VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Cihan GÖKÇE Tez Danışmanı: Yard.Doç.Dr. Ramazan ARMAĞAN ISPARTA, 2006

2

3 iii ÖZET VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ Cihan GÖKÇE Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 126 sayfa, Ekim 2006 Danışman: Yard.Dç.Dr. Ramazan ARMAĞAN Bu tezin amacı, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde, vergi mükelleflerinin vergiden kaçınmasını sağlayan ve işlemlerin gizli şartlar altında yapılabilmesine olanak veren ülkeler olan vergi cennetlerinin rolü, önemi ve bu ülkelerle yapılan mücadeleler hakkında bilgi verme temeline dayanmaktadır. 20. y.y. ın 2. yarısından sonra dünya ekonomisinde yaşanılan bazı gelişmeler sonucunda oluşan Euro Piyasaların paralelinde ortaya çıkan kıyı bankacılığı da vergi kayıp ve kaçakları bağlamında bazı sakıncalar yaratmaktadır. Tüm bu konular ışığında Türkiye ye baktığımızda kayıt dışı ekonomi, vergi kayıp ve kaçaklarının yüksek boyutlarda olduğunu görmekteyiz. Sonuç olarak vergi cennetleri ve kıyı bankacılığıyla ilgili mücadeleler halen devam etmektedir. Anahtar Kelimeler: Vergi Cennetleri, Kıyı Bankacılığı, Vergi Kayıp ve Kaçakları, Kayıt Dışı Ekonomi.

4 iv ABSTRACT STRUGGLING WITH TAX HEAVEN TO PREVENT TAX LOSSES AND EVASION, OFF-SHORE BANKING and THE MODEL of TURKEY Cihan GÖKÇE Süleyman Demirel University, The Institute of Social Sciences Master of Science Thesis, 126 pages, October 2006 Supervising: Asst.Doctor Ramazan ARMAĞAN The aim of this thesis is to give information about the role and the importance of tax heavens, which are the countries enable taxpayers to avoid tax and make the process possible to be done under secret conditions, and about the struggles which are made with these countries for preventing tax loss ve evasion. The off-shore banking, which comes on the scene as paralel of euro market-that is constituted by the result of some developments in the world economy- creates some objections in the context of tax losses and tax evasions after the second half of the twentieth century. In the light of these topics when we look at Turkey we see that the rate of informal economy, tax losses and tax evasions are high. As a result the struggles about the tax heaven and the off-shore banking have still continued. Key Words : Tax Heaven, Off-shore Banking, Tax Losses and Evasions, Informal Economy

5 SINAV TUTANAĞI ii ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER... iii ABSTRACT and KEY WORDS.. iv İÇİNDEKİLER v KISALTMALAR DİZİNİ.. ix GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİLEME TEORİSİ, VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI İLE POLİTİKALARI 1.1. Vergi Kavramı ve Kapsamı Vergileme İlkeleri Adam Smith in Vergileme İlkeleri Adalet İlkesi Kesinlik İlkesi Uygunluk İlkesi İktisadilik İlkesi Adolph Wagner in Vergileme İlkeleri Mali İlkeler İktisadi İlkeler Ahlaki İlkeler Teknik İdari İlkeler Fritz Neumark ın Vergileme İlkeleri Mali ve Bütçeye Ait Vergileme İlkeleri Ahlaki ve Sosyal Politikaya İlişkin Vergileme İlkeleri İktisadi ve Siyasi Vergileme İlkeleri Vergi Hukuku ve Vergi Tekniğine Ait İlkeler Vergi Kayıpları Küreselleşmenin Neden Olduğu Vergi Kayıpları Elektronik Ticaret Ve Uluslararası İşlemler Sıcak Para Hareketleri Zararlı Vergi Rekabeti Transfer Fiyatlaması Yurtdışı Alışveriş Vergi Harcamaları Vergi Kaçakları Vergi Yükünün Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Etkisi Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önleyici Tedbirler Vergi Sistemlerinde Kayıp ve Kaçakların Nedenleri... 21

6 İKİNCİ BÖLÜM VERGİ CENNETİ KAVRAMI, VERGİ CENNETİ ÜLKE UYGULAMALARI VE YÜRÜTÜLEN MÜCADELELER 2.1. Genel Olarak Vergi Cennetleri Vergi Cennetlerinin Özellikleri Vergi Oranları Banka İşlemleri Gizliliği ve Ticari Gizlilik Nakit Kontrolü Vergi Anlaşmaları Vergi Cennetlerini Belirleyen Diğer Faktörler Hiç Vergi Olmaması veya Sadece Nominal Vergileme Yapılması Vergi İstihbaratından Diğer Ülkelerin Yararlandırılmaması Vergi Yasalarının Şeffaflıktan Yoksun Olmaları Fiilen Faaliyette Bulunulmaması Vergi Cenneti Ülkelerin Tercih Edilme Nedenleri Vergilerin Tercihleri Etkilediği Durumlar Vergi Planlaması Vergiden Kaçınma Eylemleri Vergi Kaçırma Eylemleri Vergilerin Tercihleri Etkilemediği Durumlar Vergi Cenneti Olarak Kabul Edilen Ülkeler ve Vergi Cennetlerinin Sınıflandırılması Vergi Cenneti Ülkelerin Listesi Vergi Cenneti Ülkelerin Sınıflandırılması Vergileme Rejimine Göre Yapılan Sınıflama Ülkelerin Coğrafik Konumlarına Göre Yapılan Sınıflama Bazı Vergi Cenneti Ülkelerindeki Vergileme Rejimi Liechtenstein Monaco Liberia Andorra Marshall Island Panama Man Island Jersey Vergi Cennetlerinin Sunduğu Vergi Avantajları Üretim Şirketlerine Sunulan Avantajlar Taşınmaz Mal Sahiplerine Sunulan Avantajlar Turizm Şirketlerine Sunulan Avantajlar Gemi Şirketlerine Sunulan Avantajlar Off-Shore Holdinglere ve Finans Şirketlerine Sunulan Avantajlar Diğer Avantajlar Vergi Cenneti Ülkeler Yardımıyla Vergiden Kaçma Yolları... 44

7 2.8. Vergi Cennetleriyle Mücadele OECD Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar Avrupa Birliği Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar G8 Finansal Eylem Görev Grubu Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KIYI BANKACILIĞI KAVRAMI, FAALİYET KONULARI İLE FAYDA VE SAKINCALARI 3.1. Genel Olarak Kıyı Bankacılığı Bankacılık Dünyasındaki Yeri Kıyı Bankacılığının Tanımı ve Temel Özellikleri Kıyı Bankacılığının Tanımı Temel Özellikleri Kıyı Bankalarının Başlıca Faaliyet Konuları Kıyı Bankacılığının Tarihsel Gelişimi Kıyı Bankacılığının Doğuşunu Hazırlayan Faktörler Marshall Planı ve Truman Doktrini ABD Dış Ticaret Açıkları Petrol Krizi ve Euro-Dolar Pazarına Etkisi Hukuki Düzenlemeler Q Düzenlemesi (Regulation Q) M Düzenlemesi (Regulation M) Faiz Dengeleme Vergisi (Interest Equalisation Tax) Çok Uluslu Şirketler Kıyı Bankacılığı Uygulaması Örnekleri Bahreyn Örneği Singapur Örneği Bahama Örneği Kıyı Bankacılığı İçin Gerekli Yapısal Şartlar Ekonomik Şartlar Siyasi Şartlar Alt Yapı Şartları Hukuki Yapı Şartları Kıyı Bankacılığı ve Serbest Bölgelerde Yapılan Diğer Bankacılık Hizmetleri Arasında Farklı Olan Hususlar Kıyı Bankalarını Sağlayabileceği Faydalar ve Bazı Sakıncalar Kıyı Bankacılığının Sağladığı Faydalar Dolaylı Faydalar Dolaysız Faydalar Bankalar Açısından Faydaları Ülkeler Açısından Faydaları... 82

8 Kıyı Bankacılığından Kaynaklanan Sakıncalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE'DEKİ VERGİ POLİTİKALARI, VERGİ CENNETİ ÜLKE UYGULAMALARI VE KIYI BANKACILIĞI 4.1. Türkiye de Uygulanan Vergi Politikaları Türkiye de Vergi Yükünün Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Etkisi Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önleyici Tedbirler Türk Vergi Sisteminde Kayıp ve Kaçakları Nedenleri Türkiye de Vergi Kaçaklarını Önleyici Tedbirler Türkiye ve Vergi Cenneti Ülke Uygulamaları Türkiye de Kıyı Bankacılığı Serbest Bölgeler ve Kıyı Bankacılığı Türkiye de Kıyı Bankacılığının Tarihi Gelişimi ve İstanbul Kıyı Bankacılığı İle İlgili Mevzuat Amaç Amacın Kapsamı Faaliyetlerin Kapsamı Faaliyet Ruhsatının Alınması Bölge Düzeni ve Güvenliğin Korunması SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇ 118 KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

9 ix KISALTMALAR DİZİNİ AB Avrupa Birliği ACU Asya Para Kurulu Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme BIBOR Bahreyn Ulusal Faiz Oranı Haddi BMA Bahreyn Para Kurulu CFC Kontrol Edilen Yabancı Kurum -Controlled Foreign Corporation ÇUŞ Çok Uluslu Şirket DTM Dış Ticaret Müsteşarlığı EPFK En Popüler Fiyat Kategorisi f. fıkra FATF Financial Aciton Task Force on Money Laundering Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu GSMH Gayri Safi Milli Hasıla GVK Gelir Vergisi Kanunu HDTM Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı KDV Katma Değer Vergisi KHK Kanun Hükmünde Kararname KVK Kurumlar Vergisi Kanunu MAS Monetary Agency of Singapore (Singapur Para Kurulu) MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı NATO North Atlantic Treaty Organisation (Kuzey Atlantik İttifakı) OBU Off-shore Banking Unit (Kıyı Bankacılığı) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü SIBOR Singapur Ulusal Faiz Oranı Haddi SSBC Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TMCB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası VUK Vergi Usul Kanunu

10 1 GİRİŞ Gelişmiş veya gelişmekte olan hiçbir ülkede mükemmel bir vergileme sistemine ulaşılabilmiş değildir. İdeal bir vergileme sisteminde bulunması gereken ilkeler; vergilemede eşitlik, kesinlik (açıklık), basitlik, adillik, etkinlik ve tarafsızlık olarak sıralanabilir. Ülkeler, vergi sistemlerini oluştururken Adam Smith, Adolph Wagner, Fritz Neumark gibi bazı iktisatçı ve maliyecilerin ortaya koyduğu vergileme ilkelerini benimseyerek uygulamak için büyük gayret sarf etmektedirler. Bu sayede bir vergi sistemi sözü edilen ilkelere bağlılığı derecesinde mükemmel olabilecek veya bu ilkelerden uzaklaştığı sürece bozulabilecektir. Tüm dünyada uygulanan vergi sistemlerine bakıldığında gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde uygulanan vergi sistemleri arasında doğal olarak bir takım farklılıklar olduğu görülmektedir. Çünkü ülkeler ekonomik veya politik nedenlerle vergi sistemleriyle oynamak durumunda kalmışlar ve ideal vergileme ilkelerinden, sisteme yerleştirdikleri çeşitli istisna ve muafiyetlerden uzaklaşmışlardır. Yapılan vergi düzenlemeleri genellikle ülke sınırları dışına taşmamıştır. Ancak zamanla ekonomik gerçekler öyle ağır bir tablo sergilemiştir ki, günümüzde OECD nin belirlemiş olduğu bir takım kriterlere dayanarak vergi cenneti diye adlandırılan ülkeler, ideal vergileme ilkelerini bir tarafa bırakarak ekonomik kalkınmalarını sağlama çabası içine girmişlerdir. Vergi cenneti kavramıyla genel olarak yapılan işlemlerden vergi alınmadığı veya vergi oranlarının sıfır ve sıfıra yakın olan ülkeler ifade edilmektedir. Tarım alanları ve fiziki yatırım alanları sınırlı olduğu için başka gelir kaynakları bulunmayan küçük ada ülkelerinden oluşan vergi cennetleri ekonomik kalkınmalarını sağlamada yabancı sermayeye ihtiyaç duymaları nedeniyle vergiyi araç olarak kullanmışlar ve küresel alandaki sermayenin ve yatırımların yönünü olumsuz yönde değiştirmişlerdir. Böylece, dünyanın gündemini uzun süre meşgul edecek olan vergi cenneti kavramının ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 1998 Raporu olarak hazırlanan rapora göre, vergi cennetlerinin en temel özelliği, vergi oranlarının diğer ülkelerdeki oranlara göre oldukça düşük hatta sıfır olmasıdır. Diğer özellikleri

11 2 ise, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmekte kolaylık sağlama amacını güden nakit kontrolünün bulunmamasıdır. Vergi cenneti ülkelerdeki bankalarla iş yapan kişi ya da kuruluşlara ait bilgilerin ve ticari sırların hiçbir şart ve koşulda üçüncü kişi, kuruluş ya da ülkeye verilemeyeceği anlamını taşıyan banka işlemleri gizliliği ve ticari gizlilik ilkesi uygulaması; yine yabancı yatırımcıları korumak amacıyla diğer ülkelerin vergi idarelerine bilgi vermeme amacını taşıyan vergi anlaşmaları yapmama uygulaması olarak belirtilmiştir. OECD, 1996 yılında vergi cenneti ülkelerin ve tercihli vergi rejimlerinin bir listesini çıkartmış ve ülkeleri işbirliği yapmaları için taahhütte bulunmaya davet etmiştir. Ayrıca, işbirliğini kabul eden ülkelere her türlü desteği sağlayacağını, kabul etmeyenlere de uygulanacak yatırımlarla cezalandıracağını açıkça ortaya koymuştur. OECD nin konuyla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Dünya ekonomik ve finans konjonktüründeki bazı gelişmelerin ardından, 1960 lı yılların sonunda, bazı ülkelerin vergi, mevzuat, denetim gibi konularda serbestlik sağlaması uluslar arası bankacılık merkezi, kıyı bankacılık merkezi gibi yeni finans merkezlerinin doğmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan ve ülkede bankacılık sektörü için düzenlenmiş ve günümüzde pek çok ülkede yaygın olarak faaliyette bulunan kıyı bankacılığı bir serbest bankacılık türü olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkelerde de faaliyet konusu olabilen kıyı bankacılığının gelişebilmesi en başta siyasal ve ekonomik istikrar, dışa açık ekonomi, esnek bir döviz ve kambiyo rejiminin bulunmasını gerektiren uygun yasal çerçeve, gelişmiş ulaşım imkânları, vergi, munzam karşılık vb. yükümlülükleri ortadan kaldıran veya asgariye indiren mali ve hukuki avantajlar ile uygun coğrafi konum gibi koşulların varlığına bağlı bulunmaktadır. Kıyı bankalarının faaliyette bulundukları ülke ya da bölge ekonomisine sağlayacakları ucuz maliyetli kredilerle ülke kalkınmasına destek sağlama, istihdam yaratma, bilgi ve teknoloji transferi, yabancı söz konusu ülkenin dış dünya ile bütünleşmesini kolaylaştırma katkıları gibi ruhsat ücretleri, personel ödemeleri ve sermaye getirme gibi parasal katkılar da sağlamaktadır.

12 3 Serbest bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgeler olup bu bölgelerde sınaî ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır. Dünya ticaret hacmindeki hızlı büyüme çerçevesinde, ABD, İngiltere, Almanya, Macaristan, Yugoslavya, Suudi Arabistan, Pakistan, Hindistan, Tayland, Çin gibi farklı rejimlerle idare edilen 80 ülkede, 450 nin üzerinde serbest bölge kurulmuş ve serbest bölgeler üzerinde gerçekleştirilen ticaretin hacmi 500 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkemizde, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar Antalya, Mersin, İzmir-Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı (İAHL), İstanbul-Deri ve Trabzon Serbest Bölgeleri faaliyete geçirilmiştir. Adana- Yumurtalık, İzmir-Aliağa, Zonguldak-Kilyos, Mardin ve Doğu Anadolu Serbest Bölgelerinin de yer ve sınırları tespit edilmiştir. Bunlardan Adana-Yumurtalık, İstanbul-Trakya Serbest Bölgelerinin altyapı çalışmaları halen sürdürülmektedir. Ayrıca İstanbul-AHL Serbest Bölgesi kapsamında Off-Shore bankacılık faaliyetleri için, Kıyı Bankacılığı Merkezinin yeri belirlenmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslar arası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi kurulmuştur. Serbest bölgelerin ülke ekonomisine olumlu etkilerinin yanı sıra, olumsuz etkileri de olabileceği göz ardı edilmemelidir. Faaliyette bulunan serbest bölgelerde, gerek yapılanmadan ve gerekse yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan çok sayıda sorun bulunmakta ve dolayısıyla bu sorunlar da büyük yakınmalara yol açmaktadır. Ülkelerdeki serbest bölgeler mevzuatının diğer mevzuatlarla desteklenmesi ile birlikte kurulmasındaki amaçları doğrultusunda yer seçimi ve mevzuat düzenlemeleri yapılması gerekmektedir. Türkiye deki serbest bölgelerin kuruluş amacına ters düşen, de-montaj ve transit ticaret gibi uygulamalarla zaman zaman karşılaşılabilmektedir. Bankacılık sektörümüzün dışa açılma ve uluslar arası bankaların Türkiye ye gelme sürecinde kıyı bankacılığı konusu ele alınmış; ancak bugün ise güncelliğini koruyamamıştır.

13 4 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARINI ÖNLEYİCİ POLİTİKALAR 1.1. Vergi Kavramı ve Kapsamı Vergi, kaynağı milli gelir olup devletin, kamu harcamalarını karşılamak üzere kişilerden egemenlik gücüne dayanarak ve kişilerin ödeme güçlerine göre tek taraflı, nihai ve zorunlu olarak aldığı paralardır. 1 H. Laufenburger vergiyi, toplumdaki kişilerin kamu masraflarına mutlak ve zorunlu olarak katılması şeklinde tanımlamaktadır. Alman maliyeci F.Neumark ise her vergi bir iktisadi kıymet transferini içerir şeklinde vergiyi açıklamaktadır. Basitçe vergiyi özel ekonomiden kamu ekonomisine tek taraflı, kesin ve nihai bir iktisadi değer aktarımıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Verginin unsurları 2 ise; Vergi hizmet olarak değil nakden ödenir. Vergi, hizmetin bedeli değildir. Vergide zorunluluk vardır. Vergi, memurların keyif ve isteklerine göre değil belirli usullere göre kanunla toplanır. Vergi, kamu harcamalarını karşılamak için alınır. 1 Aytaç EKER, Kamu Maliyesi, İzmir 2001, s Saffet R. İRTENK, Maliye, E.Ü.İ.İ.B.F. Yayını, No:64/33, 5. Baskı, İzmir 1973, s.103.

14 5 Vergiler, önemli bir kamu finansman aracı olduğu kadar, sosyal, politikaya dönük (sakatlık indirimi, asgari geçim indirimi vb. şeklinde) iktisadi ve mali politikaların başarısında da büyük rol sahibidir. Bir ülke içindeki bölgesel ekonomik gelişme farklılıkların ve yatırımların eşitsiz dağılımının giderilmesinde de vergi politikaları etkin bir araç olarak kullanılabilir. Vergi kısaca devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülüktür. Devletin vatandaşlara yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün asıl işlevi, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemenin en temel ilkelerinden biri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu görevi yerine getirmeleridir. Devletin belirlediği vergiler ödenirken, vergi ödeyen kişilerin, kamu hizmetlerinden yararlanma düzeyi kesinlikle göz önünde bulundurulmaz, bu tamamen kişilerin ödeme gücüyle orantılı bir paylaşımdır. Yani, A ile B'nin devletten yararlandığı hizmetler kesinlikle göz önünde bulundurulmamaktadır. Vergiler ödenirken devlet, sadece vatandaşlarının gelir düzeyine bakar ve kişilerin ödeme gücüne bağlı olarak bir ödeme sistemi geliştirir. A'nın aylık gelirinin B'den daha fazla olduğu düşünülürse; A, B'ye oranla devlete daha fazla vergi ödeyecektir. Vergileme sayesinde iktisadi ve kalkınmanın sağlanması, gelir ve servet paylaşımının düzenlenmesine çalışılmaktadır. Devletçe toplanan vergiler, bir yandan sosyal amaçlı eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel hizmetlerin ve alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, diğer yandan ekonomik amaçlara göre kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde veya özel teşebbüsün yönlendirilmesinde kullanılmaktadır Vergileme İlkeleri Vergileme ilkeleri, vergilerin düzenlenmesinde, uygulanmasında uyulması gereken hususları gösterir. Toplumun kabul edilmiş hedeflerine göre vergilerin ve

15 6 vergi sisteminin taşıması gerekli nitelikler vergileme ilkeleri olarak tanımlanmaktadır. 3 Söz konusu ilkelerin ortaya konması, maliye ilminin doğuşuna kadar uzanmaktadır. Aynı zamanda vergileme ilkeleri sosyal nitelikli bazı görüşlere dayanmakta ve zaman içerisinde değişme gösterebilmektedir. Vergileme ilkeleri çeşitli şekillerde tasnif edilmiştir. Bu tasniflerden klasik iktisatçı ve maliyecilerden Adam Smith in vergileme ilkeleri bugün bile geçerliliğini koruyabilmektedir Adam Smith in Vergileme İlkeleri Klasikler, ekonomik yaşamın kendine özgü görünmez bir el tarafından yönlendirilen doğal bir düzeninin bulunduğunu kabul ederler. Ekonomik yaşama dışarıdan yapılacak bir müdahalenin bu dengeyi bozacağına inanırlar. Klasiklere göre, vergi sadece savunma, adalet, düzeni sağlama ve düzenleyici hizmetler gibi devletin klasik nitelikli görevlerinin yerine getirilmesi için alınmalı ve vergileme hiçbir zaman ekonomik yaşamı etkilemek veya yönlendirmek için araç olarak kullanılmamalıdır. Kamu harcamaları bütünüyle verimsizdir, dolayısıyla devlet kamu harcamalarını olabildiğince azaltmalı ve devlet bütçesinin denk olarak düzenlenmesi sağlamalıdır Adalet İlkesi Bir ülkede yaşayan herkes mümkün olduğu ölçüde ödeme güçleriyle orantılı olarak devlet harcamalarının finansmanına katkıda bulunmalıdır. Büyük bir ulusta, devletin bireyler için yapmış olduğu harcamaların yönetimi, büyük bir gayrimenkulü ortak olarak kullanan kiracıların işletmelerini yönetmelerine benzer. Gayrimenkulü ortak olarak kullanan kimseler, gayrimenkul harcamalarına katkıda bulunurlar. Bu ilkenin ihmal edilmesi vergilemede adaletsizliği ortaya çıkarır. Bir vergi eğer üç 3 Özhan ULUATAM, Türk Veri Hukuku, Adım Yayıncılık, Ankara 1995, s Sabri TEKİR, Vergi Teorisi, Aklıselim Ofset Tesisleri, İzmir 1990, s

16 7 temel kaynaktan 5 sadece biri üzerinden tahsil ediliyorsa, kaçınılmaz olarak adaletsiz demektir 6. Adam Smith in bu ilkesi, daha çok ekonomik anlamda bir eşitliğe karşılık gelmektedir. Vergilemede adalet ilkesi bugün dahi önemini arttırarak korumakta ve bu ilkeye anayasalarda yer verilmektedir Kesinlik İlkesi Her mükellefin ödeyeceği vergi kesinlik ifade etmelidir. Mükellefler keyfi uygulamalarla karşılaşmamalıdırlar. Vergi ödeme zamanı, şekli, miktarı gerek vergi mükellefleri gerekse diğer kişiler tarafından önceden açık ve net bir biçimde belli olmalıdır Uygunluk İlkesi Her vergi, vergiyi ödeyecek birey için en uygun olan zamanda ve en uygun şekilde tahsil edilmelidir. Bir arazi ya da konut üzerinden sağlanan rant üzerinden alınacak bir vergi, en uygun zamanda, muhtemelen kiracıların mülkiyet sahibine ödeme yaptıkları zamanda tahsil edilmelidir İktisadilik İlkesi Verginin tarh 7 ve tahsil 8 masraflarının mümkün olduğu ölçüde düşük olması gerekir. Mükelleflerden alınan vergiler en az zayiatla devlet hazinesine girebilmelidir. 9 Halkın cebinden çıkan para ile devlet hazinesine giren para birbirinden çok farklı olmamalıdır. Herhangi bir vergi uygulanırken, halkın cebinden 5 Smith e göre Her vergi, nihai olarak üç farklı gelir kaynağı üzerinden alınmalıdır. Birincisi doğal kaynaklar ve toprağın geliri, yani rant üzerinden alınacak bir vergidir. İkincisi, kar üzerinden alınacak vergidir; üçüncüsü ise ücretler üzerinden alınacak vergidir. 6 Adam SMITH, An Inquiry Into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, Edited by Edwin Cannan, Chicago: Chicago University Press, 1976, s Verginin tarhı: Verginin hesaplanması olayıdır. Genellikle vergi idaresi tarafından yapılır. 8 Verginin tahsili: Verginin kanuna uygun suretle ödenmesidir. 9 Vural SAVAŞ, İktisat Politikasına Giriş, Ar Yayın Dağıtım, İstanbul 1982, s

17 8 çıkan para ile devlet hazinesine giren para birbirinden farklı olabilir. Vergi ile ilgili çok sayıda vergi memuru istihdam edilmesi ile bu durum ortaya çıkabilir; vergi memurlarına ödenen maaşlar, toplanan vergilerin önemli bir kısmını oluşturabilir Adolph Wagner in Vergileme İlkeleri Vergilerin bazı sosyal hedeflere ulaşabilmek için bir araç olarak kullanılabileceğini savunan A.Wagner, vergileme ilkelerini dört grupta incelemektedir Mali İlkeler Mali ilkeler yeterlilik ve esneklik olmak üzere ikiye ayrılır. Yeterlilik ilkesine göre vergi, devletin belirli dönem içindeki kamu harcamaları diğer araçlarla karşılanamadığı ölçüde alınmalıdır. A.Wagner vergileri, devletin diğer gelirlerinin yeterli olmadığı durumlarda başvurulan ikinci derecede vergi kaynağı olarak düşünmektedir. Esneklik ilkesine göre vergileme, mali ihtiyaçlardaki değişmelere paralel bir gelişme göstermektedir. İhtiyaçların artması (azalması) durumunda vergi gelirlerinde de benzer bir artış (azalış) söz konusu olmalıdır İktisadi İlkeler A.Wagner e göre iktisadi ilkeler, uygun vergi kaynaklarını ve çeşitlerini seçme ilkelerinden oluşmaktadır. Uygun vergi çeşitleri belirlenirken vergide yansıma olayı da dikkate alınmalı ve vergi sistemi vergi yükünün dengeli dağılımına imkân verecek vergilerden oluşturulmalıdır. 10 C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002, s Aytaç EKER Kamil TÜĞEN, Kamu Maliyesine Giriş, Takav Matbaası, Ankara 1993, s

18 Ahlaki İlkeler Vergi yükünün mükelleflere adil ve dengeli dağıtılması ile ilgili bulunmaktadır. Vergilemede ahlaki ilkelere uyulması, genellik ve eşitlik ilkelerine bağlı kalınmasıyla mümkün olmaktadır. Verginin toplumu oluşturan herkesten alınmasına genellik, kişilerin ekonomik durumlarıyla orantılı olarak alınmasına da eşitlik ilkesi denmektedir. Ekonomik gücü fazla olan fazla, az olan az miktarda vergi vermelidir. Bunu sağlayacak olan artan oranlı vergilemedir. A.Wagner in görüşüne göre, emek gelirleri, sermaye gelirlerine göre daha düşük oranlarda vergilemeye tabi tutulmalıdır. Böylece emek geliri elde eden ücretlilerin korunması mümkün olacaktır Teknik İdari İlkeler A.Wagner e göre bu ilkeler belirlilik, uygunluk, iktisadilik ilkeleri şeklinde üçe ayrılarak ele alınabilir. Belirlilik ilkesi; verginin açık ve kesin olmasını ifade eder. Vergi mükellefi ödeyeceği vergi ile ilgili hususları (ödeme yeri, zamanı, şartları, vergi cezaları vb.) kesin bir şekilde bilebilmelidir. Uygunluk ilkesi; verginin mükellef tarafından en uygun araçlar ve şartlarla ödenmesi anlamını taşır. İktisadilik ilkesi ise; vergi toplama masraflarının asgari seviyede olmasını, toplanan vergilerle vergi toplama masrafları arasındaki mesafenin iyi korunmasını esas almaktadır Fritz Neumark ın Vergileme İlkeleri Prof.Fritz Neumark adil ve iktisadi açıdan rasyonel bir vergi politikasının ilkelerini ortaya koymuş ve vergileme ilkelerini dört ana gruba ayırmıştır Sevim GÖRGÜN, Maliye Politikası, İ.Ü. Yayınları No:1823, Çağlayan Basımevi, İstanbul 1979, s Ömer F. BATIREL, Kamu Maliyesi Teorisine Giriş, İstanbul 1979, s

19 Mali ve Bütçeye Ait Vergileme İlkeleri Mali ve bütçeye ait vergileme ilkeleri Prof.Fritz Neumark tarafından; vergi hâsılatının yeterliliği ve vergilemenin bütçedeki harcamaları karşılamada uyum yeteneği olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna göre vergi hâsılatı, kamu harcamalarının karşılanmasına imkân verecek şekilde düzenlenmeli, bu yönde gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Ancak, kamu hizmetlerinin, devlet anlayışında meydana gelen değişmeler ve toplum hayatının gösterdiği gelişmeler paralelinde arttırılması zorunluluğu, vergi hâsılatının yeterliliği ilkesinin statik değil dinamik bir özellik taşıması gerektiği ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda vergi hâsılatının yeterli bir seviyede olması, gerek vergi alınan kaynakların geliştirilmesini gerekse yeni vergi potansiyellerinin araştırılmasını gerekli kılar. Diğer yandan Prof.Fritz Neumark a göre vergilemenin, bütçedeki harcamaları karşılamada uyum yeteneği olmalıdır. Bu, vergilemenin esnekliği şeklinde de ifade edilmektedir. Vergiler harcamalardaki artış ya da azalışlara göre uygun bir değişme gösterebilmelidir Ahlaki ve Sosyal Politikaya İlişkin Vergileme İlkeleri Adalet İlkesi: Adalet esasen kişisel değer yargılarına dayanır ve bu yönüyle sübjektiftir. Zamana, kişiden kişiye ve ülkelere göre değişebilir. Vergilemede adalet ilkesi ise, vergilerin mükellefler arasında adil ölçülerde dağıtımını gerçekleştirmeyi amaçlar. Adil bir vergileme ancak vergilerin dağılımında genellik, eşitlik ve nisbilik ilkelerine uygun hareket edildiği zaman söz konusu olabilir. Genellik ilkesi ile vergi ödeme gücü olan herkesin vergi vermesi anlatılmaktadır. Eşitlik ilkesi ise herhangi bir vergiyi ödemekle yükümlü olan kişilerin vergi konusunda aynı rejime tabi tutulmasını ifade eden vergileme ilkesidir. Nisbilik ilkesiyle de mükelleflerin vergi ödeme iktidarlarına göre vergi yüklerinin dağıtılması ifade edilmektedir.

20 11 Vergi kaçakçılığı ve çifte vergilemenin azaltılmaya çalışılması, vergi yükünün mükelleflere orantılı olarak dağıtılması, bir insanın ancak yaşamasına imkân verecek gelirinin vergi dışı bırakılması, bekârla, evli ve çocuklu ailelerin aynı vergi yükü altında tutulmamaları, emek ve sermaye gelirlerinin farklı vergilendirilmesi vb. vergilemede adalete yaklaşmayı sağlayacak uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi yükü vergileme nedeniyle kişilerin mal varlığında meydana gelen azalmayı ifade eder. Vergilerin kişiler üzerinde yarattığı parasal etki olarak da tanımlanabilir. Vergi yükünün kişiler açısından hesaplanmasında, vergi mükelleflerinin ödedikleri vergiler, gelirlerine oranlanır. Ulusal ekonomi açısından bakıldığında vergi yükü, vergi ve vergiye benzer kamu gelirlerinin gayrisafi milli hasılaya oranlanması ile bulunur. Vergilemede adalet konusunda fayda, ödeme gücü ve fedakârlık yaklaşımları şeklinde başlıca üç yaklaşım öne sürülmüştür. 14 Fayda yaklaşımı: Faydanın ölçü olarak alındığı bu yaklaşımda, kişiler kamusal faaliyetlerden elde ettikleri marjinal faydaya göre vergilendirilirler. Fakat bu yaklaşım günümüzde sınırlı bir geçerliliğe sahiptir. Çünkü bütün kamusal faaliyetlerin kişilere sağladığı marjinal faydayı ölçmek güçtür. Özellikle tam kamusal malların faydası bölünemez. Diğer yandan, mükellefler kamusal faaliyetlerden faydalanma konusunda bedavacılık nedeniyle gerçek tercihlerini ortaya koymayabilirler. Ödeme Gücü Yaklaşımı: Gelir dağılımında adaletin sağlanmasına yöneliktir. Vergi yükünün mükelleflere adil bir şekilde bölüştürülmesini ve vergilemede mükellefin vergi ödeme gücünü esas alır. Vergi ödeme gücünün belirlenmesinde ise mükellefin geliri, serveti ve harcamaları göz önünde tutulur. Vergilemede adalet, aynı vergi ödeme gücüne sahip olanların aynı miktarda vergi ödemelerini gerektirir. Buna yatay vergi adaleti, farklı vergi ödeme gücüne sahip olanların farklı miktarda vergi ödemelerine de dikey vergi adaleti denmektedir. 14 Beyhan ATAÇ, Maliye Politikasının Amaçları, Araçları ve Sınırları, Maliye Politikası, A.Ü.A.Ö.F.Yayın No:123, Eskişehir 2002, s

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ Dr. Tamer BUDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye tezli yüksek lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER İsmail UYSAL ANKARA Aralık, 2012 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI VERGİLENDİRMENİN GENEL ESASLARI 1. ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik.

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 12 Eylül 2008 İstanbul Yatırım Harcamalarına İlişkin Ödenen ve İndirilemeyen Katma Değer Vergisinin İadesi Mevcut Uygulama Bazı istisnalar

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı 1 AMAÇLAR Yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması Yatırım ortamının iyileştirilmesi Hizmet ihracının

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Basın Bülteni İletişim:Tanem Kuriş (212) 326 6036 tanem.kuris@tr.pwc.com

Basın Bülteni İletişim:Tanem Kuriş (212) 326 6036 tanem.kuris@tr.pwc.com Basın Bülteni İletişim:Tanem Kuriş (212) 326 6036 tanem.kuris@tr.pwc.com 15 Mart 2006 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Getirdikleri Vergi Konseyi bünyesinde uzun süredir hazırlıkları devam eden Kurumlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Ertunç AKSÜMER 32 1.GİRİŞ 1970 li yılların başında Bretton Woods Uluslararası Ödemeler ve Kur Sisteminin sona ermesi ve aynı

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİNDE TERCİH SORUNU

YATIRIM İNDİRİMİNDE TERCİH SORUNU YATIRIM İNDİRİMİNDE TERCİH SORUNU I- Genel Bilgiler Bilindiği gibi GVK na eklenen geçici 69.madde uyarınca 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yatırım indirimi istisnası kaldırılmıştır. Ancak, 31.12.2005

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ I. Giriş Faktoring Derneği (Dernek), faktoring şirketlerinin mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmaları zorunluluğu konusunda bir çerçeve oluşturmuştur.

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN YAPILAN YENİ YASAL DÜZENLEME DE ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLİR

YATIRIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN YAPILAN YENİ YASAL DÜZENLEME DE ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLİR YATIRIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN YAPILAN YENİ YASAL DÜZENLEME DE ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLİR Tunay Bulut * 1.- GİRİŞ Yatırım indirimi oldukça eski bir uygulamadır. Uygulama, ekonomik gelişmelere

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ,

ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ, ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ, 1- GENEL BİLGİ, Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI taslak olarak Ağustos tarihinde hazırlanmıştır. Bu

Detaylı

Dr. Metin Duran, YMM 1

Dr. Metin Duran, YMM 1 Dr. Metin Duran, YMM 1 OECD deki Gelişmeler, Dünyadaki TF alanında yaşanan gelişmeler Türkiye deki TF alanındaki gelişmeler 2 OECD- Gelişmeler Safe harbour(güvenli Limalar) Gayri maddi varlıklar ile ilgili

Detaylı

Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu*

Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu* Kadir Baş,, Ortak,YMM, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Ana Hatları ile Dünya da

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ.

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş KAMU MALİYESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardır. Transfer harcamalarının unsurları: Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaştırma, Borç ödemeleri Belediye sınırlarıdışına taşan hizmetlerin yerine getirilmesi

Detaylı

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da gerçekleri

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu yazımızda, yatırım indirimi istisnasını 1.1.2006 tarihinden itibaren uygulamadan kaldıran 5479 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

Matrah Aşındırılması («Base Erosion») ve Kar Aktarımlarına («Profit Shifting») («BEPS») Karşı Tedbirler OECD Eylem Planlarında Son Durum

Matrah Aşındırılması («Base Erosion») ve Kar Aktarımlarına («Profit Shifting») («BEPS») Karşı Tedbirler OECD Eylem Planlarında Son Durum Matrah Aşındırılması («Base Erosion») ve Kar Aktarımlarına («Profit Shifting») («BEPS») Karşı Tedbirler OECD Eylem Planlarında Son Durum Güler Hülya Yılmaz Ortak (YMM) Uluslararası Vergi ve Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

İSA KARŞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

İSA KARŞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TARİH 10.05.2012 BÜLTEN NO 2012/006 Teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilecek kazançların indirimli orana tabi kurumlar vergisine tabi tutulmasına

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hakkında 1944 yılında Türkiye nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları,

Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları, Basın toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu toplantıda sizleri ana hatları itibarıyla Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı hakkında bilgilendirmek istiyorum.

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı