Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ankarabulteni@tusiad.org"

Transkript

1 SAYI: Ekim 2011 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın en altı bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından ya da doğrudan adresinden ulaşılabilmektedir. TÜS İAD AV RUPA İŞ DÜNYAS I KO NF EDERAS YONU (BUS INESS EURO PE) ÜYES İDİR. İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı İstanbul Turkey Telefon: +90 (212) Faks: +90 (212) e- posta: Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa Ankara Turkey Telefon: +90 (312) Faks: +90 (312) e- posta: Brüksel: 13, Avenue des Gaulois, 1040 Brussels Belgium Telefon: +32 (2) Faks: +32 (2) e- posta: Washington D.C. : th Street, N.W., Suite Nr. 300, Washington D.C USA Telefon: +1 (202) Faks: +1 (202) e- posta: Berlin: Märkisches Ufer, 28 Berlin Germany Telefon: +49 (30) Faks: +49(30) e- posta: Paris: 33, Rue de Galilée Paris France Telefon: +33 (1) Faks: +33 (1) e- posta: Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing , P. R. China Telefon: +86 (10) Faks: +86 (10) e- posta: Sayı: Sayfa 1 03 Ekim 2011 www. tusiad.org

2 I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ TBMM GENEL KURULU AÇILDI! BDP Mecliste Yasama 4 Ekim de Başlıyor! Yeni Milletvekili Dağılımı YENİ DÖNEMDE TBMM Gündem Hızla ve Uzun Şekillenecek! Yeni Kabine Yapısı Önemli KHK ların Listesi Milletvekilleri Genel Seçimleri sebebiyle Nisan ayından bu yana yasama çalışmalarına uzun bir ara veren TBMM nin yeni yasama dönemi 1 Ekim 2011 Cumartesi günü resmen başlamıştır. Açılış seremonisi ve Barış ve Demokrasi Partisi Milletvekilleri nin yemin töreni 1 ile tamamlanan 1. Birleşimin ardından, 24. Dönem 2. Yasama Yılı çalışmaları 4 Ekim 2011 Salı günü (yarın) başlayacaktır. Hatırlanacağı üzere, seçimlerin ardından 28 Haziran 2011 tarihinde 1 Yasama Yılı nın ilk oturumu gerçekleştirilmiş; milletvekillerinin yeminleri, Hükümet Programının okunması, yeni oluşturulan Kabinenin güvenoyu alması, TBMM Başkanlık Divanı nın teşkili ve diğer görev dağıtımlarının tamamlanması gibi mutat uygulamaların ardından ilk yasama yılı 15 Temmuz 2011 tarihli 11. Birleşim ile tamamlanmıştı. Geçtiğimiz yasama dönemine göre büyük ölçüde değişen ve geçerli oyların %95 inin temsil edildiği yeni TBMM Genel Kurulu nda milletvekillerinin partilere ve cinsiyetlere göre dağılımı bu bölümün sonunda yer alan tabloda sayı ve yüzde oran olarak yer almaktadır. TBMM Genel Kurulu Gündemi nin, geçtiğimiz yasama yılından süregelen çalışmalar başta olmak üzere çok sayıda kanun hazırlığı ile kısa süre içerisinde hızla dolması beklenmektedir. TBMM nin alması beklenen ilk kararlar arasında 17 Ekim de süresi dolacak olan sınır ötesi operasyon konusunda hükümete yetki veren tezkerenin bir yıl daha uzatılması ve kadın milletvekillerine Genel Kurul'da pantolon giyme imkanı veren TBMM İçtüzüğü değişikliği yer almaktadır. Kuşkusuz gündemin ilk resmi maddeleri arasında geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) de yer alacaktır. TBMM tatile girdikten sonra yayımlanan KHK lar ile çok sayıda kanunda önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirilmiş ve bütün bakanlıkların ve dolayısı ile Kabine nin yapısı değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Bu doğrultuda sürecin kolayca takip edilebilmesi için yayımlanan KHK ların Tam Listesi ve 61. Hükümetin ilk kabinesine dair Bilgi Dosyası bu bölümün ardından ek dosya olarak sunulmaktadır. Son derece önemli yapısal değişikliklerle yeniden şekillenen kabine yapısına dair bütün temel bilgileri içeren Kabine Bilgi Dosyası aşağıdaki başlıkları içermektedir: Kabine Yapısına Dair Temel Bilgiler Görev Dağılımı ve Kurumlar Listesi Kabinedeki Yeni İsimler, Görev Değişimleri ve Kabineden Ayrılanlar Kabinedeki İsimlerin Kısa Özgeçmişleri 1 Tutuklu milletvekilleri, BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve CHP Mersin Milletvekili İsa Gök yemin etmemiştir. Sayı: Sayfa 2 03 Ekim 2011

3 YASAMA GÜNDEMİNE BAKIŞ (Devam) Anayasa Sendikalar Kanunu Rekabet Kanunu İstihdam Stratejisi ve Paketi Sanayi Stratejisi Marka ve Patent Kanunları YOİKK Gündemi Sır Kanunları yasama gündemi son derece kritik ve özel bir yapıya sahiptir, zira pek çok kritik düzenlemenin ele alınması beklenen bu dönemde ekonomik, siyasal ve sosyal yapıya dair önemli düzenlemelerin ve değişiklerin gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. Bu doğrultuda yasama gündeminin yakından takip edilerek gerekli noktalarda yasama süreçlerine demokratik katılımcılık ilkesi çerçevesinde içerik ve görüş katkısı sağlanması özel bir öneme sahip olacaktır. Yeni yasama gündemi henüz tamamen ve resmi olarak belirginleşmemiş olsa da, gündemdeki pek çok önemli çalışma şimdiden sıraya girmiş görünmektedir. Bunlar arasında en çok öne çıkan çalışmalar şunlardır: Yeni Anayasa Yeni TBMM İçtüzüğü Yeni Sendikalar Kanunu Tasarısı Taslağı Yeni Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı Taslağı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı Güvenceli Esnek Çalışma ve Kıdem Tazminatı düzenlemeleri Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Yeni İstihdam Paketi Yeni İstihdam Stratejisi (İstihdamı arttırmak amacıyla sağlanabilecek teşvikleri çeşitli kriterler çerçevesinde düzenleyen güncelleme) Yeni Sanayi Stratejisi (Sanayi alanındaki teşvikleri bölgeler, sektörler ve İhracata Dönük Üretim ve Girdi Tedarik Stratejisi dahil olmak üzere çeşitli kriterler çerçevesinde düzenleyen güncelleme) Patent Kanunu Tasarısı Taslağı Marka Kanunu Tasarısı Taslağı Coğrafi İşaretler ve Tasarımlar Kanunu Tasarısı Taslağı İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı Taslağı (İstinaf içeren metin) Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı Taslağı YOİKK Gündemi nde yer alan ve yaklaşık 15 konu başlığında kanun düzenlemesi öngören yatırım ortamı sorunlar Büyük bölümü 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan yeni Türk Ticaret Kanunu nda ve yeni Türk Borçlar Kanunu nda olası düzenlemeler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (Kadük) Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı (Kadük) Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı (Kadük) Sayı: Sayfa 3 03 Ekim 2011

4 YASAMA GÜNDEMİNE BAKIŞ (Devam) E-Devlet ve Bilgi Toplumu Kamu&Özel İşbirliği İlaç ve Tıbbi Cihaz Elektronik Ticaret İstanbul Tahkim Merkezi Planlama ve İmar Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı (TÜSİAD görüşü sunulmuştur.) (Kadük) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı (Kadük) Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı (Kadük) Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (Kadük) (TÜSİAD görüşü sunulmuştur.) Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı (Kadük) Enerji alanında çok sayıda kanun düzenleme çalışması; örneğin Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri (Kadük) E-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanunu Tasarısı Taslağı (TÜSİAD görüşü sunulmuştur.) (Kadük) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı (TÜSİAD görüşü sunulmuştur.) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı (TÜSİAD görüşü sunulmuştur.) Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı (Tasarıyla, Türk Ceza Kanununun özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ile soruşturmanın gizliliğini ihlal ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarıyla ilgili düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı (TÜSİAD görüşü sunulmuştur.) Yargı Bilişim Kurumunun Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Tasarıyla; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile Anayasamızın 10, 41 ve 90. madde hükümleri dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin üst normlar ile uyumlu hâle getirilmesi için değişiklik yapılması öngörülmektedir.) Noterlik Kanunu çalışması Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çalışması Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çalışması İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Taslağı Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı Sayı: Sayfa 4 03 Ekim 2011

5 ÖNCELİK ANAYASA DA (Devam) Uzlaşma Komisyonu oluşturulması GÜNDEM ÇOK BAŞLIKLI DEVAM EDİYOR Bütçe Kanunları Orta Vadeli Program İlk İstişare Toplantısı TBMM açıldığında en önde gelen maddelerden birisi kuşkusuz anayasa olacaktır. Beklentiler doğrultusunda kısa süre içerisinde bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu nun oluşturularak yeni bir anayasa hazırlamak üzere çalışmaların başlaması beklenilmektedir. BDP nin TBMM ye dönme kararı ile birlikte bu konu daha büyük bir önem kazanmış görünmektedir. Zira Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ni ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi Uzlaşma Komisyonu konusunda prensipte anlaşmış görünmektedir. Keza bu konudaki gelişmelerde hızla ilerlenmesi yönündeki genel görüş doğrultusunda; TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK tarafından TBMM de grubu bulunan dört siyasi partiye birer mektup yazılarak, anayasa hazırlığı için oluşturulacak Uzlaşma Komisyonu na 10 Ekim Pazartesi gününe kadar üçer üye bildirmeleri istenmiştir. Kuşkusuz bir yandan anayasa çalışmaları devam ederken, bir yandan da TBMM nin kendi yasama gündemini hızlı bir biçimde ve aynı anda çok başlığı ele alarak devam etmesi beklenmektedir. Yukarıda sıralanan çalışmalar başta olmak üzere pek çok uluslararası anlaşmanın yasama sürecinde sıralanması muhtemelen Ekim ayı içerisinde büyük ölçüde tamamlanacak ve TBMM yasama gündemi muhtemelen daha öngörülebilir bir yapıya kavuşacaktır. Keza 17 Ekim 2011 öncesinde TBMM ye sunulması beklenen Bütçe Kanunları ile yaklaşık aynı tarihlerde açıklanması beklenen yeni Orta Vadeli Program bu açıdan önemli diğer bazı çalışmalar olacaktır. Ayrıca Ekim ayı ortasında Kızılcahamam da toplanması beklenen Adalet ve Kalkınma Partisi nin geleneksel istişare toplantısının da yeni yasama dönemi öncelikleri açısından önemli konuları olgunlaştırması beklenmektedir. TBMM 24. Dönem Milletvekilleri Dağılımı* (Partilere ve Cinsiyete Göre) P a r t i A d ı Kadın Erkek Parti Sayı Oran Sayı Oran Toplam A d a l e t v e K a l k ı n m a P a r t i s i A K P 46 % 1 4, % 8 5, C u m h u r i y e t H a l k P a r t i s i C H P 19 % 1 4, % 8 5, M i l l i y e t ç i H a r e k e t P a r t i s i M H P 3 % 5, % 9 4, B a r ı ş v e D e m o k r a s i P a r t i s i B D P 9 % 3 1, % 6 8, B a ğ ı m s ı z M i l l e t v e k i l i 2 % 2 8, % 7 1, T o p l a m 79 % 1 4, % 8 5, *: Yemin etmeyen milletvekilleri de sayı ve oranlara dahil edilmiştir. Kaynak: TBMM Sayı: Sayfa 5 03 Ekim 2011

6 HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 1. (KHK/652) Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 2. (KHK/651) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHKlerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK 3. (KHK/650) Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve KHKlerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK 4. (KHK/649) Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHKlerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK 5. (KHK/648) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHKlerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK 6. (KHK/647) Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK 7. (KHK/646) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve KHKlerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK 8. (KHK/645) Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 9. (KHK/644) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 10. (KHK/643) 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve KHKlerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK 11. (KHK/642) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 12. (KHK/641) Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 13. (KHK/640) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 14. (KHK/639) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 15. (KHK/638) Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 16. (KHK/637) Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 17. (KHK/636) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 18. (KHK/635) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 19. (KHK/634) Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 20. (KHK/633) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 21. (KHK/632) Devlet Memurları Kanunun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK Sayı: Sayfa 6 03 Ekim 2011

7 EK: KABİNE YAPISI BİLGİ DOSYASI 61. HÜKÜMET İLK KABİNE LİSTESİ 1. Başbakan İstanbul Milletvekili Recep Tayyip ERDOĞAN 2. Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Ali BABACAN 3. Başbakan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ 4. Başbakan Yardımcısı Kırıkkale Milletvekili Beşir ATALAY 5. Başbakan Yardımcısı Bursa Milletvekili Bülent ARINÇ 6. Adalet Bakanı Hatay Milletvekili Sadullah ERGİN 7. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN 8. Avrupa Birliği Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen BAĞIŞ 9. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kocaeli Milletvekili Nihat ERGÜN 10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Faruk ÇELİK 11. Çevre ve Şehircilik Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan BAYRAKTAR 12. Dışişleri Bakanı Konya Milletvekili Ahmet DAVUTOĞLU 13. Ekonomi Bakanı Mersin Milletvekili Zafer ÇAĞLAYAN 14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kayseri Milletvekili Taner YILDIZ 15. Gençlik ve Spor Bakanı Samsun Milletvekili Suat KILIÇ 16. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi EKER 17. Gümrük ve Ticaret Bakanı Rize Milletvekili Hayati YAZICI 18. İçişleri Bakanı Ordu Milletvekili İdris Naim ŞAHİN 19. Kalkınma Bakanı Bingöl Milletvekili Cevdet YILMAZ 20. Kültür ve Turizm Bakanı İzmir Milletvekili Ertuğrul GÜNAY 21. Maliye Bakanı Batman Milletvekili Mehmet ŞİMŞEK 22. Milli Eğitim Bakanı İstanbul Milletvekili Ömer DİNÇER 23. Milli Savunma Bakanı Sivas Milletvekili İsmet YILMAZ 24. Orman ve Su İşleri Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel EROĞLU 25. Sağlık Bakanı Erzurum Milletvekili Recep AKDAĞ 26. Ulaştırma Bakanı İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM Sayı: Sayfa 7 03 Ekim 2011

8 TEMEL BİLGİLER Başbakan tarafından yeni yasama dönemi için oluşturulan 61. Hükümetin ilk kabinesi Cumhurbaşkanı tarafından 6 Temmuz 2011 tarihinde resmen atanmıştır. 8 Haziran 2011 tarihli Kanun Hükmünde Kararname lerle düzenlenen ve daha önce Başbakan dahil 27 olan koltuk sayısı Yeni Kabine de 26 olmuştur. Daha önce 3 olan Başbakan Yardımcısı sayısı 4 e, 15 olan İcracı Bakanlık sayısı ise 21 e çıkartılmış, 11 Devlet Bakanlığı ise kaldırılmıştır. 8 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan tezkere ve genelge doğrultusunda Başbakan Yardımcıları nın ve bazı bakanlıkların görev alanları ile kendilerine bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar yeniden düzenlenmiştir.yeni düzenlemeyle oluşan yapı aşağıda yer almaktadır. KABİNE GÖREV DAĞILIMI VE KURUMLAR LİSTESİ BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN Kurum ve Kuruluşlar: 1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 2. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 3. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 4. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 5. Türkiye Tarım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ Görevler: Danıştay ile ilişkiler. Kurum ve Kuruluşlar: 1. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2. Vakıflar Genel Müdürlüğü 3. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 4. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü 5. Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü 6. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN Görevler: Ekonomik Konularda genel koordinasyon. Kurum ve Kuruluşlar: 1. Hazine Müsteşarlığı 2. T.C. Merkez Bankası 3. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 4. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 5. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 6. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Sayı: Sayfa 8 03 Ekim 2011

9 8. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 10. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY Görevler: Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı. Milli Güvenlik Kurulu nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu na sunulması ve Bakanlar Kurulu nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi. İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon. Medeniyetler İttifakı Projesinin yürütülmesi. Kurum ve Kuruluşlar: 1. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 3. Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Görevler: TBMM ile ilişkiler. Kurum ve Kuruluşlar: 1. Diyanet İşleri Başkanlığı 2. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 3. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK Ek Görevler: Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ile kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu. Kurum ve Kuruluşlar: 1. Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 2. Devlet Personel Başkanlığı KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ Kurum ve Kuruluşlar: 1. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NİHAT ERGÜN Kurum ve Kuruluşlar: 1. Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 3. Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı Sayı: Sayfa 9 03 Ekim 2011

10 4. Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 5. Türk Akreditasyon Kurumu 6. Şeker Kurumu ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU Kurum ve Kuruluşlar: 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Orman Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI RDOĞAN BAYRAKTAR Kurum ve Kuruluşlar: 1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 3. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER Kurum ve Kuruluşlar: 1. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 2. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ Kurum ve Kuruluşlar: 1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 2. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI Ek Görev: Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarının koordinasyonu. Kurum ve Kuruluşlar: 1. Rekabet Kurumu Başkanlığı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA ŞAHİN Kurum ve Kuruluşlar: 1. Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ Ek Görevler: Avrupa Birliği Makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde Müzakere Heyeti Başkanlığı ve Başmüzakereci görevleri. Sayı: Sayfa Ekim 2011

11 KABİNEDEKİ YENİ İSİMLER 1. Başbakan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ 2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN 3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan BAYRAKTAR 4. Gençlik ve Spor Bakanı Samsun Milletvekili Suat KILIÇ 5. İçişleri Bakanı Ordu Milletvekili İdris Naim ŞAHİN 6. Milli Savunma Bakanı Sivas Milletvekili İsmet YILMAZ KABİNEDEKİ GÖREV DEĞİŞİMLERİ 7. Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY (Eski İçişleri Bakanı) 8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK (Eski Devlet Bakanı) 9. Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER (Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) KABİNEDEN AYRILANLAR 10. Cemil ÇİÇEK Eski Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY (Yeni TBMM Başkanı) 11. Nimet ÇUBUKÇU Eski Milli Eğitim Bakanı 12. Mustafa DEMİR Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı 13. Vecdi GÖNÜL Eski Milli Savunma Bakanı 14. Faruk Nafiz ÖZAK Eski Devlet Bakanı 15. Selma Aliye KAVAF Eski Devlet Bakanı 16. Prof. Dr. Mehmet AYDIN Eski Devlet Bakanı Sayı: Sayfa Ekim 2011

12 KABİNEDEKİ İSİMLERİN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Tenzile'dir. İktisatçı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi.özel sektörde müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu üyesi oldu ve Kurucu Genel Başkanı seçildi.22. Dönem Siirt Milletvekili. 59. Hükümet'te Başbakanlık görevini yürüttü. 60. Hükümet'te ikinci defa Başbakanlık görevini üstlendi.ingilizce bilen Erdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır. BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ Bülent Arınç, 25 Mayıs 1948'de Bursa'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Ayşe Sevdiye'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 20, 21, 22. Dönem Manisa Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı oldu. İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN 1967 yılında Ankara'da doğdu. 1985'te Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi ni birincilikle bitirdi yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun oldu yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri Northwestern Üniversitesi Kellogg School'da İşletme dalında Yüksek Lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı yılları arasında, ABD de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı yılları arasında Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü yılında Adalet ve Kalkınma Partisi nin Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı ve Parti nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 3 Kasım 2002 Genel seçimlerinde 22. Dönem Milletvekili oldu. 58 inci ve 59 uncu T.C. Hükümetlerinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. 3 Haziran 2005 tarihinde Devlet Bakanlığı görevinin yanısıra Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak atandı. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde 23. Dönem Ankara Milletvekili olarak yeniden seçildi. 29 Ağustos 2007 tarihinde 60. T.C. Hükümeti nin Dışişleri Bakanı olarak atandı. 1 Mayıs 2009 tarihinde 60ncı T.C. Hükümeti nde Ekonomik konularda genel koordinasyondan sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Evli ve iki çocuk babasıdır. Sayı: Sayfa Ekim 2011

13 BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY Beşir Atalay, 1 Nisan 1947'de Kırıkkale Keskin'de doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Memduha'dır. Sosyolog ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. ABD Michigan Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1983'te sosyoloji doçenti oldu. DPT'de Sosyal Planlama Daire Başkanlığı görevinde bulundu. 1992'de profesör unvanını aldı. Marmara Üniversitesi'nde Öğretim Üyeliği, UNESCO'da Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Kırıkkale Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak görev yaptı. Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin Koordinatörü olarak çalıştı. Çeşitli kitap, makale ve tebliğleri yayımlandı. 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekili. 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı yaptı. 60. Hükümet'te İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Atalay, evli ve 3 çocuk babasıdır. BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye'dir. Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı. 22. ve 23. Dönem Yozgat Milletvekili. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI 23 Mayıs 1952 de Rize Çayeli nde doğdu. Çocukluğu Rize de geçti. Daha sonra üniversite tahsili için İstanbul a gelen Yazıcı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kamu hukuku alanında seminer çalışmalarına katılan Yazıcı, 1976 Yılında hâkim adayı olarak İstanbul Adliyesi'nde kamu görevine başladı. Sırasıyla Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı Hâkimliklerinde bulundu. Yazıcı, 1984 yılı sonunda kamudaki görevinden ayrılarak İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak serbest çalışmaya başladı. Bu süreçte çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içinde yer aldı. Yazıcı, bu süreçte sayın Tayyip Erdoğan ın Avukatı ve Hukuk Müşaviri olarak da görev yaptı. Yazıcı, Adalet ve Kalkınma Partisi nin kuruluş sürecinde yer alarak, partinin Kurucu Üyesi oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya giren Yazıcı, Kasım 2002 den itibaren beş yıl süre ile AK Parti nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Yazıcı, üç dönemdir AK Parti nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmaktadır. 22 Temmuz 2007 günü yapılan genel seçimlerde yeniden İstanbul Sayı: Sayfa Ekim 2011

14 Milletvekili seçilerek Parlamentoya giren Yazıcı, 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir, halen Devlet Bakanı olarak görevine devam etmektedir. Yazıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır. EKONOMİ BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN Mehmet Zafer Çağlayan, 15 Kasım 1957'de Muş'ta doğdu. Babasının adı M.Salih, annesinin adı Muhlise'dir. Makine Mühendisi ve Sanayici; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.sanayici olarak çalıştı. 1987'de Ankara Sanayi Odası'na Oda Meclisi Üyesi oldu. 1989'da Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 1991'de Başkanvekili ve 1995'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2007'ye kadar bu görevini sürdürdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde üç dönem Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı'nın Mütevelli Heyet Üyesi oldu.60. Hükümet'te Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak atandı.ingilizce bilen Çağlayan, evli ve iki çocuk babasıdır. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK YUSUFELİ , Yaşar, Hadise - Bursa Yüksek İslam Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Enstitüsü Eğitimi - Arapça - Lise Öğretmenliği, Serbest Ticaret - Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi - XXI, XXII nci Dönem Bursa Milletvekili - Evli, 4 Çocuk. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ 2002'de İstanbul Milletvekili seçilen Egemen Bağış, AB ile tam üyelik görüşmelerini yürütmek üzere Ocak 2009 dan bu yana Devlet Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevini sürdürmektedir. Daha önce AK Parti Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış İlişkiler Danışmanlığı, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, NATO-Parlamenterler Asamblesi Transatlantik Komitesi Başkanlığı, NATO-PA Türk Grubu Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur Bingöl doğumlu olan Bağış, Siirtlidir. The Baruch College of The City University of New York İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünde lisans eğitimi görüp, Kamu Yönetimi üzerine master yapmış olan Bağış, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Bağış, evli ve iki çocuk babasıdır. Sayı: Sayfa Ekim 2011

15 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA ŞAHİN Fatma Şahin, 20 Haziran 1966'da Gaziantep'te doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Perihan'dır. Kimya Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. SANKO Holding'de İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı. 22. ve 23. Dönem Gaziantep Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Şahin, evli ve 2 çocuk annesidir. KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ Cevdet Yılmaz, 1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin adı Fatma'dır. Bürokrat; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi uluslararası ilişkilerde; doktorasını Bilkent Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetiminde tamamladı. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Planlama Uzmanlığına atandı. Devlet Plânlama Teşkilatı AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümerhalı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 23. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır. ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964'te Hatay Antakya'da doğdu. Babasının adı Mehmet İsmet, annesinin adı Hatice'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde kurum avukatı olarak çalıştı. Serbest avukatlık yaptı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22. ve 23. Dönem Hatay Milletvekili. 60. Hükümet'te Adalet Bakanlığı görevine atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Ergin, evli ve 3 çocuk babasıdır. Sayı: Sayfa Ekim 2011

ankarabulteni@tusiad.org

ankarabulteni@tusiad.org TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2012 10 1 Ekim 2012 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ NİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2014 01 2 Ocak 2014 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ NİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. SAYI: 2013 03 1 Mart 2013 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI BİLGİ & AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 02 2 Şubat 2015

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 02 2 Şubat 2015 TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 02 2 Şubat 2015 Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Ankara

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

Türkiye de ilk defa doğrudan

Türkiye de ilk defa doğrudan KÜNYE TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU AYLIK YAYIN ORGANI İMTİYAZ SAHİBİ: TESK OTEL (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) adına Genel Başkan Bendevi PALANDÖKEN Genel Yayın Müdürü:

Detaylı

ankarabulteni@tusiad.org

ankarabulteni@tusiad.org SAYI: 2013 02-A 15 Şubat 2013 Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: ankarabulteni@tusiad.org Ankara Bülteni'nin

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

2012 den Satırbaşları

2012 den Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2012 İçindekiler 2012 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 10 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU T Ü R K S A N AY İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ

ÇALIŞMA RAPORU T Ü R K S A N AY İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 2009 ÇALIŞMA RAPORU T Ü R K S A N AY İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 2009 dan Satırbaşları... 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 12

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU KOCAELİ SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM -2017 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI 9-2017 Dönemi Oda Organları Seçimleri Tamamlandı 10 II.BÖLÜM PROJELERLE 13 Doğu Marmara Sanayİ ve Teknolojİ Fuarı 14 KSO-kOcaeli

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU 2011 ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İçindekiler 2010 dan Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 14 TÜSİAD

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 24 Aralık 2008 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında

Detaylı

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 1 Sunuş Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Yönetim Birimi (KYB) kendi içinde Halkla İlişkiler, İdari İşler, Bilgi İşlem, Muhasebe fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yönetsel anlamdaki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 15 Aralık 2009 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi 01 Ekim 2013 10 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM 4. YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 01 Ekim 2013 / 10 Eylül 2014 ÖNSÖZ Türkiye Büyük

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI. 2012 Yılı. Faaliyet Raporları. Ankara Sanayi Odası

ANKARA SANAYİ ODASI. 2012 Yılı. Faaliyet Raporları. Ankara Sanayi Odası ANKARA SANAYİ ODASI 2012 Yılı Faaliyet Raporları Ankara Sanayi Odası GİRİŞ Odamız 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince yapması gereken hizmetlerin yanı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 SUNUŞ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı