İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma)"

Transkript

1 İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma) İşlenecek Konular: Bizans tarihi üç ana döneme ayrılır: 1. Bizans Erken Bizans ( ) 2. Bizans Osmanlı Etkileşimi Orta Bizans ( ) 3. Osmanlı Geç Bizans ( ) 1 2 Bizans ne demek? En geniş döneminde Roma Bizanslılar kendilerini Romalı kabul etmiştir. Çağdaşları (Araplar, Selçuklular, Osmanlılar) ise onlara Rum veya Romi demiştir. Bizans sözcüğünü modern dönemde ilk kez En geniş döneminde Bizans 1557 de Alman tarihçi Hieronymus Wolf kullandı. 4 Byzantion: MÖ yüzyıla kadar: yıllarında kurulan bir Devletin resmi dili Latince. Yunan kolonisi (bugünkü Topkapı Sarayı nın Resmi adı Imperium Romanum. olduğu bölgede). 7. yüzyıldan itibaren: Byzantion = Byzas ın Devletin resmi dili Yunanca. Yeri (kenti Byzas adlı bir Resmi adı Vasilia ton Romeon komutanın kurduğuna (Yunanca Roma İmparatorluğu inanılıyor). 5 demek). 6 1

2 Grek, Yunanlı, Hellas sözcükleri nereden geliyor? Romalılar Yunanlılar a Grek diyorlar ( Latinlerin kölesi anlamında). Papanın elinden taç giyerek (800) Kutsal Roma imparatoru olan Charlemagne: Bizans imparatoru olsa olsa Rex Graecorum (Greklerin Kralı) sayılabilir! 7 Günümüzde, Yunanlılara batıda genellikle Grek, doğuda Yunan denilir. Yunan sözcüğü, Perslerin İyonyalılar için kullandığı İonan (İyonyalı) tabirinden gelir. Yunanlılar ise ülkelerine Hellas, kendilerine Helen derler. [Hellas, Bizans döneminde Selanik ile Atina arasında kalan askeri-idari bölgenin (thema) adı.] 8 Yunan devleti kurulurken isim koymak zor olmuştur: Yunan ihtilalinin öncülerinden Velestin li Rigas a ( ) göre, bu ulus Romioslardan (Rum- Romalı) oluşurdu. İhtilâl sırasında ( ) Yunanlıların saygın ideologu Korais Adamantios ( ) bile bu ulusa Grek denmesi görüşünü savunmuştu. Çünkü Avrupalılar bizi bu isimle tanıyor derdi. Sonunda bu yarışı Helen sözcüğü kazandı. Herkül Milas Diocletianus ( ) Bizans ın Tarih Sahnesine Çıkışı 3. yüzyıl Roma İmparatorluğu için genel bir kriz dönemi. Diocletianus: Ülkeyi iki idari bölgeye ayırdı; Merkezi İzmit e (Nikomedia) nakletti. 10 Tetrarşi (dört başlı yönetim): Her bölgede, biri asıl diğeri yardımcı iki imparator var. Diocletianus un ardından iktidar savaşları. I. Konstantinos: Önce batıyı sonra doğu kısmını ele geçirerek ülkeyi yeniden birleştirdi (324 yılında). 12 2

3 O dönemde Roma nın asıl I. Konstantinos, İstanbul u zengin kısmı doğu. devlet merkezi yaptı. Anadolu da Hristiyanlık İstanbul, arasında yaygın. Roma nın bir kopyası (Nea I. Konstantinos bu dini Roma) olarak inşa edildi. himayesi altına aldı. Roma yedi tepe üzerinde Birinci İznik (Nicaea) Konsülü nün toplanmasına öncülük etti (325). 13 Yeni Roma da da yedi tepe bulmak gerekiyordu (...) İstanbul un üzerinde kurulduğu yarımada zaten sarp biçimde Haliç e doğru iniyor; ancak hafif bir eğimle Marmara Denizi ne kavuşuyordu. Tepeler burada araziydi (yüksek değildi), ancak altı tane bulunabilmişti. Güneyde uzaktan bakıldığında pek belli olmayan yedinci tepe daha sayıldı. Marmara Denizi ne akan cılız Lykos Deresi ne gelince: Onu Roma nın Tiber ine benzetmek her zaman zor olmuştur. 15 Michael Kaplan ve Tiber nehri yanında kuruluydu. 14 İSTANBUL UN COĞRAFYASI Sarayburnu nda bir saray, senato binası, hipodrom ve kiliseler yapıldı. Erken Bizans döneminde Sultanahmet bölgesi (günümüze sadece Aya Sofya ile hipodrom 17 alanındaki birkaç dikilitaş kalmıştır). 3

4 11 Mayıs 330 da İstanbul resmen Bizans ın başkenti oldu ve Konstantinopolis adıyla anıldı. Marmara dan Haliç e kadar surlar inşa edildi; Hunlar yüzünden 413 yılında yeni surlar dikildi İstanbul adı nereden geliyor? Bu surlar 627 yılında Avar ve Pers; Bu konuda rivayet muhtelif. arasında ve 717 de Arap; 813 yılında Bulgar; Osmanlılar ilk başlarda 860 yılında Rus kuşatmalarını engelledi. 21 Konstantiniye diyorlardı tarihli bir İstanbul haritası. 22 Sonradan, kimilerine göre İslambol dan bozma İstanbul kullanıma girdi. Bizans döneminde halk arasında sık kullanılan eis ten poli ( kente doğru ) sözü de bozularak kullanılmış olabilir. Hipodrom (15. yüzyıl sonlarına ait bir gravür) 23 Bizans döneminde İstanbul 4

5 Ekmek ve Sirk : Roma da olduğu gibi İstanbul da da halka bedava yiyecek dağıtılıyor ve eğlenceler tertipleniyordu. 542 yılındaki veba salgını öncesinde İstanbul nüfusu yarım milyona yakındı. 12. yüzyılda yaklaşık 400 bindi te ise 40 bine kadar düşmüştü. 25 Kamusal eğlenceler hipodromda yapılırdı. At ve araba yarışları, sporcuların giysilerinin renginden ötürü mavi, yeşil, kırmızı ve beyaz denilen gruplar arasında yapılıyordu. Ama esas rekabet Maviler ile Yeşiller arasındaydı. 26 Hipodrom bölgesinin Maviler: genelde idareci sınıf, aristokratlar ve imparator destekliyor. Yeşiller: alt sınıflar ve heterodoks mezheplere bağlı olanlar tutuyor. 5. yüzyılda Yeşiller üç bin Mavi taraftarını katlettiler. Justinianos döneminde (Ocak 532) iki grup birlikte saraya saldırdılar. Tüm ülkeye yayılan isyan (Nika İsyanı) zor bastırıldı. I. Theodosius dikilitaşı kalıntıları Nika İsyanı nda Aya Sofya ( Kutsal Bilgelik ) kilisesi de yakıldı; ama yeniden inşa edildi. Aya Sofya Bizans tan kalan en önemli mimari eserdir

6 Erken Bizans Dönemi Vizigotlar (Batı Gotları): Bizans ın ilk dönemlerinde, Orta Asya dan başlayan kavimler göçünün yıkıcı etkileri hissedildi. İmparator Valens ( ) zamanında Batı da Germen istilası başladı yılında, Ostrogotların desteği ile Bizans ordusunu yendiler. Germen kavimler, bu tarihten sonra imparatorluğun batı kısmını istila ettiler. Doğu kısmına da sürekli saldırdılar yüzyılın ortaları (II. Theodosius dönemi) Bizans için zorlu bir dönemdir: Batıdan artan Hun tehdidi Ağır mali kriz Salgın hastalık (446) Büyük deprem (447) 4. ve 5. yüzyıllarda barbar göçleri 34 Büyük Çekmece ye kadar gelen Hunları, yeni inşa edilen dış surlar durdurabildi. Aynı dönemde: I. Theodosius 395 yılında Roma devletini resmen iki bölgeye ayırmıştı. Ama, devletin birliği fikri korunuyordu. İstanbul da üniversite kuruldu (425). Codex Theodosianus (yasa derlemesi). 35 Germen komutan Odoacre, 4 Eylül 476 da Batı Roma tahtına oturdu. Batı Roma İmparatorluğu sona erdi. 36 6

7 493 yılında bu kez Ostrogotlar İtalya yı ve Roma yı istila ettiler. Batıda Germen krallığı kesin olarak kuruldu. Bizans ise bir süreliğine Ostrogot tehdidinden kurtuldu yılı civarında Doğu Roma Bizans ta Din ve Devlet Hristiyanlık; Bizans, Roma nın evrensel imparatorluk ve I. Konstantinos döneminde mutlak otorite anlayışını sürdürdü. serbest bırakıldı. Bu fikir imparatora tanrısal nitelikler I. Theodosius döneminde atfedilmesini içerir. ise devletin resmi dini oldu. Ancak, Bizans evrensel imparatorluk Diğer tüm din ve inançlar anlayışını Hristiyan dinine dayandırdı. yasa dışı ilan edildi Hristiyanlar belli başlı kentlerdeki kiliseler etrafında örgütlenmeye başladılar. İmparatorluk otoritesi görüşü Hristiyanlık dinine göre yeniden yorumlandı. Kudüs İskenderiye Antakya Roma Artık imparator bir ilah, bir tanrı olarak görülemezdi. İmparator Tanrı tarafından yeryüzüne temsilci olarak atanmış kabul edildi. İstanbul 41 Evrende tek Tanrı, dünyada da onun tek temsilcisi imparator vardı. 42 7

8 Birçok Ortaçağ toplumunda olduğu gibi Bizans ta da din ve devlet iç içedir. Bu nedenle, Bizans ta din, devlet iktidarını meşrulaştırıcı bir kurum olmuştur. Ancak, Bizans ta imparator kilise kurumu tarafından sınırlanamaz. Örneğin çıkardığı yasalar için herhangi bir onay alması gerekmez. Hatta kiliseyi önemli ölçüde denetim altında tutar: patrikleri atar veya azleder Toplumsal ve siyasal çatışmalar da çoğu zaman dinsel bir kılık altında ortaya çıkmıştır. Örneğin monofizit inancı savunan Süryani, Ermeni Gregoryen ve Mısır Kıpti kiliseleri İstanbul dan bağımsız olarak örgütlenmiştir. [monofizit: Hz. İsa da tanrısal ve insani vasıfların tek bir doğa oluşturduğunu kabul eden görüş.] 45 Başlıca dinsel çatışmalardan bir diğeri Roma ve İstanbul kiliseleri arasındadır. Evrensellik iddiasındaki iki kilise, 1054 yılında birbirlerini karşılıklı olarak aforoz etmiştir. Bu büyük bölünmeye shizm denilir. 46 Bizans tarihinde iz bırakan bir başka önemli dinsel olay, 8. ve 9. yüzyılların ikonoklazma hareketidir (ikona kırıcılık). Azizlerin tasvirleri günah kabul edilerek kırılmış ve silinmiştir. Ancak, bu hareket halktan çok yaygın bir destek görmemiştir. 47 Bir kilisedeki aziz tasvirleri 8

9 Buna karşılık, manastırcılık (monastisizm) Manastırcılık, daha yaygın bir gelenektir. kilise iktidarına karşı bir tepkinin Aslında manastırcılık din dışı bir hareket ifadesidir. olarak 4. yüzyılda Mısır da ortaya çıkmıştır. Ancak hızla yayılmış ve iki biçim almıştır: Ancak, zamanla kurumlaşmış ve büyük toprak mülkleri işleten Yalnız (keşişlik, çilecilik) bir tarımsal organizasyona Topluluk biçiminde 49 dönüşmüştür. 50 Bizans ın ilk parlak dönemi I. Justinianos un Öte yandan, keşişlik de ( ) hüküm sürdüğü devredir. zamanla kilisenin onayını kazanmıştır. Çileci yaşantı sürdüren veya deli taklidi yapan kutsal meczuplar halk arasında çok popülerdir. Bir direk üstünde yaşayan stylitos 51 I. Justinianos, eşi imparatoriçe Theodora ile birlikte hüküm sürmüştür. 52 Theodora bazı kritik konularda devreye girerek sonucu önemli ölçüde belirlemiştir: Nika İsyanı (532) sırasında Justinianos İstanbul u terk etmeye hazırlanırken Theodora buna izin vermemiş ve isyanın sona ermesini sağlamıştır. Yeni yasa derlemesinde kadın haklarının (mülkiyet, boşanma, sözleşme hakları) yer almasını sağlamıştır. 54 9

10 Corpus Iuris Civilis ( arasında hazırlandı): Institutiones : idari ve eğitimle ilgili konular Pandekta (Digesta) : sosyal ve cezai konular Novellae: imparator tarafından çıkarılan fermanlar 55 Justinianos döneminde İtalya, Güney İspanya ve Kuzey Afrika da Bizans egemenliği tekrar kuruldu. Ancak, bu fetihler için halka aşırı vergilerin yüklenmesi büyük huzursuzluklar yarattı. Nika İsyanı nın en önemli nedenlerinden biri budur. 56 Justinianos (genç bir Hristiyanın yardımıyla) dünyayı fethediyor. Batı Roma yı işgal eden kavimler ve Justinianos un fetihleri 6. yüzyılda Avar ve Slavların Orta Avrupa ve Balkanlar a girmesi Bizans ı çok zorladı. Daha önceki Germen göçleri geçiciydi ve Bizans bir şekilde onlardan kurtulmuştu. Slavlar ise Balkanlar ı yurt edinerek yeni devletler kurdular. 59 Bu dönemde uzun yıllar süren Bizans- Sasani savaşları her iki devleti zayıflattı. Bu zayıflık 7. yüzyılın ilk yarısındaki İslam fetihleri için uygun bir zemin oluşturdu. İslamiyetin doğuş yıllarında Araplar, Bizans-Sasani savaşlarında ehl-i kitap saydıkları Bizans ı desteklediler

11 Bazı Arap kabileleri Bizans ın etkisiyle İslamiyetin doğuşunun ardından yarım Hristiyanlığı kabul ettiler. yüzyıl içinde Müslüman Arap fetihleri Bazıları ise Sasaniler in yanında yer sonucunda Sasani devleti tarihe karıştı. aldılar. Bizans ise Sasaniler karşısında İki devlet arasındaki tampon bölgedeki korumaya çalıştığı Suriye, Filistin, Mısır Araplar, ya Bizans ın ya da Sasaniler in gibi önemli bölgeleri Müslüman Araplara kaptırdı. vasalıydılar Araplar, bu fetihlerin ardından Anadolu ya da birçok sefer düzenlediler. Hatta birkaç kez İstanbul u kuşattılar. Rum Ateşi : özgün bir Bizans buluşu. 63 En geniş döneminde Arap İmparatorluğu 7. yüzyıl: Müslüman akınlarına karşı koymak için, Anadolu eyaletlere (themalara) bölündü. Thema : kolordu (yerel ordular var). Stratigos themadan sorumlu general. Eyaletin en üst askeri ve sivil yetkilisi, sadece imparatora karşı sorumlu. Vergi toplama ve yargı görevleri de var. 65 Anadolu daki Bizans themaları 11

12 Orta Bizans Dönemi ( ) 8. yüzyılda Müslüman ilerleyişi durduruldu. Abbasiler devletin başkentini Bağdat a nakledince, İslamiyet in merkezi Suriye den Irak a kaymıştı. Bizans, Emeviler ve Abbasiler in Anadolu da fethettiği toprakların büyük kısmını geri aldı yılı civarında Bizans sınırları 865: Bulgarlar Hristiyanlığı benimsediler; İstanbul a bağlı bir Bulgar kilisesi kuruldu. Bulgarlar zamanla Slavlarla karıştılar. 998: Kiev prensi Vladimir Ortodoksluğu benimsedi. Ama Rus Ortodoks kilisesi zamanla Bizans tan bağımsızlaştı yüzyıllar arasında: Karadeniz in kuzeyindeki Türk boyları, (Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar) Moğolların önünden kaçarak yeni bir göç dalgası başlattılar. Bizans la siyasi ve ticari ilişkiler kurdular. 70 Bölgeye ilk gelenler Peçenekler: Göktürk hakanlığında yer alan bir kavim. Malazgirt Savaşı (1071) : Bizans ordusundaki Peçeneklerin bir kısmı karşı tarafa geçti. 11. yüzyılda Peçenekler Bizans la savaşıyor; bazıları da Bizans ordusunda paralı askerlik yapıyor! Bizans bunları Selçuklular a karşı kullanıyor. 71 Miriokefalon (1176) : Selçuklular karşısında ikinci büyük yenilgi. Türkler artık kalıcı olarak Anadolu ya yerleşiyor; Bizans ise zayıflıyor

13 11. yüzyılda Bizans devleti 1180 yılı civarında Bizans devleti Haçlılar, 1204 yılında İstanbul u ele geçirip burada bir Latin İmparatorluğu kurdular. Bizans, Roma kilisesi ve Venedik le de şiddetli bir mücadele içinde. IV. Haçlı Seferi: Haçlılar, Venedik doçu Dandolo nun müdahalesi ile Bizans a yöneldiler Haçlılar İstanbul da büyük bir yağma ve katliam gerçekleştirdiler. 77 Önemli Haçlı Seferleri 13

14 Geç Bizans Dönemi Latin işgali ile Bizans devleti üçe ayrıldı : İznik (I. Theodoros Laskaris), Epir (Epeiros Yunanistan, Mihail Dukas), Trabzon (işgalden önce bağımsızlık ilan etti). + Selanik, Atina ve Mora da Latin dukalıkları. 79 Bizans ardılı devletler birbirleriyle de savaştılar. Balkanlar da Bizans otoritesi kayboldu; Bulgarlar bölgede en güçlü devlet oldular (Kıpçakların kolu Kumanlarla ittifak yaparak) [Kuman : sarışın, solgun yüzlü. Hem Latinlere hem İznik Rum devletine paralı askerlik yapan bir kavim. 13. yüzyıl ortalarında Trakya ve Anadolu da yoğun bir Kuman nüfusu var.] 80 Kösedağ Savaşı: Anadolu Selçuklu Devleti Moğollar karşısında ağır bir yenilgi aldı (1243). Selçuklular Moğol boyunduruğuna girdi. İznik devleti Latinlerle savaşa ağırlık verdi de İstanbul u geri almayı başardılar. Ama artık imparatorluk çok zayıf; tekfurlar (yerel aristokratlar) ise çok güçlüydü (özellikle Batı Anadolu da). 81 Bizans ın son dönemi: Anadolu da Osmanlılar, Balkanlar da ise Sırp ve Bulgarlarla mücadele. Bir Bizans kuşatması Bizans giderek, İstanbul ve çevresiyle sınırlı bir kent devletine dönüştü. 82 Venedik ve Ceneviz sorunu: Venedik-Cenevizli tüccarlar birçok vergiden muaf. Bu iki devlet Bizans ı tahakküm altında tutuyor. Bizans, mali kriz nedeniyle, kendi donanması Aynı dönemde Bizans ordusu karada da zayıf. Neden? Vergiyi aristokratlar değil küçük köylü ödüyor. Bunların bir kısmı topraklarını satıp aristokratların hizmetine giriyor. Askeri hizmet yükümlülükleri azalıyor. yerine Ceneviz donanmasına dayanıyor. 83 Yabancılara paralı askerlik yaptırılıyor

15 14. yüzyılın ikinci yarısı: Bizans Osmanlı dan yardım istedi (Sırp tehdidine karşı) den itibaren Bizans Osmanlı nın vasalı! 14. yüzyıl: Mali kriz + sürekli toprak kaybı Ankara Savaşı Bizans ın ömrünü uzattı! Bizans 1437 de Roma kilisesinin egemenliğini kabul etti; ama halk birleşmeyi reddetti. Moskova kilisesi de İstanbul patrikhanesinin ihanet ettiğini öne sürüp bağımsızlık ilan etti yılı civarında Bizans Bizans ta Ekonomi ve Toplum Bizans toplumu: Güçlü bir merkezi devlet, nispeten geniş bir ordu, bürokrasi ve ruhban sınıfı ile Geniş bir köylü sınıfını içeriyordu. Orta dönemden sonra yerel aristokrasi güçlendi. Tüccar ve zanaatkâr çok önemli figürler değildi. 87 Kölelik Hristiyanlığa ters düşüyor. Ama Bizans ın tarihi boyunca kölelik var. Bizans köleciliği temelde ev içi kölecilik. Köleler evlenebiliyor; ayrıca özgürlüklerini kazanmaları (Roma ya kıyasla) daha kolay. Douloparoikos: toprakla birlikte alınıp satılan köleler (bu sıfat babadan oğula geçiyor). 88 Douloparoikos: ürünün bir kısmını efendiye vermek ve istendiğinde başka şahsi hizmetler de sunmakla yükümlü. Paroikos: kendine ait olmayan toprağı kiralayarak işleyen yarı özgür çiftçi. Zamanla aradaki ayrım silinmiş, douloparoikos da toprağa bağlı çiftçi yani paroikos sayılmıştır. 89 Orta Bizans döneminde taşra teşkilatı themalar biçiminde organize edildi. Themalar: askeri nitelikte yönetim birimleri. Bu dönemin askeri başarılarının sırrı thema sisteminde. Sistem 11. yüzyıl ortalarına kadar iyi işliyor

16 Bizans ekonomisinde devlet her zaman merkezi bir aktör. Para basma tekeli devletin elinde (Ortaçağ Avrupası nda ise para basma hakkı irili ufaklı feodal beylere özgü). Bazı mallar (örneğin ipek), yalnızca imparatorluğa bağlı atölyelerde üretiliyor. Bizans ipekli dokuması Bizans devleti faiz oranlarını, fiyatları ve iç ve dış ticareti de kontrol altında tutuyor. 91 Ama, bazı büyük toprak sahipleri devletten bağımsız hareket edebiliyor. 92 Tıpkı Roma da olduğu gibi Bizans ta da ticaret küçümsenen bir uğraş. Devlet için gerekli maddelerin ihraç edilmesi genellikle yasak. Parşömen üzerine altın kaplama 93 Bizans devletinin gelirleri ticaretten ziyade toprağa ve halktan toplanan diğer vergilere dayalı. Devlet, vergilerin altın sikkelerle nakit olarak ödenmesinde ısrar ediyor. Yöneticilerin ve askerlerin maaşları altın sikke ile ödeniyor. 94 Bizans devleti (kendisi dışındaki) büyük toprak mülkiyetine prensip olarak karşıdır. Yine de, imparatorların cömertliği sonucunda, zamanla bir büyük toprak sahipleri sınıfı da oluşmuştur. 95 Tarım işçileri (altta) ve ücretlerin ödenmesi (üstte) 16

17 Diocletianus başa geçtiğinde Roma ekonomisi çökmenin eşiğindeydi. 290 yılında kapsamlı bir para reformu yapıldı. 301 yılında Maksimum Fiyat Fermanı ile enflasyon dizginlenmeye çalışıldı. Maksimum Fiyat Fermanı nın bir parçası 97 Bu fermanla ücret ve fiyatlar sabitlendi (yüksek fiyat koyan tüccarlara ölüm cezası getirildi). Diocletianus sonrasında bu ferman fazla işletilemedi. Davud ve Goliat ( , gümüş) Bizans ekonomisi, I. Konstantinos un para reformu ile istikrar kazanabildi. 98 Diocletianus sisteminde tarımsal vergi oranı gelirin resmen yüzde 10 u; ama fiiliyatta çok daha yüksek (üçte bir civarında). 15 yılda bir salınan ek vergiler de (indictio) var. Köylü, ayrıca, toprak sahibine kira ödüyor. Köylünün işi zor. Yine de üretim ve nüfus 8. yüzyılda artıyor. Bu durum kentleri de etkiliyor. 99 Ortaçağ da gerileyen şehirler yüzyıllar arasında genişliyor. Tarımsal üretimin ve nüfusun artması, kentlerin canlanması ticarete ivme kazandırıyor. İstanbul, Selanik, Trabzon gibi kentler uluslararası ticaret açısından önemli merkezler. 100 Devlet, ithalat ve ihracattan yüzde 10 vergi alıyor. En önemli ticari metalar tahıl ve ipek. Bizans imalatı gümüş kaşıklar Devlet her iki malın ticaretini kontrol ediyor. 101 Ticaret Yolları: Afganistan ve İran dan (Trabzon limanı üzerinden): fildişi, kıymetli taşlar, baharatlar, İran halıları, ipekliler. Avrupa dan (Venedik aracılığıyla): köle, kereste, silah ve yünlü kumaşlar. Antakya, Yunanistan, Kıbrıs, Girit ve adalardan: özellikle tahıl

18 Devlet, İstanbul a ithalatı teşvik ediyor, İstanbul dan dışarıya ihracatı sınırlıyor. Kişiler tek bir meslek ya da ticaret alanı ile uğraşmak zorunda. Ortaçağda ana ticaret yolları 104 Loncalar: esnaf, zanaatkâr ve tüccar örgütleri. Bizans loncaları Roma dan miras alınıyor. Loncalar, a. İmparatorluk loncaları: sarayda kullanılan yüksek kaliteli ürünlerin üretimi; Collegia : Geç Roma ve erken Bizans ta loncalara verilen ad. Devlet sıkı biçimde denetliyor. 105 b. Kamu loncaları: halkın tükettiği sıradan ürünler. 12. yüzyıldan sonra devletin loncaları kontrol gücü azaldı. 106 Kentler, sınai üretim merkezleri. İmalat nispeten büyük ölçekli. Seramik, cam, ipek birçok kentte üretiliyor. Bu tür ürünlere talep, toprak sahibi aristokrasi genişlediği için artıyor. Yerel aristokrasinin güçlenmesi küçük 11. ve 12. yüzyıllarda Bizans ekonomisi genel bir canlanma yaşadı: Tarımda yulaf ve çavdar gibi yeni ekinler geliştirildi; 10. yüzyıldan beri var olan su değirmenleri etkin kullanılmaya başlandı; Yeni araziler tarıma açıldı. çiftçilerin yoksullaşması

19 Ama aynı dönemde olumsuz ekonomik faktörler de mevcuttu: 11. yüzyılda memuriyetler para ile satılmaya başlanmıştı; Kiliselerin ve manastırların mülkleri de büyümüştü; Küçük toprak sahiplerine sağlanan korumalar kaldırılmış, arazi piyasası oluşmuş, yoksulluk artmıştı; Venedik e sağlanan ticari imtiyazlar yerli tüccarları dezavantajlı konuma düşürmüştü; Paranın değerinin düşürülmesi ve kaynakların sürekli İstanbul a akması da önemli sorunlardı Orta dönem Bizans toplumu: Bir yandan feodalleşme eğilimi, Bir yandan da kentsel burjuvazinin oluşumu. Pronoia: askeri bir hizmet koşuluyla bir mülkün (tarımsal mülk olmak zorunda değil) ve burada ikamet eden serflerin (paroikoi) bir şövalyeye tahsis edilmesi. 9. ve 10. yüzyıllar: özellikle doğu Anadolu da güçlü yerel aileler ortaya çıkıyor. 11. yüzyıl sonlarında tımara benzer Pronoia kalıtsal değildir ve bu hizmeti yerine getirenlerin bazıları Latinler ve Kumanlardır. Pronoia, geç Bizans toplumunun feodalleşme eğiliminin en önemli kaynaklarından biridir. pronoia sistemi İster askeri isterse sivil olsun, tüm imparatorluk hizmetleri militia diye adlandırılır. Bunun içinde ordu en büyük gruptur. Ordu hizmeti ömür boyu süren bir meslektir ve ücreti de iyidir. Ama askerliğe istekli olan fazla yoktur ve asker kaçaklığı yaygındır. 113 Başlangıçta etkili olan kent meclisleri (yerel soylular) zamanla zayıflamıştır. Yerlerini kilise ve merkez valileri almıştır. Kiliseler toprak işlettikleri gibi, ticaret ve hatta bankerlik de yaparlar. Öte yandan, bireysel servet yapma olanağı pek yoktur ve tüccarlar genellikle küçük ölçeklidir

20 Para Sistemi Bizans parasının temel biçimi sikkelerdir. Bunlar üç temel tiptedir: imparator tipleri, dinsel ve çeşitli tipler. II. Konstantinos tarafından bastırılan altın solidus. Solidus: I. Konstantinos un yılında bastırdığı ve 10. yüzyıla kadar kullanılan altın sikke (nomisma, çoğulu: nomismata). Roma altın parası olan aureusun yerini aldı. II. Justinianos tarafından bastırılan solidus Geç Roma dönemi sikkeleri sikke reformu ile 491 yılında kaldırıldı. I. Aleksios ( ) döneminde basılan hyperperion da yaygın kullanılan Bizans paralarından biridir (bir yüzü çukur, bir yüzü Bizans sikkeleri esas olarak üç metalden basılmıştır: altın, gümüş ve bakır. 11. yüzyıldan itibaren ekonomik kriz nedeniyle ayarı düşük altın elektron ve ayarı düşük gümüş billon sikkeler de yoğun olarak basılmıştır. bombeli altın sikke). Değerli maden ihtiyacının bir kısmı ithalatla 117 sağlanmıştır. 118 Bizans ta dolaylı vergiler: Dolaysız vergiler: İthalat ve ihracattan yüzde 10 gümrük vergisi Arazi vergisi (hayvan sayısı ve ürüne göre Pazar ve liman vergileri değişir); Üretim, satış ve tüketim vergileri Otlaklardan ve koşum hayvanları dışındaki Devlet izinleri için gerekli vergiler ve kayıt ücretleri hayvanlardan alınan vergi; ehir surlarının bakımı için de vergi toplanıyor. Baş vergisi (ocak vergisi - ailedeki kişi Köylüler kale, yol, köprü yapımı, askeri malzeme sayısına göre); taşıma gibi angarya işlerde zorla çalıştırılıyor. 119 Kentlerde ticaret izni vergisi

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134.

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134. KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134. Batı Roma Sonrası İtalya M.S. 5. Yüzyıl Kavimler göçü İtalya

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

Roma. Ostrogot. Konstantinopolis. a. Angllar, Saksonlar. b. Franklar c. Gotlar d. Vizigotlar e. Ostrogotlar f. Hunlar g. Vandallar. Piktler.

Roma. Ostrogot. Konstantinopolis. a. Angllar, Saksonlar. b. Franklar c. Gotlar d. Vizigotlar e. Ostrogotlar f. Hunlar g. Vandallar. Piktler. ETKİNLİK 1 KAVİMLER GÖÇÜ AVRUPA YI NASIL ETKİLEDİ? Kaynak 1: Kaynak 2: Kavimler Göçü, MS 100-500 Batı İmparatorluğu Angllar Franklar Katalon 451 (Katalon Savaşı) Kaynak 3: Hunlar Kartaca Gotlar Vizigotlar

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri)

SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri) SANAYİ-ÖNCESİ KENTLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (Ortaçağ Kentleri) Roma İmparatorluğunun çökmesiyle Avrupa da kentsel yaşam sekteye uğruyor KARANLIK ÇAĞ Merkezi otoriteye dayalı Roma İmparatorluğunun birleştirici

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Geçmiş İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte yandan İtalya yarımadasındaki diğer

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

İSTANBUL DA DEPREM GERÇEĞİ

İSTANBUL DA DEPREM GERÇEĞİ İSTANBUL DA DEPREM GERÇEĞİ 13 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan habere göre(1) Marmara Denizi 'nde, fay hattıyla ilgili ilk çalışmayı yapan Fransız Le Suroit gemisinin kesin rapor sonuçları, Fransa'nın

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Çöküş ve Toparlanma. Çöküş ve Toparlanma Diocletianus un Reformları. İ.S. 3. yüzyıl kargaşası, 235-285

Çöküş ve Toparlanma. Çöküş ve Toparlanma Diocletianus un Reformları. İ.S. 3. yüzyıl kargaşası, 235-285 Çöküş ve Toparlanma Çöküş ve Toparlanma Diocletianus un Reformları Severus Alexander in öldürülmesinden sonra bir dizi imparator askeri güçle güç kazandılar. Uzun süredir boşlanan sınırlar tehdit eden

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 5. ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ 5 ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Dilek Seymen Giriş ve Temel Kavramlar Ülkeler niçin ticaret yaparlar? İktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri

Detaylı

Rum İlinde Bizans Kimliğinin Değişimi (13.-15. Yüzyıllar)

Rum İlinde Bizans Kimliğinin Değişimi (13.-15. Yüzyıllar) Rum İlinde Bizans Kimliğinin Değişimi (13.-15. Yüzyıllar) Dr. Buket Kitapçı Bayrı 26 Mayıs 2010 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı 10. Ege ve Yunan Uygarlığı Ege ve Yunan uygarlığı, Ege Denizi ndeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güney-Batı Anadolu da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır. 10. Ege

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

Geçmişten Bugüne Yunanlılar (Dil, din ve kimlikleri)

Geçmişten Bugüne Yunanlılar (Dil, din ve kimlikleri) 1 Geçmişten Bugüne Yunanlılar (Dil, din ve kimlikleri) Herkül Millas 2003 2 ĐÇĐNDEKĐLER Önsöz Birinci Bölüm Yunanca nın Tarihi 1. Antik ve Çağdaş Yunanca 2.1 Antik Yunanca 2.2 Yunanca öncesi diller 2.3.En

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

Antik Yunan Kentleri (Polis)

Antik Yunan Kentleri (Polis) Antik Yunan Kentleri (Polis) Batı dünyasında gerçek anlamıyla kentin gelişmesi ise Antik Yunan kentleri ile başlamıştır. Atina, Korent, Isparta, Siraküza ve Miletos gibi kentler, hem askeri ve ticari bir

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

Ortaçağ Kenti & Endüstri Kenti

Ortaçağ Kenti & Endüstri Kenti Ortaçağ Kenti & Endüstri Kenti Roma nın Bozuluşu ve Ortaçağ 5.yy-10.yy. Ortaçağ dönemi Avrupa da. Roma İmp. Coğrafyasında homojen bir ekonomik yapı yok: Ren ve Tuna ötesi farklı Roma dan. Bu bölgelerde

Detaylı

Bizans Uygarlığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Bizans Uygarlığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme Bizans Uygarlığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme Engin Akyürek Bizans Nedir? Bunu Bizans klasörünün giriş yazısında belirtmek yadırgatıcı ise de, tarihte ne kendisini Bizans İmparatorluğu olarak adlandıran

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

VEBA SALGINI ORTAÇAĞ DA AVRUPA YI YOK EDECEKTİ

VEBA SALGINI ORTAÇAĞ DA AVRUPA YI YOK EDECEKTİ VEBA SALGINI ORTAÇAĞ DA AVRUPA YI YOK EDECEKTİ Tıp tarihindeki salgınların en zararlı olanı Avrupa da Kara Ölüm denilen veba salgınıdır. Veba 14. yüzyılda, Avrupalılar ın üçte birinin ölümüne neden oldu.

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

MERKANTİLİZM-FİZYOKRASİ. Doç.Dr.Dilek Seymen

MERKANTİLİZM-FİZYOKRASİ. Doç.Dr.Dilek Seymen MERKANTİLİZM-FİZYOKRASİ Doç.Dr.Dilek Seymen Merkantilizm 1450 1750 Ortaçağ Sonrası- Sanayi devrimine kadar İlk İktisat Doktrini ve Politikası (Ticari Kapitalizm) Ortam: Feodalizmin yıkılışı ve milli devletlerin

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 İslam Devleti nin Tarihi Tarihsel gelişmeler 622 de Medine ye hicretle başlar Hz. Muhammed ve ilk halife

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri geyerek Türk tarihinin Turan'da gelişmiş en son süperetnosunu yok sayma yoluna Rus tarihçileri tarafından gidilmiştir. Tatar süperetnosunu Kazak, Özbek,

Detaylı

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK * Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Çeviri: Ülker İnce, Tübitak Yayınları, Ankara 2006, 17. Baskı, 662 sayfa. ISBN 975.403.271.8 Geleneksel gelişme teorisi özellikle İkinci

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GÖZLÜK BİR İTALYAN BULUŞUDUR

GÖZLÜK BİR İTALYAN BULUŞUDUR GÖZLÜK BİR İTALYAN BULUŞUDUR En eski merceği 3000 yıl önce Suriyeliler yapmıştı. İlk numaralı gözlük 1286 da İtalya da ve ilk modern güneş gözlüğü ise 1929 da ABD de yapıldı. 3000 yıl önce Suriye de yapılan

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

TÜRKĠYE ve DÜNYA BAĞCILIĞI. Dr. Selçuk KARABAT 1

TÜRKĠYE ve DÜNYA BAĞCILIĞI. Dr. Selçuk KARABAT 1 TÜRKĠYE ve DÜNYA BAĞCILIĞI Dr. Selçuk KARABAT 1 Bağcılığın Tarihi Dünya da çok geniş bir alanda yapılmakta olan bağcılıkta asma veya omca (Vitis sp.) denilen bitki yetiştirilmektedir. Milyonlarca yıl öncesine

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi

Bilgiye Erişim Merkezi Bilgiye Erişim Merkezi 90 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Ülkeler ana örgütlenme ve politikaları yanında kurum ve kuruluşlarıyla bir bütündür. Kurum ve kuruluşların hizmet ya da üretim olarak yapıp etmeleri o ülkenin

Detaylı