GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK"

Transkript

1 Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Doç. Dr. Hamza ATEŞ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES

2 Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Doç. Dr. Hamza ATEŞ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES Ekim 2009

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 7 KURUM TANITIMI... 8 Tarihi Gelişimi ve Görevleri... 8 Örgüt Yapısı... 9 Teknolojik Altyapısı Personel Yapısı ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ÖRNEKLEM PROFİLİ Çalışan Profili Vatandaş Profili ÇALIŞANLARIN MESLEKLERİNE BAKIŞI MEVCUT DURUMA İLİŞKİN GÖZLEMLER Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yeterliliği Ayrımcılığa Karşı Alınan Önlemler Eşitlik İlkesiyle Örtüşmeyen Uygulamalar KURUMUN İMAJI Çalışanların Bakışıyla Kurumun İmajı Vatandaşların Bakışıyla Kurumun İmajı ETİK ALGILARI Çalışanların Etik Algıları Vatandaşların Etik Algıları ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN YAYGINLIĞI Çalışanların Bakışıyla Etik Dışı Davranışların Yaygınlığı Vatandaşların Bakışıyla Etik Dışı Davranışların Yaygınlığı ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR KARŞISINDAKİ TUTUM ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN NEDENLERİ Çalışanlara Göre Etik Dışı Davranışların Nedenleri Vatandaşlara Göre Etik Dışı Davranışların Nedenleri GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI NIN ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI ÖNLEME YÖNÜNDEKİ ÇABALARI. 59 DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ NÜN YOLSUZLUK KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI VE TAVSİYELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE DEKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ... 63

4 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KAYNAKÇA GRAFİK LİSTESİ Grafik 1: İş Hacmi/Personel Sayısı 10 Grafik 2: Cinsiyet 13 Grafik 3: Medeni durum 13 Grafik 4: Eğitim Durumu 14 Grafik 5: Kamu Görevinde Çalışma Süresi 14 Grafik 6: Gümrük Müdürlüğünde Çalışma Süresi 15 Grafik 7: Cinsiyet 16 Grafik 8: Yaş 16 Grafik 9: Eğitim Durumu 17 Grafik 10: Meslek 17 Grafik 11: Vatandaşların Gümrük Müdürlüğü nde Bulunma Nedenleri 18 Grafik 12: Gümrükte Yapılan İşlem Sayısı 18 Grafik 13: Bu Kurumda Çalışmaktan Dolayı Memnun Musunuz? 19 Grafik 14: Bu Mesleği Yeniden Seçermiydiniz? 19 Grafik 15: Çalıştığımız Dairede İş Sahiplerinin Görebileceği Bilgilendirme Panoları Ve Broşürler 21 Grafik 16: Ayrımcılığa İlişkin Önlemler ve Yeterliliği 22 Grafik 17: Kurumda Personel İşlemlerinde Ve Sosyal İmkanlardan Yararlanmada Eşitlik 22 Grafik 18: Yöneticilerin Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etik Davranışların Geliştirilmesine Verdiği Öncelik 24

5 Grafik 19: Gümrük Müdürlüklerinde Torpil Yaptırmadan Veya Görevlilere Herhangi Bir Menfaat Sağlamadan İş Yaptırma 25 Grafik 20: Gümrük Müdürlüklerinde Yolsuzluk ve Rüşvetin Yaygınlığı 25 Grafik 21: Gümrük Müsteşarlığı Yolsuzluk Suiistimaller ve Diğer Etik Dışı Davranışları 26 Önleme Konusundaki Çabası Grafik 22: Kurumun Değerlerini ve Çalışma Prensiplerini Bilme Düzeyi 27 Grafik 23: Gümrük Hizmetlerini Yerine Getirirken Uyulması Gereken Etik İlkeleri Bilme Düzeyi 27 Grafik 24: Memurların Vatandaşların İşlerini Yapma Karşılığında Menfaat Talep Etmesi 28 Grafik 25: Kurumda İş Yaptıran Vatandaşlardan Gelen Hediyeleri Kabul Etmek 28 Grafik 26: Vatandaşların İş Sonunda Kendi İstekleri İle Verdikleri Bahşişleri Kabul Etmek 29 Grafik 27: Tanıdıkların Ve Yakınların Gümrük İşlemlerini Daha Hızlı Yapmak 29 Grafik 28: İş Sahibi Tarafından Menfaat Vaat Edildiği Taktirde Mesai Saati İçerisinde Yapılması Gereken Bir İşi Mesai Sonrası Fazla Çalışarak Bitirmek. 30 Grafik 29: Gümrük Çalışanların Etik Dışı Fiilleri Yapma Sıklığı 30 Grafik 30: Gümrük Çalışanlarının Etik Dışı Bir Davranışını Üst Makamlara İletme Sıklığı 31 Grafik 31: Etikle İlgili Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu 31 Grafik 32: Etikle İlgili Hizmet İçi Eğitim Yeterlilik Düzeyi 32 Grafik 33: Hediye Bahşiş Ve Rüşvet Hakkındaki Düşünceler 33 Grafik 34: Bahşişle İlgili Düşünceler 34 Grafik 35: Hediyeyle İlgili Düşünceler 34 Grafik 36: İşi Hızlandırıcı Düşüncesi İle Çalışanlara Ek Menfaat Teklif Etme 35 Grafik 37: Mevzuata Aykırı İşlem Yaparak Menfaat Sağlama 36 Grafik 38: Mevzuata Uygun Yapılan İşlemlerle İlgili Bahşiş Veya Hediye Kabul Etme 37 Grafik 39: Kâğıt, Toner, Kalem Vb. Sarf Malzemelerinin İş Takipçilerince Temin Edilmesi 37

