TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI"

Transkript

1 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI

2 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI İÇİNDEKİLER 1 - Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu 2 - Süreç Hiyerarşisi Tabloları 3 - Temel Süreç Tanım Formları 4 - Kritik Kontrol Noktaları Tabloları

3 1. Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu

4 TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI TABLOSU OPERASYONEL SÜREÇLER YÖNETİM ve DESTEK SÜREÇLER 1- MASTIR PLAN REVİZYON SÜRECİ - Mastır Plan Toplantısı Hazırlıkları Süreci - Mastır Plan Toplantı Süreci - Mastır Planın Yazılması, Basımı ve Dağıtımı Süreci 2- PROJE YÖNETİM SÜRECİ - DPT Kaynaklı Projelerin Yönetimi Süreci - TÜBİTAK 1007 Kamu Araştırmaları Destek Projelerinin (KAMAG) Yönetimi Süreci - Bakanlık Ar-Ge Destekli Projelerin Yönetimi Süreci 3- SATINALMA HİZMETLERİ SÜRECİ - İhale Usulüne Tabi Satınalma İşlemleri Süreci - Doğrudan Temin Usulüne Tabi Satınalma İşlemleri Süreci - DMO Satınalma İşlemleri Süreci - Taşınırların Kabulü, Kayıt Altına Alınması ve Ödeme Süreci 4- BÜTÇE SÜRECİ - Bütçe Tekliflerinin Hazırlama İşlemleri Süreci - Bütçe Uygulama İşlemleri Süreci - Performans Programı Hazırlanması Süreci 5- BİLGİ SİSTEMLERİ SÜRECİ - Kuruluşun Bilişim Yatırımlarının Planlanması ve Gerçekleştirilmesi Süreci - Web sayfasının Güncellenmesi Süreci - Yazılım Geliştirme Faaliyetleri Süreci - Bilgisayar Sistemleri Arızalarının Giderilmesi Süreci 6- İÇ KONTROL SÜRECİ - İç Kontrol Sisteminin Kurulması Süreci - İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi Süreci 7- DESTEK HİZMETLERİ SÜRECİ - Personel İşlemleri Süreci - Evrak İşlemleri Süreci - Arşiv İşlemleri Süreci TAGEM.İKS.TBL.008 Revizyon No: 02 Revizyon Tarihi:

5 2 - Süreç Hiyerarşisi Tabloları

6 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU TEMEL SÜREÇ MASTIR PLAN REVİZYON SÜRECİ Süreç No: MASTIR PLAN REVİZYON SÜRECİ SÜREÇLER 1.1. Mastır Plan Toplantısı Hazırlıkları Süreci 1.2. Mastır Plan Toplantı Süreci 1.3. Mastır Planın Yazılması, Basımı ve Dağıtımı Süreci ALT SÜREÇLER Mastır Plan çalışmalarını yürütmek üzere bir Mastır Plan Çalışma grubu oluşturulması Öncelik belirlemede uygulanacak metodolojiye karar verilmesi Mastır plan hazırlama grubu tarafından Araştırma Fırsat Alanlarının (AFA) belirlenmesi amacıyla düzenlenen geniş katılımlı toplantılarda AFA ların belirlenmesi ve her bir AFA için AFA Koordinatörlerinin görevlendirilmesi Mastır planda yer alacak kurumsal yapı, organizasyon, yönetim, araştırma ortamı, insan kaynakları geliştirme programları, bilgi ve iletişim sistemleri ile araştırma sonuçlarının kullanıcılara ulaştırılması konularında TAGEM in program ve hedeflerinin hazırlanması için gerekli görevlendirmelerin yapılması AFA koordinatörleri tarafından her bir AFA için; istatistiki rakamlar, araştırma bilgileri, öncelikli araştırma konuları, önceki mastır plan döneminin değerlendirilmesi, Sektör Analizi (SWOT), değerlendirme kriterlerine göre AFA nın durumuna ilişkin bilgileri içeren AFA Değerlendirme Raporlarının hazırlanması İlgili teknik daireler ve AFA koordinatörleri ortak çalışmalarıyla, her bir AFA nın çıktıları, araştırma programların ve bu programların geliştirme ve araştırma hedefleri ile programlar altında yer alacak araştırma konularına ilişkin bilgilerinden oluşan AFA Matrikslerinin hazırlanması Hazırlanan AFA değerlendirme raporları ve Matrikslerin gözden geçirilmesi varsa eksikliklerinin giderilmesi Son şekli verilen AFA Değerlendirme Raporları ve Matrikslerin bir kitapçık halinde basılması Öncelik belirleme toplantısı için toplantı yeri ve toplantı için gerekli ihtiyaçların temin edilmesi Öncelik belirleme toplantısına katılacak deneyimli araştırıcılar, özel sektör temsilcileri, çiftçi birlikleri, tarımla ilgili sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinden oluşacak katılımcıların belirlenmesi Öncelik belirleme toplantısını sevk ve idare edecek bir Moderatör görevlendirilmesi Öncelik belirleme toplantısının gündeminin belirlenmesi, katılımcıların 4 eşit gruba homojen olarak dağıtılıp AFA öncelik belirleme gruplarının ve başkanlarının belirlenmesi, yine katılımcıların uzmanlık veya çalışma konuları dikkate alınarak program öncelik belirleme gruplarının ve grup başkanlarının belirlenmesi Hazırlanan raporlar, toplantı gündemi bilgileri öncelik belirleme toplantısına iştirak edecek katılımcılara gönderilmesi ve toplantıya iştirak etmeleri için davet edilmesi TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

