2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 09 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın Utku Tuncay Neslihan Kaptanoğlu Çınar Tan Ömer Fazlıoğlu Zeynep Songülen 1

2 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ Türkiye nin müzakere sürecinde yol haritasını oluşturan KOB, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye için ilk defa 2000 yılında, daha sonra 2003 hazırlanmıştır. 9 Kasım 2005 te yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgesi Türkiye nin üyelik için gerçekleştirmesi gereken AB mevzuatını önceliklerine göre kısa ve orta vadeli olarak belirlenmiş uyum planını içermektedir. AB MEVZUATINA UYUM ve MEVZUAT UYUMU İÇİN GEREKLİ OLAN TEMEL İDARİ YAPILANMA KISA VADE (1-2 yıl) MÜZAKERE BÖLÜMLERİ 1.Malların Serbest Dolaşımı -Malların serbest dolaşımına ilişkin müktesebat uyumunun tamamlanması. -Gümrük Birliği nden kaynaklan ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması (2001 den kalma) - yeni ve küresel yaklaşıma ilişkin direktiflerin iç hukuka aktarılmasının tamamlanması (ambalaj atıkları) -CE işareti taşımayan ürünlerde tarife dışı engellerin kaldırılması TSE nin ithalat kontrollerinin, belgelendirme ve test etme rolünün azaltılması, sürecin basitleştirilmesi. TSE nin idari kapasitesinin geliştirilmesi (Pazar gözetimi) Akreditasyon için yetkili otorite (TÜRKAK) ile Avrupa Akreditasyon arasında çok taraflı anlaşma imzalanması Türkiye Piyasa Gözetimi Koordinasyon Kurulu (TPGKK) uygulamaya ilişkin sorunlarının giderilmesi Kamu İhale Kurumu nun (KİK) idari kapasitesinin geliştirilmesi Tek Pazar direktifleri doğrultusunda malların serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi, denetimin sağlanması 2. Kişilerin Serbest Dolaşımı 2

3 3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 5. Kamu İhaleleri -Yabancı işçilerin Türk istihdam pazarına erişimini sağlamak için gerekli yasaların çıkartılması -İş kurma hakkı, hizmet sunumu serbestisi ve yerleşme konularında Türk mevzuatının AB müktesebatına uyumlaştırılması -Bilgi Toplumu mevzuatının uygulamasının geliştirilmesi -Kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat uyumunun sağlanması -Profesyonel mesleklerin karşılıklı tanınması -Sermaye hareketleri ve ödemeler alanında mevzuat uyumunun sağlanması -Belli sektörlerde (ör: televizyon, radyo yayıncılığı, deniz taşımacılığı, madencilik) yabancıların mal edinimine ilişkin mevzuatın uygulanması -AB ülkeleri kaynaklı yatırım engellerinin kaldırılması için gerekli mevzuatın hayata geçirilmesi -Kara para ile mücadeleye ilişkin müktesebat uyumunun sağlanması* Finansal izleme ve haber alma birimlerinin (MASAK) etkinlik kazandırılması (ör: kara paranın aklanması için) -Kamu ihaleleriyle ilgili yasanın AB müktesebatı ile uyumlaştırılmalı Yeni kamu ihale kanununun uygulanması amacıyla KİK in idari kapasitesinin artırılması* 6. Şirketler Hukuku 7. Fikri Mülkiyet Hukuku -Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatın uygulamasının daha etkin hayata geçirilmesi, kitap ve diğer medya alanlarında korsanla mücadele konusuna özen gösterilmesi -İlaç sektöründe süregelen jenerik alanındaki başvuruların AB ile ortaklaşa çözüme kavuşturulması 8. Rekabet Politikası 3

4 9. Mali Hizmetler 10. Bilgi Toplumu ve Medya 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma -Devlet yardımları konusunda müktesebat uyumunun hızlandırılması (örn:demirçelik) -Rekabet ve devlet yardımları alanlarında saydamlık ve sürekli bilgi alışverişinin sağlanması -Anti-tröst alanında ikincil yasamanın müktesebata uyumlaştırılması -Yeni bankacılık kanunu altında gerekli uygulama adımlarının atılması, kredi ve yatırım şirketlerinin sermaye gereksinimi çerçevesinin uygulanması yolunda ilerleme sağlanması -Banka dışı finansal sektörde, gerektiğinde gözetim yapılarını güçlendirerek gözetim ve ihtiyat standartlarının güçlendirilmesi -Yayın kuruluşlarına uygulanan tarifeler ve lisans verilmesi ile ilgili kanuni düzenlemenin uygulanması -Elektronik iletişim alanında özellikle tarife ve yasal ruhsat verme, hat kiralama, erişim & ağ oluşturma, ağ taşıma, dağıtım, taşıyıcı sayısı konularında AB müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanmasının sağlanması - Sınır Tanımayan Televizyon direktifine ilişkin mevzuatın uyumlaştırılmasına devam edilmesi ve bu sayede AB içinde serbest televizyon yayınlarının yapılmasına olanak tanınması* RTÜK ün kapasitesinin güçlendirilmesi ve bağımsızlığının garanti altına alınması, yayın sıklığını kayıt altına alan ve geçici ruhsatları takip eden bir pozisyona kavuşturulması -Kırsal Kalkınma Stratejisi nin uygulanmasına yönelik politikaların oluşturulması* -Ödeme Kuruluşu, Entegre İdare ve Kontrol Sistemi/Bütünleştirilmiş Yönetim ve Denetim Sistemi (IACS), Çiftlik Muhasebe Veri ağı (FADN) müktesebat uyumunun oluşturulması* 12. Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı 4

5 Politikası 13. Balıkçılık 14. Ulaştırma 15. Enerji -Koyun ve keçi türleri için hayvan kayıt sisteminin AB politikalarına paralel olarak oluşturulması* -Temel hayvan hastalıklarıyla mücadele için bir strateji geliştirilmesi, -Hayvan ve bitki hastalıklarıyla mücadele alanında AB mevzuatının uyumlaştırılmasına devam edilmesi -Gıda işleme tesislerinin AB hijyen ve kamu sağlığı alanında modernleştirilmesi için program hazırlanması* -Türkiye deki sınır kontrol sisteminin AB üye ülkelerinde uygulanan sınır kontrol sistemleri ile uyumlaştırılması - Küspe ve hayvan hastalıkları kontrol programlarının uygulanması - Balıkçılığın idaresi, kontrolü, pazarlanması ve yapısal uyum yasalarının müktesebatla uyumlu hale getirilmesi İdari kapasitenin güçlendirilmesi. -Kıbrıs bandıralı ve Kıbrıs ile ticarete hizmet eden gemilere getirilen mevcut kısıtlamaların kaldırılması* -Ulaştırma alanındaki mevzuatın tüm ulaştırma alanlarına aktarılması -Liman devleti denetimi konusunda Paris Mutabakat Zaptı Sekreterliği nin kara listesinde olan Türkiye nin filosunun bayrak devleti performansının iyileştirilmesi* (Hala kara listededir ama listedeki yeri çok yüksek risk kategorisinden yüksek risk kategorisine terfi ettirilmiştir) -Türk karayolu taşımacılığı filosunu AB standartlarına getirilmesi için bir program benimsenmesi -AB mevzuatına uyumlu enerji stratejisi oluşturulması* -Elektrik, nükleer ve doğalgaz sektörlerinde düzenleyici sistemler ve kontrol mekanizmalarının bağımsız ve etkin olarak işlemesinin sağlanması -Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki kanunun AB müktesebatına uyumlu olarak çıkartılması - Enerji alanında rekabetçi bir iç Pazar oluşması için elektrik ve gaz direktiflerinin uygulanması* 5

6 16. Vergilendirme Elektrik, doğalgaz ve nükleer enerji düzenleme otoritesinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve bağımsızlığının garanti altına alınması -Vergilendirmeden kaynaklanabilecek ayrımcı uygulamaların engellenmesi için, Türkiye de uygulanan Özel Tüketim Vergisi ve KDV nin AB müktesebatına uyumlaştırılması * -AB ile elektronik veri değişiminin sağlanabilmesi için bilgi teknoloji sistemleri geliştirilmesi için hazırlık yapılması* - Doğrudan vergilendirme konusunda vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma alanlarında Türk mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması* - İş vergilendirme tüzüğü ilkelerine bağlı kalınması ve çıkacak yasaların bu tüzüğe uyması * Gönüllü vergi mükellefinin uygunluğunu artırmak amacıyla Vergi İdaresi modernizasyon stratejisinin geliştirilmesi 17. Ekonomik ve Parasal Birlik 18. İstatistik 19. Sosyal Politika ve İstihdam -Türkiye nin yeni istatistik yasasının AB nin istatistik mevzuatına uygun yürürlüğe girmesi ve uygulamasının sağlanması - Ulusal Hesaplar Sisteminin (SNA 1968) Avrupa Hesaplar Sistemi (ESA 95) standartlarına getirilmesi -Demografik ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler, makro ekonomik istatistikler, iş istatistikleri, ulaştırma, dış ticaret ve tarım istatistikleri alanlarına öncelik verilerek istatistik stratejilerinin geliştirilmesinin sağlanması İdari kapasitenin güçlendirilmesi ve personelin eğitiminin sağlanması İş kaydına göre istatistik birimlerinin oluşturulması ve henüz karara bağlanmamış istatistik sınıflandırmalarının yürürlüğe sokulması -Sosyal politika alanında yıllık finansal yatırım planlarının oluşturulması -Sendikal hakların tahsisinin sağlanması ve sendikaların toplu görüşme ve grev haklarındaki sınırlayıcı koşulların kaldırılması* -Çocuk işgücü ile mücadele çabalarının sürdürülmesi* 6

7 20. Girişimcilik ve Sanayi Politikaları -İstihdam ve sosyal politikaların uygulanmasında etkin ve özerk bir sosyal diyalog için gereken koşulların oluşturulması* Müktesebatın uyumlaştırılması alanında çalışan tüm kurumların idari kapasitelerinin artırılması* -Türkiye nin ulusal yeniden yapılandırma planı (NRP) çerçevesinde çelik sektörünün, yeniden yapılanmasının garanti edilerek AB nin devlet yardımları konusundaki mevzuatına uygun şekilde izlenmesi* -Yabancı yatırımın teşvik edilmesine yönelik etkin bir strateji oluşturulması* 21. Trans-Avrupa Ağları 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu -Bölgeler arası kalkınma yapıları farklılıklarının azaltılmasına yönelik stratejik çerçeve planı oluşturulması -AB nin katılım öncesi fonlarından faydalanmak için gerekli yasal ve idari kapasitenin oluşturulması* 23. Yargı ve Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük Güvenlik -Polis Meslek Etik Mevzuatının kabul edilmesi -Modern soruşturma tekniklerinin ve suç önleme stratejilerinin geliştirilmesi -Mahkeme polisliği sisteminin kapasitesinin geliştirilmesi -Polis ve jandarma ile ilgili daha etkin bir şikayet sisteminin kurulması -Göçmenlik ve İltica ile ilgili Ulusal Eylem Planı uygulama çabalarının devam ettirilmesi -Yasadışı göç ve organize suçla mücadele konularında AB ile gerikabul anlaşması gereği uyum çalışmalarının artırılması -Sınır Yönetimi konusundaki ulusal eylem planı uygulanmasına başlanması, sınır bölgelerinin mayından arındırılması ve askeri olmayan sınır muhafızlarından oluşan profesyonel bir teşkilatın oluşturulması -Ulusal organize suçla mücadele stratejisi oluşturulması ve uygulanması. Organize 7

8 25. Bilim ve Araştırma 26. Eğitim ve Kültür 27. Çevre 28. Tüketicinin Korunması ve Sağlık suçla mücadelenin güçlendirilmesi (insan kaçakçılığı, yolsuzluk, uyuşturucu madde, sahtekarlık, para-aklama) -Türkiye Ulusal Uyuşturucular Stratejisinin revize edilerek Avrupa Uyuşturucu Stratejisi ve Eylem Planı ile uyumlu hale getirilmesi ve uygulanması -Kişisel verilerin korunması hakkında AB müktesebatı ile uyumlu kanuni düzenleme getirilmesi ve bağımsız bir izleme otoritesinin kurulması -Euro nun kalpazanlığa karşı korunması ile ilgili bir mekanizmanın oluşturulması Kanun uygulayıcı kurumların güçlendirilmesi ve geliştirilmesine devam edilmesi, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilerek, kurumsal yapının AB standartlarına erişiminin sağlanması. -Kapsamlı bir araştırma stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması -Socrates, Leonardo da Vinci ve Youth Programlarına katılımı destekleyen Ulusal Ajansın işleyişinin hızlandırılması -Culture 2000 (Kültür 2000) programına katılımın teşvik edilmesi -Müktesebata uyum için revize edilmiş bir programın benimsenmesi, yatırımın finanse edilmesi için bir planın geliştirilmesi -Müktesebat ile ilgili çerçeve yasası, uluslararası çevre sözleşmeleri ve çevrenin korunması ile ilgili kanun, su kalitesi, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü, Atık yönetimi uygulamaları alanlarındaki mevzuatın aktarılması ve uygulamasına devam edilmesi -Revize edilmiş Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Direktifi nin uygulanması* -Çevresel politikanın, sektörel politikalara entegrasyonunun sağlanması -AB nin taraf olduğu uluslarası sözleşmeler ve AB su çerçeve direktifi ışığında sınır ötesi su işbirliğinin geliştirilmesi -İdari kapasitenin geliştirilmesi ve çevre mevzuatının uygulanması için bir plan oluşturulması -AB nin Genel Gıda Ürünleri ve Gıda Güvenliği mevzuatının uygulanması -Ulusal düzeyde tehlikeli ürünlerin kullanımından kaynaklanan tehlikelere ilişkin 8

9 29. Gümrük Birliği 30. Dış İlişkiler 31. Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası olarak geçici hızlı bilgi değişimi mekanizmalarının oluşturulması, uluslar arası düzeyde TRAPEX ve benzeri sistemler aracılığıyla bu bilgilerin değişiminin sağlanması Piyasa gözetimi otoriteleri ile ilgili olarak kurumsal ve idari yapının geliştirilerek etkin uygulanmasının sağlanması - Yeni gümrük yasasının, gümrük kurallarının tercihli menşe kuralları da dahil ilgili müktesebata uyumlu hale getirilmesi için benimsenmesi - Serbest bölgelerle ilgili yasanın özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi ile ilgili maddelerinin müktesebatın ilgili bölümleriyle uyumlaştırılması* - Bilişim sistemlerinin AB ile bağlantılı hale getirilmesi (IT inter-connectivity) için girişimlerin başlatılması Gümrük yönetiminin özelikle idari ve işlevsel kapasitesinin güçlendirilmeye devam edilmesi, iç prosedürlerin AB standartları ile uyumlu hale getirilmesi* -Genel Preferanslar Sistemi (GSP) dahil olmak üzere AB Ortak Ticaret Politikası na uyumun sağlanması * (bkz. Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası) -AB nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye tarafından tanınması (bkz. Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası) -AB nin ve AB ülkelerinin üye oldukları uluslar arası organizasyonların üçüncü ülkelere karşı uygulanan politikalarının benimsenmesi (ör:wassenar [çift kullanımlı ürünler ve teknolojiler, konvansiyonel silahlar konusundaki ortak politika]) (bkz. Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası)* -AB nin ve AB ülkelerinin üye oldukları uluslar arası organizasyonların üçüncü ülkelere karşı uygulanan politikalarının benimsenmesi (ör:wassenar_çift kullanımlı ürünler ve teknolojiler, konvansiyonel silahlar konusundaki ortak politika) (bkz. Dış İlişkiler)* -Genel Preferanslar Sistemi (GSP) dahil olmak üzere AB Ortak Ticaret Politikası na uyumun sağlanması * (bkz. Dış İlişkiler) -AB nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye tarafından tanınması (bkz. Dış İlişkiler) 9

10 32. Mali Kontrol -Kamu Finans Yönetimi ve Kontrolü kanunun ivedilikle uygulanmasının sağlanması -Uluslar arası Yüksek Denetim Kurumu ve Kamu Finans Yönetimi ve Kontrolü kanunu ölçütleri çerçevesinde dış denetim fonksiyonlarında reform yapılmasına yönelik yeni yasaların benimsenmesi ve Sayıştay ın bağımsızlığının sağlanması için gerekli yasaların uygulamaya sokulması* -Katılım öncesi mali destek fonlarına ilişkin yolsuzluk, yasa dışı uygulamalarla mücadele ve bunları AB Komisyonu na bildirme amaçlı etkili mekanizmaların oluşturulması -Katılım öncesi fonlarının yönetimi için uygulama mekanizmasının güçlendirilmesi ve katılım öncesi araçlarının değişimine uyarlanması AB fonlarının etkin ve adil kullanımının gözetilmesi ve Avrupa Yolsuzlukla Mücadele (OLAF) Ofisi ile işbirliği yapılması için gerekli idari yapının oluşturulması* 33. Mali Bütçesel Hükümler 34. Kurumlar 35. Diğer 10

11 KOB AB MEVZUATINA UYUM ve MEVZUAT UYUMU İÇİN GEREKLİ OLAN TEMEL İDARİ YAPILANMA ORTA VADE MÜZAKERE BÖLÜMLERI 1.Malların Serbest Dolaşımı 2. Kişilerin Serbest Dolaşımı 3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 5. Kamu İhaleleri -AB müktesebatı ile tam uyumunun sağlanması Ulusal Meslek Standartları Kurumu nun kurulması Sosyal güvenlik sisteminin koordinasyonuna ilişkin reform çabalarının sürdürülmesi, idari kapasitenin güçlendirilmesi -Mesleki vasıfların ve akademik diplomaların tanınmasıyla ilgili AB müktesebatına uyum sağlanması -Meslekler için asgari eğitim süreleri ile ilgili direktiflerin mevzuata uyumlaştırılması -Karşılıklı olarak, işçilerin serbest dolaşımına ilişkin sınırlamaların kaldırılması -Posta hizmetlerinin serbestleştirilmesi Posta hizmetleri alanında düzenleyici otoritenin kurulması AB ülke vatandaşlarının ve tüzel kişilerinin Türkiye de gayri menkul edinmesi ile ilgili engellerin kaldırılması -Kamu ihalesi kanununun etkili şekilde uygulanmasının garanti altına alınması* -İhale süreçlerinde elektronik tekolojilerin kullanımının teşvik edilmesi -Türkiye nin kamu ihalesi alanında kapsamlı bir strateji belirlemesi Kamu İhaleleri kurumunun idari kapasitesinin artırılmaya devam edilmesi 11

12 6. Şirketler Hukuku 7. Fikri Mülkiyet Hukuku 8. Rekabet Politikası 9. Mali Hizmetler 10. Bilgi Toplumu ve Medya -Müktesebat ile tam uyumun sağlanması -AB standartlarında genel amaçlı bir mali raporlama çerçevesinin benimsenmesi -Şirketlerin denetlenmiş yasal varlıkları ve mali durumlarının kamuoyuna açık hale getirilmesi için gerekli koşulların benimsenmesi (şeffaflık) İlgili otoritelerin mali raporlama standartlarının izlenmesi için kapasitelerinin güçlendirilmesi -Yargı ve uygulama otoritelerini kapsayacak şekilde uygulama yapıları ve mekanizmanlarını güçlendirerek, fikri mülkiyet haklarının uygulanmasının AB müktesebatına tam uyumlaştırılması -Ulusal demir-çelik yeniden yapılandırma programının (NRP) bir an önce uygulamaya sokulması -Anti-tröst ve devlet yardımları alanındaki uygulamanın AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi, bu alanda tekellere ve özel haklara sahip işletmelere öncelik verilmesi* -Piyasada yer alan tarafların anti-tröst ve devlet yardımları konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması -BBDK nın detaylı yol haritası çerçevesinde yeni sermaye gereksinimleri uygulamasında ilerleme sağlanması -Banka dışındaki finansal hizmetlerde müktesebatla uyum konusunda ciddi anlamda ilerleme sağlanması -Telekomünikasyon alanındaki mevzuat aktarılmasının tamamlanması ve piyasaların tam liberaleşmesine ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması -Görsel-işitsel mevzuat alanındaki AB müktesebat uyumunun tamamlanması RTÜK ün kapasitesinin güçlendirilmesi 12

13 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma 12. Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası 13. Balıkçılık 14. Ulaştırma -Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) aktif hale getirilerek, doğrudan gelir desteği ve diğer destek mekanizmalarının AB ye benzer bir yapıya dönüştürülmesi; arazi parseli tanımlama sisteminin geliştirilmesi* Ortak Pazar kurumlarının kurulması ve tarım piyasalarının denetlenmesi için yasal ve idari altyapı ile uygulama makenizmalarının benimsenmesi -Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili mevzuatın uyumlaştırılması -Koyun ve keçi türleri için hayvan kayıt sisteminin AB gereksinimlerine pararlel olarak oluşturulması -Tarım ürünleri işleme kuruluş standartlarının AB gıda güvenliği mevzuatına uyumlu hale getirilmesi -Gıda güvenliği kontrol sistemlerinin oluşturulması -Ölü hayvanların toplanması ve hayvan yan ürünlerinin muamele edilmesine yönelik bir sistemin geliştirilmesi -Temel hayvan hastalıkları için aşılama sistemlerinin oluşturulması -Bitki türleri kayıt sistemin AB mevzuatı ile uyumlaştırılması Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili mevzuatın uygulanması için gerekli idari kapasitenin oluşturulması -Ortak balıkçılık politikasının benimsenmesi ve gerekli idari yapılar ile donanımın merkezi ve bölgesel düzeyde sağlanması -Tüm ulaştırma çeşitlerinde idari ve teknik açıdan AB müktesebatıyla tam uyumun sağlanması -Ulusal demiryolu şirketinin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, AB mevzuatı paralelinde bu alanın rekabete açılması -Topluluk kurallarına uyumlu olarak karayolu taşımacılık filosunun ve Türk deniz taşımacılığı alanındaki teknik uyum programının sağlanması 13

14 15. Enerji -Tek Pazar için enerji alanındaki mevzuatın tam olarak uyumlaştırılması -Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamalarının ÇED direktifi ile tam uyumunun sağlanması -Yüksek düzeyde nükleer güvenliğin sağlanması. Türkiye nin nükleer enerji üretimi konusunda gerekli izinleri almadan önce nükleer alanda faaliyet gösterecek yapıların kapasitelerinin güçlendirilmesi, düzenleyici otoritenin bağımsızlığının ve kaynaklarının garanti altına alınması Enerji alanındaki düzenleyici ve idari yapının kapasitesinin güçlendirilmesi * 16. Vergilendirme 17. Ekonomik ve Parasal Birlik 18. İstatistik -Dolaylı vergilendirme alanındaki KDV uygulaması AB müktesebatı ile uyumlaştırılması (TR %5 altında iki indirimli oran mevcuttur) - Türk işletmeleri için, işletmelerin vergilendirilmesine yönelik çalışma usul ve esasları konusunda vergi etik kurallarının uygulanması - Doğrudan vergilendirme konusunda AB müktesebatı ile tam uyum sağlanması -AB ile veri paylaşımı konusunda bir IT ağı oluşturulması* Vergilendirme İdaresi Kurumunun yapısının güçlendirilmesi -Kamu kesimine verilen doğrudan mali desteğin yasaklanması konusunda tam uyumun sağlanması, kamu kesiminin mali kurumlara erişimde sağlanan ayrıcalığın kaldırılması -Türkiye deki iş kaydı sisteminin AB mevzuatına uyumlaştırılması -Makro ekonomik istatistiklerin müktesebatla uyumlaştırılması (GSYİH, tüketici fiyat indeksleri, kısa dönem göstergeleri, ödemeler dengesi, işgücü istatistikleri) -Veri toplamada idari kaynakların kullanımının yoğunlaştırılması -Avrupa Hesaplar Sistemine (ESA 95) tam anlamıyla uyumun sağlanması DİE nin veri toplama, veri işleme konusundaki koordinasyon görevinin güçlendirilmesi 14

15 19. Sosyal Politika ve İstihdam 20. Girişimcilik ve Sanayi Politikaları 21. Trans-Avrupa Ağları 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu -AB müktesebatına tam uyumun sağlanması ve ilgili idari ve uygulayıcı yapıların (işgücü müfettişlik dahil olmak üzere) güçlendirilmesi -Ulusal istihdam stratejisinin AB İstihdam Stratejisine paralel olarak hazırlanması -Sosyal içerme konusunda AB müktesebatına uygun olarak veri toplanması da dahil olacak şekilde Ulusal stratejinin hazırlanması* -Sosyal güvenlik ve emeklilik sistemleri reformlarının mali sürdürülebilirlik çerçevesinde güçlendirilmesi -Sosyal politika ve AB nin istihdam mevzuatının uyumlaştırılması ve uygulanması İşgücü piyasası ve sosyal gelişmelerin izlenmesi için bir mekanizma oluşturulması -AB KOBİ tanımını içeren yönetmeliğin çıkartılması (KOBİ mevzuatı yetkisi kanun ile Sanayi Bakanlığı na devredilmiştir, taslak tanım hazırlanmıştır)* -KOBİ iş ortamının basitleştirilmesi (finansal kaynaklara erişim, iş kurma bürokrasisinin azaltılması) -Ulaştırma altyapısı ihtiyaç analizi kapsamındaki öncelikli projelerin Trans-Avrupa Ulaştırma Kılavuzu (TEN) ile uyumlu şekilde uygulanması. -Trans-Avrupa Enerji Kılavuzu (TEN) ile ortak ilgi alanı çerçevesinde oluşturulan projelerin Türkiye de uygulanmasının teşvik edilmesi -Bölgesel kamu yatırımlarında öncelik kıstaslarını belirleyen çok yıllı bütçe prosedürünün kurulması Bölgesel politikanın merkezi ve yerel seviyelerde uygulanması için idari kapasitenin artırılması 23. Yargı ve Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük Güvenlik -Jandarmanın statüsünün ve işleyişinin AB standartlarına yükseltilmesi -AB müktesebatına uygun vize yönetmeliği ve uygulamasının sağlanması 15

16 -Cenevre Sözleşmesine getirilen coğrafi sınırlamanın kaldırılarak, sığınma hakkı konusunda AB müktesebatına uyum sağlanması -İltica başvurusunda bulunanların ifadesinin alınması ve karara bağlanması sisteminin geliştirilmesi ve mültecilerin topluma uyum sağlamasına yönelik sosyal yardım sisteminin uygulanması -Mobil izleme ünitelerini yürürlüğe sokarak ve gümrük ortaklık anlaşmalarını hayata geçirerek gümrük hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına devam edilmesi -Schengen müktesebatına uyuma hazırlık olarak, Sınır İdaresi konusundaki Ulusal Eylem Planı nın uygulanmasına devam edilmesi -Organize suç, yolsuzluk, uyuşturucu, kara parayla mücadele edilmesi ve euronun korunması konularında müktesebatın benimsenerek uygulanması* -Yasadışı göçün önlenmesi için AB mevzuatında yer alan göçle ilgili iyi uygulamaların benimsenmesi ve uygulanması Uyuşturucu maddeler konusunda Ulusal Odak Noktası nın (Ulusal Uyuşturucu İzleme Merkezi) güçlendirilmeye devam edilmesi Bağımsız bir gözetim otoritesi kurularak, veri koruma alanında AB müktesebatının uygulanmasının sağlanması 25. Bilim ve Araştırma 26. Eğitim ve Kültür 27. Çevre -UNESCO Kültürel Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde kültürel çeşitliliğin korunmasına yönelik AB politikasına uyum sağlanması* -Sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin, sektörel politikaların tanımlanması ve uygulanmasına entegre edilmesi -Ulusal Atık Yönetimi Planı nın benimsenmesi ve uygulanması -Revize edilmiş Stratejik ÇED Direktifi nin tam olarak aktarılması ve uygulanmasının sağlanması* Çevrenin korunması için kurumsal, idari ve izleme kapasitesinin, veri toplanması da dahil olmak üzere AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi* 16

17 28. Tüketicinin Korunması ve Sağlık 29. Gümrük Birliği -Özellikle serbest bölgeler, çift kullanımlı mallar ve teknolojiler, korsan ve taklit ürünler konularında gümrük yasalarının AB ile tam uyumlu hale getirilmesi -Bilişim sistemlerinin AB ile bağlantılı hale getirilmesi (IT inter-connectivity) için girişimlerin başlatılması* Gümrük kontrollerinin ve operasyonlarının modernize edilmesine devam edilmesi ve tüm gümrük ofislerinin gerekli bilişim altyapısı ile donanımının sağlanması* 30. Dış İlişkiler 31. Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası 32. Mali Kontrol -Katılım öncesi fonlarının yönetiminde yer alan tüm kurumların Genişletilmiş ön Merkezi Olmayan Yapılanma (EDIS) altında akredite edilmeye hazırlanması -İşlevsel olarak bağımsız olan bir sahtekarlıkla mücadele biriminin planlanması ve hazırlıklarının başlatılması Ön Merkezi Olmayan Yapılanma (DIS) kapsamındaki katılım öncesi fonlarını yönetmek için gereken idari yapıların güçlendirilmesi Avrupa Topluluğu nun mali çıkarlarının korunması için kurulmuş idari yapıların kapasitelerinin artırılması 33. Mali Bütçesel Hükümler 34. Kurumlar 35. Diğer 17

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 17 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın (ipek.aydin@epri.org.tr) Asuman Erdem (asuman.erdem@epri.org.tr)

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002 TÜRK SANAYİ C İ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA Bİ RLİĞİ TEMSİ LCİ L İĞİ BRÜKSEL KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER VE AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU2002 TS/BXL/0240

Detaylı

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI Ulusal Program Bu Doküman Özgür İşletim Sistemi Pardus üzerinde Özgür Ofis Yazılı OpenOffice.org Kullanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

İÇİNDEKİLER 01.12.2010. 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı. Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi

İÇİNDEKİLER 01.12.2010. 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı. Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi 01.12.2010 İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi AB Genişleme Sürecinde Son Durum BM, Kıbrıs Müzakereleri İçin Yeni Bir Tarih Belirledi

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI

AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 27 Kasım 2007 MÜZAKERE FASILLARI İLERLEME RAPORU 2007 1 1. Malların Serbest Dolaşımı

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı 1. Fasıl: Malların Serbest Dolaşımı Çocuklarımız AB standartları ile daha güvenli

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012)

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı Yasin KOCABIYIK AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Taşımacılık Politikası Avrupa Birliği nin Taşımacılık Politikası Türkiye

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı