RÖLÖVE VE RESTORASYON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÖLÖVE VE RESTORASYON"

Transkript

1

2 Mimarlık mesleğinde, "mevcut bir yapının yeniden ölçülerek; plan, kesit, görünüş ve detay olarak çizimlerinin elde edilmesi" anlamına gelir.

3 Rölöve yapının ölçüldüğü andaki durumunu yansıtır. Orjinal yapının değişiklikleri,ilaveleri, yıkılmış kısımları aynen ölçülerek çizimlerde belirtilir.

4 Bu işlemler sonucu elde edilen ürüne "rölöve projesi" değil "rölöve çalışması" denir. Çünkü proje, Fransızcası "projet", İngilizcesi "design", bir tasarım olgusunu anlatır. Rölöve geleceğe yönelik bir öneri ve fikir içermez. Dolayısıyla proje değil çalışmadır.

5 RÖLÖVE NE İÇİN YAPILIR? Rölöve bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, arşivlenmesi, mimarlık/sanat tarihi açısından değerlendirilmesi için

6 En önemlisi restitüsyon/ restorasyon projesinin hazırlanabilmesi için yapılır.

7 Rölöve yukarıdaki amaçların yapılabilmesi için kişi veya kurumun isteği üzerine yapılır. Genellikle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na, tescil veya onay amacıyla takdim edilir. Bunun için rölöve bir amaç değil, daima bir araçtır.

8 Rölövenin Tarihçesi Yurdumuzda çok fazla tarihi eser bulunduğundan ve bunlar üzerinde değişik zamanlarda çalışmalar yapıldığından, aynı oranda da rölöve çalışması yapılmıştır.

9 Osmanlı'daki ilk sistematik rölöveler İtalyan asıllı Montani Efendi ve arkadaşları tarafından 1873 Uluslararası Viyana Sergisi için hazırlanmış ve Osmanlı mimarisinin ilginç detayları 189 levhadan oluşan Usul-ü Mimari-i Osmani / L'Architecture Ottomane adlı eserde toplanmıştır

10

11 19. yy'ın ikinci yarısında Avrupa'da başlayan Ampir üslubu, yapı sanatında toplumu eski çağlara yöneltmiştir. Antik çağın yapılarından, mimari detaylarından, süslemelerinden yararlanılmış ve geçmişe hayranlık duyulmuştur.

12 Batı'ya açılma çabaları içindeki Osmanlı İmparatorluğu da bu akımdan etkilenmiş, Batı'nın Ampir, Barok ve Rokoko üslubunda eserler yapılmıştır.

13 RÖLÖVE VE RESTORASYON

14

15

16 Batı'nın Yunan ve Roma mimarisine yönelik ağır yapıları Osmanlı mimarisi ile uyum sağlamamış, bunun için özgeçmişe dönebilme çabaları başlamıştır.

17 Neo-Klasik yapılarda eski detayların kullanılması arayışı bu detayların ve eserlerin rölövelerinin çıkarılmasını zorunlu kılmıştır.

18 Neo-Klasik mimarinin öncülerinden ve aynı zamanda Cumhuriyet döneminin ilk mimarlarından Mimar Kemalettin Bey ( ), Mimar Vedat Bey ( ), Nihat Niğiz-Berk ( ), Vasfi Egeli ( ), Macit Rüştü Kural ( ), Arif Hikmet Koyunoğlu ( ), Süreyya Yücel ( ) daha çok detay toplamak amacıyla çeşitli rölöveler yapmışlar, ancak bunları kitap haline getirmemişlerdir.

19 İstanbul un Osmanlı dönemi yapılarını rölöve ve fotoğraf olarak kitap halinde ilk hazırlayan mimarlık ve şehircilik profesörü Cornelius Gurlitt tir. Gurlitt'in kitabı bugün kaynak eser niteliğindedir.

20

21

22

23 Tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "Anıtlar Koruma Komisyonu" kurulmuş ve bu komisyon anıtların bakım ve onarımı için bazı öneriler getirmiş ve bir rapor hazırlamıştır.

24 1. Abidelerin onarımı ve tanzimleri, 2. Abidelerin tescil edilmeleri, 3. Abidelerin rölöve ve fotoğraflarının hazırlanması, 4. Bilimsel yayınlar yapılması, 5. Abidelerin ziyareti için turist kuruluşlarıyla ortak çalışma yapılması, 6. Yabancı uzmanların onarım amacıyla yapacakları gezilerin giderleri.

25 Zaman içerisinde ismi değişen Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 1983 senesinde kaldırılmış ve yerini "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu" almıştır. Bu Kurulun başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Edirne, Eskişehir, Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Antalya, Konya'da olmak üzere toplam 32 Bölge Kurulu bulunmaktadır.

26 CUMHURİYET DÖNEMİ RESTORATÖR MİMARLARI Sedat Çetintaş ( ) Şehzade Camisi ve Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin rölövelerini hazırladı.

27

28

29 Ali Saim Ülgen ( ) Sedad Hakkı Eldem ( ) Türk Evi Plan Tipleri, Köşkler ve Kasırlar l-ll, Türk Bahçeleri, Sa'dabad, İstanbul Anıları, Boğaziçi Anıları,Topkapı Sarayı, Türk Evi I, II, III

30

31 Albert-Louis Gabriel ( )

32 Ekrem Hakkı Ayverdi ( ) Osmanlı Mimarisinin İlk Devri , II. Sultan Murad Devri , Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri

33

34 RÖLÖVE GRUBUNUN OLUŞTURULMASI İki kişi minimum ekiptir, iki kişi ile tüm ölçüler alınabilir, şerit çekilerek köşegen okunabilir. Ancak üç kişilik ekip en uygunudur.

35 Bir yerleşim bölgesinde çok sayıda binanın rölövesi yapılacağı zaman bir rölöve birimi kurulması gereklidir. Burada genel yönetici bir mimardır. Tüm rölöve işini o yürütür, diğer ekipler ona bağlıdır.

36 Hangi binanın rölöve edileceği, Hangi ekibin nerede çalışacağı, Gerekli izinlerin alınması, Malzeme ve alet temini, Ekipler arası koordinasyon, Fotoğraf çekiminin organizasyonu, Çizimlerin organizasyonu, Özellikle de çizimler ve fotoğraflar arası ilişkinin kurulması

37 Çok büyük veya geniş çaplı yapı / yapı grubu rölövelerinin hazırlanmasında şu ekiplerin kurulması gerekir: 1. Tespit -Tescil Ekibi 2. Alan Ekibi 3. Çizim Ekibi 4. Arşiv Ekibi 5. Medya Ekibi 6. Danışman Ekip 7. Hizmet Ekibi

38 RÖLÖVEDE KULLANILAN ALETLER Rölöve yaparken kullanılan aletler son derece çeşitlidir. Bir kısmı, kalem, kağıt, metre gibi bilinen aletlerdir, bir kısmı rölövecinin o anda aklına gelir, çünkü rölöve yaratıcılık gerektirir.

39 Rölövede kullanılan aletler "çizim aletleri", "ölçüm aletleri" ve "yardımcı aletler" olarak sınıflandırılabilirler.

40 Çizim aletleri : Kalem Silgi Altlık Gönye Pergel T cetveli

41 Ölçüm aletleri : Katlanır tahta metre 5 m. Şerit metre 20 m. Şerit metre Lazer metre Nivo Teodolit Su terazisi

42 Ölçüm aletleri : Hortum terazi Lazer terazi Şakül Lazerli şakül Pusula Profil tarağı

43 Ölçüm aletleri : Lazer ışın lambası Kanallı gönye

44 Yardımcı aletler: Çırpı ipi Çivi Çekiç El feneri Tebeşir Karbon Kağıdı

45 Yardımcı aletler: Çakı Sabun Kağıt mendil Kıskaç Fotoğraf makinesi Üç ayaklı sehpa

46 Çelik Şerit Metre

47 Lazer Metre (Dijital Metre)

48 Nivo

49 Total Station

50 Sehpa

51 Mira

52 Dijital Gönye

53 Su Düzeci (Su Terazisi)

54 Hortum Terazi (Hortumlu Su Düzeci)

55 Dijital Düzeç

56 Çekül (Şakül) Lazerli Çekül (Lazerli Şakül)

57 Profil Tarağı

58 Rölöve de güvenlik önlemleri Eskilik ve terk edilmişlikten doğan yapısal tehlikeler, Bitki, böcek ve hayvanlardan doğan tehlikeler, İklimden doğan tehlikeler.

59 Rölöve Ön Araştırması Bir rölöve çalışmasına başlamadan önce o bina, bölge ve çevre ile ilgili bir ön araştırma yaparak faydalı olabilecek bilgilerin toplanması gereklidir.

60 Yapılması gereken araştırmalar şunlardır: 1- Mevcut durumun incelenmesi 2- Tarihi kaynak araştırması

61 Rölöve çalışmasının kapsamı Bir kişi veya kurumun isteği üzerine yapılan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na, tescil veya onay amacıyla sunulacak bir rölöve çiziminde şunlar bulunur:

62 1. Belgeler Yapı ile ilgili tapu Çap İmar durumu Röperli kroki İmar planı örneği Kadastral pafta

63 2. Çizimler Tanıtım paftası Yerleşim paftası Kat planları Tavan planları

64 Çatı planı Kesitler Cepheler Sistem detayı Detaylar

65 3. Fotoğraf albümü 4. Rölöve - analiz raporu

66 Rölöve çalışması 2 aşamadan oluşur: Alan çalışması Masa çalışması

67 Rölöve, mevcut fakat çizimleri bulunmayan bir binanın planlar, kesitler, cepheler ve detaylar ile ifade edilebilmesi için yapılan bir ölçü alma işlemi olduğuna göre öncelikle binanın katlarının, kesitlerinin, görünüşlerinin ve detaylarının krokisini yaparak bu kroki üzerine ölçülerin yazılması ve bu işlemin fotoğraflarla desteklenmesi gerekir.

68 Bu bakımdan rölöve alan çalışması "kroki yapmak", "fotoğraf çekmek" ve "ölçü almak" aşamalarını kapsar.

69 Kroki yapmak için düz beyaz A4 kağıt kullanmalı, çizim, kağıdın yalnız bir yüzüne yapılmalıdır. Üzerinde fazla ve şaşırtıcı çizgi olmaması açısından milimetrik kağıt kullanılmamalıdır. Krokilerin şematik çizimler olduğu düşünülür ve genellikle kaba olarak yapılır, oysa krokiler bitmiş çizimler için esas kaynak olduklarından son derece temiz, titiz ve okunaklı bir şekilde yapılmalıdır.

70 Resim yapar gibi karalama çizgi ile değil, tek ve kesin çizgi ile yapılmalıdır. Yalnızca çizenin anlayacağı krokiler yapılmamalıdır. Krokiler başka birinin de, ekip çalışması söz konusu olduğunda, anlayıp temiz çizim yapabileceği şekilde çizilmelidir.

71 Krokiyi resim yapar veya fotoğraf çeker gibi tüm ayrıntıları ile çizmek vakit kaybından başka birşey değildir, önemli olan artistik olması değil, bilgi içerici olmasıdır. Bu tür yapılmış krokilerde ölçü yazmak için yer kalmaz ve ölçüler yazılınca anlaşılmaz bir hale gelir. İyi bir kroki çizgi, ölçü ve notların bir arada kullanılmasından oluşur.

72 Her kroki kağıdının üzerinde semt ismi, bina ismi, varsa proje ismi veya numarası, tarih ve rölöveyi yapanların ismi bulunmalı, çizilen krokinin nereye ait olduğu (giriş katı planı, A-A kesiti, güney cephesi vb.) yazılmalıdır.

73 Ölçüm sırasında çok rakam ve yazı yazılacağından, kroki büyük ve temiz çizilmiş olmalıdır. Bazı durumlarda istemeden orantısız, krokiler çizilebilir, önemli olan üzerine konan ölçüdür.

74 Yerleşim Plan Krokisi Yapmak Yerleşim krokisinin çizilmesine, bir bina varsa ondan, çok bina varsa esas kabul edilen bir tanesinden başlanır.

75 Yerleşim Plan Krokisi Yapmak Tüm binaların yalnız zemin katı dış konturları, pencere ve kapı boşlukları çizilir, çevresindeki yaya yolları, duvarlar, çitler, ağaçlar, bitkiler, bahçe mobilyaları, su yolları, bahçe kapısı, kaldırım genişliği ve yol çizilerek tamamlanır. Ağaçların cinsleri yanlarına yazılır.

76 Yerleşim Plan Krokisi Yapmak Tüm bu elemanlar çizilirken özellikle sayılarına dikkat edilerek mümkün olduğunca orantılı krokiler yapılır. Yerleşim plan krokisini çizmek için varsa mevcut haritalar veya imar planı örneğinden yararlanılır. Bu planlarda bina konturları mevcut olduğundan yukarda sayılan diğer elemanlar bu plana işlenir.

77 Yerleşim Plan Krokisi

78 Yerleşim Kesit Krokisi Yapmak Bu kroki esas bina kesitinin parsel etrafındaki yollara kadar uzatılmış halidir. Varsa görünüşe giren diğer binalar, duvarlar, setler, ağaçlar, bitkiler vb. çizilerek binanın yol ile ilişkisi kurulur.

79 Yerleşim Kesit Krokisi Yapmak Bu krokide kesite giren esas bina yalnız zemin katı ile de gösterilebilir; tüm binanın kesit krokisi ayrıca çizilmiş olduğundan çevre ilişkisinin yalnız zemin katında kurulması yeterlidir.

80 Yerleşim Görünüş (Silüet) Krokisi

81 Yerleşim Görünüş (Siluet) Krokisi Yapmak Siluet, yolun ortasından geçip binalara doğru bakan bir kesittir. Binalar ve kaldırım görünüş, sokak kesit olarak ifade edilir. Siluet çizimi binanın kendisini ve iki tarafında iki binayı içerir, başka bir deyişle beş bina görünüşünden oluşur.

82 Yerleşim Görünüş (Siluet) Krokisi Yapmak Siluet krokisi için cephe krokisi çizilmiş bina esas alınarak yanlarındaki binaların kat adetleri, pencere ve kapı yerleri, yükseklikleri, yalnız kontur ve birbirlerine göre orantılı olarak çizilir.

83 Yerleşim Görünüş (Siluet) Krokisi Yapmak Detayları çizmeye gerek yoktur, fotoğraftan tamamlanır. Çatının genel oturuşu, bacaların yerleri gözlenerek çizilir.

84 Yerleşim Görünüş (Silüet) Krokisi

85 Plan Krokisi Yapmak Krokisi yapılmak üzere bir binaya girildiğinde ilk önce tüm odaları, merdivenleri ve katları gezerek incelemek, plan şemasını anlamak ve kesitlerin nereden geçeceğine karar vermek gerekir.

86 Plan Krokisi Yapmak Plan krokisi göz hizasından geçen yatay bir kesit olduğuna göre krokide bu kesite giren pencere, kapı, kapı açılışları, dolap, niş, taşıyıcı elemanlar ve görünüşe giren döşeme malzemesi, merdivenler, korkuluklar çizilir. Kesim çizgisinin üzerinde kalan elemanlar noktalı çizgi ile gösterilir.

87 Plan Krokisi Yapmak Plan krokisi yapmaya genel kanının aksine, giriş katından değil, normal kattan başlamak daha doğrudur. Planı en iyi okunan ve net olan kat bu kattır. Giriş katları binaya giriş vermelerinden, bu katta dükkan bulunabileceğinden, ilave bölmeler yapılmış olabileceğinden ötürü genellikle net bir plana sahip değildirler.

88 Plan Krokisi Yapmak Normal kat krokisine başlamadan önce planın tümü göz önünde bulundurularak A4 kağıdın neresinden çizime başlanacağına, kağıdın dik mi yatay mı tutulacağına karar vermek gereklidir. Aksi halde kroki çizimi kağıdın dışına taşabilir.

89 RÖLÖVE VE RESTORASYON Plan Krokisi

90 Plan Krokisi Yapmak Kroki çizimine daima bir merkez olarak merdivenden başlamalı, kroki bunun etrafında geliştirilmelidir. Merdiven bir krokide en anlaşılır olması gereken, buna karşılık çizimi en zor olan elemandır, bunun için önce merdiven çizilerek orantıların doğru kurulmasına dikkat edilir.

91 Plan Krokisi Yapmak Merdiven krokisi basamak sayısına ve şekline çok dikkat ederek, aynısı olacak şekilde çizilir. Belirli yerlere gelen basamakların (örneğin duvar köşesine) üzerine ve en son basamağa kaçıncı basamak oldukları yazılır.

92 Plan Krokisi Yapmak Merdiven plan krokisini çizmenin en anlaşılır yolu, planda hiç kesmeden, bir kat çıkışında bulunan basamakların tamamını plana işlemektir; örneğin bodrum katı plan krokisini çizerken bodrumdan 1. kata çıkan merdiven basamaklarının tamamını bodrum kat planına işlemek, 1. kattan 2. kata çıkan merdiven basamaklarının tamamını 1. kat planına işlemek gibi.

93 Katlar arası merdiven plan krokisi

94 Plan Krokisi Yapmak Merdivenden sonra duvarlar, orantılı olarak hacimler, kapılar, kapı kanatları, açılış yönleri, pencereler, nişler, dolaplar, eşikler, nivo farklılıkları titiz bir şekilde çizilir. Sabit tefrişler, yer döşemeleri, lavabolar, alaturka WC'Ier, klozetler, yeni bölme duvarlar, ilave kısımlar olduğu gibi işlenir.

95 Plan Krokisi Yapmak Pencere ve kapı kenarlarındaki pervaz profilleri bu krokide belirtilmez, aynı olanların bir tanesi daha büyük olarak kağıdın bir köşesine çizilir.

96

97 Plan Krokisi Yapmak Krokilerin üzerinde hiç fazla çizgi olmamalı, eksik çizgi de bulunmamalıdır. Daha sonra ölçü yazmak için boş yere gerek olacağı unutulmamalıdır.

98 Plan Krokisi Yapmak Bazı rölöveciler plan krokisini tek tek odalar şeklinde çizip temiz çizim sırasında birleştirirler. Plan krokisini, planın tümünü bir seferde görebilmek, varsa odalar arası çarpıklıkları algılayabilmek ve ölçmek için, bütün olarak çizmek gereklidir, oda oda çizmek plan ilişkisini göstermeyeceğinden doğru değildir.

99 Plan Krokisi Yapmak Plan rölövesi yapmak tüm plan krokilerinin çizilmesini gerektirir, bunun için eğer ara kat varsa yalnız ara kat, bulunduğu yer belirtilerek aynı kağıda işlenebilir, veya ayrı bir kağıda çizilebilir.

100 Plan Krokisi Yapmak Kroki çizerken girilemeyen hacimler varsa bunlar dışardan çizilir, iç duvarları çizilmez ve "girilemedi" ibaresi yazılır.

101 Plan Krokisi Yapmak Normal kat krokisi çizildikten sonra bunun üzerine her seferinde şeffaf bir kağıt konularak, aynı çizgilerin üzerinden yalnız değişiklikler işlenerek, giriş, bodrum, teras ve diğer katlar çizilerek plan krokileri tamamlanır.

102 Tavan Planı Krokisi Yapmak Eğer tavanlar basit çıtalı (pasalı) ise her kat krokisi üzerine, kısmi olarak çizilir. Eğer girift desenli ise her tavan ayrı bir kağıda daha büyük olarak veya her kat krokisi üzerine şeffaf kağıt konularak ayrıca çizilir.

103 Tavan Planı Krokisi Yapmak Tavan desenleri genellikle simetrik olduğundan yarısı, hatta 1/4'ünün çizilmesi de yeterlidir.

104 Tavan Planı Krokisi

105 Tavan Planı Kroki Örnekleri

106 Plan krokisi hazırlamada diğer bir yöntem de iki kişinin aldığı ölçüleri, üçüncü kişinin, büyükçe bir altlık üzerinde gönye ve pergel yardımıyla, alınan her ölçüyü ölçekli ve temiz bir şekilde çizmesidir. Bu şekilde plan üzerinde yapılacak düzeltmeler anında yapılabilir, tutmayan rölöve ölçüleri yerinde kontrol edilebilir.

107 Ancak bu yöntemde çalışma çok uzun sürer, seri çalışmalarda uygun değildir, ayrıca küçük binalarda uygulanması mümkündür.

108 Rölövesi yapılacak yapının daha önce çizilmiş plan, kesit ve cepheleri varsa, fakat ölçüler yeniden alınacaksa, kroki yapmaya gerek yoktur. Bu çizimlerin birer kopyası alınarak ölçüler onun üzerine yazılabilir.

109 Ancak gene de ölçü almaya başlamadan bina dolaşılarak krokinin doğruluğu kontrol edilir, yanlışlar varsa düzeltilerek krokiye işlenir. Bu plan, kesit ve cepheleri kroki olarak kullanmak rölöve ekibine büyük zaman kazandırır.

110 Kesit Krokisi Yapmak Kesit krokisi diğer krokiler arasında çizilmesi en zor olanıdır. Kesite hemen hakim olabilmek zordur, her kat ayrı ayrı çizilir, ancak birbirleri ile ilişkileri vardır. Kesit krokileri, daha önce karar verildiği gibi, en az biri merdivenden geçecek şekilde çizilir. Merdivenin bir kolu kesitte diğer kolu görünüşte olmalıdır.

111 Kesit Krokisi Yapmak Binanın büyüklüğü ve planın şekline göre en az iki kesit krokisi çizilir. Kesit yerleri, bina hakkında en çok bilgiyi içerecek şekilde seçilir. İç duvarlarda kapılardan, dış duvarlarda pencere ve kapılardan geçmesine dikkat edilir. Eğer pencere ve kapılar aynı doğrultuda değilse aynı mekân içinde olmak kaydı ile kesit çizgisinde şaşırtma yapılabilir.

112 Kesit Krokisi Yapmak Krokiye, giriş katı merdiveni, döşeme ve tavan kesitlerinin çizilmesiyle başlanır, aynı kattaki diğer mekânlar çizilerek bina bahçe veya yol kotuna bağlanır. Daha sonra diğer kat merdivenleri ve döşeme krokileri çizilerek bodruma, sonra da yukarıya doğru devam edilir.

113 Kesit Krokisi Yapmak Çatı arasına çıkılabiliyorsa çatı konstrüksiyonu, formu ve çatı eğimi buradan çizilir, çıkılamıyorsa çatı arası boş bırakılarak konturları çizilir. Çatı şekli ve baca yerleri yan binalardan gözlenerek çizilir ve kroki tamamlanır.

114 Kesit Krokisi Yapmak Kesitte önemli olan, görünüşe giren kapı, dolap, pencere, merdiven, merdiven korkuluğu gibi elemanların da çizilmesi gerekliliğidir. Başka bir deyişle kesit krokisi aynı zamanda bir iç görünüş krokisidir.

115 Kesit Krokisi

116 Görünüş Krokisi Yapmak Cephe krokisi krokiler içinde en kolay olanıdır. Ancak cephe krokisini bitmiş resim gibi kapı kolları, tuğlalar, kaplamalar, süslemeler vb. gibi elemanların tümüyle çizmek hem vakit kaybıdır, hem de krokiyi iyice karışık duruma getirir.

117 Görünüş Krokisi Yapmak Cephe krokisinin artistik bir resim değil, üzerine ölçü yazılacak bir kroki olduğu unutulmamalıdır. Detayların tamamlanması fotoğraf yardımı ile yapılmalıdır. Cephe krokisi ortografik olarak çizilir, perspektif ve çarpıtma yapılmaz. Pencere ve kapıların yatay ve düşeyde birbirlerine göre olan konumlarına dikkat edilerek kroki yapılır.

118 Görünüş Krokisi Yapmak Cephede tuğla veya ahşap sıraları varsa bunların hepsi çizilmez, belli bir birim arası (pencere altı, pencere üstü, kat hizası vb.) kaç sıra bulunduğu ve toplamın kaç sıra olduğu yazılır.

119 Görünüş Krokisi Yapmak Cephede bulunan ve birbirinin aynı olan pencere, kapı ve süslemeler kontur olarak çizilir, yalnız bir tanesi, gerekiyorsa kağıdın bir köşesine, ayrıca detaylı olarak çizilir, daha sonra fotoğraf yardımı ile tamamlanır.

120 Görünüş Krokisi Yapmak Çatı görüntüsü, bacaların yerleri, yüksek bir yerden bakarak çizilir ve kroki tamamlanır. Küçük ve düzgün cephelerde çoğu kez hiç cephe krokisi çizilmeden plan, kesit temiz çizimleri ve fotoğraflardan yararlanılarak cephe temiz çizimi yapılabilir.

121 Görünüş Krokisi

122 Detay Krokisi Yapmak Detay krokisi iki türlüdür, birincisi kapı, pencere gibi elemanların sistem detaylarını, ikincisi bu sistem detaylarına ait nokta detaylarını çizebilmek için yapılır.

123 Detay Krokisi Yapmak Sistem detayı amacıyla yapılacak kroki, plan-kesit-görünüş üçlemesi ile ifade edilir. Nokta detayları ise yalnız plan ve kesit ile ifade edilir.

124

125

126 Detay Krokisi Yapmak Bundan başka genel kroki içinde üzerine ölçü yazılamayacak kadar küçük olan veya tekrar eden pencere, kapı, pervaz, veya taş, ahşap, metal detayları vb. ölçüleri almak için bu detayların ayrıca nokta krokisi yapılır, genel kroki üzerinde yeri gösterilir.

127 Estampaj (Karbonlanmış Çalışma)

128 Detay Krokisi Yapmak Detay krokilerini abartılı çizmek ölçü yazmak açısından bazen gereklidir, krokinin orantılı olmasından çok ölçü yazacak yer olması daha önemlidir.

129 Detay Krokisi Yapmak Çok karışık, çizilmesi ve ölçülmesi zor olan detaylar profil tarağı ile alınabilir. Ancak profil tarağının iyi bir kalite tarak olması gereklidir, aksi halde tarak dişleri çarpılarak yanlış profil verir. Profil tarağı ile tespit edilmiş profili kağıda geçirdikten hemen sonra profili gözlemleyerek çizim üzerinde gerekli düzeltmeleri elle yapmak şarttır.

130 Profil Tarağı Profil Tarağı Kullanılması

131 Detay Krokisi Yapmak Profil kesitleri ayrıca, profillerin üzerine plastisin veya alçı bastırarak 1/1 alınabilir. Bu şekilde alındığı zaman ölçü almaya gerek yoktur. Taş, ahşap, metal kabartma gibi detayların çizimleri doğrudan karbonlama (Estampaj) ile yapılır.

132 Fotoğraf Çekmek Krokiler gibi fotoğraf da rölövesi yapılacak bina hakkında bilgi içerirler. En titiz rölöve çalışması dahi fotoğraf olmadan çok zor çizilir.

133 Fotoğraf Çekmek Fotoğraf, genel gözlem yanında malzeme, doku, şekil, boyut, şekil bozuklukları, sayılar, tefriş vb. hakkında kroki yapmadan, daha çabuk, doğru ve hatasız bir perspektifle bilgi temin eder, alınması zor ölçülerin elde edilmesini sağlar.

134 Fotoğraf Çekmek Temiz çizim sırasında ölçüleri kontrol etmemize yardımcı olur ve tekrar tekrar yerine gidip ölçü alınmasını engelleyerek vakit kazandırır. Ancak fotoğraf hiçbir zaman krokinin yerini almamalı, daima krokiyi tamamlayıcı olmalıdır.

135 Fotoğraf Çekmek Fotoğraftan yararlanabilmek için planlı bir çekim yapılması şarttır. Rölöve işine başlandığında hemen rastgele fotoğraf çekmek yanlıştır.

136 Fotoğraf Çekmek Kroki veya ölçüm sırasında plandaki sorunlu kısımlar (merdiven, basamaklar) ve kesitte görünüşe giren elemanlar (kapı, pencere, dolap vb.) çekilir.

137 Rölöve çiziminde kullanılacak fotoğrafların çekim özellikleri her konu için ayrıca açıklanacaktır, genel olarak alındığında şu özellikleri olmalıdır: Rölöve fotoğraflarında estetik önemli, ancak şart değildir. Bir fotoğrafın güzel olmasından çok bilgi içerici olması aranır.

138 Kenarların paralel olması için fotoğraf makinesi çekilen plana paralel tutulur. Ölçek vermesi için konunun yanına metre veya ölçek çubuğu konur.

139 Yerleşim Plan Fotoğrafı Çekmek Yerleşim plan çizimleri için fotoğraf son derece yararlıdır. Amaç bahçe-bina-yol ilişkisinin tamamını fotoğraflamaktır.

140 Yerleşim Plan Fotoğrafı Çekmek Bunun için, bina bir bahçe içinde ise bahçenin dört köşesinden binaya doğru ve binanın dört köşesinden bahçeye doğru, fotoğraf çekmek gereklidir.

141 Fotoğraf çekim yerleri bir plan üzerinde işaretlenir. Yerleşim planında bulunan setler, duvarlar, bahçe duvarları, alçak binaların çatıları, çatı şekilleri, ağaçlar, çiçek tarhları vb. gibi elemanları plan görünüşü olarak çekmek için rölövesi yapılmakta olan binanın en üst kat pencerelerinden, her bir dört cephesinden aşağıya doğru fotoğraf çekilir.

142 Yerleşim Kesit Fotoğrafı Çekmek Eğer bina bir bahçe içindeyse yerleşim kesit çizimi için fotoğraf çekilebilir. Binadan geçip yola kadar uzanan kesitte görünüşe giren ağaç, set, duvar, bina gibi elemanlar fotoğraf ile tespit edilip, kesitte görünüş olarak işlenebilirler. Siluet çizimlerinde kullanılmak üzere çekilen fotoğraflar perspektif içermelidir

143 Yerleşim Görünüş (Siluet) Fotoğrafı Çekmek Siluet çiziminde, ister bahçe içinde, ister bitişik bina olsun, fotoğrafın katkısı plan ve kesitte olduğundan çok daha fazladır, fotoğraf olmadan siluetin çizilmesi çok zordur.

144 Yerleşim Görünüş (Siluet) Fotoğrafı Çekmek Siluet fotoğrafında önemli olan tüm binaların biribiri ile perspektif ilişkisini kurmaktır. Bunun için önce rölövesi yapılmış binanın siluete girecek cephesi tam karşıdan çekilir. Bu fotoğrafı mümkün olduğunca perspektifsiz olarak çekmek gereklidir.

145 Yerleşim Görünüş (Siluet) Fotoğrafı Çekmek Bundan sonra esas bina perspektife sokularak iki yanındaki binalarla beraber çekilir. Bu çekimlerde özellikle perspektif olmalıdır, böylece esas binanın bilinen ölçülerinin yan binalarda nerelere geldiği takip edilebilir. Esas binadan sonra ikinci bina birinci bina ile beraber perspektif olarak çekilir..

146 Yerleşim Görünüş (Siluet) Fotoğrafı Çekmek Çatı eğimlerinin şeklini ve yüksekliklerini görebilmek ve baca yüksekliğini bulabilmek için yüksek bir yerden veya uzaktan genel görünüş çekilir.

147 Yerleşim Görünüş (Siluet) Fotoğrafı Çekmek Bir bütün olarak ele alındığında yerleşim fotoğrafları hem plan, hem kesit, hem de görünüşte (siluette) yararlanmak amacıyla kullanılabilir. Önemli olan amaca uygun fotoğrafın çekilmiş olmasıdır.

148 Plan Fotoğrafı Çekmek Planda kullanılmak üzere mekânın iki karşılıklı köşesinden fotoğraf çekilmelidir. Plan çiziminde kullanmak amacıyla her katta, her odanın fotoğrafını çekmek gereklidir. Her oda için en az, karşılıklı köşelerden, iki fotoğraf çekilir, yeterli olmuyorsa her köşeden çekilir.

149 Plan Fotoğrafı Çekmek Makine göz hizasında, yere dik durmalıdır, böylece kenarlar dik çekilmiş olur. Odanın içindeki eşyaların aydınlatılması iyi yapılmalı, gölgeleri birbiri üstüne düşmemeli, istenmeyen gölge olmamalıdır.

150 Plan Fotoğrafı Çekmek Odada yabancı duran ve arkasındaki görüntüyü kapatan eşya ve mobilyalar kaldırılmalıdır. Tarihi değeri olan eşya ve objeler yerlerinde bırakılmalıdır.

151 Plan Fotoğrafı Çekmek Plan çiziminde fotoğraf, merdiven basamaklarının durumu hakkında bilgi verebilir. Bunun için her katta merdiven kovasında durarak aşağıya doğru, bütün basamakları görecek şekilde çekilecek fotoğraf çizim sırasında planda basamakları yerleştirebilmek için çok yararlıdır.

152 Plan Fotoğrafı Çekmek Tavan fotoğrafı her oda için ayrı ayrı çekilir. Genellikle tavan planları simetrik olduğundan, eğer objektif tamamını alamıyorsa 1/4 tavanın çekilmesi yeterlidir.

153 Kesit Fotoğrafı Çekmek Kesit çizimlerinde de plan için çekilen fotoğraflar kullanılır. Bunlara ilaveten kesit krokilerinde görünüşe giren kapı, pencere, dolap, niş gibi elemanlar da ölçülerek çizilir, ancak bunlar aynı zamanda görünüş olduğundan çizimde yardımcı olmak üzere fotoğrafları çekilir.

154 Kesit Fotoğrafı Çekmek Ayrıca önemli ve unutulmaması gereken fotoğraflardan biri de merdiven trabzanı fotoğrafıdır. Bu fotoğraflar ölçülendirme için kullanılacağından perspektifsiz olarak çekilmelidir. Ölçülendirmede yardımcı olması açısından yanına bir metre veya ölçü çubuğu konulmalıdır.

155 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Fotoğraf rölöve konusunda en çok cephe çiziminde yaralıdır. Bunun için binanın cephesi ayrıntılı olarak görüntülenmelidir.

156 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Cephe fotoğraflarında hem perspektifsiz, hem de perspektifli fotoğraflar kullanılır, hatta ilerde göreceğimiz gibi perspektif içeren fotoğraf daha yararlı olabilmektedir. Bu fotoğraflardan ölçü çıkartabilmek için genel kural "her fotoğrafta iki cephe görünmeli, her cephe iki fotoğrafta görünmeli"dir.

157 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Ayrıca cephe fotoğrafı çekimlerinde ölçek çubuğu kullanılması yararlı olur. Ölçek vermek için diğer bir teknik de çekilecek konunun önüne ölçüleri bilinen bir doku veya ağ yerleştirmektir; örneğin hasır çelik gibi.

158 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Görüntüye engel olan objeler, örneğin çöp kutuları, çöp konteynerleri, bisiklet, otomobil, çalı ve kaldırılabilecek bitkilerin kaldırılmaları gereklidir.

159 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Çatı yüksekliğini tespit etmek fotoğraf ile de yapılabilir. Bunun için ya yüksek bir yerden ya da bitişik binadan, tam saçak hizasında, karşıdan çekilen fotoğraf, daha sonra çizim aşamasında çatının açısını ve eğimini saptamaya yardımcı olur.

160 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Baca yüksekliğinin tespiti de aynı şekilde saçak hizasından çekilen ve baca ile beraber çatının tamamını gören bir fotoğraftan yapılabilir.

161 Detay Fotoğrafı Çekmek Detay fotoğrafları, bir detayın ölçülerek veya karbonlanarak alınmasının zor olduğu durumlarda çekilir. Detay fotoğrafları muhakkak perspektifsiz olarak çekilmelidir.

162 Detay Fotoğrafı Çekmek Boyut ve ölçek vermesi için fotoğrafı çekerken ölçek çubukları yatay ve düşey olarak, iki adet konur. Ölçek çubukları yoksa katlanır bir tahta metreyi açarak detayın yanına koymak da aynı işi görür.

163 Detay Fotoğrafı Çekmek Detay fotoğrafı çekildiğinde yalnız detay çekilirse, bu detayın nereye ait olduğu, bütünün neresinde olduğu zaman geçince unutulur. Bunun için detay fotoğrafı çekildiğinde bu detayın, bütünün neresinde olduğunu vurgulayan genel bir fotoğraf daha çekmek gereklidir, bu fotoğrafta perspektif düzeltmeye gerek yoktur.

164 Detay Fotoğrafı Çekmek Detayın bütün içindeki yerini belirtmek için konunun tamamı ayrıca çekilmelidir.

165 Ölçü Almak Bir rölöve çalışmasında ölçü genel olarak üç kaynaktan elde edilebilir, bunlar eski belgeler, eski veya yeni çekilmiş fotoğraflar ve bizzat yapılan yeni ölçmelerdir.

166 Eski belgelerden ölçü elde etmek: Eski belgeler, arşivlerden bulunacak eski çizimler, eski gözlemler, tarifler, anlatımlar, yapı izni, röperli kroki, kot-kesit vb. belgelerdir.

167 Fotoğraflardan ölçü elde etmek: Fotoğraf bir rölöve çalışmasında ölçümün tamamlayıcısı olarak çift kontrol yapma olanağı sağlarlar.

168 Yerinde ölçmek: Değişik teknik ve yöntemlerle yapılır ve en çok kullanılan yöntemdir. Dikkatli yapıldığı takdirde son derece hassas ve güvenilirdir. Ancak son derece sistematik bir yaklaşım gerektirir, aksi halde hatalar ve yanılmalar önlenemez.

169 Yerinde ölçmek: Her ölçüyü tek tek ölçme, toplayarak ölçme, röper noktalarına göre ölçme, trigonometrik ölçme gibi çeşitli yollarla sağlamak gereklidir.

170 Ölçü almak bir rölövede alan çalışmasının son aşamasıdır. Çizilmiş olan krokiler üzerine alınan ölçüler yazılır. Bu ölçüler net ve okunaklı yazılmalı, yarı sert bir kurşunkalem (HB veya B gibi) kullanılmalı, yanlış yazılan ölçüler karalanmayıp silinerek yerine doğrusu yazılmalıdır.

171 Krokiler üzerinde eksik ölçü olmamalı, ancak fazla ve gereksiz ölçü de bulunmamalıdır. Fazla ölçü krokiyi karmaşık hale getireceği gibi temiz çizimi çözümsüz bir yöne götürebilir.

172 Rölöve genellikle eski binalarda yapıldığından hiçbir binanın yatay ve düşey olarak terazide olduğunu varsaymamak gerekir. Bunun için bir binayı ölçmeye başlamadan önce binada terazi düzlemleri kurulması ve işaretlenmesi gereklidir.

173 Yatay terazi düzlemi zemin veya oda tabanının ne denli eğimli veya eğri olduğunu saptamaya, düşey terazi düzlemi de binada yatıklık olup olmadığını saptamaya yarar.

174 Böylece kat planlarının üst üste oturması sağlanır. Ancak pratikte genellikle yalnız yatay terazi düzlemi kurularak çalışılır, düşey terazi düzlemi çoğu zaman gerekmez veya yalnız bir şakul ile alınabilir.

175 Terazi düzlemi plan ölçüleri için değil, daha çok kesit cephe ve siluet ölçüleri için gerekir. Ancak işin çabuk yürümesi için ölçüm işine başlamadan bu düzlemlerin kurulması gerekir.

176 Yatay terazi düzlemi insan boyundan yüksek fakat kol mesafesinin yeteceği yükseklikte, yaklaşık 2,00 m'de kurulmalı, bir başlangıç noktasından mümkün olduğunca çok noktaya taşınmalı, bu noktalar arası mesafe 5,00 m civarında olmalıdır.

177 Bu işaretler duvara bir tebeşirle çizilebileceği gibi renkli bant yapıştırarak da yapılabilir. Bu noktalara göre ölçü alınacağı zaman iki rölöveci iki nokta arasında ip gerer diğeri ölçer veya ip terazisi ölçüm sırasında devamlı duracaksa bu noktalara birer çivi çakılarak aralarına çırpı ipi gerilir.

178 Yatay terazi hattı kurabilmek için 4 tür aletten yararlanılabilir: 1- Hortum Terazi: İnce, 1 cm çapında, şeffaf, yete rince uzun (10 m) bir hortumun içine su doldurul masıyla yapılır. Su doldururken dikkat edilecek nok ta, içinde hava kabarcığı kalmamasıdır.

179 2- Su Terazisi: Bir ucu röper noktasında olan ipin ortasına çengellerinden su terazisi asılır. Röper noktası sabit tutularak hava kabarcığı ortaya gelinceye kadar öbür uç oynatılır.

180 3- Laser Terazi: Su terazisine takılmış bir lazer ışığından oluşur. Orta bir yere bir sehpa üzerine kurularak tüm yüzeylere ışık gönderilerek işaretlenir. Lazer terazisinin avantajı hem çok doğru netice vermesi, hem de tek kişi tarafından kullanılabilmesidir.

181 4- Nivo ve Teodolit: Aynı lazer terazi gibi orta bir yere kurularak tüm yüzeyler işaretlenir. İki kişi gerektirir.

182 Düşey terazi hattı kurmak için en kullanışlı en basit alet şakuldür. Bundan başka düşey su terazisi, düşey düzeneği olan lazer düzeç ve teodolit de kullanılabilir.

183 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Esas binanın ölçülmüş bulunan zemin katı planından hareket ederek üçgenleme ile varsa diğer binalar, ağaçlar, yollar, yaya yolları, kaldırım, cadde ölçülür.

184 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Yerleşim planı ölçümünde en çok şerit metre kullanılır, ancak mesafeler uzak olduğundan şerit metre sarkma yaparak yanlış değer verir. Bunun için metreyi iyi germeli veya mümkün olan yerlerde lazer metre kullanmalıdır.

185 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Yerleşim planı üzerine binanın dış ölçülerini yazmak yeterlidir. Bu binadan hareketle bahçe duvarları, çiçek tarhları, bahçe mobilyaları, ağaçlar ölçülür.

186 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Arsa boyutları, kaldırım ve yol genişlikleri için çap, röperli kroki ve imar planı örneğinden yararlanılır.

187 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Arsada mevcut ağaçlar gene üçgenleme ile önce bilinen binaya sonra birbirlerine göre ölçülür.

188 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Yapının içinde bulunduğu arsa bahçe düzeninde ise, örneğin bir havuz, çiçek tarhları, göbekler, setler, duvarlar, merdivenler varsa önce bu elemanlar ölçülür, sonra ağaçların yerleri bu elemanlara göre ölçülür veya çok az ölçü ile orantılı olarak yerleştirilir.

189

190

191

192

193 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Yön Belirlemek: Bir binaya ait en doğru kuzey yönü imar planı örneğinden anlaşılabilir. Eğer elimizde böyle bir belge yoksa veya yön kontrolü yapmak istiyorsak pusuladan yararlanabiliriz.

194 Yerleşim Kesit Ölçüsü Almak Yerleşim kesit ölçüleri esas bina ile zemin, kaldırım, yol ilişkisini üçüncü boyutta ifade eder. Bunun için esas binadan geçerek yola kadar uzanır. Esas bina için alınmış olan kesit ölçüleri aynen kullanılacağından, tekrar ölçmeye gerek yoktur. Yerleşim kesit ölçülerini alabilmek için bina ve çevresine yatay terazi düzlemi kurmak gereklidir.

195 Arazi Eğimi Ölçmek Kesit çizgisi üzerindeki arazi eğimini belirlemek için nivo, teodolit, el nivosu veya su terazisi kullanılır. Yükseklik ölçmek için mira veya katlanır tahta metre kullanılabilir.

196 Mira veya açılmış halde tahta metre dik olarak arazinin bir köşesine konur. Düz bakış aleti ile (nivo, teodolit veya el nivosu) bakacak rölöveci metrenin altına yakın bir yerini görene kadar geriler.

197 Bu aletlerin dürbünü ile a noktasını okur. Kendisi olduğu yerde 180 derece döner. Metreyi tutan rölöveci bu sefer arkadaşı bakış aleti ile metrenin ucuna yakın bir yerini görene kadar geriler, bakış aleti ile metre üzerinde b ölçüsü okunur. Bu sefer ölçüm aletini taşıyan rölöveci yerinde 180 derece döner, bakış aletini taşıyan, ölçüm aletinin alt kısmını görene kadar geriler.

198 Bu arada eğer arazi boyutları belli ise (röperli kroki, ölçekli vaziyet planı) bir uzunluk ölçüsü almaya gerek yoktur, belli değilse her seferinde metreci-aletçi arasındaki mesafeyi yatay olarak okumak gerekir.

199

200 Yerleşim Görünüş (Siluet) Ölçüsü Almak Yerleşim siluet ölçüsü için kesit ölçüsünde olduğu gibi, esas binanın ölçülerinden hareket edilir. Yan binaların cephe genişlikleri şerit metre ile ölçülür veya imar planı örneğinden alınır.

201 Yerleşim Görünüş (Siluet) Ölçüsü Almak Yükseklik ölçüleri, binaya girilebiliyorsa metre sarkıtarak, girilemiyorsa dışardan lazer metre ile alınır. Bina cephesi tekrar eden bir malzeme ile kaplıysa (tuğla, ahşap gibi) bunların ölçülerinden yararlanılarak pencere, kapı, balkon gibi elemanların yerleri tespit edilir.

202 Yerleşim Görünüş (Siluet) Ölçüsü Almak Yoldaki eğim ya imar planı örneği, plan kote gibi resmi belgeden ya da bizzat ölçerek bulunur. Binaların cephelerinde düz bir silmeden, tuğla sırasından, ahşap derzinden yararlanarak bina genişliğinin iki ucunda yere yükseklik alınır. Bütün binalar için yapıldığında kaldırım eğimi bulunur, kaldırım yüksekliği ölçülerek sokak eğimi bulunur.

203 Yoldaki eğimi bulmak Yoldaki eğim ya imar planı örneği, plan kote gibi resmi belgeden ya da bizzat ölçerek bulunur. Binaların cephelerinde düz bir silmeden, tuğla sırasından, ahşap derzinden yararlanarak bina genişliğinin iki ucunda yere yükseklik alınır. Bütün binalar için yapıldığında kaldırım eğimi bulunur, kaldırım yüksekliği ölçülerek sokak eğimi bulunur.

204 Siluet ölçüsünde en zor gibi görünen ölçü çatı yüksekliği ölçüsüdür. Bu ölçü çizim yoluyla bulunur. Siluetin ortasında yer alan esas binanın bütün ölçüleri bilindiğine göre yan binalardaki pencere, kapı hizzaları esas binaya göre kıyaslanarak ve tabi fotoğraf yardımı ile, ölçüleri elde edilebilir.

205

206 Plan Ölçüsü Almak Plan ölçüsü almaya, iç ve dış ölçülerin ve duvar kalınlıklarının beraberce alınabileceği bir kat olmasından dolayı zemin katından başlanır. Önce dış ölçüler tek tek veya şerit çekerek devamlı okumayla alınır, böylece aynı zamanda yerleşim planında gerekli olan dış ölçüler de alınmış olur.

207

208 Plan Ölçüsü Almak Plan için alınan ölçülerin aynı zamanda kesitler ve cephelerde de kullanılacağını unutmamak, bunun için çok dikkatli almak gereklidir.

209 Plan Ölçüsü Almak Eğer binanın dış çizgileri çok açılı ise bir ip poligonu oluşturularak dış ölçüler bu poligona göre alınır. Bu poligonun kenarları birbirine paralel veya dik veya bina duvarına paralel olmak zorunda değildir.

210 Plan Ölçüsü Almak Her kenar üzerinde belirli aralıklarla (örneğin 1,00 m) işaretler konur ve bu noktalara göre istenilen her nokta (pencere, kapı pervazı, bina köşesi vb.) üçgenleme ile ölçülür. Bu poligon, binanın etrafı açıksa çok rahat kurulur, ancak mutlak 4 kenara birden kurulamıyorsa 2 veya 3 kenara da kurulup o kenarların ölçüleri bu sistem ile alınabilir.

211

212 Bina çevresi ve açılar ölçüldükten sonra pencere ve kapılardan duvar kalınlıkları alınarak içeri girilir. Ölçmeye bir köşe odadan başlanır.

213 Plan ölçüsü olarak her hacimde dolu-boş ölçüleri, pencere kapı boşlukları, dolap derinlikleri, duvar kalınlıkları ölçülür. Eğer iki kişi çalışılıyorsa tahta metre veya 5 m şerit ile tek tek ölçü alınır.

214 Genel kanıya göre tek tek dolu-boş ölçümünde, her ölçümde yapılacak hataların birbiri üstüne eklenmesi hata payını artırmaktadır. Üç kişi çalışırken bir duvara şerit çekmek daha doğru bir tekniktir. Bir kişi şerit metrenin sıfırını köşeye tutarken, ikinci rölöveci şeriti çekerken her okunması gerekli köşeyi yüksek sesle okur, üçüncü rölöveci kroki üzerine yazar.

215 Ancak kolay ve çabuk olması açısından ölçüleri her köşenin kenarına yazmaya gerek yoktur. Ölçünün başladığı köşenin kenarına "0" koyup bütün okumaları alt alta yazmak yeterlidir. Böylece hem kroki üzerinde ölçüler az yer kaplar, hem de çabuk yazılarak vakit kazanılır.

216 Eğer duvar yüzünde, arkasından metre geçirelemeyecek bir mobilya, örneğin bir dolap varsa, o duvarın ölçüsü, dolap yanlarındaki duvar uzunlukları ve dolap uzunluğu olarak tek tek alınır ve öyle yazılır, daha sonra çizim aşamasında toplanır. Ölçülmesi zor veya çok pis olan hacimlerin -VVC gibi- ölçüleri yerdeki karo veya duvardaki fayans sayısından bulunabilir.

217

218 Planda dolu-boş ölçüleri alınırken en tereddütlü kısım pencere, kapı ve dolap pervazlarıdır. Özellikle rölöveye yeni başlayanlar ölçüyü pervaz iç kenarından mı, yoksa dış kenarından mı alacaklarını bilemezler. Bu gibi durumlarda ölçüyü hep aynı noktadan almak lazımdır, örneğin pervaz-duvar birleşmesi gibi.

219 Plan ölçüsünde çok gerekli olan buna karşılık alınması en çok unutulan ölçü duvar kalınlığı ölçüsüdür. Unutmaya engel olmak için her hacimden çıkarken veya girerken iç duvar kalınlığını kapı boşluğundan, dış duvar kalınlığını pencere boşluğundan almayı ilke edinmek gereklidir.

220 Alınan ölçüler plan krokisi üzerine yazılırken hangi açıklığın ölçüsünün yazıldığı hep kaybedilir. Bunun için üzerinde kroki çizili olan kağıt, altlık ile beraber daima çalışılan duvara paralel tutulmalıdır.

221 Bu da devamlı olarak altlık ve kağıdı döndürmeyi gerektirir, dolayısıyla ölçüler teknik resim kurallarının gerektirdiği istikamette çoğu kez yazılamaz.

222 Bu yüzden çizim yapılırken bazı rakamların hangi taraftan okunacağına karar vermek güç olabilir. Örneğin 66, 68, 86, 89, 98, 99 rakamları, tersten veya yüzden başka rakamlar verdiklerinden, bunları yazarken daima altlarına küçük bir çizgi çizmek gereklidir.

223 Plan ölçümünde hacimlerin içinde alınması gereken bir diğer ölçü köşegen ölçüleridir. Köşegen ölçüleri ile mekândaki çarpıklıklar ortaya çıkar. Ancak köşegen ölçülerini fazla abartmadan, her hacim için iki veya üç adet almak yeterlidir, fazla alınan köşegen ölçüleri temiz çizimi çok zorlaştırır.

224 Diğer önemli bir konu da köşegen alındığı zaman meydana gelen üçgenin tam bir üçgen olması ve açılarının çok dar olmaması gerektiğidir.

225

226 Küçük yerlerde, özellikle duvar kalınlığındaki pencereler içinde veya kapılarda duvar kalınlıklarında köşegen almak çok yanıltıcı olur ve tam değer veremeyeceğinden faydadan çok zarar sağlar.

227 Ölçüm yapılırken metre gergin tutulmalıdır. Plan krokisi üzerinde ölçüleri yazarken yalnız köşegen ölçüsünün nereden nereye alındığı ölçü çizgisi çizilerek belirlenir.

228 Bunun dışında diğer ölçüler için, krokiyi karıştıracağından, ölçü çizgisi çizmeye gerek yoktur. Ölçünün nereden nereye alındığı iki nokta ile ifade edilir. Köşegen ölçüsü mekânın içinde bulunan eşyalardan dolayı tam köşeden alınamıyorsa, eşyanın bittiği yerden ölçü alınabilir. Esas olan köşe açısını bulmaktır.

229 Alınan ölçüler her bir odanın kendi içindedir. Bu şekilde odanın çarpıklığı saptanır. Ancak bir oda diğerine göre çarpık olabilir. Bu durumda bazı rölöveciler kapı boşluğunda köşegen ölçü alarak bu soruna çözüm ararlar. Bu yanıltıcı netice verir, kapı boşluğu gibi dar bir alanda yapılan üçgenleme hassas değildir

230 İki odanın birbirine göre açısını bulabilmek için en iyi çözüm bir odadan öbürüne, kapıdan geçen köşegen ölçüsü almaktır. Odalar arası köşegenin muhakkak köşeden köşeye olması gerekmez, herhangi bir belirgin köşeye (örneğin pencere köşesi) olması yeterlidir.

231

232 Plan üzerinde, plan ölçülerinden başka bazı önemli kesit ölçülerini de yazmak mümkündür. Örneğin pencerenin önüne yazılacak üç ölçü,kapının önüne yazılacak iki veya üç ölçü pencere veya kapının yerden yüksekliği, pencere veya kapının kendi yüksekliği ve tavana olan mesafesini verir. Mekânlar arasındaki kot farkları gene plan üzerine, kapı eşiklerinde, yazılabilir.

233

234 Bir katın ölçüsü bittikten sonra diğer katlar aynı şekilde ölçülür. Çizimde kolaylık olmak üzere katları tam üst üste oturtabilmek için üst kattan alttakine, örneğin merdiven kovasından, şakul indirip her iki katta da ipin yerini ölçmek gereklidir. Bu şekilde iki kat birbirlerine kilitlenmiş olur. Bu kilitleme aynı zamanda kesitleri de kontrol etmeye yarar.

235

236 Merdiven Ölçüsü Almak: Plan ölçümünde en zor olanı merdiven ölçüsü almaktır. Tek düz kollu veya çift düz kollu,sahanlıklı merdivenlerin ölçümü nisbeten kolaydır.

237 Tek tek basamak ölçülerini almaya gerek yoktur. İlk basamağın başladığı yer ve son basamağın bittiği yer belirlenip arası basış sayısına bölünür.

238 Merdiven plan ölçüsünde bundan başka ilk basamağın başladığı ve son basamağın bittiği yer, örneğin bir kapıya göre uzaklığı, merdiven kolu genişliği ve kova genişliği ölçüleri alınır.

239

240 Dairesel Hacimleri Ölçmek: Yuvarlak veya elips planlı binalar da oda ölçüleri kapı kenarı pencere kenarı gibi bilinen noktalara göre üçgenleme yapılarak küçük dairesel yüzeyler kalacak şekil de alınır. Araları bu ölçülere göre tamamlanır.

241 Yuvarlak Cisimleri Ölçmek: Yuvarlak cisimlerin, örneğin kolonların çapını ölçmek için çok çeşitli yöntemler vardır. En kolay olarak bir marangoz gönyesi ile ölçülür. Marangoz gönyesi sütuna dayanır, tam değdiği, teğet olduğu noktalar işaretlenerek ölçülür ve yarıçap bulunur; veya etrafına sıkıca şerit metre (veya ip) çevrilerek çevresi ölçülür, bu rakam pi (n=3,1416) sayısına bölünerek çap bulunur.

242

243 Yuvarlak Cisimleri Ölçmek: Eğer sütun yukarıya doğru inceliyorsa; iki yerden çap ölçüsü ve ölçülen yerler arasındaki mesafe alınır

244 Tavan Planı Ölçüsü Almak: Eski eser bir binada plan ölçüleri kapsamında tavan planının da ölçülerini almak gereklidir. Ancak odanın ölçüleri alınmış olduğundan, yalnız tavandaki desenin ölçülerini almak yeterlidir. Eğer tavan çok yüksek değilse tahta metreyi L şeklinde kırarak tavan deseni ölçüleri alınır.

245 Tavan Planı Ölçüsü Almak: Eğer yüksek ise balık oltası veya sopa ucuna takılmış şakul ile döşeme üzerinde izdüşümlerinden veya lazer şakul ile ölçülür. Tavan planı basit ise ayrıca çizmeden, plan krokisi üstüne çizilip ölçülendirilebilir.

246

247 Kubbe Çapını Ölçmek: Kubbe eteği çok yüksek değilse, balık oltası ile çeşitli noktalarından döşemeye izdüşüm alınarak ölçülür. Eğer kubbe eteği bu şekilde erişilemeyecek kadar yüksekse, lazer şakul ile çeşitli noktalarının döşeme üzerine izdüşümü alınır. Çapının veya üç noktasının izdüşümü yeterlidir.

248

249 Kesit Ölçüsü Almak Bir binada plan ölçülerini almak, bunlar hem kesitte, hem de görünüşte kullanılacağından, kesit ve görünüş ölçülerinin de yarısını almış olmak demektir. Kesit ölçülerinin alınması plan ölçülerine göre daha zordur. Kesit krokisi üzerine yalnızca kesit ölçüleri yazılmalı, plan ölçüleri yazılmamalıdır.

250 Kesit Ölçüsü Almak Ölçüler kesit üzerine, teknik resim kurallarına göre, dikey olarak yazılmalıdır. Yatay ölçü çizgileri daha sonra plan ölçüsü izlenimi verebilir. Ölçünün nereden nereye alındığını belirtmek için kesitte kot çizgisi çizilebilir veya başlangıç ve bitiş yerleri iki nokta ile işaretlenebilir.

251

252 Kesit Ölçüsü Almak Her bir katta kesit ölçülerini aldıktan sonra kesitin karşısına gelen kapı, pencere, dolap vb. elemanların görünüşleri de çizilmeli, bunların yalnız düşey ölçüleri alınmalı ve fotoğrafları çekilmelidir.

253 Kesit Ölçüsü Almak Kat yüksekliğini almanın en kolay yolu, bu ölçüyü merdiven boşluğundan almaktır. Bunun için basamak yüksekliklerini tek tek almak yanlış bir yoldur, hatalı sonuç verir. Merdiven boşluğundan döşeme üstünden döşeme üstüne bitmiş ölçü alınıp, bu ölçü merdiven rıht sayısına bölündüğünde hem basamakların ortalama doğru ölçüsü bulunur, hem de kat yüksekliği tam doğru alınmış olur.

254 Kesit Ölçüsü Almak Bu işlem bütün katlar için yapılır, böylece tabandan çatıya tüm bina yüksekliği alınır. Merdiven kovasında görünüşe giren trabzan ve korkuluklar ayrıca ölçülür.

255

256 Kesit Ölçüsü Almak Eğer merdiven kovası dolu ise katlar arası ilişki cephede pencereden pencereye ölçerek bulunur. Daha sonra her kat penceresi döşeme ve tavana bağlandığında döşeme kalınlıkları ve kat yükseklikleri çıkar.

257 Kesit Ölçüsü Almak Toplam yükseklik almak için bina cephesinden veya bahçe duvarından aşağı çelik metre sarkıtarak ölçmek son derece tehlikeli bir iştir. Cephede veya duvarda çıplak elektrik telleri bulunabilir. Bu tür ölçüler için önce duvarlar kontrol edilmeli veya teflon metre kullanılmalıdır.

258 Kesit Ölçüsü Almak Kesitte sıfır kotu olarak yol, kaldırım hizası değil değişmeyecek bir yer, örneğin giriş mermer eşiği gibi bir nokta alınır. Bu nokta tüm ölçümde ve daha sonra her çizimde aynen kullanılır. Ayrıca bu 0,00 kotu yanına parantez içinde plankotede bulunan gerçek kot da yazılır. Böylece kabul edilen 0,00 kotunun gerçekte hangi kot olduğu belirtilmiş olur.

259 Saçak Genişliği Ölçmek Kesitte en üst kat penceresinden saçak altına kadar olan yükseklik, bu katta kesit geçen pencereden tahta metre ile alınabilir. Tahta metre L şeklinde kırılarak gene en üst pencereden saçak genişliği alınabilir.

260 Saçak Genişliği Ölçmek Saçak genişliği pencereden ulaşılarak alınamıyorsa, bir sopanın ucuna şakul bağlanarak sopa saçak ucuna değdirilir, yere kadar sarkan şakul ipinden aynı pencerede veya yer seviyesinde saçak genişliği ölçülür. Bu iş için en uygun alet bir balık oltasıdır.

261 Balık Oltası ile Saçak Genişliği Ölçmek

262 Saçak Genişliği Ölçmek Bu tür ölçüm mümkün değilse, lazerli şakul ile yerden saçak ucunu nişanlamak ve şakul ile bina arasını ölçmek gerekir. Gene kesit geçen pencerelerden toprak zemine kadar alınan ölçüler kesiti yere bağlamamıza yardımcı olur.

263 Lazerli Şakül ile Saçak Genişliği Ölçmek

264 Saçak Genişliği Ölçmek Kesitte en zor ölçülerden biri çatı eğimi ve baca yüksekliği ölçüsüdür. Eğer çatıya veya çatı arasına çıkılabiliyorsa bir sorun yoktur. Eğer çatıya çıkılamıyorsa değişik yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemlere "Görünüş Ölçüsü Almak" bölümünde değinilecektir.

265 Terazi Hattı Kurmak Kesitte mekânların yükseklik ölçülerini almak mekânın tabanı düz olduğunda sorun değildir, ancak eğer taban düz değilse -örneğin döşemesi toprak dolmuş bir medrese odası veya döşemeleri farklı oturma yapmış ahşap bir ev gibio zaman değişik yerlerden alınan yükseklik ölçülerinin bir değeri olmaz.

266 Terazi Hattı Kurmak Bunun için hacmin duvarlarını teraziye almak gereklidir, ilk iş olarak erişilebilir bir yerde bir terazi hattı olup olmadığına bakılır. Örneğin çepeçevre dolaşan bir silme, kasnak eteği, koltuk silmesi gibi. Eğer varsa yükseklik ölçüleri bu hatta göre alınır. Eğer yoksa mekânı teraziye almak gereklidir.

267 Terazi Hattı Kurmak Bütün alınacak yükseklik ölçüleri ipin üstüne ve altına olmak üzere iki seferde alınır. Kubbe ve tavan ölçüleri tam ortada köşegen iplerin çakıştığı yerden yukarıya ve aşağıya, yere alınır. Çeşitli ölçümlerle hem mekânın yükseklikleri, hem de taban eğimi elde edilmiş olur.

268 Terazi hattından aşağı ve yukarı ölçü alınması.

269 Terazi Hattı Kurmak Planda her mekân için tek bir terazi hattı kurulamıyorsa, her bir mekân için ayrı bir ip terazisi kurulur.

270 Terazi Hattı Kurmak Bu durumda çeşitli mekânlarda kurulan ip terazilerinin hep aynı düzlemde kurulması -örneğin pencere üstü, kapı üstü gibigereklidir. Eğer bu mümkün değilse, ayrı mekânlarda kurulan ip terazileri arasındaki yükseklik farklarının ölçülmesi gerekir.

271 Terazi Hattı Kurmak Oturma yapmış olan ahşap bir binada her katın içinde terazi hattı kurularak duvarlara çizilmeli, ölçüler bu terazi hattından aşağı terazi hattından yukarı olmak üzere alınmalı, ayrıca her kattaki terazi hattı arasındaki mesafe merdiven kovasındaki boşluktan alınmalıdır.

272 Taşıyıcı duvarın altının boş olmasından ötürü oturma yapmış olan ahşap binada terazi hatları kurulması.

273 Kubbe Yüksekliği Ölçmek Kesit ölçüleri içinde daima sorun olan ölçü kubbe yüksekliğidir. Eskiden uçan balon ile alınırdı, bugün çok yüksek değilse teleskopik metre ile veya elektronik metre ile alınmaktadır. (Elektronik metre ile yükseklik ölçüsü almak kubbeden sarkan bir eleman olmadığı zaman mümkündür)

274 Kubbe Yüksekliği Ölçmek Eğer çok yüksekse, en doğru bir şekilde teodolit ile alınır. Bunun için teodolit, kubbe merkezini gören bir yere kurulur. Bu merkezin yerdeki izdüşümü işaretlenerek teodolite olan "a" uzaklığı ölçülür. Yatay düzlem ile kubbe merkezi arasındaki açı bulunur.

275 Kubbe Yüksekliği Ölçmek Aranan "x" yükseklik: (x= tan oc x a)'dır. Buna teodolit yüksekliğini ilave ettiğimizde (x+h) kubbe yüksekliğini buluruz.

276 Teodolit ile kubbe yüksekliği ölçüsü almak.

277 Görünüş Ölçüsü Almak Teorik olarak bakıldığında cephe için ölçü almaya gerek yoktur, yatay ölçüler plandan, düşey ölçüler kesitten taşınarak cephe çizilebilir. Ancak kesitler her pencereden geçmediği için ve binanın zemin ile ilişkisini bilmek açısından cephe ölçüsü almaya gerek vardır.

278 Görünüş Ölçüsü Almak Binayı eğimli bir zemine oturtabilmek için bir terazi düzlemi kurulmalıdır. Bu düzlem mevcut bir çizgi olabilir, örneğin, pencere alt çizgileri veya çepeçevre dolaşan ahşap derzi vb. Bu düzlem çizgisinden binanın dört köşesinde ve değişik yerlerde toprağa ölçüler alınarak binanın toprak zemin ile ilişkisi belirlenir.

279 Binayı zemine yerleştirebilmek için cephede terazi hattı kurulması

280 Görünüş Ölçüsü Almak Cephedeki pencere ve kapıların ölçüleri zemin katında doğrudan ölçülerek alınabilir, daha üst katlardaki ölçüler, her katta üst üste gelen pencerelerden şakul sarkıtarak alınır.

281 Üst kat pencerelerinin şakül yardımıyla ölçülmesi

282 Görünüş Ölçüsü Almak Eğer cephe yalı baskısı, yatay derzli ahşap veya tuğla ile, yani tekrar eden standart bir malzeme ile kaplıysa, tüm cephedeki derzleri saymak ve örneğin 10 adet derz arasının kaç cm geldiğini ölçmek cephe ölçüsünü çıkartabilmek için yeterlidir.

283 Görünüş yüksekliğinin derz sayısıyla bulunması

BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ

BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizimi Röleve Yerleşim proje Kazandırılan Yeterlikler Bina ve yerleşimlerin röleve ölçülerini almak Rölevesi alınan

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

Tarİhİ yapi çözümleme dersi

Tarİhİ yapi çözümleme dersi Bursa orhangazi üniversitesi MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 güz YARIYILI Tarİhİ yapi çözümleme dersi Hazırlayan: Elif Şehitoğlu Y.Mimar, Restorasyon Uzmanı 2) Restorasyon Projesinin

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

RÖLÖVE TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

RÖLÖVE TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON RÖLÖVE TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

KESİTLERİN ÇIKARILMASI

KESİTLERİN ÇIKARILMASI KESİTLERİN ÇIKARILMASI Karayolu, demiryolu, kanal, yüksek gerilim hattı gibi inşaat işlerinde projelerin hazırlanması, toprak hacminin bulunması amacı ile boyuna ve enine kesitlere ihtiyaç vardır. Boyuna

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com MASAÜSTÜ YAYINCILIK

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com MASAÜSTÜ YAYINCILIK KROKİ ÇİZİMLERİ MASAÜSTÜ YAYINCILIK Kroki Herhangi bir cimi veya düşündüğümüz bir şekli karşımızdakine anlatabilmek için resim aletleri kullanmadan serbest elle çizilen resimlerdir. Mühendis ve teknisyenler

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler Bir önceki dersin tekrarı yapılır, anlaşılmayan konuların tekrarı özet şeklinde anlatılır ve verilen ödevden alınan sonuçların sınıfta anlattırılarak arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. BÖLÜM I Teknik

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Uzunlukların Ölçülmesi (Şenaj) Arazide uzunlukların doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesi, projelerin doğru hazırlanmasında ve projelerin araziye uygulaması

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

İMÜ1109 TEKNİK RESİM. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

İMÜ1109 TEKNİK RESİM. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 İMÜ1109 TEKNİK RESİM Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 ANTET Bütün teknik resim yapraklarında mutlaka uygun ölçülerde bir çerçeve ve antet (baslık) bulunmalıdır. Antet, çizim kâğıdının

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 5.Hafta ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Genel bir deyişle herhangi bir arazi parçasının şeklini ve büyüklüğünü belirtecek planın çıkarılabilmesi için gereken

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

BAĞLI POLİGON BAĞLI POLİGON

BAĞLI POLİGON BAĞLI POLİGON BAĞLI POLİGON BAĞLI POLİGON 1 BAĞLI POLİGON BAĞLI POLİGON 2 BAĞLI POLİGON BAĞLI POLİGON 6 3 TRİGONOMETRİK NİVELMAN 7 H B - H A = Δh AB = S AB * cotz AB + a t H B = H A + S AB * cotz AB + a - t TRİGONOMETRİK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR Araş. Gör. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ 1 PROJE APLİKASYONU NEDİR? Yapılan imar planlarını, yapı

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/40 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. BÖLÜM TARAMALAR MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. TARAMALAR Kesitlerde, kesilen yüzey üzerine belirli eğimlerde ve şartlarda çizilen sürekli ve kesikli ince çizgilere Tarama Çizgisi denir. Bu çizgilerin

Detaylı

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 TEKNİK RESİM Teknik resim, teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik özelliklerin biçim ve

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 5 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi İzdüşümler 2/40 İzdüşümler İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi 1 2 3 Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi 4 5 A P Y A 1 P 1 Y 1 : ön görünüş : sol yan görünüş : üst görünüş : arka görünüş : sağ yan görünüş : alt görünüş A Y P 6 alt sağ ön sol arka

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİNİN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİNİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : YILMAZ YILMAZTÜRK NO : 041227063 ÖĞRETİM YILI : 2007 2008 BÖLÜMÜ : MAKĠNE EĞĠTĠMĠ PROGRAMI : MAKĠNE RESĠM ve KONST. ÖĞRETMENLĠĞĠ YÖNETİCİ

Detaylı

ve ANTETLER Çizim kağıdı Çizim kağıdı Çizim kağıdının hazırlanması Antet Standard A0 kesilmiş kağıt boyutu 1 m 2 x/y: e2

ve ANTETLER Çizim kağıdı Çizim kağıdı Çizim kağıdının hazırlanması Antet Standard A0 kesilmiş kağıt boyutu 1 m 2 x/y: e2 0.08 M A 0.06 A C M42 X 1.5-6g 9.6 8X 45 9.4 0.1 M B M 6.6 6.1 20.00-20.13 C A 0.14 BÇİZİM KAĞITLARI ve ANTETLER 9.6 31.8 9.4 31.6 25.5 B 0.1 25.4 44.60 44.45 8X 7.9-8.1 0.14 M A C M 86 Çizim kağıdı Standard

Detaylı

APLİKASYON VE İP İSKELESİ

APLİKASYON VE İP İSKELESİ APLİKASYON VE İP İSKELESİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi APLİKASYON Yapılan imar planlarını, yapı projelerini,

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Yükseklik: Ölçülmek istenen nokta ile sıfır yüzeyi olarak kabul edilen

Detaylı

TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI VE KURALLARI

TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI VE KURALLARI TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI VE KURALLARI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI 1. Mimari proje:

Detaylı

BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR.

BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR. BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR. 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/37 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

ANTETLER. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA A X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

ANTETLER. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA A X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 C A ÇİZİM 0.14 KAĞITLARI B ve 44.60 44.45 ANTETLER B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 34 Prof. Dr.

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ Yeryüzündeki herhangi bir noktanın sakin deniz yüzeyi üzerinde (geoitten itibaren) çekül doğrultusundaki en kısa mesafesine yükseklik denir. Yükseklik ölçümü; belirli noktalar arasındaki

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

1D 14.50 110 ----- 2D 14.20 140 290 3D 15.10 320

1D 14.50 110 ----- 2D 14.20 140 290 3D 15.10 320 ORMAN YOLLARININ ARAZİYE APLİKASYONU Planı yapılan yolların kullanılabilmesi için araziye aplike edilmesi gerekmektedir. Araziye gidildiği zaman, plan üzerinde gösterilen yolun başlangıç ve bitiş noktaları

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ, AYAK VE BACAKTAN ALINAN TEMEL ÖLÇÜLER ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ

ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ, AYAK VE BACAKTAN ALINAN TEMEL ÖLÇÜLER ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ, AYAK VE BACAKTAN ALINAN TEMEL ÖLÇÜLER ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ Ayağa uygun ayakkabının yapılabilmesi için ayak üzerinden doğru ölçülerin alınması ve ayağın şeklinin çok iyi tanımlanması

Detaylı

Ölçme Bilgisi DERS 7-8. Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ )

Ölçme Bilgisi DERS 7-8. Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Ölçme Bilgisi DERS 7-8 Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Bir alanın üzerindeki detaylarla birlikte harita veya planının yapılabilmesi için

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇİZİMLER Vaziyet Planı (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (1/10 veya

Detaylı

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi),

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi), ÖLÇME BİLGİSİ 2 DERS NOTLARI YER KONTROL NOKTALARI Genel Bilgi Bir alanın ve üzerindeki örtülerin harita veya planının yapılabilmesi için yeryüzünde konumu sabit ve koordinat değerleri belli bir takım

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

Doğru ve eğri şeklinde, kesik veya sürekli herhangi bir şekildeki bir başlangıç noktasını bir bitiş (son)

Doğru ve eğri şeklinde, kesik veya sürekli herhangi bir şekildeki bir başlangıç noktasını bir bitiş (son) Çizgiler Çizgi Tipleri ve Uygulamaları Doğru ve eğri şeklinde, kesik veya sürekli herhangi bir şekildeki bir başlangıç noktasını bir bitiş (son) noktası ile birleştiren, uzunluğu ise genişliğinin yarısından

Detaylı

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 İZDÜŞÜM C A 0.14 B PRENSİPLERİ 44.60 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 Prof. Dr. 34 Selim

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com TEKNİK RESİM

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com TEKNİK RESİM TEKNİK RESİM Teknik resim mühendis ve teknikerlerin tasarladıkları yada tasarlanan bir ürünü ifade edebilmek için kullandıkları bir lisandır. Bu lisan çok az farklarda olsa dünyanın her tarafında aynı

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN Yrd. Doç. Dr. Ayhan CEYLAN Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU 9.3. Nivelman Ağları ve Nivelman Röper Noktası Haritası yapılacak olan arazi üzerinde veya projenin

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

TOPOĞRAFYA Takeometri

TOPOĞRAFYA Takeometri TOPOĞRAFYA Takeometri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

BETONARME. Çözüm 1.Adım

BETONARME. Çözüm 1.Adım Çözüm 1.Adım Çözüm 2. Adım Çözüm 3. Adım Kiriş No Çelik Çapı Bir Adet Donatı Uzunluğu (m) Donatı Adedi Kat Sayısı Aynı Tip Kiriş Sayısı Çelik Ağırlığı (kg/m) Toplam Ağırlık (kg) K1 Ø8 (ertiye) Ø14 (montaj)

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN 1-Resim Tahtaları ve Masaları Resim tahtaları üzerine resim kâğıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Teknik Resim 4. HAFTA

Teknik Resim 4. HAFTA Teknik Resim 4. HAFTA PERSPEKTİF NEDİR? Perspektif, iz düşüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiş, üç boyutu da görülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düşümünden ibarettir. PERSPEKTİF

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF. Kavaliyer Kabinet Militer

Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF. Kavaliyer Kabinet Militer Perspektif Perspektifler Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF ksonometrik perspektif Paralel perspektif Eğik perspektif

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı DENEY 0 Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı Amaç: Ölçüm metodu ve cihazına bağlı hata ve belirsizlikleri anlamak, fiziksel bir niceliği ölçüp hata ve belirsizlikleri tespit etmek, nedenlerini açıklamak. Genel

Detaylı

Ölçü Hataları Hatasız ölçü olmaz

Ölçü Hataları Hatasız ölçü olmaz Ölçü Hataları Yeryüzünde ister bir kenar, ister bir açı birkaç kez ölçüldüğünde her ölçü değeri arasında az çok farkların olduğu görülür. Aynı büyüklüğe ait yapılan her geometrik veya fiziksel ölçünün

Detaylı

BÖLÜM -11 ÖLÇÜLENDİRME. Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir.

BÖLÜM -11 ÖLÇÜLENDİRME. Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. BÖLÜM -11 ÖLÇÜLENDİRME (http://www.duzce.edu.tr/~mehmetemiroglu) 1. Çizgisel Ölçülendirme Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Ölçek (Ö)

Detaylı

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA ĐLAVE / TADĐLAT PROJESĐ MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:... Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN ALETLERİ. Doç. Dr. Alper Serdar ANLI. 8. Hafta

ÖLÇME BİLGİSİ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN ALETLERİ. Doç. Dr. Alper Serdar ANLI. 8. Hafta ÖLÇME BİLGİSİ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ NİVELMAN ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 8. Hafta DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Noktaların yükseklikleri düşey ölçmelerle belirlenir.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları 4. İz Düşümler TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Kullandığımız bir çok eşya ve makineyi veya bunlara ait parçaların imal edilebilmesi için şekillerini ifade eden resimlerinin

Detaylı

ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI REQUIRED DRAWINGS Vaziyet Planı (Site Plan) (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (Details) (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (Half Frame) (1/10 veya 1/5) Vaziyet Planı

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Geometrik Çizimler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Geometrik Çizimler-2 TEKNİK RESİM 4 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi Geometrik Çizimler-2 2/21 Geometrik Çizimler - 2 Bir doğru ile bir noktayı teğet yayla birleştirmek Bir nokta ile doğru

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

Dik İzdüşüm Teorisi. Prof. Dr. Muammer Nalbant. Muammer Nalbant

Dik İzdüşüm Teorisi. Prof. Dr. Muammer Nalbant. Muammer Nalbant Dik İzdüşüm Teorisi Prof. Dr. Muammer Nalbant Muammer Nalbant 2017 1 Dik İzdüşüm Terminolojisi Bakış Noktası- 3 boyutlu uzayda bakılan nesneden sonsuz uzaktaki herhangi bir yer. Bakış Hattı- gözlemcinin

Detaylı

Görünüş ve çeşitleri. Ön görünüş : Cisme önden bakılarak çizilen ve görünmeyen çizgilerin en az, detayın ise en fazla. olduğu görünüştür.

Görünüş ve çeşitleri. Ön görünüş : Cisme önden bakılarak çizilen ve görünmeyen çizgilerin en az, detayın ise en fazla. olduğu görünüştür. örünüş çıkarma 2 örünüş ve çeşitleri ik izdüşüm yönteminde, izdüşüm ölçülerinin cismin gerçek büyüklüğü ile aynıdır. ik izdüşüm yöntemi ile temel izdüşüm düzlemlerine çizilen izdüşümlere görünüş denir.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Görünüşler - 2 2/23 Görünüşler-2 Görünüşler - 2 Eksik Verilmiş Görünüşler Yardımcı Görünüşler Kısmi Yardımcı Görünüş Özel Görünüşler

Detaylı

ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ U (W/m²K) 0,32 0,35. SİSTEMİN YANGIN DAYANIMI Mevcut duvar ve yalıtım malzemesi hariç cm

ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ U (W/m²K) 0,32 0,35. SİSTEMİN YANGIN DAYANIMI Mevcut duvar ve yalıtım malzemesi hariç cm DIŞ MEKAN KURU DUVAR SİSTEMLERİ CEKETLEME SİSTEMİ (MANTOLAMALI) LOGO MİMARLIK OFİSİNİN BİLGİLERİ PROJE ADI: PROFİL AKS ARALIĞI (cm) 60 40 RÜZGAR YÜKÜ (km/h) 150 166 BİNA YÜKSEKLİĞİ (m) 100 m >100 m ISI

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Doğrultuya dik inme veya dik çıkma (Yan Nokta Hesabı) Dik İnmek. A Dik Çıkmak

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Doğrultuya dik inme veya dik çıkma (Yan Nokta Hesabı) Dik İnmek. A Dik Çıkmak Doğrultuya dik inme veya dik çıkma (Yan Nokta Hesabı) P1 P2 Dik İnmek P3 P4 Dik Çıkmak Şekil 76 Şekil 76 da dik inme ve çıkmaya birer örnek gösterilmiştir. Dik çıkmadan anlaşılması gereken belirlenen bir

Detaylı

ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ U (W/m²K) 0,39 0,43. SİSTEMİN YANGIN DAYANIMI Mevcut duvar ve yalıtım malzemesi hariç cm

ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ U (W/m²K) 0,39 0,43. SİSTEMİN YANGIN DAYANIMI Mevcut duvar ve yalıtım malzemesi hariç cm DIŞ MEKAN KURU DUVAR SİSTEMLERİ CEKETLEME SİSTEMİ (MANTOLAMALI) LOGO MİMARLIK OFİSİNİN BİLGİLERİ PROJE ADI: PROFİL AKS ARALIĞI (cm) 60 40 RÜZGAR YÜKÜ (km/h) 150 166 BİNA YÜKSEKLİĞİ (m) 100 m >100 m ISI

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği ÖLÇME VE KONTROL. Öğr. Gör. Dr. Ömer ERKAN MIT 108 BÖLÜNTÜLÜ ÖLÇÜ ALETLERİ

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği ÖLÇME VE KONTROL. Öğr. Gör. Dr. Ömer ERKAN MIT 108 BÖLÜNTÜLÜ ÖLÇÜ ALETLERİ Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği ÖLÇME VE KONTROL Öğr. Gör. Dr. Ömer ERKAN 2. BÖLÜNTÜLÜ ÖLÇÜ ALETLERİ MIT 108 BÖLÜNTÜLÜ ÖLÇÜ ALETLERİ Doğrudan ölçülmeyen iç ve dış çapların

Detaylı

Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı

Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı Alttan Çıkışlı Takım Klozet Montajı Pis su giderinin merkezi eksantrik kada yardımı ile 225 mm ye ayarlanır. Montaj delik yerleri işaretlenir. İşaretlenen yerler matkap yardımı ile delinir ve yerlere dubel

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ YOL PROJESİ TASARIM KİTAPÇIĞI PROJE 1. Projenin Tanımı ve İstenenler

Detaylı

ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ U (W/m²K) 0,32 0,35. SİSTEMİN YANGIN DAYANIMI Mevcut duvar ve yalıtım malzemesi hariç cm

ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ U (W/m²K) 0,32 0,35. SİSTEMİN YANGIN DAYANIMI Mevcut duvar ve yalıtım malzemesi hariç cm DIŞ MEKAN KURU DUVAR SİSTEMLERİ CEKETLEME SİSTEMİ LOGO MİMARLIK OFİSİNİN BİLGİLERİ PROJE ADI: PROFİL AKS ARALIĞI (cm) 60 40 RÜZGAR YÜKÜ (km/h) 150 166 BİNA YÜKSEKLİĞİ (m) 100 m >100 m ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ

Detaylı