BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

2 İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK 6. TEKNİK TANIMLAR a) Panolar i. Genel Özellikler ii. Testler iii. Etiketleme b) Yer Altı ve Bina Besleme Kabloları c) Termik Manyetik Şalterler d) 12 Metrelik Altıgen Platformlu-Koruma Merdivenli-Galvaniz Direk e) Otomatik Kumandalı Merkezi Kompanzasyon f) Led li Saha ve Cephe Aydınlatma Armatürleri i. Konu ve Kapsam ii. Standartlar iii. Yönetmelikler iv. Elektriksel ve Yapısal Özellikleri v. Fonksiyonel Özellikleri vi. Besleme Modülü(Sürücü) Özellikleri vii. Deneyler viii. Teklifle Birlikte Verilecek Bilgi ve Belgeler ix. Garanti g) Topraklama h) Kazı i. Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması ii. El İle Yumuşak Küskülük Kazılması 7. GAR SAHA AYDINLATMA ve ELEKTRİK BESLEME PLANLARI 8. EKLER 1

3 1-İŞİN TANIMI ve KAPSAMI İş, TCDD 5.Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Batman Gar Saha Aydınlatma Yenilenmesi İşinin Özel Teknik Şartnamesinde anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz,sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir. Bu şartnamedeki talimatlar sözleşme ve genel teknik şartname bir bütün olarak değerlendirilecektir. Ayrıca bu teknik şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı prensiplerine göre yeni yapımlarla ilgili gerekli teknik düzenlemeleri içermektedir. 2-MALZEME ve İŞÇİLİK Malzeme terimi yüklenici tarafından temin edilen ve yapılan işe giren her cins malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelir. İşçilik ise birinci sınıf, teknik donanımlara sahip, profesyonel kalitede olacaktır. İmalatta kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite,standart,proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır.tüm malzemeler kontrollüğün oluru ile kesinlik kazanacaktır. Yüklenici idarenin talep ettiği hallerde malzemelerden numuneler üzerinde idare tarafından talep edilen tüm deneyleri bedelsiz olarak yaptıracaktır. Yüklenici firma ;Yapılacak olan işlerde kullanılacak bütün malzemeleri (projektörler, kontaktörler, röleler, panolar, ve her nevi imalat malzemeleri) numuneler üzerinden kontrol heyetine gösterecek. Malzemeler kontrol heyetinin oluru alındıktan sonra sahaya ulaştırılacak ve montajı yapılacaktır.kontrol heyeti gösterilen numunelerden bazılarının yada tümünün, işin geçici kabulü yapılıncaya kadar idarede kalmasını isteyebilir. İdare tarafından gerekli görülen durumlarda Sözleşme koşulları ile uygunluğu kanıtlamak için ekipman ile ilgili tüm malzemeler, elemanlar, cihazlar v.b. imalatçının iş yerinde imalat işlemleri sırasında test ve kontrollere tabi tutulacaklardır. İmalatçının iş yeri testleri ile ilgili tüm masraflar Yüklenici tarafından üstlenilecektir. 3-UYULACAK YÖNETMELİK ve STANDARTLAR Tüm malzemelerde en az TSE,CE ve ISO9001 standartları aranacak olup genel teknik şartnamesine uygun 1. sınıf malzeme olacaktır. Bu standartların birinin karşılanmaması durumunda idare ek standartlara başvurabilecektir Ayrıca işin uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmeliklere uyulacak, yetersiz kalması durumunda uluslar arası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Ayrıca aşağıda belirtilen söz konusu yönetmeliklerde belirtilen/yer alan konulara ilişkin hususlar bu şartname için de geçerlidir. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 2

4 Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj(Uygulama) Usul Esasları Genel Aydınlatma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik TSE Paratoner Yönetmeliği TSE,ISO,IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartları 4-GENEL HUSUSLAR a) İşin niteliğine bağlı olarak yüklenici firma gerekli imalatçı firma detaylarını idarenin onayına sunmak ve uygulamakla yükümlüdür. b) İşin kabulü sırasında yapılan imalat ve malzemelerin uygunluğu bakımından daha önceden idareye teslim edilen numuneler doğrultusunda denetlenecek ve uygun olmayan imalat ve malzemeler yüklenici tarafından bila bedel (kırılıp,sökülüp,kazınıp,değiştirilip vs.) yeniden yapılacaktır. c) İmal edilecek AG Dağıtım Ana Pano ve Saha besleme Panolarının detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayına müteakip imalata başlanacaktır. d) Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan tüm malzemelere işçilik, montaj, nakliye ve tüm giderler dâhil olacak şekilde KDV hariç teklif verilecektir. Teklif edilen fiyat haricinde hangi hususta olursa olsun herhangi bir fiyat farkı yükleniciye ödenmeyecektir. e) Yapılacak çalışmalarda ray geçişleri minimum 1,5 metre derinliğinde olacaktır.makine ile yapılacak kazı çalışmalarında makinenin çalışamayacağı yerlere elle kazı yapılacaktır. f) Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra bütün aşamalarının ayrıntılarını gösteren bir iş programını onay için İdare ye verecektir. İş programı, sözleşmesindeki iş programı ile uyumlu olacaktır. İş programı kurum tarafından onaylandıktan sonra yüklenici firma işe başlayacaktır. g) Demontajı yapılan tüm malzemeler Batman Gar sahası içinde kontrol heyetinin göstereceği yere taşınacaktır.bu taşıma işi Birim Fiyat Teklif Cetvelinde de belirtilen demontaj fiyatına dahildir.bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir h) Batman Gar ına ait kurumsal kimlik tabelası çalışmıyorsa bilabedel olarak çalışır hale getirilecektir. i) Aydınlatma direklerine konulacak olan projektörler mutlak suretle kabloların platforma çıktığı yerden projektör beslemesine kadar plastik kaplı çelik sprial boru ile muhafaza altına alınacaktır. j) Yüklenici tarafından çalıştırılacak elemanlara ; Bölgemiz Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2701 no lu Genel Emre istinaden, üçüncü şahısların demiryolu hattı üzerinde veya yakınında yapacakları çalışmalarda uyulması gereken kuralların anlatıldığı 2 günlük eğitim verilecektir. Eğitim bedeli iaşe,konaklama ve KDV hariç kişi başı günlük 75,00TL dir. Bu bedel yüklenici tarafından karşılanacaktır. Eğitimden sonra, katılımcılar sınava tabi tutulacak,sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek, verilen sertifika 2 yıl 3

5 süreyle geçerli olacak. sertifikasız eleman çalıştırılmayacak yüklenici firmanın elemanları belirtilen eğitimi almadan ve sınavı geçmeden işe başlayamayacaktır. k) Elektrik Dağıtım Şirketleri ile yapılacak her türlü işlem; belge,proje evrak yüklenici tarafından hazırlanacak ve geçici kabulü ilgili Dağıtım Şirketine yüklenici firma tarafından yaptıracaktır. Sadece abonelik ve resmi harç ücretleri TCDD tarafından karşılanacaktır. l) Yapılan kazı çalışmaları sırasında çıkan atık malzemeler (hafriyat atığı vb.) İdare nin göstereceği yere dökülecektir.atık malzemelerin nakliyesi için ayrıca bedel ödenmeyecektir. 5-GARANTİ ve SORUMLULUK Yüklenici işin kesin kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Yüklenici işi eksiksiz çalışır durumda tesis ederek imalat sırasında ortaya çıkacak arızaları derhal ve bilabedel gidermekle yükümlüdür.ayrıca, a) Yüklenici; Çalışmalar süresince işçilerinin veya ekiplerinin yol açacağı bütün zararlardan sorumlu olup zararları gidermek zorundadır.demiryoluna (TCDD Kuruluşuna) verilecek her türlü hasar ve zararlar yüklenici firmaya fatura edilecektir. b) Yüklenici yaptığı tüm imalatların ilk ve son halinin fotoğraflarını çekip idareye teslim edecektir. c) Yapılacak imalatların fenni sorumluluğu yükleniciye aittir. İşin kontrollük nezaretinde yapılması yüklenicinin fenni sorumluluğunu kaldırmaz. d) Yüklenici makinelerin arızalanması halinde işin aksamaması için tamirini zaman geçirmeden yaptıracak; arızanın ıslah edilmemesi halinde derhal yerine başka makine temin edecektir. e) Yüklenici, işin yapılması sırasında ve geçici kabulden sonraki garanti süresi içinde İdare tarafından Sözleşme koşullarına uygun olmadığı belirtilen herhangi bir işi İdare ye herhangi bir masraf yüklemeden derhal tamir edecek, sökecek veya değiştirecektir. Yüklenici bu tür tamir, söküm ve değiştirme işlemlerinden kaynaklanan tüm hasar ve onarım masrafını karşılayacaktır. Şayet, Yüklenici durum kendisine bildirildikten sonra Sözleşme gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzeltmeleri yapmayı reddederse veya ısrarlı bir şekilde ihmal ederse, İdare gerekli düzeltmeleri masrafı Yüklenici ye ait olmak üzere başka firmaya yaptıracak ve yapılan masraf Yüklenici nin alacaklarından kesecektir. f) Yüklenici çalıştırdığı işçilerin can ve mal güvenliğinin temininden ayrıca makinelerin ve çalışan personelin korunması ve barınmasından da yüklenici sorumlu olacaktır. g) Yüklenici çalışma ve depolama alanlarını inşaat sırasında temiz halde tutacaktır. İşin tamamlanmasından sonra Yüklenici tüm malzemesini, döküntüyü, çöpü, atık malzemeyi, molozları ve her tür geçici yapıyı masrafları kendisine ait olmak üzere tatmin edici bir şekilde kaldıracaktır. 4

6 h) Sözleşmede aksi belirtilmedikçe değiştirilen herhangi bir ekipman veya onarılan herhangi bir parça bir önceki ile aynı özelliklere ve süreye sahip olan ve değiştirme veya onarım işlemenin tamamlanma tarihinden başlayan bir garanti süresine tabi olacaktır. i) Yüklenici; İş bitiminden sonra ödeme yapılabilmesi için kesilecek fatura ile birlikte herhangi bir vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgeyi İdare ye sunmakla yükümlüdür. j) Şartname EK:6 da bulunan 2701 Numaralı Genel Emir doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. k) Yüklenici şantiyedeki ekipmanın montajı, test edilmesi ve işletmeye alınması için gerekli tüm kalifiye işçileri ve düz işçileri temin edecektir l) Her türlü iş güvenliğini yüklenici firma karşılayacak olup TCDD bu konuda sorumluluk kabul etmez. Oluşabilecek tüm aksaklıkların sonucunda meydana gelebilecek hadiselerden yüklenici firma direkt sorumlu olup, Kurumun ve 3.şahısların uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma bu konuda herhangi bir hak iddia edemez. 6- TEKNİK TANIMLAR a) Panolar i. Genel Özellikler Alçak Gerilim elektrik dağıtım panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış(ip66), kısa devre şartlarına elektriksel ve mekaniksel olarak yeterli dayanımda olacaktır. Alçak Gerilim elektrik dağıtım panosu ve diğer ekipmanlar ortam sıcaklığının 40 C üzerinde çalışmaya elverişli olacaktır. Ana Dağıtım Panoları en az 2mm DKP sacdan üretilecektir. Alçak Gerilim panosu Modüler tipte olacaktır. Alçak Gerilim panosunun metal iç ve dış yüzeyleri paslanmaya karşı korunmuş Ral 7032 elektrostatik boya ile boyanmış sıcak daldırma galvaniz tip olacaktır. Pano içerisindeki bütün kablo bağlantıları, gerekli yedek pay bırakılarak yapılacaktır. Alçak Gerilim panosu içinde yeterli havalandırma sağlanacaktır. Alçak Gerilim panosunun kapaklarında ölüm tehlike işareti bulunacaktır. Panolardaki tüm kablo giriş çıkışları plastik rakorlarla yapılmalıdır. Panoda kullanılacak metal iç montaj konstrüksiyon elemanları, galvanizli olacak ve boyanmayacaktır. Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın kesiti üzerinden geçecek akıma göre seçilecektir. Pano içi kablolamada fazlar norm renklerde olacaktır. (L1:Kahverengi, L2:Siyah, L3:Gri, Nötr:Mavi,Topraklama:Sarıyeşil) 5

7 Panolarda, projelerde belirtilen yedek çıkışlara ilave olarak %20 yedek hacim de bırakılacaktır. Ayrıca Alçak Gerilim panosundan yalıtılmış olarak nötr barası tesis edilecektir. Elektrik pano montajında ; kullanılan bakır baranın elektrolitik özelliği olacaktır. Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın faz atlamalarına karşı belirli güvenlik mesafeleri olacaktır. Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır bara ek ve bağlantı yerleri çok iyi bir şekilde sıkılacak ark oluşması ve gevşeklik olmayacaktır. Elektrik pano montajında ;kullanılacak kabloların akım taşıma kapasitelerine uygun olan kesit de NYAF veya NYY kablolar seçilip kullanılacaktır. Elektrik pano montajında; kullanılan kablolar, güvenli ve göze hoş gözükecek şekilde kablo kanalları içerisinde veya makaron ile yapılacaktır. Elektrik pano montajında; kabloların herhangi bir kısa devreye mahal tanımaması için kablo uçları açıkta bırakılmayacaktır.kesitine göre kablo uçları yüksüklenecektir. Alçak Gerilim panoları 40 cm yüksekliğinde beton kaide üzerine monte edilecektir. Tablonun arka tarafında bulunan ve akım geçirme özelliği olmayan bütün demir bölümler ile tablonun demir iskeleti topraklanacaktır. ii. Testler Periyodik testler ; yüklenici panolar ve diğer malzemelere ait standart veya periyodik işletme testlerinin üretim sırasında yapıldığı belgelenecektir. Gerekli kablolama, bağlantı ve montajların yapıldığı,ölçü aletlerinin hassasiyetinin doğru olduğu görülecektir. Pano testleri ilgili standartlardaki TSE3367 ve gerektiğinde IEC e göre Tip testi olması durumunda tüm testler göz önünde bulundurularak testler yapılacaktır. iii. Etiketleme Elektrik panolarında, sigortalar, şalterler ve çıkış terminallerinin dış yüzeylerinde etiketler kullanılacaktır. Etiketleme her devrenin bağlı olduğu yükü, kontrol elemanını belirtecek tipte hazırlanacaktır. Yapılacak tüm etiketleme ; bilgisayar çıktısı olarak veya etiketleme makinesi ile yazılacaktır. b) Yer Altı ve Bina Besleme Kabloları Yeraltı kabloları toprak seviyesinden en az 80 cm. derinlikte açılacak kanallar içine belirtilen PE(PVC veya büz) boru içerisinden geçirilmek suretiyle projesinde belirtilen tip de olmak kaydıyla yer altına döşenecektir. 6

8 Kablo döşenirken üç damarlıda kendi çapının 12 mislinden, tek damarlıda 15 mislinden daha küçük yarıçapında bir kavis yapmamasına dikkat edilecektir. Boru ve büzlerde girişte kabloların boru kenarlarına temas ederek zedelenmemesi için önlem alınacaktır. Kullanılacak kablo, döşeneceği yerin uzunluğuna uygun yekpare olacak ve hiç bir surette parça parça kablolar eklenerek kullanılmayacaktır.kabloların ana pano girişlerinde cm lik paylar bırakılacaktır. Kablolar döşenirken yere hiçbir surette sürtünerek çekilmeyecektir.kanal, toprakla kapatılıp sıkıştırılacak ve artan toprak İdare nin göstereceği yere taşınacaktır. Bozulmuş yollar, tretuvarlar eski haline getirilecektir. Projesinde Alüminyum kablo belirtilen yerler için ALVİNAL-D kablo kullanılacak olup bu kablo alüminyum iletkenli, PVC yalıtkanlı ve kılıflı,düşük nötr kesitli dört damarlı, üç güç kabloları şeklinde olacaktır.kullanılacak Alvinal kablo değişik toprak ortamlarında (kuru,nemli, sulu, kumlu, killi, kayalık, vs.) kullanılmaya ve ağır hizmet şartlarında çalışmaya elverişli olacaktır. Trafo direklerine çıkışlarda kablo galvanizli boru içerisinden geçirilecek ve borunun alt ucu kablo geçiş istikametinde kavis şeklinde kıvrılarak betona gömülecektir. Borunun toprak üstünde kalan kısmı 225 cm.den az olmayacak ve boru direğe en az üç yerinden kroşelerle tespit edilecektir. Kablonun boru üstünde kalan kısımları da yine kroşelerle direğe tespit edilecektir. Dış aydınlatmada direkten direğe geçişte yeraltı kablo buatı kullanılmayacak, direk gövdelerinde giriş çıkış şeklinde bağlantı yapılacaktır. Kabloların yukarıda yazılan yerler dışında(yer altı besleme hariç) kullanıldığında halojensiz olanları kullanılacaktır. Ayrıca kablolar Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ne ve Binaların Yangın dan Korunması Hakkında Yönetmelik e uygun tipte seçilecektir. c) Termik Manyetik Şalterler Tüm şalterler aşırı akım (termik) ve kısa devre (manyetik) durumlarında devreyi açabilecek bir anahtarlama elemanı ve açma biriminden oluşacaktır. Şalterler ayrıca üzerine modüler olarak takılabilecek ek röle ve kontaklarla kaçak akımlara karşı koruma, uzaktan açtırma vb. işlevlere sahip olabilecektir. Takılacak yardımcı kontaklar vasıtası ile açık-kapalı-hata sinyalini iletebilecektir.ana dağıtım panosu giriş şalterinde açtırma bobini olacaktır. Şalter üzerine yine modüler olarak takılacak motor modülü ile uzaktan kumanda imkanına sahip olabilecektir. Tüm şalterler projesinde veya keşif listesinde belirtilen kısa devre kesme kapasitesinde seçilecektir. Kısa devre kesme kapasitesi belirtilmeyen şalterlerde asgari 25kA kullanılacaktır. Şalterlere her türlü modül ekleme işlemi ön yüzünden yapılabilecektir. Tüm manyetik şalterler akım sahalı olarak kullanılacaktır. 7

9 Tüm şalterlerin tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları açılmadan ulaşılabilecektir. Şalterlere takılacak elektromekanik koruma rölesi vasıtasıyla ayarlanabilir aşırı akım, ayarlanabilir kısa devre akımı koruması sağlayabilecektir. Takılacak koruma rölesinin elektronik olması durumunda aynı zamanda zaman gecikmesi de sağlanabilecektir. Şalterler belirli akım değerleri için aynı ebatlarda imal edilmiş olacak dolayısıyla aynı rölenin farklı şalterlerde kullanılabilmesi imkanı olacaktır. Tüm şalterlerin ön yüzeyinde şalterin durumunu gösteren (açık-kapalı-hata) ve yalıtım durumunu gösteren indikatörler olacaktır. d) 12 Metrelik Altıgen Platformlu- Koruma Merdivenli -Galvanizli Direk İmalat detayları EK:1 de gösterildiği gibi sıcak daldırma galvaniz olarak yapılacak ve direk temelleri 100cmx100cm genişliğinde ve 100 cm derinliğinde temel kazılarak tabanı düzlenmiş şekilde kalıp alınacak ve temel içine demir donatı imalatı yapılarak betonlanacaktır.( İmalatçı firmanın malzemesi için önerdiği bir temel detayı var ise o kullanılacaktır.)ayrıca her bir direk ayrı ayrı uygun kalınlıktaki galvaniz şeritle topraklanacaktır.aydınlatma Yönetmeliği çerçevesinde her bir direğin bağlantı kutusunun üstünde tehlike levhası yer alacaktır. Bu işlemlerin bedeli direk bedeline dahildir.ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. e) Otomatik Kumandalı Merkezi Kompanzasyon (400 V'a Kadar) Otomatik kontrol reaktif akım rölesi ile birlikte komple, diğer özellikler BFT No gibi (Cos ø m(reaktif Güç Kontrol Rölesi), kondansatörleri, devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortalar, Cos ø m. ve röle için gerekli akım trafosu, kumandası devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden otomatik sigortaları ve termik ve magnetik koruyuculu şalterden oluşan) işçilik dahil kompanzasyon yapılacaktır.yukarıda belirtilen tüm malzemeler verilen fiyata dahil olacaktır. Güç kat sayısının (Cos ø) düzeltilerek enerjide ekonomi sağlamak, motor uyarma akımlarını gereğinden fazla tutmamak için, kondansatör terminalleri dokunmaya karşı korunmalı ve deşarj dirençli, gerekli kondansatör veya kondansatör bataryalarının temini, işlerliği kontrollükçe 40 W'lık seri lamba ile denendikten sonra montajı her türlü malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi sağlanacaktır. 20 Haziran 2007 Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Enerji Piyasası Müşteri Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uygun olacaktır. Ayrıca kullanılan kontaktörler özel kompanzasyon kontaktörleri olacak ve reaktif güç kontrol rölesi TCDD uzaktan izleme sistemine uygun olacaktır.bu yönde kullanılacak reaktif güç kontrol rölesi ile birlikte uzaktan izleme kontrol modülü bulunacak olup kompanzasyon için verilen fiyata dahil olacaktır.kullanılacak röle ve izleme modülü İdare tarafından onaylandıktan sonra montajı yapılacaktır. Yürürlükteki yönetmelik gereği endüktif reaktif enerjinin çekilen aktif enerjiye oranı% 14 ü, sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı ise % 10 u geçemez. Dolayısıyla kurulacak sistemin belirtilen değerlerin altındaki reaktif enerji oranlarını garanti etmesi gerekmektedir. Bu kritere uygunluk, tesisin fiilen devreye 8

10 alınmasını müteakip 2 haftalık çalışma değerleri incelenerek karara bağlanacaktır.olası bir fatura cezası Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kompanzasyon kademeleri için kullanılacak kontaktörler özel olarak kompanzasyon devreleri için tasarlanmış olan kontaktörler olacaktır. Kontaktörler, bağlandıkları kondansatörlere uygun olacaktır ve kontaktör gücü anahtarlama yapılan yükün gücünden en az % 25 yukarısı seçilecektir. Kondansatörler, kısa devreye karsı yüksek kesme güçlü sigortalarla korunacaktır. Kompanzasyon kademelerinin barayla ve cihazlar arasındaki bağlantıları IEC standartlarına uygun kesitte kablo ile yapılacaktır. Kompanzasyon tek hat seması ve pano iç yerleşim detayları pano içerisinde yer alacaktır. f) Led li Saha ve Cephe Aydınlatma Armatürleri (220 v. 150 watt ) i. Konu ve Kapsam Bu madde, saha ve bina cephesi aydınlatması gibi harici aydınlatma için kullanılacak LED li armatürlerin teknik özelliklerini kapsar. ii. Standartlar Bu şartnamede aksi belirtilmedikçe armatürler, Avrupa standartları ile uyumlu hale getirilmiştir.aşağıdaki Türk Standartlarının yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edileceklerdir. Standart No Standart Adı TS 8700 EN Aydınlatma Armatürleri TS 8700 EN Aydınlatma Armatürleri-Bölüm 1:Genel Kurallar ve Deneyler TS EN Çevre Şartlarına Dayanıklılık Deneyleri TS EN Lamba kontrol düzeni- LED modülleri için doğru akım (d.a)veya alternatif akım (a.a)beslemeli elektronik kontrol düzeni ile ilgili özellikler EN Lambaların foto biyolojik güvenliği ve lamba sistemleri TS 3033 EN Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri(elektrik donanımlarında IP kodu) Eşdeğer yada daha üstün başka standartlar uygulanmışsa bunların Türkçe yada İngilizce (Türkçe tercümesi ile birlikte) katalogları teklifle birlikte verilecektir. iii. Yönetmelikler Aydınlatma Yönetmeliği bu teknik şartnamenin ayrılmaz parçasıdır. Söz konusu yönetmelikte belirtilen/yer alan konuya ilişkin hususlar bu şartname için de geçerlidir. iv. Elektriksel ve Yapısal Özellikler LED Armatürler en az 2 W. lık beyaz ışık yayan power ledlerden oluşacaktır.ve en az saat kullanım ömrü olacaktır. 9

11 LED armatürün çalışma gerilimi 220V(+-)% 10 AC ve çalışma frekansı 50(+-)%1 Hz olacaktır. Armatürün ışık açısı en az 100 derece olacaktır. Armatürler voltaj kontrolü, akım kontrolü ve LED kontrolü için ters polarite korumasına sahip olacaktır. LED armatür -35 C İLE +50 C sıcaklıklar arasında güvenli çalışabilir olacaktır. LED armatürlerin yalıtım standardı(koruma sınıfı) minimum IP 65 olacaktır. LED armatür minimum % 90 verimliliğe sahip olacaktır. LED armatürlerde kullanılacak LED ler ve/veya LED üniteleri istenildiği zaman birbirinden bağımsız olarak, aynı veya farklı üreticiler tarafından üretilen aynı teknik özelliklere sahip eşdeğerleri ile değiştirilebilecek şekilde tasarlanmış olacaktır. LED armatür özel mercekli olacaktır. LED armatürde kullanılan LED üniteleri bağımsız olacaktır.led lerden herhangi biri arıza yaptığında diğerleri çalışmaya devam edecektir. LED lerin monte edildikleri baskı devre kartı (PCB) renk ve şekil yönü itibariyle armatür gövdesi ile uyum içerisinde olacaktır. LED armatürlerde kullanılacak kablolar yanmaz malzemeden olacaktır. LED armatürün gövdesi ile ön cam çerçevesi alüminyum pres dökümden imal edilmiş ve fırın boya ile boyanmış,ön camı temperlenmiş olacaktır.gövde üzerinde plastik veya saç aksam kullanılmayacaktır. LED li armatürlerde kullanılan tüm birleştirme ve montaj elemanları paslanmaz malzemeden yapılacak ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır. LED armatürler kolay tesis edilebilir ve bakım yapılabilir olacaktır. LED armatürler tasarlanırken LED ler şebeke gerilimine hiçbir şekilde maruz kalmayacak şekilde dizayn edilecektir. LED armatürlerin erişebilir olan ve yalıtım arızası durumunda gerilim altına girebilecek metal bölümler sürekli ve güvenlikli olarak topraklama hattına bağlanacaktır. LED armatürlerin renksel geri verimi indisi (CRI) % 70 den büyük olmalıdır. LED armatürlerin tasarımında renk sıcaklığı en az 3500 K olacaktır. LED armatürler, iç donanımlarında kullanılan Sürücü,LED ler,pcb(baskı Devre Kartı),Yansıtıcı (Reflektör), Yarı Saydam Kapak (Refraktör) vb. yardımcı donanım ile tavana, duvara, zemine, direğe montajının yapılabilmesi için gerekli montaj aparatları ile birlikte komple ünite olarak teslim edilecektir. 10

12 LED armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak, iç ısınmalar ve çevre koşulları nedeniyle yapısı değişmeyecek, ışık kaynağının kararlı çalışmasını etkilemeyecek şekilde tasarlanacaktır. LED armatürlere ait iç iletkenlerin geçirildiği güzergahlar kablo izolasyonlarını bozmayacak şekilde pürüzsüz olacaktır. LED armatür içindeki LED lerin elektriksel bağlantılarını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. LED li armatürlerin elektriksel güç verimi =>0,95 olmalıdır. LED li armatürlerin aydınlatma verimliliği =>0,90 olmalıdır. LED armatür içerisinde bulunan Sürücüler.LED ler vb. donanımlar modüler yapıda olacaktır.sürücü, LED ve diğer donanımların değiştirilmesi, bakımı ve tamiri direk üzerinde yapılabilecek şekilde tasarlanacaktır. LED armatürler, şartnamede istenen tüm koşulları sağlaması şartıyla, paslanmaz malzemeden, alüminyum malzemeden veya ultraviyole(uv) ışınlara dayanıklı hale getirilmiş polimer malzemeden yapılabilecektir. LED armatürlerin 100 saat eksiltmeden sonra ölçülecek toplam ışık akılarını %30 azaldığı ana kadar geçen süre en az 500 saat olacaktır. LED armatürlerin koruma sınıfı (yalıtım standardı) en az IP 65 olacaktır. LED armatürlerde kullanılacak Yansıtıcı (reflektör), uygun ışık dağılımını sağlayacak şekilde şekillendirilmiş, yüksek yansıtma katsayısı elde edilecek şekilde cilalanmış ve metalize kaplanmış yüksek saflıkta alüminyum alaşımından imal edilecektir. LED armatürün IEC Standardına göre Fotobiyolojik Güvenliği Testleri yapılmış olmalarıdır. Bu şartname kapsamındaki teklif edilecek LED armatürlerin başlangıç ışık akısı, armatürlerin anma gücü, ağırlık değerleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olacaktır. Armatür Tipi Anma Gücü (W) Armatürdeki LED lerin başlangıç ışık akısı toplamı (lümen) Ağırlık(kg) < < <9 LED li <9 Armatür < < < <13 *Led armatür ebatları, konsola bağlantı (boru tutucu) dahil olarak verilmiştir. 11

13 Projektör Tipi Anma Gücü (W) Armatürdeki LED lerin başlangıç ışık akısı toplamı (lümen) Ağırlık (kg) LED li Armatür < < < < < < < < < < < < < <20 iv. Fonksiyonel Özellikler LED armatürler CE belgelerine sahip olacaktır. LED armatür üzerinde açıkça ve kalıcı olarak; Ticari Marka Anma Gücü Armatürün İmal Tarihi CE ve TSE İşareti Bilgileri yer alacaktır. v. Besleme Modülü(Sürücü) Özellikleri 1. LED armatürlerde LED ünitelerini çalıştırabilmek için sabit akım sürücüleri kullanılacaktır. 2. LED sürücünün yalıtım standardı minimum IP 65 olacaktır. 3. LED sürücünün verimliliği azami yük altında minimum %90 olacaktır. 4. Şebeke voltajında olabilecek değişimlerde ışık kaybı olmayacaktır. 5. Besleme modülü LED armatür sökülmeden yerinde değiştirilebilir olmalıdır. 12

14 vi. Deneyler Bu şartname kapsamında yer alan LED li armatürlerin deneyleri Standartlar başlıklı maddede belirtilen standartlara uygun usul ve esaslara göre yapılacak deney sonuçları aynı standartlara göre değerlendirilecektir. LED li armatürlerin alçak gerilim deneyleri (İzolasyon,Gerilim,Kaçak Akım) testleri yapılmış olacaktır. Rutin Deneyler, 1. Elle-Gözle yapılan deneyler 2. Toprak devresinin sürekliliğinin denetlenmesi 3. Elektriksel devrenin kontrol edilmesi deneyleridir. vii. Teklifle Birlikte Verilecek Bilgi ve Belgeler 1. LED armatürlerin yapısını ve boyutlarını gösteren resimler verilecektir. 2. Armatürlere ait (ışık şiddeti değerleri) verilecektir. 3. Ürünün 3 yıl garantili olduğuna dair üretici,distribütör veya resmi ithalatçının yazısı verilecektir. viii. Garanti Yüklenici LED projektörleri şartnamede belirtilen çalışma koşullarında, geçici kabul tarihinden başlamak üzere 36 ay süreyle garanti edecektir.garanti süresi içinde herhangi bir arıza durumunda, arızalanan LED Projektör için tamir kabul edilmeyecektir.masrafları yükleniciye ait olmak üzere Yüklenici tarafından arızalı projektör yenisi ile değiştirilerek montajı bila bedel yüklenici tarafından yapılacaktır. g) Topraklama Topraklama yapılan yerlerde(dağıtım panoları,direkler vs.) topraklama ölçümleri yapılacaktır.yapılan ölçümlerde dağıtım panoları topraklaması 5 ohm dan küçük olacaktır. Bu ölçümler her yönüyle yükleniciye aittir.topraklama ölçümü yapan kişinin muhakkak yetki belgesi olacaktır.ayrıca ölçüm yapılan cihazın kalibrasyon belgesi de topraklama raporlarıyla beraber imzalı ve kaşeli olarak İdare ye verilecektir. Kullanılacak topraklama çubukları, ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik olacaktır. Toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanacak, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılacaktır. Elektrotlardan birincisi topraktan en az 60cm. derinliğe çakılacaktır. İki elektrot arası mesafe 4m olacaktır. Kullanılacak topraklama çubukları toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülecektir.bakır iletkenle topraklama çubuğu birbirlerine özel tespit kelepçesi kullanılarak irtibatı sağlanacaktır. Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibatı sağlam bir şekilde uygun klemens veya lehimle yapılacak, kesintisiz iletkenliği sağlanacaktır. İmalattan sonra topraklama ve/veya paratoner sistemine ait topraklama direnci ölçülecek ve 5 ohmdan büyük çıkması durumunda ilave elektrotlar tesis edilerek direnç düşürülecektir. Direnç ölçümü için gerekli tüm malzeme ve personel yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. 13

15 1.5 metrelik topraklama çubuğu kullanılması durumunda 1,5 mt lik iki elektrod bir birim poz olarak ödenecektir. h) Kazı i. Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması Yumuşak ve sert toprak zeminde; kazının yapılması, taşıtlara yüklenerek taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil olacak şekilde yapılacaktır. Ölçü olarak kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.80 cm derinliğinde 40 cm genişliğinde kanal kazılması ve altta elektrik kablolarının varlığını gösteren emniyet şeridinin çekilecektir. ii. El İle Yumuşak Küskülük Kazılması Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil olacak şekilde yapılacaktır. Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde)veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanacaktır. Kazı miktarı toplamı m³ ü aştığı takdirde, m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun makine ile kazı birim fiyatı, ilk m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır a) Kazı miktarı toplamı m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için el ile kazı birim fiyatı, makine ile yapılan miktarı için ise makine ile kazı birim fiyatı uygulanır. 7- GAR SAHA AYDINLATMA ve ELEKTRİK BESLEME PLANLARI İş yerinde yapılacak işlerde EK:2 de belirtilen Gar Saha Aydınlatma ve Elektrik Besleme planına uyulacaktır.işin iş yeri tesliminde Kontrol heyetince tekrardan proje yerinde incelenip gerekli bilgiler ve yapılacak işler Yükleniciye aktarılacaktır. Proje dahilinde sahada kullanılacak panolar ve bu panolara ait tek hat şemaları EK:3,EK4 ve EK:5 de belirtilmiş olup panoların imalatı bu yönde yapılacaktır. *Yukarıda yazılı olan teknik açıklamalar haricinde çıkabilecek itilaflarda ilgili yönetmelik,standartlar ve poz tanımları geçerlidir. *Yüklenici teknik şartnameye göre işi tamamlayacağını, dosya eki olan bu özel teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyerek ve imzalayarak taahhüt etmiş olur. 14

16 EK:1 12 METRELİK ALTIGEN PLATFORMLU-KORUMA MERDİVENLİ- GALVANİZLİ DİREK ŞEMASI 15

17 16

18 17

19 18

20 EK:6 DEMİRYOLU ÜZERİNDE, KENARINDA VE YAKININDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN YAPILACAK, YOL BAKIM VE İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA UYULACAK EMNİYET KURALLARINA DAİR 2701 NUMARALI GENEL EMİR Amaç MADDE 1 (1) Demiryolu güzergâhında yapılacak, inşaat, bakım, onarım ve benzeri işlerde trenlerin trafik emniyetinin tehlikeye girmemesine ve çalışanların trenlere karşı korunmasına dair kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE2 (1) Demiryolu hatları üzerinde, kenarında ve yakınlarında, gerek kuruluşumuzca yüklenicilere yaptırılan, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve şahıslarca yapılan bakım, inşaat ve benzeri işlerde bu Genel Emirde yer alan kurallara uyulur. (2) Kuruluşumuzun kendi personeli ve araçları ile yaptığı bu tür çalışmalarda TCDD nin yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerlidir. (3) Üçüncü şahıslar için getirilen yükümlülükler sözleşme ve protokollerle hüküm altına alınacaktır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Genel Emirde geçen; a) Kuruluş: TCDD yi b)tcdd: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, c) Demiryolu Hatları Üzerinde Yapılan Çalışmalar: Konvansiyonel hatlarda; çalışma noktasına yakın rayın dış kenarından; maksimum hızın 120 Km/s.te kadar olduğu yerlerde 1,50m, maksimum hızın Km/s. olduğu yerlerde 1,80 m, maksimum hızın Km/s. olduğu yerlerde 2,30 m, hızın 201 Km/s.den fazla olduğu hatlar ile YHT hatlarında ise 3,00 m. mesafe içinde yapılan çalışmaları, ç) Demiryolu Kenarlarında Yapılan Çalışmalar: Demiryolunda, yakın rayın dış kenarından, 160 km/saate kadar hız uygulanan hatlarda 5 metre, km/saat hız uygulanan hatlarda 7 metre, 201 km/saatten fazla hız uygulanan hatlar ile YHT hatlarında 10 metre mesafeye kadar olan bölümde, yukarıda demiryolu hatları üzeri tanımına giren alan dışındaki yapılan çalışmalar ile YHT hatlarında ihata sınırı 10 metreden fazla olsa dahi, 10 metreden ihataya kadar olan kesim de demiryolu kenarı olarak kabul edilen çalışmaları, d) Demiryolu Yakınında Yapılan Çalışmalar: Yukarıda belirtilen demiryolu üzeri ve demiryolu kenarı kapsamına giren alanlar dışında kalan ancak işin büyüklüğü ve şekli itibariyle bu alanları etkileme ihtimali bulunan çalışmalar ile yarma, tünel gibi tesislerin üzerinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardaki araçların hemzemin geçitleri çok sık kullanacağı durumları, 19

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI KOMPAKT TİP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MMH-gazTı) MART: 1995 ARALIK 2002 (REVİZE) HAZİRAN-2006

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE

Detaylı

Dekorasyon Şartnamesi

Dekorasyon Şartnamesi Dekorasyon Şartnamesi BÖLÜM 1 GİRİŞ ve AMAÇ 1- Giriş ve Amaç Bu kitapçık Buyaka ofis binasında kiralanan alanlarda kiracı tarafından yaptırılacak olan inşaat ve dekorasyon işlerinde uyulması gerekli tasarım

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ AYDINLATMA PROJESİ LİSANS TEZİ Şahin GÜZÜNKE Onur PARLAR Mühendislik Mimarlik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Tez Danışmanı : Prof.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 2011. Malatya Belediyesi Şehir Şantiyeciliği Yönetmeliği

MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 2011. Malatya Belediyesi Şehir Şantiyeciliği Yönetmeliği MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 20 MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar. AMAÇ Madde - Bu yönetmelik nin görev

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları 2. ÖZELLİKLER 2.1. Elektriksel Özellikler

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 13 YAPI İŞLERİ KUVVEİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 3 2.1.3.3

Detaylı

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ Dök No:AFT.YD.01 Yayın Tarihi: ocak 2015 Rev. Tar/No: -/0 İÇİNDEKİLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi AKPLAZA OFİS BİNASI DEKORASYON ŞARTNAMESİ GENEL FİHRİST BÖLÜM 1_GİRİŞ VE AMAÇ 1.1 Giriş ve Amaç 1.2 Akplaza Ofis Binası Tasarım Felsefesi 1.3 Kriterlerin Kullanımı BÖLÜM 2_GENEL BİLGİ VE YÖNTEMLER Özet

Detaylı

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1. Resmi kurumlardan alınması gereken (Tedaş,Telekom,Aykome,İzsu,Emniyet Md,Trafik v.s.) izin yazıları (kazı ruhsatı v.s.) yükleniciye aittir. 2. Yapım esnasında

Detaylı