VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Cihan GÖKÇE Tez Danışmanı: Yard.Doç.Dr. Ramazan ARMAĞAN ISPARTA, 2006

2

3 iii ÖZET VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ CENNETLERİYLE MÜCADELE, KIYI BANKACILIĞI ve TÜRKİYE ÖRNEĞİ Cihan GÖKÇE Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 126 sayfa, Ekim 2006 Danışman: Yard.Dç.Dr. Ramazan ARMAĞAN Bu tezin amacı, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde, vergi mükelleflerinin vergiden kaçınmasını sağlayan ve işlemlerin gizli şartlar altında yapılabilmesine olanak veren ülkeler olan vergi cennetlerinin rolü, önemi ve bu ülkelerle yapılan mücadeleler hakkında bilgi verme temeline dayanmaktadır. 20. y.y. ın 2. yarısından sonra dünya ekonomisinde yaşanılan bazı gelişmeler sonucunda oluşan Euro Piyasaların paralelinde ortaya çıkan kıyı bankacılığı da vergi kayıp ve kaçakları bağlamında bazı sakıncalar yaratmaktadır. Tüm bu konular ışığında Türkiye ye baktığımızda kayıt dışı ekonomi, vergi kayıp ve kaçaklarının yüksek boyutlarda olduğunu görmekteyiz. Sonuç olarak vergi cennetleri ve kıyı bankacılığıyla ilgili mücadeleler halen devam etmektedir. Anahtar Kelimeler: Vergi Cennetleri, Kıyı Bankacılığı, Vergi Kayıp ve Kaçakları, Kayıt Dışı Ekonomi.

4 iv ABSTRACT STRUGGLING WITH TAX HEAVEN TO PREVENT TAX LOSSES AND EVASION, OFF-SHORE BANKING and THE MODEL of TURKEY Cihan GÖKÇE Süleyman Demirel University, The Institute of Social Sciences Master of Science Thesis, 126 pages, October 2006 Supervising: Asst.Doctor Ramazan ARMAĞAN The aim of this thesis is to give information about the role and the importance of tax heavens, which are the countries enable taxpayers to avoid tax and make the process possible to be done under secret conditions, and about the struggles which are made with these countries for preventing tax loss ve evasion. The off-shore banking, which comes on the scene as paralel of euro market-that is constituted by the result of some developments in the world economy- creates some objections in the context of tax losses and tax evasions after the second half of the twentieth century. In the light of these topics when we look at Turkey we see that the rate of informal economy, tax losses and tax evasions are high. As a result the struggles about the tax heaven and the off-shore banking have still continued. Key Words : Tax Heaven, Off-shore Banking, Tax Losses and Evasions, Informal Economy

5 SINAV TUTANAĞI ii ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER... iii ABSTRACT and KEY WORDS.. iv İÇİNDEKİLER v KISALTMALAR DİZİNİ.. ix GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİLEME TEORİSİ, VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI İLE POLİTİKALARI 1.1. Vergi Kavramı ve Kapsamı Vergileme İlkeleri Adam Smith in Vergileme İlkeleri Adalet İlkesi Kesinlik İlkesi Uygunluk İlkesi İktisadilik İlkesi Adolph Wagner in Vergileme İlkeleri Mali İlkeler İktisadi İlkeler Ahlaki İlkeler Teknik İdari İlkeler Fritz Neumark ın Vergileme İlkeleri Mali ve Bütçeye Ait Vergileme İlkeleri Ahlaki ve Sosyal Politikaya İlişkin Vergileme İlkeleri İktisadi ve Siyasi Vergileme İlkeleri Vergi Hukuku ve Vergi Tekniğine Ait İlkeler Vergi Kayıpları Küreselleşmenin Neden Olduğu Vergi Kayıpları Elektronik Ticaret Ve Uluslararası İşlemler Sıcak Para Hareketleri Zararlı Vergi Rekabeti Transfer Fiyatlaması Yurtdışı Alışveriş Vergi Harcamaları Vergi Kaçakları Vergi Yükünün Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Etkisi Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önleyici Tedbirler Vergi Sistemlerinde Kayıp ve Kaçakların Nedenleri... 21

6 İKİNCİ BÖLÜM VERGİ CENNETİ KAVRAMI, VERGİ CENNETİ ÜLKE UYGULAMALARI VE YÜRÜTÜLEN MÜCADELELER 2.1. Genel Olarak Vergi Cennetleri Vergi Cennetlerinin Özellikleri Vergi Oranları Banka İşlemleri Gizliliği ve Ticari Gizlilik Nakit Kontrolü Vergi Anlaşmaları Vergi Cennetlerini Belirleyen Diğer Faktörler Hiç Vergi Olmaması veya Sadece Nominal Vergileme Yapılması Vergi İstihbaratından Diğer Ülkelerin Yararlandırılmaması Vergi Yasalarının Şeffaflıktan Yoksun Olmaları Fiilen Faaliyette Bulunulmaması Vergi Cenneti Ülkelerin Tercih Edilme Nedenleri Vergilerin Tercihleri Etkilediği Durumlar Vergi Planlaması Vergiden Kaçınma Eylemleri Vergi Kaçırma Eylemleri Vergilerin Tercihleri Etkilemediği Durumlar Vergi Cenneti Olarak Kabul Edilen Ülkeler ve Vergi Cennetlerinin Sınıflandırılması Vergi Cenneti Ülkelerin Listesi Vergi Cenneti Ülkelerin Sınıflandırılması Vergileme Rejimine Göre Yapılan Sınıflama Ülkelerin Coğrafik Konumlarına Göre Yapılan Sınıflama Bazı Vergi Cenneti Ülkelerindeki Vergileme Rejimi Liechtenstein Monaco Liberia Andorra Marshall Island Panama Man Island Jersey Vergi Cennetlerinin Sunduğu Vergi Avantajları Üretim Şirketlerine Sunulan Avantajlar Taşınmaz Mal Sahiplerine Sunulan Avantajlar Turizm Şirketlerine Sunulan Avantajlar Gemi Şirketlerine Sunulan Avantajlar Off-Shore Holdinglere ve Finans Şirketlerine Sunulan Avantajlar Diğer Avantajlar Vergi Cenneti Ülkeler Yardımıyla Vergiden Kaçma Yolları... 44

7 2.8. Vergi Cennetleriyle Mücadele OECD Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar Avrupa Birliği Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar G8 Finansal Eylem Görev Grubu Bünyesinde Yürütülen Çalışmalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KIYI BANKACILIĞI KAVRAMI, FAALİYET KONULARI İLE FAYDA VE SAKINCALARI 3.1. Genel Olarak Kıyı Bankacılığı Bankacılık Dünyasındaki Yeri Kıyı Bankacılığının Tanımı ve Temel Özellikleri Kıyı Bankacılığının Tanımı Temel Özellikleri Kıyı Bankalarının Başlıca Faaliyet Konuları Kıyı Bankacılığının Tarihsel Gelişimi Kıyı Bankacılığının Doğuşunu Hazırlayan Faktörler Marshall Planı ve Truman Doktrini ABD Dış Ticaret Açıkları Petrol Krizi ve Euro-Dolar Pazarına Etkisi Hukuki Düzenlemeler Q Düzenlemesi (Regulation Q) M Düzenlemesi (Regulation M) Faiz Dengeleme Vergisi (Interest Equalisation Tax) Çok Uluslu Şirketler Kıyı Bankacılığı Uygulaması Örnekleri Bahreyn Örneği Singapur Örneği Bahama Örneği Kıyı Bankacılığı İçin Gerekli Yapısal Şartlar Ekonomik Şartlar Siyasi Şartlar Alt Yapı Şartları Hukuki Yapı Şartları Kıyı Bankacılığı ve Serbest Bölgelerde Yapılan Diğer Bankacılık Hizmetleri Arasında Farklı Olan Hususlar Kıyı Bankalarını Sağlayabileceği Faydalar ve Bazı Sakıncalar Kıyı Bankacılığının Sağladığı Faydalar Dolaylı Faydalar Dolaysız Faydalar Bankalar Açısından Faydaları Ülkeler Açısından Faydaları... 82

8 Kıyı Bankacılığından Kaynaklanan Sakıncalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE'DEKİ VERGİ POLİTİKALARI, VERGİ CENNETİ ÜLKE UYGULAMALARI VE KIYI BANKACILIĞI 4.1. Türkiye de Uygulanan Vergi Politikaları Türkiye de Vergi Yükünün Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Etkisi Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önleyici Tedbirler Türk Vergi Sisteminde Kayıp ve Kaçakları Nedenleri Türkiye de Vergi Kaçaklarını Önleyici Tedbirler Türkiye ve Vergi Cenneti Ülke Uygulamaları Türkiye de Kıyı Bankacılığı Serbest Bölgeler ve Kıyı Bankacılığı Türkiye de Kıyı Bankacılığının Tarihi Gelişimi ve İstanbul Kıyı Bankacılığı İle İlgili Mevzuat Amaç Amacın Kapsamı Faaliyetlerin Kapsamı Faaliyet Ruhsatının Alınması Bölge Düzeni ve Güvenliğin Korunması SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇ 118 KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

9 ix KISALTMALAR DİZİNİ AB Avrupa Birliği ACU Asya Para Kurulu Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme BIBOR Bahreyn Ulusal Faiz Oranı Haddi BMA Bahreyn Para Kurulu CFC Kontrol Edilen Yabancı Kurum -Controlled Foreign Corporation ÇUŞ Çok Uluslu Şirket DTM Dış Ticaret Müsteşarlığı EPFK En Popüler Fiyat Kategorisi f. fıkra FATF Financial Aciton Task Force on Money Laundering Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu GSMH Gayri Safi Milli Hasıla GVK Gelir Vergisi Kanunu HDTM Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı KDV Katma Değer Vergisi KHK Kanun Hükmünde Kararname KVK Kurumlar Vergisi Kanunu MAS Monetary Agency of Singapore (Singapur Para Kurulu) MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı NATO North Atlantic Treaty Organisation (Kuzey Atlantik İttifakı) OBU Off-shore Banking Unit (Kıyı Bankacılığı) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü SIBOR Singapur Ulusal Faiz Oranı Haddi SSBC Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TMCB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası VUK Vergi Usul Kanunu

10 1 GİRİŞ Gelişmiş veya gelişmekte olan hiçbir ülkede mükemmel bir vergileme sistemine ulaşılabilmiş değildir. İdeal bir vergileme sisteminde bulunması gereken ilkeler; vergilemede eşitlik, kesinlik (açıklık), basitlik, adillik, etkinlik ve tarafsızlık olarak sıralanabilir. Ülkeler, vergi sistemlerini oluştururken Adam Smith, Adolph Wagner, Fritz Neumark gibi bazı iktisatçı ve maliyecilerin ortaya koyduğu vergileme ilkelerini benimseyerek uygulamak için büyük gayret sarf etmektedirler. Bu sayede bir vergi sistemi sözü edilen ilkelere bağlılığı derecesinde mükemmel olabilecek veya bu ilkelerden uzaklaştığı sürece bozulabilecektir. Tüm dünyada uygulanan vergi sistemlerine bakıldığında gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde uygulanan vergi sistemleri arasında doğal olarak bir takım farklılıklar olduğu görülmektedir. Çünkü ülkeler ekonomik veya politik nedenlerle vergi sistemleriyle oynamak durumunda kalmışlar ve ideal vergileme ilkelerinden, sisteme yerleştirdikleri çeşitli istisna ve muafiyetlerden uzaklaşmışlardır. Yapılan vergi düzenlemeleri genellikle ülke sınırları dışına taşmamıştır. Ancak zamanla ekonomik gerçekler öyle ağır bir tablo sergilemiştir ki, günümüzde OECD nin belirlemiş olduğu bir takım kriterlere dayanarak vergi cenneti diye adlandırılan ülkeler, ideal vergileme ilkelerini bir tarafa bırakarak ekonomik kalkınmalarını sağlama çabası içine girmişlerdir. Vergi cenneti kavramıyla genel olarak yapılan işlemlerden vergi alınmadığı veya vergi oranlarının sıfır ve sıfıra yakın olan ülkeler ifade edilmektedir. Tarım alanları ve fiziki yatırım alanları sınırlı olduğu için başka gelir kaynakları bulunmayan küçük ada ülkelerinden oluşan vergi cennetleri ekonomik kalkınmalarını sağlamada yabancı sermayeye ihtiyaç duymaları nedeniyle vergiyi araç olarak kullanmışlar ve küresel alandaki sermayenin ve yatırımların yönünü olumsuz yönde değiştirmişlerdir. Böylece, dünyanın gündemini uzun süre meşgul edecek olan vergi cenneti kavramının ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 1998 Raporu olarak hazırlanan rapora göre, vergi cennetlerinin en temel özelliği, vergi oranlarının diğer ülkelerdeki oranlara göre oldukça düşük hatta sıfır olmasıdır. Diğer özellikleri

11 2 ise, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmekte kolaylık sağlama amacını güden nakit kontrolünün bulunmamasıdır. Vergi cenneti ülkelerdeki bankalarla iş yapan kişi ya da kuruluşlara ait bilgilerin ve ticari sırların hiçbir şart ve koşulda üçüncü kişi, kuruluş ya da ülkeye verilemeyeceği anlamını taşıyan banka işlemleri gizliliği ve ticari gizlilik ilkesi uygulaması; yine yabancı yatırımcıları korumak amacıyla diğer ülkelerin vergi idarelerine bilgi vermeme amacını taşıyan vergi anlaşmaları yapmama uygulaması olarak belirtilmiştir. OECD, 1996 yılında vergi cenneti ülkelerin ve tercihli vergi rejimlerinin bir listesini çıkartmış ve ülkeleri işbirliği yapmaları için taahhütte bulunmaya davet etmiştir. Ayrıca, işbirliğini kabul eden ülkelere her türlü desteği sağlayacağını, kabul etmeyenlere de uygulanacak yatırımlarla cezalandıracağını açıkça ortaya koymuştur. OECD nin konuyla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Dünya ekonomik ve finans konjonktüründeki bazı gelişmelerin ardından, 1960 lı yılların sonunda, bazı ülkelerin vergi, mevzuat, denetim gibi konularda serbestlik sağlaması uluslar arası bankacılık merkezi, kıyı bankacılık merkezi gibi yeni finans merkezlerinin doğmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan ve ülkede bankacılık sektörü için düzenlenmiş ve günümüzde pek çok ülkede yaygın olarak faaliyette bulunan kıyı bankacılığı bir serbest bankacılık türü olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkelerde de faaliyet konusu olabilen kıyı bankacılığının gelişebilmesi en başta siyasal ve ekonomik istikrar, dışa açık ekonomi, esnek bir döviz ve kambiyo rejiminin bulunmasını gerektiren uygun yasal çerçeve, gelişmiş ulaşım imkânları, vergi, munzam karşılık vb. yükümlülükleri ortadan kaldıran veya asgariye indiren mali ve hukuki avantajlar ile uygun coğrafi konum gibi koşulların varlığına bağlı bulunmaktadır. Kıyı bankalarının faaliyette bulundukları ülke ya da bölge ekonomisine sağlayacakları ucuz maliyetli kredilerle ülke kalkınmasına destek sağlama, istihdam yaratma, bilgi ve teknoloji transferi, yabancı söz konusu ülkenin dış dünya ile bütünleşmesini kolaylaştırma katkıları gibi ruhsat ücretleri, personel ödemeleri ve sermaye getirme gibi parasal katkılar da sağlamaktadır.

12 3 Serbest bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgeler olup bu bölgelerde sınaî ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır. Dünya ticaret hacmindeki hızlı büyüme çerçevesinde, ABD, İngiltere, Almanya, Macaristan, Yugoslavya, Suudi Arabistan, Pakistan, Hindistan, Tayland, Çin gibi farklı rejimlerle idare edilen 80 ülkede, 450 nin üzerinde serbest bölge kurulmuş ve serbest bölgeler üzerinde gerçekleştirilen ticaretin hacmi 500 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkemizde, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar Antalya, Mersin, İzmir-Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı (İAHL), İstanbul-Deri ve Trabzon Serbest Bölgeleri faaliyete geçirilmiştir. Adana- Yumurtalık, İzmir-Aliağa, Zonguldak-Kilyos, Mardin ve Doğu Anadolu Serbest Bölgelerinin de yer ve sınırları tespit edilmiştir. Bunlardan Adana-Yumurtalık, İstanbul-Trakya Serbest Bölgelerinin altyapı çalışmaları halen sürdürülmektedir. Ayrıca İstanbul-AHL Serbest Bölgesi kapsamında Off-Shore bankacılık faaliyetleri için, Kıyı Bankacılığı Merkezinin yeri belirlenmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslar arası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi kurulmuştur. Serbest bölgelerin ülke ekonomisine olumlu etkilerinin yanı sıra, olumsuz etkileri de olabileceği göz ardı edilmemelidir. Faaliyette bulunan serbest bölgelerde, gerek yapılanmadan ve gerekse yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan çok sayıda sorun bulunmakta ve dolayısıyla bu sorunlar da büyük yakınmalara yol açmaktadır. Ülkelerdeki serbest bölgeler mevzuatının diğer mevzuatlarla desteklenmesi ile birlikte kurulmasındaki amaçları doğrultusunda yer seçimi ve mevzuat düzenlemeleri yapılması gerekmektedir. Türkiye deki serbest bölgelerin kuruluş amacına ters düşen, de-montaj ve transit ticaret gibi uygulamalarla zaman zaman karşılaşılabilmektedir. Bankacılık sektörümüzün dışa açılma ve uluslar arası bankaların Türkiye ye gelme sürecinde kıyı bankacılığı konusu ele alınmış; ancak bugün ise güncelliğini koruyamamıştır.

13 4 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARINI ÖNLEYİCİ POLİTİKALAR 1.1. Vergi Kavramı ve Kapsamı Vergi, kaynağı milli gelir olup devletin, kamu harcamalarını karşılamak üzere kişilerden egemenlik gücüne dayanarak ve kişilerin ödeme güçlerine göre tek taraflı, nihai ve zorunlu olarak aldığı paralardır. 1 H. Laufenburger vergiyi, toplumdaki kişilerin kamu masraflarına mutlak ve zorunlu olarak katılması şeklinde tanımlamaktadır. Alman maliyeci F.Neumark ise her vergi bir iktisadi kıymet transferini içerir şeklinde vergiyi açıklamaktadır. Basitçe vergiyi özel ekonomiden kamu ekonomisine tek taraflı, kesin ve nihai bir iktisadi değer aktarımıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Verginin unsurları 2 ise; Vergi hizmet olarak değil nakden ödenir. Vergi, hizmetin bedeli değildir. Vergide zorunluluk vardır. Vergi, memurların keyif ve isteklerine göre değil belirli usullere göre kanunla toplanır. Vergi, kamu harcamalarını karşılamak için alınır. 1 Aytaç EKER, Kamu Maliyesi, İzmir 2001, s Saffet R. İRTENK, Maliye, E.Ü.İ.İ.B.F. Yayını, No:64/33, 5. Baskı, İzmir 1973, s.103.

14 5 Vergiler, önemli bir kamu finansman aracı olduğu kadar, sosyal, politikaya dönük (sakatlık indirimi, asgari geçim indirimi vb. şeklinde) iktisadi ve mali politikaların başarısında da büyük rol sahibidir. Bir ülke içindeki bölgesel ekonomik gelişme farklılıkların ve yatırımların eşitsiz dağılımının giderilmesinde de vergi politikaları etkin bir araç olarak kullanılabilir. Vergi kısaca devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülüktür. Devletin vatandaşlara yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün asıl işlevi, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemenin en temel ilkelerinden biri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu görevi yerine getirmeleridir. Devletin belirlediği vergiler ödenirken, vergi ödeyen kişilerin, kamu hizmetlerinden yararlanma düzeyi kesinlikle göz önünde bulundurulmaz, bu tamamen kişilerin ödeme gücüyle orantılı bir paylaşımdır. Yani, A ile B'nin devletten yararlandığı hizmetler kesinlikle göz önünde bulundurulmamaktadır. Vergiler ödenirken devlet, sadece vatandaşlarının gelir düzeyine bakar ve kişilerin ödeme gücüne bağlı olarak bir ödeme sistemi geliştirir. A'nın aylık gelirinin B'den daha fazla olduğu düşünülürse; A, B'ye oranla devlete daha fazla vergi ödeyecektir. Vergileme sayesinde iktisadi ve kalkınmanın sağlanması, gelir ve servet paylaşımının düzenlenmesine çalışılmaktadır. Devletçe toplanan vergiler, bir yandan sosyal amaçlı eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel hizmetlerin ve alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde, diğer yandan ekonomik amaçlara göre kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde veya özel teşebbüsün yönlendirilmesinde kullanılmaktadır Vergileme İlkeleri Vergileme ilkeleri, vergilerin düzenlenmesinde, uygulanmasında uyulması gereken hususları gösterir. Toplumun kabul edilmiş hedeflerine göre vergilerin ve

15 6 vergi sisteminin taşıması gerekli nitelikler vergileme ilkeleri olarak tanımlanmaktadır. 3 Söz konusu ilkelerin ortaya konması, maliye ilminin doğuşuna kadar uzanmaktadır. Aynı zamanda vergileme ilkeleri sosyal nitelikli bazı görüşlere dayanmakta ve zaman içerisinde değişme gösterebilmektedir. Vergileme ilkeleri çeşitli şekillerde tasnif edilmiştir. Bu tasniflerden klasik iktisatçı ve maliyecilerden Adam Smith in vergileme ilkeleri bugün bile geçerliliğini koruyabilmektedir Adam Smith in Vergileme İlkeleri Klasikler, ekonomik yaşamın kendine özgü görünmez bir el tarafından yönlendirilen doğal bir düzeninin bulunduğunu kabul ederler. Ekonomik yaşama dışarıdan yapılacak bir müdahalenin bu dengeyi bozacağına inanırlar. Klasiklere göre, vergi sadece savunma, adalet, düzeni sağlama ve düzenleyici hizmetler gibi devletin klasik nitelikli görevlerinin yerine getirilmesi için alınmalı ve vergileme hiçbir zaman ekonomik yaşamı etkilemek veya yönlendirmek için araç olarak kullanılmamalıdır. Kamu harcamaları bütünüyle verimsizdir, dolayısıyla devlet kamu harcamalarını olabildiğince azaltmalı ve devlet bütçesinin denk olarak düzenlenmesi sağlamalıdır Adalet İlkesi Bir ülkede yaşayan herkes mümkün olduğu ölçüde ödeme güçleriyle orantılı olarak devlet harcamalarının finansmanına katkıda bulunmalıdır. Büyük bir ulusta, devletin bireyler için yapmış olduğu harcamaların yönetimi, büyük bir gayrimenkulü ortak olarak kullanan kiracıların işletmelerini yönetmelerine benzer. Gayrimenkulü ortak olarak kullanan kimseler, gayrimenkul harcamalarına katkıda bulunurlar. Bu ilkenin ihmal edilmesi vergilemede adaletsizliği ortaya çıkarır. Bir vergi eğer üç 3 Özhan ULUATAM, Türk Veri Hukuku, Adım Yayıncılık, Ankara 1995, s Sabri TEKİR, Vergi Teorisi, Aklıselim Ofset Tesisleri, İzmir 1990, s

16 7 temel kaynaktan 5 sadece biri üzerinden tahsil ediliyorsa, kaçınılmaz olarak adaletsiz demektir 6. Adam Smith in bu ilkesi, daha çok ekonomik anlamda bir eşitliğe karşılık gelmektedir. Vergilemede adalet ilkesi bugün dahi önemini arttırarak korumakta ve bu ilkeye anayasalarda yer verilmektedir Kesinlik İlkesi Her mükellefin ödeyeceği vergi kesinlik ifade etmelidir. Mükellefler keyfi uygulamalarla karşılaşmamalıdırlar. Vergi ödeme zamanı, şekli, miktarı gerek vergi mükellefleri gerekse diğer kişiler tarafından önceden açık ve net bir biçimde belli olmalıdır Uygunluk İlkesi Her vergi, vergiyi ödeyecek birey için en uygun olan zamanda ve en uygun şekilde tahsil edilmelidir. Bir arazi ya da konut üzerinden sağlanan rant üzerinden alınacak bir vergi, en uygun zamanda, muhtemelen kiracıların mülkiyet sahibine ödeme yaptıkları zamanda tahsil edilmelidir İktisadilik İlkesi Verginin tarh 7 ve tahsil 8 masraflarının mümkün olduğu ölçüde düşük olması gerekir. Mükelleflerden alınan vergiler en az zayiatla devlet hazinesine girebilmelidir. 9 Halkın cebinden çıkan para ile devlet hazinesine giren para birbirinden çok farklı olmamalıdır. Herhangi bir vergi uygulanırken, halkın cebinden 5 Smith e göre Her vergi, nihai olarak üç farklı gelir kaynağı üzerinden alınmalıdır. Birincisi doğal kaynaklar ve toprağın geliri, yani rant üzerinden alınacak bir vergidir. İkincisi, kar üzerinden alınacak vergidir; üçüncüsü ise ücretler üzerinden alınacak vergidir. 6 Adam SMITH, An Inquiry Into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, Edited by Edwin Cannan, Chicago: Chicago University Press, 1976, s Verginin tarhı: Verginin hesaplanması olayıdır. Genellikle vergi idaresi tarafından yapılır. 8 Verginin tahsili: Verginin kanuna uygun suretle ödenmesidir. 9 Vural SAVAŞ, İktisat Politikasına Giriş, Ar Yayın Dağıtım, İstanbul 1982, s

17 8 çıkan para ile devlet hazinesine giren para birbirinden farklı olabilir. Vergi ile ilgili çok sayıda vergi memuru istihdam edilmesi ile bu durum ortaya çıkabilir; vergi memurlarına ödenen maaşlar, toplanan vergilerin önemli bir kısmını oluşturabilir Adolph Wagner in Vergileme İlkeleri Vergilerin bazı sosyal hedeflere ulaşabilmek için bir araç olarak kullanılabileceğini savunan A.Wagner, vergileme ilkelerini dört grupta incelemektedir Mali İlkeler Mali ilkeler yeterlilik ve esneklik olmak üzere ikiye ayrılır. Yeterlilik ilkesine göre vergi, devletin belirli dönem içindeki kamu harcamaları diğer araçlarla karşılanamadığı ölçüde alınmalıdır. A.Wagner vergileri, devletin diğer gelirlerinin yeterli olmadığı durumlarda başvurulan ikinci derecede vergi kaynağı olarak düşünmektedir. Esneklik ilkesine göre vergileme, mali ihtiyaçlardaki değişmelere paralel bir gelişme göstermektedir. İhtiyaçların artması (azalması) durumunda vergi gelirlerinde de benzer bir artış (azalış) söz konusu olmalıdır İktisadi İlkeler A.Wagner e göre iktisadi ilkeler, uygun vergi kaynaklarını ve çeşitlerini seçme ilkelerinden oluşmaktadır. Uygun vergi çeşitleri belirlenirken vergide yansıma olayı da dikkate alınmalı ve vergi sistemi vergi yükünün dengeli dağılımına imkân verecek vergilerden oluşturulmalıdır. 10 C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002, s Aytaç EKER Kamil TÜĞEN, Kamu Maliyesine Giriş, Takav Matbaası, Ankara 1993, s

18 Ahlaki İlkeler Vergi yükünün mükelleflere adil ve dengeli dağıtılması ile ilgili bulunmaktadır. Vergilemede ahlaki ilkelere uyulması, genellik ve eşitlik ilkelerine bağlı kalınmasıyla mümkün olmaktadır. Verginin toplumu oluşturan herkesten alınmasına genellik, kişilerin ekonomik durumlarıyla orantılı olarak alınmasına da eşitlik ilkesi denmektedir. Ekonomik gücü fazla olan fazla, az olan az miktarda vergi vermelidir. Bunu sağlayacak olan artan oranlı vergilemedir. A.Wagner in görüşüne göre, emek gelirleri, sermaye gelirlerine göre daha düşük oranlarda vergilemeye tabi tutulmalıdır. Böylece emek geliri elde eden ücretlilerin korunması mümkün olacaktır Teknik İdari İlkeler A.Wagner e göre bu ilkeler belirlilik, uygunluk, iktisadilik ilkeleri şeklinde üçe ayrılarak ele alınabilir. Belirlilik ilkesi; verginin açık ve kesin olmasını ifade eder. Vergi mükellefi ödeyeceği vergi ile ilgili hususları (ödeme yeri, zamanı, şartları, vergi cezaları vb.) kesin bir şekilde bilebilmelidir. Uygunluk ilkesi; verginin mükellef tarafından en uygun araçlar ve şartlarla ödenmesi anlamını taşır. İktisadilik ilkesi ise; vergi toplama masraflarının asgari seviyede olmasını, toplanan vergilerle vergi toplama masrafları arasındaki mesafenin iyi korunmasını esas almaktadır Fritz Neumark ın Vergileme İlkeleri Prof.Fritz Neumark adil ve iktisadi açıdan rasyonel bir vergi politikasının ilkelerini ortaya koymuş ve vergileme ilkelerini dört ana gruba ayırmıştır Sevim GÖRGÜN, Maliye Politikası, İ.Ü. Yayınları No:1823, Çağlayan Basımevi, İstanbul 1979, s Ömer F. BATIREL, Kamu Maliyesi Teorisine Giriş, İstanbul 1979, s

19 Mali ve Bütçeye Ait Vergileme İlkeleri Mali ve bütçeye ait vergileme ilkeleri Prof.Fritz Neumark tarafından; vergi hâsılatının yeterliliği ve vergilemenin bütçedeki harcamaları karşılamada uyum yeteneği olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna göre vergi hâsılatı, kamu harcamalarının karşılanmasına imkân verecek şekilde düzenlenmeli, bu yönde gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Ancak, kamu hizmetlerinin, devlet anlayışında meydana gelen değişmeler ve toplum hayatının gösterdiği gelişmeler paralelinde arttırılması zorunluluğu, vergi hâsılatının yeterliliği ilkesinin statik değil dinamik bir özellik taşıması gerektiği ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda vergi hâsılatının yeterli bir seviyede olması, gerek vergi alınan kaynakların geliştirilmesini gerekse yeni vergi potansiyellerinin araştırılmasını gerekli kılar. Diğer yandan Prof.Fritz Neumark a göre vergilemenin, bütçedeki harcamaları karşılamada uyum yeteneği olmalıdır. Bu, vergilemenin esnekliği şeklinde de ifade edilmektedir. Vergiler harcamalardaki artış ya da azalışlara göre uygun bir değişme gösterebilmelidir Ahlaki ve Sosyal Politikaya İlişkin Vergileme İlkeleri Adalet İlkesi: Adalet esasen kişisel değer yargılarına dayanır ve bu yönüyle sübjektiftir. Zamana, kişiden kişiye ve ülkelere göre değişebilir. Vergilemede adalet ilkesi ise, vergilerin mükellefler arasında adil ölçülerde dağıtımını gerçekleştirmeyi amaçlar. Adil bir vergileme ancak vergilerin dağılımında genellik, eşitlik ve nisbilik ilkelerine uygun hareket edildiği zaman söz konusu olabilir. Genellik ilkesi ile vergi ödeme gücü olan herkesin vergi vermesi anlatılmaktadır. Eşitlik ilkesi ise herhangi bir vergiyi ödemekle yükümlü olan kişilerin vergi konusunda aynı rejime tabi tutulmasını ifade eden vergileme ilkesidir. Nisbilik ilkesiyle de mükelleflerin vergi ödeme iktidarlarına göre vergi yüklerinin dağıtılması ifade edilmektedir.

20 11 Vergi kaçakçılığı ve çifte vergilemenin azaltılmaya çalışılması, vergi yükünün mükelleflere orantılı olarak dağıtılması, bir insanın ancak yaşamasına imkân verecek gelirinin vergi dışı bırakılması, bekârla, evli ve çocuklu ailelerin aynı vergi yükü altında tutulmamaları, emek ve sermaye gelirlerinin farklı vergilendirilmesi vb. vergilemede adalete yaklaşmayı sağlayacak uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi yükü vergileme nedeniyle kişilerin mal varlığında meydana gelen azalmayı ifade eder. Vergilerin kişiler üzerinde yarattığı parasal etki olarak da tanımlanabilir. Vergi yükünün kişiler açısından hesaplanmasında, vergi mükelleflerinin ödedikleri vergiler, gelirlerine oranlanır. Ulusal ekonomi açısından bakıldığında vergi yükü, vergi ve vergiye benzer kamu gelirlerinin gayrisafi milli hasılaya oranlanması ile bulunur. Vergilemede adalet konusunda fayda, ödeme gücü ve fedakârlık yaklaşımları şeklinde başlıca üç yaklaşım öne sürülmüştür. 14 Fayda yaklaşımı: Faydanın ölçü olarak alındığı bu yaklaşımda, kişiler kamusal faaliyetlerden elde ettikleri marjinal faydaya göre vergilendirilirler. Fakat bu yaklaşım günümüzde sınırlı bir geçerliliğe sahiptir. Çünkü bütün kamusal faaliyetlerin kişilere sağladığı marjinal faydayı ölçmek güçtür. Özellikle tam kamusal malların faydası bölünemez. Diğer yandan, mükellefler kamusal faaliyetlerden faydalanma konusunda bedavacılık nedeniyle gerçek tercihlerini ortaya koymayabilirler. Ödeme Gücü Yaklaşımı: Gelir dağılımında adaletin sağlanmasına yöneliktir. Vergi yükünün mükelleflere adil bir şekilde bölüştürülmesini ve vergilemede mükellefin vergi ödeme gücünü esas alır. Vergi ödeme gücünün belirlenmesinde ise mükellefin geliri, serveti ve harcamaları göz önünde tutulur. Vergilemede adalet, aynı vergi ödeme gücüne sahip olanların aynı miktarda vergi ödemelerini gerektirir. Buna yatay vergi adaleti, farklı vergi ödeme gücüne sahip olanların farklı miktarda vergi ödemelerine de dikey vergi adaleti denmektedir. 14 Beyhan ATAÇ, Maliye Politikasının Amaçları, Araçları ve Sınırları, Maliye Politikası, A.Ü.A.Ö.F.Yayın No:123, Eskişehir 2002, s

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi Vergi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin doğal ortağı olan devletin ekonomik

Detaylı

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ Dr. Tamer BUDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- GENEL ÇERÇEVE:...

-İÇİNDEKİLER- GENEL ÇERÇEVE:... -İÇİNDEKİLER- I. GENEL ÇERÇEVE:... 1 A. Giriş:... 2 B. Örtülü Sermayenin Vergicilikteki Konumu:... 4 1. Vergiden Kaçınma:... 4 2. Vergiden Kaçınma Karşıtı Kurallar:... 5 3. Örtülü Sermayenin Şematik Konumu:...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER İsmail UYSAL ANKARA Aralık, 2012 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye tezli yüksek lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması 6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler 19.09.2016 /2016-68 /Transfer Fiyatlandırması 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR 13 GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORAN- LARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR I - MEVCUT YASAL DÜZENLEME VE UYGULAMA A. Gelir

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI Tanım: Transfer fiyatlandırması, ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki mal veya hizmet transferlerinde bu ürün veya hizmetler için belirledikleri fiyatlandırmadır. Bu yöntemle

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim.

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim. Kamu Maliyesi I / MLY101 Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :03.10.2016 Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim 2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

Basın Bülteni İletişim:Tanem Kuriş (212) 326 6036 tanem.kuris@tr.pwc.com

Basın Bülteni İletişim:Tanem Kuriş (212) 326 6036 tanem.kuris@tr.pwc.com Basın Bülteni İletişim:Tanem Kuriş (212) 326 6036 tanem.kuris@tr.pwc.com 15 Mart 2006 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Getirdikleri Vergi Konseyi bünyesinde uzun süredir hazırlıkları devam eden Kurumlar

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME Dr. Hüseyin IŞIK ULUSLARARASI VERGİLENDİRME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI VERGİLENDİRMENİN GENEL ESASLARI 1. ULUSLARARASI VERGİLENDİRME

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 1 GELİR VERGİSİ KANUNU Mart 2017 2 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BEYANLARA YANSIYACAK DÜZENLEMELER 3 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 4 YARARLANABİLECEKLER Ticari, zirai veya serbest meslek

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı. Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Maliye Bakanlığınca Hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı 1 AMAÇLAR Yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması Yatırım ortamının iyileştirilmesi Hizmet ihracının

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 12 Eylül 2008 İstanbul Yatırım Harcamalarına İlişkin Ödenen ve İndirilemeyen Katma Değer Vergisinin İadesi Mevcut Uygulama Bazı istisnalar

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR?

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR? KURUMLAR VERGİSİ NEDİR? KİMLER ÖDER? NASIL HESAPLANIR? Fahrettin Günerli SMMM Ekim/2016 I-GENEL Kurumlar vergisi, 10.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunla vergi sistemimize girmiştir. Günümüze kadar önemli

Detaylı

Dr. Metin Duran, YMM 1

Dr. Metin Duran, YMM 1 Dr. Metin Duran, YMM 1 OECD deki Gelişmeler, Dünyadaki TF alanında yaşanan gelişmeler Türkiye deki TF alanındaki gelişmeler 2 OECD- Gelişmeler Safe harbour(güvenli Limalar) Gayri maddi varlıklar ile ilgili

Detaylı

Ders içeriği (11. Hafta)

Ders içeriği (11. Hafta) 11. Milli Gelir 11.1. Gayri Safi Milli Hasıla 11.2. Gayri safi Yurtiçi Hasıla 11.3. Safi Milli Hasıla 11.4. Milli Gelir 11.5. Nominal ve Reel Milli Gelir 11.6. Şahsi Gelir ve Kullanılabilir Gelir Ders

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Ertunç AKSÜMER 32 1.GİRİŞ 1970 li yılların başında Bretton Woods Uluslararası Ödemeler ve Kur Sisteminin sona ermesi ve aynı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı