Kırklareli Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kırklareli Üniversitesi"

Transkript

1 Kırklareli Üniversitesi FAKÜLTESİ ILH15001 ARAPÇA DİLBİLGİSİ I (SARF/KELİME BİLGİSİ) Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Dersin Dili Arapça Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu Dersin Amacı Öğrencilerin Arap dilinin kelime türetme kural ve kaidelerini bilmeleri, anlam zenginliğini kazandıran özellikleri tanıyarak klasik ve modern metinleri okuyup anlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlamak. Ders İçeriği Öğrencilerin cümle yapısı ile ilgili gramer bilgilerini ve kelime dağarcığını artıracak muhtelif metinler okunarak belirli seviyelerdeki Arapça metinlere anlayabilecekleri bir seviyeye getirmek. Ön Koşulları Dersin Koordinatörü Dersi Veren Yrd.Doç. Hasan Özket Dersin Yardımcıları ILH15001 ARAPÇA DİLBİLGİSİ I (SARF/KELİME BİLGİSİ) Dersin Kaynakları Ders Notları Kaynakları Dökümanlar Ödevler Sınavlar Sarf kitabı Sarf Kitabı,Meral Çörtü Sarf Kitabı SAHİH VE İLLETLİ FİİL ÇEKİMLERİ SAHİH VE İLLETLİ FİİL ÇEKİMLERİNİN YAZILMASI Ders Yapısı Matematik ve Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Mühendislik Tasarımı Sosyal Bilimler 100 Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Alan Bilgisi Ders Konuları Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar 1 Alfabe Arapça'nın ses ve harfleri ile Arap dilinin genel özellikleri 2 Kelime türetme Emsile-i Muhtelife/Alternatifli örnekler 3 Sahih Fiiller ve çekimi Geçmiş ve şimdiki zaman 4 Emir ve olumsuz fiil çeşitlerinin çekimleri 5 Masdar ve kelime türetme 6 Fiillerin kısımları İlletli fiiller ve çekimleri 7 İlletli fiiller ve çekimleri (İdgam, ibdal, iklab vb. kurallar) 8 Mücerred bablar Sülasi (üç harflı) 9 Mücerred bablar Ruba i (dört harflı) mücerredler 10 Mezid bablar Sülasi mezid (bir-iki-üç harf eklenen) 11 Mezid bablar Ruba i mezid 12 Mezid illetli fiillerden 13 Memdud ve maksur elifli isimler 14 Tesniye ve cemilerde isimlerin i rab durumları Ders İçin Önerilen Diğer Dersler ILH15003 ARAPÇA OKUMA-ANLAMA I (NAHİV/CÜMLE BİLGİSİ) Dersin Öğrenme Çıktıları Ö01 Arapça kelime yapısını kavrar. Ö02 Kelime türetmeyi kavrar. Ö03 Fiil çekimlerini bilir. Ö04 Sahih fiilleri tanır vr çekimleri yapar. Ö05 İlletli fiillerin çekimlerini yapar ve değişiklileri tanır. Ö06 Babları tanır ve anlam farklılıklarının kalıplarını bilir.

2 Programın Öğrenme Çıktıları P01 P14 P13 P02 P11 P10 P03 P05 P04 P06 P07 P12 P09 P08 Kur an-ı Kerim i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir. İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir. Hz. Peygamber in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir. İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir. İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir. Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir. Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir. Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir. Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.

3 Değerlendirme Ölçütleri Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı Ara Sınav 3 %30 Kısa Sınav 0 %0 Ödev 1 %20 Devam 0 %0 Uygulama 0 %0 Proje 0 %0 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 %50 Arazi Çalışması 0 %0 Atölye Çalışması 0 %0 Laboratuvar 0 %0 Sunum/Seminer Hazırlama Toplam 0 %0 %100 AKTS Hesaplama İçeriği Etkinlik Sayısı Süresi Toplam İş Yükü Saati Ders Süresi Sınıf Dışı Ç. Süresi Ödevler Sunum/Seminer Hazırlama Ara Sınavlar Uygulama Laboratuvar Proje Yarıyıl Sonu Sınavı Arazi Çalışması Atölye Çalışması Kısa Sınav Toplam İş Yükü AKTS Kredisi Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları Katkı Düzeyi 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 Tüm Ö Ö Ö Ö Ö Ö

4 Kırklareli Üniversitesi FAKÜLTESİ ILH15011 ARAPÇA KLASİK METİNLER I(TEFSİR-HADİS-FIKIH-KELAM-SİYER) Yarıyıl Kodu Adı T+U Dersin Dili Arapça Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu Dersin Amacı Klasik Arap edebiyatını tanıtmak ve öğrencilerin örnek metinlerle yüzyüze gelmesini sağlamak Ders İçeriği Klasik Arap edebiyatının özelikleri hakkında kısaca bilgi verilecek ve döneme ait örnek metinler okutulacaktır. Ön Koşulları Dersin Koordinatörü Prof. Mehmet Dalkılıç Dersi Veren Dersin Yardımcıları ILH15011 ARAPÇA KLASİK METİNLER I(TEFSİR-HADİS-FIKIH-KELAM-SİYER) Kredi AKTS Dersin Kaynakları Ders Notları Kaynakları Dökümanlar Ödevler Sınavlar Dönemlere ait örnek metinler. 1. Corci Zeydân, Târihul-âdabil-lugatil-Arabiyye I-III, Beyrut ty.,2. Hanna el-fâhûrî, Târîhul-edebil-Arabî, Beyrut ty.,3. Nesefi Akaidi,4. Ebu hanide El-fıkhu'l-Ekber Ders Yapısı Matematik ve Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Mühendislik Tasarımı Sosyal Bilimler 30 Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Alan Bilgisi 70 Ders Konuları Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar 1 Okuma Parçası Klasik Tefsîr Metinleri. 2 Okuma Parçası Klasik Tefsîr Metinleri. 3 Okuma Parçası Klasik Tefsîr Metinleri. 4 Okuma Parçası Klasik Fıkıh Metinleri. 5 Okuma Parçası Klasik Fıkıh Metinleri. 6 Okuma Parçası Klasik Fıkıh Metinleri. 7 Okuma Parçası Klasik Hadîs Metinleri. 8 Okuma Parçası Klasik Hadîs Metinleri. 9 Okuma Parçası Klasik Hadîs Metinleri. 10 Okuma Parçası Klasik Kelam Metinleri. 11 Okuma Parçası Klasik Kelam Metinleri. 12 Okuma Parçası Klasik Kelam Metinleri. 13 Okuma Parçası Klasik Siyer Metinleri. 14 Okuma Parçası Klasik Siyer Metinleri. Ders İçin Önerilen Diğer Dersler ILH15304 ARAP DİLİ VE BELAGATI VI Dersin Öğrenme Çıktıları Ö01 Arapça kelime hazinesini geliştirir ve ilgili cümleler kurar. Ö02 Arapça kalıp ifadeleri öğrenir ve uygular. Ö03 Arapça deyimler öğrenir. Ö04 Arapçada meramını yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir. Ö05 Arapçadan Türkçeye yazılı ve sözlü çeviri yapar. Ö06 Öğrendiği dilbilgisi kurallarını metin üzerinde uygular. Programın Öğrenme Çıktıları P01 Kur an-ı Kerim i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.

5 P14 P13 P02 P11 P10 P03 P05 P04 P06 P07 P12 P09 P08 Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir. İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir. Hz. Peygamber in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir. İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir. İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir. Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir. Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir. Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir. Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.

6 Değerlendirme Ölçütleri Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı Ara Sınav 1 %40 Kısa Sınav 0 %0 Ödev 0 %0 Devam 0 %0 Uygulama 0 %0 Proje 0 %0 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 %60 Arazi Çalışması 0 %0 Atölye Çalışması 0 %0 Laboratuvar 0 %0 Sunum/Seminer Hazırlama Toplam 0 %0 %100 AKTS Hesaplama İçeriği Etkinlik Sayısı Süresi Toplam İş Yükü Saati Ders Süresi Sınıf Dışı Ç. Süresi Ödevler Sunum/Seminer Hazırlama Ara Sınavlar Uygulama Laboratuvar Proje Yarıyıl Sonu Sınavı Arazi Çalışması Atölye Çalışması Kısa Sınav Toplam İş Yükü AKTS Kredisi 71 2 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları Katkı Düzeyi 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 Tüm Ö Ö Ö Ö Ö Ö

7 Kırklareli Üniversitesi FAKÜLTESİ ILH15009 ARAPÇA MODERN METİNLER I Yarıyıl Kodu Adı T+U Dersin Dili Arapça Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu Dersin Amacı Öğrencilerin kelime dağarcığını artıracak muhtelif metinler okunarak belirli seviyelerdeki Arapça metinlere anlayabilecekleri bir seviyeye getirmek. Ders İçeriği Arap Dili ve Edebiyatına Dair Metin Okumaları Ön Koşulları Dersin Koordinatörü ILH15009 Dersi Veren Öğr.Gör. BADAWY ELSAWY Dersin Yardımcıları ARAPÇA MODERN METİNLER I Kredi AKTS Dersin Kaynakları Ders Notları Kaynakları Dökümanlar Ödevler Sınavlar 1. Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk III, Riyad, İbrahim Mustafa, Ahmed Zeyyat, Hâmid Abdülkadir, Muhammed en-neccâr, el-mucemul-vasît, Dârud-dave.,1. Serdar Mutçalı, Arapça Türkçe Sözlük, İstanbul Ders Yapısı Matematik ve Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Mühendislik Tasarımı Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Alan Bilgisi 100 Ders Konuları Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar 1 Okuma parçası Sonsuz mucize Metnin, kelime bilgisi, benzer. 2 Metnin, kelime bilgisi, benzer Okuma Parçası Bir Gencin Hayatında Bir Gün. Okuma parçası 3 Okuma Parçası Dünyadaki Azınlıklarımız Metnin, kelime bilgisi, benzer 4 Okuma Parçası Hz. Peygamberin Sünneti Metnin, kelime bilgisi, benzer 5 Okuma Parçası Çocuklar İçin Okumanın Önemi Metnin, kelime bilgisi, benzer 6 Okuma Parçası Beyin Göçü Metnin, kelime bilgisi, benzer 7 Okuma Parçası Verimli Bir Gün İçin Uykunun Önemi Metnin, kelime bilgisi, benzer 8 Okuma Parçası Nükteli Kısa Hikayeler Metnin, kelime bilgisi, benzer 9 Okuma Parçası Nükteli Kısa Hikayeler Metnin, kelime bilgisi, benzer 10 Okuma Parçası Gerçek Eşitlik Metnin, kelime bilgisi, benzer 11 Okuma Parçası Hayvan Sevgisi Metnin, kelime bilgisi, benzer 12 Okuma Parçası Arapça Bazı Deyimler Metnin, kelime bilgisi, benzer 13 Okuma Parçası Evlilikte Geçimsizlik Metnin, kelime bilgisi, benzer 14 Okuma Parçası Baba-oğul İlişkileri Metnin, kelime bilgisi, benzer 15 Okuma Parçası Nükteli Kısa Hikayeler Metnin, kelime bilgisi, benzer Ders İçin Önerilen Diğer Dersler ILH15416 KUR'AN MEALİ TEKNİKLERİ II Dersin Öğrenme Çıktıları Ö01 Ö02 Ö03 Ö04 Ö05 Ö06 Arapça kelime hazinesini geliştirir ve ilgili cümleler kurar. Arapça kalıp ifadeleri öğrenir ve uygular. Arapça deyimler öğrenir. Arapçada meramını yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir Arapçadan Türkçeye yazılı ve sözlü çeviri yapar. Öğrendiği dilbilgisi kurallarını metin üzerinde uygular. 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Metnin, kelime bilgisi, benzer Reading the text, vocabulary, creating similar textabdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Metnin, kelime bilgisi, benzer Reading the text, vocabulary, creating similar textabdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık

8 Programın Öğrenme Çıktıları P01 P14 P13 P02 P11 P10 P03 P05 P04 P06 P07 P12 P09 P08 Kur an-ı Kerim i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir. İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir. Hz. Peygamber in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir. İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir. İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir. Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir. Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir. Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir. Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.

9 Değerlendirme Ölçütleri Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı Ara Sınav 4 %30 Kısa Sınav 0 %0 Ödev 1 %20 Devam 0 %0 Uygulama 0 %0 Proje 0 %0 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 %50 Arazi Çalışması 0 %0 Atölye Çalışması 0 %0 Laboratuvar 0 %0 Sunum/Seminer Hazırlama Toplam 0 %0 %100 AKTS Hesaplama İçeriği Etkinlik Sayısı Süresi Toplam İş Yükü Saati Ders Süresi Sınıf Dışı Ç. Süresi Ödevler Sunum/Seminer Hazırlama Ara Sınavlar Uygulama Laboratuvar Proje Yarıyıl Sonu Sınavı Arazi Çalışması Atölye Çalışması Kısa Sınav Toplam İş Yükü AKTS Kredisi Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları Katkı Düzeyi 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 Tüm Ö Ö Ö Ö Ö Ö

10 Kırklareli Üniversitesi FAKÜLTESİ ILH15003 ARAPÇA OKUMA-ANLAMA I (NAHİV/CÜMLE BİLGİSİ) Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Dersin Dili Arapça Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu Dersin Amacı Öğrencilerin cümle yapısı ile ilgili gramer bilgilerini ve kelime dağarcığını artıracak muhtelif metinler okunarak belirli seviyelerdeki Arapça metinlere anlayabilecekleri bir seviyeye getirmek. Ders İçeriği Arapça klasik ve modern metinler Ön Koşulları Dersin Koordinatörü ILH15003 Dersi Veren Okutman Abdullah DEMİRCİ Dersin Yardımcıları ARAPÇA OKUMA-ANLAMA I (NAHİV/CÜMLE BİLGİSİ) Dersin Kaynakları Ders Notları Kaynakları Dökümanlar Ödevler Sınavlar Klasik ve Modern Arapça kitapları 1. Serdar Mutçalı, Arapça Türkçe Sözlük, İstanbul İbrahim Mustafa, Ahmed Zeyyat, Hâmid Abdülkadir, Muhammed en-neccâr, el- Mucemul-vasît, Dârud-dave. Ders Yapısı Matematik ve Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Mühendislik Tasarımı Sosyal Bilimler 10 Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Alan Bilgisi 90 Ders Konuları Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar 1 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Kelime ve Kelimenin Çeşitleri Okuma parçası Sonsuz mucize Konu ile ilgili önerilen kaynakları okumak 2 Cümlenin Çeşitleri Okuma Parçası Bir Gencin Hayatında Bir Gün. Okuma parçası konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 3 Müzekker ve Müennes Okuma Parçası Dünyadaki Azınlıklarımız konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 4 Müfred, Müsenna, Cem Okuma Parçası Hz. Peygamberin Sünneti konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 5 Mübteda ve Haber Okuma Parçası Çocuklar İçin Okumanın Önemi konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 6 Merfu Zamirler Okuma Parçası Beyin Göçü konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 7 İşaret İsimleri Okuma Parçası Verimli Bir Gün İçin Uykunun Önemi konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 8 İsm-i Mevsuller Okuma Parçası Nükteli Kısa Hikayeler konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 9 konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Mudaf ve Mudaf İleyh Okuma Parçası Nükteli Kısa Hikayeler 10 Marife ve Nekira Okuma Parçası Gerçek Eşitlik konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 11 Kane ve Benzerleri Okuma Parçası Hayvan Sevgisi konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 12 İnne ve Benzerleri Okuma Parçası Arapça Bazı Deyimler Recommended reading on the subject 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 13 Fail, Muttasıl ve Munfasıl Zamirler Okuma Parçası Evlilikte Geçimsizlik konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 14 Meful Bih Okuma Parçası Baba-oğul İlişkileri konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık 15 Harf-i Cerler Okuma Parçası Arapça Bazı Deyimler konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Dersin Öğrenme Çıktıları Ö01 Ö02 Ö03 Ö04 Ö05 Arapça kelime hazinesini geliştirir ve ilgili cümleler kurar. Arapça kalıp ifadeleri öğrenir ve uygular. Arapça deyimler öğrenir. Arapçadan Türkçeye yazılı ve sözlü çeviri yapar. Öğrendiği dilbilgisi kurallarını metin üzerinde uygular. Programın Öğrenme Çıktıları P01 P14 Kur an-ı Kerim i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

11 P13 P02 P11 P10 P03 P05 P04 P06 P07 P12 P09 P08 Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir. İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir. Hz. Peygamber in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir. İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir. İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir. Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir. Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir. Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir. Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.

12 Değerlendirme Ölçütleri Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı Ara Sınav 4 %30 Kısa Sınav 0 %0 Ödev 1 %20 Devam 0 %0 Uygulama 0 %0 Proje 0 %0 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 %50 Arazi Çalışması 0 %0 Atölye Çalışması 0 %0 Laboratuvar 0 %0 Sunum/Seminer Hazırlama Toplam 0 %0 %100 AKTS Hesaplama İçeriği Etkinlik Sayısı Süresi Toplam İş Yükü Saati Ders Süresi Sınıf Dışı Ç. Süresi Ödevler Sunum/Seminer Hazırlama Ara Sınavlar Uygulama Laboratuvar Proje Yarıyıl Sonu Sınavı Arazi Çalışması Atölye Çalışması Kısa Sınav Toplam İş Yükü AKTS Kredisi Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları Katkı Düzeyi 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 Tüm Ö Ö Ö Ö Ö

13 Kırklareli Üniversitesi FAKÜLTESİ ILH15005 ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM I Yarıyıl Kodu Adı T+U Dersin Dili Arapça Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu Dersin Amacı Öğrencinin Arapça pratik konuşma bilgisini arttırmak ve kendisini Arapça kelimeler ile ifade etmesini sağlamak. Ders İçeriği Güncel pratik konuşma kalıp ve cümleleri Ön Koşulları Dersin Koordinatörü Dersi Veren Öğr.Gör. Khallaf Mahmoud Dersin Yardımcıları ILH15005 ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM I Kredi AKTS Dersin Kaynakları Ders Notları Kaynakları Dökümanlar Ödevler Sınavlar Modern Arapça Pratik Kitapları 1. Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk III, Riyad, Ders Yapısı Matematik ve Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Mühendislik Tasarımı Sosyal Bilimler 10 Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Alan Bilgisi 90 Ders Konuları Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar 1 Tanışma konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Ülkeler konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Diller ve Bölgeler konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Yolculuk konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Ulaşım Araçları konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi İş konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi İletişim konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Aile konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Yemekler konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Zaman konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Özellikler konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Harfler konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Kelimler konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Cümeleler konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi Seçme metin konuyla ilgili önerilen kaynaklar Arapça Dil Serisi - Ana Dil Merkezi Muhammed Subhi Hazırlık Seviyesi 1-2 Ders İçin Önerilen Diğer Dersler ILH15304 ARAP DİLİ VE BELAGATI VI Dersin Öğrenme Çıktıları Ö01 Ö02 Ö03 Ö04 Ö05 Pratik Gramer Bilgilerini öğrenir Kelime hazinesi zenginleşir Cümle bilgisi zenginleşir Terim bilgisi zenginleşir Deyimleri öğrenir. Programın Öğrenme Çıktıları P01 P14 P13 P02 P11 P10 P03 P05 P04 P06 P07 Kur an-ı Kerim i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir. İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir. Hz. Peygamber in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir. İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir. İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir. Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.

14 P12 P09 P08 Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir. Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir. Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.

15 Değerlendirme Ölçütleri Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı Ara Sınav 4 %30 Kısa Sınav 0 %0 Ödev 1 %20 Devam 0 %0 Uygulama 0 %0 Proje 0 %0 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 %50 Arazi Çalışması 0 %0 Atölye Çalışması 0 %0 Laboratuvar 0 %0 Sunum/Seminer Hazırlama Toplam 0 %0 %100 AKTS Hesaplama İçeriği Etkinlik Sayısı Süresi Toplam İş Yükü Saati Ders Süresi Sınıf Dışı Ç. Süresi Ödevler Sunum/Seminer Hazırlama Ara Sınavlar Uygulama Laboratuvar Proje Yarıyıl Sonu Sınavı Arazi Çalışması Atölye Çalışması Kısa Sınav Toplam İş Yükü AKTS Kredisi Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları Katkı Düzeyi 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 Tüm Ö Ö Ö Ö Ö

16 Kırklareli Üniversitesi FAKÜLTESİ ILH15007 ARAPÇA YAZILI ANLATIM I Yarıyıl Kodu Adı T+U Dersin Dili Arapça Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu Dersin Amacı Öğrencinin Arapça yazı kurallarını detaylarıyla öğrenmesini sağlamak. Ders İçeriği Arapça kelime, cümle ve metinler. Ön Koşulları Dersin Koordinatörü Dersi Veren Öğr.Gör. Bassam ACHMAR Dersin Yardımcıları ILH15007 ARAPÇA YAZILI ANLATIM I Kredi AKTS Dersin Kaynakları Ders Notları Kaynakları Dökümanlar Ödevler Sınavlar Arapça Yazı Defteri le çeşitli yardımcı kitaplar Arapça Dil Bilgisi M. Meral Çörtü Ders Yapısı Matematik ve Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Mühendislik Tasarımı Sosyal Bilimler 10 Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Alan Bilgisi 90 Ders Konuları Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar 1 Harfleri Tanıma I Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 2 Harfleri Tanıma II Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 3 Harfleri Tanıma III Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 4 Harfleri Tanıma IV Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 5 Harfleri Tanıma V Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 6 Harfleri Tanıma VI Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 7 Harfleri Tanıma VII Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 8 Kelime Yazma I Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 9 Kelime Yazma II Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 10 Kelime Yazma III Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 11 Kelime Yazma IV Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 12 Kelime Yazma V Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 13 Cümle Oluşturma I Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 14 Cümle Oluşturma II Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları 15 Cümle Oluşturma III Konu ile ilgili önerilen kaynaklar Bi l-arabiyyeti Nektub Akdem Yayınları Ders İçin Önerilen Diğer Dersler ILH15304 ARAP DİLİ VE BELAGATI VI Dersin Öğrenme Çıktıları Ö01 Ö02 Ö03 Ö04 Ö05 Harfleri tanır Kelimeler Oluşturur Cümle Oluşturur Kısa Paragraf Yazar Uzun Paragraf oluşturur Programın Öğrenme Çıktıları P01 P14 P13 P02 P11 P10 P03 P05 P04 P06 P07 Kur an-ı Kerim i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir. İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir. Hz. Peygamber in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir. İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir. İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir. Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.

17 P12 P09 P08 Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir. Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir. Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.

18 Değerlendirme Ölçütleri Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı Ara Sınav 4 %30 Kısa Sınav 0 %0 Ödev 1 %20 Devam 0 %0 Uygulama 0 %0 Proje 0 %0 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 %50 Arazi Çalışması 0 %0 Atölye Çalışması 0 %0 Laboratuvar 0 %0 Sunum/Seminer Hazırlama Toplam 0 %0 %100 AKTS Hesaplama İçeriği Etkinlik Sayısı Süresi Toplam İş Yükü Saati Ders Süresi Sınıf Dışı Ç. Süresi Ödevler Sunum/Seminer Hazırlama Ara Sınavlar Uygulama Laboratuvar Proje Yarıyıl Sonu Sınavı Arazi Çalışması Atölye Çalışması Kısa Sınav Toplam İş Yükü AKTS Kredisi Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları Katkı Düzeyi 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 Tüm Ö Ö Ö Ö Ö

19 Kırklareli Üniversitesi FAKÜLTESİ ILH15013 KUR'AN ARAPÇASI I Yarıyıl Kodu Adı T+U Dersin Dili Arapça Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu Dersin Amacı Kur an'ı okuyabilme ve bazı pasajları ezberleme yeteneğinin geliştirilmesi Ders İçeriği Kutsal metni kendine özgü kurallar çerçevesinde ve kendi fonetik özelliklerini esas alan bir tarzda okumak. Ön Koşulları Dersin Koordinatörü ILH15013 Dersi Veren Yrd.Doç.Dr. Hasan Fehmi Ulus Dersin Yardımcıları KUR'AN ARAPÇASI I Kredi AKTS Dersin Kaynakları Ders Notları Kaynakları Dökümanlar Ödevler Sınavlar Kur'an'ı Kerim ve Meali Kuranı Kerim Ders Yapısı Matematik ve Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Mühendislik Tasarımı Sosyal Bilimler 10 Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Alan Bilgisi 90 Ders Konuları Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar 1 Kur'an dili ve özelliği Kur'an Meali 2 Yüzünden Okuma (Arâf sûresi). Namaz dualarının talimi. Yâsîn sûresinin tilaveti (1 sayfa). Tecvidin lüzumu, tanımı, konusu, gayesi ve hükmü. Harfler ve çeşitler Kur'an meali 3 Yüzünden Okuma (Arâf sûresi).nas-zilzal Sûrelerinin talimi.harflerin çıkış yerleri. Leyl Sures Kur'an Meali 4 Yüzünden Okuma (Arâf sûresi). Yâsîn Sûresi nin tilaveti (2. sayfa). Harflerin sıfatlar Kur'an Meali 5 Yüzünden okuma (Arâf sûresi). Yâsîn Sûresi nin tilaveti (3. sayfa). Terkip halindeki harflerin telaffuzu. Kur'an meali 6 Yüzünden okuma (Arâf sûresi). Mülk Sûresi nin ilk sayfasının tilaveti. Harflerin uzatılması; med ve çeşitleri. Kur'an Meali 7 Yüzünden okuma (Enfal sûresi). Beyyine Sûresi nin tahkik tarzında tilaveti.izhâr; tanımı ve çeşitleri Kur'an Meali 8 Yâsîn sûresinin tilaveti (4. sayfa). İdğam; tanımı, unsurları, şartları, kısımları, çeşitleri. Kur'an Meali 9 Tecvid tahlilleri. Mülk Sûresi nin ikinci sayfasının tilaveti Kur'an Meali 10 Yüzünden okuma (Enfal sûresi). Yâsîn sûresinin tilaveti (5. sayfa).ihfâ; tanımı ve çeşitleri Kur'an Meali 11 Yüzünden okuma (Tevbe sûresi).kadir ve Alak Sûrelerinin tahkik tarzında tilaveti. İklâb konusu. Kur'an Meali 12 Yüzünden okuma (Tevbe sûresi). Yâsîn sûresinin tilaveti (6. sayfa).sekte ve hâ-i sekte Kur'an Meali 13 Yüzünden okuma (Tevbe sûresi). Bakara Sûresi 255; ayetlerinin tahkik tarzında tilaveti. Ra harfinin okunuşu Kur'an Meali 14 Yüzünden okuma (Tevbe sûresi). Haşr Sûresi ayetleri ayetlerinin tahkik tarzında tilaveti. Tin ve İnşirah Sûrelerinin tahkik tarzında tilaveti. Lafza-i Celâlin okunuşu. Kur'an Meali Ders İçin Önerilen Diğer Dersler ILH15304 ARAP DİLİ VE BELAGATI VI ILH15301 KUR'AN OKUMA VE TECVİD V Dersin Öğrenme Çıktıları Ö01 Kur an harflerini yapısal özellikleriyle telaffuz edebilir Ö02 Kur an-ı Kerim i yüzünden tedvir tarzında okuyabilir. Ö03 Med, izhâr, ihfa ve idğam gibi Kur an okuma kurallarını kavrar Ö04 Yasin - Mülk, Leyl ve Şems Sûrelerini tahkik tarzında okuyacak şekilde ezberler. Ö05 Tecvid uygulayarak yüzünden okuyabilir.

20 Programın Öğrenme Çıktıları P01 P14 P13 P02 P11 P10 P03 P05 P04 P06 P07 P12 P09 P08 Kur an-ı Kerim i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir. İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir. Hz. Peygamber in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir. İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir. İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir. Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir. Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir. Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir. Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.

21 Değerlendirme Ölçütleri Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı Ara Sınav 1 %40 Kısa Sınav 0 %0 Ödev 0 %0 Devam 0 %0 Uygulama 0 %0 Proje 0 %0 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 %60 Arazi Çalışması 0 %0 Atölye Çalışması 0 %0 Laboratuvar 0 %0 Sunum/Seminer Hazırlama Toplam 0 %0 %100 AKTS Hesaplama İçeriği Etkinlik Sayısı Süresi Toplam İş Yükü Saati Ders Süresi Sınıf Dışı Ç. Süresi Ödevler Sunum/Seminer Hazırlama Ara Sınavlar Uygulama Laboratuvar Proje Yarıyıl Sonu Sınavı Arazi Çalışması Atölye Çalışması Kısa Sınav Toplam İş Yükü AKTS Kredisi 64 2 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları Katkı Düzeyi 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 Tüm Ö Ö Ö Ö

22 Kırklareli Üniversitesi FAKÜLTESİ ILH15002 ARAPÇA DİLBİLGİSİ II(SARF / KELİME BİLGİSİ) Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Dersin Dili Arapça Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu Dersin Amacı Öğrencilerin kelime dağarcığını artıracak muhtelif modern metinler okunarak belirli seviyelerdeki Arapça metinlere anlayabilecekleri bir seviyeye getirmek. Ders İçeriği Arap Dili ve Edebiyatına Dair Metin Okumaları Ön Koşulları Dersin Koordinatörü Dersi Veren Öğr.Gör. Badawy elsawy Dersin Yardımcıları ILH15002 ARAPÇA DİLBİLGİSİ II(SARF / KELİME BİLGİSİ) Dersin Kaynakları Ders Notları Kaynakları Dökümanlar Ödevler Sınavlar Arapça Çağdaş Edebi Metinler 1. Corci Zeydân, Târihul-âdabil-lugatil-Arabiyye I-III, Beyrut ty. 2. Hanna el-fâhûrî, Târîhul-edebil-Arabî, Beyrut ty. 3. Ahmet Subhi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi I, İstanbul Şevki Dayf, Târîhul-edebi-Arabî I-VI, Kahire 1990 Ders Yapısı Matematik ve Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Mühendislik Tasarımı Sosyal Bilimler 10 Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Alan Bilgisi 90 Ders Konuları Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar 1 Arap Edebiyatının başlıca dönemleri I konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Arap Edebiyatının başlıca dönemleri II Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Arap Edebiyatının başlıca dönemleri III Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Modern Arap Edebiyatının özellikleri I Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Modern Arap Edebiyatının özellikleri II Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Modern Arap Edebiyatının özellikleri III Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Taha Hüseyinden seçme metin I Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Taha Hüseyinden seçme metin II Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Taha Hüseyinden seçme metin III Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Taha Hüseyinden seçme metin IV Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Necib Mahfuzdan seçme metin I Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Necib Mahfuzdan seçme metin II Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Necib Mahfuzdan seçme metin III Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Necib Mahfuzdan seçme metin IV Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Tevfik el-hakimden seçme metin. Konuyla ilgili önerilen kaynaklar 1. Abdurrahman b. İbrahim el-fevzân, Muhtâr et-tahir Huseyn, Muhammed Abdulhalık Muhammed Fadl, el-arabiyyetu Beyne Yedeyk, Riyad, Ders İçin Önerilen Diğer Dersler ILH15304 ARAP DİLİ VE BELAGATI VI Dersin Öğrenme Çıktıları Ö01 Ö02 Ö03 Ö04 Ö05 Arap edebiyatının dönemlerini sayar. Modern Arap edebiyatının genel özelliklerini açıklar. Derste okunan Modern Arap Edebiyatına ait örnek metinleri kendi başına çevirebilir. Derste okunan Modern Arap Edebiyatına ait örnek metinleri kendi başına çevirebilir. Derste okunan Modern Arap Edebiyatına ait örnek metinleri kendi başına çevirebilir.

23 Programın Öğrenme Çıktıları P01 P14 P13 P02 P11 P10 P03 P05 P04 P06 P07 P12 P09 P08 Kur an-ı Kerim i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir. İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir. Hz. Peygamber in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir. İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir. İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir. Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir. Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir. Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir. Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.

24 Değerlendirme Ölçütleri Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı Ara Sınav 4 %30 Kısa Sınav 0 %0 Ödev 1 %20 Devam 0 %0 Uygulama 0 %0 Proje 0 %0 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 %50 Arazi Çalışması 0 %0 Atölye Çalışması 0 %0 Laboratuvar 0 %0 Sunum/Seminer Hazırlama Toplam 0 %0 %100 AKTS Hesaplama İçeriği Etkinlik Sayısı Süresi Toplam İş Yükü Saati Ders Süresi Sınıf Dışı Ç. Süresi Ödevler Sunum/Seminer Hazırlama Ara Sınavlar Uygulama Laboratuvar Proje Yarıyıl Sonu Sınavı Arazi Çalışması Atölye Çalışması Kısa Sınav Toplam İş Yükü AKTS Kredisi 74 2 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları Katkı Düzeyi 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 Tüm Ö Ö Ö Ö Ö

25 Kırklareli Üniversitesi FAKÜLTESİ ILH15012 ARAPÇA KLASİK METİNLER II (TEFSİR-HADİS-FIKIH-KELAM-SİYER) Yarıyıl Kodu Adı T+U Dersin Dili Arapça Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu Dersin Amacı Klasik Arap edebiyatını tanıtmak ve öğrencilerin örnek metinlerle yüzyüze gelmesini sağlamak Ders İçeriği Klasik Arap edebiyatının özelikleri hakkında kısaca bilgi verilecek ve döneme ait örnek metinler okutulacaktır. Ön Koşulları Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Dalkılıç Dersi Veren Dersin Yardımcıları ILH15012 ARAPÇA KLASİK METİNLER II (TEFSİR-HADİS-FIKIH-KELAM-SİYER) Kredi AKTS Dersin Kaynakları Ders Notları Kaynakları Dökümanlar Ödevler Sınavlar 1.Taberî Tefsiri, Ebû Cafer Taberî, Müessesetür-risâle, 2000, Suudi Arabistan. 2.Ahkâmul-Kurânil-Kerîm, Tahâvî, İSAM, , İstanbul. 3.Sünen-i Ebî Dâvûd, Ebû Dâvûd, Dârul-kitâbil-arabi, Beyrut. Serdar Mutçalı, Arapça Türkçe Sözlük, İstanbul 1995.,İbrahim Mustafa, Ahmed Zeyyat, Hâmid Abdülkadir, Muhammed en-neccâr, el- Mucemul-vasît, Dârud-dave. Ders Yapısı Matematik ve Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Mühendislik Tasarımı Sosyal Bilimler 30 Eğitim Bilimleri Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Alan Bilgisi 70 Ders Konuları Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar 1 Okuma Parçası Klasik Tefsîr Metinleri. 2 Okuma Parçası Klasik Tefsîr Metinleri. 3 Okuma Parçası Klasik Tefsîr Metinleri. 4 Okuma Parçası Klasik Fıkıh Metinleri. 5 Okuma Parçası Klasik Fıkıh Metinleri. 6 Okuma Parçası Klasik Fıkıh Metinleri. 7 Okuma Parçası Klasik Hadîs Metinleri. 8 Okuma Parçası Klasik Hadîs Metinleri. 9 Okuma Parçası Klasik Kelam Metinleri. 10 Okuma Parçası Klasik Kelam Metinleri. 11 Okuma Parçası Klasik Tasavvuf Metinleri. 12 Okuma Parçası Klasik Tasavvuf Metinleri. 13 Okuma Parçası Klasik Tasavvuf Metinleri. 14 Okuma Parçası Klasik Siyer Metinleri. Ders İçin Önerilen Diğer Dersler ILH15304 ARAP DİLİ VE BELAGATI VI Dersin Öğrenme Çıktıları Ö01 Arapça kelime hazinesini geliştirir ve ilgili cümleler kurar. Ö02 Arapça kalıp ifadeleri öğrenir ve uygular. Ö03 Arapça deyimler öğrenir. Ö04 Arapçada meramını yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir. Ö05 Arapçadan Türkçeye yazılı ve sözlü çeviri yapar. Ö06 Öğrendiği dilbilgisi kurallarını metin üzerinde uygular.

26 Programın Öğrenme Çıktıları P01 P14 P13 P02 P11 P10 P03 P05 P04 P06 P07 P12 P09 P08 Kur an-ı Kerim i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir. İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir. Hz. Peygamber in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir. İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir. İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir. Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir. Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir. Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir. Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DKB 107 1 1+2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB265 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TASAVUF METİNLERİ İLH 319 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB208 4 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA V DKB353 5 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ II ILA316 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI (SEÇMELİ) Ders No : 0070040175 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DKB205 3 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR (SEÇMELİ) Ders No : 000040194 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RDE 504 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 2 RDE 504 Kredi AKTS 3 3 6 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ :

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI)

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, 15.08.2013 VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS DERSLERİ I. Yarıyıl 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF II. III. IV. V. VI. VII. Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Kur'an

Detaylı

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013)

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) 1_2013 Güz Dönemi Dersleri (DKAB) D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) DKAB 1. SINIF (ZORUNLU) I. YARIYIL(GÜZ) D.Kodu O.Kod Branşı Dersin

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK 8 HAZIRLIK ARAPÇA YAZILI ANLATIM ARAPÇA BİLGİSİ (SARF-NAHİV) ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIN ARAPÇA

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme.

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU D,LLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : 000001 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce ING105 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. ÖĞRETİM 1. SINIF BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. ÖĞRETİM 1. SINIF BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI * * * * BELİRTİLEN SAATLERDE SINAVA GELMEYEN ÖĞRENCİ SINAVA ALINMAYACAKTIR. SINAV ESNASINDA SINAV GÜVENLİK KURALLARINA UYMAYAN ÖĞRENCİ KOPYA ÇEKME MUAMELESİ GÖRECEKTİR. BAŞARILAR. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler I Seçmeli SEÇ ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler I Seçmeli SEÇ ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ (ERASMUS BİLGİ PAKETİ) İÇİNDEKİLER DKAB DERS PROGRAMI... 1 İKİNCİ YIL..4 Üçüncü Yarıyıl (2.Yıl/Güz

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİN EĞİTİMİ DKB 101 1 (Güz) 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça dan Türkçe ye Çeviri II AE106 2+0 2 2 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça dan Türkçe ye Çeviri II AE106 2+0 2 2 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MEZHEPLER TARİHİ DKB 308 6 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1. SINIF (%30 ARAPÇA) HAFTALIK DERS PROGRAMI. ZYD 101 Erdal CAVLAK

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1. SINIF (%30 ARAPÇA) HAFTALIK DERS PROGRAMI. ZYD 101 Erdal CAVLAK PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 1. SINIF (%30 ARAPÇA) HAFTALIK DERS PROGRAMI SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE A. SAVAN (D-202) (D) Hallak Sema Tefsir Usulü ve Tarihi I (B) ZYD 101 Erdal CAVLAK

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Öncesi Türk Tarihinin Ana Hatları I Ders No : 8105010028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi İncelemeleri II Ders No : 8105010004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ Ders No : 0070040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : 000010 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. 1. Oyun tanımı ve Oyunun tarihçesini öğrenir.

AVRASYA UNIVERSITY. 1. Oyun tanımı ve Oyunun tarihçesini öğrenir. Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Oyun ve Oyun Materyalleri Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. ÖĞRETİM 1. SINIF FİNAL SINAV PROGRAMI DERSİN

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. ÖĞRETİM 1. SINIF FİNAL SINAV PROGRAMI DERSİN ADI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜ DÖNEMİ 1. ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ILH15109 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Feim Gashi ILH15105 ARAP DİLİ VE BELAGATI

Detaylı

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 HAZ.II.Ö/İLK- A ARAP DİLİ FONETİĞİ-II CÜMLE BİLGİSİ-II KELİME BİLGİSİ-II ARAP DİLİ FONETİĞİ-II YAZILI ANLATIM-II OKUMA ANLAMA-II CÜMLE BİLGİSİ-II OKUMA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Atölye SGT321 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki İngilizce Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kalıp II (MTT221) Ders Detayları

Kalıp II (MTT221) Ders Detayları Kalıp II (MTT221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalıp II MTT221 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MTT122 Kalıp I Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

Drapaj (MTT224) Ders Detayları

Drapaj (MTT224) Ders Detayları Drapaj (MTT224) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Drapaj MTT224 Bahar 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı