VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Cihan GÖKÇE Tez Danışmanı: Yard.Doç.Dr. Ramazan ARMAĞAN ISPARTA, 2006

2

3 iii ÖZET VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ Cihan GÖKÇE Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 126 sayfa, Ekim 2006 Danışman: Yard.Dç.Dr. Ramazan ARMAĞAN Bu tezin amacı, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde, vergi mükelleflerinin vergiden kaçınmasını sağlayan ve işlemlerin gizli şartlar altında yapılabilmesine olanak veren ülkeler olan vergi cennetlerinin rolü, önemi ve bu ülkelerle yapılan mücadeleler hakkında bilgi verme temeline dayanmaktadır. 20. y.y. ın 2. yarısından sonra dünya ekonomisinde yaşanılan bazı gelişmeler sonucunda oluşan Euro Piyasaların paralelinde ortaya çıkan kıyı bankacılığı da vergi kayıp ve kaçakları bağlamında bazı sakıncalar yaratmaktadır. Tüm bu konular ışığında Türkiye ye baktığımızda kayıt dışı ekonomi, vergi kayıp ve kaçaklarının yüksek boyutlarda olduğunu görmekteyiz. Sonuç olarak vergi cennetleri ve kıyı bankacılığıyla ilgili mücadeleler halen devam etmektedir. Anahtar Kelimeler: Vergi Cennetleri, Kıyı Bankacılığı, Vergi Kayıp ve Kaçakları, Kayıt Dışı Ekonomi.

4 iv ABSTRACT STRUGGLING WITH TAX HEAVEN TO PREVENT TAX LOSSES AND EVASION, OFF-SHORE BANKING and THE MODEL of TURKEY Cihan GÖKÇE Süleyman Demirel University, The Institute of Social Sciences Master of Science Thesis, 126 pages, October 2006 Supervising: Asst.Doctor Ramazan ARMAĞAN The aim of this thesis is to give information about the role and the importance of tax heavens, which are the countries enable taxpayers to avoid tax and make the process possible to be done under secret conditions, and about the struggles which are made with these countries for preventing tax loss ve evasion. The off-shore banking, which comes on the scene as paralel of euro market-that is constituted by the result of some developments in the world economy- creates some objections in the context of tax losses and tax evasions after the second half of the twentieth century. In the light of these topics when we look at Turkey we see that the rate of informal economy, tax losses and tax evasions are high. As a result the struggles about the tax heaven and the off-shore banking have still continued. Key Words : Tax Heaven, Off-shore Banking, Tax Losses and Evasions, Informal Economy

5 SINAV TUTANAĞI ii ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER... iii ABSTRACT and KEY WORDS.. iv İÇİNDEKİLER v KISALTMALAR DİZİNİ.. ix GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİLEME TEORİSİ, VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI İLE POLİTİKALARI 1.1. Vergi Kavramı ve Kapsamı Vergileme İlkeleri Adam Smith in Vergileme İlkeleri Adalet İlkesi Kesinlik İlkesi Uygunluk İlkesi İktisadilik İlkesi Adolph Wagner in Vergileme İlkeleri Mali İlkeler İktisadi İlkeler Ahlaki İlkeler Teknik İdari İlkeler Fritz Neumark ın Vergileme İlkeleri Mali ve Bütçeye Ait Vergileme İlkeleri Ahlaki ve Sosyal Politikaya İlişkin Vergileme İlkeleri İktisadi ve Siyasi Vergileme İlkeleri Vergi Hukuku ve Vergi Tekniğine Ait İlkeler Vergi Kayıpları Küreselleşmenin Neden Olduğu Vergi Kayıpları Elektronik Ticaret Ve Uluslararası İşlemler Sıcak Para Hareketleri Zararlı Vergi Rekabeti Transfer Fiyatlaması Yurtdışı Alışveriş Vergi Harcamaları Vergi Kaçakları Vergi Yükünün Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Etkisi Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önleyici Tedbirler Vergi Sistemlerinde Kayıp ve Kaçakların Nedenleri... 21

6 İKİNCİ BÖLÜM VERGİ CENNETİ KAVRAMI, VERGİ CENNETİ ÜLKE UYGULAMALARI VE YÜRÜTÜLEN MÜCADELELER 2.1. Genel Olarak Vergi Cennetleri Vergi Cennetlerinin Özellikleri Vergi Oranları Banka İşlemleri Gizliliği ve Ticari Gizlilik Nakit Kontrolü Vergi Anlaşmaları Vergi Cennetlerini Belirleyen Diğer Faktörler Hiç Vergi Olmaması veya Sadece Nominal Vergileme Yapılması Vergi İstihbaratından Diğer Ülkelerin Yararlandırılmaması Vergi Yasalarının Şeffaflıktan Yoksun Olmaları Fiilen Faaliyette Bulunulmaması Vergi Cenneti Ülkelerin Tercih Edilme Nedenleri Vergilerin Tercihleri Etkilediği Durumlar Vergi Planlaması Vergiden Kaçınma Eylemleri Vergi Kaçırma Eylemleri Vergilerin Tercihleri Etkilemediği Durumlar Vergi Cenneti Olarak Kabul Edilen Ülkeler ve Vergi Cennetlerinin Sınıflandırılması Vergi Cenneti Ülkelerin Listesi Vergi Cenneti Ülkelerin Sınıflandırılması Vergileme Rejimine Göre Yapılan Sınıflama Ülkelerin Coğrafik Konumlarına Göre Yapılan Sınıflama Bazı Vergi Cenneti Ülkelerindeki Vergileme Rejimi Liechtenstein Monaco Liberia Andorra Marshall Island Panama Man Island Jersey Vergi Cennetlerinin Sunduğu Vergi Avantajları Üretim Şirketlerine Sunulan Avantajlar Taşınmaz Mal Sahiplerine Sunulan Avantajlar Turizm Şirketlerine Sunulan Avantajlar Gemi Şirketlerine Sunulan Avantajlar Off-Shore Holdinglere ve Finans Şirketlerine Sunulan Avantajlar Diğer Avantajlar Vergi Cenneti Ülkeler Yardımıyla Vergiden Kaçma Yolları... 44

7 2.8. Vergi Cennetleriyle Mücadele OECD Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar Avrupa Birliği Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar G8 Finansal Eylem Görev Grubu Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KIYI BANKACILIĞI KAVRAMI, FAALİYET KONULARI İLE FAYDA VE SAKINCALARI 3.1. Genel Olarak Kıyı Bankacılığı Bankacılık Dünyasındaki Yeri Kıyı Bankacılığının Tanımı ve Temel Özellikleri Kıyı Bankacılığının Tanımı Temel Özellikleri Kıyı Bankalarının Başlıca Faaliyet Konuları Kıyı Bankacılığının Tarihsel Gelişimi Kıyı Bankacılığının Doğuşunu Hazırlayan Faktörler Marshall Planı ve Truman Doktrini ABD Dış Ticaret Açıkları Petrol Krizi ve Euro-Dolar Pazarına Etkisi Hukuki Düzenlemeler Q Düzenlemesi (Regulation Q) M Düzenlemesi (Regulation M) Faiz Dengeleme Vergisi (Interest Equalisation Tax) Çok Uluslu Şirketler Kıyı Bankacılığı Uygulaması Örnekleri Bahreyn Örneği Singapur Örneği Bahama Örneği Kıyı Bankacılığı İçin Gerekli Yapısal Şartlar Ekonomik Şartlar Siyasi Şartlar Alt Yapı Şartları Hukuki Yapı Şartları Kıyı Bankacılığı ve Serbest Bölgelerde Yapılan Diğer Bankacılık Hizmetleri Arasında Farklı Olan Hususlar Kıyı Bankalarını Sağlayabileceği Faydalar ve Bazı Sakıncalar Kıyı Bankacılığının Sağladığı Faydalar Dolaylı Faydalar Dolaysız Faydalar Bankalar Açısından Faydaları Ülkeler Açısından Faydaları... 82

8 Kıyı Bankacılığından Kaynaklanan Sakıncalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE'DEKİ VERGİ POLİTİKALARI, VERGİ CENNETİ ÜLKE UYGULAMALARI VE KIYI BANKACILIĞI 4.1. Türkiye de Uygulanan Vergi Politikaları Türkiye de Vergi Yükünün Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Etkisi Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önleyici Tedbirler Türk Vergi Sisteminde Kayıp ve Kaçakları Nedenleri Türkiye de Vergi Kaçaklarını Önleyici Tedbirler Türkiye ve Vergi Cenneti Ülke Uygulamaları Türkiye de Kıyı Bankacılığı Serbest Bölgeler ve Kıyı Bankacılığı Türkiye de Kıyı Bankacılığının Tarihi Gelişimi ve İstanbul Kıyı Bankacılığı İle İlgili Mevzuat Amaç Amacın Kapsamı Faaliyetlerin Kapsamı Faaliyet Ruhsatının Alınması Bölge Düzeni ve Güvenliğin Korunması SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇ 118 KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

9 ix KISALTMALAR DİZİNİ AB Avrupa Birliği ACU Asya Para Kurulu Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme BIBOR Bahreyn Ulusal Faiz Oranı Haddi BMA Bahreyn Para Kurulu CFC Kontrol Edilen Yabancı Kurum -Controlled Foreign Corporation ÇUŞ Çok Uluslu Şirket DTM Dış Ticaret Müsteşarlığı EPFK En Popüler Fiyat Kategorisi f. fıkra FATF Financial Aciton Task Force on Money Laundering Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu GSMH Gayri Safi Milli Hasıla GVK Gelir Vergisi Kanunu HDTM Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı KDV Katma Değer Vergisi KHK Kanun Hükmünde Kararname KVK Kurumlar Vergisi Kanunu MAS Monetary Agency of Singapore (Singapur Para Kurulu) MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı NATO North Atlantic Treaty Organisation (Kuzey Atlantik İttifakı) OBU Off-shore Banking Unit (Kıyı Bankacılığı) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü SIBOR Singapur Ulusal Faiz Oranı Haddi SSBC Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TMCB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası VUK Vergi Usul Kanunu

10 1 GİRİŞ Gelişmiş veya gelişmekte olan hiçbir ülkede mükemmel bir vergileme sistemine ulaşılabilmiş değildir. İdeal bir vergileme sisteminde bulunması gereken ilkeler; vergilemede eşitlik, kesinlik (açıklık), basitlik, adillik, etkinlik ve tarafsızlık olarak sıralanabilir. Ülkeler, vergi sistemlerini oluştururken Adam Smith, Adolph Wagner, Fritz Neumark gibi bazı iktisatçı ve maliyecilerin ortaya koyduğu vergileme ilkelerini benimseyerek uygulamak için büyük gayret sarf etmektedirler. Bu sayede bir vergi sistemi sözü edilen ilkelere bağlılığı derecesinde mükemmel olabilecek veya bu ilkelerden uzaklaştığı sürece bozulabilecektir. Tüm dünyada uygulanan vergi sistemlerine bakıldığında gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde uygulanan vergi sistemleri arasında doğal olarak bir takım farklılıklar olduğu görülmektedir. Çünkü ülkeler ekonomik veya politik nedenlerle vergi sistemleriyle oynamak durumunda kalmışlar ve ideal vergileme ilkelerinden, sisteme yerleştirdikleri çeşitli istisna ve muafiyetlerden uzaklaşmışlardır. Yapılan vergi düzenlemeleri genellikle ülke sınırları dışına taşmamıştır. Ancak zamanla ekonomik gerçekler öyle ağır bir tablo sergilemiştir ki, günümüzde OECD nin belirlemiş olduğu bir takım kriterlere dayanarak vergi cenneti diye adlandırılan ülkeler, ideal vergileme ilkelerini bir tarafa bırakarak ekonomik kalkınmalarını sağlama çabası içine girmişlerdir. Vergi cenneti kavramıyla genel olarak yapılan işlemlerden vergi alınmadığı veya vergi oranlarının sıfır ve sıfıra yakın olan ülkeler ifade edilmektedir. Tarım alanları ve fiziki yatırım alanları sınırlı olduğu için başka gelir kaynakları bulunmayan küçük ada ülkelerinden oluşan vergi cennetleri ekonomik kalkınmalarını sağlamada yabancı sermayeye ihtiyaç duymaları nedeniyle vergiyi araç olarak kullanmışlar ve küresel alandaki sermayenin ve yatırımların yönünü olumsuz yönde değiştirmişlerdir. Böylece, dünyanın gündemini uzun süre meşgul edecek olan vergi cenneti kavramının ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 1998 Raporu olarak hazırlanan rapora göre, vergi cennetlerinin en temel özelliği, vergi oranlarının diğer ülkelerdeki oranlara göre oldukça düşük hatta sıfır olmasıdır. Diğer özellikleri

11 2 ise, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmekte kolaylık sağlama amacını güden nakit kontrolünün bulunmamasıdır. Vergi cenneti ülkelerdeki bankalarla iş yapan kişi ya da kuruluşlara ait bilgilerin ve ticari sırların hiçbir şart ve koşulda üçüncü kişi, kuruluş ya da ülkeye verilemeyeceği anlamını taşıyan banka işlemleri gizliliği ve ticari gizlilik ilkesi uygulaması; yine yabancı yatırımcıları korumak amacıyla diğer ülkelerin vergi idarelerine bilgi vermeme amacını taşıyan vergi anlaşmaları yapmama uygulaması olarak belirtilmiştir. OECD, 1996 yılında vergi cenneti ülkelerin ve tercihli vergi rejimlerinin bir listesini çıkartmış ve ülkeleri işbirliği yapmaları için taahhütte bulunmaya davet etmiştir. Ayrıca, işbirliğini kabul eden ülkelere her türlü desteği sağlayacağını, kabul etmeyenlere de uygulanacak yatırımlarla cezalandıracağını açıkça ortaya koymuştur. OECD nin konuyla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Dünya ekonomik ve finans konjonktüründeki bazı gelişmelerin ardından, 1960 lı yılların sonunda, bazı ülkelerin vergi, mevzuat, denetim gibi konularda serbestlik sağlaması uluslar arası bankacılık merkezi, kıyı bankacılık merkezi gibi yeni finans merkezlerinin doğmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan ve ülkede bankacılık sektörü için düzenlenmiş ve günümüzde pek çok ülkede yaygın olarak faaliyette bulunan kıyı bankacılığı bir serbest bankacılık türü olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkelerde de faaliyet konusu olabilen kıyı bankacılığının gelişebilmesi en başta siyasal ve ekonomik istikrar, dışa açık ekonomi, esnek bir döviz ve kambiyo rejiminin bulunmasını gerektiren uygun yasal çerçeve, gelişmiş ulaşım imkânları, vergi, munzam karşılık vb. yükümlülükleri ortadan kaldıran veya asgariye indiren mali ve hukuki avantajlar ile uygun coğrafi konum gibi koşulların varlığına bağlı bulunmaktadır. Kıyı bankalarının faaliyette bulundukları ülke ya da bölge ekonomisine sağlayacakları ucuz maliyetli kredilerle ülke kalkınmasına destek sağlama, istihdam yaratma, bilgi ve teknoloji transferi, yabancı söz konusu ülkenin dış dünya ile bütünleşmesini kolaylaştırma katkıları gibi ruhsat ücretleri, personel ödemeleri ve sermaye getirme gibi parasal katkılar da sağlamaktadır.

12 3 Serbest bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgeler olup bu bölgelerde sınaî ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır. Dünya ticaret hacmindeki hızlı büyüme çerçevesinde, ABD, İngiltere, Almanya, Macaristan, Yugoslavya, Suudi Arabistan, Pakistan, Hindistan, Tayland, Çin gibi farklı rejimlerle idare edilen 80 ülkede, 450 nin üzerinde serbest bölge kurulmuş ve serbest bölgeler üzerinde gerçekleştirilen ticaretin hacmi 500 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkemizde, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar Antalya, Mersin, İzmir-Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı (İAHL), İstanbul-Deri ve Trabzon Serbest Bölgeleri faaliyete geçirilmiştir. Adana- Yumurtalık, İzmir-Aliağa, Zonguldak-Kilyos, Mardin ve Doğu Anadolu Serbest Bölgelerinin de yer ve sınırları tespit edilmiştir. Bunlardan Adana-Yumurtalık, İstanbul-Trakya Serbest Bölgelerinin altyapı çalışmaları halen sürdürülmektedir. Ayrıca İstanbul-AHL Serbest Bölgesi kapsamında Off-Shore bankacılık faaliyetleri için, Kıyı Bankacılığı Merkezinin yeri belirlenmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslar arası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi kurulmuştur. Serbest bölgelerin ülke ekonomisine olumlu etkilerinin yanı sıra, olumsuz etkileri de olabileceği göz ardı edilmemelidir. Faaliyette bulunan serbest bölgelerde, gerek yapılanmadan ve gerekse yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan çok sayıda sorun bulunmakta ve dolayısıyla bu sorunlar da büyük yakınmalara yol açmaktadır. Ülkelerdeki serbest bölgeler mevzuatının diğer mevzuatlarla desteklenmesi ile birlikte kurulmasındaki amaçları doğrultusunda yer seçimi ve mevzuat düzenlemeleri yapılması gerekmektedir. Türkiye deki serbest bölgelerin kuruluş amacına ters düşen, de-montaj ve transit ticaret gibi uygulamalarla zaman zaman karşılaşılabilmektedir. Bankacılık sektörümüzün dışa açılma ve uluslar arası bankaların Türkiye ye gelme sürecinde kıyı bankacılığı konusu ele alınmış; ancak bugün ise güncelliğini koruyamamıştır.

13 4 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARINI ÖNLEYİCİ POLİTİKALAR 1.1. Vergi Kavramı ve Kapsamı Vergi, kaynağı milli gelir olup devletin, kamu harcamalarını karşılamak üzere kişilerden egemenlik gücüne dayanarak ve kişilerin ödeme güçlerine göre tek taraflı, nihai ve zorunlu olarak aldığı paralardır. 1 H. Laufenburger vergiyi, toplumdaki kişilerin kamu masraflarına mutlak ve zorunlu olarak katılması şeklinde tanımlamaktadır. Alman maliyeci F.Neumark ise her vergi bir iktisadi kıymet transferini içerir şeklinde vergiyi açıklamaktadır. Basitçe vergiyi özel ekonomiden kamu ekonomisine tek taraflı, kesin ve nihai bir iktisadi değer aktarımıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Verginin unsurları 2 ise; Vergi hizmet olarak değil nakden ödenir. Vergi, hizmetin bedeli değildir. Vergide zorunluluk vardır. Vergi, memurların keyif ve isteklerine göre değil belirli usullere göre kanunla toplanır. Vergi, kamu harcamalarını karşılamak için alınır. 1 Aytaç EKER, Kamu Maliyesi, İzmir 2001, s Saffet R. İRTENK, Maliye, E.Ü.İ.İ.B.F. Yayını, No:64/33, 5. Baskı, İzmir 1973, s.103.

14 5 Vergiler, önemli bir kamu finansman aracı olduğu kadar, sosyal, politikaya dönük (sakatlık indirimi, asgari geçim indirimi vb. şeklinde) iktisadi ve mali politikaların başarısında da büyük rol sahibidir. Bir ülke içindeki bölgesel ekonomik gelişme farklılıkların ve yatırımların eşitsiz dağılımının giderilmesinde de vergi politikaları etkin bir araç olarak kullanılabilir. Vergi kısaca devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülüktür. Devletin vatandaşlara yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün asıl işlevi, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemenin en temel ilkelerinden biri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu görevi yerine getirmeleridir. Devletin belirlediği vergiler ödenirken, vergi ödeyen kişilerin, kamu hizmetlerinden yararlanma düzeyi kesinlikle göz önünde bulundurulmaz, bu tamamen kişilerin ödeme gücüyle orantılı bir paylaşımdır. Yani, A ile B'nin devletten yararlandığı hizmetler kesinlikle göz önünde bulundurulmamaktadır. Vergiler ödenirken devlet, sadece vatandaşlarının gelir düzeyine bakar ve kişilerin ödeme gücüne bağlı olarak bir ödeme sistemi geliştirir. A'nın aylık gelirinin B'den daha fazla olduğu düşünülürse; A, B'ye oranla devlete daha fazla vergi ödeyecektir. Vergileme sayesinde iktisadi ve kalkınmanın sağlanması, gelir ve servet paylaşımının düzenlenmesine çalışılmaktadır. Devletçe toplanan vergiler, bir yandan sosyal amaçlı eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel hizmetlerin ve alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, diğer yandan ekonomik amaçlara göre kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde veya özel teşebbüsün yönlendirilmesinde kullanılmaktadır Vergileme İlkeleri Vergileme ilkeleri, vergilerin düzenlenmesinde, uygulanmasında uyulması gereken hususları gösterir. Toplumun kabul edilmiş hedeflerine göre vergilerin ve

15 6 vergi sisteminin taşıması gerekli nitelikler vergileme ilkeleri olarak tanımlanmaktadır. 3 Söz konusu ilkelerin ortaya konması, maliye ilminin doğuşuna kadar uzanmaktadır. Aynı zamanda vergileme ilkeleri sosyal nitelikli bazı görüşlere dayanmakta ve zaman içerisinde değişme gösterebilmektedir. Vergileme ilkeleri çeşitli şekillerde tasnif edilmiştir. Bu tasniflerden klasik iktisatçı ve maliyecilerden Adam Smith in vergileme ilkeleri bugün bile geçerliliğini koruyabilmektedir Adam Smith in Vergileme İlkeleri Klasikler, ekonomik yaşamın kendine özgü görünmez bir el tarafından yönlendirilen doğal bir düzeninin bulunduğunu kabul ederler. Ekonomik yaşama dışarıdan yapılacak bir müdahalenin bu dengeyi bozacağına inanırlar. Klasiklere göre, vergi sadece savunma, adalet, düzeni sağlama ve düzenleyici hizmetler gibi devletin klasik nitelikli görevlerinin yerine getirilmesi için alınmalı ve vergileme hiçbir zaman ekonomik yaşamı etkilemek veya yönlendirmek için araç olarak kullanılmamalıdır. Kamu harcamaları bütünüyle verimsizdir, dolayısıyla devlet kamu harcamalarını olabildiğince azaltmalı ve devlet bütçesinin denk olarak düzenlenmesi sağlamalıdır Adalet İlkesi Bir ülkede yaşayan herkes mümkün olduğu ölçüde ödeme güçleriyle orantılı olarak devlet harcamalarının finansmanına katkıda bulunmalıdır. Büyük bir ulusta, devletin bireyler için yapmış olduğu harcamaların yönetimi, büyük bir gayrimenkulü ortak olarak kullanan kiracıların işletmelerini yönetmelerine benzer. Gayrimenkulü ortak olarak kullanan kimseler, gayrimenkul harcamalarına katkıda bulunurlar. Bu ilkenin ihmal edilmesi vergilemede adaletsizliği ortaya çıkarır. Bir vergi eğer üç 3 Özhan ULUATAM, Türk Veri Hukuku, Adım Yayıncılık, Ankara 1995, s Sabri TEKİR, Vergi Teorisi, Aklıselim Ofset Tesisleri, İzmir 1990, s

16 7 temel kaynaktan 5 sadece biri üzerinden tahsil ediliyorsa, kaçınılmaz olarak adaletsiz demektir 6. Adam Smith in bu ilkesi, daha çok ekonomik anlamda bir eşitliğe karşılık gelmektedir. Vergilemede adalet ilkesi bugün dahi önemini arttırarak korumakta ve bu ilkeye anayasalarda yer verilmektedir Kesinlik İlkesi Her mükellefin ödeyeceği vergi kesinlik ifade etmelidir. Mükellefler keyfi uygulamalarla karşılaşmamalıdırlar. Vergi ödeme zamanı, şekli, miktarı gerek vergi mükellefleri gerekse diğer kişiler tarafından önceden açık ve net bir biçimde belli olmalıdır Uygunluk İlkesi Her vergi, vergiyi ödeyecek birey için en uygun olan zamanda ve en uygun şekilde tahsil edilmelidir. Bir arazi ya da konut üzerinden sağlanan rant üzerinden alınacak bir vergi, en uygun zamanda, muhtemelen kiracıların mülkiyet sahibine ödeme yaptıkları zamanda tahsil edilmelidir İktisadilik İlkesi Verginin tarh 7 ve tahsil 8 masraflarının mümkün olduğu ölçüde düşük olması gerekir. Mükelleflerden alınan vergiler en az zayiatla devlet hazinesine girebilmelidir. 9 Halkın cebinden çıkan para ile devlet hazinesine giren para birbirinden çok farklı olmamalıdır. Herhangi bir vergi uygulanırken, halkın cebinden 5 Smith e göre Her vergi, nihai olarak üç farklı gelir kaynağı üzerinden alınmalıdır. Birincisi doğal kaynaklar ve toprağın geliri, yani rant üzerinden alınacak bir vergidir. İkincisi, kar üzerinden alınacak vergidir; üçüncüsü ise ücretler üzerinden alınacak vergidir. 6 Adam SMITH, An Inquiry Into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, Edited by Edwin Cannan, Chicago: Chicago University Press, 1976, s Verginin tarhı: Verginin hesaplanması olayıdır. Genellikle vergi idaresi tarafından yapılır. 8 Verginin tahsili: Verginin kanuna uygun suretle ödenmesidir. 9 Vural SAVAŞ, İktisat Politikasına Giriş, Ar Yayın Dağıtım, İstanbul 1982, s

17 8 çıkan para ile devlet hazinesine giren para birbirinden farklı olabilir. Vergi ile ilgili çok sayıda vergi memuru istihdam edilmesi ile bu durum ortaya çıkabilir; vergi memurlarına ödenen maaşlar, toplanan vergilerin önemli bir kısmını oluşturabilir Adolph Wagner in Vergileme İlkeleri Vergilerin bazı sosyal hedeflere ulaşabilmek için bir araç olarak kullanılabileceğini savunan A.Wagner, vergileme ilkelerini dört grupta incelemektedir Mali İlkeler Mali ilkeler yeterlilik ve esneklik olmak üzere ikiye ayrılır. Yeterlilik ilkesine göre vergi, devletin belirli dönem içindeki kamu harcamaları diğer araçlarla karşılanamadığı ölçüde alınmalıdır. A.Wagner vergileri, devletin diğer gelirlerinin yeterli olmadığı durumlarda başvurulan ikinci derecede vergi kaynağı olarak düşünmektedir. Esneklik ilkesine göre vergileme, mali ihtiyaçlardaki değişmelere paralel bir gelişme göstermektedir. İhtiyaçların artması (azalması) durumunda vergi gelirlerinde de benzer bir artış (azalış) söz konusu olmalıdır İktisadi İlkeler A.Wagner e göre iktisadi ilkeler, uygun vergi kaynaklarını ve çeşitlerini seçme ilkelerinden oluşmaktadır. Uygun vergi çeşitleri belirlenirken vergide yansıma olayı da dikkate alınmalı ve vergi sistemi vergi yükünün dengeli dağılımına imkân verecek vergilerden oluşturulmalıdır. 10 C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002, s Aytaç EKER Kamil TÜĞEN, Kamu Maliyesine Giriş, Takav Matbaası, Ankara 1993, s

18 Ahlaki İlkeler Vergi yükünün mükelleflere adil ve dengeli dağıtılması ile ilgili bulunmaktadır. Vergilemede ahlaki ilkelere uyulması, genellik ve eşitlik ilkelerine bağlı kalınmasıyla mümkün olmaktadır. Verginin toplumu oluşturan herkesten alınmasına genellik, kişilerin ekonomik durumlarıyla orantılı olarak alınmasına da eşitlik ilkesi denmektedir. Ekonomik gücü fazla olan fazla, az olan az miktarda vergi vermelidir. Bunu sağlayacak olan artan oranlı vergilemedir. A.Wagner in görüşüne göre, emek gelirleri, sermaye gelirlerine göre daha düşük oranlarda vergilemeye tabi tutulmalıdır. Böylece emek geliri elde eden ücretlilerin korunması mümkün olacaktır Teknik İdari İlkeler A.Wagner e göre bu ilkeler belirlilik, uygunluk, iktisadilik ilkeleri şeklinde üçe ayrılarak ele alınabilir. Belirlilik ilkesi; verginin açık ve kesin olmasını ifade eder. Vergi mükellefi ödeyeceği vergi ile ilgili hususları (ödeme yeri, zamanı, şartları, vergi cezaları vb.) kesin bir şekilde bilebilmelidir. Uygunluk ilkesi; verginin mükellef tarafından en uygun araçlar ve şartlarla ödenmesi anlamını taşır. İktisadilik ilkesi ise; vergi toplama masraflarının asgari seviyede olmasını, toplanan vergilerle vergi toplama masrafları arasındaki mesafenin iyi korunmasını esas almaktadır Fritz Neumark ın Vergileme İlkeleri Prof.Fritz Neumark adil ve iktisadi açıdan rasyonel bir vergi politikasının ilkelerini ortaya koymuş ve vergileme ilkelerini dört ana gruba ayırmıştır Sevim GÖRGÜN, Maliye Politikası, İ.Ü. Yayınları No:1823, Çağlayan Basımevi, İstanbul 1979, s Ömer F. BATIREL, Kamu Maliyesi Teorisine Giriş, İstanbul 1979, s

19 Mali ve Bütçeye Ait Vergileme İlkeleri Mali ve bütçeye ait vergileme ilkeleri Prof.Fritz Neumark tarafından; vergi hâsılatının yeterliliği ve vergilemenin bütçedeki harcamaları karşılamada uyum yeteneği olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna göre vergi hâsılatı, kamu harcamalarının karşılanmasına imkân verecek şekilde düzenlenmeli, bu yönde gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Ancak, kamu hizmetlerinin, devlet anlayışında meydana gelen değişmeler ve toplum hayatının gösterdiği gelişmeler paralelinde arttırılması zorunluluğu, vergi hâsılatının yeterliliği ilkesinin statik değil dinamik bir özellik taşıması gerektiği ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda vergi hâsılatının yeterli bir seviyede olması, gerek vergi alınan kaynakların geliştirilmesini gerekse yeni vergi potansiyellerinin araştırılmasını gerekli kılar. Diğer yandan Prof.Fritz Neumark a göre vergilemenin, bütçedeki harcamaları karşılamada uyum yeteneği olmalıdır. Bu, vergilemenin esnekliği şeklinde de ifade edilmektedir. Vergiler harcamalardaki artış ya da azalışlara göre uygun bir değişme gösterebilmelidir Ahlaki ve Sosyal Politikaya İlişkin Vergileme İlkeleri Adalet İlkesi: Adalet esasen kişisel değer yargılarına dayanır ve bu yönüyle sübjektiftir. Zamana, kişiden kişiye ve ülkelere göre değişebilir. Vergilemede adalet ilkesi ise, vergilerin mükellefler arasında adil ölçülerde dağıtımını gerçekleştirmeyi amaçlar. Adil bir vergileme ancak vergilerin dağılımında genellik, eşitlik ve nisbilik ilkelerine uygun hareket edildiği zaman söz konusu olabilir. Genellik ilkesi ile vergi ödeme gücü olan herkesin vergi vermesi anlatılmaktadır. Eşitlik ilkesi ise herhangi bir vergiyi ödemekle yükümlü olan kişilerin vergi konusunda aynı rejime tabi tutulmasını ifade eden vergileme ilkesidir. Nisbilik ilkesiyle de mükelleflerin vergi ödeme iktidarlarına göre vergi yüklerinin dağıtılması ifade edilmektedir.

20 11 Vergi kaçakçılığı ve çifte vergilemenin azaltılmaya çalışılması, vergi yükünün mükelleflere orantılı olarak dağıtılması, bir insanın ancak yaşamasına imkân verecek gelirinin vergi dışı bırakılması, bekârla, evli ve çocuklu ailelerin aynı vergi yükü altında tutulmamaları, emek ve sermaye gelirlerinin farklı vergilendirilmesi vb. vergilemede adalete yaklaşmayı sağlayacak uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi yükü vergileme nedeniyle kişilerin mal varlığında meydana gelen azalmayı ifade eder. Vergilerin kişiler üzerinde yarattığı parasal etki olarak da tanımlanabilir. Vergi yükünün kişiler açısından hesaplanmasında, vergi mükelleflerinin ödedikleri vergiler, gelirlerine oranlanır. Ulusal ekonomi açısından bakıldığında vergi yükü, vergi ve vergiye benzer kamu gelirlerinin gayrisafi milli hasılaya oranlanması ile bulunur. Vergilemede adalet konusunda fayda, ödeme gücü ve fedakârlık yaklaşımları şeklinde başlıca üç yaklaşım öne sürülmüştür. 14 Fayda yaklaşımı: Faydanın ölçü olarak alındığı bu yaklaşımda, kişiler kamusal faaliyetlerden elde ettikleri marjinal faydaya göre vergilendirilirler. Fakat bu yaklaşım günümüzde sınırlı bir geçerliliğe sahiptir. Çünkü bütün kamusal faaliyetlerin kişilere sağladığı marjinal faydayı ölçmek güçtür. Özellikle tam kamusal malların faydası bölünemez. Diğer yandan, mükellefler kamusal faaliyetlerden faydalanma konusunda bedavacılık nedeniyle gerçek tercihlerini ortaya koymayabilirler. Ödeme Gücü Yaklaşımı: Gelir dağılımında adaletin sağlanmasına yöneliktir. Vergi yükünün mükelleflere adil bir şekilde bölüştürülmesini ve vergilemede mükellefin vergi ödeme gücünü esas alır. Vergi ödeme gücünün belirlenmesinde ise mükellefin geliri, serveti ve harcamaları göz önünde tutulur. Vergilemede adalet, aynı vergi ödeme gücüne sahip olanların aynı miktarda vergi ödemelerini gerektirir. Buna yatay vergi adaleti, farklı vergi ödeme gücüne sahip olanların farklı miktarda vergi ödemelerine de dikey vergi adaleti denmektedir. 14 Beyhan ATAÇ, Maliye Politikasının Amaçları, Araçları ve Sınırları, Maliye Politikası, A.Ü.A.Ö.F.Yayın No:123, Eskişehir 2002, s

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE UYUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAYRAM ALİ

Detaylı

Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Bu bölgeler arasında yapılacak her türlü ticaret, yük ve

Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Bu bölgeler arasında yapılacak her türlü ticaret, yük ve 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Devletlerin temel fonksiyonlarını yerine getirmek, kendisini oluşturan bireylere hizmet sunmak için gelire ihtiyaç duymaları vergi toplama gerekliliğini doğurmuştur. Vergileme, zaman

Detaylı

TÜRKİYE DE VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNDE VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ

TÜRKİYE DE VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNDE VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ TÜRKİYE DE VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNDE VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ Hazırlayan: Ayşe ŞAAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aykut TAVŞANCI Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Maliye Anabilim

Detaylı

DOLAYLI VERGİLER VE KAYIT DIŞI EKONOMİ

DOLAYLI VERGİLER VE KAYIT DIŞI EKONOMİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BÖLÜMÜ DOLAYLI VERGİLER VE KAYIT DIŞI EKONOMİ Yüksek Lisans Tezi MURAT KANLI İstanbul, 2007 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR IŞIĞINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR IŞIĞINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR IŞIĞINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Merve ÖNDER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı K. Önder ERGÜN Maliye Uzmanı Ankara-2012

Detaylı

VERGİ CENNETLERİNİN KÜRESEL FİNANSAL KRİZ ÜZERİNE EKONOMİK ETKİLERİ

VERGİ CENNETLERİNİN KÜRESEL FİNANSAL KRİZ ÜZERİNE EKONOMİK ETKİLERİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ VERGİ CENNETLERİNİN KÜRESEL FİNANSAL KRİZ ÜZERİNE EKONOMİK ETKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem ÜLGER Danışman Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008 2010

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008 2010 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008 2010 ANKARA 2008 BAKAN SUNUŞU... 1 GİRİŞ... 1 1. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TANIMI... 3 2. TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTU... 5 Grafik 1:Kayıt

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) ANKARA - Nisan 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ YÜKSEK

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE VE EKONOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE VE EKONOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE VE EKONOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN AÇIKLANMASI, VERGİ ÖDEME GÜCÜ GÖSTERGELERİNİN BELİRTİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ahmet

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE VERGİ TEŞVİK ÖNLEMLERİ, MAHİYETİ VE ETKİNLİĞİ

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE VERGİ TEŞVİK ÖNLEMLERİ, MAHİYETİ VE ETKİNLİĞİ T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE VERGİ TEŞVİK ÖNLEMLERİ, MAHİYETİ VE ETKİNLİĞİ İlhami DÜRÜS 2501020203 Tez Danışmanı Yard.Doç.Dr.Elif

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİ NİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2005)

KAYIT DIŞI EKONOMİ NİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2005) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAYIT DIŞI EKONOMİ NİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARAÇOR

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR Şafak Ertan ÇOMAKLI (*) Özet: Günümüzde ülkelerin tamamı ekonomik yapıları üzerinde olumlu ya

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Değerlendirme

Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Değerlendirme Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Ufuk SELEN * Ercan ÖZEN ** Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye de hisse senedi gelirlerine sağlanan vergi istisnalarının

Detaylı

KARAPARA VE TÜRKİYE DE KARAPARANIN AKLANMASI İLE MÜCADELE

KARAPARA VE TÜRKİYE DE KARAPARANIN AKLANMASI İLE MÜCADELE T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANA BİLİM DALI KARAPARA VE TÜRKİYE DE KARAPARANIN AKLANMASI İLE MÜCADELE Yüksek Lisans Tezi UĞUR DÖNMEZ İstanbul, 2010 T.C. KADİR

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS i ÖZ Bu çalışmanın temel amacı devletin yeniden yapılanma süreci içerisinde önemli yer tutan özelleştirme uygulamaları sonucunda, el değiştiren kamu işletmelerinin durumlarını Nazilli Sümerbank örneği

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Çabalar

Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Çabalar Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Çabalar Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLEN Erzincan Üniversitesi, MYO Özet Kayıt dışı ekonomi, devletin bilgisi dışında gerçekleşen ekonomik faaliyetlerdir.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN İÇ DENETİMİN ROLÜ Yüksek Lisans Tezi RASİM SARIKAYA

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİ. Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ

KAYIT DIŞI EKONOMİ. Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ KAYIT DIŞI EKONOMİ Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ Gelişme yolunda olan ülkelerin iktisadi sorunları içerisinde kayıt dışı ekonominin diğerlerine nazaran ayrı bir yeri ve önemi vardır. Kayıt dışı ekonominin

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE'DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ VE DİYARBAKIR BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Yasemin ÖZDAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 29 T.C.

Detaylı

Vergi Kültürü ve Vergi Politikaları Etkileşimi: Türkiye Değerlendirmesi

Vergi Kültürü ve Vergi Politikaları Etkileşimi: Türkiye Değerlendirmesi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 29-60, 2012 Vergi Kültürü ve Vergi Politikaları Etkileşimi: Türkiye Değerlendirmesi Ufuk GENCEL* & Elif KURU** Özet Vergi, devlet gelirlerini oluşturan

Detaylı