İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma)"

Transkript

1 İKTİSAT TARİHİ II 1. BİZANS (Doğu Roma) İşlenecek Konular: Bizans tarihi üç ana döneme ayrılır: 1. Bizans Erken Bizans ( ) 2. Bizans Osmanlı Etkileşimi Orta Bizans ( ) 3. Osmanlı Geç Bizans ( ) 1 2 Bizans ne demek? En geniş döneminde Roma Bizanslılar kendilerini Romalı kabul etmiştir. Çağdaşları (Araplar, Selçuklular, Osmanlılar) ise onlara Rum veya Romi demiştir. Bizans sözcüğünü modern dönemde ilk kez En geniş döneminde Bizans 1557 de Alman tarihçi Hieronymus Wolf kullandı. 4 Byzantion: MÖ yüzyıla kadar: yıllarında kurulan bir Devletin resmi dili Latince. Yunan kolonisi (bugünkü Topkapı Sarayı nın Resmi adı Imperium Romanum. olduğu bölgede). 7. yüzyıldan itibaren: Byzantion = Byzas ın Devletin resmi dili Yunanca. Yeri (kenti Byzas adlı bir Resmi adı Vasilia ton Romeon komutanın kurduğuna (Yunanca Roma İmparatorluğu inanılıyor). 5 demek). 6 1

2 Grek, Yunanlı, Hellas sözcükleri nereden geliyor? Romalılar Yunanlılar a Grek diyorlar ( Latinlerin kölesi anlamında). Papanın elinden taç giyerek (800) Kutsal Roma imparatoru olan Charlemagne: Bizans imparatoru olsa olsa Rex Graecorum (Greklerin Kralı) sayılabilir! 7 Günümüzde, Yunanlılara batıda genellikle Grek, doğuda Yunan denilir. Yunan sözcüğü, Perslerin İyonyalılar için kullandığı İonan (İyonyalı) tabirinden gelir. Yunanlılar ise ülkelerine Hellas, kendilerine Helen derler. [Hellas, Bizans döneminde Selanik ile Atina arasında kalan askeri-idari bölgenin (thema) adı.] 8 Yunan devleti kurulurken isim koymak zor olmuştur: Yunan ihtilalinin öncülerinden Velestin li Rigas a ( ) göre, bu ulus Romioslardan (Rum- Romalı) oluşurdu. İhtilâl sırasında ( ) Yunanlıların saygın ideologu Korais Adamantios ( ) bile bu ulusa Grek denmesi görüşünü savunmuştu. Çünkü Avrupalılar bizi bu isimle tanıyor derdi. Sonunda bu yarışı Helen sözcüğü kazandı. Herkül Milas Diocletianus ( ) Bizans ın Tarih Sahnesine Çıkışı 3. yüzyıl Roma İmparatorluğu için genel bir kriz dönemi. Diocletianus: Ülkeyi iki idari bölgeye ayırdı; Merkezi İzmit e (Nikomedia) nakletti. 10 Tetrarşi (dört başlı yönetim): Her bölgede, biri asıl diğeri yardımcı iki imparator var. Diocletianus un ardından iktidar savaşları. I. Konstantinos: Önce batıyı sonra doğu kısmını ele geçirerek ülkeyi yeniden birleştirdi (324 yılında). 12 2

3 O dönemde Roma nın asıl I. Konstantinos, İstanbul u zengin kısmı doğu. devlet merkezi yaptı. Anadolu da Hristiyanlık İstanbul, arasında yaygın. Roma nın bir kopyası (Nea I. Konstantinos bu dini Roma) olarak inşa edildi. himayesi altına aldı. Roma yedi tepe üzerinde Birinci İznik (Nicaea) Konsülü nün toplanmasına öncülük etti (325). 13 Yeni Roma da da yedi tepe bulmak gerekiyordu (...) İstanbul un üzerinde kurulduğu yarımada zaten sarp biçimde Haliç e doğru iniyor; ancak hafif bir eğimle Marmara Denizi ne kavuşuyordu. Tepeler burada araziydi (yüksek değildi), ancak altı tane bulunabilmişti. Güneyde uzaktan bakıldığında pek belli olmayan yedinci tepe daha sayıldı. Marmara Denizi ne akan cılız Lykos Deresi ne gelince: Onu Roma nın Tiber ine benzetmek her zaman zor olmuştur. 15 Michael Kaplan ve Tiber nehri yanında kuruluydu. 14 İSTANBUL UN COĞRAFYASI Sarayburnu nda bir saray, senato binası, hipodrom ve kiliseler yapıldı. Erken Bizans döneminde Sultanahmet bölgesi (günümüze sadece Aya Sofya ile hipodrom 17 alanındaki birkaç dikilitaş kalmıştır). 3

4 11 Mayıs 330 da İstanbul resmen Bizans ın başkenti oldu ve Konstantinopolis adıyla anıldı. Marmara dan Haliç e kadar surlar inşa edildi; Hunlar yüzünden 413 yılında yeni surlar dikildi İstanbul adı nereden geliyor? Bu surlar 627 yılında Avar ve Pers; Bu konuda rivayet muhtelif. arasında ve 717 de Arap; 813 yılında Bulgar; Osmanlılar ilk başlarda 860 yılında Rus kuşatmalarını engelledi. 21 Konstantiniye diyorlardı tarihli bir İstanbul haritası. 22 Sonradan, kimilerine göre İslambol dan bozma İstanbul kullanıma girdi. Bizans döneminde halk arasında sık kullanılan eis ten poli ( kente doğru ) sözü de bozularak kullanılmış olabilir. Hipodrom (15. yüzyıl sonlarına ait bir gravür) 23 Bizans döneminde İstanbul 4

5 Ekmek ve Sirk : Roma da olduğu gibi İstanbul da da halka bedava yiyecek dağıtılıyor ve eğlenceler tertipleniyordu. 542 yılındaki veba salgını öncesinde İstanbul nüfusu yarım milyona yakındı. 12. yüzyılda yaklaşık 400 bindi te ise 40 bine kadar düşmüştü. 25 Kamusal eğlenceler hipodromda yapılırdı. At ve araba yarışları, sporcuların giysilerinin renginden ötürü mavi, yeşil, kırmızı ve beyaz denilen gruplar arasında yapılıyordu. Ama esas rekabet Maviler ile Yeşiller arasındaydı. 26 Hipodrom bölgesinin Maviler: genelde idareci sınıf, aristokratlar ve imparator destekliyor. Yeşiller: alt sınıflar ve heterodoks mezheplere bağlı olanlar tutuyor. 5. yüzyılda Yeşiller üç bin Mavi taraftarını katlettiler. Justinianos döneminde (Ocak 532) iki grup birlikte saraya saldırdılar. Tüm ülkeye yayılan isyan (Nika İsyanı) zor bastırıldı. I. Theodosius dikilitaşı kalıntıları Nika İsyanı nda Aya Sofya ( Kutsal Bilgelik ) kilisesi de yakıldı; ama yeniden inşa edildi. Aya Sofya Bizans tan kalan en önemli mimari eserdir

6 Erken Bizans Dönemi Vizigotlar (Batı Gotları): Bizans ın ilk dönemlerinde, Orta Asya dan başlayan kavimler göçünün yıkıcı etkileri hissedildi. İmparator Valens ( ) zamanında Batı da Germen istilası başladı yılında, Ostrogotların desteği ile Bizans ordusunu yendiler. Germen kavimler, bu tarihten sonra imparatorluğun batı kısmını istila ettiler. Doğu kısmına da sürekli saldırdılar yüzyılın ortaları (II. Theodosius dönemi) Bizans için zorlu bir dönemdir: Batıdan artan Hun tehdidi Ağır mali kriz Salgın hastalık (446) Büyük deprem (447) 4. ve 5. yüzyıllarda barbar göçleri 34 Büyük Çekmece ye kadar gelen Hunları, yeni inşa edilen dış surlar durdurabildi. Aynı dönemde: I. Theodosius 395 yılında Roma devletini resmen iki bölgeye ayırmıştı. Ama, devletin birliği fikri korunuyordu. İstanbul da üniversite kuruldu (425). Codex Theodosianus (yasa derlemesi). 35 Germen komutan Odoacre, 4 Eylül 476 da Batı Roma tahtına oturdu. Batı Roma İmparatorluğu sona erdi. 36 6

7 493 yılında bu kez Ostrogotlar İtalya yı ve Roma yı istila ettiler. Batıda Germen krallığı kesin olarak kuruldu. Bizans ise bir süreliğine Ostrogot tehdidinden kurtuldu yılı civarında Doğu Roma Bizans ta Din ve Devlet Hristiyanlık; Bizans, Roma nın evrensel imparatorluk ve I. Konstantinos döneminde mutlak otorite anlayışını sürdürdü. serbest bırakıldı. Bu fikir imparatora tanrısal nitelikler I. Theodosius döneminde atfedilmesini içerir. ise devletin resmi dini oldu. Ancak, Bizans evrensel imparatorluk Diğer tüm din ve inançlar anlayışını Hristiyan dinine dayandırdı. yasa dışı ilan edildi Hristiyanlar belli başlı kentlerdeki kiliseler etrafında örgütlenmeye başladılar. İmparatorluk otoritesi görüşü Hristiyanlık dinine göre yeniden yorumlandı. Kudüs İskenderiye Antakya Roma Artık imparator bir ilah, bir tanrı olarak görülemezdi. İmparator Tanrı tarafından yeryüzüne temsilci olarak atanmış kabul edildi. İstanbul 41 Evrende tek Tanrı, dünyada da onun tek temsilcisi imparator vardı. 42 7

8 Birçok Ortaçağ toplumunda olduğu gibi Bizans ta da din ve devlet iç içedir. Bu nedenle, Bizans ta din, devlet iktidarını meşrulaştırıcı bir kurum olmuştur. Ancak, Bizans ta imparator kilise kurumu tarafından sınırlanamaz. Örneğin çıkardığı yasalar için herhangi bir onay alması gerekmez. Hatta kiliseyi önemli ölçüde denetim altında tutar: patrikleri atar veya azleder Toplumsal ve siyasal çatışmalar da çoğu zaman dinsel bir kılık altında ortaya çıkmıştır. Örneğin monofizit inancı savunan Süryani, Ermeni Gregoryen ve Mısır Kıpti kiliseleri İstanbul dan bağımsız olarak örgütlenmiştir. [monofizit: Hz. İsa da tanrısal ve insani vasıfların tek bir doğa oluşturduğunu kabul eden görüş.] 45 Başlıca dinsel çatışmalardan bir diğeri Roma ve İstanbul kiliseleri arasındadır. Evrensellik iddiasındaki iki kilise, 1054 yılında birbirlerini karşılıklı olarak aforoz etmiştir. Bu büyük bölünmeye shizm denilir. 46 Bizans tarihinde iz bırakan bir başka önemli dinsel olay, 8. ve 9. yüzyılların ikonoklazma hareketidir (ikona kırıcılık). Azizlerin tasvirleri günah kabul edilerek kırılmış ve silinmiştir. Ancak, bu hareket halktan çok yaygın bir destek görmemiştir. 47 Bir kilisedeki aziz tasvirleri 8

9 Buna karşılık, manastırcılık (monastisizm) Manastırcılık, daha yaygın bir gelenektir. kilise iktidarına karşı bir tepkinin Aslında manastırcılık din dışı bir hareket ifadesidir. olarak 4. yüzyılda Mısır da ortaya çıkmıştır. Ancak hızla yayılmış ve iki biçim almıştır: Ancak, zamanla kurumlaşmış ve büyük toprak mülkleri işleten Yalnız (keşişlik, çilecilik) bir tarımsal organizasyona Topluluk biçiminde 49 dönüşmüştür. 50 Bizans ın ilk parlak dönemi I. Justinianos un Öte yandan, keşişlik de ( ) hüküm sürdüğü devredir. zamanla kilisenin onayını kazanmıştır. Çileci yaşantı sürdüren veya deli taklidi yapan kutsal meczuplar halk arasında çok popülerdir. Bir direk üstünde yaşayan stylitos 51 I. Justinianos, eşi imparatoriçe Theodora ile birlikte hüküm sürmüştür. 52 Theodora bazı kritik konularda devreye girerek sonucu önemli ölçüde belirlemiştir: Nika İsyanı (532) sırasında Justinianos İstanbul u terk etmeye hazırlanırken Theodora buna izin vermemiş ve isyanın sona ermesini sağlamıştır. Yeni yasa derlemesinde kadın haklarının (mülkiyet, boşanma, sözleşme hakları) yer almasını sağlamıştır. 54 9

10 Corpus Iuris Civilis ( arasında hazırlandı): Institutiones : idari ve eğitimle ilgili konular Pandekta (Digesta) : sosyal ve cezai konular Novellae: imparator tarafından çıkarılan fermanlar 55 Justinianos döneminde İtalya, Güney İspanya ve Kuzey Afrika da Bizans egemenliği tekrar kuruldu. Ancak, bu fetihler için halka aşırı vergilerin yüklenmesi büyük huzursuzluklar yarattı. Nika İsyanı nın en önemli nedenlerinden biri budur. 56 Justinianos (genç bir Hristiyanın yardımıyla) dünyayı fethediyor. Batı Roma yı işgal eden kavimler ve Justinianos un fetihleri 6. yüzyılda Avar ve Slavların Orta Avrupa ve Balkanlar a girmesi Bizans ı çok zorladı. Daha önceki Germen göçleri geçiciydi ve Bizans bir şekilde onlardan kurtulmuştu. Slavlar ise Balkanlar ı yurt edinerek yeni devletler kurdular. 59 Bu dönemde uzun yıllar süren Bizans- Sasani savaşları her iki devleti zayıflattı. Bu zayıflık 7. yüzyılın ilk yarısındaki İslam fetihleri için uygun bir zemin oluşturdu. İslamiyetin doğuş yıllarında Araplar, Bizans-Sasani savaşlarında ehl-i kitap saydıkları Bizans ı desteklediler

11 Bazı Arap kabileleri Bizans ın etkisiyle İslamiyetin doğuşunun ardından yarım Hristiyanlığı kabul ettiler. yüzyıl içinde Müslüman Arap fetihleri Bazıları ise Sasaniler in yanında yer sonucunda Sasani devleti tarihe karıştı. aldılar. Bizans ise Sasaniler karşısında İki devlet arasındaki tampon bölgedeki korumaya çalıştığı Suriye, Filistin, Mısır Araplar, ya Bizans ın ya da Sasaniler in gibi önemli bölgeleri Müslüman Araplara kaptırdı. vasalıydılar Araplar, bu fetihlerin ardından Anadolu ya da birçok sefer düzenlediler. Hatta birkaç kez İstanbul u kuşattılar. Rum Ateşi : özgün bir Bizans buluşu. 63 En geniş döneminde Arap İmparatorluğu 7. yüzyıl: Müslüman akınlarına karşı koymak için, Anadolu eyaletlere (themalara) bölündü. Thema : kolordu (yerel ordular var). Stratigos themadan sorumlu general. Eyaletin en üst askeri ve sivil yetkilisi, sadece imparatora karşı sorumlu. Vergi toplama ve yargı görevleri de var. 65 Anadolu daki Bizans themaları 11

12 Orta Bizans Dönemi ( ) 8. yüzyılda Müslüman ilerleyişi durduruldu. Abbasiler devletin başkentini Bağdat a nakledince, İslamiyet in merkezi Suriye den Irak a kaymıştı. Bizans, Emeviler ve Abbasiler in Anadolu da fethettiği toprakların büyük kısmını geri aldı yılı civarında Bizans sınırları 865: Bulgarlar Hristiyanlığı benimsediler; İstanbul a bağlı bir Bulgar kilisesi kuruldu. Bulgarlar zamanla Slavlarla karıştılar. 998: Kiev prensi Vladimir Ortodoksluğu benimsedi. Ama Rus Ortodoks kilisesi zamanla Bizans tan bağımsızlaştı yüzyıllar arasında: Karadeniz in kuzeyindeki Türk boyları, (Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar) Moğolların önünden kaçarak yeni bir göç dalgası başlattılar. Bizans la siyasi ve ticari ilişkiler kurdular. 70 Bölgeye ilk gelenler Peçenekler: Göktürk hakanlığında yer alan bir kavim. Malazgirt Savaşı (1071) : Bizans ordusundaki Peçeneklerin bir kısmı karşı tarafa geçti. 11. yüzyılda Peçenekler Bizans la savaşıyor; bazıları da Bizans ordusunda paralı askerlik yapıyor! Bizans bunları Selçuklular a karşı kullanıyor. 71 Miriokefalon (1176) : Selçuklular karşısında ikinci büyük yenilgi. Türkler artık kalıcı olarak Anadolu ya yerleşiyor; Bizans ise zayıflıyor

13 11. yüzyılda Bizans devleti 1180 yılı civarında Bizans devleti Haçlılar, 1204 yılında İstanbul u ele geçirip burada bir Latin İmparatorluğu kurdular. Bizans, Roma kilisesi ve Venedik le de şiddetli bir mücadele içinde. IV. Haçlı Seferi: Haçlılar, Venedik doçu Dandolo nun müdahalesi ile Bizans a yöneldiler Haçlılar İstanbul da büyük bir yağma ve katliam gerçekleştirdiler. 77 Önemli Haçlı Seferleri 13

14 Geç Bizans Dönemi Latin işgali ile Bizans devleti üçe ayrıldı : İznik (I. Theodoros Laskaris), Epir (Epeiros Yunanistan, Mihail Dukas), Trabzon (işgalden önce bağımsızlık ilan etti). + Selanik, Atina ve Mora da Latin dukalıkları. 79 Bizans ardılı devletler birbirleriyle de savaştılar. Balkanlar da Bizans otoritesi kayboldu; Bulgarlar bölgede en güçlü devlet oldular (Kıpçakların kolu Kumanlarla ittifak yaparak) [Kuman : sarışın, solgun yüzlü. Hem Latinlere hem İznik Rum devletine paralı askerlik yapan bir kavim. 13. yüzyıl ortalarında Trakya ve Anadolu da yoğun bir Kuman nüfusu var.] 80 Kösedağ Savaşı: Anadolu Selçuklu Devleti Moğollar karşısında ağır bir yenilgi aldı (1243). Selçuklular Moğol boyunduruğuna girdi. İznik devleti Latinlerle savaşa ağırlık verdi de İstanbul u geri almayı başardılar. Ama artık imparatorluk çok zayıf; tekfurlar (yerel aristokratlar) ise çok güçlüydü (özellikle Batı Anadolu da). 81 Bizans ın son dönemi: Anadolu da Osmanlılar, Balkanlar da ise Sırp ve Bulgarlarla mücadele. Bir Bizans kuşatması Bizans giderek, İstanbul ve çevresiyle sınırlı bir kent devletine dönüştü. 82 Venedik ve Ceneviz sorunu: Venedik-Cenevizli tüccarlar birçok vergiden muaf. Bu iki devlet Bizans ı tahakküm altında tutuyor. Bizans, mali kriz nedeniyle, kendi donanması Aynı dönemde Bizans ordusu karada da zayıf. Neden? Vergiyi aristokratlar değil küçük köylü ödüyor. Bunların bir kısmı topraklarını satıp aristokratların hizmetine giriyor. Askeri hizmet yükümlülükleri azalıyor. yerine Ceneviz donanmasına dayanıyor. 83 Yabancılara paralı askerlik yaptırılıyor

15 14. yüzyılın ikinci yarısı: Bizans Osmanlı dan yardım istedi (Sırp tehdidine karşı) den itibaren Bizans Osmanlı nın vasalı! 14. yüzyıl: Mali kriz + sürekli toprak kaybı Ankara Savaşı Bizans ın ömrünü uzattı! Bizans 1437 de Roma kilisesinin egemenliğini kabul etti; ama halk birleşmeyi reddetti. Moskova kilisesi de İstanbul patrikhanesinin ihanet ettiğini öne sürüp bağımsızlık ilan etti yılı civarında Bizans Bizans ta Ekonomi ve Toplum Bizans toplumu: Güçlü bir merkezi devlet, nispeten geniş bir ordu, bürokrasi ve ruhban sınıfı ile Geniş bir köylü sınıfını içeriyordu. Orta dönemden sonra yerel aristokrasi güçlendi. Tüccar ve zanaatkâr çok önemli figürler değildi. 87 Kölelik Hristiyanlığa ters düşüyor. Ama Bizans ın tarihi boyunca kölelik var. Bizans köleciliği temelde ev içi kölecilik. Köleler evlenebiliyor; ayrıca özgürlüklerini kazanmaları (Roma ya kıyasla) daha kolay. Douloparoikos: toprakla birlikte alınıp satılan köleler (bu sıfat babadan oğula geçiyor). 88 Douloparoikos: ürünün bir kısmını efendiye vermek ve istendiğinde başka şahsi hizmetler de sunmakla yükümlü. Paroikos: kendine ait olmayan toprağı kiralayarak işleyen yarı özgür çiftçi. Zamanla aradaki ayrım silinmiş, douloparoikos da toprağa bağlı çiftçi yani paroikos sayılmıştır. 89 Orta Bizans döneminde taşra teşkilatı themalar biçiminde organize edildi. Themalar: askeri nitelikte yönetim birimleri. Bu dönemin askeri başarılarının sırrı thema sisteminde. Sistem 11. yüzyıl ortalarına kadar iyi işliyor

16 Bizans ekonomisinde devlet her zaman merkezi bir aktör. Para basma tekeli devletin elinde (Ortaçağ Avrupası nda ise para basma hakkı irili ufaklı feodal beylere özgü). Bazı mallar (örneğin ipek), yalnızca imparatorluğa bağlı atölyelerde üretiliyor. Bizans ipekli dokuması Bizans devleti faiz oranlarını, fiyatları ve iç ve dış ticareti de kontrol altında tutuyor. 91 Ama, bazı büyük toprak sahipleri devletten bağımsız hareket edebiliyor. 92 Tıpkı Roma da olduğu gibi Bizans ta da ticaret küçümsenen bir uğraş. Devlet için gerekli maddelerin ihraç edilmesi genellikle yasak. Parşömen üzerine altın kaplama 93 Bizans devletinin gelirleri ticaretten ziyade toprağa ve halktan toplanan diğer vergilere dayalı. Devlet, vergilerin altın sikkelerle nakit olarak ödenmesinde ısrar ediyor. Yöneticilerin ve askerlerin maaşları altın sikke ile ödeniyor. 94 Bizans devleti (kendisi dışındaki) büyük toprak mülkiyetine prensip olarak karşıdır. Yine de, imparatorların cömertliği sonucunda, zamanla bir büyük toprak sahipleri sınıfı da oluşmuştur. 95 Tarım işçileri (altta) ve ücretlerin ödenmesi (üstte) 16

17 Diocletianus başa geçtiğinde Roma ekonomisi çökmenin eşiğindeydi. 290 yılında kapsamlı bir para reformu yapıldı. 301 yılında Maksimum Fiyat Fermanı ile enflasyon dizginlenmeye çalışıldı. Maksimum Fiyat Fermanı nın bir parçası 97 Bu fermanla ücret ve fiyatlar sabitlendi (yüksek fiyat koyan tüccarlara ölüm cezası getirildi). Diocletianus sonrasında bu ferman fazla işletilemedi. Davud ve Goliat ( , gümüş) Bizans ekonomisi, I. Konstantinos un para reformu ile istikrar kazanabildi. 98 Diocletianus sisteminde tarımsal vergi oranı gelirin resmen yüzde 10 u; ama fiiliyatta çok daha yüksek (üçte bir civarında). 15 yılda bir salınan ek vergiler de (indictio) var. Köylü, ayrıca, toprak sahibine kira ödüyor. Köylünün işi zor. Yine de üretim ve nüfus 8. yüzyılda artıyor. Bu durum kentleri de etkiliyor. 99 Ortaçağ da gerileyen şehirler yüzyıllar arasında genişliyor. Tarımsal üretimin ve nüfusun artması, kentlerin canlanması ticarete ivme kazandırıyor. İstanbul, Selanik, Trabzon gibi kentler uluslararası ticaret açısından önemli merkezler. 100 Devlet, ithalat ve ihracattan yüzde 10 vergi alıyor. En önemli ticari metalar tahıl ve ipek. Bizans imalatı gümüş kaşıklar Devlet her iki malın ticaretini kontrol ediyor. 101 Ticaret Yolları: Afganistan ve İran dan (Trabzon limanı üzerinden): fildişi, kıymetli taşlar, baharatlar, İran halıları, ipekliler. Avrupa dan (Venedik aracılığıyla): köle, kereste, silah ve yünlü kumaşlar. Antakya, Yunanistan, Kıbrıs, Girit ve adalardan: özellikle tahıl

18 Devlet, İstanbul a ithalatı teşvik ediyor, İstanbul dan dışarıya ihracatı sınırlıyor. Kişiler tek bir meslek ya da ticaret alanı ile uğraşmak zorunda. Ortaçağda ana ticaret yolları 104 Loncalar: esnaf, zanaatkâr ve tüccar örgütleri. Bizans loncaları Roma dan miras alınıyor. Loncalar, a. İmparatorluk loncaları: sarayda kullanılan yüksek kaliteli ürünlerin üretimi; Collegia : Geç Roma ve erken Bizans ta loncalara verilen ad. Devlet sıkı biçimde denetliyor. 105 b. Kamu loncaları: halkın tükettiği sıradan ürünler. 12. yüzyıldan sonra devletin loncaları kontrol gücü azaldı. 106 Kentler, sınai üretim merkezleri. İmalat nispeten büyük ölçekli. Seramik, cam, ipek birçok kentte üretiliyor. Bu tür ürünlere talep, toprak sahibi aristokrasi genişlediği için artıyor. Yerel aristokrasinin güçlenmesi küçük 11. ve 12. yüzyıllarda Bizans ekonomisi genel bir canlanma yaşadı: Tarımda yulaf ve çavdar gibi yeni ekinler geliştirildi; 10. yüzyıldan beri var olan su değirmenleri etkin kullanılmaya başlandı; Yeni araziler tarıma açıldı. çiftçilerin yoksullaşması

19 Ama aynı dönemde olumsuz ekonomik faktörler de mevcuttu: 11. yüzyılda memuriyetler para ile satılmaya başlanmıştı; Kiliselerin ve manastırların mülkleri de büyümüştü; Küçük toprak sahiplerine sağlanan korumalar kaldırılmış, arazi piyasası oluşmuş, yoksulluk artmıştı; Venedik e sağlanan ticari imtiyazlar yerli tüccarları dezavantajlı konuma düşürmüştü; Paranın değerinin düşürülmesi ve kaynakların sürekli İstanbul a akması da önemli sorunlardı Orta dönem Bizans toplumu: Bir yandan feodalleşme eğilimi, Bir yandan da kentsel burjuvazinin oluşumu. Pronoia: askeri bir hizmet koşuluyla bir mülkün (tarımsal mülk olmak zorunda değil) ve burada ikamet eden serflerin (paroikoi) bir şövalyeye tahsis edilmesi. 9. ve 10. yüzyıllar: özellikle doğu Anadolu da güçlü yerel aileler ortaya çıkıyor. 11. yüzyıl sonlarında tımara benzer Pronoia kalıtsal değildir ve bu hizmeti yerine getirenlerin bazıları Latinler ve Kumanlardır. Pronoia, geç Bizans toplumunun feodalleşme eğiliminin en önemli kaynaklarından biridir. pronoia sistemi İster askeri isterse sivil olsun, tüm imparatorluk hizmetleri militia diye adlandırılır. Bunun içinde ordu en büyük gruptur. Ordu hizmeti ömür boyu süren bir meslektir ve ücreti de iyidir. Ama askerliğe istekli olan fazla yoktur ve asker kaçaklığı yaygındır. 113 Başlangıçta etkili olan kent meclisleri (yerel soylular) zamanla zayıflamıştır. Yerlerini kilise ve merkez valileri almıştır. Kiliseler toprak işlettikleri gibi, ticaret ve hatta bankerlik de yaparlar. Öte yandan, bireysel servet yapma olanağı pek yoktur ve tüccarlar genellikle küçük ölçeklidir

20 Para Sistemi Bizans parasının temel biçimi sikkelerdir. Bunlar üç temel tiptedir: imparator tipleri, dinsel ve çeşitli tipler. II. Konstantinos tarafından bastırılan altın solidus. Solidus: I. Konstantinos un yılında bastırdığı ve 10. yüzyıla kadar kullanılan altın sikke (nomisma, çoğulu: nomismata). Roma altın parası olan aureusun yerini aldı. II. Justinianos tarafından bastırılan solidus Geç Roma dönemi sikkeleri sikke reformu ile 491 yılında kaldırıldı. I. Aleksios ( ) döneminde basılan hyperperion da yaygın kullanılan Bizans paralarından biridir (bir yüzü çukur, bir yüzü Bizans sikkeleri esas olarak üç metalden basılmıştır: altın, gümüş ve bakır. 11. yüzyıldan itibaren ekonomik kriz nedeniyle ayarı düşük altın elektron ve ayarı düşük gümüş billon sikkeler de yoğun olarak basılmıştır. bombeli altın sikke). Değerli maden ihtiyacının bir kısmı ithalatla 117 sağlanmıştır. 118 Bizans ta dolaylı vergiler: Dolaysız vergiler: İthalat ve ihracattan yüzde 10 gümrük vergisi Arazi vergisi (hayvan sayısı ve ürüne göre Pazar ve liman vergileri değişir); Üretim, satış ve tüketim vergileri Otlaklardan ve koşum hayvanları dışındaki Devlet izinleri için gerekli vergiler ve kayıt ücretleri hayvanlardan alınan vergi; ehir surlarının bakımı için de vergi toplanıyor. Baş vergisi (ocak vergisi - ailedeki kişi Köylüler kale, yol, köprü yapımı, askeri malzeme sayısına göre); taşıma gibi angarya işlerde zorla çalıştırılıyor. 119 Kentlerde ticaret izni vergisi

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul da Dış Ticaret

Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul da Dış Ticaret Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul da Dış Ticaret Ahmet Tabakoğlu Marmara Üniversitesi İnsanların avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata ve tarım toplumuna geçtiği dönem olan Neolitik Çağ da (M.Ö. 8000-5500)

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK VE LİBERALİZM YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Fatih TÜRE 09.2007 MUĞLA 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ Sosyal Politika Nedir? Sosyal politika 19.yüzyılda Batı Avrupa da gerçekleşen sanayi devriminin yarattığı büyük zenginliğe karşılık bu zenginliği yaratan emekçilerin içine düştüğü

Detaylı

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4.

Detaylı

1000 Yılında Bizans İmparatorluğu Ve Dış Ticaret. Yard. Doç. Dr. Koray Durak 27 Ocak 2010

1000 Yılında Bizans İmparatorluğu Ve Dış Ticaret. Yard. Doç. Dr. Koray Durak 27 Ocak 2010 1000 Yılında Bizans İmparatorluğu Ve Dış Ticaret Yard. Doç. Dr. Koray Durak 27 Ocak 2010 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni,

Detaylı

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım)

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) 1 XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) Güç Kavramı Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER Devletlerin uluslararası politikalarının analizleri yapılırken ve bu çerçevede uluslararası ilişkiler

Detaylı

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ünite 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTE 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR KAVRAMLAR Demokrasi Halkın kendisini, yönetecekleri seçtiği, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Dolmen

Detaylı

FRANSA Taş TARĐH: Fransa Avrupa da insanlığın geçirdiği evrimleri yansıtan en kapsamlı kalıntıları içeren nadir birkaç ülkeden biridir.arkeolojik çalışmalarda 100 bin yıl öncesine tarihlenen aletler bulunmuştur.tarihsel

Detaylı

SELİM İLERİ DE İSTANBUL

SELİM İLERİ DE İSTANBUL T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELİM İLERİ DE İSTANBUL ÖZLEM ÇAN TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ.DR. ESAT CAN

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye de Tarım Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Aralık - 2005 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine giriş sürecinde müzakereler,

Detaylı

Birinci Kitap. Doğan Avcıoğlu ***

Birinci Kitap. Doğan Avcıoğlu *** Türkiye nin Düzeni Dün-Bugün-Yarın Birinci Kitap Doğan Avcıoğlu *** ARKA KAPAK Doğan Avcıoğlu, bu yapıtıyla, birkaç yüzyıl önce yeryüzünün en ileri ülkesi olan Türkiye nin geri kalmış ülkeler arasına düşüşünün

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER. İsrail in 60. Yıldönümü basımı IS RAE L

İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER. İsrail in 60. Yıldönümü basımı IS RAE L İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER IS RAE L İsrail in 60. Yıldönümü basımı İSRAİL ENFORMASYON MERKEZİ Yayına hazırlayan: Ruth Ben-Haim (esas yayın 2003) Tasarım: Tsofit Tsachi Dizgi: Youval Tal Ltd. İstatistikler:

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Avusturya Sağlık Sistemi 359 AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Arif ARAS Atıf UZUN Can KOSANOĞLU Mustafa BAKIR M. Halil ÖZKAN 360 Ülkelerin

Detaylı

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) 6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYIL) KONULAR A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ B. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ NİN KURULUŞU

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

AMERİKAN TARİHİNİN ANA HATLARI İÇİNDEKİLER

AMERİKAN TARİHİNİN ANA HATLARI İÇİNDEKİLER AMERİKAN TARİHİNİN ANA HATLARI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: Amerika nın İlk Yılları BÖLÜM II: Koloni Dönemi BÖLÜM III: Bağımsızlığa Giden Yol BÖLÜM IV: Ulusal Bir Hükümetin Kuruluşu BÖLÜM V: Batı ya Doğru Genişleme

Detaylı

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Editör AhmetEminDağ ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Ortadoğu Çatışmaları Editör Dr. Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık Emrin Çebi H. Zehra Kavak Mervenur Lüleci Ümmühan Özkan ISBN 978-605-5260-05-7

Detaylı

Abdulhalik BAKIR * Pınar ÜLGEN **

Abdulhalik BAKIR * Pınar ÜLGEN ** Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın Geliş Tarihi: 03.10.2010 Cilt: 12, Sayı: 4, Yıl: 2010, Sayfa: 19-47 Yayına Kabul Tarihi: 28.01.2011 ISSN: 1302-3284 GEÇ ORTAÇAĞ AVRUPASI

Detaylı

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ Ünite 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ ÜNİTE 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ Bilgi Köşesi KAVRAMLAR Balık: Eski Türklerde şehirlere verilen addır. Ordubalık, Beşbalık vb. Balbal: Türklerde bir ölünün kahramanlıklarını göstermek

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri Batıda Hazar Denizi Doğuda Kingan Dağları ĠSLAM ÖNCESĠ ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ A.TÜRKLER ĠN TARĠH SAHNESĠNE ÇIKIġI Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya nın sınırları doğuda Kingan dağları, batıda

Detaylı

Cenk Pa/o* "Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma" Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t. Halk deyişi. GiRiZGAH

Cenk Pa/o* Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t. Halk deyişi. GiRiZGAH EKONOMIK Y AKLAŞIM 39 OSMANLI imparatorlugu'nda TARIMSAL ÖRGÜTLENME Cenk Pa/o* "Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma" Şalvan şaltak Osman!t Eğeri kaltak Osman!t Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t

Detaylı