Nadir Toprak Elementleri (Eu, Er, Dy, Sm) ile Katkılandırılmış Stronsiyum Boralüminat Seramiklerinin Sentezi ve Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nadir Toprak Elementleri (Eu, Er, Dy, Sm) ile Katkılandırılmış Stronsiyum Boralüminat Seramiklerinin Sentezi ve Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi"

Transkript

1 Nadir Toprak Elementleri (Eu, Er, Dy, Sm) ile Katkılandırılmış Stronsiyum Boralüminat Seramiklerinin Sentezi ve Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi M. AYVACIKLI, Ġ.ġABĠKOĞLU, A.EGE, N.CAN Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, MANİSA Lümidoz IV Eylül 2010

2 Seramik Nedir? Seramikler, biri metal olmayan en az iki elementin sıcaklık ve bazen basınç yardımıyla biçimlendiği katı bileģikler olarak tanımlanabilmektedir *. BaTiO 3 YBa 2 Cu 2 O 3 ZrB 2 TiC * Michael W Barsoum, Fundamentals of Ceramics, IOP 2003.

3 Başlıca Seramik Üretim Metotları Katıhal reaksiyonu Polikristal elde edilir. Yüksek sıcaklık fırını ve çoğu zaman indirgenmiģ atmosfer kullanılır. Sol-gel metodu Yüksek saflıkta tek kristal elde edilir. Kimyasal hazırlık prosedürü uzun sürer. TutuĢma (Combustion) metodu Nanokristaller oluģturmak için kullanılan bir metottur. Czochralski metodu Tek kristal oluģturmak için kullanılan bir metotdur. Özel bir fırın tasarımı vardır.

4 Boralüminat Seramiklerin Avantajları Boralüminat seramikler, Nadir toprak elementlerinin içerisinde çözünebilirliğinin yüksek olması, Kimyasal yapıları uzun süre bozulmadan kalabilir. Yüksek sertliğe sahiptir IĢık geçirgenliği yüksektir. Kızılötesi bölgede yüksek geçirgenliğe sahip olmaları nedeniyle optoelektronik uygulamalarda kullanılırlar. Y.Li, P.Niu, C.Tang, L. Hu, Blue-exited luminescence of Eu-doped strontium boroaluminate glasses, Journal of Luminescence 128 (2007)

5 Laboratuar Kurulumu Glowbox ve içindeki analitik terazi. Gaz karıģtırma sistemi, ona bağlı H 2 gazı tüpü ve solda yüksek sıcaklık tüp fırını.

6 Stronsiyum Boralüminat (SrBA) Seramiklerin Sentezlenmesi Sentezlenecek olan SrBA örnekler için 2SrO Al 2 O 3 B 2 O 3 %1 NTE kompozisyonu kullanılmıģtır (NTE: Eu,Er, Dy ve Sm oksitleri). Ham materyallerin tümü yüksek saflıkta olacak Ģekilde (%99,99) Ev sahibi materyal için : SrO, Al 2 O 3 ve H 3 BO 3, Katkı iyonları olarak : Eu 2 O 3, Dy 2 O 3, Sm 2 O 3 ve Er 2 O 3 hazırlanmıģtır. kullanılarak her örnek yaklaģık 2g Ham materyaller platin kroze ile yüksek sıcaklık fırınına yerleģtirilmiģ. ĠndirgenmiĢ atmosfer altında (%15H 2 %85N 2 ), 2 saat 1650 C de tutulmasının ardından 24 saatte oda sıcaklığına düģürülerek sentezlenmiģtir. Tüm örneklerde aynı iģlem uygulanarak, Katkısız SrBA, SrBA:Eu +2, SrBA:Dy +2, SrBA,Sm +3 ve SrBA:Er +2 Seramikleri sentezlenmiģtir.

7 Stronsiyum Boralüminat (SrBA) Seramiklerin Sentezlenmesi SrBA:Eu +2 SrBA:Er +2 SrBA:Sm +3 SrBA:Dy +2 Katkısız SrBA

8 Sentezlenen SrBA Örneklerde Gerçekleştirilen Ölçümler Sentezlenen SrBA seramik örneklere; X-IĢını Kırımı Örneklerin üzerinde günıģığı ve UV ile oluģabilecek etkinin ortadan kaldırılması için tavlama yapıldı. 10 Dakika Sr-90 Beta radyasyonuna bırakıldıktan sonra, 2 C/s ısıtma hızında C arasında TL ölçümü alındı. 10 Dakika 313 nm UVB radyasyonuna maruz bırakıldı ve 2 C/s ısıtma hızında TL ölçümleri gerçekleģtirildi.

9 Şiddet (cps) X-Işını Kırınımı (XRD) Ölçüm Sonuçları Oda sıcaklığında Er katkılı SrBA örneğin XRD spektrumu 800 SrBA:Er SrAl2O (derece)

10 TL Şiddeti (birimsiz) Termolüminesans Ölçüm Sonuçları 1e+007 1e+007 9e+006 8e dk Beta Uyartımı Altında SrBA Örneklerin TL Ölçümleri SrBA Katkısız SrBA:Eu SrBA:Er SrBA:Sm SrBA:Dy 7e+006 6e+006 x10 5e+006 4e+006 3e+006 2e+006 1e Sıcaklık ( C)

11 TL Şiddeti (birimsiz) Termolüminesans Ölçüm Sonuçları 4e+007 x10 10dk UVB uyartım Altında SrBA Örneklerin TL Ölçümleri SrBA Katkısız SrBA:Eu SrBA:Er SrBA:Sm SrBA:Dy 3e+007 2e+007 1e Sıcaklık ( C)

12 TL Şiddeti (birimsiz) Termolüminesans Ölçüm Sonuçları Eu katkılı SrBA Termolüminesans Ölçümü 3.0E dk UVB uyartım SrBA:EU (1mol B) 10dk Beta uyartım SrBA:Katkısız 10dk Beta uyartım SrBA:Eu (1mol B) 2.5E E E E E E Sıcaklık ( C)

13 TL Şiddeti (birimsiz) Termolüminesans Ölçüm Sonuçları Er katkılı SrBA Termolüminesans Ölçümü 1.1E E+007 5dk UVB uyartım SrBA-Katkısız 10dk UVB uyartım SrBA:Er 10dk Beta uyartım SrBA:Katkısız 10dk Beta uyartım SrBA:Er 9.0E E E E E E E E E E Sıcaklık ( C)

14 TL Şiddeti (birimsiz) Termolüminesans Ölçüm Sonuçları Sm katkılı SrBA Termolüminesans Ölçümü 4.0E dk UVB uyartım SrBA:Sm 10dk Beta uyartım SrBA:Katkısız 10dk Beta uyartım SrBA:Sm 3.0E E E E Sıcaklık ( C)

15 TL Şiddeti (birimsiz) Termolüminesans Ölçüm Sonuçları Dy katkılı SrBA Termolüminesans Ölçümü 4.0E+008 5dk UVB uyartım SrBA-Katkısız 10dk UVB uyartım SrBA:Dy 10dk Beta uyartım SrBA:Katkısız 10dk Beta uyartım SrBA:Dy 3.0E E E E Sıcaklık ( C)

16 Termolüminesans Ölçüm Sonuçları Beta uyartımı altında, Katkılı SrBA seramiklerin pik maksimumlarının TL Ģiddetlerinin ve Pik sıcaklıklarının karģılaģtırılması C C 83 C 543 C 138 C SrBA SrBA:Er SrBA:Eu SrBA:Sm SrBA:Dy

17 Termolüminesans Ölçüm Sonuçları UV uyartımı altında, Katkılı SrBA seramiklerin, TL Ģiddetlerinin pik maksimumlarının ve Pik sıcaklıklarının karģılaģtırılması C C 529 C SrBA SrBA:Er SrBA:Eu SrBA:Sm SrBA:Dy

18 Sonuç ve Tartışma Bu çalıģmada Sentezlenen SrBA örneklerin içinde hem Beta hem de UV uyartım altında en yüksek TL parıldama Ģiddetini Dy iyonu içeren örneğin verdiği görülmektedir. Ġlerleyen çalıģmalarla, Katkı iyonlarının konsantrasyonlarının değiģtirilerek oluģturulmuģ örneklerin Lüminesans özelliklerindeki değiģimin incelenmesi, Evsahibi elementlerin konsantrasyonlarında yapılacak değiģikliğin lüminesans özelliklerine etkisinin incelenmesi, Dy iyonun yanında yeni ek katkıların eklendiği SrBA örneklerin sentezlenerek lüminesans özelliklerinin araģtırılması, TL ölçümlerinde stabilite ve doz cevabı araģtırmaları yapılması, sentezlenen örneklerin radyolüminesans ve fotolüminesans spektrumlarının incelenmesi planlanmaktadır.

19 Teşekkürler

20 Referanslar 1. J. Kuang, Y. Liu, J. Zhang, L. Huang, J. Rong, D. Yuan, Blue-emmitting long-lasting phosphor, Sr3Al10SiO20:Eu2+,Ho3+, Solid State Comminications 136(2005) 6-10, J. Niittykoski, T. Aitasalo, J. Hölsä, H. Jungner, M. Lastusaari, M. Parkkinen, M. Tukia, Effect of boron substitution on the preparation and luminescence, of Eu2+ doped strontium aluminates, Journal of Alloys and Compounds 374, , R. Sankar*, G.V. Subba Rao, Luminescence studies on doped borates, A MM9(BO )6 36, Journal of Alloys and Compounds 281, , Y.Li, P.Niu, C.Tang, L. Hu, Blue-exited luminescence of Eu-doped strontium boroaluminate glasses, Journal of Luminescence 128 (2007) , D. Jia, Charging curves and excitation spectrum of long persistent phosphor SrAl2O4:Eu2+, Dy3+, Optical Materials 22 (2003) 65-69, V.Chernov, R.Meléndez, M.Pedroza,W.N.Yen, M.Barboza, The behavior of thermally and optically stimulated luminescence of SrAL2O4:Eu2+, Dy3+, Radiation Measurements 43 (2008) C.K. Chang, L.Jiang, D.L. Mao, C.L. Feng, Photoluminescence of 4SrO.7Al2O3 ceramics sintered with the aid of B2O3, Ceramics International 30 (2004) , W.Jia, H.Yuan,L. Lu, H. Liu, W. M. Yen, Crystal growth an characterization of Eu2+, Dy3+:SrAl2O4 and Eu2+, Nd3+:CaAl2O4 by the LHPG method, Journal of Crystal Growth 200 (1999) , L. Yuhuan, L. Rushi, New Rare-Earth Containing (Sr1-yEuy)2Al2Si10N14O4 Phospors for Light-Emmitting diyotes, Jornal of Rare Earths 25 (2007) , O. Arellano, R. Melendez, M. Pedroza, B.Castaneda, V.Chernov, W.M. Yen, M. Barboza, Persistent luminescence dosimetric properties of UV-irradieted SrAl2O4:Eu2+,Dy3+ phosphor, Journal of Luminescence 128 (2008) , 2008.

21 11. Michel W Barsoum, Fundamentals of Ceramics, IOP C. A. J. Fisher, Theory, Simulation And Design Of Advanced Ceramics And Composites, Max-Planck-Institut Für Metallforschung Stuttgart. 13. P.C. Becker, N.A. Olsson, J.R. Simpson, Erbium Dopped Fiber Amplifiers, Academic Pres, 1999.

22 TL Şiddeti (Birimsiz) dk Beta Uyarım Altında Termolüminesans Ölçümleri (Normalize) SrBA Katkısız SrBA : Eu katkılı (%5 B) SrBA : Eu (%1 B) SrBA : Er SrBA : Sm SrBA : Dy Sıcaklık (C)

23 10 dakika UVB radyasyonuna maruz bırakılmıģ SrBA örnek SBA-Eu1 UVB SBA-Eu2 UV SBA-Er UVB2 SBA-Sm UVB SBA-Dy UVB TL ġiddeti (birimsiz) Sıcaklık (C)

24 Farklı konsantrasyonda bor içeren örneklerin TL spektrumları [2]. 120 Tl Şiddeti (birimsiz) dakika Sr dakika günışığı Sentezlenen SrBA:Eu +2 örneğin farklı uyarımlar altında TL spektrumu Sıcaklık (C)

25 Kırınım Açısı 2 Derece XRD Şiddeti (Birimsiz)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Kurşunsuz Piezoelektrik Seramiklerde Elektriksel Yaşlanma

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Kurşunsuz Piezoelektrik Seramiklerde Elektriksel Yaşlanma Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5786 (541-548) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5786 (541-548)

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSIVI NANOPARÇACIKLARIN MAGNETİK YAKALAMA METODU İLE DEPOLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSIVI NANOPARÇACIKLARIN MAGNETİK YAKALAMA METODU İLE DEPOLANMASI VE KARAKTERİZASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSIVI NANOPARÇACIKLARIN MAGNETİK YAKALAMA METODU İLE DEPOLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Faruk GÜDEN DANIŞMAN: Doç. Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPE YÜKSEK

Detaylı

BAZI METAL İÇEREN BORATLI VE BORFOSFATLI BİLEŞİKLERİN KATI-HAL YÖNTEMLERİYLE SENTEZLENMESİ

BAZI METAL İÇEREN BORATLI VE BORFOSFATLI BİLEŞİKLERİN KATI-HAL YÖNTEMLERİYLE SENTEZLENMESİ BAZI METAL İÇEREN BORATLI VE BORFOSFATLI BİLEŞİKLERİN KATI-HAL YÖNTEMLERİYLE SENTEZLENMESİ Figen DEMİRAL KURTULUŞ ve Halil GÜLER Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 10100 Balıkesir

Detaylı

Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri

Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri Mehmet Faruk Karabat 1, İsmail Arsel 2* 1 Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman Üniversitesi, Batman, TÜRKİYE 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Batman

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T 1 T 2 X ŞEKLİNDEKİ İNTERMETALİK BİLEŞİKLERDE MANYETOKALORİK ETKİNİN VE MANYETİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE MAGNETOCALORIC EFFECT AND MAGNETIC

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-2 Yıl: 2014 169-190

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-2 Yıl: 2014 169-190 KONVANSİYONEL VE MİKRODALGA ISITMA İŞLEMİNİN KUVARSİTİN ÖĞÜTÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATING OF CONVANTIONAL AND MICROWAVE HEAT EFFECT ON GRINDABILITY OF QUARSITE ÖZET *Sorumlu Yazar:

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ Ayten ÇOBAN KİMYA ANABİLİM DALI ADIYAMAN 2011 Her hakkı saklıdır

Detaylı

In Katkılı CdS Filmlerinin Optik, Elektrik ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi

In Katkılı CdS Filmlerinin Optik, Elektrik ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi In Katkılı CdS Filmlerinin Optik, Elektrik ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi Seniye KARAKAYA 1, *, Olcay GENÇYILMAZ 1,2 ve Ömer ÖZBAŞ 1 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

ileri seramiklerin özellikleri ve kullanım alanları

ileri seramiklerin özellikleri ve kullanım alanları ileri seramiklerin özellikleri ve kullanım alanları Heydar Dehghanpour Özet Bu çalışmada ileri seramiklerin özellikleri ve kullanım alanı araştırılmıştır. Seramikler genellikle çok sert malzemelerdir bu

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN

Detaylı

SIMA PROSESİYLE YARI-KATI HALDE KÜRESEL MİKROYAPI OLUŞUMU. İ.Etem SAKLAKOĞLU

SIMA PROSESİYLE YARI-KATI HALDE KÜRESEL MİKROYAPI OLUŞUMU. İ.Etem SAKLAKOĞLU SIMA PROSESİYLE YARI-KATI HALDE KÜRESEL MİKROYAPI OLUŞUMU İ.Etem SAKLAKOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Muradiye Kampüsü 45140- Manisa E-mail : ietem@bayar.edu.tr ÖZET Yarı katı halde

Detaylı

ULTRA YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI SERAMİK MALZEMELER: TANTALYUM KARBÜR (TaC)

ULTRA YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI SERAMİK MALZEMELER: TANTALYUM KARBÜR (TaC) HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (67, 74) ULTRA YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI SERAMİK MALZEMELER: TANTALYUM KARBÜR (TaC) Ekrem ALTUNCU * Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR DENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİNDEKİ KELOĞLAN MAĞARASINDAN ALINAN İKİ ADET DİKİT ÖRNEĞİNİN ESR TEKNİĞİ İLE KAYSERİ-KÜLTEPE İLÇESİNDEN GÖNDERİLEN ARKEOLOJİK YANMIŞ

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 32, 71-80, 2014 Research Article / Araştırma Makalesi PREPARATION OF POLY(METHYL METHACRYLATE)/CLAY NANOCOMPOSITES

Detaylı

TEKSTİLDE UV ABSORBAN MADDE UYGULAMALARI

TEKSTİLDE UV ABSORBAN MADDE UYGULAMALARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 1-12 TEKSTİLDE UV ABSORBAN MADDE UYGULAMALARI Nigar MERDAN*, Kamil ACAR ** Geliş: 18.03.2009 Kabul: 23.12.2009 ÖZET Tekstiller

Detaylı

MĠKRO ARK OKSĠDASYON YÖNTEMĠYLE TĠTANYUM ESASLI ĠMPLANTLARIN YÜZEY ÖZELLĠKLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Faiz MUHAFFEL

MĠKRO ARK OKSĠDASYON YÖNTEMĠYLE TĠTANYUM ESASLI ĠMPLANTLARIN YÜZEY ÖZELLĠKLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Faiz MUHAFFEL ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MĠKRO ARK OKSĠDASYON YÖNTEMĠYLE TĠTANYUM ESASLI ĠMPLANTLARIN YÜZEY ÖZELLĠKLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Faiz MUHAFFEL Anabilim Dalı : Ġleri

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

: İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü. Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İstanbul

: İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü. Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İstanbul ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ADRES : GÖNÜL ÖZEN : İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İstanbul E-POSTA Web : gozenl@itu.edu.tr; gonul@bc.edu : http://www.laser.research.lab\physics.itu.edu.tr

Detaylı

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (73-79) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (73-79)

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (73-79) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (73-79) Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (73-79) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (73-79) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

T.C GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DĠSĠYANĠDOGÜMÜġ(I) ĠÇEREN KOORDĠNASYON BĠLEġĠKLERĠNĠN SENTEZĠ, KARAKTERĠZASYONU, ANTĠBAKTERĠYEL ve ANTĠKANSER AKTĠVĠTELERĠ Nesrin KORKMAZ Doktora

Detaylı

THE COMPARATIVE METHODS POWDER AND GLASS DONE BY XRF DETERMINE OF MAIN OXIDE COMPONENTS IN CEMENT CLINKER

THE COMPARATIVE METHODS POWDER AND GLASS DONE BY XRF DETERMINE OF MAIN OXIDE COMPONENTS IN CEMENT CLINKER THE COMPARATIVE METHODS POWDER AND GLASS DONE BY XRF DETERMINE OF MAIN OXIDE COMPONENTS IN CEMENT CLINKER B. YILMAZ* *Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliği Bölümü ABSTRACT

Detaylı