RÖLÖVE VE RESTORASYON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RÖLÖVE VE RESTORASYON"

Transkript

1

2 Mimarlık mesleğinde, "mevcut bir yapının yeniden ölçülerek; plan, kesit, görünüş ve detay olarak çizimlerinin elde edilmesi" anlamına gelir.

3 Rölöve yapının ölçüldüğü andaki durumunu yansıtır. Orjinal yapının değişiklikleri,ilaveleri, yıkılmış kısımları aynen ölçülerek çizimlerde belirtilir.

4 Bu işlemler sonucu elde edilen ürüne "rölöve projesi" değil "rölöve çalışması" denir. Çünkü proje, Fransızcası "projet", İngilizcesi "design", bir tasarım olgusunu anlatır. Rölöve geleceğe yönelik bir öneri ve fikir içermez. Dolayısıyla proje değil çalışmadır.

5 RÖLÖVE NE İÇİN YAPILIR? Rölöve bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, arşivlenmesi, mimarlık/sanat tarihi açısından değerlendirilmesi için

6 En önemlisi restitüsyon/ restorasyon projesinin hazırlanabilmesi için yapılır.

7 Rölöve yukarıdaki amaçların yapılabilmesi için kişi veya kurumun isteği üzerine yapılır. Genellikle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na, tescil veya onay amacıyla takdim edilir. Bunun için rölöve bir amaç değil, daima bir araçtır.

8 Rölövenin Tarihçesi Yurdumuzda çok fazla tarihi eser bulunduğundan ve bunlar üzerinde değişik zamanlarda çalışmalar yapıldığından, aynı oranda da rölöve çalışması yapılmıştır.

9 Osmanlı'daki ilk sistematik rölöveler İtalyan asıllı Montani Efendi ve arkadaşları tarafından 1873 Uluslararası Viyana Sergisi için hazırlanmış ve Osmanlı mimarisinin ilginç detayları 189 levhadan oluşan Usul-ü Mimari-i Osmani / L'Architecture Ottomane adlı eserde toplanmıştır

10

11 19. yy'ın ikinci yarısında Avrupa'da başlayan Ampir üslubu, yapı sanatında toplumu eski çağlara yöneltmiştir. Antik çağın yapılarından, mimari detaylarından, süslemelerinden yararlanılmış ve geçmişe hayranlık duyulmuştur.

12 Batı'ya açılma çabaları içindeki Osmanlı İmparatorluğu da bu akımdan etkilenmiş, Batı'nın Ampir, Barok ve Rokoko üslubunda eserler yapılmıştır.

13 RÖLÖVE VE RESTORASYON

14

15

16 Batı'nın Yunan ve Roma mimarisine yönelik ağır yapıları Osmanlı mimarisi ile uyum sağlamamış, bunun için özgeçmişe dönebilme çabaları başlamıştır.

17 Neo-Klasik yapılarda eski detayların kullanılması arayışı bu detayların ve eserlerin rölövelerinin çıkarılmasını zorunlu kılmıştır.

18 Neo-Klasik mimarinin öncülerinden ve aynı zamanda Cumhuriyet döneminin ilk mimarlarından Mimar Kemalettin Bey ( ), Mimar Vedat Bey ( ), Nihat Niğiz-Berk ( ), Vasfi Egeli ( ), Macit Rüştü Kural ( ), Arif Hikmet Koyunoğlu ( ), Süreyya Yücel ( ) daha çok detay toplamak amacıyla çeşitli rölöveler yapmışlar, ancak bunları kitap haline getirmemişlerdir.

19 İstanbul un Osmanlı dönemi yapılarını rölöve ve fotoğraf olarak kitap halinde ilk hazırlayan mimarlık ve şehircilik profesörü Cornelius Gurlitt tir. Gurlitt'in kitabı bugün kaynak eser niteliğindedir.

20

21

22

23 Tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "Anıtlar Koruma Komisyonu" kurulmuş ve bu komisyon anıtların bakım ve onarımı için bazı öneriler getirmiş ve bir rapor hazırlamıştır.

24 1. Abidelerin onarımı ve tanzimleri, 2. Abidelerin tescil edilmeleri, 3. Abidelerin rölöve ve fotoğraflarının hazırlanması, 4. Bilimsel yayınlar yapılması, 5. Abidelerin ziyareti için turist kuruluşlarıyla ortak çalışma yapılması, 6. Yabancı uzmanların onarım amacıyla yapacakları gezilerin giderleri.

25 Zaman içerisinde ismi değişen Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 1983 senesinde kaldırılmış ve yerini "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu" almıştır. Bu Kurulun başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Edirne, Eskişehir, Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Antalya, Konya'da olmak üzere toplam 32 Bölge Kurulu bulunmaktadır.

26 CUMHURİYET DÖNEMİ RESTORATÖR MİMARLARI Sedat Çetintaş ( ) Şehzade Camisi ve Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin rölövelerini hazırladı.

27

28

29 Ali Saim Ülgen ( ) Sedad Hakkı Eldem ( ) Türk Evi Plan Tipleri, Köşkler ve Kasırlar l-ll, Türk Bahçeleri, Sa'dabad, İstanbul Anıları, Boğaziçi Anıları,Topkapı Sarayı, Türk Evi I, II, III

30

31 Albert-Louis Gabriel ( )

32 Ekrem Hakkı Ayverdi ( ) Osmanlı Mimarisinin İlk Devri , II. Sultan Murad Devri , Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri

33

34 RÖLÖVE GRUBUNUN OLUŞTURULMASI İki kişi minimum ekiptir, iki kişi ile tüm ölçüler alınabilir, şerit çekilerek köşegen okunabilir. Ancak üç kişilik ekip en uygunudur.

35 Bir yerleşim bölgesinde çok sayıda binanın rölövesi yapılacağı zaman bir rölöve birimi kurulması gereklidir. Burada genel yönetici bir mimardır. Tüm rölöve işini o yürütür, diğer ekipler ona bağlıdır.

36 Hangi binanın rölöve edileceği, Hangi ekibin nerede çalışacağı, Gerekli izinlerin alınması, Malzeme ve alet temini, Ekipler arası koordinasyon, Fotoğraf çekiminin organizasyonu, Çizimlerin organizasyonu, Özellikle de çizimler ve fotoğraflar arası ilişkinin kurulması

37 Çok büyük veya geniş çaplı yapı / yapı grubu rölövelerinin hazırlanmasında şu ekiplerin kurulması gerekir: 1. Tespit -Tescil Ekibi 2. Alan Ekibi 3. Çizim Ekibi 4. Arşiv Ekibi 5. Medya Ekibi 6. Danışman Ekip 7. Hizmet Ekibi

38 RÖLÖVEDE KULLANILAN ALETLER Rölöve yaparken kullanılan aletler son derece çeşitlidir. Bir kısmı, kalem, kağıt, metre gibi bilinen aletlerdir, bir kısmı rölövecinin o anda aklına gelir, çünkü rölöve yaratıcılık gerektirir.

39 Rölövede kullanılan aletler "çizim aletleri", "ölçüm aletleri" ve "yardımcı aletler" olarak sınıflandırılabilirler.

40 Çizim aletleri : Kalem Silgi Altlık Gönye Pergel T cetveli

41 Ölçüm aletleri : Katlanır tahta metre 5 m. Şerit metre 20 m. Şerit metre Lazer metre Nivo Teodolit Su terazisi

42 Ölçüm aletleri : Hortum terazi Lazer terazi Şakül Lazerli şakül Pusula Profil tarağı

43 Ölçüm aletleri : Lazer ışın lambası Kanallı gönye

44 Yardımcı aletler: Çırpı ipi Çivi Çekiç El feneri Tebeşir Karbon Kağıdı

45 Yardımcı aletler: Çakı Sabun Kağıt mendil Kıskaç Fotoğraf makinesi Üç ayaklı sehpa

46 Çelik Şerit Metre

47 Lazer Metre (Dijital Metre)

48 Nivo

49 Total Station

50 Sehpa

51 Mira

52 Dijital Gönye

53 Su Düzeci (Su Terazisi)

54 Hortum Terazi (Hortumlu Su Düzeci)

55 Dijital Düzeç

56 Çekül (Şakül) Lazerli Çekül (Lazerli Şakül)

57 Profil Tarağı

58 Rölöve de güvenlik önlemleri Eskilik ve terk edilmişlikten doğan yapısal tehlikeler, Bitki, böcek ve hayvanlardan doğan tehlikeler, İklimden doğan tehlikeler.

59 Rölöve Ön Araştırması Bir rölöve çalışmasına başlamadan önce o bina, bölge ve çevre ile ilgili bir ön araştırma yaparak faydalı olabilecek bilgilerin toplanması gereklidir.

60 Yapılması gereken araştırmalar şunlardır: 1- Mevcut durumun incelenmesi 2- Tarihi kaynak araştırması

61 Rölöve çalışmasının kapsamı Bir kişi veya kurumun isteği üzerine yapılan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na, tescil veya onay amacıyla sunulacak bir rölöve çiziminde şunlar bulunur:

62 1. Belgeler Yapı ile ilgili tapu Çap İmar durumu Röperli kroki İmar planı örneği Kadastral pafta

63 2. Çizimler Tanıtım paftası Yerleşim paftası Kat planları Tavan planları

64 Çatı planı Kesitler Cepheler Sistem detayı Detaylar

65 3. Fotoğraf albümü 4. Rölöve - analiz raporu

66 Rölöve çalışması 2 aşamadan oluşur: Alan çalışması Masa çalışması

67 Rölöve, mevcut fakat çizimleri bulunmayan bir binanın planlar, kesitler, cepheler ve detaylar ile ifade edilebilmesi için yapılan bir ölçü alma işlemi olduğuna göre öncelikle binanın katlarının, kesitlerinin, görünüşlerinin ve detaylarının krokisini yaparak bu kroki üzerine ölçülerin yazılması ve bu işlemin fotoğraflarla desteklenmesi gerekir.

68 Bu bakımdan rölöve alan çalışması "kroki yapmak", "fotoğraf çekmek" ve "ölçü almak" aşamalarını kapsar.

69 Kroki yapmak için düz beyaz A4 kağıt kullanmalı, çizim, kağıdın yalnız bir yüzüne yapılmalıdır. Üzerinde fazla ve şaşırtıcı çizgi olmaması açısından milimetrik kağıt kullanılmamalıdır. Krokilerin şematik çizimler olduğu düşünülür ve genellikle kaba olarak yapılır, oysa krokiler bitmiş çizimler için esas kaynak olduklarından son derece temiz, titiz ve okunaklı bir şekilde yapılmalıdır.

70 Resim yapar gibi karalama çizgi ile değil, tek ve kesin çizgi ile yapılmalıdır. Yalnızca çizenin anlayacağı krokiler yapılmamalıdır. Krokiler başka birinin de, ekip çalışması söz konusu olduğunda, anlayıp temiz çizim yapabileceği şekilde çizilmelidir.

71 Krokiyi resim yapar veya fotoğraf çeker gibi tüm ayrıntıları ile çizmek vakit kaybından başka birşey değildir, önemli olan artistik olması değil, bilgi içerici olmasıdır. Bu tür yapılmış krokilerde ölçü yazmak için yer kalmaz ve ölçüler yazılınca anlaşılmaz bir hale gelir. İyi bir kroki çizgi, ölçü ve notların bir arada kullanılmasından oluşur.

72 Her kroki kağıdının üzerinde semt ismi, bina ismi, varsa proje ismi veya numarası, tarih ve rölöveyi yapanların ismi bulunmalı, çizilen krokinin nereye ait olduğu (giriş katı planı, A-A kesiti, güney cephesi vb.) yazılmalıdır.

73 Ölçüm sırasında çok rakam ve yazı yazılacağından, kroki büyük ve temiz çizilmiş olmalıdır. Bazı durumlarda istemeden orantısız, krokiler çizilebilir, önemli olan üzerine konan ölçüdür.

74 Yerleşim Plan Krokisi Yapmak Yerleşim krokisinin çizilmesine, bir bina varsa ondan, çok bina varsa esas kabul edilen bir tanesinden başlanır.

75 Yerleşim Plan Krokisi Yapmak Tüm binaların yalnız zemin katı dış konturları, pencere ve kapı boşlukları çizilir, çevresindeki yaya yolları, duvarlar, çitler, ağaçlar, bitkiler, bahçe mobilyaları, su yolları, bahçe kapısı, kaldırım genişliği ve yol çizilerek tamamlanır. Ağaçların cinsleri yanlarına yazılır.

76 Yerleşim Plan Krokisi Yapmak Tüm bu elemanlar çizilirken özellikle sayılarına dikkat edilerek mümkün olduğunca orantılı krokiler yapılır. Yerleşim plan krokisini çizmek için varsa mevcut haritalar veya imar planı örneğinden yararlanılır. Bu planlarda bina konturları mevcut olduğundan yukarda sayılan diğer elemanlar bu plana işlenir.

77 Yerleşim Plan Krokisi

78 Yerleşim Kesit Krokisi Yapmak Bu kroki esas bina kesitinin parsel etrafındaki yollara kadar uzatılmış halidir. Varsa görünüşe giren diğer binalar, duvarlar, setler, ağaçlar, bitkiler vb. çizilerek binanın yol ile ilişkisi kurulur.

79 Yerleşim Kesit Krokisi Yapmak Bu krokide kesite giren esas bina yalnız zemin katı ile de gösterilebilir; tüm binanın kesit krokisi ayrıca çizilmiş olduğundan çevre ilişkisinin yalnız zemin katında kurulması yeterlidir.

80 Yerleşim Görünüş (Silüet) Krokisi

81 Yerleşim Görünüş (Siluet) Krokisi Yapmak Siluet, yolun ortasından geçip binalara doğru bakan bir kesittir. Binalar ve kaldırım görünüş, sokak kesit olarak ifade edilir. Siluet çizimi binanın kendisini ve iki tarafında iki binayı içerir, başka bir deyişle beş bina görünüşünden oluşur.

82 Yerleşim Görünüş (Siluet) Krokisi Yapmak Siluet krokisi için cephe krokisi çizilmiş bina esas alınarak yanlarındaki binaların kat adetleri, pencere ve kapı yerleri, yükseklikleri, yalnız kontur ve birbirlerine göre orantılı olarak çizilir.

83 Yerleşim Görünüş (Siluet) Krokisi Yapmak Detayları çizmeye gerek yoktur, fotoğraftan tamamlanır. Çatının genel oturuşu, bacaların yerleri gözlenerek çizilir.

84 Yerleşim Görünüş (Silüet) Krokisi

85 Plan Krokisi Yapmak Krokisi yapılmak üzere bir binaya girildiğinde ilk önce tüm odaları, merdivenleri ve katları gezerek incelemek, plan şemasını anlamak ve kesitlerin nereden geçeceğine karar vermek gerekir.

86 Plan Krokisi Yapmak Plan krokisi göz hizasından geçen yatay bir kesit olduğuna göre krokide bu kesite giren pencere, kapı, kapı açılışları, dolap, niş, taşıyıcı elemanlar ve görünüşe giren döşeme malzemesi, merdivenler, korkuluklar çizilir. Kesim çizgisinin üzerinde kalan elemanlar noktalı çizgi ile gösterilir.

87 Plan Krokisi Yapmak Plan krokisi yapmaya genel kanının aksine, giriş katından değil, normal kattan başlamak daha doğrudur. Planı en iyi okunan ve net olan kat bu kattır. Giriş katları binaya giriş vermelerinden, bu katta dükkan bulunabileceğinden, ilave bölmeler yapılmış olabileceğinden ötürü genellikle net bir plana sahip değildirler.

88 Plan Krokisi Yapmak Normal kat krokisine başlamadan önce planın tümü göz önünde bulundurularak A4 kağıdın neresinden çizime başlanacağına, kağıdın dik mi yatay mı tutulacağına karar vermek gereklidir. Aksi halde kroki çizimi kağıdın dışına taşabilir.

89 RÖLÖVE VE RESTORASYON Plan Krokisi

90 Plan Krokisi Yapmak Kroki çizimine daima bir merkez olarak merdivenden başlamalı, kroki bunun etrafında geliştirilmelidir. Merdiven bir krokide en anlaşılır olması gereken, buna karşılık çizimi en zor olan elemandır, bunun için önce merdiven çizilerek orantıların doğru kurulmasına dikkat edilir.

91 Plan Krokisi Yapmak Merdiven krokisi basamak sayısına ve şekline çok dikkat ederek, aynısı olacak şekilde çizilir. Belirli yerlere gelen basamakların (örneğin duvar köşesine) üzerine ve en son basamağa kaçıncı basamak oldukları yazılır.

92 Plan Krokisi Yapmak Merdiven plan krokisini çizmenin en anlaşılır yolu, planda hiç kesmeden, bir kat çıkışında bulunan basamakların tamamını plana işlemektir; örneğin bodrum katı plan krokisini çizerken bodrumdan 1. kata çıkan merdiven basamaklarının tamamını bodrum kat planına işlemek, 1. kattan 2. kata çıkan merdiven basamaklarının tamamını 1. kat planına işlemek gibi.

93 Katlar arası merdiven plan krokisi

94 Plan Krokisi Yapmak Merdivenden sonra duvarlar, orantılı olarak hacimler, kapılar, kapı kanatları, açılış yönleri, pencereler, nişler, dolaplar, eşikler, nivo farklılıkları titiz bir şekilde çizilir. Sabit tefrişler, yer döşemeleri, lavabolar, alaturka WC'Ier, klozetler, yeni bölme duvarlar, ilave kısımlar olduğu gibi işlenir.

95 Plan Krokisi Yapmak Pencere ve kapı kenarlarındaki pervaz profilleri bu krokide belirtilmez, aynı olanların bir tanesi daha büyük olarak kağıdın bir köşesine çizilir.

96

97 Plan Krokisi Yapmak Krokilerin üzerinde hiç fazla çizgi olmamalı, eksik çizgi de bulunmamalıdır. Daha sonra ölçü yazmak için boş yere gerek olacağı unutulmamalıdır.

98 Plan Krokisi Yapmak Bazı rölöveciler plan krokisini tek tek odalar şeklinde çizip temiz çizim sırasında birleştirirler. Plan krokisini, planın tümünü bir seferde görebilmek, varsa odalar arası çarpıklıkları algılayabilmek ve ölçmek için, bütün olarak çizmek gereklidir, oda oda çizmek plan ilişkisini göstermeyeceğinden doğru değildir.

99 Plan Krokisi Yapmak Plan rölövesi yapmak tüm plan krokilerinin çizilmesini gerektirir, bunun için eğer ara kat varsa yalnız ara kat, bulunduğu yer belirtilerek aynı kağıda işlenebilir, veya ayrı bir kağıda çizilebilir.

100 Plan Krokisi Yapmak Kroki çizerken girilemeyen hacimler varsa bunlar dışardan çizilir, iç duvarları çizilmez ve "girilemedi" ibaresi yazılır.

101 Plan Krokisi Yapmak Normal kat krokisi çizildikten sonra bunun üzerine her seferinde şeffaf bir kağıt konularak, aynı çizgilerin üzerinden yalnız değişiklikler işlenerek, giriş, bodrum, teras ve diğer katlar çizilerek plan krokileri tamamlanır.

102 Tavan Planı Krokisi Yapmak Eğer tavanlar basit çıtalı (pasalı) ise her kat krokisi üzerine, kısmi olarak çizilir. Eğer girift desenli ise her tavan ayrı bir kağıda daha büyük olarak veya her kat krokisi üzerine şeffaf kağıt konularak ayrıca çizilir.

103 Tavan Planı Krokisi Yapmak Tavan desenleri genellikle simetrik olduğundan yarısı, hatta 1/4'ünün çizilmesi de yeterlidir.

104 Tavan Planı Krokisi

105 Tavan Planı Kroki Örnekleri

106 Plan krokisi hazırlamada diğer bir yöntem de iki kişinin aldığı ölçüleri, üçüncü kişinin, büyükçe bir altlık üzerinde gönye ve pergel yardımıyla, alınan her ölçüyü ölçekli ve temiz bir şekilde çizmesidir. Bu şekilde plan üzerinde yapılacak düzeltmeler anında yapılabilir, tutmayan rölöve ölçüleri yerinde kontrol edilebilir.

107 Ancak bu yöntemde çalışma çok uzun sürer, seri çalışmalarda uygun değildir, ayrıca küçük binalarda uygulanması mümkündür.

108 Rölövesi yapılacak yapının daha önce çizilmiş plan, kesit ve cepheleri varsa, fakat ölçüler yeniden alınacaksa, kroki yapmaya gerek yoktur. Bu çizimlerin birer kopyası alınarak ölçüler onun üzerine yazılabilir.

109 Ancak gene de ölçü almaya başlamadan bina dolaşılarak krokinin doğruluğu kontrol edilir, yanlışlar varsa düzeltilerek krokiye işlenir. Bu plan, kesit ve cepheleri kroki olarak kullanmak rölöve ekibine büyük zaman kazandırır.

110 Kesit Krokisi Yapmak Kesit krokisi diğer krokiler arasında çizilmesi en zor olanıdır. Kesite hemen hakim olabilmek zordur, her kat ayrı ayrı çizilir, ancak birbirleri ile ilişkileri vardır. Kesit krokileri, daha önce karar verildiği gibi, en az biri merdivenden geçecek şekilde çizilir. Merdivenin bir kolu kesitte diğer kolu görünüşte olmalıdır.

111 Kesit Krokisi Yapmak Binanın büyüklüğü ve planın şekline göre en az iki kesit krokisi çizilir. Kesit yerleri, bina hakkında en çok bilgiyi içerecek şekilde seçilir. İç duvarlarda kapılardan, dış duvarlarda pencere ve kapılardan geçmesine dikkat edilir. Eğer pencere ve kapılar aynı doğrultuda değilse aynı mekân içinde olmak kaydı ile kesit çizgisinde şaşırtma yapılabilir.

112 Kesit Krokisi Yapmak Krokiye, giriş katı merdiveni, döşeme ve tavan kesitlerinin çizilmesiyle başlanır, aynı kattaki diğer mekânlar çizilerek bina bahçe veya yol kotuna bağlanır. Daha sonra diğer kat merdivenleri ve döşeme krokileri çizilerek bodruma, sonra da yukarıya doğru devam edilir.

113 Kesit Krokisi Yapmak Çatı arasına çıkılabiliyorsa çatı konstrüksiyonu, formu ve çatı eğimi buradan çizilir, çıkılamıyorsa çatı arası boş bırakılarak konturları çizilir. Çatı şekli ve baca yerleri yan binalardan gözlenerek çizilir ve kroki tamamlanır.

114 Kesit Krokisi Yapmak Kesitte önemli olan, görünüşe giren kapı, dolap, pencere, merdiven, merdiven korkuluğu gibi elemanların da çizilmesi gerekliliğidir. Başka bir deyişle kesit krokisi aynı zamanda bir iç görünüş krokisidir.

115 Kesit Krokisi

116 Görünüş Krokisi Yapmak Cephe krokisi krokiler içinde en kolay olanıdır. Ancak cephe krokisini bitmiş resim gibi kapı kolları, tuğlalar, kaplamalar, süslemeler vb. gibi elemanların tümüyle çizmek hem vakit kaybıdır, hem de krokiyi iyice karışık duruma getirir.

117 Görünüş Krokisi Yapmak Cephe krokisinin artistik bir resim değil, üzerine ölçü yazılacak bir kroki olduğu unutulmamalıdır. Detayların tamamlanması fotoğraf yardımı ile yapılmalıdır. Cephe krokisi ortografik olarak çizilir, perspektif ve çarpıtma yapılmaz. Pencere ve kapıların yatay ve düşeyde birbirlerine göre olan konumlarına dikkat edilerek kroki yapılır.

118 Görünüş Krokisi Yapmak Cephede tuğla veya ahşap sıraları varsa bunların hepsi çizilmez, belli bir birim arası (pencere altı, pencere üstü, kat hizası vb.) kaç sıra bulunduğu ve toplamın kaç sıra olduğu yazılır.

119 Görünüş Krokisi Yapmak Cephede bulunan ve birbirinin aynı olan pencere, kapı ve süslemeler kontur olarak çizilir, yalnız bir tanesi, gerekiyorsa kağıdın bir köşesine, ayrıca detaylı olarak çizilir, daha sonra fotoğraf yardımı ile tamamlanır.

120 Görünüş Krokisi Yapmak Çatı görüntüsü, bacaların yerleri, yüksek bir yerden bakarak çizilir ve kroki tamamlanır. Küçük ve düzgün cephelerde çoğu kez hiç cephe krokisi çizilmeden plan, kesit temiz çizimleri ve fotoğraflardan yararlanılarak cephe temiz çizimi yapılabilir.

121 Görünüş Krokisi

122 Detay Krokisi Yapmak Detay krokisi iki türlüdür, birincisi kapı, pencere gibi elemanların sistem detaylarını, ikincisi bu sistem detaylarına ait nokta detaylarını çizebilmek için yapılır.

123 Detay Krokisi Yapmak Sistem detayı amacıyla yapılacak kroki, plan-kesit-görünüş üçlemesi ile ifade edilir. Nokta detayları ise yalnız plan ve kesit ile ifade edilir.

124

125

126 Detay Krokisi Yapmak Bundan başka genel kroki içinde üzerine ölçü yazılamayacak kadar küçük olan veya tekrar eden pencere, kapı, pervaz, veya taş, ahşap, metal detayları vb. ölçüleri almak için bu detayların ayrıca nokta krokisi yapılır, genel kroki üzerinde yeri gösterilir.

127 Estampaj (Karbonlanmış Çalışma)

128 Detay Krokisi Yapmak Detay krokilerini abartılı çizmek ölçü yazmak açısından bazen gereklidir, krokinin orantılı olmasından çok ölçü yazacak yer olması daha önemlidir.

129 Detay Krokisi Yapmak Çok karışık, çizilmesi ve ölçülmesi zor olan detaylar profil tarağı ile alınabilir. Ancak profil tarağının iyi bir kalite tarak olması gereklidir, aksi halde tarak dişleri çarpılarak yanlış profil verir. Profil tarağı ile tespit edilmiş profili kağıda geçirdikten hemen sonra profili gözlemleyerek çizim üzerinde gerekli düzeltmeleri elle yapmak şarttır.

130 Profil Tarağı Profil Tarağı Kullanılması

131 Detay Krokisi Yapmak Profil kesitleri ayrıca, profillerin üzerine plastisin veya alçı bastırarak 1/1 alınabilir. Bu şekilde alındığı zaman ölçü almaya gerek yoktur. Taş, ahşap, metal kabartma gibi detayların çizimleri doğrudan karbonlama (Estampaj) ile yapılır.

132 Fotoğraf Çekmek Krokiler gibi fotoğraf da rölövesi yapılacak bina hakkında bilgi içerirler. En titiz rölöve çalışması dahi fotoğraf olmadan çok zor çizilir.

133 Fotoğraf Çekmek Fotoğraf, genel gözlem yanında malzeme, doku, şekil, boyut, şekil bozuklukları, sayılar, tefriş vb. hakkında kroki yapmadan, daha çabuk, doğru ve hatasız bir perspektifle bilgi temin eder, alınması zor ölçülerin elde edilmesini sağlar.

134 Fotoğraf Çekmek Temiz çizim sırasında ölçüleri kontrol etmemize yardımcı olur ve tekrar tekrar yerine gidip ölçü alınmasını engelleyerek vakit kazandırır. Ancak fotoğraf hiçbir zaman krokinin yerini almamalı, daima krokiyi tamamlayıcı olmalıdır.

135 Fotoğraf Çekmek Fotoğraftan yararlanabilmek için planlı bir çekim yapılması şarttır. Rölöve işine başlandığında hemen rastgele fotoğraf çekmek yanlıştır.

136 Fotoğraf Çekmek Kroki veya ölçüm sırasında plandaki sorunlu kısımlar (merdiven, basamaklar) ve kesitte görünüşe giren elemanlar (kapı, pencere, dolap vb.) çekilir.

137 Rölöve çiziminde kullanılacak fotoğrafların çekim özellikleri her konu için ayrıca açıklanacaktır, genel olarak alındığında şu özellikleri olmalıdır: Rölöve fotoğraflarında estetik önemli, ancak şart değildir. Bir fotoğrafın güzel olmasından çok bilgi içerici olması aranır.

138 Kenarların paralel olması için fotoğraf makinesi çekilen plana paralel tutulur. Ölçek vermesi için konunun yanına metre veya ölçek çubuğu konur.

139 Yerleşim Plan Fotoğrafı Çekmek Yerleşim plan çizimleri için fotoğraf son derece yararlıdır. Amaç bahçe-bina-yol ilişkisinin tamamını fotoğraflamaktır.

140 Yerleşim Plan Fotoğrafı Çekmek Bunun için, bina bir bahçe içinde ise bahçenin dört köşesinden binaya doğru ve binanın dört köşesinden bahçeye doğru, fotoğraf çekmek gereklidir.

141 Fotoğraf çekim yerleri bir plan üzerinde işaretlenir. Yerleşim planında bulunan setler, duvarlar, bahçe duvarları, alçak binaların çatıları, çatı şekilleri, ağaçlar, çiçek tarhları vb. gibi elemanları plan görünüşü olarak çekmek için rölövesi yapılmakta olan binanın en üst kat pencerelerinden, her bir dört cephesinden aşağıya doğru fotoğraf çekilir.

142 Yerleşim Kesit Fotoğrafı Çekmek Eğer bina bir bahçe içindeyse yerleşim kesit çizimi için fotoğraf çekilebilir. Binadan geçip yola kadar uzanan kesitte görünüşe giren ağaç, set, duvar, bina gibi elemanlar fotoğraf ile tespit edilip, kesitte görünüş olarak işlenebilirler. Siluet çizimlerinde kullanılmak üzere çekilen fotoğraflar perspektif içermelidir

143 Yerleşim Görünüş (Siluet) Fotoğrafı Çekmek Siluet çiziminde, ister bahçe içinde, ister bitişik bina olsun, fotoğrafın katkısı plan ve kesitte olduğundan çok daha fazladır, fotoğraf olmadan siluetin çizilmesi çok zordur.

144 Yerleşim Görünüş (Siluet) Fotoğrafı Çekmek Siluet fotoğrafında önemli olan tüm binaların biribiri ile perspektif ilişkisini kurmaktır. Bunun için önce rölövesi yapılmış binanın siluete girecek cephesi tam karşıdan çekilir. Bu fotoğrafı mümkün olduğunca perspektifsiz olarak çekmek gereklidir.

145 Yerleşim Görünüş (Siluet) Fotoğrafı Çekmek Bundan sonra esas bina perspektife sokularak iki yanındaki binalarla beraber çekilir. Bu çekimlerde özellikle perspektif olmalıdır, böylece esas binanın bilinen ölçülerinin yan binalarda nerelere geldiği takip edilebilir. Esas binadan sonra ikinci bina birinci bina ile beraber perspektif olarak çekilir..

146 Yerleşim Görünüş (Siluet) Fotoğrafı Çekmek Çatı eğimlerinin şeklini ve yüksekliklerini görebilmek ve baca yüksekliğini bulabilmek için yüksek bir yerden veya uzaktan genel görünüş çekilir.

147 Yerleşim Görünüş (Siluet) Fotoğrafı Çekmek Bir bütün olarak ele alındığında yerleşim fotoğrafları hem plan, hem kesit, hem de görünüşte (siluette) yararlanmak amacıyla kullanılabilir. Önemli olan amaca uygun fotoğrafın çekilmiş olmasıdır.

148 Plan Fotoğrafı Çekmek Planda kullanılmak üzere mekânın iki karşılıklı köşesinden fotoğraf çekilmelidir. Plan çiziminde kullanmak amacıyla her katta, her odanın fotoğrafını çekmek gereklidir. Her oda için en az, karşılıklı köşelerden, iki fotoğraf çekilir, yeterli olmuyorsa her köşeden çekilir.

149 Plan Fotoğrafı Çekmek Makine göz hizasında, yere dik durmalıdır, böylece kenarlar dik çekilmiş olur. Odanın içindeki eşyaların aydınlatılması iyi yapılmalı, gölgeleri birbiri üstüne düşmemeli, istenmeyen gölge olmamalıdır.

150 Plan Fotoğrafı Çekmek Odada yabancı duran ve arkasındaki görüntüyü kapatan eşya ve mobilyalar kaldırılmalıdır. Tarihi değeri olan eşya ve objeler yerlerinde bırakılmalıdır.

151 Plan Fotoğrafı Çekmek Plan çiziminde fotoğraf, merdiven basamaklarının durumu hakkında bilgi verebilir. Bunun için her katta merdiven kovasında durarak aşağıya doğru, bütün basamakları görecek şekilde çekilecek fotoğraf çizim sırasında planda basamakları yerleştirebilmek için çok yararlıdır.

152 Plan Fotoğrafı Çekmek Tavan fotoğrafı her oda için ayrı ayrı çekilir. Genellikle tavan planları simetrik olduğundan, eğer objektif tamamını alamıyorsa 1/4 tavanın çekilmesi yeterlidir.

153 Kesit Fotoğrafı Çekmek Kesit çizimlerinde de plan için çekilen fotoğraflar kullanılır. Bunlara ilaveten kesit krokilerinde görünüşe giren kapı, pencere, dolap, niş gibi elemanlar da ölçülerek çizilir, ancak bunlar aynı zamanda görünüş olduğundan çizimde yardımcı olmak üzere fotoğrafları çekilir.

154 Kesit Fotoğrafı Çekmek Ayrıca önemli ve unutulmaması gereken fotoğraflardan biri de merdiven trabzanı fotoğrafıdır. Bu fotoğraflar ölçülendirme için kullanılacağından perspektifsiz olarak çekilmelidir. Ölçülendirmede yardımcı olması açısından yanına bir metre veya ölçü çubuğu konulmalıdır.

155 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Fotoğraf rölöve konusunda en çok cephe çiziminde yaralıdır. Bunun için binanın cephesi ayrıntılı olarak görüntülenmelidir.

156 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Cephe fotoğraflarında hem perspektifsiz, hem de perspektifli fotoğraflar kullanılır, hatta ilerde göreceğimiz gibi perspektif içeren fotoğraf daha yararlı olabilmektedir. Bu fotoğraflardan ölçü çıkartabilmek için genel kural "her fotoğrafta iki cephe görünmeli, her cephe iki fotoğrafta görünmeli"dir.

157 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Ayrıca cephe fotoğrafı çekimlerinde ölçek çubuğu kullanılması yararlı olur. Ölçek vermek için diğer bir teknik de çekilecek konunun önüne ölçüleri bilinen bir doku veya ağ yerleştirmektir; örneğin hasır çelik gibi.

158 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Görüntüye engel olan objeler, örneğin çöp kutuları, çöp konteynerleri, bisiklet, otomobil, çalı ve kaldırılabilecek bitkilerin kaldırılmaları gereklidir.

159 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Çatı yüksekliğini tespit etmek fotoğraf ile de yapılabilir. Bunun için ya yüksek bir yerden ya da bitişik binadan, tam saçak hizasında, karşıdan çekilen fotoğraf, daha sonra çizim aşamasında çatının açısını ve eğimini saptamaya yardımcı olur.

160 Görünüş Fotoğrafı Çekmek Baca yüksekliğinin tespiti de aynı şekilde saçak hizasından çekilen ve baca ile beraber çatının tamamını gören bir fotoğraftan yapılabilir.

161 Detay Fotoğrafı Çekmek Detay fotoğrafları, bir detayın ölçülerek veya karbonlanarak alınmasının zor olduğu durumlarda çekilir. Detay fotoğrafları muhakkak perspektifsiz olarak çekilmelidir.

162 Detay Fotoğrafı Çekmek Boyut ve ölçek vermesi için fotoğrafı çekerken ölçek çubukları yatay ve düşey olarak, iki adet konur. Ölçek çubukları yoksa katlanır bir tahta metreyi açarak detayın yanına koymak da aynı işi görür.

163 Detay Fotoğrafı Çekmek Detay fotoğrafı çekildiğinde yalnız detay çekilirse, bu detayın nereye ait olduğu, bütünün neresinde olduğu zaman geçince unutulur. Bunun için detay fotoğrafı çekildiğinde bu detayın, bütünün neresinde olduğunu vurgulayan genel bir fotoğraf daha çekmek gereklidir, bu fotoğrafta perspektif düzeltmeye gerek yoktur.

164 Detay Fotoğrafı Çekmek Detayın bütün içindeki yerini belirtmek için konunun tamamı ayrıca çekilmelidir.

165 Ölçü Almak Bir rölöve çalışmasında ölçü genel olarak üç kaynaktan elde edilebilir, bunlar eski belgeler, eski veya yeni çekilmiş fotoğraflar ve bizzat yapılan yeni ölçmelerdir.

166 Eski belgelerden ölçü elde etmek: Eski belgeler, arşivlerden bulunacak eski çizimler, eski gözlemler, tarifler, anlatımlar, yapı izni, röperli kroki, kot-kesit vb. belgelerdir.

167 Fotoğraflardan ölçü elde etmek: Fotoğraf bir rölöve çalışmasında ölçümün tamamlayıcısı olarak çift kontrol yapma olanağı sağlarlar.

168 Yerinde ölçmek: Değişik teknik ve yöntemlerle yapılır ve en çok kullanılan yöntemdir. Dikkatli yapıldığı takdirde son derece hassas ve güvenilirdir. Ancak son derece sistematik bir yaklaşım gerektirir, aksi halde hatalar ve yanılmalar önlenemez.

169 Yerinde ölçmek: Her ölçüyü tek tek ölçme, toplayarak ölçme, röper noktalarına göre ölçme, trigonometrik ölçme gibi çeşitli yollarla sağlamak gereklidir.

170 Ölçü almak bir rölövede alan çalışmasının son aşamasıdır. Çizilmiş olan krokiler üzerine alınan ölçüler yazılır. Bu ölçüler net ve okunaklı yazılmalı, yarı sert bir kurşunkalem (HB veya B gibi) kullanılmalı, yanlış yazılan ölçüler karalanmayıp silinerek yerine doğrusu yazılmalıdır.

171 Krokiler üzerinde eksik ölçü olmamalı, ancak fazla ve gereksiz ölçü de bulunmamalıdır. Fazla ölçü krokiyi karmaşık hale getireceği gibi temiz çizimi çözümsüz bir yöne götürebilir.

172 Rölöve genellikle eski binalarda yapıldığından hiçbir binanın yatay ve düşey olarak terazide olduğunu varsaymamak gerekir. Bunun için bir binayı ölçmeye başlamadan önce binada terazi düzlemleri kurulması ve işaretlenmesi gereklidir.

173 Yatay terazi düzlemi zemin veya oda tabanının ne denli eğimli veya eğri olduğunu saptamaya, düşey terazi düzlemi de binada yatıklık olup olmadığını saptamaya yarar.

174 Böylece kat planlarının üst üste oturması sağlanır. Ancak pratikte genellikle yalnız yatay terazi düzlemi kurularak çalışılır, düşey terazi düzlemi çoğu zaman gerekmez veya yalnız bir şakul ile alınabilir.

175 Terazi düzlemi plan ölçüleri için değil, daha çok kesit cephe ve siluet ölçüleri için gerekir. Ancak işin çabuk yürümesi için ölçüm işine başlamadan bu düzlemlerin kurulması gerekir.

176 Yatay terazi düzlemi insan boyundan yüksek fakat kol mesafesinin yeteceği yükseklikte, yaklaşık 2,00 m'de kurulmalı, bir başlangıç noktasından mümkün olduğunca çok noktaya taşınmalı, bu noktalar arası mesafe 5,00 m civarında olmalıdır.

177 Bu işaretler duvara bir tebeşirle çizilebileceği gibi renkli bant yapıştırarak da yapılabilir. Bu noktalara göre ölçü alınacağı zaman iki rölöveci iki nokta arasında ip gerer diğeri ölçer veya ip terazisi ölçüm sırasında devamlı duracaksa bu noktalara birer çivi çakılarak aralarına çırpı ipi gerilir.

178 Yatay terazi hattı kurabilmek için 4 tür aletten yararlanılabilir: 1- Hortum Terazi: İnce, 1 cm çapında, şeffaf, yete rince uzun (10 m) bir hortumun içine su doldurul masıyla yapılır. Su doldururken dikkat edilecek nok ta, içinde hava kabarcığı kalmamasıdır.

179 2- Su Terazisi: Bir ucu röper noktasında olan ipin ortasına çengellerinden su terazisi asılır. Röper noktası sabit tutularak hava kabarcığı ortaya gelinceye kadar öbür uç oynatılır.

180 3- Laser Terazi: Su terazisine takılmış bir lazer ışığından oluşur. Orta bir yere bir sehpa üzerine kurularak tüm yüzeylere ışık gönderilerek işaretlenir. Lazer terazisinin avantajı hem çok doğru netice vermesi, hem de tek kişi tarafından kullanılabilmesidir.

181 4- Nivo ve Teodolit: Aynı lazer terazi gibi orta bir yere kurularak tüm yüzeyler işaretlenir. İki kişi gerektirir.

182 Düşey terazi hattı kurmak için en kullanışlı en basit alet şakuldür. Bundan başka düşey su terazisi, düşey düzeneği olan lazer düzeç ve teodolit de kullanılabilir.

183 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Esas binanın ölçülmüş bulunan zemin katı planından hareket ederek üçgenleme ile varsa diğer binalar, ağaçlar, yollar, yaya yolları, kaldırım, cadde ölçülür.

184 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Yerleşim planı ölçümünde en çok şerit metre kullanılır, ancak mesafeler uzak olduğundan şerit metre sarkma yaparak yanlış değer verir. Bunun için metreyi iyi germeli veya mümkün olan yerlerde lazer metre kullanmalıdır.

185 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Yerleşim planı üzerine binanın dış ölçülerini yazmak yeterlidir. Bu binadan hareketle bahçe duvarları, çiçek tarhları, bahçe mobilyaları, ağaçlar ölçülür.

186 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Arsa boyutları, kaldırım ve yol genişlikleri için çap, röperli kroki ve imar planı örneğinden yararlanılır.

187 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Arsada mevcut ağaçlar gene üçgenleme ile önce bilinen binaya sonra birbirlerine göre ölçülür.

188 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Yapının içinde bulunduğu arsa bahçe düzeninde ise, örneğin bir havuz, çiçek tarhları, göbekler, setler, duvarlar, merdivenler varsa önce bu elemanlar ölçülür, sonra ağaçların yerleri bu elemanlara göre ölçülür veya çok az ölçü ile orantılı olarak yerleştirilir.

189

190

191

192

193 Yerleşim Plan Ölçüsü Almak Yön Belirlemek: Bir binaya ait en doğru kuzey yönü imar planı örneğinden anlaşılabilir. Eğer elimizde böyle bir belge yoksa veya yön kontrolü yapmak istiyorsak pusuladan yararlanabiliriz.

194 Yerleşim Kesit Ölçüsü Almak Yerleşim kesit ölçüleri esas bina ile zemin, kaldırım, yol ilişkisini üçüncü boyutta ifade eder. Bunun için esas binadan geçerek yola kadar uzanır. Esas bina için alınmış olan kesit ölçüleri aynen kullanılacağından, tekrar ölçmeye gerek yoktur. Yerleşim kesit ölçülerini alabilmek için bina ve çevresine yatay terazi düzlemi kurmak gereklidir.

195 Arazi Eğimi Ölçmek Kesit çizgisi üzerindeki arazi eğimini belirlemek için nivo, teodolit, el nivosu veya su terazisi kullanılır. Yükseklik ölçmek için mira veya katlanır tahta metre kullanılabilir.

196 Mira veya açılmış halde tahta metre dik olarak arazinin bir köşesine konur. Düz bakış aleti ile (nivo, teodolit veya el nivosu) bakacak rölöveci metrenin altına yakın bir yerini görene kadar geriler.

197 Bu aletlerin dürbünü ile a noktasını okur. Kendisi olduğu yerde 180 derece döner. Metreyi tutan rölöveci bu sefer arkadaşı bakış aleti ile metrenin ucuna yakın bir yerini görene kadar geriler, bakış aleti ile metre üzerinde b ölçüsü okunur. Bu sefer ölçüm aletini taşıyan rölöveci yerinde 180 derece döner, bakış aletini taşıyan, ölçüm aletinin alt kısmını görene kadar geriler.

198 Bu arada eğer arazi boyutları belli ise (röperli kroki, ölçekli vaziyet planı) bir uzunluk ölçüsü almaya gerek yoktur, belli değilse her seferinde metreci-aletçi arasındaki mesafeyi yatay olarak okumak gerekir.

199

200 Yerleşim Görünüş (Siluet) Ölçüsü Almak Yerleşim siluet ölçüsü için kesit ölçüsünde olduğu gibi, esas binanın ölçülerinden hareket edilir. Yan binaların cephe genişlikleri şerit metre ile ölçülür veya imar planı örneğinden alınır.

201 Yerleşim Görünüş (Siluet) Ölçüsü Almak Yükseklik ölçüleri, binaya girilebiliyorsa metre sarkıtarak, girilemiyorsa dışardan lazer metre ile alınır. Bina cephesi tekrar eden bir malzeme ile kaplıysa (tuğla, ahşap gibi) bunların ölçülerinden yararlanılarak pencere, kapı, balkon gibi elemanların yerleri tespit edilir.

202 Yerleşim Görünüş (Siluet) Ölçüsü Almak Yoldaki eğim ya imar planı örneği, plan kote gibi resmi belgeden ya da bizzat ölçerek bulunur. Binaların cephelerinde düz bir silmeden, tuğla sırasından, ahşap derzinden yararlanarak bina genişliğinin iki ucunda yere yükseklik alınır. Bütün binalar için yapıldığında kaldırım eğimi bulunur, kaldırım yüksekliği ölçülerek sokak eğimi bulunur.

203 Yoldaki eğimi bulmak Yoldaki eğim ya imar planı örneği, plan kote gibi resmi belgeden ya da bizzat ölçerek bulunur. Binaların cephelerinde düz bir silmeden, tuğla sırasından, ahşap derzinden yararlanarak bina genişliğinin iki ucunda yere yükseklik alınır. Bütün binalar için yapıldığında kaldırım eğimi bulunur, kaldırım yüksekliği ölçülerek sokak eğimi bulunur.

204 Siluet ölçüsünde en zor gibi görünen ölçü çatı yüksekliği ölçüsüdür. Bu ölçü çizim yoluyla bulunur. Siluetin ortasında yer alan esas binanın bütün ölçüleri bilindiğine göre yan binalardaki pencere, kapı hizzaları esas binaya göre kıyaslanarak ve tabi fotoğraf yardımı ile, ölçüleri elde edilebilir.

205

206 Plan Ölçüsü Almak Plan ölçüsü almaya, iç ve dış ölçülerin ve duvar kalınlıklarının beraberce alınabileceği bir kat olmasından dolayı zemin katından başlanır. Önce dış ölçüler tek tek veya şerit çekerek devamlı okumayla alınır, böylece aynı zamanda yerleşim planında gerekli olan dış ölçüler de alınmış olur.

207

208 Plan Ölçüsü Almak Plan için alınan ölçülerin aynı zamanda kesitler ve cephelerde de kullanılacağını unutmamak, bunun için çok dikkatli almak gereklidir.

209 Plan Ölçüsü Almak Eğer binanın dış çizgileri çok açılı ise bir ip poligonu oluşturularak dış ölçüler bu poligona göre alınır. Bu poligonun kenarları birbirine paralel veya dik veya bina duvarına paralel olmak zorunda değildir.

210 Plan Ölçüsü Almak Her kenar üzerinde belirli aralıklarla (örneğin 1,00 m) işaretler konur ve bu noktalara göre istenilen her nokta (pencere, kapı pervazı, bina köşesi vb.) üçgenleme ile ölçülür. Bu poligon, binanın etrafı açıksa çok rahat kurulur, ancak mutlak 4 kenara birden kurulamıyorsa 2 veya 3 kenara da kurulup o kenarların ölçüleri bu sistem ile alınabilir.

211

212 Bina çevresi ve açılar ölçüldükten sonra pencere ve kapılardan duvar kalınlıkları alınarak içeri girilir. Ölçmeye bir köşe odadan başlanır.

213 Plan ölçüsü olarak her hacimde dolu-boş ölçüleri, pencere kapı boşlukları, dolap derinlikleri, duvar kalınlıkları ölçülür. Eğer iki kişi çalışılıyorsa tahta metre veya 5 m şerit ile tek tek ölçü alınır.

214 Genel kanıya göre tek tek dolu-boş ölçümünde, her ölçümde yapılacak hataların birbiri üstüne eklenmesi hata payını artırmaktadır. Üç kişi çalışırken bir duvara şerit çekmek daha doğru bir tekniktir. Bir kişi şerit metrenin sıfırını köşeye tutarken, ikinci rölöveci şeriti çekerken her okunması gerekli köşeyi yüksek sesle okur, üçüncü rölöveci kroki üzerine yazar.

215 Ancak kolay ve çabuk olması açısından ölçüleri her köşenin kenarına yazmaya gerek yoktur. Ölçünün başladığı köşenin kenarına "0" koyup bütün okumaları alt alta yazmak yeterlidir. Böylece hem kroki üzerinde ölçüler az yer kaplar, hem de çabuk yazılarak vakit kazanılır.

216 Eğer duvar yüzünde, arkasından metre geçirelemeyecek bir mobilya, örneğin bir dolap varsa, o duvarın ölçüsü, dolap yanlarındaki duvar uzunlukları ve dolap uzunluğu olarak tek tek alınır ve öyle yazılır, daha sonra çizim aşamasında toplanır. Ölçülmesi zor veya çok pis olan hacimlerin -VVC gibi- ölçüleri yerdeki karo veya duvardaki fayans sayısından bulunabilir.

217

218 Planda dolu-boş ölçüleri alınırken en tereddütlü kısım pencere, kapı ve dolap pervazlarıdır. Özellikle rölöveye yeni başlayanlar ölçüyü pervaz iç kenarından mı, yoksa dış kenarından mı alacaklarını bilemezler. Bu gibi durumlarda ölçüyü hep aynı noktadan almak lazımdır, örneğin pervaz-duvar birleşmesi gibi.

219 Plan ölçüsünde çok gerekli olan buna karşılık alınması en çok unutulan ölçü duvar kalınlığı ölçüsüdür. Unutmaya engel olmak için her hacimden çıkarken veya girerken iç duvar kalınlığını kapı boşluğundan, dış duvar kalınlığını pencere boşluğundan almayı ilke edinmek gereklidir.

220 Alınan ölçüler plan krokisi üzerine yazılırken hangi açıklığın ölçüsünün yazıldığı hep kaybedilir. Bunun için üzerinde kroki çizili olan kağıt, altlık ile beraber daima çalışılan duvara paralel tutulmalıdır.

221 Bu da devamlı olarak altlık ve kağıdı döndürmeyi gerektirir, dolayısıyla ölçüler teknik resim kurallarının gerektirdiği istikamette çoğu kez yazılamaz.

222 Bu yüzden çizim yapılırken bazı rakamların hangi taraftan okunacağına karar vermek güç olabilir. Örneğin 66, 68, 86, 89, 98, 99 rakamları, tersten veya yüzden başka rakamlar verdiklerinden, bunları yazarken daima altlarına küçük bir çizgi çizmek gereklidir.

223 Plan ölçümünde hacimlerin içinde alınması gereken bir diğer ölçü köşegen ölçüleridir. Köşegen ölçüleri ile mekândaki çarpıklıklar ortaya çıkar. Ancak köşegen ölçülerini fazla abartmadan, her hacim için iki veya üç adet almak yeterlidir, fazla alınan köşegen ölçüleri temiz çizimi çok zorlaştırır.

224 Diğer önemli bir konu da köşegen alındığı zaman meydana gelen üçgenin tam bir üçgen olması ve açılarının çok dar olmaması gerektiğidir.

225

226 Küçük yerlerde, özellikle duvar kalınlığındaki pencereler içinde veya kapılarda duvar kalınlıklarında köşegen almak çok yanıltıcı olur ve tam değer veremeyeceğinden faydadan çok zarar sağlar.

227 Ölçüm yapılırken metre gergin tutulmalıdır. Plan krokisi üzerinde ölçüleri yazarken yalnız köşegen ölçüsünün nereden nereye alındığı ölçü çizgisi çizilerek belirlenir.

228 Bunun dışında diğer ölçüler için, krokiyi karıştıracağından, ölçü çizgisi çizmeye gerek yoktur. Ölçünün nereden nereye alındığı iki nokta ile ifade edilir. Köşegen ölçüsü mekânın içinde bulunan eşyalardan dolayı tam köşeden alınamıyorsa, eşyanın bittiği yerden ölçü alınabilir. Esas olan köşe açısını bulmaktır.

229 Alınan ölçüler her bir odanın kendi içindedir. Bu şekilde odanın çarpıklığı saptanır. Ancak bir oda diğerine göre çarpık olabilir. Bu durumda bazı rölöveciler kapı boşluğunda köşegen ölçü alarak bu soruna çözüm ararlar. Bu yanıltıcı netice verir, kapı boşluğu gibi dar bir alanda yapılan üçgenleme hassas değildir

230 İki odanın birbirine göre açısını bulabilmek için en iyi çözüm bir odadan öbürüne, kapıdan geçen köşegen ölçüsü almaktır. Odalar arası köşegenin muhakkak köşeden köşeye olması gerekmez, herhangi bir belirgin köşeye (örneğin pencere köşesi) olması yeterlidir.

231

232 Plan üzerinde, plan ölçülerinden başka bazı önemli kesit ölçülerini de yazmak mümkündür. Örneğin pencerenin önüne yazılacak üç ölçü,kapının önüne yazılacak iki veya üç ölçü pencere veya kapının yerden yüksekliği, pencere veya kapının kendi yüksekliği ve tavana olan mesafesini verir. Mekânlar arasındaki kot farkları gene plan üzerine, kapı eşiklerinde, yazılabilir.

233

234 Bir katın ölçüsü bittikten sonra diğer katlar aynı şekilde ölçülür. Çizimde kolaylık olmak üzere katları tam üst üste oturtabilmek için üst kattan alttakine, örneğin merdiven kovasından, şakul indirip her iki katta da ipin yerini ölçmek gereklidir. Bu şekilde iki kat birbirlerine kilitlenmiş olur. Bu kilitleme aynı zamanda kesitleri de kontrol etmeye yarar.

235

236 Merdiven Ölçüsü Almak: Plan ölçümünde en zor olanı merdiven ölçüsü almaktır. Tek düz kollu veya çift düz kollu,sahanlıklı merdivenlerin ölçümü nisbeten kolaydır.

237 Tek tek basamak ölçülerini almaya gerek yoktur. İlk basamağın başladığı yer ve son basamağın bittiği yer belirlenip arası basış sayısına bölünür.

238 Merdiven plan ölçüsünde bundan başka ilk basamağın başladığı ve son basamağın bittiği yer, örneğin bir kapıya göre uzaklığı, merdiven kolu genişliği ve kova genişliği ölçüleri alınır.

239

240 Dairesel Hacimleri Ölçmek: Yuvarlak veya elips planlı binalar da oda ölçüleri kapı kenarı pencere kenarı gibi bilinen noktalara göre üçgenleme yapılarak küçük dairesel yüzeyler kalacak şekil de alınır. Araları bu ölçülere göre tamamlanır.

241 Yuvarlak Cisimleri Ölçmek: Yuvarlak cisimlerin, örneğin kolonların çapını ölçmek için çok çeşitli yöntemler vardır. En kolay olarak bir marangoz gönyesi ile ölçülür. Marangoz gönyesi sütuna dayanır, tam değdiği, teğet olduğu noktalar işaretlenerek ölçülür ve yarıçap bulunur; veya etrafına sıkıca şerit metre (veya ip) çevrilerek çevresi ölçülür, bu rakam pi (n=3,1416) sayısına bölünerek çap bulunur.

242

243 Yuvarlak Cisimleri Ölçmek: Eğer sütun yukarıya doğru inceliyorsa; iki yerden çap ölçüsü ve ölçülen yerler arasındaki mesafe alınır

244 Tavan Planı Ölçüsü Almak: Eski eser bir binada plan ölçüleri kapsamında tavan planının da ölçülerini almak gereklidir. Ancak odanın ölçüleri alınmış olduğundan, yalnız tavandaki desenin ölçülerini almak yeterlidir. Eğer tavan çok yüksek değilse tahta metreyi L şeklinde kırarak tavan deseni ölçüleri alınır.

245 Tavan Planı Ölçüsü Almak: Eğer yüksek ise balık oltası veya sopa ucuna takılmış şakul ile döşeme üzerinde izdüşümlerinden veya lazer şakul ile ölçülür. Tavan planı basit ise ayrıca çizmeden, plan krokisi üstüne çizilip ölçülendirilebilir.

246

247 Kubbe Çapını Ölçmek: Kubbe eteği çok yüksek değilse, balık oltası ile çeşitli noktalarından döşemeye izdüşüm alınarak ölçülür. Eğer kubbe eteği bu şekilde erişilemeyecek kadar yüksekse, lazer şakul ile çeşitli noktalarının döşeme üzerine izdüşümü alınır. Çapının veya üç noktasının izdüşümü yeterlidir.

248

249 Kesit Ölçüsü Almak Bir binada plan ölçülerini almak, bunlar hem kesitte, hem de görünüşte kullanılacağından, kesit ve görünüş ölçülerinin de yarısını almış olmak demektir. Kesit ölçülerinin alınması plan ölçülerine göre daha zordur. Kesit krokisi üzerine yalnızca kesit ölçüleri yazılmalı, plan ölçüleri yazılmamalıdır.

250 Kesit Ölçüsü Almak Ölçüler kesit üzerine, teknik resim kurallarına göre, dikey olarak yazılmalıdır. Yatay ölçü çizgileri daha sonra plan ölçüsü izlenimi verebilir. Ölçünün nereden nereye alındığını belirtmek için kesitte kot çizgisi çizilebilir veya başlangıç ve bitiş yerleri iki nokta ile işaretlenebilir.

251

252 Kesit Ölçüsü Almak Her bir katta kesit ölçülerini aldıktan sonra kesitin karşısına gelen kapı, pencere, dolap vb. elemanların görünüşleri de çizilmeli, bunların yalnız düşey ölçüleri alınmalı ve fotoğrafları çekilmelidir.

253 Kesit Ölçüsü Almak Kat yüksekliğini almanın en kolay yolu, bu ölçüyü merdiven boşluğundan almaktır. Bunun için basamak yüksekliklerini tek tek almak yanlış bir yoldur, hatalı sonuç verir. Merdiven boşluğundan döşeme üstünden döşeme üstüne bitmiş ölçü alınıp, bu ölçü merdiven rıht sayısına bölündüğünde hem basamakların ortalama doğru ölçüsü bulunur, hem de kat yüksekliği tam doğru alınmış olur.

254 Kesit Ölçüsü Almak Bu işlem bütün katlar için yapılır, böylece tabandan çatıya tüm bina yüksekliği alınır. Merdiven kovasında görünüşe giren trabzan ve korkuluklar ayrıca ölçülür.

255

256 Kesit Ölçüsü Almak Eğer merdiven kovası dolu ise katlar arası ilişki cephede pencereden pencereye ölçerek bulunur. Daha sonra her kat penceresi döşeme ve tavana bağlandığında döşeme kalınlıkları ve kat yükseklikleri çıkar.

257 Kesit Ölçüsü Almak Toplam yükseklik almak için bina cephesinden veya bahçe duvarından aşağı çelik metre sarkıtarak ölçmek son derece tehlikeli bir iştir. Cephede veya duvarda çıplak elektrik telleri bulunabilir. Bu tür ölçüler için önce duvarlar kontrol edilmeli veya teflon metre kullanılmalıdır.

258 Kesit Ölçüsü Almak Kesitte sıfır kotu olarak yol, kaldırım hizası değil değişmeyecek bir yer, örneğin giriş mermer eşiği gibi bir nokta alınır. Bu nokta tüm ölçümde ve daha sonra her çizimde aynen kullanılır. Ayrıca bu 0,00 kotu yanına parantez içinde plankotede bulunan gerçek kot da yazılır. Böylece kabul edilen 0,00 kotunun gerçekte hangi kot olduğu belirtilmiş olur.

259 Saçak Genişliği Ölçmek Kesitte en üst kat penceresinden saçak altına kadar olan yükseklik, bu katta kesit geçen pencereden tahta metre ile alınabilir. Tahta metre L şeklinde kırılarak gene en üst pencereden saçak genişliği alınabilir.

260 Saçak Genişliği Ölçmek Saçak genişliği pencereden ulaşılarak alınamıyorsa, bir sopanın ucuna şakul bağlanarak sopa saçak ucuna değdirilir, yere kadar sarkan şakul ipinden aynı pencerede veya yer seviyesinde saçak genişliği ölçülür. Bu iş için en uygun alet bir balık oltasıdır.

261 Balık Oltası ile Saçak Genişliği Ölçmek

262 Saçak Genişliği Ölçmek Bu tür ölçüm mümkün değilse, lazerli şakul ile yerden saçak ucunu nişanlamak ve şakul ile bina arasını ölçmek gerekir. Gene kesit geçen pencerelerden toprak zemine kadar alınan ölçüler kesiti yere bağlamamıza yardımcı olur.

263 Lazerli Şakül ile Saçak Genişliği Ölçmek

264 Saçak Genişliği Ölçmek Kesitte en zor ölçülerden biri çatı eğimi ve baca yüksekliği ölçüsüdür. Eğer çatıya veya çatı arasına çıkılabiliyorsa bir sorun yoktur. Eğer çatıya çıkılamıyorsa değişik yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemlere "Görünüş Ölçüsü Almak" bölümünde değinilecektir.

265 Terazi Hattı Kurmak Kesitte mekânların yükseklik ölçülerini almak mekânın tabanı düz olduğunda sorun değildir, ancak eğer taban düz değilse -örneğin döşemesi toprak dolmuş bir medrese odası veya döşemeleri farklı oturma yapmış ahşap bir ev gibio zaman değişik yerlerden alınan yükseklik ölçülerinin bir değeri olmaz.

266 Terazi Hattı Kurmak Bunun için hacmin duvarlarını teraziye almak gereklidir, ilk iş olarak erişilebilir bir yerde bir terazi hattı olup olmadığına bakılır. Örneğin çepeçevre dolaşan bir silme, kasnak eteği, koltuk silmesi gibi. Eğer varsa yükseklik ölçüleri bu hatta göre alınır. Eğer yoksa mekânı teraziye almak gereklidir.

267 Terazi Hattı Kurmak Bütün alınacak yükseklik ölçüleri ipin üstüne ve altına olmak üzere iki seferde alınır. Kubbe ve tavan ölçüleri tam ortada köşegen iplerin çakıştığı yerden yukarıya ve aşağıya, yere alınır. Çeşitli ölçümlerle hem mekânın yükseklikleri, hem de taban eğimi elde edilmiş olur.

268 Terazi hattından aşağı ve yukarı ölçü alınması.

269 Terazi Hattı Kurmak Planda her mekân için tek bir terazi hattı kurulamıyorsa, her bir mekân için ayrı bir ip terazisi kurulur.

270 Terazi Hattı Kurmak Bu durumda çeşitli mekânlarda kurulan ip terazilerinin hep aynı düzlemde kurulması -örneğin pencere üstü, kapı üstü gibigereklidir. Eğer bu mümkün değilse, ayrı mekânlarda kurulan ip terazileri arasındaki yükseklik farklarının ölçülmesi gerekir.

271 Terazi Hattı Kurmak Oturma yapmış olan ahşap bir binada her katın içinde terazi hattı kurularak duvarlara çizilmeli, ölçüler bu terazi hattından aşağı terazi hattından yukarı olmak üzere alınmalı, ayrıca her kattaki terazi hattı arasındaki mesafe merdiven kovasındaki boşluktan alınmalıdır.

272 Taşıyıcı duvarın altının boş olmasından ötürü oturma yapmış olan ahşap binada terazi hatları kurulması.

273 Kubbe Yüksekliği Ölçmek Kesit ölçüleri içinde daima sorun olan ölçü kubbe yüksekliğidir. Eskiden uçan balon ile alınırdı, bugün çok yüksek değilse teleskopik metre ile veya elektronik metre ile alınmaktadır. (Elektronik metre ile yükseklik ölçüsü almak kubbeden sarkan bir eleman olmadığı zaman mümkündür)

274 Kubbe Yüksekliği Ölçmek Eğer çok yüksekse, en doğru bir şekilde teodolit ile alınır. Bunun için teodolit, kubbe merkezini gören bir yere kurulur. Bu merkezin yerdeki izdüşümü işaretlenerek teodolite olan "a" uzaklığı ölçülür. Yatay düzlem ile kubbe merkezi arasındaki açı bulunur.

275 Kubbe Yüksekliği Ölçmek Aranan "x" yükseklik: (x= tan oc x a)'dır. Buna teodolit yüksekliğini ilave ettiğimizde (x+h) kubbe yüksekliğini buluruz.

276 Teodolit ile kubbe yüksekliği ölçüsü almak.

277 Görünüş Ölçüsü Almak Teorik olarak bakıldığında cephe için ölçü almaya gerek yoktur, yatay ölçüler plandan, düşey ölçüler kesitten taşınarak cephe çizilebilir. Ancak kesitler her pencereden geçmediği için ve binanın zemin ile ilişkisini bilmek açısından cephe ölçüsü almaya gerek vardır.

278 Görünüş Ölçüsü Almak Binayı eğimli bir zemine oturtabilmek için bir terazi düzlemi kurulmalıdır. Bu düzlem mevcut bir çizgi olabilir, örneğin, pencere alt çizgileri veya çepeçevre dolaşan ahşap derzi vb. Bu düzlem çizgisinden binanın dört köşesinde ve değişik yerlerde toprağa ölçüler alınarak binanın toprak zemin ile ilişkisi belirlenir.

279 Binayı zemine yerleştirebilmek için cephede terazi hattı kurulması

280 Görünüş Ölçüsü Almak Cephedeki pencere ve kapıların ölçüleri zemin katında doğrudan ölçülerek alınabilir, daha üst katlardaki ölçüler, her katta üst üste gelen pencerelerden şakul sarkıtarak alınır.

281 Üst kat pencerelerinin şakül yardımıyla ölçülmesi

282 Görünüş Ölçüsü Almak Eğer cephe yalı baskısı, yatay derzli ahşap veya tuğla ile, yani tekrar eden standart bir malzeme ile kaplıysa, tüm cephedeki derzleri saymak ve örneğin 10 adet derz arasının kaç cm geldiğini ölçmek cephe ölçüsünü çıkartabilmek için yeterlidir.

283 Görünüş yüksekliğinin derz sayısıyla bulunması

BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ

BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizimi Röleve Yerleşim proje Kazandırılan Yeterlikler Bina ve yerleşimlerin röleve ölçülerini almak Rölevesi alınan

Detaylı

Tarİhİ yapi çözümleme dersi

Tarİhİ yapi çözümleme dersi Bursa orhangazi üniversitesi MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 güz YARIYILI Tarİhİ yapi çözümleme dersi Hazırlayan: Elif Şehitoğlu Y.Mimar, Restorasyon Uzmanı 2) Restorasyon Projesinin

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

APLİKASYON VE İP İSKELESİ

APLİKASYON VE İP İSKELESİ APLİKASYON VE İP İSKELESİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi APLİKASYON Yapılan imar planlarını, yapı projelerini,

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Ölçme Bilgisi DERS 7-8. Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ )

Ölçme Bilgisi DERS 7-8. Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Ölçme Bilgisi DERS 7-8 Yatay Kontrol Noktaları Ve Yükseklik ölçmeleri Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Bir alanın üzerindeki detaylarla birlikte harita veya planının yapılabilmesi için

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI VE KURALLARI

TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI VE KURALLARI TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI VE KURALLARI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA DUVAR ÖRME ARAÇLARI 1. Mimari proje:

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Yükseklik: Ölçülmek istenen nokta ile sıfır yüzeyi olarak kabul edilen

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com TEKNİK RESİM

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com TEKNİK RESİM TEKNİK RESİM Teknik resim mühendis ve teknikerlerin tasarladıkları yada tasarlanan bir ürünü ifade edebilmek için kullandıkları bir lisandır. Bu lisan çok az farklarda olsa dünyanın her tarafında aynı

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇİZİMLER Vaziyet Planı (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (1/10 veya

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

Ölçü Hataları Hatasız ölçü olmaz

Ölçü Hataları Hatasız ölçü olmaz Ölçü Hataları Yeryüzünde ister bir kenar, ister bir açı birkaç kez ölçüldüğünde her ölçü değeri arasında az çok farkların olduğu görülür. Aynı büyüklüğe ait yapılan her geometrik veya fiziksel ölçünün

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

1D 14.50 110 ----- 2D 14.20 140 290 3D 15.10 320

1D 14.50 110 ----- 2D 14.20 140 290 3D 15.10 320 ORMAN YOLLARININ ARAZİYE APLİKASYONU Planı yapılan yolların kullanılabilmesi için araziye aplike edilmesi gerekmektedir. Araziye gidildiği zaman, plan üzerinde gösterilen yolun başlangıç ve bitiş noktaları

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı DENEY 0 Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı Amaç: Ölçüm metodu ve cihazına bağlı hata ve belirsizlikleri anlamak, fiziksel bir niceliği ölçüp hata ve belirsizlikleri tespit etmek, nedenlerini açıklamak. Genel

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi),

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi), ÖLÇME BİLGİSİ 2 DERS NOTLARI YER KONTROL NOKTALARI Genel Bilgi Bir alanın ve üzerindeki örtülerin harita veya planının yapılabilmesi için yeryüzünde konumu sabit ve koordinat değerleri belli bir takım

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN

YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ DERSİ GEOMETRİK NİVELMAN Yrd. Doç. Dr. Ayhan CEYLAN Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞANLIOĞLU 9.3. Nivelman Ağları ve Nivelman Röper Noktası Haritası yapılacak olan arazi üzerinde veya projenin

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR 1. ÖLÇME TEKNİĞİ Bilinen bir değer ile bilinmeyen bir değerin karşılaştırılmasına ölçme denir. Makine parçalarının veya yapılan herhangi işin görevini yapabilmesi için istenen ölçülerde olması gerekir.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ YOL PROJESİ TASARIM KİTAPÇIĞI PROJE 1. Projenin Tanımı ve İstenenler

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ

DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Dr. Hasan ÖZ DÜŞEY MESAFELERİN (YÜKSEKLİKLERİN) ÖLÇÜLMESİ Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Bir noktanın yüksekliği deniz seviyesi ile o nokta arasındaki

Detaylı

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir.

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir. Temel Demiri Nasıl Kontrol Edilir Radye Jeneral Temel, Tekil Temel, Sürekli Temel demir-kalıp kontrolü ve aplikasyon kontrolü nasıl yapılır? Aplikasyon Kontrolü Mimari projeden, vaziyet planına bakılarak,

Detaylı

ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI

ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI ARAZIDE NOKTALARIN ISARETLENMESI- ARAZI ISLERI Arazide açi ve uzunluk ölçmelerinin yapilabilmesi için noktalara ve bu noktalarla belirlenen dogrulara gereksinim vardir. Noktalar görünebilir olmali ve arandiklarinda

Detaylı

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK KAPI AÇILIŞLARI _YANLIŞ KAPI AÇILIŞLARI _DOĞRU KAPI AÇILIŞLARI I. DOĞRU II.YANLIŞ

Detaylı

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir.

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir. Ölçüm ve İşaretleme: Mimari plana uygun tavan kotu, hortum terazisi, lazer gibi yöntemlerle alınır. Tavan U (TU) profilinin alt kotu çırpı ipi ile duvara çepeçevre işaretlenir. Askı çubuklarının yerleri

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme. 1.1.1. Tanımı. 1.1.2. Önemi. 1.1.3. Çeşitleri 1.1.3.1. Çizgisel Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme. 1.1.1. Tanımı. 1.1.2. Önemi. 1.1.3. Çeşitleri 1.1.3.1. Çizgisel Ölçülendirme 1 ÖLÇÜLENDİRME 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme 1.1.1. Tanımı Tasarımı yapılan bir yapının planı çizilirken kolon, kiriş, döşeme, merdiven, kapı, pencere, duvar, balkon, mahaller vb. gibi yapı

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-7 MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay ve düşey yüzeylerden meydana getirilen ve ya düşey sirkülasyon vasıtası olarak kullanılan

Detaylı

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELELER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELE Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini

Detaylı

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi GROBETON Temeldeki tesviye betonu, beton yol,

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER

TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER Optik olarak yatay uzunlukların ve yükseklik farklarının klasik teodolit ve mira kullanılarak bulunması yöntemine takeometri adı verilmektedir. Takeometrik yöntemde amaç, bir

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Seramik kesme ve delme aletleri hangi özelliklerde olmalıdır? a. Kesme ve delme aletlerin kesici kısımları keskin olmalıdır. b. Kızaklar temiz ve kolay

Detaylı

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Yerleşim Röleve Ölçüsü Alma Zemin Sıkıştırma Saha Emniyet Tedbirleri Beton Üretim Ve Bakım Kaldırım Ve parklarda Kaplama Yeşil Alan Ve Bina Dışı

Detaylı

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME BİLGİSİ II Poligon İstikşafı ve Yerüstü Tesisleri, Poligon Ölçüsü ve Türleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF120 ÖLÇME BİLGİSİ II DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz

Detaylı

ÖLÇME VE KONTROL Ölçme ve Kontrolün Tanımı ve Önemi

ÖLÇME VE KONTROL Ölçme ve Kontrolün Tanımı ve Önemi Hazırlayan: Arş.Gör.Ali Kaya GÜR e-mail:alikayagur@gmail.com Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü ELAZIĞ ÖLÇME VE KONTROL Ölçme ve Kontrolün Tanımı ve Önemi Bilinen bir değer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA YAN CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM373 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr Ölçme Bilgisi Dr. Hasan ÖZ SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr 1 Ölçme Bilgisi; yeryüzünün küçük ya da büyük parçalarının şekil ve büyüklüklerinin ölçülmesi ve elde

Detaylı

ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ

ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ AYDINLATMA PROJELERİ Elektrik Tesisat Projeleri (Aydınlatma Projeleri) Bilgisayar ortamında çizilecek olan Elektrik Tesisat Projesi, Mimarı Plan esas alınarak çizilir. Gerekli olan

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ VAZİYET VE MERDİVEN PLANI ÇİZME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVEN ÇEŞİTLERİ Merdivenler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI BELGELERİN ÇOĞALTILMASI VE SUNULMASI : MİMAR, hazırladığı çizili ve yazılı belgeleri özenle düzenler ve düzgün, dayanıklı ve içindekilerin yıpranmasını ve dağılmasını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖŞEME VE TEMEL DETAYI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

döşeme hesap aksı kütleleri deprem hesaplarında kullanılmaz. Dikdörtgen döşeme

döşeme hesap aksı kütleleri deprem hesaplarında kullanılmaz. Dikdörtgen döşeme DÖŞEME ÇİZİMİ StatiCAD-Yigma programında döşemeler üzerlerindeki yükün ve zati ağırlıkların duvarlara aktarımı için kullanılırlar. Döşeme hesap aksları ise betonarme döşemelerin donatı hesaplarının yapılmasını

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının, yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür. Topografik

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT DERS 6 Perspektif Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimlerdir. Cisimlerin, gözümüzün gördüğü şekle benzer özelliklerdeki üç boyutlu (hacimsel) anlatımını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Ölçme Bilgisi DERS 9-10. Hacim Hesapları. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ )

Ölçme Bilgisi DERS 9-10. Hacim Hesapları. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Ölçme Bilgisi DERS 9-10 Hacim Hesapları Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Büyük inşaatlarda, yol ve kanal çalışmalarında kazılacak toprak miktarının hesaplanması, maden işletmelerinde

Detaylı

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI Çalışma Konusu : Tek Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ölçek : 1/100 Çalışma Alanı Büyüklüğü : 70x100 cm Çizim Tekniği : Bristol kağıdına el çizimi Devam

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

KARAYOLU (0423412 (4203410)) YILİÇİ ÖDEVİ

KARAYOLU (0423412 (4203410)) YILİÇİ ÖDEVİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI KARAYOLU (423412 (42341)) YILİÇİ ÖDEVİ AD-SOYAD : NUMARA : GRUP : PAFTA NO : KONU 1/2. ölçekteki eşyükselti

Detaylı

1980 MİMARİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

1980 MİMARİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ 1980 MİMARİ PROJE DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ [(7.11.1980 R.G.116 EK III A.E.227 Sayılı Yönetmeliğin), (19.12.1983 R.G.104 EK III A.E.512), (2.2.1984 R.G.12 EK III Düzeltme) ve (21.1.1993 R.G.4 EK III A.E.32)

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞEİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞEİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞEİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Ölçme Bilgisi DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Çizim Hassasiyeti Haritaların çiziminde veya haritadan bilgi almada ne kadar itina gösterilirse gösterilsin kaçınılmayacak bir hata vardır. Buna çizim

Detaylı