7 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU Öncelik belirleme toplantısının gündem doğrultusunda başlatılması ve moderatör tarafından toplantının amacı, aşamaları ve değerlendirme sistemi hakkında bilgi verilmesi AFA Koordinatörlerince değerlendirme raporlarının katılımcılara sunulması Toplantının birinci aşaması olan AFA Önceliklerinin belirlenmesi çalışmasına geçilmesi, AFA değerlendirme gruplarının ve başkanlarının açıklanması ve Modaratör tarafından her bir değerlendirme kriterine göre grup katılımcılarının nasıl puanlama yapacaklarının ayrıntılı olarak açıklanması Katılımcıların gruplara ayrılarak ayrı toplantı salonlarında, AFA ların; Ülke için potansiyel yararları, potansiyel yararları değerlendirme yeteneği, Ar-Ge potansiyeli ve Ar-Ge kapasitesi olmak üzere toplam dört değerlendirme kriterine göre her bir kriter için ayrı oturum düzenleyerek AFA koordinatörlerinin verdikleri bilgiler ve katılımcıların kendi birikimlerini göz önüne alarak, AFA ları objektif olarak puanlaması Katılımcıların puanlama formlarının derlenmesi ve istatistiki analizlerinin yapılması. Katılımcıların yaptıkları puanlamaya göre her bir grubun; Ülke için potansiyel yararları ve potansiyel yararları değerlendirme yeteneği puanlarının analizi ile AFA nın çekicilik endeksi, Ar-Ge potansiyeli ve Ar-Ge kapasitesi puanlarının analizi ile Yapılabilirlik endeksi ve ortaya çıkan çekicilik ve yapılabilirlik endekslerinin analizi ile Ar-Genin yatırıma geri dönüş endeksinin ortaya konması AFA değerlendirme grup başkanları kendi grubunda orta çıkan sonuçları tüm katılımcılara sunması ve Modaratör tarafından dört grubun ortalamasının alınmasıyla ortaya çıkan çekicilik, yapılabilirlik ve Ar-Ge nin yatırıma geri dönüş değerlendirme sonuçlarının açıklanması ve bu sonuçlara göre AFA ların sıralanması, yüksek orta ve düşük öncelikli AFA ların ve bütçeden alacakları nispi payların açıklanması Toplantının ikinci aşamasında her bir AFA altında yer alan programların önceliklendirme aşamasına geçilmesi. Bu amaçla daha önceden oluşturulan program değerlendirme gruplarının ve başkanlarının açıklanması ve Modaratör tarafından her bir değerlendirme kriterine göre grup katılımcılarının nasıl puanlama yapacaklarının tekrar anlatılması Program değerlendirme grupları ayrı toplantı salonlarında, AFA ların altında yer alan programların Ülke için potansiyel yararları, potansiyel yararları değerlendirme yeteneği, Ar- Ge potansiyeli ve Ar-Ge kapasitesi kriterlerine göre programları ayrı oturumlarda puanlaması Program değerlendirme grupların puanlama formlarının istatistiki analizlerinin yapılması Program değerlendirme grup başkanlarının, gruplarında değerlendirilen AFA ların altındaki programların öncelikleri ile ilgili ortaya çıkan sonuçların tüm katılımcılara sunması Toplantının üçüncü aşamasında, program değerlendirme gruplarının değerlendirdikleri her bir AFA altında yer alan programlardan en az bir tanesi ile ilgili araştırma stratejisinin hazırlanması Program değerlendirme grup başkanlarının, gruplarında hazırlamış oldukları programlara ait araştırma stratejilerini tüm katılımcılara sunması TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

8 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU Genel bir değerlendirme yapılarak toplantının sonlandırılması Mastır planın yazılması için bir redaksiyon ekibi kurulması ve ortaya çıkan veriler ve hazırlanan stratejiler, programlar ve hedefler derlenerek mastır planın yazılması Son şekli verilen mastır planın yürürlüğe konması için gerekli Makam onayının alınması Mastır planın kitapçık halinde bastırılması ve tüm Bakanlık birimlerine, sektör temsilcilerine, çiftçi birliklerine ve üniversitelere dağıtılması TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

9 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU TEMEL SÜREÇ PROJE YÖNETİM SÜRECİ Süreç No: 02 SÜREÇLER ALT SÜREÇLER SÜREÇ ADIMLARI 1. Kalkınma Bakanlığı Kaynaklı Projelerin Yönetimi Süreci 2. TÜBİTAK 1007 Kamu Araştırmaları Destek Projelerinin (KAMAG) Yönetimi Süreci 3. Bakanlık Ar-Ge Destekli Projelerin Yönetimi Süreci 1. Kalkınma Bakanlığı Kaynaklı Projelerin Yönetimi Süreci 1.1. Kalkınma Bakanlığı Kaynaklı Projelerin Kabul Süreci 1.2. Kalkınma Bakanlığı Kaynaklı Devam eden Projelerin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması Süreci Enstitü Araştırma Komiteleri tarafından değerlendirilen proje tekliflerinin TAGEM e gelmesi TAGEM e gelen Proje tekliflerinin ilgili birimlerde ön değerlendirmelerinin yapılması ve proje teklifinin görüşüleceği Program Değerlendirme Grubunun belirlenmesi ve toplantı gündemine alınması Program Değerlendirme Toplantısında projenin değerlendirilmesi ve Bilim Kurullarına tavsiye kararının alınması Program Değerlendirme Toplantıları nda görüşülen teklif projelerin Ar-Ge Bilim Kurulunda değerlendirilmesi için hazırlık yapılması Teklif projelerin Bilim Kurulunda değerlendirilmesi ve karar alınması Karar kabul ise kabul edilen projelerin Konseye sunum için hazırlanması Karar ret ise gerekçesi ile beraber projeyi teklif eden kuruluşa bilgi verilmesi 2. TÜBİTAK 1007 Kamu Araştırmaları Destek Projelerinin (KAMAG) Yönetimi Süreci 2.1. TÜBİTAK 1007 Kamu Araştırmaları Destek Projelerinin (KAMAG) Kabul Süreci 2.2. TÜBİTAK 1007 Kamu Araştırmaları Destek Projelerinin (KAMAG) Takibi Süreci TÜBİTAK tarafından1007 Kamu Araştırmaları Destek Projeleri (KAMAG) için proje çağrılarının açılması Bakanlığımızın müşteri olabileceği projeler için öncelikli konular, başvuru süreci ve dokümantasyon bilgilerinin TÜBİTAK proje çağrısı doğrultusunda TAGEM web sayfasında ilan edilmesi Gelen proje tekliflerinin TAGEM proje sekretaryası tarafından teslim alınması ve ilgili birime projeyi incelemek üzere göndermesi İlgili birimin projeyi inceleyerek Bakanlığın projeye müşteri olup olmaması konusundaki görüşünü proje sekretaryasına göndermesi Sekretaryanın Bakanlık Ön Değerlendirme Kurulunu ve proje sahiplerini toplantıya çağırması Proje sahiplerinin Ön Değerlendirme Kurulunda 3. Bakanlık Ar-Ge Destekli Projelerin Yönetimi Süreci 3.1. Bakanlık Ar-Ge Destekli Projelerin Kabul Süreci 3.2. Bakanlık Ar-Ge Destekli Projelerinin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması Süreci Bakanlık Ar-Ge Destek Projeleri Değerlendirme Kurulu nun Oluşturulması Bakanlık Ar-Ge Değerlendirme Kurulu tarafından Ar-Ge Tebliği nde yer alacak araştırma önceliklerinin, destekleme üst limitlerinin ve proje sürelerinin belirlenmesi Ar-Ge Tebliği nin resmi gazetede yayınlanması Proje önerileri için TAGEM web sayfasında çağrı yapılması Ar-Ge sekretaryası tarafından gelen proje önerilerinin şekil, bütçe, öncelik, yaygın etkisi ve Ar-Ge niteliği açısından incelenmesi ve uygun görülen projelerin TAGEM Bilim Kurullarına gönderilmesi Bilim kurullarının projelerin bilimsel yönü, materyal metod, uygulanabilirliği açısından incelemesi ve tavsiyesini sekretaryaya göndermesi Ar-Ge sekretaryasının TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

10 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU Karar revizyon ise proje yürütücüsünden revizyon yapması istenir Karar ilave bilgi ihtiyacı var ise Proje Liderinden ilave bilgi vermesi istenir Revizyon ve İlave bilgi istenen projeler Bilim Kurulunun ikinci toplantısında tekrar görüşülür ve değerlendirilir Kabul edilen projelerle ilgili Konsey kararı veya Makam onayı alınır Onaydan geçen projelerle ilgili yürütücü kuruluş ile Tagem arasında teklif proje için Hizmet Sözleşmesi imzalanır Sözleşmesi imzalanan projeler duyurulur ve yürürlüğe konulur. projelerini savunması Bakanlık Ön Değerlendirme Kurulunun, müşteri olabileceği projeleri tespit etmek amacıyla teklif projeleri Ar-Ge niteliği, yaygın etkisi, projenin yapılabilirliği, projenin süresi ve bütçesi kriterlerine göre değerlendirmesi ve karar alması Uygun görülmeyenler projelerin proje sahibine gerekçesi ile bilgi verilmesi Uygun görülen projelerle ilgili olarak Sekretarya, Proje yürütücüsü ve müşteri olan Bakanlığın ilgili Genel Müdürlük temsilcisinin katıldığı Proje Sonuç Uygulama Planı (PSUP) çalışma toplantısı düzenlenir Her proje için Proje Sonuç Uygulama Planı (PSUP), imza ve onayları tamamlanmış proje metninin basılı sureti ve cd de bir kopyası hazırlanarak çağrı süresi içerisinde TÜBİTAK a teslim edilir TÜBİTAK ın kendi prosedürüne göre projeleri değerlendirmesi Alınan kararı TAGEM e bildirmesi TÜBİTAK ın desteklemeye karar verdiği projelerle sözleşme imzalaması ve projeyi başlatması projeleri Bilim Kurulu görüşlerine göre ikinci kez değerlendirmesi ve Bakanlık Ar-Ge Değerlendirme Kuruluna sunulacak projeleri belirlemesi Sekretaryanın Bakanlık Ar- Ge Değerlendirme Kurulunu ve proje sahiplerini toplantıya çağırması Proje sahiplerinin Bakanlık Ar-Ge Değerlendirme Kurulu na projelerini sunması Bakanlık Ar-Ge Değerlendirme Kurulunun projeleri değerlendirilmesi ve puanlaması, yüksekten düşüğe doğru sıralanması ve desteklenecek projelerin mevcut bütçe kaynağına göre belirlenmesi Kabul gören projelerin web de ilan edilmesi ve sözleşmelerinin imzalanarak yürürlüğe girmesi TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

11 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU Yürürlüğe konan, devam eden ve sonuçlanan projelerin gelişme/sonuç raporlarının Proje Yürütücüleri tarafından TAGEM e gönderilmesi Projelerin gelişme/sonuç raporlarının ilgili birim tarafından incelenmesi ve ilgili Program Değerlendirme Toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınması Program Değerlendirme Toplantısında devam eden ve sonuçlanan projelerin raporlarının değerlendirilmesi ve Bilim Kurullarına tavsiye kararının alınması Devam eden projeler için ihtiyaç halinde gezici çalışma grupları oluşturulması ve projelerin yerinde izlenmesi İlgili birimin proje gelişme ve sonuç raporlarını Bilim Kuruluna sunması İlgili Kurulda gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi ve karar alınması Devam eden proje kararı projenin devamı ise projenin planlandığı şekilde yürütülmesi için projeyi yürüten kuruluşa bilgi verilmesi Devam eden proje kararı değişiklik talebi var ise değişiklik talebinin kabul edildiğinin projeyi yürüten kuruluşa bildirilmesi Devam eden proje kararı durdurma ise projenin durdurulduğu bilgisinin gerekçesi ile birlikte projeyi yürüten kuruluşa bildirilmesi Sonuçlanan projeler için yayınlanması veya öneriler doğrultusunda düzeltilerek yayınlanması şeklinde karar alınması ve proje sonuç raporunun yayınlanması için projeyi yürüten kuruluşa bilgi verilmesi TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin ara ve sonuç raporlarının proje yürütücüsü tarafından TAGEM e gönderilmesi Bu raporların TAGEM in görüşleri ile birlikte makam onayı sonrası TÜBİTAK a gönderilmesi Biten projelerin PSUP larının uygulamaya konulup konulmadığı müşteri olan Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmesi Biten projelerle ilgili Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuruluna rapor hazırlanması Devam eden projelerin yılda 2 kez proje izleme grupları tarafından yerinde izlenmesi Proje gelişme ve sonuç raporlarının ve izleme grubu görüşlerinin Bakanlık Ar-Ge Değerlendirme Kuruluna sekretarya tarafından sunulması Kurulun gerekli değerlendirmeyi yaparak hak edişlerin ödenmesi konusunda karar alması Hakedişlerin düzenlenmesi ve ödeme için gerekli işlemlerin yapılması TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

12 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU TEMEL SÜREÇ SATINALMA HİZMETLERİ SÜRECİ Süreç No: 03 SÜREÇLER ALT SÜREÇLER 1.İhale Usulüne Tabi Satınalma İşlemleri Süreci 2.Doğrudan Temin Usulüne Tabi Satınalma İşlemleri Süreci 3.DMO Satınalma İşlemleri Süreci 4. Taşınırların Kabulü, Kayıt Altına Alınması ve Ödeme Süreci 1.İHALE USULÜNE TABİ SATINALMA İŞLEMLERİ SÜRECİ 1.1. Açık İhale Usulü Satınalma Süreci 2.DOĞRUDAN TEMİN USULÜNE TABİ SATINALMA İŞLEMLERİ SÜRECİ 2.1. Doğrudan Temin Usulü ile Hizmet Alımı Süreci 2.2. Doğrudan Temin Usulü ile Mal Alımı Süreci 3.DMO SATINALMA İŞLEMLERİ SÜRECİ 3.1. İhtiyacın Devlet Malzeme Ofisinden Karşılanması Süreci 4.TAŞINIRLARIN KABULÜ, KAYIT ALTINA ALINMASI ve ÖDEME SÜRECİ 4.1. Taşınırların Muayene ve Kesin Kabul Süreci 4.2 Mal Teslimi, Kayıt Altına Alınma ve Ödeme Süreci SÜREÇ ADIMLARI Talep müzekkeresinin ve teknik şartnamenin ilgili birime gelmesi Yaklaşık maliyet tespiti için görevlendirme yapılması Yaklaşık maliyetin tespit edilmesi ve ihale olurunun alınması Alımın Açık ihale usulü ile yapılacağının tespiti ve ihale dokümanının hazırlanması İhale Teklif Dosyasının Hazırlanması Açık İhale İlanının yapılması İhale İşlem Dosyasının İhale Komisyonu üyelerine incelenmek üzere gönderilmesi İhale dokumalarının ihaleye katılacak isteklilere satılması İhale Aşaması Talep müzekkeresinin ve teknik şartnamenin ilgili birime gelmesi Yaklaşık maliyetin belirlenmesi için piyasadan teklif alınarak sisteme girilmesi ve sistem üzerinden satın alma sürecinin başlatılması Sistemde başlatılan süreç üzerinden Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu ile Muayene ve Kesin Kabul Komisyonu görevlilerinin belirlenerek ihale onay belgesinin alınması Teknik şartname doğrultusunda hizmet alımı için piyasa fiyat araştırmasının yapılarak tekliflerin alınması Sistemdeki süreçten piyasa fiyat araştırma tutanağının düzenlenmesi Kazanan firmanın sözleşme imzalamak üzere davet edilmesi Sözleşme düzenlenmesi ve imzalanması Hizmet alımının gerçekleştirilmesi Hizmet alımı sonucunda İhtiyaç talep formunun ilgili birime gelmesi İhtiyaç listesinin DMO kataloğu ve web sayfasından karşılanıp karşılanmayacağının tespit edilmesi DMO alımı için kredi talepnamesi, Harcama Talimatı, Muhasebe İşlem Fişi, Alınacak Malzemelerin listesinin hazırlanması Bütçe Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Maliye Bakanlığı ndan kredi talepnamesinin istenmesi ve sonucun gelmesi DMO hesabına paranın aktarılması ve alım için DMO ya talepte bulunulması DMO mallarının alınması ve kabul edilmesi Kabul edilen mallara dair belgelerin Firmadan alınan malzemeler ile birlikte faturanın TAGEM e gelmesi Muayene ve Kabul Komisyonunca malların uygunluk kontrolünün yapılarak Muayene ve Kesin Kabul Tutanağının düzenlenmesi Kabulü yapılan taşınırların ambara teslim edilmesi TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

13 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU (Açık İhale tekliflerinin toplanması) Açık İhale Tekliflerinin Değerlendirilmesi ve İhale Komisyonunca karar alınarak harcama yetkilisince onaylanması İhale kararının tüm firmalara resmi yaduyurulması Kazanan firmanın sözleşme imzalamak üzere davet edilmesi Açık İhale Aşamasının tamamlanması, sözleşmenin imzalanması Satınalma Hizmetinin Gerçekleştirilmesi Hizmet İşleri Kabul Tutanağının düzenlenmesi Hakediş raporlarının düzenlenmesi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulması Talep müzekkeresinin ve gerekiyorsa teknik şartnamenin ilgili birime gelmesi Yaklaşık maliyetin belirlenmesi için piyasadan teklif alınarak sisteme girilmesi ve sistem üzerinden satın alma sürecinin başlatılması Sistemde başlatılan süreç üzerinden Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu ile Muayene ve Kesin Kabul Komisyonu görevlilerinin belirlenerek ihale onay belgesinin alınması Mal alımı için piyasa fiyat araştırması yapılarak firmalardan tekliflerin gelmesi Başlatılan sistemdeki süreç üzerinden piyasa fiyat araştırma tutanağının düzenlenmesi Sözleşme yapılacaksa sözleşmenin hazırlanması, firmanın davet edilmesi ve sözleşmenin imzalanması DMO ya gönderilmesi DMO alımı için açılmış olan kredinin kapatılması ve mahsuplaşmanın yapılması Satınalma birimi tarafından düzenlenen fatura ve Muayene Kabul Komisyonu olurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine gelmesi Malın kontrol edilerek depoya alınması Fatura bilgilerine göre sistem üzerinden mal girişlerinin yapılarak Taşınır İşlem Fişinin (TİF) hazırlanması ve satın alma birimine gönderilmesi Ödeme Emri belgesinin düzenlenerek imzaya sunulması ve ödenmek üzere Merkez Saymanlığa gönderilmesi Mal alımının gerçekleştirilmesi TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

14 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU TEMEL SÜREÇ BÜTÇE SÜRECİ Süreç No: 04 SÜREÇLER 1. Bütçe Tekliflerinin Hazırlama İşlemleri Süreci 2. Bütçe Uygulama İşlemleri Süreci 3. Performans Programı Hazırlanması Süreci 1.BÜTÇE TEKLİFLERİNİN HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ 1.1. Bütçe Teklifinin Hazırlanması İşlemleri Süreci 2.BÜTÇE UYGULAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ 2.1. Cari ve Yatırım Bütçe İşlemleri Süreci 3.PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜRECİ 3.1. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi İşlemleri Süreci ALT SÜREÇLER 2.2. Yatırım Projelerinin (3 er Aylık) Dönem Raporları ile (Yıllık) Yatırım Projelerinin İzleme ve Değerlendirme Raporları Süreci 2.3. Kesin Hesap İşlemleri Süreci 3.2. Faaliyetlerin Bütçe ile ilişkilendirilmesi işlem Süreci 3.3. Üçer aylık dönemler itibariyle Değerlendirme İşlem Süreci Bütçe Hazırlama Çağrı yazısının TAGEM e gelmesi Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca Bütçe hazırlık yazısının ilgili birimlere gönderilmesi TAGEM için ayrılan bütçenin revize işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması Ödenek Aktarma ve tahsis talep işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması SGB den TAGEM e hedef ve göstergeler ile faaliyetlerin belirlenmesi için talep yazısı gelmesi Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca bu talep yazısının ilgili Daire Başkanlıklarına iletilmesi SÜREÇ ADIMLARI TAGEM in ilgili birimlerinin taşra birimlerinden bütçe tekliflerini (yatırım bütçesi ve cari bütçe) alması ve TAGEM merkez ve taşra bütçe tekliflerini hazırlaması Bütçe tekliflerinin İlgili birimlerce bilgisayar programına girilmesi ve bütçe teklif dosyalarının hazırlanarak SGB ye gönderilmek üzere Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilmesi Ödenek Tenkisi talep işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması TAGEM Merkez Ödenek Gönderme belgelerinin serbest bırakılma dönemleri itibarı ile sistemden düzenlenmesi ve SGB ye iletilmesi TAGEM Merkez Ödeme Emri formunun hazırlanarak Saymanlığa gönderilmesi Bütçe uygulama ve gerçekleşmelerine ait İlgili Daire Başkanlıklarınca hedeflere ilişkin performans göstergelerinin belirlenerek açıklamaları ile birlikte Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilmesi Tüm Daire Başkanlıklarından gelen hedeflere ilişkin göstergelerin Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından derlenip, tanzim edilmesi ve TAGEM e ait hedeflere ilişkin göstergelerin, açıklamaların ve faaliyetlerin SGB ye iletilmesi. TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

15 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU Birimlerden gelen cari ve yatırım bütçe tekliflerinin Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca kontrol edilmesi ve hataların düzeltilmesinin sağlanması TAGEM Bütçe tekliflerinin SGB ye iletilmesi Bütçe tekliflerinin SGB ve Tagem yetkilileri tarafından görüşülmesi ve değerlendirilmesi SGB tarafından bildirilen görüşme takvimi kapsamında TAGEM in bütçe teklifi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve DPT yetkilileri ile ikili görüşmelerinin yapılması Bütçe tekliflerinin bu görüşmeler sonucunda revize edilmesi ve değişikliklerin sistemde de düzeltilmesi SGB tarafından bildirilen görüşme takvimi kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ndaki Bakanlık bütçe görüşmelerine TAGEM adına katılımın sağlanması SGB tarafından bildirilen görüşme takvimi kapsamında TBMM Genel Kurulundaki Bakanlık bütçe görüşmelerine raporların hazırlanması işlemleri SGB den TAGEM e gelen Yatırım Gerçekleşme İstem Yazısı nın Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere iletilmesi İlgili birimlerce sorumlu oldukları projelere ait gerçekleşme raporlarının hazırlanarak Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilmesi Tüm projelere ait gerçekleşmeleri gösteren Genel İcmalin Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak SGB ye iletilmesi Proje yürüten Daire Başkanlıklarınca her bir projenin performans hedeflerindeki faaliyetlerle bütçe tertipleri bazında ilişkilendirilmesi yapılarak elektronik ortamda sisteme girişin yapılması Cari bütçe yöneten birimlerce cari bütçenin performans hedeflerindeki faaliyetlerle bütçe tertipleri bazında ilişkilendirilmesi yapılarak sisteme girişi yapılır Performans Programındaki hedeflere ilişkin göstergelerin gerçekleşme durumlarına ilişkin 3 er aylık performans gerçekleşme talep yazısının SGB den TAGEM e gelmesi Performans Göstergesi Gerçekleşme ve Performans Göstergesi Değerlendirme formlarının Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere iletilmesi İlgili birimlerce 3 er aylık performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının Gerçekleşme Formuna işlenmesi ve Değerlendirme Formlarının da düzenlenerek bu 2 formun Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilmesi İlgili birimlerden gelen Gerçekleşme ve Değerlendirme TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

16 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU TAGEM adına katılım sağlanması Bütçe Kanunu nun Resmi Gazete de yayınlanması sonrasında, kuruluş dağılımlarının sisteme girilmesi Tahsis edilen ödeneklerin proje ve tertip bazında Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) nın hazırlanarak sisteme girilmesi SGB den TAGEM e gelen Kesin Hesap Hazırlama Talep Yazısının Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere iletilmesi Proje ve tertip bazında gelen harcamalara ait açıklamalar İlgili birimlerce sisteme giriş yapılarak Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirilmesi Kesin Hesaba ait girişlerin tamamlandığının SGB ye bildirilmesi Formalarının kontrol ve tanzim edilerek TAGEM Performans Göstergeleri Gerçekleşme ve Performans Göstergeleri Değerlendirme Formlarının Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanması TAGEM Performans Göstergeleri Gerçekleşmeleri Formunun Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca sisteme giriş yapılarak, her 2 formun da SGB ye iletilmesi. TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

17 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU TEMEL SÜREÇ SÜREÇLER ALT SÜREÇLER BİLGİ İŞLEM SÜRECİ Süreç No: Kuruluşun Bilişim Yatırımlarının Planlanması ve Gerçekleştirilmesi Süreci 2. Web sayfasının Güncellenmesi Süreci 3. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri Süreci 4. Bilgisayar Sistemleri Arızalarının Giderilmesi Süreci 1. KURULUŞUN BİLİŞİM YATIRIMLARININ PLANLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SÜRECİ 1.1. Kuruluşun Bilişim Yatırımlarının Planlanması 1.2. Kuruluşun Bilişim Yatırımlarının Gerçekleştirilmesi 2. WEB SAYFASININ GÜNCELLENMESİ SÜRECİ 2.1. Web sitesinde yayınlanacak bilgilerin derlenmesi 2.2. Güncel bilgilerin Web sayfasında yayınlanması 3. YAZILIM GELİŞTİRME FAALİYETLERİ SÜRECİ 3.1. Yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi 3.2. Yazılımın satın alınması veya geliştirilmesi 3.3 Yazılımın kurulumu ve kullanıma açılması 4. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ARIZLARININ GİDERİLMESİ SÜRECİ 4.1. Bilgisayar sistem arızaları giderilmesi ve kullanıcılara teknik destek verilmesi SÜREÇ ADIMLARI Yeni donanım talepleri, arızalı ve riskli noktaların yenilenme ihtiyaçları, teknolojik gelişmelere bağlı olarak sistemlerin iyileştirilme ihtiyaçları, yedek parça ve sarf malzemesi ihtiyaçları, standart ofis ve işletim sistemleri yazılımların güncellenmesi talepleri, yazılım geliştirme talepleri, lisans alımı veya yenilenmesi ihtiyaçları derlenir Satın alınması gereken mal ve hizmetler gruplandırılarak listelenir. Bütçe imkanları doğrultusunda öncelikler dikkate alınarak satın alınması gereken mal ve hizmetler belirlenir ve Makamın görüşüne sunulması Web sitesinde yayınlanmak üzere birimlerin faaliyetlerine ilişkin haber, duyuru, makale, rapor v.b. güncel bilgilerin birimlerden istenmesi Birimlerin web sitesinde yayınlanacak güncel bilgileri hazırlayarak bağlı Genel Müdür Yardımcısının da onayından geçerek yayınlanmak üzere Araştırma Projeleri Koordinasyonu Daire Başkanlığına göndermeleri Birimlerden Yazılım talebinin gelmesi yazılım talebinin değerlendirilmesi için ön analizlerin yapılması Bakanlık uygulama yazılımlarının birbiri ile uyumlu olması için SGB Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesinden görüş ve onay alınması Yazılımın bilgi işlem biriminde geliştirilebilme imkanı var mı, yoksa dışarıdan hizmet satın alma yoluyla mı yaptırılması konusunda karar verilmesi Arızalı bilgisayar sistemleri ve teknik için telefon veya arıza bildirim formu yoluyla bilgi işlem birimine talep gelmesi Arızanın yerinde veya bilgi işlem biriminde mi giderilebileceği arızanın çeşidine göre değerlendirilmesi Arızaya müdahale edilir Yeni donanım gerekli ise satın alınması için İnsan Kaynakları Sorumluluğuna ihtiyaç bildirilir. Yeni donanım gerekmiyor veya TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

18 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU Gruplar halinde düzenlenen mal ve hizmetlerin teknik şartnameleri ve ayrıntılı lüzum müzakereleri hazırlanarak satın alınması için İnsan Kaynakları Sorumluluğuna talepler iletilir İnsan Kaynakları Sorumluluğu satın alım işlemlerini gerçekleştirir Alınan mal ve hizmetlerin kurulum işlemleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilir ve depo görevlisi tarafından zimmetle kullanıcılara dağıtımı yapılır Yayınlanacak bilgilerin bilgi işlem birimi tarafından düzenlenip Araştırma Projeleri Koordinasyonu Daire Başkanının uygun görüşüne sunulması Yayınlanması uygun görülen materyalin uygun yazılım diline dönüştürülerek web sitesine yüklenmesi Hazırlanacak yazılımla ilgili teknik şartname ve sözleşme metninin hazırlanarak ayrıntılı lüzum müzakeresi ile birlikte satın alım için İnsan Kaynakları Sorumluluğuna ihtiyaç bildirilmesi İnsan Kaynakları Sorumluluğunu ihale sürecini tamamlayıp yüklenici firma ile sözleşme imzalanması Analiz çalışmalarının yapılması Yazılımın kodlarının yazılması ve bir prototip geliştirilmesi elde mevcut ise arıza giderilir Kullanıcıya gerekli bilgi verilir ve işlem yapıldığına dair arıza bildirim formu imzalanır ve çağrı kapatılır Geliştirilen prototip üzerinde beta testlerinin yapılması ve hataların giderilmesi Yazılımın kurulması, kullanıcılara eğitim verilmesi ve kullanıma açılması TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

19 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU TEMEL SÜREÇ İÇ KONTROL SÜRECİ Süreç No: İç Kontrol Sisteminin Kurulması Süreci SÜREÇLER 2. İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi Süreci 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI SÜRECİ 2. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İZLENMESİ SÜRECİ ALT SÜREÇLER 1.1. Kurulma İşlemleri Süreci 2.1. İzleme İşlemleri Süreci SÜREÇ ADIMLARI Kontrol Ortamının oluşturulması için Kurumun Etik Beyannamesinin hazırlanması, mevcut durum tespitinin yapılması ve iş analizlerinin yapılması Tüm temel süreçlerin ve bunlara ait alt ve detay süreçlerin belirlenmesi ve süreç hiyerarşisinin oluşturulması, Süreç tanımlarının hazırlanması, Uygulayıcılar ve vatandaşlar/müşterilerden sürecin etkililiği ve etkenliği ile ilgili verilerin toplanması, süreçlerin değerlendirilmesi ve Süreçlerin performans göstergelerinin ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi İş akış şemalarının çizilmesi, kontrol/paraf/imza/onay noktalarının belirlenmesi Organizasyonel ve yönetsel süreçlerde yapının analizi ve gerekiyorsa yeniden tasarımı Genel ve Birim Organizasyon Şemalarının çizilmesi, İş Tanımı ve Gerekleri Belgelerinin hazırlanarak Organizasyon Kitabının oluşturulması Eğitim/Deneyim Tablosunun, Görev Envanteri Tablosunun, İç Hareketlilik Tablosunun, Hassas görevlerin ve hassas kadro unvanlarının belirlenmesi Mevcut yetki devri sisteminin analiz edilmesi, sistemli bir model oluşturulması ve yazılı hale getirilmesi İş analizlerinden ve Mevcut Durum analizlerinden gelen verilerin incelenerek İyileştirmeye Açık Alanların belirlenmesi ve Varyans Listesinin oluşturulması Risklerin belirlenmesi, önem ve öncelik sıralamasının elde edilmesi, Risk kontrol matrislerinin hazırlanması, Organizasyonun İç Kontrol Sisteminin işleyişine ilişkin periyodik aralıklarla yönetici ve çalışanları kapsayacak şekilde anket çalışmalarının yapılması, kurum içi ve kurum dışı faaliyetlere ilişkin şikâyetler değerlendirilmesi, faaliyet raporlarının stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunun izlenmesinin sağlanması Uyum Eylem Planı Uygulamalarının İzlenmesi ve Üst Yönetime raporlanması İç Kontrol Sisteminin kritik kontrol noktalarının belirlenmesi İç Kontrol Sisteminin Kritik Kontrol Noktalarında performansının ölçülmesi İç Denetim Sistemi İle İlgili raporlamaların sonuçlarının değerlendirilmesi, Eylem Planlarının hazırlanmasının sağlanması İç Denetim Eylem Planının projelendirilmesi ve sonuçlarının izlenmesi TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

20 SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU karşılayabileceği (göğüsleyeceği) risk miktarının (kapasitesinin/iştahının) takdir edilmesi, Risklerin sınıflandırılması Risklere verilebilecek yanıtların katılımcı yöntemlerle belirlenmesi, Risk Profilinin hazırlanması, Risk Yönetim Planının hazırlanması, Risk Envanterinin (Kütüğünün) hazırlanması, Risklerin iç denetime uyumlu şekilde tanımlanması Tüm işleyişlere dair doğrulama, koordinasyon, kaydedilme, uygulama, onaylama, raporlama, izleme, kontrol ve geçerli kılma yöntemlerinin belirlenmesi Düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatma fonksiyonlarına dair süreçlerin yapılandırılması Faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla her kademede vekâlet sistemi kurulması Birimde doğru, güncel ve kullanışlı veriye zamanında ulaşma standartlarının oluşturulması Birim içi ve dışı iletişim sisteminin geliştirilmesi için mevcut iletişim süreçlerinin yeniden yapılandırılması Birimdeki hatalı ve usulsüz işlemlere ilişkin, anlık ve periyodik zamanlarda raporlamalar yapılmasının sağlanması ve problemlerin tanımlanması Birimin kayıt ve dosyalama sisteminin (elektronik ortamdakiler dahil), gelen ve giden evrak ile iç haberleşmeyi etkili bir şekilde karşılayıp karşılamadığının incelenmesi, kayıtların zamanında, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması Birimin sahip olduğu bilgi iletişim alt yapısı ve yazılımların analizi TAGEM.İKS.TBL.007 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi:

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BİRİM: ŞEMA NO: ŞEMA ADI: YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BSGM.İKS.ŞMA.002 / 03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI TABLOSU TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI TABLOSU OPERASYONEL SÜREÇLER YÖNETİM ve DESTEK SÜREÇLER 1- İZİN SÜRECİ - Üretim İzni Süreci - İthalat İzni Süreci - Orkinos İzin Süreci - Tahsis Değişikliği İzni Süreci

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-4 İŞ AKIŞ ŞEMALARI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-4 İŞ AKIŞ ŞEMALARI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-4 İŞ AKIŞ ŞEMALARI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI LİSTESİ MAKAM ONAYLARI 00 1. BAKAN ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri SÜRÇ L KİTABI SK 08 03-51 17.11.2017 Rev 02 1/16 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma ü 08-03-51 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Üniversitemizin

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: TAGEM.ORG.01 Yayınlanma Tarihi Revizyon No:05 Revizyon tarihi: 15.11.2016 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Daire Başkanlığı Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı Bitki

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Talebin Başkanlık Yazı İşleri Birimince kayda alınıp

Detaylı

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2017 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk. Taşınır Mal Giriş ve Çıkış İşlemleri (a-taşınır Mal Çıkış İşlemleri) 30 dk. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Çıkış

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir.

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir. T.C. ANKARA ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DAİR BAŞKANLIĞI YOLLUK İŞLMLRİ İŞ AKIŞ SÜRCİ 1. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu Faaliyet İle İlgili Mevzuat: 2. 6245 sayılı harcırah kanunu

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Yoluyla mal Çıkış İşlemleri TOPLAM SÜR 4 İŞ SÜRCİ İhtiyaç olan kurum veya birimlerden talep yazısının gelmesi Malzeme taleplerinin stok kontrolünün yapılması Stokta mevcut

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi Akademik Personel Görev Süresi Uzatma (ÖYP) 47 Anabilim Dalı Başkanlıkları ÖYP öğrencileri için Görev Süresi Uzatma Formunun Anabilim Dalı Başkanlığından gelmesi. Gelen evrakın

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı. Alt Süreç Adı

İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı. Alt Süreç Adı İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı Ana LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM Çift Anadal - Yandal Çift Anadal-Yandal Kontenjanlarının belirlenmesi ile ilgili Dekanlık Makamından gelen yazı Kurulunda görüşmek üzere Başkanına teslim

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.01 BÜTÇE TEKLİFİ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI Bütçe Hazırlama Çağrısı Yazısı

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - Yürürlük i: SATIN ALMA PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Sabri YILDIZ

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama İş Akış Şemaları: Göreve Başlama DOSYA NO : 27668066-8.5 SORUMLULAR Naklen, Tayin, Geçici Görevlendirme Göreve Atama (Başlama) Evrakları Gelir (Hazırlanır). Evrak Kayıt Birimi Personel Kimlik Formu Mal

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri DOSYA NO : 49800447-8.1 Sorumlular Dönem Öncesinde lisansüstü programlarında bulunan ve enstitüce verilemeyecek olan derslerin

Detaylı

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Taleplerin tespiti Talepler doğrultusunda Rektörlüğe kadro sayısı bildirme Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması Adayların müracaatı Ön

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN F BENDİ HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN 1.12.2003 TARİHLİ 2003/6554 SAYILI KARARNAME HÜKÜMLERİ

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması GELEN EVRAK SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 1 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması Gelen Evraka Sistemin Verdiği Numaranın

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri TOPLAM SÜR 1 saat 2 İŞ SÜRCİ mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat fakültesi İç Kontrol Sistemi İş Akış Şemaları BİRİM: İlahiyat Fakültesi ŞEMA NO: İlahiyat Dek./ 001 ŞEMA ADI: Ana

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat fakültesi İç Kontrol Sistemi İş Akış Şemaları BİRİM: İlahiyat Fakültesi ŞEMA NO: İlahiyat Dek./ 001 ŞEMA ADI: Ana BİRİM: İlahiyat Dek./ 001 Ana Bilim Dalı Başkanı Seçimi Ve Ataması Alt Süreç Iş Akış Şeması BİRİM: İlahiyat Dek./001 Ana Bilim Dalı Başkanı Seçimi Ve Ataması Alt Süreç Iş Akış Şeması BİRİM: İlahiyat Dek.

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

TTO Görev Tanımları. İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER... 3

TTO Görev Tanımları. İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER... 3 STRATEJİK PLAN 2012- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GÖREV TANIMLARI Temmuz 2016 İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI... 2 2. GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER...

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi OSANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ ÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Kayıt ve Kontrol Devir Alma Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜR 3 gün 40 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ ın alınacağı kurum/birime taşınır istek yazısının gönderilmesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Tübitak proje yürütücüsü tarafından alımı yapılan dayanıklı taşınırların sayımının yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Tübitak proje yürütücüsü tarafından alımı yapılan dayanıklı taşınırların sayımının yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ Tübitak Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜR 35 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Tübitak proje yürütücüsü tarafından alımı yapılan dayanıklı taşınırların sayımının yapılması.

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: T.C. RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALI İŞLR BİRİMİ SATIN ALMA İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.3 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI Talep Oluşması Yapı İşleri birimleri tarafından yapılabilirliği Hayır Talebin incelenmesi Evet Yapı İşlleri birimleri tarafından gerçekleştirilmesi Talebin Ertelenmesi / İptali Talebin yapılabilirliğinin

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU KOMİSYONLAR 24.1.1 Eğitim Öğretim Komisyonu EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU ÜYELERİ * Bölüm Başkanı(Başkan) *Bölüm Öğretim Elemanları Eğitim-Öğretim Komisyonunun görevi genel olarak;

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Ve Planlama Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergedeki

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk. Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından

Detaylı

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci Akış No:1 Her Yılın son ayında sayım komisyonunda yer alacak personelin Dekan tarafından belirlenmesi Harcama Yetkilisi belirlenen personeli onaylaması ile

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) bünyesinde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ARŞİV VE TASNİF İŞLEMLERİ 1-Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Belgeleri ile yapılan Tahsilat ve Diğer Muhasebeleştirme Belgelerinin Kurumsal Bazda Yevmiye sırasına göre

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ŞEKLİ SÜRE 1 Tezli Yüksek Lisans 3 Yıl (6 Yarıyıl) 2 Doktora 6 Yıl (12 Yarıyıl) ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN

Detaylı