6 Grafik 40: Vatandaşı Yıldırma Amacıyla, Yapılacak İş Ve İşlemleri Olduğundan Zor Ve Fazla Gösterme 38 Grafik 41: Vatandaşları Gümrük Müşavirlerine Ve İş Takipçilerine Yönlendirme 38 Grafik 42: Akraba, Eş, Dost, Hemşeri, Siyasal Görüş Vb. Bir Nedenle Ayrımcılık Veya Kayırmacılık Yapma Grafik 43: Gümrük Müşavirlerine Ve İş Takipçilerine Ayrıcalıklı İşlem Yapılması Ve Öncelik Tanınması Grafik 44: Kurumdan Ayrılan Veya Emekli Olan Memurların Hizmetlerden Ayrıcalıklı Faydalandırılması Grafik 45: Kurumun Fotokopi Makinesi, Yazıcı, Faks Vb. Araçlarının Kişisel Amaçla Kullanılması Grafik 46: Hizmetten Yararlananlara Kötü Davranma 41 Grafik 47:Amirinin Veya İş Arkadaşının Hatalarını Gizleme, İlgili Yerlere Bildirmeme 41 Grafik 48: Kural Dışı Menfaat Sağlamanın Yaygınlığı 42 Grafik 49: Kuraldışı Menfaat Sağlama Yöntemleri 43 Grafik 50: Sağlanan Kuraldışı Menfaatin Miktarı 44 Grafik 51: Kural Dışı Menfaat Talebi veya Etik Dışı Davranışla Karşılaşma Durumunda Gösterilen Tepki 45 Grafik 52: Şikayet Etmenin Etkinliği 46 Grafik 53: Gümrük İşlemleri Konusunda Vatandaşların Yeterli Bilgi Sahibi Olmaması 48 Grafik 54: Çalışanların Maaşlarının Düşüklüğü Ve Yeterli Mesai Ücreti Almadan Fazla Çalışmaları Grafik 55: Başka Kurumlara Göre, Gümrükte Çalışanların Sosyal Ve Mali Haklarının Yetersiz Olması Grafik 56: Kurumun İşleyişinde İletişim, Hesap Verme Mekanizmaları Ve Şeffaflığın 49 Yetersizliği Grafik 57: Gümrük Müşavirleri Ve Aracıların Varlığı 50 Grafik 58: Vatandaşların, Haksız Taleplerinin Yerine Getirilmesi İçin Etik Dışı Davranışı Teşvik Etmesi 50

7 Grafik 59: Mevzuatın, Etik Dışı Davranışları Önlemekte Yetersiz Olması 51 Grafik 60: Çalışma Ortamının Kötü Olması 51 Grafik 61: Vatandaşların İşlerini Bir An Önce Yaptırmak İstemeleri, Sıralarını Beklememeleri 52 Grafik 62: Memurların, Sorumluluğu Fazla Olan İşlerin Altına İmza Atmaları Grafik 63: İş Yükünün Fazlalığı 53 Grafik 64: Gümrük İşlemlerinin Uzun Sürmesi Grafik 65: Meslek Ahlakı Kurallarının Ve Diğer Etik İlkelerin Bilinmemesi 54 Grafik 66: Bahşiş Ve Hediye Gibi Kültürel Alışkanlıkların Toplumda Yaygın Olması 54 Grafik 67: Kurumun Kamuoyundaki Olumsuz İmajının, Herkesi Bu Yönde Hareket Etmeye Teşvik Etmesi 55 Grafik 68: Etik Değerlerin Kurum Personelince Benimsenmemesi 55 Grafik 69: Siyasi Baskı Ve Telkinler 56 Grafik 70: Kurumun Denetim Sisteminin Yetersizliği 56 Grafik 71: Vatandaşa Göre Kuraldışı Menfaat Sağlamanın Nedenleri 57 TABLO LİSTESİ Tablo 1: Kamuda ve Gümrük Müdürlüklerinde Çalışma Süreleri 15 Tablo 2: Gümrükte Bulunma Nedenine Göre Kuraldışı Ödeme Sıklığı 43

8 GİRİŞ Bu çalışma Gümrük Müsteşarlığı na bağlı olarak faaliyette bulunan gümrüklerde, gümrük hizmetlerinin verilmesinde karşılaşılan etik problemleri araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada görevin yerine getirilmesinde etik dışı davranışların nedenleri de ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amaç ve kapsamı bakımından şu noktaların üzerinde durmakta fayda bulunmaktadır: Araştırmanın esas konusu olan etik problemlerin daha çok uygulama ile ilgili alanlarda görülmesi nedeniyle, araştırmada kuramsal tartışmalar, teorik ve betimleyici çalışmalardan ziyade, uygulama sorunları üzerinde durulmaktadır. Araştırmada, gümrük hizmetlerinin hem arz tarafını oluşturan (doğrudan gümrük hizmeti sunan çalışanlar) hem de talep yönünü oluşturan (gümrük hizmeti alan vatandaşlar) dikkate alınmıştır. Böylece, gümrük hizmeti sunumu ile etik dışı davranışlar arasındaki ilişkiyi tespit etmek daha kolay bir hal almaktadır. Araştırma, belirlenen sorunlar konusunda suçlu bulmayı değil, gümrük hizmetlerinin etkin ve verimli sunumu ile tüm eylem ve işlemlerde etik ilkelere daha fazla uyulmasına katkı yapmayı hedeflemektedir. Bunu yaparken de, somut neticelerin alınmasına ve uygulanabilir önerilerin oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle, sebepleri konusunda büyük tartışmalar bulunan ve çözümü için devletin yeniden yapılandırılması gibi çok büyük çaplı çabalar gerektiren siyasi nitelikteki yolsuzluk ve diğer etik dışı davranışlar kapsam dışı bırakılarak, idari yolsuzluk olarak kategorize edilebilecek görece küçük çaplı ancak yaygın davranışlar araştırılmıştır. Bununla beraber, sadece rüşvet gibi popüler yolsuzluklar değil, farklı idari yolsuzluk türleri ve diğer etik dışı davranışlar bir bütün olarak incelenmiştir. Bu konuda Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu nca belirlenen etik davranış ilkeleri temel alınmıştır. Araştırma, sadece personelin bazı tutum ve davranışları ile ilgilenmeyip, sorunun sisteme ait nedenlerine de değinmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, kamu personelinin davranışlarının yanı sıra, onların bu davranışlarının altında yatan kültürel olgular ve algılamalar, kurumsal yapıdan, mevzuattan veya vatandaş tutumlarından kaynaklanan sorunlar araştırma kapsamı içerisine alınmıştır. Sorunların bilinçli şekilde yapılan yolsuzluklar kadar çeşitli bürokratik uygulamalar, yapısal sorunlar veya idari kültürden kaynaklanan nedenlerinin de olduğu, araştırma dizaynında göz önünde tutulan hususlardan birisi olmuştur. 7

9 KURUM TANITIMI Bu başlık altında, araştırmanın yürütüldüğü Gümrük Müsteşarlığı na ilişkin kurumu tanıtıcı nitelikte genel bilgilere yer verilecektir. Tarihi Gelişimi ve Görevleri Osmanlı İmparatorluğu uzun tarihi boyunca 3 kıtaya hâkim olmuş bir dünya devletiydi. İmparatorluğun geniş sınırlara sahip olması nedeniyle gümrük uygulamaları da büyük öneme sahipti. Osmanlı İmparatorluğunda gümrük resimlerinin toplanmasında iltizam veya emanet usulü uzun zaman uygulanmıştır. İltizam usulünde gümrükler arttırma usulü ile 1 3 yıl süre ile müteahhitlere ihale ediliyordu. Emanet usulü denilen uygulamada ise gümrük vergileri gümrük eminleri ve memurları vasıtası ile Hazine hesabına toplanmaktaydı. Emanet usulünün uygulamasında gümrük eminleri doğrudan Hazineye bağlı idiler ve aralarında herhangi bir irtibat yoktu. Gümrükler 1861 yılında Rüsumat Emaneti adıyla ilk defa müstakil bir daire olarak kurularak Rüsumat Emaneti bünyesinde Gümrük Muhafaza Teşkilatı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi nde ise Rüsumat Emaneti Dairesi kaldırılarak gümrükler Umum Müdürlük şeklinde Maliye Bakanlığı na bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde ise, tarihinde 1909 sayılı Kanunla gümrükler müstakil bir bakanlık olarak teşkilatlandırılarak Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti kurulmuş, kaçakçılıkla mücadele görev ve yetkisi de bu bakanlığın bünyesine verilmiş ve 1931 de kaçakçılıkla mücadele amaçlı yarı askeri Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kurulmuştur yılında çıkarılan 1989 sayılı Kanunla da Maliye Bakanlığına bağlı olan Tekel İdare ve İşletmeleri de bu Bakanlığa bağlanarak Bakanlığın kuruluşu tamamlanmıştır yılında da, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilerek, Maliye ve Gümrük Bakanlığı kurulmuştur. Bu yapı 1993 tarihinde 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı müstakil bir Müsteşarlık olarak yeniden teşkilatlanana kadar devam etmiştir ( Gümrük Müsteşarlığı, 2009b: 39 40). Müsteşarlığın görevleri ise kısaca şunlardır: Gümrük Politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, gümrük politikasını uygulamak, Gümrük Kanunu ve gümrüklerle ilgili diğer mevzuat ile uluslararası sözleşmeler hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, Gümrük tarife oranlarının tespitine yardımcı olmak, gümrük vergileri ile gümrüklerce alınan diğer gelirler ve fonların tarhı, tahakkuk ve tahsilini sağlamak ve kontrol etmek, Gümrük kontrolüne tabi kişi eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak, bu işlemlerin etkin ve süratli yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, Gümrüklerle ilgili istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, Gümrük denetimine tabi eşya ve araçların muhafazasını sağlamak, gümrükte giriş ve çıkış işlemlerine tabi eşyanın, saptanmış olan norm ve standartlara uygunluğunu denetlemek, 8

10 Kaçakçılığı önlenmesini sağlamak, Gümrük Müsteşarlığı, devletin önemli bir gelir kaynağını kontrol etmektedir. Vergi gelirlerinin ortalama % 20si gümrük idareleri aracılığı ile tahsil edilmektedir (2007 rakamları ile milyon TL). Kuruma hazine tarafından tahsis edilen bütçe, 2007'de 186 milyon TL, 2008'de 233 milyon 979 bin TL dır. Örgüt Yapısı Müsteşar, Gümrük Müsteşarlığının en üst amiridir. Müsteşar gümrük hizmetlerinin mevzuata uygun yürütmekle ve Gümrük Müsteşarlığının faaliyet alanına giren konularda diğer kurumlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve bakana karşı sorumludur. Müsteşar, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşarlığın ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin yönetiminde müsteşara yardımcı olmak üzere 3 müsteşar yardımcısı bulunmaktadır. Müsteşarlık merkez teşkilatı 6 ana hizmet birimi, 5 danışma ve denetim birimi ile 4 yardımcı birim olmak üzere toplam 15 birimden oluşmaktadır (Gümrük Müsteşarlığı, 2009b: 42 43). Gümrük Müsteşarlığı Ana Hizmet Birimleri şunlardır: 1) Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 3) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü 4) Tasfiye İşletmeleri Döner Sermaye İşleri Genel Müdürlüğü, 5) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 6) Risk Yönetimi ve Stratejik Değerlendirme Birimi ( tarihli Bakan Onayı ile Kurulmuştur). Gümrük Müsteşarlığı Danışma ve Denetim Birimleri şöyle sıralanabilir: 1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 3) Hukuk Müşavirliği, 4) Müsteşarlık Müşavirleri, 5) İç Denetim Birim Başkanlığı (5018 sayılı Kanun hükümlerine göre). Gümrük Müsteşarlığı Yardımcı Hizmet Birimleri ise şöyledir: 1) Personel Dairesi Başkanlığı, 2) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 4) Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı. Müsteşarlığın taşra teşkilatında ise, 18 Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ve bu başmüdürlüklere bağlı 139 Gümrük Müdürlüğü, 96 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile 4 Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü ve 14 İşletme Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Ülkemizin dışarıya açık 20 kara sınır kapısı, 7 demiryolu sınır kapısı, 50 deniz kapısı ve 43 hava kapısı olmak üzere toplam 120 gümrük kapısı bulunmaktadır ( Gümrük Müsteşarlığı, 2009b: 44 45). 9

11 Teknolojik Altyapısı Kurumda, işlem ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliğin arttırılması amacıyla, bilgi ve teknoloji kaynaklarının kullanılmasına büyük önem verildiği görülmektedir. Neredeyse otomasyon sistemini tamamlamış olan kurum, bu sistemleri geliştirmek için çaba sarfetmektedir. Kurumda, özellikle 2003 yılı sonrasında teknolojik altyapının tamamlanması ve geliştirilmesi konularında büyük bir atılım yapıldığı gözlenmektedir yılsonu itibariyle kurum aktifinde 8412 adet masaüstü bilgisayar, 343 adet taşınabilir bilgisayar ve 128 adet fotokopi makinesi bulunmaktadır. Personel Yapısı Kurumun bütününde halen, merkezde 1444, taşrada 7013 ve döner sermayede 462 olmak üzere toplam 8919 personel görev yapmaktadır. Buna karşılık merkezde 542, taşrada 1362, döner sermayede 584 ve yurt dışında 10 olmak üzere toplam 2498 boş kadro bulunmaktadır. Son üç yıl ( ) içinde 90 personel istifa ve 95 personel de başka kuruma nakil yoluyla ayrılmıştır. Aynı dönem içerisinde 1135 yeni personel alımı gerçekleşmiştir. Kurumdan ayrılmalar genellikle emeklilik yoluyla gerçekleşmektedir. Genel iş hacminde büyük artışlar meydana gelmesine karşın buna paralel personel alımı yapılamamış, sadece acil personel ihtiyacının karşılanmasıyla yetinilmiştir. Yapılan norm kadro çalışmaları neticesinde taşra teşkilatında civarında olan çalışan personelin civarında olması gerektiği tespit edilmiştir. Mevcut personelin %34 ü lise ve altı, %66 sı ise lisans mezunudur. Araştırma alanımız olan, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde ise, 5671 erkek ve 1342 kadın olmak üzere toplam 7013 personel görev yapmaktadır. Son yıllarda ülkenin dış ticaret hacmindeki hızlı artışlar, gümrük müdürlüklerinin iş hacmini de artırmış, ancak personel artış oranı iş hacmindeki artışa göre sınırlı kalmıştır (Grafik 1). Grafik 1: İş Hacmi/Personel Sayısı 10

12 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Araştırmanın temel adımları şunlardır: Literatür ve mevzuat taraması, Gümrük müdürlüklerinde doğrudan hizmet sunan kamu görevlilerine yönelik anket Gümrükte hizmet alan vatandaşlarla yapılan anket. Ülkemizde gümrük hizmetlerinin durumu ve gümrük hizmetleri konusunda farklı dönemlerde gerçekleştirilen yenilikler ve gümrük hizmetlerinin etik çerçevesi hakkında bir literatür araştırması gerçekleştirilmiştir. Literatür taramasında, gümrük hizmetlerinde etik konusunda kapsamlı bilimsel çalışma yapılmadığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, Gümrük Müsteşarlığı nın yapısı, işleyişi, son yıllardaki faaliyetleri ve tabi olduğu mevzuat hakkında bilgi toplanmıştır. Kurumun resmi web sitesi, faaliyet raporları ve kurumun faaliyetlerine temel teşkil eden mevzuat incelenmiştir. Gümrük Müsteşarlığı nın uygulama birimleri olan Gümrük Başmüdürlüklerinde ve gümrük müdürlüklerinde çalışan personel ile hizmetten yararlanan vatandaşların ki bu hizmet alanların büyük çoğunluğunu gümrük müşavirleri oluşturmaktadır etik algılarını, uygulamada karşılaşılan etik sorunları ve bu sorunların nedenlerini belirlemeye yönelik bir alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırması kapsamında, biri çalışanlara, diğeri ise hizmet alanlara yönelik iki ayrı anket formu hazırlanmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında Ateş, Bağce ve Şen in (2009) daha önce gerçekleştirmiş oldukları Tapu Hizmetleri ve Etik Araştırması nda geliştirmiş oldukları çalışan ve vatandaş anketlerinden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Anketlerde çalışanların ve vatandaşların tutumlarının belirlenmesinde 5 li Likert ölçeği kullanılmıştır. Anketin uygulanacağı örneklemin belirlenmesinde araştırma sonuçlarının doğruluğu ve güvenilirliği sınırlayıcı unsur olarak alınmıştır. Anket çalışmasında, %95 güvenilirlik seviyesi ve %5 hata oranını sağlayacak büyüklükte bir örneklem kullanılması hedeflenmiştir. Gümrük müdürlüklerinde Şubat 2009 tarihi itibarıyla yaklaşık personel (ana kütle evren) çalışmaktadır. Bu durumda %95 güvenilirlik seviyesi ve %5 hata oranını sağlayacak örneklem büyüklüğü en fazla 400 dür. Ancak araştırma konusunun hassasiyeti nedeniyle bazı çalışanların ankete katılmaktan çekineceği ve anketin uygulandığı tarihte bazı çalışanların işyerinde bulunmayabileceği göz önüne alınarak 500 çalışana ve 750 vatandaşa anket uygulanması planlanmıştır. Anketler, Mart Mayıs 2009 tarihleri arasında ülke genelindeki farklılıkları dikkate alacak şekilde 5 ilde ve 8 gümrük müdürlüğü ile 2 gümrük başmüdürlüğünde uygulanmıştır. Anket uygulanan merkezler, Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri ile ortak bir çalışma sonucu belirlenmiştir. Anketlerin gerçekleştirildiği gümrük müdürlükleri ile bu müdürlüklerinin tercih edilme nedenleri aşağıda özetlenmektedir: Ülkenin en büyük kenti, ihracat ve ithalat işlemlerinin en yoğun olduğu İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı, Atatürk Hava Limanı Gümrük Müdürlüğü, Ambarlı ve Halkalı Gümrük Müdürlükleri, 11

13 Ege bölgesinin dışarıya açılan kapısı İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Ege Serbest Bölge Müdürlüğü, Balkanlara ve Avrupa ya açılan kapı Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Kapıkule Gümrük Müdürlüğü, Ülkenin Irak a geçiş kapısı Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı, Habur Gümrük Müdürlüğü ile İpekyolu Gümrük Müdürlüğü, Bunların yanında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ile İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü. Anketlerin uygulanmasında herhangi bir zorlukla karşılaşılmamasına rağmen, çalışan anketine katılım, beklenen düzeyde gerçekleşmemiştir. Dağıtılan 500 anketten 270 i doldurulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda eksik ve hatalı doldurulan 19 anket geçersiz sayılmış ve 251 anket değerlendirmeye alınmıştır. Vatandaş anketine katılımda da yine benzer bir durumla karşılaşılmıştır. İşlem yapmak üzere gümrük müdürlüklerine gelen vatandaş ve iş takipçilerinin bir kısmı, yoğunluklarını ileri sürerek, bir kısmı da işleri olumsuz etkilenir düşüncesiyle ankete katılmaktan kaçınmışlardır. 750 anketin 550 si uygulanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda eksik ve hatalı doldurulan 32 anket geçersiz sayılmış ve 518 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın başlangıcında kurum üst düzey yöneticileri ile mülakat yapılması planlansa da, Gümrük Müsteşarlığından kaynaklanan nedenlerle mülakatlar yapılamamış ve bu nedenle mülakat araştırmanın kapsamından çıkarılmıştır. Ayrıca, araştırma planında yer alan gümrük müşavirleri ile ayrıca yapılacak anket ve mülakatlardan gümrüklerde işlem yaptıran vatandaşların önemli bir kısmının müşavir veya müşavirlik çalışanları olması nedeniyle vazgeçilmiştir. 12

14 ÖRNEKLEM PROFİLİ Örneklem profili kısmında, alan araştırmasının örneklemini oluşturan gümrük müdürlükleri ve gümrük bölge başmüdürlükleri çalışanlarının ve gümrük müdürlüklerinde işlem yaptıran vatandaşların yaş, cinsiyet, meslek dağılımı, çalışma süreleri gibi demografik özellikleri ile vatandaşların gümrük müdürlüklerinde gerçekleştirdikleri işlemlerin sıklığı ile ilgili bulgular yer almaktadır. Çalışan Profili Gümrük müdürlüklerinde yapılan ankete katılan kamu görevlilerinin %76 sı erkek, %24 ü kadındır. Grafik 2: Cinsiyet Kadın 24% Erkek 76% Medeni durum bakımından %78 i evli, %22 si ise bekârdır. Grafik 3: Medeni durum Bekar 22% Evli 78% 13

15 Ankete katılan kamu görevlilerinin yarısından fazlası yükseköğrenim mezunudur. İlköğretim mezunlarının oranı oldukça düşüktür. Grafik 4: Eğitim durumu Master/Doktora 10% 1% İlköğretim 2% Lise/Meslek Lisesi 12% Lisans 45% Önlisans 30% Gümrük hizmetlerinin etkili ve verimli olabilmesi yeterli sayıda ve iyi yetişmiş personel istihdamına bağlıdır. Personelin gümrük mevzuatına ve ithalat ihracat işlemlerine vakıf asgari 1 yabancı dil bilen ve bilgi teknolojilerini kullanabilen kişiler olması gerekmektedir. Gümrük Müsteşarlığı son yıllarda, 4 yıllık yüksekokul mezunlarını istihdam etmeye başlamıştır. Bu durum seviyeyi yükseltmiş ve bunun olumlu sonuçları görülmeye başlamıştır. Her ne kadar yüksek öğrenim görmüş personel sayısı fazla olsa da, genellikle mezun olunan okulların gümrük hizmetlerinin gerektirdiği alanlarda eğitim vermemesi nedeniyle, kurumda alanında uzman personelin sıkıntısı çekilmektedir. Örneklemin %68 ini 11 yıl ve üzeri kıdeme sahip tecrübeli personel oluşturmaktadır. Kamu hizmetine yeni katılan ve 5 yılın altında hizmeti olanların oranı ise %20 dir. Grafik 5: Kamu Görevinde Çalışma Süresi 2% 1 yıldan az 3% 26 yıl ve üzeri 12% % % % 14

16 Kurumdaki çalışma sürelerinde ise kısmi bir farklılık gözlenmektedir. 11 yıl ve üzeri çalışanların oranı 4 puanlık bir düşüşle %64 iken, 5 yıl ve altında hizmeti olanların oranı %22 ye yükselmektedir. Aslında bu fark çok fazla değildir. Bu durumda bize göstermektedir ki kamu hizmetine ilk giriş kurumda olmakta ve devam etmektedir. Kurumdan başka kurumlara geçiş fazla değildir. Grafik 6: Gümrük Müdürlüğünde Çalışma Süresi 0% 26 yıl ve üzeri 10% 1 yıldan az 3% % % % Kamu görevindeki çalışma süreleri ile kurumdaki çalışma süreleri karşılaştırıldığında, kurumdaki personel devrinin fazla olmadığı görülmektedir. Kamuda çalışma süreleri ile kurumda çalışma süreleri çok fazla uyumsuzluk göstermemektedir. Bu da gümrükte çalışanların büyük kısmının ilk kamu hizmetlerine burada başlamış ve devam etmekte olduğunu göstermektedir. Kaç yılıdır kamu görevinde çalışıyorsunuz Tablo 1: Kamuda ve Gümrük Müdürlüklerinde Çalışma Süreleri 1 yıldan az Kaç yıldır gümrük ve muhafaza müdürlüğünde çalışıyorsunuz yıldan az Sayı 6 1 % 85,7 2,1 1 5 arası Sayı 41 1 % 87,2, arası Sayı 3 21 % 6,4 63, arası Sayı % 14,3 2,1 30,3 97,0 26 yıl ve üzeri 26 yıl ve üzeri Sayı % 2,1 6,1 2,2 100,0 Toplam Sayı % 100,0 100,0 100, 100,0 100,0 15

17 Vatandaş Profili Ankete katılan vatandaşların %92 si erkek, %8 i kadındır. Vatandaşların %66 sı yaş grubundadır. İkinci büyük grup %24 le yaş grubudur. Hizmet alan vatandaşların büyük kısmı orta yaş grubundadır. Grafik 7: Cinsiyet Kadın 8% Erkek 92% Grafik 8: Yaş arası 3% 66 ve üzeri Arası 1% 6% arası 24% Arası 66% Eğitim durumu bakımından, gümrük müdürlüklerinde işlem gerçekleştirenlerin çoğunluğunu (%48) lise veya meslek lisesi mezunları oluşturmaktadır. İkinci sırada yükseköğrenim 16

18 mezunları gelmektedir (%41). Genelde gümrük müdürlüklerinde işlem gerçekleştiren vatandaşların büyük kısmı gümrük müşavirleri veya onların yanlarında çalışan elemanlardır. Grafik 9: Eğitim Durumu Master/Doktora 2% Lisans 22% 0% İlköğretim 9% Önlisans 19% Lise/Meslek lisesi 48% Ankete katılan vatandaşların meslek dağılımına baktığımızda ilk sırayı İş Takipçisi ünvanına sahip kişiler almaktadır (%47). Onları Gümrük müşavirleri takip etmektedir. (%27). Aslında burada iş takipçileri büyük oranda gümrük müşavirlerinin elemanlarıdır. Dolayısıyla mesleki olarak gümrük müşavirleri (%74) ilk sıradadır. Bu da gösteriyor ki gümrük müdürlüklerinde hizmet alan vatandaşların büyük kısmı gümrük müşavirleridir. Grafik 10: Meslek Serbest meslek 11% Diğer 5% 1% Mem ur 6% Sanayici 1% Tüccar 2% Komisyoncu 27% İş takipçisi 47% Ankete katılanların %71 i başkasının işi, %26 sı ise kendisinin işi için gümrük müdürlüğünde bulunmaktadır. Bu oranlardan gümrükte bulunan yaklaşık her üç vatandaştan ikisinin iş takipçisi ya da gümrük müşaviri olduğu sonucu çıkarılabilir. Ankete katılan vatandaşlardan 21 17

19 ve üzeri işlem yapanların oranının neredeyse %84 e ulaşması aracı veya gümrük müşavirlerinin gümrük müdürlüklerinde yoğun olarak işlem yaptığı görüşünü desteklemektedir. Grafik 11: Vatandaşların Gümrük Müdürlüğü nde Bulunma Nedenleri 3% Kendi işim için 26% Başkası adına 71% Öte yandan, ankete katılan vatandaşların sadece % 2 si gümrük müdürlüklerinde ilk kez işlem yaptığını ifade etmiştir. Grafik 12: Gümrükte Yapılan İşlem Sayısı İlk kez işlem yapıyorum 2% 2-3 kez 3% 4-10 kez 8% kez 3% 21 kez ve üzeri 84% 18

20 ÇALIŞANLARIN MESLEKLERİNE BAKIŞI Etik dışı davranışların ortadan kaldırılması ve etiğe dayalı bir yönetim kültürünün oluşturulabilmesi için, çalışanların mesleklerinden memnuniyet duymaları ve çalıştıkları kurumla ilgili kişisel ve toplumsal imajın olumlu olması gerekir. Bu çerçevede, araştırmada öncelikle çalışanların mesleklerine bakışı ile kurumun imajı değerlendirilmiştir. Çalışanları etik dışı davranışlardan alıkoyan önemli etkenlerden birisi mesleğin saygınlığıdır. Bu amaçla çalışanlara bu kurumda çalışmaktan memnun musunuz? sorusu sorulmuştur. Grafik 13: Bu Kurumda Çalışmaktan Dolayı Memnun Musunuz? 1% Çok memnunum 8% Hiç memnun değilim 18% Memnun değilim 29% Memnunum 44% Ankete katılanların %52 si kurumda çalışmaktan dolayı memnun olduklarını bildirmeleri anlamlıdır. Çalışanların büyük kısmı kurumlarına bakış noktasında olumlu tavır sergilemektedirler. Mesleğini seven ve onun saygınlığını korumaya çalışan bir kamu görevlisinin etik dışı davranışlardan kaçınması beklenir. Bu bağlamda da, gümrük çalışanlarına mesleki bağlılıklarını ölçmek amacıyla bugün meslek seçimi yapıyor olsaydınız, gümrük memurluğu mesleğini yine seçer miydiniz? sorusu yöneltilmiştir. Grafik 14: Bu Mesleği Yeniden Seçer miydiniz? 1% Hayır 66% Evet 33% 19

21 Çalışanların %66 sı bu soruya hayır yanıtı vermesi oldukça dikkat çekicidir. Hatta bazı çalışanların hayır yanıtını işaretlemekle yetinmeyip, anket formuna kesinlikle, asla, hiç bir zaman, kimseye tavsiye etmem gibi ifadeler eklemeleri, memnuniyetsizliklerinin üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Bir önceki soruya verilen %52 lik memnuniyet oranı karşısında meslekten memnuniyetsizliğin % 66 olması çelişkili bir durum gibi görünmektedir. Bu iki soruya verilen cevaplar gösteriyor ki çalışanlar çalıştıkları kurumdan memnun fakat mesleklerinden memnun değillerdir. Kurumsal memnuniyetin göreceli olarak yüksekliğine karşın mesleki memnuniyetsizlik oranının böylesine yüksek olması oldukça dikkat çekicidir. 20

22 MEVCUT DURUMA İLİŞKİN GÖZLEMLER Bu kısımda gümrük müdürlüklerindeki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği, ayrımcılığa karşı alınan önlemler ve yeterliliği, çalışanlara yönelik eşitlik ilkesiyle örtüşmeyen uygulamaların düzeyi ile kurumun mevcut fiziki koşullarının yeterliliği ele alınacaktır. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yeterliliği Vatandaşların kamu kurumlarındaki işlemlerini kendi başlarına takip edememelerinin ve dolayısıyla aracıya başvurmalarının en önemli nedeni, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yetersiz olmasıdır. Çalışanların gümrük müdürlüklerindeki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeterlilik düzeyini nasıl gördüklerini belirleyebilmek için personele şu soru yöneltilmiştir. Çalıştığınız dairede, iş sahiplerinin görebileceği bilgilendirme panoları ile işlemleri kolaylaştıran ve iş süreçlerini anlatan broşürler var mı, varsa ne derece yeterlidir? Grafik 15: Çalışılan Dairede İş Sahiplerinin Görebileceği Bilgilendirme Panoları ve Broşürler 1% Var, çok yeterli 6% Hiç yok 30% Var, biraz yeterli 16% Var, kısmen yeterli 17% Var, yetersiz 30% Çalışanların %6 sı bilgilendirme araçlarını yeterli (biraz yeteri ve kısmen yeterli cevaplarını da yeterli cevabına eklersek bu oran %39 olmaktadır), %30 u yetersiz bulmaktadır. Müdürlüklerinde hiçbir bilgilendirme aracı bulunmadığını belirtenlerin oranı ise %30 dur. Bu oranlar bize gümrük müdürlüklerindeki bilgilendirme araçlarının beklenen düzeyin çok altında olduğunu vermektedir. Zaten, anketlerin uygulanması sürecinde yapılan gözlemler sonucunda, gümrük müdürlüklerindeki bilgilendirme araçları ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin pek yeterli olmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Müdürlüklerde bilgilendirme panolarına, kapılara ve duvarlara asılmış ve işlemlerle ilgili açıklayıcı bilgiler içeren bazı yazıcı çıktıları vardır, ancak bunlar hem yetersizdir, hem de vatandaşın dikkatini çekmekten oldukça uzaktır. Bazı müdürlüklerde, kurumların girişlerinde danışma birimi bulunmaktadır. Kurumun internet sayfasında bulunan kapsamlı bilgiler, karmaşık bir görünüm sergilemektedir; vatandaş ihtiyacı olan bilgiye kolaylıkla ve basit şekilde ulaşmakta güçlük çekmektedir. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle vatandaşlar, kendilerine yardımcı olacak aracılara yönelmektedir. Bu durumun kurum yetkililerince daha çok gümrük mevzuatının çok detaylı ve karmaşık olmasına bağlandığı görülmektedir. 21

GÜMRÜK HĠZMETLERĠNDE ETĠK ARAġTIRMASI. Doç. Dr. Hamza ATEġ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES

GÜMRÜK HĠZMETLERĠNDE ETĠK ARAġTIRMASI. Doç. Dr. Hamza ATEġ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES GÜMRÜK HĠZMETLERĠNDE ETĠK ARAġTIRMASI Doç. Dr. Hamza ATEġ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES AraĢtırmanın Amaç ve Kapsamı Araştırmada kuramsal tartışmalar, teorik ve betimleyici çalışmalardan

Detaylı

TAPU HİZMETLERİ VE ETİK

TAPU HİZMETLERİ VE ETİK Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI TAPU HİZMETLERİ VE ETİK Doç. Dr. Hamza ATEŞ Doç. Dr. H. Emre BAĞCE Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi ŞEN Mayıs 2009 TYEC Project

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Teftiş Kurulu Müdürlüğü Olarak, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; -Sürekli gelişimi -Katılımcılığı -Saydamlığı -Tarafsızlığı -Dürüstlüğü -Kamu yararını

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ I. Giriş Faktoring Derneği (Dernek), faktoring şirketlerinin mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmaları zorunluluğu konusunda bir çerçeve oluşturmuştur.

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI 1 GİRİŞ: Hastanelerin en büyük kaynakları hiç kuşkusuz işgücünü oluşturan çalışanlardır. Çalışanların davranışları, tutumları, kurum içi etkileşimleri,

Detaylı

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU 27 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 27 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na bağlı olarak hizmet vermekte

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI TANIM Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? İŞVEREN RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ Türk Sağlık-Sen tarafından Sağlık kurum ve kuruluşlarında yüz yüze yöntemiyle düzenlenen Çalışan Memnuniyet Anketi ne toplam 4.940 kişi katılmıştır. Katılımcıların yüzde 54,1

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS UZMANI

BANKACILIK VE FİNANS UZMANI TANIM Fon arz eden ve fon talep edenlerin karşılaştığı aracı kurumlarda (banka ve finans şirketleri gibi) görev yapan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteri isteği doğrultusunda

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yükseköğretime geçiş için yapılan sınav veya sınavlar uzun yıllardır tartışılmaktadır. Öğrenci ve velilerin korkulu rüyası olan bu sınavların gerekli olup olmadığı,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ BÖLÜM 1: Etik Nedir? BÖLÜM 2: İş Etiği Kurallarımız. 1.Halka hizmet bilinci: 2. Dürüstlük ve tarafsızlık: 3. Saygınlık

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı