2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 09 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın Utku Tuncay Neslihan Kaptanoğlu Çınar Tan Ömer Fazlıoğlu Zeynep Songülen 1

2 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ Türkiye nin müzakere sürecinde yol haritasını oluşturan KOB, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye için ilk defa 2000 yılında, daha sonra 2003 hazırlanmıştır. 9 Kasım 2005 te yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgesi Türkiye nin üyelik için gerçekleştirmesi gereken AB mevzuatını önceliklerine göre kısa ve orta vadeli olarak belirlenmiş uyum planını içermektedir. AB MEVZUATINA UYUM ve MEVZUAT UYUMU İÇİN GEREKLİ OLAN TEMEL İDARİ YAPILANMA KISA VADE (1-2 yıl) MÜZAKERE BÖLÜMLERİ 1.Malların Serbest Dolaşımı -Malların serbest dolaşımına ilişkin müktesebat uyumunun tamamlanması. -Gümrük Birliği nden kaynaklan ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması (2001 den kalma) - yeni ve küresel yaklaşıma ilişkin direktiflerin iç hukuka aktarılmasının tamamlanması (ambalaj atıkları) -CE işareti taşımayan ürünlerde tarife dışı engellerin kaldırılması TSE nin ithalat kontrollerinin, belgelendirme ve test etme rolünün azaltılması, sürecin basitleştirilmesi. TSE nin idari kapasitesinin geliştirilmesi (Pazar gözetimi) Akreditasyon için yetkili otorite (TÜRKAK) ile Avrupa Akreditasyon arasında çok taraflı anlaşma imzalanması Türkiye Piyasa Gözetimi Koordinasyon Kurulu (TPGKK) uygulamaya ilişkin sorunlarının giderilmesi Kamu İhale Kurumu nun (KİK) idari kapasitesinin geliştirilmesi Tek Pazar direktifleri doğrultusunda malların serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi, denetimin sağlanması 2. Kişilerin Serbest Dolaşımı 2

3 3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 5. Kamu İhaleleri -Yabancı işçilerin Türk istihdam pazarına erişimini sağlamak için gerekli yasaların çıkartılması -İş kurma hakkı, hizmet sunumu serbestisi ve yerleşme konularında Türk mevzuatının AB müktesebatına uyumlaştırılması -Bilgi Toplumu mevzuatının uygulamasının geliştirilmesi -Kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat uyumunun sağlanması -Profesyonel mesleklerin karşılıklı tanınması -Sermaye hareketleri ve ödemeler alanında mevzuat uyumunun sağlanması -Belli sektörlerde (ör: televizyon, radyo yayıncılığı, deniz taşımacılığı, madencilik) yabancıların mal edinimine ilişkin mevzuatın uygulanması -AB ülkeleri kaynaklı yatırım engellerinin kaldırılması için gerekli mevzuatın hayata geçirilmesi -Kara para ile mücadeleye ilişkin müktesebat uyumunun sağlanması* Finansal izleme ve haber alma birimlerinin (MASAK) etkinlik kazandırılması (ör: kara paranın aklanması için) -Kamu ihaleleriyle ilgili yasanın AB müktesebatı ile uyumlaştırılmalı Yeni kamu ihale kanununun uygulanması amacıyla KİK in idari kapasitesinin artırılması* 6. Şirketler Hukuku 7. Fikri Mülkiyet Hukuku -Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatın uygulamasının daha etkin hayata geçirilmesi, kitap ve diğer medya alanlarında korsanla mücadele konusuna özen gösterilmesi -İlaç sektöründe süregelen jenerik alanındaki başvuruların AB ile ortaklaşa çözüme kavuşturulması 8. Rekabet Politikası 3

4 9. Mali Hizmetler 10. Bilgi Toplumu ve Medya 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma -Devlet yardımları konusunda müktesebat uyumunun hızlandırılması (örn:demirçelik) -Rekabet ve devlet yardımları alanlarında saydamlık ve sürekli bilgi alışverişinin sağlanması -Anti-tröst alanında ikincil yasamanın müktesebata uyumlaştırılması -Yeni bankacılık kanunu altında gerekli uygulama adımlarının atılması, kredi ve yatırım şirketlerinin sermaye gereksinimi çerçevesinin uygulanması yolunda ilerleme sağlanması -Banka dışı finansal sektörde, gerektiğinde gözetim yapılarını güçlendirerek gözetim ve ihtiyat standartlarının güçlendirilmesi -Yayın kuruluşlarına uygulanan tarifeler ve lisans verilmesi ile ilgili kanuni düzenlemenin uygulanması -Elektronik iletişim alanında özellikle tarife ve yasal ruhsat verme, hat kiralama, erişim & ağ oluşturma, ağ taşıma, dağıtım, taşıyıcı sayısı konularında AB müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanmasının sağlanması - Sınır Tanımayan Televizyon direktifine ilişkin mevzuatın uyumlaştırılmasına devam edilmesi ve bu sayede AB içinde serbest televizyon yayınlarının yapılmasına olanak tanınması* RTÜK ün kapasitesinin güçlendirilmesi ve bağımsızlığının garanti altına alınması, yayın sıklığını kayıt altına alan ve geçici ruhsatları takip eden bir pozisyona kavuşturulması -Kırsal Kalkınma Stratejisi nin uygulanmasına yönelik politikaların oluşturulması* -Ödeme Kuruluşu, Entegre İdare ve Kontrol Sistemi/Bütünleştirilmiş Yönetim ve Denetim Sistemi (IACS), Çiftlik Muhasebe Veri ağı (FADN) müktesebat uyumunun oluşturulması* 12. Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı 4

5 Politikası 13. Balıkçılık 14. Ulaştırma 15. Enerji -Koyun ve keçi türleri için hayvan kayıt sisteminin AB politikalarına paralel olarak oluşturulması* -Temel hayvan hastalıklarıyla mücadele için bir strateji geliştirilmesi, -Hayvan ve bitki hastalıklarıyla mücadele alanında AB mevzuatının uyumlaştırılmasına devam edilmesi -Gıda işleme tesislerinin AB hijyen ve kamu sağlığı alanında modernleştirilmesi için program hazırlanması* -Türkiye deki sınır kontrol sisteminin AB üye ülkelerinde uygulanan sınır kontrol sistemleri ile uyumlaştırılması - Küspe ve hayvan hastalıkları kontrol programlarının uygulanması - Balıkçılığın idaresi, kontrolü, pazarlanması ve yapısal uyum yasalarının müktesebatla uyumlu hale getirilmesi İdari kapasitenin güçlendirilmesi. -Kıbrıs bandıralı ve Kıbrıs ile ticarete hizmet eden gemilere getirilen mevcut kısıtlamaların kaldırılması* -Ulaştırma alanındaki mevzuatın tüm ulaştırma alanlarına aktarılması -Liman devleti denetimi konusunda Paris Mutabakat Zaptı Sekreterliği nin kara listesinde olan Türkiye nin filosunun bayrak devleti performansının iyileştirilmesi* (Hala kara listededir ama listedeki yeri çok yüksek risk kategorisinden yüksek risk kategorisine terfi ettirilmiştir) -Türk karayolu taşımacılığı filosunu AB standartlarına getirilmesi için bir program benimsenmesi -AB mevzuatına uyumlu enerji stratejisi oluşturulması* -Elektrik, nükleer ve doğalgaz sektörlerinde düzenleyici sistemler ve kontrol mekanizmalarının bağımsız ve etkin olarak işlemesinin sağlanması -Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki kanunun AB müktesebatına uyumlu olarak çıkartılması - Enerji alanında rekabetçi bir iç Pazar oluşması için elektrik ve gaz direktiflerinin uygulanması* 5

6 16. Vergilendirme Elektrik, doğalgaz ve nükleer enerji düzenleme otoritesinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve bağımsızlığının garanti altına alınması -Vergilendirmeden kaynaklanabilecek ayrımcı uygulamaların engellenmesi için, Türkiye de uygulanan Özel Tüketim Vergisi ve KDV nin AB müktesebatına uyumlaştırılması * -AB ile elektronik veri değişiminin sağlanabilmesi için bilgi teknoloji sistemleri geliştirilmesi için hazırlık yapılması* - Doğrudan vergilendirme konusunda vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma alanlarında Türk mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması* - İş vergilendirme tüzüğü ilkelerine bağlı kalınması ve çıkacak yasaların bu tüzüğe uyması * Gönüllü vergi mükellefinin uygunluğunu artırmak amacıyla Vergi İdaresi modernizasyon stratejisinin geliştirilmesi 17. Ekonomik ve Parasal Birlik 18. İstatistik 19. Sosyal Politika ve İstihdam -Türkiye nin yeni istatistik yasasının AB nin istatistik mevzuatına uygun yürürlüğe girmesi ve uygulamasının sağlanması - Ulusal Hesaplar Sisteminin (SNA 1968) Avrupa Hesaplar Sistemi (ESA 95) standartlarına getirilmesi -Demografik ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler, makro ekonomik istatistikler, iş istatistikleri, ulaştırma, dış ticaret ve tarım istatistikleri alanlarına öncelik verilerek istatistik stratejilerinin geliştirilmesinin sağlanması İdari kapasitenin güçlendirilmesi ve personelin eğitiminin sağlanması İş kaydına göre istatistik birimlerinin oluşturulması ve henüz karara bağlanmamış istatistik sınıflandırmalarının yürürlüğe sokulması -Sosyal politika alanında yıllık finansal yatırım planlarının oluşturulması -Sendikal hakların tahsisinin sağlanması ve sendikaların toplu görüşme ve grev haklarındaki sınırlayıcı koşulların kaldırılması* -Çocuk işgücü ile mücadele çabalarının sürdürülmesi* 6

7 20. Girişimcilik ve Sanayi Politikaları -İstihdam ve sosyal politikaların uygulanmasında etkin ve özerk bir sosyal diyalog için gereken koşulların oluşturulması* Müktesebatın uyumlaştırılması alanında çalışan tüm kurumların idari kapasitelerinin artırılması* -Türkiye nin ulusal yeniden yapılandırma planı (NRP) çerçevesinde çelik sektörünün, yeniden yapılanmasının garanti edilerek AB nin devlet yardımları konusundaki mevzuatına uygun şekilde izlenmesi* -Yabancı yatırımın teşvik edilmesine yönelik etkin bir strateji oluşturulması* 21. Trans-Avrupa Ağları 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu -Bölgeler arası kalkınma yapıları farklılıklarının azaltılmasına yönelik stratejik çerçeve planı oluşturulması -AB nin katılım öncesi fonlarından faydalanmak için gerekli yasal ve idari kapasitenin oluşturulması* 23. Yargı ve Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük Güvenlik -Polis Meslek Etik Mevzuatının kabul edilmesi -Modern soruşturma tekniklerinin ve suç önleme stratejilerinin geliştirilmesi -Mahkeme polisliği sisteminin kapasitesinin geliştirilmesi -Polis ve jandarma ile ilgili daha etkin bir şikayet sisteminin kurulması -Göçmenlik ve İltica ile ilgili Ulusal Eylem Planı uygulama çabalarının devam ettirilmesi -Yasadışı göç ve organize suçla mücadele konularında AB ile gerikabul anlaşması gereği uyum çalışmalarının artırılması -Sınır Yönetimi konusundaki ulusal eylem planı uygulanmasına başlanması, sınır bölgelerinin mayından arındırılması ve askeri olmayan sınır muhafızlarından oluşan profesyonel bir teşkilatın oluşturulması -Ulusal organize suçla mücadele stratejisi oluşturulması ve uygulanması. Organize 7

8 25. Bilim ve Araştırma 26. Eğitim ve Kültür 27. Çevre 28. Tüketicinin Korunması ve Sağlık suçla mücadelenin güçlendirilmesi (insan kaçakçılığı, yolsuzluk, uyuşturucu madde, sahtekarlık, para-aklama) -Türkiye Ulusal Uyuşturucular Stratejisinin revize edilerek Avrupa Uyuşturucu Stratejisi ve Eylem Planı ile uyumlu hale getirilmesi ve uygulanması -Kişisel verilerin korunması hakkında AB müktesebatı ile uyumlu kanuni düzenleme getirilmesi ve bağımsız bir izleme otoritesinin kurulması -Euro nun kalpazanlığa karşı korunması ile ilgili bir mekanizmanın oluşturulması Kanun uygulayıcı kurumların güçlendirilmesi ve geliştirilmesine devam edilmesi, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilerek, kurumsal yapının AB standartlarına erişiminin sağlanması. -Kapsamlı bir araştırma stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması -Socrates, Leonardo da Vinci ve Youth Programlarına katılımı destekleyen Ulusal Ajansın işleyişinin hızlandırılması -Culture 2000 (Kültür 2000) programına katılımın teşvik edilmesi -Müktesebata uyum için revize edilmiş bir programın benimsenmesi, yatırımın finanse edilmesi için bir planın geliştirilmesi -Müktesebat ile ilgili çerçeve yasası, uluslararası çevre sözleşmeleri ve çevrenin korunması ile ilgili kanun, su kalitesi, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü, Atık yönetimi uygulamaları alanlarındaki mevzuatın aktarılması ve uygulamasına devam edilmesi -Revize edilmiş Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Direktifi nin uygulanması* -Çevresel politikanın, sektörel politikalara entegrasyonunun sağlanması -AB nin taraf olduğu uluslarası sözleşmeler ve AB su çerçeve direktifi ışığında sınır ötesi su işbirliğinin geliştirilmesi -İdari kapasitenin geliştirilmesi ve çevre mevzuatının uygulanması için bir plan oluşturulması -AB nin Genel Gıda Ürünleri ve Gıda Güvenliği mevzuatının uygulanması -Ulusal düzeyde tehlikeli ürünlerin kullanımından kaynaklanan tehlikelere ilişkin 8

9 29. Gümrük Birliği 30. Dış İlişkiler 31. Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası olarak geçici hızlı bilgi değişimi mekanizmalarının oluşturulması, uluslar arası düzeyde TRAPEX ve benzeri sistemler aracılığıyla bu bilgilerin değişiminin sağlanması Piyasa gözetimi otoriteleri ile ilgili olarak kurumsal ve idari yapının geliştirilerek etkin uygulanmasının sağlanması - Yeni gümrük yasasının, gümrük kurallarının tercihli menşe kuralları da dahil ilgili müktesebata uyumlu hale getirilmesi için benimsenmesi - Serbest bölgelerle ilgili yasanın özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi ile ilgili maddelerinin müktesebatın ilgili bölümleriyle uyumlaştırılması* - Bilişim sistemlerinin AB ile bağlantılı hale getirilmesi (IT inter-connectivity) için girişimlerin başlatılması Gümrük yönetiminin özelikle idari ve işlevsel kapasitesinin güçlendirilmeye devam edilmesi, iç prosedürlerin AB standartları ile uyumlu hale getirilmesi* -Genel Preferanslar Sistemi (GSP) dahil olmak üzere AB Ortak Ticaret Politikası na uyumun sağlanması * (bkz. Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası) -AB nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye tarafından tanınması (bkz. Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası) -AB nin ve AB ülkelerinin üye oldukları uluslar arası organizasyonların üçüncü ülkelere karşı uygulanan politikalarının benimsenmesi (ör:wassenar [çift kullanımlı ürünler ve teknolojiler, konvansiyonel silahlar konusundaki ortak politika]) (bkz. Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası)* -AB nin ve AB ülkelerinin üye oldukları uluslar arası organizasyonların üçüncü ülkelere karşı uygulanan politikalarının benimsenmesi (ör:wassenar_çift kullanımlı ürünler ve teknolojiler, konvansiyonel silahlar konusundaki ortak politika) (bkz. Dış İlişkiler)* -Genel Preferanslar Sistemi (GSP) dahil olmak üzere AB Ortak Ticaret Politikası na uyumun sağlanması * (bkz. Dış İlişkiler) -AB nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye tarafından tanınması (bkz. Dış İlişkiler) 9

10 32. Mali Kontrol -Kamu Finans Yönetimi ve Kontrolü kanunun ivedilikle uygulanmasının sağlanması -Uluslar arası Yüksek Denetim Kurumu ve Kamu Finans Yönetimi ve Kontrolü kanunu ölçütleri çerçevesinde dış denetim fonksiyonlarında reform yapılmasına yönelik yeni yasaların benimsenmesi ve Sayıştay ın bağımsızlığının sağlanması için gerekli yasaların uygulamaya sokulması* -Katılım öncesi mali destek fonlarına ilişkin yolsuzluk, yasa dışı uygulamalarla mücadele ve bunları AB Komisyonu na bildirme amaçlı etkili mekanizmaların oluşturulması -Katılım öncesi fonlarının yönetimi için uygulama mekanizmasının güçlendirilmesi ve katılım öncesi araçlarının değişimine uyarlanması AB fonlarının etkin ve adil kullanımının gözetilmesi ve Avrupa Yolsuzlukla Mücadele (OLAF) Ofisi ile işbirliği yapılması için gerekli idari yapının oluşturulması* 33. Mali Bütçesel Hükümler 34. Kurumlar 35. Diğer 10

11 KOB AB MEVZUATINA UYUM ve MEVZUAT UYUMU İÇİN GEREKLİ OLAN TEMEL İDARİ YAPILANMA ORTA VADE MÜZAKERE BÖLÜMLERI 1.Malların Serbest Dolaşımı 2. Kişilerin Serbest Dolaşımı 3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 5. Kamu İhaleleri -AB müktesebatı ile tam uyumunun sağlanması Ulusal Meslek Standartları Kurumu nun kurulması Sosyal güvenlik sisteminin koordinasyonuna ilişkin reform çabalarının sürdürülmesi, idari kapasitenin güçlendirilmesi -Mesleki vasıfların ve akademik diplomaların tanınmasıyla ilgili AB müktesebatına uyum sağlanması -Meslekler için asgari eğitim süreleri ile ilgili direktiflerin mevzuata uyumlaştırılması -Karşılıklı olarak, işçilerin serbest dolaşımına ilişkin sınırlamaların kaldırılması -Posta hizmetlerinin serbestleştirilmesi Posta hizmetleri alanında düzenleyici otoritenin kurulması AB ülke vatandaşlarının ve tüzel kişilerinin Türkiye de gayri menkul edinmesi ile ilgili engellerin kaldırılması -Kamu ihalesi kanununun etkili şekilde uygulanmasının garanti altına alınması* -İhale süreçlerinde elektronik tekolojilerin kullanımının teşvik edilmesi -Türkiye nin kamu ihalesi alanında kapsamlı bir strateji belirlemesi Kamu İhaleleri kurumunun idari kapasitesinin artırılmaya devam edilmesi 11

12 6. Şirketler Hukuku 7. Fikri Mülkiyet Hukuku 8. Rekabet Politikası 9. Mali Hizmetler 10. Bilgi Toplumu ve Medya -Müktesebat ile tam uyumun sağlanması -AB standartlarında genel amaçlı bir mali raporlama çerçevesinin benimsenmesi -Şirketlerin denetlenmiş yasal varlıkları ve mali durumlarının kamuoyuna açık hale getirilmesi için gerekli koşulların benimsenmesi (şeffaflık) İlgili otoritelerin mali raporlama standartlarının izlenmesi için kapasitelerinin güçlendirilmesi -Yargı ve uygulama otoritelerini kapsayacak şekilde uygulama yapıları ve mekanizmanlarını güçlendirerek, fikri mülkiyet haklarının uygulanmasının AB müktesebatına tam uyumlaştırılması -Ulusal demir-çelik yeniden yapılandırma programının (NRP) bir an önce uygulamaya sokulması -Anti-tröst ve devlet yardımları alanındaki uygulamanın AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi, bu alanda tekellere ve özel haklara sahip işletmelere öncelik verilmesi* -Piyasada yer alan tarafların anti-tröst ve devlet yardımları konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması -BBDK nın detaylı yol haritası çerçevesinde yeni sermaye gereksinimleri uygulamasında ilerleme sağlanması -Banka dışındaki finansal hizmetlerde müktesebatla uyum konusunda ciddi anlamda ilerleme sağlanması -Telekomünikasyon alanındaki mevzuat aktarılmasının tamamlanması ve piyasaların tam liberaleşmesine ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması -Görsel-işitsel mevzuat alanındaki AB müktesebat uyumunun tamamlanması RTÜK ün kapasitesinin güçlendirilmesi 12

13 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma 12. Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası 13. Balıkçılık 14. Ulaştırma -Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) aktif hale getirilerek, doğrudan gelir desteği ve diğer destek mekanizmalarının AB ye benzer bir yapıya dönüştürülmesi; arazi parseli tanımlama sisteminin geliştirilmesi* Ortak Pazar kurumlarının kurulması ve tarım piyasalarının denetlenmesi için yasal ve idari altyapı ile uygulama makenizmalarının benimsenmesi -Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili mevzuatın uyumlaştırılması -Koyun ve keçi türleri için hayvan kayıt sisteminin AB gereksinimlerine pararlel olarak oluşturulması -Tarım ürünleri işleme kuruluş standartlarının AB gıda güvenliği mevzuatına uyumlu hale getirilmesi -Gıda güvenliği kontrol sistemlerinin oluşturulması -Ölü hayvanların toplanması ve hayvan yan ürünlerinin muamele edilmesine yönelik bir sistemin geliştirilmesi -Temel hayvan hastalıkları için aşılama sistemlerinin oluşturulması -Bitki türleri kayıt sistemin AB mevzuatı ile uyumlaştırılması Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili mevzuatın uygulanması için gerekli idari kapasitenin oluşturulması -Ortak balıkçılık politikasının benimsenmesi ve gerekli idari yapılar ile donanımın merkezi ve bölgesel düzeyde sağlanması -Tüm ulaştırma çeşitlerinde idari ve teknik açıdan AB müktesebatıyla tam uyumun sağlanması -Ulusal demiryolu şirketinin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, AB mevzuatı paralelinde bu alanın rekabete açılması -Topluluk kurallarına uyumlu olarak karayolu taşımacılık filosunun ve Türk deniz taşımacılığı alanındaki teknik uyum programının sağlanması 13

14 15. Enerji -Tek Pazar için enerji alanındaki mevzuatın tam olarak uyumlaştırılması -Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamalarının ÇED direktifi ile tam uyumunun sağlanması -Yüksek düzeyde nükleer güvenliğin sağlanması. Türkiye nin nükleer enerji üretimi konusunda gerekli izinleri almadan önce nükleer alanda faaliyet gösterecek yapıların kapasitelerinin güçlendirilmesi, düzenleyici otoritenin bağımsızlığının ve kaynaklarının garanti altına alınması Enerji alanındaki düzenleyici ve idari yapının kapasitesinin güçlendirilmesi * 16. Vergilendirme 17. Ekonomik ve Parasal Birlik 18. İstatistik -Dolaylı vergilendirme alanındaki KDV uygulaması AB müktesebatı ile uyumlaştırılması (TR %5 altında iki indirimli oran mevcuttur) - Türk işletmeleri için, işletmelerin vergilendirilmesine yönelik çalışma usul ve esasları konusunda vergi etik kurallarının uygulanması - Doğrudan vergilendirme konusunda AB müktesebatı ile tam uyum sağlanması -AB ile veri paylaşımı konusunda bir IT ağı oluşturulması* Vergilendirme İdaresi Kurumunun yapısının güçlendirilmesi -Kamu kesimine verilen doğrudan mali desteğin yasaklanması konusunda tam uyumun sağlanması, kamu kesiminin mali kurumlara erişimde sağlanan ayrıcalığın kaldırılması -Türkiye deki iş kaydı sisteminin AB mevzuatına uyumlaştırılması -Makro ekonomik istatistiklerin müktesebatla uyumlaştırılması (GSYİH, tüketici fiyat indeksleri, kısa dönem göstergeleri, ödemeler dengesi, işgücü istatistikleri) -Veri toplamada idari kaynakların kullanımının yoğunlaştırılması -Avrupa Hesaplar Sistemine (ESA 95) tam anlamıyla uyumun sağlanması DİE nin veri toplama, veri işleme konusundaki koordinasyon görevinin güçlendirilmesi 14

15 19. Sosyal Politika ve İstihdam 20. Girişimcilik ve Sanayi Politikaları 21. Trans-Avrupa Ağları 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu -AB müktesebatına tam uyumun sağlanması ve ilgili idari ve uygulayıcı yapıların (işgücü müfettişlik dahil olmak üzere) güçlendirilmesi -Ulusal istihdam stratejisinin AB İstihdam Stratejisine paralel olarak hazırlanması -Sosyal içerme konusunda AB müktesebatına uygun olarak veri toplanması da dahil olacak şekilde Ulusal stratejinin hazırlanması* -Sosyal güvenlik ve emeklilik sistemleri reformlarının mali sürdürülebilirlik çerçevesinde güçlendirilmesi -Sosyal politika ve AB nin istihdam mevzuatının uyumlaştırılması ve uygulanması İşgücü piyasası ve sosyal gelişmelerin izlenmesi için bir mekanizma oluşturulması -AB KOBİ tanımını içeren yönetmeliğin çıkartılması (KOBİ mevzuatı yetkisi kanun ile Sanayi Bakanlığı na devredilmiştir, taslak tanım hazırlanmıştır)* -KOBİ iş ortamının basitleştirilmesi (finansal kaynaklara erişim, iş kurma bürokrasisinin azaltılması) -Ulaştırma altyapısı ihtiyaç analizi kapsamındaki öncelikli projelerin Trans-Avrupa Ulaştırma Kılavuzu (TEN) ile uyumlu şekilde uygulanması. -Trans-Avrupa Enerji Kılavuzu (TEN) ile ortak ilgi alanı çerçevesinde oluşturulan projelerin Türkiye de uygulanmasının teşvik edilmesi -Bölgesel kamu yatırımlarında öncelik kıstaslarını belirleyen çok yıllı bütçe prosedürünün kurulması Bölgesel politikanın merkezi ve yerel seviyelerde uygulanması için idari kapasitenin artırılması 23. Yargı ve Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük Güvenlik -Jandarmanın statüsünün ve işleyişinin AB standartlarına yükseltilmesi -AB müktesebatına uygun vize yönetmeliği ve uygulamasının sağlanması 15

16 -Cenevre Sözleşmesine getirilen coğrafi sınırlamanın kaldırılarak, sığınma hakkı konusunda AB müktesebatına uyum sağlanması -İltica başvurusunda bulunanların ifadesinin alınması ve karara bağlanması sisteminin geliştirilmesi ve mültecilerin topluma uyum sağlamasına yönelik sosyal yardım sisteminin uygulanması -Mobil izleme ünitelerini yürürlüğe sokarak ve gümrük ortaklık anlaşmalarını hayata geçirerek gümrük hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına devam edilmesi -Schengen müktesebatına uyuma hazırlık olarak, Sınır İdaresi konusundaki Ulusal Eylem Planı nın uygulanmasına devam edilmesi -Organize suç, yolsuzluk, uyuşturucu, kara parayla mücadele edilmesi ve euronun korunması konularında müktesebatın benimsenerek uygulanması* -Yasadışı göçün önlenmesi için AB mevzuatında yer alan göçle ilgili iyi uygulamaların benimsenmesi ve uygulanması Uyuşturucu maddeler konusunda Ulusal Odak Noktası nın (Ulusal Uyuşturucu İzleme Merkezi) güçlendirilmeye devam edilmesi Bağımsız bir gözetim otoritesi kurularak, veri koruma alanında AB müktesebatının uygulanmasının sağlanması 25. Bilim ve Araştırma 26. Eğitim ve Kültür 27. Çevre -UNESCO Kültürel Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde kültürel çeşitliliğin korunmasına yönelik AB politikasına uyum sağlanması* -Sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin, sektörel politikaların tanımlanması ve uygulanmasına entegre edilmesi -Ulusal Atık Yönetimi Planı nın benimsenmesi ve uygulanması -Revize edilmiş Stratejik ÇED Direktifi nin tam olarak aktarılması ve uygulanmasının sağlanması* Çevrenin korunması için kurumsal, idari ve izleme kapasitesinin, veri toplanması da dahil olmak üzere AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi* 16

17 28. Tüketicinin Korunması ve Sağlık 29. Gümrük Birliği -Özellikle serbest bölgeler, çift kullanımlı mallar ve teknolojiler, korsan ve taklit ürünler konularında gümrük yasalarının AB ile tam uyumlu hale getirilmesi -Bilişim sistemlerinin AB ile bağlantılı hale getirilmesi (IT inter-connectivity) için girişimlerin başlatılması* Gümrük kontrollerinin ve operasyonlarının modernize edilmesine devam edilmesi ve tüm gümrük ofislerinin gerekli bilişim altyapısı ile donanımının sağlanması* 30. Dış İlişkiler 31. Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası 32. Mali Kontrol -Katılım öncesi fonlarının yönetiminde yer alan tüm kurumların Genişletilmiş ön Merkezi Olmayan Yapılanma (EDIS) altında akredite edilmeye hazırlanması -İşlevsel olarak bağımsız olan bir sahtekarlıkla mücadele biriminin planlanması ve hazırlıklarının başlatılması Ön Merkezi Olmayan Yapılanma (DIS) kapsamındaki katılım öncesi fonlarını yönetmek için gereken idari yapıların güçlendirilmesi Avrupa Topluluğu nun mali çıkarlarının korunması için kurulmuş idari yapıların kapasitelerinin artırılması 33. Mali Bütçesel Hükümler 34. Kurumlar 35. Diğer 17

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler ÇEVRE * Doğa koruma * İklim eylemi Ortak (eş-başvuran) dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların AB üyesi ülkelerden kar amacı ; Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Birlikler ve Barolar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

2006 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜ

2006 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜ 2006 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜ MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI 2006 YILI İLERLEME RAPORU 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI İlerleme Var: Zorunlu standartların kaldırılması; TSE nin Avrupa standartlarını

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

Nilgün ARISAN ERALP AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Nilgün ARISAN ERALP AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ VE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ Nilgün ARISAN ERALP AB KATILIM MÜZAKERELERİ -müzakere sürecinde aday ülkelerin çok geniş bir alanı kapsayan ve ayrıntılı düzenlemeler içeren AB müktesebatını

Detaylı

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 17 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın (ipek.aydin@epri.org.tr) Asuman Erdem (asuman.erdem@epri.org.tr)

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

ÖMER ŞENGÜLER. İstanbul, 27 Haziran 2007

ÖMER ŞENGÜLER. İstanbul, 27 Haziran 2007 AB UYUM SÜREC S RECİNDE TÜRK RKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ ÖMER ŞENGÜLER İstanbul, 27 Haziran 2007 2007-2013 AB Müktesebatına Uyum Programı çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği, Veterinerlik

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik, ara hedef ve koşullara ilişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI - GENEL BİLGİLER Önemli Tarihler Koordinatör Kurum: Tanıtıcı Tarama TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) 19-20 Haziran 2006 Ayrıntılı Tarama 17 18

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

AB ne Üyelik Süreci ve. Önemi. Kerem Okumuş REC Türkiye

AB ne Üyelik Süreci ve. Önemi. Kerem Okumuş REC Türkiye AB ne Üyelik Süreci ve Düzenleyici Etki Analizi nin Önemi Kerem Okumuş REC Türkiye ? Politika, program, proje ve mevzuatların yada yasal değişiklerin...piyasa, toplum, çevre, iş dünyası, iş gücü piyasası,

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi İş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, Avrupa Birliği nin dört temel serbestisinden (malların,

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler 03 YOİKK Teknik Komite Eylem Planları 4 Eylül 03 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler /4 Başbakanlık Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması GİTES

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Türkiye-AB ilişkileri Emre GönenG İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Müzakere sürecis Aday ülke için i in en zor dönemdird Her genişleme, müzakere m sürecini s daha da ayrınt ntılı duruma

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

KONSEY E SUNULMAK ÜZERE KOMİSYON TEBLİĞİ Türkiye ye Yönelik Katılım Stratejisinin Güçlendirilmesi Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişlemiş Birli

KONSEY E SUNULMAK ÜZERE KOMİSYON TEBLİĞİ Türkiye ye Yönelik Katılım Stratejisinin Güçlendirilmesi Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişlemiş Birli Brüksel, 26.3.2003 COM (2003) 144 final KONSEY E SUNULMAK ÜZERE KOMİSYON TEBLİĞİ Türkiye ye Yönelik Katılım Stratejisinin Güçlendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı Belgesi nin içerdiği ilke,

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

FASIL 9 MALİ HİZMETLER

FASIL 9 MALİ HİZMETLER FASIL 9 MALİ HİZMETLER Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA Sayın Yetkili, GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA Ülkemiz ile Tayland arasında gerçekleştirilmesi planlanan muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında 2013 yılından bu yana görüşmelerde bulunulmakta

Detaylı

AB YAPISAL POLİTİKA. Konya, 7 Aralık k 2006

AB YAPISAL POLİTİKA. Konya, 7 Aralık k 2006 AB YAPISAL POLİTİKA ARAÇLARI Nurşen Numanoğlu Konya, 7 Aralık k 2006 27.12.2006 Avrupa Birliği i Genel Sekreterliği 1 AB YAPISAL POLİTİKALAR Yapısal politikaların n amacı; - bölgesel kalkınma eşitsizlikleriyle

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ,

ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ, ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ, 1- GENEL BİLGİ, Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI taslak olarak Ağustos tarihinde hazırlanmıştır. Bu

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ. Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ. Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye AB İlişkileri 1963 Ankara Anlaşması 1970 Katma Protokol 1987 Üyelik Başvurusu 1996 Gümrük Birliği 1999 AB

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI ADAYLIK DÖNEMD NEMİNDENDE AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI Helsinki Zirvesi Sonrası Türkiye AB İlişkileri Adaylık Süreci 1999 Helsinki Zirvesinde diğer adaylarla eşit koşullar altında Türkiye ye adaylık

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 17.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA ARALIK 2002 GİRİŞ Ticaretin serbestleşme olgusu ile birlikte bölgeselleşme ve küreselleşme 1990 lı yılların temel özelliği olmuştur. Teknolojik

Detaylı

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul Dünya Bankası 8 Nisan 2014 İstanbul 1. Giriş Neden bu değerlendirme, neden şimdi? 2. GB nin STA ile Kıyaslanması 3. Tarım ve Hizmetlerde Entegrasyon 4. Asimetrik Düzenlemeler 5. Koordinasyon ve Anlaşmazlıkların

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı