HARPUT U YENİDEN DÜŞÜNMEK Doç. Dr. M. Ruhat YAŞAR *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARPUT U YENİDEN DÜŞÜNMEK Doç. Dr. M. Ruhat YAŞAR *"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ Mayıs Özet HARPUT U YENİDEN DÜŞÜNMEK Doç. Dr. M. Ruhat YAŞAR * Bu bildirinin konusunu Harput un tarihi dokusuna ve kültürel misyonuna uygun olarak yeniden nasıl şekillendirilebileceği oluşturmaktadır. Bildiride Harput un doğal, mimari, sosyal, kültürel ve turistik açıdan hangi sorunları olduğu tespit edilmekte ve bunlarla ilgili çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı Harput un yaşanabilir bir hale getirilmesine ve canlandırılmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca, Harput la ilgili fikirlerin, tartışmaların, önerilerin zenginleştirilmesi, güncel kılınması amaçlanmaktadır. Çalışma, Elâzığ ın kültürel, tarihsel kimliğinin yaşatılması kadar tanıtılması açısından da önem taşımaktadır. Çalışmamızda basit gözlemlerimiz yanında literatürden de faydalanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Harput, kültürel yapı ve inanç turizmi. Giriş Harput, hep geçmişin bir parçası olarak ele alınmış, tartışılmış ancak geleceğin Harput u hakkında yeterli bir gündem maalesef oluşturulamamıştır. Oysa, Harput yaşanabilir hale getirilmedikçe tüketilen bir konu olmaktan öteye gidemeyecek, bu durumda tarihsel bir konu olarak da önemini yitirecektir. Harput un metruk bir yer olmaktan çıkarılıp tarihi ve kültürel bir mekân haline dönüştürülmesi için birçok neden bulunmaktadır. Öncelikle Harput Elâzığlıların yerel kimliğinin kaynağını oluşturmaktadır, ikinci olarak kültürel değerlerinin, tarihsel köklerinin ve mimari kodlarının da kaynağını oluşturmaktadır. Bu açıdan Harput, Elâzığlının başkalarına ve misafirlerine biz cevabını sunmasını sağlayan orijinal bir kimliktir. Sezai Karakoç, bir yazısında şehirleri kalesi olan ve olmayan şehirler diye tasnif eder ve kalesiz şehirlerden köksüz, kimliksiz, güvensiz oluşu nedeniyle olumsuz şekilde bahseder. Elâzığ, kalesi olan kimlik sahibi köklü bir şehirdir. Ancak, Elâzığ, sadece fiziki anlamda değil kültürel olarak da bu kimliğinin temellerini oluşturan Harput un korunmasında ve geliştirilmesinde çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Elâzığ uzun bir süre sadece ölülerini değil onlarla birlikte Harput u da gömmüştür, unutmuştur. Modernleşmenin bu süreçte önemli etkileri olmuştur. Modernleştikçe ahiret inancı zayıflamakta ve mezarlık alanları * Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi/KİLİS, hotmail.com

2 894 M. Ruhat YAŞAR, Harput u Yeniden Düşünmek insana ağır gelmekte ve öyle oldukça da Harput un yaşanabilir bir yer olarak tahayyülü azalmaktadır. Geleneksel insan yaşadığı yere gömülmek ister ve atalarının mezarlarına yakın olmak ister. Oysa modern toplumlarda mezarlıklarla yaşam alanları olabildiğince ayrılmış ve hayat ölümden olabildiğince sterilize edilerek kurgulanmaya çalışılmaktadır. Modern insanın ölümle imtihanı çetindir, ölümle barışık olmadığından onu hatırlamak da istemez ve bu nedenle gömüleceği yere yakın olmak istemez. Eski-yeni çelişkisi nasıl modernleşme tarihimizin bir gerçeği olmuşsa Harput-Elâzığ çelişkisi de şehrin bütünsel gelişiminde yaralar oluşturmuştur. Geçmişte, iki şehirli yaşam, iki merkezli gelişim gerilimi hem Elâzığ ı yormuş hem de Harput u ciddi yaralamıştır. Bu insanın değişen kısmı ile muhafazakâr kısmı arasındaki gerilimidir aynı zamanda. Mekân üzerinden bakıldığında Harput muhafazakâr, Elâzığ değişen yönümüzdür. Hem köklere sahip çıkmak hem de gelişme isteği, bir parçamızın hep aynı kalmak diğer parçamızın ise sürekli farklılaşma isteğine denk gelir. Nihayetinde her ne kadar varlık hep bir çelişkiyle daim olsa da Elâzığ, yeni şehir-eski şeher çelişkisini ideal bir şehir bütünleşmesine dönüştürememiştir. Plansız, estetikten yoksun, köksüz binalar, yollar ve kimliksiz kent alanları bu kırılmanın, bu gerilimin bir sonucudur. Harput bir suçluluk duygusunun hikâyesidir, bir terk edişin hikâyesidir aynı zamanda. Harput la ilgili türkülerde, manilerde bunun izlerini görmek mümkündür. Harput la ilgili bir şeyler yapalım düşüncesinin bir nedeni de belki budur lı yıllardan itibaren Harput tan Elâzığ a başlayan yer değişikliği serüveni nedeniyle bir önceki kuşak ovada yaptıkları evlerinin temellerini, Harput taki evlerinin, yapıların taşlarını sökerek yaptılar. Önceki kuşaklar, yoksulluğun da etkisiyle, eski şeherdeki evlerini taşlarından pencerelerine, pervazlarından kapılarına kadar söküp yeni şehre taşırlarken bir kimliği, bir kökü zedelediklerini bilemediler. Sonraki kuşaklar Harput ta, kayda değer şekilde, bir taş üstüne bir taş koyamadığından Harput maalesef çok kısa bir zaman içinde harabeye dönmüştür. Önceki kuşağın maddi sorunları ve hayat zorlukları Harput u Yeniden Düşünmelerini engellemişken mevcut kuşağın ise Harput la ilgili zayıf algısı Harput ta doğru şeyler yapılmasını geciktirmiştir. Çünkü orayı ilk terk edenlerin çoğu vefat ettiklerinden onların çocuklarının tarihi Harput algısı, Harput la ilgili mekân hafızaları, bağlılıkları daha zayıftır. Bugün Harput la ilgili çabalar, halkın değerli gördükleri kabirleri ziyaret etmeleri ile yazları daha yoğunlaşan serin ve sakin bir yerde zaman geçirmek, piknik yapmak şeklindeki Harput ilgisine günübirlik bir karşılık verme düşüncesinden ibarettir. Harput la ilgili yapılanlar ve şu anda yapılmakta olanlar maalesef

3 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ Mayıs tarihi özgün yapıyı yansıtmama ihtimali gibi bir riski barındırmaktadır. Bugün önemli miktarda paralar harcanarak yapılan Harput Konağı ve Sara Hatun Camii nin karşısına yapılan lokanta bunun bir örneğidir. Harput la ilgili yükselen bir şeyler yapalım bilinci bir açıdan vefa duygusunun bir yansıması iken bir açıdan da tarihsel kimliği yeniden ihya etmenin ve kültürel yozlaşmaya karşı arayışın bir mekânı olarak anlaşılmalıdır. Ancak, Öncelikle Harput ta yapılmak istenenlerle ilgili amacın belirlenmesi gerekmektedir. Eğer amaç turistik bir yer yapmak ise farklı, yaşanabilir bir Harput yapmak ise başka şeyler düşünmeyi gerektirir. Amaç para kazanmak mıdır, yoksa bir kültürün yaşatılması ve tanıtılması mıdır? Eğer para kazanmak tek amaç olursa bunun Harput un ruhuna uygun olmayacağını söyleyebiliriz. Öncelikle Harput un farklı yüzleri var. Bir yerden baktığınızda inancı, ilmi başka bir yerden baktığınızda ise sanatımusikiyi görürsünüz. Ama genel anlamda bunların sentezlendiği, Yaşayan Harput doğru olanı ve geleneğe de uygun olanıdır. Bu açıdan Harput, ilim, sanat ve kültürün sentezlendiği bir bütün, bir yaşam yeri olarak tasarlanmalıdır. Bu anlamda din, musiki ve ilim etrafında bir cazibe merkezi oluşturulması önem taşımaktadır. Urfa da Hz. İbrahim makamında gittiğinizde, yine Mardin e gittiğinizde iyi ya da kötü yaşayan bir yapı var ve onun şehre katkısını net olarak görebilirsiniz. Oysa aynısını Harput için söylemek çok zor. Dolayısıyla Harput un sadece mekânsal anlamda değil sosyal ve kültürel yönlerden de canlandırılması gerekmektedir. Geçmişin sosyal, kültürel birikimi hakkındaki yetersiz bilgi, geleceği her alanda etkili bir şekilde kurgulayabilmeyi de olumsuz etkilemektedir. Şu anda Harputlu olanların kaçı Harput hakkında yeterli bilgi sahibi ve bunun ne anlama geldiğini biliyor? Elâzığlı kaç kişi Harput un yaşam tarzı, beyefendi tiplemesi, maddi kültürü hakkında bilgi sahibi? Örneğin kaç Elâzığlı Harput un derinliğini, Harput ta yetişmiş dini, ilmi sanatsal ve nüktedan yönleri güçlü insanları tanıyor? Örneğin kaç kişi M. Kemal Atatürk ün komuta kabiliyetini Harputlu bir paşaya borçlu olduğunu bilir? Osmanlı Devleti nin, Bağdat ta etkin hale gelen Şii propagandasına karşı mücadele etmek için gönderdiği alimleri Harput tan seçtiğini bilen kaç kişi var? Bu ilmi potansiyelin Osmanlı döneminin sonlarına kadar Harput u diğer Osmanlı şehirlerinden ayıran temel hususlardan biri olduğunu kaç kişi bilir? Birçok yerde okul binası bile yokken Harput ta birçok kolejin bulunduğunu biliyoruz. Buna rağmen bu eğitim ve kültür potansiyelinin sonraki dönemlere yeterince transfer edilemediği ortadadır. Yine sadece seçkin edebiyat çevrelerince

4 896 M. Ruhat YAŞAR, Harput u Yeniden Düşünmek kullanılan Divan eserlerinin geçmişte Harput ta bulunması edebi birikim açısından bugün kaybettiğimiz irtifanın da bir göstergesidir. Kısacası Milli Eğitimiyle, medyasıyla, düşünürüyle Elâzığlının da Harput hakkında bilgi sahibi olması, Harput a hazır olması gerekmektedir. Öyleyse Milli Eğitim başta olmak üzere basın-yayın aracılığıyla Harput zenginliğinin tanıtılması ve canlandırılması sağlanabilir. Turizm milli ve kültürel öğelerin canlandırılmasında kaldıraç rolü oynayabilir. Kültürel sahaların finansal değeri konusunda turizm yerel bilinci doğmasına katkıda bulunur. Örneğin, turistlerin ilgilerine paralel olarak yerel aktiviteler, alışkanlıklar, yaşam tarzları, geleneksel festivaller ve el sanatları canlanabilir. Elbette, eğer yerel topluluk kendisinden beklenen performansı sergileyemezse turizm kültürel alışveriş olmaktan çıkarak kültürün metalaşmasına, yozlaşmasına da yol açabilir (Greenwood, 1978). Turizm modern dönemin en ciddi büyüyen olgularından biridir. Turizm sadece ekonomik açıdan değil sosyal ve siyasi açıdan da ilgili ülkeye önemli katkılarda bulunur. Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim sıcaklıklarındaki artışın turistlerin havası daha iyi olan yerleri tercih etmelerine yol açacağı ifade edilmektedir. Çünkü turizm iklime bağlı bir sanayidir. Diğer yandan, gıda, sağlık ve güvenlik de turistlerin çekim alanları içine girmektedir (Samsudeen, 2012: ). Belirtilen hususlar Harput un sadece tarihsel açıdan değil yukarıda belirtilen turizm öğeleri açısından da avantajlı olduğunu göstermektedir. Ancak, bunun için Harput un yeniden düşünülmesi gerektiğini ve yürünecek çok yol bulunduğunu söyleyebiliriz. Harput un hem kültürel hem de turizmle ilgili gelişimi için araştırmadan koordinasyona, restorasyondan tanıtıma kadar birçok husus göz önünde tutulmalıdır. Aşağıda belirtilen alt başlıklar bununla ilgili olup kısa önerilerden oluşmaktadır. 1. Araştırma: Harput la ilgili SWOT analizi yapılmalı, güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılmalı, ne, nasıl, kimlerle ve nerede yapılabilir sorularının cevapları belirlenmelidir. Harput ve yakın köylerinde yaşayanlar da dahil bir araştırma yapılmalıdır. Bu araştırmada Harput a yılda ortalama kaç insan geliyor, bu insanların yaş, cinsiyet ve memleketleriyle ilgili bilgileri elde edilmelidir. Yine Harput a gelenlerin mevsimsel dağılımı nedir, hangi zamanlarda yoğunlaşıyor, ziyaretçilerin kaçı yerli kaçı yabancı, ne amaçla geliyorlar? Gelenler yabancılarsa nereden ve niçin Harput a gelmişler, kaç kişi halinde Harput a geliyorlar, neden memnun, nelerden memnun değiller, neyi aramaya gelmişler, neyi bulmuşlar v.s. hususlarda katılımcıların bilgi ve tutumlarını sorgulayan bir araştırma yapılmalıdır. Eğer böyle bir güncel araştırma varsa mutlaka değerlendirilip ona göre adım atılmalıdır. Elazığ içi,

5 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ Mayıs yurt içi ve yurt dışından Harput a gelmesi beklenenlerin profilleri ile Harput ta yapılmak istenenlerin karşılaştırılması yapılmadan Harput la ilgili kararların eksik olacağı şimdiden tahmin edilebilir. Oluşturulacak Harput, beklenen Harput olmazsa, o vitrine ne konulursa konsun alıcısı olmayacaktır. Belki de bu konuda bir turizm araştırmacısından yardım almak da gerekebilir. 2. Koordinasyon ve Planlama: Herkesin bir şeyler söylediği ancak birbirinden habersiz ve koordinesiz şekilde hareket etmesi sorunları çözmeye yetmez. Hayallerin, fikirlerin hayta geçirileceği bir birim oluşturulmadan sonuç alınamaz. Yine Harput la ilgili projelerde ben yaptım oldu mantığıyla hareket edilmemeli, yetki paylaştırılarak ve kararlar ortak kanaatle alınmalıdır. Nasıl ki İl Kültür Müdürlüğü nün danışma kurulu varsa Harput la ilgili yapılacak tüm işler için de öncelikle uzmanlardan oluşan bir kurul oluşturulmalıdır. Bunlar, mimari, coğrafya, tarih, sanat tarihçisi, kent bilimci, turizm, arkeoloji alanlarından gelen kişiler olmalı, ancak bu kurul katkı sunacak diğer gönüllülerle, birikim sahibi insanlarla zenginleştirilmelidir. Sonra bir Yol Haritasının önceliklere göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırma sonucunda Harput la ilgili olabilecek Belediye, Üniversite, Odalar, STK lar, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Diyanet ve Vakıflar Müdürlüğü gibi kurumların yapılacak işlere göre görev paylaşımı yapması gerekmektedir. Örneğin turizm amacına yönelik bir iş yapılacaksa Kültür ve Turizm müdürlüğünden, bir araştırma ise üniversiteden, bir misafirhane yapılacak ya da işletilecekse ilgili kurumlardan destek beklenebilir. 3. Mimari: 19 y.y da Harput ta 11 cami, 11 mescit, 15 medrese, 10 tekke ve zaviye, 3 kilise, 10 hamam, 20 han ve 800 dükkan, hükümet konağı, hastane ve kışla bulunduğu bilinmektedir (Aksın, 1999). Bugün maalesef ne bir han ne de bir çarşı sokağından eser var. Ancak, bu binaların çoğunun yerleri de mimari üslupları da bilinmektedir. Elbette hepsini yerli yerine koymak mümkün değildir. Bununla birlikte, Harput mimarisiyle ilgili çalışmalar, bu eserlerin tür ve mimarisi göz önünde tutularak yapılmalıdır. Mekân hafızamızdır ve o hafıza yerel kimliğe giden yol olduğundan önem taşır. Bize Harput lu derler türküsündeki aidiyet vurgusu bunun güzel bir örneğidir. Bu nedenle Harput mimarisi deyim yerindeyse metre metre hesap edilerek ve Selçuklu, Artuklu mimarisiyle bugünü birleştiren bir anlayışta olmalıdır. Bu nedenle Harput uzmanı sanat tarihçileri ile kaliteli mimarlar birlikte çalışmalıdır. Bu konuda Ankara (Hamam Önü evleri) başta olmak üzere birçok kentte eski yerleşim yerlerinin yeniden kurgulanarak güzel

6 898 M. Ruhat YAŞAR, Harput u Yeniden Düşünmek örnekler ortaya konduğunu biliyoruz. Benzer titizlikteki çalışmalar Harput ta yapılabilir Çarşı: Çarşı, merkez olup Harput un kalbidir. En özenilecek yerler burası olmalıdır. Öncelikle hem evler ve çarşı hem de Harput Sokağı yapılırken tek tek değil bir bütün olarak tasarlanmalıdır. Orası parça parça tasarlanırsa ciddi hatalar yapılır. Proje yarışması yapılmalı ondan sonra en iyi olan eserlerden faydalanarak mimari üslup seçilmelidir Hanlar: Harput ta bir dönemin en özel mekânları olan hanlardan geriye bir iz bile yoktur. Gaziantep te Bayazhan örneği ve Diyarbakır daki Hasan Paşa Hanı gibi örneklerden yararlanarak çok amaçlı, aslına uygun birkaç büyük han Harput ta yapılabilir. Bir yüzü çarşıya dönük olan bu hanlar kürsübaşı eğlenceleri de dahil birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilir. Avlusunda küçük havuzların olduğu bu hanlar çok şirin ve sosyal etkinlikler açısından çok faydalı olabilir Ulu Cami: Ulu Camiinin asfalt kaplama bahçesi ve caminin ortasındaki üst kısmını kapatan demir profil çatısı çok çirkin olup yeniden düşünülmelidir. Caminin ortasındaki gökyüzüne açık bu kısmının açılabilir camdan olması daha estetik olur. İçinde kuyunun da olduğu bu orta kısmın zemininin de zeminle bir olacak şekilde camla kaplı bir akvaryum olması bir şey kaybettirmez, tersine güzelleştirir. Ayrıca, caminin etrafı çok kurudur. Oysa caminin etrafında yeşilliklerle çevrili güzel bir iç havuz olmalıdır. Caminin bahçesinde otopark olması yersizdir, bu durumda otopark için başka bir yer düşünülmelidir, Ayrıca, bugün camiinin kapısının önüne kadar kilim seren, duvarlarının gölgesinde piknik yapan insanlar var. Bu hem tarihi eserler hem de görüntü açısından sıkıntılıdır. İnsanlara piknik alanları hazırlanarak bu durumun engellenmesi gerekmektedir Meydan: Meydan, deyim yerindeyse metre metre yeniden tasarlanacak şekilde ve yine mimari proje yarışmasına göre yapılmalıdır. Örneğin bu alanda güzel bir çeşmeyle, bir çınarın eksik olduğu söylenebilir. Ayrıca bu meydana güvercin inmelidir. Meydanın hemen girişinde bulunan ve eskiden müze olarak kullanılan ve trafo binasına benzeyen küçük bir yapı var. Koruma Amaçlı İmar Kanununun tescilli bir yapısı olan tek gözlü bu binanın ne tarihi bir anlamı ne de işlevi vardır. Ayrıca bu yapı maalesef hem oradaki estetik bütünlüğü hem de o meydanı öldürmektedir Kurşunlu Camii ve Çınar Altı: Kurşunlu camiinin çevresi yeniden tasarlanmalıdır. Bu nadide caminin etrafı, oradaki çay işletme binası, zemin ve havuz yeni baştan ele alınmalıdır. Havuz ve içindeki ucube, caminin

7 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ Mayıs görünümünü de bozmaktadır. Oradaki su bir kürüne boşalmalı sonra da görünen bir oluktan şırıldayarak o havuza düşmelidir. Su insanı temsil eder İslam estetiğinde, o kürünün dünya hayatını temsil ettiğini ve havuzun da mahşeri, toplanma yerini temsil ettiği bilinmektedir. O havuz camiyle ilişkilendirilmeli kahveyle, lokantayla değil. Yine, karakol ve karşısındaki bina ve bitişikteki restoranlar kalkmalıdır Kale: Kalenin içinde eskiden bir mahalle olduğunu biliyoruz. Kalenin eski restorasyonunun iyi olmadığını ve iç kısmının içler acısı olduğu bir gerçek. Öncelikle kalenin taşlarıyla şu anda restorasyonda kullanılan taşların uyumsuzluğu fazlasıyla göze çarpmaktadır. Kale içi hususunda ayrıca çalışılması gerekmektedir. Hırvatistan da Dubrovnik Kalesi içinde alış veriş merkezlerinden evlere kadar her şeyin yerli yerinde durduğunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Benzer şekilde Harput Kalesi de yapılabilir. Kale için, uzmanların ve sanat tarihçilerinin katkı yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, kale, civarındaki çeşme, hamam, han ve oturma yerleri ile bir bütün olarak yeniden düzenlenmelidir Hamamlar ve Dabakhane: Evliya Çelebi eserinde Harput ta Kale, Çemşid ve Dere Hamamından bahsetmektedir. Harput ta 19. Y.Y. da 10 hamamın aktif olarak kullanıldığı bilinmektedir (Sunguroğlu, 1958: 362). Ancak bugün onların biri hariç hiçbiri maalesef ne restore edilmiş ne de değerlendirilmektedir. Kısacası hamam kültürünü çok kötü harcadık, oysa bu hamamlar turistik mekânlar olarak bile kullanışlı hale getirilebilir. Yine Dabakhaneye bakıldığında hizmet kalitesi ve iç düzenlemesi yetersizdir. Çeşitli hastalıklar için faydalı olduğuna inanılan ve Elâzığ dan birçok ziyaretçisi olan Dabakhane hizmet binasıyla oturma yerleriyle, havuzuyla yeniden düzenlenebilir. Örneğin, Gaziantep te yapılan suni kaplıcaların, içinde masajdan buhar odasına, fitnessdan yüzme havuzuna her şeyi bulabileceğiniz profesyonel bir işletme halinde hizmet ettiği gözlemlerimiz arasındadır. Su şifalı değil, ama kimin umrunda, ortamın, hizmetin iyi dizayn edilmesinden dolayı kaplıca binası tıklım tıklım. Bu şekilde düzenlenecek bir Dabakhane ortamı, şifalı suyuyla Harput sağlık turizminin bir parçası haline getirilebilir Çeşmeler: Eski çeşmelerin kanalları yeniden açılmalı, işlek hale getirilmeli ve estetik şekilde inşa edilmelidir. Bu çeşmelerin suları ayrıca ağaçların yeşil alanların sulanmasında kullanılabilir Balakgazi Parkı: Balakgazi Parkı piknik yapmak isteyen insanların aşırı yoğunluğu nedeniyle tahrip olmaktadır. Şu anda bu mekânda kokudan,

8 900 M. Ruhat YAŞAR, Harput u Yeniden Düşünmek kirlilikten, dumandan, keşmekeşten başka bir şey yok maalesef. Harput eteklerinde başka piknik alanları oluşturulmadan bu yoğunluk devam edecek gibi görünmektedir. Ayrıca park bütünüyle yeniden elden geçirilmeli ve oradaki restoranın hizmet binası ve terası yeniden tasarlanmalıdır. Balakgazi Parkının Elazığ a bakan sol kısmında araç park yeri gibi kullanılan ve toz, toprağın etrafa savrulduğu bir yer var. Burada yine çirkin bir görüntü, düzensiz bir ortam var. Hemen ileride, insanların zaman zaman kayalıklara doğru yerlerde oturduğunu görürsünüz. Buraların da güzel bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 4. Konut İnşası: 1821 tarihli veride Harput un erkek nüfusu 5268 dir. Kadınlar da dahil edildiğinde bu sayı civarındadır. Gayri Müslimlerin oranı yaklaşık %35 tir (Aksın, ). Harput u canlı kılan bu insan sayısıdır. Gelecekte, Yaşayan Harput için konut inşası kaçınılmazdır. Harput belli dönemler hariç çoğu zaman metruk bir yer gibi görülmektedir. Hatta bu nedenle güvenlik açısından da bazen sorunlar yaşanmaktadır. İnsanların Harput ta yaşamayı tercih etmeleri hiç olmazsa yazları kalabilmeleri için Harput un dokusuna uygun tek katlı ya da iki katlı taş evler inşa edilebilir. Bu evler yazlık ya da normal evler şeklinde olabilir. Bu evler Harput dokusuna uygun mimaride olmak şartıyla Harput un eteklerine, Batı kısmına veya mezarlıklardan ötedeki kuzey kısmına yapılabilir. Harput un bir yaşam merkezi haline getirilmesi Haput un birçok sorununu azaltacaktır. Farklı farklı yerlere 100 konutluk ve Harput mimarisine uygun evler inşa edilebilir. Çünkü nüfus olmadan Harput un canlanması mümkün değildir. 5. Evlerin Düzenlenmesi: Hali hazırda Harput ta bulunan modern evlere Harput un klasik evlerinin görünümü verilebilir. En azından dış cepheleri taş motifli kaplamalarla tek tarzda yapılabilir. Gecekondu mahiyetindeki evler üzerinde ise ayrıca düşünülmelidir. Belki de bu evlerin yerine klasik Harput evleri düşünülmelidir. Bunun yanı sıra maalesef Harput merkezinde birçok arsanın, evin birkaç mirasçısı olduğundan bu yerlerin imarında mülkiyet haklarından dolayı ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bunun için ayrıca çalışılması gerekmektedir. 6.Yol ve Otopark: Harput taki keşmekeşin nedenlerinden birisi de yaz aylarındaki araç trafiği ve otopark sorunudur. Mekân sorunu varsa yer altı otoparkları tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra Harput içerisindeki trafik özellikle yaz aylarında ciddi sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle alternatif bir yol açılmalı ve Harput merkezi zamanla araç trafiğine kapatılmalıdır. Aksi taktirde şu anda Harput girişine yapılmış olan ve Butik Otel şeklinde hizmet

9 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ Mayıs veren eski Harput evlerinin (gürültülü ortamını düşünün) yanı sıra daha sonra düşünülecek olan çeşitli düzenlemelerin bu trafik sorunuyla birlikte yürüyeceğini beklenemez. 7. Mezarlıklar ve Çevresi: Harput ta artık mezarlık alanlarının genişlemesine kesinlikle izin verilmemelidir. Oysa halen birilerine mezarlıkların satıldığı bilinmektedir. Ayrıca, halihazırdaki mezarlıklar başlı başına bir sorundur ve bu haliyle kalamaz. Öncelikle mezarlık hizmet binası olması gerekir. Burada abdest alma yerleri ve tuvaletler olmalıdır. Ayrıca buraya giden yolların yanına kaldırım yapılması ve ağaçların sulanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Birçok yerde artık mezarlıklara yakın yerlerde cenazenin yıkanması, korunması, defin ve cenaze namazının kıldırıldığı, cenaze işlerinin yapıldığı bir yerin olduğu bilinmektedir. 8. Kültür ve Sanat 8.1. İnanç Turizmi: Din öteden beri ötelere gitmenin bir sebebi olmuştur. Kendini arama faaliyeti bir şekilde seyahatle ilgilidir. Kendini aşma girişimi bir şekilde akrabalarından, bağlantılarından, tarihsel-kültürel bağlarından uzaklaşmakla ilgili olduğundan seyahat bunu sağlamada bir araç olarak işlev görür. Harput bu açıdan uygun bir yer olarak görülebilir. Harput zaman zaman inanç turizmi yapan insanların durakları arasında görülmektedir. Turizm firmalarıyla görüşmeler yapılarak, eksiklikler tespit edilerek kalınabilecek yerler de dahil çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca, inanç turizmi yapan firmalara tanıtıcı dokümanlar gönderilebilir, işbirliği olanakları araştırılabilir. Beyzade, İmam Efendi, Çapakçuri, Hacı Hulusi efendi gibi birçok değerli ismin ziyaretçileri olmaktadır. Eskiden gelenlerin çocukları, büyük ihtimalle de uygun etkinlikler olmadığından, şimdi gelmemektedirler. Yine veli diye bilinen bu zatların mekânlarında kişisel hayatları konusunda bilgilendirici, tanıtıcı düzenlemeler (kitabe v.s.) yoktur. Oysa bunlar içinde tarihi dönemleri IV.y.y a kadar uzanan, Fatih Ahmet Baba ve Ankuzu Baba gibi gibi değerli zatların zaviyelerinden, tekkelerinden bahsedilmektedir (Ünal, 1989: ). Ayrıca, inanç turizmi için otobüslerle Harput a gelenlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gerekli bir alt yapı henüz bulunmamaktadır. Örneğin, mezarlıklar çok kötü durumdadır. Burada tuvaletlerin bile olmadığı dikkate alınırsa birçok eksiğin olduğu tahmin edileblir. Bunun yanı sıra, isteyenin rastgele bir kabrin üzerine baba, veli v.s. sıfatların, tabelaların asıldığı da gelen şikâyetler arasındadır.

10 902 M. Ruhat YAŞAR, Harput u Yeniden Düşünmek 8.2. İlahiyat Fakültesi ya da İslami İlimler Akademisi: İlahiyat fakültesi ya da bağımsız bir İslami İlimler Akademisi Harput un ve bölgenin ilmi ihtiyaçları açısından besleyici olabilir. Zaten, orada dini faaliyet gösteren Diyanet Müdürlüğü ne bağlı bir kurum bulunduğundan bunun alt yapısı zor olmayacaktır. Yine ayrıca, Mimarlık fakültesi de düşünülebilir. Bu binalar tarihi esasına uygun medrese mimarisine göre (ilahiyat için) yapılıp Harput un ilmi canlılığı yeniden hayata geçirilebilir. Harput ta Selçuklu ve Artuklu dönemi eserleri canlı olduğundan bunlara uygun bir bina yapılması çok etkileyici olur. Aynı dönem ve mimari eserlerin yapıldığı Kasimiye ve Zincirli Medresesi gibi Mardin medrese örneklerinden faydalanılabilir Devran: Kadiri zikrinde Devran çok etkileyici ve güzel bir ibadet şeklidir. Elâzığ ın sufi kültüründe ayrı bir yeri vardır. Eğer sahiplenilebilirse Mevlevi semasını aratmayacak bir özelliğe sahiptir. İçinde enstrümanların eşlik ettiği, ilahilerin olduğu Kadiri Devranı Ahmet Özhan gibi sanatçıların eşliğinde,, ramazan ayında özel bir günde Harput ta özel bir mekânda rutin olarak yapılabilir. Bu konuda Urfa nın sabah namazlarında Hz. İbrahim Makamında yapılan kadiri zikri örnek olarak düşünülebilir. Ancak, bu ibadet kültürel bir mirası sürdürmek değil de turistik bir gösteriye dönüşürse elbette doğru olmaz.gözlem Evi: Harput, yılın belirli dönemlerinde gökyüzünün en iyi seyredilebilecek noktalarından biri. Bugün çeşitli yerlerde ya da gezici araçlarda sunulan uzayla ilgili görüntülerin, simülasyonların çok yoğun bir ilgiyle karşılandığı bilinmektedir. İçinde gelişmiş teleskopların ve uzayla, bilimle ilgili çeşitli enstrümanların da olduğu bir gözlem evi hazırlanabilir. Ankara ve İstanbul da örnekleri var, ama sanırım Gaziantep hariç doğuda bir örneği yok, neden Harput ta bu tür bir Gözlem Evi olmasın? 8.4. Kongre ve Sempozyumlar: Çeşitli sosyal ve kültürel organizasyonlar Harput ta yapılabilir. Yapılan etkinliklerin bir ayağı (konaklama, yemek, sunumlar, davetler v.s.) Harput la ilgili hale getirilebilir. Bu açıdan Harput evinin ya da düzenlenebilecek yeni alanların kullanılabileceğini sanıyorum. Ancak bununla ilgili olarak Fırat Üniversitesi ile mutlaka işbirliği sağlanmalıdır Değerli İsimlerin Anılması: Elâzığ ın Hacı Hulusi Efendi gibi önemli değerlerini konu alan bir anma etkinliği düzenlenebilir. Hatta bu etkinlikler iyi organize edilebilirse hem Harput un manevi yönüne katkı yapılmış olur hem de etkinlik rutin hale getirilerek Türkiye nin birçok yerinden insanı Harput la tanıştırma fırsatı yakalanmış olur. Aynı etkinlikler ilmi, düşünsel ya da musiki yönü olan diğer değerli kişiler için de

11 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ Mayıs düzenlenebilir. İmam Efendi, Beyzade, Hafız Osman, Tayyar Baba gibi Türkiye nin birçok yerinden seveni olan kişileri anma etkinlikleri sosyal hareketliliklere yol açabilir Müze: Etnoğrafya müzesinin üniversitede ya da başka bir yerde olmak yerine Harput ta olması gerekirdi. Madem Harput tarihi bir yer olarak yeniden düşünülüyor başka bir yerde değil, orada güzel bir müzeye ihtiyaç vardır. Üstelik buradaki müzenin standardı çok iyi olmalıdır. Belki Sabancı gibi birinden sponsorluk da istenebilir. Mardin e böyle güzel bir müze yapıldığı bilinmektedir. Harput la ilgili bilgiler, Harput tarihi, bu müzede aktarılmalıdır. Birçok ülkede müzelerde ve yine Antep te şehir tarihinin bölüm bölüm dinleme cihazı ile anlatıldığı bilinmektedir. Yapılacak müzede, Harput musikisi, kişisel antika eşyalar, Harput kıyafetleri, kürsü başı ortamı, ev eşyaları, üretim aletleri v.s. odalar içinde sergilenmelidir Musiki: Harput musikisinin özgün örneklerinin sunulabileceği etkinlikler yapılabilir. Kürsübaşı geceleri canlandırılabilir ancak bunun için mekan da dahil alt yapı çalışmaları gerekmektedir. Bu tür etkinlikler daha profesyonel organizasyonlara doğru geliştirilebilir. İlk adımda çeşitli kurum personellerine ve öğrencilere sunulabilecek bu etkinlikler kurum destekleriyle yapılabilir. Kişiselleştirilmiş bu tür eğlencelerin küçük küçük çeşitli mekânlarda sergilenmesi faydalı olabilir. Bu etkinlikler hem halk müziğine hem de güzel zaman geçirmeye faydalı olabilir. Urfa nın, Mardin in bu konuda önemli faydalar elde ettiği bilinmektedir Heykel, Resim: İnsanlar fotoğraf çekebilecekleri ve gittikleri mekânları hatırlanabilir kılan öğeler bulmak istiyorlar. Harput un ruhunu yansıtan önemli kişilerin resimleri müzede ya da hanlarda olabilir. Yine bir köşede oturmuş klarnet çalan ve yanında eli kulağında türkü söyler gibi duran iki kişinin, örneğin Sıtkı Demirci nin, Enver Demirbağ ın heykeli Balakgazi Parkında neden olmasın. Bratislava da, Viyana da bu tür figürlerin önünde insanların fotoğraflar çektirdiklerini görürsünüz. 9. Doğa ve Çevre: Öncelikle Harput un doğal ve biyo-çeşitliliğinin tespit edilmesi ve buna göre de planlamalar yapılması gerekmektedir. Dünyanın birçok yerinde insanlar doğayı seyretmek ve rahatlamak için para harcarlar. Farklı ve güzel yerleri seyretmenin insana kattığı duygular tarif edilemez. Harput un bu açıdan tanınmayan birçok noktasının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Örneğin Anguzu Babanın mezarının olduğu kayalık zirve 360 derecelik seyir olanağıyla muhteşem ve belki de bu bölgedeki nadir yerlerden bir yerdir. Ancak yol yapılamadığından ve yaya

12 904 M. Ruhat YAŞAR, Harput u Yeniden Düşünmek olarak oraya ulaşmak zor ve yorucu olduğundan birçok insan bu güzellikten mahrumdur. Yine oraya yakın olan yani Harput un kuzeyinden baraja doğru uzanan geniş bir alan seyir tepe olarak insanların hizmetine sunulabilir. Şu anda bir restoranın olduğu bu yer özellikle akşamları serinliğiyle, gündüz alabildiğine uzanan ufuk ve dağ manzarasıyla çok güzeldir. Bu güzel noktalar yeniden ele alınmalı, güzelleştirilmeli, yolu, elektriği, suyu, oturma alanları, ağaçlandırması tamamlanmalı, tanıtılmalı ve insanların hizmetine sunulmalıdır Su: Elâzığ halkı misafirlerini Harput a getirdiğinde karşılaştığı çeşitli sorular olur. Sorulardan biri şudur: Çevre, dağlar, Harput neden yeşilden böylesine yoksundur? Bu soruya verilen su yok cevabına aslında kendisi de inanmaz. Çünkü bu şehrin dört bir yanı suyla çevrilidir. Harput un su sorunu nedeniyle yeşillendirilmesi hep gecikmiştir. Bu konuda yapılacak çalışmalar diğer birçok sorunun çözümünde belirleyici olacağından hayati öneme sahiptir Ağaçlandırma: Çevre düzenlenmesi Elâzığ ın her yerinde olduğu gibi Harput ta da bir sorundur. Yeşil, güllerle donatılmış bir Harput daha cazip bir yer olacaktır. Prag da şehri gören kaleden aşağı doğru genişleyen bir yamaçta üzüm asmalarıyla taraçalandırılmış ve oturma yerleri halinde dizayn edilmiş bir yer var. Orası Harput un Elâzığ ın yamaçlarına çok benzer bir özellik gösterdiğinden Harput un etekleri bu şekilde yapılandırılabilir. Ama genel anlamda Harput un her noktası ağaçlandırılmalıdır. Bugün insanların piknik yapmak için Harput un arka taraflarındaki ağaçlandırılmış engebeli yerlerde dağ-bayır demeden oturdukları görülmektedir. Hatta Ulu Camii nin kapısının önüne kadar kilim serdikleri ve buraları kirlettikleri, bu yapılara zarar verdikleri görülmektedir. Çünkü, artık şehirde sakin, ağaçlandırılmış bir nokta bulmak çok zor. Öyleyse, insanların bu arayışlarına güçlü bir zemin hazırlamak için bu tür yerlere banklar, çöp kutuları, çeşmeler ve oturma alanları konmalıdır Şelale: Harput un keskin virajından başlayarak birçok noktasına şelale yapılabilir. Ankara da Keçiören semtinde birçok örnek görülebilir. Ancak Harput taki doğal kayalıklar bu açıdan çok daha güzel bir imkân sunmaktadır. Belki şelalenin yapıldığı yer ayrıca oturma, zaman geçirme için ayrıca bir mekân olarak tasarlanabilir Yabani Hayvanlar: Harput a uygun yabani hayvanların doğaya, piknik alanlarına salıverilmesi uzun vadede güzel olabilir. Mesela keklikler, sincaplar, tavşanlar, geyikler v.s. olamaz mı? Yine belki bu hayvanlar doğaya salındıktan sonra bölgenin yırtıcı kuşları çoğaltılabilir ve bunların

13 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ Mayıs seyri için de ayrıca bir düzenleme yapılabilir. Artık birçok yerde insanlar canlı hayvanların, doğadaki canlı yaşamlarını seyretmek için paralar harcamaktadırlar. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de yırtıcı kuşları izlemek isteyen insanların olduğu bilinmektedir Kır Evleri: Bazı yerlerde küçük kiralık kır evleri rağbet görmektedir. Önlerinde sadece m.kare alanı olan bu kulübelerin bitkilerle, çiçeklerle donatıldığı bu evleri yazlık, aylık kiraya veriyorlar. Münih in ortasında, Kayseri de, Konya da ve bazı üniversitelerde, hobi bahçesi adıyla benzer uygulamalar bulunmaktadır. Talep araştırması yapıldıktan sonra içinde yetiştirilmiş bitkileri korumak şartıyla bu kır kulübeleri Harput un bazı yerlerine düşünülebilir. 10. Güvenlik: Özellikle kış aylarında metruk bir yer görünümüne bürünen Harput un serseri tiplerin, gayri meşru işlerin döndüğü bir mekân haline geldiği, yer yer arka taraflardaki köylerde hırsızlıkların olduğu bilinmektedir. Bu durum Harput un imajına zarar vermektedir. Daha fazla kameranın olması, güvenlik açısından daha iyi olacaktır. Yine başıboş köpeklerin mezarlıklara doğru çok tehlikeli olabilecekleri görülmektedir. Güvenliği artırmanın önemli bir parçası da ışıklandırmadır. Harput un birçok noktası ışıklandırmadan yoksundur. Işıklandırma ayrıca, Harput un güzelleştirilmesinde de faydalı olabilir. 11. Ulaşım: Elâzığ dan Kuzey illere Harput üzerinden bağlantı yapılabilirse Harput un gelişmesi açısından faydalı olabilir. Harput un köy ulaşımlarının ve yollarının, bağlantılarının da iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Yine tabelaların iyi düzenlenmesi, Harput ta neyin nerede olduğunu gösteren bir Harput Haritası nın girişte olması gerekmektedir. Ulaşım konusunda Belediye nin hala yeterli bir desteği de maalesef yoktur. Yaz günlerinde kalabalık olan saatlerde insanların balık istifi taşındıklarını görürsünüz. Harput un köylerine hafta sonlarında dahi sadece sabah akşam seferleri vardır. Öğlen vakti Harput un ötesine gidebilmek için özel arabanız olması gerekir. Birçok aile ulaşım seferlerinin yetersizliği nedeniyle çocuklarını şehir olanaklarından (kurslar) yararlandıramamakta ya da şehirdeki etkinliklere katılmak için köylerine, yazlıklarına gidememektedirler. Dolayısıyla, Belediye nin Harput un ulaşımı konusunda para kazanmayı düşünmekten vazgeçip bu konu üzerinde ayrıca çalışması gerekmektedir. Gülmez-Harput arası yolun yanında, Hüseynikle Harput kalesinin doğu bağlantısına yeni bir yol yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Harput tan baraj

14 906 M. Ruhat YAŞAR, Harput u Yeniden Düşünmek suyuna olan mesafe kuş uçuşu üç-beş kilometreyken maalesef mevcut yol mesafeyi belki dört beş katına çıkarmaktadır. Oysa Harput un baraj suyuyla kurulacak bağlantısı yeni olanakların düşünülmesine fırsat tanıyacaktır Teleferik Sistemi: Teleferik uygun bir yere ve güzergaha konulması şartıyla Harput un cazibesini arttıracaktır. Bu ulaşım tarzının Karadeniz de, Antep te çok etkili olduğunu biliyoruz. Hatta uzun süre Uludağ ın cazibesi biraz da bu teleferik ile özdeş değil miydi? Yine Singapur da (Santosa Adası) teleferiğin gezi -eğlence amaçlı kullanıldığı ve insanların yoğun ilgisini çektiği görülmektedir Fayton Kullanımı: Harput un çeşitli yerlerine ulaşım faytonlarla yapılabilir. Harput kalesi, Balakgazi, Dabakhane ve mezarlıklar gösterişli faytonlarla ve geleneksel kıyafetli görevlilerle gezdirilebilir. 13. Sağlık ve Sportif Etkinlikler: Orta yükseklikteki dağların ( ) baro metrik basınçtaki orta seviyeli azalmanın etkisi nedeniyle sporcuların idmanları açısından büyük bir önemi vardır. Bu dağ yüksekliği her spor dalında sporcuların idmanları açısından vücudun aerobik dayanıklılığını arttırdığı bir gerçek olduğundan Harput un kuzey kısmına idman tesisi önerilebilir. Bu kapsamda yine bir halı saha önerilebilir. Dağcılıkla ilgili etkinlikler, kaya tırmanışı sporları için doğal ve insani alt yapı yoklanabilir. Dağ Bisiklet sürüşleri ve kır bisiklet yarışları her yıl organize edilemez mi? MEB in katkısıyla spor yürüyüşleri, müsabakalar, koşu yarışları, çeşitli izcilik faaliyetleri, yaz okulları, izcilik kampları buralarda düzenlenemez mi? İnsanlarda sağlık ve spor farkındalığı Harput üzerinden oluşturulabilir. Bu konuda medya, sağlık müdürlüğü ve il spor müdürlüğünün katkıları düşünülebilir Yamaç paraşütü: Harput un Kuzey kısmında barajı gören tatlı yamaçlar bulunmaktadır. Buralarda yamaç paraşütüne, planör uçuşlarına ve balon gezilerine uygun yerler bulunmaktadır. Ama yine de rüzgarın yönü v.s. konularda bilgim olmadığından bunu sadece amatör bir öneri olarak ifade etmek istedim At kullanımı, okçuluk: Bazı yerlerde amatörce ya da, eğlence amaçlı da at sürüşlerinin yaptırıldığı, atla ilgili etkinliklerin, yarışmaların yapıldığı yerler göze çarpmaktadır. Atlarla ilgili seyirlik bir şeyler yapılabilir mi? Yine okçuluk sporu ile ilgili etkinlikler burada düzenlenebilir. 14. Yayla Turizmi: Yaz aylarında Harput un yol kenarlarına oturan ailelerin bize gösterdiği husus insanların sıcaktan, gürültüden uzaklaşıp temiz ve serin bir havada zaman geçirmeleri isteğinden başka bir şey

15 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ Mayıs değildir. Bu talep zaman geçirilmeden makul bir şekilde planlanarak bir arza dönüştürülebilir. Ev, yeşil alan, rahat ve huzurlu bir mekân planlaması neden olmasın ki? Yayla turizmi tarım turizmiyle birlikte de tasarlanabilir. Belki Elazığ için olmayabilir ama alıcısına ulaşılırsa tarım turizmi güzeldir. Bunlar, içinde yayla evlerinin konaklama için kiralandığı, Karadeniz deki örneklerde olduğu gibi, içinde avlanmanın olduğu türlere kadar önemli bir dağılım görülmektedir Konaklama: Harput ta konaklama sorunu çözülmeden bazı etkinliklerin yapılması zordur. Üniversitenin ya da başka kurumların Turizm Bölümü tarafından işletilen ve misafirlerin yönlendirildiği misafirhaneler olmalıdır. Pansiyon tarzındaki bu yerlerin işletmesini ilk aşamada bu kurumlar tarafından yapılabilir. 15. Tanıtım: Harput un tanıtımı için önce tanıtılabilir hale kavuşturulması gerekmektedir. Yapılacak etkinlikler bunu sağlayacaktır zaten. Ancak, Harput un alt yapısı hazırlandıktan sonra senarist Raci Şaşmaz dan sinema sanatçısı Necati Şaşmaz ın oynadığı bir Harput Fragmanı çekmesi ya da Kurtlar Vadisinin bir bölümünü Harput ta çekmesi rica edilebilir. Yine Erkan Oğur dan tanıtım için bir Harput parçası ya da Harput ismi taşıyan bir çalışma yapması istenemez mi? Dünyanın sayılı müzisyenlerinden olmasına rağmen kaç Elazığlı onu bilir tanır, dinler. Oysa Neşet Ertaşı memleketinde herkesin tanıdığını, her yerde müziklerinin dinlendiğini, kasetlerinin neredeyse bakkallarda satıldığını görürsünüz. Neden? Çünkü etkinliklerle ona sahip çıkmışlardır, eserleri her yerde göz önündedir, tanıtmışlardır. Siz Harput ta folklorik ürünlerin, bu tür musiki kasetlerinin satıldığı bir yer biliyor musunuz? Harput Günleri: Sosyologlar yakın gelecekte etkinliklerin tüm dünyadaki turistlerin %10 undan fazlası için ziyaret sebebi olacağını söylemektedir (Getz, 2007). Festival demeyeyim ama birçok etkinliğin birlikte organize edildiği ve birçok kurumun katkısıyla birkaç günlüğüne de olsa Harput un çekim alanı haline getirilmesi sağlanmalıdır. Ünlü düşünürlerin, sanatçıların v.s. misafir edildiği bu günlerin, gecelerin iyi olacağını düşünüyorum. Dünya Dinleri Kongresi gibi çeşitli etkinliklerle Kazakistan şu günlerde etkinlik turizminin başını çekmektedir. Bizde de benzeri etkinlikler uluslar arası çapta düşünülebilir. Erzurum da olduğu gibi Elâzığ ın, Harput un Müslümanların, bizlerin eline geçişinin temsili bir tarihi kutlanamaz mı? Bununla ilgili etkinlikler yapılamaz mı?

16 908 M. Ruhat YAŞAR, Harput u Yeniden Düşünmek Web: Bugün Harput un ismini internetten aratsanız karşınıza 600 den fazla internet sitesi çıkacaktır. Ancak bunların çoğu ermeni siteleridir. İnternetle değerlendirme yapsanız sanırsınız ki Harput başka birine ait ve Türkiye de değil de Amerika da bir yer. Bu nedenle alt yapı hazırlandıktan sonra Harput un tanıtımı için özel bir web sitesi hazırlanmalı ve turizmle ilgili her şey bu site üzerinden paylaşılmalı, tanıtılmalıdır. Bugün bilgi ve haberleşme desteği olmadan hiçbir turizm planlaması, pazarlaması yapılamaz. Hatta Coğrafi Bilgi Sistemleri bu konuda olduğu kadar Elâzığ turizminin gelişmesi için de hayata geçirilebilir. Kaynaklar Aksın, Ahmet (1999). 19. Yüzyılda Harput, Elâzığ: Ceren Matbaacılık. Sunguroğlu, İshak (1958). Harput Yollarında, C.I. Ünal, Mehmet Ali (1989). XVI. Yüzyılda Harput Sancağı ( ). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay. Getz, D. (2007). Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events. Oxford: Elsevier Greenwood, D. Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commoditization In Hosts and Guest. Smith, V. (Edt.) Oxford: Blackwell. Samsudeen, Neigh Geenath Sunara (2012). Küresel Değişim ve Turizm Üzerindeki Etkisi, Turizm, Spor, Biyoçeşitlilik ve Küresel Değişimler Üzerine İşbirliği Çalışmaları, Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Bildirileri, Şubat

NENEHATUN MİLLİ PARKI AZİZİYE VE MECİDİYE TABYALARININ TURİZME KAZANDIRILMASI

NENEHATUN MİLLİ PARKI AZİZİYE VE MECİDİYE TABYALARININ TURİZME KAZANDIRILMASI T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI NENEHATUN MİLLİ PARKI AZİZİYE VE MECİDİYE TABYALARININ TURİZME KAZANDIRILMASI Emine Bilgen EYMİRLİ Araştırma ve Planlama Birimi TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞINA. a- Başkan Yunus Emre TANSÜ toplantıyı açtı ve toplantı salonu için Sn,Ayşenur YILMAZER e teşekkür etti.

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞINA. a- Başkan Yunus Emre TANSÜ toplantıyı açtı ve toplantı salonu için Sn,Ayşenur YILMAZER e teşekkür etti. KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞINA Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Gurubu Toplantı Tutanağı Oturum : 5 Tarih : 19 Mayıs 2010 Yer: Arsan Seyahat Merkezi a- Başkan Yunus Emre TANSÜ toplantıyı açtı

Detaylı

Göl, gökyüzü ve deniz... Eşsiz bir huzur içindesiniz...

Göl, gökyüzü ve deniz... Eşsiz bir huzur içindesiniz... www.oncuteras.com Göl, gökyüzü ve deniz... Eşsiz bir huzur içindesiniz... İstanbul un güzellikleri sarmış dört bir yanınızı Bir yanınızda sakinliğiyle içinize huzur veren Küçük Çekmece Gölü, diğer yanınızda

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 AMAÇ & KAPSAM ERA Research & Consultancy tarafından gerçekleştirilen araştırmanın ana amacı, Türkiye de yaşanılan şehirlere ilişkin şehir güzelleştirme

Detaylı

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi İlimizin turizm potansiyelinin tanıtılması, öne çıkarılması ve turizm gelirlerinden

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

Hava Alanına Otel Adı Uzaklığı

Hava Alanına Otel Adı Uzaklığı Değerli ÜSİMP ve MDK Katılımcıları, Ev sahibi sıfatı ile Erciyes Üniversitesi ve Erciyes TTO olarak sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz. Sizlere organizasyon ile ilgili detaylı

Detaylı

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu

Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Kültür ve Turizm Platformu Oluşturuldu Ilıca da, Ilıca Merkez de görev yapan okul idarecilerinin öncülüğünde, çevre mahalle muhtarları ve esnafların da katılımları ile Ilıca Bölgesi Kültür ve

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ 22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA Gece geç saatlerde Helsinki yolculuğumuz başlayacak. Uzun bir uçak yolculuğu yapacağız.ardından bir saatlik bir uçuş sonunda Jyvaskyla

Detaylı

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül ft o\ I V-i :p --( a * > Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın Kitap / Kayıp Gül Röportaj / Dr. Süleyman Ozüpekçe El Sanatları / Geleneksel Sanatlarımız/

Detaylı

www

www HUZURLU BİR HAYAT EVİNİZDEN BAŞLAR 2 1 7.400 m² alan üzerine ayrık nizam 3 blok toplamda 60 daire şeklinde inşa edilecek olan Hanedan Konakları şehrin gürültüsünden uzak, manzara ve doğayı karşısına alan

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu

Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Ali Canip Olgunlu ile Kapadokya Tur Programı Göreme, 6-8 Eylül 2013 Tur Rehberimiz: Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Öne Çıkanlar: Ali Canip Olgunlu nun anlatımlarıyla Kapadokya Anadolu daki ilk kiliselerden

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

SORU-CEVAP. Alana ilişkin verilen belgelerde eğim çizgileri verilmemiştir. Eğim düşünülmeden mi proje tasarlanacak?

SORU-CEVAP. Alana ilişkin verilen belgelerde eğim çizgileri verilmemiştir. Eğim düşünülmeden mi proje tasarlanacak? ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI-VII B.E.N. BAKIRKÖY: BAKIRKÖY ETKİNLİK NOKTASI TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ TRAKYA BÜYÜKKENT BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

BODRUM ÇARŞISI VE GELECEĞİ

BODRUM ÇARŞISI VE GELECEĞİ BODRUM ÇARŞISI VE GELECEĞİ 30.07.201 5 BODRUM Üyelerimizden gelen taleplerle Bodrum Merkez Çarşısının eski cazibesinin yeniden canlandırılması için Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf Odası ve BODTO 3 Nolu

Detaylı

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Fethiye Tatil ve Yöre Rehberi Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, Yakaköy, Kayaköy, Çalış gibi bir çok mevkiisi bulunan Fethiye tam anlamıyla bir tatil merkezidir.

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği ve Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-752) ile 1 Kabul edilen 3 Aday olarak önerilen UNESCO Dünya Miraslarının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 17 Mayıs 2013

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz Stillistanbul Sabiha gökçen Hava Limanı Neomarin AVM Pendik Marina Divan Otel Modern istanbul un Kalbindeyiz Okan üniversitesi Via Port Alışveriş Merkezi istanbul Park F1 Pisti Koç Lisesi Teknopark Sabancı

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Iron Butt Reports - 09 July 2011

Iron Butt Reports - 09 July 2011 İstanbul (Kağıthane) Bolu Çankırı Yozgat Sivas Erzincan Bayburt Artvin Rize Trabzon 1.767 Km Henüz yola çıkmadan önce Kağıthane deki evin önünde sanırım saat 02:20 civarı. Yola çıkmanın heyecanı ile yanlızca

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 Beşiktaş Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLALILAR BİSİKLET YOLLARINI KULLANIYOR,SAĞLIKLI YAŞIYOR MUĞLA MUĞLA MUĞLA MUĞLA SİMGESİ MUĞLA MUĞLA, DENİZDEN 670 M YÜKSEKLİKTE, DAĞLARLA ÇEVRİLİ,

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya Grup 3 EGE BÖLGESİ İzmir-Kütahya Güçlü yönler Gençler Yaşlılar El Ele Projesi (2010 yılı). Sevgi Evleri Projesi. Kütahya da 40 yataklı yaşlı bakım evi. İzmir de 300 yataklı yaşlı bakım evi. Belediyeler

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

www.esmarinkonaklari.com

www.esmarinkonaklari.com www.esmarinkonaklari.com GENEL BİLGİLER ES MARIN KONAKLARI 8262 m 2 arsa alanı, 23754,68 m 2 inşaat alanından oluşuyor. Ferah bir yaşam sürmeniz için sitenin %60 ı yeşil alanlar ve sosyal aktiviteleriniz

Detaylı

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 yılı hibe çağrısına yönelik Gaziantep Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi tarafından 21 Nisan 2011 tarihinde Tilmen Otel de çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay

Detaylı

ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011)

ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011) ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011) 19 Şubat cumartesi sabah saat 07.30 da FSK Başkanı Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Çankırı ve Ilgaz a gitmek için yola çıkıyoruz. Hava biraz kapalı, hafiften yağmur çiseliyor.

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

1985 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI ESKİŞEHİR BULUŞMASI 5 6 7 TEMMUZ 2013

1985 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI ESKİŞEHİR BULUŞMASI 5 6 7 TEMMUZ 2013 1985 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI ESKİŞEHİR BULUŞMASI 5 6 7 TEMMUZ 2013 http://www.abaciotel.com YEME-İÇME http://www.222park.com http://www.birsenkebap.com.tr/ http://www.birsenkebap.com.tr/

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

OTOPARK POLİTİKALARI

OTOPARK POLİTİKALARI TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ DENİZLİ BULUŞMASI OTURUM: SAĞLIKLI KENTLERDE ULAŞIM POLİTİKALARI OTOPARK POLİTİKALARI Konuşmacı: Mustafa DÜNDAR OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OTOPARK POLİTİKALARI Sağlık,

Detaylı

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır.

TERMAL SU NEDİR? Termal sular, sıcaklıkları 20 C nin üzerinde ve mineral yönünden zengin olan doğal kaynak sularıdır. Su olmadan medeniyet olmaz. Tarih boyu kurulan bütün medeniyetler su etrafında şekillenmiştir. Su kemerleri, sarnıçlar, çeşmeler ve hamamlar medeniyetin olmazsa olmaz unsurları haline gelmiştir. Özellikle

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

Süha Derbent Organizasyonu ile Uganda da Dağ Gorilleri Yürüyüşü

Süha Derbent Organizasyonu ile Uganda da Dağ Gorilleri Yürüyüşü Süha Derbent Organizasyonu ile Uganda da Dağ Gorilleri Yürüyüşü Entebbe (1) / Bwindi (4) BU SEYAHATTE... Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF in Afrika nın Yeşil Kalbi olarak adlandırdığı volkanik altyapılı ormanlarda

Detaylı

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ GRUP 6: DOĞU KARADENİZ Gümüşhane Ordu Kars Moderatör: Prof.Dr.Leyla Karaoğlu Raportör: Arş.Gör.Öznur Altıntaş Sekreter: Arş.Gör.Merve Kılıçbay 1) YAŞLANMA SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ Yerel yönetimlerin

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Öne Çıkanlar: UNESCO Dünya Miras listesindeki Safranbolu ve tarihi mimarisini günümüze

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ Temmuz 2012 Buluşması- Cumhuriyet Caddesi AMAÇ: Yüzbinleri aşan mezun sayısı olan Atatürk Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında

Detaylı

Mark Howorth imzasıyla

Mark Howorth imzasıyla DEKO TASARIM Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr Mark Howorth imzasıyla CHALET SOLAIS İsviçre nin Villars bölgesindeki dağların tepesinde, vadiye hakim bir noktada bulunan Chalet Solais, ünlü İngiliz

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK EĞİTİM SANAT MERKEZİ VE PARKI PROJESİ İHTİYAÇ PROGRAMI Gaziantep te çocukların güvenli ve öğrenme süreçlerini destekleyici zengin uyarıcıların olduğu çevre koşulları ile yaşam deneyimlerini

Detaylı

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Konutta Altın Çağı YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Çağıl İnşaat / Altınbaşak Konutları Çağıl İnşaat 1994 yılında kurulan; çok katlı yapıların tasarımı ve yapımı, yol, sanat yapıları ve köprü yapımında uzmanlaşmış

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Kent ve İnsan İlişkisi Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Akış 1. İnsan ve Mekan İlişkisi 2. Kent olarak Çerkezköy 3. Sonuç Çalışma ve mekan Temel konular Isıve aydınlatma Açık ofisler Maliyet

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

P1 Gebze-İzmit Hattı

P1 Gebze-İzmit Hattı Kocaeli 2020 Raylı Ulaşım Hattı Projeleri Hakkında Özet Bilgi Dr. Numan Akdoğan* *Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi P1 Gebze-İzmit Hattı Bu proje

Detaylı

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Azar Gasht Maleki Travel Tur Tarihleri : 13 Nisan 15 Nisan 20 Nisan 22 Nisan 27 Nisan 29 Nisan 04 Mayıs 06 Mayıs 11 Mayıs 13 Mayıs Tur Programı:

Detaylı

Tatil ve Yöre Rehberi

Tatil ve Yöre Rehberi Tatil ve Yöre Rehberi Kalkan, Antalya ya bağlı olan çok şirin bir sahil kasabasıdır ancak bu ilin merkezinden 200 km. kadar uzaktadır. Özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiği Kalkan son yıllarda

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Geleceğinizin İnşası...

Geleceğinizin İnşası... www.osmanmetininsaat.com Geleceğinizin İnşası... Oğuz İnşaat, sektöründe sahip olduğu tecrübesi ve kalite anlayışıyla her geçen yıl daha güçlü ve daha büyük projelere imza atarak başarılı ilerleyişini

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın..

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Özbekistan İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Tarih : 08-04-2017-15-04-2017 Şehirler : Buhara, Khiva, Semerkand, Taşkent Otel : 4* Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

SORUN. Ana sorun: Aile içi şiddete maruz kalan kadınların, bundan kurtulmak için ne yapacaklarını bilmemeleri ve çevrelerinden yardım alamamaları.

SORUN. Ana sorun: Aile içi şiddete maruz kalan kadınların, bundan kurtulmak için ne yapacaklarını bilmemeleri ve çevrelerinden yardım alamamaları. SORUN Ana sorun: Aile içi şiddete maruz kalan kadınların, bundan kurtulmak için ne yapacaklarını bilmemeleri ve çevrelerinden yardım alamamaları. Kadınların şiddet karşısında sessiz kalmaları, bu durumu

Detaylı

İZMİR. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi...

İZMİR. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi... İZMİR Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 8500 yıllık tarihi ve kültürel zenginliği ile Ege de parlayan bir inci tanesi... ÇEŞME Antik çağlardan günümüze uzanan eşsiz tarihi, sakin ve huzurlu yapısı,

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON PROGRAM HİZMETLERİ VE HİZMETLERİ Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM Marmara Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM TMOK ve SBD

Detaylı

Yunanistan - Santorini

Yunanistan - Santorini Yunanistan - Santorini Yunanistan - Santorini Milattan önce meydana gelen volkanik patlama sonucunda bugünkü krater görüntüsüne kavuşmuş, her yıl 1 milyonu aşkın turisti ve balayı çiftini ağırlayan, beyaz

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V. I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V. I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11 1. Beden Dili... 11 2. Bedensel Davranışlar ve Anlamları... 13 3. Beden

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

"Nereden başlasam, nasıl anlatsam..."

Nereden başlasam, nasıl anlatsam... Bu yaz Bodrum'suz geçmez! Turgutreis Lagina Bodrum Boutique Hotel'de bir gece çift kişilik konaklama, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği 240 TL yerine 119 TL! (15 Haziran - 27 Ağustos arasında geçerlidir.)

Detaylı

FETHİYE- LİKYA YOLU GEZİ PROGRAMI

FETHİYE- LİKYA YOLU GEZİ PROGRAMI FETHİYE- LİKYA YOLU GEZİ PROGRAMI 1.GÜN...Hisarönü Likya yolu başlangıcına varış ve Faralya parkuru 16.05.2017 tarihinde Antalya havalimanından 08:30 da ve Otogarından 09:00 da aracımızla sizleri alıyoruz,

Detaylı

İzmir de şehir kuzeye doğru gelişiyor.

İzmir de şehir kuzeye doğru gelişiyor. İzmir de şehir kuzeye doğru gelişiyor. Gelişim aksı üzerinde bulunan Seyrek, yeni projelerle sürekli gelişiyor, değişiyor ve değerleniyor. Seyrek te değişime öncülük eden proje Studio City; farklı konut

Detaylı

+90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R

+90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... Mükemmellik üzerine kurulu yeni bir kavramla

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER RESMİ DOKUMANLAR

İÇİNDEKİLER RESMİ DOKUMANLAR İÇİNDEKİLER 1. FİRMA TANITIMI 2. FİRMANIN FAALİYETLERİ 3. FİRMANIN REFERANSLARI RESMİ DOKUMANLAR 4. TURSAB BELGESİ 5. IATA BELGESİ FİRMA TANITIMI 2000 yılında kurulan şirketimiz, inanç turizmin ilk ve

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 4 TOPLANTI YERİ : Malaga,İSPANYA TOPLANTI TARİHİ

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14.

ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul 4.banka 5.otel 6.market 7.alışveriş merkezi 8.kafe 9.hastane 10.köprü 11.nehir 12.kafe 13.spor salonu 14. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÇEVREMİZ VE BİZ 1.park 2.büfe 3.okul

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün 04 07 Ekim 2014 Kurban Bayramı Turu Neden Gitmeli? Hem Afrika hem de Akdeniz in havasını teneffüs edebileceğiniz, kendine has kültürü ile

Detaylı

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Beylerbeyi'nin eşsiz tarihi dokusu modern yaşamla buluşması Boğaza karşı, her yere yakın Yaşama hazır, hemen teslim Kaliteli yaşam Mahalle kültürü Her aileye göre

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı