O smanlı İmparatorluğu'nda faaliyette bulunan misyonerlerin bıraktığı. t kebikeç / II Biyografi - Bibliyografya Notları YJlannda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "O smanlı İmparatorluğu'nda faaliyette bulunan misyonerlerin bıraktığı. t kebikeç / II 2001. Biyografi - Bibliyografya Notları -1- 1819-1919 YJlannda"

Transkript

1 t kebikeç / II YJlannda Osmanlı İmparatorluğu'nda Misyoner Seyyahlar Biyografi - Bibliyografya Notları -1- Frank Fokke FERWERDA O smanlı İmparatorluğu'nda faaliyette bulunan misyonerlerin bıraktığı seyahatname ve anı tarzı yayınlanmış metinlerle, büyük bir yekün oluşturan mektup ve yazışmaları, bu misyon ve misyonerler hakkında yazılan araştırma-inceleme kitapları ve biyografılerle birlikte geniş bir literatür oluşturmaktadır.imparatorluğunen ücra bölgelerine kadar giren ve özeııikle yazıya meraklı bu insanlar, ilişkileri, deneyimleri, başarıları ve gördükleri tepkiler, Osmanlı yönetimi, bölgesel siyaset, yerli adetler, topluluklar, mezhepler, tarih, ulaşım, coğrafya, mimari, basın vb hakkında verdikleri bilgilerle, kendi bakış açılarıyla 'tarih' yazdıklarıkadar, Osmanlı son dönem tarihinde dış ve iç ilişkiler açılarından gittikçe daha da önemli hale gelen giyri Müslim 'miııet'lerve faaliyetleri nedeniyle kendileri de tarih konusudurlar. Doğrudanbu nedenlerle olduğu gibi, haklarında başkaca bilgi bulmanın zor olduğu topluluk ve yerleşimler, olay ve ilişkiler hakkında verdikleri bilgiler nedeniyle dolaylı olarak daha büyük ilgiyi hak etmektedirler. Yüzyıııık bir süreye yayılan Protestan misyonerlik faaliyetlerini biyografık ve bibliyografık notlar çerçevesinde tanıtmaya çalışacak olan bu dizi, bu literatüre ve tarihe dikkat çekilmesi ve insan bilimlerinin her alanında çalışanlara kaynak araştırmalarında yardımcı olacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır. Metinlerde özel adlardan önce görülecek (x) işareti, bu kişi veya kurumların daha sonra ayrı yazı konusu olacağını göstermektedir. Yazıları dipnota boğmamak ve okunuşunu fazlaca ağırlaştırmamak için bu yöntem seçilmiştir. 345

2 ." Osmanlı İmparatorluğu'nda Seyyal,lar / Pliny Fisk FERWERDA PLINYFISK< ( ) AMERİKALI Osmanlı İmparatorluğu'nda kaldığı süre: 15/01/ /10/1825 Coşkulu ve yürekli Amerikalı misyoner Pliny Fisk, 24 haziran 1792 tarihinde, Massachusetts eyaletinijl-shelburne kasabasında, Sarah ve Ebenezer Fisk'in oğlu olarak dünyaya gelir. Sade, dini inancı güçlü bir Protestan çevresinde büyür. Yetenekleri, edebiyattan daha çok matematiğe yönelik olan Pliny, belli bir özelliği olmayan, hatta sıradan denebilecek öğrenim yaşantısını sürdürürken, 16 yaşında birdenbire "din" tutkusuna kapılır. Pliny'yi cezbeden, sadece tanrıbilimi degil, "misyon"un idealist tutumudur. Ailesinin izniyle 181 l'de orta ve lise öğrenimini yapmak üzere Vermont'taki Middlebury Koleji'ne yazılır. Olgunluk sınavını 1814'te verir başlarında da Connecticut'taki ünlü Andover Tanrıbilimi Semineri'ne girip, 1819 yılında diplomasını alır. 1818'den beri Vermont'taki Wilmington şehrinde misyoner olarak çalışmakta olan Fisk, "The Palestine Mission" kurulduğunda, ABCFM'in ' hizmetine girer. American Board ise, 23 Eylül 1818'de Pliny Fisk'i, çalışma arkadaşı Levi Parsonsla birlikte, ileride kurulacak olan Kudüs Misyonu'nda Yahudiler arasında misyonerlik yapmakla görevlendirir. Fisk, 5 Kasım 1818'de, New Jersey eyaletinin Salem kasabasındaki Tabernacle Kilisesi'nde papaz olarak kutsanır' ve yola çıkmalarından az önce, Boston'un Old South Kilisesi'nde Fisk de, Parsons da ayrı ayrı vaaz verirler. Yaazların metinleri, - ki ileride uygulanmasi öngörülen işlemler olarak okunuraynı törende, American Board yazmanıarından papazsamuel Worcester'in okudugu ABCFM'in yönergesiyle birlikte basılıp yayımlanmıştır' Törenden sonra Fisk ve Parsons 3 Kasim 1819'da, o dönemde "\'(testasia Mission" olarak anılan, ABCFM'in Batı Asya Misyonu'nun öncüleri olarak Sally Ann yelkenlisine binerler. Okyanusta 50 gün süren (!) bir yolculuktan sonra, 23 Aralık'ta Malta limanına varırlar. Adanın aldığı sıkı sağlık önlemleri yüzünden karaya çikamazlar. Buna karşın, karantina süresinde kaldıkları küçük adadaki binalardayken, ileride dostları olacak Church Mission Society'nin temsilcisi Anglikan misyoneri (X) William Jowett, London Missionary Society'nin Malta delegesi (X) Samuel Sheridan Wilson ve İngiliz Protestan misyonerlerinin yaptıkları çalışmalara hayranlık duyan Maltalı * Bu makalenin Türkçe nihai biçimini Paris'te yaşayan bir Türk dostuma borçluyum ve makaleyi Frank-Erkao'a armağan ediyorum. 1 American Board ofcommissionners for Foreign Missions. 2 "Bu vesile ile Moses Stuart adında birinin verdiği vaaıın metni elimizde bulunmaktadır: Stuart (ISIS). 3 Bkz. Woreest" (IS19) ve Parsons (IS19). 346

3 kebikeç LLL 2001 Dr. Cleardo Naudi tarafindan selamlamrlar. Ellerinde hararetli tavsiye mektuplarıyla 9 Ocak l820'de İngiliz adasından ayrılıp, 15 Ocak'ta İzmir'e varırlar. İzmir'de, İngiltere Konsolosluğu'nun ve Levant Company'nin yerel şubesinin özel "Episcopalian" papazı (X) Charles Williamson tarafindan karşılanırlar.' Williamson, Fisk ve Parson'a rehberlik etmesinin yanı sıra danışmanlık da yapacaktır. Ayrıca İzmir'deki İngiliz konsolosu Francis Peter Werrys, misyonerleri, ABD yurttaşı olduklarından dolayı,himayesine alır. İki genç papaz, vakit kaybetmeden, hemen dil öğrenmeye başlarlar; İtalyanca yanında özellikle dikkatlerini çeken çağcıl Yunanca'dır. Fisk, en kısa zamanda bir basım makinesine sahip olmanın ne denli gerekli olduğunun çok çabuk farkına varır. Mektuplarındaısrarla aracın zorunluluğundansöz eder. İki yıl sonra, basımevinin İzmir'de degil de, Malta'da işlemeye başlamasına,yunanistanözgürlük Savaşı'ndan başka bir sebep gösteremeyiz! Üst kademedeki yöneticilere, ilkin Ermeni yazısıyla Ku/sal Ki/ap olmak üzere, birçok eserin basılmasındaki önemi ısrarla anlatan yine Fisk'tir. Birkaç ay sonra Profesör Neophytos Bamba,ın (daha doğrusu V'mvas') ünlü akademisinde verdiği 4 Charles Williamson ve İzmir'in o devirdeki durumu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. Clogg (1970). 5 Konsolos F. P. Werry ( ) hakkında biyograrık bireser bulunmakıad", Werry (1861). Eseri incdeyemediğimiz için. \'((erry'nin İzmir'de kaldığı sürenin, anılarında ne ölçüde )'er aldığı hakkmda bir bilgiye sahip değiliz. \Verry İzmir'den sonra Tunus'ta konsalos olmuştur. 6 Dil bilgini ve çağcil Yunanca savunuetlsu Neophytos Vamvas, ıno'te Sakız Adası'nda doğmuştur. Tanrıbilim öğrenimini İstanbul'da yapmış. daha sonra Bükreş'te Enak voyvodası Konstantin Hançeri'nin çocuklarının öıel eğitmeni olmuştur. 1799'da voyvodanın idam edilmesinden sonra, fizik, matematik ve fdsefe öğrenimini Paris'tc: sürdürmüştür. 181l'de gdi öönüp, Sakıı Adası'nda kurduğu akademinin başına geçmiştir. 1822'de. ada Osmanlılar tarafından yakılıp yıkıldığmda. önce Hidra, sonra da öğretime devam ettiği Korfu adasıııa sığlılmıştır. i 837'de, Atina Üniversitesi kurulduğunda, felsefe profesörlüğüne atanmış, 18SS'te Atina'da ölmüştür. 347

4 ... Osmanlı İmparatorlugu'ndaSeyyahlar i Pliny Fisk FERWERDA çağcıl Yunanca derslerini izleyebilmek için, İzmir'den, neredeyse hemen karşıda denebilecek Scio/Chios/Sakız Adası'na taşınırlar.' Adada beş ay kalırlar. Fisk, profesörvamvas'ın yardımıyla İngiliz papaz Legh Richmond'un (i ) ünlü Tbe Daİrymaıı', Daııgbıer admı taşıyan kısa eserini çağcıl Yunanca'ya çevirip, bu eserin akademinin basımevinde' basılabilmesini sağlamak için çaba gösterir, ama Sakız Adası'nın başpiskoposu, Fisk'in bu girişimine karşı koyar. Fisk ve Parsons 23 Ekim 182ü'de Anadolu'ya döndüklerinde, Asya'nın İlk Yedi Kilisesi'nin vaktiyle bulunduğu yerleri görmek amacıyla,' Batı Anadolu'da hem tarihi hem dini bakımdan yararlı bir geziye çıkarlar. Bergama harabelerini açmsadıktan sonra, Kasım ayında, Neofıt Vamvas'ın tavsiye mektuplarıyla donanmış bir halde Ayvalık Akademisi'ni ziyaret ederler. ıo İzmirJe dönüşlerinde Fisk ve Parsons bir süre için ayrılmaya karar verirler. 6 Aralık 182ü'de Levi Parsons, Kudüs'e giden hacılarla dolu bir Rum gemisine biner. LO Ocak 1821'de Yafa/Hayfa'da karaya ayak basıp, 17 Şubat'ta da "Kutsal Şehir"e varır. (Mİssİoııary HemUa göre Parsons, az bir süre için de olsa, Kudüs'e yerleşmiş olan ilk protestan misyoneridir.") 8 Mayıs 1821'de İzmir'e dönmek üzere gemiye binmek için tekrar Yafa'nın yolunu tutar. Bahtmın rüzgarları aylar boyunca Parsons'u, bitkin düşene dek, K.iklad takım adaları arasında sürükler durur. Arkadaşıve meslektaşı Fisk'in yanma varması4 Aralık 1821'i bulur! İzmir'de 7 Amerikalıların Profesör Vamvas'ın yanında kaldıkları süre için bkz.: Clogg (1967). 8 İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin büyük basımevi ve Rum Kilisesi'nin himayesinde bulunan Bükreş \'e Yaş basımevleri dışında, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yalnız iki Rum basımevi çalışmaktay~ı! Birincisi Yamvas'ın yukarıda belirttiğimiz okuluna bağlı olup, ikincisi ise ileride söz konusu olacak Kidonyes/Ayvalık Akademisi'ne bağlıydı. Bu konu için bkz. Heffening (1950). 9 Samul \Vorcester yukarıda belirtilen yönergesinde Havari Yuhanna'ın Vahyi başlıklı kitabında sözünü ettiği Asya'nın İlk Yedi Kilisesi'ne yapılan ziyareti teşvik edip, bu yerlerin halen içinde bulundukları durumla ilgili bir rapor istemiştir. Sözü edilen yerler: Smyrmı/jzmir, Pergamon/ Bergama, Philadelphia/Alaşehir, Thyateira/Akhisar, Laodikeia/Eskihisar-Denizli, Ephesos/ Ayasuluk-Selçuk ve Sardes/Sart Mustafa olup, bugün bile hala çok sayıda Hıristiyan hacı özellikle İngilizce konuşanlar - hem dinı hem arkeolojik bakımdan yararlanmak amacıyla bu yerleri ziyaret etmektedirler. Bkz: Umar (1993). 10 A}'valık'taki Rum Akademisi için bkz. Clogg (1972) (londra'daki Church Mission Society arşivlerinde korunmuş bulunan, \Villiam Jowett'in 'günlük'ünden alınan tanıklık ve jzmir'deki İngiliz konsolosluk özel papazı Charles Williamson'un daha önceki bölümlerde yer almıştı - mektuplarına dayanan tanıklık).. II Ne yazık ki bu bilgi doğru değildir. Parsons'dan daha önce, 1818'de British and Foreign Bible Society'riin temsilcisi İsviçre asıııı İngiliz misyoner Christian Burckhardt - ki birkaç ay sonra Halep'te ölmüştür- sonra da, 1792 doğumlu jngiliz misyoner (x)james Connor, masrafları Church Mission Society'ye ait olmak üzere, 1817 Kasım'ında Malta'ya gelmiş ve 6 Mart 20 Nisan 1820 tarihlerinde Kudüs'te kalmışlardır. Connor hakkında Burckhardt'tan daha çok bilgiye sahibiz. Connor'un Ortadoğu'yu görüp tanımak amacıyla yaptığı gezinin bir özeti için bkz.: Jowen (1822). 348

5 .kebikeç / II 2001 kalmış olan Fisk ise, İncil'deki Sözleri yayar; arkadaşı papaz Charles Williamson'un 9 Kasım 1820'de ölmesi üzerine de, kısa bir sürede onun yerini alıp, konsolosluğun papazıolur. 1817'de Levant Company şubesine papaz olarak atanan Williamson, Hollanda, İngiltere ve Rusya konsoloslarının himayesinde olan "Smyma Bible Society"yi kurmayı başarmıştı. Richard Clogg, ynkarıda belirttiğimiz makalesinde, "İzmir İncil Cemiyeti"ne katılanların listesini vermektedir; bu listede çok yakın bir tarihte İzmir'de yaşayan Levanten ailelerin isimlerinin yer alması ilginçtir. (Papaz Williamson'un Anadolu'nun içerisinde yaptığı bir gezi dönüşünde, bu gezide tutulduğu hastalıktan kurtulamamasından sonra, adı geçen cemiyet hızla çökecektir.) 1821 yılının Mart sonunda ''Yunanistan Bağımsızlık Savaşı" patlar. Osmanlıların, daha savaşın başlangıcında, yalnız Moradaki kırımlarda binlerce kayıp vermelerinden sonra, İmparatorluktaki Rum camiasina karşı tutumları tamamen değişir. Çeşitli yerlere benzer olarak İzmir de kargaşalık içindedir. Şehirde yerleşmiş bulunan çoğu yabancıgibi, Fisk ve Parsonsun, özellikle misyonerlik faaliyeti başta olmak üzere, tüm davranışları şüphe uyandırdığından, her ikisi de tam bir hareketsizliğemahkum olur, bir iki kez de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelirler. İzmir'deki durumun bu denli gergin ve tehlikeli olmasından dolayı, konsolos Werry'nin öğütlerini dinleyip Mısır'a gitmeye karar verirler ve 9 Ocak 1822'de İskenderiye'ye hareket ederler. Önümüzdeki Paskalya Yortusu'nu Kudüste geçireceğizdiye, düşler kurarken Mısır'a varmalarının daha birinci ayı dolmadan, Levi Parsoııs aniden bulaşıcı bir hastalığa yakalanıp ateşler içinde bu dünyadan ayrılır! Aceleyle bir Rum manastm kabristanında toprağa verilir. Parsonsun mezarından eser kalmamıştır. Fisk bir kaç hafta daha İskenderiye'de kalır, İngiltere Konsolosluğu konağında ve limandaki İngiliz tayfalar arasında İncirin söz hazinesini yayar durur. Aynı zamanda yerli Klptilerle ilişki kurar. Pariste doğubilimciantoine Isaac Silvestre de Sacy'nin yanında Arapça öğrenimi yapan çalışma arkadaşı (X) Yonas King'e mektup yazıp, Parsonsun yerine geçmek üzere ABCFM'e öneride bulunması için rica eder. Mart başlarında, Nil nehri yoluyla Kahire'ye gider. Kahireden sonra niyeti, Nil'in doğu kolunu izleyerek Dimyat'a doğru çıkmak, Damiyat limanından Filistin kıyılarındaki Yafa'ya varmak için gemiye binmek, en sonunda da görevinin amacına, yani Kudüs'e ulaşmaktır. Tam o sırada, kendisi gibi Andover Tanrıbilimi Semineri mezunu misyoner (X) Daniel.Tempıein 22 Ocak 1822 tarihinde Malta adasına geldiğini öğrenir. (O Daniel Temple ki, bir basım makinesini eksiksiz olarak, parçalar halinde yanında taşımaktadır!) Parsonsu yitirmenin verdiği üzüntüyü henüz üzerinden atamamış olan Fisk birdenbire, Temple'ı beraberinde önce Mısır'a sonra da Filistin'e götürmek umuduyla Malta'ya hareket etmeğe karar 349

6 .,. ~ Osmanlı İmparatorlugu'nda SeyyalJar / Pliny Esk FERWERDA verip, 22 Nisan 1822'de adaya varır. VarmaSlyla beraber matbaa işlerinin arkad,aşı Temple'ın bütün zamanını aldığını, dolayısıyla serbest olmadığını hemen anlar. Pliny Fisk ve Daniel Temple, Fisk'in yanına gelmesi için Paris'teki Jonas King'e birer mektup daha yazarlar. mektuplarının cevabını beklerken de Misyon matbaasının dizgicisine Yunanca öğretirler! Pliny hemen bu yeni gelen basım makinesinden faydalanıp, Sakız Adası'nda Yunanca'ya çevirdiği The Dııiryl1l(lII's Dııııghıerun basılmasını teklifeder. Ne yazık ki makinede henüzyunan harflerinin dökümü bulunmamaktadır. Eserin basılabilmesi için hem Fisk'in yol arkadaşı olma iznini alan, hem de sandıklarında, Pariste daha yeni kalıba dökülmüş Yunan alfabesini getiren Jonas King'in gelmesini beklemek gerekir. ız İki genç misyoner, beraberlerinde London Jew's Society adına yolculuk eden İngiliz misyoneri (X) Joseph Wolff d~ olmak üzere 3 Ocak 1823'te Mısır'a doğru yola çıkarlar. LO Ocak'ta İskenderiye'ye, 13 Ocak'ta da filikayla Kahire'ye varırlar. Yukarı Mısır'daki arkeolojik hazineleri görmek isteğiyle yine nehir üzerinden yola koyulurlar. 17 Ocak'ta vardıkları ASyUt ve Luksor/el-Kusih'da 28 Ocak'a kadar kalıp, firavunların mabetlerini ziyaret eder, Kıpti köylerinde Arapça Kutsal Kitap dağıtırlar. Kahire'ye döndüklerinde, Kutsal Topraklar'a çöl yolundan yapacakları yolculuğun hazırlığına girişirler. 7 Nisan 1823'te Fisk, King ve Wolffyeniden yola koyulurlar. (Yanlarında götürecekleri yüzlerce İnci/, dini eserler, British and Foreign Bible Society ve London ]ew's Society'nin el duyurularını yükleyebilmek için iki deve gerekecektir! ) 19 Ocak'ta Gazze, 22 Ocak'ta da Yafa'dadırlar. Son derece yorucu ama o ölçüde de ilginç bu yolculuk sonunda "Kutsal Şehir"e, yani Kudüse ulaşırlar. Fisk, hemen ertesi sabah Merkad-i-İsa Kilisesi'ne koşar. İlk izlenimlerini anlattığı mektubun bir sureti, aşağıda belirteceğimiz Von Raumer'in yayımladığı Pıı/dsıinıı başlıklı eserinde bulunmaktadır." Daha sonraki haftalar boyunca Fisk durmadan çalışır. Şehirde bulunan HıristiyanhaCllara (ve şehrin yerli Yahudile~ine) her dilde İncil satar, vanlar verir. Ayrıca da temaslar kurar ve yöreyi de gezer! Sıcakların bastırmasına az zaman kaldığında, üç kişilik misyoner grubu, kızgın bir güneşin ortalığı kavuracağı günlerden kaçmak üzere Lübnan tepelerine sığınınayı kararlaştırırlar. 26 Haziran 12 Söz konusu 77!yga/tr Toıı Ga/aktopolılou1nun ( In-16" 108 sayfa.) bu ilk Yunanca baskısının yalnız bir tek nüshası Andover-Harvard Tanrıbilimi Fakültesiinin kitaplığında korunmaktadır! Tabi.i ki daha sonraki tarihlerde yapılan sayısız yeni baskı bulunmaktadır. Konuyla ilgili bkz. Layton (1971(a); 1971(b)); cl,ir (1969), Layıon, vd (1986) ve Gines, Erlangcn'cle profesörlük yapan bu Alman maden bilimi (!) uzmanı ( ) kendisi Doğu Ülkelerine gitmemesine rağmen Kutsal Topraklarla ilgili önemli bir çalışma bırakmıştır (Raumer (1838)). Fisk bu eserde, "Aydın kafalı, başkalarına karşı saygılı davranan, büyük bir gözlemlerne yeteneğine sahip" olarak geçmektedir. 350

7 ~\he1ikeç i II 'te Kudüs'ten ayrılıp Lydda/Lod'a, 28 Haziran'da Yafa/Tel Aviv'e, sonra Tyr/Sur ve Sidon/Sayda'ya ve 3 Temmuz'da Akko/Akka'ya uğrarlar. 7 Temmuz tarihinde King tek başına Cun'da oturan ünlü Lady Esther Stanhope'u ziyaret eder ve 10 Temmuz 1823'te Beyru!'a vamlar. Fisk ve King hemen Pliny'nin daha önce (1822 başlarında) Kahire'de tanıdığı Lübnan'ın nüfuzlu adamı Emir II Beşir Sahib'in ( ) konağının bulunduğudeyr'ül-kamer'e gidip, 16 ve 17 Temmuz'da Emir tarafından kabul edilirler. King, bu küçük kasabada yetkin bir Arapça öğretmeni bulduğundan, 22 Temmuz'da Deyr'ül Kamer'e geri dönecektir. Fisk de bu arada iç bölgelere doğru yola düzülüp Ayntura'daki eski Cizvit Kolejine vardığında, İngiliz misyoneri (X) W. B. Lewis ve kendisinden önce oraya gelmiş bulunan ve o sıralarda oldukça rahatsız olanjoseph Wolff tarafındancandan bir kabul görür. ı 774 senesinde Cizvit papazlarının (zorla!) ayrılmalarından or Til REV. PLINY FISJ{, A. j)i, L,\,TY. :\LLS510}\.\R\' TO P,\LESTI:-;r.:. BY ALVAN J10NU, PG/!'}/ (-ilm c,,1l3hpli91ml C).';r.Jı "rı &urın'rft;r, Mı. ".\w b... ı bo...~...i...t ı:-'i~/iu. ~:d r~,...,. r.~~'. nk.. ~.., h~rn r;4 I,\lt ao~ ıli~t.d.!'lu. ii,$.. Jjo!Hoıı: PUBllSılll) lif OROCKT.1l. A.~ll Ut:ı:Wnı:Iı, 1i~. 17, Wnlıi~.. tç~ ~mu. ~tw,'or"; JO:"A'II.\Z' 1.ı:..."ITl', Np. ın, ü.oıj...lj. beri bomboş duran, saygıdeğer (ve de varlıklı!) papaz (X) Lewis Way'in kiraladığı Ayntura 'Koleji binası, kendisinin daha Kudüs'ü bile ziyaret edemeden salgın bir hastalık kapıp İngiltere'yedönmesinden önce, yararlanmaları için \Vfay tarafından özellikle Protestan misyonlara bırakılmıştır. İyice yerleştikten sonra, Pliny, Aynturanın coğrafi durumundan faydalanıp, Lübnan Dağı'nın birçok manasurını görmeye gider. 24 ve 25 Temmuz 1823'te Melkit-Katolik "Mar Hanna el-suveyr" Manasiırı'na gittiğinde, en fazla ilgisini çeken bu manastırın basımevi olur!" Ağustos ayında, Antakya Melkit Katolik 14 Lübnan Dağı'ndaki en eski manastırlardan biri olup - kuruıu~ tarihi ı 150 olarak gösterilmektedir - ı 731'de ünlü 'Mizan-i Zaman', basan diyakoz Abdallah Zahcc'in ( ) çalışmalarına sahne olmuş ve basımevi 1899'a kadar faaliyc:t göstermiştir. Bkz.: Nasrallah (1949) ve Aboussouaıı (1982). Ayrıca bkz. Cheikho, ı 900: 257 vd

8 ." Osmanl, İmparatorluğu'nda SeyyalJar / Piiny Fisk FERWERDA Patriğinin yaz aylarını geçirdiği "Zuk-Mikail" Manastırı'nı, 6 Eylül 1823'te de Harisa üzerindeki Yakubi-Katolik Manastırı'nı ziyaret edip, orada özellikle Nastiiriler hakkında bilgi toplar. Bu arada Malta'dan arkadaşı olan William]owett 15 Eylül'de Beyru!'a gelir! Daha 16 Eylül akşamı Fisk müjdeyi alıp, ]owett'e hoş geldin demek üzere Lewis'le birlikte Beyru!'a inerler. Bir kaç gün sonra, ]owett Ayntura'daki arkadaşlarınm yanma yerleşir, 25 Eylül'de de ]onas King Deyr'ül Kamer'den yanlarına gelir. (Böylece: Fisk, ]owett, King, Wolff, Lewis ve onunla beraber gelen Hıristiyan olmuş Nice'li Fransız Yahudisi Ruben Coster ve devamlı Protestanlarla beraber olmasına rağmen Hıristiyanlığı kabul etmemiş olan Kudüs'lü Yahudi Abraham'l. beraber yedi kişi olurlar.) 29 Eylül'de ]owett ve Lewis Beyru!'a geçerler; Fisk ise Wolfrla beraber Ermeni Katalik Sis/Kazan Patriğinin yazlığı olan "Bzammar" manastırı'nın davetlileri olurlar. 4 Ekim'de ise, aynı zamanda bir basımevine sahip olan Maruni "Mar Antun" manastırındadırlar. Gayet tabii ki, bu firsattan yararlanıp, Baalbek harabelerini ve Lübnan Dağı'nın meşhur sedir ağaçlarını görmeden yöreden ayrılmazlar. 18 Ekim 1823'te saygıdeğer ]owett, bu kez de genç (X) Luigi Assemani'nin kaldığı Ayntura'ya döner. Pliny Fisk ]owet!'e kılavuzluk eder ve ]owett'in karşılaştıkları olaylarınıanlatan Günlük'ünün okunmasıbüyük bir zevk kaynağı olur. Anlatım biçimi yalın ama özenlidir, gözlemler kesindir, yerlerin ve görünüşlerin güzelliği karşısında ]owett duygularını açığa vurmaktadır, bu arada nükteciliğini de sezinletir." 20 Ekim'de, Beyrut şehrine ve körfezine kadar uzanan Lübnan Dağı yamaçlarının yanı sıra, dolaydaki diğer on sekiz manastırın oluşturduğugöz kamaştırıcı bir görünüme sahip "Deyr el-safi" Manastırı'ndadırlar. Ertesİ gün, «Bzommar" Ermeni Katolik manastırının davetlileri olurlar; bu arada, - ]owet!'in henüz saklamaya zaman bulamadığı itiraflarına göre manastırın ruhbanbaşı tarafından kendilerine ikram edilen çeşitli yöresel şarapların tadına fazlaca bakmışlardır! 21 Ekim'de Melkit Katalik manastırı "Mar Mikail"i ziyaret edip, 22 Ekim'de de Beyru!'a dönerler. Kudüs'e yapacakları yolculuğun hazırlıklarını tamamlayabiirnek için bir hafta Beyru!'ta kalırlar. 28 Ekim'de Fisk ve ]owett İncilleriniyüklenip yola koyulurlar. Sidon/Sayda'da mola verip, Fransa viskonsülü Chevalier Regnault ile görüştükten sonra Tyr/Siir'de kalırlar. Tarih yüklü bir toprağın üzerinde bulunduğunun bilincinde olan ]owett bizi, Karmel Dağı'na bakan Akkii.'daki Aziz Yohanna Kalesi'ni gezdirir. Bu arada, kendilerinin de kaldığı Balyos Kervansaraymda yerleşmiş olan İngilttreViskonsülü Mac Michael tarafından kabul edilirler. Ertesi gün Mac Michael'la beraber kendilerini nezaketle kabul edip, 15 Bkz. ]owett (1829). 352

9 tkebikeç / II 2001 yolculukları için gereken belgeleri sağlayacak olan, bu arada da selefi ünlü Cezzar Ahmed Paşa'nın" yaptırdığı camii göstermek isteğini ısrarla belirten Akk.'daki Osmanlı Paşasına saygılarını sunmaya giderler. 9 Kasım'da Nasira'ya, oradan da Tabariye Gölü'ne varıp, 13 Kasım'da Safed'te olurlar. Nablus'taJowett Samarilerle ilgilenir. 20 Kasım 1823'te Kudüs'e vardıklarında,pliny, şehri artık iyi bildiğinden, arkadaşına rehberlik eder. 1 Aralık Pazartesi günü, Amerikalı misyonerler (X) William Goodell ve (X) Isaac Bird'ün eşleriyle birlikte 16 Kasım 1823'te Beyruı'a geldiklerini öğrenirler; 18 Kasım'da Jonas King, 22 Aralık'ta da, 15 Kasım'da Kudüs'ten ayrılan Jowett, Amerikalı misyonerlere katılırlar. İki kez salgın hastalığa tutulan Fisk, Kudüs'te kalmaya karar verir. Goodell'lerin de, Bird'lerin de amacı, doğalolarak, Kudüs'te misyonerlik yapmaktır ama şimdilik Beyruı'a yerleşmeği yeğlerler; Goodell çiftiyle beraber kendi eşini de Beyrut'ta bırakıp,jonas King'le Kutsal Şehire giden sadece Bird olur. 2 Ocak 1824'de yola çıkıp, 21 Ocak'ta Kudüs'te Fisk'le buluşurlar. Derken Jonas King Kudüs'te kalmaktan vaz geçip, kış mevsimini geçirmek için Arapça dersi veren iyi bir öğretmen bulduğu Yafa'ya döner. Katoliklerin "İncilciler' dedikleri Protestan misyonerlerine karşı düşmanlıkları gitgide artmaktadır. Özellikle Maruniler şiddete başvurup Protestanlar tarafından basılmış olan Kutsal Kitapları Kudüs meydanındayakmaya kadar giderler. Fransa ve Avusturya konsolosları tarafından, kargaşalığa sebep oluyorlar diye Osmanlı yetkililerine ihbar edilen Fisk ve Bird, 10 Şubat 1824'de tutuklanır. Cezaevinden çıkabilmelerini sadece Yafa'daki İngiliz konsolosunun etkili müdahalesi sağlayacaktır. (Tekrar an1lnsatmak isteriz ki, Amerikalı misyonerler İngiliz Konsolosluğu'nunhimayesinde bulunmaktadırlar.) 4 Nisan 1824 tarihinde, 20 Marı'ta Beyruı'a gelmiş bulunan ve sonra da Kudüs'ü ziyaret eden "Methodist"!' İngiliz papazı (x) Charles Cook'u karşılarlar. Fisk'le Cook başbaşa verip uzun uzun gelecekteki misyonlarla ilgili "fikir teatisi"nde bulunurlar. Tasavvurlar: Ortak bir ibadet yerine ve her mezhebin ayrı odalara sahip olacağı bir Protestan Merkez 16 Bosna asıllı Cezzar Ahmed Paşa ı785'te vali olarak Şam'a atanmıştır, fakat daha emniyetli bulduğu için Akka'da oturarak görevine devam etmiştir yılında Napolean'un ordularınakarşı Akka'nın FransızlarınSaint Jean d'acre dedikleri Aziz Yohanna Kalesi'ni savunmuş ve Napokan'u büyük bir yenilgiye uğratınıştır!arapça 'deve kasabı' mccazi olarak zalim demek olan 'cezzar' lakabıy!a tanınan Ahmed Paşa, 1804 yılında Akka'da vefat etmiştir. Valiliği devrinde Akka şehrine sebiller, hamamlar, su kemerleri, çarşılar ve kendi adını taşıyan Sur ve Kayseriye harabelerinden 'toplama' malzemeyle inşa edilen görkemli bir cami yaptırmıştır. Orada gömülmüş olup, türbesi hah. hayranlık uyandırmaktadır. Bkz.: İslam Ansk., 1993: 7. C., ; Baedeker, 1906: 224 ( zevksizce inşa edilmiş büyük cami...!) ve Israel, ı 972: 201 (...Sirin Ahmed Pacha el Cezzar Camii ). Paşa'nın bir de Fransızca olarak son derece düşmanca yazılmış bir biyografisi vardır: LO,ckroy (1888). 17 Methadist: John \Vesley'in kurduğu bir Anglikan mezhebine bağlı olan. 353

10 ... Osmanlı iınpa'aıo,ju~u'ndascyyal,la, i Pliny Fisk FERWERDA Binası'nın kurulmasıdır. 13 Nisan'da Bird ve Charles Cook, yanlarına acayip bir İtalyan yerbilim uzmanı olan Giambattista Brocchi'yi 18 alarak, Ölü Deniz'e doğru bir gezi yaparlar. 16 Nisan 1824'te, (Rumiarın) Paskal ya Yortusu'nda bulunmak üzere geri dönmüş olup, dinlolmaktan daha çok bir gösteriye benzettikleri törenlere hep birlikte katılırlar. 22 Nisan 1824'te Fisk, Bird ve Cook Beyru!'a dönmek üzere yola çıkarlar. Cook'un Paris'ten tanıdığı King de 27 Nisan'da Yafa'ya gelip onlara katılır; hep beraber antik Kayseriye ve Sur örenlerinin bulunduğu yerleri bir aşağı, bir yukarı dolaşıp arkeolojik turizm yaparlar. Sayda'da bir mola verdikten sonra 4 Mayısta hep birlikte Beyru!'ta olurlar. Cook, Fisk, King, Bird'ler ve Goodell'ler bu bir çeşit "zirve toplantısı"ndan yararlanıp, Misyon'un geleceğini gözden geçirir, tasarılar ileri sürerler. Ortaklaşa hazırladıkları yazanak, ayrıca "Board"a sunulacaktır. Charles Cook ise bu dinlenme günlerinden yararlanarak notlarını yazacaktır. Misyonerlerin serüvenleri sona ermekten çok uzaktır. Daha Haziran başmda, bu kez de Şam'a yapacakları yeni bir yolculuğun hazırlıklarına girişen Pliny Fisk, Jonas King ve Charles Cook, 24 Haziran'da Deyr'ül-Kamer'e doğru yola çıkar, oradan da Lübnan Dağ silsilesini aşarak, Cook'un büyük bir heyecanla Doğu'nun en güzel şehirlerinden biri diye anlattığı Şam'a 26 Haziran 1824'te varırlar. Arapça dersi almayı düşünürler Şam'da, fakat yetenekli öğretmen bulamadıklarından Halep'e gitmeğe karar verirler. Halep şehrini alt üst eden deprem felaketini öğrenince, Charles Cook, Beyru!'a, hatta Avrupa'ya dönmeyi düşünmeğe başlar. Yorulmak bilmez Fisk ve King ise her şeye rağmen 17 Temmuz'da yola Çıkıp, 28 Temmuz'da da Halep'e varırlar. Halep'te, istedikleri düzeyde gerçekten yetenekli Arapça "müdenisleri" bulup, şehirden ayrılacakları 25 Ekim'e kadar, tam üç ay boyunca dil dersi çalışırlar. Beyrıı!'a dönüş yolu OrontoslAsi nehri kenarındaki, Türklerin Antakya dedikleri Antiocheia üzerinden geçer ve 27 Ekim'de bu şehirde mola verip.ncak 13 Kasım'd. Beyru!'a dönerler. Fisk, kış mevsiminin bir kısmmı Goodell'lerin konuğu ol.rak kah ders vererek, kah çeviri yaparak, kah d. y.zıl.r yazarak geçirir ilkbaharında Pliny Fisk ve Jonas King, 29 Mar!'tan 9 M.yıs'. kadar kalmak üzere, üçüncü kez Kudüse gider, yılında Bassano'da (Yenedik) doğan yerhilim, madenbilim ve taşııbilim lızınam Giovanni Battista Broeehi, bu bilim dallarına yönelmeden önce, hukuk ve tanrıbilimi öğrenimi yapmıştır. Brescia'da doğa bilimleri öğretim üyeliğine. sonra da İtalya Krallığı'nın maden başmiifettişiliğine getirilmiştir. t822'de Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa tarafından, başta zümrüt olmak üzere, ülkenin maden araştırmalarının başına geçmesi için Kahire'ye çağrılmıştır. Yayımlanmış birçok bilimsel yapıtı dışında, doğu ülkderi ile ilgili izlenimlerini içc:ren ve ancak 1826 yılında Hartum'daki ölümünden sonra yayımlanmış bir 'günlük' de bırakmıştır; bkz.: Brocchi (1841). Bu değerli ka}'nak kitap ne yazık ki çok nadirdir. Bkz. Hilmy, 1886: 2. C., 90 ve Tobler. 1867: 149. (Blackmer ve Atabey kataloglarında yoktur.) 354

11 t'1<ehikeç / II 2001 IS Mayıs tarihinde tekrar Beyru!'a dönerler. Fisk incelemelerine, misyonerlik çalışmalarına,lisan dersleri vermeğe devam edip, bu arada bir de Arapça sözlük yazmaya başlar. Fisk'in İngilizce dersi verdiği öğrencilerinin arasında, misyoner Bird ve Goodell'le ilk karşılaşmasını, onlardan aldığı İtalyanca derslerini, sonra da Fisk'ten aldığı İngilizce derslerini ayrıntılarıyla anlatan genç Maruni entelektüeli Assaad Khayat da bulunmaktadır." Eylül başlarında, ABCFM ile imzaladığıüç yıllık sözleşmesi sona erecek olan King, ünlü "Veda Mektubu"nu 1O kaleme alır ve az sonra kara yolundan (!) İzmir'e gitmek üzere 26 Eylül;de Beyrut'tan ayrılır. Aradan olsa olsa bir ay geçtiğinde Fisk, Goodell'lerin evinde ~niden hastalanır ve bir kaç gün içinde "ateşlere" yenik düşer. Naaşı kent duvarlarınındışında bulunan bir bahçede toprağa verilir. Mezarı halen mevcuttur. SEll)ION, TU": IJ~l'.\\{rcnl': ~Y H'H lt'''.,t,,ı;...-.""",.. r~;:..>. pç3lu!l~" 1>\. ~.,,1"~1. r..'?cm' i?[>!'>(l. ~..~ ;:,...,,'- tc ~...?,;,'".!ı'. Bugün ise, Pliny Fisk'le, Jonas King, Levi Parsons, Joseph Wolff, Eli Smith, William Goodell ve Isaac Bird, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan Misyonu'nun Yedi Öncüsü" olarak anılmaktadır. Beyrut Amerikan Üniversitesi 1902 yılında büyütüldüğünde, eklenen ve bugün hala mevcut olan yeni ve görkemli binaya Pliny Fisk Hall adı verilmiştir. İstatistiklere göre Fisk 4000'den fazla i1/ci!, 20,000'den fazla el duyurusu dağıtmıştır. Devamlı yolda olduğundan ancak birkaç ı 9 Beyrut doğumlu Maruni Assaad Khayat Protestanlarla olan ilişkilerinden çok. etkilenmiştir. Meslek hayatına İngiltere konsolosluğunda çevirmen olarak başlamış, daha sonraları üç kez Londra'da kalmış ve Sa-int George Hastanesi'nden hekimlik diploması almıştır. Tüm yaşamı boyunca gençlerin, özeııikle genç kızların daha iyi bir eğitim görmeleri için uğraş vermiştir. 1846'da İngiliz uyruğu olmuş, 1865'de ölmüştür. Bıraktığı yapıtı (Khayat, 1847) çok aranan, nadir bir eserdir (Blackmer Kataloğu 730). 20 Protestan misyoneri King tarafından kaleme alınmış ve sadece bir 'Veda Mektubu' olmaktan çok uzak bu metin Katolik Kilisesi aleyhine tam bir yergidir. Defalarca çevirisi yapılmış ve sayısız sureti çıkarılmış, Malta'da basılmış bu metinden ötürü King, Ortodoks Kilisesi'nin bile şimşeklerini üstüne çekmiştir! 355

12 ._. Osmanlı imparatorlu~u'nda Seyyahlar / Pliny Fisk FERWERDA vaaz yazacak zamanı olmuştur. Arapça sözlüğü ise - görünüşe göre - basılmamıştlr. Yaşam öyküsünü Alvan Bond'a borçluyuz. Sonraki yıııarda yazılan biyografik notların çoğu bu yapıta dayanmaktadır. Ayrıca (x) Missional)' Herald dergisinde Fisk'in mektupları, tuttuğu günlüklerden parçalar ve bugün onunla ilgili araştırma yapanlar için çok önemli tanıklıklar yer almaktadır. Öte yandan Osmanl, imparatorluğu'nda faaliyet gösteren Protestan Misyonu öncüleri, uzun yıııar boyunca birbirlerine devamlı olarak mektup yazmayı sürdürmüşlerdir. Bu mektuplar, imparatorluğun siyasi hayatıyla ilgili çeşitli konularda çok değerli bilgileri kapsamaktadır. 275 Mektubu içeren bir koleksiyon Correspondana of Amerimn Missionaries in ıbe Near Easl and Malıa, başlığı altında Dartmouth Koleji Kitaplığı'nda korunmaktadır. Yazışanlar: (x) E. J. Van Lennep, Wiııiam Goodeıı, Wiııiam GoodeııJunioc, Isaac Bird, Daniel Temple, Pliny Fisk, (x) Harold Goddard Rugg, Caroline Darligton Beııe-Goodeıı,(x) Thomas Sloane Beıı ve (x) Eli Smith. BİBLİYOGRAFYA Alvan BOND; MmlOir ofıbe Revermd Pliny Fısk, A. M_, Lale Missionary lo Palesline, Edinburgh, Waugh & Innes, 1828: In-IZ': 399 s.; Boston, Crocker & Brewster, 1828: In-8': 437 s. ve Fisk'in bir portresi. Bu eser Almancaya çevrilmiştir:pliniııs Fisk. Am Dem Engliseben Überselzt von Heller, Erlangen, Carl Heyder, 1835: hl-8': vi-473 s. ("Leben Evangelischer Heidenboten" adlı bir koleksiyonda.) A1van BOND; "Tbe Reverend Pliny Fisk': Missionary Memorial.- Or Biograpbiml and Hisloriml Skelebes ofdislingııisbedamerimn Missionaries, ed. Hamilton \Vilcox Pierson, Glasgow, Wiııiam Coııins: [1853]: In-8': 344 s. ve New York, Harper & Bros: 1853: In-8': xv-5d4 s., resimli, s 'de. Wiııiam ALLEN; Amertean Biograpbiml and Hisloriml Dietionary, Boston, Wiııiam Bueıı SPRAGUE; Annals ofıbe American Pıılpi//, , New York: Carter & Brothers: hl-8': : 9 C_ (Reprint: New York: Arnopress). Titus TOBLER; Bibliograpbia Geograpbim Palesıinae. Kriıisebe Übersiebı Gedruekıer ıınd Ungedruekıer Besebreibııııgen der Reisen im Heilige Land, Leipzig, S. Hirzel: 1867: In-8': Iv-265 s. (Reprint: Meridian Publishing Company, Amsterdam: 1964). James GARDNER; Memoirs rfcbrislian Missionaries, IVilb an Essay on ıbe Exlemion ofıbe Missionary Spiril, Londra, Robert Theobald & Edinburgh: John Johnston: 1848: In-8': xiv-384 s. Peter KAWERAU; Amerika ıınd die Orimıalisclmı Kireben, Ursprııııg ıınd Aııfang der Amerikaniscben Mission ıınler den Nalionalkireben IVeslasiem, Berlin, Walter De 356

ĠSTANBUL DA BIR CEMAATIN DOĞUġU: WILLIAM GOODELL VE AMERIKAN PROTESTAN MISYONU

ĠSTANBUL DA BIR CEMAATIN DOĞUġU: WILLIAM GOODELL VE AMERIKAN PROTESTAN MISYONU ĠSTANBUL DA BIR CEMAATIN DOĞUġU: WILLIAM GOODELL VE AMERIKAN PROTESTAN MISYONU Cemal YETKĠNER Özet Amerikalı Protestan misyonerler 1830 ların başlarında kurdukları İstanbul Misyonu (Konstantiniyye Misyonu)

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Amerika, Osmanlı İmparatorluğu, Amerikan Board, Misyoner, İzmir.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Osmanlı İmparatorluğu, Amerikan Board, Misyoner, İzmir. AMERİKALI PROTESTAN MİSYONERLERİNİN RAPORLARINDA İZMİR İSTASYONU NUN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ (1820 1900) Dilşen İnce Erdoğan Özet İzmir, Osmanlı İmparatorluğu nun önemli liman kentlerin biridir. Ticaretin

Detaylı

DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ

DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ Sayı/Number: 29 Yıl/Year: 2013 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 29, 109-132 DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ Resul ÇATALBAŞ DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1

AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1 AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNĠN MĠSYONERLERĠ VE OSMANLI DEVLETĠ 1 Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu2 I.GĠRĠġ: Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devletinin Protestan Sorunu yoktur. Bu sorun ABD misyonerleriyle ortaya

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

HARPUT TA BİR MİSYONER: CROSBY HOWARD WHEELER (1823-1896) VE A BOUQUET FROM OUR MISSIONARY GARDEN (MİSYONER BAHÇEMİZDEN BİR DEMET) ADLI ESERİ ÜZERİNE

HARPUT TA BİR MİSYONER: CROSBY HOWARD WHEELER (1823-1896) VE A BOUQUET FROM OUR MISSIONARY GARDEN (MİSYONER BAHÇEMİZDEN BİR DEMET) ADLI ESERİ ÜZERİNE Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 33 HARPUT TA BİR MİSYONER: CROSBY HOWARD WHEELER (1823-1896) VE A BOUQUET FROM OUR

Detaylı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Nisan 2015 YIL-7 S.13 OSMANLI DÖNEMİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİNİN DİYARBAKIR VİLAYETİ NE GELİŞİ VE FAALİYETLERİ Oktay BOZAN

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun www.actaturcica.com 19. Yüzyıl Türk Avcılığında Polonya İzi:

Detaylı

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu Topraklarındaki Sağlık Faaliyetleri ve Ermeniler

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu Topraklarındaki Sağlık Faaliyetleri ve Ermeniler Amerikan Misyonerlerinin Anadolu Topraklarındaki Sağlık Faaliyetleri ve Ermeniler modern tıp imkânları ile tanıştırmışlardır. Ayrıca; Anadolu nun özellikle doğusunda açtıkları hastane ve dispanserlerde

Detaylı

Bölüm A 1. RÖPORTAJ. Okuru alın, sizinle omzunuzun üstünden bakmasını sağlayın. Hans Joachim Schlüter. Ocak 1965.

Bölüm A 1. RÖPORTAJ. Okuru alın, sizinle omzunuzun üstünden bakmasını sağlayın. Hans Joachim Schlüter. Ocak 1965. V ÖNSÖZ Son dönemlerde gördüm ki; bir grup üstat gazeteci ve yazarın, 32 yıl önce başlattığı, röportaj ile söyleşiyi ayrı değerlendirme girişimleri, unutulmuş gitmiş... Günümüzde birçok gazeteci, röportajı:

Detaylı

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN AMERİKALI BİR MİSYONERİN XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMENİ KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ İZLENİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (An Analyse on Impressions of American Missionaries Abaut Culturel Relations

Detaylı

Kitabı Mukaddes in Türkçe Tercümelerinin Tarihçesi, 16 21 yy.

Kitabı Mukaddes in Türkçe Tercümelerinin Tarihçesi, 16 21 yy. Kitabı Mukaddes in Türkçe Tercümelerinin Tarihçesi, 16 21 yy. Bütün baskıların listesi, tarihsel açıklamalar ve araştırma önerileriyle Bruce G. Privratsky, Ph.D. Çeviren: Can Şakırgil, M.A. Daha önceki

Detaylı

İNGİLİZ VE AMERİKAN KAYITLARINDA NUSAYRÎLER NUSAIRIS IN BRITISH AND AMERICAN SOURCES

İNGİLİZ VE AMERİKAN KAYITLARINDA NUSAYRÎLER NUSAIRIS IN BRITISH AND AMERICAN SOURCES İNGİLİZ VE AMERİKAN KAYITLARINDA NUSAYRÎLER İNGİLİZ VE AMERİKAN KAYITLARINDA NUSAYRÎLER Ahmet BEŞE 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, İngiliz ve Amerikan seyyah, Doğu bilimcisi, misyoner ve araştırmacıların 19.

Detaylı

AMERİKAN BOARD BELGELERİNE GÖRE TALAS AMERİKAN KIZ VE ERKEK KOLEJLERİ

AMERİKAN BOARD BELGELERİNE GÖRE TALAS AMERİKAN KIZ VE ERKEK KOLEJLERİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1405-1420, ANKARA-TURKEY AMERİKAN BOARD BELGELERİNE GÖRE TALAS AMERİKAN KIZ VE ERKEK

Detaylı

MUHAMMED ALEXANDER RUSSELL WEBB ve ABD DEKİ İSLAM MİSYONU

MUHAMMED ALEXANDER RUSSELL WEBB ve ABD DEKİ İSLAM MİSYONU MUHAMMED ALEXANDER RUSSELL WEBB ve ABD DEKİ İSLAM MİSYONU Celal EMANET * Özet Bu makalede New York un Hudson kasabasında dünyaya gelen Muhammed Alexander Russell Webb in (1846-1916) hayatı, faaliyetleri

Detaylı

T A R İ H N O T L A R I. - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - Arkadaş Yayınları

T A R İ H N O T L A R I. - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - Arkadaş Yayınları T A R İ H N O T L A R I - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - BERNARD LEWİS Çeviri: Çağdaş Sümer Arkadaş Yayınları Kafamda bir beyaz saç teli belirdi, Tutup kopardım elimle; Peki, dedi, beni tek başıma

Detaylı

Dr. Gürsoy ŞAHİN. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye, (el-mek: gsahin@aku.edu.tr).

Dr. Gürsoy ŞAHİN. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye, (el-mek: gsahin@aku.edu.tr). TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN BOZULMASINDA AMERİKALI MİSYONERLERİN ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (A Study About the Roles of American Missionaries on Deteriorating Relation Between Turks and Armenians) Dr.

Detaylı

OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ. Özgür Yılmaz

OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ. Özgür Yılmaz Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, 2013, 587-614 OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ Özgür Yılmaz Özet Osmanlı şehir tarihi yazımı sırasında başvurulabilecek kaynaklardan

Detaylı

Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri

Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1 (2014), ss.101-122 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001406 Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri RESUL ÇATALBAŞ Bozok Üniv. İlahiyat

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI i T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI İNGİLİZ SEYYAH SIR CHARLES FELLOWS UN ESERLERİNDE TÜRKİYE VE TÜRK İMAJI YÜKSEK LİSANS TEZİ HASAN SERKAN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI RUS MİSYONER KAYNAKLARINA GÖRE; İDİL-URAL BÖLGESİNDE ORTODOKS MİSYONER FAALİYETLERİ VE TÜRKLER

Detaylı

3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 02. EKiM / ARALIK 2010

3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 02. EKiM / ARALIK 2010 SAYI 02 3 AYDA BiR YAYIMLANIR EKiM / ARALIK 2010 ANTALYA nın TURİZM TARİHİ II IŞIK ÜLKESİ nin IŞILDAYAN KENTİ: FETHİYE PROF. DR. AKAYDIN ın ARO ZİYARETİ CENNETİN KEŞFİ: GÖBEKLİ TEPE TÜRK ŞİİRİNDEN USTALAR:

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI-V DİNLER TARiHÇiLERİ GÖZÜYLE TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEGİ YA YlNLARI TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEGİ Yayın No: 5 ISBN: 975-94505-5- O Bütün Yayın Hakları

Detaylı

İNGİLİZ KAYITLARINDA ALEVİLER VE BEKTAŞİLER

İNGİLİZ KAYITLARINDA ALEVİLER VE BEKTAŞİLER İNGİLİZ KAYITLARINDA ALEVİLER VE BEKTAŞİLER Ahmet BEŞE * Selahattin TOZLU ** Özet Bu çalışmanın konusu, Osmanlı Devleti vatandaşları olarak yaşayan Alevi ve Bektaşiler hakkında 19. yüzyıl ortaları ile

Detaylı

"OSMANLı İMPARATORLUGUNA ELEKTRİKLİ TELGRAFIN GİRİşİ"*

OSMANLı İMPARATORLUGUNA ELEKTRİKLİ TELGRAFIN GİRİşİ* "OSMANLı İMPARATORLUGUNA ELEKTRİKLİ TELGRAFIN GİRİşİ"* RODERIC H. DAVISON çev.: Yrd. Doç. Dr. Durdu Mehmet BURAK** Elektrikli telgraf, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından benimsenen başlıca teknolojik

Detaylı

Modern zemin mekaniğinin kuruluşu: Karl Terzaghi ve Türkiye

Modern zemin mekaniğinin kuruluşu: Karl Terzaghi ve Türkiye itüdergisi/d mühendislik Cilt:2, Sayı:5, 3-11 Ekim 2003 Modern zemin mekaniğinin kuruluşu: Karl Terzaghi ve Türkiye Kemal ÖZÜDOĞRU İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul

Detaylı

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Anatolia: Tarihinden Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 260-268, 2014. Copyright 2014 anatolia

Detaylı

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK Türk Tarih Kurumu Ermeni Masası Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarihsel Süreç Türkler ile Ermeniler

Detaylı