BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

2 İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK 6. TEKNİK TANIMLAR a) Panolar i. Genel Özellikler ii. Testler iii. Etiketleme b) Yer Altı ve Bina Besleme Kabloları c) Termik Manyetik Şalterler d) 12 Metrelik Altıgen Platformlu-Koruma Merdivenli-Galvaniz Direk e) Otomatik Kumandalı Merkezi Kompanzasyon f) Led li Saha ve Cephe Aydınlatma Armatürleri i. Konu ve Kapsam ii. Standartlar iii. Yönetmelikler iv. Elektriksel ve Yapısal Özellikleri v. Fonksiyonel Özellikleri vi. Besleme Modülü(Sürücü) Özellikleri vii. Deneyler viii. Teklifle Birlikte Verilecek Bilgi ve Belgeler ix. Garanti g) Topraklama h) Kazı i. Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması ii. El İle Yumuşak Küskülük Kazılması 7. GAR SAHA AYDINLATMA ve ELEKTRİK BESLEME PLANLARI 8. EKLER 1

3 1-İŞİN TANIMI ve KAPSAMI İş, TCDD 5.Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Batman Gar Saha Aydınlatma Yenilenmesi İşinin Özel Teknik Şartnamesinde anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz,sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir. Bu şartnamedeki talimatlar sözleşme ve genel teknik şartname bir bütün olarak değerlendirilecektir. Ayrıca bu teknik şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı prensiplerine göre yeni yapımlarla ilgili gerekli teknik düzenlemeleri içermektedir. 2-MALZEME ve İŞÇİLİK Malzeme terimi yüklenici tarafından temin edilen ve yapılan işe giren her cins malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelir. İşçilik ise birinci sınıf, teknik donanımlara sahip, profesyonel kalitede olacaktır. İmalatta kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite,standart,proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır.tüm malzemeler kontrollüğün oluru ile kesinlik kazanacaktır. Yüklenici idarenin talep ettiği hallerde malzemelerden numuneler üzerinde idare tarafından talep edilen tüm deneyleri bedelsiz olarak yaptıracaktır. Yüklenici firma ;Yapılacak olan işlerde kullanılacak bütün malzemeleri (projektörler, kontaktörler, röleler, panolar, ve her nevi imalat malzemeleri) numuneler üzerinden kontrol heyetine gösterecek. Malzemeler kontrol heyetinin oluru alındıktan sonra sahaya ulaştırılacak ve montajı yapılacaktır.kontrol heyeti gösterilen numunelerden bazılarının yada tümünün, işin geçici kabulü yapılıncaya kadar idarede kalmasını isteyebilir. İdare tarafından gerekli görülen durumlarda Sözleşme koşulları ile uygunluğu kanıtlamak için ekipman ile ilgili tüm malzemeler, elemanlar, cihazlar v.b. imalatçının iş yerinde imalat işlemleri sırasında test ve kontrollere tabi tutulacaklardır. İmalatçının iş yeri testleri ile ilgili tüm masraflar Yüklenici tarafından üstlenilecektir. 3-UYULACAK YÖNETMELİK ve STANDARTLAR Tüm malzemelerde en az TSE,CE ve ISO9001 standartları aranacak olup genel teknik şartnamesine uygun 1. sınıf malzeme olacaktır. Bu standartların birinin karşılanmaması durumunda idare ek standartlara başvurabilecektir Ayrıca işin uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmeliklere uyulacak, yetersiz kalması durumunda uluslar arası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Ayrıca aşağıda belirtilen söz konusu yönetmeliklerde belirtilen/yer alan konulara ilişkin hususlar bu şartname için de geçerlidir. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 2

4 Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj(Uygulama) Usul Esasları Genel Aydınlatma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik TSE Paratoner Yönetmeliği TSE,ISO,IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartları 4-GENEL HUSUSLAR a) İşin niteliğine bağlı olarak yüklenici firma gerekli imalatçı firma detaylarını idarenin onayına sunmak ve uygulamakla yükümlüdür. b) İşin kabulü sırasında yapılan imalat ve malzemelerin uygunluğu bakımından daha önceden idareye teslim edilen numuneler doğrultusunda denetlenecek ve uygun olmayan imalat ve malzemeler yüklenici tarafından bila bedel (kırılıp,sökülüp,kazınıp,değiştirilip vs.) yeniden yapılacaktır. c) İmal edilecek AG Dağıtım Ana Pano ve Saha besleme Panolarının detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayına müteakip imalata başlanacaktır. d) Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan tüm malzemelere işçilik, montaj, nakliye ve tüm giderler dâhil olacak şekilde KDV hariç teklif verilecektir. Teklif edilen fiyat haricinde hangi hususta olursa olsun herhangi bir fiyat farkı yükleniciye ödenmeyecektir. e) Yapılacak çalışmalarda ray geçişleri minimum 1,5 metre derinliğinde olacaktır.makine ile yapılacak kazı çalışmalarında makinenin çalışamayacağı yerlere elle kazı yapılacaktır. f) Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra bütün aşamalarının ayrıntılarını gösteren bir iş programını onay için İdare ye verecektir. İş programı, sözleşmesindeki iş programı ile uyumlu olacaktır. İş programı kurum tarafından onaylandıktan sonra yüklenici firma işe başlayacaktır. g) Demontajı yapılan tüm malzemeler Batman Gar sahası içinde kontrol heyetinin göstereceği yere taşınacaktır.bu taşıma işi Birim Fiyat Teklif Cetvelinde de belirtilen demontaj fiyatına dahildir.bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir h) Batman Gar ına ait kurumsal kimlik tabelası çalışmıyorsa bilabedel olarak çalışır hale getirilecektir. i) Aydınlatma direklerine konulacak olan projektörler mutlak suretle kabloların platforma çıktığı yerden projektör beslemesine kadar plastik kaplı çelik sprial boru ile muhafaza altına alınacaktır. j) Yüklenici tarafından çalıştırılacak elemanlara ; Bölgemiz Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2701 no lu Genel Emre istinaden, üçüncü şahısların demiryolu hattı üzerinde veya yakınında yapacakları çalışmalarda uyulması gereken kuralların anlatıldığı 2 günlük eğitim verilecektir. Eğitim bedeli iaşe,konaklama ve KDV hariç kişi başı günlük 75,00TL dir. Bu bedel yüklenici tarafından karşılanacaktır. Eğitimden sonra, katılımcılar sınava tabi tutulacak,sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek, verilen sertifika 2 yıl 3

5 süreyle geçerli olacak. sertifikasız eleman çalıştırılmayacak yüklenici firmanın elemanları belirtilen eğitimi almadan ve sınavı geçmeden işe başlayamayacaktır. k) Elektrik Dağıtım Şirketleri ile yapılacak her türlü işlem; belge,proje evrak yüklenici tarafından hazırlanacak ve geçici kabulü ilgili Dağıtım Şirketine yüklenici firma tarafından yaptıracaktır. Sadece abonelik ve resmi harç ücretleri TCDD tarafından karşılanacaktır. l) Yapılan kazı çalışmaları sırasında çıkan atık malzemeler (hafriyat atığı vb.) İdare nin göstereceği yere dökülecektir.atık malzemelerin nakliyesi için ayrıca bedel ödenmeyecektir. 5-GARANTİ ve SORUMLULUK Yüklenici işin kesin kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Yüklenici işi eksiksiz çalışır durumda tesis ederek imalat sırasında ortaya çıkacak arızaları derhal ve bilabedel gidermekle yükümlüdür.ayrıca, a) Yüklenici; Çalışmalar süresince işçilerinin veya ekiplerinin yol açacağı bütün zararlardan sorumlu olup zararları gidermek zorundadır.demiryoluna (TCDD Kuruluşuna) verilecek her türlü hasar ve zararlar yüklenici firmaya fatura edilecektir. b) Yüklenici yaptığı tüm imalatların ilk ve son halinin fotoğraflarını çekip idareye teslim edecektir. c) Yapılacak imalatların fenni sorumluluğu yükleniciye aittir. İşin kontrollük nezaretinde yapılması yüklenicinin fenni sorumluluğunu kaldırmaz. d) Yüklenici makinelerin arızalanması halinde işin aksamaması için tamirini zaman geçirmeden yaptıracak; arızanın ıslah edilmemesi halinde derhal yerine başka makine temin edecektir. e) Yüklenici, işin yapılması sırasında ve geçici kabulden sonraki garanti süresi içinde İdare tarafından Sözleşme koşullarına uygun olmadığı belirtilen herhangi bir işi İdare ye herhangi bir masraf yüklemeden derhal tamir edecek, sökecek veya değiştirecektir. Yüklenici bu tür tamir, söküm ve değiştirme işlemlerinden kaynaklanan tüm hasar ve onarım masrafını karşılayacaktır. Şayet, Yüklenici durum kendisine bildirildikten sonra Sözleşme gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzeltmeleri yapmayı reddederse veya ısrarlı bir şekilde ihmal ederse, İdare gerekli düzeltmeleri masrafı Yüklenici ye ait olmak üzere başka firmaya yaptıracak ve yapılan masraf Yüklenici nin alacaklarından kesecektir. f) Yüklenici çalıştırdığı işçilerin can ve mal güvenliğinin temininden ayrıca makinelerin ve çalışan personelin korunması ve barınmasından da yüklenici sorumlu olacaktır. g) Yüklenici çalışma ve depolama alanlarını inşaat sırasında temiz halde tutacaktır. İşin tamamlanmasından sonra Yüklenici tüm malzemesini, döküntüyü, çöpü, atık malzemeyi, molozları ve her tür geçici yapıyı masrafları kendisine ait olmak üzere tatmin edici bir şekilde kaldıracaktır. 4

6 h) Sözleşmede aksi belirtilmedikçe değiştirilen herhangi bir ekipman veya onarılan herhangi bir parça bir önceki ile aynı özelliklere ve süreye sahip olan ve değiştirme veya onarım işlemenin tamamlanma tarihinden başlayan bir garanti süresine tabi olacaktır. i) Yüklenici; İş bitiminden sonra ödeme yapılabilmesi için kesilecek fatura ile birlikte herhangi bir vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgeyi İdare ye sunmakla yükümlüdür. j) Şartname EK:6 da bulunan 2701 Numaralı Genel Emir doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. k) Yüklenici şantiyedeki ekipmanın montajı, test edilmesi ve işletmeye alınması için gerekli tüm kalifiye işçileri ve düz işçileri temin edecektir l) Her türlü iş güvenliğini yüklenici firma karşılayacak olup TCDD bu konuda sorumluluk kabul etmez. Oluşabilecek tüm aksaklıkların sonucunda meydana gelebilecek hadiselerden yüklenici firma direkt sorumlu olup, Kurumun ve 3.şahısların uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma bu konuda herhangi bir hak iddia edemez. 6- TEKNİK TANIMLAR a) Panolar i. Genel Özellikler Alçak Gerilim elektrik dağıtım panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış(ip66), kısa devre şartlarına elektriksel ve mekaniksel olarak yeterli dayanımda olacaktır. Alçak Gerilim elektrik dağıtım panosu ve diğer ekipmanlar ortam sıcaklığının 40 C üzerinde çalışmaya elverişli olacaktır. Ana Dağıtım Panoları en az 2mm DKP sacdan üretilecektir. Alçak Gerilim panosu Modüler tipte olacaktır. Alçak Gerilim panosunun metal iç ve dış yüzeyleri paslanmaya karşı korunmuş Ral 7032 elektrostatik boya ile boyanmış sıcak daldırma galvaniz tip olacaktır. Pano içerisindeki bütün kablo bağlantıları, gerekli yedek pay bırakılarak yapılacaktır. Alçak Gerilim panosu içinde yeterli havalandırma sağlanacaktır. Alçak Gerilim panosunun kapaklarında ölüm tehlike işareti bulunacaktır. Panolardaki tüm kablo giriş çıkışları plastik rakorlarla yapılmalıdır. Panoda kullanılacak metal iç montaj konstrüksiyon elemanları, galvanizli olacak ve boyanmayacaktır. Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın kesiti üzerinden geçecek akıma göre seçilecektir. Pano içi kablolamada fazlar norm renklerde olacaktır. (L1:Kahverengi, L2:Siyah, L3:Gri, Nötr:Mavi,Topraklama:Sarıyeşil) 5

7 Panolarda, projelerde belirtilen yedek çıkışlara ilave olarak %20 yedek hacim de bırakılacaktır. Ayrıca Alçak Gerilim panosundan yalıtılmış olarak nötr barası tesis edilecektir. Elektrik pano montajında ; kullanılan bakır baranın elektrolitik özelliği olacaktır. Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır baranın faz atlamalarına karşı belirli güvenlik mesafeleri olacaktır. Elektrik pano montajında ; kullanılacak bakır bara ek ve bağlantı yerleri çok iyi bir şekilde sıkılacak ark oluşması ve gevşeklik olmayacaktır. Elektrik pano montajında ;kullanılacak kabloların akım taşıma kapasitelerine uygun olan kesit de NYAF veya NYY kablolar seçilip kullanılacaktır. Elektrik pano montajında; kullanılan kablolar, güvenli ve göze hoş gözükecek şekilde kablo kanalları içerisinde veya makaron ile yapılacaktır. Elektrik pano montajında; kabloların herhangi bir kısa devreye mahal tanımaması için kablo uçları açıkta bırakılmayacaktır.kesitine göre kablo uçları yüksüklenecektir. Alçak Gerilim panoları 40 cm yüksekliğinde beton kaide üzerine monte edilecektir. Tablonun arka tarafında bulunan ve akım geçirme özelliği olmayan bütün demir bölümler ile tablonun demir iskeleti topraklanacaktır. ii. Testler Periyodik testler ; yüklenici panolar ve diğer malzemelere ait standart veya periyodik işletme testlerinin üretim sırasında yapıldığı belgelenecektir. Gerekli kablolama, bağlantı ve montajların yapıldığı,ölçü aletlerinin hassasiyetinin doğru olduğu görülecektir. Pano testleri ilgili standartlardaki TSE3367 ve gerektiğinde IEC e göre Tip testi olması durumunda tüm testler göz önünde bulundurularak testler yapılacaktır. iii. Etiketleme Elektrik panolarında, sigortalar, şalterler ve çıkış terminallerinin dış yüzeylerinde etiketler kullanılacaktır. Etiketleme her devrenin bağlı olduğu yükü, kontrol elemanını belirtecek tipte hazırlanacaktır. Yapılacak tüm etiketleme ; bilgisayar çıktısı olarak veya etiketleme makinesi ile yazılacaktır. b) Yer Altı ve Bina Besleme Kabloları Yeraltı kabloları toprak seviyesinden en az 80 cm. derinlikte açılacak kanallar içine belirtilen PE(PVC veya büz) boru içerisinden geçirilmek suretiyle projesinde belirtilen tip de olmak kaydıyla yer altına döşenecektir. 6

8 Kablo döşenirken üç damarlıda kendi çapının 12 mislinden, tek damarlıda 15 mislinden daha küçük yarıçapında bir kavis yapmamasına dikkat edilecektir. Boru ve büzlerde girişte kabloların boru kenarlarına temas ederek zedelenmemesi için önlem alınacaktır. Kullanılacak kablo, döşeneceği yerin uzunluğuna uygun yekpare olacak ve hiç bir surette parça parça kablolar eklenerek kullanılmayacaktır.kabloların ana pano girişlerinde cm lik paylar bırakılacaktır. Kablolar döşenirken yere hiçbir surette sürtünerek çekilmeyecektir.kanal, toprakla kapatılıp sıkıştırılacak ve artan toprak İdare nin göstereceği yere taşınacaktır. Bozulmuş yollar, tretuvarlar eski haline getirilecektir. Projesinde Alüminyum kablo belirtilen yerler için ALVİNAL-D kablo kullanılacak olup bu kablo alüminyum iletkenli, PVC yalıtkanlı ve kılıflı,düşük nötr kesitli dört damarlı, üç güç kabloları şeklinde olacaktır.kullanılacak Alvinal kablo değişik toprak ortamlarında (kuru,nemli, sulu, kumlu, killi, kayalık, vs.) kullanılmaya ve ağır hizmet şartlarında çalışmaya elverişli olacaktır. Trafo direklerine çıkışlarda kablo galvanizli boru içerisinden geçirilecek ve borunun alt ucu kablo geçiş istikametinde kavis şeklinde kıvrılarak betona gömülecektir. Borunun toprak üstünde kalan kısmı 225 cm.den az olmayacak ve boru direğe en az üç yerinden kroşelerle tespit edilecektir. Kablonun boru üstünde kalan kısımları da yine kroşelerle direğe tespit edilecektir. Dış aydınlatmada direkten direğe geçişte yeraltı kablo buatı kullanılmayacak, direk gövdelerinde giriş çıkış şeklinde bağlantı yapılacaktır. Kabloların yukarıda yazılan yerler dışında(yer altı besleme hariç) kullanıldığında halojensiz olanları kullanılacaktır. Ayrıca kablolar Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ne ve Binaların Yangın dan Korunması Hakkında Yönetmelik e uygun tipte seçilecektir. c) Termik Manyetik Şalterler Tüm şalterler aşırı akım (termik) ve kısa devre (manyetik) durumlarında devreyi açabilecek bir anahtarlama elemanı ve açma biriminden oluşacaktır. Şalterler ayrıca üzerine modüler olarak takılabilecek ek röle ve kontaklarla kaçak akımlara karşı koruma, uzaktan açtırma vb. işlevlere sahip olabilecektir. Takılacak yardımcı kontaklar vasıtası ile açık-kapalı-hata sinyalini iletebilecektir.ana dağıtım panosu giriş şalterinde açtırma bobini olacaktır. Şalter üzerine yine modüler olarak takılacak motor modülü ile uzaktan kumanda imkanına sahip olabilecektir. Tüm şalterler projesinde veya keşif listesinde belirtilen kısa devre kesme kapasitesinde seçilecektir. Kısa devre kesme kapasitesi belirtilmeyen şalterlerde asgari 25kA kullanılacaktır. Şalterlere her türlü modül ekleme işlemi ön yüzünden yapılabilecektir. Tüm manyetik şalterler akım sahalı olarak kullanılacaktır. 7

9 Tüm şalterlerin tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları açılmadan ulaşılabilecektir. Şalterlere takılacak elektromekanik koruma rölesi vasıtasıyla ayarlanabilir aşırı akım, ayarlanabilir kısa devre akımı koruması sağlayabilecektir. Takılacak koruma rölesinin elektronik olması durumunda aynı zamanda zaman gecikmesi de sağlanabilecektir. Şalterler belirli akım değerleri için aynı ebatlarda imal edilmiş olacak dolayısıyla aynı rölenin farklı şalterlerde kullanılabilmesi imkanı olacaktır. Tüm şalterlerin ön yüzeyinde şalterin durumunu gösteren (açık-kapalı-hata) ve yalıtım durumunu gösteren indikatörler olacaktır. d) 12 Metrelik Altıgen Platformlu- Koruma Merdivenli -Galvanizli Direk İmalat detayları EK:1 de gösterildiği gibi sıcak daldırma galvaniz olarak yapılacak ve direk temelleri 100cmx100cm genişliğinde ve 100 cm derinliğinde temel kazılarak tabanı düzlenmiş şekilde kalıp alınacak ve temel içine demir donatı imalatı yapılarak betonlanacaktır.( İmalatçı firmanın malzemesi için önerdiği bir temel detayı var ise o kullanılacaktır.)ayrıca her bir direk ayrı ayrı uygun kalınlıktaki galvaniz şeritle topraklanacaktır.aydınlatma Yönetmeliği çerçevesinde her bir direğin bağlantı kutusunun üstünde tehlike levhası yer alacaktır. Bu işlemlerin bedeli direk bedeline dahildir.ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. e) Otomatik Kumandalı Merkezi Kompanzasyon (400 V'a Kadar) Otomatik kontrol reaktif akım rölesi ile birlikte komple, diğer özellikler BFT No gibi (Cos ø m(reaktif Güç Kontrol Rölesi), kondansatörleri, devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortalar, Cos ø m. ve röle için gerekli akım trafosu, kumandası devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden otomatik sigortaları ve termik ve magnetik koruyuculu şalterden oluşan) işçilik dahil kompanzasyon yapılacaktır.yukarıda belirtilen tüm malzemeler verilen fiyata dahil olacaktır. Güç kat sayısının (Cos ø) düzeltilerek enerjide ekonomi sağlamak, motor uyarma akımlarını gereğinden fazla tutmamak için, kondansatör terminalleri dokunmaya karşı korunmalı ve deşarj dirençli, gerekli kondansatör veya kondansatör bataryalarının temini, işlerliği kontrollükçe 40 W'lık seri lamba ile denendikten sonra montajı her türlü malzeme ve işçilik dahil, çalışır halde teslimi sağlanacaktır. 20 Haziran 2007 Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Enerji Piyasası Müşteri Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uygun olacaktır. Ayrıca kullanılan kontaktörler özel kompanzasyon kontaktörleri olacak ve reaktif güç kontrol rölesi TCDD uzaktan izleme sistemine uygun olacaktır.bu yönde kullanılacak reaktif güç kontrol rölesi ile birlikte uzaktan izleme kontrol modülü bulunacak olup kompanzasyon için verilen fiyata dahil olacaktır.kullanılacak röle ve izleme modülü İdare tarafından onaylandıktan sonra montajı yapılacaktır. Yürürlükteki yönetmelik gereği endüktif reaktif enerjinin çekilen aktif enerjiye oranı% 14 ü, sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı ise % 10 u geçemez. Dolayısıyla kurulacak sistemin belirtilen değerlerin altındaki reaktif enerji oranlarını garanti etmesi gerekmektedir. Bu kritere uygunluk, tesisin fiilen devreye 8

10 alınmasını müteakip 2 haftalık çalışma değerleri incelenerek karara bağlanacaktır.olası bir fatura cezası Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kompanzasyon kademeleri için kullanılacak kontaktörler özel olarak kompanzasyon devreleri için tasarlanmış olan kontaktörler olacaktır. Kontaktörler, bağlandıkları kondansatörlere uygun olacaktır ve kontaktör gücü anahtarlama yapılan yükün gücünden en az % 25 yukarısı seçilecektir. Kondansatörler, kısa devreye karsı yüksek kesme güçlü sigortalarla korunacaktır. Kompanzasyon kademelerinin barayla ve cihazlar arasındaki bağlantıları IEC standartlarına uygun kesitte kablo ile yapılacaktır. Kompanzasyon tek hat seması ve pano iç yerleşim detayları pano içerisinde yer alacaktır. f) Led li Saha ve Cephe Aydınlatma Armatürleri (220 v. 150 watt ) i. Konu ve Kapsam Bu madde, saha ve bina cephesi aydınlatması gibi harici aydınlatma için kullanılacak LED li armatürlerin teknik özelliklerini kapsar. ii. Standartlar Bu şartnamede aksi belirtilmedikçe armatürler, Avrupa standartları ile uyumlu hale getirilmiştir.aşağıdaki Türk Standartlarının yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edileceklerdir. Standart No Standart Adı TS 8700 EN Aydınlatma Armatürleri TS 8700 EN Aydınlatma Armatürleri-Bölüm 1:Genel Kurallar ve Deneyler TS EN Çevre Şartlarına Dayanıklılık Deneyleri TS EN Lamba kontrol düzeni- LED modülleri için doğru akım (d.a)veya alternatif akım (a.a)beslemeli elektronik kontrol düzeni ile ilgili özellikler EN Lambaların foto biyolojik güvenliği ve lamba sistemleri TS 3033 EN Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri(elektrik donanımlarında IP kodu) Eşdeğer yada daha üstün başka standartlar uygulanmışsa bunların Türkçe yada İngilizce (Türkçe tercümesi ile birlikte) katalogları teklifle birlikte verilecektir. iii. Yönetmelikler Aydınlatma Yönetmeliği bu teknik şartnamenin ayrılmaz parçasıdır. Söz konusu yönetmelikte belirtilen/yer alan konuya ilişkin hususlar bu şartname için de geçerlidir. iv. Elektriksel ve Yapısal Özellikler LED Armatürler en az 2 W. lık beyaz ışık yayan power ledlerden oluşacaktır.ve en az saat kullanım ömrü olacaktır. 9

11 LED armatürün çalışma gerilimi 220V(+-)% 10 AC ve çalışma frekansı 50(+-)%1 Hz olacaktır. Armatürün ışık açısı en az 100 derece olacaktır. Armatürler voltaj kontrolü, akım kontrolü ve LED kontrolü için ters polarite korumasına sahip olacaktır. LED armatür -35 C İLE +50 C sıcaklıklar arasında güvenli çalışabilir olacaktır. LED armatürlerin yalıtım standardı(koruma sınıfı) minimum IP 65 olacaktır. LED armatür minimum % 90 verimliliğe sahip olacaktır. LED armatürlerde kullanılacak LED ler ve/veya LED üniteleri istenildiği zaman birbirinden bağımsız olarak, aynı veya farklı üreticiler tarafından üretilen aynı teknik özelliklere sahip eşdeğerleri ile değiştirilebilecek şekilde tasarlanmış olacaktır. LED armatür özel mercekli olacaktır. LED armatürde kullanılan LED üniteleri bağımsız olacaktır.led lerden herhangi biri arıza yaptığında diğerleri çalışmaya devam edecektir. LED lerin monte edildikleri baskı devre kartı (PCB) renk ve şekil yönü itibariyle armatür gövdesi ile uyum içerisinde olacaktır. LED armatürlerde kullanılacak kablolar yanmaz malzemeden olacaktır. LED armatürün gövdesi ile ön cam çerçevesi alüminyum pres dökümden imal edilmiş ve fırın boya ile boyanmış,ön camı temperlenmiş olacaktır.gövde üzerinde plastik veya saç aksam kullanılmayacaktır. LED li armatürlerde kullanılan tüm birleştirme ve montaj elemanları paslanmaz malzemeden yapılacak ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır. LED armatürler kolay tesis edilebilir ve bakım yapılabilir olacaktır. LED armatürler tasarlanırken LED ler şebeke gerilimine hiçbir şekilde maruz kalmayacak şekilde dizayn edilecektir. LED armatürlerin erişebilir olan ve yalıtım arızası durumunda gerilim altına girebilecek metal bölümler sürekli ve güvenlikli olarak topraklama hattına bağlanacaktır. LED armatürlerin renksel geri verimi indisi (CRI) % 70 den büyük olmalıdır. LED armatürlerin tasarımında renk sıcaklığı en az 3500 K olacaktır. LED armatürler, iç donanımlarında kullanılan Sürücü,LED ler,pcb(baskı Devre Kartı),Yansıtıcı (Reflektör), Yarı Saydam Kapak (Refraktör) vb. yardımcı donanım ile tavana, duvara, zemine, direğe montajının yapılabilmesi için gerekli montaj aparatları ile birlikte komple ünite olarak teslim edilecektir. 10

12 LED armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak, iç ısınmalar ve çevre koşulları nedeniyle yapısı değişmeyecek, ışık kaynağının kararlı çalışmasını etkilemeyecek şekilde tasarlanacaktır. LED armatürlere ait iç iletkenlerin geçirildiği güzergahlar kablo izolasyonlarını bozmayacak şekilde pürüzsüz olacaktır. LED armatür içindeki LED lerin elektriksel bağlantılarını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. LED li armatürlerin elektriksel güç verimi =>0,95 olmalıdır. LED li armatürlerin aydınlatma verimliliği =>0,90 olmalıdır. LED armatür içerisinde bulunan Sürücüler.LED ler vb. donanımlar modüler yapıda olacaktır.sürücü, LED ve diğer donanımların değiştirilmesi, bakımı ve tamiri direk üzerinde yapılabilecek şekilde tasarlanacaktır. LED armatürler, şartnamede istenen tüm koşulları sağlaması şartıyla, paslanmaz malzemeden, alüminyum malzemeden veya ultraviyole(uv) ışınlara dayanıklı hale getirilmiş polimer malzemeden yapılabilecektir. LED armatürlerin 100 saat eksiltmeden sonra ölçülecek toplam ışık akılarını %30 azaldığı ana kadar geçen süre en az 500 saat olacaktır. LED armatürlerin koruma sınıfı (yalıtım standardı) en az IP 65 olacaktır. LED armatürlerde kullanılacak Yansıtıcı (reflektör), uygun ışık dağılımını sağlayacak şekilde şekillendirilmiş, yüksek yansıtma katsayısı elde edilecek şekilde cilalanmış ve metalize kaplanmış yüksek saflıkta alüminyum alaşımından imal edilecektir. LED armatürün IEC Standardına göre Fotobiyolojik Güvenliği Testleri yapılmış olmalarıdır. Bu şartname kapsamındaki teklif edilecek LED armatürlerin başlangıç ışık akısı, armatürlerin anma gücü, ağırlık değerleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olacaktır. Armatür Tipi Anma Gücü (W) Armatürdeki LED lerin başlangıç ışık akısı toplamı (lümen) Ağırlık(kg) < < <9 LED li <9 Armatür < < < <13 *Led armatür ebatları, konsola bağlantı (boru tutucu) dahil olarak verilmiştir. 11

13 Projektör Tipi Anma Gücü (W) Armatürdeki LED lerin başlangıç ışık akısı toplamı (lümen) Ağırlık (kg) LED li Armatür < < < < < < < < < < < < < <20 iv. Fonksiyonel Özellikler LED armatürler CE belgelerine sahip olacaktır. LED armatür üzerinde açıkça ve kalıcı olarak; Ticari Marka Anma Gücü Armatürün İmal Tarihi CE ve TSE İşareti Bilgileri yer alacaktır. v. Besleme Modülü(Sürücü) Özellikleri 1. LED armatürlerde LED ünitelerini çalıştırabilmek için sabit akım sürücüleri kullanılacaktır. 2. LED sürücünün yalıtım standardı minimum IP 65 olacaktır. 3. LED sürücünün verimliliği azami yük altında minimum %90 olacaktır. 4. Şebeke voltajında olabilecek değişimlerde ışık kaybı olmayacaktır. 5. Besleme modülü LED armatür sökülmeden yerinde değiştirilebilir olmalıdır. 12

14 vi. Deneyler Bu şartname kapsamında yer alan LED li armatürlerin deneyleri Standartlar başlıklı maddede belirtilen standartlara uygun usul ve esaslara göre yapılacak deney sonuçları aynı standartlara göre değerlendirilecektir. LED li armatürlerin alçak gerilim deneyleri (İzolasyon,Gerilim,Kaçak Akım) testleri yapılmış olacaktır. Rutin Deneyler, 1. Elle-Gözle yapılan deneyler 2. Toprak devresinin sürekliliğinin denetlenmesi 3. Elektriksel devrenin kontrol edilmesi deneyleridir. vii. Teklifle Birlikte Verilecek Bilgi ve Belgeler 1. LED armatürlerin yapısını ve boyutlarını gösteren resimler verilecektir. 2. Armatürlere ait (ışık şiddeti değerleri) verilecektir. 3. Ürünün 3 yıl garantili olduğuna dair üretici,distribütör veya resmi ithalatçının yazısı verilecektir. viii. Garanti Yüklenici LED projektörleri şartnamede belirtilen çalışma koşullarında, geçici kabul tarihinden başlamak üzere 36 ay süreyle garanti edecektir.garanti süresi içinde herhangi bir arıza durumunda, arızalanan LED Projektör için tamir kabul edilmeyecektir.masrafları yükleniciye ait olmak üzere Yüklenici tarafından arızalı projektör yenisi ile değiştirilerek montajı bila bedel yüklenici tarafından yapılacaktır. g) Topraklama Topraklama yapılan yerlerde(dağıtım panoları,direkler vs.) topraklama ölçümleri yapılacaktır.yapılan ölçümlerde dağıtım panoları topraklaması 5 ohm dan küçük olacaktır. Bu ölçümler her yönüyle yükleniciye aittir.topraklama ölçümü yapan kişinin muhakkak yetki belgesi olacaktır.ayrıca ölçüm yapılan cihazın kalibrasyon belgesi de topraklama raporlarıyla beraber imzalı ve kaşeli olarak İdare ye verilecektir. Kullanılacak topraklama çubukları, ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik olacaktır. Toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanacak, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılacaktır. Elektrotlardan birincisi topraktan en az 60cm. derinliğe çakılacaktır. İki elektrot arası mesafe 4m olacaktır. Kullanılacak topraklama çubukları toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülecektir.bakır iletkenle topraklama çubuğu birbirlerine özel tespit kelepçesi kullanılarak irtibatı sağlanacaktır. Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibatı sağlam bir şekilde uygun klemens veya lehimle yapılacak, kesintisiz iletkenliği sağlanacaktır. İmalattan sonra topraklama ve/veya paratoner sistemine ait topraklama direnci ölçülecek ve 5 ohmdan büyük çıkması durumunda ilave elektrotlar tesis edilerek direnç düşürülecektir. Direnç ölçümü için gerekli tüm malzeme ve personel yüklenici tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. 13

15 1.5 metrelik topraklama çubuğu kullanılması durumunda 1,5 mt lik iki elektrod bir birim poz olarak ödenecektir. h) Kazı i. Makine İle Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması Yumuşak ve sert toprak zeminde; kazının yapılması, taşıtlara yüklenerek taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil olacak şekilde yapılacaktır. Ölçü olarak kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.80 cm derinliğinde 40 cm genişliğinde kanal kazılması ve altta elektrik kablolarının varlığını gösteren emniyet şeridinin çekilecektir. ii. El İle Yumuşak Küskülük Kazılması Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil olacak şekilde yapılacaktır. Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde)veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanacaktır. Kazı miktarı toplamı m³ ü aştığı takdirde, m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun makine ile kazı birim fiyatı, ilk m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır a) Kazı miktarı toplamı m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için el ile kazı birim fiyatı, makine ile yapılan miktarı için ise makine ile kazı birim fiyatı uygulanır. 7- GAR SAHA AYDINLATMA ve ELEKTRİK BESLEME PLANLARI İş yerinde yapılacak işlerde EK:2 de belirtilen Gar Saha Aydınlatma ve Elektrik Besleme planına uyulacaktır.işin iş yeri tesliminde Kontrol heyetince tekrardan proje yerinde incelenip gerekli bilgiler ve yapılacak işler Yükleniciye aktarılacaktır. Proje dahilinde sahada kullanılacak panolar ve bu panolara ait tek hat şemaları EK:3,EK4 ve EK:5 de belirtilmiş olup panoların imalatı bu yönde yapılacaktır. *Yukarıda yazılı olan teknik açıklamalar haricinde çıkabilecek itilaflarda ilgili yönetmelik,standartlar ve poz tanımları geçerlidir. *Yüklenici teknik şartnameye göre işi tamamlayacağını, dosya eki olan bu özel teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyerek ve imzalayarak taahhüt etmiş olur. 14

16 EK:1 12 METRELİK ALTIGEN PLATFORMLU-KORUMA MERDİVENLİ- GALVANİZLİ DİREK ŞEMASI 15

17 16

18 17

19 18

20 EK:6 DEMİRYOLU ÜZERİNDE, KENARINDA VE YAKININDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN YAPILACAK, YOL BAKIM VE İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA UYULACAK EMNİYET KURALLARINA DAİR 2701 NUMARALI GENEL EMİR Amaç MADDE 1 (1) Demiryolu güzergâhında yapılacak, inşaat, bakım, onarım ve benzeri işlerde trenlerin trafik emniyetinin tehlikeye girmemesine ve çalışanların trenlere karşı korunmasına dair kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE2 (1) Demiryolu hatları üzerinde, kenarında ve yakınlarında, gerek kuruluşumuzca yüklenicilere yaptırılan, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve şahıslarca yapılan bakım, inşaat ve benzeri işlerde bu Genel Emirde yer alan kurallara uyulur. (2) Kuruluşumuzun kendi personeli ve araçları ile yaptığı bu tür çalışmalarda TCDD nin yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerlidir. (3) Üçüncü şahıslar için getirilen yükümlülükler sözleşme ve protokollerle hüküm altına alınacaktır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Genel Emirde geçen; a) Kuruluş: TCDD yi b)tcdd: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, c) Demiryolu Hatları Üzerinde Yapılan Çalışmalar: Konvansiyonel hatlarda; çalışma noktasına yakın rayın dış kenarından; maksimum hızın 120 Km/s.te kadar olduğu yerlerde 1,50m, maksimum hızın Km/s. olduğu yerlerde 1,80 m, maksimum hızın Km/s. olduğu yerlerde 2,30 m, hızın 201 Km/s.den fazla olduğu hatlar ile YHT hatlarında ise 3,00 m. mesafe içinde yapılan çalışmaları, ç) Demiryolu Kenarlarında Yapılan Çalışmalar: Demiryolunda, yakın rayın dış kenarından, 160 km/saate kadar hız uygulanan hatlarda 5 metre, km/saat hız uygulanan hatlarda 7 metre, 201 km/saatten fazla hız uygulanan hatlar ile YHT hatlarında 10 metre mesafeye kadar olan bölümde, yukarıda demiryolu hatları üzeri tanımına giren alan dışındaki yapılan çalışmalar ile YHT hatlarında ihata sınırı 10 metreden fazla olsa dahi, 10 metreden ihataya kadar olan kesim de demiryolu kenarı olarak kabul edilen çalışmaları, d) Demiryolu Yakınında Yapılan Çalışmalar: Yukarıda belirtilen demiryolu üzeri ve demiryolu kenarı kapsamına giren alanlar dışında kalan ancak işin büyüklüğü ve şekli itibariyle bu alanları etkileme ihtimali bulunan çalışmalar ile yarma, tünel gibi tesislerin üzerinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardaki araçların hemzemin geçitleri çok sık kullanacağı durumları, 19

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL...3 1.1 Konu ve Kapsam...3 1.2 Standartlar...3 1.3

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

YOL YENİLEME DESTEK HİZMET ALIMIN A AİT TEKNİK ŞARTNAME

YOL YENİLEME DESTEK HİZMET ALIMIN A AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOL YENİLEME DESTEK HİZMET ALIMIN A AİT TEKNİK ŞARTNAME PC

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER KISIM 1 - GENEL A. Bu Kısım, elektrik tesisatları ile ilgili genel idari, prosedürel ve teknik şartları kapsar. B. İşlerin Kapsamı 1. Aksi belirtilmedikçe,

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak metal kablo kanalları aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 18 YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

ÖZEL TASARIMLI AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÖZEL TASARIMLI AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZEL TASARIMLI AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Konu Ve Kapsam Bu şartname, yol, cadde ye sokak aydınlatma tesislerinde kullanılacak LED ışık kaynaklı armatürlerin özelliklerini ve deneylerini

Detaylı

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi Teknik Şartnamesi I- GİRİŞ 1- İŞİN KONUSU: 23 Katlı Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 adet açılır

Detaylı

T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Balıklıdere Bölümü Arasında (Km:4+000-Km:4+350) Nato Boru Hattının Deplase Edilmesi Yapımı İşi TŞ NO SAYFA NO : 1 / 5 ŞARTNAME 1- İşin Adı, Yeri ve Amacı a)- ADI: Nato Boru Hattının Deplase Edilmesi Yapımı

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKliF MEKTUBU TARiH 14.03.2016 SAYı TEKLIF SAHIBININ... Ad i Soyad ı/tıcaret Unvan i... Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

16. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI YAPIM RESİMLERİ

16. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI YAPIM RESİMLERİ 16. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI YAPIM RESİMLERİ KONULAR 1. Kuvvet Dağıtım Tabloları ve Bağlantı Şemaları 2. Pano ve Tablolarla İlgili Özel ve Teknik Şartnameler 3. Çizilen Projelere Ait Dağıtım Tablolarının

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Yıldırımdan korunma 1 Yıldırımdan korunma 2 Yasal Mevzuat BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yıldırımdan Korunma Tesisatı, Transformatör ve Jeneratör Yıldırımdan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule helezon kaydırak platformu 3 gen platform 2 ad 5 basmaklı merdiven çatı 150 cm helezon kaydırak 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 3 ad yaprak figürü bacak giydirme figürü

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

epm elektrik ltd.şti. ALÇAK GERİLİM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

epm elektrik ltd.şti. ALÇAK GERİLİM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kapsam: Bu şarname alçak gerilim enerji dagıtım sistemi için kullanılmak üzere tesis edilecek modüler yapıdaki alçak gerilim panolarının teknik özelliklerini kapsar. 2.Genel: Panolar modüler ve dahili

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 4 ad kare platform 3 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 2 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI 15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI KONULAR 1. Küçük Bir Atölyenin Kuvvet Tesisat Projesinin Hazırlanması 2. Asma Katlı Bir İş Yerinin Aydınlatma ve Kuvvet Projesinin Hazırlanması

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 24.11.2014 Karar No : 2014/İK-PGM/610 Gündem Konusu : PGM Ücretler. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PRSELSYON PROJELERİNDE KULLNILCK G DĞITIM PNOLRI TEKNİK ŞRTNMESİ Haziran 2007 İÇİNDEKİLER. Panoların Genel Özellikleri 2 B. Panoların İçeriği 3 C. Genel Parselasyon Kuralları 4

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

T.C. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Konu: Yeraltı elektrik teçhizatı 01/03/2010. GENELGE No: 671

T.C. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Konu: Yeraltı elektrik teçhizatı 01/03/2010. GENELGE No: 671 T.C. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Yeraltı elektrik teçhizatı 01/03/2010 GENELGE No: 671 Kablo Başlıkları Ocaklarda standartlara uygun kablolar kullanılacaktır. Kablo başlıkları kablolara

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SAHA DENETİM STANDARDLARI

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SAHA DENETİM STANDARDLARI ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SAHA DENETİM STANDARDLARI CAN CAMCI ZENİT ENERJİ GENEL MÜDÜR 7 NİSAN 2016 İçerik 1-TS EN 62446 Tanımı 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı Standardları 3-Denetim

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/

TEDAŞ-MLZ(GES)/ İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşullan 1.4. Tanımlar 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1. Genel 2.2. Yapısal Özellikler 2.2.1. İletken 2.2.2. Yalıtım 2.2.3. Dış Kılıf 3. İŞARETLEME

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 2 ad güneş figürü çatı kemeri 2 li salıncak seti 1 tk POLİETİLEN

Detaylı

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ KEMERALTI SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ Sıra No 1 4 6 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) a)malzeme: Poz 32.a.'daki şartlarla.

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ AALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri ve topraklamalar yönetmeliğine

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 23 29 slayt Nİ1103266 TEKNİK UYGULAMALARDA ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG AMAÇ: Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 2016 GÜZ

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP)

09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) 09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) 2702 Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi 1 BÖLÜM 1 BÖLÜM 09 69 00 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TEKNİK ŞARTNAMESİ (YAPMA TİP) GENEL 1.1 İÇERİK Bu şartname

Detaylı

YAPI ĐŞLERĐ YILDIRIMDAN KORUNMA TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ

YAPI ĐŞLERĐ YILDIRIMDAN KORUNMA TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 18 YAPI ĐŞLERĐ YILDIRIMDAN KORUNMA TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ 2013 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Birim fiyatlar Çevre ve

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 11.12.2013 Karar No : 2013/DK-PGM/651 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü Deney Ücretleri. KARAR hazırladığı takrir ve eki

Detaylı

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Amaç MADDE 1 1. Bu Usul ve Esasların amacı, genel aydınlatma kapsamında yapılacak LED (Light Emmitting Diode) armatür uygulamalarına

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

GENEL TEKNİK ŞARTNAME

GENEL TEKNİK ŞARTNAME ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ MUHTELİF YERLERDEKİ ELEKTRİK MALZEMELERİ DEMONTAJ İŞİ 1 İÇİNDEKİLER 1. İŞİN KONUSU 2. İŞLETME VERİLERİ 3. İŞİN KAPSAMI 4. DEMONTAJ İŞLERİ 5. AYDINLATMA (DEMOTAJ-MONTAJ)

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1- Bu şartname, İstanbul D Stüdyosu 56 adet teleskop tip ışık askı montajı, bir adet dimmer kasası montajı, 2 adet

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün hazırladığı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün hazırladığı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-PGM/485 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

BANDIRMA ve EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İHTİYACI OLAN LED PROJEKTÖRLER ve LED SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ALIMI

BANDIRMA ve EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İHTİYACI OLAN LED PROJEKTÖRLER ve LED SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ALIMI BANDIRMA ve EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ İHTİYACI OLAN LED PROJEKTÖRLER ve LED SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ALIMI ELEKTRİK VE OTOMASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ TEMMUZ 2015 1.GENEL 1.1 Taraflar ve İsimlendirme:

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı İş bu Teknik Şartname, Darüşşafaka Cemiyeti ne ait ANKARA ZAFER DERSHANESİ binasında yapılacak

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 2 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 100 cm tüp kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak 1 ad kütük merdiven 1

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak 150 cm helezon kaydırak platform korkuluğu palmiye figürü çatı 2 li salıncak seti 1 tk TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN

Detaylı

Güç Faktörünün İyileştirilmesi Esasları: KOMPANZASYON HAKKINDA GENEL BİLGİ Tüketicilerin normal olarak şebekeden çektikleri endüktif gücün kapasitif yük çekmek suretiyle özel bir reaktif güç üreticisi

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı