WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F)"

Transkript

1 WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F) WTW 3110 VE 3210 PH Metre Modelleri laboratuar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. Ph metrenin dikkat çeken özellikleri yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, elektrod ve ph solüsyonlar yla birlikte olmas d r. Yar n n flartlar bugün karfl lamak için tasarlanm flt r. * Özel silikon tufl % 100 su geçirmez ve kolay temizlenme özelli i. * Yeni CMC Fonksiyonlu - daha do ru bir ph ölçümü için. * Arkadan ayd nlatmal grafik ekran - en olumsuz fl k koflullar nda bile mükemmel okunabilirlik. * Düz metin menüleri Teknolojisini her zaman yenilemeyi amaç edinmifl WTW firmas 315i, 330i ve 340i modellerini üretimden kald rm flt r. Yerlerine 3110, 3210 ve 3310 modelleri üretmektedir. Yap lan genel de ifliklikler afla da belirtilmifltir. Made in Germany WTW Ph Ölçüm Cihaz Seti Yeni model ph 3110 Eski model ph 315i Yeni model ph 3310 Eski model ph 340i Virgülden sonra 3 haneli gösterimi Son kalibrasyonu haf za alma Yeni model ph 3210 Virgülden sonra 3 haneli gösterimi Haf za özelli i yoktu Eski model ph 330i ±2500 mv ölçebilir ±1999 mv ölçebilir CMC Continous Measurement Control* - Devaml ölçüm kontrol özelli i 5 noktal kalibrasyon 3 noktal kalibrasyon 16 ayr tampon setini tan yabilir WTW teknik tampon ve standart (Merck-Mettler-Metrohm-Fischer vs) tamponlar (DIN) Arkadan ayd nlatmal ekran LCD ekran Kullan c dostu menüler Kelimeler yerine k saltmalar (yaz lar, aç klamalar) Çift tufl kombinasyonlar ±2500 mv ölçebilir ±1999 mv ölçebilir CMC Continous Measurement Control - Devaml ölçüm kontrol özelli i 5 noktal kalibrasyon 3 noktal kalibrasyon 16 ayr tampon setini tan yabilir WTW teknik tampon ve standart (Merck-Mettler-Metrohm-Fischer vs) tamponlar (DIN) Son 5 kalibrasyon de erini haf zaya son kalibrasyon de erini haf zaya alma alma. Arkadan ayd nlatmal ekran LCD ekran Kullan c dostu menüler Kelimeler yerine k saltmalar (yaz lar, aç klamalar) Çift tufl kombinasyonlar USB ba lant portu RS 232 ba lant USB den elektrik ba lant s WTW ye özel 220 V adaptör ile (Bilgisayardan bile elektrik ba lant s yap labilir.) 109 Tel: (0212) pbx

2 WTW ph 3110 Model (PORTAT F) ph metre 644,00 Ölçüm aral ph ±0.005 ph mv ±0.3 mv ±1 mv S cakl k ±0.1 C Do ruluk ph ±0,01 ph mv ±0,3 mv S cakl k 0,1 K Kalibrasyon 1,2 veya 5 noktal otomatik. WTW, DIN/NIST ve 16 farkl çözelti ile. Kalibrasyon haf zas son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge kadrandan ayd nlatmal grafik LCD, ekran Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir Pil ömrü kesintisiz çal flmada 1000 saat. Kadran ayd nlatmal 150 saat %100 su geçirmez, Dahili kalibrasyon hat rlat c Tafl ma çantas, ph tampon çözeltileri, elektrod saklama çözeltisi, Sentix 41 elektrod ile. WTW ph 3210 Model ph metre 688,00 Ölçüm aral ph ±0.005 ph mv ±0.3 mv ±1 mv S cakl k ±0.1 C Do ruluk ph ±0,01 ph mv ±0,3 mv S cakl k 0,1 K Bellek 200 Manuel Kalibrasyon 1,2,3,4 veya 5 noktal otomatik. WTW, DIN/NIST ve 16 farkl çözelti ile. Kalibrasyon haf zas son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge kadrandan ayd nlatmal grafik LCD ekran Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir. Pil ömrü kesintisiz çal flmada 1000 saat. Kadran ayd nlatmal 150 saat. %100 su geçirmez. Dahili kalibrasyon hat rlat c. Tafl ma çantası, ph tampon çözeltileri, elektrod saklama çözeltisi, Sentix 41 elektrod ile CMC Özelli i Ölçülen de erin limitler dahilinde olup olmad n gösterir ve alarm verir. WTW ph 3310 Model ph metre 1,100,00 Ölçüm aral ph ±0.005 ph mv ±0.3 mv ±1 mv S cakl k ±0.1 C Do ruluk ph ±0,01 ph mv ±0,3 mv S cakl k 0,1 K Bellek 200 Manuel Kalibrasyon 1,2,3,4 veya 5 noktal otomatik. WTW, DIN/NIST ve 16 farkl çözelti ile. Kalibrasyon haf zas son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge kadrandan ayd nlatmal grafik LCD ekran Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir. Pil ömrü kesintisiz çal flmada 1000 saat. Kadran ayd nlatmal 150 saat. %100 su geçirmez. Dahili kalibrasyon hat rlat c Tafl ma çantas, ph tampon çözeltileri, elektrod saklama çözeltisi, Sentix 41 elektrod ile CMC özelli i ölçülen de erin limitler dahilinde olup olmad n gösterir ve alarm verir. Bilgisayar ve printer ba lant s için USB ç k fll Tel: (0212) pbx 110

3 Teknolojisini her zaman yenilemeyi amaç edinmifl WTW firmas masa tipi ölçüm cihazlar nda yeni de ifliklikler yapm flt r. Bu de ifliklikleri a afl da görebilirsiniz. malattan Kalkan Modeller Yeni Modeller Inolab ph 720 Inolab ph 7110 Inolab Cond 720 Inolab Cond 7110 Inolab ph 730 Inolab ph 7310 Inolab Cond 730 Inolab Cond 7310 Inolab Oxi 730 Inolab Oxi 7310 Inolab ph/cond 720 Multi 9310 Set C Inolab Multi 720 Multi 9310 Set K Cihazlar üzerindeki de iflikilikleri cihaz özellikleri alt nda görebilirsiniz. (YEN ) WTW Inolab ph 7110 SET 2 (MASAT P ) phmetre (Inolab Ph720) 841,00 Ölçüm aral Ölçüm hassasiyeti -2, ,999 ph, ± 2000 mv, [ C] ± 0,005 ph, ± 0,3 mv, ± 0,1 K Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü 4 x 1,5 V AA kullan m pili veya 4 x 1,2 V NiMH-flarj edilebilir Ekranda elektrot durumunu gösterme 1-, 2-, 3-, 4-, 5 noktal kalibrasyon yap labilir. LCD ekranl 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda IP 43 korumal MultiCal kalibrasyon olarak; AutoCal-DIN, AutoCal-TEC ve ConCal sistemleri mevcuttur. SenTix 41 ph elektrotu, 4,0-7,0 ve 10,0 ph solüsyonlar, elektrot tutucusu ile birlikte Eski model (Inolab ph720) Yeni model (Inolab ph 7110) Stand için fazladan para ödenmesi gerekiyordu. Elektrot tutucu stand sete dahil edilmifltir. Büyük stand tezgahta yer kapl yordu. Temizlik nispeten zordu. Cihaza monte edilen stand sayesinde yerden tasarruf edilmifltir. Kolay temizlik için ergonomik bir yüzey tasarlanm flt r. (YEN ) WTW Inolab ph 7310 SET 2 (MASAT P ) phmetre (Inolab Ph730) 1,241,00 Ölçüm aral -2, ,999 ph, ± 1999 mv, ,0 C Ölçüm hassasiyeti ± 0,005 ph, ± 0,3 mv, ± 0,1 K Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü 1-, 2-, 3-, 4-, 5 noktal kalibrasyon yap labilir. GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. Mini-USB portuyla PC ye ba lanabilir. (USB kablo setle birlikte gelmektedir) Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl Son 10 kalibrasyon de erini saklar. IP 43 koruma s n f na sahiptir. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 ad pil ile çal fl r. 250 * 230 * 70 mm boyutlar nda Multilab Pilot program ile çal flabilir (Software setle birlikte gelmektedir) MultiCal kalibrasyon olarak; AutoCal-DIN,AutoCal-TEC ve ConCal sistemleri mevcuttur. SenTix 41 ph elektrotu, 4,0-7,0-10,0 ph solüsyonlar, elektrot tutucusu dahil 111 Tel: (0212) pbx

4 Eski model Inolab ph 730 Yeni model Inolab ph 7310 Eski teknoloji RS 232 portu vard. Yeni teknoloji USB portu eklenmifltir. Veri aktar m için pahal özel kablolar alma ihtiyac kalmam flt r. CMC özelli i sayesinde ölçülen de erin kalibrasyon aral nda olup olmad devaml olarak kontrol edilebilecektir. 3 noktal kalibrasyon. Cihaz 5 noktaya kadar kalibre edilebilir. WTW teknik tampon veya standart tamponlar ile kalibre edilebilir. Kalibrasyon için 22 farkl tampon seti kullan labilir (Merck - Mettler - Metrohm - Fischer ) Son 10 kalibrasyon bilgisini haf zas nda saklar. Manuel olarak elektrot seri numaras girilebilir. Arkadan ayd nlatmal ekran YEN WTW Inolab ph 7310 P SET 2 (MASAT P ) ph metre (Inolab Ph730 P) 1.729,00 Ölçüm aral -2, ,999 ph, ± 1999 mv, ,0 C Ölçüm hassasiyeti ± 0,005 ph, ± 0,3 mv, ± 0,1 K Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. Mini-USB portuyla PC ye ba lanabilir (USB kablo setle birlikte gelmektedir) Entegre termal yaz c l Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl Son 10 kalibrasyon de erini saklar. IP 43 koruma s n f na sahiptir. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 adet pil ile çal fl r. 250 * 230 * 70 mm boyutlar nda Multilab Pilot program ile çal flabilir (Software setle birlikte gelmektedir) MultiCal kalibrasyon olarak; AutoCal-DIN,AutoCal-TEC ve ConCal sistemleri mevcuttur. SenTix 41 ph elektrotu, 4,0-7,0-10,0 ph solüsyonlar, elektrot tutucusu dahil Tel: (0212) pbx 112

5 Sentix 41 ph Elektrodu 185,00 Sentix 41 elektord epoksi olup plastikimsi yap s ile 0-80 C s cakl k aral nda çal fl r ve çarpma ve k r lmalara karfl dayan kl d r. Ayn zamanda ekonomik olup genel proses elektrodudur. At k su, içme suyu, y kama suyu, tekstil endüstrisi, tuzlu çözeltilerde vb. zor çal flma ortamlar nda tercih edilmelidir. Teknik Özellikleri Çal flma Aral 0-14 ph Çal flma S cakl 0-80 C Gövde materyali Epoksi Referans Elektrolidi Jel Sentix 81 ph Elektrodu 207,00 Sentix 81 elektrod ise cam olup C s cakl k aral nda çal fl r. Asitler vizkozitesi yüksek ürünler için uygundur.tepki süreleri k sad r h zl sonuç verirler. Gövde k sm camdan oldu undan dolay dikkatli kullan lmas gerekmektedir. Asit ve baz çözeltilerinde g da sektöründe, içecek, meyve suyu Yo urt, içme suyu, maden suyu, tuzlu çözeltiler vb. ortamlarda tercih edilmelidir. Teknik Özellikleri Çal flma Aral 0-14 ph Çal flma S cakl C Gövde materyali Cam Referans Elektrolidi 3 mol/ l KCL Diyafram Platin Kablo uzunlu u 1 m Sentix Sp ph Elektrodu (Kablo Hariç) 255,00 Saplama tipi elektrottur. Kat g dalarda kullan ma uygundur. Et, peynir, kaflar peynir, bal k, tavuk, yo urt vs. Teknik Özellikleri Çal flma Aral : 2-13 ph Çal flma S cakl : 0-80 C Gövde materyali : Epoksi Referans Elektrolidi : 3 mol/ KCL Diyafram : Hole Kablo uzunlu u : 1 m kablo haricen tak l yor. Sentix 61 ph Elektrodu 160,00 Sentix 61 elektrod ise cam olup C s cakl k aral nda çal fl r. Yaln z s cakl k ölçümü yapmaz, Asitler vizkozitesi yüksek ürünler için uygundur. Tepki süreleri k sad r h zl sonuç verirler. Gövde k sm camdan oldu undan dolay dikkatli kullan lmas gerekmektedir. Asit ve baz çözeltilerinde g da sektöründe, içecek, meyve suyu yo urt, içme suyu, maden suyu, tuzlu çözeltiler vb. ortamlarda tercih edilmelidir. Teknik Özellikleri Çal flma Aral : 0-14 ph Çal flma S cakl : C Elektrolit : KCL Membran Direnci : <1 Gohm Uzunluk : 120 mm Çap : 12 mm Diyafram : Platin 113 Tel: (0212) pbx

6 Sentix Orp Elektrodu (Kablo Hariç) 220,00 Redoks ölçümü için; s cakl k kompanzesiz Teknik Özellikleri Çal flma S cakl : C Elektrolit : KCL Uzunluk : 120 mm Çap : 12 mm Diyafram : Seramik Kablo uzunlu u : 1 m kablo haricen tak l yor. Kullan m amac na göre çesitli özelliklere sahip elektrotlar vard r. Afla daki listede WTW elektrodlar n teknik özelliklerini bir tablo fleklinde görebilirsiniz. En çok kullan lan elektrotlar Sentix 41 ve Sentix 81 ph elektrodudur. PLUS Elektrotlar ph Ölçüm aral Çal flma aral C Referans Elektroliti Membran biçimi Membran Direnci Diyafram fiaft Malzemesi fiaft uzunlu u ±2 mm fihaft Ø (±0.5 mm) S cakl k Sensörü Ba lant Elektrot kablosu 0 14 ph 0 80 C jel Silindirik 25 C'de < 1 GΩ Fiber Noryl 120 mm 12 mm - (1) (2) (2) (2) (3) (4) (5) (4) (6) (6) (6) (7) 0 14 ph 0 80 C jel Silindirik 25 C'de < 1 GΩ Fiber Noryl 120 mm 12 mm Entegre NTC (30 KΩ) (2) (2) (2) (4) (5) (4) (6) + (8) (6) + (8) (7) + (8) 0 14 ph 0 80 C KCI 3 mol/, +Ag içermez Silindirik 25 C'de < 1 GΩ Seramik Seramik 120 mm 12 mm Entegre NTC (30 KΩ) (2) (2) (4) (4) (6) + (8) (7) + (8) 0 14 ph C KCI 3 mol/, +Ag içermez Konik 25 C'de < 600 GΩ Platin Cam 120 mm 12 mm - (1) (2) (2) (3) (4) (4) (6) / (7) (6) (7) 0 14 ph C KCI 3 mol/, +Ag içermez Konik 25 C'de < 600 GΩ Platin Cam 120 mm 12 mm Etegre NTC (30 KΩ) (2) (2) (4) (4) (6) + (8) (7) + (8) 0 14 ph C KCI 3 mol/, +Ag içermez Küresel 25 C'de < 600 GΩ Platin Cam 170 mm 12 mm Etegre NTC (30 KΩ) (2) (2) (4) (4) (6) + (8) +(8) (7) (1) Soket Bafll (2): Sabit Kablo (3) : AS/DIN, AS/DIN -3 veya AS/BNC (4) : Kablo Uzunlu u 1 m (5) : Kablo Uzunlu u 3 m (6) DIN Fiflli (8): Banana (muz) Fiflli (9) : AS s/d1 veya AS S /B1 veya AS S/B3 (10) : AS S/R AS/BNC; Kablosuz Elektrotlar için BNC Soketli Ba lant Kablosu 46,00 AS/DIN Kablosuz Elektrotlar için DIN Soketli Ba lant Kablosu 46,00 ph Kalibrasyon Solüsyonlar ve Di er Yard mc Solüsyonlar Her hangi bir çözeltinin ph n kontrol etmeden önce ph metrenin öncelikle kalibrasyonu belirli aral klarla yap lmal d r. PH Metre kalibrasyonu için ph de erleri belli olan solüsyonlar gerekmektedir. E er cihaz iki tampon kullan larak kalibre edilecekse çal fl lacak bölgeye (asit veya baz ortam ) uygun solüsyonlar n seçilmesi gerekmektedir. E er asidik bölgede çal fl lacaksa ph= 4 ve ph= 7 tamponlar kullan lmas, bazik bölgede çal fl lacaksa ph= 7 ve ph= 10 tamponlar kullan lmas tavsiye edilir. Ölçüm yap lan s v lar n birbirine kar fl p hatal ölçümlere yol açmamas için her bir ölçümden sonra kalibrasyonu yap lan ph metrenin elektrodu saf su ile iyice y kanmas tavsiye edilir. PH metre Kalibrasyon s v lar 250 ml ve 1000 ml lik ambalajlarda. Kullan m rahatl sa layan özel ölçüm flifleleriyle ayr bir behere gerek duyulmaks z n kalibrasyon yap labiliyor. Ph 4.01 Kalibrasyon Solüsyonu 250 ml 22,00 Ph 7.00 Kalibrasyon Solüsyonu 250 ml 22,00 ph Kalibrasyon Solüsyonu 250 ml 22,00 Ph 4.01 Kalibrasyon Solüsyonu 1000 ml 58,00 Ph 7.00 Kalibrasyon Solüsyonu 1000 ml 58,00 Ph Kalibrasyon Solüsyonu 1000 ml 58,00 Potasyum Klorür Çözeltisi 250 ml 3 mol/l KCl 28,00 Ph elektrodu kullan lmad zamanlar 3 mol/l KCl (Potasyum Klorür) çözeltisinde bekletilmelidir. Elektrod saf su veya çeflme suyunda asla bekletilmemelidir. Tel: (0212) pbx 114

7 Cond 3110 Model Portatif letkenlik Ölçüm Cihaz 1,021,00 Ölçüm aral letkenlik ms/cm ±0.5 % S cakl k -5.0 C C ±0.1 C Tuzluluk (nach IOT) Do ruluk letkenlik % ± 0,5 ms S cakl k % ± 0,5 mg/lt Tuzluluk S cakl k 0,1 K TREF referans s cakl k 20 / 25 C S cakl k kompanzasyonu nlf (non-linear function), 0,000-10,00 %K, none Hücre sabiti Sabit 0,475 cm-1, 1,0 cm-1 Kalibre edilebilir 0,450 cm-1-0,500 cm-1, 0,585 cm-1-0,715 cm-1 0,800 cm-1-1,200 cm-1 Ayarlanabilir 0,090 cm-1-0,110 cm-1 Kalibrasyon haf zas Son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge Kadrandan ayd nlatmal LCD Ara birim Yok Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir Pil ömrü Kesintisiz çal flmada 800 saat,kadrandan ayd nlatmal 100 saat %100 su geçirmez Dahili kalibrasyon hat rlat c Tafl ma çantas, tampon çözelti, ve Tetracon 325 elektrodu ile birlikte komple Made in Germany Cond 3110 letkenlik Ölçüm Cihaz Seti 115 Tel: (0212) pbx

8 Cond 3210 Model Portatif letkenlik Ölçüm Cihaz 1,179,00 Ölçüm aral letkenlik ms/cm ±0.5 % S cakl k -5.0 C C ±0.1 C Tuzluluk (nach IOT) Do ruluk letkenlik % ± 0,5 ms S cakl k % ± 0,5 mg/lt Tuzluluk S cakl k 0,1 K TREF referans s cakl k 20 / 25 C S cakl k kompanzasyonu nlf (non-linear function), 0,000-10,00 %K, none Hücre sabiti Sabit 0,475 cm-1, 1,0 cm-1 Kalibre edilebilir 0,450 cm-1-0,500 cm-1, 0,585 cm-1-0,715 cm-1 0,800 cm-1-1,200 cm-1 Ayarlanabilir 0,090 cm-1-0,110 cm-1 Kalibrasyon haf zas Son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge Kadrandan ayd nlatmal LCD Ölçüm haf zas 200 Adet Data loger özelli i Manuel Arabirim Yok Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir Pil ömrü Kesintisiz çal flmada 800 saat,kadrandan ayd nlatmal 100 saat %100 su geçirmez Dahili kalibrasyon hat rlat c Tafl ma çantas, tampon çözelti, ve Tetracon 325 elektrodu ile birlikte komple Cond 3310 Model Portatif letkenlik Ölçüm Cihaz Ölçüm aral letkenlik ms/cm ±0.5 % S cakl k -5.0 C C ±0.1 C Tuzluluk (nach IOT) Do ruluk letkenlik % ± 0,5 ms S cakl k % ± 0,5 mg/lt Tuzluluk S cakl k 0,1 K Alınız TREF referans s cakl k 20 / 25 C S cakl k kompanzasyonu nlf (non-linear function), 0,000-10,00 %K, none Hücre sabiti Sabit 0,475 cm-1, 1,0 cm-1 Kalibre edilebilir 0,450 cm-1-0,500 cm-1, 0,585 cm-1-0,715 cm-1 0,800 cm-1-1,200 cm-1 Ayarlanabilir 0,090 cm-1-0,110 cm-1 Kalibrasyon haf zas Son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge Kadrandan ayd nlatmal LCD Ölçüm haf zas 200 Adet Data loger özelli i Manuel Arabirim Yok Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir Pil ömrü Kesintisiz çal flmada 800 saat,kadrandan ayd nlatmal 100 saat Bilgisayar ve printer ba lant s için USB ç k fll %100 su geçirmez Dahili kalibrasyon hat rlat c Tafl ma çantas, tampon çözelti, ve Tetracon 325 elektrodu ile birlikte komple letkenlik ölçer için ; E/SET (1413 Us/cm, 50 ml) 28,00 Tel: (0212) pbx 116

9 YEN Inolab Cond 7110 SET tipi iletkenlik ölçer (MASAT P ) Cond 720 1,304,00 Ölçüm aral 0,0 ms/cm ms/cm veya 0.00 ms/cm us/cm, 0, MΩcm S cakl k TDS (toplam çözünmüfl madde) mg/lt Tuzluluk (iyot tablosuna göre) Do ruluk Ölçülen de erin ± 0,5 % Hücre sabiti cm - 1, cm - 1, sabit 0.01 cm cm - 1, cm cm 1, cm-1, 0,01 cm-1 ayarlanabilir. Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k girifli. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 ad pil ile çal fl r. Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda IP 43 korumal S cakl k kompanzasyonlu 1 m kablolu Tetracon 325 iletkenlik elektrotu, kontrol standard, elektrot tutucusu ile birlikte Eski model Inolab Cond 720 Yeni model Inolab Cond 7110 Ölçüm aral 500 ms/cm Stand için fazladan para ödenmesi gerekiyordu. Büyük stand tezgahta yer kapl yordu. Ölçüm aral 1000 ms/cm olmufltur. Elektrot tutucu stand sete dahil edilmifltir. Cihaza monte edilen stand sayesinde yerden tasarruf edilmifltir. Temizlik nispeten zordu. Kolay temizlik için ergonomik bir yüzey tasarlanm flt r. YEN Inolab Cond 7310 SET 1 tipi iletkenlik ölçer (MASAT P ) Cond 730 1,634,00 Ölçüm aral 0,0 ms/cm ms/cm veya 0.00 ms/cm us/cm, 0, MΩcm S cakl k TDS (toplam çözünmüfl madde) mg/lt Tuzluluk (iyot tablosuna göre) Do ruluk Ölçülen de erin ± 0,5 % Hücre sabiti cm-1, cm-1,sabit 0.01 cm cm-1, cm cm-1, cm-1, 0,01 cm-1 ayarlanabilir. Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k girifli. Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. Mini-USB portuyla PC ye ba lanabilir (USB kablo setle birlikte gelmektedir.). Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl Son 10 kalibrasyon de erini saklar. IP 43 koruma s n f na sahiptir. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 ad pil ile çal fl r. Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda IP 43 korumal S cakl k kompanzasyonlu 1 m kablolu Tetracon 325 iletkenlik elektrotu, kontrol standard, elektrot tutucusu ile birlikte Tel: (0212) pbx

10 YEN Inolab Cond 7310 P SET 1 tipi iletkenlik ölçer (MASAT P ) Cond 730 P 2,106,00 Ölçüm aral 0,0 ms/cm ms/cm veya 0.00 ms/cm us/cm, 0, MΩcm S cakl k TDS (toplam çözünmüfl madde) mg/lt Tuzluluk (iyot tablosuna göre) Do ruluk Ölçülen de erin ± 0,5 % Hücre sabiti cm-1, cm-1,sabit 0.01 cm cm-1, cm cm 1, cm-1, 0,01 cm-1 ayarlanabilir Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k girifli. Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. Mini-USB portuyla PC ye ba lanabilir. (USB kablo setle birlikte gelmektedir). Entegre termal yaz c l Ekranda elektrot durumunu gösterme, LCD ekranl, Son 10 kalibrasyon de erini saklar. IP 43 koruma s n f na sahiptir. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 ad pil ile çal fl r. Ekranda elektrot durumunu gösterme, LCD ekranl, 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda, IP 43 korumal S cakl k kompanzasyonlu 1 m kablolu Tetracon 325 iletkenlik elektrotu, kontrol standard, elektrot tutucusu ile birlikte. Eski model Inolab Cond 730 P Ölçüm aral 500 ms/cm Eski teknoloji RS 232 portu vard. Yeni model Inolab Cond 7310 P Ölçüm aral 1000 ms/cm olmufltur. Yeni teknoloji USB portu eklenmifltir. Veri aktar m için pahal özel kablolar alma ihtiyac kalmam flt r. Son 10 kalibrasyon bilgisini haf zas nda saklar. Manuel olarak elektrot seri numaras girilebilir. Arkadan ayd nlatmal ekran letkenlik Ölçer Elektrotlar Tetracon ,00 KLE ,00 TetraCon 325, TetraCon V and KLE 325 LR 325/01 and LR 01 V LR 325/001 TetraCon 325/S Ölçüm Aral 1 μs/cm... 2 S/cm* 1 μs/cm ms/cm μs/cm μs/cm μs/cm μs/cm Çal flma S cakl C C C C KLE 325 TetraCon 325, V, 325 S LR 325/01, LR 01V LR 325/001 Tel: (0212) pbx 118

11 Oxi 3205 Model Set1 Çözünmüfl Oksijen Ölçüm Cihaz 1,509,00 Ölçüm aral O2 Konsantrasyonu mg/l (20.0 mg/l*) ±0.5 % Çözünürlük" 0 90 mg/l ±0.5 % O2 Doygunlu u % (200 %*) ±0.5 % % ±0.5 % O2 K smi Bas nç mbar (200 mbar*) ±0.5 % mbar ±0.5 % S cakl k C ±0,1 C Gösterge Kadrandan ayd nlatmal LCD Arabirim Yok Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir Pil ömrü Kesintisiz çal flmada 800 saat,kadrandan ayd nlatmal 100 saat %100 su geçirmez Tafl ma çantas, tampon çözelti, ve Cellox Elektrotu ile birlikte komple Made in Germany Oxi 3205 Set 1 Oksijen Ölçüm Cihaz Seti 119 Tel: (0212) pbx

12 Oxi 3210 Model Set1 Çözünmüfl Oksijen Ölçüm Cihaz 1,603,00 Çözünürlük O2 konsantrasyonu mg/l (20.0 mg/l*) ±0.5 % 0 90 mg/l ±0.5 % O2 Doygunlu u % (200 %*) ±0.5 % % ±0.5 % O2 K smi Bas nç mbar (200 mbar*) ±0.5 % mbar ±0.5 % S cakl k C ±0,1 C Data loger özelli i Manuel Gösterge Kadrandan ayd nlatmal LCD Arabirim Yok Besleme Pil ömrü 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir. Kesintisiz çal flmada 800 saat,kadrandan ayd nlatmal 100 saat %100 su geçirmez Tafl ma çantas, tampon çözelti, ve Cellox Elektrotu ile birlikte komple. YEN WTW Inolab Oxi 7310 Set (MASAT P ) Tipi Oksijen Ölçer Oxi 730) 2,178,00 Ölçüm Aral (konsantrasyon) 0, ,00 mg/lt, mg/lt Ölçüm Aral (doygunluk) 0, ,9 %, % Ölçüm Aral (k smi bas nç) 0, ,9 mbar, mbar S cakl k -5, ,0 oc Do ruluk Test edilen de erin ± 0,5 % S cakl k kompanzasyonu oc Otomatik bas nç kompanzasyonu Tuzluluk ayarlamas 0,0...70,0 GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. Mini-USB portuyla PC ye ba lanabilir (USB kablo setle birlikte gelmektedir.). Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl Son 10 kalibrasyon de erini saklar. IP 43 koruma s n f na sahiptir. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 adet pil ile çal fl r. 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda, IP 43 korumal S cakl k kompanzasyonlu Cellox m kablolu oksijen elektrotu, Oxical SL kalibrasyon tüpü, elektrolit temizleme solüsyonlar, 3 adet yedek membran, elektrot tutucusu (Inolab box) ile birlikte Eski model Inolab Oxi 730 Yeni model Inolab Oxi 7310 Eski teknoloji RS 232 portu vardı Yeni teknoloji USB portu eklenmifltir. Veri aktar m için pahal özel kablolar alma ihtiyac kalmam flt r. Son 10 kalibrasyon bilgisini haf zas nda saklar. Manuel olarak elektrot seri numaras girilebilir. Arkadan ayd nlatmal ekran Oksijen Ölçer çin; ELY/G Elekrolit S v s, 50 ml 85,00 RL/G Temizleme S v s 50 ml 83,00 WP 90/3 Cellox 325 Memran 3 adet 160,00 ZBK 325 Tamir Seti 288,00 Tel: (0212) pbx 120

13 (Euro) Oksijen Ölçer Elektrotlar Durox ,00 Membran kapl galvanik çözünmüfl oksijen sensörüs sadece tafl nabilir ve alan ProfiLine metre ve Multi 350iBOD belirlenmesi için idealdir. Standart elektrot; virgülden sonra 1 hane (WPD, ELY/G, RL/G ile birlikte (Euro) WTW Oksijen Ölçer Elektrotlar CellOx ,00 Membran kapl galvanik çözünmüfl oksijen sensörü Özellikle bal k yetifltiricili i ve at k su tesisleri için: Standart elektrot; virgülden sonra 2 hane (WP 90/3, ELY/G, RL/G ile birlikte) WTW Oksijen Ölçer Elektrotlar StirrOx G MemSelf kar flt rarak çözünmüfl oksijen sensörü Eflzamanl kar flt rma ve ölçme InoLab Oxi 730, inolab Oxi 740 ve ProfiLine Oxi 1970i için (Euro) Alınız (Euro) Portatif Model Çoklu Parametre Ölçüm Cihazlar (ph/cond 340i) 1,697,00 Portatif Model Çoklu Parametre Ölçüm Cihazlar (Multi 340 i Set) 2,876,00 WTW tafl nabilir, çok parametreli cihazlar, hassas, çok parametreli ölçüm teknolojisi için üretilmifltir. PH, çözünmüfl oksijen ve s cakl k letkenlik tayini için Multi 340i, ph, iletkenlik ve s cakl k tayini için ph / Cond 340i, çeflitli parametrelerin ölçümü gerektiren uygulamalar için tek bir cihaz Cihazlar su geçirmez hem de gereksinimlerini karfl lamaktad r. Laboratuarlar ve üretim tesislerinde kullan m için uygundur. Ölçüm aral Çözünürlük ph / Cond 340i Multi 340i (ph- Cond - Oxi) ph ölçümü ph , ,99 mv letkenlik ölçümü Iletkenlik 1 μs / cm ms / cm 1 μs / cm ms / cm 4 Aral k 4 Aral k Tuzluluk , ,0 Çözünmüfl oksijen ölçümü - O2 konsantrasyonu mg / l mg / l O2 Doygunlu u % % 600 * 121 Tel: (0212) pbx

14 Inolab Multi 740 SET tipi ph, iletkenlik ve oksijen ölçer (MASAT P ) (Euro) Alınız. ph ölçüm özellikleri Ölçüm aral -2, ,000 ph, ±2000mV, ,0 C Ölçüm hassasiyeti ± 0,004 ph, ± 0,2 mv Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü MultiCal kalibrasyon olarak AutoCal-DIN,AutoCal-TEC ve ConCal sistemleri mevcuttur. letkenlik ölçüm özellikleri Ölçüm Aral (iletkenlik) 0,0 ms/cm ms/cm, 0, MΩcm TDS (toplam çözünmüfl madde) mg/lt Do ruluk Ölçülen de erin ± 0,5 % Hücre sabiti 0,475 cm -1, 0,1 cm -1, 0,01 cm -1,seçilebilir, 0,25...2,5 cm -1 ve 0,09...0,11 cm -1 ayarlanabilir. Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k girifli. Oksijen ölçüm özellikleri Ölçüm Aral (Konsantrasyon) 0, ,00 mg/lt, 0,0...90,0 mg/lt (Doygunluk) 0, ,0 %, % (K smi bas nç) 0, ,0 mbar, mbar S cakl k -5, ,0 oc Do ruluk Test edilen de erin ± 0,5 % S cakl k kompanzasyonu C Otomatik bas nç kompanzasyonu Tuzluluk ayarlamas 0,0...70,0 Çoklu Parametre Ölçüm Cihazlar (Multi 740) MASAT P nolab serisinin en geliflmifl inolab ph/cond 740 ve inolab Multi 740 modelleri, 0,001 ph ünitelik bir ay rma gücüne sahiptir. Bunlar ayr ca, iyon secimli ölçümlerde gerekli olan bütün fonksiyonlara da sahiptir. nolab Multi 740 modelinde oksijen % mg/i veya mbar olarak ölçülür. ph/cond 740 ve inolab Multi 740 modelleri tuzluk ve TDS (Toplam Çözülmüfl Madde) ile iletkenlik ve spesifik direnç ölçümleri için kullan l r. Opsiyonel sisteme entegre yaz c ve operatör k lavuzuna sahip grafik ekran, ölçüm konforunu sa lar ve QA uyumlu dokümantasyona imkan verir. lave Özellikler: Lineer regresyonla 5 noktal kalibrasyon, Serbest olarak secilebilir tampon setleri, Grafik de erlendirmesi olana, Barkod okuyucu veya PC klavye için ba lant, Kullan c taraf ndan seçilebilir diller, Sesli alarma sahip girifl s n rlamas, Çoklu seviyeli GLP Fonksiyonlar (flifre korumal operatör seviyeleri) Multilab pilot veya terminal için ücretsiz yaz l m yüklemeleri. (Euro) Inolab ph/cond 740 SET Tipi ph ve letkenlik Ölçer (MASAT P ) Al n z. ph Ölçüm Özellikleri Ölçüm aral -2, ,000 ph, ±2000mV, ,0 C Ölçüm hassasiyeti ± 0,004 ph, ± 0,2 mv Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü MultiCal kalibrasyon olarak AutoCal-DIN, AutoCal-TEC ve ConCal sistemleri mevcuttur. letkenlik Ölçüm Özellikleri Ölçüm Aral 0,0 ms/cm ms/cm, 0, MΩcm TDS (toplam çözünmüfl madde) mg/lt Do ruluk Ölçülen de erin ± 0,5 % Hücre sabiti 0,475 cm-1, 0,1 cm-1, 0,01 cm-1,seçilebilir, 0,25...2,5 cm-1 ve 0,09...0,11 cm-1 ayarlanabilir Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k girifli. Tel: (0212) pbx 122

15 (Euro) YEN Inolab Multi 9310 SET C (MASAT P ) (ph/cond 720) dijital çoklu ölçer ph ve iletkenlik elektrotu ile 2,074,00 Elektrotlar ile dijital olarak iletiflim kurar. Tak lan elektrotu (ph, iletkenlik, oksijen) otomatik olarak alg lar ve ona göre ölçüm yapar. Kalibrasyon de erleri elektrotta saklan r (elektrot baflka bir cihaza tak ld nda bile tekrar kalibrasyona gerek olmaz). Tek elektrot (ph, iletkenlik veya oksijen) ba lanabilir. fiifre koruma seçene i ile ayarlar yetkin olmayan kiflilerce de ifltirilemez. CMC (continuous measurement control) özelli i sayesinde ölçümleri (ph) devaml kontrol eder. QSC (sensor quality control) özelli i sayesinde elektrotun (ph) ömrünü gösterir. Kalibrasyon gerektirmeyen optik sensör (oksijen) ba lanabilir. Renkli, arkadan ayd nlatmal ekran. Suya dayan kl soketler Uzun kablolarda veri kayb olmaz. Mini-USB portlu. Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. IP 43 koruma s n f na sahiptir. GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Son 10 kalibrasyon de erini saklar. Ekranda elektrot durumunu gösterme 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda, 800 gr a rl nda. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 adet pil ile çal fl r. ph ölçüm özellikleri Ölçüm aral 0, ,000 ph, ,0 C Do ruluk ± 0,004 ph, Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü 5 noktal kalibrasyon 22 farkl tampon setini tan r. letkenlik ölçüm özellikleri Ölçüm Aral Tak lan elektrota göre de iflir? TDS (toplam çözünmüfl madde) Tak lan elektrota göre de iflir? Do ruluk Test edilen de erin ± 0,5 % Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü S cakl k kompanzeli dijital IDS Sentix 940 (epoksi) ph elektrotu, ve 10.0 ph solüsyonlar saklama solüsyonu s cakl k kompanzeli dijital IDS Tetracon 925 iletkenlik elektrotu, iletkenlik 1413 μs/cm solüsyonu elektrot stand, 220 V adaptör, software ve kablosu ile birlikte Eski model Inolab ph/cond 720 Klasik analog elektrotlar ile çal fl r. Kalibrasyon bilgileri cihazda saklan r ve elektrot de ifltirildi inde yeni kalibrasyona gerek duyulur. Optik oksijen sensör yoktu. Veri aktar m imkan yoktur. Haf za yoktu Yeni model Multi 9310 Set C Yeni dijital sensörler ile çal fl r. Kalibrasyon ve seri numaralar elektrotun haf zas nda saklan r. Tak lan sensörü otomatik olarak tan r. Kalibrasyon bilgileri ve seri numaralar otomatik olarak cihaza iletilir. QCS özelli i sayesinde ph elektrotlar n n ömrü net olarak tespit edilir. CMC özelli i sayesinde ölçülen de erin kalibrasyon aral nda olup olmad devaml olarak kontrol edilebilecektir. Optik oksijen sensörü tak labilir. Optik sensörler fabrika ç k fl nda kalibre edildikleri için tekrardan kalibrasyona ihtiyaç duymazlar. Klasik analog ph elektrotlar özel bir adaptör sayesinde cihaza tak labilir. Yeni teknoloji USB portu eklenmifltir. Veri aktar m için pahal özel kablolar alma ihtiyac kalmam flt r. Manuel olarak 500, otomatik olarak 5000 ölçümü haf zas nda saklayabilir. Sadece ph ve iletkenlik ölçümü yapar. leride oksijen elektrotunun al m ile oksijen ölçümü yapabilir Tel: (0212) pbx

16 WTW Sentix 940 Dijital ph Elektrotu ph Ölçümü çin Gerekli Olan Elektrot 262,00 Çal flma aral 0,000 14,000 ph, ± 0,004 Çal flma s cakl 0.80 C S cakl k kompanzesi vard r. Malzemesi Plastik Referans elektroliti Jel 1,5 mt kablolu QSC Özel ilk kalibrasyonu sayesinde ömrünü gösterir. Cihaz ile dijital iletiflim sa lar. Kalibrasyon verilerini haf zas nda saklar (Euro) letkenlik Ölçümü için Gerekli Olan Elektrot (Euro) TetraCon 925 Dijital letkenlik Elektrotu 530,00 Çal flma aral Çal flma s cakl Malzemesi Hücre sabiti 10 μs/cm.2000 ms/cm C S cakl k kompanzesi vard r. Gövde Epoksi, Elektrot Grafit 0,475 cm-1 1,5 mt kablolu, Cihaz ile dijital iletiflim sa lar. Kalibrasyon verilerini haf zas nda saklar. Oksijen Ölçümü çin Gerekli Olan Elektrot WTW FDO 925 Optik Dijital Oksijen Elektrotu 927,00 Optik ölçüm prensibine göre çal fl r. Kalibrasyon gerektirmez. 1,5 mt kablolu, Cihaz ile dijital iletiflim sa lar. Kalibrasyon verilerini haf zas nda saklar. Ölçüm Aral (konsantrasyon) 0, ,0 mg/lt, Ölçüm Aral (doygunluk) 0, ,0 % Ölçüm Aral (k smi bas nç) mbar S cakl k 0, ,0 C Gövde malzemesi Paslanmaz çelik, POM (Euro) Tel: (0212) pbx 124

17 Photoflex Model Fotometreler Bir fotometre cihaz, at ksu, içme suyu ve çevre analizinde, çözünmüfl maddelerin konsantrasyonlar n n tayini için kullan l r. Bu amaçla, suda çözünmüfl maddeyi ölçülebilir bir renge dönüfltürmek için cisim üzerine spesifik reaktifler ilave edilir. Bu renk, beyaz fl g n belli bir k sm n n (dalga boylar ) absorbsiyonu (cisim taraf ndan emilmesi) neticesinde ortaya ç kar. Bu fl k absorbsiyonu lineer bir aral k içinde konsantrasyon haline dönüfltürelebilir. Bu sebeple fotometreler ve test setleri parçalar bir birine optimum olarak uyum gösteren komple bir sistemi teflkil eder Modern fotometreler her test için uygun metot temin eder. Dalga boy, dönüfltürme faktörleri flahit de eri (=çözeltinin kendi rengi ) vb. gibi gerekli bütün ayarlar otomatik olarak düzenlenir. Kullan c taraf ndan tan mlanan metotlar veya yeni reaktifler için kalibrasyon yaparken, teste ait de erler ölçülür, girilir ve bir metot halinde saklan r. Test setlerinin özellikleri her cihaz için farkl d r, çünkü optik sistemler farkl d r. Bu optik sistem farklar ndan dolay farkl fotometreler üzerinde ölçülen ayn parametre için farkl aral klar n kapsar. TAfiINAB L R T PTE VE KES N DO RUKTA Seyyar Ölçüm photoflex photoflex Turb ve photoflex Turb (Set) cihazlar ile arazide h zl ve kesin do rulukta ölçümler için flu özellikleri göz önüne al n: - Düflük güç tüketimi - Dayan kl - Tafl nabilir - Kesin do ruluk Bu gereksinimler, LED ve Filtrelerin kombinasyonu ile çal flan özel optik sistemi ile sa lan r. Tafl nabilir tipte photoflex cihazlar n sa laml kullan lan LED' lerin düflük s nmas ve uzun kullan m ömrü neticesi sa lan r. Bu fotometreler, iki küvet boyutuyla bütün yayg n testlerin yap lmas na imkan sa lar ve genifl bir ölçüm aral temin eder. Opsiyonel LabStation ünitesi ise, arazide biriktirilen verilerin laboratuvarda bir bilgisayara rahat bir flekilde aktar lmas n sa lar. (Euro) Photoflex Tipi Portatif Fotometre (ph ölçümü yapabilir - opsiyonel) 2,326,00 Ölçüm yapt dalga boylar ph elektrotu ile ph ölçümü yapar Ölçebildi i parametreler 6 entegre interferans filtreli 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm 0-16 ph -opsiyonel- Haf zas ndaki metotlara ilaveten 100 adet kendinden metot programlamal. 16 mm ve 28 mm çapl dairesel küvetler kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. Arkadan ayd nlatmal ekran GLP protokollü Kalibrasyon protokollü Kalibrasyon aral ayarlanabilir. Yeni metotlar internetten yüklenebilir. RS 232 ç k fll koruma s n f na sahip. 4 adet 1,5 V pil ile çal fl r. Opsiyonel olarak 220 VAC beslemeli Asit kapasitesi, alüminyum, arsenik, alt n, kalsiyum kadmiyum, klorür, klor, klordioksit, siyanür, krom, bak r florür, demir, potasyum, magnezyum, mangan, molibden, toplam azot sodyum, amonyum, nikel, nitrit, nitrat, KO, ozon, kurflun, fosfat, silikat, sülfat, su sertli i, çinko 125 Tel: (0212) pbx

18 Laboratuvar ortam nda Ölçüm photolab S6/S12 ve Photolab Spektral ile araflt rma, rutin ölçümler ve hesaplama masraflar için en yüksek talepler göz önüne al n r. Bu sebeple cihazlar afla daki özellikeri tafl r: - AQS/lOK - Kesin do rulukta ölçüm - Genifl ölçüm aral klar - Konfor özellikleri, örne in test ve küvet tan ma gibi. Kompleks bir optik sistemi ve k sa bir s nma haz rl k süresi, sabit ölçüm flartlar n garanti eder. Optik sistem ve 50 mm'e kadar dikdörtgen küvetler, iz elementler analizine kadar genifl ölçüm aral klar na sahiptir. Laboratuvarda büyük çapta sabit s cakl k imkan, metotlar n yo un bir flekilde önceden ayarlanmas na ve bu sayede yüksek bir kullan c konforunun temin edilmesine imkan sa lar HER K SER N NDE ORTAK ÖZELL KLER - spatlanm fl kalite, ilgili kullan ma göre uyarlanm flt r. - Kullan lan optik sisteme karfl l k gelen en yüksek do ruluktad r. - Genifl küvet seçim aral ve küvetlerin basit kullan m için istisnai cihaz özellilerini tafl maktad r. (Euro) Photoflex Turb Tipi Portatif Bulan kl k Ölçer ve Fotometre (ph ölçümü yapabilir -opsiyonel-) 2,844,00 Ölçebildi i parametreler Ölçüm yapt dalga boylar Inf. fl k kayna ile bulan kl k ölçümü ph elektrotu ile ph ölçümü yapar. Haf zas ndaki metotlara ilaveten 100 adet kendinden metot programlamal. 16 mm ve 28 mm çapl dairesel küvetler kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. Arkadan ayd nlatmal ekran GLP protokollü Kalibrasyon protokollü Kalibrasyon aral ayarlanabilir. Yeni metotlar internetten yüklenebilir. RS 232 ç k fll 4 adet 1,5 V pil ile çal fl r. korumal Opsiyonel olarak 220 VAC beslemeli Asit kapasitesi, alüminyum, arsenik, alt n, kalsiyum kadmiyum, klorür, klor, klordioksit, siyanür, krom, bak r florür, demir, potasyum, magnezyum, mangan, molibden, toplam azot, sodyum, amonyum, nikel, nitrit, nitrat, KO, ozon, kurflun, fosfat, silikat, sülfat, su sertli i, çinko 6 entegre interferans filtreli 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm NTU/FNU 0-16 ph -opsiyonel- (Euro) Photoflex Turb/SET Tipi Portatif Bulan kl k Ölçer ve Fotometre 4,007,00 Ölçüm yapabildi i parametreler 6 entegre interferans filtreli Haf zas ndaki metotlara ilaveten 100 adet kendinden metot programlamal. 16 mm ve 28 mm çapl dairesel küvetler kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. Arkadan ayd nlatmal ekran GLP protokollü Kalibrasyon protokollü Kalibrasyon aral ayarlanabilir. Yeni metotlar internetten yüklenebilir. RS 232 ç k fll 4 adet 1,5 V pil ile çal fl r. korumal Opsiyonel olarak 220 VAC beslemeli Ölçülebildi i parametreler Ölçüm yapt dalga boylar 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm Inf. fl k kayna ile bulan kl k ölçümü NTU/FNU ph elektrotu ile ph ölçümü yapar 0-16 ph Tel: (0212) pbx 126

19 (Euro) Photolab S6 A Tipi Fotometre 3,269,00 Standart cihaz, 6 dalga boyuna sahip, reaksiyon küvetlerinde (16 mm) bütün rutin tayinler için, özellikle at ksu ve içme suyu tayini için. Ölçüm yapt dalga boylar Ölçebildi i parametreler 6 entegre interferans filtreli 16 mm çapl dairesel küvetler kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm. 500 adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. LCD ekranl Türkçe menülü GLP protokollü Kalibrasyon protokollü Kalibrasyon aral ayarlanabilir. Yeni metotlar internetten yüklenebilir. Tozdan korunmak için kapakl. RS 232 ç k fll 220 VAC beslemeli fiarj edilebilir bataryal 340, 445, 525, 550, 605, 620, 690 nm Asit kapasitesi, AOX, alkol, kalsiyum, kadmiyum, klorür, klor, siyanür, krom, bak r, demir, formaldehit, potasyum, magnezyum, mangan, toplam azot, sodyum, amonyum, nikel, nitrit, nitrat, BO, KO, oksijen, uçucu organik asit, kurflun, fosfat, sülfat, TOC, su sertli i, çinko (Euro) Photolab S12 A Tipi Fotometre 5,076,00 12 dalga boyuna sahip geliflmifl cihaz, yuvarlak ve dikdörtgen küvetlerde test setleriyle, genifl ölçüm aral klar nda ve düflük konsantrasyonlarda analiz için (ilave olarak, kullan c taraf ndan tan ml 50 metod ve kinetik ölçümler mümkündür.) 12 entegre interferans filtreli Haf zas ndaki metotlara ilaveten 50 adet kendinden metot programlamal. 16 mm çapl dairesel 10, 20, 50 mm lik dikdörtgen küvetler kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm. Aç ld nda sistem kendini otomatik olarak kontrol eder adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. LCD ekranl Türkçe menülü GLP protokollü Kalibrasyon protokollü Kalibrasyon aral ayarlanabilir. Yeni metotlar internetten yüklenebilir. Tozdan korunmak için kapakl. RS 232 ç k fll 220 VAC beslemeli fiarj edilebilir bataryal Ölçüm yapt dalga boylar 340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 665, 690, 820 nm Ölçebildi i parametreler Asit kapasitesi, gümüfl, alüminyum, AOX, arsenik, alt n, bor, brom, alkol, fenol, kalsiyum, kadmiyum, klorür, klor, klordioksit, siyanür, siyanürik asit, krom, bak r, florür, demir, hidrojen peroksit, formaldehit, iyot, potasyum, magnezyum, mangan, molibden, monokloramin, hidrazin, toplam azot, sodyum, amonyum, nikel, nitrit, nitrat, DEHA, BO, KO, oksijen, ozon, uçucu organik asit, kurflun, fosfat, sülfür, silikat, kalay, sülfit, yüzey aktif maddeler (deterjan), sülfit, sülfat, TOC, su sertli i, çinko 127 Tel: (0212) pbx

20 SPEKTROFOTOMETRELER WTW Photolab 6100 Tipi Spektrofotometre 4,502,00 (Euro) Arkadan ayd nlatmal genifl ekran Single beam tekni ine göre Tungsten lambal Band geniflli i 4 nm Konsantrasyon, absorbans, transmisyon, kinetik ve spectra ölçüm modlar 1 nm aral nda ad m ad m spectra taramas Haf zas ndaki metotlara ilaveten 100 adet kendinden metot programlamal. 16 mm çapl dairesel 10, 20, 50 mm lik dikdörtgen küvetler adaptör gerektirmeden kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm. AQA kalite kontrol sistemine sahip adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. Veri transferi ve metot gelifltirme için USB-A, USB-B ve RS 232 ç k fll IP 31 koruma s n f na sahiptir. Küvet k r lmalar na karfl korumal (süzülme) 220 VAC beslemeli Ölçüm yapt dalga boylar Ölçebildi i parametreler nm aras nda ayarlanabilir. Asit kapasitesi, gümüfl, alüminyum, AOX, arsenik, alt n, bor, brom, alkol, fenol, kalsiyum, kadmiyum, klorür, klor, klordioksit, siyanür, siyanürik asit, krom, bak r, florür, demir, hidrojen peroksit, formaldehit, iyot, potasyum, magnezyum, mangan, molibden, monokloramin, hidrazin, toplam azot, sodyum,amonyum, nikel, nitrit, nitrat, DEHA, BO, KO, oksijen, ozon, uçucu organik asit, kurflun, fosfat, sülfür, silikat, kalay, sülfit,, yüzey aktif maddeler (deterjan), sülfit, sülfat, TOC, su sertli i, çinko (Euro) WTW Photolab 6600 Tipi Spektrofotometre 7,182,00 Arkadan ayd nlatmal genifl ekran Single beam tekni ine göre Xenon lambal Band geniflli i 4 nm Konsantrasyon, absorbans, transmisyon, kinetik ve spectra ölçüm modlar 1 nm aral nda ad m ad m spectra taramas Haf zas ndaki metotlara ilaveten 100 adet kendinden metot programlamal. 16 mm çapl dairesel 10, 20, 50 mm lik dikdörtgen küvetler adaptör gerektirmeden kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm. AQA kalite kontrol sistemine sahip adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. Veri transferi ve metot gelifltirme için USB-A, USB-B ve RS 232 ç k fll IP 31 koruma s n f na sahiptir. Küvet k r lmalar na karfl korumal (süzülme) 220 VAC beslemeli Ölçüm yapt dalga boylar nm aras nda ayarlanabilir. Ölçebildi i parametreler Asit kapasitesi, gümüfl, alüminyum, AOX, arsenik, alt n, bor, brom, alkol, fenol, kalsiyum, kadmiyum, klorür, klor, klordioksit, siyanür, siyanürik asit, krom, bak r, florür, demir, hidrojen peroksit, formaldehit, iyot, potasyum, magnezyum, mangan, molibden, monokloramin, hidrazin, toplam azot, sodyum,amonyum, nikel, nitrit, nitrat, DEHA, BO, KO, oksijen, ozon, uçucu organik asit, kurflun, fosfat, sülfür, silikat, kalay, sülfit, yüzey aktif maddeler (deterjan), sülfit, sülfat, TOC, su sertli i, çinko. Tel: (0212) pbx 128

ph Ölçüm Grubu Portatif cihazlar Masa tipi cihazlar

ph Ölçüm Grubu Portatif cihazlar Masa tipi cihazlar ph Ölçüm Grubu Portatif cihazlar ph 3110 Set 2 eski modeli ph 315i ph 3110 Set 3 eski modeli ph 315i ph 3210 Set 2 eski modeli ph 330i ph 3210 Set 3 eski modeli ph 330i ph 3310 Set 2 eski modeli ph 330i

Detaylı

WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F)

WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F) WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F) WTW 3110 VE 3210 PH Metre Modelleri laboratuar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. Ph metrenin dikkat çeken özellikleri

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Laboratuvar Cihazları

Laboratuvar Cihazları Bante 220 Tafl nabilir ph metre 393,00 2.00 ~ 16.00pH (ph electroduna ba l olarak) ph Do rulu u ±0.01pH mv/orp Aral 0 ~ ±1999mV mv/orp Do rulu u ±2mV S cakl k Aral 0 C ~ 100 C, 32 ~ 212 F ± 1.0 2 Nokta

Detaylı

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK KALEM TİPİ ph METRE; OTOMATİK KALİBRASYON, TUTMA FONKSİYONU, OTOMATİK SICAKLIK TELAFİSİ (ATC), DEĞİŞTİRİLEBİLİR ELEKTROT, OTO-KAPANMA, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİK

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

ELEKTROKİMYASAL ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

ELEKTROKİMYASAL ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ELEKTROKİMYASAL ÖLÇÜM SİSTEMLERİ Ph, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, İyon Metreler www.forbi.com.tr AELAB KALEM TİPİ PH ve İLETKENLİK ÖLÇERLER AELAB dan yeni nesil kalem tipi ph, orp ve iletkenlik ölçerler

Detaylı

HANNA. HI 83141 N Teknik Özellikleri. HI 8424 Teknik Özellikleri. Ölçüm aralığı : 0.0.. 14.0 ph Doğrusallık : ±0.1 ph Hassasiyet : 0,1 ph

HANNA. HI 83141 N Teknik Özellikleri. HI 8424 Teknik Özellikleri. Ölçüm aralığı : 0.0.. 14.0 ph Doğrusallık : ±0.1 ph Hassasiyet : 0,1 ph HANNA ph Metreler HANNA CHECKER ph Metre Cep Tipi ( HI 98103) HANNA HI 98107 ph Metre Kalem Tip ( phep) HANNA HI 98127 ph Metre Sıcaklık + ph, Kalem Tip (phep4) HANNA HI 98128 ph Metre Sıcaklık +ph, Kalem

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo. JUMO GmbH & Co. Fulda, JUMO Instrument Co. Darende JUMO No:17 Process D.4, Canastota, TR Telefon: Postal address: 36035 +49 Fulda, 661 6003-0 Harlow Telefon: - Essex CM20 2DY, 0216 UK 455 86 52 Phone:

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Spectroquant Prove 100

Spectroquant Prove 100 Spectroquant Prove 100 Teknik bilgi dökümanı www.merckmillipore.com/prove100 Merck Millipore is a business of Ölçüm teknolojisi Dalgaboyu aralığı Lamba tipi Ölçüm modları Spektral bant genişliği Dalgaboyu

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE GENEL ÖZELLİKLERİ UV VIS ve VIS seçenekleri Diagnostik testleri yaparak analiz güvenliğini

Detaylı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık/nem ölçüm cihazı testo 635 nem ölçüm teknolojisi 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık, hava nemi, malzeme nemi ölçümü, basınç altında çiğleşme noktası sıcaklığı,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi MASTARLAR Sentil Mastarları Boyutları (mm) Yaprak Uzunluğu Yaprak Adedi MC851-108 0.03 1.00 mm 100 8 MC851-113 0.05 1.00 mm 100 13 MC851-120 0.05 1.00 mm 100 20 MC851-220 0.05 1.00 mm 200 20 Diş Mastarları

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Akıs. Basınç. Seviye. Sıcaklık. Analiz. Kontrol. Bass Instruments. The Fluid Control Expert

Akıs. Basınç. Seviye. Sıcaklık. Analiz. Kontrol. Bass Instruments. The Fluid Control Expert Akıs Basınç Seviye Sıcaklık Analiz Kontrol The Fluid Control Expert Akışkan Kontrol Uzmanı Hakkımızda Bass Ölçme Enstrümanları Ltd.Şti. Akışkanların ölçülmesi,izlenmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili özel

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Elektronik Analitik Teraziler

Elektronik Analitik Teraziler Elektronik Analitik Teraziler PW model Analitik Teraziler Metal gövde leri teknoloji Manyetik Sistem RS-232 arayüz Aksesuar ba lant arayüz ç k fl Güvenlik kilit kodlama sistemi Dahili kalibrasyon GLP print

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Başlangıçtan sonuca kadar güvenilirlik

Başlangıçtan sonuca kadar güvenilirlik Başlangıçtan sonuca kadar güvenilirlik SU ANALİZİ İÇİN RFID TEKNOLOJİSİNE SAHİP DR 3900 SPEKTROFOTOMETRE 1 NUMUNE ALMA 2NUMUNE HAZIRLAMA 3ANALİZ Ne, ne zaman, nerede ve kim: Tam numune verisi Su analizinde

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ (Kwik Stepper) 50360183 50344102 50344013 50364146 50360205 50069845 50069853 50069861 50069870 50069888 50069900 Kademe Say s Punch Setleri ve

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ (Kwik Stepper) Punch Setleri ve Hidrolik Üniteler Dairesel Punchlar Kare Punchlar 58 50366912 50356119SET 50319981 50600192 50360183 50344102

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Laboratuar ölçümleri için ph ve Redoks kombinasyon elektrodları

Laboratuar ölçümleri için ph ve Redoks kombinasyon elektrodları Preliminary 36039 Fulda, Almanya Darende İş Merkezi No:17 D.4, Delivery address: Mackenrodtstraße 14, JUMO House 8 Technology Boulevard Telefon: Postal address: 36035 +49 Fulda, 661 Germany 6003-0 Harlow,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Su Analiz Test Kitleri

Su Analiz Test Kitleri Su Analiz Test Kitleri Suda Toplam Sertlik Test Kiti (Titrimetrik) Metod : Test tüpünün 5 ml. işaretli çizgisine kadar test edilecek su ile doldurulur. İki damla MB Indikatör damlatınız. Kapağı kapatılır

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE - 1/10 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Elektrokimyasal Hücre Metodu CO, O 2,CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 (Hesaplama) Emisyon 1 NO, NO 2 NOx Elektrokimyasal Hücre

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar 1 / 12 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 - - Atık Su 100 ml

Detaylı

JUMO BlackLine Lf-GT / -EC /- GS elektrolitik 2 elektrodlu iletkenlik hücreleri

JUMO BlackLine Lf-GT / -EC /- GS elektrolitik 2 elektrodlu iletkenlik hücreleri Vorläufig V Sayfa 1/8 JUMO BlackLine Lf-GT / -EC /- GS elektrolitik 2 elektrodlu iletkenlik hücreleri Hücre sabitleri K=0.01-1.0? 202922 Serisi? Universal uygulama için, örneğin içme ve yüzey suyu gözetimi,

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

1 SUDA SERTLİK ve CO2 TAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

HANNA ph Metreler. HI 98107 Teknik Özellikleri Ölçüm aralığı : 0.0.. 14.0 ph Doğrusallık : ±0.1 ph Hassasiyet : 0,1 ph Kalibrasyon : 2 noktadan manuel

HANNA ph Metreler. HI 98107 Teknik Özellikleri Ölçüm aralığı : 0.0.. 14.0 ph Doğrusallık : ±0.1 ph Hassasiyet : 0,1 ph Kalibrasyon : 2 noktadan manuel HANNA ph Metreler HI 98103 Ölçüm aralığı : 0.00. 14.00 ph Doğrusallık : ±0.2 ph Hassasiyet : 0,01 ph Kalibrasyon : 2 noktadan manuel HI 98107 Ölçüm aralığı : 0.0.. 14.0 ph Doğrusallık : ±0.1 ph Hassasiyet

Detaylı

BT-08 GIDA TERMOMETRESİ

BT-08 GIDA TERMOMETRESİ BT-08 GIDA TERMOMETRESİ Ölçüm Hassasiyeti: ± 0.1 C Su geçirmezd) Max/Min. Fonksiyonlu LCD ekran sıcaklık değeri Sıcaklık değerini ekranda tutma özelliği F/C arasında serbestçe değişim Otomatik kapanma

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE 228M

Kullanım Kılavuzu PCE 228M PCE 228M Versiyon 23.03.2016 İçindekiler 1. Giriş/Önsöz 2. Güvenlik Bilgileri 3. Özellikler 4. Ön Panel Tanıtılması 5. PH Kalibrasyon Prosedürü 5.1 Kalibrasyon Önemi 5.2 Kalibrasyon İçin Gerekli Olan Ekipman

Detaylı

WLAN üzerinden veri aktarımı. Sınır değeri aşımında alarm verme. testo Saveris 2-T1 ve -T2 DIN EN 12830 normuna uyumlu

WLAN üzerinden veri aktarımı. Sınır değeri aşımında alarm verme. testo Saveris 2-T1 ve -T2 DIN EN 12830 normuna uyumlu Kablosuz veri izleme ve kayıt sistemi Saveris 2 yeni nesil sıcaklık ve nem denetimi WLAN üzerinden veri aktarımı C Her yerde, her cihazda tüm ölçüm verileri mevcut Sınır değeri aşımında alarm verme %rh

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımlarının yapılması

Detaylı

JUMO Tekli Sensörler. ph cam elektrodları. Boyutlar

JUMO Tekli Sensörler. ph cam elektrodları. Boyutlar JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Preliminary Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

Model 1200 Meter For 1200- UDV Meter 25 mm Numune Hazneli 10 mm Numune Hazneli 3627-420 3627-420-UDV 3627-460 3627-460-UDV 3627-510 3627-510-UDV

Model 1200 Meter For 1200- UDV Meter 25 mm Numune Hazneli 10 mm Numune Hazneli 3627-420 3627-420-UDV 3627-460 3627-460-UDV 3627-510 3627-510-UDV Su Analiz Cihazları SMART 3 Kolorimetre Kompakt SMART3 Kolorimetre sahada ve laboratuvar ortamında su analizi yapmak için idealdir. Kullanımı kolay yazılımı ile reaktif sistemler için 75 önceden programlanmış

Detaylı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 645 Endüstriye uygun yüksek doğrulukta sonuç veren ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 645 Endüstriye uygun yüksek doğrulukta sonuç veren ölçüm cihazı. www.testo.com.tr Sıcaklık/nem ölçüm cihazı testo 645 Endüstriye uygun yüksek doğrulukta sonuç veren ölçüm cihazı ±1 %RH yüksek doğrulukta nem ölçümü %RH 2 adet prob girişi Sıcaklık, bağıl nem ve basınçlı hatlarda çiğleşme

Detaylı