Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F 1992 Y. Lisans İşletme-MBA Coventry University-İngiltere 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık İşletme-Ph.D. Coventry University-İngiltere 1999 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : British Privatisation Experience- Dr. Tom Donnely (Coventry University Coventry Business School, İngiltere) Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Management Agendas for Technology-based Learning Media- Dr. Ashly H. Pinnington (Coventry University Coventry Business School, İngiltere) Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Dr.Ar.Gör. İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Doçent İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Profesör İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Dekan Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Apan, M., KOBİ lerin Teşvik ve Özendirilmesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Demirci, T. T. Yönetici Tiplerinin İç Müşteri Tatminine Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erbek, M. E. Girişimci ve Girişimci Olmayanların Girişimci Özelliklerinin Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Döven, M. S. Türkiye de İnsan Kaynakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Amasya İli Çerçevesinde Bir Uygulama), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgin, H. Performans Değerlemesi: Gıda Sektöründe Bir Uygulama (Beypi A,Ş), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kabasakal, V. Yerel Girişimcilik Dinamikleri Sakarya Mobilya Sektörü Araştırması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

2 Köşker, S. Sakarya da Kadın Girişimciliğinin Sorunlarının İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Odabaş, Z. İş Tatmini Ve Bireysel performans İlişkisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bozkurt, Ö. Girişimci Kişilik özellikleri ve Sakarya Üniversitesi Örneği, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Boztaş, U. Modern Bir Yönetim Tekniği Olarak Personeli Güçlendirme: Kamu Ve Özel Mevduat Banka Şubeleri Adapazarı Örneği, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Altuntaş, M. Ö. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Ve Uygulama Aşamaları, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kaya, E. Örgütsel Stres Kaynakları ve Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma Örneği. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Oral, H. Takım-bazlı Performans Değerlendirme. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ersoy, S. Kariyer Geliştirme Programlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabulut, K. Kurumsallaşmada İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü ve Bir Örnek Olay Çalışması. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akşit, F. 360 Derece Performans Değerlemeye Eleştirel Bakış. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fasal, A. Kurumsal Kaynak Planlama ve Uygulanmasında Yaşanan Güçlükler Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dosaliyeva, D. İşkolikliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayabaşı, Selda Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yönetim Danışmanlığına Bakış Açılarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gezer, Mehmet Kariyer Planlamasında Meslek Seçiminin Önemi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tomor, Merve İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinde Bilgi Paylaşımı ve Yönetim Kontrolü İkilemi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dural, Ebru İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alma Yöntemleri: Japonya da İşe Alma Yöntemleri İle Türkiye de İşe Alma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aras, Mustafa İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin Başarısında Rol Oynayan Faktörler: Bir Araştırma Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Avcı, N. Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Problem Çözüm Çerçevesi: Özel Mevduat Bankalarında bir Alan Araştırması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tunçbilek, M. M. İşletme Stratejisi ile İnsan Kaynakları Stratejisi Uyumunun Önemi ve ISO Marmara Bölgesi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

3 Dikici, A. M. Dönüştürücü Liderliğinin İş Tatminine Etkisi GAP Bölgesi Ve Çevre İllerde Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağca, V. İç Girişimcilik Yapısı ve Firma Performansına Etkileri: Denizli Tekstil Sektöründeki Firmalarda Bir Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yörük, D. Son-adım Tedarik Zinciri Stratejilerinin Türkiye deki Online Süpermarketlerin Performansına Etkisi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bozkurt, Ö. Yenilikçi Bir Faaliyet Olarak İç Girişimciliğin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Sakarya İli İmalat Sanayi Üzerine Bir Alan Araştırması Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arı, Mustafa E-Dönüşümün Örgütsel Yapıya Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özdemir, Yasemin Türkiye de İKY Anlayışının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yılmaz, Sevdiye İnsan Kaynakları Yönetimindeki İş Etiği Uygulamaları ile Örgüt Performansı Arasındaki İlişki: Fortune Türkiye En Büyük 500 Şirket Örneği, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dikili, Ali Psikolojik Sözleşme ile İş Tatmini İlişkisi: Bir Örnek Olay Çalışması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluköy, Metin Örgütsel Faktörlerin Kurumsal Kaynak Planlaması ve Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafayeva, Lale İş-Aile Çatışmalarının Hayat Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Türkiye ve İngiltere deki Akademisyenlerin Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Projelerde Yaptığı Görevler : 1- Son Ekonomik Krizlerin (Ekim-Şubat) Sakarya Ekonomisine Etkileri ve Ekonomik Krizlerin Atlatılmasında Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli. Sakarya Üniversitesi Projesi. Proje Yöneticisi. Ekim 2002-Ekim Sakarya nın Rekabet Gücü Projesi-SESAM-İnsan Sermayesi ve İstihdam Grubu Başkanı Sakarya İlindeki Büyük İşletmelerin Eğitim İhtiyaçlarının Sektörel Bazda Karşılaştırılması ve Sakarya Üniversitesi nin Rolü. (Yürütücü) Sakarya İli Girişimcilik Profili ve Kadın Girişimcilerin Teşviki (Yardımcı Araştırmacı), Ekim BAP İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Yazılımlarının Entegrasyonu Üzerinde Etkili Olan Faktörler: Marmara Bölgesi Örneği İdari Görevler: Dekan Yrd. (İ.İ.B.F.) ABD Bşk Dekan: Fakülte Kurulu Üyeliği: Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: , Ödüller: 1992 YÖK Yurtdışı Lisans Üstü Sınavı-Yüksek Lisans ve Doktora Bursu Sakarya Üniversitesi Akademik Takdir ve Teşekkür Belgeleri ( ) 3

4 İİBF Teşekkür Belgeleri ( ) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uyg. Öğr. Sayısı İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisans) Çağdaş Yönetim Teknikleri (Yüksek Lisans) Güz Güz Bahar Uzmanlık Alan Dersi (YL) 4 4 Uzmanlık Alan Dersi (Dr) 4 5 Modern Yönetim Teorileri (YL) 3 20 Çağdaş Yönetim Teknikleri (Yüksek Lisans) 3 40 Girişimcilik 3 30 Uzmanlık Alan Dersi (YL) 4 4 Uzmanlık Alan Dersi (Dr) 4 5 Modern Management Techniques 3 60 İnsan Kaynakları Yönetimi (YL) 3 25 Çağdaş Yönetim Teknikleri (YL) 3 25 İşletme Yönetimi (YL) Uzmanlık Alan Dersi (YL) 4 4 Uzmanlık Alan Dersi (Dr) 4 5 İnsan Kaynakları Yönetimi (YL) 3 25 Çağdaş Yönetim Teknikleri (YL) 3 25 Entrepreneurship 3 60 Uzmanlık Alan Dersi (YL) 4 4 Uzmanlık Alan Dersi (Dr) 4 5 4

5 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2003) Transforming Hotels Into Learning Organisations: A New Strategy For Going Global. Tourism Management (SSCI). 24(2): B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Pinnington, A. ve Bayraktaroğlu, S. (1996) Multiple Agendas for Automated Learning. British Academy of Management Conference, Aston University, Birmingham, İngiltere. B2. Pinnington, A. ve Bayraktaroğlu, S. (1997) Management Prerogative and Employee- Initiated Development. British Academy of Management Conference, London Business School, London, İngiltere. B3. Pinnington, A. ve Bayraktaroğlu, S. (1998) Management Agendas for Employee-Initiated Development. The International Conference of Organisational Discourse. King s College, University of London, London, İngiltere. B4. Bayraktaroğlu, S., İ. H. Eraslan ve Özcan, S. (1998) British Privatisation Experience: Is there any applicaple lesson for a developing country? Global Awareness Society International Conference May, İstanbul, Türkiye. B5. Bayraktaroğlu, S. ve İ. H. Eraslan (1998) The Japanization Progress of the Turkish Automobile Industry: An empirical study on firm level learning. Global Awareness Society International Conference May, İstanbul, Türkiye. B6. Pinnington, A. ve Bayraktaroğlu, S. (1998) Management Agendas for Technology-based Learning. British Academy of Management Conference, Nottingham University, Nottingham, İngiltere. B7. Eraslan, İ. H. ve Bayraktaroğlu, S. (1998) Classsic Management and Japanese Management Techniques. British Academy of Management Conference, Nottingham University, Nottingham, İngiltere. B8. Pinnington, A. ve Bayraktaroğlu, S. (1999) Technologies for Employee Development: Corporate Culturalism or Communication Overload. The Conference on Organisations Looking Ahead: Challenges and Directions. Griffith University, Queensland, November, Australia. B9. Altunışık, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2001) Customer Satisfaction in Hotel Industry. 45 th EOQ (European Organization for Quality) Congress September, İstanbul, Türkiye. B10. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2002) Success and Failure Stories of SMEs during the Economic Crisis: Two Case Studies. Small Business and Entrepreneurship Development Conference April, University of Nottingham, İngiltere. B11. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Crosscheck of the Perceptions on Women Entrepreneurs in SMEs. Small Business and Entrepreneurship Development Conference April, University of Nottingham, İngiltere. B12. Bayraktaroğlu, S. (2002) Managing human resources strategically in the hospitality industry First Tourism Congress Of Mediterranean Countries April, Antalya, Türkiye. B13. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Karayolları Taşımacılığında İş Tatmini. First Tourism Congress Of Mediterranean Countries April, Antalya, Türkiye. B14. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2002) Global Integration Of The Turkish Tourism Sector: Organisational Learning Perspectives. 11 th World Business Congress, July, Antalya, Türkiye. 5

6 B15. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Turkish SMEs Going Global: Overcoming the Constraints 11 th World Business Congress, July, Antalya, Türkiye. B16.Sezer, C. ve Bayraktaroğlu, S. (2003) İK Geliştirme Çabasında BT Kullanımı Organize Sanayi Bölgesi Örneği. III. International Educational Technology Conference May, Eastern Mediterranean University, Gazimagusa, Turkish Republic of Northern Cyprus B17. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2003) Testing the Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics. Global Business and Economics Conference. 5-7 July, London, England. B18. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2003) How Extendable Is The Role Of Technology In Training??: A Grounded Theory Approach Into The British Companies. 3 rd International Conference on Critical Management. 7-9 July, Lancaster, England. B19. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2003) Female Entrepreneurs: Social Feminist Insights for Overcoming the Barriers. 3 rd International Conference on Critical Management. 7-9 July, Lancaster, England. B20. Bayraktaroglu, S. and Ozen Kutanis, R. (2003) The Changing Trends for the Training Technologies within the Europe Global Business and Technology Association Conference July, Budapest, Hungary. B21. Bayraktaroglu, S. and Ozen Kutanis, R. (2003) A General Overview of IT Usage Levels between the Management Consulting Firms in Turkey. Global Business and Technology Association Conference July, Budapest, Hungary. B22. Ozen Kutanis, R., Bayraktaroglu, S. Ayanoğlu, M. and Birgili, E. (2003) Reengineering The Business Education Global Business and Technology Association Conference July, Budapest, Hungary. B23. Ayanoğlu, M., Birgili, E. and Bayraktaroglu, S. (2003) University-Industry Cooperation Towards Regional Development Global Business and Technology Association Conference July, Budapest, Hungary. B23A. Özen Kutanis,R. S., Bayraktaroğlu ve Mert, K. (2003) Girişimcilik Ahlakı Girişimciliği Engeller mi?. 1 st Uluslararası İş Ve Meslek Ahlakı Kongresi Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. B24. Bayraktaroğlu, S., Özen Kutanis, R. ve Özdemir, Y. (2004) Cultural Dimensions of Business Ethics: Cross-cultural Insights from Hofstede. 3 rd. International Conference on Business Administration, Canakkale 18 Mart Universitesi, Mayıs B25. S. Bayraktaroğlu, R.Ö. Kutanis, Y. Özdemir, S.Alpaslan ve E.Dil (2006) Bilgi Kongrelerindeki Yöntembilim Tercihi: Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Kasım, Kocaeli. B26. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2006) Çalışanların Gözüyle İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri: Bilgi Paylaşımı ya da Yönetim Kontrol Aracı, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Kasım, Kocaeli. B27. Bayraktaroğlu, S. R.Ö. Kutanis ve L. Mustafayeva (2007) Türkiye de Yönetim Danışmanlığının Bilgi Paylaşımına Etkisi: YDD Üyeleri Üzerine bir Araştırma, 6. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Aralık, İstanbul. B28. Bayraktaroğlu, S., S. Ersoy ve Y. Özdemir (2007) Kariyer Geliştirme Programlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, 6. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Aralık, İstanbul. B29. Yıldız, G. S. Bayraktaroglu, Y. Özdemir, Ö. Balaban (2008) A Snapshot View of HRM in Turkey: Evidences from Companies Located in Marmara Region. First International Conference on Management and Economics, Epoka University, Mart 2008, Tiran. 6

7 B30. Bayraktaroglu, S. R. Ozen Kutanis and O. Turkay (2008) The Strategic Role of HRM in the Turkish Tourism Sector within the EU Membership Journey. First International Conference on Management and Economics, Epoka University, Mart 2008, Tiran. B31. Yildirim, E. Calis, Ş. and Bayraktaroğlu, S. (2008) China of Europe: Turkish Industrial Relations and EU Membership Process. IREC 2008, Haziran 2008, Greenwich, İngiltere. B32. Yıldız G., S. Bayraktaroğlu, Y. Özdemir ve Ö. Balaban (2009) Does Sector Make a Difference in HRM Practices? Turkish Companies in Marmara Region, International Symposium on Sustainable Development, Proceedings Book, Economy and Management, pp , 9-10 June, Sarajevo, Bosnia Herzegovina, B33. Ozen Kutanis, R. and Bayraktaroğlu, (2009) Colouring Turkish Management Type: An Empirical Analysis On Supermarket Store Managers, International Symposium on Sustainable Development, Proceedings Book, Economy and Management, pp , 9-10 June, Sarajevo, Bosnia, B34. Bozkurt, Ö. and Bayraktaroğlu, (2010) Organizasyonlardaki İç Girişimci Uygulamalar İş Tatmini Sağlamada Etkili Birer Araç Olarak Kullanılabilir mi?. International Conference on Entrepreneurship, Family Business and Innovation Octrober, Cankaya University, Ankara. B35. Kahraman, Y. Ve Bayraktaroğlu, S. (2011) Türkiye deki Üniversiteleşme Sürecine Stratejik Yaklaşım. Uluslar arası Yüksek Öğretim Kongresi Mayıs, İstanbul. B36. Serkan Bayraktaroglu and Emir Čičkušić (2013) Impact of Training and Development on Employees Performance in Bosnia and Herzegovina, International Conference on Economic and Social Studies, May, 2013, Sarajevo, Herzegovina C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Ozen Kutanis, R. and S. Bayraktaroglu (2005) Reengineering Business Education: A Case Study of Modular Curriculum of Sakarya University, in Business and Management Education in Transitioning and Developing Countries: A Handbook, Edited by: John R. McIntyre; Ilan Alon, ISBN: C2. Bayraktaroglu, S. and Pinnington, A.H. (2007) Leadership and employee development in human resource management In: Campbell, T., Mackie, R.E. and Pinnington, A.H. (Eds.)Ethical and Professional Issues in Human Resource Management and Employment Relations. Oxford University Press, New Delhi. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Bayraktaroğlu, S. (2000) Klasik Örgütsel Güç Kuramlarından Clegg in Güç Devreleri Yaklaşımına. Bilgi Dergisi. Sayı: 2000/2. ss D2. Bayraktaroğlu, S. (2001) Bir Öğrenen Örgüt Uygulaması. Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, Sayı 6. ss D3. Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2001) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Evrimi. Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F. Milenyum Armağanı (Özel Sayı). ss D4. Bayraktaroğlu, S. (2001) Sosyal Bilimlerde Yükselen Paradigma Örneği: Grounded Teori. Bilgi Dergisi. Sayı: 2001/1. ss D5. Bayraktaroğlu, S. (2001) "Privatisation: Another Step Towards Liberalisation of the Turkish Economy". Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı:11, ss D6. Bayraktaroğlu, S. (2002) Son Ekonomik Krizin İstihdam Üzerindeki Etkileri. Vergi Sorunları Dergisi, Kasım, Sayı: 170. ss

8 D7. Bayraktaroğlu, S. (2002) Bilgi Toplumu ve Düşmanları. Bilgi Dergisi. Sayı: 2002/1. ss D8. Bayraktaroğlu, S. (2002) Revisiting the Mechanistic-Organic Debate: The Management Exemplum Perspective. EKEV Akademi Dergisi. Yıl:6, Sayı: 12, ss D9. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2002) Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru. Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi. 2002/1, ss D10. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2004), Şişmanlık, Açlık ve Süpermarket Alışveriş Davranışı, Pazarlama Dünyası, Yıl: 18, Sayı:1, ss D11. Bayraktaroğlu, S. (2004) Toplam Kalite Yönetiminde Eğitimin Önemi, Tarih-Siyaset- İktisat-Yönetim, Cumhuriyetimizin 80. Yılına ve Ali Fuat Cebesoy un Anısına Armağan, Sakarya, D12. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2006) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin İki Yüzü: Bilgi Paylaşımı mı Yönetim Kontrolü mü?. Bilgi Dergisi. Sayı: 13, 2006/2. ss D13. Bayraktaroğlu, S., Ö. Balaban ve Y. Özdemir (2007) 360 Derece Performans Değerlemeye Eleştirel Bir Bakış: Bir Örnek Olay, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2): D14. Bayraktaroğlu, S. ve Sevdiye Ersoy (2007) Kariyer Geliştirme Programlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Tekstil Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13, Bahar, ss D15. Güneş, İ., Bayraktaroğlu, S. Ve Özen Kutanis, R. (2009) Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği. SDÜ İİBF Dergisi, 14(3): D16. Bayraktaroğlu, ve Özdemir, Y. (2010) Yerel Girişimcilik Dinamikleri: Adapazarı nda Mobilyacılık Sektörünün Sözlü Tarih Yöntemiyle Anlaşılması. Yönetim Bilimleri Dergisi. 8(2): D17. Bayraktaroğlu, S., Ersoy, S. ve Mustafayeva, L. (2010) Yeniden Yerleştirme Danışmanlığı (Outplacement) Programına Katılan Kişilerin Ve İşletme Yöneticilerinin Bu Programla İlgili Düşüncelerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 26, Cilt: 2, ss D18. Bayraktaroğlu, S., Özen Kutanis, R. ve Tunç, T. (2011) İnsan Kaynakları Yönetimi Bilişsel Düzeyde Nasıl Algılanıyor? Metafora Dayalı Bir Değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt:6, Sayı: 1, Nisan 2011, D19. Bayraktaroğlu, S., Kayabaşı S. ve Ersoy Yılmaz, S. (2011) "Yönetim Danışmanlığı ve İşletmelerin Yönetim Danışmanlığına Bakış Açıları: Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma",Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,sayı 38, Haziran/Aralık,s D20. Bayraktaroğlu, S. ve Ersoy, S. (2012) İş Etiği ve İnsan Kaynakları yönetimi İlişkisi: İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Bazında Bir Tartışma", Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14, s.1-23,haziran. D21. Bayraktaroğlu, S. ve Ersoy, S. (2012) İnsan Kaynakları Yönetimi nde İş Etiği Uygulamaları ile Örgütsel Performans Arasındaki İlişki: Fortune Türkiye En Büyük 500 Şirket Örneği. İş Ahlakı Dergisi, 5(10): D22. Bayraktaroğlu, S. ve Uluköy, M. (2013) Örgütsel Faktörlerin Kurumsal Kaynak Planlaması ve Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma SDÜ İİBF Dergisi, 18(1), s D23. Aras, M. ve Bayraktaroğlu, S. (2013) "İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinde Kullanıcı Bilgi Tatmini: Sistemsel Değişkenlerin Etkisi", Sakarya İktisat Dergisi, Cilt 1. Sayı 5, s

9 D24. Bayraktaroğlu, S. Demirci, M. K. ve Uluköy, M. (2013) Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarının Kritik Başarı Faktörleri: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, S6(2): E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Bayraktaroğlu, S. (2000) Teknoloji-destekli İnsan Kaynakları Yönetimi. 8. Yönetim Organizasyon Ulusal Kongresi Mayıs, Erciyes Üniversitesi, Dedeman Oteli, Nevşehir. ss E2. Bayraktaroğlu, S. (2001) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: İşyerinde Öğrenme Boyutu. 9. Yönetim Organizasyon Ulusal Kongresi Mayıs, İstanbul Üniversitesi, Klassis Oteli, İstanbul. ss E3. Kutanis, R. Ö., Bayraktaroğlu, S. (2001), Şişmanlık, Açlık ve Süpermarket Alışveriş Davranışı, 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, 28 Haziran- 1 Temmuz, Erzurum. ss E4. Bayraktaroğlu, S. ve Tunçbilek, M. (2002) Bilgi Toplumunda İKY nin Değişen Yüzü. 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Mayıs, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. ss E5. Bayraktaroğlu, S. (2002) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi-Örgütsel Performans İlişkisi. 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. E6. Özen Kutaniş, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) KOBİ lerin Personel Tedariğinde Danışmanlık Firmaları: 5 Örnek Olay. 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. E7. Coşkun, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Kriz Döneminde İnsan Kaynakları Uygulamaları: Sendikalı İşletmelerin Tepkilerine İlişkin Ön Bulgular. 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. E8. Bayraktaroğlu, S., Birgili, E. ve Apan, M. (2002) Girişimciliğin Özendirilmesi ve KOBİ Teşvikleri. II. Orta Anadolu Kongresi, Ekim, Niğde. ss E9. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Anadolu Sanayiinin Gelişmesinde Bayan Girişimciler. II. Orta Anadolu Kongresi, Ekim, Niğde. ss E10. Bayraktaroğlu, S. ve Mert, K. (2003) Türkiye de Bilgi Teknolojileri Kullanımında Sektörel Farklılıklar. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 1-4 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. E11. Yıldırım, E.. ve Bayraktaroğlu, S. (2003) Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafifliği. 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. E12. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2003) Bilgi Çağında Öğrenme Engelleri. 2. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Mayıs, Kocaeli Üniversitesi, Derbent, Kocaeli. E13. Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004) Örgüt Çalışmalarında Nitel Teknik Kullanımı: Adapazarı nda Yerel Girişimciliğin Sözlü Tarih Yöntemiyle Anlaşılması Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Uludağ Üniversitesi, Bursa, E14. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2004) Bir Süpermarketler Zincirinde Yönetici Tipleri. 12. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Uludağ Üniversitesi, Bursa. E15. Bayraktaroğlu, S., K. Mert ve Özdemir, Y., Sivil Toplum Kuruluşlarının Doğal Afetlerdeki Önemi: 17 Ağustos Depremi Sonrası Adapazarı ndan Örnekler, I.Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 4-6 Haziran 2004, ss: , Çanakkale,

10 E16. Tunçbilek, M. ve Bayraktaroğlu, S. (2005) Genel İşletme Stratejisi-İK Stratejisi Uyumu. 13. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Marmara Üniversitesi, İstanbul. E.17. Kutanis, R.Ö., S. Bayraktaroğlu ve Y. Özdemir, (2005) Etik Davranışların Yöneliminde Cinsiyet Faktörü: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, Sakarya Üniversitesi, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Kasım, E18. Bayraktaroğlu, S., R.Ö. Kutanis ve Y. Özdemir (2005) Etik Eğitiminde Neredeyiz?: İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Örneği, Sakarya Üniversitesi, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Kasım, E19. Bayraktaroğlu, S. ve Y.Özdemir (2006) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin İki Yüzü: Bilgi Paylaşımı? Yönetim Kontrolü?, Atatürk Üniversitesi, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, , Erzurum. E20. Özen Kutanis, R., S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım (2007) Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafifliği-2: İdealler ve Gerçekler, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Sakarya Üniversitesi, , Sakarya. E21. Yıldız G., S. Bayraktaroğlu, Ö. Balaban ve Y. Özdemir (2007) 360 Derece Performans Değerlemeye Eleştirel Bir Bakış: Bir Örnek Olay İncelemesi, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Sakarya Üniversitesi, , Sakarya, E22. Yıldırım, E. S. Bayraktaroğlu ve Ş. Çalış (2008) Türk Üniversitelerinde Yönetimcilik Zihniyeti Oluşuyor mu?, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Kültür Üniversitesi, , Antalya. E23. Özen Kutanis, R., S. Bayraktaroğlu, E. Süleymanova, D. Dosaliyeva (2008) Mobbinge Yakın Çekim: Bir Mağdurun Anıları, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Kültür Üniversitesi, , Antalya. E24. Yıldız G., S. Bayraktaroğlu, Ö. Balaban ve Özdemir, Y. (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Fonksiyonlar ve Faaliyetler Bazında Değerlendirilmesi: Marmara Bölgesi ne Yönelik Bir Alan Araştırması, 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, 6-8 Kasım, Sakarya Üniversitesi, ss , Sakarya, E25. Bayraktaroğlu, S. Ersoy, S. Ve Mustafayeva, L. (2008) Ülkemizde İşten Çıkartılanlara Destek Hizmetinin (Outplacement) Gelişimi: Bir Örnek Olay, 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, 6-8 Kasım, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss E26. Bayraktaroğlu, S., Güneş, İ. ve Özen Kutanis, R. (2008) Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, SOBİAD, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Eylül, İzmir E27. Bayraktaroğlu, S., Özen Kutanis, R. ve Dosaliyeva, D. (2009) İşkoliklik ve Örgütsel Bağlılık: Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Eskişehir. E28. Bayraktaroğlu, S. Ersoy, S. Ve Mustafayeva, L. (2009) Yeniden Yerleştirme Danışmanlığı (Outplacement) Programına Katılan Kişilerin ve İşletme Yöneticilerinin Bu Programla İlgili Düşüncelerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, ss E29. Bayraktaroğlu ve Özdemir, Y. (2010) Türkiye deki İKY Anlayışının Modeller Bağlamında Değerlendirilmesi: İSO 500 Örneği. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Çukurova Üniversitesi, Adana, ss E30. Bayraktaroğlu ve Ersoy, S. (2010) Türkiye de Büyük İşletmelerin Açıkladıkları Etik Kodlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Çukurova Üniversitesi, Adana, ss

11 E31. Aras M. ve Bayraktaroğlu, S. (2012) "İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin Başarısında Rol Oynayan Faktörler: Bir Araştırma", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Mayıs, Selçuk Üniversitesi, Konya E32. Bayraktaroğlu ve Ersoy Yılmaz, S. (2012) İnsan Kaynakları Yönetimindeki İş Etiği Uygulamaları İle Örgütsel Performans Arasındaki İlişki: Fortune Türkiye 500 Örneği, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, ss E33. Bayraktaroğlu ve Ersoy Yılmaz, S. (2013) Etik Kod İhlalleri ve Yaptırımlar: Fortune Türkiye 500 Örneği, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran, Dumlupınar, Kütahya. E34. Dikili, A. ve Bayraktaroğlu, S. (2013) Psikolojik Sözleşme İle İş Tatmini İlişkisi: Bir Örnek Olay Çalışması. 1. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Kasım F. Kitaplar F1. Bayraktaroğlu, S. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı). Sakarya Kitabevi, Adapazarı (R.Altunışık, R. Coşkun ve E. Yıldırım ile birlikte). F2. Bayraktaroğlu, S. (2002) Stratejik ve Stratejik Olmayan İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye de Yönetim Danışmanlık Şirketleri. Beta Yayınevi, İstanbul. F3. Bayraktaroğlu, S. (2003) İnsan Kaynakları Yönetimi. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. F4. Bayraktaroğlu, S. (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi. Genişletilmiş 2. baskı. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. F5. Bayraktaroğlu, S. (ed.) (2007) Türkiye de İşletmecilikte Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi, Ankara (Mustafa Kurt ile birlikte). F6. Bayraktaroğlu, S. (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı). 5. baskı. Sakarya Kitabevi, Adapazarı (R.Altunışık, R. Coşkun ve E. Yıldırım ile birlikte). F7. Bayraktaroğlu, S. (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. baskı. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. F8. Bayraktaroğlu, S. (2012) İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. baskı. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. F9. S. Bayraktaroğlu (ed.) (2013) Uzakdoğu Yönetim Sistemleri. İstanbul: PASİAD (Erhan Atay ile birlikte). F10. S. Bayraktaroğlu (ed.) (2013) Gönüllü Kuruluşlarda Yönetim ve Strateji. Ankara: Gazi Kitabevi. (Muammer Sarıkaya ile birlikte). G. Kitaplarda Bölümler G1. Bayraktaroğlu, S. (2002) İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış. İçinde Dalay, Coşkun ve Altunışık (der.) Stratejik Yönüyle Modern Yönetim Yaklaşımları. Beta Yayınevi, İstanbul. G2. Bayraktaroğlu, S. (2002) Stratejik Yönetim için Yönetim Bilgi Sistemleri. İçinde Dalay, Coşkun ve Altunışık (der.) Stratejik Yönüyle Modern Yönetim Yaklaşımları. Beta Yayınevi, İstanbul. G3. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2006) Geleneksel Tarımdan Organik Tarıma Geçiş Sürecinde Girişimciliğin Rolü ve Önemi.İçinde Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü-Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Eraslan, İ. H. ve Şelli, F. (der.) Uluslar arası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Yayınları, Yayın no. 2006/1. 11

12 G4. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2007) İnsan Kaynaklarında Yaşanan Dönüşümler. İçinde Kurt ve Bayraktaroğlu (der.) Türkiye de İşletmecilikte Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi, Ankara. G5. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2007) Turizm Sektöründe Stratejik İnsan Kaynaklarının Rolü ve Önemi. İçinde Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm- Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Bulu, M. ve Eraslan, İ. H. (der.) Uluslar arası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Yayınları, Yayın no. 2006/1. G6. Bayraktaroğlu, S. ve Mustafayeva, L. (2008) İşkoliklik ve Örgütsel Verimsizlik. İçinde Özdevecioğlu, M. ve Karadal, H. (der.) Örgütsel Davranışta Seçme Konular. İlke Yayınevi, Ankara. G7. Bayraktaroğlu, S. ve Mustafayeva, L. (2008) Entelektüel Sermaye ve İKY: İnsan Sermayesi Yönetimi. İçinde Aşıkoğlu, R. Kurt, M. ve Özcan, K. (der.) Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi, Ankara. G8. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2008) Akademik Yaşamda Pozitif Ayrımcılık Algısı: Bir Devlet Üniversitesi Örneği. İçinde Fidan, F. Ve Yılmaz, T. (der.) Kadın Çalışma ve Toplum. Sakarya Yayıncılık, Adapazarı. G9. Ersoy, Sevdiye ve Bayraktaroğlu, S. (2010) Örgütsel Bağlılık İçinde Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Ed. Derya Ergun Gözler, Ekin. G10. ERSOY, Sevdiye ve Serkan Bayraktaroğlu (2010) Enerji Sektöründe Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Editör: İ. Hakkı Eraslan, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, İstanbul, s G11. Dosaliyeva, Dzhemilya ve Bayraktaroğlu, S. (2010) İşkoliklik İçinde Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Ed. Derya Ergun Gözler, Ekin. G12. Ağca Veysel, A. Şahin Görmüş ve Bayraktaroğlu, S. (2010) İç Girişimciliğin Boyutları ve Yenilikçilik Boyutları içinde Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik. Ed. Ömür N. Timurcanday Özmen, Süral Özer, P. Ve Eriş, Engin Deniz. Detay Yayıncılık. G13. Bayraktaroğlu, S. Ve Özdemir, Y. (2010) İnsan Kaynakları Yönetimi-Yenilik İlişkisi ve Yenilikçi Uygulamalar. içinde Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik. Ed. Ömür N. Timurcanday Özmen, Süral Özer, P. Ve Eriş, Engin Deniz. Detay Yayıncılık. G14. Bayraktaroğlu, S., Dosaliyeva, D. ve Aras, M. (2011) Rusyadaki Aile İşletmeleri. ED. S. Özdemir ve S. Özcan. Orta Asya dan Balkanlara KOBİ Niteliğinde Aile İşletmeleri. Nobel Yayınları. G.15. Bayraktaroğlu, S. ve Aras, M. (2011) İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş. İçinde İş ve Meslek Danışmanlığı. Ed. Salim Atay. İş ve Meslek Danışmanlığı Derneği. G16. Bayraktaroğlu, S ve Özdemir, Y. (2011) Personel İhtiyaç Analizi. İçinde İş ve Meslek Danışmanlığı. Ed. Salim Atay. İş ve Meslek Danışmanlığı Derneği. G17. Bayraktaroğlu, S. ve Dural, E. (2011) İşe Alim Süreci. İçinde İş ve Meslek Danışmanlığı. Ed. Salim Atay. İş ve Meslek Danışmanlığı Derneği. G18. Bayraktaroğlu, S. ve Demir, K. (2011) Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri. İçinde İş ve Meslek Danışmanlığı. Ed. Salim Atay. İş ve Meslek Danışmanlığı Derneği. G19. Bayraktaroğlu, S. ve Bozkurt, Ö. (2011) İş yeri ziyaretleri. İçinde İş ve Meslek Danışmanlığı. Ed. Salim Atay. İş ve Meslek Danışmanlığı Derneği. G20. Özdemir, Y. ve S. Bayraktaroğlu (2013) Uzakdoğu İnsan Kaynakları Yönetimi ne Küresel ve Kültürel Bakış. İçinde Ed. E. Atay ve S. Bayraktaroğlu Uzakdoğu Yönetim Sistemleri, ss

13 H. Tercüme Kitap Bölümleri H1. Bayraktaroğlu, S. (2002) Anti Bürokratlar: Çağdaş Yönetimsel Söylem ve Karizmatik Otorite İçinde Bürokrasiye Övgü: Weber-Organizasyon-Etik (Tercüme Kitap: Paul du Gay (2000) In Praise of Bureaucracy. London: Sage Publications. adlı eserin tercümesidir). ss H2. Bayraktaroğlu, S. (2002) Bir Meslek olarak Ofis: Girişimci Yönetişim ve Bürokrasi Eleştirisi İçinde Bürokrasiye Övgü: Weber-Organizasyon-Etik (Paul du Gay (2000) In Praise of Bureaucracy. London: Sage Publications. adlı eserin tercümesidir). ss I. Ders Notları I1. Bayraktaroğlu, S. (2002) İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. I2. Bayraktaroğlu, S. (2005) Girişimcilik. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. J. Diğer yayınlar : J1. Bayraktaroğlu, S. (2001) Sakarya nın Yeniden Yapılanmasında İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü. Sakarya Ekonomi Dergisi. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Yıl:3, Sayı:15, Ocak-Şubat, Adapazarı. ss J2. Bayraktaroğlu, S. ve Altunışık, R. (2001) Ekonomik Kriz Reçetesi olarak Üniversite- Sanayi İşbirliği. Sakarya Ekonomi Dergisi. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Yıl:3, Sayı:18, Temmuz-Ağustos, Adapazarı. ss J3. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutaniş, R. (2002) Kriz ve Halkla İlişkiler. Sakarya Ekonomi Dergisi. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Yıl:3, Sayı:20, Şubat-Mart, Adapazarı. ss J4. Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Afet Yönetiminin Önemi. Sakarya Ekonomi Dergisi. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Yıl:3, Sayı:22, Mayıs-Haziran, Adapazarı. ss

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı