GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK"

Transkript

1 Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Doç. Dr. Hamza ATEŞ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES

2 Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Doç. Dr. Hamza ATEŞ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES Ekim 2009

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 7 KURUM TANITIMI... 8 Tarihi Gelişimi ve Görevleri... 8 Örgüt Yapısı... 9 Teknolojik Altyapısı Personel Yapısı ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ÖRNEKLEM PROFİLİ Çalışan Profili Vatandaş Profili ÇALIŞANLARIN MESLEKLERİNE BAKIŞI MEVCUT DURUMA İLİŞKİN GÖZLEMLER Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yeterliliği Ayrımcılığa Karşı Alınan Önlemler Eşitlik İlkesiyle Örtüşmeyen Uygulamalar KURUMUN İMAJI Çalışanların Bakışıyla Kurumun İmajı Vatandaşların Bakışıyla Kurumun İmajı ETİK ALGILARI Çalışanların Etik Algıları Vatandaşların Etik Algıları ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN YAYGINLIĞI Çalışanların Bakışıyla Etik Dışı Davranışların Yaygınlığı Vatandaşların Bakışıyla Etik Dışı Davranışların Yaygınlığı ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR KARŞISINDAKİ TUTUM ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN NEDENLERİ Çalışanlara Göre Etik Dışı Davranışların Nedenleri Vatandaşlara Göre Etik Dışı Davranışların Nedenleri GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI NIN ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI ÖNLEME YÖNÜNDEKİ ÇABALARI. 59 DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ NÜN YOLSUZLUK KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI VE TAVSİYELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE DEKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ... 63

4 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KAYNAKÇA GRAFİK LİSTESİ Grafik 1: İş Hacmi/Personel Sayısı 10 Grafik 2: Cinsiyet 13 Grafik 3: Medeni durum 13 Grafik 4: Eğitim Durumu 14 Grafik 5: Kamu Görevinde Çalışma Süresi 14 Grafik 6: Gümrük Müdürlüğünde Çalışma Süresi 15 Grafik 7: Cinsiyet 16 Grafik 8: Yaş 16 Grafik 9: Eğitim Durumu 17 Grafik 10: Meslek 17 Grafik 11: Vatandaşların Gümrük Müdürlüğü nde Bulunma Nedenleri 18 Grafik 12: Gümrükte Yapılan İşlem Sayısı 18 Grafik 13: Bu Kurumda Çalışmaktan Dolayı Memnun Musunuz? 19 Grafik 14: Bu Mesleği Yeniden Seçermiydiniz? 19 Grafik 15: Çalıştığımız Dairede İş Sahiplerinin Görebileceği Bilgilendirme Panoları Ve Broşürler 21 Grafik 16: Ayrımcılığa İlişkin Önlemler ve Yeterliliği 22 Grafik 17: Kurumda Personel İşlemlerinde Ve Sosyal İmkanlardan Yararlanmada Eşitlik 22 Grafik 18: Yöneticilerin Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etik Davranışların Geliştirilmesine Verdiği Öncelik 24

5 Grafik 19: Gümrük Müdürlüklerinde Torpil Yaptırmadan Veya Görevlilere Herhangi Bir Menfaat Sağlamadan İş Yaptırma 25 Grafik 20: Gümrük Müdürlüklerinde Yolsuzluk ve Rüşvetin Yaygınlığı 25 Grafik 21: Gümrük Müsteşarlığı Yolsuzluk Suiistimaller ve Diğer Etik Dışı Davranışları 26 Önleme Konusundaki Çabası Grafik 22: Kurumun Değerlerini ve Çalışma Prensiplerini Bilme Düzeyi 27 Grafik 23: Gümrük Hizmetlerini Yerine Getirirken Uyulması Gereken Etik İlkeleri Bilme Düzeyi 27 Grafik 24: Memurların Vatandaşların İşlerini Yapma Karşılığında Menfaat Talep Etmesi 28 Grafik 25: Kurumda İş Yaptıran Vatandaşlardan Gelen Hediyeleri Kabul Etmek 28 Grafik 26: Vatandaşların İş Sonunda Kendi İstekleri İle Verdikleri Bahşişleri Kabul Etmek 29 Grafik 27: Tanıdıkların Ve Yakınların Gümrük İşlemlerini Daha Hızlı Yapmak 29 Grafik 28: İş Sahibi Tarafından Menfaat Vaat Edildiği Taktirde Mesai Saati İçerisinde Yapılması Gereken Bir İşi Mesai Sonrası Fazla Çalışarak Bitirmek. 30 Grafik 29: Gümrük Çalışanların Etik Dışı Fiilleri Yapma Sıklığı 30 Grafik 30: Gümrük Çalışanlarının Etik Dışı Bir Davranışını Üst Makamlara İletme Sıklığı 31 Grafik 31: Etikle İlgili Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu 31 Grafik 32: Etikle İlgili Hizmet İçi Eğitim Yeterlilik Düzeyi 32 Grafik 33: Hediye Bahşiş Ve Rüşvet Hakkındaki Düşünceler 33 Grafik 34: Bahşişle İlgili Düşünceler 34 Grafik 35: Hediyeyle İlgili Düşünceler 34 Grafik 36: İşi Hızlandırıcı Düşüncesi İle Çalışanlara Ek Menfaat Teklif Etme 35 Grafik 37: Mevzuata Aykırı İşlem Yaparak Menfaat Sağlama 36 Grafik 38: Mevzuata Uygun Yapılan İşlemlerle İlgili Bahşiş Veya Hediye Kabul Etme 37 Grafik 39: Kâğıt, Toner, Kalem Vb. Sarf Malzemelerinin İş Takipçilerince Temin Edilmesi 37

6 Grafik 40: Vatandaşı Yıldırma Amacıyla, Yapılacak İş Ve İşlemleri Olduğundan Zor Ve Fazla Gösterme 38 Grafik 41: Vatandaşları Gümrük Müşavirlerine Ve İş Takipçilerine Yönlendirme 38 Grafik 42: Akraba, Eş, Dost, Hemşeri, Siyasal Görüş Vb. Bir Nedenle Ayrımcılık Veya Kayırmacılık Yapma Grafik 43: Gümrük Müşavirlerine Ve İş Takipçilerine Ayrıcalıklı İşlem Yapılması Ve Öncelik Tanınması Grafik 44: Kurumdan Ayrılan Veya Emekli Olan Memurların Hizmetlerden Ayrıcalıklı Faydalandırılması Grafik 45: Kurumun Fotokopi Makinesi, Yazıcı, Faks Vb. Araçlarının Kişisel Amaçla Kullanılması Grafik 46: Hizmetten Yararlananlara Kötü Davranma 41 Grafik 47:Amirinin Veya İş Arkadaşının Hatalarını Gizleme, İlgili Yerlere Bildirmeme 41 Grafik 48: Kural Dışı Menfaat Sağlamanın Yaygınlığı 42 Grafik 49: Kuraldışı Menfaat Sağlama Yöntemleri 43 Grafik 50: Sağlanan Kuraldışı Menfaatin Miktarı 44 Grafik 51: Kural Dışı Menfaat Talebi veya Etik Dışı Davranışla Karşılaşma Durumunda Gösterilen Tepki 45 Grafik 52: Şikayet Etmenin Etkinliği 46 Grafik 53: Gümrük İşlemleri Konusunda Vatandaşların Yeterli Bilgi Sahibi Olmaması 48 Grafik 54: Çalışanların Maaşlarının Düşüklüğü Ve Yeterli Mesai Ücreti Almadan Fazla Çalışmaları Grafik 55: Başka Kurumlara Göre, Gümrükte Çalışanların Sosyal Ve Mali Haklarının Yetersiz Olması Grafik 56: Kurumun İşleyişinde İletişim, Hesap Verme Mekanizmaları Ve Şeffaflığın 49 Yetersizliği Grafik 57: Gümrük Müşavirleri Ve Aracıların Varlığı 50 Grafik 58: Vatandaşların, Haksız Taleplerinin Yerine Getirilmesi İçin Etik Dışı Davranışı Teşvik Etmesi 50

7 Grafik 59: Mevzuatın, Etik Dışı Davranışları Önlemekte Yetersiz Olması 51 Grafik 60: Çalışma Ortamının Kötü Olması 51 Grafik 61: Vatandaşların İşlerini Bir An Önce Yaptırmak İstemeleri, Sıralarını Beklememeleri 52 Grafik 62: Memurların, Sorumluluğu Fazla Olan İşlerin Altına İmza Atmaları Grafik 63: İş Yükünün Fazlalığı 53 Grafik 64: Gümrük İşlemlerinin Uzun Sürmesi Grafik 65: Meslek Ahlakı Kurallarının Ve Diğer Etik İlkelerin Bilinmemesi 54 Grafik 66: Bahşiş Ve Hediye Gibi Kültürel Alışkanlıkların Toplumda Yaygın Olması 54 Grafik 67: Kurumun Kamuoyundaki Olumsuz İmajının, Herkesi Bu Yönde Hareket Etmeye Teşvik Etmesi 55 Grafik 68: Etik Değerlerin Kurum Personelince Benimsenmemesi 55 Grafik 69: Siyasi Baskı Ve Telkinler 56 Grafik 70: Kurumun Denetim Sisteminin Yetersizliği 56 Grafik 71: Vatandaşa Göre Kuraldışı Menfaat Sağlamanın Nedenleri 57 TABLO LİSTESİ Tablo 1: Kamuda ve Gümrük Müdürlüklerinde Çalışma Süreleri 15 Tablo 2: Gümrükte Bulunma Nedenine Göre Kuraldışı Ödeme Sıklığı 43

8 GİRİŞ Bu çalışma Gümrük Müsteşarlığı na bağlı olarak faaliyette bulunan gümrüklerde, gümrük hizmetlerinin verilmesinde karşılaşılan etik problemleri araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada görevin yerine getirilmesinde etik dışı davranışların nedenleri de ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amaç ve kapsamı bakımından şu noktaların üzerinde durmakta fayda bulunmaktadır: Araştırmanın esas konusu olan etik problemlerin daha çok uygulama ile ilgili alanlarda görülmesi nedeniyle, araştırmada kuramsal tartışmalar, teorik ve betimleyici çalışmalardan ziyade, uygulama sorunları üzerinde durulmaktadır. Araştırmada, gümrük hizmetlerinin hem arz tarafını oluşturan (doğrudan gümrük hizmeti sunan çalışanlar) hem de talep yönünü oluşturan (gümrük hizmeti alan vatandaşlar) dikkate alınmıştır. Böylece, gümrük hizmeti sunumu ile etik dışı davranışlar arasındaki ilişkiyi tespit etmek daha kolay bir hal almaktadır. Araştırma, belirlenen sorunlar konusunda suçlu bulmayı değil, gümrük hizmetlerinin etkin ve verimli sunumu ile tüm eylem ve işlemlerde etik ilkelere daha fazla uyulmasına katkı yapmayı hedeflemektedir. Bunu yaparken de, somut neticelerin alınmasına ve uygulanabilir önerilerin oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle, sebepleri konusunda büyük tartışmalar bulunan ve çözümü için devletin yeniden yapılandırılması gibi çok büyük çaplı çabalar gerektiren siyasi nitelikteki yolsuzluk ve diğer etik dışı davranışlar kapsam dışı bırakılarak, idari yolsuzluk olarak kategorize edilebilecek görece küçük çaplı ancak yaygın davranışlar araştırılmıştır. Bununla beraber, sadece rüşvet gibi popüler yolsuzluklar değil, farklı idari yolsuzluk türleri ve diğer etik dışı davranışlar bir bütün olarak incelenmiştir. Bu konuda Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu nca belirlenen etik davranış ilkeleri temel alınmıştır. Araştırma, sadece personelin bazı tutum ve davranışları ile ilgilenmeyip, sorunun sisteme ait nedenlerine de değinmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, kamu personelinin davranışlarının yanı sıra, onların bu davranışlarının altında yatan kültürel olgular ve algılamalar, kurumsal yapıdan, mevzuattan veya vatandaş tutumlarından kaynaklanan sorunlar araştırma kapsamı içerisine alınmıştır. Sorunların bilinçli şekilde yapılan yolsuzluklar kadar çeşitli bürokratik uygulamalar, yapısal sorunlar veya idari kültürden kaynaklanan nedenlerinin de olduğu, araştırma dizaynında göz önünde tutulan hususlardan birisi olmuştur. 7

9 KURUM TANITIMI Bu başlık altında, araştırmanın yürütüldüğü Gümrük Müsteşarlığı na ilişkin kurumu tanıtıcı nitelikte genel bilgilere yer verilecektir. Tarihi Gelişimi ve Görevleri Osmanlı İmparatorluğu uzun tarihi boyunca 3 kıtaya hâkim olmuş bir dünya devletiydi. İmparatorluğun geniş sınırlara sahip olması nedeniyle gümrük uygulamaları da büyük öneme sahipti. Osmanlı İmparatorluğunda gümrük resimlerinin toplanmasında iltizam veya emanet usulü uzun zaman uygulanmıştır. İltizam usulünde gümrükler arttırma usulü ile 1 3 yıl süre ile müteahhitlere ihale ediliyordu. Emanet usulü denilen uygulamada ise gümrük vergileri gümrük eminleri ve memurları vasıtası ile Hazine hesabına toplanmaktaydı. Emanet usulünün uygulamasında gümrük eminleri doğrudan Hazineye bağlı idiler ve aralarında herhangi bir irtibat yoktu. Gümrükler 1861 yılında Rüsumat Emaneti adıyla ilk defa müstakil bir daire olarak kurularak Rüsumat Emaneti bünyesinde Gümrük Muhafaza Teşkilatı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi nde ise Rüsumat Emaneti Dairesi kaldırılarak gümrükler Umum Müdürlük şeklinde Maliye Bakanlığı na bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde ise, tarihinde 1909 sayılı Kanunla gümrükler müstakil bir bakanlık olarak teşkilatlandırılarak Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti kurulmuş, kaçakçılıkla mücadele görev ve yetkisi de bu bakanlığın bünyesine verilmiş ve 1931 de kaçakçılıkla mücadele amaçlı yarı askeri Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kurulmuştur yılında çıkarılan 1989 sayılı Kanunla da Maliye Bakanlığına bağlı olan Tekel İdare ve İşletmeleri de bu Bakanlığa bağlanarak Bakanlığın kuruluşu tamamlanmıştır yılında da, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilerek, Maliye ve Gümrük Bakanlığı kurulmuştur. Bu yapı 1993 tarihinde 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı müstakil bir Müsteşarlık olarak yeniden teşkilatlanana kadar devam etmiştir ( Gümrük Müsteşarlığı, 2009b: 39 40). Müsteşarlığın görevleri ise kısaca şunlardır: Gümrük Politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, gümrük politikasını uygulamak, Gümrük Kanunu ve gümrüklerle ilgili diğer mevzuat ile uluslararası sözleşmeler hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, Gümrük tarife oranlarının tespitine yardımcı olmak, gümrük vergileri ile gümrüklerce alınan diğer gelirler ve fonların tarhı, tahakkuk ve tahsilini sağlamak ve kontrol etmek, Gümrük kontrolüne tabi kişi eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak, bu işlemlerin etkin ve süratli yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak, Gümrüklerle ilgili istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, Gümrük denetimine tabi eşya ve araçların muhafazasını sağlamak, gümrükte giriş ve çıkış işlemlerine tabi eşyanın, saptanmış olan norm ve standartlara uygunluğunu denetlemek, 8

10 Kaçakçılığı önlenmesini sağlamak, Gümrük Müsteşarlığı, devletin önemli bir gelir kaynağını kontrol etmektedir. Vergi gelirlerinin ortalama % 20si gümrük idareleri aracılığı ile tahsil edilmektedir (2007 rakamları ile milyon TL). Kuruma hazine tarafından tahsis edilen bütçe, 2007'de 186 milyon TL, 2008'de 233 milyon 979 bin TL dır. Örgüt Yapısı Müsteşar, Gümrük Müsteşarlığının en üst amiridir. Müsteşar gümrük hizmetlerinin mevzuata uygun yürütmekle ve Gümrük Müsteşarlığının faaliyet alanına giren konularda diğer kurumlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve bakana karşı sorumludur. Müsteşar, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşarlığın ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin yönetiminde müsteşara yardımcı olmak üzere 3 müsteşar yardımcısı bulunmaktadır. Müsteşarlık merkez teşkilatı 6 ana hizmet birimi, 5 danışma ve denetim birimi ile 4 yardımcı birim olmak üzere toplam 15 birimden oluşmaktadır (Gümrük Müsteşarlığı, 2009b: 42 43). Gümrük Müsteşarlığı Ana Hizmet Birimleri şunlardır: 1) Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 3) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü 4) Tasfiye İşletmeleri Döner Sermaye İşleri Genel Müdürlüğü, 5) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 6) Risk Yönetimi ve Stratejik Değerlendirme Birimi ( tarihli Bakan Onayı ile Kurulmuştur). Gümrük Müsteşarlığı Danışma ve Denetim Birimleri şöyle sıralanabilir: 1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 3) Hukuk Müşavirliği, 4) Müsteşarlık Müşavirleri, 5) İç Denetim Birim Başkanlığı (5018 sayılı Kanun hükümlerine göre). Gümrük Müsteşarlığı Yardımcı Hizmet Birimleri ise şöyledir: 1) Personel Dairesi Başkanlığı, 2) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 4) Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı. Müsteşarlığın taşra teşkilatında ise, 18 Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ve bu başmüdürlüklere bağlı 139 Gümrük Müdürlüğü, 96 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile 4 Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü ve 14 İşletme Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Ülkemizin dışarıya açık 20 kara sınır kapısı, 7 demiryolu sınır kapısı, 50 deniz kapısı ve 43 hava kapısı olmak üzere toplam 120 gümrük kapısı bulunmaktadır ( Gümrük Müsteşarlığı, 2009b: 44 45). 9

11 Teknolojik Altyapısı Kurumda, işlem ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliğin arttırılması amacıyla, bilgi ve teknoloji kaynaklarının kullanılmasına büyük önem verildiği görülmektedir. Neredeyse otomasyon sistemini tamamlamış olan kurum, bu sistemleri geliştirmek için çaba sarfetmektedir. Kurumda, özellikle 2003 yılı sonrasında teknolojik altyapının tamamlanması ve geliştirilmesi konularında büyük bir atılım yapıldığı gözlenmektedir yılsonu itibariyle kurum aktifinde 8412 adet masaüstü bilgisayar, 343 adet taşınabilir bilgisayar ve 128 adet fotokopi makinesi bulunmaktadır. Personel Yapısı Kurumun bütününde halen, merkezde 1444, taşrada 7013 ve döner sermayede 462 olmak üzere toplam 8919 personel görev yapmaktadır. Buna karşılık merkezde 542, taşrada 1362, döner sermayede 584 ve yurt dışında 10 olmak üzere toplam 2498 boş kadro bulunmaktadır. Son üç yıl ( ) içinde 90 personel istifa ve 95 personel de başka kuruma nakil yoluyla ayrılmıştır. Aynı dönem içerisinde 1135 yeni personel alımı gerçekleşmiştir. Kurumdan ayrılmalar genellikle emeklilik yoluyla gerçekleşmektedir. Genel iş hacminde büyük artışlar meydana gelmesine karşın buna paralel personel alımı yapılamamış, sadece acil personel ihtiyacının karşılanmasıyla yetinilmiştir. Yapılan norm kadro çalışmaları neticesinde taşra teşkilatında civarında olan çalışan personelin civarında olması gerektiği tespit edilmiştir. Mevcut personelin %34 ü lise ve altı, %66 sı ise lisans mezunudur. Araştırma alanımız olan, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde ise, 5671 erkek ve 1342 kadın olmak üzere toplam 7013 personel görev yapmaktadır. Son yıllarda ülkenin dış ticaret hacmindeki hızlı artışlar, gümrük müdürlüklerinin iş hacmini de artırmış, ancak personel artış oranı iş hacmindeki artışa göre sınırlı kalmıştır (Grafik 1). Grafik 1: İş Hacmi/Personel Sayısı 10

12 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Araştırmanın temel adımları şunlardır: Literatür ve mevzuat taraması, Gümrük müdürlüklerinde doğrudan hizmet sunan kamu görevlilerine yönelik anket Gümrükte hizmet alan vatandaşlarla yapılan anket. Ülkemizde gümrük hizmetlerinin durumu ve gümrük hizmetleri konusunda farklı dönemlerde gerçekleştirilen yenilikler ve gümrük hizmetlerinin etik çerçevesi hakkında bir literatür araştırması gerçekleştirilmiştir. Literatür taramasında, gümrük hizmetlerinde etik konusunda kapsamlı bilimsel çalışma yapılmadığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, Gümrük Müsteşarlığı nın yapısı, işleyişi, son yıllardaki faaliyetleri ve tabi olduğu mevzuat hakkında bilgi toplanmıştır. Kurumun resmi web sitesi, faaliyet raporları ve kurumun faaliyetlerine temel teşkil eden mevzuat incelenmiştir. Gümrük Müsteşarlığı nın uygulama birimleri olan Gümrük Başmüdürlüklerinde ve gümrük müdürlüklerinde çalışan personel ile hizmetten yararlanan vatandaşların ki bu hizmet alanların büyük çoğunluğunu gümrük müşavirleri oluşturmaktadır etik algılarını, uygulamada karşılaşılan etik sorunları ve bu sorunların nedenlerini belirlemeye yönelik bir alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırması kapsamında, biri çalışanlara, diğeri ise hizmet alanlara yönelik iki ayrı anket formu hazırlanmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında Ateş, Bağce ve Şen in (2009) daha önce gerçekleştirmiş oldukları Tapu Hizmetleri ve Etik Araştırması nda geliştirmiş oldukları çalışan ve vatandaş anketlerinden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Anketlerde çalışanların ve vatandaşların tutumlarının belirlenmesinde 5 li Likert ölçeği kullanılmıştır. Anketin uygulanacağı örneklemin belirlenmesinde araştırma sonuçlarının doğruluğu ve güvenilirliği sınırlayıcı unsur olarak alınmıştır. Anket çalışmasında, %95 güvenilirlik seviyesi ve %5 hata oranını sağlayacak büyüklükte bir örneklem kullanılması hedeflenmiştir. Gümrük müdürlüklerinde Şubat 2009 tarihi itibarıyla yaklaşık personel (ana kütle evren) çalışmaktadır. Bu durumda %95 güvenilirlik seviyesi ve %5 hata oranını sağlayacak örneklem büyüklüğü en fazla 400 dür. Ancak araştırma konusunun hassasiyeti nedeniyle bazı çalışanların ankete katılmaktan çekineceği ve anketin uygulandığı tarihte bazı çalışanların işyerinde bulunmayabileceği göz önüne alınarak 500 çalışana ve 750 vatandaşa anket uygulanması planlanmıştır. Anketler, Mart Mayıs 2009 tarihleri arasında ülke genelindeki farklılıkları dikkate alacak şekilde 5 ilde ve 8 gümrük müdürlüğü ile 2 gümrük başmüdürlüğünde uygulanmıştır. Anket uygulanan merkezler, Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri ile ortak bir çalışma sonucu belirlenmiştir. Anketlerin gerçekleştirildiği gümrük müdürlükleri ile bu müdürlüklerinin tercih edilme nedenleri aşağıda özetlenmektedir: Ülkenin en büyük kenti, ihracat ve ithalat işlemlerinin en yoğun olduğu İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı, Atatürk Hava Limanı Gümrük Müdürlüğü, Ambarlı ve Halkalı Gümrük Müdürlükleri, 11

13 Ege bölgesinin dışarıya açılan kapısı İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Ege Serbest Bölge Müdürlüğü, Balkanlara ve Avrupa ya açılan kapı Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Kapıkule Gümrük Müdürlüğü, Ülkenin Irak a geçiş kapısı Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı, Habur Gümrük Müdürlüğü ile İpekyolu Gümrük Müdürlüğü, Bunların yanında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ile İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü. Anketlerin uygulanmasında herhangi bir zorlukla karşılaşılmamasına rağmen, çalışan anketine katılım, beklenen düzeyde gerçekleşmemiştir. Dağıtılan 500 anketten 270 i doldurulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda eksik ve hatalı doldurulan 19 anket geçersiz sayılmış ve 251 anket değerlendirmeye alınmıştır. Vatandaş anketine katılımda da yine benzer bir durumla karşılaşılmıştır. İşlem yapmak üzere gümrük müdürlüklerine gelen vatandaş ve iş takipçilerinin bir kısmı, yoğunluklarını ileri sürerek, bir kısmı da işleri olumsuz etkilenir düşüncesiyle ankete katılmaktan kaçınmışlardır. 750 anketin 550 si uygulanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda eksik ve hatalı doldurulan 32 anket geçersiz sayılmış ve 518 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın başlangıcında kurum üst düzey yöneticileri ile mülakat yapılması planlansa da, Gümrük Müsteşarlığından kaynaklanan nedenlerle mülakatlar yapılamamış ve bu nedenle mülakat araştırmanın kapsamından çıkarılmıştır. Ayrıca, araştırma planında yer alan gümrük müşavirleri ile ayrıca yapılacak anket ve mülakatlardan gümrüklerde işlem yaptıran vatandaşların önemli bir kısmının müşavir veya müşavirlik çalışanları olması nedeniyle vazgeçilmiştir. 12

14 ÖRNEKLEM PROFİLİ Örneklem profili kısmında, alan araştırmasının örneklemini oluşturan gümrük müdürlükleri ve gümrük bölge başmüdürlükleri çalışanlarının ve gümrük müdürlüklerinde işlem yaptıran vatandaşların yaş, cinsiyet, meslek dağılımı, çalışma süreleri gibi demografik özellikleri ile vatandaşların gümrük müdürlüklerinde gerçekleştirdikleri işlemlerin sıklığı ile ilgili bulgular yer almaktadır. Çalışan Profili Gümrük müdürlüklerinde yapılan ankete katılan kamu görevlilerinin %76 sı erkek, %24 ü kadındır. Grafik 2: Cinsiyet Kadın 24% Erkek 76% Medeni durum bakımından %78 i evli, %22 si ise bekârdır. Grafik 3: Medeni durum Bekar 22% Evli 78% 13

15 Ankete katılan kamu görevlilerinin yarısından fazlası yükseköğrenim mezunudur. İlköğretim mezunlarının oranı oldukça düşüktür. Grafik 4: Eğitim durumu Master/Doktora 10% 1% İlköğretim 2% Lise/Meslek Lisesi 12% Lisans 45% Önlisans 30% Gümrük hizmetlerinin etkili ve verimli olabilmesi yeterli sayıda ve iyi yetişmiş personel istihdamına bağlıdır. Personelin gümrük mevzuatına ve ithalat ihracat işlemlerine vakıf asgari 1 yabancı dil bilen ve bilgi teknolojilerini kullanabilen kişiler olması gerekmektedir. Gümrük Müsteşarlığı son yıllarda, 4 yıllık yüksekokul mezunlarını istihdam etmeye başlamıştır. Bu durum seviyeyi yükseltmiş ve bunun olumlu sonuçları görülmeye başlamıştır. Her ne kadar yüksek öğrenim görmüş personel sayısı fazla olsa da, genellikle mezun olunan okulların gümrük hizmetlerinin gerektirdiği alanlarda eğitim vermemesi nedeniyle, kurumda alanında uzman personelin sıkıntısı çekilmektedir. Örneklemin %68 ini 11 yıl ve üzeri kıdeme sahip tecrübeli personel oluşturmaktadır. Kamu hizmetine yeni katılan ve 5 yılın altında hizmeti olanların oranı ise %20 dir. Grafik 5: Kamu Görevinde Çalışma Süresi 2% 1 yıldan az 3% 26 yıl ve üzeri 12% % % % 14

16 Kurumdaki çalışma sürelerinde ise kısmi bir farklılık gözlenmektedir. 11 yıl ve üzeri çalışanların oranı 4 puanlık bir düşüşle %64 iken, 5 yıl ve altında hizmeti olanların oranı %22 ye yükselmektedir. Aslında bu fark çok fazla değildir. Bu durumda bize göstermektedir ki kamu hizmetine ilk giriş kurumda olmakta ve devam etmektedir. Kurumdan başka kurumlara geçiş fazla değildir. Grafik 6: Gümrük Müdürlüğünde Çalışma Süresi 0% 26 yıl ve üzeri 10% 1 yıldan az 3% % % % Kamu görevindeki çalışma süreleri ile kurumdaki çalışma süreleri karşılaştırıldığında, kurumdaki personel devrinin fazla olmadığı görülmektedir. Kamuda çalışma süreleri ile kurumda çalışma süreleri çok fazla uyumsuzluk göstermemektedir. Bu da gümrükte çalışanların büyük kısmının ilk kamu hizmetlerine burada başlamış ve devam etmekte olduğunu göstermektedir. Kaç yılıdır kamu görevinde çalışıyorsunuz Tablo 1: Kamuda ve Gümrük Müdürlüklerinde Çalışma Süreleri 1 yıldan az Kaç yıldır gümrük ve muhafaza müdürlüğünde çalışıyorsunuz yıldan az Sayı 6 1 % 85,7 2,1 1 5 arası Sayı 41 1 % 87,2, arası Sayı 3 21 % 6,4 63, arası Sayı % 14,3 2,1 30,3 97,0 26 yıl ve üzeri 26 yıl ve üzeri Sayı % 2,1 6,1 2,2 100,0 Toplam Sayı % 100,0 100,0 100, 100,0 100,0 15

17 Vatandaş Profili Ankete katılan vatandaşların %92 si erkek, %8 i kadındır. Vatandaşların %66 sı yaş grubundadır. İkinci büyük grup %24 le yaş grubudur. Hizmet alan vatandaşların büyük kısmı orta yaş grubundadır. Grafik 7: Cinsiyet Kadın 8% Erkek 92% Grafik 8: Yaş arası 3% 66 ve üzeri Arası 1% 6% arası 24% Arası 66% Eğitim durumu bakımından, gümrük müdürlüklerinde işlem gerçekleştirenlerin çoğunluğunu (%48) lise veya meslek lisesi mezunları oluşturmaktadır. İkinci sırada yükseköğrenim 16

18 mezunları gelmektedir (%41). Genelde gümrük müdürlüklerinde işlem gerçekleştiren vatandaşların büyük kısmı gümrük müşavirleri veya onların yanlarında çalışan elemanlardır. Grafik 9: Eğitim Durumu Master/Doktora 2% Lisans 22% 0% İlköğretim 9% Önlisans 19% Lise/Meslek lisesi 48% Ankete katılan vatandaşların meslek dağılımına baktığımızda ilk sırayı İş Takipçisi ünvanına sahip kişiler almaktadır (%47). Onları Gümrük müşavirleri takip etmektedir. (%27). Aslında burada iş takipçileri büyük oranda gümrük müşavirlerinin elemanlarıdır. Dolayısıyla mesleki olarak gümrük müşavirleri (%74) ilk sıradadır. Bu da gösteriyor ki gümrük müdürlüklerinde hizmet alan vatandaşların büyük kısmı gümrük müşavirleridir. Grafik 10: Meslek Serbest meslek 11% Diğer 5% 1% Mem ur 6% Sanayici 1% Tüccar 2% Komisyoncu 27% İş takipçisi 47% Ankete katılanların %71 i başkasının işi, %26 sı ise kendisinin işi için gümrük müdürlüğünde bulunmaktadır. Bu oranlardan gümrükte bulunan yaklaşık her üç vatandaştan ikisinin iş takipçisi ya da gümrük müşaviri olduğu sonucu çıkarılabilir. Ankete katılan vatandaşlardan 21 17

19 ve üzeri işlem yapanların oranının neredeyse %84 e ulaşması aracı veya gümrük müşavirlerinin gümrük müdürlüklerinde yoğun olarak işlem yaptığı görüşünü desteklemektedir. Grafik 11: Vatandaşların Gümrük Müdürlüğü nde Bulunma Nedenleri 3% Kendi işim için 26% Başkası adına 71% Öte yandan, ankete katılan vatandaşların sadece % 2 si gümrük müdürlüklerinde ilk kez işlem yaptığını ifade etmiştir. Grafik 12: Gümrükte Yapılan İşlem Sayısı İlk kez işlem yapıyorum 2% 2-3 kez 3% 4-10 kez 8% kez 3% 21 kez ve üzeri 84% 18

20 ÇALIŞANLARIN MESLEKLERİNE BAKIŞI Etik dışı davranışların ortadan kaldırılması ve etiğe dayalı bir yönetim kültürünün oluşturulabilmesi için, çalışanların mesleklerinden memnuniyet duymaları ve çalıştıkları kurumla ilgili kişisel ve toplumsal imajın olumlu olması gerekir. Bu çerçevede, araştırmada öncelikle çalışanların mesleklerine bakışı ile kurumun imajı değerlendirilmiştir. Çalışanları etik dışı davranışlardan alıkoyan önemli etkenlerden birisi mesleğin saygınlığıdır. Bu amaçla çalışanlara bu kurumda çalışmaktan memnun musunuz? sorusu sorulmuştur. Grafik 13: Bu Kurumda Çalışmaktan Dolayı Memnun Musunuz? 1% Çok memnunum 8% Hiç memnun değilim 18% Memnun değilim 29% Memnunum 44% Ankete katılanların %52 si kurumda çalışmaktan dolayı memnun olduklarını bildirmeleri anlamlıdır. Çalışanların büyük kısmı kurumlarına bakış noktasında olumlu tavır sergilemektedirler. Mesleğini seven ve onun saygınlığını korumaya çalışan bir kamu görevlisinin etik dışı davranışlardan kaçınması beklenir. Bu bağlamda da, gümrük çalışanlarına mesleki bağlılıklarını ölçmek amacıyla bugün meslek seçimi yapıyor olsaydınız, gümrük memurluğu mesleğini yine seçer miydiniz? sorusu yöneltilmiştir. Grafik 14: Bu Mesleği Yeniden Seçer miydiniz? 1% Hayır 66% Evet 33% 19

21 Çalışanların %66 sı bu soruya hayır yanıtı vermesi oldukça dikkat çekicidir. Hatta bazı çalışanların hayır yanıtını işaretlemekle yetinmeyip, anket formuna kesinlikle, asla, hiç bir zaman, kimseye tavsiye etmem gibi ifadeler eklemeleri, memnuniyetsizliklerinin üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Bir önceki soruya verilen %52 lik memnuniyet oranı karşısında meslekten memnuniyetsizliğin % 66 olması çelişkili bir durum gibi görünmektedir. Bu iki soruya verilen cevaplar gösteriyor ki çalışanlar çalıştıkları kurumdan memnun fakat mesleklerinden memnun değillerdir. Kurumsal memnuniyetin göreceli olarak yüksekliğine karşın mesleki memnuniyetsizlik oranının böylesine yüksek olması oldukça dikkat çekicidir. 20

22 MEVCUT DURUMA İLİŞKİN GÖZLEMLER Bu kısımda gümrük müdürlüklerindeki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği, ayrımcılığa karşı alınan önlemler ve yeterliliği, çalışanlara yönelik eşitlik ilkesiyle örtüşmeyen uygulamaların düzeyi ile kurumun mevcut fiziki koşullarının yeterliliği ele alınacaktır. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yeterliliği Vatandaşların kamu kurumlarındaki işlemlerini kendi başlarına takip edememelerinin ve dolayısıyla aracıya başvurmalarının en önemli nedeni, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yetersiz olmasıdır. Çalışanların gümrük müdürlüklerindeki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeterlilik düzeyini nasıl gördüklerini belirleyebilmek için personele şu soru yöneltilmiştir. Çalıştığınız dairede, iş sahiplerinin görebileceği bilgilendirme panoları ile işlemleri kolaylaştıran ve iş süreçlerini anlatan broşürler var mı, varsa ne derece yeterlidir? Grafik 15: Çalışılan Dairede İş Sahiplerinin Görebileceği Bilgilendirme Panoları ve Broşürler 1% Var, çok yeterli 6% Hiç yok 30% Var, biraz yeterli 16% Var, kısmen yeterli 17% Var, yetersiz 30% Çalışanların %6 sı bilgilendirme araçlarını yeterli (biraz yeteri ve kısmen yeterli cevaplarını da yeterli cevabına eklersek bu oran %39 olmaktadır), %30 u yetersiz bulmaktadır. Müdürlüklerinde hiçbir bilgilendirme aracı bulunmadığını belirtenlerin oranı ise %30 dur. Bu oranlar bize gümrük müdürlüklerindeki bilgilendirme araçlarının beklenen düzeyin çok altında olduğunu vermektedir. Zaten, anketlerin uygulanması sürecinde yapılan gözlemler sonucunda, gümrük müdürlüklerindeki bilgilendirme araçları ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin pek yeterli olmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Müdürlüklerde bilgilendirme panolarına, kapılara ve duvarlara asılmış ve işlemlerle ilgili açıklayıcı bilgiler içeren bazı yazıcı çıktıları vardır, ancak bunlar hem yetersizdir, hem de vatandaşın dikkatini çekmekten oldukça uzaktır. Bazı müdürlüklerde, kurumların girişlerinde danışma birimi bulunmaktadır. Kurumun internet sayfasında bulunan kapsamlı bilgiler, karmaşık bir görünüm sergilemektedir; vatandaş ihtiyacı olan bilgiye kolaylıkla ve basit şekilde ulaşmakta güçlük çekmektedir. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle vatandaşlar, kendilerine yardımcı olacak aracılara yönelmektedir. Bu durumun kurum yetkililerince daha çok gümrük mevzuatının çok detaylı ve karmaşık olmasına bağlandığı görülmektedir. 21

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI CİLT 1 Yayına Hazırlayanlar Şermin Korkusuz Gaye Keylan Kapak Tasarım Ergin Şafak Dikmen Birinci Basım: Ekim 2009 / Ankara ISBN:

Detaylı

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU Yazarlar ve Katkıda Bulunanlar: Zerrin Cengiz Pelin Yenigün Dilek Ezgican Özdemir Hande Özhabeş Ayşe Üstünel Yırcalı Ceren Zeytinoglu Sayfa

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

İçindekiler Sunuş 6 Etik Nedir? 10 Kamu Yönetiminde Etiğin Önemi 13 Kamu Görevlilerinin Karşılaşabilecekleri Etik İkilemler 16 Etiğe İlişkin Örgütsel Yapı 20 Kamu Görevlileri Etik Kurulu 21 Etik Komisyonları

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2008 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 6 - A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ I. PROJENİN ADI KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ (KADİM) Projesi II. PROJENİN ÖZETİ Bu proje Türkiye de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 EROL KAYA PENDİK BELEDİYE BAŞKANI 1 Kamu İdaresi ve Yerel Yönetimler İnsan, yaşamını diğer insanlarla bir arada sürdürme eğilimindedir. Bir arada, toplum

Detaylı

Daire Başkan. Sosyal Çalışmacı. Sosyal Çalışmacı. Sosyal Çalışmacı. Çocuk Gelişimci. Sosyal Çalışmacı. Sosyal Çalışmacı.

Daire Başkan. Sosyal Çalışmacı. Sosyal Çalışmacı. Sosyal Çalışmacı. Çocuk Gelişimci. Sosyal Çalışmacı. Sosyal Çalışmacı. HAZIRLAYAN Doç. Dr. Hasan BÜKER KATKIDA BULUNANLAR Evren Güncel ERMİSKET İç Denetçi İç Denetim Birimi Bşk. Ayfer AKSU Hacer BAŞER Gülay TÜRK Engin ASLAN Nuran CEYLAN ÖZBUDAK Esma İNCE Ergin BALCI Betül

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı