Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008"

Transkript

1 Şirket HaberleriEYE AYEN TAVHL TEKTU Ayen Enerji A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Bağlı ortaklık konumundaki Demir Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirket tarafından devralma yoluyla birleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/11/2008 tarih ve sayılı kararı ile onaylanan ve İ.M.K.B.'nin İnternet sayfasında yatırımcılarla paylaşılmak üzere yayınlanan; a) Türk Ticaret Kanunu'nun ve 451'inci maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 No:31 sayılı tebliği dahilinde bütün aktifleri ve pasifleri, hak ve vecibeleri ile devralması yoluyla birleşmesini düzenleyen ve Yönetim Kurulu tarafından imzalanan Birleşme Sözleşmesinin onaylanarak kabulüne, b) tarihli Birleşme Bilançosu ve Mali Tabloların onaylanarak kabulüne, c) Devir alınan şirket için imzalanan; birleşme nedeniyle Borç ödeme ve Taahhütnamesinin kabulüne, d) Devralınan Demir Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin birleşme tesciliyle birlikte kapatılmasına, oy birliği ile karar verildiği, aynı konuların A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısında da kabul edildiği bildirilmiştir. Toplantı Tutanakları ekte yayınlanmaktadır. Tav Havalimanları Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 29 Aralık 2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 1,5 Milyar YTL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde YTL çıkarılmış sermayesini YTL nakit karşılığı artırarak (%50) YTL'ye yükseltilmesi, artırılan sermayeye yeni pay alma kuponu karşılığında mevcut hissedarlarca 1 YTL nominal bedelli her bir hisse için 1 YTL nominal bedelle iştirak edilmesi, yeni pay alma kuponlarının mevcut hissedarlarca kullanılmayan kısmının tasarruf sahiplerine Borsada satışına ve sermaye artırımına ilişkin izinlerin alınması ve yapılması gerekli diğer işlerle ilgili olarak yönetime yetki verilmesi kararı alınmıştır." Tek-Art Turizm Zigana A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin merkezinde bugün (30 Aralık 2008 Salı) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Ayten Yavuz un katılımı ile yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır. 1. Şirketin 2007 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi nin raporu okundu ve müzakere edildi. 2. Şirketin 2007 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar hesabı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar ve Zarar hesabı oybirliği ile tasdik edildi. 3. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. 4. Yapılan oylama sonucunda 2007 yılı Denetçinin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 5. Şirketin 2008 yılı ve diğer yıllardaki kar dağıtım politikasının belirlenmesi görüşüldü; 2008 ve sonraki yıllarda peşin kar dağıtımı yapılmamasına, oluşacak kardan yapılacak kar dağıtımının genel kurul onayına sunularak, genel kurulca benimsendiği şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 6. Şirketin 2008 yılı bağımsız dış denetimini yapmak için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmasına oybirliği ile karar verildi. 7. Yönetim Kurulu üyeliklerine Türkay Yılmaz, Soner Yılmaz, Fatma Yılmaz Tozlu, Zeynep Yılmaz Demirci ve Serpil Yılmaz Güney in üç (3) yıl süre ile seçilmesine ve imza sirkülerinin tanzimine oybirliğiyle karar verildi. 8. Müddeti biten Denetçinin yerine bir (1) yıl müddetle T.C. uyruklu Yeminli Mali Müşavir Mustafa Üzümcü nün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Denetçiye aylık 1.000,00 YTL (Bin YTL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK un 334. ve 335. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11. Dilekler bölümünde, başka söz alan olmadığından başkan toplantıyı kapattı. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır. YKGYO Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda, şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 7. maddesinin tadil edildiği bildirilmiştir. Tadil metnini de içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

2 Borsa Başkanlığı Duyuruları BEKO ARCLK Grundig Elektronik A.Ş. (Şirket) nin sermayesinin ,- YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,- YTL den ,- YTL ye artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam ,- YTL nominal değerli hisse senetleri (Şirket in artırılan sermayesinin %27,196 sı), Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 96/1287 sayılı belgesi ile Kurul kaydına alınmış olup, sözkonusu hisse senetleri ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 1 YTL nominal değerli hisse senedi için 1 YTL fiyattan, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla tahsisli olarak Arçelik A.Ş. ne satışı işlemi tarihinde Toptan Satışlar Pazarı nda (TSP) gerçekleştirilecektir. Hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Borsa da işlem gören statüde depo edildiği tarihli Günlük Bülten de Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. duyuruları bölümünde yayımlanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 33/1287 sayılı kararı gereğince Seri:I, No:26 Tebliği nin Ek:2 maddesi hükmü uyarınca ihraç edilecek payların kayda alma belgesi tarihinden itibaren Toptan Satışlar Pazarı nda Arçelik A.Ş. ne satışı mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, Arçelik A.Ş. nin tarihli Borsa Günlük Bülteni nde yer alan Şirket özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Grundig Elektronik A.Ş. nin mevcut sermayesinde halihazırda Arçelik A.Ş. mülkiyetinde bulunan paylar ile tahsisli satış nedeniyle ihraç edilecek yeni payların Kurul kaydına alındığı tarihten itibaren 6 ay süreyle İMKB de satılmayacağı taahhüt edilmiştir. TOPTAN SATIŞLAR PAZARI'NDA TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER Hisse Senetleri Satışa Konu Şirket in Ünvanı Satışa Konu Hisse Senetleri Satılacak Payların Nominal Tutarı ve Artırım Sonrasındaki Sermayeye Oranı Alıcının Unvanı İşleme Aracılık Edecek Kuruluş İşlem Fiyatı TSP Genelgesi ne Göre Fiyat Marjları Grundig Elektronik A.Ş. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek hisse senetleri YTL ( % 27,196) Arçelik A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) 1 YTL (Şirket hisse senetleri Borsa da nominal değerin altında işlem görmekte olup, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen hisse senedi TTK hükmü gereğince nominal değerin altında satışa konu olamamaktadır.) 0,30-0,46 YTL GRUNDİG ELEKTRONİK A.Ş. NİN İŞLEM ÖNCESİ VE İŞLEM SONRASI ORTAKLIK YAPISI KONYA İŞLEM ÖNCESİ İŞLEM SONRASI Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı Sermaye Payı Oran (%) Sermaye Payı Oran % (YTL) (YTL) Arçelik A.Ş ,03 76, ,03 83,033 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ,00 7, ,00 5,426 Vehbi Koç Vakfı ,36 0, ,36 0,218 Halka Açık Kısım ,61 15, ,61 11,323 Toplam ,00 100, ,00 100,00 Borsamız Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, Konya Çimento Sanayii A.Ş. nin, tarih ve 2828 sayılı Borsamız Genel Mektubu nda belirtilen; hisse senetleri Borsamızda işlem gören şirketlerin geçici vergi beyannameleri ekinde vergi dairelerine sunulan tarihli mali tabloların kapalı zarf içinde posta, kurye veya elden Borsa Evrak Kayıt birimine teslim edilmesi ve söz konusu mali bilgilerin Borsa ya teslim edildiği tarihte ikinci seans bitiminden önce basın yayın kuruluşlarına ve diğer kişi ve kurumlara verilmemesi suretiyle gizliliğinin korunması hususuna aykırı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 52/1223 sayılı İlke Kararı uyarınca İMKB Günlük Bülteni nde ilanını takiben KAP sistemine gönderilmesi gereken, beyanname ekinde vergi dairelerine sunulan 2008 yılı 9 aylık dönemine ait mali tablolarını tarihinde Borsa Günlük Bülteni nde yayınlanmadan önce KAP sistemine göndermesi nedeniyle, daha önce kamuyu aydınlatma mevzuatına aykırılık dolayısıyla Borsamız Yönetim

3 Kurulu nun tarihli kararı ile Genel Yönetmelik in 47. ve İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 24/c maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarıldığı da gözönüne alınarak, Şirket in Genel Yönetmelik in 47. ve İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 24/c maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarılmasına ve sözkonusu uyarının Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmesine karar verilmiştir tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, Yeni sırası açılacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre finansal tablo hazırlamakla yükümlü şirketler tarafından kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerin finansal tablo dipnotlarında açıklanıp açıklanmadığına ilişkin yapılan inceleme sonuçlarının değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın tarihli toplantısında; Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'ne göre finansal tablo düzenleyen şirketlerin, finansal tablolarının dipnotlarında kilit yönetici personele sağlanan menfaatler ile ilgili yeterli bilgi verilmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi ve bundan sonra konu ile ilgili gerekli açıklamaları yapmayan şirketler hakkında ilgili mevzuata aykırılık kapsamında işlem yapılacağı hususlarında Kurulumuz Haftalık Bülteni ve Borsanız Günlük Bülteni vasıtasıyla uyarılmalarına karar verilmiştir. Bu çerçevede aşağıda yer alan duyuru metninin Borsanız Günlük Bülteninde yayınlanması için gereğini rica ederim. Bülent GÖKREM Denetleme Dairesi Başkanı DUYURU METNİ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne göre finansal tablo hazırlamakla yükümlü şirketler tarafından kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerin finansal tablo dipnotlarında açıklanıp açıklanmadığına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği ne göre finansal tablo düzenleyen şirketlerin finansal tablolarının dipnotlarında kilit yönetici personele sağlanan menfaatlar ile ilgili yeterli bilgi verilmesi konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi ve bundan sonra konu ile ilgili gerekli açıklamaları yapmayan şirketler hakkında ilgili mevzuata aykırılık kapsamında işlem yapılacağı hususunda uyarılmalarına karar verilmiştir." Borsa Başkanlığı tarafından 29/12/2008 tarihinde yayımlanan Genel Mektuplar: Genel Mektup No : 2905 Tarih : 29/12/2008 Konu : Seri:V. No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 35 inci Maddesi Hk. İlgili Birim : Üye İşleri Müdürlüğü Muhatap : Üyeler Genel Mektup No : 2906 Tarih : 29/12/2008 Konu : İşlem Yasağı Hk. İlgili Birim : Üye İşleri Müdürlüğü Muhatap : Üyeler Cuma gününden itibaren, İMKB nda işlem gören hisse senetlerinde bir seferde girilebilecek maksimum lot miktarları ekteki tabloda gösterildiği gibi olacaktır.

4 Diğer Özel Durum Açıklamaları ADANA ADBGR ADNAC AGYO AGYO AKCNS Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin para birimi olan YTL ve YKR de yer alan Yeni ibarelerinin tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. Konuyla ilgili olarak ortaklarımıza duyuru yapılmasına ilişkin, şirketimiz yönetim kurulu toplantısında karar alınmış olup, duyurumuz web sitemizde yayınlanmış ve tarihinde Adana'da yerel gazetede yayınlanacaktır. İlgili duyuru metni ekte yer almaktadır. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz büyük ortakları Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı nın talebi üzerine aşağıda belirtilen hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur. Bilindiği üzere; tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda; Şirketimiz ortaklarından Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Vakıf Sistem Pazarlama Yazılım Servis Tic. ve San. A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin YTL olan çıkarılmış sermayesinin % 51 ini temsil eden hisse senetlerinin toplam YTL bedelle Manag Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Ltd. Şti. ne satılması amacıyla 4 Haziran 2008 tarihi itibariyle hisse devir sözleşmesi imzalandığı, alıcının Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip kapanış tarihinde yapılacak toplam ödemeden mahsup edilmek üzere Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı nın banka hesabına devir sözleşmesi imza tarihinde YTL nakit teminat yatırıldığı, hisse devir sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, kapanış tarihi itibariyle hesaplanacak net nakit durumunun tarihi itibariyle hesaplanan net nakit durumundan fazlalık göstermesi durumunda aradaki farkın % 51 i satıcılara ödeneceği, hisse devrinin, Sermaye Piyasası Kurulu nun onayına tabi olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu na izin amacıyla 5 Haziran 2008 tarihinde başvurulacağı bildirilmiştir. Sözkonusu özel durum açıklamamızı müteakiben, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Vakıf Sistem Pazarlama Yazılım Servis Tic. ve San. A.Ş. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de sahip oldukları hisselerin devrine izin verilmesine ilişkin tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulmuş, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli toplantısında görüşülmüş ve tarihinde ortaklarımıza tebliğ edilmiştir. Pay devri başvurusu çerçevesinde imzalanmış olan anlaşmada kapanış tarihi olarak belirlenmiştir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu nun izni ile kapanış tarihi arasındaki sürenin azalması nedeniyle alıcıların talebi üzereine kapanış tarihi tarihine ertelenmiştir. Alıcıların bu tarihte de hisse satış bedelini belirtilen hesaplara yatırmaması üzerine, uluslararası piyasalardaki ekonomik krizin de etkileri dikkate alınarak yeni bir ek süre verilmiştir. Buna göre; tarihine kadar pay devrine ve sonraki çağrı sürecine ilişkin olarak alıcı tarafından kullanılacağı beyan edilen toplam kredi tutarının belirli bir kısmının Vakıfbank nezdinde açılmış olan hesaplarda bloke edilmesi halinde kalan bedelin tamamlanması için tarihine kadar beklenecektir ve sözkonusu hususa ilişkin özel durum açıklaması yapılacaktır tarihine kadar öngörülen tutarın yatırılmaması halinde hisse satış sözleşmesi fesh edilecek ve alıcıların yatırmış olduğu teminat irad kaydedilecektir. Atakule Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz blok satış süreci ile ilgili olarak tarihinde yapılan özel durum açıklamasında alıcıya verilen ek süre sehven olarak belirtilmiş olduğundan aşağıda belirtilen ek açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Pay devri başvurusu çerçevesinde imzalanmış olan anlaşmada olan kapanış tarihi, alıcının talebi üzerine önce tarihine daha sonra ise tarihine ertelenmiştir. Alıcının bu tarihte de hisse satış bedelini belirtilen hesaplara yatırmaması üzerine, uluslararası piyasalardaki ekonomik krizin de etkileri dikkate alınarak yeni bir ek süre verilmiştir. Buna göre; tarihine kadar pay devrine ve sonraki çağrı sürecine ilişkin olarak alıcı tarafından kullanılacağı beyan edilen toplam kredi tutarının belirli bir kısmının Vakıfbank nezdinde açılmış olan hesaplarda bloke edilmesi halinde kalan bedelin tamamlanması için tarihine kadar beklenecektir ve sözkonusu hususa ilişkin özel durum açıklaması yapılacaktır tarihine kadar öngörülen tutarın yatırılmaması halinde hisse satış sözleşmesi fesh edilecek ve alıcının yatırmış olduğu teminat irad kaydedilecektir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

5 ANHYT ARENA ARENA ASYAB ASYAB AYGAZ Şirketimizde Lojistik, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapmakta Nevra Özhatay tarihi itibariyle görevinden ayrılacaktır. Satınalma ve Lojistik Direktörü olarak tarihi itibariyle Mehmet Noyan Buzcu atanmıştır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin para birimi olan "Yeni Türk Lirası"nda yer alan Yeni ibaresi kaldırılacaktır. Bu bağlamda Yeni Türk Lirası na yapılan atıflar kendiliğinden Türk Lirasına dönüşecektir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5083 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesine göre, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ile ödeme değişim araçlarında "Türk Lirası"na ve "Lira"ya yapılan atıflar, 2'nci maddede belirtilen (bir milyon Türk Lirası ( TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede 5083 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde "Türk Lirası"na veya "Lira"ya yapılan atıflar da 2'nci maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre, tarihinden itibaren "Yeni Türk Lirası"ndan, "Türk lirası" uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri "Yeni Türk Lirası" (Yeni Türk Lirası) uygulaması kalktıktan sonra da "Türk Lirası" olarak ifade edilecektir) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada hisse senetlerinin üzerlerindeki nominal değerlerin hangi Türk Lirası" olduğunun tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi ve bu hususlarda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. adresindeki Web Sitemizde de yer almakta olan bu duyuru, aynı zamanda tarihli Dünya Gazetesi nde de yayınlanmıştır. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizle IBM Türk Limited Şirketi'nin ortak görüşleri doğrultusunda Arena'nın IBM eserver xseries Sunucular (İntel tabanlı sunucular) ve Veri Depolama Ürünleri distribütörlüğünün 30 aralık 2008 tarihi itibariyle sona erdirilmesine karar verilmiştir. IBM ürünlerinin 2007 yılı ve 2008 yılı ilk 9 aylık satış hasılası sırasıyla 10.2 ve 5.3 milyon Amerikan Doları'dır yılı ve 2008 ilk 9 aylık döneminde ortalama % 1,3 brüt kar marjı sağlayan ürün grubunun toplam satış hasılatı içerisindeki payı 2007 yılında % 1,9 ve 2008 yılı ilk 9 aylık döneminde % 1,3'tür yılı son 3 aylık dönemde hedeflenen satış rakamı ise 0,3 milyon USD'dir. Şirketimiz genel ekonomik şartlar doğrultusunda kaynaklarını daha karlı ve stratejik ürünlere odaklamak suretiyle daha efektif kullanmayı ve bu yolla pazar konumunu geliştirmeyi ve faaliyet karlılığını arttırmayı hedeflemektedir. Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizle IBM İtalia S.p.A. Şirketi'nin ortak görüşleri doğrultusunda şirketimizin IBM (OEM) Yazılım Ürünleri distribütörlüğünün 30 Aralık 2008 tarihi itbariyle sona erdirilmesine karar verilimştir. Şirketimizin 2008 yılı ilk 9 aylık dönemde IBM (OEM) Yazılım ürünü satışı bulunmamaktadır." Asya Katılım Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız yönetim kurulu tarafından, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Hukuk Müşavirliği, Risk İzleme Müdürlüğü ve Sorunlu Krediler Müdürlüğü'nün bağlı olacağı Sorunlu Krediler Risk İzleme ve Takip Grup Müdürlüğü oluşturulmasına, daha önce Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Keser'e bağlı olarak faaliyet gösteren Risk İzleme Müdürlüğü ile Sorunlu Krediler Müdürlüğü'nün yeni oluşturulan sözkonusu Grup Müdürlüğüne bağlanmasına ve Bankamızda Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan Salim Köse'nin Grup Müdürü olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Büyükateş'e bağlı olarak faaliyet gösteren Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Keser'e bağlanmasına karar verilmiştir. Asya Katılım Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tadilat nedeniyle geçici olarak Muhittin Mah. Hacı Salih Sok. Sezer Apt. No: 18/2 Çorlu, Tekirdağ adresinde hizmet veren Çorlu Şubemiz Cemaliye Mah., Omurtak Cad., No: 236/1, Çorlu/Tekirdağ adresindeki asıl şube lokaline taşınmıştır. Aygaz A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

6 BISAS BUCIM CARFA CARFB CELHA CEMTS CEYLN Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında; Vehbi Koç Vakfı tarafından yürütülen burs faaliyetlerine katkıda bulunabilmek amacıyla Koç Topluluğu Eğitim Yardımı bursu faslına ilave edilmek üzere YTL'nin bağışlanması ve bu bağışın yurt dışı bursları verilmesi dahil Vehbi Koç Vakfı İcra Komitesi tarafından öngörülen dağıtım esaslarına uygun olarak harcanmasının şart koşulmasına, Vehbi Koç Vakfı'na, Kültür hayatımıza ve tarihi mirasımıza katkılarda bulunmak amacıyla, Vakfın tarihli 74/5 sayılı ve tarihli 80/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan Sadberk Hanım Müzesi Fonu'na, fonun esaslarına uyulması ve Sadberk Hanım Müzesi'nin başka bir mekana taşınmasına ilişkin, arsa ve gayrimenkul alımları başta olmak üzere, ilgili her türlü harcamaya tahsis edilebilmesi kaydıyla YTL bağışta bulunulmasına karar verildi. Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Alternatif Bank A.Ş. Bursa Şubesi nden Rotatif Kredi olarak % 30+2 faiz oranı ile YTL kullanılmasına Yönetim Kurulumuz karar vermiştir. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'na göre; tarihinden itibaren, "Yeni Türk Lirası"ndan, "Türk Lirası" uygulamasına geçilmesi ile birlikte, fiziken pay sahiplerimizin ellerinde bulunan ve nominal değeri halen "TL" cinsinden ifade edilen eski hisse senetlerinin; nominal değeri "Yeni Türk Lirası" uygulaması kalktıktan sonra "Türk Lirası" olarak ifade edilecek olan hisseler ile karıştırılmaması ve bu hususta pay sahiplerimizin ve yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak; ortaklarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek için düzenlediğimiz duyuru, 2 mahalli gazete ile Dünya Gazetesi'nin tarihli nüshasında yayınlanmış olup; ayrıca adresindeki web sitemiz vasıtasıyla da ilan edilmiştir. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Samsun İlinde faaliyet gösteren Pınar Marketçilik Gıda Maddeleri Pazarlama İnşaat Taahhüt Kozmetik Ürünler Otomobilcilik İthalat İhracat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'nin (Pınar) kiracısı ve işleteni bulunduğu süpermarketlerin Şirketimiz tarafından devralınması ile ilgili olarak Şirketimiz ile Pınar arasında ticari müzakereler başlamış olup, gelişmeler kamuya duyurulacaktır. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası na geçiş ile ilgili duyurumuz, Milliyet Gazetesinin tarihli nüshalarında da yayınlanmakta olup, ayrıca adresindeki web sitemiz vasıtasıyla ayrıca ilan edilecektir. Ek Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'na göre tarihinden itibaren, "Yeni Türk Lirası"ndan, "Türk Lirası" uygulamasına geçilmesi ile birlikte, fiziken pay sahiplerimizin ellerinde bulunan ve nominal değeri halen "TL" cinsinden ifade edilen eski hisse senetlerinin nominal değeri "Yeni Türk Lirası" uygulaması kalktıktan sonra "Türk Lirası" olarak ifade edilecek olan hisseler ile karıştırılmaması ve bu hususta pay sahiplerimizin ve yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir tarihinden itibaren uygulanacak olan "TL", ortaklarımızın halen ellerinde bulundurdukları hisse senetlerinin nominal değeri olan eski "TL"den milyon kat büyüktür. Örneğin, ortağımızın halen elinde bulunan nominal değeri TL olan hisse senedi, tarihinden itibaren 10 TL olarak ifade edilecektir. Konu ile ilgili olarak ayrıca adresindeki web sitemizin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" nde bilgi verilmiştir. Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. T.Halk Bankası A.Ş tarihinde Euro'luk kredi borcumuzu kat etmiştir. Şirketimize tarihinde İstanbul 10. İcra Müdürlüğü tarafından yapılan tebligatla; sözkonusu borç Yeni Türk Lirası'na çevrilmiş olup; T.Halk Bankası A.Ş. toplam YTL'lık alacağı için ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri göndermiş bulunmaktadır. Sözkonusu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde borç ödenmez veya İcra Hukuk Hakimliğinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse Eski Hadımköy Yolu 1. Cadde 1. Sokak No: 32 Büyükçekmece/İst. adresinde bulunan gayrimenkulün satışının isteyebileceği tarafımıza ihtar olunmuştur.

7 DENCM DEVA DEVA DGZTE DITAS Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulunun tarihli oturumunda 42 sayılı kararı ile; 2006 yılında devreye alınan, 1 nolu fırının rejeneratör dolgularının tıkanması ve devrilmesi nedeniyle 5 Ocak 2009 tarihinden itibaren üretimine ara verilerek tamire alınmasına, 1 nolu fırın tamir süresince mevcut siparişlerin, 2 nolu fırında yapılacak üretimle karşılanmasına, Zorunlu tamir duruşu süresince, boşa çıkan işçilerin öncelikle var olan yıllık izinlerinin kullandırılmasına, izni olmayanların ise 15'er günlük süreyle ücretsiz izne çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir. Deva Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu nca ilaç sektöründe yapılan inceleme sonucunda, şirketimize, bağlı ortaklıklarımızla yaptığımız işlemler ile ilgili olarak transfer fiyatlandırması kapsamında toplam ,49 YTL vergi aslı ve cezası tahakkuk ettirilmiştir. Şirketimizce söz konusu karara karşı yasal yollara başvurulacaktır. Deva Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri hala TL olan eski senetlerin, nominal değeri Yeni Türk lirası olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması hususundaki YTL den TL ye geçiş duyuru metnimiz Dünya gazetesinde yayınlanmıştır. Söz konusu duyuru metni ayrıca şirketimizin internet sitesinde de yer almaktadır. Doğan Gazetecilik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tarihinden itibaren para biriminden "Yeni" ibaresinin kaldırılacak olması nedeniyle, "Yeni Türk Lirası"na yapılan atıflar kendiliğinden "Türk Lirası"na dönüşecektir sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında "Türk Lirası"na veya "Lira"ya yapılan atıflar, 2'nci maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede 5083 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde "Türk Lirası"na veya "Lira"ya yapılan atıflar da 2'nci maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. Anılan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, tarihinden itibaren "Yeni Türk Lirası"ndan, "Türk lirası" uygulamasına geçilmesi ile birlikte, pay sahiplerimizin ellerinde bulunan ve nominal değeri halen "TL" cinsinden ifade edilen eski hisse senetlerinin, nominal değeri "Yeni Türk Lirası" (Yeni Türk Lirası) uygulaması kalktıktan sonra da "Türk Lirası" olarak ifade edilecek) olan hisseler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetleriin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bu hisse senetlerindeki para biriminin hangi "Türk Lirası" olduğunun belirlenmesi ve bu hususta pay sahiplerimizin ve yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde kaydileştirilmiş olup, ellerinde henüz kaydileştirilmemiş fiziki hisse senedi bulunduran pay sahiplerimizin hisse senetleri üzerinden nominal değeri eski "TL" cinsinden yer alabileceğinden, bu hisselerin kaydi olarak hak sahiplerine verilmesi esnasında 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL'ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacak bu paylar kaydi sistemde tarihine kadar YTL, bu tarihden sonra ise tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince TL olarak izlenecektir. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılmasıyla, Yeni Türk Lirası na yapılan atıflar kendiliğinden Türk Lirası na dönüşecektir sayılı Kanun un 3 üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede, 5083 sayılı Kanun un 3 üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar da, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı na göre; tarihinden itibaren, Yeni Türk Lirası ndan, Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sora yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri Yeni Türk Lirası (Yeni Türk Lirası uygulaması kalktıktan sonra Türk Lirası olarak ifade edilecek) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009 Şirket HaberleriEYE ALCAR ASYAB ASYAB ATLAS AVRSY CLEBI Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 26.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Olağan Genel Kurul a Katılma hakkının kullanım şekli hususunda

Detaylı

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları EDİP GAYRİMENKUL Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Özel Durum Açıklamaları Dönem ( 01.01.1998-31.12.2009 ) TARĐH:05/01/2010 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu Temel Bilgiler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/7 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 02.01.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İçindekiler ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 3 ORTAKLIK YAPISI... 3 HİSSE GRUPLARI... 3

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AFMAS AKENR TSKB ALTIN ANACM ASYAB BNKTR AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 22.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 22.12.2009 tarihinde saat 11:47

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 30.06.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE EGYO EGYO EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 02.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2007 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.12.2008

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012-31/12/2012 2. Ortaklığın Unvanı Güler Yatırım Holding A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 31 MART 2010 DÖNEME İLİŞKİN 1) RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2010 31.03.2010 2)ORTAKLIĞIN ÜNVANI 3)FAALİYET KONUSU : RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. : Sermaye Piyasası Kurulu Seri VI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

Birleşme İşlemine İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararları nın Yenilenmesi Hakkında

Birleşme İşlemine İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararları nın Yenilenmesi Hakkında Maslak 34398 Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 02.09.2015 No: TP.A.YPİ.2015.1434

Detaylı