KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRK"

Transkript

1 i KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRKİYE BOYUTU (Doktora Tezi) Sacit YILMAZ Kütahya

2 i T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI Karaparanın Aklanması ve Türkiye Boyutu (Doktora Tezi) Danışman: Prof.Dr. Ahmet KARAASLAN Hazırlayan: Sacit YILMAZ Kütahya 2006

3 ii Kabul ve Onay Sacit YILMAZ ın hazırladığı Karaparanın Aklanması ve Türkiye Boyutu başlıklı doktora tez çalışması, jürimiz tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip, oybirliği ile kabul edilmiştir. /./2006 Tez Jürisi Prof.Dr.Ahmet Karaaslan (Danışman) Prof.Dr.Kemal YILDIRIM Doç.Dr.Nihal MIZRAK.. Doç.Dr.İbrahim BAKIRTAŞ.. Yard. Doç.Dr.Ali TEKİNŞEN Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

4 iii Yemin Metni Doktora tezi olarak sunduğum Karaparanın Aklanması ve Türkiye Boyutu adlı çalışmamın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılar yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.././2006 Sacit YILMAZ

5 iv ÖZGEÇMİŞ tarihinde Kars ın Arpaçay ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Ardahan Yatılı Bölge Okulunda (1983), ortaokulu Medreseönü Lisesinde (1986), liseyi Gemlik Lisesinde (1989) tamamladı. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (1993), Yüksek Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında (1996) yılında tamamladı. Eylül 2001 de Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programında öğrenimine başladı yılında Adalet Bakanlığı nın açtığı sınavı kazanarak Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. Gediz, Korkut, Beylikova ilçelerinde görev yaptı. Halen Çeşme ilçesinde görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

6 v ÖZET Tez konusu olan karapara ve karaparanın aklanmasından bahsederken konunun hem iktisadi hem hukuki; hem ulusal, hem de uluslar arası boyutlarını dikkate almak gereklidir. Karapara ile ilgili bir çalışma yapılırken bu boyutların hepsine değinmek zorunluluktur. Aksi takdirde konunun bütünlüğü bozulacağı ve konunun kavranması imkansız olacağından yapılan çalışma eksik kalacaktır. Doktora çalışmasında benzer kaygıyı taşıdığımız için bu boyutları işlemeyi gerekli gördük ve aşağıda belirtilen İçindekiler kısmını oluştururken, bu hedefe ulaşmaya çalıştık. Çalışmada ilk önce karapara kavramı, karaparanın içeriği, karapara ile kayıt dışı ekonomi ilişkisi, karapara ile organize suç ilişkisi; karapara aklama aşamaları ve karapara aklama yöntemlerini açıklayarak konuya giriş yapmayı düşündük. Karaparanın aklanması ile mücadele yolları belirlenirken, bu teorik bilgilerin büyük faydası olacaktır ancak aklama yöntemlerinin her geçen gün çeşitlendiği ve sayılarının arttığı dikkatten kaçmamalıdır. Kavramları açıklayan girişten sonra karaparanın ele geçirilmesi ve aklanması ile ilgili uluslararası çabalar aktarılmaya çalışılmıştır. Karapara aklama konusunda iç hukukumuzda ne kadar ayrıntılı bir düzenleme yapılsa da, dünya üzerinde benzer çabalar diğer devletler tarafından yapılmadığı takdirde, alınan önlemlerin hiçbir faydası olamaz. Çünkü karapara aklayıcılar, aklama konusunda kolaylık sağlayan veya önlem almayan ülkelerde aklama faaliyetini gerçekleştirip temizlenmiş paralarını hiçbir şüpheye yer bırakmadan ülke ekonomisine sokabilmektedirler. Bu nedenle karapara ve aklama konusunda uluslar arası örgütlerin ve devletlerin tavırları önemlidir. 11 Eylül saldırılarından sonra ABD önderliğinde uluslar arası alanda önemli adımlar atılmıştır ve karaparanın aklanmasına karşı ortak mücadele kararı alınmıştır. Özellikle aklama konusunda önemli mesafeler alan ülkelerin mevzuatlarından alıntılar yapılarak konu genişletilmeye çalışılmıştır. Konunun uluslar arası boyutundan sonra tezin ana konusunu da içeren, karapara ve karaparanın aklanmasında Türkiye nin takındığı tavır ve çabalar aktarılacaktır. Bu çalışmayı hukuksal boyut, ekonomik boyut ve toplumsal boyut ana başlıkları altında açmayı uygun bulduk.

7 vi Tüm çalışma sonucu Türkiye özelinde karapara ve karapara aklama konusunda alınması gereken tedbirler, bu yoldaki eksiklikler, karaparanın ülkenin ekonomik-sosyal-politik hayata etkileri belirtilerek çalışmaya son verilecektir.

8 vii ABSTRACT With regard of the subject of this thesis, being dirt Money and Money Laundering, it is necessary to take into consideration, its several dimension such as national and transnational. While a study regarding dirty Money and Money Laundering is carried out all these aspects should be dealt with. Otherwise the subject would be not considered as a whole and some loopholes would be appear. This is why in our thesis, we studied all these aspects of the matter and we spent our best efforts to reach this goal namely laid down in the index of the thesis. İn our study, we would like to make an introduction of the thesis especially by explaining the concept of the Money lauhdering as well as all the methods and steps of it and its relationship with the underground economies and organized crimes. We hope that these theoric informations would be a real contrubution to the fight against Money Laundering but laundry methods diversily and increase all the days. Following the introduction part explaining the nations, the international efforts with regard to the Money Laundering its capture and transfer. İn spite of detailed national regulations, the success of all the precautions depends on the similar efforts of the other states. Because people dealing with Money Laundering, clean the Money in tne states which don t take appropriate measures against it and they introduced the clean Money to the national economies. This is why the stances of the all the international organisations and states is very important. Following 11 th of September, considerable efforts on the international fora have been taken under the leadership of the USA and a desicion on common fight against Money Laundering has been adopted. Especially referring to the detailed regulations of the states having considerable experience on fight against Money Laundering, the subject is tried to be enlarged. İn addition to the international dimension of the subject, Turkey s endeavors and efforts have been mentioned infra we believe that, it would be appropriate to classify the chapters of our study under the tittles of juridicial, economic and social dimensions. For the finaling the study especially in the scale of Turkey the precautions to be taken for fight against Money Laundering and failures in this regard, the impacts

9 viii of the dirty Money on the economic and social politic life of Turkey have been mentioned.

10 ix İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... V ABSTRACT... Vİİ İÇİNDEKİLER...İX TABLOLAR LİSTESİ... XV KISALTMALAR... XİV TEZ HAKKINDA... XVİİİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAPARA, KARAPARA AKLANMASI VE AKLANMA SÜRECİ 1.1-Genel Olarak Karaparanın Tanımlanması Ve Tarihçesi Karaparanın Tanımı Üzerine Değişik Görüşler Karapara Aklamanın Tanımı Son Yıllarda Karapara Aklanması ve Tarihi Gelişimi Karaparanın Aklanması Konusunda Görüşler Karapara Aklanması Hakkında Olumlu Görüşler Karapara Aklanması Hakkında Olumsuz Görüşler Karapara Aklama Aşamaları Hakkında Genel Bilgiler Karapara Aklamada Yerleştirme Aşaması Karapara Aklamada Ayrıştırma Aşaması Karapara Aklamada Bütünleştirme Aşaması Dünyada ve Türkiye de Karapara Aklama Yöntemleri Karaparadan Oluşan Fonların Fiziksel Ülke Dışına Çıkarılması Sorunu Karaparadan Oluşan Şirinler Yöntemi... 12

11 x Karaparadan Oluşan Parçalama Yöntemi Dünyada Karaparaya Kaynaklık Eden Vergi Cennetleri Karapara Aklamada Kullanılan Paravan Şirketler Oto Finansman ile Karapara Aklama Sistemi Karapara Aklamada Döviz Bürolarının Rolü ve İşlevleri Karapara Aklamada Nakit Kullanan İşyerlerinin Rolü Karapara Aklamada Kumarhanelerin İşlevi Karaparanın Sahte Faturalar Yoluyla Aklanması Alternatif Havale Sistemleri İle Karapara Aklama Uygulamaları Karaborsa Peso Değişimi İle Karapara Aklama Sistemi Hawala Yolu İle Karapara Aklama Sistemi Doğu Asya Sistemleri Yoluyla Karapara Aklama Finansal Kuruluşlarla İşbirliği Yoluyla Karapara Aklama Karapara Aklamada Profesyonel Meslek Sahiplerinin Rolü ve Katkısı Lüks Mal Ticareti Yoluyla Karapara Aklama Değerli Taşlar ve Sanat Eserleri Aracıları Yoluyla Karapara Aklama Karapara Aklamada İnternet Bankacılığı İnsider Trading ve Manipülasyon Yoluyla Karapara Aklama Dünyada Karapara Aklamanın Ekonomik ve Toplumsal Etkileri Üzerine Görüşler Karapara Aklamanın Ekonomik Etkileri Karapara Aklamanın Toplumsal Etkileri Karapara - Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi Kayıt Dışı Ekonomi Kavramı Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 37

12 xi Kayıt Dışı Ekonominin Mali Nedenleri Kayıt Dışı Ekonominin Siyasal Nedenleri Kayıt Dışı Ekonominin Ekonomik Nedenleri Kayıt Dışı Ekonominin Etkileri Üzerine Görüşler Kayıt Dışı Ekonominin Olumlu Etkileri Hakkında Görüşler Kayıt Dışı Ekonominin Olumsuz Etkileri Hakkında Görüşler Kayıt Dışı Ekonomiyi Tahmin Yöntemleri Doğrudan Ölçme Yöntemi Yoluyla Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini Dolaylı Ölçme Yöntemleri Yoluyla Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini Kayıt Dışı Ekonominin Uluslararası Boyutu Kayıt Dışı Ekonominin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Karapara-Kayıt Dışı Ekonomi Ayrımı Karapara Aklama Ve Organize Suç İlişkisi Terörizmin Finansmanı İçin Karaparanın Aklanması Karapara Aklamada Terör Amaçlı Fonların Kaynakları Terör Amaçlı Karaparanın Aklanması Dünyada Aklanan Karaparanın Boyutları Genel Olarak Karapara Aklamanın Boyutları Üzerine Tahminler Bazı Ülkelere Göre Karapara Aklamanın Boyutları Üzerine Tahminler Karapara Aklamada Karapara Aklama Akımının Modellenmesi Çalışması... 67

13 xii İKİNCİ BÖLÜM KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ULUSLARARASI GİRİŞİMLER 2.1.Karaparanın Aklanması İle Mücadelede Uluslararası Çalışmalar Karaparanın Aklanması İle Mücadelede 1980 Tarihli Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı Karaparanın Aklanması ile Mücadelede Basle İlkeleri Karapara Aklanması ile Mücadelede Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi - Viyana Sözleşmesi Karapara Aklanması ile Mücadelede 1990 Tarihli Avrupa Konseyi Sözleşmesi Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) Karapara Aklama İle Mücadelede Avrupa Toplulukları Konsey Direktifi Karaparanın Aklanması ile Mücadele Amaçlı Karayipler Mali Eylem Grubu Karaparanın Aklanması ile Mücadele Amaçlı Amerika Kıtası Devletleri Organizasyonu Karaparanın Aklanması İle Mücadelede İnterpolün Rolü Karaparanın Aklanması ile Mücadelede Europolün Rolü Karaparaya Karşı Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi Ve Ceza Adaleti Komisyonu Karaparaya Karşı Uluslararası Şeffaflık Hareketi Karaparanın Aklanması İle Mücadelede Egmont Grubu Karaparanın Aklanmasını Önlemek İçin Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvet İle Mücadele Sözleşmesi KARAPARANIN AKLANMASINDA BAZI ÜLKELERİN MÜCADELE YÖNTEMLERİ ABD de Karapara Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mücadele Yöntemleri109

14 xiii İngiltere de Karapara Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mücadele Yöntemleri Ülkelerin Karapara Aklama Suçunun Düzenlendiği Yasalar Yönünden Karşılaştırılması Ülkelerin Mevzuatlarının Öncül Suçlar Yönünden Karşılaştırılması Ülkelerin Mevzuatlarının Karapara Aklama Suçuna İlişkin Cezalar Yönünden Karşılaştırılması Ülkelerin Nakit İşlem Bildirimleri Ve Şüpheli İşlem Bildirimleri Yönünden Karşılaştırılması Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Tedbirler Karaparaya Kaynaklık Eden Müsnet Suç Aklanan Karapara Gelirinin Müsaderesi Karapara Aklanmasının Önlenmesinde Kimlik Tespiti- Müşterini Tanı İlkesi Karapara Aklanması ile Mücadelede Bildirim Yükümlülükleri Nakit İşlem Bildirimi Şüpheli İşlemler Bildirimi Kimlik ve İşlem Kayıtların Saklanması Karapara Aklanması İle Mücadelede Ülkelerarası İşbirliği ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE KARAPARA SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun sy. Göre Karapara Aklama Suçunun Ön Şartları Karapara Aklama Suçunun Nitelikleri Karaparayla Mücadele Eden Kurumlar

15 xiv Karapara Aklama İle Mücadelede 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Karapara Aklamanın Ekonomik Boyutu Makro Ekonomik Yaklaşım Yoluyla Aklanan Karaparanın Büyüklüğünün Tahmini Adli Soruşturmalar Yoluyla Aklanan Karapara Tahmini Kayıt Dışı Ekonomi Yoluyla Aklanan Karaparanın Tahmini Ekonomik Göstergeler Yoluyla Aklanan Karaparanın Tahmini Mikro Ekonomik Yaklaşım Yoluyla Aklanan Karaparanın Tahmini Suç İstatistikleri Yoluyla Tahmin Türkiye de Toplam Karapara Tutarı Tahmini Üzerine Görüşler Türkiye de Karapara Aklama İle Mücadelede İzlenen Yol ve Yöntemler SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN

16 xv TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1.1 Off Shore Fon Miktarları 16 Tablo 1.2 Yolsuzluk Sıralaması 33 Tablo 1.3 ABD Uyuşturucu Tüketim Tahmini 64 Tablo 1.4 ABD Uyuşturucu Tüketiminin Ekonomik Değeri 65 Tablo 1.5 Karaparaya Kaynaklık Eden Suçların Tahmini Değeri 73 Tablo 1.6 Para Aklayıcıları İçin Çekicilik Sıralaması 75 Tablo 1.7 Dünyadaki Para Aklamanın Hesaplanması 77 Tablo 1.8 Para Aklamada Öncü Ülkeler 78 Tablo 1.9 Aklamada Ülkelerarası Fon Akımları 80 Tablo 1.10 Para Aklamanın Üst 20 Hedef Ülkesi 81 Tablo 2.1 Ülkelerin Karapara Aklama Suçu İle İlgili Mevzuatları 116 Tablo 2.2 Ülkelerin Mevzuatlarının Öncül Suç Yönünden Karşılaştırılması 118 Tablo 2.3 Ülkelerin Mevzuatlarının Cezalar Yönünden Karşılaştırılması 119 Tablo 2.4 Ülkelerin Nakit İşlem Bildirim Limiti 122 Tablo 2.5 Ülkelerin Şüpheli İşlem Bildirim Sayıları 122 Tablo 3.1 Kontrollü Teslimat Uygulamaları 171 Tablo 3.2 Masak a İntikal Eden Şüpheli İşlem Bildirim Sayıları 185 Tablo 3.3 Uzmanlar Tarafından Yapılan Ön İncelemeler 186 Tablo 3.4 İnceleme Elemanlarına Sevk Edilen İnceleme Sonuçları 187 Tablo 3.5 İncelemeler İle Suç Duyurularına İlişkin Genel Sonuçlar 188 Tablo 3.6 Aklama Suç Duyurularının Öncül Suçlara Göre Dağılımı 190 Tablo 3.7 İnceleme Sonucu Tespit Edilen Karapara Tutarları 191 Tablo 3.8 Aklandığı İooia Edilen Karaparanın Öncül Suçlara Göre Dağılımı 192

17 xvi Tablo 3.9 Tedbir Konulan Değerlerğn Toplamı 193 Tablo 3.10 Kayıt Dışı Ekonomi Tahminleri 199 Tablo 3.11 Ödemeler Bilançosu 202 Tablo 3.12 Rusya Federasyonu ile Ticaret Dengesi 208 Tablo 3.13 Bavul Ticareti 209 Tablo 3.14 Mevduat Sertifikaları 210 Tablo 3.15 Döviz Tevdiat Hesapları 212 Tablo 3.16 Yakalanan Esrar Miktarı 218 Tablo 3.17 Yakalanan Eroin Miktarı 219 Tablo 3.18 Yakalanan Afyon Miktarı 221 Tablo 3.19 Yakalanan Kokain Miktarı 222 Tablo 3.20 Yakalanan Bazmorfin Miktarı 224 Tablo 3.21 Yakalanan Asetik Anhidrit Miktarı 225 Tablo 3.22 Yakalanan Captagon Miktarı 225 Tablo 3.23 Yakalanan Extacy Miktarı 227 Tablo yılı yakalanan uyuşturucu maddelerinin ortalama değerleri 228 Tablo 3.25 Uyuşturucu Kullanıcı Sayısı 228 Tablo 3.26 Yakalanan Silah Miktarı 234 Tablo 3.27 Yakalanan Radyoaktif Madde Miktarı 235 Tablo 3.28 Yakalanan Çalıntı Oto Miktarı 236 Tablo 3.29 İşlenen Mali Suçların Nitelikleri 237 Tablo 3.30 İşlenen Mali Suçların Parasal Değerleri 238 Tablo 3.31 Türkiye de Mahkemelerin Ortalama Yargılama Süresi 256

18 xvii KISALTMALAR a.g.e a.g.m BMPE DÇM FATF FİNCEN GSMH İMF İNBC MASAK MSMKK NCIS NDCSO NİB S SPK SWİFT Syf ŞİB : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Karaborsa Peso Değişimi : Dövize Çevrilebilir Mevduat : Mali Eylem Grubu : ABD Mali Suçlarla Mücadele Kuruluşu : Gayri Safi Milli Hasıla : Uluslararası Para Fonu : BM Uluslararası Narkotik Kontrolü Kurulu : Mali Suçları Araştırma Kurulu : Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu : İngiltere Ulusal Suç İstihbarat Birimi : ABD Ulusal Uyuşturucu Kontrol Strateji Ofisi : Nakit İşlem Bildirimi : Sayı : Sermaye Piyasası Kurulu : Dünya Bankalar Arası Mali İletişim Sistemi : Sayfa : Şüpheli İşlem Bildirimi

19 TEZ HAKKINDA xviii

20 xix ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ Karapara ve karaparanın aklanmasının aşamaları nelerdir? Karapara nasıl aklanmaktadır? Aklanan karapara miktarı tahmini olarak ne kadardır? Tahmin edilen bu miktarın ekonomik, toplumsal ve siyasal hayata etkileri hangi boyuttadır? Aklamayı önlemek için uluslar arası alanda neler yapılmaktadır? Türkiye de aklanan karapara miktarı ne kadardır ve bunun etkileri nasıl olmaktadır? Türkiye de karaparaya ve aklamaya karşı nasıl mücadele edilmektedir? Karaparayla mücadelede neler yapılmalıdır? ARAŞTIRMANIN AMACI Ülke ekonomisinde varlığı kabul edilen ancak miktarı konusunda kesin rakamlar verilemeyen karaparanın ekonomi içerisindeki yerini tespit etmek, karaparanın ekonomiye giriş yöntemlerini belirlemek, ekonomiye ve toplumsal hayata olan olumsuz etkileri gidermek için yapılması gerekenleri tespit etmektir. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ Özellikle son yıllarda gündemde yer alan karapara ve karaparanın aklanması, içerdiği kavramlar ve oluşturduğu sonuçlar bakımından çok önemli kavramlardır. Her ne kadara karapara ve karapara aklama son yıllarda gündeme oturmuşsa da, yeni bir faaliyet ve kavram olmayıp, uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Öyle ki, 1940 lı yıllarda ABD de büyük suç örgütleri, işledikleri suçların gelirlerini aklamak için çeşitli yollar denemişler ve başarılı olmuşlardır. Ancak aklama faaliyetleri, özellikle 1980 li yıllardan başlayarak uluslararası alanda dikkat çekmeye başlamış ve toplumların yeni düşmanı haline gelmiştir. Günümüzde suçluluk, uluslararası düzeyde organize olmaktadır. Bunun sonucu olarak, elde edilen kazanç da büyümekte ve yeni bir boyut ve anlam kazanmaktadır. Karapara aklama, bu oluşumun mantıksal ve zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

21 xx En basit şekliyle karapara, bir suçun işlenmesi suretiyle elde edilen gelir veya kazançtır. Kaynağı itibariyle kanun dışı olan karaparanın aklanması ise, bu kanun dışı kaynağın gizlenmesi, kanuni olarak elde edilmiş gibi gösterilmesi sürecidir. Karapara aklama faaliyetleri aşırı derecede karmaşık olabilmekte ve bu sorunla mücadele, hukuki, mali, polisiye ve adli görünümü dikkate alınarak birçok disiplin açısından bir yaklaşımı gerektirmektedir. Ayrıca karapara aklama olgusu, sınır aşan bir özellik gösterir ve uluslar arası suçluluğun gelişimi ile sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle uluslar arası toplumda sözleşmeler, direktifler ve tavsiye kararları alınarak mücadele edilmesi yoluna gidilmektedir. Günümüzün finansal işlemlerinde yaşanan çeşitlilik ve hız, paranın bilgisayardaki basit bir işlem ile anında pek çok ülkeye girip çıkabilmesi, bu mücadelede uluslar arası işbirliğini vazgeçilmez kılmaktadır. Bu anlamda aklama ile mücadelede, ülkeler arası mevzuatın uyumu da önemlidir. Olmadığı takdirde aklama faaliyetleri, daha gevşek önlemlerin bulunduğu ülkelere ve alanlara kayma eğilimi gösterir. Dünya ekonomisinde giderek önemli yer tutan karapara ve karapara aklama olgusu, paralel biçimde ülkemiz ekonomisini de etkisi altına almıştır. Özellikle uyuşturucu ticaretinin öncü olduğu bu gelişmenin ekonomi dışında, ülkenin siyasi hayatında, toplum hayatında ve uluslararası ilişkilerinde sorunlara yol açtığı somut örnekleri ile yaşanmaktadır. Yukarıda kısaca tanımlanmaya çalışılan karapara miktarının dünya üzerinde yıllık 800 milyar $ civarında, ülkemiz ekonomisinde yıllık 5 milyar $ civarında olduğu tahmin edilmektedir. Böyle önemli bir konu hakkında ülkemizde çok fazla çalışma yapılmamış olup, konuya gereken önem verilmemiştir. Bu nedenle bu konu üzerinde çalışmayı gerekli gördük. Böylece konu hakkında gerekli teorik aktarımları yaptıktan sonra karaparanın ülkemiz ekonomik, sosyal ve politik hayatında meydana getirdiği zararları tespit ederek, bu zararları en aza indirebilmek için gerekli çözüm yollarına ulaşabilmeyi amaçlamaktayız.

22 xxi ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ Araştırma yapılırken aşağıdaki hipotezler ortaya konularak konu her yönüyle inceleme altına alınmak istenmiştir. Bunlar; 1-Karapara ekonomisi az gelişmiş ülkelerin ekonomileri için önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle karapara ile mücadele edilmemelidir. Ayrıca karapara ile mücadele, liberal ekonomilerin denetim altına sokulmasını sağladığından liberal ekonominin işleyişine zarar vermektedir. -Karapara ekonomisinin uzun vadede tüm dünya üzerinde ekonomik, siyasal ve toplumsal hayata olumsuz etkileri vardır ve karapara ile mücadele edilmelidir. Mücadele ederken kullanılan enstrümanlar, liberal ekonomiye zarar vermemektedir. 2-Karapara ile sadece uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelir anlaşılmalıdır. -Karapara sadece uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelir değil, tüm suçlardan elde edilen gelir olarak tanımlanmalıdır. 3-Türkiye ekonomisinde karapara vardır ancak ekonomiyi etkileyecek ölçülerde değildir. -Türkiye ekonomisinde karaparanın büyük bir önemi vardır ve giderek bu önem artmaktadır. 4-Türkiye, karaparaya karşı etkili mücadele yürütememektedir. -Türkiye, uluslar arası kuruluşlarla birlikte karaparaya karşı gerekli tüm önlemleri almıştır ve etkin mücadele içindedir. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI Araştırmada karaparanın pek çoktan kaynaklanarak ülke içinde aklandığı, aklanan paranın ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından tespit edildiği ancak tespit edilen miktarın, aklanan miktardan 10 kat daha az olduğu varsayılmıştır.

23 xxii ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI Karapara ve aklanan karapara konusunda yapılan bilimsel çalışmalarda yabancı literatürde zengin bir birikim olmasına rağmen, Türkiye de bu konuda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde gerçekleştirilen hesaplamalar için kullanılacak veriler konusunda önemli sorunlar mevcuttur. Devlet İstatistik Enstitüsü nün konuyla ilgili doğrudan veri üretememesi kadar, Adalet Bakanlığı istatistikleri de yeterince detaylı ve güncel değildir. Yine de çalışmanın Türkiye ile ilgili bölümünde, karaparaya kaynaklık eden suçlardan, yıllarında resmi kayıtlara giren tespitler veri olarak kullanılmıştır. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Karapara aklanması ile ilgili birçok unsur bir arada düşünülmelidir. Karaparanın mahiyeti gereği kayıt dışı ekonomiyle ilişkisi, organize suçlulukla ilişkisi, uluslar arası boyutu, Türkiye de aklamaya karşı alınan yasal önlemler bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. Bu nedenle araştırmada tüm bu konular kapsam içerisine alınmıştır. Bu konulardaki istatistik verilerindeki yetersizliklerden dolayı, üçüncü bölümde yapılan çalışmalar yılları ile sınırlandırılmıştır. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Çalışmada ilk önce karapara kavramı, karaparanın içeriği, karapara ile kayıt dışı ekonomi ilişkisi, karapara ile organize suç ilişkisi; karapara aklama aşamaları ve karapara aklama yöntemlerini açıklayarak konuya giriş yapmayı düşündük. Karaparanın aklanması ile mücadele yolları belirlenirken, bu teorik bilgilerin büyük faydası olacaktır ancak aklama yöntemlerinin her geçen gün çeşitlendiği ve sayılarının arttığı dikkatten kaçmamalıdır. Kavramları açıklayan girişten sonra karaparanın ele geçirilmesi ve aklanması ile ilgili uluslararası çabalar aktarılmaya çalışılmıştır. Karapara aklama konusunda iç hukukta ne kadar ayrıntılı bir düzenleme yapılsa da, dünya üzerinde

24 xxiii benzer çabalar diğer devletler tarafından yapılmadığı takdirde, alınan önlemlerin hiçbir faydası olmayacaktır. Çünkü karapara aklayıcılar, aklama konusunda kolaylık sağlayan veya önlem almayan ülkelerde aklama faaliyetini gerçekleştirip temizlenmiş paralarını hiçbir şüpheye yer bırakmadan ülke ekonomisine sokabilmektedirler. Bu nedenle karapara ve aklama konusunda uluslar arası örgütlerin ve devletlerin tavırları önemlidir ve konunun ayrılmaz bir parçasıdır. Konunun uluslar arası boyutundan sonra tezin ana konusunu da içeren, karapara ve karaparanın aklanmasında Türkiye nin takındığı tavır ve çabalar aktarılacaktır. Karapara miktarını belirlemek amacıyla Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, DİE, Kaçakçılık Daire Başkanlığı, Adli Sicil Genel Müdürlüğü gibi birimlerin istatistiklerinden yararlandık. Ayrıca konu hakkında kütüphane ve internet çalışmalarından başka konu ile ilgili yetkililerle bire bir görüşmeler yaparak en yetkili ağızlardan sorunları belirleme imkanı bulduk. Bu doğrultuda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanı, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ile görüşmeler yapıldı.

25 TEZ METNİ 3

26 1 BİRİNCİ BÖLÜM KARAPARA, KARAPARA AKLANMASI VE AKLANMA SÜRECİ

27 2 1. KARAPARA, KARAPARA AKLANMASI VE AKLANMA SÜRECİ Karaparanın aklanması ile karapara arasında yakın bir ilişki vardır. Aklanamayan karapara mali sisteme yasal görünüm altında karışamayacağından, karapara sahipleri için elde edilen karaparanın bir anlamı olmayacaktır. Bu nedenle aklama konusunda bilgi vermek yararlı olacaktır. 1.1-Genel Olarak Karaparanın Tanımlanması Ve Tarihçesi Karaparanın tanımı üzerine doktrinde fikir birliğinden bahsetmek güçtür. Bunun nedeni ülkelerin konuya farklı yaklaşımları nedeniyledir. Aşağıda bu farklılık açıklanacaktır Karaparanın Tanımı Üzerine Değişik Görüşler Karaparanın tanımı yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta, karaparanın ekonomik, ahlaki, sosyal ve hukuki tanımlamalarının birbirinden ayrılması gereğidir. Karaparanın bu dört ayrı perspektiften yapılması gereken tanımını ekonomi, ahlak, sosyoloji ve hukuk için yapılmaya çalışılan tek ortak tanıma indirgemek karapara sorunun incelemesi, analiz edilmesi ve önlenmesi açısından yanılgılara yol açabilir ve bu farklı kavramlar, ait oldukları çerçeve içerisinde değerlendirilmeleri gerekir. Örneğin geniş anlamda vergi kaçakçılığı ekonomik açıdan karapara kabul edilmesine karşılık, bazı ülkelerde hukuki olarak karapara olarak kabul edilmemiştir. Ancak hukuken adının karapara olmaması, devletin bu suça göz yumması veya bununla mücadele etmemesi anlamına gelmez. Sosyal anlamda karapara, dolaylı olarak da olsa toplumsal hayata zarar veren her türlü faaliyetten elde edilen her türlü kazançtır. Ahlaki anlamda karapara, kanunlarla yasaklanmış olsun veya olmasın toplum nazarında suç sayılan hareketler sonucu elde edilen tüm kazançlar olarak tanımlanabilir. Bu itibarla karaparanın en geniş tanımının ahlaki anlamda karapara olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü toplum tarafından erdemsiz bir yolla kazanıldığına inanılan her para ahlaki açıdan karapara kapsamına girecektir. Toplum nazarında karapara olarak değerlendirilen her kazancın hukuken de karapara olması beklenemez. Ahlaki anlamda kullanılan karapara ile mücadele, toplumsal mekanizmalar ile sağlanacaktır.

28 3 Ekonomik anlamda karapara, kanunlar tarafından suç sayılan fiillerin yanı sıra, ekonomik hayatı düzenleyen kural ve usullerin ihlal edilmesi ile elde edilen kazanç olarak tanımlanabilir. 1 Kamuoyu tarafından bilinen bu tanım, suç faaliyetlerinden doğan, kaynağı kanun dışı olan kazanç olarak belirtilebilir. Günümüzde bazı ülkeler bu anlamdaki karaparayı her türlü suç faaliyetinden elde edilmiş gelir olarak tanımlarken, bir kısım ülkeler de sadece belirli suçlardan elde edilmiş geliri karapara olarak tanımlamaktadır. Ancak uyuşturucu, silah, tarihi eser kaçakçılığı gibi suçlardan elde edilen gelirler tüm ülkeler tarafından karapara olarak kabul edilmektedir. Zaten karapara kavramı ilk olarak uyuşturucu ve psikotrop maddelerin satışından elde edilen kazanç olarak ele alınmıştır. Daha sonra bu tanıma başka örgütlü suçlar da dahil edilmiştir. Artık kavram birçok ülkede, her türlü ağır suçlardan elde edilen kazançları kapsar hale gelmiştir. Ancak tarihi gelişim uyuşturucu suçlarına bağlı bir süreç izlemiştir. 2 91/308/EEC Sayılı Avrupa Konseyi Direktifinde karapara şöyle tanımlanmıştır; Karapara, uyuşturucu maddelerle ilgili faaliyetlerden ve bu faaliyetlere iştirak edilmesinden elde edilen her türlü kazançtır. 19 Aralık 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin (Viyana Sözleşmesi) 3. Maddesinin 1/a bendine göre, 91/308/EEC Sayılı Direktif çerçevesinde, uyuşturucuya dayalı olarak bir karapara tanımı yapılmış, ancak bu tanımın genişletilebileceği ve üye ülkelerin belirleyeceği diğer suçların da Direktif kapsamına alınacağı şerhi konmuştur. Ayrıca Viyana Sözleşmesinde, Bir iktisadi değere sahip maddi ya da gayri maddi, taşınır ya da taşınmaz her türlü varlık ile bu varlıklar üzerindeki bir hakkı veya menfaati kanıtlayan her türlü hukuksal belgeler ve araçlar, suç sayılan faaliyetlerden kazanıldığı takdirde karapara olarak nitelendirilirler denilerek tanım genişletilmeye çalışılmıştır. Karaparanın uyuşturucu madde ticareti ile sınırlı olarak yapılan tanımı 29 Kasım 1-Aralık 1994 tarihleri arasında gerçekleşen Strassbourg Konferansı nda 1 ÇELİK, Kuntay ve diğerleri, Karapara Aklama, Masak Yay., No:1, Ankara 2000, s.9. 2 ERGÜL, Ergin, Karapara Endüstrisi ve Aklama Suçu,Yargı yay,2001,s.2.

29 4 genişletilerek her türlü kriminal aktivitelerden elde edilen kazanç olarak açıklanmıştır Karapara Aklamanın Tanımı Güç üzerinde söz sahibi olmak, gücü elde etmek suç işlemenin altında yatan temel amaçlardan biridir. Bu nedenle suçun işlenmesinin ardından elde edilen gücün kullanılabilir olması gereklidir. Bu açıdan yaklaşınca karaparanın aklanması ile ilgili olarak aşağıdaki tanım yapılmıştır; -Kanun dışı yollardan kazanılan gelirin, değerini mümkün olduğunca koruyarak, yetkililerin dikkatini çekmeyecek ve kullanılabilirliğini arttıracak şekilde gizleyerek veya kanuni gerekçe kazandırarak başka varlıklara dönüştürülmesi işlemidir. 4 Bu tanım sonucunda, aklamanın olabilmesi için şu koşulların gerçekleşmesi gerektiği anlaşılmaktadır; İşlenen suç sonucunda bir gelir elde edilmeli, bu gelir elde eden kişinin beklenen gelirinden belirgin ölçüde fazla olmalı, gelirin kaynağındaki eylem suç olmalı, gelirin değerini korumak için veya artırmak için gelire kanuni görüntü kazandırılmalı veya gelir gizlenmelidir Son Yıllarda Karapara Aklanması ve Tarihi Gelişimi Karapara aklama ile mücadele, 1980 li yıllarda önce ABD de, sonra Avrupa da ve sonra bütün dünyada önemli bir kavram haline gelmiştir. Bu uyuşturucu madde kaçakçılığına ve uyuşturucu şebekelerine karşı açılan savaşın doğrudan bir sonucudur. Amaç ve hedef, uyuşturucu madde şebekelerini gelirlerinden mahrum etmek olmuştur. Şebekelere ait büyük orandaki nakit paraların, dünya finans sistemine katılmasını engellemek, karapara ile mücadele sonucunu doğurmuştur. Ancak süreç içerisinde karapara kapsamındaki suç sayısı artırılmış ve pek çok örgütlü suç, karapara kapsamında değerlendirilir olmuştur. Karapara teriminin kökeni incelenirse, terimin 1920 li yılların ABD ne uzandığı görülecektir. En fazla kabul gören iddiaya göre, mafya babası Al Capone, 3 BAŞAK, Ramazan,50 soruda karapara,türkiye Bankalar Birliği Yay., No:206,1998,s.2. 4 The Money Laundering Theme, FSA yay., Temmuz, 2001, s.10, (12/2/2004).

Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri

Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri Aklamanın Aşamaları Yerleştirme (Placement) Ayrıştırma (Layering) Bütünleştirme (Integration) Her aklama sürecince bu aşamaların üçünün de ayrı ayrı gerçekleşmesi zorunlu

Detaylı

SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI

SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI SUÇ GELİRİ NEDİR? Suç Geliri Ne Değildir: Kayda alınmayan yasal faaliyetler sonucunda elde edilen gelir veya değer suç

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hakkında 1944 yılında Türkiye nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak

Detaylı

'Şaibeli para transferlerinde Türkiye 26'ncı'

'Şaibeli para transferlerinde Türkiye 26'ncı' 'Şaibeli para transferlerinde Türkiye 26'ncı' Valeria Perasso BBC Muhabiri Küresel Finansal Dürüstlük Örgütü nün (GFI) hazırladığı Kara para dolaşımı raporunda Türkiye nin yılda ortalama 3,5 milyar dolarlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi İÇİNDEKİLER Sunuş W Önsöz v ŞEKİLLER LİSTESİ xiv TABLOLAR LİSTESİ xv KISALTMALAR xvi Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM KARA PARA AKLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kara Para Aklama 5 1.1.1. Viyana Konvansiyonuna

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

MASAK BAŞKANLIĞI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU

MASAK BAŞKANLIĞI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU MASAK BAŞKANLIĞI VE Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU 1 İçerik MASAK Başkanlığı Suç Geliri (Karapara) Aklama Aklamanın Aşamaları Aklama Yöntemleri Aklama Suçu Mevzuatı 2 Mali

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMDE BULUNMANIN ÖNEMİ ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ, ORGANİZE SUÇLARLA VE TERÖRLE MÜCADELENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR. ŞÜPHELİ

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı.

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ( MASAK) ve Gazi Üniversitesinin müşterek düzenlediği ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Detaylı

Nüfus Cüzdanı No: Sürücü Belgesi No: Pasaport No: İkamet Tezkeresi No: Diğer (Adı ve Numarası): Ev:

Nüfus Cüzdanı No: Sürücü Belgesi No: Pasaport No: İkamet Tezkeresi No: Diğer (Adı ve Numarası): Ev: KARA PARA ŞÜPHELİ İŞLEM DAHİLİ BİLDİRİM FORMU GİZLİDİR Gönderilecek Adres: Uyum Birimi Groupama Genel Müdürlük Eski Büyükdere Caddesi No:2 Groupama Plaza Maslak - İstanbul A- FORMU DÜZENLEYEN PERSONELİN

Detaylı

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA İLKELERİ 1 NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...xi

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI *

PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI * Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 21. PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI * Opasite

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Nakit transferleri yapılması. Offshore bankacılık hizmetleri BANKALAR ARACILIĞI İLE KARAPARA AKLAMA

Nakit transferleri yapılması. Offshore bankacılık hizmetleri BANKALAR ARACILIĞI İLE KARAPARA AKLAMA BANKALAR ARACILIĞI İLE KARAPARA AKLAMA Bankalar Aracılığıyla Karapara Nasıl Aklanmaktadır? Karapara aklama, yasa dışı yollardan elde edilen gelirlere yasal bir görünüm kazandırmak amacıyla yapılan faaliyetlerdir.

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Yatırım Komitesi profesyonel yöneticilerden oluşan bir ekiple yapılandırılmıştır.

Yatırım Komitesi profesyonel yöneticilerden oluşan bir ekiple yapılandırılmıştır. Yatırım Felsefesi Fon yönetiminde felsefemiz, dürüst, güvenilir,şeffaf ve sürekli kendini geliştiren, yatırımcı mutluluğunu ve uzun vadeli kazancını herşeyden önde tutan bir anlayışla hizmet etmektir.

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR

KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR Hasan AYKIN Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı Yayım Yeri ve Tarihi: Uluslararası Ekonomik Sorunlar,

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 1.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 1.BÖLÜM 1.BÖLÜM 1. Muhasebenin Önemi Dış ticaret, bir ülkenin ithalat ve ihracat işlemlerinin toplamıdır. Dış ticaret ödemeler dengesi unsurudur. Ödemeler dengesi açık vermeyen ülke, ekonomik açıdan güçlü ülkedir.

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE TÜRK İHALE REJİMİNİN ŞEFFAFLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE TÜRK İHALE REJİMİNİN ŞEFFAFLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE TÜRK İHALE REJİMİNİN ŞEFFAFLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM... v ÖNSÖZ... vii SUNUŞ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xix GİRİŞ...1

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Dr. Hasan AYKIN. Giriş. Viyana Konvansiyonu

Dr. Hasan AYKIN. Giriş. Viyana Konvansiyonu AKLAMA İLE MÜCADELE ve BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Dr. Hasan AYKIN Giriş Birleşmiş Milletler uluslararası güvenlik için önemli bir tehdit oluşturan uyuşturucu ticareti ve sınır aşan organize suç örgütleri ile

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ING BANK A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

ING BANK A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ING BANK A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ING Bank A.Ş. politikasının temelinde müşteri kaynaklı uyum riskinin yönetimi bulunmakta, ayrıca; Sürekli olarak

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı