T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTERDARLIĞI Faaliyet Raporu

2 2

3 ADANADAN ŞEHİR MANZARALARI Tarihi Tepebağ Evleri Taşköprü Tarihi Mestan Hamamı Adana Merkez Adana Kavşak Dilberler Sekisi Adana Yelken Yarışları Adana Gün Batımı 3

4 SUNUŞ Devletin idari yapısı içerisinde yer alan mali örgütlenmenin bir parçası olan Defterdarlıklar Devlet yönetiminin stratejik ve önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Defterdarlığın tarihi incelendiğinde, kuruluşunun 15. yüzyıla dayandığı, Osmanlı İmparatorluğunun genişlemesi sonucu bu genişlemelere ve gelişmelere paralel olarak aynı dönemin sonunda gelindiğinde tımar düzeninden para basımına ve Defterdarlık düzeyinde merkez ve taşra teşkilatına kadar mali örgütlenmenin bütün müesseseleriyle tamamlandığı görülmektedir. Tanzimat a gelinceye kadar yaklaşık beş buçuk asırlık uzun bir dönemde maliye teşkilatı kalemleri arasında zamana ve şartlara göre değişiklikler yapılmış, yenileri kurulurken bazıları yeniden örgütlenmiş ya da kaldırılmıştır. Osmanlı devletinde maliye idaresi Bab-ı Defteri, Defterdar Kapısı gibi isimlerler anılmaktadır. Defterdarlık devletin teşkilat yapısı içinde mali işleri yürüten bir üst kuruluştur. Devletin tüm merkez ve taşra mali birimleri Defterdarlığa bağlı olarak çalışmaktadır. Defterdarlık kalemleri ve hazinenin başında defterdar bulunmaktadır. Selçukluların müstevfi dedikleri vezire Osmanlılar defterdar demişlerdir. Osmanlı Devletinde Devletin tüm servetinin muhafız ve murakıbıdır. Divana (Divan-ı Hümayuna) dâhil olan defterdar vezirlerle kazaskerlerden sonra gelmekte ve bugünkü anlamıyla Maliye Bakanı olarak görev yapmaktadır. Görüldüğü üzere, Defterdarlıklar, tarihi 15. Y.Y. dayanan ve Devlet teşkilatı içerisinde önemli bir kuruluş olarak yerini almaktadır. Bu doğrultuda; Yürürlükteki Kanunlarla belirlenen görevlerle birlikte, Hükümetlerce uygulamaya konulan ekonomik ve sosyal projelerde, Devletin maliye politikası içerisinde Adana Defterdarlığı olarak hukuki çerçevede yüksek hizmet, ülke çıkarları ve verimli, güvenilir, etkin, hızlı ve şeffaf bir idari yapıya ulaşmak için hizmetlerin gerekleri yerine getirilmekte, üstümüze düşen görevi yerine getirebilmek için bilgiyi ve zamanı en uygun bir biçimde kullanmayı hedef olarak seçmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın ve ilgililerin Defterdarlığımız faaliyetlerine ulaşabilmelerine yönelik başvuracakları kaynakların başında gelen dönemleri üç yıllık faaliyet raporumuzun kullanıcılara yararlı olmasını dilerim. Tamer UTKUCU Defterdar 4

5 DETERDARLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ Defterdarlığımız; Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Personel Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, 8 adet Saymanlık Müdürlüğü, 15 adet de İlçe Malmüdürlükleri ile 2 Uzmanlık Denetim birimlerinden oluşmaktadır. Milli Emlak Dairesi Başkanlığımız Batı ve Doğu Emlak Müdürlüğü olmak üzere 2 Müdürlük şeklinde ayrılmış olup, 178 Sayılı K.H.K.nin 13.Maddesinde belirtilen görevlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmekte olup bu görevler kısaca Hazineye ait taşınır ve taşınmazların edinimi, idaresi, korunması, kamusal amaçlarla kamu idarelerine tahsisi ve atıl durumda olan taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla satılarak tasfiye edilmesi olarak tanımlanabilir. Personel Müdürlüğümüz 178 Sayılı K.H.K. nin 25. Maddesinde belirtilen iş ve işlemlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmektedir. Bu iş ve işlemler, Defterdarlığımız personelinin atama, özlük, emeklilik, ekonomik ve sosyal hakları ile Defterdarlığımıza ait sosyal tesislerin idaresi olarak özetlenebilir. Muhasebe, Saymanlık ve İlçe Malmüdürlüklerimiz 178 Sayılı K.H.K. nin 11. Maddesinde belirtilen iş ve işlemlerden taşra teşkilatını ilgilendirenleri yerine getirmektedir. Bu iş ve işlemler, ildeki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütmek ve saymanlıkların Bakanlığa gönderilecek dönem sonu hesaplarını toplar ve kontrol ederek belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde merkeze göndermek olarak özetlenebilir. Muhakemat Müdürlüğümüz ise yine 178 Sayılı K.H.K.nin 9. Maddesinde belirtilen iş ve işlemleri yerine getirmekte olup bu görevler Genel Bütçeli kuruluşların Muhakemat hizmetleri ile adli yargıda Devletin davacı ve davalı sıfatıyla taraf olduğu davalarda Hazineyi temsil etmek ve idari yargıda görülen duruşmalı davalarda Hazineyi temsi etmek ve Defterdarlığımızın hukuk müşavirliği olarak özetlenebilir. Denetim birimleri; Milli Emlak Denetmenleri Büro Başkanlığı ile Muhasebe Denetmenleri Büro Başkanlığı olarak hizmet vermektedir. Defterdarlığımıza bağlı birimler Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178. Sayılı K.H.K. ile kendi birimlerine ait yönetmelikte belirtilen görevleri Defterdarın gözetim ve denetimi altında yerine getirirler. 5

6 Şekil 1- Defterdarlığımızın organizasyon şeması DEFTERDAR MİLLİ EMLAK DAİRESİ BŞK. DEFTERDAR YRD. Kayyımlık Bürosu Başkanlığı DOĞU EMLAK MÜD. BATI EMLAK MÜD. MİLLİ EMLAK DEN.LERİ MUHASEBE MÜD. MUHASEBE DEN.BÜR. BAŞK. PERSONEL MÜD. DÖN. SERM. SAYM.LARI MUHAKEMAT MÜD. SAYMANLIK MÜD. İLÇE MALMÜDÜRLÜKLERİ SEYHAN MALMD. YÜREĞİR MALMD. ÇUKUROVA MALMD. SARIÇAM MALMD. ALADAĞ MALMD. FEKE MALMD. CEYHAN MALMD. KARATAŞ MALMD. İMAMOĞLU MALMD. KOZAN MALMD. KARAİSALI MALMD. TUFANBEYLİ MALMD. POZANTI MALMD. YUMURTALIK MALMD. SAİMBEYLİ MALMD. 6

7 A.Misyon ve Vizyon Misyonu : Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla Devletçe belirlenen maliye politikası çerçevesinde; kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin mali hesaplarını tutmak, Saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlet mallarını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ve Defterdarlığın işgücü planlamasını yapmak ve bu hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir. Vizyonu : Etkin ve verimli kaynak kullanarak hızlı ve kaliteli hizmet sunan, kendisiyle ve vatandaşlarla barışık, çalışanların mutluluk duyduğu, güvenilir, şeffaf ve adil bir hizmet sunmaktır. B. İdarenin Amaç ve Hedefleri Adana Defterdarlığı olarak; Ülkemizin aydınlık geleceği ve halkımızın refahı için bütçe gelirlerine azami katkıyı sağlamak. Kamu giderlerini verimlilik ve tasarruf ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek. Çağdaş uygulamalar, ileri teknoloji ve gelişmeleri takip ederek sürekliliği sağlamak. Devletimizin taşınmaz mal politikası doğrultusunda taşınmazların yönetimi ve ekonomiye katkısını sağlamak. Çeşitli tasarruf tedbirleriyle hizmet maliyetini düşürmek ve verimliliği artırmak. Ödemelerin zamanında ve doğru olarak ödenmesini sağlamak. Devletin muhakemat ve müşavirlik hizmetlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. Hazine alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak, Hedeflerine uygun olarak çalışmalarını yürütmektir. Hazineye ait taşınmazları, ekonomik ve sosyal Saikleri göz önünde bulundurarak etkin ve etkili kullanmak. Atıl vaziyette bulunan Hazineye ait taşınmazları, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon sağlayarak, geliştirilecek projeler vasıtasıyla ekonomiye kazandırmak. Ulusal piyasaları takip ederek, Hazineye ait taşınmazlarla ilgili anında ve doğru kararlar alarak gayrimenkul piyasasını yönlendirmek. Bu işlemleri yaparken, istihdam ettiği personele teknolojik, çağın gerektirdiği eğitimleri vererek hizmetlerin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak sayılı Kanun çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan Stratejik Plan kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye nin en önemli sorunu olan istihdam oranının artırılmasına yönelik olarak sürdürülen çalışmalara devam etmek. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçmek, çalışanların motivasyon ve memnuniyetini bir önceki yıla göre artırmak. Ağaçlandırma seferberliği kapsamında Hazine taşınmazlarının bu amaçla değerlendirilmesi, Enerji yatırımlarının hızlandırılmasıdır. C.Teknik Donanım ve Teknoloji Defterdarlığımız birimleri, her birim ayrı ayrı olmak üzere tüm işlemlerini otomasyon programları üzerinden yapmakta olup, tüm veriler ilgili programa kaydedilmekte ve manuel olarak hiçbir işlem yapılmamaktadır. 7

