DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007

3 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ HAMİT TANIRLI YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Kod No : Bu Proje 02/02/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği İle Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR Yrd. Doç. Dr. Nasrullah ÖZSOY DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN Yıl : 2007, Sayfa: 144 Jüri :Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN :Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR :Yrd. Doç. Dr. Nasrullah ÖZSOY Bu araştırma, Demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların ilköğretim ders kitaplarında yer alış biçiminin incelenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmanın evrenini öğretim yılında ilköğretim okullarında okutulan ders kitapları oluşturdu. Araştırmada veriler, öğretim yılında ilköğretim okullarında okutulan ders kitapları kaynak tarama tekniği kullanılarak, bu kitapların içerisindeki demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konularının hangi kapsamda yer aldıkları ders kitaplarındaki ifadeler aynen korunarak incelendi. Kaynak taraması sonucunda elde edilen bulgular; demokrasi ve insan hakları kavramları iki bölüm halinde ayrı ayrı ele alındı. Daha sonra elde edilen bulgular araştırmanın varsayım ve alt varsayımları doğrultusunda değerlendirildi. Ders kitapları içerisinde demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların didaktik bir anlayışla ele alınmış olduğu sonucuna ulaşıldı ve bu kavramların ele alınmalarıyla ilgili olarak önerilerde bulunuldu. i

5 Araştırma sonucunda demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların didaktik bir anlayış yerine, öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun, onların benimseyip yaşam tarzına dönüştürebilecekleri bir nitelikte ele alınması, demokrasi ve insan hakları kavramları ile yurttaşlık eğitiminin karıştırılmaması, sorumlulukların hak ve özgürlük kavramlarının önüne geçirilmemesi, demokrasi ve insan hakları eğitimi verilirken toplumsal ve tarihsel süreçlerin iyi analiz edilip sistematik bir şekilde verilmesi, kurallar ve kavramsal çerçeve vermek yerine, sınanabilir ve öğrenciler tarafından gerçek yaşamla bağdaştırılabilir nitelikteki konulara yer verilmesi, barış, hoşgörü, insan sevgisi, kardeşlik, insan haklarına saygı, çağdaşlık ve dayanışma gibi kavramlar üzerinden milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiği konularında önerilere yer verildi. Anahtar Kelimeler: Demokrasi, İnsan Hakları, Demokrasi ve Eğitim, Demokratik Eğitim, Demokrasi Eğitimi, İnsan Hakları, İnsan Hakları Eğitimi, Temel Haklar ve Özgürlükler ii

6 DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA GRADUATION PROJECT ANALYZING THE SUBJECTS RELATED TO DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS EDUCATION IN THE BOOKS OF PRIMARY SCHOOLS Supervisor : Asst. Prof. Dr. Abdurrahman BORAN Year : 2007, Pages: 144 Jury : Asst. Prof. Dr. Abdurrahman BORAN : Asst. Prof. Dr. İbrahim KIR : Asst. Prof. Dr. Nasrullah ÖZSOY This research has been done in order to determine the level and place of democracy and the human rights in our primary school books. The core of the research is the books which were studied in the period of The data and the subjects which are related to democracy and human rights in these books have been used without changing even one statement and the technique has been determined as resource research. The data attained through this technique has been analyzed under two headings namely, democracy and human rights. Then the findings have been compared in accordance with the aim of the research and the comments have been done together with some suggestions. In the last analysis, instead of a didactical attitude on democracy and human rights the content should be appliable in terms of behaviors. The facts; that they should be in accordance with the developmental stages of the students and that they should be included in the books so that the students can easily get it as if they were their own in order to make it their life style, that the notions of democracy and human rights shouldn t be misunderstood as citizenship education, that the notion of responsibility shouldn t precede democracy and human rights, iii

7 that while the students have been educated on democracy and the human rights, the societal and historical facts should be considered and related very systematically and carefully, and that instead of giving some rules and a conceptual frame,the subjects should let the student be an experiencer and finally that while creating a national identity the notions of peace, tolerance, love of humanity, brotherhood, respect against human rights, modernity and being supportive should be used to reach a national uniformity have been underlined. Key Words: Democracy, human rights, Democracy and education, democratic education, the education of democracy, the education of human rights, basic rights and liberty. iv

8 ÖN SÖZ Demokrasi ve insan hakları, toplumlar ve devletler açısından önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu durum gelecek kuşaklara demokrasinin ve insan haklarının daha olgunlaşmış bir şekilde miras bırakılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle demokrasi ve insan haklarının öğrenilmek zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Günümüz toplumlarında öğretme-öğrenme faaliyetleri eğitim kurumlarından beklenmektedir. Eğitim sistemimizin temel dönemi olan ilköğretim kurumları, parasız ve kesintisiz 8 yıl devam zorunluluğu vardır. Bu nedenle devlet tarafından verilen bu eğitim devresinde demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların yer alış durumları oldukça önem arz etmektedir. İlköğretim okullarında demokrasi ve insan hakları eğitimi ile; bağımsız, araştırıcı, insan haklarına saygılı, düşünebilen, insan olarak değerinin bilincinin farkına varabilen, kendi kararlarını kendisi verebilen, sorumluluk duygusuna sahip insanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Demokratik eğitim programları eşitlik, katılım, kararların tartışma ve oylama ile alınması, uzlaşma geleneği, siyasal hedeflerin gerçekleşmesinde şiddet yönteminin kesinlikle reddi, insanın insan olarak taşıdığı temel değer, bu değerin korunup geliştirilmesi için özgürlük ortamının taşıdığı vazgeçilmez önem, hoşgörü, gerçeğe ancak özgür düşünce ve tartışma yoluyla varılabileceği inancı, siyasal çoğulculuk, hukuk devleti vb. demokrasi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. İnsan hakları, insanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilemez ve devredilemez haklar bütünüdür. İnsanlar bu hakları bilip tanıdığı ve yaşadığı ölçüde toplumda saygın bireyler olarak hayatlarını devam ettirebilirler ve kendilerini gerçekleştirebilirler. Toplumda huzurun, uzlaşmanın ve hoşgörünün yerleşmesi, demokrasinin yerleşmesi ve bir yaşam biçimi olabilmesi için öncelikle insan hakları eğitimi şarttır ve ön koşuldur. Bundan dolayıdır ki insan hakları öğrenilmek ve bilinmek zorundadır. Demokratik toplumlarda bu görevin yerine getirilmesi eğitim sistemlerinden beklenmektedir. Bu araştırma ile İlköğretim okullarında okutulmakta olan ilköğretim ders kitaplarında demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların yerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılarak önerilerde bulunulmuştur. Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi konularının ilköğretim ders kitapları içerisinde hangi düzeyde ele alındığı incelenmiş ve yorumlar getirilmiştir. Bu araştırmanın her aşamasında desteklerini ve yardımlarını esirgemeyerek, benimle beraber araştırmanın tamamlanması için büyük gayret gösteren danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Boran a teşekkürlerimi bir borç bilirim. Ayrıca araştırmanın değişik aşamalarında yardımlarından dolayı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kır a, projenin hazırlık aşamasında fikirlerinden dolayı Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Kılıç a, teknik desteklerinden dolayı değerli dostum Zeynel Abidin Erdemir e çok teşekkür ederim. Araştırmam sırasında beni manevi yönden ve teknik açıdan destekleyen sevgili eşime, biricik kızıma sevgilerimi sunarım. Kahramanmaraş, 02 Şubat 2007 v

9 İÇİNDEKİLER ÖZET...i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ...v İÇİNDEKİLER...vi KISALTMALAR LİSTESİ...x ÇİZELGELER LİSTESİ...xi EKLER LİSTESİ...xii 1. GİRİŞ Problemin Durumu Araştırmanın Amaçları Araştırmanın Önemi Varsayımlar Alt Varsayımlar Araştırmanın Sınırlılıkları Tanımlar KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR KAVRAMSAL ÇERÇEVE Demokrasi Düşüncesi Demokrasinin Tanımı Demokrasi İle İlgili Temel Değerler Demokrasinin Özellikleri Demokrasi İle İlgili Temel Kavramlar Özgürlük Hukuk Devleti Eşitlik Çoğulculuk Uzlaşma Hoşgörü Laiklik Siyasal Partiler, Seçimler ve Katılım Demokrasi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi Demokrasi Düşüncesinin Ülkemizdeki Gelişimi Tanzimat Dönemi Meşrutiyet Dönemi Cumhuriyet Dönemi (1.) 1920 ile 1946 Arası (2.) 1946 ve Sonrası Demokrasi Eğitiminin Gerekliliği Yasal Olarak Mantıksal Olarak Etik Olarak Demokrasi ve Eğitim İlişkisi Demokratik Eğitim (1). Demokratik Eğitimin İlkeleri Eğitim Sistemimizde Demokrasinin Yer Almaya Başlaması İlköğretimde Demokrasi Eğitimi Ortaöğretimde Demokrasi Eğitimi vi

10 Yükseköğretimde Demokrasi Eğitimi İnsan Hakları Düşüncesi İnsan Hakları İle İlgili Temel Kavramlar İnsan İnsanlık Evrensellik Ortak Miras Hak Hukuk İnsan Hakları Temel Haklar Dayanışma Hakları (1). Çevre Hakkı (2). İnsanlığın Ortak Mal Varlığına Saygı (3). Gelişme Hakkı (4). Barış Hakkı İnsan Haklarının Korunması İnsan Haklarını Korumanın Sonuçları İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi İnsan Hakları Düşüncesinin Ülkemizdeki Gelişimi İnsan Hakları ve Eğitim İlişkisi İnsan Hakları Eğitimi Hakkı Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Ülkemizde Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Anayasamızda Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Demokrasi ve İnsan Haklarını Kim Öğrenmelidir? Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Ne Öğretilmelidir? Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Nasıl Verilmelidir? Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Okul Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Öğretmen YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorum BULGULAR İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi Düşüncesi İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi Düşüncesi ve Demokrasinin Tanımı İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi İle İlgili Temel Değerler İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi İle İlgili Temel Kavramlar İlköğretim Ders Kitapları İçinde Özgürlük İlköğretim Ders Kitapları İçinde Hukuk Devleti İlköğretim Ders Kitapları İçinde Eşitlik vii

11 İlköğretim Ders Kitapları İçinde Hoşgörü İlköğretim Ders Kitapları İçinde Laiklik İlköğretim Ders Kitapları İçinde Siyasal Partiler İlköğretim Ders Kitapları İçinde Seçimler ve Katılım İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi Düşüncesinin Ülkemizdeki Gelişimi İlköğretim Ders Kitapları İçinde Tanzimat Dönemi İlköğretim Ders Kitapları İçinde Meşrutiyet Dönemi İlköğretim Ders Kitapları İçinde Cumhuriyet Dönemi (1). İlköğretim Ders Kitapları İçinde 1920 ile 1946 Arası (2). İlköğretim Ders Kitapları İçinde 1946 ve Sonrası İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi ve Eğitim İlişkisi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları Düşüncesi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları ile İlgili Temel Kavramlar İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsanlık İlköğretim Ders Kitapları İçinde Evrensellik İlköğretim Ders Kitapları İçinde Ortak Miras İlköğretim Ders Kitapları İçinde Hak İlköğretim Ders Kitapları İçinde Hukuk Kavramı İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları İlköğretim Ders Kitapları İçinde Temel Haklar ve Özgürlükler İlköğretim Ders Kitapları İçinde Çevre Hakkı İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarının Korunması İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarının Ulusal Düzeyde Korunması İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarının Korunmasında İnsan Hakları Eğitiminin Önemi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Engeller İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Haklarını Korumanın İşlevselleştirilmesinde İnsan Hakları Eğitiminin Rolü İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları Düşüncesinin Ülkemizdeki Gelişimi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları ve Eğitim viii

12 İlişkisi İlköğretim Ders Kitapları İçinde İnsan Hakları Eğitimi Hakkı İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi İlköğretim Ders Kitapları İçinde Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Nasıl Verilmelidir? İlköğretim Ders Kitapları İçinde Anayasada Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç Öneriler KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER ix

13 KISALTMALAR LİSTESİ BM İHDE İHEB İHE İÖO MEB TBMM TDK TDV YÖK : Birleşmiş Milletler : İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi : İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi : İnsan Hakları Eğitimi : İlköğretim Okulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türk Dil Kurumu : Türk Demokrasi Vakfı : Yüksek Öğretim Kurulu x

14 ÇİZELGELER LİSTESİ Sayfa Çizelge Öğretim Yılında İlköğretim Kurumlarında Okutulan Ders Kitaplarının Sınıflara Göre Dağılımı Çizelge 5.2. Demokrasi İle İlgili Konuların İlköğretim Ders Kitaplarındaki Dağılımı Çizelge 5.3. İnsan Hakları İle İlgili Konuların İlköğretim Ders Kitaplarındaki Dağılımı Çizelge 5.4. Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi İle İlgili Konuların İlköğretim Ders Kitaplarındaki Dağılımı xi

15 EKLER LİSTESİ Sayfa Ek-1. İnsan Hakları Eğitimi İle İlgili Kurallara Yer Veren Belli Başlı Belgeler Ek-2. Demokrasi Eğitimi ve İnsan Hakları Bilinci Hakkında Uluslararası Alanda Çalışmalar Yapan Kurum ve Kuruluşlar Ek-3. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Ek-4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme xii

16 GİRİŞ 1. GİRİŞ Demokrasi, eski Yunan medeniyetinden günümüze kadar en çok tartışılan ve üzerinde en fazla uzlaşılan kavramlarının başında gelmektedir. Eski Atina yaşantısında demokrasinin ilk örneklerinin sergilendiği görülmektedir. Bu dönemde köle ve esir olmayan yurttaşlar arsında bir eşitliğin sağlanmasını ön gören demokrasi, zaman içinde değişip, gelişerek her türlü siyasi otoritenin sorgulanması, zorbalığa ve diktaya dayanan anlayışların yıkılmasını sağlamıştır. Çeşitli dönemlerde farklı toplumsal hareketlerle kendini güçlendiren bu kavram, 18. yüz yıldan itibaren evrensel nitelik kazanmıştır. Birey ve toplum açısından demokrasi, sadece anayasaları süsleme veya yöneticilerin seçimle belirlenmesi gibi faktörleri içermez. Demokrasi, bireyin ve toplumun yaşam tarzıdır. Toplumların, siyasi çehresinin ve hukuki dokusunun bir parçasıdır. Demokrasi, bireylerin kişiliğini geliştirmeyi ve onların toplumda saygın kişiler olarak kabul görmesini amaçlar. Bu doğrultuda demokrasinin günümüz toplumlarındaki yeri daha iyi anlaşılacaktır. İnsan hakları kavramı, insanın doğuşundan itibaren varlığını sürdüren oldukça tarihi kökeni olan bir düşüncedir. İnsanlığın ilk dönemlerinde, bu haklardan bahsetmek en azından devlet yapısının oluşmasına kadar pek mümkün olmasa da insanın tabiatı gereği kendi hakkını savunmuştur. İlk devletlerin kurulmasıyla toplumsal hayat oluşmuştur. Böylelikle insanların bir arada bulunmaları kuralları, yasakları, hakları ve sorumlulukları gerekli kılmıştır. İnsan hakları kavramı, insanın yüceliği ve sırf insan olmaktan kaynaklanan haklarıdır. İnsan haklarının da özünde özgürlük, hoşgörü, barış içinde yaşama, başkasının haklarına saygılı olma ve özgürlük gibi kavramlar vardır. İnsan hakları düşüncesi de demokrasi kavramı gibi insanlığın çeşitli dönemlerinde büyük mücadelelerin neticesinde günümüz toplumlarına miras olarak bırakılmıştır. İngiltere de imzalan Magna Carta, 1776 da gerçekleşen Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve 1789 yılındaki Fransız İhtilali neticesinde Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi tüm dünya için geçerli olan hakları ilan etmiştir. Günümüz dünyasına gelinceye kadar özellikle I. ve II. Dünya Savaşları sonrasında insan haklarına olan ihtiyaç artmıştır. Demokrasi, belirli bir yaş grubunun değil toplumu oluşturan bütün bireylerin yaşam tarzı durumundadır. Bireylerde davranış değiştirmeyi, değişerek gelişmeyi öngörür. Bu gelişmeyi hoş görü, katılım, uzlaşma, özgürlük, çoğulculuk ve başkasının haklarına saygılı olma gibi değerlerle gerçekleştirmeyi hedefler. Demokrasi kavramı, toplumlarda hayat bulması için insan haklarına olan ihtiyaç açıktır. Demokrasinin gerçekleşmesi için insan haklarını ön şart olarak görebiliriz. Demokrasi ve insan hakları çağdaş toplumlarda vazgeçilmez yere sahiptir. Toplumların devamlılığının sağlanması, barış ve huzurun olması için demokrasi ve insan haklarının yaşatılması zorunludur. Bu araştırma ile öğretim yılından itibaren yenilenen birinci kademe İlköğretim Programına uygun olarak birinci kademe için hazırlanan ve ilköğretim okullarının ikinci kademelerinde okutulmakta olan ders kitaplarında yer alan demokrasi ve insan hakları ile ilgili konuların bu kitaplar içerisindeki kapsamı ve yer alış biçimi değerlendirilmiştir. Bu bölümde, ilgili araştırmalar ele alınarak, problemin durumu, araştırmanın amaçları, araştırmanın önemi, varsayımlar, alt varsayımlar, araştırmanın sınırlılıkları ve tanımlara yer verilmiştir. 1

17 GİRİŞ 1.1. Problemin Durumu Demokrasi kavramı, ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar çeşitli ortamlarda tartışılmış ve tartışılmaya da devam etmektedir. Her dönemde güncelliğini ve cazibesini tazeleyerek, Eski Yunan döneminden günümüze kadar çeşitli olaylar ve toplumsal hareketlerle kendini geliştirmiş olan demokrasi, her geçen günde kendi temelini sağlamlaştırmıştır. Günümüze gelindiğinde demokrasi doğduğu Yunan kültürünün öğesi olmaktan çok her kültürün benimseyip yaşatabileceği evrensel nitelik kazanmıştır. Günümüz demokrasisi, yalnızca vatandaşların oy kullanarak yönetime katıldığı bir siyasal sistem değil aynı zamanda bir yaşam tarzı kabul edilmektedir. Her siyasal sistem kendini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara sağlam temellerde aktarmak istemektedir. Demokrasiyi sağlam temellere bağlamanın yolu demokratik hayat tarzının, demokratik kültürün oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde elbette eğitim devreye girmektedir. Demokrasi kavramının ön koşulu diyebileceğimiz olmazsa olmaz olan bir takım ilkeler vardır. Bu ilkeleri İnsan Hakları olarak tanımlayabiliriz. İnsan hakları da demokrasi kavramı gibi değişen ve gelişen dünyamızda ilk bahsedildiği günlerden beri kendine yeni değer katarak ve kendini geliştirerek günümüze gelmiştir. İlk bakışta belirli bir grubun hakları olarak duyurulan ve korunması istenen insan hakları da önemli tarihsel olaylardan sonra bir insanlık hakkı olarak evrensel nitelik kazanmıştır. İnsan hakları kavramı da demokrasi kavramı gibi bireyler tarafından yaşanmalı devletlerden hak olarak talep edilmelidir. Ancak bu kavramlar, yaşandığı oranda asıl anlamını ve değerini gösterecektir. Demokrasi ve insan haklarına uygun bir yaşam biçimi öncelikle başkalarının hakkına saygılı olmayı, hoş görülü olmayı yani özverili olmayı gerektirir. Bunun için öncelikle insanların demokrasiyi bilmeleri ve haklarından haberdar olmaları, yani haklarını öğrenmeleri gerekmektedir. Başkalarına saygı, hoşgörü, insanı olduğunu kabul etme ve sevme, doğuştan kimsenin üstün olmadığını kabul etme, hukukta herkesin eşit olması, çatışma yerine barış içinde yaşama gibi evrensel değerlerin bilinmesi, yaşanması ve öğrenilmesi gerekmektedir Demokrasi ve insan haklarına uygun bir kültür, bireylere benimsetilmek isteniyorsa burada en büyük rol, öğrencinin öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve canlı bir kurum olan okula düşmektedir. Okulda verilen demokrasi ve insan hakları eğitimi etkinliklerinde en önemli araç hemen hemen her öğrencinin kaynak olarak aklına ilk gelecek ders kitaplarıdır. Gelişim döneminde olan ilköğretim öğrencileri, bildiklerinin büyük bir kısmını ders kitaplarından kazandıklarından, demokrasi kültürünün oluşması, demokratik davranışların kazanılması, insan haklarının tanınması ve korunması konusunda, ders kitaplarının rolü büyüktür. Hızla gelişen dünyamızda ortaya çıkan yeni durumlar ve olaylar demokrasi ve insan haklarına olan ihtiyacı vazgeçilmez kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında demokrasi ve insan haklarının toplumun her kesiminde öğrenilmesi, bilgilerin ve davranışların güncellenmesi çok büyük önem arz etmektedir. İlköğretim ders kitaplarının, eğitim ve öğretim etkinlikleri sırasında, öğrencilere demokrasi ve insan hakları konusunda hangi düzeyde ve zenginlikte katkıda bulunması gerektiği hususu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın temel problemini; Demokrasi Ve İnsan Hakları Eğitimi İle İlgili Konuların İlköğretim 2

18 GİRİŞ Kurumlarında Okutulmakta Olan Ders Kitapları İçerisindeki Yerinin İncelenmesi konusu oluşturmaktadır. Bu araştırma, İlköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitapları içerisindeki demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların yerinin incelenmesi amacıyla hazırlandı. Giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, önemi, varsayımlar vb. konular genel hatlarıyla tanıtıldı. İkinci bölümde konu ile ilgili yapılan önceki araştırmalar tanıtıldı.üçüncü bölümde Kavramsal Çerçeve Demokrasi Düşüncesi, Demokrasinin Tanımı, Demokrasi İle İlgili Temel Değerler, Demokrasinin Özellikleri, Demokrasi İle İlgili Temel Kavramlar, Demokrasi Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Eğitim ve Demokrasi, Demokrasi Eğitimi, Eğitim Sistemimizde Demokrasi, İnsan Hakları Düşüncesi, İnsan Hakları İle İlgili Temel Kavramlar, İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, İnsan Hakları Eğitim İlişkisi, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Nasıl Verilmelidir, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitiminde Ne Öğretilmelidir, Öğrenmesi Gereken Kimdir, Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi, Türkiye de Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi, Anayasada Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi, konularına yer verildi. Dördüncü bölümde araştırmanın yöntemi ile ilgili olan bilgiler yer aldı. Beşinci bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular yer aldı. Burada İlköğretim ders kitapları içerisinde geçen konuların yeri değerlendirildi. Altıncı bölümde ise genel sonuçlara yer verildi ve sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunuldu Araştırmanın Amaçları Bu araştırmanın amacı; demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların ilköğretim kurumlarında okutulmakta olan ders kitapları içerisinde hangi bağlamda ve ne kapsamda ve nasıl bir yaklaşımla ele alınmış olduğunu ve bu konuların ders kitapları içerisinde bu bağlam ve kapsamda ele alınmasıyla demokrasinin kökleşip yerleşmesine bir katkısının olup olamayacağını ortaya çıkarmaktır Araştırmanın Önemi Demokrasi belirli bir yaş grubunun değil toplumda yaşayan ve öğrenme ile ilgili olan herkesin yaşam biçimi durumundadır. Bireyi hoş görülü ve anlayışlı kılmak zorunda olan demokrasi, başkalarının haklarına saygılı olmayı, bu nedenden dolayı özveride bulunmayı gerektirdiğinden; oldukça güç bir yaşam biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu güç durum, toplumda yaşayan her bireyin demokrasi ilkelerini benimseyerek uygulamaya yansıtabildiği zaman azalıp ortadan kalkabilmektedir. Demokrasi için olmazsa olmaz kabul edilen insan hakları, yine çağdaş toplumun ve insan yaşamının benimsediği evrensel değerlerin en başında gelmektedir. Çağdaş toplum kuralları ve yaşam tarzı, insan hak ve hürriyetleri ekseninde şekillenmektedir. Her birey için doğuştan kazanılan bu hak ve hürriyetler, tam anlamıyla ancak demokratik bir yaşam tarzı ve yönetim anlayışı içinde gerçekleşebilecektir. Bir biriyle bu denli ilişki içinde olan bu iki kavram çağdaş toplum ve insan yaşamındaki fonksiyonlarından dolayı öğrenilmek zorundadır. Gelecek kuşaklara sağlıklı, duyarlı, demokrasi ilkelerini benimsemiş, insan hak ve hürriyetlerine saygılı bireyler bırakmanın yolu eğitimden ve öğretimden geçmektedir. İnsanlar haklarından haberdar olmalılar ki sorumlu olabilsinler ve davranışlarında değişim ve gelişim olabilsin. Demokratik toplumlarda eğitim ve öğretim görevi okullardan beklenmesi nedeniyle araştırmamızda eğitimin temelini teşkil eden ilköğretim okulları örnek seçilmiştir. 3

19 GİRİŞ İlköğretim okullarında demokrasi ve insan haklarına dayalı bir eğitimin amacı; Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için, yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevî değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışmaktır. (MEB, ,http://mevzuat.meb.gov.tr). Ayrıca demokratik eğitim programları eşitlik, katılım, kararların tartışma ve oylama ile alınması, uzlaşma geleneği siyasal hedeflerin gerçekleşmesinde şiddet yönteminin kesinlikle reddi, insanın insan olarak taşıdığı temel değer, bu değerin korunup geliştirilmesi için özgürlük ortamının taşıdığı vazgeçilmez önem, hoşgörü, gerçeğe ancak özgür düşünce ve tartışma yoluyla varılabileceği inancı, siyasal çoğulculuk, hukuk devleti vb. demokrasi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. İlköğretim okulları için hazırlanmış olan ders kitapları, ilköğretimin hedef ve amaçlarına ulaşmasını sağlayan kitaplar durumundadır. Bu nedenle demokrasi ilkeleri ve insan hak ve hürriyetlerinin ders kitapları içinde bulunma yoğunluğu ve oranı öğrencilerin bu kavramları tanıma ve benimseme durumlarını ve bu konuda aldıkları bilgilerin temelini oluşturacaktır. Demokrasi ve insan hakları eğitimi gelişen dünyamızda hızla önem kazanmaktadır. Çeşitli platformlarda tartışma konusu olan, güncelliğini ve canlılığını her geçen gün üstüne koyarak artıran bu iki kavram global dünyanın ideali olmuştur. Ülkemiz açısından geleceğimiz olan çocuklarımızın da bu önemli konuyu iyi anlamaları, kavramaları gerekmektedir. Bu iki kavram kendi yaşantımız ve çağdaş toplum yapımız açısından da son derece önem taşımaktadır. Eğitim sistemimizin amaçları ve ilkelerinin de bu kavramları kendine rehber edindiği bir gerçekliktir. Toplumumuzun geleceğini oluşturacak çocuklarımızın bu konuları öğrenecekleri ve tanıyıp benimseyecekleri ilk kurum ilköğretim kurumlarıdır. Bu nedenle ilköğretim kurumlarında okutulmakta olan ders kitaplarında demokrasi ve insan hakları eğitiminin hangi ders kitabında hangi düzeyde yer almış olduğunu incelemek ve bu konularla ilgili olarak öneriler geliştirmek, demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların öğretilmesi bağlamında çok büyük önem taşımaktadır Varsayımlar Demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konular, ilköğretim kurumlarında okutulmakta olan ders kitapları içerisinde, hangi düzeyde yer almaktadır? Cümlesi bu araştırmanın temel varsayımını oluşturmaktadır Alt Varsayımlar İlköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitapları; demokrasi kavramının gelişmesine yönelik açıklayıcı bilgilerle katkıda bulunmakta mıdır? İlköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitapları, demokrasinin ilkeleri ve insan hakları ile ilgili temel kavramları açıklayıcı bilgiler içermekte midir? İlköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitapları, demokratik ve insan haklarına saygıyı ifade eden; eleştirilere açık olma, farklı düşünceleri hoş görme, hataları kabullenip özür dileme, sınıf içi seçimlere katılma, özgürce düşündüklerini ifade etme, sınıfla ilgili kuralların alınmasında kararlara katılama, demokrasiyi benimseme ve insan haklarına saygılı olma, sınıfında, okulunda ve hayatında demokrasiyi yaşama ve insan haklarının korunması için çaba gösterme, demokrasi ve insan hakları ile ilgili temel kavramların gelişmesine katkıda bulunma, katılımcı, 4

20 GİRİŞ uzlaşmacı, özgürlükçü, eşitlikçi, kanunlara ve nizamlara saygılı, kendini, toplumunu, devletini ve insanlığı tanıtıcı bilgi ve beceriler, evrensel değerler ile doğal hayatı tanıtıcı tutum ve davranışlar içermekte midir? 1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları Bu araştırma ile İlköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitaplarında demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili konuların yer alış biçimlerinin incelenmesi ile sınırlıdır. Bu amaçla öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim okullarında okutulmakta olan ders kitapları incelenmiştir Tanımlar İnsan: İnsan, canlılar dünyasının bir üyesidir. Bir yanıyla doğadaki diğer canlılara benzer, akla sahip olmasıyla da diğer canlılardan ayrılır. Onca Bu farklılığı sağlayan; aklını kullanabilmesi, yaratıcı düşünme yeteneğinin olmasıdır. İnsan, kendi çevresini ve doğayı da tanımaktadır. İnsan bu özellikleri taşıyan bir bütündür (Taktak,v.d.,2005:15) Eğitim: Eğitim, bireyin yaşadığı toplumda pratik değeri olan yetenek, yönelim ve diğer davranış biçimlerini edindiği süreçler toplamıdır;kişinin, toplumsal yeteneklerinin ve üst düzeyde kişisel gelişmesinin sağlanması için seçkin ve kontrollü bir çevreyi ve okul etkinliklerini içine alan sosyal bir süreçtir.(varış,1994:21). İlköğretim: 1-Birkaç öğrenim basamağından oluşan örgün eğitim dizgesinin, okuyup yazmayı, aritmetiği, iyi bir yurttaş olmak için en gerekli bilgi ve becerileri kazandıran ilk basamağı. 2- Bütün yurttaşların, ulusal eğitim amaçlarına uygun olarak beden, zihin ve ahlak bakımından gelişmelerine hizmet eden temel öğretim dönemi (Oğuzkan,1974:92). Hak: Hak, çeşitli kuramsal görüşlerle açıklanmaya çalışılan bir kavramdır. İrade kuramı hakkı, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı irade kudreti biçiminde tanımlar. Çıkar kuramına göre hak, hukuk düzeninin tanıdığı, koruduğu çıkarlar dır. Her iki kuramı, birleştiren karma kuram ise, hakkı, hukuken korunan ve yararlanılması hak öznesinin iradesine bırakılan çıkar biçiminde tanımlar (Gülmez, 2001:8). İnsan Hakları: İnsan hakları, dil, din, ırk, cinsiyet, ekonomik ve sosyal durum gibi, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, bütün insanların yalnızca insan olmalarından dolayı, insanlık onurunun gereği olarak sahip olmaları gereken hakların tümüdür (Uygun,1996:6). İnsan Hakları Eğitimi: İnsan hakları eğitimi; bilgi, yetenek, anlayış ve davranışlardan oluşan evrensel bir insan hakları kültürü aşılayıp yerleştirmeyi amaçlayan, bilgilendirme ve eğitim etkinliklerinin tümüdür (Gülmez, 2001:47). Demokrasi: Sözlük anlamı olarak; egemenlik haklarının halka ait olduğu siyasal sistem ve yönetim şekli (Armağan,1990:316). Veya Demokrasi, "aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşların katıldığı hükümet biçimi..." diye tanımlanır (Hançerlioğlu,1986, s. 87). Kavram olarak ise Demokrasi, halk iktidarı, halk yönetimi demektir. Çok yaygın kullanılan bir özdeyişle, demokrasi, halkın, halk tarafından, halk için yönetimidir (Uygun,1996:1). Demokratik Eğitim: Öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde öğrencinin birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoşgörüye, kişiliğe değer veren ve önem veren eğitim (Oğuzkan,1974:49). 5

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI 24 Şubat 2016 İstanbul Deniz Müzesi KAZANANLAR KONFERANSI ASLI KANBİR OKUL MÜDÜRÜ Okul ortamını sürekli iyileştirerek çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ MAN 313 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 2 10,19 6,7 5,7 8,13 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi KTS ULUSLRRSI PROJE YÖNETİMİ MN 313 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü lmanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ... 1 Meslek Seçimine Yardım Hizmetlerinin Gelişimi... 3 Meslek seçiminin dinamiğini açıklama girişimleri... 5 Avrupa Ülkelerinde Meslek

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

EĞİTİMCİ - VELİ İLETİŞİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ

EĞİTİMCİ - VELİ İLETİŞİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ 6 Eğitimde iletişim, eğitimin en önemli ögesidir. Bir eğitimcinin görevini iyi yapabilmesi için az da olsa eğitim psikolojisiyle ve iletişim kuramlarıyla ilgili bilgi

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Çalıştayı. 8-15 Temmuz 2012 ÇANAKKALE

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Çalıştayı. 8-15 Temmuz 2012 ÇANAKKALE Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Çalıştayı 8-15 Temmuz 2012 ÇANAKKALE ÇOK FEN A Projenin Adı: Zihinsel Gelişim Sürecinde Spor-Fen İlişkisi Fen eğitimi bilim okuryazarlığı. 2000-2004 fen

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı