Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F 1992 Y. Lisans İşletme-MBA Coventry University-İngiltere 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık İşletme-Ph.D. Coventry University-İngiltere 1999 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : British Privatisation Experience- Dr. Tom Donnely (Coventry University Coventry Business School, İngiltere) Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Management Agendas for Technology-based Learning Media- Dr. Ashly H. Pinnington (Coventry University Coventry Business School, İngiltere) Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Dr.Ar.Gör. İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Doçent İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Profesör İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Dekan Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Apan, M., KOBİ lerin Teşvik ve Özendirilmesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Demirci, T. T. Yönetici Tiplerinin İç Müşteri Tatminine Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erbek, M. E. Girişimci ve Girişimci Olmayanların Girişimci Özelliklerinin Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Döven, M. S. Türkiye de İnsan Kaynakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Amasya İli Çerçevesinde Bir Uygulama), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgin, H. Performans Değerlemesi: Gıda Sektöründe Bir Uygulama (Beypi A,Ş), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kabasakal, V. Yerel Girişimcilik Dinamikleri Sakarya Mobilya Sektörü Araştırması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

2 Köşker, S. Sakarya da Kadın Girişimciliğinin Sorunlarının İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Odabaş, Z. İş Tatmini Ve Bireysel performans İlişkisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bozkurt, Ö. Girişimci Kişilik özellikleri ve Sakarya Üniversitesi Örneği, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Boztaş, U. Modern Bir Yönetim Tekniği Olarak Personeli Güçlendirme: Kamu Ve Özel Mevduat Banka Şubeleri Adapazarı Örneği, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Altuntaş, M. Ö. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Ve Uygulama Aşamaları, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kaya, E. Örgütsel Stres Kaynakları ve Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma Örneği. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Oral, H. Takım-bazlı Performans Değerlendirme. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ersoy, S. Kariyer Geliştirme Programlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabulut, K. Kurumsallaşmada İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü ve Bir Örnek Olay Çalışması. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akşit, F. 360 Derece Performans Değerlemeye Eleştirel Bakış. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fasal, A. Kurumsal Kaynak Planlama ve Uygulanmasında Yaşanan Güçlükler Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dosaliyeva, D. İşkolikliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayabaşı, Selda Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yönetim Danışmanlığına Bakış Açılarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gezer, Mehmet Kariyer Planlamasında Meslek Seçiminin Önemi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tomor, Merve İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinde Bilgi Paylaşımı ve Yönetim Kontrolü İkilemi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dural, Ebru İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alma Yöntemleri: Japonya da İşe Alma Yöntemleri İle Türkiye de İşe Alma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aras, Mustafa İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin Başarısında Rol Oynayan Faktörler: Bir Araştırma Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Avcı, N. Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Problem Çözüm Çerçevesi: Özel Mevduat Bankalarında bir Alan Araştırması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tunçbilek, M. M. İşletme Stratejisi ile İnsan Kaynakları Stratejisi Uyumunun Önemi ve ISO Marmara Bölgesi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

3 Dikici, A. M. Dönüştürücü Liderliğinin İş Tatminine Etkisi GAP Bölgesi Ve Çevre İllerde Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağca, V. İç Girişimcilik Yapısı ve Firma Performansına Etkileri: Denizli Tekstil Sektöründeki Firmalarda Bir Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yörük, D. Son-adım Tedarik Zinciri Stratejilerinin Türkiye deki Online Süpermarketlerin Performansına Etkisi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bozkurt, Ö. Yenilikçi Bir Faaliyet Olarak İç Girişimciliğin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Sakarya İli İmalat Sanayi Üzerine Bir Alan Araştırması Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arı, Mustafa E-Dönüşümün Örgütsel Yapıya Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özdemir, Yasemin Türkiye de İKY Anlayışının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yılmaz, Sevdiye İnsan Kaynakları Yönetimindeki İş Etiği Uygulamaları ile Örgüt Performansı Arasındaki İlişki: Fortune Türkiye En Büyük 500 Şirket Örneği, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dikili, Ali Psikolojik Sözleşme ile İş Tatmini İlişkisi: Bir Örnek Olay Çalışması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluköy, Metin Örgütsel Faktörlerin Kurumsal Kaynak Planlaması ve Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafayeva, Lale İş-Aile Çatışmalarının Hayat Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Türkiye ve İngiltere deki Akademisyenlerin Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Projelerde Yaptığı Görevler : 1- Son Ekonomik Krizlerin (Ekim-Şubat) Sakarya Ekonomisine Etkileri ve Ekonomik Krizlerin Atlatılmasında Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli. Sakarya Üniversitesi Projesi. Proje Yöneticisi. Ekim 2002-Ekim Sakarya nın Rekabet Gücü Projesi-SESAM-İnsan Sermayesi ve İstihdam Grubu Başkanı Sakarya İlindeki Büyük İşletmelerin Eğitim İhtiyaçlarının Sektörel Bazda Karşılaştırılması ve Sakarya Üniversitesi nin Rolü. (Yürütücü) Sakarya İli Girişimcilik Profili ve Kadın Girişimcilerin Teşviki (Yardımcı Araştırmacı), Ekim BAP İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Yazılımlarının Entegrasyonu Üzerinde Etkili Olan Faktörler: Marmara Bölgesi Örneği İdari Görevler: Dekan Yrd. (İ.İ.B.F.) ABD Bşk Dekan: Fakülte Kurulu Üyeliği: Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: , Ödüller: 1992 YÖK Yurtdışı Lisans Üstü Sınavı-Yüksek Lisans ve Doktora Bursu Sakarya Üniversitesi Akademik Takdir ve Teşekkür Belgeleri ( ) 3

4 İİBF Teşekkür Belgeleri ( ) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uyg. Öğr. Sayısı İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisans) Çağdaş Yönetim Teknikleri (Yüksek Lisans) Güz Güz Bahar Uzmanlık Alan Dersi (YL) 4 4 Uzmanlık Alan Dersi (Dr) 4 5 Modern Yönetim Teorileri (YL) 3 20 Çağdaş Yönetim Teknikleri (Yüksek Lisans) 3 40 Girişimcilik 3 30 Uzmanlık Alan Dersi (YL) 4 4 Uzmanlık Alan Dersi (Dr) 4 5 Modern Management Techniques 3 60 İnsan Kaynakları Yönetimi (YL) 3 25 Çağdaş Yönetim Teknikleri (YL) 3 25 İşletme Yönetimi (YL) Uzmanlık Alan Dersi (YL) 4 4 Uzmanlık Alan Dersi (Dr) 4 5 İnsan Kaynakları Yönetimi (YL) 3 25 Çağdaş Yönetim Teknikleri (YL) 3 25 Entrepreneurship 3 60 Uzmanlık Alan Dersi (YL) 4 4 Uzmanlık Alan Dersi (Dr) 4 5 4

5 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2003) Transforming Hotels Into Learning Organisations: A New Strategy For Going Global. Tourism Management (SSCI). 24(2): B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Pinnington, A. ve Bayraktaroğlu, S. (1996) Multiple Agendas for Automated Learning. British Academy of Management Conference, Aston University, Birmingham, İngiltere. B2. Pinnington, A. ve Bayraktaroğlu, S. (1997) Management Prerogative and Employee- Initiated Development. British Academy of Management Conference, London Business School, London, İngiltere. B3. Pinnington, A. ve Bayraktaroğlu, S. (1998) Management Agendas for Employee-Initiated Development. The International Conference of Organisational Discourse. King s College, University of London, London, İngiltere. B4. Bayraktaroğlu, S., İ. H. Eraslan ve Özcan, S. (1998) British Privatisation Experience: Is there any applicaple lesson for a developing country? Global Awareness Society International Conference May, İstanbul, Türkiye. B5. Bayraktaroğlu, S. ve İ. H. Eraslan (1998) The Japanization Progress of the Turkish Automobile Industry: An empirical study on firm level learning. Global Awareness Society International Conference May, İstanbul, Türkiye. B6. Pinnington, A. ve Bayraktaroğlu, S. (1998) Management Agendas for Technology-based Learning. British Academy of Management Conference, Nottingham University, Nottingham, İngiltere. B7. Eraslan, İ. H. ve Bayraktaroğlu, S. (1998) Classsic Management and Japanese Management Techniques. British Academy of Management Conference, Nottingham University, Nottingham, İngiltere. B8. Pinnington, A. ve Bayraktaroğlu, S. (1999) Technologies for Employee Development: Corporate Culturalism or Communication Overload. The Conference on Organisations Looking Ahead: Challenges and Directions. Griffith University, Queensland, November, Australia. B9. Altunışık, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2001) Customer Satisfaction in Hotel Industry. 45 th EOQ (European Organization for Quality) Congress September, İstanbul, Türkiye. B10. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2002) Success and Failure Stories of SMEs during the Economic Crisis: Two Case Studies. Small Business and Entrepreneurship Development Conference April, University of Nottingham, İngiltere. B11. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Crosscheck of the Perceptions on Women Entrepreneurs in SMEs. Small Business and Entrepreneurship Development Conference April, University of Nottingham, İngiltere. B12. Bayraktaroğlu, S. (2002) Managing human resources strategically in the hospitality industry First Tourism Congress Of Mediterranean Countries April, Antalya, Türkiye. B13. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Karayolları Taşımacılığında İş Tatmini. First Tourism Congress Of Mediterranean Countries April, Antalya, Türkiye. B14. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2002) Global Integration Of The Turkish Tourism Sector: Organisational Learning Perspectives. 11 th World Business Congress, July, Antalya, Türkiye. 5

6 B15. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Turkish SMEs Going Global: Overcoming the Constraints 11 th World Business Congress, July, Antalya, Türkiye. B16.Sezer, C. ve Bayraktaroğlu, S. (2003) İK Geliştirme Çabasında BT Kullanımı Organize Sanayi Bölgesi Örneği. III. International Educational Technology Conference May, Eastern Mediterranean University, Gazimagusa, Turkish Republic of Northern Cyprus B17. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2003) Testing the Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics. Global Business and Economics Conference. 5-7 July, London, England. B18. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2003) How Extendable Is The Role Of Technology In Training??: A Grounded Theory Approach Into The British Companies. 3 rd International Conference on Critical Management. 7-9 July, Lancaster, England. B19. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2003) Female Entrepreneurs: Social Feminist Insights for Overcoming the Barriers. 3 rd International Conference on Critical Management. 7-9 July, Lancaster, England. B20. Bayraktaroglu, S. and Ozen Kutanis, R. (2003) The Changing Trends for the Training Technologies within the Europe Global Business and Technology Association Conference July, Budapest, Hungary. B21. Bayraktaroglu, S. and Ozen Kutanis, R. (2003) A General Overview of IT Usage Levels between the Management Consulting Firms in Turkey. Global Business and Technology Association Conference July, Budapest, Hungary. B22. Ozen Kutanis, R., Bayraktaroglu, S. Ayanoğlu, M. and Birgili, E. (2003) Reengineering The Business Education Global Business and Technology Association Conference July, Budapest, Hungary. B23. Ayanoğlu, M., Birgili, E. and Bayraktaroglu, S. (2003) University-Industry Cooperation Towards Regional Development Global Business and Technology Association Conference July, Budapest, Hungary. B23A. Özen Kutanis,R. S., Bayraktaroğlu ve Mert, K. (2003) Girişimcilik Ahlakı Girişimciliği Engeller mi?. 1 st Uluslararası İş Ve Meslek Ahlakı Kongresi Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. B24. Bayraktaroğlu, S., Özen Kutanis, R. ve Özdemir, Y. (2004) Cultural Dimensions of Business Ethics: Cross-cultural Insights from Hofstede. 3 rd. International Conference on Business Administration, Canakkale 18 Mart Universitesi, Mayıs B25. S. Bayraktaroğlu, R.Ö. Kutanis, Y. Özdemir, S.Alpaslan ve E.Dil (2006) Bilgi Kongrelerindeki Yöntembilim Tercihi: Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Kasım, Kocaeli. B26. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2006) Çalışanların Gözüyle İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri: Bilgi Paylaşımı ya da Yönetim Kontrol Aracı, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Kasım, Kocaeli. B27. Bayraktaroğlu, S. R.Ö. Kutanis ve L. Mustafayeva (2007) Türkiye de Yönetim Danışmanlığının Bilgi Paylaşımına Etkisi: YDD Üyeleri Üzerine bir Araştırma, 6. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Aralık, İstanbul. B28. Bayraktaroğlu, S., S. Ersoy ve Y. Özdemir (2007) Kariyer Geliştirme Programlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, 6. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Aralık, İstanbul. B29. Yıldız, G. S. Bayraktaroglu, Y. Özdemir, Ö. Balaban (2008) A Snapshot View of HRM in Turkey: Evidences from Companies Located in Marmara Region. First International Conference on Management and Economics, Epoka University, Mart 2008, Tiran. 6

7 B30. Bayraktaroglu, S. R. Ozen Kutanis and O. Turkay (2008) The Strategic Role of HRM in the Turkish Tourism Sector within the EU Membership Journey. First International Conference on Management and Economics, Epoka University, Mart 2008, Tiran. B31. Yildirim, E. Calis, Ş. and Bayraktaroğlu, S. (2008) China of Europe: Turkish Industrial Relations and EU Membership Process. IREC 2008, Haziran 2008, Greenwich, İngiltere. B32. Yıldız G., S. Bayraktaroğlu, Y. Özdemir ve Ö. Balaban (2009) Does Sector Make a Difference in HRM Practices? Turkish Companies in Marmara Region, International Symposium on Sustainable Development, Proceedings Book, Economy and Management, pp , 9-10 June, Sarajevo, Bosnia Herzegovina, B33. Ozen Kutanis, R. and Bayraktaroğlu, (2009) Colouring Turkish Management Type: An Empirical Analysis On Supermarket Store Managers, International Symposium on Sustainable Development, Proceedings Book, Economy and Management, pp , 9-10 June, Sarajevo, Bosnia, B34. Bozkurt, Ö. and Bayraktaroğlu, (2010) Organizasyonlardaki İç Girişimci Uygulamalar İş Tatmini Sağlamada Etkili Birer Araç Olarak Kullanılabilir mi?. International Conference on Entrepreneurship, Family Business and Innovation Octrober, Cankaya University, Ankara. B35. Kahraman, Y. Ve Bayraktaroğlu, S. (2011) Türkiye deki Üniversiteleşme Sürecine Stratejik Yaklaşım. Uluslar arası Yüksek Öğretim Kongresi Mayıs, İstanbul. B36. Serkan Bayraktaroglu and Emir Čičkušić (2013) Impact of Training and Development on Employees Performance in Bosnia and Herzegovina, International Conference on Economic and Social Studies, May, 2013, Sarajevo, Herzegovina C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Ozen Kutanis, R. and S. Bayraktaroglu (2005) Reengineering Business Education: A Case Study of Modular Curriculum of Sakarya University, in Business and Management Education in Transitioning and Developing Countries: A Handbook, Edited by: John R. McIntyre; Ilan Alon, ISBN: C2. Bayraktaroglu, S. and Pinnington, A.H. (2007) Leadership and employee development in human resource management In: Campbell, T., Mackie, R.E. and Pinnington, A.H. (Eds.)Ethical and Professional Issues in Human Resource Management and Employment Relations. Oxford University Press, New Delhi. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Bayraktaroğlu, S. (2000) Klasik Örgütsel Güç Kuramlarından Clegg in Güç Devreleri Yaklaşımına. Bilgi Dergisi. Sayı: 2000/2. ss D2. Bayraktaroğlu, S. (2001) Bir Öğrenen Örgüt Uygulaması. Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, Sayı 6. ss D3. Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2001) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Evrimi. Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F. Milenyum Armağanı (Özel Sayı). ss D4. Bayraktaroğlu, S. (2001) Sosyal Bilimlerde Yükselen Paradigma Örneği: Grounded Teori. Bilgi Dergisi. Sayı: 2001/1. ss D5. Bayraktaroğlu, S. (2001) "Privatisation: Another Step Towards Liberalisation of the Turkish Economy". Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı:11, ss D6. Bayraktaroğlu, S. (2002) Son Ekonomik Krizin İstihdam Üzerindeki Etkileri. Vergi Sorunları Dergisi, Kasım, Sayı: 170. ss

8 D7. Bayraktaroğlu, S. (2002) Bilgi Toplumu ve Düşmanları. Bilgi Dergisi. Sayı: 2002/1. ss D8. Bayraktaroğlu, S. (2002) Revisiting the Mechanistic-Organic Debate: The Management Exemplum Perspective. EKEV Akademi Dergisi. Yıl:6, Sayı: 12, ss D9. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2002) Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru. Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi. 2002/1, ss D10. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2004), Şişmanlık, Açlık ve Süpermarket Alışveriş Davranışı, Pazarlama Dünyası, Yıl: 18, Sayı:1, ss D11. Bayraktaroğlu, S. (2004) Toplam Kalite Yönetiminde Eğitimin Önemi, Tarih-Siyaset- İktisat-Yönetim, Cumhuriyetimizin 80. Yılına ve Ali Fuat Cebesoy un Anısına Armağan, Sakarya, D12. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2006) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin İki Yüzü: Bilgi Paylaşımı mı Yönetim Kontrolü mü?. Bilgi Dergisi. Sayı: 13, 2006/2. ss D13. Bayraktaroğlu, S., Ö. Balaban ve Y. Özdemir (2007) 360 Derece Performans Değerlemeye Eleştirel Bir Bakış: Bir Örnek Olay, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2): D14. Bayraktaroğlu, S. ve Sevdiye Ersoy (2007) Kariyer Geliştirme Programlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Tekstil Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13, Bahar, ss D15. Güneş, İ., Bayraktaroğlu, S. Ve Özen Kutanis, R. (2009) Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği. SDÜ İİBF Dergisi, 14(3): D16. Bayraktaroğlu, ve Özdemir, Y. (2010) Yerel Girişimcilik Dinamikleri: Adapazarı nda Mobilyacılık Sektörünün Sözlü Tarih Yöntemiyle Anlaşılması. Yönetim Bilimleri Dergisi. 8(2): D17. Bayraktaroğlu, S., Ersoy, S. ve Mustafayeva, L. (2010) Yeniden Yerleştirme Danışmanlığı (Outplacement) Programına Katılan Kişilerin Ve İşletme Yöneticilerinin Bu Programla İlgili Düşüncelerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 26, Cilt: 2, ss D18. Bayraktaroğlu, S., Özen Kutanis, R. ve Tunç, T. (2011) İnsan Kaynakları Yönetimi Bilişsel Düzeyde Nasıl Algılanıyor? Metafora Dayalı Bir Değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt:6, Sayı: 1, Nisan 2011, D19. Bayraktaroğlu, S., Kayabaşı S. ve Ersoy Yılmaz, S. (2011) "Yönetim Danışmanlığı ve İşletmelerin Yönetim Danışmanlığına Bakış Açıları: Marmara Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma",Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,sayı 38, Haziran/Aralık,s D20. Bayraktaroğlu, S. ve Ersoy, S. (2012) İş Etiği ve İnsan Kaynakları yönetimi İlişkisi: İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Bazında Bir Tartışma", Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14, s.1-23,haziran. D21. Bayraktaroğlu, S. ve Ersoy, S. (2012) İnsan Kaynakları Yönetimi nde İş Etiği Uygulamaları ile Örgütsel Performans Arasındaki İlişki: Fortune Türkiye En Büyük 500 Şirket Örneği. İş Ahlakı Dergisi, 5(10): D22. Bayraktaroğlu, S. ve Uluköy, M. (2013) Örgütsel Faktörlerin Kurumsal Kaynak Planlaması ve Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma SDÜ İİBF Dergisi, 18(1), s D23. Aras, M. ve Bayraktaroğlu, S. (2013) "İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinde Kullanıcı Bilgi Tatmini: Sistemsel Değişkenlerin Etkisi", Sakarya İktisat Dergisi, Cilt 1. Sayı 5, s

9 D24. Bayraktaroğlu, S. Demirci, M. K. ve Uluköy, M. (2013) Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamalarının Kritik Başarı Faktörleri: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, S6(2): E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Bayraktaroğlu, S. (2000) Teknoloji-destekli İnsan Kaynakları Yönetimi. 8. Yönetim Organizasyon Ulusal Kongresi Mayıs, Erciyes Üniversitesi, Dedeman Oteli, Nevşehir. ss E2. Bayraktaroğlu, S. (2001) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: İşyerinde Öğrenme Boyutu. 9. Yönetim Organizasyon Ulusal Kongresi Mayıs, İstanbul Üniversitesi, Klassis Oteli, İstanbul. ss E3. Kutanis, R. Ö., Bayraktaroğlu, S. (2001), Şişmanlık, Açlık ve Süpermarket Alışveriş Davranışı, 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, 28 Haziran- 1 Temmuz, Erzurum. ss E4. Bayraktaroğlu, S. ve Tunçbilek, M. (2002) Bilgi Toplumunda İKY nin Değişen Yüzü. 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Mayıs, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. ss E5. Bayraktaroğlu, S. (2002) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi-Örgütsel Performans İlişkisi. 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. E6. Özen Kutaniş, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) KOBİ lerin Personel Tedariğinde Danışmanlık Firmaları: 5 Örnek Olay. 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. E7. Coşkun, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Kriz Döneminde İnsan Kaynakları Uygulamaları: Sendikalı İşletmelerin Tepkilerine İlişkin Ön Bulgular. 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. E8. Bayraktaroğlu, S., Birgili, E. ve Apan, M. (2002) Girişimciliğin Özendirilmesi ve KOBİ Teşvikleri. II. Orta Anadolu Kongresi, Ekim, Niğde. ss E9. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Anadolu Sanayiinin Gelişmesinde Bayan Girişimciler. II. Orta Anadolu Kongresi, Ekim, Niğde. ss E10. Bayraktaroğlu, S. ve Mert, K. (2003) Türkiye de Bilgi Teknolojileri Kullanımında Sektörel Farklılıklar. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 1-4 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. E11. Yıldırım, E.. ve Bayraktaroğlu, S. (2003) Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafifliği. 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. E12. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2003) Bilgi Çağında Öğrenme Engelleri. 2. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Mayıs, Kocaeli Üniversitesi, Derbent, Kocaeli. E13. Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004) Örgüt Çalışmalarında Nitel Teknik Kullanımı: Adapazarı nda Yerel Girişimciliğin Sözlü Tarih Yöntemiyle Anlaşılması Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Uludağ Üniversitesi, Bursa, E14. Özen Kutanis, R. ve Bayraktaroğlu, S. (2004) Bir Süpermarketler Zincirinde Yönetici Tipleri. 12. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Uludağ Üniversitesi, Bursa. E15. Bayraktaroğlu, S., K. Mert ve Özdemir, Y., Sivil Toplum Kuruluşlarının Doğal Afetlerdeki Önemi: 17 Ağustos Depremi Sonrası Adapazarı ndan Örnekler, I.Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 4-6 Haziran 2004, ss: , Çanakkale,

10 E16. Tunçbilek, M. ve Bayraktaroğlu, S. (2005) Genel İşletme Stratejisi-İK Stratejisi Uyumu. 13. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Marmara Üniversitesi, İstanbul. E.17. Kutanis, R.Ö., S. Bayraktaroğlu ve Y. Özdemir, (2005) Etik Davranışların Yöneliminde Cinsiyet Faktörü: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, Sakarya Üniversitesi, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Kasım, E18. Bayraktaroğlu, S., R.Ö. Kutanis ve Y. Özdemir (2005) Etik Eğitiminde Neredeyiz?: İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Örneği, Sakarya Üniversitesi, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Kasım, E19. Bayraktaroğlu, S. ve Y.Özdemir (2006) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin İki Yüzü: Bilgi Paylaşımı? Yönetim Kontrolü?, Atatürk Üniversitesi, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, , Erzurum. E20. Özen Kutanis, R., S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım (2007) Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafifliği-2: İdealler ve Gerçekler, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Sakarya Üniversitesi, , Sakarya. E21. Yıldız G., S. Bayraktaroğlu, Ö. Balaban ve Y. Özdemir (2007) 360 Derece Performans Değerlemeye Eleştirel Bir Bakış: Bir Örnek Olay İncelemesi, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Sakarya Üniversitesi, , Sakarya, E22. Yıldırım, E. S. Bayraktaroğlu ve Ş. Çalış (2008) Türk Üniversitelerinde Yönetimcilik Zihniyeti Oluşuyor mu?, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Kültür Üniversitesi, , Antalya. E23. Özen Kutanis, R., S. Bayraktaroğlu, E. Süleymanova, D. Dosaliyeva (2008) Mobbinge Yakın Çekim: Bir Mağdurun Anıları, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Kültür Üniversitesi, , Antalya. E24. Yıldız G., S. Bayraktaroğlu, Ö. Balaban ve Özdemir, Y. (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Fonksiyonlar ve Faaliyetler Bazında Değerlendirilmesi: Marmara Bölgesi ne Yönelik Bir Alan Araştırması, 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, 6-8 Kasım, Sakarya Üniversitesi, ss , Sakarya, E25. Bayraktaroğlu, S. Ersoy, S. Ve Mustafayeva, L. (2008) Ülkemizde İşten Çıkartılanlara Destek Hizmetinin (Outplacement) Gelişimi: Bir Örnek Olay, 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, 6-8 Kasım, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss E26. Bayraktaroğlu, S., Güneş, İ. ve Özen Kutanis, R. (2008) Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, SOBİAD, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Eylül, İzmir E27. Bayraktaroğlu, S., Özen Kutanis, R. ve Dosaliyeva, D. (2009) İşkoliklik ve Örgütsel Bağlılık: Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Eskişehir. E28. Bayraktaroğlu, S. Ersoy, S. Ve Mustafayeva, L. (2009) Yeniden Yerleştirme Danışmanlığı (Outplacement) Programına Katılan Kişilerin ve İşletme Yöneticilerinin Bu Programla İlgili Düşüncelerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, ss E29. Bayraktaroğlu ve Özdemir, Y. (2010) Türkiye deki İKY Anlayışının Modeller Bağlamında Değerlendirilmesi: İSO 500 Örneği. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Çukurova Üniversitesi, Adana, ss E30. Bayraktaroğlu ve Ersoy, S. (2010) Türkiye de Büyük İşletmelerin Açıkladıkları Etik Kodlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Çukurova Üniversitesi, Adana, ss

11 E31. Aras M. ve Bayraktaroğlu, S. (2012) "İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin Başarısında Rol Oynayan Faktörler: Bir Araştırma", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Mayıs, Selçuk Üniversitesi, Konya E32. Bayraktaroğlu ve Ersoy Yılmaz, S. (2012) İnsan Kaynakları Yönetimindeki İş Etiği Uygulamaları İle Örgütsel Performans Arasındaki İlişki: Fortune Türkiye 500 Örneği, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, ss E33. Bayraktaroğlu ve Ersoy Yılmaz, S. (2013) Etik Kod İhlalleri ve Yaptırımlar: Fortune Türkiye 500 Örneği, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran, Dumlupınar, Kütahya. E34. Dikili, A. ve Bayraktaroğlu, S. (2013) Psikolojik Sözleşme İle İş Tatmini İlişkisi: Bir Örnek Olay Çalışması. 1. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Kasım F. Kitaplar F1. Bayraktaroğlu, S. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı). Sakarya Kitabevi, Adapazarı (R.Altunışık, R. Coşkun ve E. Yıldırım ile birlikte). F2. Bayraktaroğlu, S. (2002) Stratejik ve Stratejik Olmayan İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye de Yönetim Danışmanlık Şirketleri. Beta Yayınevi, İstanbul. F3. Bayraktaroğlu, S. (2003) İnsan Kaynakları Yönetimi. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. F4. Bayraktaroğlu, S. (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi. Genişletilmiş 2. baskı. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. F5. Bayraktaroğlu, S. (ed.) (2007) Türkiye de İşletmecilikte Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi, Ankara (Mustafa Kurt ile birlikte). F6. Bayraktaroğlu, S. (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı). 5. baskı. Sakarya Kitabevi, Adapazarı (R.Altunışık, R. Coşkun ve E. Yıldırım ile birlikte). F7. Bayraktaroğlu, S. (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. baskı. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. F8. Bayraktaroğlu, S. (2012) İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. baskı. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. F9. S. Bayraktaroğlu (ed.) (2013) Uzakdoğu Yönetim Sistemleri. İstanbul: PASİAD (Erhan Atay ile birlikte). F10. S. Bayraktaroğlu (ed.) (2013) Gönüllü Kuruluşlarda Yönetim ve Strateji. Ankara: Gazi Kitabevi. (Muammer Sarıkaya ile birlikte). G. Kitaplarda Bölümler G1. Bayraktaroğlu, S. (2002) İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış. İçinde Dalay, Coşkun ve Altunışık (der.) Stratejik Yönüyle Modern Yönetim Yaklaşımları. Beta Yayınevi, İstanbul. G2. Bayraktaroğlu, S. (2002) Stratejik Yönetim için Yönetim Bilgi Sistemleri. İçinde Dalay, Coşkun ve Altunışık (der.) Stratejik Yönüyle Modern Yönetim Yaklaşımları. Beta Yayınevi, İstanbul. G3. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2006) Geleneksel Tarımdan Organik Tarıma Geçiş Sürecinde Girişimciliğin Rolü ve Önemi.İçinde Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü-Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Eraslan, İ. H. ve Şelli, F. (der.) Uluslar arası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Yayınları, Yayın no. 2006/1. 11

12 G4. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2007) İnsan Kaynaklarında Yaşanan Dönüşümler. İçinde Kurt ve Bayraktaroğlu (der.) Türkiye de İşletmecilikte Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi, Ankara. G5. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2007) Turizm Sektöründe Stratejik İnsan Kaynaklarının Rolü ve Önemi. İçinde Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm- Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Bulu, M. ve Eraslan, İ. H. (der.) Uluslar arası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Yayınları, Yayın no. 2006/1. G6. Bayraktaroğlu, S. ve Mustafayeva, L. (2008) İşkoliklik ve Örgütsel Verimsizlik. İçinde Özdevecioğlu, M. ve Karadal, H. (der.) Örgütsel Davranışta Seçme Konular. İlke Yayınevi, Ankara. G7. Bayraktaroğlu, S. ve Mustafayeva, L. (2008) Entelektüel Sermaye ve İKY: İnsan Sermayesi Yönetimi. İçinde Aşıkoğlu, R. Kurt, M. ve Özcan, K. (der.) Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler. Gazi Kitabevi, Ankara. G8. Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2008) Akademik Yaşamda Pozitif Ayrımcılık Algısı: Bir Devlet Üniversitesi Örneği. İçinde Fidan, F. Ve Yılmaz, T. (der.) Kadın Çalışma ve Toplum. Sakarya Yayıncılık, Adapazarı. G9. Ersoy, Sevdiye ve Bayraktaroğlu, S. (2010) Örgütsel Bağlılık İçinde Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Ed. Derya Ergun Gözler, Ekin. G10. ERSOY, Sevdiye ve Serkan Bayraktaroğlu (2010) Enerji Sektöründe Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Editör: İ. Hakkı Eraslan, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, İstanbul, s G11. Dosaliyeva, Dzhemilya ve Bayraktaroğlu, S. (2010) İşkoliklik İçinde Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Ed. Derya Ergun Gözler, Ekin. G12. Ağca Veysel, A. Şahin Görmüş ve Bayraktaroğlu, S. (2010) İç Girişimciliğin Boyutları ve Yenilikçilik Boyutları içinde Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik. Ed. Ömür N. Timurcanday Özmen, Süral Özer, P. Ve Eriş, Engin Deniz. Detay Yayıncılık. G13. Bayraktaroğlu, S. Ve Özdemir, Y. (2010) İnsan Kaynakları Yönetimi-Yenilik İlişkisi ve Yenilikçi Uygulamalar. içinde Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik. Ed. Ömür N. Timurcanday Özmen, Süral Özer, P. Ve Eriş, Engin Deniz. Detay Yayıncılık. G14. Bayraktaroğlu, S., Dosaliyeva, D. ve Aras, M. (2011) Rusyadaki Aile İşletmeleri. ED. S. Özdemir ve S. Özcan. Orta Asya dan Balkanlara KOBİ Niteliğinde Aile İşletmeleri. Nobel Yayınları. G.15. Bayraktaroğlu, S. ve Aras, M. (2011) İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş. İçinde İş ve Meslek Danışmanlığı. Ed. Salim Atay. İş ve Meslek Danışmanlığı Derneği. G16. Bayraktaroğlu, S ve Özdemir, Y. (2011) Personel İhtiyaç Analizi. İçinde İş ve Meslek Danışmanlığı. Ed. Salim Atay. İş ve Meslek Danışmanlığı Derneği. G17. Bayraktaroğlu, S. ve Dural, E. (2011) İşe Alim Süreci. İçinde İş ve Meslek Danışmanlığı. Ed. Salim Atay. İş ve Meslek Danışmanlığı Derneği. G18. Bayraktaroğlu, S. ve Demir, K. (2011) Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri. İçinde İş ve Meslek Danışmanlığı. Ed. Salim Atay. İş ve Meslek Danışmanlığı Derneği. G19. Bayraktaroğlu, S. ve Bozkurt, Ö. (2011) İş yeri ziyaretleri. İçinde İş ve Meslek Danışmanlığı. Ed. Salim Atay. İş ve Meslek Danışmanlığı Derneği. G20. Özdemir, Y. ve S. Bayraktaroğlu (2013) Uzakdoğu İnsan Kaynakları Yönetimi ne Küresel ve Kültürel Bakış. İçinde Ed. E. Atay ve S. Bayraktaroğlu Uzakdoğu Yönetim Sistemleri, ss

13 H. Tercüme Kitap Bölümleri H1. Bayraktaroğlu, S. (2002) Anti Bürokratlar: Çağdaş Yönetimsel Söylem ve Karizmatik Otorite İçinde Bürokrasiye Övgü: Weber-Organizasyon-Etik (Tercüme Kitap: Paul du Gay (2000) In Praise of Bureaucracy. London: Sage Publications. adlı eserin tercümesidir). ss H2. Bayraktaroğlu, S. (2002) Bir Meslek olarak Ofis: Girişimci Yönetişim ve Bürokrasi Eleştirisi İçinde Bürokrasiye Övgü: Weber-Organizasyon-Etik (Paul du Gay (2000) In Praise of Bureaucracy. London: Sage Publications. adlı eserin tercümesidir). ss I. Ders Notları I1. Bayraktaroğlu, S. (2002) İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. I2. Bayraktaroğlu, S. (2005) Girişimcilik. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. J. Diğer yayınlar : J1. Bayraktaroğlu, S. (2001) Sakarya nın Yeniden Yapılanmasında İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü. Sakarya Ekonomi Dergisi. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Yıl:3, Sayı:15, Ocak-Şubat, Adapazarı. ss J2. Bayraktaroğlu, S. ve Altunışık, R. (2001) Ekonomik Kriz Reçetesi olarak Üniversite- Sanayi İşbirliği. Sakarya Ekonomi Dergisi. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Yıl:3, Sayı:18, Temmuz-Ağustos, Adapazarı. ss J3. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutaniş, R. (2002) Kriz ve Halkla İlişkiler. Sakarya Ekonomi Dergisi. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Yıl:3, Sayı:20, Şubat-Mart, Adapazarı. ss J4. Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2002) Afet Yönetiminin Önemi. Sakarya Ekonomi Dergisi. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Yıl:3, Sayı:22, Mayıs-Haziran, Adapazarı. ss

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İşletme/Genel İşletme Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İşletme/Genel İşletme Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEREN GİDERLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2001 Y.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Muhammet Fatih Bilal ALODALI Doğum Tarihi: 18.08.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Ebru (Güzelcik) URAL Doğum Tarihi : 11 Mayıs 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı :Bayram KAYA Doğum Tarihi:18.12.1954 Yabancı Dil: İngilizce GSM: +905337479092 e-posta :bkaya54@yahoo.combkaya54@gmail.com, kaya@media.ankara.edu.tr Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sosyal Bilimler (İşletme) Yıldız Teknik Üniversitesi SBE 1986

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sosyal Bilimler (İşletme) Yıldız Teknik Üniversitesi SBE 1986 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1.Adı Soyadı :Nilgün ANAFARTA 2.Doğum Tarihi :1962 3.Unvanı :Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Bilimler (İşletme) İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hayriye Atik Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 1988 Y. Lisans İktisadi gelişme ve Erciyes Üniversitesi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Haluk PINAR Doğum Tarihi: 22.08.1971 Doğum Yeri: K.Maraş Medeni Hali : Evli, Bir Erkek ve İkiz Kız Çocukları Babasıdır E-mail : ahalukpinar@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÇİĞDEM DİKMEN 2. Doğum Tarihi : 09.08.1959 3. Unvanı : Yard.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülmüş BÖRÜHAN Doğum Tarihi: 2 EKİM 1983 Ünvanı: Araştırma Görevlisi, Doktor E-Mail: gulmus.boruhan@yasar.edu.tr; gulmusboruhan@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdinç KARADENİZ Doğum Tarihi: 04.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mersin

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

DOÇ. DR. SAİD KINGIR IN ÖZGEÇMİŞİ & ESERLERİ

DOÇ. DR. SAİD KINGIR IN ÖZGEÇMİŞİ & ESERLERİ DOÇ. DR. SAİD KINGIR IN ÖZGEÇMİŞİ & ESERLERİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Said KINGIR Doğum Tarihi: 07 Kasım 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 1991 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail METİN 2. Doğum Tarihi : 1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Dış Ticaret Uludağ Üniversitesi 2002 Lisans İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Duygu Çubuk 2. Doğum Tarihi: 18.09.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Marmara Üniversitesi 2006 Yüksek Lisans Doktora 5. Akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN mehmet.karahan@dicle.edu.tr (0412) 248 8275 Dahili: 8154 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora İşletme/Üretim Yönetimi Selçuk Üniversitesi 2008-2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr ozdald@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kurtuluş BOZKURT 2. Doğum Tarihi : 17. 11. 1978 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. Mail : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 1. Adı Soyadı : Ayhan AYDIN 2. Doğum Tarihi : 22.03.1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Unvan Yrd. Doç. Dr. Adı - Soyadı Halil Yıldırım Telefon 0 372 319 19 50-1105 E-posta halilyildirim@hotmail.com Web Kişisel Web Sayfası ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme/Muhasebe ve Finansman

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme/Muhasebe ve Finansman 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Doğum Tarihi: 06-06-1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Detaylı

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1.

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1. Öğrenim Durumu Doçent: Yönetim-Organizasyon, ÜAK, 2012 Doktora Sonrası: University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Business, USA, 2011 Doktora: Yönetim-Organizasyon, Anadolu Üniversitesi, 2007

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı