WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F)"

Transkript

1 WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F) WTW 3110 VE 3210 PH Metre Modelleri laboratuar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. Ph metrenin dikkat çeken özellikleri yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, elektrod ve ph solüsyonlar yla birlikte olmas d r. Yar n n flartlar bugün karfl lamak için tasarlanm flt r. * Özel silikon tufl % 100 su geçirmez ve kolay temizlenme özelli i. * Yeni CMC Fonksiyonlu - daha do ru bir ph ölçümü için. * Arkadan ayd nlatmal grafik ekran - en olumsuz fl k koflullar nda bile mükemmel okunabilirlik. * Düz metin menüleri Teknolojisini her zaman yenilemeyi amaç edinmifl WTW firmas 315i, 330i ve 340i modellerini üretimden kald rm flt r. Yerlerine 3110, 3210 ve 3310 modelleri üretmektedir. Yap lan genel de ifliklikler afla da belirtilmifltir. Made in Germany WTW Ph Ölçüm Cihaz Seti Yeni model ph 3110 Eski model ph 315i Yeni model ph 3310 Eski model ph 340i Virgülden sonra 3 haneli gösterimi Son kalibrasyonu haf za alma Yeni model ph 3210 Virgülden sonra 3 haneli gösterimi Haf za özelli i yoktu Eski model ph 330i ±2500 mv ölçebilir ±1999 mv ölçebilir CMC Continous Measurement Control* - Devaml ölçüm kontrol özelli i 5 noktal kalibrasyon 3 noktal kalibrasyon 16 ayr tampon setini tan yabilir WTW teknik tampon ve standart (Merck-Mettler-Metrohm-Fischer vs) tamponlar (DIN) Arkadan ayd nlatmal ekran LCD ekran Kullan c dostu menüler Kelimeler yerine k saltmalar (yaz lar, aç klamalar) Çift tufl kombinasyonlar ±2500 mv ölçebilir ±1999 mv ölçebilir CMC Continous Measurement Control - Devaml ölçüm kontrol özelli i 5 noktal kalibrasyon 3 noktal kalibrasyon 16 ayr tampon setini tan yabilir WTW teknik tampon ve standart (Merck-Mettler-Metrohm-Fischer vs) tamponlar (DIN) Son 5 kalibrasyon de erini haf zaya son kalibrasyon de erini haf zaya alma alma. Arkadan ayd nlatmal ekran LCD ekran Kullan c dostu menüler Kelimeler yerine k saltmalar (yaz lar, aç klamalar) Çift tufl kombinasyonlar USB ba lant portu RS 232 ba lant USB den elektrik ba lant s WTW ye özel 220 V adaptör ile (Bilgisayardan bile elektrik ba lant s yap labilir.) 109 Tel: (0212) pbx

2 WTW ph 3110 Model (PORTAT F) ph metre 644,00 Ölçüm aral ph ±0.005 ph mv ±0.3 mv ±1 mv S cakl k ±0.1 C Do ruluk ph ±0,01 ph mv ±0,3 mv S cakl k 0,1 K Kalibrasyon 1,2 veya 5 noktal otomatik. WTW, DIN/NIST ve 16 farkl çözelti ile. Kalibrasyon haf zas son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge kadrandan ayd nlatmal grafik LCD, ekran Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir Pil ömrü kesintisiz çal flmada 1000 saat. Kadran ayd nlatmal 150 saat %100 su geçirmez, Dahili kalibrasyon hat rlat c Tafl ma çantas, ph tampon çözeltileri, elektrod saklama çözeltisi, Sentix 41 elektrod ile. WTW ph 3210 Model ph metre 688,00 Ölçüm aral ph ±0.005 ph mv ±0.3 mv ±1 mv S cakl k ±0.1 C Do ruluk ph ±0,01 ph mv ±0,3 mv S cakl k 0,1 K Bellek 200 Manuel Kalibrasyon 1,2,3,4 veya 5 noktal otomatik. WTW, DIN/NIST ve 16 farkl çözelti ile. Kalibrasyon haf zas son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge kadrandan ayd nlatmal grafik LCD ekran Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir. Pil ömrü kesintisiz çal flmada 1000 saat. Kadran ayd nlatmal 150 saat. %100 su geçirmez. Dahili kalibrasyon hat rlat c. Tafl ma çantası, ph tampon çözeltileri, elektrod saklama çözeltisi, Sentix 41 elektrod ile CMC Özelli i Ölçülen de erin limitler dahilinde olup olmad n gösterir ve alarm verir. WTW ph 3310 Model ph metre 1,100,00 Ölçüm aral ph ±0.005 ph mv ±0.3 mv ±1 mv S cakl k ±0.1 C Do ruluk ph ±0,01 ph mv ±0,3 mv S cakl k 0,1 K Bellek 200 Manuel Kalibrasyon 1,2,3,4 veya 5 noktal otomatik. WTW, DIN/NIST ve 16 farkl çözelti ile. Kalibrasyon haf zas son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge kadrandan ayd nlatmal grafik LCD ekran Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir. Pil ömrü kesintisiz çal flmada 1000 saat. Kadran ayd nlatmal 150 saat. %100 su geçirmez. Dahili kalibrasyon hat rlat c Tafl ma çantas, ph tampon çözeltileri, elektrod saklama çözeltisi, Sentix 41 elektrod ile CMC özelli i ölçülen de erin limitler dahilinde olup olmad n gösterir ve alarm verir. Bilgisayar ve printer ba lant s için USB ç k fll Tel: (0212) pbx 110

3 Teknolojisini her zaman yenilemeyi amaç edinmifl WTW firmas masa tipi ölçüm cihazlar nda yeni de ifliklikler yapm flt r. Bu de ifliklikleri a afl da görebilirsiniz. malattan Kalkan Modeller Yeni Modeller Inolab ph 720 Inolab ph 7110 Inolab Cond 720 Inolab Cond 7110 Inolab ph 730 Inolab ph 7310 Inolab Cond 730 Inolab Cond 7310 Inolab Oxi 730 Inolab Oxi 7310 Inolab ph/cond 720 Multi 9310 Set C Inolab Multi 720 Multi 9310 Set K Cihazlar üzerindeki de iflikilikleri cihaz özellikleri alt nda görebilirsiniz. (YEN ) WTW Inolab ph 7110 SET 2 (MASAT P ) phmetre (Inolab Ph720) 841,00 Ölçüm aral Ölçüm hassasiyeti -2, ,999 ph, ± 2000 mv, [ C] ± 0,005 ph, ± 0,3 mv, ± 0,1 K Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü 4 x 1,5 V AA kullan m pili veya 4 x 1,2 V NiMH-flarj edilebilir Ekranda elektrot durumunu gösterme 1-, 2-, 3-, 4-, 5 noktal kalibrasyon yap labilir. LCD ekranl 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda IP 43 korumal MultiCal kalibrasyon olarak; AutoCal-DIN, AutoCal-TEC ve ConCal sistemleri mevcuttur. SenTix 41 ph elektrotu, 4,0-7,0 ve 10,0 ph solüsyonlar, elektrot tutucusu ile birlikte Eski model (Inolab ph720) Yeni model (Inolab ph 7110) Stand için fazladan para ödenmesi gerekiyordu. Elektrot tutucu stand sete dahil edilmifltir. Büyük stand tezgahta yer kapl yordu. Temizlik nispeten zordu. Cihaza monte edilen stand sayesinde yerden tasarruf edilmifltir. Kolay temizlik için ergonomik bir yüzey tasarlanm flt r. (YEN ) WTW Inolab ph 7310 SET 2 (MASAT P ) phmetre (Inolab Ph730) 1,241,00 Ölçüm aral -2, ,999 ph, ± 1999 mv, ,0 C Ölçüm hassasiyeti ± 0,005 ph, ± 0,3 mv, ± 0,1 K Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü 1-, 2-, 3-, 4-, 5 noktal kalibrasyon yap labilir. GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. Mini-USB portuyla PC ye ba lanabilir. (USB kablo setle birlikte gelmektedir) Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl Son 10 kalibrasyon de erini saklar. IP 43 koruma s n f na sahiptir. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 ad pil ile çal fl r. 250 * 230 * 70 mm boyutlar nda Multilab Pilot program ile çal flabilir (Software setle birlikte gelmektedir) MultiCal kalibrasyon olarak; AutoCal-DIN,AutoCal-TEC ve ConCal sistemleri mevcuttur. SenTix 41 ph elektrotu, 4,0-7,0-10,0 ph solüsyonlar, elektrot tutucusu dahil 111 Tel: (0212) pbx

4 Eski model Inolab ph 730 Yeni model Inolab ph 7310 Eski teknoloji RS 232 portu vard. Yeni teknoloji USB portu eklenmifltir. Veri aktar m için pahal özel kablolar alma ihtiyac kalmam flt r. CMC özelli i sayesinde ölçülen de erin kalibrasyon aral nda olup olmad devaml olarak kontrol edilebilecektir. 3 noktal kalibrasyon. Cihaz 5 noktaya kadar kalibre edilebilir. WTW teknik tampon veya standart tamponlar ile kalibre edilebilir. Kalibrasyon için 22 farkl tampon seti kullan labilir (Merck - Mettler - Metrohm - Fischer ) Son 10 kalibrasyon bilgisini haf zas nda saklar. Manuel olarak elektrot seri numaras girilebilir. Arkadan ayd nlatmal ekran YEN WTW Inolab ph 7310 P SET 2 (MASAT P ) ph metre (Inolab Ph730 P) 1.729,00 Ölçüm aral -2, ,999 ph, ± 1999 mv, ,0 C Ölçüm hassasiyeti ± 0,005 ph, ± 0,3 mv, ± 0,1 K Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. Mini-USB portuyla PC ye ba lanabilir (USB kablo setle birlikte gelmektedir) Entegre termal yaz c l Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl Son 10 kalibrasyon de erini saklar. IP 43 koruma s n f na sahiptir. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 adet pil ile çal fl r. 250 * 230 * 70 mm boyutlar nda Multilab Pilot program ile çal flabilir (Software setle birlikte gelmektedir) MultiCal kalibrasyon olarak; AutoCal-DIN,AutoCal-TEC ve ConCal sistemleri mevcuttur. SenTix 41 ph elektrotu, 4,0-7,0-10,0 ph solüsyonlar, elektrot tutucusu dahil Tel: (0212) pbx 112

5 Sentix 41 ph Elektrodu 185,00 Sentix 41 elektord epoksi olup plastikimsi yap s ile 0-80 C s cakl k aral nda çal fl r ve çarpma ve k r lmalara karfl dayan kl d r. Ayn zamanda ekonomik olup genel proses elektrodudur. At k su, içme suyu, y kama suyu, tekstil endüstrisi, tuzlu çözeltilerde vb. zor çal flma ortamlar nda tercih edilmelidir. Teknik Özellikleri Çal flma Aral 0-14 ph Çal flma S cakl 0-80 C Gövde materyali Epoksi Referans Elektrolidi Jel Sentix 81 ph Elektrodu 207,00 Sentix 81 elektrod ise cam olup C s cakl k aral nda çal fl r. Asitler vizkozitesi yüksek ürünler için uygundur.tepki süreleri k sad r h zl sonuç verirler. Gövde k sm camdan oldu undan dolay dikkatli kullan lmas gerekmektedir. Asit ve baz çözeltilerinde g da sektöründe, içecek, meyve suyu Yo urt, içme suyu, maden suyu, tuzlu çözeltiler vb. ortamlarda tercih edilmelidir. Teknik Özellikleri Çal flma Aral 0-14 ph Çal flma S cakl C Gövde materyali Cam Referans Elektrolidi 3 mol/ l KCL Diyafram Platin Kablo uzunlu u 1 m Sentix Sp ph Elektrodu (Kablo Hariç) 255,00 Saplama tipi elektrottur. Kat g dalarda kullan ma uygundur. Et, peynir, kaflar peynir, bal k, tavuk, yo urt vs. Teknik Özellikleri Çal flma Aral : 2-13 ph Çal flma S cakl : 0-80 C Gövde materyali : Epoksi Referans Elektrolidi : 3 mol/ KCL Diyafram : Hole Kablo uzunlu u : 1 m kablo haricen tak l yor. Sentix 61 ph Elektrodu 160,00 Sentix 61 elektrod ise cam olup C s cakl k aral nda çal fl r. Yaln z s cakl k ölçümü yapmaz, Asitler vizkozitesi yüksek ürünler için uygundur. Tepki süreleri k sad r h zl sonuç verirler. Gövde k sm camdan oldu undan dolay dikkatli kullan lmas gerekmektedir. Asit ve baz çözeltilerinde g da sektöründe, içecek, meyve suyu yo urt, içme suyu, maden suyu, tuzlu çözeltiler vb. ortamlarda tercih edilmelidir. Teknik Özellikleri Çal flma Aral : 0-14 ph Çal flma S cakl : C Elektrolit : KCL Membran Direnci : <1 Gohm Uzunluk : 120 mm Çap : 12 mm Diyafram : Platin 113 Tel: (0212) pbx

6 Sentix Orp Elektrodu (Kablo Hariç) 220,00 Redoks ölçümü için; s cakl k kompanzesiz Teknik Özellikleri Çal flma S cakl : C Elektrolit : KCL Uzunluk : 120 mm Çap : 12 mm Diyafram : Seramik Kablo uzunlu u : 1 m kablo haricen tak l yor. Kullan m amac na göre çesitli özelliklere sahip elektrotlar vard r. Afla daki listede WTW elektrodlar n teknik özelliklerini bir tablo fleklinde görebilirsiniz. En çok kullan lan elektrotlar Sentix 41 ve Sentix 81 ph elektrodudur. PLUS Elektrotlar ph Ölçüm aral Çal flma aral C Referans Elektroliti Membran biçimi Membran Direnci Diyafram fiaft Malzemesi fiaft uzunlu u ±2 mm fihaft Ø (±0.5 mm) S cakl k Sensörü Ba lant Elektrot kablosu 0 14 ph 0 80 C jel Silindirik 25 C'de < 1 GΩ Fiber Noryl 120 mm 12 mm - (1) (2) (2) (2) (3) (4) (5) (4) (6) (6) (6) (7) 0 14 ph 0 80 C jel Silindirik 25 C'de < 1 GΩ Fiber Noryl 120 mm 12 mm Entegre NTC (30 KΩ) (2) (2) (2) (4) (5) (4) (6) + (8) (6) + (8) (7) + (8) 0 14 ph 0 80 C KCI 3 mol/, +Ag içermez Silindirik 25 C'de < 1 GΩ Seramik Seramik 120 mm 12 mm Entegre NTC (30 KΩ) (2) (2) (4) (4) (6) + (8) (7) + (8) 0 14 ph C KCI 3 mol/, +Ag içermez Konik 25 C'de < 600 GΩ Platin Cam 120 mm 12 mm - (1) (2) (2) (3) (4) (4) (6) / (7) (6) (7) 0 14 ph C KCI 3 mol/, +Ag içermez Konik 25 C'de < 600 GΩ Platin Cam 120 mm 12 mm Etegre NTC (30 KΩ) (2) (2) (4) (4) (6) + (8) (7) + (8) 0 14 ph C KCI 3 mol/, +Ag içermez Küresel 25 C'de < 600 GΩ Platin Cam 170 mm 12 mm Etegre NTC (30 KΩ) (2) (2) (4) (4) (6) + (8) +(8) (7) (1) Soket Bafll (2): Sabit Kablo (3) : AS/DIN, AS/DIN -3 veya AS/BNC (4) : Kablo Uzunlu u 1 m (5) : Kablo Uzunlu u 3 m (6) DIN Fiflli (8): Banana (muz) Fiflli (9) : AS s/d1 veya AS S /B1 veya AS S/B3 (10) : AS S/R AS/BNC; Kablosuz Elektrotlar için BNC Soketli Ba lant Kablosu 46,00 AS/DIN Kablosuz Elektrotlar için DIN Soketli Ba lant Kablosu 46,00 ph Kalibrasyon Solüsyonlar ve Di er Yard mc Solüsyonlar Her hangi bir çözeltinin ph n kontrol etmeden önce ph metrenin öncelikle kalibrasyonu belirli aral klarla yap lmal d r. PH Metre kalibrasyonu için ph de erleri belli olan solüsyonlar gerekmektedir. E er cihaz iki tampon kullan larak kalibre edilecekse çal fl lacak bölgeye (asit veya baz ortam ) uygun solüsyonlar n seçilmesi gerekmektedir. E er asidik bölgede çal fl lacaksa ph= 4 ve ph= 7 tamponlar kullan lmas, bazik bölgede çal fl lacaksa ph= 7 ve ph= 10 tamponlar kullan lmas tavsiye edilir. Ölçüm yap lan s v lar n birbirine kar fl p hatal ölçümlere yol açmamas için her bir ölçümden sonra kalibrasyonu yap lan ph metrenin elektrodu saf su ile iyice y kanmas tavsiye edilir. PH metre Kalibrasyon s v lar 250 ml ve 1000 ml lik ambalajlarda. Kullan m rahatl sa layan özel ölçüm flifleleriyle ayr bir behere gerek duyulmaks z n kalibrasyon yap labiliyor. Ph 4.01 Kalibrasyon Solüsyonu 250 ml 22,00 Ph 7.00 Kalibrasyon Solüsyonu 250 ml 22,00 ph Kalibrasyon Solüsyonu 250 ml 22,00 Ph 4.01 Kalibrasyon Solüsyonu 1000 ml 58,00 Ph 7.00 Kalibrasyon Solüsyonu 1000 ml 58,00 Ph Kalibrasyon Solüsyonu 1000 ml 58,00 Potasyum Klorür Çözeltisi 250 ml 3 mol/l KCl 28,00 Ph elektrodu kullan lmad zamanlar 3 mol/l KCl (Potasyum Klorür) çözeltisinde bekletilmelidir. Elektrod saf su veya çeflme suyunda asla bekletilmemelidir. Tel: (0212) pbx 114

7 Cond 3110 Model Portatif letkenlik Ölçüm Cihaz 1,021,00 Ölçüm aral letkenlik ms/cm ±0.5 % S cakl k -5.0 C C ±0.1 C Tuzluluk (nach IOT) Do ruluk letkenlik % ± 0,5 ms S cakl k % ± 0,5 mg/lt Tuzluluk S cakl k 0,1 K TREF referans s cakl k 20 / 25 C S cakl k kompanzasyonu nlf (non-linear function), 0,000-10,00 %K, none Hücre sabiti Sabit 0,475 cm-1, 1,0 cm-1 Kalibre edilebilir 0,450 cm-1-0,500 cm-1, 0,585 cm-1-0,715 cm-1 0,800 cm-1-1,200 cm-1 Ayarlanabilir 0,090 cm-1-0,110 cm-1 Kalibrasyon haf zas Son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge Kadrandan ayd nlatmal LCD Ara birim Yok Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir Pil ömrü Kesintisiz çal flmada 800 saat,kadrandan ayd nlatmal 100 saat %100 su geçirmez Dahili kalibrasyon hat rlat c Tafl ma çantas, tampon çözelti, ve Tetracon 325 elektrodu ile birlikte komple Made in Germany Cond 3110 letkenlik Ölçüm Cihaz Seti 115 Tel: (0212) pbx

8 Cond 3210 Model Portatif letkenlik Ölçüm Cihaz 1,179,00 Ölçüm aral letkenlik ms/cm ±0.5 % S cakl k -5.0 C C ±0.1 C Tuzluluk (nach IOT) Do ruluk letkenlik % ± 0,5 ms S cakl k % ± 0,5 mg/lt Tuzluluk S cakl k 0,1 K TREF referans s cakl k 20 / 25 C S cakl k kompanzasyonu nlf (non-linear function), 0,000-10,00 %K, none Hücre sabiti Sabit 0,475 cm-1, 1,0 cm-1 Kalibre edilebilir 0,450 cm-1-0,500 cm-1, 0,585 cm-1-0,715 cm-1 0,800 cm-1-1,200 cm-1 Ayarlanabilir 0,090 cm-1-0,110 cm-1 Kalibrasyon haf zas Son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge Kadrandan ayd nlatmal LCD Ölçüm haf zas 200 Adet Data loger özelli i Manuel Arabirim Yok Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir Pil ömrü Kesintisiz çal flmada 800 saat,kadrandan ayd nlatmal 100 saat %100 su geçirmez Dahili kalibrasyon hat rlat c Tafl ma çantas, tampon çözelti, ve Tetracon 325 elektrodu ile birlikte komple Cond 3310 Model Portatif letkenlik Ölçüm Cihaz Ölçüm aral letkenlik ms/cm ±0.5 % S cakl k -5.0 C C ±0.1 C Tuzluluk (nach IOT) Do ruluk letkenlik % ± 0,5 ms S cakl k % ± 0,5 mg/lt Tuzluluk S cakl k 0,1 K Alınız TREF referans s cakl k 20 / 25 C S cakl k kompanzasyonu nlf (non-linear function), 0,000-10,00 %K, none Hücre sabiti Sabit 0,475 cm-1, 1,0 cm-1 Kalibre edilebilir 0,450 cm-1-0,500 cm-1, 0,585 cm-1-0,715 cm-1 0,800 cm-1-1,200 cm-1 Ayarlanabilir 0,090 cm-1-0,110 cm-1 Kalibrasyon haf zas Son kalibrasyon verisi için mevcut Gösterge Kadrandan ayd nlatmal LCD Ölçüm haf zas 200 Adet Data loger özelli i Manuel Arabirim Yok Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir Pil ömrü Kesintisiz çal flmada 800 saat,kadrandan ayd nlatmal 100 saat Bilgisayar ve printer ba lant s için USB ç k fll %100 su geçirmez Dahili kalibrasyon hat rlat c Tafl ma çantas, tampon çözelti, ve Tetracon 325 elektrodu ile birlikte komple letkenlik ölçer için ; E/SET (1413 Us/cm, 50 ml) 28,00 Tel: (0212) pbx 116

9 YEN Inolab Cond 7110 SET tipi iletkenlik ölçer (MASAT P ) Cond 720 1,304,00 Ölçüm aral 0,0 ms/cm ms/cm veya 0.00 ms/cm us/cm, 0, MΩcm S cakl k TDS (toplam çözünmüfl madde) mg/lt Tuzluluk (iyot tablosuna göre) Do ruluk Ölçülen de erin ± 0,5 % Hücre sabiti cm - 1, cm - 1, sabit 0.01 cm cm - 1, cm cm 1, cm-1, 0,01 cm-1 ayarlanabilir. Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k girifli. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 ad pil ile çal fl r. Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda IP 43 korumal S cakl k kompanzasyonlu 1 m kablolu Tetracon 325 iletkenlik elektrotu, kontrol standard, elektrot tutucusu ile birlikte Eski model Inolab Cond 720 Yeni model Inolab Cond 7110 Ölçüm aral 500 ms/cm Stand için fazladan para ödenmesi gerekiyordu. Büyük stand tezgahta yer kapl yordu. Ölçüm aral 1000 ms/cm olmufltur. Elektrot tutucu stand sete dahil edilmifltir. Cihaza monte edilen stand sayesinde yerden tasarruf edilmifltir. Temizlik nispeten zordu. Kolay temizlik için ergonomik bir yüzey tasarlanm flt r. YEN Inolab Cond 7310 SET 1 tipi iletkenlik ölçer (MASAT P ) Cond 730 1,634,00 Ölçüm aral 0,0 ms/cm ms/cm veya 0.00 ms/cm us/cm, 0, MΩcm S cakl k TDS (toplam çözünmüfl madde) mg/lt Tuzluluk (iyot tablosuna göre) Do ruluk Ölçülen de erin ± 0,5 % Hücre sabiti cm-1, cm-1,sabit 0.01 cm cm-1, cm cm-1, cm-1, 0,01 cm-1 ayarlanabilir. Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k girifli. Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. Mini-USB portuyla PC ye ba lanabilir (USB kablo setle birlikte gelmektedir.). Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl Son 10 kalibrasyon de erini saklar. IP 43 koruma s n f na sahiptir. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 ad pil ile çal fl r. Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda IP 43 korumal S cakl k kompanzasyonlu 1 m kablolu Tetracon 325 iletkenlik elektrotu, kontrol standard, elektrot tutucusu ile birlikte Tel: (0212) pbx

10 YEN Inolab Cond 7310 P SET 1 tipi iletkenlik ölçer (MASAT P ) Cond 730 P 2,106,00 Ölçüm aral 0,0 ms/cm ms/cm veya 0.00 ms/cm us/cm, 0, MΩcm S cakl k TDS (toplam çözünmüfl madde) mg/lt Tuzluluk (iyot tablosuna göre) Do ruluk Ölçülen de erin ± 0,5 % Hücre sabiti cm-1, cm-1,sabit 0.01 cm cm-1, cm cm 1, cm-1, 0,01 cm-1 ayarlanabilir Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k girifli. Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. Mini-USB portuyla PC ye ba lanabilir. (USB kablo setle birlikte gelmektedir). Entegre termal yaz c l Ekranda elektrot durumunu gösterme, LCD ekranl, Son 10 kalibrasyon de erini saklar. IP 43 koruma s n f na sahiptir. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 ad pil ile çal fl r. Ekranda elektrot durumunu gösterme, LCD ekranl, 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda, IP 43 korumal S cakl k kompanzasyonlu 1 m kablolu Tetracon 325 iletkenlik elektrotu, kontrol standard, elektrot tutucusu ile birlikte. Eski model Inolab Cond 730 P Ölçüm aral 500 ms/cm Eski teknoloji RS 232 portu vard. Yeni model Inolab Cond 7310 P Ölçüm aral 1000 ms/cm olmufltur. Yeni teknoloji USB portu eklenmifltir. Veri aktar m için pahal özel kablolar alma ihtiyac kalmam flt r. Son 10 kalibrasyon bilgisini haf zas nda saklar. Manuel olarak elektrot seri numaras girilebilir. Arkadan ayd nlatmal ekran letkenlik Ölçer Elektrotlar Tetracon ,00 KLE ,00 TetraCon 325, TetraCon V and KLE 325 LR 325/01 and LR 01 V LR 325/001 TetraCon 325/S Ölçüm Aral 1 μs/cm... 2 S/cm* 1 μs/cm ms/cm μs/cm μs/cm μs/cm μs/cm Çal flma S cakl C C C C KLE 325 TetraCon 325, V, 325 S LR 325/01, LR 01V LR 325/001 Tel: (0212) pbx 118

11 Oxi 3205 Model Set1 Çözünmüfl Oksijen Ölçüm Cihaz 1,509,00 Ölçüm aral O2 Konsantrasyonu mg/l (20.0 mg/l*) ±0.5 % Çözünürlük" 0 90 mg/l ±0.5 % O2 Doygunlu u % (200 %*) ±0.5 % % ±0.5 % O2 K smi Bas nç mbar (200 mbar*) ±0.5 % mbar ±0.5 % S cakl k C ±0,1 C Gösterge Kadrandan ayd nlatmal LCD Arabirim Yok Besleme 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir Pil ömrü Kesintisiz çal flmada 800 saat,kadrandan ayd nlatmal 100 saat %100 su geçirmez Tafl ma çantas, tampon çözelti, ve Cellox Elektrotu ile birlikte komple Made in Germany Oxi 3205 Set 1 Oksijen Ölçüm Cihaz Seti 119 Tel: (0212) pbx

12 Oxi 3210 Model Set1 Çözünmüfl Oksijen Ölçüm Cihaz 1,603,00 Çözünürlük O2 konsantrasyonu mg/l (20.0 mg/l*) ±0.5 % 0 90 mg/l ±0.5 % O2 Doygunlu u % (200 %*) ±0.5 % % ±0.5 % O2 K smi Bas nç mbar (200 mbar*) ±0.5 % mbar ±0.5 % S cakl k C ±0,1 C Data loger özelli i Manuel Gösterge Kadrandan ayd nlatmal LCD Arabirim Yok Besleme Pil ömrü 4x1,5 V AA kalem pil (standart) veya 4x1,2 V AA NiMH flarj edilebilir. Kesintisiz çal flmada 800 saat,kadrandan ayd nlatmal 100 saat %100 su geçirmez Tafl ma çantas, tampon çözelti, ve Cellox Elektrotu ile birlikte komple. YEN WTW Inolab Oxi 7310 Set (MASAT P ) Tipi Oksijen Ölçer Oxi 730) 2,178,00 Ölçüm Aral (konsantrasyon) 0, ,00 mg/lt, mg/lt Ölçüm Aral (doygunluk) 0, ,9 %, % Ölçüm Aral (k smi bas nç) 0, ,9 mbar, mbar S cakl k -5, ,0 oc Do ruluk Test edilen de erin ± 0,5 % S cakl k kompanzasyonu oc Otomatik bas nç kompanzasyonu Tuzluluk ayarlamas 0,0...70,0 GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. Mini-USB portuyla PC ye ba lanabilir (USB kablo setle birlikte gelmektedir.). Ekranda elektrot durumunu gösterme LCD ekranl Son 10 kalibrasyon de erini saklar. IP 43 koruma s n f na sahiptir. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 adet pil ile çal fl r. 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda, IP 43 korumal S cakl k kompanzasyonlu Cellox m kablolu oksijen elektrotu, Oxical SL kalibrasyon tüpü, elektrolit temizleme solüsyonlar, 3 adet yedek membran, elektrot tutucusu (Inolab box) ile birlikte Eski model Inolab Oxi 730 Yeni model Inolab Oxi 7310 Eski teknoloji RS 232 portu vardı Yeni teknoloji USB portu eklenmifltir. Veri aktar m için pahal özel kablolar alma ihtiyac kalmam flt r. Son 10 kalibrasyon bilgisini haf zas nda saklar. Manuel olarak elektrot seri numaras girilebilir. Arkadan ayd nlatmal ekran Oksijen Ölçer çin; ELY/G Elekrolit S v s, 50 ml 85,00 RL/G Temizleme S v s 50 ml 83,00 WP 90/3 Cellox 325 Memran 3 adet 160,00 ZBK 325 Tamir Seti 288,00 Tel: (0212) pbx 120

13 (Euro) Oksijen Ölçer Elektrotlar Durox ,00 Membran kapl galvanik çözünmüfl oksijen sensörüs sadece tafl nabilir ve alan ProfiLine metre ve Multi 350iBOD belirlenmesi için idealdir. Standart elektrot; virgülden sonra 1 hane (WPD, ELY/G, RL/G ile birlikte (Euro) WTW Oksijen Ölçer Elektrotlar CellOx ,00 Membran kapl galvanik çözünmüfl oksijen sensörü Özellikle bal k yetifltiricili i ve at k su tesisleri için: Standart elektrot; virgülden sonra 2 hane (WP 90/3, ELY/G, RL/G ile birlikte) WTW Oksijen Ölçer Elektrotlar StirrOx G MemSelf kar flt rarak çözünmüfl oksijen sensörü Eflzamanl kar flt rma ve ölçme InoLab Oxi 730, inolab Oxi 740 ve ProfiLine Oxi 1970i için (Euro) Alınız (Euro) Portatif Model Çoklu Parametre Ölçüm Cihazlar (ph/cond 340i) 1,697,00 Portatif Model Çoklu Parametre Ölçüm Cihazlar (Multi 340 i Set) 2,876,00 WTW tafl nabilir, çok parametreli cihazlar, hassas, çok parametreli ölçüm teknolojisi için üretilmifltir. PH, çözünmüfl oksijen ve s cakl k letkenlik tayini için Multi 340i, ph, iletkenlik ve s cakl k tayini için ph / Cond 340i, çeflitli parametrelerin ölçümü gerektiren uygulamalar için tek bir cihaz Cihazlar su geçirmez hem de gereksinimlerini karfl lamaktad r. Laboratuarlar ve üretim tesislerinde kullan m için uygundur. Ölçüm aral Çözünürlük ph / Cond 340i Multi 340i (ph- Cond - Oxi) ph ölçümü ph , ,99 mv letkenlik ölçümü Iletkenlik 1 μs / cm ms / cm 1 μs / cm ms / cm 4 Aral k 4 Aral k Tuzluluk , ,0 Çözünmüfl oksijen ölçümü - O2 konsantrasyonu mg / l mg / l O2 Doygunlu u % % 600 * 121 Tel: (0212) pbx

14 Inolab Multi 740 SET tipi ph, iletkenlik ve oksijen ölçer (MASAT P ) (Euro) Alınız. ph ölçüm özellikleri Ölçüm aral -2, ,000 ph, ±2000mV, ,0 C Ölçüm hassasiyeti ± 0,004 ph, ± 0,2 mv Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü MultiCal kalibrasyon olarak AutoCal-DIN,AutoCal-TEC ve ConCal sistemleri mevcuttur. letkenlik ölçüm özellikleri Ölçüm Aral (iletkenlik) 0,0 ms/cm ms/cm, 0, MΩcm TDS (toplam çözünmüfl madde) mg/lt Do ruluk Ölçülen de erin ± 0,5 % Hücre sabiti 0,475 cm -1, 0,1 cm -1, 0,01 cm -1,seçilebilir, 0,25...2,5 cm -1 ve 0,09...0,11 cm -1 ayarlanabilir. Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k girifli. Oksijen ölçüm özellikleri Ölçüm Aral (Konsantrasyon) 0, ,00 mg/lt, 0,0...90,0 mg/lt (Doygunluk) 0, ,0 %, % (K smi bas nç) 0, ,0 mbar, mbar S cakl k -5, ,0 oc Do ruluk Test edilen de erin ± 0,5 % S cakl k kompanzasyonu C Otomatik bas nç kompanzasyonu Tuzluluk ayarlamas 0,0...70,0 Çoklu Parametre Ölçüm Cihazlar (Multi 740) MASAT P nolab serisinin en geliflmifl inolab ph/cond 740 ve inolab Multi 740 modelleri, 0,001 ph ünitelik bir ay rma gücüne sahiptir. Bunlar ayr ca, iyon secimli ölçümlerde gerekli olan bütün fonksiyonlara da sahiptir. nolab Multi 740 modelinde oksijen % mg/i veya mbar olarak ölçülür. ph/cond 740 ve inolab Multi 740 modelleri tuzluk ve TDS (Toplam Çözülmüfl Madde) ile iletkenlik ve spesifik direnç ölçümleri için kullan l r. Opsiyonel sisteme entegre yaz c ve operatör k lavuzuna sahip grafik ekran, ölçüm konforunu sa lar ve QA uyumlu dokümantasyona imkan verir. lave Özellikler: Lineer regresyonla 5 noktal kalibrasyon, Serbest olarak secilebilir tampon setleri, Grafik de erlendirmesi olana, Barkod okuyucu veya PC klavye için ba lant, Kullan c taraf ndan seçilebilir diller, Sesli alarma sahip girifl s n rlamas, Çoklu seviyeli GLP Fonksiyonlar (flifre korumal operatör seviyeleri) Multilab pilot veya terminal için ücretsiz yaz l m yüklemeleri. (Euro) Inolab ph/cond 740 SET Tipi ph ve letkenlik Ölçer (MASAT P ) Al n z. ph Ölçüm Özellikleri Ölçüm aral -2, ,000 ph, ±2000mV, ,0 C Ölçüm hassasiyeti ± 0,004 ph, ± 0,2 mv Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü MultiCal kalibrasyon olarak AutoCal-DIN, AutoCal-TEC ve ConCal sistemleri mevcuttur. letkenlik Ölçüm Özellikleri Ölçüm Aral 0,0 ms/cm ms/cm, 0, MΩcm TDS (toplam çözünmüfl madde) mg/lt Do ruluk Ölçülen de erin ± 0,5 % Hücre sabiti 0,475 cm-1, 0,1 cm-1, 0,01 cm-1,seçilebilir, 0,25...2,5 cm-1 ve 0,09...0,11 cm-1 ayarlanabilir Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k girifli. Tel: (0212) pbx 122

15 (Euro) YEN Inolab Multi 9310 SET C (MASAT P ) (ph/cond 720) dijital çoklu ölçer ph ve iletkenlik elektrotu ile 2,074,00 Elektrotlar ile dijital olarak iletiflim kurar. Tak lan elektrotu (ph, iletkenlik, oksijen) otomatik olarak alg lar ve ona göre ölçüm yapar. Kalibrasyon de erleri elektrotta saklan r (elektrot baflka bir cihaza tak ld nda bile tekrar kalibrasyona gerek olmaz). Tek elektrot (ph, iletkenlik veya oksijen) ba lanabilir. fiifre koruma seçene i ile ayarlar yetkin olmayan kiflilerce de ifltirilemez. CMC (continuous measurement control) özelli i sayesinde ölçümleri (ph) devaml kontrol eder. QSC (sensor quality control) özelli i sayesinde elektrotun (ph) ömrünü gösterir. Kalibrasyon gerektirmeyen optik sensör (oksijen) ba lanabilir. Renkli, arkadan ayd nlatmal ekran. Suya dayan kl soketler Uzun kablolarda veri kayb olmaz. Mini-USB portlu. Manuel olarak 500, otomatik olarak de eri kaydeder. IP 43 koruma s n f na sahiptir. GLP kalibrasyon protokolünü destekler. Kalibrasyon aral ayarlanabilir ( gün) Son 10 kalibrasyon de erini saklar. Ekranda elektrot durumunu gösterme 240 * 190 * 80 mm boyutlar nda, 800 gr a rl nda. 220 V ile ve/veya flarj edilebilir 4 adet pil ile çal fl r. ph ölçüm özellikleri Ölçüm aral 0, ,000 ph, ,0 C Do ruluk ± 0,004 ph, Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü 5 noktal kalibrasyon 22 farkl tampon setini tan r. letkenlik ölçüm özellikleri Ölçüm Aral Tak lan elektrota göre de iflir? TDS (toplam çözünmüfl madde) Tak lan elektrota göre de iflir? Do ruluk Test edilen de erin ± 0,5 % Referans s cakl 20 veya 25 C seçilebilir. Otomatik s cakl k kompanzasyonu ve paralel s cakl k ölçümü S cakl k kompanzeli dijital IDS Sentix 940 (epoksi) ph elektrotu, ve 10.0 ph solüsyonlar saklama solüsyonu s cakl k kompanzeli dijital IDS Tetracon 925 iletkenlik elektrotu, iletkenlik 1413 μs/cm solüsyonu elektrot stand, 220 V adaptör, software ve kablosu ile birlikte Eski model Inolab ph/cond 720 Klasik analog elektrotlar ile çal fl r. Kalibrasyon bilgileri cihazda saklan r ve elektrot de ifltirildi inde yeni kalibrasyona gerek duyulur. Optik oksijen sensör yoktu. Veri aktar m imkan yoktur. Haf za yoktu Yeni model Multi 9310 Set C Yeni dijital sensörler ile çal fl r. Kalibrasyon ve seri numaralar elektrotun haf zas nda saklan r. Tak lan sensörü otomatik olarak tan r. Kalibrasyon bilgileri ve seri numaralar otomatik olarak cihaza iletilir. QCS özelli i sayesinde ph elektrotlar n n ömrü net olarak tespit edilir. CMC özelli i sayesinde ölçülen de erin kalibrasyon aral nda olup olmad devaml olarak kontrol edilebilecektir. Optik oksijen sensörü tak labilir. Optik sensörler fabrika ç k fl nda kalibre edildikleri için tekrardan kalibrasyona ihtiyaç duymazlar. Klasik analog ph elektrotlar özel bir adaptör sayesinde cihaza tak labilir. Yeni teknoloji USB portu eklenmifltir. Veri aktar m için pahal özel kablolar alma ihtiyac kalmam flt r. Manuel olarak 500, otomatik olarak 5000 ölçümü haf zas nda saklayabilir. Sadece ph ve iletkenlik ölçümü yapar. leride oksijen elektrotunun al m ile oksijen ölçümü yapabilir Tel: (0212) pbx

16 WTW Sentix 940 Dijital ph Elektrotu ph Ölçümü çin Gerekli Olan Elektrot 262,00 Çal flma aral 0,000 14,000 ph, ± 0,004 Çal flma s cakl 0.80 C S cakl k kompanzesi vard r. Malzemesi Plastik Referans elektroliti Jel 1,5 mt kablolu QSC Özel ilk kalibrasyonu sayesinde ömrünü gösterir. Cihaz ile dijital iletiflim sa lar. Kalibrasyon verilerini haf zas nda saklar (Euro) letkenlik Ölçümü için Gerekli Olan Elektrot (Euro) TetraCon 925 Dijital letkenlik Elektrotu 530,00 Çal flma aral Çal flma s cakl Malzemesi Hücre sabiti 10 μs/cm.2000 ms/cm C S cakl k kompanzesi vard r. Gövde Epoksi, Elektrot Grafit 0,475 cm-1 1,5 mt kablolu, Cihaz ile dijital iletiflim sa lar. Kalibrasyon verilerini haf zas nda saklar. Oksijen Ölçümü çin Gerekli Olan Elektrot WTW FDO 925 Optik Dijital Oksijen Elektrotu 927,00 Optik ölçüm prensibine göre çal fl r. Kalibrasyon gerektirmez. 1,5 mt kablolu, Cihaz ile dijital iletiflim sa lar. Kalibrasyon verilerini haf zas nda saklar. Ölçüm Aral (konsantrasyon) 0, ,0 mg/lt, Ölçüm Aral (doygunluk) 0, ,0 % Ölçüm Aral (k smi bas nç) mbar S cakl k 0, ,0 C Gövde malzemesi Paslanmaz çelik, POM (Euro) Tel: (0212) pbx 124

17 Photoflex Model Fotometreler Bir fotometre cihaz, at ksu, içme suyu ve çevre analizinde, çözünmüfl maddelerin konsantrasyonlar n n tayini için kullan l r. Bu amaçla, suda çözünmüfl maddeyi ölçülebilir bir renge dönüfltürmek için cisim üzerine spesifik reaktifler ilave edilir. Bu renk, beyaz fl g n belli bir k sm n n (dalga boylar ) absorbsiyonu (cisim taraf ndan emilmesi) neticesinde ortaya ç kar. Bu fl k absorbsiyonu lineer bir aral k içinde konsantrasyon haline dönüfltürelebilir. Bu sebeple fotometreler ve test setleri parçalar bir birine optimum olarak uyum gösteren komple bir sistemi teflkil eder Modern fotometreler her test için uygun metot temin eder. Dalga boy, dönüfltürme faktörleri flahit de eri (=çözeltinin kendi rengi ) vb. gibi gerekli bütün ayarlar otomatik olarak düzenlenir. Kullan c taraf ndan tan mlanan metotlar veya yeni reaktifler için kalibrasyon yaparken, teste ait de erler ölçülür, girilir ve bir metot halinde saklan r. Test setlerinin özellikleri her cihaz için farkl d r, çünkü optik sistemler farkl d r. Bu optik sistem farklar ndan dolay farkl fotometreler üzerinde ölçülen ayn parametre için farkl aral klar n kapsar. TAfiINAB L R T PTE VE KES N DO RUKTA Seyyar Ölçüm photoflex photoflex Turb ve photoflex Turb (Set) cihazlar ile arazide h zl ve kesin do rulukta ölçümler için flu özellikleri göz önüne al n: - Düflük güç tüketimi - Dayan kl - Tafl nabilir - Kesin do ruluk Bu gereksinimler, LED ve Filtrelerin kombinasyonu ile çal flan özel optik sistemi ile sa lan r. Tafl nabilir tipte photoflex cihazlar n sa laml kullan lan LED' lerin düflük s nmas ve uzun kullan m ömrü neticesi sa lan r. Bu fotometreler, iki küvet boyutuyla bütün yayg n testlerin yap lmas na imkan sa lar ve genifl bir ölçüm aral temin eder. Opsiyonel LabStation ünitesi ise, arazide biriktirilen verilerin laboratuvarda bir bilgisayara rahat bir flekilde aktar lmas n sa lar. (Euro) Photoflex Tipi Portatif Fotometre (ph ölçümü yapabilir - opsiyonel) 2,326,00 Ölçüm yapt dalga boylar ph elektrotu ile ph ölçümü yapar Ölçebildi i parametreler 6 entegre interferans filtreli 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm 0-16 ph -opsiyonel- Haf zas ndaki metotlara ilaveten 100 adet kendinden metot programlamal. 16 mm ve 28 mm çapl dairesel küvetler kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. Arkadan ayd nlatmal ekran GLP protokollü Kalibrasyon protokollü Kalibrasyon aral ayarlanabilir. Yeni metotlar internetten yüklenebilir. RS 232 ç k fll koruma s n f na sahip. 4 adet 1,5 V pil ile çal fl r. Opsiyonel olarak 220 VAC beslemeli Asit kapasitesi, alüminyum, arsenik, alt n, kalsiyum kadmiyum, klorür, klor, klordioksit, siyanür, krom, bak r florür, demir, potasyum, magnezyum, mangan, molibden, toplam azot sodyum, amonyum, nikel, nitrit, nitrat, KO, ozon, kurflun, fosfat, silikat, sülfat, su sertli i, çinko 125 Tel: (0212) pbx

18 Laboratuvar ortam nda Ölçüm photolab S6/S12 ve Photolab Spektral ile araflt rma, rutin ölçümler ve hesaplama masraflar için en yüksek talepler göz önüne al n r. Bu sebeple cihazlar afla daki özellikeri tafl r: - AQS/lOK - Kesin do rulukta ölçüm - Genifl ölçüm aral klar - Konfor özellikleri, örne in test ve küvet tan ma gibi. Kompleks bir optik sistemi ve k sa bir s nma haz rl k süresi, sabit ölçüm flartlar n garanti eder. Optik sistem ve 50 mm'e kadar dikdörtgen küvetler, iz elementler analizine kadar genifl ölçüm aral klar na sahiptir. Laboratuvarda büyük çapta sabit s cakl k imkan, metotlar n yo un bir flekilde önceden ayarlanmas na ve bu sayede yüksek bir kullan c konforunun temin edilmesine imkan sa lar HER K SER N NDE ORTAK ÖZELL KLER - spatlanm fl kalite, ilgili kullan ma göre uyarlanm flt r. - Kullan lan optik sisteme karfl l k gelen en yüksek do ruluktad r. - Genifl küvet seçim aral ve küvetlerin basit kullan m için istisnai cihaz özellilerini tafl maktad r. (Euro) Photoflex Turb Tipi Portatif Bulan kl k Ölçer ve Fotometre (ph ölçümü yapabilir -opsiyonel-) 2,844,00 Ölçebildi i parametreler Ölçüm yapt dalga boylar Inf. fl k kayna ile bulan kl k ölçümü ph elektrotu ile ph ölçümü yapar. Haf zas ndaki metotlara ilaveten 100 adet kendinden metot programlamal. 16 mm ve 28 mm çapl dairesel küvetler kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. Arkadan ayd nlatmal ekran GLP protokollü Kalibrasyon protokollü Kalibrasyon aral ayarlanabilir. Yeni metotlar internetten yüklenebilir. RS 232 ç k fll 4 adet 1,5 V pil ile çal fl r. korumal Opsiyonel olarak 220 VAC beslemeli Asit kapasitesi, alüminyum, arsenik, alt n, kalsiyum kadmiyum, klorür, klor, klordioksit, siyanür, krom, bak r florür, demir, potasyum, magnezyum, mangan, molibden, toplam azot, sodyum, amonyum, nikel, nitrit, nitrat, KO, ozon, kurflun, fosfat, silikat, sülfat, su sertli i, çinko 6 entegre interferans filtreli 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm NTU/FNU 0-16 ph -opsiyonel- (Euro) Photoflex Turb/SET Tipi Portatif Bulan kl k Ölçer ve Fotometre 4,007,00 Ölçüm yapabildi i parametreler 6 entegre interferans filtreli Haf zas ndaki metotlara ilaveten 100 adet kendinden metot programlamal. 16 mm ve 28 mm çapl dairesel küvetler kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. Arkadan ayd nlatmal ekran GLP protokollü Kalibrasyon protokollü Kalibrasyon aral ayarlanabilir. Yeni metotlar internetten yüklenebilir. RS 232 ç k fll 4 adet 1,5 V pil ile çal fl r. korumal Opsiyonel olarak 220 VAC beslemeli Ölçülebildi i parametreler Ölçüm yapt dalga boylar 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm Inf. fl k kayna ile bulan kl k ölçümü NTU/FNU ph elektrotu ile ph ölçümü yapar 0-16 ph Tel: (0212) pbx 126

19 (Euro) Photolab S6 A Tipi Fotometre 3,269,00 Standart cihaz, 6 dalga boyuna sahip, reaksiyon küvetlerinde (16 mm) bütün rutin tayinler için, özellikle at ksu ve içme suyu tayini için. Ölçüm yapt dalga boylar Ölçebildi i parametreler 6 entegre interferans filtreli 16 mm çapl dairesel küvetler kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm. 500 adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. LCD ekranl Türkçe menülü GLP protokollü Kalibrasyon protokollü Kalibrasyon aral ayarlanabilir. Yeni metotlar internetten yüklenebilir. Tozdan korunmak için kapakl. RS 232 ç k fll 220 VAC beslemeli fiarj edilebilir bataryal 340, 445, 525, 550, 605, 620, 690 nm Asit kapasitesi, AOX, alkol, kalsiyum, kadmiyum, klorür, klor, siyanür, krom, bak r, demir, formaldehit, potasyum, magnezyum, mangan, toplam azot, sodyum, amonyum, nikel, nitrit, nitrat, BO, KO, oksijen, uçucu organik asit, kurflun, fosfat, sülfat, TOC, su sertli i, çinko (Euro) Photolab S12 A Tipi Fotometre 5,076,00 12 dalga boyuna sahip geliflmifl cihaz, yuvarlak ve dikdörtgen küvetlerde test setleriyle, genifl ölçüm aral klar nda ve düflük konsantrasyonlarda analiz için (ilave olarak, kullan c taraf ndan tan ml 50 metod ve kinetik ölçümler mümkündür.) 12 entegre interferans filtreli Haf zas ndaki metotlara ilaveten 50 adet kendinden metot programlamal. 16 mm çapl dairesel 10, 20, 50 mm lik dikdörtgen küvetler kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm. Aç ld nda sistem kendini otomatik olarak kontrol eder adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. LCD ekranl Türkçe menülü GLP protokollü Kalibrasyon protokollü Kalibrasyon aral ayarlanabilir. Yeni metotlar internetten yüklenebilir. Tozdan korunmak için kapakl. RS 232 ç k fll 220 VAC beslemeli fiarj edilebilir bataryal Ölçüm yapt dalga boylar 340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 665, 690, 820 nm Ölçebildi i parametreler Asit kapasitesi, gümüfl, alüminyum, AOX, arsenik, alt n, bor, brom, alkol, fenol, kalsiyum, kadmiyum, klorür, klor, klordioksit, siyanür, siyanürik asit, krom, bak r, florür, demir, hidrojen peroksit, formaldehit, iyot, potasyum, magnezyum, mangan, molibden, monokloramin, hidrazin, toplam azot, sodyum, amonyum, nikel, nitrit, nitrat, DEHA, BO, KO, oksijen, ozon, uçucu organik asit, kurflun, fosfat, sülfür, silikat, kalay, sülfit, yüzey aktif maddeler (deterjan), sülfit, sülfat, TOC, su sertli i, çinko 127 Tel: (0212) pbx

20 SPEKTROFOTOMETRELER WTW Photolab 6100 Tipi Spektrofotometre 4,502,00 (Euro) Arkadan ayd nlatmal genifl ekran Single beam tekni ine göre Tungsten lambal Band geniflli i 4 nm Konsantrasyon, absorbans, transmisyon, kinetik ve spectra ölçüm modlar 1 nm aral nda ad m ad m spectra taramas Haf zas ndaki metotlara ilaveten 100 adet kendinden metot programlamal. 16 mm çapl dairesel 10, 20, 50 mm lik dikdörtgen küvetler adaptör gerektirmeden kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm. AQA kalite kontrol sistemine sahip adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. Veri transferi ve metot gelifltirme için USB-A, USB-B ve RS 232 ç k fll IP 31 koruma s n f na sahiptir. Küvet k r lmalar na karfl korumal (süzülme) 220 VAC beslemeli Ölçüm yapt dalga boylar Ölçebildi i parametreler nm aras nda ayarlanabilir. Asit kapasitesi, gümüfl, alüminyum, AOX, arsenik, alt n, bor, brom, alkol, fenol, kalsiyum, kadmiyum, klorür, klor, klordioksit, siyanür, siyanürik asit, krom, bak r, florür, demir, hidrojen peroksit, formaldehit, iyot, potasyum, magnezyum, mangan, molibden, monokloramin, hidrazin, toplam azot, sodyum,amonyum, nikel, nitrit, nitrat, DEHA, BO, KO, oksijen, ozon, uçucu organik asit, kurflun, fosfat, sülfür, silikat, kalay, sülfit,, yüzey aktif maddeler (deterjan), sülfit, sülfat, TOC, su sertli i, çinko (Euro) WTW Photolab 6600 Tipi Spektrofotometre 7,182,00 Arkadan ayd nlatmal genifl ekran Single beam tekni ine göre Xenon lambal Band geniflli i 4 nm Konsantrasyon, absorbans, transmisyon, kinetik ve spectra ölçüm modlar 1 nm aral nda ad m ad m spectra taramas Haf zas ndaki metotlara ilaveten 100 adet kendinden metot programlamal. 16 mm çapl dairesel 10, 20, 50 mm lik dikdörtgen küvetler adaptör gerektirmeden kullan labilir. Otomatik barkot okuma sistemi ile kolay ve hatas z ölçüm. AQA kalite kontrol sistemine sahip adet ölçümü zamana ve saate ba l olarak haf zaya alabilir. Veri transferi ve metot gelifltirme için USB-A, USB-B ve RS 232 ç k fll IP 31 koruma s n f na sahiptir. Küvet k r lmalar na karfl korumal (süzülme) 220 VAC beslemeli Ölçüm yapt dalga boylar nm aras nda ayarlanabilir. Ölçebildi i parametreler Asit kapasitesi, gümüfl, alüminyum, AOX, arsenik, alt n, bor, brom, alkol, fenol, kalsiyum, kadmiyum, klorür, klor, klordioksit, siyanür, siyanürik asit, krom, bak r, florür, demir, hidrojen peroksit, formaldehit, iyot, potasyum, magnezyum, mangan, molibden, monokloramin, hidrazin, toplam azot, sodyum,amonyum, nikel, nitrit, nitrat, DEHA, BO, KO, oksijen, ozon, uçucu organik asit, kurflun, fosfat, sülfür, silikat, kalay, sülfit, yüzey aktif maddeler (deterjan), sülfit, sülfat, TOC, su sertli i, çinko. Tel: (0212) pbx 128

ph Ölçüm Grubu Portatif cihazlar Masa tipi cihazlar

ph Ölçüm Grubu Portatif cihazlar Masa tipi cihazlar ph Ölçüm Grubu Portatif cihazlar ph 3110 Set 2 eski modeli ph 315i ph 3110 Set 3 eski modeli ph 315i ph 3210 Set 2 eski modeli ph 330i ph 3210 Set 3 eski modeli ph 330i ph 3310 Set 2 eski modeli ph 330i

Detaylı

Laboratuvar Porselen Malzemeleri

Laboratuvar Porselen Malzemeleri Laboratuvar Porselen Malzemeleri ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) HAC M F YAT HKR79C/0 Porselen Kroze 30 mm x 38 mm 15 ml 4,13 HKR79C/1 Porselen Kroze 35 mm x 44 mm 24 ml 4,62 HKR79C/2 Porselen Kroze

Detaylı

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI sunufl Testone Teknoloji Çözümleri olarak konularında uzman, genç ve dinamik mühendislik ekibimiz ile çözüm ve öneri üreten ve daima kalite standartlarını gelifltiren hizmet anlayımıflımızla siz de erli

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU

YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU GENEL KULLANIMLI YÜZME HAVUZLAR Ç N UHE TAL MATI YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU HAVUZ ENST TÜSÜ HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 1 fiubat 2008

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi FEN FAKÜLTES KOD NO: Midi (Ya Asit Analiz Cihaz )............................................... FENF.... 001 Mikroplate Okuyucu...................................................... FENF.... 002 Polimeraz

Detaylı

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı