ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ"

Transkript

1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ Hazırlayan Arş. Gör. Rafet Can ÜMÜTLÜ Arş. Gör. Özlem POLAT Denetleyen Yrd. Doç. Dr. Murat OKATAN

2 DENEY-1 OSİLOSKOP, AVOMETRE ve SİNYAL ÜRETECİ KULLANIMI Deneyin Amacı: Bu deneyde elektrik devrelerindeki akım, gerilim, direnç gibi fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi konusu incelenecektir. Öncelikle bu büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan ölçü aletleri tanıtılacak, ardından basit bir elektrik devresi deney setinde kurularak devredeki akım ve gerilim değerleri ölçülecektir. Ayrıca elektriksel büyüklüklerin zamana göre değişim biçimlerini incelemede çok büyük önemi olan osiloskop ile gerilim, akım, zaman ve frekans ölçümlerinin nasıl yapılabileceği gösterilecektir. Ön Bilgi: Bir elektrik devresindeki temel büyüklükler devre elemanları üzerindeki akım ve gerilim değerleridir. Bu büyüklükleri ölçmek için, aslında kendileri de elektrik devreleri olan ölçü aletlerini kullanırız. Yani, akım ölçmek istiyorsak ölçeceğimiz akımı, üzerinden geçen akımın değerini bize bildirecek olan bir devreden (ölçü aletinden) geçirmemiz gerekir. Diğer bir deyişle, ölçü aletini devreye seri olarak bağlamalıyız. Gerilim ölçmek istiyorsak, uçlarına uygulanan gerilim değerini gösteren bir devreye (ölçü aletine) ölçülmesini istediğimiz gerilimi uygulamamız gerekir. Yani, ölçü aletini devreye paralel olarak bağlamalıyız. Bu ölçü aletleri aşağıda tanıtacağımız avometre ve osiloskoptur. Avometre üzerindeki anahtarı değiştirmek suretiyle isteğe göre bir ampermetre ya da voltmetre olarak kullanılabilen bir ölçme aletidir. Ayrıca elemanların direnç değerlerini de ölçebildiğinden A(mper)V(olt)O(hm)METRE ismini almıştır. Osiloskop ise yalnızca gerilimi ölçer; ancak buna karşılık devredeki bir gerilimin zamana göre değişimini ayrıntılarıyla gösterir. Genel olarak ölçme eylemindeki temel problem ölçme aletinin ölçüm yaptığımız sistemi etkilememesini sağlamaktır. Hâlbuki her ölçü aletinin bir iç direnci olacağından, akım ölçerken bu iç direnç akımını ölçeceğimiz elemana seri, gerilim ölçerken ise elemana paralel bağlanarak devredeki elektriksel büyüklükleri değiştirir. Bu kaçınılmaz sorunu etkisizleştirmenin yolu ampermetre için iç direncin çok küçük, voltmetre için ise çok büyük olmasını sağlamaktır. Bunu daha net görebilmek için ölçü aletinin sistemden çektiği enerjiye bakabiliriz. Enerji 0 v i dt ile ifade edilir. O halde, ölçü aletinin sistemden az enerji çekmesini istiyorsak ya geriliminin ya da akımının çok küçük olması gerekir. Voltmetre için gerilimi çok küçük yapmak 2

3 ölçeceğimiz büyüklüğü değiştirmek olacağından akımı azaltmayı tercih ederiz. Bunun için de V i R amacıyla bağıntısı gereği iç direnci çok büyük tutarız. Ampermetre için ise gerilimi azaltmak V ir bağıntısı gereği iç direnci küçük tutmalıyız. Böylece ölçmedeki hatayı azaltabiliriz. Bu sebeple avometrelerin iç dirençleri akım girişlerinde çok küçük, gerilim girişlerinde ise çok büyüktür. Voltmetre: İki nokta arasındaki gerilim farkını ölçmeye yarayan iki uçlu bir ölçüm aletidir. Herhangi bir devrede gerilimi ölçülmek istenen noktalara paralel bağlanır. İdeal bir voltmetrede iç direnç sonsuzdur. Bu nedenle akım çekmediği için açık devre gibi düşünülebilir. Buna karşılık gerçek voltmetrede çok büyük değerli bir iç direnç vardır ve çok az da olsa üzerinden akım geçirir. Şekil 1.1 İdeal ve gerçek voltmetre Ampermetre: Devrenin herhangi bir kolundan geçen akımı ölçmeye yarayan iki uçlu ölçüm aletidir. Herhangi bir devrede akımın ölçüleceği noktaya seri bağlanır. İdeal bir ampermetrede iç direnç sıfırdır böylece ampermetre üzerinde gerilim düşmesi olmaz. Buna karşılık gerçek ampermetrede çok küçük de olsa bir iç direnç vardır. Şekil 1.2 İdeal ve gerçek ampermetre 3

4 Ohmmetre: Direnç değerlerini ölçmek için kullanılan iki uçlu ölçüm aletidir. İçinde DC bir kaynak vardır ve bir dirence bağlandığında bu kaynaktan dolayı bir akım akar. Uyarı: Çalışan bir devrede direnç ölçümü yapılmaz. Avometre: Voltmetre, ampermetre ve ohmmetre olarak kullanılabilen bir ölçüm aletidir. Hangi ölçüm yapılmak isteniyorsa avometre üzerindeki anahtar gerekli konuma getirilerek ölçme işlemi gerçekleştirilir. Multimetre analog (ibreli) veya sayısal (dijital) olabilir. Aşağıda bir sayısal multimetre resmi verilmiştir. Şekil 1.3 Sayısal multimetre Sayısal multimetrede volt, amper ve ohm değerleri sayısal olarak ekranda gözlemlenir. Analog multimetrede ise ölçüm bir ölçek etrafında hareket eden işaretçi yardımıyla okunur. 4

5 Şekil 1.4 Sayısal ve analog multimetre Şekil 1.5 Multimetre kullanarak direnç, voltaj ve akımın ölçülmesi DC Kaynak AC Kaynak: DC kaynak, büyüklüğü ayarlanabilen doğru gerilim kaynağıdır. AC kaynak ise, büyüklüğü ve periyodu ayarlanabilen gerilim kaynağıdır. 5

6 DC Bir Kaynaktan Beslenen Devrede Herhangi Bir Koldan Geçen Akımın Ölçülmesi: a) R1 ve R2 dirençlerinin bağlı olduğu koldaki akımın ölçülmesi. Uyarı: Multimetreyi ampermetre konumuna getirmeyi, en yüksek akım kademesine almayı ve ölçüm noktasına seri bağlamayı unutmayınız. Şekil 1.6 Devre şeması Yukarıda verilen devrenin güç kaynağı ve multimetre bağlantıları aşağıdaki gibi yapılır. Şekil 1.7 Herhangi bir koldan geçen akımın ölçülmesi 6

7 b) R2 direnci üzerinden akan akımın ölçülmesi. Şekil 1.8 Devre şeması Şekil 1.9 Herhangi bir koldan geçen akımın ölçülmesi DC Bir Kaynaktan Beslenen Devrede Herhangi Bir Eleman Üzerindeki Gerilimin Ölçülmesi: a) Gerilim ölçülürken multimetrenin probları ölçüm yapılacak noktaya ters (artı uç-eksiye, eksi uç artıya) bağlanırsa multimetrede gerilim değeri - (negatif) okunur. Problar doğru (artı uç-artıya, eksi uç-eksiye) bağlanırsa gerilim değeri + (pozitif) okunur. 7

8 Şekil 1.10 Multimetre bağlama şekilleri b) R2 direnci üzerindeki gerilim değerini ölçülmesi. Uyarı: Multimetreyi gerilim konumuna almayı, en yüksek gerilim ölçeğine getirmeyi ve ölçüm noktalarına paralel bağlamayı unutmayınız. Şekil 1.11 Devre şeması Şekil 1.12 Herhangi bir eleman üzerindeki gerilimin ölçülmesi 8

9 Direnç Elemanları: v(t) = R i(t) ya da i(t) = G v(t) bağıntısı ile tanımlanan 2-uçlu elemana doğrusal ve zamanla değişmeyen direnç elemanı denir. Tanım bağıntılarındaki R katsayısı direnç elemanının direnci (rezistansı), G katsayısı da iletkenliğidir (kondüktans). Burada R ve G gerçek sayıdır. Uluslararası birimler sisteminde R'nin birimi ohm ( ), G'nin birimi ise mho ( 1 ) veya siemens dir (S). Direnç ile iletkenlik arasında G R = 1 bağıntısı vardır. Dirençler, elektrik veya elektronik devrelerinde akımı kontrol etmek amacıyla oldukça yaygın olarak kullanılan elemanlardır. Kullanım gereksinimlerine göre dirençler farklı biçim yapı ve güçlerde üretilirler. Bunlardan başlıcaları: a) Sabit dirençler b) Değişken dirençler c) Foto rezistif dirençler d) Isıya duyarlı dirençler e) Tümleşik dirençler Dirençlerin değerleri ve toleransları renk kodu denilen işaretleme ile belirlenir. Bu renk kodları ve anlamları, örnekleriyle birlikte aşağıda verilmiştir. 9

10 Bir Elektrik Devresinde Akım ve Gerilimin Ölçülmesi: Deneyin Yapılışı: Şekil 1.13 Deney devresi 10

11 1- Şekil 1.13 deki devreyi kurunuz. 2- Ana koldan geçen akımı hesap ile bulunuz ve kaydediniz. 3- Ana koldan geçen akımı ölçüp kaydediniz. 4- Her direnç üzerinde oluşan gerilimi hesap ile bulup kaydediniz. 5- Her direnç üzerinde oluşan gerilimi ölçüp kaydediniz. 6- Toplam (eşdeğer) direnç değerini hesap ve ölçüm yolu ile bulunuz. Sinyal Üreteci: Sinüs, kare, testere-dişi gibi sinyalleri üretebilen sinyal üreteci ya da işaret üreteci adı verilen bu cihazın iki temel ayarı vardır. Bunlar: 1- Genlik, 2- Frekans ayarıdır. Genlik; sinyalin gerilim seviyesidir ve gerilim/zaman grafiğinde (şekil 1.14) dikey eksendir. Şekil 1.14 te gösterilen periyodik işaret + ve - değerler almaktadır. Periyot, sinyalin kendini tekrarladığı süredir. Frekans, sinyalin saniyedeki devir sayısıdır ve periyodun çarpmaya göre tersi alınarak bulunur: f = 1/T Aşağıda periyodu T=50 s, genliği (tepe değeri) Vp=1 V olan bir sinüs verilmiştir. v (t) V t (s) Şekil 1.14 T=50s, Vp=1V olan sinüs işaretinin osiloskop görüntüsü 11

12 Şekil 1.15 te ise periyodu T=100 s, genliği Vp=1V olan bir sinüs verilmiştir. v(t) V Şekil 1.15 T=100s, Vp=1V olan sinüs işaretinin osiloskop görüntüsü Son olarak, Şekil 1.16 da periyodu T=10 s, genliği Vp=2 V olan bir sinüs verilmiştir. v(t) V t (s) t (s) Şekil 1.16 T=10s, Vp=2V olan sinüs işaretinin osiloskop görüntüsü Osiloskop: Osiloskop, devre elemanlarının akım-gerilim özelliklerinin çıkartılmasında ve zamana bağlı olarak değişen gerilimlerin incelenmesinde kullanılan bir ölçü aleti olup, çok hızlı değişen bir veya birden fazla işaretin aynı anda incelenmesinde, genlik, frekans ve faz ölçümlerinde kullanılır. Zamana bağlı olarak değişen bir akım veya gerilim işaretinin birtakım özellikleri analog veya sayısal ölçü aletleri ile ölçülebilmektedir. Fakat bu aletler işaretin zamana bağlı değişimi hakkında ayrıntılı bilgi verememektedirler. Değişim, ancak kısa aralıklarla okunan 12

13 değerlerin (zamanı da kaydederek) bir eksen takımı üzerinde gösterilmesi ile görülebilir. Bu da oldukça zahmetli bir iştir. Bu nedenle, işareti zaman düzleminde zahmetsizce gösteren bir ölçü aleti olan osiloskoplar imal edilmiştir. Osiloskop, işaretleri dalga şekli olarak görmemizi sağlayan bir cihazdır. İç yapısı temel olarak Şekil 1.17 deki gibidir. Şekil 1.17 Osiloskobun iç yapısı Cihazın temel bileşenleri: Katot Işını Tüpü (CRT-Cathode Ray Tube), tetikleme devresi, tarama işareti üreteci, yatay ve düşey yükselteçlerdir. Televizyonda olduğu gibi; bir elektron tabancası düzeneğinde (filaman, katot ve kafes) üretilen elektronlar, yatay ve düşey saptırıcı levhalardan geçirilerek fosfordan yapılmış ekrana çarpar ve ışıma yaparlar. Şekil 1.17 de gösterilen anot bölümleri yardımıyla ekran koyuluk-açıklık ve odaklama-netlik ayarları yapılabilir. Elektron demetinin hareketini, yatay ve düşey saptırıcı levhalara uygulanan gerilim belirleyecektir. Şekil 1.17 deki yatay paralel levhalar ekrandaki hareketin düşey sapmasını (genlik ayarı), düşey paralel levhalar ise ekrandaki hareketin yatay sapmasını (zaman ayarı) sağlayacaktır. Yatay Ayarlar: Tarama işareti üreteci, periyodik testere-dişi sinyali üretir. Bu işaret Şekil 1.18 de gösterilmiştir. Bu işaretin artan bölümünde elektron demeti ekranı soldan sağa doğru tarar; dik inen bölümünde ise ekran bir devre yardımıyla karartılır (elektronların ekrana 13

14 ulaşması engellenir). Bu sırada tarama işareti tekrar artan kısma dönmüş olur ve tarama tekrarlanır. Burada Time/Div düğmesi tarama hızını ayarlamayı sağlar. Benzer şekilde X-Pos düğmesi de işaretin ekrandaki yatay konumunu ayarlamak içindir. Şekil 1.18 Periyodik testere-dişi sinyali Osiloskoba bağlanan işaretin düzgün görüntülenmesi için, tarama işaretinin görüntülenecek işaretle aynı frekansta olması gerekir. Bu durumu tetikleme (trigger) devresi sağlar. Tetikleme modları şunlardır: Harici (Ext:External) ve Dahili (Int:Internal). Dahili tetiklemede, bilinmeyen işaretin düşey yükselteç çıkışından alınan bir bölümü kullanılır. Eğer + tetikleme seviyesi seçilirse, işaret pozitife geçen kenarda, - seçilirse negatife geçen kenarda görüntülenir. Harici tetiklemede ise bir dış sinyal ile tetikleme sağlanır. Örnek olarak, bir kamera ile çekim yapılırken çalışan bir bilgisayar ekranının kaymadan çekilmesi için bu ekranın tarama sinyali ile (harici) tetikleme yapılması gerekir. Düşey Ayarlar: Volts/Div düğmesi ile işaretin genlik ayarı yapılır. Bu düğme düşey saptırıcı levhalara uygulanan gerilimi belirleyen yükseltece bağlıdır. Aynı şekilde Y-Pos düğmesi de işaretin ekrandaki y-konumunu ayarlamayı sağlar (üste ya da alta kaydırır). Burada önemli bir anahtar da giriş işaretinin DC mi yoksa AC mi görüntüleneceğini belirleyen anahtardır. Eğer bu anahtar AC de olursa işaretin yalnızca AC yani alternatif bileşenleri görünecek, DC yani sabit değeri görünmeyecektir (kapasitör tarafından süzülecektir). Prob (Probe): İncelenecek işaretlerin osiloskop cihazına aktarılması için kullanılan bir çeşit kablodur. Bir ucu osiloskoba bağlanırken sivri olan diğer ucu devredeki incelenecek işaretin bulunduğu düğüme temas ettirilerek kullanılır. Probun bu ucunda genellikle krokodil 14

15 konnektörü şeklinde bir de toprak bağlantısı bulunur. Osiloskop probları x1 ve x10 şeklinde ayarlanabilirler: R1: izlenen sinyali bozmadan ve değiştirmeden osiloskoba ulaştırır. R10: izlenen sinyal onda birine zayıflatılarak osiloskoba ulaştırılır. Bu takdirde, sinyalin gerçek genlik değeri ekranda görünen değerlerin 10 katıdır Bir osiloskobun kontrolünü sağlayan düğmeler üç gruba ayrılır; A-Görüntü (Display) Grubu: 1- Kalibrasyon (CAL): Osiloskobun özelliklerini test etmeye yarayan kare dalga osilatörü. Üzerinde frekansı ve genliği belirtilir. Osiloskobun test edilmek istenen kanalına prob yardımıyla uygulanır. Toprak bağlantısını yapmaya gerek yoktur. 2- Güç (Power): Osiloskop cihazının aç/kapa düğmesi. Cihaz çalışır durumda iken bu düğmenin üzerindeki LED yanar. 3- Parlaklık (Intensity): Bu düğme ile ekrandaki çizginin parlaklığı ayarlanır. Kullanıcının gözlerinin zarar görmemesi ve ekranın (CRT) uzun ömürlü olması için parlaklığın, görüntünün görülebildiği en düşük ayara getirilmesi gereklidir. 4- Odaklama (Focus): Ekrandaki benek veya çizginin, uygun netlikte olmasını sağlar. 5- Yatay eğim (Trace rotation): Ekrandaki çizginin yatay eksene olan açısını ayarlar. 6- Aydınlatma (Illum): Ekran zemininin aydınlatılmasını sağlar. 7- Ekran (Screen): Yatay ve dikey çizgilerle bölünmüş bir koordinat sistemine sahip osiloskop ekranıdır. İncelenen işaretler buradan izlenir. B-Düşey Kuvvetlendirici (Vertical Amplifier) Grubu: Her bir kanal (CH1 ve CH2) için ayrı olarak birer tane ayar düğmesi mevcuttur. 8- Genlik (VOLTS/DIV): Bu düğme ile dikey saptırma çarpanı seçimi yani dikey eksenin ölçeklendirilmesi yapılır. Bu sayede ekrandaki yatay çizgilerin arasının kaç voltluk gerilime karşılık düşeceği ayarlanır. 9- Değişken Ayar (Var): Bu düğme ile düşey saptırma çarpanı hassas olarak arttırılarak yüksek genliklere sahip işaretlerin incelenmesi sağlanır. Bu düğme tamamen sağa çevrilip kilitlenirse Volts/div değeri aynen alınır. Bu düğme tamamen sola çevrilirse Volts/div değeri 2.5 katsayısı ile çarpılmalıdır. 10- Giriş Kuplaj Seçici (Input Coupling Selector): Her kanal için bir tane bulunur. Düşey kuvvetlendirici girişine uygulanacak işaretin kuplajı seçilir. 15

16 AC: Giriş sinyali, düşey kuvvetlendiriciye bir kapasite üzerinden uygulanır. Bu kapasite, işaretin DC bileşenini bloke eder ve sinyalin sadece AC bileşeninin görüntülenmesini sağlar. GND: Bu konumda düşey kuvvetlendirici girişi topraklanır. Bu takdirde ekrandaki çizginin bulunduğu yer toprak (referans, GND) seviyesini gösterir. DC: Bu konumda düşey kuvvetlendiriciye işaretin tüm bileşenleri uygulanır. Eğer bir işaretin tüm bileşenleri görülmek isteniyorsa, anahtar bu konumda olmalıdır. Düşük frekanslı işaretler bu seçenekte incelenmelidir. İşaret Girişleri: 11- Kanal 1 [X girişi] (Channel 1) - Kanal 2 [Y girişi] (Channel 2): Bir dış sinyalin düşey sapma sistemine uygulandığı iki adet BNC tipi konnektör bulunur. Giriş direnci 1MΩ değerindedir. Bu girişe uygulanabilecek en yüksek gerilim seviyesi kanal girişinde yazılıdır (genellikle 400 Volt). 12- Pozisyon (Position ): Ekrandaki görüntü düşey olarak hareket ettirilebilir. 13- Düşey Mod (Vertical Mode): Kanal 1 ve 2 nin işlem modlarının seçimini sağlar. CH1: Yalnızca CH1 (X girişi) girişine uygulanan sinyal ekranda görüntülenir. (X-Y modunda bir çalışma oluyorsa bu mod seçilmelidir.) CH2: Yalnızca CH2 (Y girişi) girişine uygulanan sinyal ekranda görüntülenir. ADD: CH1 ve CH2 den uygulanmış iki işaretin toplamını gösterir. DUAL: İki kanalı birden izlemeyi sağlar. Bazı osiloskop modellerinde bu mod ikiye ayrılmıştır: ALT (alternate): Yüksek frekanslı (T < 1 ms) iki işaretin aynı anda görüntülenmesi için; CHOP: Düşük frekanslı işaretlerin (T > 1ms ) aynı anda incelenmesi için kullanılır. C-Tarama Grubu: Tetikleme, incelenen işaretin ekranda doğru ve net olarak görülebilmesi için kullanılan bir işlemdir. Bu işlemin faydasını açıklamak için bir örnek verelim: Dönmekte olan bir tekerleğin veya pervanenin, hızına bağlı olarak insan gözü onu sanki duruyormuş veya çok yavaş dönüyormuş, hatta ters yöne dönüyormuş gibi görebilir. Benzer şekilde, incelenen işaretin periyodu osiloskop tarafından doğru olarak algılanıp, otomatik olarak doğru ayar yapılamazsa, ekrandaki görüntü sanki sağa veya sola hareket ediyormuş gibi görülecektir. Tetiklemenin doğru olması için işaretin belirli aralıklar için periyodik olması gereklidir. 14- Seviye (Level): Tetiklemenin istenen bir noktadan başlamasını sağlayan bir düğmedir. 16

17 15-EXT girişi (External Trigger): Bu girişe dışarıdan bir tetikleme sinyali uygulanabilir. Uygulanabilecek gerilim seviyeleri girişin hemen altında yazılıdır. 16- Eğim (Slope): Tetiklemenin pozitif / negatif eğimle yapılmasını sağlayan bir anahtardır. 17- Kuplaj (Coupling): Tetikleme kaynağı ile tetikleme devresi arası kuplaj seçilir. AC: AC kuplaj HF REF: AC kuplaj türü. 50 khz den yüksek frekanslı işaretler kabul edilmez. DC: DC kuplaj TV: Televizyon işaretlerinin incelenmesinde kullanılır. Bu amaçla tetikleyici devre, televizyonun senkronizasyon ayırıcı devresi ile birleştirilir. 18- Tetikleme Kaynağı (Triggering Source): Tetikleme kaynağının seçimi yapılır: CH1: Birinci kanaldan uygulanan sinyali tetikleme sinyali olarak kabul eder. CH2: İkinci kanaldan uygulanan sinyali tetikleme sinyali olarak kabul eder. LINE: Şebeke frekansını tetikleme sinyali olarak kabul eder. EXT: Dışarıdan (EXT girişi) uygulanan bir sinyali tetikleme sinyali olarak kabul eder. Kararlı bir görüntü için dış tetikleme sinyali ile ekranda görüntülenmesi istenen sinyal arasında bir bağıntı olmalıdır. 19- Tetikleme veya Süpürme modu (Triggering or Sweep Mode): AUTO: Ekrandaki görüntüyü 20 Hz lik bir tetikleme sinyali ile tetikler. Tetikleme seviyesi level düğmesi ile ayarlanır. NORM: Ekrandaki görüntüyü tetikleme sinyali olarak kabul eder. SINGLE: Tekil tarama (süpürme) işleminde kullanılır. 20- Zaman ayarı (Time/Div): Bu düğme ile yatay tarama değerleri seçilerek yatay eksenin (zaman ekseni) ölçeklendirilmesi yapılır. Ayar değeri periyot ölçümünde kullanılır. 21- VAR Time/Div: Var düğmesi en sağa çevrilerek kilitlenirse, Time/Div deki değer olduğu gibi alınır. VAR düğmesi açılıp en sola getirilirse, 2.5 kat daha yavaş işaretler de (daha büyük periyoda sahip işaretler) incelenebilir. 22- Konum (Position ): Bu düğme ile ekrandaki görüntü yatay olarak hareket ettirilir. Osiloskopta Kaybolan Görüntünün Bulunması: Bu amaçla ilk olarak parlaklık düğmesinin durumu kontrol edilir. Bu düğme orta konuma getirilir. Daha sonra hangi kanaldan işaret uygulanmışsa, bu kanalın kuplajı GND konumuna alınır. Ardından düşey hareketi sağlayan düğme ( ) yardımı ile işaret bulunur. Bulunan çizgi, ekranın ortasında bulunan yatay ekseni örtecek şekilde konumlandırılır. Bu seviye, toprak 17

18 (referans) seviyesine karşı gelmektedir. Daha sonra işaret hangi modda (AC veya DC) incelenecekse, kuplaj seçici anahtar bu konuma getirilir. Osiloskopta Görülen İşaretlerin İncelenmesi: Osiloskop, elektriksel işaretlerin (gerilimlerin) zamanla nasıl değiştiğini incelemek için kullanılır, bu nedenle periyot ölçümü önemlidir. Bir işaretin periyodunu ölçmek için, bir tam dalga boyunun kaç kare (div) genişliğinde olduğuna bakılır. Bu değer Time/div kademesinde ayarlanan değerle çarpılarak periyod süresi (T) elde edilir. Eğer işaretin frekansı isteniyorsa: T 1 f Formülü ile frekans elde edilir. Osiloskop ekranında görülen işaretin belli bir andaki genlik değerini elde etmek için dikey eksen izlenir. İşaretin o andaki değerinin toprak seviyesine olan uzaklığı ölçülür. Bu elde edilen değer genlik ayarı ile belirtilen (Volts/div) değerle çarpılır. Örnek: Şekil 1.19 da görülen işaretin genlik ve frekansını bulmak için şu adımlar izlenir (Time/div = 0,1 ms; Volts/div = 1 V): Şekil 1.19 Osiloskop ekranında gözlemlenen bir sinüs işareti 1. İşaretin bir tam periyodu ölçülür: T = 7 div (kare) 2. T hesaplanır: Time/div = 0,1 ms T = 7*div T= 0,7 ms =700µs 3. f = 1/T formülünden frekans değeri: f = 1428 Hz 4. Tepeden tepeye genlik değeri: G = 3,5 div (kare) 5. A hesaplanır: Volts/div = 1 V ve G = 3,5*1V = 3,5 V A = G/2=1,75 V 6. Sonuç: Vi(t) = A*sin(2πf t) Vi(t) = 1,75*sin(2π*1428 t) 18

19 Osiloskop ile Faz Farkının Ölçülmesi: İki farklı sinyal arasındaki faz farkını ölçmek için çift kanallı bir osiloskop gerekir. İki kanallı bir osiloskopla faz farkı ölçümü sırasında, Şekil 1.20 de görüldüğü gibi işaretin bir periyodu 8 kareyi kaplamakta ve iki sinyal arasındaki faz farkı da iki kare ise iki sinyal arsındaki faz farkı: Bir periyot :360 0 ve 8 kare Bir karelik açı :360 0 /8=45 0 İki sinyalin faz farkı :2 kare x 45 0 =90 0 Birinci kanaldaki sinyal, ikinci kanaldaki sinyale göre 90 0 öndedir denir. Şekil 1.20 Osiloskop ile faz farkı ölçümü Osiloskopta, X-Y Çalışma Modu: Bazen biri diğerinin bir fonksiyonu [y=f(x)] olan iki işaretin değişimi incelenmek istenebilir. Bu takdirde osiloskopta, X-Y çalışma modu kullanılır. Bu amaçla Time/Div anahtarı X-Y konumuna alınıp, düşey modda hangi kanal X-Y çalışma modu için kullanılıyorsa bu kanal seçilir. Bu takdirde yatay eksen, zamanı değil, X kanalından girilen işareti temsil eder. Düşey eksen de yatay eksendeki işaretin fonksiyonu olan diğer bir işareti gösterir. Böylece iki işaret arasındaki ilişki ekranda görüntülenir. Örnek olarak: önce bir fonksiyonu koordinat sisteminde nasıl çizeceğimizi düşünelim. Bunun için en iyi yol belli x değerleri için y=f(x) in sonuçlarının hesaplamaktır. Daha sonra bu değerler X-Y düzlemine noktalar konularak gösterilir ve bu noktalardan geçen eğri çizilir. Osiloskopta ise sürekli değişen bir işaretin (gerilim) yatay eksene verilmesi üzerine dikey eksende diğer işaretin aldığı değerler izlenir. Örneğin, Şekil 1.21a daki devreyi inceleyelim. Devredeki iki kapılının çıkış geriliminin fonksiyonu şu şekildedir: 2 V o = V i 19

20 Şekil 1.21a X-Y çalışma modu için örnek devre Şekil 1.21a daki devrede, 2-kapılının girişine V1(t) = Vi(t) =Sin(2π*1000t) V biçiminde bir işaret uygulanırsa, giriş Vi(t) ve çıkışın Vo(t) zamana göre değişimleri Şekil 1.21b deki gibi olur. Gerekli osiloskop bağlantısı yapıldığında ve DUAL modu ayarlandığında iki işaret Şekil 1.21c deki gibi ekranda da görülür. Şekil 1.21b-c.Osilaskobun DUAL modu Osiloskop kullanarak gerilim ve akım ölçümü: Deneyin yapılışı: 1. Osiloskop çalıştırılır ve daha sonra sinyal üreteci ile bağlantısı yapılır. 2. İşaret üretecinden elde edilecek sinüzoidal ve kare dalga işaretleri için gerilimleri 1V frekansları da f = 800 Hz ve 10 khz olarak ayarlayınız. Osiloskop ile işaret üreteci arasındaki bağlantıyı sağlayarak osiloskop ekranında görülen işareti düşey ve yatay kuvvetlendirme katsayılarını göz önüne alarak milimetrik kâğıda çiziniz. 20

21 3. Şekil 1.22 deki düzeneği kullanarak 1V luk f = 1kHz frekansında sinüzoidal gerilim için devreden geçen akımı osiloskop kullanarak bulunuz ve kaydediniz. Bulduğunuz akım değerini ve devrede kullanılan direnç değerleri kullanarak sinyal üretecinden elde edilen gerilim değerine ulaşmaya çalışınız. Şekil 1.22 Devreden geçen akımın osiloskop kullanılarak ölçülmesi Malzeme ve Cihaz Listesi 2 adet 1KΩ direnç 1 adet 10KΩ direnç 1 adet 4.7KΩ direnç 1 adet 100Ω direnç Breadboard Osiloskop Sinyal üreteci Güç kaynağı Multimetre Bir sayfa milimetrik kağıt KAYNAKÇA [1] Sena Esen Bayer ve Metin AYDIN, Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney Kitapçığı, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. [2] İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı Deney Kitapçığı, 2010, (http://web.itu.edu.tr/rahmielibol/edtlab/edt_deney_kitap.pdf; ) 21

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI Amaç 1. Deneylerin kurulumunda kullanılacak temel yardımcı elemanları öğrenmek 2. Ölçü aletini tanımak ve akım-gerilim ölçümlerinde

Detaylı

OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ

OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ DENEY NO : 6 OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ Bu deneyde laboratuar cihazlarından osiloskop ve sinyal jenaratörü tanıtılmıştır. Osiloskopta doğru bir ölçüm yapabilmek

Detaylı

Şekil-1 Katot ışınları tüpü düzeneği

Şekil-1 Katot ışınları tüpü düzeneği DENEY 1- OSİLOSKOP Amaç: 1. Bir osiloskobun yapısını, bileşenlerini ve temel çalışma prensibini anlamak, 2. Bir sinyal jeneratöründe üretilen gerilim sinyalinin frekansı ve genliğinin nasıl değiştiğini

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRE LABORATUARI DENEY FÖYLERİ KİTAPÇIĞI Sayfa 0 İçindekiler Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar... 2 Deneylerde Kullanılacak Ekipmanların

Detaylı

Öğr. Gör. Mustafa Şakar

Öğr. Gör. Mustafa Şakar OSİLOSKOP Öğr. Gör. Mustafa Şakar 1 Osiloskop Osiloskop, gerilim uygulayarak çalışan bir cihazdır. Işık izinin sapma miktarı saptırıcı levhalara uygulanan gerilimle doğru orantılıdır. Eğer osc nin sapma

Detaylı

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 21 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI Hazırlayanlar: B. Demir

Detaylı

LABORATUVAR ALETLERİ SİSTEMİ DENEY SETİ ( Ön panel, Kontroller ve Göstergeler )

LABORATUVAR ALETLERİ SİSTEMİ DENEY SETİ ( Ön panel, Kontroller ve Göstergeler ) LABORATUVAR ALETLERİ SİSTEMİ DENEY SETİ ( Ön panel, Kontroller ve Göstergeler ) Hazırlayan: Öğr. Grv. Necati ÖZBEY Sayfa 1 2. ÖLÇÜ ALETÝ m 1. ÖLÇÜ ALETÝ 17 16 s t 15 13 14 n p r 11 12 f g h k 10 9 8 6

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ M. İbrahim Coşkun KİLİS 2012 1 2 Hazırladığım bu kitabın siz elektronik laboratuarı dersi alan öğrencilere bu zorlu, ancak bir o kadar da zevkli uğraşınızda yol göstereceğini

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ

DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ Hazırlayanlar:

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL ELEKTRONİK Öğr. Gör. Resul TUNA Bilgisayar Programcılığı Sinop - 2011 1 BÖLÜM 1. ELEKTRİK KAZALARINA KARŞI KORUNMA VE İLK YARDIM 1.1. KISA DEVRE Kısa devre;

Detaylı

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre MULTİMETRE Multimetre üzerinde dc voltmetre, ac voltmetre,diyot testi,ampermetre,transistör testi, direnç ölçümü bazı modellerde bulunan sıcaklık ölçümü ve frekans ölçümü gibi bir çok ölçümü yapabilen

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜLMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FLİP-FLOP Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ-4

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-4 Bu öğrenme faaliyetiyle diyot devre elemanını tanıyacak, günümüzde kullanılan diyot türlerini karşılaştırmalı olarak görecek ve ihtiyaca uygun eleman seçimini

Detaylı

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları)

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) Dr. İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ - 2002 Fırat Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi Deney No : DO 1 Deneyin Adı : Lens kanunu ve Mercekler Deneyin Amacı : Odak uzaklığı bilinmeyen merceklerin (convex-concave) odak uzaklığını bulmak ve merceklerde görüntü oluşumunun incelenmesi. Teorik

Detaylı

DİGİTEST ELEKTRONİK. D&T1000 VI FAULT LOCATOR Kullanıcı Dökumanı GARANTİ KAPSAMI

DİGİTEST ELEKTRONİK. D&T1000 VI FAULT LOCATOR Kullanıcı Dökumanı GARANTİ KAPSAMI GARANTİ KAPSAMI Digitest Elektronik Ltd. Şti. den alınan cihazlar zarar görmemişliği onaylandıktan sonra 2 yıl içinde oluşacak hasarın tamir ve yenileme işlemleri Digitest Elektronik Ltd. Şti. veya yasal

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANAHTARLAMA ELEMANLARI 523EO001 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları

Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları 6-1 Giriş Şu ana kadar, üç tip güç çeviricisi ele aldık: ac den dc ye çevirici (doğrultucu), dc den dc ye çevirici (kıyıcı) ve dc den ac ye çevirici (evirici). Anahtarlamalı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı

ÜRÜN TANIMI - FADOS9F1 ARIZA TESPİT & OSİLOSKOP

ÜRÜN TANIMI - FADOS9F1 ARIZA TESPİT & OSİLOSKOP 1 ÜRÜN TANIMI - FADOS9F1 ARIZA TESPİT & OSİLOSKOP Prot Ar - Ge Endüstriyel Proje Tasarım Teknolojik Ar - Ge Ltd. Şti. nin FADOS9F1 Arıza Tespit & Osiloskop Cihazı tüm elektronik kartların arızalarını tespit

Detaylı