NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı kirlnmnin önlnmsi v kirliliğinin gidrilmsi saslarını sürdürülilir kalkınma hdlriyl uyumlu ir şkild ortaya koymaktır. Kapsam MADDE 2 Bu Yöntmlik, noktasal kaynaklı kirlnmiş topraklar v sahaların tspiti, kayıt altına alınması, tmizlnmsi v izlnmsin ilişkin tknik, idari sasları v czai yaptırımları kapsar. Dayanak MADDE 3 Bu Yöntmlik, 09/08/1983 tarihli v 2872 sayılı Çvr Kanununun Ek1 inci maddsi irinci ıkrasının (a) ndin dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 Yöntmlikt gçn; Ara müdahal: Kirlilik gidrimi vya kontrolü amacıyla kirlnmy ndn olan kaynağın ortadan kaldırılmasına, tkisinin azaltılmasına, gaz azında, su azında vya suyla karışmayan sıvı azında daha azla yayılmasının önlnmsin vya risk düzyinin azaltılmasına yönlik (örnğin sızıntıya ndn olan tankın ortamdan alınması, kirlnmiş toprağın sıyrılması, yangın riskinin ortadan kaldırılması vya sahaya giriş çıkış kısıtlaması uygulanarak maruziytin azaltılması v güvnliğin sağlanması, sürli ölçümlü gözlm yapılması gii) önlm/önlmlrin alınmasını, Atık: Atık Yöntimi Gnl Esaslarına İlişkin Yöntmlik in 4 üncü maddsind tanımlanan tüm maddlri, Bakanlık: Çvr v Orman Bakanlığını, Birinci Aşama Dğrlndirm: Şüphli Saha olarak tanımlanmış ir sahada kirlilik şüphsi ndniyl örnklm/ölçüm v nzri aaliytlri aşlatmanın v dolayısıyla u sahanın takip grktirn vya takip grktirmyn ir saha olup olmadığının kararlaştırılması sürcini, Fırın Kuru Toprak: 105 C ırında kurutularak sait ağırlığa glmiş toprak kütlsini, Hd Kirltici: İnclmy tai tutulacak şüphli saha için kirlilik kaynağı il ilgili olarak insan sağlığı v çvr açısından dikkat alınması v sahada toplanacak numunlrd ölçümü yapılması grkn kirltici maddyi, Hd Kirltici Saha Konsantrasyonu: Kirlnmiş Saha Etüdü Tknik Tliğind lirlnn vri kalitsi hdini sağlayan, toprak örnklm v analiz planına ağlı olarak sahadan alınan numunlrin analizi sonucu ölçülrk lirlnmiş hd kirltici konsantrasyonunu, 1

2 İkinci Aşama Dğrlndirm: Birinci aşama dğrlndirm sonunda takip grktirn saha olarak lirlnmiş sahanın, saha v kirlilik karaktrizasyonu v risk analizi dğrlndirmlrin tai tutularak tmizlm grktirn kirlnmiş saha vya takip grktirmyn saha olup olmadığının tspit dilmsi sürcini, Jnrik Kirltici Sınır Dğr: Kirlnmiş sahanın mvcut ya da ilridki kullanım amacının yrlşim alanı olması v insan sağlığı üzrindki risklr dikkat alınarak, insanların kirlticiy makul ir sür azami düzyd maruz kaldığı varsayılarak hsaplanan/lirlnn v yöntmliğin Ek1 Jnrik Kirltici Sınır Dğrlr Listsind vriln kirltici konsantrasyon dğrini, Kanun: 09/08/1983 tarihli v 2872 sayılı Çvr Kanununu, Kavramsal Saha Modli : Şüphli sahanın ilgililr taraından tüm yönlriyl kolayca algılanmasını v kavranmasını sağlamak amacıyla, irinci aşama dğrlndirm kadmsind drlnn ilgilrdn aşlayarak, ikinci aşama dğrlndirmd sahada ld dilck kirlilik kaynağı, kirlticilrin kaynaktan yayılım mkanizmaları, kirltici çşitlri, kirltici dağılım alanları v taşınım güzrgahları, kirliliktn dolayı risk altındaki muhtml alıcı noktalar/ortamlar il, mvcut lirsizliklri v zaman içrisind ld dililck tüm iziksl, kimyasal v hidrojolojik ilgilri d kapsayacak şkild, saha v civarındaki çvrsl koşulların dinamik ir sürç içrisind tanımlanmasını, Kirltici Madd: Doğaya ırakıldığında kirliliğ yol açan madd/atık ünysind ulunan kirltici maddyi, Kirlilik Göstrg Paramtrlri: Şüphli sahada kirliliğin mvcudiytin yönlik muhtml lirsizliklri gidrmk v irinci aşama dğrlndirm sürcind alınacak kararın güvnilirliğini artırmak amacıyla toprak (v grkli durumlarda su v gaz) numunlrind ölçüln v Ek2, Talo 1 d listlnn paramtrlri, Kirlilik Kaynağı: Kirlticinin/kirlticilrin ulunduğu, yayılmaya aşladığı vya toprak v/vya yraltı suyunda n yüksk hd kirltici konsantrasyonunun /konsantrasyonlarının lirlndiği nokta ya da alanı, Kirlilik Kaynağı Blirsiz Saha: Kirlilik kaynağı ilinmyn, ancak kirlnm şüphsinin olduğuna işart dn lirtilrin (örnğin, iç vya dış mkanlarda zmindn kaynaklanan sızıntı gaz kokusu, yraltı suyunda koku v/vya tat ozukluğu v nzri lirtilrin) tspit dildiği v kirlnmnin varlığının u lirtilrin ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı sahayı, Kirlnmiş Saha: Şüphli sahalar arasında yr alan, u Yöntmlikt öngörüln Birinci Aşama Dğrlndirm vya İkinci Aşama Dğrlndirm sonucunda mvcut vya glcktki muhtml, potansiyl toprak (arazi) kullanımı dikkat alındığında, insan v çvr sağlığı akımından önmli ölçüd risk oluşturan, insan aaliytlrindn kaynaklanan thlikli kirltici maddlrin ulunduğu tyit diln v tmizlnmsi grktiğin karar vriln sahayı vya sınırları içrisind u tanım kapsamına girn sahaya sahip tsisi, Kirlnmiş Sahalar Bilgi Sistmi (KSBS) : Noktasal kaynaklı kirlnmiş sahalar il ilgili nvantr ilgilrinin sistmatik ir yapılanma il muhaaza dilmsini, güncllnmsini, sürdürülilirliğini v grktiğind u ilgilr hızlı ir şkild rişimin sağlanmasını mümkün kılmak amacıyla gliştiriln, WEB taanlı sorgulama yapailn v ilgi pross diln sistmi, Kirlnmiş Toprak: İnsan tkinliklri sonucunda ünysind yaşayan canlılar il ytişn v ytiştiriln itkilr vya u itkilrl slnn canlılara toksik tkid 2

3 ulunacak v zarar vrck, yüzy akış v yıkanma yoluyla yüzy v yraltı suyunda kirlnmy yol açacak düzyd thlikli kimyasal madd içrn toprağı, Komisyon (Kirlnmiş Saha Dğrlndirm v İzlm Komisyonu): Hr ild Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Nihai Raporlarını dğrlndirmk v kirlnmiş sahaların tmizlnmsi çalışmalarını izlmk amacıyla sürkli çalışmak üzr kurulan, İl Çvr v Orman Müdürlüğünün Başkanlığını yaptığı, İl Tarım v Köyişlri Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sanayi v Ticart Müdürlüğü, Dvlt Su İşlri Bölg Müdürlüğü il komisyonca grkli görülmsi durumunda Ünivrsit v uygun görülck diğr kurum v kuruluşların tmsilcilrindn oluşan komisyonu, Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliği: Kontrolsüz thlikli atık rtaraı, sanayi tsislrindki çşitli thlikli kimyasal maddlrin dpolama v nakldilmlri sırasında mydana glilck kazalar vya atlr sonucunda oluşan döküntü/sızıntı v nzri gii noktasal kaynaklardan dolayı oluşan toprak kirliliğini, Ölçüm Dğri: Şüphli sahada hrhangi ir noktasal kaynak vya insan tkinliklri ndniyl kirlnmiş olduğu düşünüln/varsayılan alandan alınan toprak/yüzyyraltı suyu örnklrind (şüphli sahaya ait ilgili kirlilik göstrg paramtrlri vya hd kirltici Rrans Dğri il kıyaslanmak amacıyla) ölçüln kirlilik göstrg paramtrsi vya hd kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrini, Potansiyl Toprak Kirltici Faaliytlr: Bu Yöntmliğin Ek2, Talo 2 sind vriln hrhangi ir aaliyti, Potansiyl Kirlnmiş Saha: yürütüldüğü sahayı, Hrhangi ir potansiyl kirltici aaliytin Rrans Dğri: Şüphli saha yakın çvrsind ulunan, hrhangi ir noktasal kaynak vya insan tkinliklri ndniyl kirlnmmiş (tmiz) olduğu düşünüln/varsayılan alandan alınan toprak/yüzyyraltı suyu örnklrind (şüphli sahaya ait ilgili kirlilik göstrg paramtrlri vya hd kirltici konsantrasyonu Ölçüm Dğri il kıyaslanmak amacıyla) ölçüln kirlilik göstrg paramtrsi vya hd kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrini, Risk Dğrlndirm: İnsan vya diğr çvrsl alıcıların kirltici maddlr maruz kalmaları halind mydana glck olan olumsuz (örnğin insan sağlığı üzrindki) tkilrin nitliğinin tanımlanmasını, inclnmsini v drcsinin tahmin dilmsini amaçlayan çalışmayı, Risk Yöntimi: Risk dğrlndirm yoluyla tahmin diln risk düzyinin kontrol dilmsi vya azaltılması amacıyla uygulanan stratji vya alınan önlmlri, Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu: Takip grktirn sahalar için ikinci aşama dğrlndirmnin aşlangıcında yürütüln Saha v Kirlilik Karaktrizasyonu çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, u yöntmliğin Ek10 unda vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr hazırlanan v saha sahiinin Jnrik v/vya Sahaya Özgü Risk Analizi yapma konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporu: Takip grktirn sahalar için ikinci aşama dğrlndirm sırasında yürütüln Saha v Kirlilik Karaktrizasyonu çalışmaları il Risk Dğrlndirm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, u yöntmliğin Ek11 ind vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr hazırlanan v saha sahiinin, yapılan risk dğrlndirm çalışmalarına dayanarak sahanın Takip Grktirmyn Saha vya Tmizlnmsi Grkn Kirlnmiş Saha 3

4 olduğu konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, Sahaya Özgü Kirltici Sınır Dğr: Sahanın mvcut koşulları v kullanım durumu dikkat alınarak, sahada ölçüln paramtr dğrlrinin kullanılmasıyla risk azlı hsaplanan, sahada ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak arklı örnklm kadmlrind ld dilck sonuçlara gör ynilnmsi muhtml hsaplanmış konsantrasyon dğrini, Saha Tmizlm Hdi: Sahada yapılan risk dğrlndirmsi sonucunda, mvcut risklrin gidrilmsini sağlayacak v tmizlm yoluyla düşürülmsi grkn konsantrasyonu, Sahipsiz Saha: Yasal olmayan atık rtaraı v nzri hrhangi ir aaliyt sonucu oluşan v sorumlusu ilinmyn ir kirlnmnin söz konusu olduğu sahayı, Şüphli Saha: Potansiyl kirlnmiş v sahipsiz sahalar arasında yr alan; at, kaza, dntim vya ildirimlr sonucunda çvr kirliliğinin var olduğu şüphsini taşıyan sahayı vya sınırları içrisind u tanım kapsamına girn sahaya sahip tsisi, Takip Grktirmyn Saha: Şüphli sahalar arasında yr alan, sahaya yönlik kirlilik şüphlrinin gçrli olmadığı vya u Yöntmlikt öngörüln sürc tai tutulması grkmyn sahayı vya sınırları içrisind u tanım kapsamına girn sahaya sahip tsisi, Takip Grktirn Saha: Sahaya yönlik kirlilik şüphlrinin grçkçi olduğu saptanan v u Yöntmlikt öngörüln ikinci aşama dğrlndirmy tai tutulması grkli olan sahayı vya sınırları içrisind u tanım kapsamına girn sahaya sahip tsisi, Thlikli Atık: 05/07/2008 tarih v sayılı Rsmi Gazt d yayımlanarak yürürlüğ girmiş olan Atık Yöntimi Gnl Esaslarına İlişkin Yöntmlik IV nolu kind (A) il işartlnmiş atıklar il (M) il işartlnmiş atıklardan EkIII/B d yr alan şik konsantrasyonu üzrind ir dğr sahip olan atıkları, Thlikli Madd: 2872 sayılı Çvr Kanunu na dayanılarak hazırlanan 11/07/1993 tarih v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Thlikli Kimyasallar Yöntmliğinin 4 üncü maddsind yr alan Zararlı Madd v 13/2/2008 tarih v sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yöntmliği nin 3 üncü maddsind yr alan Thlikli Maddlr tanımına girn tüm maddlri, Tmizlm: Bölüm 5: Tmizlm ölümünd öngörüln aaliytlr yürütülrk, risk dğrlndirm yoluyla tahmin diln insan sağlığı v çvrsl risk düzyinin kontrol dilmsi vya azaltılması, mydana glck olan olumsuz tkilrin gidrilmsi amacıyla u yöntmlik kapsamında tmizlnmsi grkn Kirlnmiş Saha olarak tanımlanan sahalarda grçklştiriln iyilştirmyi, Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu: Tmizlm grktirn kirlnmiş sahalar için tmizlm sistminin irinci aşaması olan tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm aşamasında yürütüln saha tmizlm düzyi konsantrasyonu v tmizlm yöntmi lirlm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, u yöntmliğin Ek12 sind vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr hazırlanan v saha sahiinin saha tmizlm düzyi konsantrasyonu v tmizlm yöntmi sçimi konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, 4

5 Tmizlm Faaliyti Uygulama v İzlm Raporu: Tmizlm grktirn kirlnmiş sahalar için tmizlm sistminin ikinci aşaması olan tmizlm uygulama v izlm aşamasında yürütüln tmizlm sistmi tasarımı, inşaası, işltimi v tkinlik izlm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, u yöntmliğin Ek13 ünd vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr hazırlanan v saha sahiinin uzun dönm priyodik izlm v saha vrilrin dayanarak sahadaki kirlilik düzyinin tmizlm aaliyti sonucunda hdlnn saha tmizlm düzyi konsantrasyonu na düşürrk tmizlm aaliytinin sonlandırılması konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, Tmizlm Grktirn Kirlnmiş Saha: Birinci aşama dğrlndirm sonucunda, ikinci aşama dğrlndirmy tai tutulmaksızın ya da tutulduktan sonra u Yöntmlikt öngörüldüğü şkild tmizlnmsi grktiği saptanan sahayı, Tmizlnmiş Saha: Bu Yöntmlikt öngörüln sürç çrçvsind tmizlm işlmin tai tutulmuş (v Bakanlık tan Saha Tmizlnmiştir Blgsi ni almış) sahayı, Toprak: Minrallrin v organik artıkların parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yryüzünü inc ir taaka halind kaplayan, canlı doğal ir kaynağı, iad dr. Gnl yükümlülüklr İKİNCİ BÖLÜM Gnl Yükümlülüklr, Tşhis v Kayıt MADDE 5 Toprak kirliliğinin önlnmsi açısından u Yöntmlikl lirlnn sınır dğrlr v gtiriln yükümlülüklr uyulması zorunludur. Bakanlık, kirlnmiş alanları saptar, alınacak tdirlri lirlr/lirltir v uygulatır. Bakanlık kirltni lli olmayan sahipsiz sahalarda kirltn sorumluyu tspit tmkl/ttirmkl yükümlüdür. Valiliklr; u yöntmlik hükümlrin gör kirlnmiş sahaları saptar, alınacak tdirlri lirlr/lirltir v uygulatır. Kirlilik kaynağından sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, u yöntmlik hükümlrin gör kirliliğin çvr v insan sağlığına olailck zararlı tkilrinin önlnmsi v gidrilmsi için grkli tdirlri almakla yükümlüdür. Toprak kirliliğin ndn olan aaliyt sahiplri u Yöntmlik hükümlrin gör grkli tdirlri almak v sahayı tmizlmkl yükümlüdür. Kirlnm riskinin ulunduğu topraklarda, grçk v tüzl kişilr kirlnmyi önlmkl; kirlnmiş sahalarda is kirltnlr kirlnmyi durdurmak, kirlnm oyutunu tspit tmk, kirlnmnin tkilrini gidrmk için grkli çalışmaları yapmak, grkli harcamaları karşılamak v kirliliğin zararlı tkilrinin azaltılması için u Yöntmlik kapsamındaki tdirlri almakla yükümlüdürlr. Askri tsislr için toprak kullanımına ilişkin saslar v yasaklar il unların dntimi, Gnlkurmay Başkanlığı il koordin dilrk Bakanlık v Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca lirlnir. 5

6 İlklr MADDE 6 Noktasal kaynaklı kirlnmnin önlnmsi v gidrilmsin ilişkin ilklr şunlardır: a) Toprak kirliliğinin kaynağında önlnmsi sastır. ) Hr türlü thlikli atık v artığı, toprağa zarar vrck şkild, Çvr Kanunu v yöntmliklrind lirlnn standartlara v yöntmlr aykırı olarak doğrudan v dolaylı içimd alıcı ortama vrmk, dpolamak v nzri aaliytlrd ulunmak yasaktır. c) Toprakta yasal olarak yapılan hr türlü aaliytt üst itkisl toprağın ayrı ir yrd toplanması, pyzaj v diğr uygulamalarda yin üst toprak olarak dğrlndirilmsi sastır. d) Tmiz toprak kirli toprak il karıştırılamaz. ) Thlikli maddlrin kullanıldığı, dpolandığı, ürtildiği aaliytlr ya da tsislrd, kaza ihtimali göz önün alınarak, toprak kirlnmsin ngl olacak tdirlr alınır. Kirlnmiş Sahalar Bilgi Sistmi MADDE 7: Bakanlık u Yöntmliğin öngördüğü grkliliklri yrin gtirmk üzr Kirlnmiş Sahalar Bilgi Sistmi kurmakla yükümlüdür. Faaliyt ön ilgi ormu düznlm yükümlülüğü MADDE 8 Haln aaliytt ulunan v Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlri yürütn aaliyt sahiplri u yöntmliğin yürürlüğ girmsini takin n gç üç ay içrisind, yni aşlayacak aaliyt sahiplri is aaliyt aşladıktan ir ay sonra Ek 3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formu nu Kirlnmiş Sahalar Bilgi Sistmi nd doldurarak İl Çvr v Orman Müdürlüğü n aşvurur. İl Çvr v Orman Müdürlüğü, Faaliyt Ön Bilgi Formu nu kontrol drk Kirlnmiş Sahalar Bilgi Sistmi üzrindn onaylar. Faaliyt sahii u ormu yazılı v imzalı olarak da İl Çvr v Orman Müdürlüğü n iltmkl yükümlüdür. İl Çvr v Orman Müdürlüğü onaylanan Faaliyt Ön Bilgi Formunu yazılı v imzalı olarak Bakanlığa ildirmkl yükümlüdür. Bakanlık u aşvuruları, Potansiyl Kirlnmiş Sahalar Listsi n dahil dr. Faaliyt ön ilgi ormu ynilm yükümlülüğü MADDE 9 Faaliyt sahii, aaliytind mydana gln hr türlü dğişikliği, aaliyt sahiinin dğişmsi d dahil olmak üzr, dğişikliğin grçklşmsini mütakip n gç ir ay içrisind Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formu nu Kirlnmiş Sahalar Bilgi Sistmi nd doldurarak İl Çvr v Orman Müdürlüğü n aşvurur. İl Çvr v Orman Müdürlüğü, Faaliyt Ön Bilgi Formu nu kontrol drk Kirlnmiş Sahalar Bilgi Sistmi üzrindn onaylar. Faaliyt sahii u ormu yazılı v imzalı olarak da İl Çvr v Orman Müdürlüğü n iltmkl yükümlüdür. 6

7 İl Çvr v Orman Müdürlüğü onaylanan Faaliyt Ön Bilgi Formunu yazılı v imzalı olarak Bakanlığa ildirmkl yükümlüdür. Potansiyl kirlnmiş sahaların şüphli saha listsin alınması MADDE 10 Potansiyl kirlnmiş sahalarda, a) Faaliyt Ön Bilgi Formları, Ek4 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formu Dğrlndirm Kritrlrin gör İl Çvr v Orman Müdürlüğü taraından dğrlndirilir. Dğrlndirm kritrlrindn n az irinin gçrli olması halind ilgili saha Şüphli Saha Listsin dahil dilir. ) At v ndüstriyl kazalara dair mvzuat uyarınca Bakanlığa yapılacak ildirimlr vya Ek5 d vriln Bildirim Formu na gör ildirim yapılması durumunda, saha Şüphli Saha Listsin dahil dilir. c) Bakanlık vya İl Çvr v Orman Müdürlüğünc yürürlüktki mvzuat kapsamında grçklştiriln dntimlr sırasında u yöntmliklrdki uygunsuzlukların lirlnmsi halind saha Şüphli Saha Listsin dahil dilir. Sahipsiz sahaların şüphli saha listsin alınması MADDE 11 Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlrin grçklştiği sahalar haricindki, hrhangi ir ndnl toprak v/vya yraltı suyu kirliliğinin mydana gldiği (yasal olmayan atık rtara aaliytlri sonucu oluşan sahalar v.) vya hakkında Ek5 d vriln ildirim ormuna gör ildirim yapılan sahalar Şüphli Saha Listsin alınır. Kirlilik kaynağı lirsiz sahaların şüphli saha listsin alınması MADDE 12 Kirlilik kaynağı (örnğin döküntü alanı) ilinmyn, ancak kirlnm şüphsinin olduğunu göstrn lirtilrin (örnğin, iç v dış mkanlarda zmindn kaynaklanan sızıntı gaz kokusu, yraltı suyunda koku v/vya tad ozukluğu v nzri arazların) tspit dildiği v kirlnmnin tkilrinin u lirtilrin ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı kirlilik vakalarında, kirlilik lirtilrinin gözlndiği vya ortaya çıktığı noktalardan İl Çvr v Orman Müdürlüğü taraından yüzy v yraltı suyu v/vya gaz numunlri alınarak/aldırılarak, kirlilik lirtilrinin grçkçi olup olmadığını lirlmk üzr Ek2, Talo 1 d vriln Kirlilik Göstrg Paramtrlrinin ölçümlri yaptırılır. Bu ölçümlr sonucunda kirlilik tspit dilmsi halind, Kirlnmiş Saha Etüt Tknik Tliği, Bölüm 2: Kirlilik Kaynağı Blirsiz Sahalarda Kaynak Tspiti ölümünd lirtildiği kapsamda İl Çvr v Orman Müdürlüğü taraından Kaynak Blirlm çalışmaları yaptırılarak, kirlnmy sp olan kirltici maddnin/maddlrin n olduğu, kirlilik kaynağının yri v/vya kaynağın ulunduğu saha (aaliyt, tsis) sahii tspit ttirilir v saha Şüphli Saha Listsin alınır. Bu saha için Madd 8 d lirtildiği şkild Faaliyt Ön Bilgi Formu vya Madd 13 d lirtildiği şkild Saha Ön Bilgi Formu düznlnir. Kaynak lirlmnin yönlndirilmsind vya kaynak lirlmy dair yapılması grkn işlmlrin kapsamının tspit dilmsind İl Çvr v Orman Müdürlüğü ytkilidir vya ytki dvrtmy hak sahiidir. 7

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birinci Aşama Dğrlndirm Süphli sahalarda yürütülck örnklm çalışmaları MADDE 13 Şüphli sahada yapılacak hr türlü örnklm v analiz çalışmaları lirli ir plan çrçvsind yürütülmlidir. Bu amaçla, örnklm yapmadan önc saha sahii taraından Saha Etüt Tknik Tliği nd (Bölüm 3 d) lirtildiği şkild Saha Örnklm v Analiz Planı (SÖAP) hazırlanmalı v u plan rapor halind Kirlnmiş Saha Dğrlndirm v İzlm Komisyonu ( Bakınız Madd 19) taraından onaylandıktan sonra örnklm çalışması grçklştirilmlidir. Şüphli sahaların ön dğrlndirmsi MADDE 14 Şüphli sahada İl Çvr v Orman Müdürlüğü taraından yrind dntim yapılır v dntim sırasında Ek7 d vriln Dntim Formu doldurulur. Şüphli Sahada irdn azla kirlilik kaynağı ulunması durumunda hr ir kaynak için ayrı ir dntim ormu düznlnir. Hr dntim ormu is ayrı ayrı dğrlndirmy tai tutulur. Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlrin grçklştiği sahalar haricindki sahalarda Dntim Formu na k olarak Ek6 da vriln Saha Ön Bilgi Formu KSBS üzrindn v yazılı olarak İl Çvr v Orman Müdürlüğü taraından düznlnir. Dntim sırasında sahada hrhangi ir kirlilik gözlnmz v sahaya yönlik kirlilik şüphsinin gçrli olmadığı tspit dilirs, saha, Şüphli Saha Listsindn çıkartılır. Puanlamalı dğrlndirm MADDE 15 Dntim sonucunda, şüphli sahada söz konusu kirlilik kaynağı v kirltici maddnin/maddlrin n olduğunun ilinmsi durumunda: a) Kirltici madd/maddlr thliksiz is, ilgili mvzuat hükümlri doğrultusunda grkli tdirlr alınarak saha Takip Grktirmyn Saha olarak nitlndirilir. ) Kirltici madd/maddlr thlikli is, Ek8 d vriln Puanlamalı Dğrlndirm grçklştirilir. Dğrlndirm sırasında, Dntim Formu na k olarak; Endüstriyl aaliyt grçklştiriln sahalarda, aaliyt sahii taraından öncdn İl Çvr v Orman Müdürlüğün vrilmiş olan Faaliyt Ön Bilgi Formu, Sahipsiz sahalarda, dntim sırasında doldurulacak olan Saha Ön Bilgi Formu ilgilri kullanılır. Puanlamalı Dğrlndirm sonuçlarına gör, şüphli saha İl Çvr v Orman Müdürlüğü taraından: Kirlilik kaynağı v kirlnmiş toprağın rtara dilmsini sağlayacak ir önlm v u önlm sonucunda kirliliğin ilgili yöntmlik hükümlrin uygun şkild gidrildiğinin tyidin dair izlm ölçümlri yaptırılarak İl 8

9 Çvr v Orman Müdürlüğünün onayı alınması kaydıyla Takip Grktirmyn Saha, İkinci Aşama Dğrlndirm sürcin tai saha, Takip Grktirn Saha, Tmizlnmsi grkn saha, Kirlnmiş Saha olarak tanımlanır. Takip Grktirmyn Sahalar potansiyl kirlnmiş saha listsin alınır. Kirltici madd karaktrizasyonu MADDE 16 Dntim sonucunda şüphli sahada söz konusu kirltici maddnin/maddlrin n olduğunun ilinmmsi vya Thlikli Atıkların Kontrolü Yöntmliği n gör M sınıı atık ulunduğunun tspit dilmsi durumunda: a) Kirltici madddn/maddlrdn ya da atıktan dirkt olarak örnk alınailiyorsa (örnğin; kirltici madd/atık ir kontynır içrisind yr alıyorsa; v sahada irdn azla kontynır ulunuyorsa kontynırların hr irindn), kirltici maddnin/atığın Thlikli Kimyasallar/Thlikli Atıkların Kontrolü Yöntmliği n gör karaktrizasyonu yapılarak thlikli madd/atık olup olmadığı tspit dilir. 1) Kirltici madd/maddlr ya da atık thliksiz is, ilgili mvzuat hükümlri doğrultusunda grkli tdirlr alınarak saha takip grktirmyn saha olarak nitlndirilir. 2) Kirltici madd/maddlr ya da atık thlikli is, Madd 15() ndind lirtiln Puanlamalı Dğrlndirm grçklştirilir. ) Kirltici madddn/maddlrdn ya da atıktan dirkt olarak örnk alınamıyorsa, toprakatık/kirltici madd(lr) karışımından Madd 17 da lirtiln Kirlilik Göstrg Paramtrlrinin Ölçümlri grçklştirilir. c) Şüphli sahada (a) v () ntlrinin hr ikisinin d gçrli olduğu durumda (örnğin, kirltici madddn/maddlrdn ya da atıktan, kaynağın ir ölümündn dirkt olarak örnk alınailiyor, ir ölümündn d alınamıyorsa) (a) v () ntlrinin hr ikisi d uygulanır. Kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümü MADDE 17 Bu yöntmliğin Madd 13 ünd lirtildiği şkild onaylanan Saha Örnklm v Analiz Planı uyarınca şüphli sahada kirlnmiş toprak v mümküns yraltı suyundan Saha Etüt Tknik Tliği nd (Bölüm 3, 4 v 7 d) lirtildiği şkild, numunlr alınarak, ndüstriyl aaliytin grçklştirildiği sahalarda Ek2, Talo 2 d vriln aaliyt özl kirlilik göstrg paramtrlrinin, sahipsiz sahalarda is Ek 2 Çizlg 1 d yr alan ütün kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümü yapılır. Bu ölçümlr k olarak tmiz alanlardan alınacak numunlrd söz konusu Kirlilik Göstrg Paramtrlri için rrans ölçümlri grçklştirilir. Rrans ölçümlrinin yapılacağı numunlrin alımı, Kirlnmiş Saha Etüt Tknik Tliği Bölüm 7 d lirtildiği şkild yapılır. 9

10 Kirlilik göstrg paramtrlri ölçüm dğrlri, Ek9 da lirtildiği şkild Rrans Dğrlri il karşılaştırılır v u karşılaştırma sonucunda, şüphli saha İl Çvr v Orman Müdürlüğü taraından: olarak tanımlanır. Takip Grktirmyn Saha, İkinci Aşama Dğrlndirm sürcin tai saha, Takip Grktirn Saha, Tmizlnmsi grkn saha, Kirlnmiş Saha Takip Grktirmyn Sahalar potansiyl kirlnmiş saha listsin alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İkinci Aşama Dğrlndirm MADDE 18 Birinci Aşama Dğrlndirm sonucunda Takip Grktirn Saha olarak tanımlanan saha için İkinci Aşama Dğrlndirm kapsamında Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Nihai Raporları hazırlanır. Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Nihai Raporları Ek10 v Ek11 d vriln ormatlar kapsamında Kirlnmiş Saha Etüt Tknik Tliği v Kirlnmiş Saha Risk Dğrlndirmsi Tknik Tliği n gör u yöntmliğin Madd 33 d öngörüln ytrlilik koşullarına haiz uzman kurum/kuruluşlarca hazırlanır. Saha sahii Raporları hazırlatacağı kurum/kuruluşu Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlilik koşullarına haiz uzman kurum/kuruluşlar arasından kndisi lirlr. Hr iki rapor da aynı uzman kurum/kuruluşça hazırlanır. Kirlnmiş saha dğrlndirm v izlm komisyonu kurulması MADDE 19 Hr ild Saha Durum v Risk Dğrlndirm Raporu nu dğrlndirmk v kirlnmiş sahaların tmizlm çalışmalarını izlmk v dğrlndirmk amacıyla sürkli çalışacak Kirlnmiş Saha Dğrlndirm v İzlm Komisyonu oluşturulur. Komisyon İl Çvr v Orman Müdürlüğünün Başkanlığında İl Tarım v Köyişlri Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sanayi v Ticart Müdürlüğü, Dvlt Su İşlri Bölg Müdürlüğü il komisyonca grkli görülmsi durumunda Ünivrsit v uygun görülck diğr kurum v kuruluşların tmsilcilrindn oluşur. Komisyonun skrtrya hizmtlrini İl Çvr v Orman Müdürlüğü yapar. İkinci aşama dğrlndirm sürcinin aşlatılması MADDE 20 İl Çvr v Orman Müdürlüğü, Birinci Aşama Dğrlndirm sonucunda Takip Grktirn Saha olarak tanımlanan saha sahiin u yöntmliğin EK10 unda lirtiln kapsamdaki İkinci Aşama Dğrlndirm çalışmalarının aşlatılmasını ir yazı il ildirir. Takip Grktirn Saha olarak tanımlanan Sahipsiz Sahada İkinci Aşama Dğrlndirm İl Çvr v Orman Müdürlüğü taraından aşlatılır. 10

11 Saha durum v risk dğrlndirm ön raporunun hazırlanması v il çvr v orman müdürlüğün sunulması MADDE 21 Saha sahii İl Çvr v Orman Müdürlüğü nün yazısını mütakip n gç 3 ay içrisind Ek10 da vriln Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu ormatı kapsamındaki Saha v Kirlilik Karaktrizasyonu çalışmalarını yürütmk; u çalışmadan ld diln ilgilr doğrultusunda Jnrik v/vya Sahaya Özgü Risk Analizi yapma konusundaki dğrlndirmsini içrn Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunu hazırlayıp üylrin sayısı kadar çoğaltarak Raporu Komisyonun onayına sunmakla yükümlüdür. Bu sür içind saha sahii Ön Raporu sunmaz vya grkçsi lirtilrk k sür istmind ulunmaz is 2872 sayılı Çvr Kanunu nun 20 nci Maddsinin irinci ıkrasının (g) ndi uyarınca idari yaptırım uygulanır. Saha sahiinin sür uzatım tali İl Çvr v Orman Müdürlüğünc uygun ulunması halind iki ayı gçmmk üzr k sür vrilir. Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu, saha sahii taraından ir dilkç kind İl Çvr v Orman Müdürlüğün sunulur. Ön Raporun Ek10 da vriln kapsam v ormata uygunluğu v Madd 33 d lirlnn Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlilik koşullarına haiz uzman kurum/kuruluşça hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inclm İl Çvr v Orman Müdürlüğü taraından üç iş günü içind sonuçlandırılır. Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunun ormata v kapsama uygun olmadığı v/vya uzman kurum/kuruluşca hazırlanmadığının anlaşılması halind, u hususların yrin gtirilmsi için Rapor saha sahiin iad dilir. Düzltiln Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu n gç ir ay (vya komisyonca lirlnck sür) içrisind İl Çvr v Orman Müdürlüğün tkrar sunulur. Komisyon, saha sahiinin hazırladığı Ön Raporda yr alan Risk Analizi konusundaki dğrlndirmsin yönlik onayını n gç ir ay içrisind saha sahiin ildirir. Komisyon yaptığı dğrlndirmlr ışığında sunulan Ön Raporda tspit ttiği ksikliklrin gidrilmsi için saha sahiin talpt ulunailir. Saha durum v risk dğrlndirm nihai raporunun hazırlanması v il çvr v orman müdürlüğün sunulması MADDE 22 Saha sahii Komisyonun Ön Rapor hakkında aldığı karar doğrultusunda çalışmalarını Kirlnmiş Saha Risk Dğrlndirmsi Tknik Tliği n gör tamamlayarak, EK11 d vriln ormat kapsamında hazırlayacağı Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporu nu n gç üç ay içrisind İl Çvr v Orman Müdürlüğü n sunmakla yükümlüdür. Nihai Rapor hm Ön Rapor aşamasında yapılan çalışmaları v ulgularını hm d Ön Rapor sonrası yapılan çalışmaları v ulgularını kapsayacak şkild hazırlanmalıdır. Üç aylık sür içind Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporu sunulmaz vya grkçsi lirtilrk k sür istmind ulunulmaz is 2872 sayılı Çvr Kanunu nun 20 nci Maddsinin irinci ıkrasının (g) ndi uyarınca idari yaptırım uygulanır. Saha sahiinin sür uzatım tali İl Çvr v Orman Müdürlüğünc uygun ulunması halind üç ayı gçmmk üzr k sür vrilir. Saha il ilgili hazırlanan Nihai Rapor İl Çvr v Orman Müdürlüğü taraından Komisyonca Madd 23 v Madd 24 kapsamında dğrlndirilir. Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporu, saha sahii taraından ir dilkç kind İl Çvr v Orman Müdürlüğün sunulur. Nihai Raporun Ek11 d vriln ormat kapsamına uygunluğu hakkındaki inclm İl Çvr v Orman 11

12 Müdürlüğü taraından inclnrk üç işgünü içind sonuçlandırılır. Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporunun ormat kapsamına uygun olmadığının anlaşılması halind, u hususların yrin gtirilmsi için rapor saha sahiin iad dilir. Düzltiln Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporu n gç ir ay (vya komisyonca lirlnck sür) içrisind İl Çvr v Orman Müdürlüğün tkrar sunulur. Nihai Rapor ormat v kapsamına uygun olduğu tspit diln Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporu, saha sahii taraından komisyon üylrinin sayısı kadar İl Çvr v Orman Müdürlüğü n sunulur. İl Çvr v Orman Müdürlüğü, Saha Durum v Risk Dğrlndirm Raporunu inclmk v dğrlndirmk üzr yapılacak toplantının tarihini v yrini lirtn ir yazı kind raporu komisyon üylrin göndrir. Komisyonun çalışma v saha durum v risk dğrlndirm nihai raporunun inclnmsi usulü MADDE 23 Komisyon Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporunu, ilk inclm dğrlndirm toplantısından sonraki n çok kırk ş (45) işgünü içind inclr v dğrlndirir. Komisyon üy sayısının salt çoğunluğu il toplanır. Komisyon üylri, tmsil ttiklri mrkzi v yrl kurum v kuruluşları ilgilndirn konulardaki ytki, görv v sorumlulukları çrçvsind görüş ildirirlr. Komisyon aşkanı, üylrdn görüşlrini yazılı olarak vrmlrini istyilir. Yazılı görüş vrn kurum tmsilcilrinin sonraki toplantılara katılmamaya ilişkin istmlri komisyon aşkanınca dğrlndirilir. Komisyon, saha sahiindn Nihai Rapor il ilgili gniş kapsamlı ilgi vrmsini, araç grç sağlamasını, ytrliği kaul dililir kuruluşlarca analiz, dny v ölçümlr yapmasını vya yaptırmasını istyilir. Su, toprak v. analizlrd, tartışmalı durum olması halind tanık numuny aşvurailir. Ytkili uzman kurum v kuruluşlardan görüş alailir. Bu işlmlrd grkli harcamalar saha sahii taraından karşılanır. Komisyon grkli görürs, görvlndircği üylri aracılığı il gidrlr saha sahii taraından karşılanmak üzr saha çalışmalarının grçklştirildiği yrd v nzr tsislrd inclm yapailir. Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporunda önmli ksiklik v yanlışların görülmsi durumunda Komisyon, uygun görcği ir sür içind, unların gidrilmsini saha sahiindn vya ilgili kurumlardan istr. Bu durumda, inclm dğrlndirm çalışması durdurulur. Eksikliklr tamamlanmadan vya grkli düzltmlr yapılmadan komisyon çalışmalarına dvam dilmz. Saha sahiinin Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporunda grkli görüln düzltmlri yapıp ynidn İl Çvr v Orman Müdürlüğün sunmasından sonra, Komisyon İl Çvr v Orman Müdürlüğünc toplantıya çağrılır. Toplantının yapılması il irlikt inclm dğrlndirm sürci kaldığı yrdn işlmy aşlar. Saha sahiindn Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporunda dğişiklik yapması n çok iki kz istnilir. Yapılan düzltm komisyonca ytrli görülmz is durum ir tutanakla saptanır v aşvuru Bakanlıkça gçrsiz sayılır. Böyl durumlarda saha sahii hakkında 2872 sayılı Çvr Kanunu nun 20 nci Maddsinin irinci ıkrasının (g) ndi uyarınca idari yaptırım uygulanır. Komisyon taraından, inclm dğrlndirm toplantıları sırasında; a) Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporunu v klrinin ytrli v uygun olup olmadığı, 12

13 ) Yapılan inclmlrin, hsaplamaların v dğrlndirmlrin ytrli düzyd vri, ilgi v lgy dayandırılıp dayandırılmadığı il ilgili inclm v dğrlndirmlr yapılır. Komisyon çalışmalarını, u maddnin aşlangıcında lirtiln sür içind sonuçlandırır. Komisyonun dğrlndirmlri, üylr taraından imzalanmış ir tutanakla saptanır. Saha durum v risk dğrlndirm nihai raporu nun dğrlndirilmsi MADDE 24 Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporu Komisyonca inclndiktn sonra saha il ilgili Takip Grktirmyn Saha kararı alınırsa saha Potansiyl Saha Listsin dahil dilir. Saha il ilgili tmizlm grktirn Kirlnmiş Saha kararı alınırsa saha u Yöntmliğin 5. Bölümünd lirlnn tmizlm sürcin tai tutulur. Saha il ilgili Ara Müdahal kararı alınırsa tmizlm öncsi ara müdahal uygulanır. Ara müdahal kararının alınması ir sahanın tmizlnm ihtiyacı olmadığı anlamına glmz. Tmizlm öncsi ara müdahal kirlilik gidrimi vya kontrolü amacıyla kirlnmy ndn olan kaynağın ortadan kaldırılmasına, tkisinin azaltılmasına, kirlticilrin gaz, çözünmüş vya su il karışmayan sıvı azda daha azla yayılmasının önlnmsin vya risk düzyinin azaltılmasına yönlik önlm vya önlmlrin alınmasıdır. Tmizlm amaçlı müdahal sahadaki, kaynak dahil, kirlnmy s olan kirlnmiş toprağın v/vya thlikli atıkların tamamn kaldırılıp rtara dilmsi v kirliğin ilgili yöntmlik hükümlrin uygun şkild gidrildiğinin tyidin dair izlm ölçümlri yaptırılarak İl Çvr v Orman Müdürlüğünün onayının alınması hususunu içrir. Ara Müdahal uygulanması uygun ulunmayan sahalar u Yöntmliğin 5. Bölümünd lirlnn tmizlm sürcin tai tutulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Tmizlm MADDE 25: Birinci Aşama Dğrlndirm Madd 15 vya 17 sonucunda vya İkinci Aşama Dğrlndirm sonucunda tmizlnmsi grkn Kirlnmiş Saha olarak tanımlanan saha için Tmizlm aaliyti aşlatılır v u kapsamda sırasıyla Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu il Tmizlm Faaliyti Uygulama v İzlm Raporu hazırlanır. Bu raporlar, sırasıyla, Ek12 v Ek13 d vriln ormatlar kapsamında Kirlnmiş Saha Tmizlm v İzlm Tknik Tliği n gör u yöntmliğin Madd 33 d öngörüln ytrlilik koşullarına haiz uzman kurum/kuruluşlarca hazırlanır. Saha sahii Raporları hazırlatacağı kurum/kuruluşu Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlilik koşullarına haiz uzman kurum/kuruluşlar arasından kndisi lirlr. Hr iki rapor da aynı uzman kurum/kuruluşça hazırlanır. Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu hazırlama yükümlülüğü MADDE 26: Birinci Aşama Dğrlndirm (Madd 15 vya 17) sonucu Kirlnmiş Saha Tmizlm v İzlm Tknik Tliğind tanımlanan sürç uyarınca tmizlnmsi grkn Kirlnmiş Saha olarak nitlnn saha için ilk olarak sahada 13

14 İkinci Aşama Dğrlndirm kapsamında Kirlnmiş Saha Etüt Tknik Tliği v Kirlnmiş Saha Risk Dğrlndirmsi Tknik Tliği n gör yürütüln Saha v Kirlilik Karktrizasyonu il Sahaya Özgü Risk Dğrlndirm çalışmaları grçklştirilmlidir. Ancak, öyl sahalar için saha sahiinin u yöntmliğin Madd 18 dan Madd 24 kadar olan ikinci aşama dğrlndirm sürcind öngörüln Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Nihai Raporlarını hazırlayıp Komisyona sunma v u raporlar için onay alma yükümlülüğü yoktur. Fakat, öyl ir durumda Ek12 kapsamında hazırlanacak Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu Ek 10 v Ek11 kapsamında yürütülck olan söz konusu Saha v Kirlilik Karktrizasyonu il Sahaya Özgü Risk Dğrlndirm çalışmalarının sonuçlarını da kapsamalıdır. Saha sahii Saha v Kirlilik Karktrizasyonu il Sahaya Özgü Risk Dğrlndirm çalışmaları kapsamında, sahanın Takip Grktirmyn Saha olduğu sonucuna varırsa, u sonucu Komisyonun dikkatin sunailir v istrs Madd 18 dn Madd 24 kadar olan ikinci aşama dğrlndirm sürcinin grklrini yrin gtirmk kaydıyla, Birinci Aşama Dğrlndirm Madd 15 vya 17 sonucunda tmizlnmsi grkn Kirlnmiş Saha olarak tanımlanan saha için İkinci Aşama Dğrlndirm sürcinin işltilmsini talp dilir. Bu sürç sonunda Madd 24 grği alınacak karara gör sürç dvam ttirilir. Tmizlm grktirn kirlnmiş saha kararı ikinci aşama dğrlndirm sürcind alınmışsa, sahada söz konusu Saha v Kirlilik Karktrizasyonu il Sahaya Özgü Risk Dğrlndirm çalışmaları zatn yapılmış olacağından, u durumda ir sonraki adım olan Tmizlm Yöntm Blirlm aşamasına gçilir. Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu tml olarak risk azlı Saha Tmizlm Düzyi Konsantrasyonunun v saha için şçiln tmizlm yöntminin lirlnmsi amacıyla Ek12 d vriln ormat kapsamında Kirlnmiş Saha Tmizlm v İzlm Tknik Tliğin gör aaliyt/saha sahiplrinc, İkinci Aşama Dğrlndirm sonucunda tmizlnmsi grkn Kirlnmiş Saha olarak tanımlanan saha için 3 ay içrisind; Birinci Aşama Dğrlndirm Madd 15 vya 17 sonucunda tmizlnmsi grkn Kirlnmiş Saha olarak tanımlanan saha için is n gç 6 ay içrisind hazırlatılır. Hazırlanan Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu İl Çvr v Orman Müdürlüğün sunulur. Blirtiln sür içind Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu sunulmaz vya grkçsi lirtilrk k sür istmind ulunulmaz is 2872 sayılı Çvr Kanunu nun 20 nci Maddsinin irinci ıkrasının (g) ndi uyarınca idari yaptırım uygulanır. Saha sahiinin sür uzatım tali İl Çvr v Orman Müdürlüğünc uygun ulunması halind üç ayı gçmmk üzr Komisyonca uygun görüln ir k sür vrilir. Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu nun dğrlndirilmsi MADDE 27: İl Çvr v Orman Müdürlüğün sunulan Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu Komisyon taraından ir ay içrisind dğrlndirilir. Komisyon, riskazlı Saha Tmizlm Düzyi Konsantrasyonu v saha için sçiln tmizlm yöntminin uygunluğu akımından rapora onay vrilir vya onay vrmyrk Saha Tmizlm Düzyi Konsantrasyonu v/vya sçiln tmizlm yöntminin dğiştirilmsini talp dilir. Dğişiklik tali halind, Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu n gç ir ay içrisind nihai hal gtirilrk İl Çvr v Orman Müdürlüğün sunulur. Komisyon düzltilmiş raporu 15 gün içind dğrlndirir v rapora son halini vrir. Tmizlm aaliyti uygulama v izlm 14

15 MADDE 28: Komisyona sunulan Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporunun onay alması üzrin Tmizlm Sistminin ikinci aşaması olan Tmizlm Uygulama v İzlm aşamasına gçilir. Bu aşamada, Kirlnmiş Saha Tmizlm v İzlm Tknik Tliği n gör saha sahii taraından sçiln tmizlm sistminin tasarımı, u tasarıma uygun olarak sahada inşa dilmsi, sistmin işltilmsi Komisyonca lirlnck ir sür içrisind sağlanır. Sistmin çalışmaya aşlamasıyla irlikt tmizlm işlminin v sistm tkinliği, Kirlnmiş Saha Tmizlm v İzlm Tknik Tliği n gör, sahada priyodik olarak yapılan Hd Kirltici Saha Konsantrasyonu ölçümlri il izlnir. Priyodik ölçümlrin sıklığı Komisyonca lirlnir. Tmizlm aaliyti uygulama v izlm raporu hazırlama yükümlülüğü MADDE 29: Priyodik ölçüm sonuçları hr priyot (dönm) sonunda ir rapor halind Komisyon inclmsin sunulur. Komisyon yaptığı inclmlrl ölçüm sonuçlarını mvcut kirliliğin öncdn lirlnn riskazlı Saha Tmizlm Düzyi Konsantrasyonuna doğru azalma göstrip göstrmdiği, kirlilik azalma hızının klnn düzyd olup olmadığı hususları akımından dğrlndirir. Bu dğrlndirmlr gör Komisyon, tmizlm aaliyti sonuçlarını uygun ularak İzlm Onayı vrilir. Bu durumda tmizlm aaliyti v sistm işltimi planlandığı şkild dvam ttirilir. Komisyon, tmizlm aaliyti sonuçlarını uygun ulmaz is sistmin işltim tkinliğinin artırılmasına yönlik önrilrd ulunailir. Komisyon, tmizlm yöntm lirlmnin ynidn yapılması vya uygulanan tmizlm sistminin tkinliğini artırmak üzr işltm paramtrlrind ya da tasarımında (örnğin sistm yni ilşnlr ilav dilmsi surtiyl) iyilştirm yapılmasını önrilir. İzlm aaliytlri sonucunda ld diln tüm ilgilr v priyodik ölçüm sonuçları aaliyt sahii taraından dğrlndirilrk sahadaki kirltici konsantrasyonunun Saha Tmizlm Düzyi Konsantrasyonuna kadar düşürülüp düşürülmdiği, Kirlnmiş Saha Etüt Tknik Tliği Bölüm 10: Tmizlnmsi grkn Kirlnmiş Sahalarda izlm v Saha Tmizlm Düzyi Konsantrasyonuna rişildiğininın kanıtlanması amaçlı örnklm yapılması ölümünd iad diln şkild lirlnir. İzlm sonuçlarının tmizlm aaliytinin sonlandırılmasını tyit tmsi halind tmizlm işlmi sonlandırılailir. Böylc, Tmizlm Sonlandırma aşamasına gçmk amacıyla tmizlm uygulama v izlm aaliytlri sonucunda ld diln tüm ilgilr v priyodik ölçüm sonuçları, tmizlm sistmi tasarımı, inşası v sistm işltimin ait ilgilri d içrn Tmizlm Faaliyti Uygulama v İzlm Raporu Ek13 d vriln ormat kapsamında Kirlnmiş Saha Tmizlm v İzlm Tknik Tliği n gör hazırlanır. Tmizlm Faaliyti Uygulama v İzlm Raporu nun dğrlndirilmsi MADDE 30: Tmizlm Faaliyti Uygulama v İzlm Raporu İl Çvr v Orman Müdürlüğün sunulur v Komisyonca dğrlndirilir. Komisyon raporu kirlnmiş sahadaki kirlilik düzyinin, kaynak dahil tüm kirlnmiş alanda, Saha Tmizlm Hdi Konsantrasyonuna ulaştığının, uzun dönm priyodik izlm sonuçlarına v saha vrilrin dayanarak kanıtlanıp kanıtlanmadığı açısından n gç 45 gün içrisind dğrlndirir. Tmizlm Faaliytlrinin Sonlandırılması MADDE 31: Tmizlm Faaliyti Uygulama v İzlm Raporu nun Komisyon taraından onaylanması halind, Komisyon tmizlm aaliytlrinin 15

16 sonlandırılailcğini rsmi ir yazı il saha sahiin ildirir. Bunun üzrin sahada tmizlmnin kalıcılığının tyit dilmsin yönlik Komisyonca lirlnck sıklıkta v lirlnck sür oyunca Hd Kirltici Saha Konsantrasyonu ölçümlrinin yapıldığı Tmizlm Faaliyti Sonlandırmayı Mütakip izlm aaliyti aşlatılır. Raporun Komisyon taraından onaylanmaması halind is, tmizlm sistminin işltilmsi v izlnmsinin, mvcut durum göz önün alınarak Komisyonca lirlnn ir sür kadar daha dvam ttirilmsi istnilir. Komisyonun tüm tmizlm sürci oyunca dindiği izlnimlr sonucunda, tmizlm sistminin sçimind v işltimind tknik anlamda hrhangi ir uygunsuzluk vya ihmal olmamasına v sistmin işltiminin makul ir sür daha uzatılmış olmasına rağmn, sahanın doğal koşulları grği (örnğin aşırı drcdki toprak vya akir htrojnliği ndniyl), kirlnmiş sahanın tümün oranla ancak sınırlı v dar ir ölümünd hala Saha Tmizlm Hdi Konsantrasyonuna rişilmmiş olması halind, alınailck grkli önlmlrin alınması koşuluyla, Komisyon tmizlm aliytlrinin sonlandırılailcğini rsmi ir yazı il saha sahiin ildirilir v Tmizlm Faaliyti Sonlandırmayı Mütakip İzlm aaliytinin aşlatılmasına izin vrilir. Tmizlm alliytinin sonlandırılmasını mütakip izlm MADDE 32: Kirlnmiş saha sahii, sahanın tmizlndiğinin Komisyonca onayını mütakip, Kirlnmiş Saha Tmizlm v İzlnm Tknik Tliğin gör 5 yıldan azla olmamak kaydıyla Komisyonca lirlnck sıklıkta v süryl tmizlm sonrası izlm yapar. Tmizlnmiş saha sahii lirlnn izlm sürsi oyunca, Komisyonun öngörcği dönm sonlarında, hr ir dönm ait tmizlm sonrası izlm sonuçlarını ir rapor halind İl Çvr v Orman Müdürlüğün sunar. sunar. Komisyon, raporu dğrlndirrk, önrilrini tmizlnmiş saha sahiin Saha sahii, izlm sürsi sonunda hazırladığı tmizlnmiş saha raporunun Komisyonca dğrlndirilrk onaylanmasıyla kirlnmiş sahada yapılacak çalışmaları itirir v tmizlnmiş saha potansiyl saha olarak kayıt altında tutulmaya dvam dilir. Ytkilndirilmiş ytrliliğ haiz kurum v kuruluşlar MADDE 33: Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Nihai Raporlarını, Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporunu v Tmizlm Faaliyti Uygulama v İzlm Raporunu hazırlayacak kurum v kuruluşlar Bakanlıktan Ytrlilik Blgsi almakla yükümlüdürlr. Ytrlilik Blgsinin vrilmsi, ytkilndirilmiş kurum v kuruluşların kontrolü v lgnin ynilnmsi vya iptal dilmsi il ilgili usul v saslar Bakanlıkça hazırlanacak Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yöntmliği Ytrlik Blgsi Tliği il düznlnir. ALTINCI BÖLÜM Çşitli v Son Hükümlr 16

17 İşçi Sağlığı v İş Güvnliği MADDE 34: Saha sahii Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Nihai Raporlarını, Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporunu v Tmizlm Faaliyti Uygulama v İzlm Raporunu hazırlatacağı Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlilik koşullarına haiz uzman kurum/kuruluşa, u raporların hazırlanması aşamasında grçklştirilck olan hr türlü Saha v Kirlilik Karaktrizasyonu il Tmizlm Uygulama v İzlm çalışmalarının yürütülmsi snasında 4857 sayılı İş Kanunu v u kanunla ilgili yöntmliklr kapsamında İşçi Sağlığı v İş Güvnliği Planlarını hazırlamak/hazırlatmak v uygulamak/uygulatmakla yükümlüdür. Dşarj v Emisyon İzinlri MADDE 35: Saha sahii Tmizlm Uygulama v İzlm çalışmalarının yürütülmsi snasında uygulanan tmizlm yöntmi ndniyl ortaya çıkailck hava misyonları il yraltı/yüzy suyu dşarjları v gözlm kuyularının açılması için grkli izinlri almak vya çalışmaları yürütn uzman kurum/kuruluşa aldırmakla yükümlüdür. Tliğlr MADDE 36: Bu yöntmliğin uygulanması il ilgili olarak aşağıda isimlri vriln tliğlr Çvr v Orman Bakanlığınca çıkarılacaktır. (1) Kirlnmiş Saha Etüdü Tknik Tliği, (2) Kirlnmiş Saha Risk Dğrlndirmsi Tknik Tliği, (3) Kirlnmiş Saha Tmizlm v, İzlmTknik Tliği (4) Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yöntmliği Ytrlik Blgsi Tliği Dntim MADDE 37 Bu Yöntmlik uyarınca toprak ortamındaki hr türlü kullanımı v toprak kirliliği dntimind Kanun uyarınca Bakanlık ytkilidir. Ancak mahallin n üyük mülki amirliği mvzuatlarında lirlnn usul v saslar çrçvsind dntim yaparlar. Kurum, kuruluş, işltm v toprak sahiplri il işltmcilr dntiml ytkili kişilr; a) Taşınmaza vya tsislr girmsi için izin vrmkl, ) Numun alınmasına v yrind ölçümlr yapılmasına izin vrmkl, c) Ytkili kişilrin istdiklri kayıt v ilgilri sağlamakla, yükümlüdürlr. Dntlm işlmlri il ilgili olarak yapılan analiz v ölçümlrin masraları dntlnn kurum, kuruluş v işltm, toprak sahii il işltnlr taraından karşılanır. Valilikç dntimlr sırasında kurum, kuruluş v işltmlrdn ld diln ticari sır mahiytindki ilgi v lglr aşka amaçlar için kullanılamaz. 17

18 MADDE 38 Toprak kirliliğin ndn olan aaliyt sahiplri mütslsiln kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı gçn sorumluların u aaliytlr sonucu mydana gln zararlardan dolayı gnl hükümlr gör d tazminat sorumluluğu saklıdır. Toprak kirliliğin sp olan sorumlu kişilrin çvrsl zararı durdurmak, gidrmk v azaltmak için grkli önlmlri almaması vya u önlmlrin ytkili makamlarca doğrudan alınması ndniyl kamu kurum v kuruluşlarınca yapılan v/vya yapılması grkn harcamalar, 21/07/1953 tarihli v 6183 sayılı Amm Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlrin gör toprak kirliliğindn sorumlu olanlardan tahsil dilir. Yaptırımlar MADDE 39 Bu Yöntmlikt yr alan yasaklara uymayan v yükümlülüklri yrin gtirmynlr hakkında Kanunun 20, 21, 23 v 26 ncı maddsi uygulanır. Raporlama MADDE 40 Valiliklr hr yıl mart ayı sonuna kadar ir öncki takvim yılına ait kirlnmiş alanlarda kirlnmnin tkilrinin gidrilmsi için yapılan çalışmalar, alınan önlmlr v kirliliğin izlnmsi il ilgili hazırlanacak raporu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Yürürlüktn kaldırılan yöntmlik MADDE tarih v sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yöntmliği yürürlüktn kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 42 Bu Yöntmlik yayımı tarihind yürürlüğ girr. Yürütm MADDE 43 Bu Yöntmlik hükümlrini Çvr v Orman Bakanı yürütür. 18

19 EKLER: EK1: Jnrik Kirltici Sınır Dğrlr Listsi Ek2: Potasiyl Toprak Kirltici Faaliytlr v Faaliyt Özl Kirlilik Göstrg Paramtrlri Listsi Ek3: Faaliyt Ön Bilgi Formu Ek4: Faaliyt Ön Bilgi Formu Dğrlndirm Kritrlri Ek5: Bildirim Formu Ek6: Saha Ön Bilgi Formu Ek7: Dntim Formu Ek8: Puanlamalı Dğrlndirm Ek9: Kirlilik Göstrg Paramtrlri Ölçüm Dğrlrinin Rrans Dğrlrl Karşılaştırılması Ek10: Saha Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu Gnl Formatı Ek11: Saha Durum v Risk Dğrlndirm Nihai Raporu Gnl Formatı Ek12: Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu Formatı Ek13: Tmizlm Faaliyti Uygulama v İzlm Raporu Formatı 19

20 EK1: Jnrik Kirltici Sınır Dğrlr Listsi Kirltici ORGANİKLER CAS No Akrilamid ,1 Akrilonitril Akrolin Aldrin ,03 Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim Antrasn Asnatn Aston (2Propanon) Atrazin Bnz(a)antrasn ,6 Bnzn Bnzidin ,002 Bnzo(a)pirn ,06 Bnzo()lorantn ,6 Bnzo(k)lorantn Bnzoik asit Bis(2tilhkzil)italat Bis(2klorotil)tr ,6 Bis(2klorotoksi)mtan Bis(kloromtil)tr ,003 Bromodikloromtan Bromoorm Butanol Butil nzil italat DDD DDE DDT Dinz(a,h)antrasn ,06 1,2Dikloronzn ,4Dikloronzn ,3'Dikloronzidin ,1Diklorotan ,2Diklorotan ,1Diklorotiln ,2cisDiklorotiln ,2transDiklorotiln Uçucu maddlrin dış ortamda solunması Kaçak tozların dış ortamda solunması Kirlticilrin yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun içilmsi (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) c,,c,c c, c, c, c,,c c,,c c, c,,c,c 0,3 0,2 1 0,3 0, ,5 0, i i i i i d 0, , ,004 0, ,001 0,04 0,0006 0, ,01 0, , ,02 0, ,0003 0,03 0,7 0,7 0,09 0,06 0,09 0,05 1 0,3 0, ,0002 0, ,02 0,2,g,g,g,g,g,g,g h,g ı,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g h,g,g,g,g,g,g h h,g,g,g,g h,g

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25755 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER AMAÇ MADDE 1 - Bu

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 2 -> 40 15.02.2011 15:37 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler

TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: Amaç ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı