HOŞAP KALESİ KAZISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HOŞAP KALESİ KAZISI"

Transkript

1 HOŞAP KALESİ KAZISI Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin ERBENZER katılımıyla tarihinde başlanarak tarihinde tamamlanmıştır. Kazı çalışmalarına 6 uzman 10 öğrenci ve 20 işçi olmak üzere toplam 36 kişi, bunu takip eden konservasyon, kısmi onarım ve sağlamlaştırma çalışmalarına ise, 4 Restoratör, 1 Sanat Tarihçisi, 2 duvar ustası ve 3 işçi, toplam 10 kişi katılmıştır. Kazı süresince Hoşap (Güzelsu) köyünde bulunan Güzelsu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu nda kalınmıştır. Kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Gürpınar Kaymakamlığı destek vermiştir. Hoşap Kalesi nde 2011 yılında temizlik ve kazı çalışmaları ile konservasyon, kısmi onarım ve sağlamlaştırma işleri gerçekleştirilmiştir. Kazılar iç kalede, II. III. ve IV. alanlarda sürdürülmüş olup, bu alanlar haritada Aİ 24/25, Aİ 27, Aİ 30, AJ 24/25, AJ 26, AJ 29/30, AK 30, AL 29 karelerine, karelerine denk gelmektedir. Ayrıca, Aİ 24/25, AJ 24/25, AJ 26 karelerindeki sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. 1. Temizlik Çalışmaları Hoşap kalesinde kazı çalışmalarının sürdürüldüğü iç kalede gerek geçen yıllarda kazısı yapılan alanlarda ve gerekse kalenin diğer kısımlarında oluşan çöp ve yabani bitkilerin temizlenmesi ile çalışmalara başlanmıştır. Bundan başka alanlardaki taş toprak gibi birikinti ve yıkıntılar bulundukları yerlerden alınarak oluşan kirlilik de ortadan kaldırılmıştır. 2. Kazı Çalışmaları Hoşap Kalesi nde 2007 yılında başlayan kazılar 2011 yılında da sürdürülmüştür yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları iç kalede, Büyük Hamam ve çevresi, Harem Kısmı ve Seyir Köşkünde devam etmiştir. III. ve IV. alanlarda sürdürülmüş olup, bu alanlar haritada Aİ 24/25, Aİ 27, Aİ 30, AJ 24/25, AJ 26, AJ 29/30, AK 30, AL 29 karelerine denk gelmektedir. 2.1.II. Alan (Büyük Hamam Ve Çevresi): Kalenin ikinci kademesini teşkil eden seyir köşkünün kuzeyinde kalan doğu batı doğrultusundaki alanda kazı çalışmalarına 2008 başlanmış ve 2009 ve 2010 yıllarında devam edilmiştir. Burada 2010 yılı kazı çalışmaları ile hamamın kuzey-batı köşesi yakınlarından başlayan çalışmalarda güney-kuzey doğrultusunda 6.50 x11.00m ölçülerinde ve m derinliğinde bir alan ortaya çıkartılmıştır. Güneybatı köşeden itibaren moloz taş duvarın m uzunluğunda devam ederek doğuya doğru döndüğü ve devam ettiği görülmüştür. Duvarın kuzeybatı köşeden doğuya doğru 6.50m. lik kısmı ortaya çıkartılmış olup, devam ettiği görülmüştür. Bu açmanın doğu tarafında ise, herhangi bir duvar izine rastlanmamıştır. Bu alandaki çalışmalar AI-30/31 plan karelerinde gerçekleştirilmiştir yılında yapılan kazı çalışmalarında 6.50 m lik kısmı ortaya çıkartılan duvarın devamını ortaya çıkarmak amacıyla kazılara doğuya doğru devam edilmiştir. Burada 3.50m genişliğinde ve 8.50m uzunluğunda bir alan kazılmıştır. Böylece kuzeydeki moloz taş duvarın 5.50m lik devamı açığa çıkartılmıştır. Bu duvarın 0.90m. yüksekliğinde olduğu görülmüştür. Duvardan 0.50m daha aşağıya inilmiş ve temelinin olmadığı anlaşılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında kırık pipo parçaları, amorf durumda sırlı ve sırsız keramik parçaları ile kemikler bulunmuştur. 1

2 2.2.III. Alan (Harem): İçkalenin güneyinde, seyir köşkünün batısında üçüncü kademesinde yer alan harem, meyilli bir arazi üzerinde kurulduğundan kuzey ve batı duvarları yüksek tutularak düz bir zemin elde edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan haremin güneydoğu köşesi seyir köşküyle bitiştirilmiş vaziyettedir. Harem, doğudan m.; batıdan m.; kuzeyden m.; güneyden m. uzunluğunda dikdörtgene yakın bir alana oturmaktadır. İki bölüm halinde gerçekleştirilmiş olan haremin doğudaki birinci bölümünde iç oda duvarları tamamen yıkılmış vaziyettedir. Boydan boya toprak dolgulu zeminden ibaret olup, yalnız dış cephe duvarlarının bir kısmı sağlam kalmıştır. Batıdaki ikinci bölümde ise, odalar ve mekan oluşumu büyük ölçüde belirlenebilmektedir. Bu alanda 2007 yılında başlayan kazı çalışmalarına 2008, 2009 ve 2010 yıllarında devam edilmiş ve haremin doğudaki birinci bölümü büyük ölçüde, batıdaki ikinci bölümü ise tamamen ortaya çıkartılmış durumdadır yılı çalışmalarında haremin doğudaki birinci bölümünün güney ve kuzey taraflarında 2010 yılından kaldığı yerden devam ettirilmiştir. Kazılar güney kesimde AJ-25, AJ 26/27 ve AK-26/27 plan kareleri ile kuzeyde Aİ 26 plan karesinde gerçekleştirilmiştir. Kuzeydeki orta oda (Aİ-26 Plan Karesi): Burada kazı çalışmalarına 2010 yılında başlanmış olup, toplam 5.50x12.00 ölçülerinde ve doğu-batı istikametinde uzanan alanda 2.50x4.90m ölçülerinde bir mekân ortaya çıkartılmıştır. Bu mekânı sınırlandıran güneydeki taş duvarın 1.05m kalınlığında olduğu ve doğu köşesine 1.10 m genişliğinde kapının yer aldığı görülmüştür. Ayrıca mekânın kuzey tarafında taş duvarın iç kısmında 1.60m kalınlığında bir dolgu duvar tespit edilmiş ve duvarın doğudan 2.10m sinin yıkıldığı anlaşılmıştır kazılarında mekânın içerisinde mevcut duvarlar takip edilerek batıya doğru sürdürülmüştür. İçerisindeki 3.00m yüksekliğe ulaşan toprak dolgunun alınması ile mekân tamamen ortaya çıkartılmıştır. Bu mekânın kazıları bittikten sonra doğu-batı istikametinde dikdörtgen bir iç yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. 3.00x10.00 m ölçülerindeki odanın girişi doğu ve güney duvarlarındaki iki kapı ile sağlanmaktadır. Duvarları büyük ölçüde sağlam olarak günümüze gelmiş odanın batı duvarı tamamen kerpiç malzeme ile yapılmış ve 0.70m kalınlığında tutulmuştur. Kuzeydeki 1.50m kalınlığındaki dolgu duvarın ve güneydeki 1.00m kalınlığındaki taş duvarın devam ettiği görülmüştür. Herhangi bir açıklığın olmadığı mekanın depo olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Kazı çalışmaları sırasında kırık pipo parçaları, sırlı ve sırsız keramik parçaları ile üzerinde bitkisel ve geometrik süslemelerin olduğu alçı süsleme parçaları ele geçirilmiştir. Güneybatı oda (AJ-25 Plan Karesi): Burada kazı çalışmalarına 2010 yılında başlanmış olup, AJ 26 karesinde kalan alanın kuzeyindeki kerpiç duvarda kapının yeri tespit edilip, 1.15m genişliğindeki açıklıktan girilerek güneye doğru kazılara başlanmıştır. Güneye doğru toprak dolgunun kaldırılması ile ilerleyen kazılarda doğu tarafta kapının kenarından itibaren güneye uzanan kerpiç duvar tespit edilmiş ve takip edilerek güneydeki taş duvara kadar kazılar devam ettirilmiştir. Bu kısmın 2.60x 5.70m ölçülerinde, kuzey-güney istikametinde hol şeklinde bir mekan olduğu anlaşılmıştır. Bunun doğu ve batı tarafındaki kerpiç duvarlardan iki yanındaki odaların varlığını belirginleştirmiştir. Bu doğrultuda kazılar batıya doğru devam ettirilmiş, bunun batısındaki oda büyük ölçüde ortaya çıkartılmıştır.2011 yılı kazılarında bu odada kazılar devam ettirilerek mekanın tamamı ortaya çıkartılmıştır. Odanın 5.80x5.90m ölçülerinde kare planlı olduğu görülmüştür. Mekanın batı, doğu ve kuzey duvarları kerpiç, güney duvarı kirç harçlı taş duvar şeklindedir. Güney duvarı 1.35m kalınlıkta olup, üzerine simetrik düzende üç pencere açılmıştır. Ortadaki pencere zemine yakın ve 2.00m genişlikte, yanlardakiler ise daha yüksekte ve 0.90m genişliktedir. Batıdaki kerpiç duvar 0.80m kalınlıkta tutulmuş ve duvar yüzeylerine güney ve kuzey taraflarda ikişer dolap nişi açılmıştır. Bu dolap nişleri alçı malzeme ile yapılmış ve kerpiç üzerine yapıldıkları için dağılmakta oldukları görülmüştür. Dilimli kaş kemer şeklinde birbirine yakın ölçülerde 0.60m 2

3 genişlikte, 035m derinlikte ve 070m yükseklikte tutulmuşlardır. Kuzeydeki kerpiç duvar 1.00m kalınlıkta olup, bu duvarın batı tarafında da iki adet dolap nişi ortaya çıkartılmıştır. Diğerleri ile aynı özelliklere sahip nişlerin içerisinde palmet şeklinde kalemişi süsleme izlerine rastlanmıştır. Güneydoğu oda (AJ-25/26 Plan Karesi): Burada kazı çalışmalarına 2011 yılında başlanmış olup, AJ 26 karesinde kalan alanın doğudaki kerpiç duvarda kuzey köşedeki kapının yeri tespit edilip, 1.00m genişliğindeki açıklıktan girilerek doğuya doğru kazılara başlanmıştır. Doğuya ve güneye doğru toprak dolgunun kaldırılması ile ilerleyen kazılarda kuzey tarafta kapının kenarından itibaren doğuya uzanan kerpiç duvar tespit edilmiş ve takip edilerek doğudaki kerpiç duvara kadar kazılar devam ettirilmiştir. Alanda yaklaşık 2.00m yüksekliğindeki dolgu toprak kaldırılarak kazılar güneye doğu ve batı duvarları takip ederek güneydeki taş duvara kadar devam ettirilmiştir. Bu doğrultuda kazılar tamamlanarak buradaki oda büyük ölçüde ortaya çıkartılmıştır. Odanın 5.00x6.80m ölçülerinde kareye yakın kuzeygüney yönünde dikdörtgen planlı olduğu görülmüştür. Mekanın batı, doğu ve kuzey duvarları kerpiç, güney duvarı kireç harçlı taş duvar şeklindedir. Güney duvarı 1.35m kalınlıkta olup, ortasına 1.70m genişlikte bir pencere açılmıştır. Buradaki taş duvarın 1.40m yükseklikteki kısmı kalmıştır. Batıdaki kerpiç duvar 1.10m kalınlıkta tutulmuş olup, duvar yüzeyine kuzey köşede kapı, güneye doğru üç adet dolap nişi açılmıştır. Bu dolap nişleri alçı malzeme ile yapılmış ve kerpiç üzerine yapıldıkları için dağılmakta oldukları görülmüştür. Bunlardan ortadaki daha büyük 0.85m genişlik, 0.50m derinlik ve 1.30m yükseklikte tutulmuştur. Yanlardakiler ise, birbirine yakın büyüklükte sivri kemer şeklinde birbirine yakın ölçülerde 0.43m genişlikte, 033m derinlikte ve 0.45m yükseklikte tutulmuşlardır. Kuzeydeki kerpiç duvar 1.00m kalınlıkta olup, bu duvarın batı tarafında bir adet dolap nişinin izi mevcuttur. Doğu köşesinde ise kuzeyindeki mekana geçilen 1.00m genişliğinde bir açıklık bulunmaktadır. Doğudaki kerpiç duvar 1.80m kalınlığında ve 2.20m yüksekliğinde olup, yüzeyinde ahşap hatıl kalıntıları ile güney köşesine yakın bir dolap nişi bulunmaktadır. Yüzeyinde yer yer sıva kalıntıları görülmüştür. Odanın zemininde toprak düzeltilerek bırakılmıştır. Bu alandaki üçüncü mekan bu odanın kuzey doğu köşesinde 1.00m lik açıklıkla geçilen 1.80x1.80m ölçülerinde küçük bir oda şeklindedir. Duvarları tamamen kerpiç olan mekanın doğusunda hole açılan 0.85m genişlikte bir kapısı daha mevcuttur. Hamam Yapısı (AK-26/27): Haremin doğudaki birinci bölümünün güneydoğu köşesinde bulunan ve doğu- batı istikametinde yaklaşık 4.00x11.00m ölçülerinde dış duvarları taş olan bir yapı kalıntısını anlaşılabilmesi için 2011 yılında burada bir kazı gerçekleştirilmiştir. Üstten bir mekana ait izlerden hareketle başlatılan kazılarda toprak dolgunun kaldırılması ile birlikte bu mekan belirginleşmeye başlamıştır. Çalışmaların aşağıya doğru 1.90m derinleştirilmesi sonucu taş döşemeli zemine ulaşılmış ve buranın 2.40x2.40 m. ölçülerinde kare planlı hamamın yıkanma kısmı olduğu tespit edilmiştir. Hamam yapısına ait mekanın kalan izlerden üzerinin kubbe ile örtülü olduğu anlaşılmıştır. Mekanın batı duvarının kuzey köşesinde giriş kapısı tespit edilmiştir. Kapı yekpare taştan basık kemerli olup,0.75m genişlikte ve 1.50m yükseklikte tutulmuştur. Hamamın kapısı bir koridora açılmaktadır. Bu koridorun bir kısmı 2009 yılındaki kazılarda ortaya çıkartılmıştır. AJ-27 plan karesine denk gelen bu açmada yapılan kazılar sonucunda batıdan 0.90 m. genişliğindeki bir kapı ile 2.14 x 3.80 m. ölçülerindeki dikdörtgen mekâna geçilmektedir. Bu mekânın doğusundan güneye doğru devam eden 0.90m. genişliğinde 5.30 cm. uzunluğunda bir koridor tespit edilmiştir. Ortaya çıkarılan L şeklindeki koridorun devamında bir mekânın olacağı düşünülerek burada kaldığı yerden güneye doğru kazı çalışması başlatılmıştır. Çalışmalar ilerledikçe iki basamaklı bir merdiven ile devamında doğuya doğru koridorun hamamın 3

4 kapısına denk gelecek şekilde devam ettiği görülmüştür. Hamam girişinden itibaren bu koridor köşeye kadar 2.75m uzunlukta olup, batıdan 1.30m lik kısmı 0.60m genişliğinde, bundan sonraki 1.50m lik kısmı ise 1.10m genişliktedir. Buranın üzerinin kalan izlerden beşik tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Yapı malzemesi tuğla ve moloz taş olan hamamın üst örtüsünün beden duvarlarının üst kısmında bulunan pandantiflerden hareketle kubbe ile örtülü olduğu düşünülmektedir. Kubbe günümüzde yıkılmıştır. Tabanı sal taşları ile döşeli olan hamamın içinde taştan oyularak yapılmış bir kurna yer almaktadır. Hamamın batı duvarında üstü beşik tonozla örtülü su haznesi, su haznesinin altında ise cehennemlik kısmı yer almaktadır. Hamamın atık su gideri hamamın güneybatısında ana kaya oyularak oluşturulan 0.15x015 m. ölçülerindeki kanal sağlanmaktadır IV. Alan(Seyir Köşkü) : Bu alanının 2011 sezonu kazı çalışmalarında, 2010 yılında bırakılan kot seviyesinde köşkün kuzey kesiminden batıdan doğu ucuna doğru devam ettirilmiştir. AL 30 ve AK 29/30 ve AM-30/31 plan karelerinde önce çevre temizliği, zemin toprağının alınması ile kazı çalışmalarına başlanmıştır. Seyir köşkünde bey hamamının kuzey kesiminde 6.50x22.00m, doğu kesiminde ise 8.90x11.00 m ölçülerinde bir alan kazılmıştır. Bu alanda yapılan kazı çalışmaları neticesinde 5 ayrı mekan ortaya çıkartılmıştır. 1 nolu Mekan (AK 29/30): 2010 yılı kazılarında güney ve doğu duvarlarının dış yüzeyleri büyük ölçüde ortaya çıkartılan alan, tamamen toprak dolgulu olduğu ve ortasında yer yer çöküntüler meydana geldiği görülmektedir. Kuzeyden seyir köşkü duvarları ile sınırlandırılan alanın bu kesimlerinde kerpiç duvar kalıntıları bulunmaktadır. Üstten duvarları takip ederek toprak dolgunun kaldırılması ile başlayan kazılarda kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı bir mekan şekillenmeye başlamıştır. Bu mekanın batı tarafında güneyi 3.30m kerpiç duvarla oluşturulmuş kuzeyden seyir köşkü taş duvarına yaslanan üçgen şeklinde toprak dolgulu bir kısım mevcuttur. Bu mekanın batı duvarı bu dolguya yaslanmaktadır. Dıştan güney ve doğu belirgin olan mekana güneydoğu köşeden girilmektedir. Üst kısmı yıkılmış kapı açıklığı 1.00m genişliğinde tutulmuştur. Üst zemin seviyesinden itibaren 3.50 m kazılarak zemine ulaşılmıştır. Mekan zemin seviyesinde kuzeygüney istikametinde dikdörtgen planlı ve 2.50x3.50 m ölçülerindedir. Kuzey tarafı üç kademeli basamak şeklinde zeminden yükseltilmiş ve 2.25m derinliğinde yarım daire planlı oval bir yapıya dönüşmektedir. Doğu ve batı duvarlarında zeminden sonra birer seki ve bunların üzerinde ikişer adet niş ortaya çıkartılmıştır. Doğu duvarına bitişik seki, kapıdan itibaren 0.40m de başlamakta, 0.65m yükseklikte ve 0.35m genişlikte olup, duvar boyunca 2.50m devam etmektedir. Sekinin kuzey taraftaki bitiminde duvar 0.20m içe doğru kademelenmektedir. Doğu duvarında sekiden 1.20m yükseklikte iki adet niş yer almaktadır. Nişlerin altında duvar içerisinde bir ahşap hatıl devam etmektedir. Bunlardan güney tarafta kalan birinci niş, 0.47m genişlikte, 0.30m derinlikte ve 0.70m yükseklikte olup, üst kısmı yıkılmıştır. Diğer taraftaki ikinci niş ise 0.50m genişlikte, 0.40m derinlikte ve 0.60m yükseklikte olup, bunun da üst kısmı yıkılmıştır. Batı duvarına bitişik seki ise, güney duvarından itibaren 0.60m yükseklikte ve 0.60m genişlikte, duvar boyunca 2.85m devam etmektedir. Sekinin kuzey taraftaki bitiminde duvar 0.40m içe doğru kademelenmektedir. Doğu duvarında sekiden 1.00m yükseklikte iki adet niş yer almaktadır. Nişlerin altında duvar içerisinde bir ahşap hatıl devam etmektedir. Bunlardan güney tarafta kalan birinci niş, 0.75m genişlikte, 0.60m derinlikte ve 0.75m yükseklikte olup, üst kısmı yıkılmıştır. Diğer taraftaki ikinci niş ise 0.75m genişlikte, 0.60m derinlikte ve 1.05m yükseklikte olup, üst kısmı yuvarlak kemerlidir. Bunun içerisinde üst orta kesimde 0.17x0.17m ölülerinde ve 0.30m derinliğinde bir girinti daha mevcuttur. Bu nişlerin ve duvar yüzeyleri düzgün çamur harcı ile sıvalıdır. 4

5 Kuzey tarafta mekan hafif oval biçimde devam etmektedir. Doğu ve batı duvarlarında içe doğru 0.20m lik bir kademelenme ile başlayan bu kısım iki kademeli seki şeklinde yükseltilmiştir. Birinci kademe, zeminden 1.00m yükseklikte ve 1.00m genişlikte olup, kerpiç ve taş dolguludur. Bu sekinin doğu ve batı duvarları hizasına birer niş yerleştirilmiştir. Bunlardan doğudaki 1.40m yükseklikte kare şeklinde 0.35x035x040m ölçülerinde tutulmuştur. Batıdaki ise sekiden 1.35m yükseklikte ve 0.50x0.55x0.60m ölçülerinde üzeri tuğladan basık kemerli olup, daha düzgün özellikler göstermektedir. İkinci kademe birinciden 0.35m yükseklikte ve 0.65m genişlikte sal taşları ile oluşturulmuştur. Bunun hizasında kuzey duvarı ortasına bir niş daha açılmıştır. Kerpiç malzemeli duvar yüzeyindeki niş, 0.50.x0.50x0.55m ölçülerindedir. Bunun üstüne sekiden 1.80m yüksekliğe bir mazgal pencere açılmıştır. Bu pencere içten 1.10m boyunda ve 0.70m genişliğinde olup, dış duvarda da devam etmektedir. Bu mekanın işlevi daha tam olarak belirlenememiştir. 2 nolu Mekan (AL 30 ve AK_30 ): 2009 yılında yapılan kazı çalışmalarında Bey Hamamı ve bunun yanlarında 7.00x13.50m lik alan ortaya çıkartılmıştır. Bu açmanın kuzeyinde kalan kesimde zeminin bulunması amacıyla 2011 yılında bu alanda kazı çalışmaları başlatılmıştır. Bu alanda ilk etapta 5.90x6.20m ölçülerinde ve 1.70m yüksekliğinde toprak dolgu sistematik bir şekilde kaldırılmıştır. Kazı çalışmaları bu seviyeden 0.90m daha derine indirilince zemine ulaşılmıştır. Bu alanın güneyinde doğu-batı doğrultusunda uzanan bir duvar temeline rastlayınca buranın bir mekan olduğu anlaşılmıştır. Bu 2 nolu mekan dıştan 4.70x6.50m ölçülerinde doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlıdır. Mekanın doğu ve güney duvarları temel seviyesinde olup, 1.00m kalınlığında tutulmuştur. Kuzeyde seyir köşkünün taş duvarı ile sınırlandırılmıştır. Batı duvarı 0.80m kalınlığında kerpiç malzeme ile yapılmış ve üzerine bir ocak ve niş açılmıştır. Duvarın güney tarafındaki niş, 0.50x0.70m ölçülerindedir. Duvarın orta yerindeki ocak nişi yarım daire planlı olup, 0.50m genişlikte ve 0.30m derinlikte ölçülere sahiptir. Ocak dışında mekanın güneybatı köşesinde yekpare taştan bir dibek taşı bulunmuştur. Bu dibek taşı, 1.10x1.10m ölçülerindeki bir seki üzerine yerleştirilmiş, 0.50x0.60m ölçülerindeki taşın ortasına oyulmuştur. Bu oyuk, 0.35m çapında ve 030m derinliğe sahiptir. Bu buluntulardan yola çıkılarak bu mekanın mutfak olabileceği tahmin edilmektedir. Dolgu toprak temizlenirken sırlı ve sırsız seramik parçalarına rastlanmıştır ve dibek taş içerisinde bir adet gülle çıkarılmıştır. Kazı çalışması sonlandırılmıştır. 3 nolu Mekan (AK 30/31 ve AM-30/31 ): Seyir Köşkü nün kuzey tarafında 2.nolu mekandan sonra doğuya doğru toprak dolgunun kaldırılması şeklinde kazılara devam edilmiştir. Kazılara 6.50m devam ettikten ve 2.50m toprak dolgunun kaldırılmasından sonra kuzeydoğu köşeye yakın kerpiç duvarlı bir mekana rastlanmıştır. Bu mekan 2.60x2.80m ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Mekanın kuzey, güney ve doğu duvarları takip edilebilmektedir. Bu mekanda herhangi bir mimari ayrıntıya rastlanmamıştır. 4 nolu Mekan (AM-30/31 ): 2009 yılında yapılan kazı çalışmalarında Bey Hamamı nın doğusunda hamama 1.80m mesafede kuzey güney doğrultusunda devam eden bir kerpiç duvar tespit edilmişti. Seyir Köşkünün güneydoğusunda bu duvarla bağlantılı mekanı ortaya çıkarılması amacıyla 2011 yılındaki kazı çalışmaları bu alanda da sürdürülmüştür. Seyir Köşkünün güney duvarına paralel doğuya 2.50m yüksekliğindeki taş ve toprak dolgunun kaldırılmasıyla bu mekan ortaya çıkartılmıştır. Mekan zemin seviyesinde doğu-batı istikametinde düzgün olmayan dikdörtgen planlı olup, duvarları batıdan 3.50m, doğudan 3.30m, kuzeyden 6.10m ve güneyden 8.20m ölçülerindedir. Güneyi Seyir Köşkünün taş duvarı ile sınırlandırılmıştır. Batı ve kuzey duvarları kerpiç malzeme ile yapılmıştır. Kuzey duvarının batı köşesinde 1.10m açıklığa sahip kapısı bulunmaktadır. Zemini ana kaya olup fazla mimari ayrıntı göstermemektedir. 5

6 Kazı çalışmaları sırasında bunun doğusunda buradan bir kapı ile geçilen mahzen şeklinde yeni bir mekan ortaya çıkartılmıştır. Doğu duvarının ortasından 0.90m lik bir kapı ile mahzene girilmektedir. Mekan doğu- batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve 1.90x3.90m ölçülerinde üzeri aynı yönde beşik tonozla örtülüdür. Duvarları moloz taş malzeme ile yapılmış olup, yüzeyleri kireç harcı sıvalıdır. Biri güney diğeri doğu duvarı üzerinde olmak üzere içerisinde iki adet niş mevcuttur. Bunlardan doğudaki niş, 0.45x0.80x0.82m ölçülerinde tutulmuştur. Güneydeki niş ise 0.70x0.75x1.10m ölçülerinde üstten yuvarlak kemerlidir. Burada ana zemine inilememiş ama mevcut yüzey düzeltilerek bırakılmıştır. 3. Kısmi Onarım Çalışmaları Hoşap Kalesi 2009 ve yılı kazılarında tümüyle ortaya çıkartılan harem batıdaki ikinci bölümündeki kuzey batı ve kuzey doğu odalarında geçici ve kısmi sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Özellikle bu kapsamda kuzeybatı odasının kalemişleri ve sıvarlardaki konservasyon çalışmaları ile duvarlarda tümlemeler yapılmıştır. 3.1.Geçiçi Sağlamlaştırma: 1-2 nolu harem mekanında yapılacak olan çalışmalar öncesinde, mekanın tüm yönlerdeki duvarları üzerinde yer alan çamur sıva üzerine kireç harcıyla uygulanmış sıva tabakalarında oluşabilecek yeni kayıpları önlemek amacıyla gazlı bez Paraloid B72 ile geçici olarak sağlamlaştırılmıştır Sağlamlaştırma: Mekanın duvar örgüleri, ahşap hatıllar ve sıvalarda bu işlem gerçekleştirilmiştir Duvar Örgüleri: Duvar örgü sistemine, malzemesine, bağlı kalınarak, iklimsel şartlarından kaynaklanacak yeni kayıpların engellenmesi için mekanın tüm yönlerdeki duvarlarında eksik olan taşlar tamamlanmıştır. Özellikle Kuzey yönünde yer alan pencereler, pencerelerdeki nişlerin, geçmiş yıllardaki insan kaynaklı tahribatın yoğun olarak yaşandığı alanlar olduğu, bu alanlardaki kayıpların devam etmesi neticesinde mekan duvarında sturüktürel daha büyük sorunlara yol açacağı düşünülerek hidrolik kireç harcı ve mekandan kazı çalışmaları sırasında çıkarılmış ve depolanmış taşlar kullanılmıştır..yapılan bu çalışmalarla duvarlar üzerinde yer alan kabartma sıvalar,kalem işlerinin yaşaması açısından büyük katkı sağlamıştır. Mekanın doğu duvarında yer alan ocak aslına uygun ölçülerde ve formda yeniden tamir edilmiştir. Duvar örgülerindeki tahribatın önüne geçmek maksadıyla üst kısımlarında hidrolik kireç harç kullanılarak mukavemeti artırılmıştır. Kemerli kapı girişleri, pencereler, ocak kısımlarındaki duvarlarda güçlendirmeler yapılmış, eksik taşların yerine yenileri konulmuştur Ahsap Hatıllar: Mekan duvarları içerinde, pencerelerde, nişlerde yer alan ashap hatıllardan işlevselliğini tamamıyla kaybetmiş olanlar değiştirilmiştir. Bezemelerin yer aldıgı alanlardaki hatıllardaysa Paraloid b72 ile sağlamlaştırma yapılmıştır Sıvalar: Her iki mekan duvarlarında yer alan sıvarlar, sıva arkasına Malta Plm- Sm enjeksiyon harcı kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. Uygulamada akrilik bağlayıcı primal ac33 kullanılarak sıva arkasında taşıyıcı duvardan ayrılmış kısımlarda maksimum konsolidasyon sağlanmıştır. Sıvaların yer aldığı duvarlardaki fiziksel tahribatı engellemek ve estetik olarak bütünlüğü sağlayabilmek için kireç harcıyla tümlemelerde bulunulmuştur. İklimsek şartlardan minimum düzeyde etkilenmelerini sağlamak amacıyla sıva yüzeylerine % 3 lük aseton+paraloid b72 uygulanmıştır. Sonuç Hoşap Kalesi 2011 yılı kazı çalışmaları II. III. ve IV. alanlarda sürdürülmüş olup, mimari veriler ağırlıklı olarak ortaya çıkartılmıştır. Kazıda çıkan buluntular seramik parçaları ve alçı parçaları gibi çoğunlukla etütlük mahiyettedir. Bunun dışında 10 adet envanterlik 6

7 tutanakla Van Müzesine teslim edilmiştir. Kazı dışında kısmi onarım ve sağlamlaştırma çalışmaları da yapılmıştır yılında kazının kaldığı yerden devam edilmesi düşünülmektedir. 7

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLGİ: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 24.06.2008 tarih 114783 sayılı yazısı.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI KADER REYHAN 1, BAŞAK İPEKOĞLU 2 ÖZET Osmanlı dönemi mimarisinde malzeme kullanımının; yapının işlevi, büyüklüğü ve inşa edildiği yerleşim yerinin

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU Prof. Dr. Ali BORAN Kazı Başkanı 1 SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MADDİ DESTEK...

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

Van Gölü'nün güneydoğusunda

Van Gölü'nün güneydoğusunda Van Gölü'nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde aynı adı taşıyan suyun kenarında kurulmuş olan Hoşap, Van'ın Gürpınar ilçesinin nahiye merkezlerinden biri durumundadır. Van-Hakkâri

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2007 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI 2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI Remzi KUZUOĞLU, L. Gürkan GÖKÇEK Orhun abideleri ve diğer mimarî özellikleriyle birlikte bir Anıt Mezar görünümüne sahip Bilge Kagan, Köl-tigin ve Tonyukuk külliyeleri

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Hakkâri ili Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan oldukça engebeli bir coğrafi yapıya sahip yerleşim alanlarından biridir.

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ismiyle nahiye merkezi olmuştur. Bugün idari yapılanmasını gerçekleştirememiş

ismiyle nahiye merkezi olmuştur. Bugün idari yapılanmasını gerçekleştirememiş Hoşap, Van Gölü'nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde kurulmuştur. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı nahiye merkezi durumundadır. Urartu'dan beri Vanîran yolu üzerinde yer alması buranın

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları TİLLO İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 43 3.2. TİLLO İLÇESİ 3.2.1. İBRAHİM HAKKI (İSMAİL FAKİRULLAH) TÜRBESİ Tillo merkezde İsmail Fakirullah mezarlığının içerisindedir. Üzerinde kim tarafından ve ne

Detaylı

BOZDOĞAN ÇARŞI HAMAMI Şakir Çakmak

BOZDOĞAN ÇARŞI HAMAMI Şakir Çakmak Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIX/2 Ekim/ October 2010, 27-41 BOZDOĞAN ÇARŞI HAMAMI Şakir Çakmak Özet Aydın-Nazilli ye bağlı Bozdoğan da yer alan Çarşı Hamamı, günümüze büyük değişiklikler geçirerek

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN

Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN apı, İçel İli, Bozyazı llçesi'nin 'Kaledibi" ya da "Maraş" mahallesi olarak anılan mevki inde bulunmaktadır. Hamamın bulunduğu alan, kızeyindeki Toros dağlarının birinin eteğinde

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ Gökhan ERGÜVEN (Y.Mimar) Yapı Denetim Şefi Salih ÖZCİ (İnş.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi Doğan GÜNDOĞAN (Mak.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI The Remains of a Building; Ortakoy Bath, in Bursa-Orhangazi District A. Mehmet AVUNDUK I n this article, the building remains in the Marmara

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIV/1 Ekim-October 2005, 29-47 MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Ertan DAŞ İzmir in Menemen ilçesinde, Ertuğrul

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. KUŞAKLI HÖYÜĞÜ İL SİVAS İLÇE ALTINYAYLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Altınyayla Bucağı, Başören Köyü GENEL TANIM: Sivas ili, Altınyayla ilçesine bağlı Başören

Detaylı

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL)

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) 1 2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) Prof. Dr. Coşkun Özgünel 1 2011 yılı Gülpınar Kazıları, 06 Temmuz 15 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmaları,

Detaylı

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS. 8 TEMMUZ 25 TEMMUZ ÇALIŞMALARI. Ploutonion Eskharonların

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz 2010 yılı arkeolojik kazı çalışmaları 28 Haziran-28 Eylül 2010 tarihleri arasında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından

Detaylı

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ İnceleme Tarihi : Temmuz 2006 Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabasında, Mırık Mahallesinde bulunmaktadır. Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete

Detaylı

ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL

ZEYREK 453 PAFTA 2419 ADA 13 PARSEL 1. ZEYREK BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İstanbul un Rumeli yakasında ve batısında yer alan Zeyrek semti, Bizans ve Osmanlı döneminde önemli ve merkezi bir bölge olduğu bilinen Fatih

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN. Eski Uluborlu'daki Hamam ve Çeşmeler

Yard. Doç. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN. Eski Uluborlu'daki Hamam ve Çeşmeler 265 Yard. Doç. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN Eski Uluborlu'daki Hamam ve Çeşmeler FRKİ ULUBORLU'DAKİ HAMAM VE ÇFŞNyiFi FD Bu çalışmada İsparta İli, Uluix)rlu İlçesinde bulunan Balta Bey Hamamı, Karabey Hamamı,

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI

2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI 1 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI Türk Tarih Kurumu ve Cumhuriyet Üniversitesi tarafından desteklenen "Sivas İli Ortaçağ Kültür Varlıkları Yüzey Araştırması nın 2015 yılı çalışmaları Hafik ilçesinde yürütülmüştür.

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD-İ ÂMİRE) KAZISI 2009 YILI ÇALIŞMALARI

EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD-İ ÂMİRE) KAZISI 2009 YILI ÇALIŞMALARI EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD-İ ÂMİRE) KAZISI 2009 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mustafa Özer 1. KAZI EKİBİ VE ÖN BİLGİ: Bakanlar Kurulu nun 11. 05. 2009 tarih ve 2009/14995 sayılı kararı ve Kültür Varlıkları

Detaylı

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIV/2 Ekim/October 2005,75-102 KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Osman KUNDURACI* I.Giriş: Karapınar, Konya ovasının doğusunda il merkezine 90 km. mesafede kurulmuş eski

Detaylı

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-III Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-69-0 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Gökçeada-Yenibademli Höyüğü nde Prof. Dr. Halime Hüryılmaz başkanlığında yürütülmekte olan kazıların 14. Dönem

Detaylı

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 1 KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü I. Giriş Küllüoba, Eskişehir ilinin 35

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KIBRIS TAKİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF CYPRUS

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KIBRIS TAKİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF CYPRUS KIBRIS TAKİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF CYPRUS Enes KAVALÇALAN Özet: Beden temizliği, insanlık tarihinin başlangıcından beri en temel ihtiyaçlardan biridir. İnsanoğlu başlangıçta yıkanma ihtiyacını

Detaylı

T.C. İNCESU İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 2012/1 İFLAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İNCESU İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 2012/1 İFLAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İNCESU İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 2012/1 İFLAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Müflis TAKSAN TAKIM TEZGAHLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NE ait, aşağıda tapu kayıtları belirtilen ve nitelik itibarı

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

THE URLA HERSEKZADE AHMET PASHA BATH OF APPROACH OF AFTER RESEARCH EXCAVATION SURVEYING-RESTITUTION-RESTORATION

THE URLA HERSEKZADE AHMET PASHA BATH OF APPROACH OF AFTER RESEARCH EXCAVATION SURVEYING-RESTITUTION-RESTORATION Tarih Okulu The History School Ocak - Nisan 2012 January - April 2012 Sayı XII, ss. 129-153. Number XII, pp. 129-153. URLA HERSEKZADE AHMET PAŞA HAMAMI NIN ARAŞTIRMA KAZISI SONRASINDA RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-

Detaylı

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında SEYİTGAZİ KÜLLİYESİ Doç. Dr. Canan PARLA Anadolu Üniversitesi Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında Seyitgazi İlçesi, Üçler Tepesi nin güneydoğu yamacındaki

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Seramik kesme ve delme aletleri hangi özelliklerde olmalıdır? a. Kesme ve delme aletlerin kesici kısımları keskin olmalıdır. b. Kızaklar temiz ve kolay

Detaylı

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu 2011 yılı kazı sezonu ilgilide yazlı onay ile 20/06/2011 18/10/2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı kazı sezonu çalışma planı 1. Alaca Höyük ören yerinde

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor.

şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor. www.ariinsaat.com.tr bilgi@ariinsaat.com.tr şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor. Her gün değerine değer katan Bartın Orduyeri mevkiinde; yarınlarınızı güvence altına almak için sağlam

Detaylı

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ Ali AKTAN 1, Düzgün ÇAKIRCA 2*, Müslim ADSAN 3, Abdurrahman ÇAKAN 4 Özet Bu çalışmada; ait

Detaylı

ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ

ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ ISSN: 1302-9231 TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ Yıl: 2011-2013 Sayı: 11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ YIL: 2011-2013

Detaylı

Uludağ Doğal Yaşam Projesi

Uludağ Doğal Yaşam Projesi Uludağ Doğal Yaşam Projesi Ağustos Aralık 2012 Arası Çalışmaların Özeti www.suyapo.com Doğal Mimari ile Yeni Binalar Gıda Üretim Atölye Banyo/Tuvaletler Misafirhane Arazinin kuzey doğu hattında, kuzey

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA 1 II.1. İP İSKELESİ KULLANIMI Özellikle bina yapılarında yukarıda sözü edilen köşe kazıkları çakılıp 1/1 ölçeğinde yapı zemine aplike edildikten sonra temel çukuru,

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi -Yazma Bağışlar 720/4 EKİM 2013 OCAK 2014 Uygulama: Birgül EFE KOLEKSİYON HAKKINDA Yazma Bağışlar

Detaylı

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b.

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b. AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yerlere göre uygulanan sütun çeşitlerindendir? a. Taşıyıcı sütun b. Döşeme sütunu c. Tavan sütunu d. Kapı sütunu 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ Şehit Ali Paşa Kütüphanesinde (giriş, sol taraf) üst nişlerden biri. - One of the upper niches (entrance, left side) in the Şehit Ali Pasha Library. ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ İstanbul'un fethinden sonra dini

Detaylı