Teraslar ve Gradoni Teras Üzerine Araştırmalar. Prof. Dr. Orhan Doğan ÇEM Genel Müdürlüğü Mart 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teraslar ve Gradoni Teras Üzerine Araştırmalar. Prof. Dr. Orhan Doğan ÇEM Genel Müdürlüğü 12-15 Mart 2012"

Transkript

1 Teraslar ve Gradoni Teras Üzerine Araştırmalar Prof. Dr. Orhan Doğan ÇEM Genel Müdürlüğü Mart 2012

2 TERASLAR, meyilli alanları tesviye (düzeç) eğrileri boyunca belirli aralıklarla kateden, yüzeysel akış sularını en az erozyon oluşturacak (tolerans düzeyinde) şekilde doğal veya oluşturulan boşaltım (deşarj) yollarına sevkeden ve/veya bu suları emen toprak sırt ve kanalların oluşturduğu yapılardır.

3 Terasların ana görevleri ; Arazi eğimini değiştirmek (özellikle eğim uzunluğu) Yüzeysel akışları kontrol altına almak ve Dik eğimlerde bile tarımsal işlemlerin yapılmasına imkan sağlamak.

4 Terasların Sınıflandırılması Eğim derecelerine, Kullanım biçimlerine, Araziye yerleşim şekline ve Kesit alanlarına göre yapılır.

5 Arazi Eğimine Göre Uygulanacak Teras Tipleri % Meyil Teras Tipi 1 15 Tarımsal teraslar 1 20 Kademeli tesviye, toprak ve taş seki Toprak veya taş seki Kademeli toprak veya taş seki Kademeli seki ve hendek Hendek ve çanak teraslar > 100 Tesviye ve silt tekneleri, çanak teraslar

6 AMAÇ Toprak Amenajmanı TERAS TİPİ 1- Sulama amaçlı yatay (düz) teraslar 2- Gradoni tipi teraslar 3- Eğimin giderek azaltıldığı teraslar Su Amenajmanı 4- Yağışların tamamını tutan teraslar 5- Yağışların bir bölümünü tutan, bir bölümünü ise emniyetli biçimde tahliye eden teraslar (Tesviye eğrilerine paralel seddeler) 6- Yüzey akışları kontrol eden/saptırmalı teraslar 7- Yüzey akışları azaltan ve kontrol altında tutan teraslar - Sırt teraslar - Bölünmüş sırt teraslar

7 AMAÇ TERAS TİPİ Bitki Amenajmanı 8- Yatay, kesikli teraslar - Meyve tesisi için teraslar - Tepe yamacında çukurlar - Yamaçta drenli teraslar

8 Şekil 1 : Aralıklı Basamak (Gradoni) Teraslar a) Çanak Teraslar b) Hendek Teraslar c) Boşaltım Teraslar

9 Şekil 2 : Kanal Eğimi ve Kontur Hatlarına Göre Değişik Teras Tipleri a) Düz Teraslar d) Basamak Teraslar b) Dış Eğimli Teraslar e) Sulama Amaçlı Teraslar c) Geriye Eğimli Teraslar

10 ARAZİ KULLANIMI KESİT GÖRÜNÜMÜ TERAS TİPİ Sürekli tip (derin topraklarda ve 7 25 eğimlerde ) 1. Çeltik, taşkın veya sulama için Sulama veya düz seki tipi teraslar 2. Kurak mevsimlerde sulanan veya doğal koşullarda yetiştirilen ürünler için Seki tipi teraslar: a. Geriye eğimli b. Dışa eğimli Sürekli olmayan tip (sığ derin topraklarda ve 7 30 lik eğimli arazilerde) 3. Yukarı havzalardaki ürünler için Hendek teraslar

11 ARAZİ KULLNIMI KESİT GÖRÜNÜMÜ TERAS TİPİ 4. Dik eğimlerde meyveli yada meyvesiz ağaçlar Çanak Teraslar 5. Her cep e ağaç ya da bitki dikimi Cep Teraslar Bağlantılı tip (derin topraklarda ve 7 25 lik eğimlerde) 6. Karışık tarım (yıllık bitkilerle ağaç dikimi) Değişebilir teraslar 7. Bir zaman dilimi içerisinde seki teras tesisi Aralıklı teraslar

12 Meyilli Teraslarda DİKEY ARALIK (m) YATAY ARALIK (m) 10 yıl tekerrürlü 1 saat süreli yağışları 65 mm/sa ten az olan normal yağış koşullarında H= (0.15xS)+0.6 L= S 10 yıl tekerrürlü 1 saat süreli yağışları 65 mm/saattan fazla olan aşırı yağış koşullarında H= (0.08 x S) L= S Meyilsiz teraslarda Dikey Aralık (m) Yatay Aralık (m) Toprağı erozyona dayanıklı ve oldukça iyi bir bitki örtüsünün var olduğu normal erozyon koşullarında H= (2.244 x S) L= S Aşınabilme özelliği yüksek ve oldukça çıplak bir örtünün var olduğu erozyon koşullarında H= (0.244 x S) L= S

13 Üniversal Toprak Kaybı Eşitliği Uygulaması A (t/ha/yıl) = R K LS C P R= Yağış erozyon indisi K= Toprak erodibilite faktörü L= Arazi eğim uzunluğu faktörü S= Arazi eğim derecesi faktörü C= Bitki amenajman faktörü P= Toprak koruma tedbirleri faktörü

14 Yağış Erozyon İndisi (R) Eg= Eu x h Eg= Toplam kinetik enerji (ton/metre/ha) Eu= log I I= cm/saat (yağış intensitesi) H= yağış miktarı (cm) Eu= Birim kinetik enerji (t-m/ha/cm) hx60 I= R= t h= yağış miktarı (cm) Eg. Im 100 R = Yağış erozyon indisi (metrik ton-metre/hektar) t= yağış süresi (dakika) Eg = Toplam kinetik enerji (metrik ton-m/ha) Im = Yağışın 30 dk. maksimum intensitesi (cm/saat)

15

16 Toprak Erodibilite Faktörü (K) Bünye Yapı ve yapısal stabilite Organik madde Geçirgenlik Yüzeydeki çakıl miktarı Nem içeriği Profil derinliği

17

18 Toprak Erodibilite Faktörü (K) K Faktörü 0,00<K 0,05 0,05<K 0,10 Sınıflaması Çok az aşınabilir topraklar Az aşınabilir topraklar 0,011<K 0,20 Orta derecede aşınabilir topraklar 0,21<K 0,40 0,41<K 0,60 Kuvvetli derecede aşınabilir topraklar Çok kuvvetli derecede aşınabilir topraklar

19 Toprak Erodibilite Faktörü (K) Meyil Uzunluğu (L) faktörü L= I 22,1 0,5 L= Meyil uzunluğu faktörü l= Meyil uzunluğu (metre) Meyil Derecesi (S) faktörü S= 0,43+(0,30 x s)+0,043 x s 2 ) S= Meyil derecesi faktörü 6,613 s= eğim % si

20 Topoğrafik (LS) Faktörü LS= l 1,36 + (0,97 x s) + (0,138 x s 2 ) 100 LS= Topografik faktör l= Meyil uzunluğu (m) s= Arazi eğimi (%)

21

22 Toprak Muhafaza Tedbirleri (P) Faktörü Arazi Eğimi (%) Kontur İşlemler Şeritsel Tarım Teraslama 1,1 2,0 0,60 0,30 0,60 2,1 7,0 0,50 0,25 0,25 7,1 12,0 0,60 0,30 0,30 12,1 18,0 0,80 0,40 0,40 18,1 24,0 0,90 0,45 0,45

23 Toprak Kaybı Toleransı (At) Toprak Tipleri At (ton/hektar/yıl) Rendzina 2,5 Marn, aşınma kalkerli kahverengi topraklar 2,5 Aş aşınmış, kolluvion üzerinde oluşmuş kalkerli kahverengi topraklar 5,0 Az derin kolluviyal topraklar 5,0 Derin kalkerli kahverengi topraklar 10,0 Hidromorfik topraklar (derin) 10,0 Aküviyal çok derin topraklar 12,0 (Toprak oluşumu, iklim ve toprak derinliğinin bir fonksiyonu)

24 Türkiye Topraklarının (K) Değerleri Büyük Toprak Grupları Aşınım Değerleri Kestane rengi topraklar 0,22 Kireçsiz kahverengi topraklar 0,17 Vertisoller 0,15 Kahverengi topraklar 0,13 Rendzinalar 0,12 Kolluviyal topraklar 0,18 Kırmızı sarı podzolik topraklar 0,05 Kırmızımsı kestane rengi topraklar 0,14 Kırmızı kahverengi Akdeniz topraklar 0,18 Kırmızımsı kahverengi topraklar 0,04 Kireçsiz kahverengi orman topraklar 0,29

25 Bazı Bitkiler İçin ( C ) Faktörü Bitkiler C (Yıllık) Çıplak toprak kara nadas 1,0 Meyve ağaçları 0,9 Kışlık buğday 0,7 Tahılgil münavebesi 0,4 Yem bitkileri 0,2 Yem bitkileri + buğdaygil 0,03 Mera 0,01 Pamuk tütün 0,7 Mısır sorgunu 0,4 0,9 Yoğun orman 0,001 Hububat-Baklagil-Çapa 0,09

26 Toprak Özellikleri Örnek Çözüm A=R (KLSCP) Hatay da bir tarım arazisi R= 268,5 K= 0,30 LS= 4,8 At= 4,0 t/ha/yıl Organik Madde : % 2 Silt + İnce kum : % 60 Kum : % 10 Kil : % 30 Orta geçirgen İnce granüler yapı K= 0,30 Arazi eğimi : % 14 Eğim uzunluğu : 120 metre LS = 4,8

27 1. A= 268,5 (0,3 X 4,8) = 386,6 t/ha/yıl Nadas 2. A= 268,5 (0,3 X 4,8 X 0,4) = 154,6 t/ha/yıl Buğday 3. A= 268,5 (0,3 X 4,8 X 0,4 X 0,8) = 123,7 t/ha/yıl Kontur 4. A= 268,5 (0,3 X 4,8X 0,8 X 0,09) = 27,8 t/ha/yıl Münavebe 5. A= 268,5 (0,3 X 4,8 X 0,4 X 0,09) = 13,9 t/ha/yıl Şeritsel LS' = LS X At 4,8 X 4,0 = = 1,38 A 13,9 Teras için

28 100 x LS' l = = 138 1,36 + (0,97 x 14) +( 0,138 x 196) 42 = 3,3 l = 11 metre H = 11 X = 1,6 metre Teras dikey aralığı Teras yatay aralığı : 1,6 metre : 11,0 metre Dekara teras uzunluğu (m) = 1000 Yatay uzunluk (m) = 91 metre / dekar

29 TERASLAMA VE YAPIM KURALLARI

30 Teraslar; Eğimli tarım arazilerinde yağış sonrası oluşan yüzeysel akışları erozyon yapıcı hıza ulaşmadan önce önleyen, toprağa emdiren veya bitkilerle korunmuş bir boşaltma alanına yönelten sedde ve kanaldan ibaret yapılardır. Teras yapımına karar vermeden önce bazı teknik incelemenin yapılması zorunludur. Çünkü teraslama oldukça pahalı bir toprak koruma yöntemidir.

31 Teraslama Yapılmayacak Durumlar 1. Kayalık alanlar 2. Kumul alanlar 3. Toprak derinliğinin çok sığ ve sığ olduğu araziler 4. Marn diye tanımlanan kireç ve kil oranı fazla topraklar 5. Münavebe, tesviye eğrilerine paralel tarımsal işlemler, şeritsel tarım, yeşil gübreleme v.b. önlemlerle kontrol altına alınabilecek, erozyondan korunabilecek arazilerde teras yapılmamalıdır.

32 Neden Teraslama Yapılır? Toprak erozyonunu azaltmak Suyun azami şekilde toprakta tutulmasını sağlamak Yüzeysel akış suyunun hızını, erozyon oluşturmayacak düzeyde tutmak, Arazi yüzeyini yeniden şekillendirmek Arazide bilinçli ve toprak korumalı tarım uygulamasını sağlamak Yüzeysel akış sularındaki sediment yükünü azaltmak Yüzeysel akışları ve erozyonu azaltarak aşağı havzaları taşkından korumak

33 Teraslamanın erozyona karşı etkinliklerinin arttırılması için Su yollarını Toprak altı çıkışlarını Çevirme kanal ve yapılarını Tesviye eğrilerine paralel tarım Şeritsel ekim Münavebe Minimum toprak işleme veya toprak işlemesiz İyi bir toprak yönetimini içeren boşaltım sistemleri Sınır çitleri Tarla yolları Diğer işlemler de birlikte düşünülmelidir.

34 Teras planlaması; Terasların Planlanması ve Yerleştirilmesi Teraslar: Toprak ve suyun korunması ile ilgili tarımsal faaliyetleri en az düzeyde etkileyecek, toprak ve su korumadan en yüksek yararı sağlayacak biçimde planlanmalıdır

35 Teras Planlaması Topografik Harita Üzerinde ve Arazide Planlama Öncelikle teras çıkış ağızları, otlu su yolları ve karayolları şevleri seçilmelidir. En yukarıdaki ve en aşağıdaki teras yerleri harita üzerinde belirlenmelidir. En üstteki ve en alttaki teras hattı arasındaki eğim uzunluğu ve ortalama arazi eğimi belirlenmeli; böylece teras yatay aralıkları ve teras dikey aralıkları hesaplanmalıdır. Bir veya iki teras hattı arasındaki mesafe belirlenerek anahtar teras yeri seçilmelidir.

36 Terasların Planlanması Anahtar terasın yeri; teras çıkış ağızları ve eğimin yeknesaklığı gibi fiziksel özelliklere göre belirlenmelidir. Terasların yerleştirilmesine yukarıdan başlanarak aşağıya doğru devam edilmelidir. Teras hatlarının kavisleri, tarımsal işlemlerin yapılmasına engel olmayacak şekilde 30 m den daha fazla yarıçapa sahip olmalıdır. Keskin kavislerden olabildiğince kaçınılmalıdır. Keskin kavislerin kaçınılmaz olması halinde, tarımsal alet ve makinelerin dönüşüne uygun otlandırılmış alanlar oluşturmalıdır. Mukayese yapabilmek için birkaç teras sistemi topografik haritaya işlenmeli, en iyi plan seçilmeli ve araziye kazıklarla işlenmelidir.

37 Teras Yapımı Teras yapımında; toprağı kazıcı ve kaldırıcı makineler,(böcek gibi) çarklı teras yapım makineleri, greyderler çekilebilir skreyperler, greyder, buldozer v.b. aletler kullanılabilir. İş makinelerinin seçiminde; taşıma mesafesi ve taşınacak toprağın miktarı dikkate alınmalıdır. Tarla tipi teras yapımında döner kulaklı pullukların da kullanılması mümkündür.

38 Terasların Bakımı ve Korunması Teras yapımı bir mühendislik hizmetidir. Yapılan terasların bakımı ve korunması çok önemlidir: Terasların kesinlikle bitki örtüsü tesisi ile korunması gerekir. Teras kanallarına, otlu boşaltım ayaklarına, teras kanal sonlarına yığılan sedimentlerin temizlenmesi gerekir. Dolan çıkış ağızları, bozulan teras kanalları onarılmalıdır. Yağışlardan sonra teras kanal ve teras çıkış ağızlarına biriken bitki artıkları toplanmalı, teras akıntı yolları temizlenmelidir. Teras üzerinde çalışılırken emniyet için dikkatli davranmalıdır. Eğimi 4:1 den daha dik olan şevlerin üzerinde tarım işlemlerinin uygulanmasında, özel hafif ekipman kullanılmalıdır.

39 Gradoni Teraslar Bazı Teras Araştırmaları Deneme yeri : Ankara Köy Hizmetleri Araştırma Enst. Süresi : 25 yıl Havza alanları ve eğimleri (%10,13,17,17,19,21,24,27) Uygulanan araştırma metodu Yüzey akış parselleri oluşturulması ve ölçümler Teras kanal sonlarında yüzey akış ve toprak kaybı ölçümleri Teras havzalarında yüzey akış ve toprak kaybı ölçümleri

40 Havza ve teras kanallarında tarımsal faaliyetler Ölçümler :Arazide yapılan ölçümler(toprak,su,örtü vb),laboratuvarda yapılan analiz ve değelendirmeler Sonuçların irdelenmesi Teknik öneriler

41 ARAZİ ÖZELLİKLERİ Yarı-kurak (25 yıllık ortalama yağış 377 mm) Yıllık ortalama sıcaklık 11.8 C Nisbi nem % 60 Ortalama rüzgar hızı 2.8 metre Kahverengi toprak, şist ana materyal cm derinlikte,kumlu killi tın bünyeli,granüler yapıda Ortalama arazi eğimi %22 Orta derecede geçirgen Önceleri mera olarak kullanılmaktaydı, Erozyon aktif.

42 GRADONİ TERAS ÖZELLİKLERİ Teras Eğim Teras havzası Kanal uzunluğu Dikey aralık kullanılan katsayı (No) (%) ( m² ) ( m) ( m) 260 ± 10 yerine

43 TERAS YAPIMINDA KULLANILAN EŞİTLİKLER Dikey Aralık = H³ = 260 ±10 S (metre) S (%) Yatay Aralık = L = ( H/S) 100 (metre) Teras kanal kapasitesi (100 yıl frekanslı yağışlar, Akış debisi 1.05 m/sn ) Maksimum yüzey akış = Q = A h Tp Q = yüzey akış (Iitre/saniye) A = teras havzası (dekar) h = yüzey akış yüksekliği (mm) 4.8 Tp = Yüzey akışın pik değere ulaşma zamanı (saat)

44 A = Q/ V A = Kanal kesit alanı (m² ) Q = (m³/saniye) V = Teras kanalında su akış hızı (1.05 m/s)

45 ÖLÇÜMLER Yağış : Pluviograf Akış : Limnigraf ve H Flum Örnek alımı : Koşaktın (2 grad yarıklı) Kanalda sediment ölçümü:30 m aralıkla Röliyefmetre Teras havzası : Yüzey akış parselleri, toplama kapları Her yağış sonrası örnek alımları Laboratuvarda toprak,su,bitki besin madde ölçümü Nem ölçümü :Gravimetrik(0-15,15-30,30-45,45-60, cm)

46

47

48

49 ÖNERİLER Toprak muhafazada en son çare teraslamadır. Yarıkurak ve kurak alanlardagradoni teras tesisi için Havza işlenecekse H³ = 535 S ; Havza işlenmeyecek ise H³ =1260 S eşitliği ile teras dikey aralığı hesaplanmalıdır. Böylece yapılacak teras uzunluğunda büyük tasarruf sağlanacaktır.

50 ÖRNEK Havza eğimi : % 30 Standart (Succardy) eşitliğine göre; H³ = = 4.3 metre L = 4.3/ = 14 metre Dekara teras uzunluğu : 1000/14 = 76 metre Önerilen : H³ = = 5.5 metre L = 5.4/ =18 metre Dekara teras uzunluğu = 1000/ 18 = 55 metre FARK = = 21

51 Havza işlemesiz ise : H³ = = 7.2 metre L = 7.2/ = 24 metre Teras uzunluğu = 1000/24 = 42 metre / dekar Standart eşitliğe göre : = 24 metre

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı

ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ

ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ Ekoloji Ve Orman Ekolojisi Ekoloji;yunanca ve sözcüklerinden oluşur.oikos ,logiy ise anlamına gelmektedir. Bugünkü anlayışla ekoloji;canlılarla,içinde

Detaylı

ORMANCILIKTA TRANSPORT

ORMANCILIKTA TRANSPORT K.T.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORMANCILIKTA TRANSPORT DERS NOTLARI Prof. Dr. H. Hulusi ACAR Trabzon 2004 ÖNSÖZ Ormancılıkta transport işleri bölmeden çıkarma ve uzak nakliyat aşamalarının

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARINDA GEÇİRİMSİZ TABAKA OLARAK KİL BARİYER KULLANILMASI VE İSTANBUL DEPOLAMA SAHALARINDAKİ UYGULAMALAR

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARINDA GEÇİRİMSİZ TABAKA OLARAK KİL BARİYER KULLANILMASI VE İSTANBUL DEPOLAMA SAHALARINDAKİ UYGULAMALAR KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARINDA GEÇİRİMSİZ TABAKA OLARAK KİL BARİYER KULLANILMASI VE İSTANBUL DEPOLAMA SAHALARINDAKİ UYGULAMALAR Şenol YILDIZ İSTAÇ, İstanbul Büyükşehi r Belediyesi Çevre Koruma

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Birçok bilim insanının yapmış olduğu iklim sınıflamasına göre ülkemiz genelde kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim kuşağında yer almaktadır.

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

TOPRAK VE ARAZİ SINIFLAMASI STANDARTLARI TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar

TOPRAK VE ARAZİ SINIFLAMASI STANDARTLARI TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar 1. TEKNİK TALİMAT TOPRAK VE ARAZİ SINIFLAMASI STANDARTLARI TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar Amaç Madde-1: Bu talimatın amacı toprak koruma ve arazi kullanımına yönelik

Detaylı

Meyve Bahçelerinde Sulama

Meyve Bahçelerinde Sulama Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 44 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Meyve Bahçelerinde Sulama Cenk KÜÇÜKYUMUK Lütfen Dikkat!... Küresel İklim değişiklikleri mevcut su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr BUĞDAY TARIMI Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr 1. Buğday ın Türkiye, Trakya ve Edirne İçin Önemi: Hızla artan ülke nüfusumuzun

Detaylı

İNCİR TANITIMI. "sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır" mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ

İNCİR TANITIMI. sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İNCİR TANITIMI İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İncirin botanik ismi "Ficus carica" dır. Adını Ege Bölgesindeki antik yerleşim alanı "Caria"dan alan incir Anadolu ve Ege'de binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir.

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN TOPRAĞININ BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MERSĐN YÖRESĐ PORTAKAL BAHÇELERĐNDEKĐ DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐNDE UYGULANAN LATERAL TERTĐP ŞEKĐLLERĐ ÜZERĐNE BĐR DURUM ÇALIŞMASI Danışman

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seraların planlanmasında dikkate alınacak ilkeler Seralar tarım işletmesinin

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MODÜL : İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE KODU : SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı