İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma)"

Transkript

1 İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma) İşlenecek Konular: Bizans tarihi üç ana döneme ayrılır: 1. Bizans Erken Bizans ( ) 2. Bizans Osmanlı Etkileşimi Orta Bizans ( ) 3. Osmanlı Geç Bizans ( ) 1 2 Bizans ne demek? En geniş döneminde Roma Bizanslılar kendilerini Romalı kabul etmiştir. Çağdaşları (Araplar, Selçuklular, Osmanlılar) ise onlara Rum veya Romi demiştir. Bizans sözcüğünü modern dönemde ilk kez En geniş döneminde Bizans 1557 de Alman tarihçi Hieronymus Wolf kullandı. 4 Byzantion: MÖ yüzyıla kadar: yıllarında kurulan bir Devletin resmi dili Latince. Yunan kolonisi (bugünkü Topkapı Sarayı nın Resmi adı Imperium Romanum. olduğu bölgede). 7. yüzyıldan itibaren: Byzantion = Byzas ın Devletin resmi dili Yunanca. Yeri (kenti Byzas adlı bir Resmi adı Vasilia ton Romeon komutanın kurduğuna (Yunanca Roma İmparatorluğu inanılıyor). 5 demek). 6 1

2 Grek, Yunanlı, Hellas sözcükleri nereden geliyor? Romalılar Yunanlılar a Grek diyorlar ( Latinlerin kölesi anlamında). Papanın elinden taç giyerek (800) Kutsal Roma imparatoru olan Charlemagne: Bizans imparatoru olsa olsa Rex Graecorum (Greklerin Kralı) sayılabilir! 7 Günümüzde, Yunanlılara batıda genellikle Grek, doğuda Yunan denilir. Yunan sözcüğü, Perslerin İyonyalılar için kullandığı İonan (İyonyalı) tabirinden gelir. Yunanlılar ise ülkelerine Hellas, kendilerine Helen derler. [Hellas, Bizans döneminde Selanik ile Atina arasında kalan askeri-idari bölgenin (thema) adı.] 8 Yunan devleti kurulurken isim koymak zor olmuştur: Yunan ihtilalinin öncülerinden Velestin li Rigas a ( ) göre, bu ulus Romioslardan (Rum- Romalı) oluşurdu. İhtilâl sırasında ( ) Yunanlıların saygın ideologu Korais Adamantios ( ) bile bu ulusa Grek denmesi görüşünü savunmuştu. Çünkü Avrupalılar bizi bu isimle tanıyor derdi. Sonunda bu yarışı Helen sözcüğü kazandı. Herkül Milas Diocletianus ( ) Bizans ın Tarih Sahnesine Çıkışı 3. yüzyıl Roma İmparatorluğu için genel bir kriz dönemi. Diocletianus: Ülkeyi iki idari bölgeye ayırdı; Merkezi İzmit e (Nikomedia) nakletti. 10 Tetrarşi (dört başlı yönetim): Her bölgede, biri asıl diğeri yardımcı iki imparator var. Diocletianus un ardından iktidar savaşları. I. Konstantinos: Önce batıyı sonra doğu kısmını ele geçirerek ülkeyi yeniden birleştirdi (324 yılında). 12 2

3 O dönemde Roma nın asıl I. Konstantinos, İstanbul u zengin kısmı doğu. devlet merkezi yaptı. Anadolu da Hristiyanlık İstanbul, arasında yaygın. Roma nın bir kopyası (Nea I. Konstantinos bu dini Roma) olarak inşa edildi. himayesi altına aldı. Roma yedi tepe üzerinde Birinci İznik (Nicaea) Konsülü nün toplanmasına öncülük etti (325). 13 Yeni Roma da da yedi tepe bulmak gerekiyordu (...) İstanbul un üzerinde kurulduğu yarımada zaten sarp biçimde Haliç e doğru iniyor; ancak hafif bir eğimle Marmara Denizi ne kavuşuyordu. Tepeler burada araziydi (yüksek değildi), ancak altı tane bulunabilmişti. Güneyde uzaktan bakıldığında pek belli olmayan yedinci tepe daha sayıldı. Marmara Denizi ne akan cılız Lykos Deresi ne gelince: Onu Roma nın Tiber ine benzetmek her zaman zor olmuştur. 15 Michael Kaplan ve Tiber nehri yanında kuruluydu. 14 İSTANBUL UN COĞRAFYASI Sarayburnu nda bir saray, senato binası, hipodrom ve kiliseler yapıldı. Erken Bizans döneminde Sultanahmet bölgesi (günümüze sadece Aya Sofya ile hipodrom 17 alanındaki birkaç dikilitaş kalmıştır). 3

4 11 Mayıs 330 da İstanbul resmen Bizans ın başkenti oldu ve Konstantinopolis adıyla anıldı. Marmara dan Haliç e kadar surlar inşa edildi; Hunlar yüzünden 413 yılında yeni surlar dikildi İstanbul adı nereden geliyor? Bu surlar 627 yılında Avar ve Pers; Bu konuda rivayet muhtelif. arasında ve 717 de Arap; 813 yılında Bulgar; Osmanlılar ilk başlarda 860 yılında Rus kuşatmalarını engelledi. 21 Konstantiniye diyorlardı tarihli bir İstanbul haritası. 22 Sonradan, kimilerine göre İslambol dan bozma İstanbul kullanıma girdi. Bizans döneminde halk arasında sık kullanılan eis ten poli ( kente doğru ) sözü de bozularak kullanılmış olabilir. Hipodrom (15. yüzyıl sonlarına ait bir gravür) 23 Bizans döneminde İstanbul 4

5 Ekmek ve Sirk : Roma da olduğu gibi İstanbul da da halka bedava yiyecek dağıtılıyor ve eğlenceler tertipleniyordu. 542 yılındaki veba salgını öncesinde İstanbul nüfusu yarım milyona yakındı. 12. yüzyılda yaklaşık 400 bindi te ise 40 bine kadar düşmüştü. 25 Kamusal eğlenceler hipodromda yapılırdı. At ve araba yarışları, sporcuların giysilerinin renginden ötürü mavi, yeşil, kırmızı ve beyaz denilen gruplar arasında yapılıyordu. Ama esas rekabet Maviler ile Yeşiller arasındaydı. 26 Hipodrom bölgesinin Maviler: genelde idareci sınıf, aristokratlar ve imparator destekliyor. Yeşiller: alt sınıflar ve heterodoks mezheplere bağlı olanlar tutuyor. 5. yüzyılda Yeşiller üç bin Mavi taraftarını katlettiler. Justinianos döneminde (Ocak 532) iki grup birlikte saraya saldırdılar. Tüm ülkeye yayılan isyan (Nika İsyanı) zor bastırıldı. I. Theodosius dikilitaşı kalıntıları Nika İsyanı nda Aya Sofya ( Kutsal Bilgelik ) kilisesi de yakıldı; ama yeniden inşa edildi. Aya Sofya Bizans tan kalan en önemli mimari eserdir

6 Erken Bizans Dönemi Vizigotlar (Batı Gotları): Bizans ın ilk dönemlerinde, Orta Asya dan başlayan kavimler göçünün yıkıcı etkileri hissedildi. İmparator Valens ( ) zamanında Batı da Germen istilası başladı yılında, Ostrogotların desteği ile Bizans ordusunu yendiler. Germen kavimler, bu tarihten sonra imparatorluğun batı kısmını istila ettiler. Doğu kısmına da sürekli saldırdılar yüzyılın ortaları (II. Theodosius dönemi) Bizans için zorlu bir dönemdir: Batıdan artan Hun tehdidi Ağır mali kriz Salgın hastalık (446) Büyük deprem (447) 4. ve 5. yüzyıllarda barbar göçleri 34 Büyük Çekmece ye kadar gelen Hunları, yeni inşa edilen dış surlar durdurabildi. Aynı dönemde: I. Theodosius 395 yılında Roma devletini resmen iki bölgeye ayırmıştı. Ama, devletin birliği fikri korunuyordu. İstanbul da üniversite kuruldu (425). Codex Theodosianus (yasa derlemesi). 35 Germen komutan Odoacre, 4 Eylül 476 da Batı Roma tahtına oturdu. Batı Roma İmparatorluğu sona erdi. 36 6

7 493 yılında bu kez Ostrogotlar İtalya yı ve Roma yı istila ettiler. Batıda Germen krallığı kesin olarak kuruldu. Bizans ise bir süreliğine Ostrogot tehdidinden kurtuldu yılı civarında Doğu Roma Bizans ta Din ve Devlet Hristiyanlık; Bizans, Roma nın evrensel imparatorluk ve I. Konstantinos döneminde mutlak otorite anlayışını sürdürdü. serbest bırakıldı. Bu fikir imparatora tanrısal nitelikler I. Theodosius döneminde atfedilmesini içerir. ise devletin resmi dini oldu. Ancak, Bizans evrensel imparatorluk Diğer tüm din ve inançlar anlayışını Hristiyan dinine dayandırdı. yasa dışı ilan edildi Hristiyanlar belli başlı kentlerdeki kiliseler etrafında örgütlenmeye başladılar. İmparatorluk otoritesi görüşü Hristiyanlık dinine göre yeniden yorumlandı. Kudüs İskenderiye Antakya Roma Artık imparator bir ilah, bir tanrı olarak görülemezdi. İmparator Tanrı tarafından yeryüzüne temsilci olarak atanmış kabul edildi. İstanbul 41 Evrende tek Tanrı, dünyada da onun tek temsilcisi imparator vardı. 42 7

8 Birçok Ortaçağ toplumunda olduğu gibi Bizans ta da din ve devlet iç içedir. Bu nedenle, Bizans ta din, devlet iktidarını meşrulaştırıcı bir kurum olmuştur. Ancak, Bizans ta imparator kilise kurumu tarafından sınırlanamaz. Örneğin çıkardığı yasalar için herhangi bir onay alması gerekmez. Hatta kiliseyi önemli ölçüde denetim altında tutar: patrikleri atar veya azleder Toplumsal ve siyasal çatışmalar da çoğu zaman dinsel bir kılık altında ortaya çıkmıştır. Örneğin monofizit inancı savunan Süryani, Ermeni Gregoryen ve Mısır Kıpti kiliseleri İstanbul dan bağımsız olarak örgütlenmiştir. [monofizit: Hz. İsa da tanrısal ve insani vasıfların tek bir doğa oluşturduğunu kabul eden görüş.] 45 Başlıca dinsel çatışmalardan bir diğeri Roma ve İstanbul kiliseleri arasındadır. Evrensellik iddiasındaki iki kilise, 1054 yılında birbirlerini karşılıklı olarak aforoz etmiştir. Bu büyük bölünmeye shizm denilir. 46 Bizans tarihinde iz bırakan bir başka önemli dinsel olay, 8. ve 9. yüzyılların ikonoklazma hareketidir (ikona kırıcılık). Azizlerin tasvirleri günah kabul edilerek kırılmış ve silinmiştir. Ancak, bu hareket halktan çok yaygın bir destek görmemiştir. 47 Bir kilisedeki aziz tasvirleri 8

9 Buna karşılık, manastırcılık (monastisizm) Manastırcılık, daha yaygın bir gelenektir. kilise iktidarına karşı bir tepkinin Aslında manastırcılık din dışı bir hareket ifadesidir. olarak 4. yüzyılda Mısır da ortaya çıkmıştır. Ancak hızla yayılmış ve iki biçim almıştır: Ancak, zamanla kurumlaşmış ve büyük toprak mülkleri işleten Yalnız (keşişlik, çilecilik) bir tarımsal organizasyona Topluluk biçiminde 49 dönüşmüştür. 50 Bizans ın ilk parlak dönemi I. Justinianos un Öte yandan, keşişlik de ( ) hüküm sürdüğü devredir. zamanla kilisenin onayını kazanmıştır. Çileci yaşantı sürdüren veya deli taklidi yapan kutsal meczuplar halk arasında çok popülerdir. Bir direk üstünde yaşayan stylitos 51 I. Justinianos, eşi imparatoriçe Theodora ile birlikte hüküm sürmüştür. 52 Theodora bazı kritik konularda devreye girerek sonucu önemli ölçüde belirlemiştir: Nika İsyanı (532) sırasında Justinianos İstanbul u terk etmeye hazırlanırken Theodora buna izin vermemiş ve isyanın sona ermesini sağlamıştır. Yeni yasa derlemesinde kadın haklarının (mülkiyet, boşanma, sözleşme hakları) yer almasını sağlamıştır. 54 9

10 Corpus Iuris Civilis ( arasında hazırlandı): Institutiones : idari ve eğitimle ilgili konular Pandekta (Digesta) : sosyal ve cezai konular Novellae: imparator tarafından çıkarılan fermanlar 55 Justinianos döneminde İtalya, Güney İspanya ve Kuzey Afrika da Bizans egemenliği tekrar kuruldu. Ancak, bu fetihler için halka aşırı vergilerin yüklenmesi büyük huzursuzluklar yarattı. Nika İsyanı nın en önemli nedenlerinden biri budur. 56 Justinianos (genç bir Hristiyanın yardımıyla) dünyayı fethediyor. Batı Roma yı işgal eden kavimler ve Justinianos un fetihleri 6. yüzyılda Avar ve Slavların Orta Avrupa ve Balkanlar a girmesi Bizans ı çok zorladı. Daha önceki Germen göçleri geçiciydi ve Bizans bir şekilde onlardan kurtulmuştu. Slavlar ise Balkanlar ı yurt edinerek yeni devletler kurdular. 59 Bu dönemde uzun yıllar süren Bizans- Sasani savaşları her iki devleti zayıflattı. Bu zayıflık 7. yüzyılın ilk yarısındaki İslam fetihleri için uygun bir zemin oluşturdu. İslamiyetin doğuş yıllarında Araplar, Bizans-Sasani savaşlarında ehl-i kitap saydıkları Bizans ı desteklediler

11 Bazı Arap kabileleri Bizans ın etkisiyle İslamiyetin doğuşunun ardından yarım Hristiyanlığı kabul ettiler. yüzyıl içinde Müslüman Arap fetihleri Bazıları ise Sasaniler in yanında yer sonucunda Sasani devleti tarihe karıştı. aldılar. Bizans ise Sasaniler karşısında İki devlet arasındaki tampon bölgedeki korumaya çalıştığı Suriye, Filistin, Mısır Araplar, ya Bizans ın ya da Sasaniler in gibi önemli bölgeleri Müslüman Araplara kaptırdı. vasalıydılar Araplar, bu fetihlerin ardından Anadolu ya da birçok sefer düzenlediler. Hatta birkaç kez İstanbul u kuşattılar. Rum Ateşi : özgün bir Bizans buluşu. 63 En geniş döneminde Arap İmparatorluğu 7. yüzyıl: Müslüman akınlarına karşı koymak için, Anadolu eyaletlere (themalara) bölündü. Thema : kolordu (yerel ordular var). Stratigos themadan sorumlu general. Eyaletin en üst askeri ve sivil yetkilisi, sadece imparatora karşı sorumlu. Vergi toplama ve yargı görevleri de var. 65 Anadolu daki Bizans themaları 11

12 Orta Bizans Dönemi ( ) 8. yüzyılda Müslüman ilerleyişi durduruldu. Abbasiler devletin başkentini Bağdat a nakledince, İslamiyet in merkezi Suriye den Irak a kaymıştı. Bizans, Emeviler ve Abbasiler in Anadolu da fethettiği toprakların büyük kısmını geri aldı yılı civarında Bizans sınırları 865: Bulgarlar Hristiyanlığı benimsediler; İstanbul a bağlı bir Bulgar kilisesi kuruldu. Bulgarlar zamanla Slavlarla karıştılar. 998: Kiev prensi Vladimir Ortodoksluğu benimsedi. Ama Rus Ortodoks kilisesi zamanla Bizans tan bağımsızlaştı yüzyıllar arasında: Karadeniz in kuzeyindeki Türk boyları, (Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar) Moğolların önünden kaçarak yeni bir göç dalgası başlattılar. Bizans la siyasi ve ticari ilişkiler kurdular. 70 Bölgeye ilk gelenler Peçenekler: Göktürk hakanlığında yer alan bir kavim. Malazgirt Savaşı (1071) : Bizans ordusundaki Peçeneklerin bir kısmı karşı tarafa geçti. 11. yüzyılda Peçenekler Bizans la savaşıyor; bazıları da Bizans ordusunda paralı askerlik yapıyor! Bizans bunları Selçuklular a karşı kullanıyor. 71 Miriokefalon (1176) : Selçuklular karşısında ikinci büyük yenilgi. Türkler artık kalıcı olarak Anadolu ya yerleşiyor; Bizans ise zayıflıyor

13 11. yüzyılda Bizans devleti 1180 yılı civarında Bizans devleti Haçlılar, 1204 yılında İstanbul u ele geçirip burada bir Latin İmparatorluğu kurdular. Bizans, Roma kilisesi ve Venedik le de şiddetli bir mücadele içinde. IV. Haçlı Seferi: Haçlılar, Venedik doçu Dandolo nun müdahalesi ile Bizans a yöneldiler Haçlılar İstanbul da büyük bir yağma ve katliam gerçekleştirdiler. 77 Önemli Haçlı Seferleri 13

14 Geç Bizans Dönemi Latin işgali ile Bizans devleti üçe ayrıldı : İznik (I. Theodoros Laskaris), Epir (Epeiros Yunanistan, Mihail Dukas), Trabzon (işgalden önce bağımsızlık ilan etti). + Selanik, Atina ve Mora da Latin dukalıkları. 79 Bizans ardılı devletler birbirleriyle de savaştılar. Balkanlar da Bizans otoritesi kayboldu; Bulgarlar bölgede en güçlü devlet oldular (Kıpçakların kolu Kumanlarla ittifak yaparak) [Kuman : sarışın, solgun yüzlü. Hem Latinlere hem İznik Rum devletine paralı askerlik yapan bir kavim. 13. yüzyıl ortalarında Trakya ve Anadolu da yoğun bir Kuman nüfusu var.] 80 Kösedağ Savaşı: Anadolu Selçuklu Devleti Moğollar karşısında ağır bir yenilgi aldı (1243). Selçuklular Moğol boyunduruğuna girdi. İznik devleti Latinlerle savaşa ağırlık verdi de İstanbul u geri almayı başardılar. Ama artık imparatorluk çok zayıf; tekfurlar (yerel aristokratlar) ise çok güçlüydü (özellikle Batı Anadolu da). 81 Bizans ın son dönemi: Anadolu da Osmanlılar, Balkanlar da ise Sırp ve Bulgarlarla mücadele. Bir Bizans kuşatması Bizans giderek, İstanbul ve çevresiyle sınırlı bir kent devletine dönüştü. 82 Venedik ve Ceneviz sorunu: Venedik-Cenevizli tüccarlar birçok vergiden muaf. Bu iki devlet Bizans ı tahakküm altında tutuyor. Bizans, mali kriz nedeniyle, kendi donanması Aynı dönemde Bizans ordusu karada da zayıf. Neden? Vergiyi aristokratlar değil küçük köylü ödüyor. Bunların bir kısmı topraklarını satıp aristokratların hizmetine giriyor. Askeri hizmet yükümlülükleri azalıyor. yerine Ceneviz donanmasına dayanıyor. 83 Yabancılara paralı askerlik yaptırılıyor

15 14. yüzyılın ikinci yarısı: Bizans Osmanlı dan yardım istedi (Sırp tehdidine karşı) den itibaren Bizans Osmanlı nın vasalı! 14. yüzyıl: Mali kriz + sürekli toprak kaybı Ankara Savaşı Bizans ın ömrünü uzattı! Bizans 1437 de Roma kilisesinin egemenliğini kabul etti; ama halk birleşmeyi reddetti. Moskova kilisesi de İstanbul patrikhanesinin ihanet ettiğini öne sürüp bağımsızlık ilan etti yılı civarında Bizans Bizans ta Ekonomi ve Toplum Bizans toplumu: Güçlü bir merkezi devlet, nispeten geniş bir ordu, bürokrasi ve ruhban sınıfı ile Geniş bir köylü sınıfını içeriyordu. Orta dönemden sonra yerel aristokrasi güçlendi. Tüccar ve zanaatkâr çok önemli figürler değildi. 87 Kölelik Hristiyanlığa ters düşüyor. Ama Bizans ın tarihi boyunca kölelik var. Bizans köleciliği temelde ev içi kölecilik. Köleler evlenebiliyor; ayrıca özgürlüklerini kazanmaları (Roma ya kıyasla) daha kolay. Douloparoikos: toprakla birlikte alınıp satılan köleler (bu sıfat babadan oğula geçiyor). 88 Douloparoikos: ürünün bir kısmını efendiye vermek ve istendiğinde başka şahsi hizmetler de sunmakla yükümlü. Paroikos: kendine ait olmayan toprağı kiralayarak işleyen yarı özgür çiftçi. Zamanla aradaki ayrım silinmiş, douloparoikos da toprağa bağlı çiftçi yani paroikos sayılmıştır. 89 Orta Bizans döneminde taşra teşkilatı themalar biçiminde organize edildi. Themalar: askeri nitelikte yönetim birimleri. Bu dönemin askeri başarılarının sırrı thema sisteminde. Sistem 11. yüzyıl ortalarına kadar iyi işliyor

16 Bizans ekonomisinde devlet her zaman merkezi bir aktör. Para basma tekeli devletin elinde (Ortaçağ Avrupası nda ise para basma hakkı irili ufaklı feodal beylere özgü). Bazı mallar (örneğin ipek), yalnızca imparatorluğa bağlı atölyelerde üretiliyor. Bizans ipekli dokuması Bizans devleti faiz oranlarını, fiyatları ve iç ve dış ticareti de kontrol altında tutuyor. 91 Ama, bazı büyük toprak sahipleri devletten bağımsız hareket edebiliyor. 92 Tıpkı Roma da olduğu gibi Bizans ta da ticaret küçümsenen bir uğraş. Devlet için gerekli maddelerin ihraç edilmesi genellikle yasak. Parşömen üzerine altın kaplama 93 Bizans devletinin gelirleri ticaretten ziyade toprağa ve halktan toplanan diğer vergilere dayalı. Devlet, vergilerin altın sikkelerle nakit olarak ödenmesinde ısrar ediyor. Yöneticilerin ve askerlerin maaşları altın sikke ile ödeniyor. 94 Bizans devleti (kendisi dışındaki) büyük toprak mülkiyetine prensip olarak karşıdır. Yine de, imparatorların cömertliği sonucunda, zamanla bir büyük toprak sahipleri sınıfı da oluşmuştur. 95 Tarım işçileri (altta) ve ücretlerin ödenmesi (üstte) 16

17 Diocletianus başa geçtiğinde Roma ekonomisi çökmenin eşiğindeydi. 290 yılında kapsamlı bir para reformu yapıldı. 301 yılında Maksimum Fiyat Fermanı ile enflasyon dizginlenmeye çalışıldı. Maksimum Fiyat Fermanı nın bir parçası 97 Bu fermanla ücret ve fiyatlar sabitlendi (yüksek fiyat koyan tüccarlara ölüm cezası getirildi). Diocletianus sonrasında bu ferman fazla işletilemedi. Davud ve Goliat ( , gümüş) Bizans ekonomisi, I. Konstantinos un para reformu ile istikrar kazanabildi. 98 Diocletianus sisteminde tarımsal vergi oranı gelirin resmen yüzde 10 u; ama fiiliyatta çok daha yüksek (üçte bir civarında). 15 yılda bir salınan ek vergiler de (indictio) var. Köylü, ayrıca, toprak sahibine kira ödüyor. Köylünün işi zor. Yine de üretim ve nüfus 8. yüzyılda artıyor. Bu durum kentleri de etkiliyor. 99 Ortaçağ da gerileyen şehirler yüzyıllar arasında genişliyor. Tarımsal üretimin ve nüfusun artması, kentlerin canlanması ticarete ivme kazandırıyor. İstanbul, Selanik, Trabzon gibi kentler uluslararası ticaret açısından önemli merkezler. 100 Devlet, ithalat ve ihracattan yüzde 10 vergi alıyor. En önemli ticari metalar tahıl ve ipek. Bizans imalatı gümüş kaşıklar Devlet her iki malın ticaretini kontrol ediyor. 101 Ticaret Yolları: Afganistan ve İran dan (Trabzon limanı üzerinden): fildişi, kıymetli taşlar, baharatlar, İran halıları, ipekliler. Avrupa dan (Venedik aracılığıyla): köle, kereste, silah ve yünlü kumaşlar. Antakya, Yunanistan, Kıbrıs, Girit ve adalardan: özellikle tahıl

18 Devlet, İstanbul a ithalatı teşvik ediyor, İstanbul dan dışarıya ihracatı sınırlıyor. Kişiler tek bir meslek ya da ticaret alanı ile uğraşmak zorunda. Ortaçağda ana ticaret yolları 104 Loncalar: esnaf, zanaatkâr ve tüccar örgütleri. Bizans loncaları Roma dan miras alınıyor. Loncalar, a. İmparatorluk loncaları: sarayda kullanılan yüksek kaliteli ürünlerin üretimi; Collegia : Geç Roma ve erken Bizans ta loncalara verilen ad. Devlet sıkı biçimde denetliyor. 105 b. Kamu loncaları: halkın tükettiği sıradan ürünler. 12. yüzyıldan sonra devletin loncaları kontrol gücü azaldı. 106 Kentler, sınai üretim merkezleri. İmalat nispeten büyük ölçekli. Seramik, cam, ipek birçok kentte üretiliyor. Bu tür ürünlere talep, toprak sahibi aristokrasi genişlediği için artıyor. Yerel aristokrasinin güçlenmesi küçük 11. ve 12. yüzyıllarda Bizans ekonomisi genel bir canlanma yaşadı: Tarımda yulaf ve çavdar gibi yeni ekinler geliştirildi; 10. yüzyıldan beri var olan su değirmenleri etkin kullanılmaya başlandı; Yeni araziler tarıma açıldı. çiftçilerin yoksullaşması

19 Ama aynı dönemde olumsuz ekonomik faktörler de mevcuttu: 11. yüzyılda memuriyetler para ile satılmaya başlanmıştı; Kiliselerin ve manastırların mülkleri de büyümüştü; Küçük toprak sahiplerine sağlanan korumalar kaldırılmış, arazi piyasası oluşmuş, yoksulluk artmıştı; Venedik e sağlanan ticari imtiyazlar yerli tüccarları dezavantajlı konuma düşürmüştü; Paranın değerinin düşürülmesi ve kaynakların sürekli İstanbul a akması da önemli sorunlardı Orta dönem Bizans toplumu: Bir yandan feodalleşme eğilimi, Bir yandan da kentsel burjuvazinin oluşumu. Pronoia: askeri bir hizmet koşuluyla bir mülkün (tarımsal mülk olmak zorunda değil) ve burada ikamet eden serflerin (paroikoi) bir şövalyeye tahsis edilmesi. 9. ve 10. yüzyıllar: özellikle doğu Anadolu da güçlü yerel aileler ortaya çıkıyor. 11. yüzyıl sonlarında tımara benzer Pronoia kalıtsal değildir ve bu hizmeti yerine getirenlerin bazıları Latinler ve Kumanlardır. Pronoia, geç Bizans toplumunun feodalleşme eğiliminin en önemli kaynaklarından biridir. pronoia sistemi İster askeri isterse sivil olsun, tüm imparatorluk hizmetleri militia diye adlandırılır. Bunun içinde ordu en büyük gruptur. Ordu hizmeti ömür boyu süren bir meslektir ve ücreti de iyidir. Ama askerliğe istekli olan fazla yoktur ve asker kaçaklığı yaygındır. 113 Başlangıçta etkili olan kent meclisleri (yerel soylular) zamanla zayıflamıştır. Yerlerini kilise ve merkez valileri almıştır. Kiliseler toprak işlettikleri gibi, ticaret ve hatta bankerlik de yaparlar. Öte yandan, bireysel servet yapma olanağı pek yoktur ve tüccarlar genellikle küçük ölçeklidir

20 Para Sistemi Bizans parasının temel biçimi sikkelerdir. Bunlar üç temel tiptedir: imparator tipleri, dinsel ve çeşitli tipler. II. Konstantinos tarafından bastırılan altın solidus. Solidus: I. Konstantinos un yılında bastırdığı ve 10. yüzyıla kadar kullanılan altın sikke (nomisma, çoğulu: nomismata). Roma altın parası olan aureusun yerini aldı. II. Justinianos tarafından bastırılan solidus Geç Roma dönemi sikkeleri sikke reformu ile 491 yılında kaldırıldı. I. Aleksios ( ) döneminde basılan hyperperion da yaygın kullanılan Bizans paralarından biridir (bir yüzü çukur, bir yüzü Bizans sikkeleri esas olarak üç metalden basılmıştır: altın, gümüş ve bakır. 11. yüzyıldan itibaren ekonomik kriz nedeniyle ayarı düşük altın elektron ve ayarı düşük gümüş billon sikkeler de yoğun olarak basılmıştır. bombeli altın sikke). Değerli maden ihtiyacının bir kısmı ithalatla 117 sağlanmıştır. 118 Bizans ta dolaylı vergiler: Dolaysız vergiler: İthalat ve ihracattan yüzde 10 gümrük vergisi Arazi vergisi (hayvan sayısı ve ürüne göre Pazar ve liman vergileri değişir); Üretim, satış ve tüketim vergileri Otlaklardan ve koşum hayvanları dışındaki Devlet izinleri için gerekli vergiler ve kayıt ücretleri hayvanlardan alınan vergi; ehir surlarının bakımı için de vergi toplanıyor. Baş vergisi (ocak vergisi - ailedeki kişi Köylüler kale, yol, köprü yapımı, askeri malzeme sayısına göre); taşıma gibi angarya işlerde zorla çalıştırılıyor. 119 Kentlerde ticaret izni vergisi

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134.

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134. KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134. Batı Roma Sonrası İtalya M.S. 5. Yüzyıl Kavimler göçü İtalya

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

İktisat Tarihi II. IV. Hafta

İktisat Tarihi II. IV. Hafta İktisat Tarihi II IV. Hafta İnsan Bilgisinde Devrim - devam Çağdaş yabanlarda olduğu gibi eski çağlarda tıp kuramının özü büyüydü. II. Devrimden sonra Babil de doktorlar aynı zamanda rahipti. Mısır da

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 2: 9 Ekim 2006 Konular: Bizans/ Doğu Roma Yönetim Sistemi

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 2: 9 Ekim 2006 Konular: Bizans/ Doğu Roma Yönetim Sistemi KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 2: 9 Ekim 2006 Konular: Bizans/ Doğu Roma Yönetim Sistemi Ortaçağ Batı Avrupa neden Ortaçağ incelemelerinin modeli? Batı Avrupa nın 15. ve 16. Asırlara başlayan yükselişi

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

Roma. Ostrogot. Konstantinopolis. a. Angllar, Saksonlar. b. Franklar c. Gotlar d. Vizigotlar e. Ostrogotlar f. Hunlar g. Vandallar. Piktler.

Roma. Ostrogot. Konstantinopolis. a. Angllar, Saksonlar. b. Franklar c. Gotlar d. Vizigotlar e. Ostrogotlar f. Hunlar g. Vandallar. Piktler. ETKİNLİK 1 KAVİMLER GÖÇÜ AVRUPA YI NASIL ETKİLEDİ? Kaynak 1: Kaynak 2: Kavimler Göçü, MS 100-500 Batı İmparatorluğu Angllar Franklar Katalon 451 (Katalon Savaşı) Kaynak 3: Hunlar Kartaca Gotlar Vizigotlar

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri)

SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri) SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri) Roma İmparatorluğunun çökmesiyle Avrupa da kentsel yaşam sekteye uğruyor KARANLIK ÇAĞ Merkezi otoriteye dayalı Roma İmparatorluğunun birleştirici

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

BiZANS TARİHİ TAR108U KISA ÖZET

BiZANS TARİHİ TAR108U KISA ÖZET BiZANS TARİHİ TAR108U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Bizans Tarihine Genel Bir Bakış BİZANS TARİHİNE AİT BAZI KAVRAMLAR

Detaylı

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Geçmiş İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte yandan İtalya yarımadasındaki diğer

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İSTANBUL DA DEPREM GERÇEĞİ

İSTANBUL DA DEPREM GERÇEĞİ İSTANBUL DA DEPREM GERÇEĞİ 13 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan habere göre(1) Marmara Denizi 'nde, fay hattıyla ilgili ilk çalışmayı yapan Fransız Le Suroit gemisinin kesin rapor sonuçları, Fransa'nın

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Çöküş ve Toparlanma. Çöküş ve Toparlanma Diocletianus un Reformları. İ.S. 3. yüzyıl kargaşası, 235-285

Çöküş ve Toparlanma. Çöküş ve Toparlanma Diocletianus un Reformları. İ.S. 3. yüzyıl kargaşası, 235-285 Çöküş ve Toparlanma Çöküş ve Toparlanma Diocletianus un Reformları Severus Alexander in öldürülmesinden sonra bir dizi imparator askeri güçle güç kazandılar. Uzun süredir boşlanan sınırlar tehdit eden

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi MÖ 800 MS 200 döneminde Akdeniz uygarlığının yakaladığı ekonomik gelişmenin temel nedenidir? a) Teknolojik yenilikler b)

1- Aşağıdakilerden hangisi MÖ 800 MS 200 döneminde Akdeniz uygarlığının yakaladığı ekonomik gelişmenin temel nedenidir? a) Teknolojik yenilikler b) 1- Aşağıdakilerden hangisi MÖ 800 MS 200 döneminde Akdeniz uygarlığının yakaladığı ekonomik gelişmenin temel nedenidir? a) Teknolojik yenilikler b) Hızlı nüfus artışı c) Gelişmiş bir pazar ve ticaret ağının

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN ORTA ÇAĞ TARİHİ Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN Bölüm Yazarları Doç. Dr. Abdullah KAYA Doç. Dr. Bekir BİÇER Doç. Dr. Murat KEÇİŞ Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Emrullah KALELİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 5. ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ 5 ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Romanesk Sanat Tarihsel arka plan 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Dilek Seymen Giriş ve Temel Kavramlar Ülkeler niçin ticaret yaparlar? İktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Tenure, fief, villein, precaride, precaria, beneficium, kapalı mülk ekonomisi, Commenda, jus mercatorum, hote

Tenure, fief, villein, precaride, precaria, beneficium, kapalı mülk ekonomisi, Commenda, jus mercatorum, hote 1- Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. Tenure, fief, villein, precaride, precaria, beneficium, kapalı mülk ekonomisi, Commenda, jus mercatorum, hote 2- Manoryal sistemde serfin yükümlülükleri ve sınıfsal

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONU:DÖRT HALİFE DÖNEMİ HAZIRLAYANLAR URAL DOĞUKAN ÇAĞIRKAN FATİH OĞRAŞ GÖKAY BOLATCAN ERDEM USLU KAYNAKÇA:www.eba.gov.tr/video/izle/video4f55bd30030fd DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı 10. Ege ve Yunan Uygarlığı Ege ve Yunan uygarlığı, Ege Denizi ndeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güney-Batı Anadolu da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır. 10. Ege

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

TARĠH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU DOĞU ROMA (BĠZANS) ĠMPARATORLUĞU M.S

TARĠH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU DOĞU ROMA (BĠZANS) ĠMPARATORLUĞU M.S T.C. KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI TÜRKĠYE KÜLTÜR PORTALI PROJESĠ TARĠH TÜRKLER DEN ÖNCE ANADOLU DOĞU ROMA (BĠZANS) ĠMPARATORLUĞU M.S. 395-1453 Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY 2009 ANKARA 2.3. Doğu Roma (Bizans)

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

Rum İlinde Bizans Kimliğinin Değişimi (13.-15. Yüzyıllar)

Rum İlinde Bizans Kimliğinin Değişimi (13.-15. Yüzyıllar) Rum İlinde Bizans Kimliğinin Değişimi (13.-15. Yüzyıllar) Dr. Buket Kitapçı Bayrı 26 Mayıs 2010 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma

Detaylı

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus T KİNİK 1 ANCAK ÖÜMÜN DURDURABİDİĞİ, DOĞUNUN V BATNN GNÇ İMPARATORU İSKNDR İN KİŞİİĞİ V SRİ K a yn a k 1 : H N U Y G A Amenhotep Tapınağı nda Amon-Ra ve firavun İskender rölyefi R Kay n a k 2 : Ğ Sikkeler:

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

VEBA SALGINI ORTAÇAĞ DA AVRUPA YI YOK EDECEKTİ

VEBA SALGINI ORTAÇAĞ DA AVRUPA YI YOK EDECEKTİ VEBA SALGINI ORTAÇAĞ DA AVRUPA YI YOK EDECEKTİ Tıp tarihindeki salgınların en zararlı olanı Avrupa da Kara Ölüm denilen veba salgınıdır. Veba 14. yüzyılda, Avrupalılar ın üçte birinin ölümüne neden oldu.

Detaylı