8 Milli emlak işlemleri Türkiye genelini kapsayan Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bu doğrultuda bilgi teknolojisi, bilgiye erişim imkânları ve mevzuata en güncel ve doğru olarak ulaşma anlamında ileri bir teknolojiye sahiptir. Değişen mevzuatlar anında sisteme yüklenmekte ve çalışanların hizmetine sunulmaktadır. Defterdarlığımızın diğer birimlerinden; Saymanlık Birimleri yevmiye kayıtları, devletin giderlerine, hak ve alacaklarına, kanunla verilmiş görevlerine ait kayıtları, kişi borçları, emanete alınması gereken bedelleri Saymanlık Otomasyon Sistemi (say2000i) üzerinden yapmaktadır. 8

9 Muhakemat Birimleri devletin taraf olduğu tüm davalara ilişkin bilgileri, dava dosyalarının açılması, gelen-giden evrak kayıtları ve icra kayıtlarını, verdiği hukuki görüşleri ve emsal olabilecek karar örneklerini Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP) üzerinden yapmaktadır. Personel birimleri kurum çalışanlarına ait nüfus, eş ve çocuk, adres ve geçmiş hizmet bilgilerini Personel Otomasyon Projesi (PEROP) üzerinden yapmaktadır. Birimlerimizin personel giderleri dahil tüm giderleri Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının SGB.net. sistemi üzerinden yapılmaktadır. 9

10 DEFTERDARLIĞIMIZCA İŞTİRAK EDİLEN KOMİSYON VE TOPLANTILAR SIRA NO TOPLANTI KONUSU KATILAN 1 İl İdare Kurulu Defterdar 2 Toprak Koruma Kurulu Defterdar 3 Etik Komisyonu Defterdar 4 İl Polis Disiplin Kurulu Defterdar 5 Tarım Ürünleri Ürt.Destek Primi Ödenmesine İlişkin Komisyon Defterdar 6 İl Sosyal Hizmet Kurulu Defterdar 7 Milli Müdafaa Mülkiyeti Komisyonu Defterdar 8 İl Afet Planında Bulunan Satın Alma,Kiralama,El Koyma Komisyonu Defterdar 9 İl Topyekün Seferberlik ve Savaş Haz. Pln.ve Koor.Kur.Topl Defterdar 10 Lojistik Seferber Olma Haz. Koor.Topl. Defterdar 11 İç Göç Özel Uyg.Planı Tedbirlerinin Görüşülmesi ile İlgili Topl. Defterdar 12 İnsan Hakları Komisyonu Muhakemat Md. 13 İl Özel Denetleme Kurulu Tahsin SARBEKİROĞLU (Hz.Avk.) Yahya CEVİZ (Muh.Den.Yrd.) 14 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonu Fasih ÖZDAŞ (Say.Md.-Asil) Hacı Musa KODAL (Say.Md.-Yedek) 15 İl Tahkim Komisyonu Şevket KÖSEOĞLU(Mile Md.) E.Teksin ÖZYANDI (Müşavir Hz.Avk) 16 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edimine İlişkin Komisyon Mehmet FIRAT (Uzman) 17 Mera Komisyonu Hz.Avk. Ve Batı Eml.Md.den bir temsilci 18 Sulama Biriliklerinin Mali ve Eko. Konularda Denetlenmeleri Amacıyla Oluşturulan Komisyon Fevzi UNKUR (Muh.Den.) Mustafa BAYSAL (Muh.Den.Yrd.) Yusuf TEMİZ (Muh.Den.) Hasan ÖZTÜRK (Muh.Den.) 19 Ambulans Ücretleri Belirleme Komisyonu Şerif AYGUR (Say. Md. Yrd.) 20 Köy Yerleştirme Alanı Tespit Komisyonu Cafer AKHARMAN (Mile Uzm.) 21 İl Halk Eğt.ve İşbirliği Komisyonu Hülya ÇÖPLÜ (Say.Md.Yrd.) 22 Kira Tespit Komisyonu Cafer CAN (Şef-Mile) 23 Okul Kantinlerinin Den.ile İlgili Oluşturulan Komisyon Ali ÇELİK (Araştırmacı) 24 Derneklerin Denetimi İle İlgili Komisyon Milli Emlak Şefi 25 Öğr. Yurt. Den. İçin Oluş. Özel Denetim Komisyonu 26 Köy Yerleştirme Alanı Tespit Komisyonu Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.-Asil) Mehmet FIRAT (Mile Uzman-Yedek) Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.-Asil) Adil ZÜLKADİR (Mile Md.Yrd-Yedek) 27 Mahalli Çevre Kurulu Ömer Faruk ÖNEL (Deft.Yrd.) 28 İl Mesleki Eğtm. Kurulu Canan TURALI (Pers.Md.Yrd.) 29 Özel Yurt ve Pansiyonların Ücret Tespit Komisyonu Ökkeş ARSLANSOY (Pers.Md.) 30 Devlete ve Cumhuriyete karşı kurulan dernek,vakıf vs.fal. gösteren Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.) Mehmet FIRAT (Mile Uzman) 31 Mahalli İdarelerce oluşturulan Komisyon Ayşen AKÇAL (Hz.Avk.) 32 Ücret Tespit Komisyonu Deft.Yrd., Pers. Md., Pers. Md. Yrd. 33 İç Göç Özel Uygulama Planı Özmen SEVİM (Mile Md.Yrd.) Süleyman PETEK (Mile Md.Yrd) 34 Bilirkişi Kasım SERTBAŞ (Mile.Den.) Aziz GÜZEL (Say.Md.Yrd.) 35 Muayene Kabul Raporu, Yaklaşık Mlyt.Hsp.Cetv., Piyasa Arş. Ve Satın Alma Tutanağı Fatma KARATAŞ (Muh.Md./Şef) Komisyonu 36 Yeni Kurulan İlçeler için Paylaşım,Devir, Tasfiye Komisyonu Fevzi UNKUR (Muh.Den.) Emre KIZILDAĞ (Muh.Den.Yrd.) Valiliğimiz bünyesinde çeşitli kanun,tüzük ve yönetmeliklerin amir hükümleri çerçevesinde mevzuatın öngördüğü şekilde oluşturulan komisyon ve toplantılara, aktif bir şekilde Defterdar, Defterdar Yrd., Müdür ve Denetmen düzeyinde katılınılmaktadır. Bu şekilde, asli görevinin haricinde yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 36 farklı çalışma kolunda komisyon üyeliğini icra etmekte, bu çalışmalara gerekli katkıyı yapmakta, ayrıca katılımcı olarak iştirak edilen toplantılara mali ve hukuki mevzuat aktarılarak, etkin bir görev ifa edilmektedir. 10

11 PERSONEL İŞLEMLERİ 11

12 Defterdarlığımızın personel işlemleri Personel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Personel Müdürlüğü Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün taşra birimi olarak Defterdarlığımıza bağlı hizmet vermektedir. Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı K.H.K. nin 25. Maddesiyle Personel Genel Müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden Taşra Teşkilatını ilgilendiren bazıları şunlardır. Defterdarlığımız Personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, Defterdarlığımız personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Defterdarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, Personel Müdürlüğünün ve 2008 yıllarını kapsayan istatistiki tablolar aşağıda verilmiştir. KURUM PERSONELİNİN HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI YILLAR ve üzeri T O P L A M 2006(%) 10,64 12,65 12,45 37,35 11,85 15, (%) 14,74 14,37 12,48 35,35 11,15 11, (%) 14,53 15,66 6,04 26,23 23,21 14, YILINDA HİZMET SÜRESİNE GÖRE PERSONELDURUMU 26 ve üzeri 14,34% ,21% 26,23% ,04% ,66% 14,53% 12

13 İTİBARİYLE EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL GRAFİĞİ İlkokul Ortaokul 0% 2% Lise 30% 68% Üniversite * Bakanlığımızda 1998 tarihinden itibaren üniversite mezunu istihdam edilmektedir. GELEN EVRAK GİDEN EVRAK YEVMİYE SAYISI YILLARA GÖRE GELEN - GİDEN EVRAK SAYISI YILLARA GÖRE YEVMİYE SAYISI GELEN EVRAK GİDEN EVRAK * Gelen ve giden evrak takibi yapılarak işlerin aksamaması amaçlanmaktadır. * Gelen ve giden evrak sayısındaki artış trendi Defterdarlığımızın çalışma performansı hakkında genel bilgi vermektedir. 13

14 MUHASEBE İŞLEMLERİ 14

15 TABLO-2.1. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA GÖRE 2007 VE 2008 YILLARINDA DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ TOPLAMI DAİRESİ GELİR GİDER MUHASEBE MD , , , ,92 ALADAĞ MALMD , , , ,18 CEYHAN MALMÜD , , , ,29 ÇUKUROVA MALMD , ,51 FEKE MALMD , , , ,75 İMAMOĞLU MALMD , , , ,19 KARAİSALI MALMD , , , ,06 KARATAŞ MALMD , , , ,07 KOZAN MALMD , , , ,57 POZANTI MALMD , , , ,59 SAİMBEYLİ MALMD , , , ,65 SEYHAN MALMD , , , ,67 SARIÇAM MALMD , ,28 TUFANBEYLİ MALMD , , , ,48 YUMURTALIK MALMD , , , ,24 YÜREĞİR MALMD , , , ,78 KURUMLAR SAYM.MD , , , ,81 İÇ TEDARİK BL.BŞK.SAY.MD , , , ,84 GÜMRÜK SAY.MD , , , ,84 T O P L A M , , , ,26 * Bütçe gelirlerinin yaklaşık %19 u Defterdarlığımızca tahsil edilmektedir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre 2007 ve 2008 yıllarında Defterdarlığımıza bağlı birimlerce gerçekleştirilen Bütçe Gelir ve Giderlerinin Toplamının incelendiği Tablo e göre Adana İlinin 2007 yılı toplam bütçe gelirleri TL olduğu, bunun ,45 TL sinin Defterdarlığımıza bağlı birimlerce tahsil edildiği anlaşılmaktadır. Tahsil edilen bu bedel toplam bütçe gelirin %17.39 una denk gelmektedir yılı toplam bütçe gelirleri ise TL dir, bunun ,44 TL si Defterdarlığımıza bağlı birimlerce tahsil edilmiş olup, bu da toplam bütçe gelirin %81 ine denk gelmektedir. Tabloların mukayesesinde 2007 ile 2008 yılı Adana ili toplam bütçe geliri artış oranı %3.83 e denk gelmektedir ile 2008 yılı Defterdarlığımıza bağlı birimlerce bütçe geliri mukayesesinde artış oranı ise %12.3 tür yılında Adana ili bütçe giderleri toplamı ,54 TL, toplam bütçe geliri ise TL olduğu Görüleceği üzere toplanan gelir, giderlerin %90 nını karşılamaktadır yılında ise Adana ili bütçe giderleri toplamı ,26 TL, toplam bütçe geliri ise TL olduğu. Burada da toplanan gelir, giderlerin %81 ni karşılamaktadır ile 2008 yılı bütçe geliri artışı % 3.83 iken, bütçe giderlerinde %15.7 lik artış meydana gelmiştir yılı enflasyonu %10,06 dır. 15

16 TABLO DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARINA AİT 2007 VE 2008 BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ DAİRESİ GELİR GİDER 1 NOLU DS SAYM. 2 NOLU DS SAYM. 3 NOLU DS SAYM. ÇUKUROVA ÜNİ.DSS. Ç.OVA TAR. ARŞ.ENS.DSS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 TOPLAM , , , ,31 Döner Sermaye Saymanlıklarının faaliyet gösterdiği alan kapsamında yer alan 209 Sayılı İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde başlıca Döner Sermaye Gelirleri şunlardır: Her türlü muayene, teşhis, tedavi, laboratuar, tetkik, tahlil, ameliyat ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen ücretler, Üretilip satışa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerleri karşılığında elde edilen ücretler, Özel tarifeli poliklinik, teşhis, tetkik, tahlil, ameliyat ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hizmetlerden alınan ücretler, Trafik kazaları ile ilgili olarak özel veya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre zorunlu sigortalı olan kişilere verilen hizmetler ile sigortalı turistlere veya yabancı hastalara verilen sağlık hizmetlerinden elde edilen ücretler, Sağlık alanında verilen kurs, eğitim, araştırma yayın ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen ücretler, Kurumlara üçüncü şahıslarca yapılan her türlü bağış ve yardımlar, İlgili Yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında ise Döner Sermaye Saymanlıkları, Döner Sermaye Giderlerinin tahakkuk ve ödemesini yapmaktadır. Defterdarlığımıza bağlı Döner Sermaye Saymanlıklarına ait 2007 ve 2008 Bütçe Gelir ve Giderlerinin gösterildiği Tablo-2.2. ye göre yılında gelir ve giderler arasında dengeli bir dağılım gözlenmektedir. Tabloların değerlendirilmesi neticesinde 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 23 lük bir bütçe geliri artışı meydana geldiği ve Bütçe giderlerinin ise 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 14,7 lik arttığı görülmektedir. 16

17 TABLO ADANA İLİMİZİN BÜTÇE GELİRLERİ GELİR ÇEŞİDİ DÖNEMİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR T O P L A M Adana İlimizin muhasebe kayıtlarına göre belirlenen Bütçe Gelirlerinin incelendiği 2007 ve 2008 yılı değerlerine göre 2007 yılı için elde ettiği toplam gelir miktarının ,00 olduğu, bu değerin 2008 yılında ,00 TL ye çıktığı anlaşılmaktadır. Tablo-2.3. ün incelenmesi neticesinde 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 3,8 lik bütçe geliri artışı olduğu belirlenmektedir. 2 İlimiz sınırları dâhilinde elde edilen bütçe gelirlerinin büyük bir kısmı Vergi Gelirlerinden sağlanmaktadır. Diğer gelir türleri ise Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar, Faizler, Paylar ve Cezalar, Sermaye Gelirleri ve Alacaklardan Tahsilâtlar şeklinde sıralanmıştır. TABLO KURUM VE KURULUŞ BAZINDA BÜTÇE GİDERLERİ DAİRESİ 2007 ORAN 2008 ORAN BAŞBAKANLIK-DİYANET- İSTATİSTİK-DIŞ TİC.MÜST.-BASIN ,47 2, ,72 3,01 YAYIN ADALET BAKANLIĞI ,78 4, ,00 3,91 MİLLİ SAVUNMA ,30 0, ,88 6,76 İÇİŞLERİ-JANDARMA-EMNİYET- VALİLİK-SİVİL SAVUNMA ,75 21, ,83 15,1 MALİYE BAKANLIĞI ,35 3, ,58 3,42 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ,21 34, ,74 34,45 BAYINDIRLIK BAKANLIĞI-TAPU KADASTRO ,62 1, ,32 0,86 SAĞLIK BAKANLIĞI ,99 20, ,53 21,22 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI- DENİZCİLİK ,30 0, ,59 0,24 TARIM BAKANLIĞI- KÖY HİZMETLERİ ,78 2, ,92 1,91 ÇALIŞMA BAKANLIĞI-SOSYAL HİZMETLER GEN.MÜD ,84 0, ,66 0,1 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ,13 0, ,70 0,06 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ,37 8, ,78 7,85 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ,23 0, ,67 0,39 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI- METEOROLOJİ ,49 0, ,993,62 0,64 GÜMRÜK MÜSTEŞERLIĞI ,93 0, ,72 0,07 T O P L A M , , *İlimizde %16 ya yakın ödenek artışı olmuştur. * T.C Bütçesi 2007 de TL ; 2008 de TL olup,artış oranı %10,7 dir. 2 İlimizde bütçe geliri artışı 2008 yılında %10,06 olarak gerçekleşen enflasyon oranının altında kalmıştır. 17

18 Kurum ve Kuruluş Bazında yapılan harcamaların ayrıca muhasebeleştirildiği ve 2007 ve 2008 yıllarına ait Bütçe giderlerinin gösterildiği Tablo-3.4. de Adana İline ait 2007 yılı toplam bütçe gideri ,54 TL dir yılına ait bütçe gideri ise ,26 TL dir. Ülke Geneli 2007 Bütçesinin TL, 2008 de ise TL olup, harcamalardaki artış oranı %10,7 dir. 3 İlimizde ise %16 ya yakın ödenek artışı olmuştur. Bunun nedeni ise Milli Savunma, Sağlık ve Eğitim Harcamalarındaki artıştan kaynaklandığı gözlemlenmektedir. TABLO ÖDENEK TÜRLERİNE GÖRE VE HARCAMA KALEMLERİ BAZINDA ÖDENEK TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMİ DAİRESİ TOPLAM CARİ GİDERLER , ,79 TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ , ,28 BORÇ VERME/ GERİ ÖDEME ,19 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER T O P L A M , ,26 HARCAMA KALEMLERİ BAZINDA PERSONEL GİDERİ , ,68 SOS. GÜV.KUR.-DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,21 MAL VE HİZMET ALIMLARI , ,20 FAİZ GİDERLERİ 0 0 CARİ TRANSFERLER ,70 SERMAYE GİDERLERİ ,28 SERMAYE TRANSFERLERİ 6.624, BORÇ VERME ,19 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER 0 0 T O P L A M , ,26 Ödenek türleri ve harcama kalemleri bazında, Adana ili sınırları içerisinde 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 15,7 lik bütçe gideri artışı olmuştur yılı enflasyonu oranı olan %10,06 olduğu değerlendirildiğinde bu oranın üzerinde bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu artışın ise, özellikle cari harcamalar içerisinde yer alan personel giderleri, mal ve hizmet alımları ile sermaye giderlerinde meydana geldiği görülmektedir. 3 Söz konusu değerler Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü web sayfası Genel Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarından alınmıştır. (Erişim) 18

19 TABLO SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA GÖRE 2007 VE 2008 YILLARINDA DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERCE MAAŞ ÖDEMESİ YAPILAN MEMUR, İŞÇİ, SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL SAYISI DAİRESİ DÖNEMİ MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ PERSONEL T O P L A M sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 2007 ve 2008 yıllarında Adana İlinde çalışan Defterdarlığımıza bağlı birimlerce maaş ödemesi yapılan memur, işçi, sözleşmeli, ve geçici personel sayısının gösterildiği Tablo-6 da 2008 yılında 2007 yılına göre memur, işçi ve geçici personel sayısında düşme, sözleşmeli personel sayısında artış meydana gelmiştir. Personel sayısındaki toplam düşme 771 kişidir. Bu düşüşün nedeni ise, emeklilik, ölüm, istifa vb. nedenlerle boşalan kadrolara yeni atama yapılmamasından kaynaklanmaktadır. TABLO /6 SERİ NOLU TAHSİLAT İÇ GENELGESİNE İSTİNADEN DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERCE 2007 VE 2008 YILLARINDA HAK SAHİPLERİNİN ALACAKLARINDAN TAHSİL EDİLEN VERGİ TAHSİLATI MİKTARI DAİRESİ MUHASEBE MD , ,21 ALADAĞ MALMD , ,39 CEYHAN MALMÜD , ,39 ÇUKUROVA MALMD ,83 FEKE MALMD , ,65 İMAMOĞLU MALMD , ,19 KARAİSALI MALMD , ,58 KARATAŞ MALMD , ,50 KOZAN MALMD , ,31 POZANTI MALMD , ,80 SAİMBEYLİ MALMD , ,69 SEYHAN MALMD , ,19 SARIÇAM MALMD. 0 0 TUFANBEYLİ MALMD , ,07 YUMURTALIK MALMD , ,18 YÜREĞİR MALMD , ,25 KURUMLAR SAYM.MD , ,98 İÇ TED.BL.BŞK.SAY.MD , ,82 GÜMRÜK SAY.MD NOLU DS SAYM , ,18 2 NOLU DS SAYM , ,34 3 NOLU DS SAYM , ,19 ÇUKUROVA ÜNİ.DSS , ,00 Ç.OVA TAR.ARŞ.ENS.DSS , ,41 T O P L A M , ,15 19

20 Tahsilatın hızlandırılması hususunda yayınlanan Tahsilat İç Genelgesine göre borçlu mükelleflerin kamu kurum ve kuruluşlarından hak ve alacağı bulunup bulunmadığı hususunda alacaklı vergi dairesi ile saymanlıklar arasında işbirliğinin sağlanması için yapılacak işlemler belirtilmiş olup, Kamu alacağının süratle tahsilini sağlamak amacıyla, borçlu mükelleflerin kamu kurum ve kuruluşlarından hak ve alacağı bulunup bulunmadığı hususunda alacaklı vergi dairesi ile saymanlıklar arasında işbirliği kurulmaktadır. 93/6 Seri nolu Tahsilât İç Genelgesine istinaden Defterdarlığımıza bağlı Birimlerce 2007 ve 2008 yıllarında hak sahiplerinin Hazineden (Devletten) alacaklarından direk tahsil edilen vergi tahsilâtı miktarını gösterir tabloya göre Defterdarlığımıza bağlı birimlerce hak sahiplerinin alacaklarından Vergi Daireleri adına tahsil edilen vergi miktarında 2008 yılında 2007 yılına oranla yüzde 3,9 luk artış meydana geldiği anlaşılmaktadır. TABLO SAYILI KDV KANUNUNUN 91 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ GEREĞİNCE DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI BİRİMLERCE TEVKİF SURETİ İLE TAHSİL EDİLEN KDV TUTARI DAİRESİ MUHASEBE MD , ,22 ALADAĞ MALMD , ,89 CEYHAN MALMÜD , ,31 ÇUKUROVA MALMD ,83 FEKE MALMD , ,80 İMAMOĞLU MALMD , ,84 KARAİSALI MALMD , ,63 KARATAŞ MALMD , ,12 KOZAN MALMD , ,83 POZANTI MALMD , ,20 SAİMBEYLİ MALMD , ,46 SEYHAN MALMD , ,84 SARIÇAM MALMD. 0 0 TUFANBEYLİ MALMD , ,20 YUMURTALIK MALMD , ,84 YÜREĞİR MALMD , ,52 KURUMLAR SAYM.MD , ,71 İÇ TEDARİK BL.BŞK.SAY.MD , ,80 GÜMRÜK SAY.MD NOLU DS SAYM , ,34 2 NOLU DS SAYM , ,21 3 NOLU DS SAYM , ,26 ÇUKUROVA ÜNİ.DSS , ,37 Ç.OVA TAR.ARŞ.ENS.DSS 1.654, ,94 T O P L A M , , Sayılı KDV Kanununun 91 Seri nolu Genel Tebliğ gereğince gerekli görülen hallerde genel tebliğde belirtilen oranlarda vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorunlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Defterdarlığımıza bağlı birimlerce Tevkif suretiyle tahsil edilen KDV tutarını gösterir tabloya göre Defterdarlığımıza bağlı birimlerce hak sahiplerinin alacaklarından tevkif suretiyle tahsil edilen ve Vergi Dairelerine yatırılan KDV tutarında 2008 yılında 2007 yılına oranla yüzde 29,2 lik artış meydana gelmiştir. 20

21 TABLO SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU GEREĞİNCE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE BİLDİRİLEN DOSYA SAYISI İLE TAHSİL EDİLEN TUTAR DAİRESİ DOSYA DOSYA TAHSİLAT SAYISI SAYISI TAHSİLAT MUHASEBE MD , ,91 ALADAĞ MALMD , ,82 CEYHAN MALMÜD , ,06 ÇUKUROVA MALMD ,25 FEKE MALMD , ,55 İMAMOĞLU MALMD , ,80 KARAİSALI MALMD , ,58 KARATAŞ MALMD , ,21 KOZAN MALMD , ,48 POZANTI MALMD , ,00 SAİMBEYLİ MALMD , ,27 SEYHAN MALMD , ,21 SARIÇAM MALMD ,20 TUFANBEYLİ MALMD , ,81 YUMURTALIK MALMD , ,65 YÜREĞİR MALMD , ,36 KURUMLAR SAY.MD , ,39 İÇ TEDARİK BL.BŞK.SAY.MD , ,88 GÜMRÜK SAY.MD , ,00 1 NOLU DS SAYM , ,07 2 NOLU DS SAYM , ,62 3 NOLU DS SAYM , ,71 Ç.OVA ÜNİ.DSS , ,00 Ç.OVA TAR.ARŞ.ENS.DSS T O P L A M Hazineden alacaklı gerçek veya tüzel kişilerin 3. kişilere olan borçlarından ötürü 2004 sayılı İcra İflas Kanunu gereğince bu kişilerin alacaklarının doğrudan İcra Müdürlükleri hesabına ödenmesi amacıyla Defterdarlığımıza İcra Müdürlüklerince bildirilen dosya sayısı 2007 yılında 5011 olarak kayıt altına alınırken, 2008 yılında bu sayı 5418 e ulaşmıştır. Bununla birlikte elde edilen tahsilât tutarları göz önünde bulundurulduğunda dosya sayısındaki bu artışın tahsilât tutarına da yansıdığı görülmektedir yılında 2007 yılına göre icra müdürlüğünce bildirilen dosya sayısındaki artış miktarı 407 dir, tahsilât artış oranı ise yüzde 41 dir. 21

MİLLİ EMLAK İŞLEMLERİ

MİLLİ EMLAK İŞLEMLERİ MİLLİ EMLAK İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Defterdarlık Milli Emlak Birimleri 2006 yılında Defterdarlık bünyesinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığının kurulmasından sonra Batı Emlak Müdürlüğü ve Doğu Emlak Müdürlüğü

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No : 1 KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 a GÖREVLERİ 1 b TEŞKİLATIMIZIN YAPISI 1 c KADRO VE PERSONEL DURUMU a) Kadro Durumu 1 b) Personelin

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Murat YILDIRIMLI Defterdar 2013 AYDIN

Murat YILDIRIMLI Defterdar 2013 AYDIN . AYDIN VALİLİĞİ DEFTERDARLIK BRİFİNG RAPORU Murat YILDIRIMLI Defterdar 2013 AYDIN İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Teşkilat Şeması 1 2. Personel Bilgileri 2 2.1.Genel Durum 2.2.Hizmet Binaları Durumu 2.3.Dolu-Boş

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Defterdarlık bünyesindeki Muhasebe birimleri; Muhasebe Müdürlükleri, Saymanlık Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerinden oluşur.

Defterdarlık bünyesindeki Muhasebe birimleri; Muhasebe Müdürlükleri, Saymanlık Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerinden oluşur. MUHASEBE İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Defterdarlık bünyesindeki Muhasebe birimleri; Muhasebe Müdürlükleri, Saymanlık Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerinden oluşur. Muhasebe Müdürlükleri ildeki veya Bakanlığın

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

VAN DEFTERDARLIĞI 2014 ARALIK FAALİYET RAPORU Misyon ve Vizyon

VAN DEFTERDARLIĞI 2014 ARALIK FAALİYET RAPORU Misyon ve Vizyon VAN DEFTERDARLIĞI 2014 ARALIK FAALİYET RAPORU Misyon ve Vizyon İş ve işlemlerini adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 4 II- BİRİMLER VE SUNULAN HİZMETLER 19

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 4 II- BİRİMLER VE SUNULAN HİZMETLER 19 İÇİNDEKİLER SİVAS DEFTERDARLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU I- BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 Maliye Bakanlığının Misyonu 4 Maliye Bakanlığının Vizyonu 4 Sivas Defterdarlığının Misyonu 4 B- Yetki, Görev

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ 2014-2015-2016 YILI GİDER- GİDER GERÇEKLEME TABLOSU GİDER TAHMİN GİDER GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEKLEŞME ORANI GELİR TAMİN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞME ORANI 2016 396.699.477,19

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU

ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Birim Adı : Muhasebe Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri Tahakkuk- Tahsilat Aylık İstatistik Raporları Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri müzün hizmet verdiği kamu

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı