DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007

3 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ HAMİT TANIRLI YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Kod No : Bu Proje 02/02/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği İle Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR Yrd. Doç. Dr. Nasrullah ÖZSOY DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN Yıl : 2007, Sayfa: 144 Jüri :Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN :Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR :Yrd. Doç. Dr. Nasrullah ÖZSOY Bu araştırma, Demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların ilköğretim ders kitaplarında yer alış biçiminin incelenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmanın evrenini öğretim yılında ilköğretim okullarında okutulan ders kitapları oluşturdu. Araştırmada veriler, öğretim yılında ilköğretim okullarında okutulan ders kitapları kaynak tarama tekniği kullanılarak, bu kitapların içerisindeki demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konularının hangi kapsamda yer aldıkları ders kitaplarındaki ifadeler aynen korunarak incelendi. Kaynak taraması sonucunda elde edilen bulgular; demokrasi ve insan hakları kavramları iki bölüm halinde ayrı ayrı ele alındı. Daha sonra elde edilen bulgular araştırmanın varsayım ve alt varsayımları doğrultusunda değerlendirildi. Ders kitapları içerisinde demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların didaktik bir anlayışla ele alınmış olduğu sonucuna ulaşıldı ve bu kavramların ele alınmalarıyla ilgili olarak önerilerde bulunuldu. i

5 Araştırma sonucunda demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların didaktik bir anlayış yerine, öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun, onların benimseyip yaşam tarzına dönüştürebilecekleri bir nitelikte ele alınması, demokrasi ve insan hakları kavramları ile yurttaşlık eğitiminin karıştırılmaması, sorumlulukların hak ve özgürlük kavramlarının önüne geçirilmemesi, demokrasi ve insan hakları eğitimi verilirken toplumsal ve tarihsel süreçlerin iyi analiz edilip sistematik bir şekilde verilmesi, kurallar ve kavramsal çerçeve vermek yerine, sınanabilir ve öğrenciler tarafından gerçek yaşamla bağdaştırılabilir nitelikteki konulara yer verilmesi, barış, hoşgörü, insan sevgisi, kardeşlik, insan haklarına saygı, çağdaşlık ve dayanışma gibi kavramlar üzerinden milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiği konularında önerilere yer verildi. Anahtar Kelimeler: Demokrasi, İnsan Hakları, Demokrasi ve Eğitim, Demokratik Eğitim, Demokrasi Eğitimi, İnsan Hakları, İnsan Hakları Eğitimi, Temel Haklar ve Özgürlükler ii

6 DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA GRADUATION PROJECT ANALYZING THE SUBJECTS RELATED TO DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS EDUCATION IN THE BOOKS OF PRIMARY SCHOOLS Supervisor : Asst. Prof. Dr. Abdurrahman BORAN Year : 2007, Pages: 144 Jury : Asst. Prof. Dr. Abdurrahman BORAN : Asst. Prof. Dr. İbrahim KIR : Asst. Prof. Dr. Nasrullah ÖZSOY This research has been done in order to determine the level and place of democracy and the human rights in our primary school books. The core of the research is the books which were studied in the period of The data and the subjects which are related to democracy and human rights in these books have been used without changing even one statement and the technique has been determined as resource research. The data attained through this technique has been analyzed under two headings namely, democracy and human rights. Then the findings have been compared in accordance with the aim of the research and the comments have been done together with some suggestions. In the last analysis, instead of a didactical attitude on democracy and human rights the content should be appliable in terms of behaviors. The facts; that they should be in accordance with the developmental stages of the students and that they should be included in the books so that the students can easily get it as if they were their own in order to make it their life style, that the notions of democracy and human rights shouldn t be misunderstood as citizenship education, that the notion of responsibility shouldn t precede democracy and human rights, iii

7 that while the students have been educated on democracy and the human rights, the societal and historical facts should be considered and related very systematically and carefully, and that instead of giving some rules and a conceptual frame,the subjects should let the student be an experiencer and finally that while creating a national identity the notions of peace, tolerance, love of humanity, brotherhood, respect against human rights, modernity and being supportive should be used to reach a national uniformity have been underlined. Key Words: Democracy, human rights, Democracy and education, democratic education, the education of democracy, the education of human rights, basic rights and liberty. iv

8 ÖN SÖZ Demokrasi ve insan hakları, toplumlar ve devletler açısından önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu durum gelecek kuşaklara demokrasinin ve insan haklarının daha olgunlaşmış bir şekilde miras bırakılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle demokrasi ve insan haklarının öğrenilmek zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Günümüz toplumlarında öğretme-öğrenme faaliyetleri eğitim kurumlarından beklenmektedir. Eğitim sistemimizin temel dönemi olan ilköğretim kurumları, parasız ve kesintisiz 8 yıl devam zorunluluğu vardır. Bu nedenle devlet tarafından verilen bu eğitim devresinde demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların yer alış durumları oldukça önem arz etmektedir. İlköğretim okullarında demokrasi ve insan hakları eğitimi ile; bağımsız, araştırıcı, insan haklarına saygılı, düşünebilen, insan olarak değerinin bilincinin farkına varabilen, kendi kararlarını kendisi verebilen, sorumluluk duygusuna sahip insanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Demokratik eğitim programları eşitlik, katılım, kararların tartışma ve oylama ile alınması, uzlaşma geleneği, siyasal hedeflerin gerçekleşmesinde şiddet yönteminin kesinlikle reddi, insanın insan olarak taşıdığı temel değer, bu değerin korunup geliştirilmesi için özgürlük ortamının taşıdığı vazgeçilmez önem, hoşgörü, gerçeğe ancak özgür düşünce ve tartışma yoluyla varılabileceği inancı, siyasal çoğulculuk, hukuk devleti vb. demokrasi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. İnsan hakları, insanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilemez ve devredilemez haklar bütünüdür. İnsanlar bu hakları bilip tanıdığı ve yaşadığı ölçüde toplumda saygın bireyler olarak hayatlarını devam ettirebilirler ve kendilerini gerçekleştirebilirler. Toplumda huzurun, uzlaşmanın ve hoşgörünün yerleşmesi, demokrasinin yerleşmesi ve bir yaşam biçimi olabilmesi için öncelikle insan hakları eğitimi şarttır ve ön koşuldur. Bundan dolayıdır ki insan hakları öğrenilmek ve bilinmek zorundadır. Demokratik toplumlarda bu görevin yerine getirilmesi eğitim sistemlerinden beklenmektedir. Bu araştırma ile İlköğretim okullarında okutulmakta olan ilköğretim ders kitaplarında demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların yerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılarak önerilerde bulunulmuştur. Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi konularının ilköğretim ders kitapları içerisinde hangi düzeyde ele alındığı incelenmiş ve yorumlar getirilmiştir. Bu araştırmanın her aşamasında desteklerini ve yardımlarını esirgemeyerek, benimle beraber araştırmanın tamamlanması için büyük gayret gösteren danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Boran a teşekkürlerimi bir borç bilirim. Ayrıca araştırmanın değişik aşamalarında yardımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kır a, projenin hazırlık aşamasında fikirlerinden dolayı Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Kılıç a, teknik desteklerinden dolayı değerli dostum Zeynel Abidin Erdemir e çok teşekkür ederim. Araştırmam sırasında beni manevi yönden ve teknik açıdan destekleyen sevgili eşime, biricik kızıma sevgilerimi sunarım. Kahramanmaraş, 02 Şubat 2007 v

9 İÇİNDEKİLER ÖZET...i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ...v İÇİNDEKİLER...vi KISALTMALAR LİSTESİ...x ÇİZELGELER LİSTESİ...xi EKLER LİSTESİ...xii 1. GİRİŞ Problemin Durumu Araştırmanın Amaçları Araştırmanın Önemi Varsayımlar Alt Varsayımlar Araştırmanın Sınırlılıkları Tanımlar KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR KAVRAMSAL ÇERÇEVE Demokrasi Düşüncesi Demokrasinin Tanımı Demokrasi İle İlgili Temel Değerler Demokrasinin Özellikleri Demokrasi İle İlgili Temel Kavramlar Özgürlük Hukuk Devleti Eşitlik Çoğulculuk Uzlaşma Hoşgörü Laiklik Siyasal Partiler, Seçimler ve Katılım Demokrasi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi Demokrasi Düşüncesinin Ülkemizdeki Gelişimi Tanzimat Dönemi Meşrutiyet Dönemi Cumhuriyet Dönemi (1.) 1920 ile 1946 Arası (2.) 1946 ve Sonrası Demokrasi Eğitiminin Gerekliliği Yasal Olarak Mantıksal Olarak Etik Olarak Demokrasi ve Eğitim İlişkisi Demokratik Eğitim (1). Demokratik Eğitimin İlkeleri Eğitim Sistemimizde Demokrasinin Yer Almaya Başlaması İlköğretimde Demokrasi Eğitimi Ortaöğretimde Demokrasi Eğitimi vi

10 Yükseköğretimde Demokrasi Eğitimi İnsan Hakları Düşüncesi İnsan Hakları İle İlgili Temel Kavramlar İnsan İnsanlık Evrensellik Ortak Miras Hak Hukuk İnsan Hakları Temel Haklar Dayanışma Hakları (1). Çevre Hakkı (2). İnsanlığın Ortak Mal Varlığına Saygı (3). Gelişme Hakkı (4). Barış Hakkı İnsan Haklarının Korunması İnsan Haklarını Korumanın Sonuçları İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi İnsan Hakları Düşüncesinin Ülkemizdeki Gelişimi İnsan Hakları ve Eğitim İlişkisi İnsan Hakları Eğitimi Hakkı Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Ülkemizde Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Anayasamızda Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Demokrasi ve İnsan Haklarını Kim Öğrenmelidir? Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Ne Öğretilmelidir? Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Nasıl Verilmelidir? Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Okul Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Öğretmen YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorum BULGULAR İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi Düşüncesi İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi Düşüncesi ve Demokrasinin Tanımı İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi İle İlgili Temel Değerler İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi İle İlgili Temel Kavramlar İlköğretim Ders Kitapları İçinde Özgürlük İlköğretim Ders Kitapları İçinde Hukuk Devleti İlköğretim Ders Kitapları İçinde Eşitlik vii

11 İlköğretim Ders Kitapları İçinde Hoşgörü İlköğretim Ders Kitapları İçinde Laiklik İlköğretim Ders Kitapları İçinde Siyasal Partiler İlköğretim Ders Kitapları İçinde Seçimler ve Katılım İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi Düşüncesinin Ülkemizdeki Gelişimi İlköğretim Ders Kitapları İçinde Tanzimat Dönemi İlköğretim Ders Kitapları İçinde Meşrutiyet Dönemi İlköğretim Ders Kitapları İçinde Cumhuriyet Dönemi (1). İlköğretim Ders Kitapları İçinde 1920 ile 1946 Arası (2). İlköğretim Ders Kitapları İçinde 1946 ve Sonrası İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi ve Eğitim İlişkisi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları Düşüncesi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları ile İlgili Temel Kavramlar İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsanlık İlköğretim Ders Kitapları İçinde Evrensellik İlköğretim Ders Kitapları İçinde Ortak Miras İlköğretim Ders Kitapları İçinde Hak İlköğretim Ders Kitapları İçinde Hukuk Kavramı İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları İlköğretim Ders Kitapları İçinde Temel Haklar ve Özgürlükler İlköğretim Ders Kitapları İçinde Çevre Hakkı İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarının Korunması İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarının Ulusal Düzeyde Korunması İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarının Korunmasında İnsan Hakları Eğitiminin Önemi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Engeller İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarını Korumanın İşlevselleştirilmesinde İnsan Hakları Eğitiminin Rolü İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları Düşüncesinin Ülkemizdeki Gelişimi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları ve Eğitim viii

12 İlişkisi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları Eğitimi Hakkı İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Nasıl Verilmelidir? İlköğretim Ders Kitapları İçinde Anayasada Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç Öneriler KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER ix

13 KISALTMALAR LİSTESİ BM İHDE İHEB İHE İÖO MEB TBMM TDK TDV YÖK : Birleşmiş Milletler : İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi : İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi : İnsan Hakları Eğitimi : İlköğretim Okulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türk Dil Kurumu : Türk Demokrasi Vakfı : Yüksek Öğretim Kurulu x

14 ÇİZELGELER LİSTESİ Sayfa Çizelge Öğretim Yılında İlköğretim Kurumlarında Okutulan Ders Kitaplarının Sınıflara Göre Dağılımı Çizelge 5.2. Demokrasi İle İlgili Konuların İlköğretim Ders Kitaplarındaki Dağılımı Çizelge 5.3. İnsan Hakları İle İlgili Konuların İlköğretim Ders Kitaplarındaki Dağılımı Çizelge 5.4. Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi İle İlgili Konuların İlköğretim Ders Kitaplarındaki Dağılımı xi

15 EKLER LİSTESİ Sayfa Ek-1. İnsan Hakları Eğitimi İle İlgili Kurallara Yer Veren Belli Başlı Belgeler Ek-2. Demokrasi Eğitimi ve İnsan Hakları Bilinci Hakkında Uluslararası Alanda Çalışmalar Yapan Kurum ve Kuruluşlar Ek-3. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Ek-4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme xii

16 GİRİŞ 1. GİRİŞ Demokrasi, eski Yunan medeniyetinden günümüze kadar en çok tartışılan ve üzerinde en fazla uzlaşılan kavramlarının başında gelmektedir. Eski Atina yaşantısında demokrasinin ilk örneklerinin sergilendiği görülmektedir. Bu dönemde köle ve esir olmayan yurttaşlar arsında bir eşitliğin sağlanmasını ön gören demokrasi, zaman içinde değişip, gelişerek her türlü siyasi otoritenin sorgulanması, zorbalığa ve diktaya dayanan anlayışların yıkılmasını sağlamıştır. Çeşitli dönemlerde farklı toplumsal hareketlerle kendini güçlendiren bu kavram, 18. yüz yıldan itibaren evrensel nitelik kazanmıştır. Birey ve toplum açısından demokrasi, sadece anayasaları süsleme veya yöneticilerin seçimle belirlenmesi gibi faktörleri içermez. Demokrasi, bireyin ve toplumun yaşam tarzıdır. Toplumların, siyasi çehresinin ve hukuki dokusunun bir parçasıdır. Demokrasi, bireylerin kişiliğini geliştirmeyi ve onların toplumda saygın kişiler olarak kabul görmesini amaçlar. Bu doğrultuda demokrasinin günümüz toplumlarındaki yeri daha iyi anlaşılacaktır. İnsan hakları kavramı, insanın doğuşundan itibaren varlığını sürdüren oldukça tarihi kökeni olan bir düşüncedir. İnsanlığın ilk dönemlerinde, bu haklardan bahsetmek en azından devlet yapısının oluşmasına kadar pek mümkün olmasa da insanın tabiatı gereği kendi hakkını savunmuştur. İlk devletlerin kurulmasıyla toplumsal hayat oluşmuştur. Böylelikle insanların bir arada bulunmaları kuralları, yasakları, hakları ve sorumlulukları gerekli kılmıştır. İnsan hakları kavramı, insanın yüceliği ve sırf insan olmaktan kaynaklanan haklarıdır. İnsan haklarının da özünde özgürlük, hoşgörü, barış içinde yaşama, başkasının haklarına saygılı olma ve özgürlük gibi kavramlar vardır. İnsan hakları düşüncesi de demokrasi kavramı gibi insanlığın çeşitli dönemlerinde büyük mücadelelerin neticesinde günümüz toplumlarına miras olarak bırakılmıştır. İngiltere de imzalan Magna Carta, 1776 da gerçekleşen Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve 1789 yılındaki Fransız İhtilali neticesinde Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi tüm dünya için geçerli olan hakları ilan etmiştir. Günümüz dünyasına gelinceye kadar özellikle I. ve II. Dünya Savaşları sonrasında insan haklarına olan ihtiyaç artmıştır. Demokrasi, belirli bir yaş grubunun değil toplumu oluşturan bütün bireylerin yaşam tarzı durumundadır. Bireylerde davranış değiştirmeyi, değişerek gelişmeyi öngörür. Bu gelişmeyi hoş görü, katılım, uzlaşma, özgürlük, çoğulculuk ve başkasının haklarına saygılı olma gibi değerlerle gerçekleştirmeyi hedefler. Demokrasi kavramı, toplumlarda hayat bulması için insan haklarına olan ihtiyaç açıktır. Demokrasinin gerçekleşmesi için insan haklarını ön şart olarak görebiliriz. Demokrasi ve insan hakları çağdaş toplumlarda vazgeçilmez yere sahiptir. Toplumların devamlılığının sağlanması, barış ve huzurun olması için demokrasi ve insan haklarının yaşatılması zorunludur. Bu araştırma ile öğretim yılından itibaren yenilenen birinci kademe İlköğretim Programına uygun olarak birinci kademe için hazırlanan ve ilköğretim okullarının ikinci kademelerinde okutulmakta olan ders kitaplarında yer alan demokrasi ve insan hakları ile ilgili konuların bu kitaplar içerisindeki kapsamı ve yer alış biçimi değerlendirilmiştir. Bu bölümde, ilgili araştırmalar ele alınarak, problemin durumu, araştırmanın amaçları, araştırmanın önemi, varsayımlar, alt varsayımlar, araştırmanın sınırlılıkları ve tanımlara yer verilmiştir. 1

17 GİRİŞ 1.1. Problemin Durumu Demokrasi kavramı, ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar çeşitli ortamlarda tartışılmış ve tartışılmaya da devam etmektedir. Her dönemde güncelliğini ve cazibesini tazeleyerek, Eski Yunan döneminden günümüze kadar çeşitli olaylar ve toplumsal hareketlerle kendini geliştirmiş olan demokrasi, her geçen günde kendi temelini sağlamlaştırmıştır. Günümüze gelindiğinde demokrasi doğduğu Yunan kültürünün öğesi olmaktan çok her kültürün benimseyip yaşatabileceği evrensel nitelik kazanmıştır. Günümüz demokrasisi, yalnızca vatandaşların oy kullanarak yönetime katıldığı bir siyasal sistem değil aynı zamanda bir yaşam tarzı kabul edilmektedir. Her siyasal sistem kendini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara sağlam temellerde aktarmak istemektedir. Demokrasiyi sağlam temellere bağlamanın yolu demokratik hayat tarzının, demokratik kültürün oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde elbette eğitim devreye girmektedir. Demokrasi kavramının ön koşulu diyebileceğimiz olmazsa olmaz olan bir takım ilkeler vardır. Bu ilkeleri İnsan Hakları olarak tanımlayabiliriz. İnsan hakları da demokrasi kavramı gibi değişen ve gelişen dünyamızda ilk bahsedildiği günlerden beri kendine yeni değer katarak ve kendini geliştirerek günümüze gelmiştir. İlk bakışta belirli bir grubun hakları olarak duyurulan ve korunması istenen insan hakları da önemli tarihsel olaylardan sonra bir insanlık hakkı olarak evrensel nitelik kazanmıştır. İnsan hakları kavramı da demokrasi kavramı gibi bireyler tarafından yaşanmalı devletlerden hak olarak talep edilmelidir. Ancak bu kavramlar, yaşandığı oranda asıl anlamını ve değerini gösterecektir. Demokrasi ve insan haklarına uygun bir yaşam biçimi öncelikle başkalarının hakkına saygılı olmayı, hoş görülü olmayı yani özverili olmayı gerektirir. Bunun için öncelikle insanların demokrasiyi bilmeleri ve haklarından haberdar olmaları, yani haklarını öğrenmeleri gerekmektedir. Başkalarına saygı, hoşgörü, insanı olduğunu kabul etme ve sevme, doğuştan kimsenin üstün olmadığını kabul etme, hukukta herkesin eşit olması, çatışma yerine barış içinde yaşama gibi evrensel değerlerin bilinmesi, yaşanması ve öğrenilmesi gerekmektedir Demokrasi ve insan haklarına uygun bir kültür, bireylere benimsetilmek isteniyorsa burada en büyük rol, öğrencinin öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve canlı bir kurum olan okula düşmektedir. Okulda verilen demokrasi ve insan hakları eğitimi etkinliklerinde en önemli araç hemen hemen her öğrencinin kaynak olarak aklına ilk gelecek ders kitaplarıdır. Gelişim döneminde olan ilköğretim öğrencileri, bildiklerinin büyük bir kısmını ders kitaplarından kazandıklarından, demokrasi kültürünün oluşması, demokratik davranışların kazanılması, insan haklarının tanınması ve korunması konusunda, ders kitaplarının rolü büyüktür. Hızla gelişen dünyamızda ortaya çıkan yeni durumlar ve olaylar demokrasi ve insan haklarına olan ihtiyacı vazgeçilmez kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında demokrasi ve insan haklarının toplumun her kesiminde öğrenilmesi, bilgilerin ve davranışların güncellenmesi çok büyük önem arz etmektedir. İlköğretim ders kitaplarının, eğitim ve öğretim etkinlikleri sırasında, öğrencilere demokrasi ve insan hakları konusunda hangi düzeyde ve zenginlikte katkıda bulunması gerektiği hususu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın temel problemini; Demokrasi Ve İnsan Hakları Eğitimi İle İlgili Konuların İlköğretim 2

18 GİRİŞ Kurumlarında Okutulmakta Olan Ders Kitapları İçerisindeki Yerinin İncelenmesi konusu oluşturmaktadır. Bu araştırma, İlköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitapları içerisindeki demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların yerinin incelenmesi amacıyla hazırlandı. Giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, önemi, varsayımlar vb. konular genel hatlarıyla tanıtıldı. İkinci bölümde konu ile ilgili yapılan önceki araştırmalar tanıtıldı.üçüncü bölümde Kavramsal Çerçeve Demokrasi Düşüncesi, Demokrasinin Tanımı, Demokrasi İle İlgili Temel Değerler, Demokrasinin Özellikleri, Demokrasi İle İlgili Temel Kavramlar, Demokrasi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Eğitim ve Demokrasi, Demokrasi Eğitimi, Eğitim Sistemimizde Demokrasi, İnsan Hakları Düşüncesi, İnsan Hakları İle İlgili Temel Kavramlar, İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, İnsan Hakları Eğitim İlişkisi, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Nasıl Verilmelidir, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Ne Öğretilmelidir, Öğrenmesi Gereken Kimdir, Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi, Türkiye de Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi, Anayasada Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi, konularına yer verildi. Dördüncü bölümde araştırmanın yöntemi ile ilgili olan bilgiler yer aldı. Beşinci bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular yer aldı. Burada İlköğretim ders kitapları içerisinde geçen konuların yeri değerlendirildi. Altıncı bölümde ise genel sonuçlara yer verildi ve sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunuldu Araştırmanın Amaçları Bu araştırmanın amacı; demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların ilköğretim kurumlarında okutulmakta olan ders kitapları içerisinde hangi bağlamda ve ne kapsamda ve nasıl bir yaklaşımla ele alınmış olduğunu ve bu konuların ders kitapları içerisinde bu bağlam ve kapsamda ele alınmasıyla demokrasinin kökleşip yerleşmesine bir katkısının olup olamayacağını ortaya çıkarmaktır Araştırmanın Önemi Demokrasi belirli bir yaş grubunun değil toplumda yaşayan ve öğrenme ile ilgili olan herkesin yaşam biçimi durumundadır. Bireyi hoş görülü ve anlayışlı kılmak zorunda olan demokrasi, başkalarının haklarına saygılı olmayı, bu nedenden dolayı özveride bulunmayı gerektirdiğinden; oldukça güç bir yaşam biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu güç durum, toplumda yaşayan her bireyin demokrasi ilkelerini benimseyerek uygulamaya yansıtabildiği zaman azalıp ortadan kalkabilmektedir. Demokrasi için olmazsa olmaz kabul edilen insan hakları, yine çağdaş toplumun ve insan yaşamının benimsediği evrensel değerlerin en başında gelmektedir. Çağdaş toplum kuralları ve yaşam tarzı, insan hak ve hürriyetleri ekseninde şekillenmektedir. Her birey için doğuştan kazanılan bu hak ve hürriyetler, tam anlamıyla ancak demokratik bir yaşam tarzı ve yönetim anlayışı içinde gerçekleşebilecektir. Bir biriyle bu denli ilişki içinde olan bu iki kavram çağdaş toplum ve insan yaşamındaki fonksiyonlarından dolayı öğrenilmek zorundadır. Gelecek kuşaklara sağlıklı, duyarlı, demokrasi ilkelerini benimsemiş, insan hak ve hürriyetlerine saygılı bireyler bırakmanın yolu eğitimden ve öğretimden geçmektedir. İnsanlar haklarından haberdar olmalılar ki sorumlu olabilsinler ve davranışlarında değişim ve gelişim olabilsin. Demokratik toplumlarda eğitim ve öğretim görevi okullardan beklenmesi nedeniyle araştırmamızda eğitimin temelini teşkil eden ilköğretim okulları örnek seçilmiştir. 3

19 GİRİŞ İlköğretim okullarında demokrasi ve insan haklarına dayalı bir eğitimin amacı; Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için, yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevî değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışmaktır. (MEB, ,http://mevzuat.meb.gov.tr). Ayrıca demokratik eğitim programları eşitlik, katılım, kararların tartışma ve oylama ile alınması, uzlaşma geleneği siyasal hedeflerin gerçekleşmesinde şiddet yönteminin kesinlikle reddi, insanın insan olarak taşıdığı temel değer, bu değerin korunup geliştirilmesi için özgürlük ortamının taşıdığı vazgeçilmez önem, hoşgörü, gerçeğe ancak özgür düşünce ve tartışma yoluyla varılabileceği inancı, siyasal çoğulculuk, hukuk devleti vb. demokrasi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. İlköğretim okulları için hazırlanmış olan ders kitapları, ilköğretimin hedef ve amaçlarına ulaşmasını sağlayan kitaplar durumundadır. Bu nedenle demokrasi ilkeleri ve insan hak ve hürriyetlerinin ders kitapları içinde bulunma yoğunluğu ve oranı öğrencilerin bu kavramları tanıma ve benimseme durumlarını ve bu konuda aldıkları bilgilerin temelini oluşturacaktır. Demokrasi ve insan hakları eğitimi gelişen dünyamızda hızla önem kazanmaktadır. Çeşitli platformlarda tartışma konusu olan, güncelliğini ve canlılığını her geçen gün üstüne koyarak artıran bu iki kavram global dünyanın ideali olmuştur. Ülkemiz açısından geleceğimiz olan çocuklarımızın da bu önemli konuyu iyi anlamaları, kavramaları gerekmektedir. Bu iki kavram kendi yaşantımız ve çağdaş toplum yapımız açısından da son derece önem taşımaktadır. Eğitim sistemimizin amaçları ve ilkelerinin de bu kavramları kendine rehber edindiği bir gerçekliktir. Toplumumuzun geleceğini oluşturacak çocuklarımızın bu konuları öğrenecekleri ve tanıyıp benimseyecekleri ilk kurum ilköğretim kurumlarıdır. Bu nedenle ilköğretim kurumlarında okutulmakta olan ders kitaplarında demokrasi ve insan hakları eğitiminin hangi ders kitabında hangi düzeyde yer almış olduğunu incelemek ve bu konularla ilgili olarak öneriler geliştirmek, demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların öğretilmesi bağlamında çok büyük önem taşımaktadır Varsayımlar Demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konular, ilköğretim kurumlarında okutulmakta olan ders kitapları içerisinde, hangi düzeyde yer almaktadır? Cümlesi bu araştırmanın temel varsayımını oluşturmaktadır Alt Varsayımlar İlköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitapları; demokrasi kavramının gelişmesine yönelik açıklayıcı bilgilerle katkıda bulunmakta mıdır? İlköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitapları, demokrasinin ilkeleri ve insan hakları ile ilgili temel kavramları açıklayıcı bilgiler içermekte midir? İlköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitapları, demokratik ve insan haklarına saygıyı ifade eden; eleştirilere açık olma, farklı düşünceleri hoş görme, hataları kabullenip özür dileme, sınıf içi seçimlere katılma, özgürce düşündüklerini ifade etme, sınıfla ilgili kuralların alınmasında kararlara katılama, demokrasiyi benimseme ve insan haklarına saygılı olma, sınıfında, okulunda ve hayatında demokrasiyi yaşama ve insan haklarının korunması için çaba gösterme, demokrasi ve insan hakları ile ilgili temel kavramların gelişmesine katkıda bulunma, katılımcı, 4

20 GİRİŞ uzlaşmacı, özgürlükçü, eşitlikçi, kanunlara ve nizamlara saygılı, kendini, toplumunu, devletini ve insanlığı tanıtıcı bilgi ve beceriler, evrensel değerler ile doğal hayatı tanıtıcı tutum ve davranışlar içermekte midir? 1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları Bu araştırma ile İlköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitaplarında demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların yer alış biçimlerinin incelenmesi ile sınırlıdır. Bu amaçla öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitapları incelenmiştir Tanımlar İnsan: İnsan, canlılar dünyasının bir üyesidir. Bir yanıyla doğadaki diğer canlılara benzer, akla sahip olmasıyla da diğer canlılardan ayrılır. Onca Bu farklılığı sağlayan; aklını kullanabilmesi, yaratıcı düşünme yeteneğinin olmasıdır. İnsan, kendi çevresini ve doğayı da tanımaktadır. İnsan bu özellikleri taşıyan bir bütündür (Taktak,v.d.,2005:15) Eğitim: Eğitim, bireyin yaşadığı toplumda pratik değeri olan yetenek, yönelim ve diğer davranış biçimlerini edindiği süreçler toplamıdır;kişinin, toplumsal yeteneklerinin ve üst düzeyde kişisel gelişmesinin sağlanması için seçkin ve kontrollü bir çevreyi ve okul etkinliklerini içine alan sosyal bir süreçtir.(varış,1994:21). İlköğretim: 1-Birkaç öğrenim basamağından oluşan örgün eğitim dizgesinin, okuyup yazmayı, aritmetiği, iyi bir yurttaş olmak için en gerekli bilgi ve becerileri kazandıran ilk basamağı. 2- Bütün yurttaşların, ulusal eğitim amaçlarına uygun olarak beden, zihin ve ahlak bakımından gelişmelerine hizmet eden temel öğretim dönemi (Oğuzkan,1974:92). Hak: Hak, çeşitli kuramsal görüşlerle açıklanmaya çalışılan bir kavramdır. İrade kuramı hakkı, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı irade kudreti biçiminde tanımlar. Çıkar kuramına göre hak, hukuk düzeninin tanıdığı, koruduğu çıkarlar dır. Her iki kuramı, birleştiren karma kuram ise, hakkı, hukuken korunan ve yararlanılması hak öznesinin iradesine bırakılan çıkar biçiminde tanımlar (Gülmez, 2001:8). İnsan Hakları: İnsan hakları, dil, din, ırk, cinsiyet, ekonomik ve sosyal durum gibi, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, bütün insanların yalnızca insan olmalarından dolayı, insanlık onurunun gereği olarak sahip olmaları gereken hakların tümüdür (Uygun,1996:6). İnsan Hakları Eğitimi: İnsan hakları eğitimi; bilgi, yetenek, anlayış ve davranışlardan oluşan evrensel bir insan hakları kültürü aşılayıp yerleştirmeyi amaçlayan, bilgilendirme ve eğitim etkinliklerinin tümüdür (Gülmez, 2001:47). Demokrasi: Sözlük anlamı olarak; egemenlik haklarının halka ait olduğu siyasal sistem ve yönetim şekli (Armağan,1990:316). Veya Demokrasi, "aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşların katıldığı hükümet biçimi..." diye tanımlanır (Hançerlioğlu,1986, s. 87). Kavram olarak ise Demokrasi, halk iktidarı, halk yönetimi demektir. Çok yaygın kullanılan bir özdeyişle, demokrasi, halkın, halk tarafından, halk için yönetimidir (Uygun,1996:1). Demokratik Eğitim: Öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde öğrencinin birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoşgörüye, kişiliğe değer veren ve önem veren eğitim (Oğuzkan,1974:49). 5

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL-2007-0005 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim

İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim Dalı Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN 2015 (Her Hakkı Saklıdır)

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI ALİ SAMED ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2007 T.C KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Đlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Programı

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Đlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Programı T.C Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Đlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 8.SINIF T.C. ĐNKILÂP TARĐHĐ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSĐ KAVRAMLARININ

Detaylı

KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T.C, ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYOLOJĐ ANA BĐLĐM DALI SOS YL 2007 0001 KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA İLİ İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZERKLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ

Detaylı

VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM

VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM Suzan Beyza KAPTI Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN

Detaylı

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ CENGİZ TÜMGAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN 2007 T.C.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 12-27 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 12-27 Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YENĠLENEN FEN VE TEKNOLOJĠ MÜFREDATINDA FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠNĠN NĠTEL OLARAK BELĠRLENDĠĞĠ BĠR ÇALIġMA YÜKSEK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dönay TUZCU Anabilim Dalı: Programı: İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2015, 5(1)

Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2015, 5(1) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hoşgörü Eğitimine Bakışı ve Hoşgörü Eğitimine İlişkin Uygulamaları 1 Social Studies Teachers' Perceptions of Tolerance Education and Tolerance Education Practices Hatice

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANA BİLİM ALI ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİMİ BİLİM ALI ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARINAN VE FARKLI PROGRAMLARAN MEZUN ÖĞRETMENLERİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR SEÇİMİNDE UYGULANAN SÖZLÜ SINAVA KATILMIŞ ADAYLARIN SINAVA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR SEÇİMİNDE UYGULANAN SÖZLÜ SINAVA KATILMIŞ ADAYLARIN SINAVA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR SEÇİMİNDE UYGULANAN SÖZLÜ SINAVA KATILMIŞ

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ADANMIŞLIK SORUNU: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETMENLERİN ADANMIŞLIK SORUNU: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ÇALIŞMA T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı ÖĞRETMENLERİN ADANMIŞLIK SORUNU: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİNDE BİR ÇALIŞMA (Yüksek Lisans

Detaylı