Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008"

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE AYEN TAVHL TEKTU Ayen Enerji A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Bağlı ortaklık konumundaki Demir Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirket tarafından devralma yoluyla birleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/11/2008 tarih ve sayılı kararı ile onaylanan ve İ.M.K.B.'nin İnternet sayfasında yatırımcılarla paylaşılmak üzere yayınlanan; a) Türk Ticaret Kanunu'nun ve 451'inci maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 No:31 sayılı tebliği dahilinde bütün aktifleri ve pasifleri, hak ve vecibeleri ile devralması yoluyla birleşmesini düzenleyen ve Yönetim Kurulu tarafından imzalanan Birleşme Sözleşmesinin onaylanarak kabulüne, b) tarihli Birleşme Bilançosu ve Mali Tabloların onaylanarak kabulüne, c) Devir alınan şirket için imzalanan; birleşme nedeniyle Borç ödeme ve Taahhütnamesinin kabulüne, d) Devralınan Demir Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin birleşme tesciliyle birlikte kapatılmasına, oy birliği ile karar verildiği, aynı konuların A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısında da kabul edildiği bildirilmiştir. Toplantı Tutanakları ekte yayınlanmaktadır. Tav Havalimanları Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 29 Aralık 2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 1,5 Milyar YTL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde YTL çıkarılmış sermayesini YTL nakit karşılığı artırarak (%50) YTL'ye yükseltilmesi, artırılan sermayeye yeni pay alma kuponu karşılığında mevcut hissedarlarca 1 YTL nominal bedelli her bir hisse için 1 YTL nominal bedelle iştirak edilmesi, yeni pay alma kuponlarının mevcut hissedarlarca kullanılmayan kısmının tasarruf sahiplerine Borsada satışına ve sermaye artırımına ilişkin izinlerin alınması ve yapılması gerekli diğer işlerle ilgili olarak yönetime yetki verilmesi kararı alınmıştır." Tek-Art Turizm Zigana A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin merkezinde bugün (30 Aralık 2008 Salı) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Ayten Yavuz un katılımı ile yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 1. Şirketin 2007 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi nin raporu okundu ve müzakere edildi. 2. Şirketin 2007 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar hesabı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar ve Zarar hesabı oybirliği ile tasdik edildi. 3. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. 4. Yapılan oylama sonucunda 2007 yılı Denetçinin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 5. Şirketin 2008 yılı ve diğer yıllardaki kar dağıtım politikasının belirlenmesi görüşüldü; 2008 ve sonraki yıllarda peşin kar dağıtımı yapılmamasına, oluşacak kardan yapılacak kar dağıtımının genel kurul onayına sunularak, genel kurulca benimsendiği şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 6. Şirketin 2008 yılı bağımsız dış denetimini yapmak için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmasına oybirliği ile karar verildi. 7. Yönetim Kurulu üyeliklerine Türkay Yılmaz, Soner Yılmaz, Fatma Yılmaz Tozlu, Zeynep Yılmaz Demirci ve Serpil Yılmaz Güney in üç (3) yıl süre ile seçilmesine ve imza sirkülerinin tanzimine oybirliğiyle karar verildi. 8. Müddeti biten Denetçinin yerine bir (1) yıl müddetle T.C. uyruklu Yeminli Mali Müşavir Mustafa Üzümcü nün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Denetçiye aylık 1.000,00 YTL (Bin YTL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK un 334. ve 335. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11. Dilekler bölümünde, başka söz alan olmadığından başkan toplantıyı kapattı. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır. YKGYO Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda, şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 7. maddesinin tadil edildiği bildirilmiştir. Tadil metnini de içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

2 Borsa Başkanlığı Duyuruları BEKO ARCLK Grundig Elektronik A.Ş. (Şirket) nin sermayesinin ,- YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,- YTL den ,- YTL ye artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam ,- YTL nominal değerli hisse senetleri (Şirket in artırılan sermayesinin %27,196 sı), Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 96/1287 sayılı belgesi ile Kurul kaydına alınmış olup, sözkonusu hisse senetleri ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 1 YTL nominal değerli hisse senedi için 1 YTL fiyattan, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla tahsisli olarak Arçelik A.Ş. ne satışı işlemi tarihinde Toptan Satışlar Pazarı nda (TSP) gerçekleştirilecektir. Hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Borsa da işlem gören statüde depo edildiği tarihli Günlük Bülten de Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. duyuruları bölümünde yayımlanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 33/1287 sayılı kararı gereğince Seri:I, No:26 Tebliği nin Ek:2 maddesi hükmü uyarınca ihraç edilecek payların kayda alma belgesi tarihinden itibaren Toptan Satışlar Pazarı nda Arçelik A.Ş. ne satışı mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, Arçelik A.Ş. nin tarihli Borsa Günlük Bülteni nde yer alan Şirket özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Grundig Elektronik A.Ş. nin mevcut sermayesinde halihazırda Arçelik A.Ş. mülkiyetinde bulunan paylar ile tahsisli satış nedeniyle ihraç edilecek yeni payların Kurul kaydına alındığı tarihten itibaren 6 ay süreyle İMKB de satılmayacağı taahhüt edilmiştir. TOPTAN SATIŞLAR PAZARI'NDA TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER Hisse Senetleri Satışa Konu Şirket in Ünvanı Satışa Konu Hisse Senetleri Satılacak Payların Nominal Tutarı ve Artırım Sonrasındaki Sermayeye Oranı Alıcının Unvanı İşleme Aracılık Edecek Kuruluş İşlem Fiyatı TSP Genelgesi ne Göre Fiyat Marjları Grundig Elektronik A.Ş. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek hisse senetleri YTL ( % 27,196) Arçelik A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) 1 YTL (Şirket hisse senetleri Borsa da nominal değerin altında işlem görmekte olup, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen hisse senedi TTK hükmü gereğince nominal değerin altında satışa konu olamamaktadır.) 0,30-0,46 YTL GRUNDİG ELEKTRONİK A.Ş. NİN İŞLEM ÖNCESİ VE İŞLEM SONRASI ORTAKLIK YAPISI KONYA İŞLEM ÖNCESİ İŞLEM SONRASI Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı Sermaye Payı Oran (%) Sermaye Payı Oran % (YTL) (YTL) Arçelik A.Ş ,03 76, ,03 83,033 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ,00 7, ,00 5,426 Vehbi Koç Vakfı ,36 0, ,36 0,218 Halka Açık Kısım ,61 15, ,61 11,323 Toplam ,00 100, ,00 100,00 Borsamız Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, Konya Çimento Sanayii A.Ş. nin, tarih ve 2828 sayılı Borsamız Genel Mektubu nda belirtilen; hisse senetleri Borsamızda işlem gören şirketlerin geçici vergi beyannameleri ekinde vergi dairelerine sunulan tarihli mali tabloların kapalı zarf içinde posta, kurye veya elden Borsa Evrak Kayıt birimine teslim edilmesi ve söz konusu mali bilgilerin Borsa ya teslim edildiği tarihte ikinci seans bitiminden önce basın yayın kuruluşlarına ve diğer kişi ve kurumlara verilmemesi suretiyle gizliliğinin korunması hususuna aykırı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 52/1223 sayılı İlke Kararı uyarınca İMKB Günlük Bülteni nde ilanını takiben KAP sistemine gönderilmesi gereken, beyanname ekinde vergi dairelerine sunulan 2008 yılı 9 aylık dönemine ait mali tablolarını tarihinde Borsa Günlük Bülteni nde yayınlanmadan önce KAP sistemine göndermesi nedeniyle, daha önce kamuyu aydınlatma mevzuatına aykırılık dolayısıyla Borsamız Yönetim

3 Kurulu nun tarihli kararı ile Genel Yönetmelik in 47. ve İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 24/c maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarıldığı da gözönüne alınarak, Şirket in Genel Yönetmelik in 47. ve İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 24/c maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarılmasına ve sözkonusu uyarının Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmesine karar verilmiştir tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre finansal tablo hazırlamakla yükümlü şirketler tarafından kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerin finansal tablo dipnotlarında açıklanıp açıklanmadığına ilişkin yapılan inceleme sonuçlarının değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın tarihli toplantısında; Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne göre finansal tablo düzenleyen şirketlerin, finansal tablolarının dipnotlarında kilit yönetici personele sağlanan menfaatler ile ilgili yeterli bilgi verilmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi ve bundan sonra konu ile ilgili gerekli açıklamaları yapmayan şirketler hakkında ilgili mevzuata aykırılık kapsamında işlem yapılacağı hususlarında Kurulumuz Haftalık Bülteni ve Borsanız Günlük Bülteni vasıtasıyla uyarılmalarına karar verilmiştir. Bu çerçevede aşağıda yer alan duyuru metninin Borsanız Günlük Bülteninde yayınlanması için gereğini rica ederim. Bülent GÖKREM Denetleme Dairesi Başkanı DUYURU METNİ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne göre finansal tablo hazırlamakla yükümlü şirketler tarafından kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerin finansal tablo dipnotlarında açıklanıp açıklanmadığına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği ne göre finansal tablo düzenleyen şirketlerin finansal tablolarının dipnotlarında kilit yönetici personele sağlanan menfaatlar ile ilgili yeterli bilgi verilmesi konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi ve bundan sonra konu ile ilgili gerekli açıklamaları yapmayan şirketler hakkında ilgili mevzuata aykırılık kapsamında işlem yapılacağı hususunda uyarılmalarına karar verilmiştir." Borsa Başkanlığı tarafından 29/12/2008 tarihinde yayımlanan Genel Mektuplar: Genel Mektup No : 2905 Tarih : 29/12/2008 Konu : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. İlgili Birim : Üye İşleri Müdürlüğü Muhatap : Üyeler Genel Mektup No : 2906 Tarih : 29/12/2008 Konu : İşlem Yasağı Hk. İlgili Birim : Üye İşleri Müdürlüğü Muhatap : Üyeler Cuma gününden itibaren, İMKB nda işlem gören hisse senetlerinde bir seferde girilebilecek maksimum lot miktarları ekteki tabloda gösterildiği gibi olacaktır.

4 Diğer Özel Durum Açıklamaları ADANA ADBGR ADNAC AGYO AGYO AKCNS Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin para birimi olan YTL ve YKR de yer alan Yeni ibarelerinin tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. Konuyla ilgili olarak ortaklarımıza duyuru yapılmasına ilişkin, şirketimiz yönetim kurulu toplantısında karar alınmış olup, duyurumuz web sitemizde yayınlanmış ve tarihinde Adana'da yerel gazetede yayınlanacaktır. İlgili duyuru metni ekte yer almaktadır. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz büyük ortakları Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı nın talebi üzerine aşağıda belirtilen hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur. Bilindiği üzere; tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda; Şirketimiz ortaklarından Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Vakıf Sistem Pazarlama Yazılım Servis Tic. ve San. A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin YTL olan çıkarılmış sermayesinin % 51 ini temsil eden hisse senetlerinin toplam YTL bedelle Manag Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Ltd. Şti. ne satılması amacıyla 4 Haziran 2008 tarihi itibariyle hisse devir sözleşmesi imzalandığı, alıcının Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip kapanış tarihinde yapılacak toplam ödemeden mahsup edilmek üzere Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı nın banka hesabına devir sözleşmesi imza tarihinde YTL nakit teminat yatırıldığı, hisse devir sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, kapanış tarihi itibariyle hesaplanacak net nakit durumunun tarihi itibariyle hesaplanan net nakit durumundan fazlalık göstermesi durumunda aradaki farkın % 51 i satıcılara ödeneceği, hisse devrinin, Sermaye Piyasası Kurulu nun onayına tabi olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu na izin amacıyla 5 Haziran 2008 tarihinde başvurulacağı bildirilmiştir. Sözkonusu özel durum açıklamamızı müteakiben, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Vakıf Sistem Pazarlama Yazılım Servis Tic. ve San. A.Ş. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de sahip oldukları hisselerin devrine izin verilmesine ilişkin tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulmuş, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli toplantısında görüşülmüş ve tarihinde ortaklarımıza tebliğ edilmiştir. Pay devri başvurusu çerçevesinde imzalanmış olan anlaşmada kapanış tarihi olarak belirlenmiştir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu nun izni ile kapanış tarihi arasındaki sürenin azalması nedeniyle alıcıların talebi üzereine kapanış tarihi tarihine ertelenmiştir. Alıcıların bu tarihte de hisse satış bedelini belirtilen hesaplara yatırmaması üzerine, uluslararası piyasalardaki ekonomik krizin de etkileri dikkate alınarak yeni bir ek süre verilmiştir. Buna göre; tarihine kadar pay devrine ve sonraki çağrı sürecine ilişkin olarak alıcı tarafından kullanılacağı beyan edilen toplam kredi tutarının belirli bir kısmının Vakıfbank nezdinde açılmış olan hesaplarda bloke edilmesi halinde kalan bedelin tamamlanması için tarihine kadar beklenecektir ve sözkonusu hususa ilişkin özel durum açıklaması yapılacaktır tarihine kadar öngörülen tutarın yatırılmaması halinde hisse satış sözleşmesi fesh edilecek ve alıcıların yatırmış olduğu teminat irad kaydedilecektir. Atakule Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz blok satış süreci ile ilgili olarak tarihinde yapılan özel durum açıklamasında alıcıya verilen ek süre sehven olarak belirtilmiş olduğundan aşağıda belirtilen ek açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Pay devri başvurusu çerçevesinde imzalanmış olan anlaşmada olan kapanış tarihi, alıcının talebi üzerine önce tarihine daha sonra ise tarihine ertelenmiştir. Alıcının bu tarihte de hisse satış bedelini belirtilen hesaplara yatırmaması üzerine, uluslararası piyasalardaki ekonomik krizin de etkileri dikkate alınarak yeni bir ek süre verilmiştir. Buna göre; tarihine kadar pay devrine ve sonraki çağrı sürecine ilişkin olarak alıcı tarafından kullanılacağı beyan edilen toplam kredi tutarının belirli bir kısmının Vakıfbank nezdinde açılmış olan hesaplarda bloke edilmesi halinde kalan bedelin tamamlanması için tarihine kadar beklenecektir ve sözkonusu hususa ilişkin özel durum açıklaması yapılacaktır tarihine kadar öngörülen tutarın yatırılmaması halinde hisse satış sözleşmesi fesh edilecek ve alıcının yatırmış olduğu teminat irad kaydedilecektir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

5 ANHYT ARENA ARENA ASYAB ASYAB AYGAZ Şirketimizde Lojistik, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmakta Nevra Özhatay tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. Satınalma ve Lojistik Direktörü olarak tarihi itibariyle Mehmet Noyan Buzcu atanmıştır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin para birimi olan "Yeni Türk Lirası"nda yer alan Yeni ibaresi kaldırılacaktır. Bu bağlamda Yeni Türk Lirası na yapılan atıflar kendiliğinden Türk Lirasına dönüşecektir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5083 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesine göre, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ile ödeme değişim araçlarında "Türk Lirası"na ve "Lira"ya yapılan atıflar, 2'nci maddede belirtilen (bir milyon Türk Lirası ( TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede 5083 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde "Türk Lirası"na veya "Lira"ya yapılan atıflar da 2'nci maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre, tarihinden itibaren "Yeni Türk Lirası"ndan, "Türk lirası" uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri "Yeni Türk Lirası" (Yeni Türk Lirası) uygulaması kalktıktan sonra da "Türk Lirası" olarak ifade edilecektir) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada hisse senetlerinin üzerlerindeki nominal değerlerin hangi Türk Lirası" olduğunun tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi ve bu hususlarda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. adresindeki Web Sitemizde de yer almakta olan bu duyuru, aynı zamanda tarihli Dünya Gazetesi nde de yayınlanmıştır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizle IBM Türk Limited Şirketi'nin ortak görüşleri doğrultusunda Arena'nın IBM eserver xseries Sunucular (İntel tabanlı sunucular) ve Veri Depolama Ürünleri distribütörlüğünün 30 aralık 2008 tarihi itibariyle sona erdirilmesine karar verilmiştir. IBM ürünlerinin 2007 yılı ve 2008 yılı ilk 9 aylık satış hasılası sırasıyla 10.2 ve 5.3 milyon Amerikan Doları'dır yılı ve 2008 ilk 9 aylık döneminde ortalama % 1,3 brüt kar marjı sağlayan ürün grubunun toplam satış hasılatı içerisindeki payı 2007 yılında % 1,9 ve 2008 yılı ilk 9 aylık döneminde % 1,3'tür yılı son 3 aylık dönemde hedeflenen satış rakamı ise 0,3 milyon USD'dir. Şirketimiz genel ekonomik şartlar doğrultusunda kaynaklarını daha karlı ve stratejik ürünlere odaklamak suretiyle daha efektif kullanmayı ve bu yolla pazar konumunu geliştirmeyi ve faaliyet karlılığını arttırmayı hedeflemektedir. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizle IBM İtalia S.p.A. Şirketi'nin ortak görüşleri doğrultusunda şirketimizin IBM (OEM) Yazılım Ürünleri distribütörlüğünün 30 Aralık 2008 tarihi itbariyle sona erdirilmesine karar verilimştir. Şirketimizin 2008 yılı ilk 9 aylık dönemde IBM (OEM) Yazılım ürünü satışı bulunmamaktadır." Asya Katılım Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız yönetim kurulu tarafından, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Hukuk Müşavirliği, Risk İzleme Müdürlüğü ve Sorunlu Krediler Müdürlüğü'nün bağlı olacağı Sorunlu Krediler Risk İzleme ve Takip Grup Müdürlüğü oluşturulmasına, daha önce Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Keser'e bağlı olarak faaliyet gösteren Risk İzleme Müdürlüğü ile Sorunlu Krediler Müdürlüğü'nün yeni oluşturulan sözkonusu Grup Müdürlüğüne bağlanmasına ve Bankamızda Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan Salim Köse'nin Grup Müdürü olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Büyükateş'e bağlı olarak faaliyet gösteren Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Keser'e bağlanmasına karar verilmiştir. Asya Katılım Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tadilat nedeniyle geçici olarak Muhittin Mah. Hacı Salih Sok. Sezer Apt. No: 18/2 Çorlu, Tekirdağ adresinde hizmet veren Çorlu Şubemiz Cemaliye Mah., Omurtak Cad., No: 236/1, Çorlu/Tekirdağ adresindeki asıl şube lokaline taşınmıştır. Aygaz A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

6 BISAS BUCIM CARFA CARFB CELHA CEMTS CEYLN Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında; Vehbi Koç Vakfı tarafından yürütülen burs faaliyetlerine katkıda bulunabilmek amacıyla Koç Topluluğu Eğitim Yardımı bursu faslına ilave edilmek üzere YTL'nin bağışlanması ve bu bağışın yurt dışı bursları verilmesi dahil Vehbi Koç Vakfı İcra Komitesi tarafından öngörülen dağıtım esaslarına uygun olarak harcanmasının şart koşulmasına, Vehbi Koç Vakfı'na, Kültür hayatımıza ve tarihi mirasımıza katkılarda bulunmak amacıyla, Vakfın tarihli 74/5 sayılı ve tarihli 80/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan Sadberk Hanım Müzesi Fonu'na, fonun esaslarına uyulması ve Sadberk Hanım Müzesi'nin başka bir mekana taşınmasına ilişkin, arsa ve gayrimenkul alımları başta olmak üzere, ilgili her türlü harcamaya tahsis edilebilmesi kaydıyla YTL bağışta bulunulmasına karar verildi. Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Alternatif Bank A.Ş. Bursa Şubesi nden Rotatif Kredi olarak % 30+2 faiz oranı ile YTL kullanılmasına Yönetim Kurulumuz karar vermiştir. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'na göre; tarihinden itibaren, "Yeni Türk Lirası"ndan, "Türk Lirası" uygulamasına geçilmesi ile birlikte, fiziken pay sahiplerimizin ellerinde bulunan ve nominal değeri halen "TL" cinsinden ifade edilen eski hisse senetlerinin; nominal değeri "Yeni Türk Lirası" uygulaması kalktıktan sonra "Türk Lirası" olarak ifade edilecek olan hisseler ile karıştırılmaması ve bu hususta pay sahiplerimizin ve yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak; ortaklarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek için düzenlediğimiz duyuru, 2 mahalli gazete ile Dünya Gazetesi'nin tarihli nüshasında yayınlanmış olup; ayrıca adresindeki web sitemiz vasıtasıyla da ilan edilmiştir. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Samsun İlinde faaliyet gösteren Pınar Marketçilik Gıda Maddeleri Pazarlama İnşaat Taahhüt Kozmetik Ürünler Otomobilcilik İthalat İhracat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'nin (Pınar) kiracısı ve işleteni bulunduğu süpermarketlerin Şirketimiz tarafından devralınması ile ilgili olarak Şirketimiz ile Pınar arasında ticari müzakereler başlamış olup, gelişmeler kamuya duyurulacaktır. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası na geçiş ile ilgili duyurumuz, Milliyet Gazetesinin tarihli nüshalarında da yayınlanmakta olup, ayrıca adresindeki web sitemiz vasıtasıyla ayrıca ilan edilecektir. Ek Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'na göre tarihinden itibaren, "Yeni Türk Lirası"ndan, "Türk Lirası" uygulamasına geçilmesi ile birlikte, fiziken pay sahiplerimizin ellerinde bulunan ve nominal değeri halen "TL" cinsinden ifade edilen eski hisse senetlerinin nominal değeri "Yeni Türk Lirası" uygulaması kalktıktan sonra "Türk Lirası" olarak ifade edilecek olan hisseler ile karıştırılmaması ve bu hususta pay sahiplerimizin ve yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir tarihinden itibaren uygulanacak olan "TL", ortaklarımızın halen ellerinde bulundurdukları hisse senetlerinin nominal değeri olan eski "TL"den milyon kat büyüktür. Örneğin, ortağımızın halen elinde bulunan nominal değeri TL olan hisse senedi, tarihinden itibaren 10 TL olarak ifade edilecektir. Konu ile ilgili olarak ayrıca adresindeki web sitemizin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" nde bilgi verilmiştir. Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. T.Halk Bankası A.Ş tarihinde Euro'luk kredi borcumuzu kat etmiştir. Şirketimize tarihinde İstanbul 10. İcra Müdürlüğü tarafından yapılan tebligatla; sözkonusu borç Yeni Türk Lirası'na çevrilmiş olup; T.Halk Bankası A.Ş. toplam YTL'lık alacağı için ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri göndermiş bulunmaktadır. Sözkonusu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde borç ödenmez veya İcra Hukuk Hakimliğinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse Eski Hadımköy Yolu 1. Cadde 1. Sokak No: 32 Büyükçekmece/İst. adresinde bulunan gayrimenkulün satışının isteyebileceği tarafımıza ihtar olunmuştur.

7 DENCM DEVA DEVA DGZTE DITAS Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulunun tarihli oturumunda 42 sayılı kararı ile; 2006 yılında devreye alınan, 1 nolu fırının rejeneratör dolgularının tıkanması ve devrilmesi nedeniyle 5 Ocak 2009 tarihinden itibaren üretimine ara verilerek tamire alınmasına, 1 nolu fırın tamir süresince mevcut siparişlerin, 2 nolu fırında yapılacak üretimle karşılanmasına, Zorunlu tamir duruşu süresince, boşa çıkan işçilerin öncelikle var olan yıllık izinlerinin kullandırılmasına, izni olmayanların ise 15'er günlük süreyle ücretsiz izne çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir. Deva Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu nca ilaç sektöründe yapılan inceleme sonucunda, şirketimize, bağlı ortaklıklarımızla yaptığımız işlemler ile ilgili olarak transfer fiyatlandırması kapsamında toplam ,49 YTL vergi aslı ve cezası tahakkuk ettirilmiştir. Şirketimizce söz konusu karara karşı yasal yollara başvurulacaktır. Deva Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri hala TL olan eski senetlerin, nominal değeri Yeni Türk lirası olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması hususundaki YTL den TL ye geçiş duyuru metnimiz Dünya gazetesinde yayınlanmıştır. Söz konusu duyuru metni ayrıca şirketimizin internet sitesinde de yer almaktadır. Doğan Gazetecilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tarihinden itibaren para biriminden "Yeni" ibaresinin kaldırılacak olması nedeniyle, "Yeni Türk Lirası"na yapılan atıflar kendiliğinden "Türk Lirası"na dönüşecektir sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında "Türk Lirası"na veya "Lira"ya yapılan atıflar, 2'nci maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede 5083 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde "Türk Lirası"na veya "Lira"ya yapılan atıflar da 2'nci maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. Anılan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, tarihinden itibaren "Yeni Türk Lirası"ndan, "Türk lirası" uygulamasına geçilmesi ile birlikte, pay sahiplerimizin ellerinde bulunan ve nominal değeri halen "TL" cinsinden ifade edilen eski hisse senetlerinin, nominal değeri "Yeni Türk Lirası" (Yeni Türk Lirası) uygulaması kalktıktan sonra da "Türk Lirası" olarak ifade edilecek) olan hisseler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetleriin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bu hisse senetlerindeki para biriminin hangi "Türk Lirası" olduğunun belirlenmesi ve bu hususta pay sahiplerimizin ve yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde kaydileştirilmiş olup, ellerinde henüz kaydileştirilmemiş fiziki hisse senedi bulunduran pay sahiplerimizin hisse senetleri üzerinden nominal değeri eski "TL" cinsinden yer alabileceğinden, bu hisselerin kaydi olarak hak sahiplerine verilmesi esnasında 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL'ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacak bu paylar kaydi sistemde tarihine kadar YTL, bu tarihden sonra ise tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince TL olarak izlenecektir. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılmasıyla, Yeni Türk Lirası na yapılan atıflar kendiliğinden Türk Lirası na dönüşecektir sayılı Kanun un 3 üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede, 5083 sayılı Kanun un 3 üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar da, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı na göre; tarihinden itibaren, Yeni Türk Lirası ndan, Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sora yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri Yeni Türk Lirası (Yeni Türk Lirası uygulaması kalktıktan sonra Türk Lirası olarak ifade edilecek) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.

8 DOBUR DOHOL DOHOL DOHOL Bilindiği üzere Şirketimizin tarihinde gerçekleşen ve tarih, 6591 sayılı T.T.S.G. de yayımlanan Olağan Genel Kurul Kararı ile yapılan ana sözleşme değişikliği ile Şirketimizin 1 hissesinin nominal değeri TL iken, 5274 sayılı TTK da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilmiş ve tarihinde gerçekleşen ve 25 Nisan 2007 tarih, 6794 sayılı T.T.S.G. de yayımlanan Olağan Genel Kurul Kararı ile yapılan ana sözleşme değişikliği ile de Şirketimizin 1 hissesinin nominal değeri 1 Ykr iken, 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Nominal değer değişikliği dolayısı ile pay değişim işlemleri için yeni hisse senedi basılmamış, hisse değişimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ellerinde henüz değişimi tamamlanmamış fiziki hisse bulunan hissedarlarımızın, hisse senetleri üzerindeki nominal değer eski TL olarak yeraldığından bu hisselerin kaydi olarak hak sahibine verilmesi esnasında 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacak bu paylar kaydi sistemde tarihine kadar YTL, bu tarihten sonra ise tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında TL olarak izlenecektir. İşbu duyurumuz, Milliyet Gazetesinin tarihli nüshalarında da yayınlanmakta olup, ayrıca adresindeki web sitemizde de ayrıca ilan edilecektir. Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılacak olması nedeniyle, Yeni Türk Lirası na yapılan atıflar kendiliğinden Türk Lirası na dönüşecektir sayılı Kanun un 3 üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede, 5083 sayılı Kanun un 3 üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar da, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Anılan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı na göre; tarihinden itibaren, Yeni Türk Lirası ndan, Türk Lirası uygulamasına geçilmesi ile birlikte, pay sahiplerimizin ellerinde bulunan ve nominal değeri halen TL cinsinden ifade edilen eski hisse senetlerinin, nominal değeri Yeni Türk Lirası (Yeni Türk Lirası uygulaması kalktıktan sonra da Türk Lirası olarak ifade edilecek) olan hisseler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bu hisse senetlerindeki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu hususta pay sahiplerimizin ve yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Bilindiği üzere tarihinde tescil edilen Esas Sözleşme değişikliği ile, Şirketimizin 1 adet hissesinin nominal değeri TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile uyum sağlamak üzere 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Nominal değer değişikliği dolayısı ile pay değişim işlemleri için yeni hisse senedi basılmamış, hisse değişimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ellerinde henüz değişimi tamamlanmamış fiziki hisse senedi bulunduran pay sahiplerimizin, hisse senetleri üzerinde nominal değeri eski TL olan hisselerin kaydi olarak hak sahiplerine verilmesi esnasında 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacak bu paylar kaydi sistemde tarihine kadar YTL, bu tarihten sonra ise tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince TL olarak izlenecektir. İşbu Duyurumuz, Hürriyet Gazetesinin tarihli nüshasında yayınlanacak olup, ayrıca adresindeki Web sitemiz vasıtasıyla da ilan edilecektir. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuz, bugünkü ( ) toplantısında, Romanya da hisselerinin tamamına sahip olacağı SC Dogan Hospitals Investments and Management SRL ünvanlı bir limited şirket kurulmasına karar vermiştir. Kurulacak Şirketin sermayesi Euro olacak ve ilk aşamada, Romanya da gelişmekte olan sağlık hizmetleri alanında yatırım olanaklarının araştırılması ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacaktır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: gün ve SPK'nun B.02.1.SPK /20763 sayılı yazısı. Bağlı ortaklıklarımızdan D Yapi Real Estate, Investment and Construction S.A. Romanya'da gayrimenkule dayalı yatırım projeleri oluşturmak ve geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmakta olup, sermaye artırımı sonucunda elde edeceği fon, bu Şirketimizin, tarihinde özel durum açıklaması ile Romanya'nın Bükreş kentinde ,75 Euro bedelle satın almış olduğunu duyurduğumuz ,05 metrekare büyüklüğündeki arsanın ve bu arsa üzerinde geliştirilmekte olan projenin finansmanında kullanılacaktır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılmasıyla, Yeni Türk Lirası na yapılan atıflar kendiliğinden Türk Lirası na dönüşecektir sayılı Kanun un 3 üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde,

9 EMKEL EMKEL EPLAS EREGL ESEMS kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede, 5083 sayılı Kanun un 3 üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar da, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı na göre; tarihinden itibaren, Yeni Türk Lirası ndan, Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sora yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri Yeni Türk Lirası (Yeni Türk Lirası uygulaması kalktıktan sonra Türk Lirası olarak ifade edilecek) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Bilindiği üzere Şirketimizin tarihinde gerçekleşen ve tarihinde tescil edilen Olağan Genel Kurul Kararı ile yapılan ana sözleşme değişikliği ile Şirketimizin 1 hissesinin nominal değeri TL iken, 5274 sayılı TTK da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Nominal değer değişikliği dolayısı ile pay değişim işlemleri için yeni hisse senedi basılmamış, hisse değişimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ellerinde henüz değişimi tamamlanmamış fiziki hisse bulunan hissedarlarımızın, hisse senetleri üzerindeki nominal değer eski TL olarak yeraldığından bu hisselerin kaydi olarak hak sahibine verilmesi esnasında 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacak bu paylar kaydi sistemde tarihine kadar YTL, bu tarihten sonra ise tarihli Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında TL olarak izlenecektir. İşbu duyurumuz, Milliyet Gazetesinin tarihli nüshalarında da yayınlanmakta olup, ayrıca adresindeki web sitemizde vasıtasıyla da ilan edilmiştir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin yönetim kurulunun tarihli toplantısında; Merkezi Ankara'da Elektrik, Su, Gaz ve Isı Enerjilerini ölçen akıllı sayaçlar, akıllı iletişim cihazları ve akıllı bilgi yönlendirici imal etmek üzere kurulan Vaest Enerji Yönetimi İmalat ve Ticaret A.Ş.'nin toplam YTL kuruluş sermayesine % 12,5 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir. Kurulan şirketin tescil işlemleri devam etmektedir. Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin Borsa ya iletmesi gereken Kasım 2008 dönemine ait bilgilere ilişkin olarak gönderdiği tarihinde gelen tarihli yazısı Ek te verilmektedir. Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin Borsa ya iletilmesi gereken Kasım 2008 dönemine ait bilgilere ilişkin olarak gönderdiği tarihinde gelen tarihli yazısı Ek te verilmektedir. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), tarafımıza tarihinde tebliğ edilen, tarih ve B.02.1.SPK.0.13/1766 (17648) sayılı yazısı ile, Kurulun tarih ve 29/1110 sayılı toplantısında, Şirketimizin tarihli mali tablolarının yeniden düzenlenmesine ilişkin SPK tarafından alınan karar ve yapılan işlemlere ilişkin olarak Şirketimize açılan davalar ile Şirketimizin tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açılan davanın seyri hakkında altmışar günlük sürelerle ve her gelişme ve değişiklikte özel durum açıklaması yapılması gerektiği hususunda Şirketimizin bilgilendirilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Daha önce ve tarihli İMKB Bültenleri ile kamuya duyurulmuş olan Şirketimizin tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi'nin 2006/218 E. sayılı dosyasında açılan davanın tarihli duruşmada reddine karar verilmiş olduğu tarihli bülten ile kamuoyuna duyurulmuştur. Bu dava ile ilgili olarak, Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi'nin tarih ve E. 2006/218; K. 2008/480 sayılı gerekçeli kararı, 'de müvekkil şirket vekillerine tebliğ edilmiştir. Kararda özetle; "UFRS esasları dikkate alınarak hazırlanan rapor SPK'nın izni alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir... yukarıda açıklandığı gibi, SPK'nın izni ile UFRS'ye göre yapılan hesaplamada iyi niyete ve yasal düzenlemelere aykırılık olmadığı kanaatine varılmıştır." denilmektedir. Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Borsa ya iletilmesi gereken bilgilere ilişkin olarak tarihinde gelen tarihli yazısı Ek te verilmektedir.

10 HEKTS IPMAT ISAMB ISAMB ISATR ISBTR ISCTR ISKUR KAREL KENT Hektaş Ticaret T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli Borsa açıklamasına istinaden istenen ek bilgiler aşağıda belirtilmiştir. - Üretimden çıkarılacak işçi sayısı 6 kişidir. - Ödenecek yasal yükümlülük tutarı YTL'dir. - Ödemeler yasal süre içinde nakden ve defaten yapılacaktır. - Üretimlerin tamamı Gebze fabrikamızda yapılacağından herhangi bir üretim ve satış kaybı beklenmemektedir. İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile ilgili olarak; Bergama, Ovacık Narlıca sınırları içinde 2218 pafta, 1001 sayılı parselde bulunan maden sahamızın işletme izni için tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ve bu konudaki mevzuatlar çerçevesinde belirlenen şartları yerine getirerek Çevre Bakanlığına yapmış olduğumuz müracaatımız, Bakanlıkça kanuni prosedürleri eksiksiz yerine getirdiğimiz görülerek, tarihli Çevre Etki değerlendirme raporunu verilmesi uygun görülmüştür. Ancak Danıştay 6. Dairesi tarihinde vermiş olduğu kararda tarihli Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (ÇED Yönetmeliği) Geçici 6. maddesini iptal etmiştir. Sözkonusu maddenin iptali ÇED Almış olan 400 den fazla kuruluşu yakından ilgilendirmektedir. İptal edilen Geçici 6. madde kapsamında Danıştay 6 ncı dairesi tarihinde şirketimize verilmiş olan ÇED Durum Raporunun usulen eksik olduğu gerekçesi ile tarihinde yürütmesini durdurmuştur. Verilen yürütmeyi durdurma kararında şirketimize ait ÇED raporunun içeriğine dair hiçbir eksiklik veya yasaya aykırılık tespit edilmemiş sadece iptal edilen Geçici 6. maddenin ortadan kalkmış olması (6. madde ÇED yönetmeliği yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan şirketleri ÇED sürecinin başında yapılması gereken halkın katılımı toplantısından muaf tutmakta idi.) sebebi ile usulü eksiklik gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Şirketimizin hiçbir kusuru veya çevreye olumsuz bir etkisi kesinlikle yoktur. Şirketimiz altı yıldır faaliyette olup tüm çevresel performansı resmi olarak kayıtlıdır. En kısa sürede yeni ÇED mevzuatına göre ÇED olumlu belgesini almak için gerekli prosedürler en hızlı şekilde yerine getirilmektedir. Söz konusu Karar tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Işıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarihli ÖDAF'a ek açıklama. İlgi ÖDAF ile açıkladığımız bağlı ortaklığımız Çemaş Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Mart 2009 sonu itibariyle bitirilmesi planlanan, kurulu kapasitesini % 66 artıracak tevsii yatırım tutarının yaklaşık Dolar olacağı tahmin edilmektedir. Yatırım çalışmaları devam etmekte olup, yatırım tamamlandığında ayrıca kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir. Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Işıklar Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin Borsa ya iletilmesi gereken Kasım 2008 dönemine ait bilgilere ilişkin olarak gönderdiği tarihli yazısı Ek te verilmektedir. T. İş Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihi itibariyle "Osmanağa Mahallesi Nailbey Sokak No: 4/6/A Bahariye, Kadıköy/İstanbul adresinde 1343 Bahariye/ İstanbul Şubemiz faaliyete geçirilmiştir tarihi itibariyle "Bağdat Caddesi No: 350 Ostim Yenimahalle/Ankara" adresinde 4385 Bağdat Caddesi OSTİM/Ankara Şubemiz faaliyete geçirilmiştir tarihi itibariyle "Doğu Mahallesi Lokman Hekim Caddesi No: 87 Pendik/İstanbul adresinde 1192 Çarşı, Pendik/İstanbul Şubemiz faaliyete geçirilmiştir. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Katılmış olduğumuz Hindistan Savunma Bakanlığı'nın 2000 adet Askeri Saha Santralı alımını içeren "Unit Level Switch Board (ULSB MK 111) ihalesi kapsamında yapılan saha testleri sonuçlanmış ve şirketimiz son dört katılımcı arasına girmiştir. Saha testlerinin ardından, ihaleye verilen fiyat tekliflerinin değerlendirilme işleminin 31 Mart 2009 tarihine kadar süreceği tahmin edilmektedir. Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

11 KERVT KOZAD KRSTL MIPAZ NTHOL OKANT Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı için muhtelif bankalardan kullanmakta olduğu kısa vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılmak ve Türkiye'de faaliyet gösteren üç bankanın kredi maliyetleri ortalamasını geçmemek üzere ve bir yıl vadeli, vade bitiminden itibaren bir yıl daha uzatma veya erken ödeme opsiyonlu azami YTL'sına kadar kredilerin, mensubu olduğumuz ve çoğunluk hisselerimize sahip Cadbury grubuna dahil şirket veya şirketlerinden sağlanması konusunda Cadbury grubu yönetimi ile mutabakat sağlanmıştır. Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Borsa ya iletilmesi gereken bilgilere ilişkin olarak gönderdiği tarihli yazısı Ek te verilmektedir. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile ilgili olarak; Bergama, Ovacık Narlıca sınırları içinde 2218 pafta, 1001 sayılı parselde bulunan maden sahamızın işletme izni için tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ve bu konudaki mevzuatlar çerçevesinde belirlenen şartları yerine getirerek Çevre Bakanlığına yapmış olduğumuz müracaatımız, Bakanlıkça kanuni prosedürleri eksiksiz yerine getirdiğimiz görülerek, tarihli Çevre Etki değerlendirme raporunu verilmesi uygun görülmüştür. Ancak Danıştay 6. Dairesi tarihinde vermiş olduğu kararda tarihli Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (ÇED Yönetmeliği) Geçici 6. maddesini iptal etmiştir. Sözkonusu maddenin iptali ÇED Almış olan 400 den fazla kuruluşu yakından ilgilendirmektedir. İptal edilen Geçici 6. madde kapsamında Danıştay 6 ncı dairesi tarihinde şirketimize verilmiş olan ÇED Durum Raporunun usulen eksik olduğu gerekçesi ile tarihinde yürütmesini durdurmuştur. Verilen yürütmeyi durdurma kararında şirketimize ait ÇED raporunun içeriğine dair hiçbir eksiklik veya yasaya aykırılık tespit edilmemiş sadece iptal edilen Geçici 6. maddenin ortadan kalkmış olması (6. madde ÇED yönetmeliği yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan şirketleri ÇED sürecinin başında yapılması gereken halkın katılımı toplantısından muaf tutmakta idi.) sebebi ile usulü eksiklik gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Şirketimizin hiçbir kusuru veya çevreye olumsuz bir etkisi kesinlikle yoktur. Şirketimiz altı yıldır faaliyette olup tüm çevresel performansı resmi olarak kayıtlıdır. En kısa sürede yeni ÇED mevzuatına göre ÇED olumlu belgesini almak için gerekli prosedürler en hızlı şekilde yerine getirilmektedir. Söz konusu Karar tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun tarih 2007/11963 sayılı kararı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibareleri kaldırılmış olup, anılan Bakanlar Kurulu kararına göre, tarihinden itibaren, "Yeni Türk Lirası"ndan "Türk Lirası" uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri "Yeni Türk Lirası" ("Yeni Türk Lirası" uygulaması kalktıktan sonra "Türk Lirası olarak ifade edilecek) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi "Türk Lirası" olduğunun belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması hususundaki YTL'den TL'ye geçiş duyuru metnimizin yayınlandığı gazete ilişikte sunulmuş olup sözkonusu duyuru metni ayrıca şirketimizin internet sitesinin haberler bölümünde de yer almaktadır. Ek Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eruasia Rating tarihinde yapmış olduğu açıklama ile Şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para kredi notunu BB eksi, uzun vadeli ulusal kredi notunu BBB (Trk) ve görünümünü durağan olarak belirlemiştir. JCR Eruasia Rating in tarihli açıklaması Şirketimizin web sitesinde (www.milpa.com.tr) ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Net Holding A.Ş. nin Borsa ya iletilmesi gereken bilgilere ilişkin olarak gönderdiği tarihli yazısı Ek te verilmektedir. Okan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket avukatlarından tarihinde tarafımıza bildirilen TYT Bank ile aramızdaki hukuki ihtilaftaki son durum aşağıdaki gibidir: "Davacı Müflis TYT Bank'ın tarihinde başlattığı, İstanbul 6. İcra Müdürlüğü 1995/10990 E. ve 1995/10991 E

12 PEGYO PTOFS SNGYO sayılı dosyalarında toplam TL bedelli, kredi borçlusu Okan Tekstil ve müşterek borçlu müteselsil kefilleri Okan Holding, Okan Turizm Yatırım, Bekir Okan, Beslen Makarna olmak üzere toplam 5 kişi aleyhine yapılan takibine vaki itiraz sonucu açılan itirazın iptali davasıdır. Geçen süre içinde müteaddit Yargıtay incelemesi ile bozmayı müteakip son olarak İstanbul 2. Asliye Tic. Mah. 2003/1109 E sayılı dosyası ile görülerek tarihli celsede aleyhe sonuçlanmış olup, tarihinde de tarafımızdan temyiz edilmiştir. İlk ödeme olarak da tarihinde Okan Tekstil adına Okan Holding A.Ş. tarafından YTL ödenmiştir." Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Daha önceki özel durum açıklamalarımız ile kamuoyuna duyurulan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi tarafından tanzim edilen Ocak 2003/ Eylül 2006 dönemine ait ,57 YTL vergi aslı ve ,57 YTL vergi ziyaı cezasına ilişkin vergi/ceza ihbarnamelerinin iptali amacıyla İstanbul 4. Vergi Mahkemesi nezdinde açtığımız iptal davalarında mahkeme tarafından vergi/ceza ihbarnamelerinin iptali yönünde karar verildiğini ve kararların Şirketimize bugün itibariyle tebliğ edildiğini bildiririz. Kararın davalı vergi dairesi tarafından temyizi kabil olduğundan henüz kesinleşmemiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir. Petrol Ofisi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılacak olması nedeniyle, Yeni Türk Lirası na yapılan atıflar kendiliğinden Türk Lirası na dönüşecektir sayılı Kanun un 3 üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede, 5083 sayılı Kanun un 3 üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar da, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Anılan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı na göre; tarihinden itibaren, Yeni Türk Lirası ndan, Türk Lirası uygulamasına geçilmesi ile birlikte, pay sahiplerimizin ellerinde bulunan ve nominal değeri halen TL cinsinden ifade edilen eski hisse senetlerinin, nominal değeri Yeni Türk Lirası (Yeni Türk Lirası uygulaması kalktıktan sonra da Türk Lirası olarak ifade edilecek) olan hisseler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bu hisse senetlerindeki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu hususta pay sahiplerimizin ve yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Bilindiği üzere tarihinde tescil edilen Esas Sözleşme değişikliği ile, Şirketimizin 1 adet hissesinin nominal değeri TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile uyum sağlamak üzere 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Nominal değer değişikliği dolayısı ile pay değişim işlemleri için yeni hisse senedi basılmamış, hisse değişimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirme esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ellerinde henüz değişimi tamamlanmamış fiziki hisse senedi bulunduran pay sahiplerimizin, hisse senetleri üzerinde nominal değeri eski TL veya YTL (Sadece 14 üncü Tertip Hisse Senetleri için geçerlidir) cinsinden yer alabileceğinden, bu hisselerin kaydi olarak hak sahiplerine verilmesi esnasında 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacak (YTL olanlar için bu hesaplama yapılmayacak), bu paylar kaydi sistemde tarihine kadar YTL, bu tarihten sonra ise tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince TL olarak izlenecektir. İşbu Duyurumuz, adresindeki web sitemiz vasıtasıyla da ilan edilmiştir. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulunun tarihli toplantısında; - Muğla ili, Marmaris İlçesi, İçmeler Köyü, Kızılkum Mevkii'nde kain 1913 parsel numaralı metrekare büyüklüğündeki arsa ile 1914 parsel numaralı metrekare büyüklüğündeki arsanın icra dairesince yapılan satıştan sırasıyla YTL ve YTL bedelle satın alınmasına, - Avrasya Toplu Konut İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (Avrasya) ile aynı mevkide kain 1911 parsel numaralı metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde hasılat paylaşımı esasına göre geliştirilen proje ile ilgili olarak Avrasya'nın üzerine düşen edimleri yerine getirmesi halinde, bu sefer icra dairesince yapılan satıştan alınan 1913 ve 1914 numaralı parsellerin de hasılat paylaşımı sözleşmesi kapsamında 1911 parsel ile aynı şartlarda geliştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu arsaların tamamı imar planında "Turistik Tesis ve Konut Alanı" içerisinde kalmakta olup, 1,3 inşaat emsaline (KAKS) sahiptir. Toplam arsa alanı metrekare olan 1913 ve 1914 parseller 1911 parselden ayrı olarak değerlendirildiğinde üzerlerinde yaklaşık metrekare inşaat alanına sahip bir proje geliştirilebilecek durumdadır. Bu parsellerin metrekare büyüklüğündeki 1911 parsel ile birlikte değerlendirilmesi halinde ise toplam inşaat alanı yaklaşık metrekare olacaktır. 1911, 1913 ve 1914 numaralı parsellerin tarihli ekspertiz raporunda tespit edilen ekspertiz değerleri sırası ile YTL, YTL ve YTL olup, devam eden yılsonu değerleme çalışmaları sonucunda tespit edilecek ekspertiz değerlerine tarihli portföy tablomuzda yer

13 TEKST TRNSK TSKB TSKYO TSKYO TTRAK TUMTK verilecektir. Tekstil Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızın tarihli yönetim kurulu toplantısında; Bankamızın Şeyh Mehmet Geylani Mah. Arpacılar Cad. No: 19/21 Eminönü/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Tekstil Bankası A.Ş./Bahçekapı Şubesi nin, tarihinden itibaren Tavşantaşı Mah. Ordu Cad. Beyazsaray Alışveriş Merkezi G/01 Beyazıt/Eminönü/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Tekstil Bankası A.Ş./Beyazıt Şubesi ile birleştirilmeleri nedeniyle; Tekstil Menkul Değerler A.Ş. nin acentası olarak, Bankamızın Tekstil Bankası A.Ş./Bahçekapı Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Borsa Seans Salonunun tarihi itibariyle faaliyetine son verilmesine, karar verilmiştir. Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Transtürk Holding A.Ş. nin Borsa ya iletilmesi gereken bilgilere ilişkin olarak gönderdiği tarihinde gelen yazısı Ek te verilmektedir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 1) Kreditanstalt für Wiederaufbau'den (KfW) 15 Eylül 2008 tarihinde sağlanan 41 milyon ABD Doları tutarındaki Yenilenebilir Enerji'nin Desteklenmesi, Enerji Verimliliği ve Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Kredisi" (Türkiye'de İklim Koruma Programı)"nin ikinci dilimi kapsamında, Türkiye genelinde, küçük çaplı hidro enerji ve rüzgara dayalı enerji üretim projelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek yatırımlara finansman sağlamak üzere, Bankamızın T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle KfW'den temin edeceği 34 milyon ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin sözleşme 30 Aralık 2008 tarihinde imzalanmıştır. 2) İştirakimiz TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin B grubu adet hissesi nominal değer üzerinden Bankamızca devralınmış olup şirketteki toplam hisse oranımız %99'a yükselmiştir. TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. YTL'den TL'ye geçişle ilgili Şirketimiz duyurusunun yer aldığı ilan; tarihi itibariyle Çağdaş Ulus Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Söz konusu duyuru Şirketimiz sürekli bilgilendirme sayfasında (internet) yayımlanmaktadır. TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun tarihinde yaptığı toplantıda, Portföy yönetim stratejisi ve karşılaştırma ölçütünün tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmesine, Yatırım Stratejisi: Hisse Senedi % Devlet Tahvili/Hazine Bonosu % O/N Repo %0-30 Karşılaştırma Ölçütü: İMKB 100 % 40 KYD 547 % 45 KYD O/N Repo Net % 15 oybirliği ile karar verilmiştir. Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 796 sayılı kararı doğrultusunda; 1) Vehbi Koç Vakfı'na Kültür hayatımıza ve tarihi mirasımıza katkılarda bulunmak amacıyla, Vakfın tarihli 74/5 sayılı ve tarihli 80/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş olan Sadberk Hanım Müzesi Fonu'na fonun esaslarına uyulması ve Sadberk Hanım Müzesi'nin başka bir mekana taşınmasına ilişkin arsa ve gayrimenkul alımları başta üzere, ilgili her türlü harcamaya tahsis edilebilmesi kaydıyla YTL bağışlanmasına, 2) Kültürümüze ve tarihi mirasımıza katkıda bulunmak amacıyla, Vehbi Koç Vakfı'nın tarihli 2007/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan Semahat Dr. Nusret Arsel Ankara Bağevi Destekleme Fonu'na, fonun esaslarına uyulması kaydıyla YTL bağışlanmasına, 3) Vehbi Koç Vafı bünyesinde tarih ve 91/1 nolu Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti kararı ile kurulan Tofaş (Fiat) Fonu'na eklenmesi kaydıyla YTL bağışlanmasına karar verilmiştir. Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Borsa ya iletilmesi gereken bilgilere ilişkin olarak gönderdiği tarihinde gelen tarihli yazısı Ek te verilmektedir.

14 YKBNK YKBNK YTFYO YTFYO YYGYO Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu nun 29 Aralık 2008 tarihinde basında yer alan Bankamızın şubeleşme sürecinin 2009 yılında yavaşlatılacağına yönelik haberlere ilişkin bilgi talebi. Bankamızca 2007 yılının Temmuz ayında başlayan hızlandırılmış şubeleşme projesi doğrultusunda 2008 yılında ( itibariyle) 168 parekende şube açılmış olup, yılsonu itibariyle toplam açılacak şube sayısının net 185 olarak ve toplam şube sayısının ise 861 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Öte yandan, 2008 yılında etkisini arttırarak hissettiren global krizin etkileri ve gelecek yıla ilişkin beklentiler doğrultusunda 2009 yılı içerisinde öngörülen şube açılışlarının gözden geçirilerek 2009 yılsonu için ortaya konulan şubeye ulaşma hedefimizin daha ileri bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızın Taşdelen (İstanbul) Şubesi, Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 113 Taşdelen Çekmeköy, İstanbul adresinde tarihi itibari ile faaliyete geçmiştir. Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun tarihinde yaptığı toplantıda; 2009 yılında portföy yönetiminin Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından devam ettirilmesine, Seri: V, No: 60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde SPK'nın tarih ve KYD/874/44561 sayılı yazısına istinaden tarihinden itibaren yatırım stratejisi olarak, hisse senetleri için % 25-55, Devlet İç borçlanma Senetleri ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri için % ve ters repo için % 0-30 bant aralığının belirlenmesine, Karşılaştırma ölçütünün İMKB 100 Endeksi (% 35) + KYD YTL Bono Endeksleri 182 gün (% 15), KYD YTL Bono Endeksleri Tüm (% 40) + KYD O/N Repo Endeksi Brüt (% 10) olarak alınmasına karar verilmiştir. Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. YTL'den TL'ye geçişle ilgili, Şirketimiz duyurusunun yer aldığı ilan; tarihli Hürses ve Yenigün Gazetelerinde yayınlanmıştır. Sözkonusu duyuru Şirketimiz Sürekli Bilgilendirme Sayfasında (internet) Duyurular bölümünde yer alacaktır. Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 1) Şirketimizin tarihinde yönetim kurulu üyeliğine seçilen Gülen Başkır'ın istifasının kabulü ile yerine T.C. uyruklu, T.C. Kimlik nolu, İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Cumhuriyet Mah. Bizimkent B-1/01 Blok D: 10 adresinde ikamet eden Günay Yavaş'ın ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 315. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, 2) Yeşil İnşaat tarafından İstanbul/Beylikdüzü/Esenyurt'da inşa edilmekte olan Innovia Projesi'ne yatırım yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasına ve konuyla ilgili olarak Işık Gökkaya'nın yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

15 Takasbank A.Ş. Para Piyasası GÜNLÜK ÖZET ORAN (%) AĞIRLIKLI İŞLEM HACMİ İŞLEM VADE BAŞI VADE SONU GÜN EN DÜŞÜK EN YÜKSEK ORTALAMA (YTL) SAYISI ,05 14,80 14, ,50 15,50 15, VADEYE TOPLAM İŞLEM HACMİ VADELER KALAN GÜN (YTL) TOPLAM

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Duyuru No :1 31.12.2008 SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılmasıyla 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ İLK HALKA ARZINDAN SAĞLANAN FONLARIN İZAHNAMEDE BELİRTİLEN KULLANIM YERLERİ VE FİİLİ KULLANIM YERLERİ -14 Mayıs 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Gündem

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 12-Ekim-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 12-Ekim-2009 Şirket HaberleriEYE AGYO DENIZ DENIZ DYHOL Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 09.10.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 09.10.2009 tarihinde saat 16:37 de Kamuyu Aydınlatma Platformu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

Kurumumuzun sermaye/ortaklık yapısı ve hisse oranları aşağıdaki gibidir.

Kurumumuzun sermaye/ortaklık yapısı ve hisse oranları aşağıdaki gibidir. TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN 12 AYLIK HESAP DÖNEMİNE (BEŞİNCİ TASFİYE HESAP DÖNEMİ ) AİT TASFİYE FAALİYETLERİ T A S F İ Y E MEMURLUĞU R A P O

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

Tasfiye Halindeki Şirketimizin sermaye/ortaklık yapısı ve hisse oranları 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir.

Tasfiye Halindeki Şirketimizin sermaye/ortaklık yapısı ve hisse oranları 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir. TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ALTINCI TASFİYE DÖNEMİ 01.01.2013 30.06.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT TASFİYE FAALİYETLERİ TASFİYE MEMURLUĞU RAPORU Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ EK 2 A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininİncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler Tarih: 16/07/2008 Unvanı: Kurucu Üyeler / Genel Kurul

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları Bir tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nde 9362 sicil numarası ile kayıtlı ve Levent 99, Büyükdere Caddesi, No:99, 34394, Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Vestel Elektronik

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG [] 18.11.2015 15:05:35 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Ortaklığın Adresi : Sitesi Kent Etabı A Blok

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I GENEL BİLGİLER : Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-30 Eylül 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Şirketin Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı