VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR"

Transkript

1 VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR PANEL: TRANSFÜZYON VE VİRAL ENFEKSİYONLAR Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu,XII 3-7 Kasım 2009 Uzm.Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH, Tıbbi Mikrobiyoloji

2 HBV epidemiyoloji Tüm dünyada 350 milyon HBV ile enfekte ya da taşıyıcı Dünya nüfusunun % 40 ı Enfeksiyon prevalansı % Düşük prevalans %0.1-2; Batı Avrupa ülkeleri Intermediate prevalans %3-5 Akdeniz ülkeleri, Ortadoğu, Japonya, Asya, Latin ve Güney Amerika Yüksek prevalans % Güney Doğu Asya, Çin, Sahra altı Afrika Yeni HBV enfeksiyonlarının insidansı gelişmiş ülkelerde düşüyor, aşılama stratejilerinden dolayı Ancak birçok yeni vaka asemptomatik olduğundan akut ve kronik enfeksiyonları yakalamak güç

3 HCV epidemiyoloji Tüm dünyada 170 milyon HCV ile enfekte Dünya nüfusunun % 3 ü Afrika, Pasifik batısında prevalans yüksek; örn.mısır da % 20 Avrupa da 2-5 milyon kişi HCV pozitif Sağlıklı bağışçılardaki HCV antikor prevalansı Amerika da %1.6, İtalya da %1.15, Almanya da %0.4, İskandinav ülkelerinde %0.23 HCV antikor pozitiflerin %80-90 ı HCV RNA pozitif iv ilaç kullanımı, hemodiyaliz, 1991 öncesi kan alanlar Yeni HCV enfeksiyonlarının tespit edilmesi güç; akut vakalar klinik yönden sessiz olabiliyor (~%75)

4 HIV epidemiyoloji Tüm dünyada 33 milyon HIV ile enfekte Erişkin 30.8 milyon; çocuk 2.0 milyon 2007 de yeni enfeksiyon sayısı 2.7 milyon; 2.3 milyon erişkin; ölüm sayısı 2.0 milyon Prevalans %0.3 (Batı Avrupa) - %5 (Sahra altı Afrika) Avrupa da HIV enfekte kişi; 2007 de yeni enfeksiyon sayısı iv ilaç kullanımı, seks işçileri, korunmasız heteroseksüel ilişki, erkekte homoseksüel ilişki

5 ARTA KALAN RİSK Uygulanan mikrobiyolojik tarama testlerine karşın halen kan ve kan bileşenlerinin transfüzyonu ile ortaya çıkan enfeksiyon riski Toplumdaki ve bağışçılardaki enfeksiyon prevalansına, kullanılan yöntemlerin ve testlerin pencere dönemini yakalamadaki duyarlılığına bağlı

6 ARTA KALAN RİSKİN SEBEPLERİ Enfeksiyon göstergelerinin tespit edilemediği pencere dönemi bağışları, İmmünovaryant suşlar, Persistan antikor negatif taşıyıcılar, Laboratuvar hataları, HBV de geç enfeksiyon dönemindeki bulaş olasılığı

7 MİKROBİYOLOJİK TARAMADA KULLANILAN VİRAL YÖNTEMLER Serolojik tarama (SS) SS + havuzlanan örneklerde (MP) nükleik asit amplifikasyon (NAT) testleri SS + MP NAT- p24 (HIV için) SS + tek örnekte (ID) NAT-p24 SS + ID NAT-p24 / anti-hbc

8

9 ZORUNLU VİRAL TARAMA TESTLERİ HBsAg Anti-HIV ½ Anti-HCV S.B.kaydı bulunan test kitleri ile Üretici talimatlarına uygun şekilde Uluslar arası standartlara göre geçerliliği onaylanmış

10 TESTLERİN ÖZELLİKLERİ-1 ELISA testlerinde jenerasyonlar Pencere dönemi HIV de gün, HCV de gün antijen-antikor kombo testlerle pencere dönemi HIV de 3-5 gün, HCV de 26 gün kısalıyor NAT ın yapıldığı ülkelerde bu testlere ihtiyaç yok; NAT yapılmıyorsa bu testlerin kullanılması kan güvenliğine katkı sağlıyor

11

12 TESTLERİN ÖZELLİKLERİ-2 NAT 1997 de plazma havuzlarında gönüllü olarak 1999 da plazma ürünlerinin taranmasında HCV NAT zorunlu kılınmış 2004 de FDA tarafından HIV ve HCV NAT için rehber İkili ve üçlü NAT tarama testleri MP NAT ile pencere dönemindeki kısalma HIV antikor testlerine göre gün, HIV-1p24 antijen testlerine göre 5-9 gün, HCV antikor testlerine göre gün Anti HBc taraması Kitlerin özgüllüğü yetersiz, tutarsız sonuçlar sık Tekrarlayan reaktivite % 32 bulunmuş Hatalı reaktiflikler sağlıklı bağışçıların reddine yol açıyor Doğrulama için algoritma yok

13

14

15 3628 kan bağışçısı Anti HBc ELISA 691 (%19.1) tekrarlayan reaktif 32 (%0.9) HBsAg(+) 579 (%16.0) HBsAg(-), HBsAb(+) 80 (%2.2) HBsAg(-), HBsAb(-) 408 (%11.3) 100 miu/ml 171 (%4.7) <100 miu/ml

16 Tarama testinde elde edilen tekrarlayan reaktif sonucun daha spesifik serolojik testler (RIBA, WB, yüksek duyarlılık ve özgüllükteki ek ELISA testleri) veya NAT ile doğrulanması gerekir Algoritmalar / refleks test akışları

17 İNGİLTERE KAN TRANSFÜZYON MERKEZLERİNİN ALGORİTMASI MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTİ REAKTİF;BAŞLANGIÇTA REAKTİF Bağışçıya ait kanı ve bundan hazırlanan tüm kan bileşenlerini karantinaya al TEKRAR TESTLERİ TEKRAR TESTLERİNDEN BİRİ REAKTİFSE; TEKRARLAYAN REAKTİF Kan ve kan bileşenlerini transfüzyon için uygun değildir şeklinde etiketle Kan bağışçısının kaydına işaret koy REAKTİF DEĞİL İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TAMAM STOK İÇİN SERBESTLEŞTİR HER İKİ TEKRAR TESTİ NON REAKTİF (REAKTİF DEĞİL) KAN ÖRNEĞİNİ DOĞRULAMA LABORATUVARINA GÖNDER POZİTİF SONUÇ Kan bağışçısının kaydına kalıcı red gir. Kan bağışçısını bilgilendir; danışmanlık ve yönlendirme sağla NEGATİF VEYA INDETERMINATE SONUC Ulusal algoritmaya gore akışı takip et

18 REHBERE GÖRE ULUSAL ALGORİMA-1 Tekrarlayan reaktif tarama Kan örneklerini doğrulama laboratuarına gönder Önceden tekrarlayan reaktif kaydı var mı kontrol et. Bağışçıya ait ürünleri bloke et Doğrulama testi sonuçları POZİTİF Bağışçıyla görüşerek kan bağışını reddet. Yeni bir örnekle bağışçı/sonuç bağlantısını doğrula NEGATİF İstenirse bağışçıyı bilgilendir. Bağışçıyı aktif hale getir. Ancak bağışçı kaydına tekrarlayan reaktif olarak not ekle BELİRSİZ INDETERMINATE Bağışçıyla görüşerek kan bağışını reddet. En uzun pencere dönemi sonunda tekrarla

19 REHBERE GÖRE ULUSAL ALGORİMA-2 Önceden tekrarlayan reaktif sonucuolanbağışçıda tekrarlayan reaktif tarama testi Kan örneklerini doğrulama laboratuvarına gönder Bağışçıya ait ürünleri bloke et Doğrulama testi sonuçları POZİTİF Bağışçıyla görüşerek kan bağışını reddet. Yeni bir örnekle bağışçı/sonuç bağlantısını doğrula NEGATİF Bağışçıyı bilgilendir ve kan bağışını reddet BELİRSİZ INDETERMINATE Bağışçıyla görüşerek kan bağışını reddet. Doğrulama laboratuvarı gerekli görürse en uzun pencere dönemi sonunda tekrarla

20 Bağışçı kayıtlarının incelenmesi Bağışçıya ait ürünlerin bloke edilmesi Bağışçının sonuçlarının değerlendirilmesi Bağışçının bilgilendirilmesi Bağışçıya danışmanlık verilmesi Tutarsız ya da hatalı negatif sonuçların önceden belirlenmiş kriterlere göre izlenmesi Bağışçının tekrar kan bağışına uygunluğuna karar verilmesi

21 Kan bağışçılarında viral enfeksiyonların prevalansı normal popülasyondan daha düşük Yüksek oranlarda hatalı pozitif test sonuçları İlk kez test yapılanlarda hatalı pozitiflikler daha da yüksek

22 CDC NİN ASEMPTOMATİK KİŞİDE HCV TEST ALGORİTMASI anti HCV ELISA NEGATİF Başka teste gerek yoktur TEKRARLAYAN REAKTİF Anti HCV RIBA VEYA HCV RNA (HCV NAT) NEGATİF INDETERMINATE POZİTİF NEGATİF POZİTİF Başka teste gerek yoktur Ek laboratuvar testleri (NAT, ALT) Tıbbi değerlendirme NAT negatif NAT pozitif

23 AMAÇ AMAÇ: Kan bağışçılarının anti-hcv tarama ve doğrulaması için akış önerisinde bulunmak HEDEF 1: Ankara'daki 11 kan merkezinden toplanan anti-hcv reaktif örneklerde tekrarlayan reaktivite ve doğrulamanın araştırılması HEDEF 2: Tekrarlayan reaktif örneklerde doğrulama testlerinin sonuçlarının karşılaştırılması HEDEF 3: Sinyal/cut off (S/CO) oranı ile doğrulama testleri arasındaki ilişkinin araştırılması

24 MERKEZLER T C Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından onaylanan YTL bütçeli proje 2005 yılı Form 113 lerine göre, çalışmaya davet edilen merkezlerin topladığı kan sayısı = ünite HCV pozitiflik oranı ~ % 0.3 Hedeflenen örnek sayısı: 450 / bir yıl

25 GEREÇ Başlangıç: Toplanan örnek sayısı: 416 Testler S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde

26 YÖNTEM Merkezler tarafından anti-hcv testi ELISA yöntemi ile reaktif bulunan 416 kan bağışçı plazmasında Kemiluminesan ELISA (Ortho HCV Ab) MikroELISA (RADIM HCV Ab) ile çift çalışma yapıldı Tekrarlayan reaktif örneklerin tümünde Anti HCV RIBA (INNO-LIA, Innogenetics, RIBA 3.0) ve HCV RNA PCR (Abbott, RealTime HCV, m2000rt) çalışıldı Tekrarlayan reaktif ve doğrulanmış pozitif örneklerin sinyal/cut off oranları karşılaştırıldı

27 BULGULAR-1 YÖNTEM SONUÇ Mikro ELISA Negatif TR (2/3) TR (3/3) Toplam Makro ELISA Negatif TR (2/3) TR (3/3) Toplam

28 Makro ELISA ile elde edilen tekrarlayan reaktivite, mikro ELISA ile elde edilenden istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksektir (p = )

29 BULGULAR-2 YÖNTEM SONUÇ RIBA Negatif Indeterminate Pozitif Toplam Makro ELISA Negatif TR (2/3) TR (3/3) (%15.4) 208 Toplam

30 BULGULAR-3 YÖNTEM SONUÇ PCR Negatif Pozitif Toplam Makro ELISA Negatif TR (2/3) TR (3/3) (%11.5) 208 Toplam

31 BULGULAR-4 YÖNTEM SONUÇ RIBA Negatif Indeterminate Pozitif Toplam Mikro ELISA Negatif TR (2/3) TR (3/3) (%53.4) 58 Toplam

32 BULGULAR-5 YÖNTEM SONUÇ PCR Negatif Pozitif Toplam Mikro ELISA Negatif TR (2/3) TR (3/3) 34 24(%41.4) 58 Toplam

33 BULGULAR-6 Grup MakroEIA RIBA Toplam (S/CO) Neg Ind. Poz. Negatif < > Toplam

34 BULGULAR-7 Grup MakroEIA PCR Toplam (S/CO) Neg Poz. Negatif < > Toplam

35 BULGULAR-8 MakroEIA (S/CO) RIBA Neg. Ind. Poz. Toplam > * Toplam *p<0.005, OR 4.23

36 BULGULAR-9 MakroEIA (S/CO) Negatif PCR Pozitif Toplam > Toplam *p<0.005, OR 3.18

37 BULGULAR-10 Grup MikroEIA RIBA Toplam (S/CO) Neg Ind. Poz. Negatif < Toplam

38 BULGULAR-11 Grup MikroEIA PCR Toplam (S/CO) Neg Poz. Negatif < Toplam

39 BULGULAR-12 MikroEIA (S/CO) RIBA Neg. Ind. Poz. Toplam < * Toplam *p<0.005, OR 5.51

40 BULGULAR-13 MikroEIA (S/CO) PCR Toplam Negatif Pozitif < * Toplam *p<0.005, OR 2.26

41 Sonuç olarak S/CO oranı düşük örneklerde PCR pozitifliğine ait bulgu elde edilmedi S/CO oranı yüksek olan örneklerde ise RIBA ve PCR pozitifliği paralel Cut off eşik değerleri önerilerek doğrulamanın yapılması kaynak israfı ve bağışçılarda yaratılacak gereksiz anksiyeteyi önleyebilir

42

43 AMERİKAN KAN BANKALARI BİRLİĞİNİN KAN BAĞIŞÇILARINDA HIV TEST ALGORİTMASI HIV-1/ HIV-2 antikor tarama testi ve HIV-1 NAT ELISA= TR TR NR NR NAT= R NR R NR Başka teste gerek yoktur. Bağışçı HIV-1 enfekte olarak bilgilendirilir İkinci ELISA yı içeren algoritma sürdürülür Başka teste gerek yoktur.bağışçı HIV-1 enfekte olarak bilgilendirilir. Antikorun serokonversiyonuna kadar bağışçının takibi önerilmektedir Başka teste gerek yoktur. Bağış kabul edilir

44 AMERİKAN KAN BANKALARI BİRLİĞİNİN KAN BAĞIŞÇILARINDA HIV TEST ALGORİTMASI ELISA= TR NAT= NR İkinci HIV-1/ HIV-2 ELISA kiti (farklı üretici ancak denk ya da daha iyi duyarlılık sağlanmalıdır) ELISA-2 olarak tanımlanır ELISA-2 = TR NR Onaylanmış ek testler (örn.wb, IFA) çalışılır; veya tıbbi değerlendirme için uygun sağlık kuruluşuna gönderilir; Bilgilendirme ek test sonuçlarına göre yapılır Başka teste gerek yoktur. Birinci ELISA hatalı pozitif olarak değerlendirilir

45 HBV de tekrarlayan reaktif sonuç elde edildiğinde, doğrulama lab.nın en az spesifik nötralizasyon testi çalışması ve HBc antikorunun durumunu belirlemesi önerilmektedir

46

47

48

49 Mikrobiyolojik tarama testi tekrarlayan reaktif Doğrulama Lab.testleri negatif veya belirsiz (indeterminate) İlk (indeks) bağışdan 12 hafta sonra tekrar kan alınır Mikrobiyolojik tarama testleri kan merkezinde çalışılır NEGATİF POZİTİF Alternatif (ikinci) mikrobiyolojik tarama testi NEGATİF POZİTİF Doğrulama laboratuvarı Doğrulama laboratuvarı Doğrulama laboratuvarı BELİRSİZ** POZİTİF* BELİRSİZ ** POZİTİF* BELİRSİZ ** POZİTİF* NEGATİF NEGATİF NEGATİF BAĞIŞ ALINMAZ; BAĞIŞÇI KAYDI TEKRAR BAĞIŞ İÇİN UYGUN HALE GETİRİLİR. BAĞIŞ ALINDIĞINDA TARAMA TESTLERİ VE ALTERNATİF (İKİNCİ) TARAMA TESTİ TEKRARLANIR. TÜMÜ NEGATİFSE BAĞIŞ KULLANILİR *: dosyaya kayıt; kalıcı red; bilgilendir, danışmanlık ver **: dosyaya kayıt; takip

50 SONUÇ Ulusal referans tarama ve doğrulama merkezlerinin kurulması ve/veya tanımlanması, Ulusal verilerin oluşturulması, Ulusal verilerin analiz edilmesi, tartışılması ve yayımlanması, Ulusal test akışlarının belirlenmesi

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN TRANSFÜZYONLA BULAŞAN AN ENFEKSİYONLAR (I) TÜRKİYE VE DÜNYADA D ZORUNLU TESTLERDE ALGORİTMALAR Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi IV. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Detaylı

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği KAN BANKACILIĞI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Ramazan ULUHAN Rukiye BERKEM Pınar ZARAKOLU-KÖŞKERKÖŞKER Yüce AYHAN Nil Banu PELİT 2 BİLDİKLERİMİZ Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar Zorunlu tarama testleri

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi JOPP Derg (3):13-141, 2013 doi:10.222/jopp.2013.13 Araştırma Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of 10-Year Screening Test Results in Blood Donors

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri Kapsamında 2012 yılı KLİMUD İzmir Toplantıları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının Sorumluluğunda Kan Hizmet Birimleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. Mikrobiyolojik donör tarama testleri Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden bağışlanan kanların taranması,

Detaylı

AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA Cilt 58, No 2, S : 61-66 Türk Hij Den Biyol Derg 2001 AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Mustafa ALTINDİŞ 1 Funda KOÇOĞLU 2 ÖZET Ülkemizde kan merkezlerinde

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR HEPATİT İ SEROLOJİSİNDE İ İ VE BAKTERİ İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR Uzm. Dr. Nur Efe İris SB Okmeydanı EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğiiği 30 Mart 2006/İstanbul

Detaylı

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama

Kan Bankacılığında tarama testlerin tarama Kan Bankacılığında tarama testlerinde güncel durum Dr. Rüçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Temel tarama testleri İmmunoassay temelli testler Enzim immunoassay

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI TRF.TL.08 08.06.2011 06.11.2013 02 1/5 1.0 AMAÇ: Orhaneli Devlet Hastanesi'nde, hastalar için gereksinim duyulan kan ürünlerini güvenilir, hızlı ve yeterli miktarda temin etmek; hastalar için istenen tetkiklerin

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ Đç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Detaylı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Original Article / Özgün Araştırma Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Bahadır Feyzioğlu 1, Seval Gündem 2, Mehmet Özdemir 1, Rahim Kocabaş 3, Mahmut Baykan 1 1 Necmettin

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil

Detaylı

Hepatit A ve Hepatit B Aşıları Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri IV 18 Aralık 2010 E.Ediz Tütüncü Sunum Planı Hepatit A Hepatit B Epidemiyoloji Bulaş yolları Pasif ve aktif immünizasyon Aşılar Hepatit

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ ve ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ UZM.DR. SAMİ HATİPOĞLU GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI

Detaylı

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI

KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI ARAŞTIRMA Cilt 59, No 1,2,3, S : 43-5 Türk Hij Den Biyol Derg 22 KAN DONÖRLERİNDE HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV 1/2 VE TREPONEMA PALLIDUM ANTİKOR SEROPREVALANSI Abbas Yousefi RAD 1 Tansel ERKE 2 Ahmet ARSLANTÜRK

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

HEPATİT B AŞILAMASI, DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ www.vhsd.org Doç. Dr Selma Tosun Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu üyesi 3-4 Ekim 2009 Erişkin dönemde geçirilen

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C

Kronik Hepatit B ve C İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı