hollanda, İngiltere ve Rusya konsoloslarının himayesinde olan "Smyma Bible Society"yi kurmayı başarmıştı. Richard Clogg, ynkarıda belirttiğimiz makalesinde, "İzmir İncil Cemiyeti"ne katılanların listesini vermektedir; bu listede çok yakın bir tarihte İzmir'de yaşayan Levanten ailelerin isimlerinin yer alması ilginçtir. (Papaz Williamson'un Anadolu'nun içerisinde yaptığı bir gezi dönüşünde, bu gezide tutulduğu hastalıktan kurtulamamasından sonra, adı geçen cemiyet hızla çökecektir.) 1821 yılının Mart sonunda ''Yunanistan Bağımsızlık Savaşı" patlar. Osmanlıların, daha savaşın başlangıcında, yalnız Moradaki kırımlarda binlerce kayıp vermelerinden sonra, İmparatorluktaki Rum camiasina karşı tutumları tamamen değişir. Çeşitli yerlere benzer olarak İzmir de kargaşalık içindedir. Şehirde yerleşmiş bulunan çoğu yabancıgibi, Fisk ve Parsonsun, özellikle misyonerlik faaliyeti başta olmak üzere, tüm davranışları şüphe uyandırdığından, her ikisi de tam bir hareketsizliğemahkum olur, bir iki kez de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelirler. İzmir'deki durumun bu denli gergin ve tehlikeli olmasından dolayı, konsolos Werry'nin öğütlerini dinleyip Mısır'a gitmeye karar verirler ve 9 Ocak 1822'de İskenderiye'ye hareket ederler. Önümüzdeki Paskalya Yortusu'nu Kudüste geçireceğizdiye, düşler kurarken Mısır'a varmalarının daha birinci ayı dolmadan, Levi Parsoııs aniden bulaşıcı bir hastalığa yakalanıp ateşler içinde bu dünyadan ayrılır! Aceleyle bir Rum manastm kabristanında toprağa verilir. Parsonsun mezarından eser kalmamıştır. Fisk bir kaç hafta daha İskenderiye'de kalır, İngiltere Konsolosluğu konağında ve limandaki İngiliz tayfalar arasında İncirin söz hazinesini yayar durur. Aynı zamanda yerli Klptilerle ilişki kurar. Pariste doğubilimciantoine Isaac Silvestre de Sacy'nin yanında Arapça öğrenimi yapan çalışma arkadaşı (X) Yonas King'e mektup yazıp, Parsonsun yerine geçmek üzere ABCFM'e öneride bulunması için rica eder. Mart başlarında, Nil nehri yoluyla Kahire'ye gider. Kahireden sonra niyeti, Nil'in doğu kolunu izleyerek Dimyat'a doğru çıkmak, Damiyat limanından Filistin kıyılarındaki Yafa'ya varmak için gemiye binmek, en sonunda da görevinin amacına, yani Kudüs'e ulaşmaktır. Tam o sırada, kendisi gibi Andover Tanrıbilimi Semineri mezunu misyoner (X) Daniel.Tempıein 22 Ocak 1822 tarihinde Malta adasına geldiğini öğrenir. (O Daniel Temple ki, bir basım makinesini eksiksiz olarak, parçalar halinde yanında taşımaktadır!) Parsonsu yitirmenin verdiği üzüntüyü henüz üzerinden atamamış olan Fisk birdenbire, Temple'ı beraberinde önce Mısır'a sonra da Filistin'e götürmek umuduyla Malta'ya hareket etmeğe karar 349

6 .,. ~ Osmanlı İmparatorlugu'nda SeyyalJar / Pliny Esk FERWERDA verip, 22 Nisan 1822'de adaya varır. VarmaSlyla beraber matbaa işlerinin arkad,aşı Temple'ın bütün zamanını aldığını, dolayısıyla serbest olmadığını hemen anlar. Pliny Fisk ve Daniel Temple, Fisk'in yanına gelmesi için Paris'teki Jonas King'e birer mektup daha yazarlar. mektuplarının cevabını beklerken de Misyon matbaasının dizgicisine Yunanca öğretirler! Pliny hemen bu yeni gelen basım makinesinden faydalanıp, Sakız Adası'nda Yunanca'ya çevirdiği The Dııiryl1l(lII's Dııııghıerun basılmasını teklifeder. Ne yazık ki makinede henüzyunan harflerinin dökümü bulunmamaktadır. Eserin basılabilmesi için hem Fisk'in yol arkadaşı olma iznini alan, hem de sandıklarında, Pariste daha yeni kalıba dökülmüş Yunan alfabesini getiren Jonas King'in gelmesini beklemek gerekir. ız İki genç misyoner, beraberlerinde London Jew's Society adına yolculuk eden İngiliz misyoneri (X) Joseph Wolff d~ olmak üzere 3 Ocak 1823'te Mısır'a doğru yola çıkarlar. LO Ocak'ta İskenderiye'ye, 13 Ocak'ta da filikayla Kahire'ye varırlar. Yukarı Mısır'daki arkeolojik hazineleri görmek isteğiyle yine nehir üzerinden yola koyulurlar. 17 Ocak'ta vardıkları ASyUt ve Luksor/el-Kusih'da 28 Ocak'a kadar kalıp, firavunların mabetlerini ziyaret eder, Kıpti köylerinde Arapça Kutsal Kitap dağıtırlar. Kahire'ye döndüklerinde, Kutsal Topraklar'a çöl yolundan yapacakları yolculuğun hazırlığına girişirler. 7 Nisan 1823'te Fisk, King ve Wolffyeniden yola koyulurlar. (Yanlarında götürecekleri yüzlerce İnci/, dini eserler, British and Foreign Bible Society ve London ]ew's Society'nin el duyurularını yükleyebilmek için iki deve gerekecektir! ) 19 Ocak'ta Gazze, 22 Ocak'ta da Yafa'dadırlar. Son derece yorucu ama o ölçüde de ilginç bu yolculuk sonunda "Kutsal Şehir"e, yani Kudüse ulaşırlar. Fisk, hemen ertesi sabah Merkad-i-İsa Kilisesi'ne koşar. İlk izlenimlerini anlattığı mektubun bir sureti, aşağıda belirteceğimiz Von Raumer'in yayımladığı Pıı/dsıinıı başlıklı eserinde bulunmaktadır." Daha sonraki haftalar boyunca Fisk durmadan çalışır. Şehirde bulunan HıristiyanhaCllara (ve şehrin yerli Yahudile~ine) her dilde İncil satar, vanlar verir. Ayrıca da temaslar kurar ve yöreyi de gezer! Sıcakların bastırmasına az zaman kaldığında, üç kişilik misyoner grubu, kızgın bir güneşin ortalığı kavuracağı günlerden kaçmak üzere Lübnan tepelerine sığınınayı kararlaştırırlar. 26 Haziran 12 Söz konusu 77!yga/tr Toıı Ga/aktopolılou1nun ( In-16" 108 sayfa.) bu ilk Yunanca baskısının yalnız bir tek nüshası Andover-Harvard Tanrıbilimi Fakültesiinin kitaplığında korunmaktadır! Tabi.i ki daha sonraki tarihlerde yapılan sayısız yeni baskı bulunmaktadır. Konuyla ilgili bkz. Layton (1971(a); 1971(b)); cl,ir (1969), Layıon, vd (1986) ve Gines, Erlangcn'cle profesörlük yapan bu Alman maden bilimi (!) uzmanı ( ) kendisi Doğu Ülkelerine gitmemesine rağmen Kutsal Topraklarla ilgili önemli bir çalışma bırakmıştır (Raumer (1838)). Fisk bu eserde, "Aydın kafalı, başkalarına karşı saygılı davranan, büyük bir gözlemlerne yeteneğine sahip" olarak geçmektedir. 350

7 ~\he1ikeç i II 'te Kudüs'ten ayrılıp Lydda/Lod'a, 28 Haziran'da Yafa/Tel Aviv'e, sonra Tyr/Sur ve Sidon/Sayda'ya ve 3 Temmuz'da Akko/Akka'ya uğrarlar. 7 Temmuz tarihinde King tek başına Cun'da oturan ünlü Lady Esther Stanhope'u ziyaret eder ve 10 Temmuz 1823'te Beyru!'a vamlar. Fisk ve King hemen Pliny'nin daha önce (1822 başlarında) Kahire'de tanıdığı Lübnan'ın nüfuzlu adamı Emir II Beşir Sahib'in ( ) konağının bulunduğudeyr'ül-kamer'e gidip, 16 ve 17 Temmuz'da Emir tarafından kabul edilirler. King, bu küçük kasabada yetkin bir Arapça öğretmeni bulduğundan, 22 Temmuz'da Deyr'ül Kamer'e geri dönecektir. Fisk de bu arada iç bölgelere doğru yola düzülüp Ayntura'daki eski Cizvit Kolejine vardığında, İngiliz misyoneri (X) W. B. Lewis ve kendisinden önce oraya gelmiş bulunan ve o sıralarda oldukça rahatsız olanjoseph Wolff tarafındancandan bir kabul görür. ı 774 senesinde Cizvit papazlarının (zorla!) ayrılmalarından or Til REV. PLINY FISJ{, A. j)i, L,\,TY. :\LLS510}\.\R\' TO P,\LESTI:-;r.:. BY ALVAN J10NU, PG/!'}/ (-ilm c,,1l3hpli91ml C).';r.Jı "rı &urın'rft;r, Mı. ".\w b... ı bo...~...i...t ı:-'i~/iu. ~:d r~,...,. r.~~'. nk.. ~.., h~rn r;4 I,\lt ao~ ıli~t.d.!'lu. ii,$.. Jjo!Hoıı: PUBllSılll) lif OROCKT.1l. A.~ll Ut:ı:Wnı:Iı, 1i~. 17, Wnlıi~.. tç~ ~mu. ~tw,'or"; JO:"A'II.\Z' 1.ı:..."ITl', Np. ın, ü.oıj...lj. beri bomboş duran, saygıdeğer (ve de varlıklı!) papaz (X) Lewis Way'in kiraladığı Ayntura 'Koleji binası, kendisinin daha Kudüs'ü bile ziyaret edemeden salgın bir hastalık kapıp İngiltere'yedönmesinden önce, yararlanmaları için \Vfay tarafından özellikle Protestan misyonlara bırakılmıştır. İyice yerleştikten sonra, Pliny, Aynturanın coğrafi durumundan faydalanıp, Lübnan Dağı'nın birçok manasurını görmeye gider. 24 ve 25 Temmuz 1823'te Melkit-Katolik "Mar Hanna el-suveyr" Manasiırı'na gittiğinde, en fazla ilgisini çeken bu manastırın basımevi olur!" Ağustos ayında, Antakya Melkit Katolik 14 Lübnan Dağı'ndaki en eski manastırlardan biri olup - kuruıu~ tarihi ı 150 olarak gösterilmektedir - ı 731'de ünlü 'Mizan-i Zaman', basan diyakoz Abdallah Zahcc'in ( ) çalışmalarına sahne olmuş ve basımevi 1899'a kadar faaliyc:t göstermiştir. Bkz.: Nasrallah (1949) ve Aboussouaıı (1982). Ayrıca bkz. Cheikho, ı 900: 257 vd

8 ." Osmanl, İmparatorluğu'nda SeyyalJar / Piiny Fisk FERWERDA Patriğinin yaz aylarını geçirdiği "Zuk-Mikail" Manastırı'nı, 6 Eylül 1823'te de Harisa üzerindeki Yakubi-Katolik Manastırı'nı ziyaret edip, orada özellikle Nastiiriler hakkında bilgi toplar. Bu arada Malta'dan arkadaşı olan William]owett 15 Eylül'de Beyru!'a gelir! Daha 16 Eylül akşamı Fisk müjdeyi alıp, ]owett'e hoş geldin demek üzere Lewis'le birlikte Beyru!'a inerler. Bir kaç gün sonra, ]owett Ayntura'daki arkadaşlarınm yanma yerleşir, 25 Eylül'de de ]onas King Deyr'ül Kamer'den yanlarına gelir. (Böylece: Fisk, ]owett, King, Wolff, Lewis ve onunla beraber gelen Hıristiyan olmuş Nice'li Fransız Yahudisi Ruben Coster ve devamlı Protestanlarla beraber olmasına rağmen Hıristiyanlığı kabul etmemiş olan Kudüs'lü Yahudi Abraham'l. beraber yedi kişi olurlar.) 29 Eylül'de ]owett ve Lewis Beyru!'a geçerler; Fisk ise Wolfrla beraber Ermeni Katalik Sis/Kazan Patriğinin yazlığı olan "Bzammar" manastırı'nın davetlileri olurlar. 4 Ekim'de ise, aynı zamanda bir basımevine sahip olan Maruni "Mar Antun" manastırındadırlar. Gayet tabii ki, bu firsattan yararlanıp, Baalbek harabelerini ve Lübnan Dağı'nın meşhur sedir ağaçlarını görmeden yöreden ayrılmazlar. 18 Ekim 1823'te saygıdeğer ]owett, bu kez de genç (X) Luigi Assemani'nin kaldığı Ayntura'ya döner. Pliny Fisk ]owet!'e kılavuzluk eder ve ]owett'in karşılaştıkları olaylarınıanlatan Günlük'ünün okunmasıbüyük bir zevk kaynağı olur. Anlatım biçimi yalın ama özenlidir, gözlemler kesindir, yerlerin ve görünüşlerin güzelliği karşısında ]owett duygularını açığa vurmaktadır, bu arada nükteciliğini de sezinletir." 20 Ekim'de, Beyrut şehrine ve körfezine kadar uzanan Lübnan Dağı yamaçlarının yanı sıra, dolaydaki diğer on sekiz manastırın oluşturduğugöz kamaştırıcı bir görünüme sahip "Deyr el-safi" Manastırı'ndadırlar. Ertesİ gün, «Bzommar" Ermeni Katolik manastırının davetlileri olurlar; bu arada, - ]owet!'in henüz saklamaya zaman bulamadığı itiraflarına göre manastırın ruhbanbaşı tarafından kendilerine ikram edilen çeşitli yöresel şarapların tadına fazlaca bakmışlardır! 21 Ekim'de Melkit Katalik manastırı "Mar Mikail"i ziyaret edip, 22 Ekim'de de Beyru!'a dönerler. Kudüs'e yapacakları yolculuğun hazırlıklarını tamamlayabiirnek için bir hafta Beyru!'ta kalırlar. 28 Ekim'de Fisk ve ]owett İncilleriniyüklenip yola koyulurlar. Sidon/Sayda'da mola verip, Fransa viskonsülü Chevalier Regnault ile görüştükten sonra Tyr/Siir'de kalırlar. Tarih yüklü bir toprağın üzerinde bulunduğunun bilincinde olan ]owett bizi, Karmel Dağı'na bakan Akkii.'daki Aziz Yohanna Kalesi'ni gezdirir. Bu arada, kendilerinin de kaldığı Balyos Kervansaraymda yerleşmiş olan İngilttreViskonsülü Mac Michael tarafından kabul edilirler. Ertesi gün Mac Michael'la beraber kendilerini nezaketle kabul edip, 15 Bkz. ]owett (1829). 352

9 tkebikeç / II 2001 yolculukları için gereken belgeleri sağlayacak olan, bu arada da selefi ünlü Cezzar Ahmed Paşa'nın" yaptırdığı camii göstermek isteğini ısrarla belirten Akk.'daki Osmanlı Paşasına saygılarını sunmaya giderler. 9 Kasım'da Nasira'ya, oradan da Tabariye Gölü'ne varıp, 13 Kasım'da Safed'te olurlar. Nablus'taJowett Samarilerle ilgilenir. 20 Kasım 1823'te Kudüs'e vardıklarında,pliny, şehri artık iyi bildiğinden, arkadaşına rehberlik eder. 1 Aralık Pazartesi günü, Amerikalı misyonerler (X) William Goodell ve (X) Isaac Bird'ün eşleriyle birlikte 16 Kasım 1823'te Beyruı'a geldiklerini öğrenirler; 18 Kasım'da Jonas King, 22 Aralık'ta da, 15 Kasım'da Kudüs'ten ayrılan Jowett, Amerikalı misyonerlere katılırlar. İki kez salgın hastalığa tutulan Fisk, Kudüs'te kalmaya karar verir. Goodell'lerin de, Bird'lerin de amacı, doğalolarak, Kudüs'te misyonerlik yapmaktır ama şimdilik Beyruı'a yerleşmeği yeğlerler; Goodell çiftiyle beraber kendi eşini de Beyrut'ta bırakıp,jonas King'le Kutsal Şehire giden sadece Bird olur. 2 Ocak 1824'de yola çıkıp, 21 Ocak'ta Kudüs'te Fisk'le buluşurlar. Derken Jonas King Kudüs'te kalmaktan vaz geçip, kış mevsimini geçirmek için Arapça dersi veren iyi bir öğretmen bulduğu Yafa'ya döner. Katoliklerin "İncilciler' dedikleri Protestan misyonerlerine karşı düşmanlıkları gitgide artmaktadır. Özellikle Maruniler şiddete başvurup Protestanlar tarafından basılmış olan Kutsal Kitapları Kudüs meydanındayakmaya kadar giderler. Fransa ve Avusturya konsolosları tarafından, kargaşalığa sebep oluyorlar diye Osmanlı yetkililerine ihbar edilen Fisk ve Bird, 10 Şubat 1824'de tutuklanır. Cezaevinden çıkabilmelerini sadece Yafa'daki İngiliz konsolosunun etkili müdahalesi sağlayacaktır. (Tekrar an1lnsatmak isteriz ki, Amerikalı misyonerler İngiliz Konsolosluğu'nunhimayesinde bulunmaktadırlar.) 4 Nisan 1824 tarihinde, 20 Marı'ta Beyruı'a gelmiş bulunan ve sonra da Kudüs'ü ziyaret eden "Methodist"!' İngiliz papazı (x) Charles Cook'u karşılarlar. Fisk'le Cook başbaşa verip uzun uzun gelecekteki misyonlarla ilgili "fikir teatisi"nde bulunurlar. Tasavvurlar: Ortak bir ibadet yerine ve her mezhebin ayrı odalara sahip olacağı bir Protestan Merkez 16 Bosna asıllı Cezzar Ahmed Paşa ı785'te vali olarak Şam'a atanmıştır, fakat daha emniyetli bulduğu için Akka'da oturarak görevine devam etmiştir yılında Napolean'un ordularınakarşı Akka'nın FransızlarınSaint Jean d'acre dedikleri Aziz Yohanna Kalesi'ni savunmuş ve Napokan'u büyük bir yenilgiye uğratınıştır!arapça 'deve kasabı' mccazi olarak zalim demek olan 'cezzar' lakabıy!a tanınan Ahmed Paşa, 1804 yılında Akka'da vefat etmiştir. Valiliği devrinde Akka şehrine sebiller, hamamlar, su kemerleri, çarşılar ve kendi adını taşıyan Sur ve Kayseriye harabelerinden 'toplama' malzemeyle inşa edilen görkemli bir cami yaptırmıştır. Orada gömülmüş olup, türbesi hah. hayranlık uyandırmaktadır. Bkz.: İslam Ansk., 1993: 7. C., ; Baedeker, 1906: 224 ( zevksizce inşa edilmiş büyük cami...!) ve Israel, ı 972: 201 (...Sirin Ahmed Pacha el Cezzar Camii ). Paşa'nın bir de Fransızca olarak son derece düşmanca yazılmış bir biyografisi vardır: LO,ckroy (1888). 17 Methadist: John \Vesley'in kurduğu bir Anglikan mezhebine bağlı olan. 353

10 ... Osmanlı iınpa'aıo,ju~u'ndascyyal,la, i Pliny Fisk FERWERDA Binası'nın kurulmasıdır. 13 Nisan'da Bird ve Charles Cook, yanlarına acayip bir İtalyan yerbilim uzmanı olan Giambattista Brocchi'yi 18 alarak, Ölü Deniz'e doğru bir gezi yaparlar. 16 Nisan 1824'te, (Rumiarın) Paskal ya Yortusu'nda bulunmak üzere geri dönmüş olup, dinlolmaktan daha çok bir gösteriye benzettikleri törenlere hep birlikte katılırlar. 22 Nisan 1824'te Fisk, Bird ve Cook Beyru!'a dönmek üzere yola çıkarlar. Cook'un Paris'ten tanıdığı King de 27 Nisan'da Yafa'ya gelip onlara katılır; hep beraber antik Kayseriye ve Sur örenlerinin bulunduğu yerleri bir aşağı, bir yukarı dolaşıp arkeolojik turizm yaparlar. Sayda'da bir mola verdikten sonra 4 Mayısta hep birlikte Beyru!'ta olurlar. Cook, Fisk, King, Bird'ler ve Goodell'ler bu bir çeşit "zirve toplantısı"ndan yararlanıp, Misyon'un geleceğini gözden geçirir, tasarılar ileri sürerler. Ortaklaşa hazırladıkları yazanak, ayrıca "Board"a sunulacaktır. Charles Cook ise bu dinlenme günlerinden yararlanarak notlarını yazacaktır. Misyonerlerin serüvenleri sona ermekten çok uzaktır. Daha Haziran başmda, bu kez de Şam'a yapacakları yeni bir yolculuğun hazırlıklarına girişen Pliny Fisk, Jonas King ve Charles Cook, 24 Haziran'da Deyr'ül-Kamer'e doğru yola çıkar, oradan da Lübnan Dağ silsilesini aşarak, Cook'un büyük bir heyecanla Doğu'nun en güzel şehirlerinden biri diye anlattığı Şam'a 26 Haziran 1824'te varırlar. Arapça dersi almayı düşünürler Şam'da, fakat yetenekli öğretmen bulamadıklarından Halep'e gitmeğe karar verirler. Halep şehrini alt üst eden deprem felaketini öğrenince, Charles Cook, Beyru!'a, hatta Avrupa'ya dönmeyi düşünmeğe başlar. Yorulmak bilmez Fisk ve King ise her şeye rağmen 17 Temmuz'da yola Çıkıp, 28 Temmuz'da da Halep'e varırlar. Halep'te, istedikleri düzeyde gerçekten yetenekli Arapça "müdenisleri" bulup, şehirden ayrılacakları 25 Ekim'e kadar, tam üç ay boyunca dil dersi çalışırlar. Beyrıı!'a dönüş yolu OrontoslAsi nehri kenarındaki, Türklerin Antakya dedikleri Antiocheia üzerinden geçer ve 27 Ekim'de bu şehirde mola verip.ncak 13 Kasım'd. Beyru!'a dönerler. Fisk, kış mevsiminin bir kısmmı Goodell'lerin konuğu ol.rak kah ders vererek, kah çeviri yaparak, kah d. y.zıl.r yazarak geçirir ilkbaharında Pliny Fisk ve Jonas King, 29 Mar!'tan 9 M.yıs'. kadar kalmak üzere, üçüncü kez Kudüse gider, yılında Bassano'da (Yenedik) doğan yerhilim, madenbilim ve taşııbilim lızınam Giovanni Battista Broeehi, bu bilim dallarına yönelmeden önce, hukuk ve tanrıbilimi öğrenimi yapmıştır. Brescia'da doğa bilimleri öğretim üyeliğine. sonra da İtalya Krallığı'nın maden başmiifettişiliğine getirilmiştir. t822'de Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa tarafından, başta zümrüt olmak üzere, ülkenin maden araştırmalarının başına geçmesi için Kahire'ye çağrılmıştır. Yayımlanmış birçok bilimsel yapıtı dışında, doğu ülkderi ile ilgili izlenimlerini içc:ren ve ancak 1826 yılında Hartum'daki ölümünden sonra yayımlanmış bir 'günlük' de bırakmıştır; bkz.: Brocchi (1841). Bu değerli ka}'nak kitap ne yazık ki çok nadirdir. Bkz. Hilmy, 1886: 2. C., 90 ve Tobler. 1867: 149. (Blackmer ve Atabey kataloglarında yoktur.) 354

11 t'1<ehikeç / II 2001 IS Mayıs tarihinde tekrar Beyru!'a dönerler. Fisk incelemelerine, misyonerlik çalışmalarına,lisan dersleri vermeğe devam edip, bu arada bir de Arapça sözlük yazmaya başlar. Fisk'in İngilizce dersi verdiği öğrencilerinin arasında, misyoner Bird ve Goodell'le ilk karşılaşmasını, onlardan aldığı İtalyanca derslerini, sonra da Fisk'ten aldığı İngilizce derslerini ayrıntılarıyla anlatan genç Maruni entelektüeli Assaad Khayat da bulunmaktadır." Eylül başlarında, ABCFM ile imzaladığıüç yıllık sözleşmesi sona erecek olan King, ünlü "Veda Mektubu"nu 1O kaleme alır ve az sonra kara yolundan (!) İzmir'e gitmek üzere 26 Eylül;de Beyrut'tan ayrılır. Aradan olsa olsa bir ay geçtiğinde Fisk, Goodell'lerin evinde ~niden hastalanır ve bir kaç gün içinde "ateşlere" yenik düşer. Naaşı kent duvarlarınındışında bulunan bir bahçede toprağa verilir. Mezarı halen mevcuttur. SEll)ION, TU": IJ~l'.\\{rcnl': ~Y H'H lt'''.,t,,ı;...-.""",.. r~;:..>. pç3lu!l~" 1>\. ~.,,1"~1. r..'?cm' i?[>!'>(l. ~..~ ;:,...,,'- tc ~...?,;,'".!ı'. Bugün ise, Pliny Fisk'le, Jonas King, Levi Parsons, Joseph Wolff, Eli Smith, William Goodell ve Isaac Bird, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan Misyonu'nun Yedi Öncüsü" olarak anılmaktadır. Beyrut Amerikan Üniversitesi 1902 yılında büyütüldüğünde, eklenen ve bugün hala mevcut olan yeni ve görkemli binaya Pliny Fisk Hall adı verilmiştir. İstatistiklere göre Fisk 4000'den fazla i1/ci!, 20,000'den fazla el duyurusu dağıtmıştır. Devamlı yolda olduğundan ancak birkaç ı 9 Beyrut doğumlu Maruni Assaad Khayat Protestanlarla olan ilişkilerinden çok. etkilenmiştir. Meslek hayatına İngiltere konsolosluğunda çevirmen olarak başlamış, daha sonraları üç kez Londra'da kalmış ve Sa-int George Hastanesi'nden hekimlik diploması almıştır. Tüm yaşamı boyunca gençlerin, özeııikle genç kızların daha iyi bir eğitim görmeleri için uğraş vermiştir. 1846'da İngiliz uyruğu olmuş, 1865'de ölmüştür. Bıraktığı yapıtı (Khayat, 1847) çok aranan, nadir bir eserdir (Blackmer Kataloğu 730). 20 Protestan misyoneri King tarafından kaleme alınmış ve sadece bir 'Veda Mektubu' olmaktan çok uzak bu metin Katolik Kilisesi aleyhine tam bir yergidir. Defalarca çevirisi yapılmış ve sayısız sureti çıkarılmış, Malta'da basılmış bu metinden ötürü King, Ortodoks Kilisesi'nin bile şimşeklerini üstüne çekmiştir! 355

12 ._. Osmanlı imparatorlu~u'nda Seyyahlar / Pliny Fisk FERWERDA vaaz yazacak zamanı olmuştur. Arapça sözlüğü ise - görünüşe göre - basılmamıştlr. Yaşam öyküsünü Alvan Bond'a borçluyuz. Sonraki yıııarda yazılan biyografik notların çoğu bu yapıta dayanmaktadır. Ayrıca (x) Missional)' Herald dergisinde Fisk'in mektupları, tuttuğu günlüklerden parçalar ve bugün onunla ilgili araştırma yapanlar için çok önemli tanıklıklar yer almaktadır. Öte yandan Osmanl, imparatorluğu'nda faaliyet gösteren Protestan Misyonu öncüleri, uzun yıııar boyunca birbirlerine devamlı olarak mektup yazmayı sürdürmüşlerdir. Bu mektuplar, imparatorluğun siyasi hayatıyla ilgili çeşitli konularda çok değerli bilgileri kapsamaktadır. 275 Mektubu içeren bir koleksiyon Correspondana of Amerimn Missionaries in ıbe Near Easl and Malıa, başlığı altında Dartmouth Koleji Kitaplığı'nda korunmaktadır. Yazışanlar: (x) E. J. Van Lennep, Wiııiam Goodeıı, Wiııiam GoodeııJunioc, Isaac Bird, Daniel Temple, Pliny Fisk, (x) Harold Goddard Rugg, Caroline Darligton Beııe-Goodeıı,(x) Thomas Sloane Beıı ve (x) Eli Smith. BİBLİYOGRAFYA Alvan BOND; MmlOir ofıbe Revermd Pliny Fısk, A. M_, Lale Missionary lo Palesline, Edinburgh, Waugh & Innes, 1828: In-IZ': 399 s.; Boston, Crocker & Brewster, 1828: In-8': 437 s. ve Fisk'in bir portresi. Bu eser Almancaya çevrilmiştir:pliniııs Fisk. Am Dem Engliseben Überselzt von Heller, Erlangen, Carl Heyder, 1835: hl-8': vi-473 s. ("Leben Evangelischer Heidenboten" adlı bir koleksiyonda.) A1van BOND; "Tbe Reverend Pliny Fisk': Missionary Memorial.- Or Biograpbiml and Hisloriml Skelebes ofdislingııisbedamerimn Missionaries, ed. Hamilton \Vilcox Pierson, Glasgow, Wiııiam Coııins: [1853]: In-8': 344 s. ve New York, Harper & Bros: 1853: In-8': xv-5d4 s., resimli, s 'de. Wiııiam ALLEN; Amertean Biograpbiml and Hisloriml Dietionary, Boston, Wiııiam Bueıı SPRAGUE; Annals ofıbe American Pıılpi//, , New York: Carter & Brothers: hl-8': : 9 C_ (Reprint: New York: Arnopress). Titus TOBLER; Bibliograpbia Geograpbim Palesıinae. Kriıisebe Übersiebı Gedruekıer ıınd Ungedruekıer Besebreibııııgen der Reisen im Heilige Land, Leipzig, S. Hirzel: 1867: In-8': Iv-265 s. (Reprint: Meridian Publishing Company, Amsterdam: 1964). James GARDNER; Memoirs rfcbrislian Missionaries, IVilb an Essay on ıbe Exlemion ofıbe Missionary Spiril, Londra, Robert Theobald & Edinburgh: John Johnston: 1848: In-8': xiv-384 s. Peter KAWERAU; Amerika ıınd die Orimıalisclmı Kireben, Ursprııııg ıınd Aııfang der Amerikaniscben Mission ıınler den Nalionalkireben IVeslasiem, Berlin, Walter De 356

13 kebikeç i II 2001 Gruyter & Co: 1958: In-8': xl-772 s. [Arbeiten Zur Kirchengeschichte 31]. Lucius Edwin SMITH, Heroes ajld Marı)"s of ıbe Modem MinioJlary EJlıerprise: A Reeard ofıbeir Lives aııd Labors, lııdııdijlg ajl Hislorical Review ofearlier MiniolIS, Chicago, D. B. Cooke & Co.: 1853 ve Hartford, P. Brockett: 1854: In-8': 508 S., resimli. Karl Christian Gottlieb SCHMIDT; Kıırzgefassle Lebens-Besdıreibımgen Der Merk10iirdigsıerr EvaJlgeliscberr MinioJlare, 6 C., Leipzig, Hinrichs: : In 16'. (Fisk'in hayatı: 4. C., s. 1-95'de). Theodore SALOUTSOS, "American Missionaries in Greece, ", Cbımb Hislory, N' 24, 1955, s , Los Angeles: The American Society OfChurch History: Univ. Of California: 1955: In-8'. Gerhard Heinrich Van SENDEN"; Hel Heilige LaJld, ofmededelijlgerr ııiı cene Reis Jlaar bel Ooslerr, Gedaaıı ijl de Jaarerr , ijl Gezelsdıap vali Hare KOJliJlklijke Hoogbeid, de PrillSes MariaJlne der NededaJlderr; Gorichem: Noordduin & Zoon: : 2 c., In-8'. Albert Edward THOMSON; A Cerrlllry ofjewisb MiniolIS, Chicago, Fleming H. Reveli Comp., 1962: In-8': 286 s., resimli. John ABERLY;AJl Dilliine rjmissiojls, Philadelphia, Muhlenberg: 1845: l.n-8': 306 s. George Henry SCHERER; MedilmalıMlı MissiollS, , Beyrut, The Bible Lands Union For Christian Education: [1930]: In-8': xv-81 s. Wiııiam Eıısworth STRONG; Tbe Sıoı)' ofıbeamericajl Board, Aıı Auoııııl oflbe Firsl Hııııdred Years ofıbeabcfm, Boston, The Pilgrim Press: 1910: In-8': xv-523 s s., Levha, portreler ve haritalar. TiJe Hislory ofamericmımissiolis lo ıbe HMıberr,from ıbeir Commerrcemerrl lo ıbe Preseııi Time, Worcester (Mass.), Spooner & Howland: 1840: ln 8': (sayfa numaraları düzensizdir) (Bu yoğun çalışma içinde 6 bölüm vardır: I:Joseph TRACY ( ): TiJe Hislory of ıb, AmericaJl Board OfCommini01l11ers for ForeigJl MissiollS, Compiled Cbiefly from ıbe Pııblisbed Aııd UJlpııblisbed DoCllllwıls of ıbe Board, 2: Solomon PECK ( ): Hislory ofıbemissiolls ofıbe Baplisl Gerreml COJlverrliolı, Prepared IIJlder ıbe SlıperiJllerrderrce ofrev. SolomoJl Peck, 3: Enoch MUDGE ( ): Hislory Ofne MiniolIS rj ıbe Melbodisl Episcopal Cbıırcb, by Rev. EJlocb Mııdge, 4: Wiııiam CUTTER ( ): MissiOlMry E.fforls ofıbe ProlesıaJlI Episeapal Cbıırcb ijlıbe UJliled Slates, Preparedfrom Official DOClIIIUIlfS, by William Cılt/er, 5: Enoch MACK ( ): Hislory rjlbe Freewill Baplisı Foreigıı MissioJl Sociel)ı By Rev. EIIOdı Mack, 6: Joseph TRACY ( ): Tbe Hislory ofıbe Board of ForeigJl MissiollS ofıbe Geııeral Assembly ofıbe Presbyıerimı Clmrdı iıı ıbe UJliled 21 Bu Hollandalt yazar ( ) tanrıbilirnci ve tarihçi olarak Hollanda Prensesi Marianne'nın yıllarında Kutsal Topraklar'a y.aptığı seyahate eşlik etmiştir. 357

14 o'. ~ Osmanlı İmparatorlugu'ndaSeyyahlar i Pliny Fisk FERWERDA Slales ofamerica, A1Id ofiıs Missi01lS, By ıhe Rev. joseph Traey). Henry Harris JESSUP; Fifty Three Years i1l Syria, by Henry H. H. jessup, DD., A1Id a1l 11IIroducti01l by james S. Deli/llS, New York, Fleming & Revelı: (1910]: In-8 : 2 c., 832 s levha ve porıreler. A. L. TIBAWI; Brilish bııeresı i1l Palesıiıı~ / , A Sıııdy ofreligious aııd Ed1lcaıioııal Eıııerprise, Oxford, Oxford University Press: 1961: In 8 : x-280 s. J. HAJJAR; L'Europe el les Desliııies du Proche Orienı, /8/5-1848, Paris: Bloud & Gay: 1970: Gr. In-8 : x-632 s. KAYNAKÇA Aboussouan, Camiile (1982), Le Livre el le Libaıı jusq1l'!ı 1900 (Sergi kaıaloğu), Paris: In-4 0, 408 s. Baedeker, Karl (906), PalesIilletI Syrie, Paris: Ollendorff, In-16, 430 S., 20 hariıa, 52 plan ve bir Kudüs panoraması. Brocchi, Giovanni Battisla ( ), Giomale delle Osservazi01li Fatte ııe'i Viaggi i1l Egitto, mlla Siria e mlla Nubia, Bassano, A. Roberli, 5 cilt (I, xiv-390 s., ii 540 s, III 576 s. (Suriye ve Filisıin bölgelerini içeren), IV 287 S., V 775 s + 20 s. aıias. Cheiko, L. (1900), "L'Hisloire de l'imprimerie en OPrienl", AI Machrik, Beyruı. Clair, Colin (1969), The Spread ofprilıli1lg; ıhe Easlmı Hemispher~ Malıa, Amsler~am: Van Gendı & Co., In-4 0, 36 s. Clogg, Richard (1967), "Ho Parsons kai ho Fisk slo Scholeion les Chiou lo 1820", Ho Era1listes, N 5, In-8, s Clogg, Richard (1970), ''The Foundaıion of ıhe Smyrna Bible asociety, 1819", Mikrasiaıika Chr01lika, N 14, Aıina, In-4, s Clogg, Richard (1972), Twp Accounls of ıhe Academy of Ayvalık (Kydonia) in ", Revue des Eıudes Sud-EsI Europiem"" N 10, s Gines, Demelrios S. & Mexas, Valerios G. (1939): Hellenike Vivliografia, Cilı I, , Aıina: In-4. (W 1384). (Les) Guides BlellS: Israel, Paris: Hacheııe, In Heffening, W. (1951), "Über Buch-und Druckwesen in der AlIen Türkei, ein Berichı des Preussischen Gesandlen zu Konsıanlinope1 aus dem Jahre 1819", Zeiıschrift der Dmlselwı Morgenliiııdiselım Gesellschajt, N 100, 1950, Weisbaden: s (Prens) Hilmi İbrahim (Efendi) (1886), 771t Literalure ofegypl anfıhe Soıidaııjrom ıhe Ear/iesl Times lo ıhe Year 1885 iııcillsive, Londra: Trubner & Co., In-4, 2 cilı. Joweıı, William (1826), Chrisliaıı Researcı", ;'1 Syria a1ld ıhe Holy Laııd iıı 1823 a1ld 1824, i1l Furıhera1l" ofıhe Objects ofıhe Church Missi01lary Society, Londra: See1ey & Haıchard, Inb 8, VIII-515 s., 3 levha, 1 portre ve hariıalar. Bu eserin eki: Visiıof 358

15 .kebikcç / II ' 2001 ıhe Rf:1Jerendjames Co/ıııor iıı 1819 aııd 1820 lo Caııdia, Rhodes, Cyprus aııd Vario", ParIs ofsyriaaııd Palesliııe. Khayat, Assaad Y. (1877),A Voieefrom Lebaııoıı, wiıh ıhe Life aııd Tmvds of AssallSd Y. Khayaı, Londra: Madeen & Cop., hı-8', viii-436 s., 'I portre. Layton, Euro (1971a), "The Greek Press at Malta of the ABCFM, ", Ho Emııisles, N 9, s Layton, Euro (1971b), "The Modern Greek Collection in the Harvard College Library", The Harvard Libmry BilIIeıili, N' 19, s Layton, Euro; Haikaterini Koumarianou ve Loukia Droulia (i986), To Hel/eniko Biblio, , Atina: The National Bank ofgreece,!ıı-fol' (Malta Protestan yayınları ile ilgili sayfalar 297,2-298,1.). Lockroy, Edouard (1888), Ahmed le Boııeher, la Syeria el regyple aıı xviiie Silele, Paris: Ollendorff, ın-8, 295 s.. Nasrallah, J. (1949), L'lmprimerie aıı Libaıı, Beycut: In-4', 160 s. Parsons, Levi, The Derdietioıı aııd Reslaıımıioıı ofıhe jews, bkz. Worcester. Raumer, Karl von (1838), Palesliııa, ıııiı eimm Plaıı Voıı jerusalem eimer Karle des Umgegend Voıı SiCımlı ııııd dem Grlıııdriss der Kirche des Heiligen Gmbes, Leipzig: Brockhaus,!ıı-8', 488 s. (diğer baskılar 1850, 1860). Stuart, Moses (1818), A Senııoıı Preaehed iıı ıhe Taberııacle Chııreh, Saleııı, Nov,ıııber 51h, 1818, al ıhe Ordoııalioıı oflhe Rf:1Jereııd Messrs Pliııy Fisk, Levi Spaııldiııg. Miroıı WillSlow, aııd Hemy Woodward LLS Missioııaries lo ıbe Uııcvaııgelised NaliollS, Andover: Flag & Gould, ın-8', 44 s. Tabler, Titus (1867), Bibliogmpbia Geogmpbiea Palesliııae, Leipzig: S. Hirze), In-8', iv-265 s. Türkiye Diyanet Vakfı (1993), İslam AllSikiopedisi, İstanbul: In-Fal'. Umar, Bilge (1993), Tiirkiye'deki Taribsel Adlar, İstanbul: Inkilap Kitabevi, In-8\ 865 s. Werry, F. P. (1861), Persoııal Meıııoirs aııd Lellers off. P Werry, Esq. AllaeM lo ıhe Brilish Embassies al Sı. Pelersb/ııg aııd Vimııa iıı , ediıed by his Daııghler, E. F. Werry, Londra: C. J. Skeet, In-8', 198 s. Worcester, Samuel (1819), The Hol;' Lmlt!, aıı illteresliııg Fidd ofmissioııaryeıııerprise. A Serıııoıı Preaehed iıı ıhe Old Soıııh CIJ/{reh, Bosloıı, Sabbaıh Eveniııg. Oelober 311h, 1819, jıısı before ıhe depa/lııre oflbe Palesıim Missioıı, ve Parsons Levi, Tbe Derdietioıı aııd Resımııalioıı oflbejcws, ve Iıısırueıioıısfrom ıbe Prumıial Comıııille oflbeabcfm lo ıb, Rf:1Jereııd Lf:1Ji ParsollS m/d ıbe Rf:1Jereııd Pliııy Fisk, Missioııaries Desigııaı,d for Palesıiıı~ Ddivered iıı ıhe Old Soıııh Cbııreb Bosloıı, Sabbaıh Eveniııg Oelober 3/tb, J819, Bostan: Crocker & Brewster, i n-8', toplam 52 s. 359

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Ekim 2017 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi nde bulunan, Haldun Özen tarafından bir araya getirilen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu na

Detaylı

Lübnan - Beyrut BEYRUT. www.gazella.com 0212 233 15 98

Lübnan - Beyrut BEYRUT. www.gazella.com 0212 233 15 98 Lübnan - Beyrut BEYRUT Lübnan - Beyrut Gökyüzünün kapladığı o esrarengiz örtünün altında kimbilir ne hikâyeler yatıyordur diye düşünürken, diğer yandan bu kadar farklı kültürü barındıran, şık vitrinleri,

Detaylı

BAKIŞ PORTRE FOTOĞRAFININ DEĞİŞEN YÜZÜ BANK OF AMERICA KOLEKSİYONUNDAN 3 EKİM 2012-20 OCAK 2013 SORULAR:

BAKIŞ PORTRE FOTOĞRAFININ DEĞİŞEN YÜZÜ BANK OF AMERICA KOLEKSİYONUNDAN 3 EKİM 2012-20 OCAK 2013 SORULAR: PORTRE FOTOĞRAFININ DEĞİŞEN YÜZÜ 3 EKİM 2012-20 OCAK 2013 6 5 9 4 2 7 3 1 8 SORULAR: 1- Fotoğrafta kaç çocuk var? 2- Çocuklardan kaç tanesi sana doğru bakıyor? 3- Kız çocuğu elinde ne tutuyor? 4- Fotoğrafçı

Detaylı

CEHENNEM KAYIKÇISI Daha önceden dünyanın ilk kilisesi St. Piyer i bir çok kez görmüştüm. Burada her 29 Haziran tarihinde ayin yapıldığını, bu tarihte buraya gelen hıristiyanların hacı olduğunu biliyordum.

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2004. "Hollanda'da Eğitim" Eğitişim Dergisi. Sayı: 7. (Temmuz 2004). Yönetsel yapı

Kaynak: Çınar, İkram. 2004. Hollanda'da Eğitim Eğitişim Dergisi. Sayı: 7. (Temmuz 2004). Yönetsel yapı Kaynak: Çınar, İkram. 2004. "Hollanda'da Eğitim" Eğitişim Dergisi. Sayı: 7. (Temmuz 2004). Yönetsel yapı Hollanda da okulların yönetim ve finansmanı çoğunlukla yerel yönetimlere (belediye) ilgilenir. Bununla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ABİDİN DİNO 1913-1993

ABİDİN DİNO 1913-1993 ABİDİN DİNO 1913-1993 Abidin Dino 23 Mart 1913,İstanbul`da doğdu. Ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. 1933 yılında

Detaylı

ABCFM (AMERİKAN BOARD) ARŞİVLERİ NİN OSMANLI- AMERİKAN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Özgür YILDIZ

ABCFM (AMERİKAN BOARD) ARŞİVLERİ NİN OSMANLI- AMERİKAN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Özgür YILDIZ Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Eylül 2016 September 2016 Yıl 9, Sayı XXVII, ss. 519-541. Year 9, Issue XXVII, pp. 519-541. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh893 ABCFM (AMERİKAN

Detaylı

PULLMANTUR MONARCH İLE BALTIK BAŞKENTLERİ BERLİN

PULLMANTUR MONARCH İLE BALTIK BAŞKENTLERİ BERLİN PULLMANTUR MONARCH İLE BALTIK BAŞKENTLERİ BERLİN EKSTRA TUR PAKETİ 1 - STOCKHOLM ŞEHİR TURU Tur süresi: 4 saat 60 Limandan ayrılıp Stockholm u gezmek üzere yola çıkacağız. Otobüsle Fjallgatan a gidip güzel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

ULUSLARARASI FOUNDATION PROGRAMLARI. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinde yolculuğunuza başlayın

ULUSLARARASI FOUNDATION PROGRAMLARI. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinde yolculuğunuza başlayın ULUSLARARASI FOUNDATION PROGRAMLARI Dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinde yolculuğunuza başlayın ULUSLARARASI KING S FOUNDATION PROGRAMLARI Foundation öğrencilerimize, King's tarafından sunulan

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

PULLMANTUR ZENITH İLE GLORİA

PULLMANTUR ZENITH İLE GLORİA 1 FLORANSA & PİSA PULLMANTUR ZENITH İLE GLORİA EKSTRA TUR PAKETİ Tur süresi: 9 saat 90 Bu gezimizde İtalya nın en ünlü iki kenti Floransa ve Pisa yı rehberlerimiz eşliğinde keşfedeceğiz. İlk durağımız

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

1851-1915 YILLARI ARASINDA SİVAS TA AMERİKAN MİSYONER FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ. Özgür YILDIZ

1851-1915 YILLARI ARASINDA SİVAS TA AMERİKAN MİSYONER FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ. Özgür YILDIZ Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss. 417-435. Year 9, Issue XXV, pp. 417-435. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh794 1851-1915 YILLARI

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ EXPERT ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF TURKEY (15.10.1909 İnegöl -06.11.1987 istanbul) Meslek çalışmalarımızda siz ve eserleriniz

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden Emirgan'da yer almaktadır.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden Emirgan'da yer almaktadır. Müze Tarihi Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden Emirgan'da yer almaktadır. Müzenin ana binası olan villa, 1927 yılında Mısır Hidiv ailesinden Prens

Detaylı

ĠSTANBUL DA BIR CEMAATIN DOĞUġU: WILLIAM GOODELL VE AMERIKAN PROTESTAN MISYONU

ĠSTANBUL DA BIR CEMAATIN DOĞUġU: WILLIAM GOODELL VE AMERIKAN PROTESTAN MISYONU ĠSTANBUL DA BIR CEMAATIN DOĞUġU: WILLIAM GOODELL VE AMERIKAN PROTESTAN MISYONU Cemal YETKĠNER Özet Amerikalı Protestan misyonerler 1830 ların başlarında kurdukları İstanbul Misyonu (Konstantiniyye Misyonu)

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

1820-1950 YILLARI ARASINDA SURİYE VE LÜBNAN DA PROTESTAN MİSYONERLERİN KADINLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ

1820-1950 YILLARI ARASINDA SURİYE VE LÜBNAN DA PROTESTAN MİSYONERLERİN KADINLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 15:2 (2010), SS.167-187 1820-1950 YILLARI ARASINDA SURİYE VE LÜBNAN DA PROTESTAN MİSYONERLERİN KADINLARA YÖNELİK FAALİYETLERİ American Protestant Missionaries Women Orientated

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK

PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK 1 - VALETTA PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK EKSTRA TUR PAKETİ Tur süresi: 4 saat 55 Varışımız takiben otobüslerimize biniyoruz ve Valetta turumuza başlıyoruz. İlk durağımız Barakka Bahçeleri, burada

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ

AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ MEHMET BİLDİRİCİ 1661 17-08-2013 AYDIN SULTANHİSAR NYSA GEZİSİ 08 Ağustos son antik kent gezisi Nysa kentine idi. Nysa kenti

Detaylı

PAYLAŞMAK CÖMERTLİKTİR

PAYLAŞMAK CÖMERTLİKTİR PAYLAŞMAK CÖMERTLİKTİR Okulumuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından 17 Mayıs 2016 Salı günü öğrencilerimizin katılım ve destekleriyle okul bahçemizde yardıma ihtiyaç duyan aileler yararına

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ

BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ Benim Antalya ya ilk gezim 1962 yılı Şubat tatilinde henüz İstanbul Teknik Üniversitesi nde öğrenci iken oldu. Tatbiki Mekanik Kolu ndan arkadaşlarımız, hocamız Sacit

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve İsrail - Ürdün Turu Büyük manzaraları görmek için plan yapın, ancak, sokaklarda dolaşmak ve böylesine eski ve kutsal bir yerin gündelik hayatına kendinizi kaptırmak için biraz zaman ayırın. Tarih : 12-09-2016-16-09-2016

Detaylı

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu Kralın Yeni Giysisi Hans Christian Andersen (2 Nisan 1805-4 Ağustos 1875). Dünyaca ünlü Danimarkalı eşsiz masal ustası. Ayrıca oyun, roman, şiir, gezi kitabı ve biyografi de yazmıştır. Bir ayakkabıcının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT203 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

YÜRÜYÜŞ VE TEKNE TURLARI

YÜRÜYÜŞ VE TEKNE TURLARI YÜRÜYÜŞ VE TEKNE TURLARI BİZ KİMİZ? Antonina Turizm, 1997 yılından bu yana tam 15 yıldır turizmin hizmetinde olan bir tur operatörüdür. Gerek İstanbul da ve gerekse yurtiçi ve yurtdşında tur organizasyonlarımız

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

İzmit te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri

İzmit te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri İzmit te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri American Missionary Activities in İzmit (Nicomedia) Özet Özgür Yıldız* Bu çalışmada, Amerikan misyonerlerinin İzmit te yapmış oldukları misyonerlik faaliyetlerine

Detaylı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Aytunç Altındal * İstanbul da mukim Fener Rum Kilisesi, gerçekte, Lozan Antlaşması nın Sözlü mutabakat çerçevesi bölümünde yer alan Özel İzin nedeniyle sadece

Detaylı

Dünya Mirası Gezginleri Derneği ile 9 UNESCO Dünya Mirası nın ve 10 Adayının görüleceği. İsrail Turu. 10 Kasım 2014 17 Kasım 2014

Dünya Mirası Gezginleri Derneği ile 9 UNESCO Dünya Mirası nın ve 10 Adayının görüleceği. İsrail Turu. 10 Kasım 2014 17 Kasım 2014 Dünya Mirası Gezginleri Derneği ile 9 UNESCO Dünya Mirası nın ve 10 Adayının görüleceği İsrail Turu 10 Kasım 2014 17 Kasım 2014 1 9 Kasım 2014 Pazar günü saat 23:00 te Atatürk Havaalanında buluşuyoruz.

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Kars Fethiye Camii önünde

Kars Fethiye Camii önünde 27 HAZİRAN 2010 PAZAR Yusufeli nden ayrıldık, hava kararmadan KARS a girdik. Ben Kars a ilk defa geliyordum. Önce Kale mahallesine gittik. Kars Kalesi ni uzaktan gördük. Bayrak dalgalanıyor. Kale Mahallesi

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 5 TOPLANTI YERİ : Chaumont-FRANSA TOPLANTI TARİHİ

Detaylı

Dünya Mirası Gezginleri Derneği ile 9 UNESCO Dünya Mirası nın ve 10 Adayının görüleceği. İsrail Turu. 2 Kasım 2014 9 Kasım 2014

Dünya Mirası Gezginleri Derneği ile 9 UNESCO Dünya Mirası nın ve 10 Adayının görüleceği. İsrail Turu. 2 Kasım 2014 9 Kasım 2014 Dünya Mirası Gezginleri Derneği ile 9 UNESCO Dünya Mirası nın ve 10 Adayının görüleceği İsrail Turu 2 Kasım 2014 9 Kasım 2014 1 1. Gün: 2 Kasım 2014 Pazar İstanbul Tel Aviv Beer Sheba Eilat Kızıl deniz

Detaylı

YAZ OKULU BULGARIA RUSSIA Kirklareli Edirne Bartin Sinop Kastamonu

YAZ OKULU BULGARIA RUSSIA Kirklareli Edirne Bartin Sinop Kastamonu YAZ OKULU YAZ OKULU ULGARIA Kirklareli Sinop RUS İZMİR DALAMAN HAVALİMANI FETHİYE ANTALYA ANTALYA HAVALİMANI Eskisehir Ankara Kirsehir Nevsehir Nigde Mersin CYPRUS Yozgat TURKEY Adana TÜRKİYE Kayseri Kahramanmaras

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır?

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır? Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar ile aşındırılarak bugünkü halini alan Kapadokya, adeta bir görsel şölen yeridir. Bu bölgede etkileyici yeryüzü şekilleri kadar

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

SAFFET EMRE TONGUÇ İLE NORMANDİYA SAHİLLERİ Ekim 2017

SAFFET EMRE TONGUÇ İLE NORMANDİYA SAHİLLERİ Ekim 2017 SAFFET EMRE TONGUÇ İLE NORMANDİYA SAHİLLERİ 12 15 Ekim 2017 Normandiya Sahilleri, Fransa nın tarihine kattığı önemin yanı sıra bir birinden renkli ve süslü kasabaları ile sizi kendisine hayran bırakacak.

Detaylı

UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ)

UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ) UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ) LOKASYON Londra merkezde, Thames Nehri kenarındaki University of East London kampüsünde ayrıca bir

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dünya Tarihi I IR101 Güz 3 0 0 3 7,5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik.

İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik. Şebnem GÜZELOĞLU 21302293 TURK 102-25 İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik. Dünya üzerindeki insanların hepsine Yapmayı en çok istediğin şey nedir? diye sorsak, muhtemelen çoğundan alacağımız

Detaylı

KAYSERİ AMERİKAN HASTANESİ (1887-1967) ÖZET. Cesarea American Hospital (1887-1967) ABSTRACT

KAYSERİ AMERİKAN HASTANESİ (1887-1967) ÖZET. Cesarea American Hospital (1887-1967) ABSTRACT Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Güz 2010 Sayı 25 KAYSERİ AMERİKAN HASTANESİ (1887-1967) Özgür YILDIZ ÖZET Bu çalışmada Kayseri Amerikan Hastanesinin kuruluşu, hastanede yapılan faaliyetler,

Detaylı

SIRADIŞI FRANSIZ ŞATOLARI

SIRADIŞI FRANSIZ ŞATOLARI SIRADIŞI FRANSIZ ŞATOLARI 25 Mayıs 2017 itibariyle Her Perşembe / 3 Gece 4 Gün Loire, Fransa nın gözbebeği Şatoları, tarihsel dokusu ve şaraplarıyla ünlü bölgesi. Zamanın Rönesans döneminde donup kaldığı,

Detaylı

-AKADEMİK PROGRAMLAR-

-AKADEMİK PROGRAMLAR- VARNA İŞLETME ÜNİVERSİTESİ (VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT VUM ) Varna İşletme Üniversitesi, Bulgaristan ın Varna, Dobrich ve Sofya şehirlerinde kampüsleri olan bir yüksek öğrenim kurumudur. 1996 yılında

Detaylı

Fransa ile İspanya sınırı boyunca uzanan Pirene Sıra dağlarının, Fransa sınırları içerisindeki kasabalarında doğa ve tarih ile iç içe bir gezi

Fransa ile İspanya sınırı boyunca uzanan Pirene Sıra dağlarının, Fransa sınırları içerisindeki kasabalarında doğa ve tarih ile iç içe bir gezi Fransa'da Pirene Kasabaları Fransa ile İspanya sınırı boyunca uzanan Pirene Sıra dağlarının, Fransa sınırları içerisindeki kasabalarında doğa ve tarih ile iç içe bir gezi Tarih : 11-09-2016-15-09-2016

Detaylı

Ebeveyn Rehberinize Hoş Geldiniz

Ebeveyn Rehberinize Hoş Geldiniz Ebeveyn Rehberinize Hoş Geldiniz Çocuğunuzun başka bir ülkede üniversiteye gitmesine karar vermek büyük bir karardır. Çocuğunuzun iyi bir eği;m alacağını, köklü bir üniversitede öğrenim göreceğini ve güvende

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Boğaziçi Kampüsünde Bir Ömür: Eveline Thomson Scott

Boğaziçi Kampüsünde Bir Ömür: Eveline Thomson Scott Ağustos 2017 Boğaziçi Kampüsünde Bir Ömür: Eveline Thomson Scott Eveline T. Scott (1889-1976), otobiyografisine şu sözlerle başlar: 1889 yılında, İstanbul'da Boğaz civarlarında bir semt olan Rumelihisarı'nda

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır?

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır? Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar ile aşındırılarak bugünkü halini alan Kapadokya, adeta bir görsel şölen yeridir. Bu bölgede etkileyici yeryüzü şekilleri kadar

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum.

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum. Türkiye deki en büyük emek israflarından birisi İngilizce öğreniminde gerçekleşiyor. Çevremde çok insan biliyorum, yıllarca İngilizce öğrenmek için vakit harcamış, ama hep yanlış yerlerde harcamış. Bu

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

Osmanlı İmparatorluğu nda faaliyet gösteren misyoner teşkilatlar imparatorluk

Osmanlı İmparatorluğu nda faaliyet gösteren misyoner teşkilatlar imparatorluk MİSYONERLERİN OSMANLI BULGARLARI HAKKINDAKİ YAZILARINDAN ÖRNEKLER Mehmet Ali Doğan* Osmanlı İmparatorluğu nda faaliyet gösteren misyoner teşkilatlar imparatorluk sınırları içerisindeki topluluklar arasında

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

Doğukan Türkekul Akgün TURK 102-1. Seda Uyanık. Tarih: 25.09.2014. Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım. Budapeşte Gezi Notlarım

Doğukan Türkekul Akgün TURK 102-1. Seda Uyanık. Tarih: 25.09.2014. Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım. Budapeşte Gezi Notlarım Doğukan Türkekul Akgün 21302032 TURK 102-1 Seda Uyanık Tarih: 25.09.2014 Başlık: Budapeşte Gezi Notlarım Budapeşte Gezi Notlarım Lise yıllarımdan beri arkadaşımla her yaz beraber tatile gitme planı yapar

Detaylı