TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27605

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605"

Transkript

1 Rsmi Gazt Tarii: Rsmi Gazt Sayısı: TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirlnmsinin önlnmsi, kirlnmnin mvcut olduğu vya olması mutml saaları v sktörlri tspit tmk, kirlnmiş toprakların v saaların tmizlnmsi v izlnmsi saslarını sürdürülilir kalkınma dlriyl uyumlu ir şkild lirlmktir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yöntmlik, toprak kirliliğinin önlnmsi, kirlnmnin mvcut olduğu vya olması mutml saaların v sktörlrin tspiti, kayıt altına alınması, kirlnmiş toprakların v saaların tmizlnmsi v izlnmsin ilişkin tknik v idari usul v sasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yöntmlik, 9/8/1983 tarili v 2872 sayılı Çvr Kanununun Ek 1 inci maddsinin irinci ıkrasının (a) ndi il 29/6/2011 tarili v 644 sayılı Çvr v Şircilik Bakanlığının Tşkilat v Görvlri Hakkında Kanun Hükmünd Kararnamnin 2 nci maddsinin irinci ıkrasının () ndi v 8 inci maddsinin irinci ıkrasının (ğ) ndin dayanılarak azırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yöntmlikt gçn; a) Ara müdaal: Kirlilik gidrimi vya kontrolü amacıyla kirlnmy ndn olan kaynağın ortadan kaldırılmasını, tkisinin azaltılmasını, gaz azında, su azında vya suyla karışmayan sıvı azında daa azla yayılmasının önlnmsini vya risk düzyinin azaltılmasına yönlik önlmlrin alınmasını, ) Atık: Hrangi ir aaliyt sonucunda oluşan, çvry atılan vya ırakılan, 5/7/2008 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Atık Yöntimi Gnl Esaslarına İlişkin Yöntmliğin EK1 ind yr alan sınılardaki rangi ir maddyi, c) Bakanlık: Çvr v Şircilik Bakanlığını, ç) Birinci aşama dğrlndirm (BAD): Şüpli saa olarak tanımlanmış ir saada kirlilik şüpsi ndniyl örnklm, ölçüm gii aaliytlrin aşlatılması v dolayısıyla u saanın takip grktirn vya takip grktirmyn ir saa olup olmadığının kararlaştırılması sürcini, d) Faaliyt ön ilgi ormu: Endüstriyl tsis v çvrsi il ilgili ilgilri içrn ormu, ) Faaliyt/tsis/saa saii: Kirltm potansiyli olan vya kirlnmy sp olan v u Yöntmlik ükümlrinin muataı olan özl ya da tüzl kişiyi, ) Fırın kuru toprak: 105 C ırında kurutularak sait ağırlığa glmiş toprak kütlsini, g) Hd kirltici: İnclmy tai tutulacak şüpli saa için kirlilik kaynağı il ilgili olarak insan sağlığı v çvr açısından dikkat alınması v saada toplanacak numunlrd ölçümü yapılması grkn kirltici maddyi, T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 1 / 55

2 ğ) Hd kirltici saa konsantrasyonu (HKSK): Bakanlıkça lirlnn vri kalitsi dini sağlayan, toprak örnklm v analiz planına ağlı olarak saadan alınan numunlrin analizi sonucu ölçülrk lirlnmiş d kirltici konsantrasyonunu, ) İkinci aşama dğrlndirm (İAD): Birinci aşama dğrlndirm sonunda takip grktirn saa olarak lirlnmiş saanın, saa v kirlilik karaktrizasyonu v risk analizi dğrlndirmlrin tai tutularak tmizlm grktirn kirlnmiş saa vya takip grktirmyn saa olup olmadığının tspit dilmsi sürcini, ı) İl müdürlüğü: Çvr v şircilik il müdürlüğünü, i) Jnrik kirltici sınır dğr (JKSD): Kirlnmiş saanın mvcut ya da ilridki kullanım amacının yrlşim alanı olması v insan sağlığı üzrindki risklr dikkat alınarak, insanların kirlticiy makul ir sür azami düzyd maruz kaldığı varsayılarak saplanan vya lirlnn v Ek1 Jnrik Kirltici Sınır Dğrlr Listsind vriln kirltici konsantrasyon dğrini, j) Kavramsal saa modli (KSM): Şüpli saanın ilgililr taraından tüm yönlriyl kolayca algılanmasını v kavranmasını sağlamak amacıyla, Birinci Aşama Dğrlndirm kadmsind drlnn ilgilrdn aşlayarak, İkinci Aşama Dğrlndirmd saada ld dilck kirlilik kaynağı, kirlticilrin kaynaktan yayılım mkanizmaları, kirltici çşitlri, kirltici dağılım alanları v taşınım güzrgaları, kirliliktn dolayı risk altındaki mutml alıcı noktalar vya ortamlar il, mvcut lirsizliklri v zaman içrisind ld dililck iziksl, kimyasal v idrojolojik ilgilri d kapsayacak şkild, saa v civarındaki çvrsl koşulların dinamik ir sürç içrisind tanımlanmasını, k) Kirlnmiş saa vya tsis: Şüpli saalar arasında yr alan, u Yöntmlikt öngörüln Birinci Aşama Dğrlndirm vya İkinci Aşama Dğrlndirm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktki mutml toprak kullanımı dikkat alındığında, insan v çvr sağlığı akımından önmli ölçüd risk oluşturan, insan aaliytlrindn kaynaklanan tlikli kirltici maddlrin ulunduğu tyit diln v tmizlnmsi grktiğin karar vriln saayı vya tsisi, l) Kirlnmiş saalar ilgi sistmi (KSBS): Noktasal kaynaklı kirlnmiş saalar il ilgili nvantr ilgilrinin sistmatik ir yapılanma il muaaza dilmsini, güncllnmsini, sürdürülilirliğini v grktiğind u ilgilr ızlı ir şkild rişimin sağlanmasını mümkün kılmak amacıyla gliştiriln v Bakanlık ilgi sistmi üzrindn kullanılailn, intrnt üzrindn sorgulama yapailn v ilgiyi işlyiln sistmi, m) Kirlnmiş toprak: Bu Yöntmlikt öngörüln irinci aşama dğrlndirm vya ikinci aşama dğrlndirm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktki mutml toprak kullanımı dikkat alındığında, ünysind insan v çvr sağlığı akımından önmli ölçüd risk oluşturan, insan aaliytlrindn kaynaklanan tlikli kirltici maddlrin ulunduğu tyit diln v tmizlnmsi grktiğin karar vriln toprağı, n) Kirltici madd: Çvrsl kirliliğ yol açan v EK1 d listsi vriln maddlri, o) Kirlilik göstrg paramtrlri (KGP): Şüpli saada kirliliğin mvcudiytin yönlik mutml lirsizliklri gidrmk v irinci aşama dğrlndirm sürcind alınacak kararın güvnilirliğini artırmak amacıyla toprak v grkli durumlarda su v gaz numunlrind ölçüln v Ek2, Talo 1 v 2 d listlnn paramtrlri, T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 2 / 55

3 ö) Kirlilik kaynağı: Kirlticilrin ulunduğu, yayılmaya aşladığı vya toprak vya yraltı suyunda n yüksk d kirltici konsantrasyonlarının lirlndiği nokta ya da alanı, p) Kirlilik kaynağı lirsiz saa: Kirlilik kaynağı ilinmyn, ancak kirlnm şüpsinin olduğuna işart dn lirtilrin tspit dildiği v kirlnmnin varlığının u lirtilrin ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı saayı, r) Komisyon (Kirlnmiş saa dğrlndirm v izlm komisyonu): Hr ild Saa Örnklm v Analiz Planlarını onaylamak, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını dğrlndirmk v kirlnmiş saaların tmizlnmsi çalışmalarını izlmk amacıyla sürkli çalışmak üzr valilik ünysind kurulan, il müdürlüğünün aşkanlığını yaptığı, il tarım müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il sanayi v ticart müdürlüğü, dvlt su işlri ölg müdürlüğü, il özl idarsi il komisyonca grkli görülmsi durumunda ünivrsit v uygun görülck diğr kurum v kuruluşların tmsilcilrindn oluşan komisyonu, s) Noktasal kaynaklı toprak kirliliği: Tlikli atıkların toplanması, taşınması, gçici v ara dpolanması, gri kazanımı, ynidn kullanılması v rtaraı sırasında mydana glilck kazalar sonucunda vya tlikli atıkların mvzuata aykırı şkild yukarıdaki aaliytlr konu olması sonucunda ya da sanayi tsislrindki çşitli tlikli kimyasal maddlrin dpolanmaları v nakldilmlri sırasında mydana glilck kazalar vya atlr sonucunda oluşan döküntü vya sızıntı v nzri gii noktasal kaynaklardan dolayı oluşan toprak kirliliğini, ş) Ölçüm dğri (ÖD): Şüpli saada rangi ir noktasal kaynak vya insan tkinliklri ndniyl kirlnmiş olduğu düşünüln vya varsayılan alandan alınan toprak vya yüzyyraltı suyu örnklrind, şüpli saaya ait ilgili kirlilik göstrg paramtrlri vya d kirltici rrans dğri il kıyaslanmak amacıyla, ölçüln kirlilik göstrg paramtrsi vya d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrini, t) Potansiyl kirlnmiş saa vya tsis: Hrangi ir potansiyl toprak kirltici aaliytin var olduğu vya yürütüldüğü saayı vya tsisi, u) Potansiyl toprak kirltici aaliytlr: Ek2, Talo 2 d vriln rangi ir aaliyti, ü) Rrans dğri (RD): Şüpli saa yakın çvrsind ulunan, rangi ir noktasal kaynak vya insan aaliyti ndniyl kirlnmmiş olduğu düşünüln vya varsayılan alandan alınan toprak, yüzy suyu, yraltı suyu örnklrind, irinci aşama dğrlndirmd şüpli saaya ait ilgili kirlilik göstrg paramtrlri (KGP) vya ikinci aşama dğrlndirmd d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrlri il kıyaslanmak amacıyla, ölçüln kirlilik göstrg paramtrsi vya d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrini, v) Risk dğrlndirm: İnsanların v çvrnin kirltici maddlr maruz kalmaları alind mydana glck olan olumsuz tkilrin nitliğinin tanımlanmasını, inclnmsini v drcsinin tamin dilmsini amaçlayan çalışmayı, y) Risk yöntimi: Risk dğrlndirm yoluyla tamin diln risk düzyinin kontrol dilmsi vya azaltılması amacıyla uygulanan stratji vya alınan önlmlri, z) Saa durum v risk dğrlndirm niai raporu: Takip grktirn saalar için ikinci aşama dğrlndirm sırasında yürütüln saa v kirlilik karaktrizasyonu çalışmaları il risk dğrlndirm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek11 d vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin, yapılan risk dğrlndirm çalışmalarına dayanarak saanın takip grktirmyn saa vya tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olduğu konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 3 / 55

4 aa) Saa durum v risk dğrlndirm ön raporu: Takip grktirn saalar için ikinci aşama dğrlndirmnin aşlangıcında yürütüln saa v kirlilik karaktrizasyonu çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek10 da vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin jnrik vya saaya özgü risk analizi yapma konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, ) Saa örnklm v analiz planı (SÖAP): Kapsamı Bakanlıkça lirlnn, kirlndiğindn şüp diln saaların u Yöntmlik kapsamında dğrlndirilmsi amacıyla yapılacak tüm örnklm v analiz çalışmalarının nasıl yürütülmsi grktiğini tanımlayan v Komisyona sunulmak üzr saa saii taraından azırlanan planı, cc) Saipsiz saa: Mvzuata aykırı şkild atıkların rtaraı v nzri rangi ir aaliyt sonucu oluşan v sorumlusu ilinmyn ir kirlnmnin söz konusu olduğu saayı, çç) Saa tmizlm di: Saada yapılan risk dğrlndirmsi sonucunda, mvcut risklrin gidrilmsini sağlayacak v tmizlm yoluyla düşürülmsi grkn konsantrasyonu, dd) Şüpli saa vya tsis: Potansiyl kirlnmiş vya saipsiz saalar arasında yr alan; at, kaza, dntim vya ildirimlr sonucunda çvr kirliliğinin var olduğu şüpsini taşıyan saayı vya sınırları içrisind u tanım kapsamına girn saaya saip tsisi, ) Takip grktirn saa: Saaya yönlik kirlilik şüplrinin grçkçi olduğu saptanan v u Yöntmlikt öngörüln ikinci aşama dğrlndirmy tai tutulması grkli olan saayı, ) Takip grktirmyn saa: Şüpli saalar arasında yr alan, saaya yönlik kirlilik şüplrinin gçrli olmadığı vya u Yöntmlikt öngörüln sürc tai tutulması grkmyn saayı, gg) Tarımsal aaliyt: Orman ağaçları dışında r türlü itkisl v ayvansal ürtimi, ğğ) Tlikli atık: Atık Yöntimi Gnl Esaslarına İlişkin Yöntmlik, Ek IV Atık Listsind (A) il işartlnmiş atıklar il (M) il işartlnmiş atıklardan EkIII/B d yr alan şik konsantrasyonu üzrind ir dğr saip olan atıkları, ) Tlikli madd: 26/12/2008 tarili v mükrrr sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlikli Maddlrin v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etiktlnmsi Hakkında Yöntmliğin 4 üncü maddsinin irinci ıkrasının (l) ndind tanımlanan tlikli maddlr v müstazarlar v 31/12/2004 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yöntmliği 3 üncü maddsind yr alan tlikli maddlr tanımına girn tüm maddlri, ıı) Tmizlm: Ydinci ölümd öngörüln aaliytlr yürütülrk, risk dğrlndirm yoluyla tamin diln insan sağlığı v çvrsl risk düzyinin kontrol dilmsi vya azaltılması, mydana glck olan olumsuz tkilrin gidrilmsi amacıyla u Yöntmlik kapsamında tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak tanımlanan saalarda grçklştiriln iyilştirmyi, ii) Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu: Tmizlm grktirn kirlnmiş saalar için tmizlm sistminin irinci aşaması olan tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm aşamasında yürütüln saa tmizlm düzyi konsantrasyonu v tmizlm yöntmi lirlm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek12 d T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 4 / 55

5 vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin saa tmizlm düzyi konsantrasyonu v tmizlm yöntmi sçimi konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, jj) Tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporu: Tmizlm grktirn kirlnmiş saalar için tmizlm sistminin ikinci aşaması olan tmizlm uygulama v izlm aşamasında yürütüln tmizlm sistmi tasarımı, inşaası, işltimi v tkinlik izlm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek13 d vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin uzun dönm priyodik izlm v saa vrilrin dayanarak saadaki kirlilik düzyinin tmizlm aaliyti sonucunda dlnn saa tmizlm konsantrasyonuna düşürrk tmizlm aaliytinin sonlandırılması konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, kk) Tmizlm grktirn kirlnmiş saa: Birinci vya ikinci aşama dğrlndirm sonucunda u Yöntmlikt öngörüldüğü şkild tmizlnmsi grktiği saptanan saayı, ll) Tmizlnmiş saa: Bu Yöntmlikt öngörüln sürç çrçvsind tmizlm işlmin tai tutulmuş saayı iad dr. İKİNCİ BÖLÜM Gnl Esaslar v İlklr Gnl saslar MADDE 5 (1) Toprak kirliliğinin önlnmsi açısından u Yöntmlikl lirlnn saslara uyulması zorunludur. a) Valiliklr, u Yöntmlik ükümlrin gör kirlnmiş v kirlnm riski altında olan saaları saptar, alınacak tdirlri lirlr v uygulanmasını sağlar. ) Kirlnm riskinin ulunduğu saalarda, Çvr Kanununun 8 inci maddsi ükmü grğinc ilgililr; kirlnmiş saalarda is kirltnlr kirlnmyi durdurmak, kirlnm oyutunu tspit tmk, kirlnmnin tkilrini gidrmk için grkli çalışmaları yapmak gii arcamaları karşılamakla yükümlüdürlr. c) Tarımsal aaliytlrdn kaynaklanan toprak kirliliğinin önlnmsi v gidrilmsi konularında Bakanlık il Tarım v Köyişlri Bakanlığı koordinli olarak alınacak tdirlri lirlr. Blirlnn tdirlr valiliklr taraından uygulanır. ç) Askri tsislr için u Yöntmliğin uygulanmasına ilişkin saslar, Gnlkurmay Başkanlığı il koordin dilrk Bakanlık v Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca lirlnir. İlklr MADDE 6 (1) Toprak kirliliğinin önlnmsi v gidrilmsin ilişkin ilklr şunlardır: a) Toprak kirliliğinin kaynağında önlnmsi sastır. ) Hr türlü atık v artığı, toprağa zarar vrck şkild, Çvr Kanunu v ilgili mvzuatta lirlnn standartlara v yöntmlr aykırı olarak doğrudan v dolaylı içimd toprağa vrmk, dpolamak gii aaliytlrd ulunmak yasaktır. c) Kirli toprak tmiz toprak il karıştırılamaz. T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 5 / 55

6 ç) Tlikli maddlrin kullanıldığı, dpolandığı, ürtildiği aaliytlr ya da tsislr il atıkların ürtildiği, rtara vya gri kazanımının yapıldığı tsislrd, kaza itimali göz önün alınarak, toprak kirlnmsin ngl olacak tdirlr alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Sistmi v Bilgi Formları Kirlnmiş saalar ilgi sistmi MADDE 7 (1) Bakanlık u Yöntmliğin öngördüğü grkliliklri yrin gtirmk üzr Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmini kullanır. Faaliyt ön ilgi ormu düznlm yükümlülüğü MADDE 8 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlri yürütn mvcut aaliyt saiplri il yni aşlayacak aaliyt saiplri Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. (2) İl müdürlüğü, Faaliyt Ön Bilgi Formunu kontrol drk Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmi üzrindn onaylar. (3) Faaliyt saii u ormu yazılı v imzalı olarak da il müdürlüğün iltmkl yükümlüdür. (4) İl müdürlüğü, onaylanan Faaliyt Ön Bilgi Formunu yazılı v imzalı olarak Bakanlığa ildirmkl yükümlüdür. (5) Bakanlık u ildirilri, Potansiyl Kirlnmiş Saalar Listsin dail dr. Faaliyt ön ilgi ormu ynilm yükümlülüğü MADDE 9 (1) Faaliyt saii, Faaliyt Ön Bilgi Formunda yr alan ilgilr kapsamında, aaliytind mydana gln dğişikliği, dğişikliğin grçklşmsini mütakip n gç ir ay içrisind Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. (2) Faaliyt saiinin dğişmsi durumunda n son aaliyt saii dğişikliği, dğişikliğin grçklşmsini mütakip n gç ir ay içrisind Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. (3) İl müdürlüğü, Faaliyt Ön Bilgi Formunu kontrol drk Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmi üzrindn onaylar. (4) Faaliyt saii u ormu yazılı v imzalı olarak da il müdürlüğün iltmkl yükümlüdür. (5) İl müdürlüğü, onaylanan Faaliyt Ön Bilgi Formunu yazılı v imzalı olarak Bakanlığa ildirir. (6) Bakanlık söz konusu dğişikliği içrn güncllmyi yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Potansiyl Kirlnmiş Saalar, Saipsiz Saalar v Kirlilik Kaynağı Blirsiz Saalar Potansiyl kirlnmiş saaların şüpli saa listsin alınması MADDE 10 (1) Potansiyl kirlnmiş saalarda, T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 6 / 55

7 a) Faaliyt Ön Bilgi Formları, Ek4 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formu Dğrlndirm Kritrlrin gör il müdürlüğü taraından dğrlndirilir. Dğrlndirm kritrlrindn n az irinin gçrli olması alind ilgili saa, şüpli saa listsin dail dilir. ) Endüstriyl kazalar vya doğal at sonucu mydana gln ndüstriyl kazalar da dail olmak üzr kaza ildirm vya rapor tm ormu vya Ek5 d vriln Bildirim Formuna gör ildirim yapılması durumunda, saa Bakanlık vya il müdürlüğünc şüpli saa listsin dail dilir. c) Bakanlık vya il müdürlüğünc yürürlüktki mvzuat kapsamında grçklştiriln dntimlr sırasında uygunsuzlukların lirlnmsi alind saa, il müdürlüğünc şüpli saa listsin dail dilir. Saipsiz saaların şüpli saa listsin alınması MADDE 11 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlrin grçklştiği saalar aricindki, rangi ir ndnl toprak vya yraltı suyu kirliliğinin mydana gldiği vya Ek5 d vriln ildirim ormuna gör ildirim yapılan saalar, il müdürlüğünc şüpli saa listsin alınır. Kirlilik kaynağı lirsiz saaların şüpli saa listsin alınması MADDE 12 (1) Kirlilik kaynağı ilinmyn, ancak kirlnm şüpsinin olduğunu göstrn lirtilrin tspit dildiği v kirlnmnin tkilrinin u lirtilrin ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı kirlilik vakalarında, kirlilik lirtilrinin gözlndiği vya ortaya çıktığı noktalardan il müdürlüğü taraından toprak, yüzy v yraltı suyu vya gaz numunlri alınarak vya aldırılarak, kirlilik lirtilrinin grçkçi olup olmadığını lirlmk üzr Ek2, Talo 1 d vriln kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri yaptırılır. (2) Kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri v Ek9 da vriln dğrlndirm sonucunda kirlilik tspit dilmsi alind Bakanlıkça lirlnn saslar dailind il müdürlüğü taraından kaynak lirlm çalışmaları yaptırılarak, kirlnmy sp olan kirltici maddlrin n olduğu, kirlilik kaynağının yri vya kaynağın ulunduğu saa, aaliyt/tsis saii tspit dilrk, saa şüpli saa listsin alınır. Bu saa için 8 inci maddd lirtildiği şkild Faaliyt Ön Bilgi Formu vya 14 üncü maddd lirtildiği şkild Saa Ön Bilgi Formu düznlnir. BEŞİNCİ BÖLÜM Birinci Aşama Dğrlndirm Şüpli saalarda yürütülck örnklm çalışmaları MADDE 13 (1) Şüpli saada yapılacak r türlü örnklm v analiz çalışmaları lirli ir plan çrçvsind yürütülür.bu amaçla, örnklm yapmadan önc saa saii Bakanlıkça lirlnn saslar dailind Saa Örnklm v Analiz Planı (SÖAP) ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlara azırlatır.bu plan rapor alind Komisyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalışması grçklştirilir. Şüpli saaların ön dğrlndirmsi MADDE 14 (1) Şüpli saada il müdürlüğü taraından yrind dntim yapılır v dntim sırasında Ek7 d vriln Dntim Formu doldurulur. T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 7 / 55

8 (2) Şüpli saada irdn azla kirlilik kaynağı ulunması durumunda r ir kaynak için ayrı ir dntim ormu düznlnir. (3) Hr dntim ormu ayrı ayrı dğrlndirmy tai tutulur. (4) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlrin grçklştiği saalar aricindki saalarda Dntim Formuna k olarak Ek6 da vriln Saa Ön Bilgi Formu, Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmi üzrindn v yazılı olarak il müdürlüğü taraından düznlnir. (5) Dntim sırasında saada rangi ir kirlilik gözlnmz v saaya yönlik kirlilik şüpsinin gçrli olmadığı tspit dilirs saa, şüpli saa listsindn çıkartılır. Puanlamalı dğrlndirm MADDE 15 (1) Dntim sonucunda, şüpli saada söz konusu kirlilik kaynağı v kirltici maddlrin n olduğunun ilinmsi durumunda; a) Kirltici maddlr vya atık tliksiz is, ilgili mvzuat ükümlri doğrultusunda grkli tdirlr alınarak saa, takip grktirmyn saa olarak nitlndirilir. ) Kirltici maddlr vya atık tlikli is, Ek8 d vriln puanlamalı dğrlndirm grçklştirilir. Dğrlndirm sırasında, Dntim Formuna k olarak; 1) Endüstriyl aaliyt grçklştiriln saalarda, aaliyt saii taraından öncdn il müdürlüğün vrilmiş olan Faaliyt Ön Bilgi Formu (Ek3), 2) Saipsiz saalarda, dntim sırasında doldurulacak olan Saa Ön Bilgi Formu (Ek 6) ilgilri kullanılır. (2) Puanlamalı dğrlndirm sonuçlarına gör, şüpli saa il müdürlüğü taraından; a) Kirlilik kaynağı v kirlnmiş toprağın rtara dilmsini sağlayacak ir önlm v u önlm sonucunda kirliliğin ilgili mvzuat ükümlrin uygun şkild gidrildiğinin tyidin dair izlm ölçümlri yaptırılarak saa, takip grktirmyn saa, ) İkinci aşama dğrlndirm sürcin tai saa, takip grktirn saa, c) Tmizlnmsi grkn saa, kirlnmiş saa olarak tanımlanır. (3) Takip grktirmyn saalar, potansiyl kirlnmiş saa listsin alınır. Kirltici madd karaktrizasyonu MADDE 16 (1) Dntim sonucunda şüpli saada söz konusu kirltici maddlrin n olduğunun ilinmmsi vya Atık Yöntimi Gnl Esaslarına İlişkin Yöntmliğinin EkIV Atık Listsind (M) il işartlnmiş atık ulunduğunun tspit dilmsi durumunda; a) Kirltici maddlrdn ya da atıktan dirkt olarak örnk alınailiyorsa, kirltici maddnin vya atığın Tlikli Maddlrin v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etiktlnmsi Hakkındaki Yöntmlik v 14/3/2005 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlikli Atıkların Kontrolü Yöntmliğin gör karaktrizasyonu yapılarak tlikli madd vya atık olup olmadığı tspit dilir. 1) Kirltici maddlr ya da atık tliksiz is, ilgili mvzuat ükümlri doğrultusunda grkli tdirlr alınarak saa takip grktirmyn saa olarak nitlndirilir. T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 8 / 55

9 2) Kirltici maddlr ya da atık tlikli is, 15 inci maddnin irinci ıkrasının () ndind lirtiln puanlamalı dğrlndirm grçklştirilir. ) Kirltici maddlrdn ya da atıktan dirkt olarak örnk alınamıyorsa, toprak, atık, kirltici maddlr karışımından 17 nci maddd lirtiln kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri grçklştirilir. c) Şüpli saada (a) v () ntlrinin r ikisinin d gçrli olduğu durum olan kirltici maddlrdn ya da atıktan, kaynağın ir ölümündn dirkt olarak örnk alınailiyor, ir ölümündn d alınamıyorsa, (a) v () ntlrinin r ikisi d uygulanır. Kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümü MADDE 17 (1) 13 üncü maddd lirtiln şkild onaylanan saa örnklm v analiz planı uyarınca şüpli saada kirlnmiş toprak v mümküns yraltı suyundan vya toprak gazından Bakanlıkça lirlnn saslara gör numunlr alınarak; a) Endüstriyl aaliytin grçklştirildiği saalarda Ek2, Talo2 d vriln aaliyt özl kirlilik göstrg paramtrlrinin, ) Saipsiz saalarda Ek2 Talo 1 d yr alan ütün kirlilik göstrg paramtrlrinin, c) Bu ölçümlr k olarak tmiz alanlardan alınacak numunlrd söz konusu kirlilik göstrg paramtrlri için rrans ölçümlri grçklştirilir. (2) Rrans ölçümlrinin yapılacağı numunlrin alımına ilişkin usul v saslar Bakanlıkça lirlnir. (3) Kirlilik göstrg paramtrlri ölçüm dğrlri, Ek9 da lirtildiği şkild rrans dğrlri il karşılaştırılır v u karşılaştırma sonucunda, şüpli saa il müdürlüğü taraından; a) Takip grktirmyn saa, ) İkinci aşama dğrlndirm sürcin tai saa, takip grktirn saa, c) Tmizlnmsi grkn saa, kirlnmiş saa olarak tanımlanır. (4) Takip grktirmyn saalar potansiyl kirlnmiş saa listsin alınır. ALTINCI BÖLÜM İkinci Aşama Dğrlndirm Saa durum v risk dğrlndirm ön raporu v saa durum v risk dğrlndirm niai raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 18 (1) Birinci aşama dğrlndirm sonucunda takip grktirn saa olarak tanımlanan saa için ikinci aşama dğrlndirm kapsamında Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu v Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu azırlanır. (2) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunun önmli ir ilşni olan saa v kirlilik karaktrizasyonu çalışmalarına yönlik olarak saada yapılacak r türlü örnklm v analiz çalışmaları lirli ir plan çrçvsind yürütür.bu amaçla, saada örnklm yapmadan önc saa saii taraından Saa Örnklm v Analiz Planı (SÖAP) azırlanır T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 9 / 55

10 v u plan rapor alind Komisyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalışması grçklştirilir. (3) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu v Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu sırasıyla Ek10 v Ek11 d vriln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lirlnn saslar göz önünd ulundurularak ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlarca azırlanır. (4) Saa saii, raporları azırlatacağı kurum vya kuruluşu Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlar arasından kndisi lirlr. (5) Hr iki rapor da aynı uzman kurum vya kuruluşça azırlanır. Kirlnmiş saa dğrlndirm v izlm komisyonunun kurulması MADDE 19 (1) Saa Örnklm v Analiz Planlarını, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını dğrlndirip onaylamak, kirlnmiş saa tmizlm çalışmalarını izlmk v azırlanacak Tmizlm Faaliyti Planlama v Dğrlndirm, Tmizlm Uygulama v İzlm Raporlarını dğrlndirip onaylamak amacıyla valilik ünysind il müdürlüklri aşkanlığında sürkli çalışacak Kirlnmiş Saa Dğrlndirm v İzlm Komisyonu oluşturulur. (2) Komisyon, il müdürlüklri aşkanlığında il tarım müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il sanayi v ticart müdürlüğü, dvlt su işlri ölg müdürlüğü, il özl idarsi il komisyonca grkli görülmsi durumunda ünivrsit v uygun görülck diğr kurum v kuruluşların tmsilcilrindn oluşur. (3) Komisyonun skrtrya izmtlrini il müdürlüklri yürütür. İkinci aşama dğrlndirm sürcinin aşlatılması MADDE 20 (1) İl müdürlüğü, irinci aşama dğrlndirm sonucunda takip grktirn saa olarak tanımlanan saa saiin 18 inci maddd lirtiln kapsamda ikinci aşama dğrlndirm çalışmalarının aşlatılmasını ir yazı il ildirir. (2) Takip grktirn saa olarak tanımlanan saipsiz saada is ikinci aşama dğrlndirm il müdürlüğü taraından aşlatılır. Saa durum v risk dğrlndirm ön raporunun azırlanması v il müdürlüğün sunulması MADDE 21 (1) Saa saii, il müdürlüğünün yazısının tliğindn itiarn n gç üç ay içrisind ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlara Ek10 da vriln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu gnl ormatı kapsamındaki Saa v Kirlilik Karaktrizasyonu çalışmalarını yaptırmak, u çalışmadan ld diln ilgilr doğrultusunda Jnrik vya Saaya Özgü Risk Analizi yapma konusundaki dğrlndirmsini içrn Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunu azırlatıp üylrin sayısı kadar çoğaltarak raporu Komisyonun onayına sunmakla yükümlüdür. (2) Saa saii, grkçsini lirtrk sür uzatım talind ulunailir. Talin il müdürlüğünc uygun ulunması alind iki ayı gçmmk üzr k sür vrililir. (3) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu, saa saii taraından ir dilkç kind Komisyona sunulmak üzr il müdürlüğün tslim dilir. T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 10 / 55

11 (4) Ön Raporun Ek10 da vriln kapsam v ormata uygunluğu v Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşça azırlanıp azırlanmadığı akkındaki inclm Komisyonca ydi iş günü içind sonuçlandırılır. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunun ormata v kapsama uygun olmadığı vya uzman kurum vya kuruluşça azırlanmadığının Komisyonca anlaşılması alind, u ususların yrin gtirilmsi için rapor saa saiin iad dilir. (6) Düzltiln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu n gç ir ay vya komisyonca lirlnck sür içrisind il müdürlüğün tkrar sunulur. Komisyonca lirlnck sür iki ayı gçmz. (7) Komisyon, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu dğrlndirmsin yönlik onayını n gç ir ay içrisind saa saiin ildirir. Saa durum v risk dğrlndirm niai raporunun azırlanması v il müdürlüğün sunulması MADDE 22 (1) Saa saii, Komisyonun Ön Rapor akkında aldığı karar doğrultusunda çalışmalarını Bakanlıkça lirlnn saslara gör tamamlayarak, EK11 d vriln ormat kapsamında azırlanan Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu n gç üç ay içrisind il müdürlüğün sunar. (2) Niai Rapor, Ön Rapor aşamasında v sonrasında yapılan çalışmaları v ulguları kapsayacak şkild azırlanır. (3) Saa saiinin sür uzatım tali il müdürlüğünc uygun ulunması alind üç ayı gçmmk üzr k sür vrililir. (4) Saa il ilgili azırlanan Niai Rapor, Komisyonca 23 üncü v 24 üncü madd kapsamında inclnir v dğrlndirilir. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu, saa saii taraından ir dilkç kind il müdürlüğün sunulur. Niai Raporun Ek11 d vriln ormat kapsamına uygunluğu akkındaki inclm il müdürlüğü taraından yapılarak ş işgünü içind sonuçlandırılır. Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunun ormat kapsamına uygun olmaması alind, u ususların yrin gtirilmsi için rapor, saa saiin iad dilir. Düzltiln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu n gç ir ay vya komisyonca lirlnck sür içrisind il müdürlüğün tkrar sunulur. Komisyonca lirlnck sür iki ayı gçmz. (6) Format v kapsamına uygun olduğu tspit diln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu, saa saii taraından komisyon üylrinin sayısı kadar il müdürlüğün sunulur. İl müdürlüğü, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu inclmk v dğrlndirmk üzr yapılacak toplantının tariini v yrini lirtn ir yazı kind raporu komisyon üylrin göndrir. Komisyonun saa durum v risk dğrlndirm niai raporunu inclmsi usulü MADDE 23 (1) Komisyon Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu, ilk inclm dğrlndirm toplantısından sonraki n çok kırk ş işgünü içind inclr v dğrlndirir. (2) Komisyon üy sayısının salt çoğunluğu il toplanır. T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 11 / 55

12 (3) Komisyon, su, toprak v nzri analizlrin v ölçümlrin tkrarlanmasını vya k örnklm yapılmasını istyilir. Ytkili uzman kurum v kuruluşlardan görüş alailir. (4) Komisyon grkli görürs komisyonun görvlndircği üylr taraından saa çalışmalarının grçklştirildiği yrd inclm yapar. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunda önmli ksiklik v yanlışların görülmsi durumunda Komisyonun lirlycği ir sür dailind, unların gidrilmsini saa saiindn istr.bu durumda, inclm dğrlndirm çalışması durdurulur.eksikliklr tamamlanmadan vya grkli düzltmlr yapılmadan komisyon çalışmalarına dvam dilmz. (6) Saa saiinin, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunda grkli görüln düzltmlri Komisyonun lirldiği sür içrisind yapıp ynidn il müdürlüğün sunmasından sonra, Komisyon il müdürlüğünc toplantıya çağrılır. Toplantının yapılması il irlikt inclm dğrlndirm sürci kaldığı yrdn dvam dr. (7) Komisyon taraından inclm v dğrlndirm toplantıları sırasında; a) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunun v klrinin ytrli v uygun olup olmadığı, ) Yapılan inclmlrin, saplamaların v dğrlndirmlrin ytrli düzyd vri, ilgi v lgy dayandırılıp dayandırılmadığı il ilgili inclm v dğrlndirmlr yapılır. Saa durum v risk dğrlndirm niai raporunun dğrlndirilmsi MADDE 24 (1) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu Komisyonca dğrlndirildiktn sonra saa il ilgili takip grktirmyn saa kararı alınırsa saa potansiyl saa listsin dail dilir. (2) Saa il ilgili tmizlm grktirn kirlnmiş saa kararı alınırsa saa ydinci ölümd lirlnn tmizlm sürcin tai tutulur. (3) Saa il ilgili ara müdaal kararı alınması alind, tmizlm öncsi ara müdaal uygulanır. YEDİNCİ BÖLÜM Tmizlm Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu il tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 25 (1) Birinci aşama dğrlndirm 15 vya 17 nci madd sonucunda ya da ikinci aşama dğrlndirm sonrasında tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak tanımlanan saa için tmizlm aaliyti aşlatılır.bu kapsamda sırasıyla Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu il Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu azırlanır.bu raporlar, sırasıyla, Ek12 v Ek13 d vriln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lirlnn saslar dikkat alınarak ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlarca azırlanır. (2) Saa saii raporları azırlatacağı kurum vya kuruluşu, Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlar arasından kndisi lirlr. T : (+90) (+90) F : (+90) W : Saya 12 / 55

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER AMAÇ MADDE 1 - Bu

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25755 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 2 -> 40 15.02.2011 15:37 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma

Detaylı

TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler

TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı