SİVİL TOPLUM FONU PROGRAMI Sivil Toplum Kuruluşları İçin Tanıtım ve Başvuru Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVİL TOPLUM FONU PROGRAMI 2011. Sivil Toplum Kuruluşları İçin Tanıtım ve Başvuru Kılavuzu"

Transkript

1 SİVİL TOPLUM FONU PROGRAMI 2011 Sivil Toplum Kuruluşları İçin Tanıtım ve Başvuru Kılavuzu Dünya Bankası Turkey Ofisi Uğur Mumcu Caddesi MNG Binası No: 88, Kat:2 GOP Ankara Tel: Fax: Son Başvuru Tarihi 25 Nisan 2011 Başvurular Bilgen Kahraman ın dikkatine yollanmalıdır. Sadece Posta Kanalıyla Tam Olarak Sunulan Proje Önerileri değerlendirilmeye alınacaktır. 1

2 SİVİL TOPLUM FON PROGRAMI 2011 BAŞVURULARI İÇİN Sivil Toplum Kuruluşları için Temel Esaslar Program Hakkında Sivil Toplum Fon Programı (CSF) bu yıl gençliğin güçlendirilmesi ve gençlerin topluma kazandırılmaları konusunu esas aldığı için, Dünya Bankası nın sosyal gelişim programını desteklemekte ve kolaylaştırmaktadır. Bu programla varılması hedeflenen nokta gençlerin, toplumda faal olarak görev alarak ülkenin kalkınma ve gelişim sürecini hızlandırmak ve etkilemek, bunu yaparken de kamu sektörüyle etkileşime girerek katılım ve sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmeleridir. Sivil Toplum Fonu Programı nın bu yılki odak grubunu gençler oluşturmaktadır. Gençliğin statüsünün toplum içinde güçlendirilmesi şu şekillerde olabilir: Gençler arasında bilgi paylaşım ağları yaratarak, temel uzlaşma tabanı oluşturarak, kamu- özel sektör dayanışmasını cesaretlendirerek, yoksulluğun azaltılması ve gelişme stratejileri ve reformlar için gençlerin toplum içindeki rolünün kuvvetlendirilmesi ve bu yaklaşıma yerel sahiplenme sağlamak. Özellikle fakir ve marjinal topluluklarda ve alanlarda Gençlere ihtiyaçlarını duyurmaları için söz hakkı vermek ve gençlerin kendi durumları hakkındaki görüşlerinin politikalar ve karar alıcılar nezdinde dikkate alınmasını sağlamak. Gençliğe yönelik gelişim programlarının etkisini güçlendirmek ve artırmak; yerel bilgi sağlayarak, potansiyel riskleri belirleyerek, desteği hedefleyerek, ve etki sahasını özellikle topluluk seviyesinde genişleterek. Hem yerel hem de global düzeyde, gençlerin gelişimi ve buna ilişkin sorunlarına yenilikçi çözümler ve fikirler getirmek. AB sürecinde AB ve Türk Gençlik grupları arasında diyalog ve iletişimi geliştirmeye yönelik projelerin geliştirilmesine yardımcı olmak. Başvuru Yapmadan Önce Dünya Bankası- Türkiye Sivil Toplum Fonu Programı, kendisine ulaşan taleplerin çok küçük bir oranına kaynak sağlayabilmektedir. Bir çok talep, hak etmediklerinden değil, güncel hedeflere ve Sivil Toplum Fonu Programı Kriterlerine seçilen başvurular kadar uymadıklarından geri çevrilmektedir. Faaliyetiniz hedefler ve kriterlere uygun olabilir, fakat talepler mevcut fonların çok üzerinde olabilir. Başvuru yapmadan önce lütfen talebinizin uygunluğunu belirlemek için vakit ayırıp Temel Esasları okuyunuz. Kimler Başvurabilir? Türkiye de kurulu olan ve kalkınma ve/veya gençlik konularında çalışan sivil toplum kuruluşları hibe için başvuru yapabilirler. Sivil toplum kuruluşları saygın bir yere sahip olmalı, toplum içerisinde başarıları ile tanınmalı, ve mali açıdan güvenilir geçmişe sahip olmalıdır. Program tarafından daha önce desteklenmemiş kuruluşlara öncelik verilecektir (kuruluşlar beş yıl süre içerisinde Sivil Toplum Fonu Programı ndan üç kereden fazla yararlandırılamaz). Hangi Tür Faaliyetler Desteklenmektedir? 2

3 Sivil Toplum Fonu Programı, birinci hedefi toplumsal katılım olan faaliyetlere öncelik vermektedir. Proje önerileri şu konuyla ilgili olabilir: Gençliğin güçlendirilmesi ve gençlere yönelik politika ve faaliyetlerinin arttırılmasını hedefleyen öneriler. Önerilen Faaliyetler şunlardan oluşabilir: - Gençlerin statülerinin yerel düzeyde güçlendirilmesiyle ilgili olarak diyalogların artırılması ve bilgilerin yaygınlaştırılması, - Gençler arasında toplumsal konularda daha duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlayacak kampanyalar yürütmek veya belediye/ yerel düzeyde diyaloglar yürütmek, - AB standartlarını yakalamaya çalışılan bir ülkede iyi yönetim, yolsuzlukların önlenmesi, güvenilirlik, etik, şeffaflık gibi konularda bilginin yaygınlaştırılması veya toplumsal bilinç oluşturulmasında gençliğin rolü, vb. Ayrıca: Faaliyetler arasında aşağıdakiler sayılabilir, ancak örnekler bunlarla sınırlı değildir: gençlerin karar alma süreçlerine katılım kabiliyeti ve/ veya bilgilerini artırmaya yönelik atölye ve seminerler; karar alma veya kamu hizmeti verilmesini etkilemek amacıyla uygun iletişim kampanyaları; belirli bir sektörün verimlilik kapasitesini gençlerin istihdamını sağlayarak, kapasite artırmak amacıyla yenilikçi ağ oluşturma çabaları. Faaliyet, hibenin veriliş tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanmalıdır. Program tarafından önceki yıllarda desteklenmemiş kuruluşlara öncelik verilecektir. Hangi Tür Faaliyetler Desteklenmez? Sivil Toplum Fonu şu faaliyetleri destekleyemez; Araştırma programları, akademik eğitim programları, işletme projeleri, temel hizmetlerin sağlanması, demirbaş desteği (ekipman vs. gibi), burslar, eğitim programları, şahsi müracaatlar veya yasal olmayan kuruluşlar. Önerilen faaliyetler Dünya Bankası düzenli çalışmaları ile zıt düşmemeli veya onların yerini almamalıdır; faaliyet Banka nın düzenli programından açıkça ayırt edilebilir olmalıdır. Aşağıda belirtilen noktalar da faaliyet olarak seçilemez: - Doğrudan hizmet verilmesi - Tıbbi malzeme, hastane malzemesi, işitme cihazı, koltuk değneği vs. - Bilgisayar cihazı ve tesisatı - Kira, bakım gideri, genel büro malzemeleri vs. sabit gibi giderler - Mesleki eğitim çalışmaları, işsizlerin eğitimi - Sivil Toplum Kuruluşları nın kapasitelerinin artırılarak danışman haline gelmeleri - Su, ısıtma, yemek gibi temel ihtiyaçların karşılanması - Kütüphane, sağlık tesisi gibi tesislerin inşaatı - İş ve istihdam yaratılması - Hastalık kontrol kampanyaları - Gıda yardımı - Personel maaşlarının karşılanması, örneğin Sivil Toplum Kuruluşu müdürünün maaşı - Su sistemi, kuyu vs. gibi alt-yapı projeleri Verilen HibeTutarı Nedir? Hibeler proje başına 5.000$ dır. Sivil Toplum Fonu Programı bir faaliyet için önerilen bütçenin nadiren yarısından fazlasını karşılar, ve daha ziyade bu kredinin diğer kaynaklardan sağlanan gelirleri desteklemesi tercih edilir. Müracaatta bulunan kuruluşlardan, Dünya Bankası hibesinin diğer bağış sahiplerinden sağlanan gelirleri nasıl 3

4 artırabileceğini açıklamaları istenir. Bir kurum/ kuruluş birden fazla proje başvurusunda bulanabilir. Hibe için Nasıl Başvuru Yapılır? Başvuru Formu na Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi web sitesinde ulaşılabilmektedir Sivil Toplum Fonu Programı Komitesi yılda yalnızca bir kez seçim yapar. Başvuru sahiplerinin, başvuru formlarını teslim etmeden önce kriterleri ve formu dikkatlice okumaları tavsiye edilir. Hibeler, Dünya Bankası Türkiye Ofisi nde bulunan Küçük Hibeler Komitesi tarafından dağıtılır. Komitede Dünya Bankası uzmanlarının yanısıra UNDP, ILO, UNICEF, Avrupa Birliği gibi kurumların da temsilcileri bulunmaktadır. Başvurular kriterlere uyulması bakımından değerlendirilir ve elenir. Sivil Toplum Fonu Programı tüm başvuruları dikkatle inceler. İncelenmenin tamamlanması iki ay sürebilir. Talep sayısının çok yüksek olması nedeniyle, başvuru sahiplerinin Dünya Bankası Ofisi ne şahsen gelmeleri veya telefonla aramaları tavsiye edilmez. Sivil Toplum Kuruluşları na yönelik diğer kaynaklara Dünya Bankası web sitesinden ulaşılabilir Hibeler için Seçim Kriterleri Proje önerilerinin değerlendirilmesi aşağıdaki temel sorulara göre yapılır: Etkinlik: Öneri gençlik katılımı hedefine yönelik mi? Daha net olarak, faaliyet vatandaşların kişisel olarak veya organize gruplar halinde, gelişim prosesini hızlandırmak ve etkilemek amacıyla, kamu sektörüyle etkileşime girerek katılım ve sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmelerini destekliyor mu? Fizibilite: Önerilen yaklaşım pratik mi? Zaman ve bütçe yeterli mi? Organizasyon kapasitesi: Organizasyon personeli ve yöneticileri projeye hangi yetenekleri katıyorlar. Proje hedeflerine uygunlar mı? Organizasyon şu anda önerdiğine eşdeğer ve aynı boyutta girişimlerde başarılı olmuş mu? Organizasyon kredibilitesi: Grubun kendi toplumu içerisinde ve dışında ünü nasıl? Önem: Proje kayda değer mi? Projenin topluluğun istediği faaliyet veya çalışmayı tetikleyeceği kanaati var mı? Yardımcı olmayı düşündüğü toplulukta bir değişiklik yaratacak mı, veya hedeflediği sorunu çözecek mi? Diğer olasılıklar göz önüne alındığında, desteklenmeyi hak eden proje bu mu? Sivil Toplum Fon Programı Tarafından Önceki Yıllarda Desteklenen Proje Örnekleri Uygulayıcı Kuruluş : Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi Proje Özeti: Türkiye çapında 24 şubesi olan derneğin üyeleri için eğitim semineri. Proje, derneğin 14 farklı şubesinden üyelerin katılımını hedefliyor. Her şube 4 üye gönderecek toplam 56 kişi. İyi Vatandaşlık için Sosyal Farkındalık ve Bilinç konulu eğitime katılacak. Projenin amacı, kör olan fakat topluluk lideri, problem çözücü olabilecek üyeleri harekete geçirmektir. Uygulayıcı Kuruluş : Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği- ÖZGEDER Proje Özeti:Kuruluş çocuk mahkumlar konusunda uzman. Proje, çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten Sivil Toplum Örgütlerini ve Çocuk Polisini bir atölye çalışmasında biraraya getirip fikirlerini topladıktan sonra, suç işlemiş ve hapsedilmiş çocuklarla ilgili bir 4

5 web sitesi oluşturmayı hedefliyor. Web sitesi kapsamlı olacak ve şunları kapsayacaktır: çocuk hakları, bu haklarla ilgili kanunlar ve yönetmelikler, Çocuk ve Gençlik konularında uzman STÖ lerin iletişim bilgileri, Sokak Çocuklarıyla ilgili bilgiler, Bağımlı Çocuklar Merkezlerinin yerleri, Çocuk Polisi vs. Uygulayıcı Kuruluş : Ankara Barosu Özürlü Çocuk Hakları Kurulu Proje Özeti: Projenin amacı belirli okullardan rastgele seçilmiş 60 kişiye (özürlü çocuklar, aileler, öğretmenler), özürlü çocukların hakları, bu çocukların farkındalıklarının geliştirilmesi, ve toplumla daha iyi etkileşime girmemin öğretilmesi konularında bilgi semineri verilmesidir. Projenin yan faydası Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı bir grup öğretmenin eğitilmesidir. Pilot bir uygulama olacağı için, başarılı bulunduğu taktirde, MEB e böyle bir seminerin tüm öğretmenlere verilmesi teklif edilecektir. Uygulayıcı Kuruluş : Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği Proje Özeti: Türkiye nin farklı bölgelerinde şeffaflık, güvenilirli etik bilinç oluşturma kampanyaları. 5

6 Nisan 2011 Hibe Başvurusu Sivil Toplum Fon Programı SON BASVURU TARIHI: 25 Ofis Kullanımı için Başvuru Numarası: Alış Tarihi: Türkiye Ülke Ofisi, DÜNYA BANKASI Yönetici Özeti (En fazla bir sayfa yazınız) 1. Tarih: 2. Kuruluş adı: 3. İlgili kişi ve görevi: 4. Adres: 5. Şehir, Ülke, Posta Kodu: 6. Telefon: Faks: Eposta: Web sitesi (varsa): 7. Başvuran kuruluşun görevi ile ilgili açıklaması: 8. Finansman talebinin amacı ve bu etkinliğin sivil katılımla ilgisi: 9. Hedef kitle ve önerilen etkinlikten yararlananların sayısı: 10. Bu finansman talebinin kapsayacağı dönem: 11. Talep miktarı (Ayrıntılar, Etkinlik Geliri nde belirtilecektir): 12. Kuruluşunuz Dünya Bankası ndan daha önce destek aldıysa, bu desteğin yılını, miktarını ve hangi amaçla verildiğini belirtin: 13. Başvuran kuruluşun yönetici direktörünün veya yönetim kurulu başkanının yetkili imzası: İmza: Ad (açık adı): Görevi: 6

7 Hibenin amacı 14. Ele alacağınız gereksinimi ya da konuyu kısaca açıklayın. Hizmetin götürülmesi için seçilen kitleyi (katılacakların sayısı dahil olmak üzere) ve bu hizmete nasıl katılacakları veya bundan nasıl yararlanacakları konusunu açıklayın. 15. Önerilen etkinlik, güçlendirme konusunda sivil katılımı nasıl geliştirecektir? Etkinlik, marjinalleşmiş vatandaşların yerel ve topluluk düzeyinde gerçekleştirilen geliştirme etkinlikleri üzerinde daha büyük denetime sahip olmalarını nasıl sağlayacaktır? 16. Etkinlik hedef(ler)ini ve ölçülebilir amaç(lar)ı listeleyin. 17. Bu etkinlik, başvuran kuruluş için yeni bir etkinlik mi, yoksa devam eden bir etkinlik mi? Etkinlik devam ediyorsa, kuruluşunuz bu etkinliği gelecekte nasıl destekleyecektir? 18. Etkinliğin yürütülmesi ile ilgili kısa bir zaman çizelgesi sunun. 19. Etkinliğe, varsa, başka hangi kuruluşlar katılacaktır? Bunların rollerini açıklayın. (Uygulayıcı kurum, proje bütçesinin en az %25ini karşılamayı taahüt etmelidir) 20. Etkinliğin yürütülmesinden sorumlu kilit personelin/gönüllülerin adlarını ve niteliklerini listeleyin. (Uygulayıcı birimin Sivil Toplum Kuruluşu olma koşulu vardır) Değerlendirme 21.Etkinliğinizin belirli sonuçlarını listeleyin. Sonuçları izleyip ölçmek için hangi değerlendirmeleri/stratejileri kullanacaksınız? (örn. Mülakatlar, anketler, odak grupları, topluluk geri besleme, vs.) 22. Hibe döneminin sonunda neyin değişmiş olacağını kısaca açıklayın. 23. Etkinliğin sonuçları nasıl kullanılacak ve/veya yayımlanacak? Etkinlik Geliri 24. Başvuran kuruluşun toplam katkısı Toplam: ABD $ 25.Başvuranın başka bağışçılardan topladığı finansman: (Bütün kaynakları listeleyin ve tahmini tutarları belirtin) Kaynak Tutar Kurum Adı: Toplam: ABD $ 26. Dünya Bankası ndan talep edilen toplam tutar: (5000US$ kadar) ABD $ 27. Bütün kaynaklardan elde edilen toplam etkinlik geliri: ABD $ 7

8 Önerilen Etkinlik Bütçesi (1) Her bütçe maddesi için gerekli bilgiyi sunun ve (2) harcamayı karşılayacak olan fon kaynak(lar)ını belirtin. Gerekli olduğu kadar alanı kullanabilirsiniz. Bütün maddeler etkinlikle ilgili olmalıdır. Madde Uzman Ücretleri (danışmanları ve ücretlerini listeleyin) Seyahat (açıklayın) Donanım (açıklayın) Araç gereç, Baskı, Kopyalama, Telefon, Faks, Postalama ve Gönderi (açıklayın) Değerlendirme (açıklayın) Toplam Masraflar: Başvuran Katkısı (Kurum katkısı mutlaka olmalıdır) Diğer Bağışçıların Katkısı (Olması tavsiye edilir) Dünya Bankası Katkısı (5000 Doları geçemez) Dünya Bankası fonları donanım için izin verilmez Toplam Ekler Varsa, aşağıdaki belgeleri önerinize eklemenizi rica ediyoruz: Başvuran kuruluşun üst yönetici ve yönetim kurulunun tam listesi; Gelir kaynaklarını listeleyen en son yıllık mali tablo (varsa denetlenmiş); Kuruluşun içinde bulunduğumuz mali yılın planlanmış gelir ve gider bütçesi, gelir kaynakları listesiyle birlikte; Başvuran kuruluşun tescil durumunu gösteren kopya; Son faaliyet raporu. 8

KÜÇÜK HİBELER PROGRAMI Sivil Toplum Kuruluşları için Başvuru Kılavuzu. 2008 Mali Yılı Proje Önerileri İlanı

KÜÇÜK HİBELER PROGRAMI Sivil Toplum Kuruluşları için Başvuru Kılavuzu. 2008 Mali Yılı Proje Önerileri İlanı KÜÇÜK HİBELER PROGRAMI Sivil Toplum Kuruluşları için Başvuru Kılavuzu 2008 Mali Yılı Proje Önerileri İlanı TÜRKİYE ÜLKE OFİSİ Uğur Mumcu Caddesi No 88 Kat 2 GOP 06700 Ankara Tel: 459 8300 Faks: 446 2442

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1

ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1 ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1 İçindekiler Giriş 3 1. Hibe Programının Amaçları... 4 2. Genel Koşullar... 4 3. Hibe Tutarı... 4 4. Uygunluk Kriterleri... 5 5. Desteklenecek Proje ve Faaliyetler...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI Eylül 2007 Bilgi ve iletiģim için: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Murat Yücer (Proje Sorumlusu) murat.yucer@undp.org Birlik Mah. 2. Cadde,

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Bu belge, proje teklif çağrısının gayriresmi tercümesidir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Hibe

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/SOSYAL Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi): 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr D A K A 2013 Y F R SUNUŞ Yerel kaynak ve potansiyellerin ulusal plan ve programlarla uyumlu ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı bir şekilde değerlendirilerek bölgesel kalkınmanın

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1- SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)... 1 1.1-

Detaylı