BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)"

Transkript

1 Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri; diğer doku ve sıvılar-dds) antijen ve/veya antikor araştırılması 3. Nükleik asit testleri (viral DNA veya RNA) Serum veya plazmada 4. Virüs kültürü BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik viroloji testlerinin amacı: 1. Enfeksiyon tanısı (akut, kronik veya reaktivasyon) 2. Baz serolojik durumun saptanması (örn. aşılama öncesi, gebelikte tarama gibi) 3. İmmünitenin belirlenmesi 4. Tedavi kararı ve izlemi (viral yük belirlenmesi kantitatif nükleik asit testleri veya CMV antijenemi gibi) Virüs testleri isterken dikkat edilmesi gereken kurallar: 1. İstek kağıdının doldurulmasına özen gösterilmelidir (örnek tipi, ön tanı, hastaya ait özel durumlar, özgül tedavi, doktora ulaşılacak telefon). 2. Amaca yönelik testler seçilerek istekleri yapılmalıdır; örneğin: Bazal serolojik durumun saptanması ve aşılama kontrolünde virüse spesifik IgG izotipinde antikor testi istenmelidir. Akut enfeksiyon araştırılmasında öncelikle virüse özgü IgM izotipinde antikor istenmelidir. Testlerin aşamalı olarak istenmesi gerekir. Örneğin anti-hiv pozitifliği saptandıktan sonra anti-hiv doğrulama testi istenmesi uygundur. 3. Serokonversiyon veya IgG tipi spesifik antikor titresinin anlamlı artışı, akut enfeksiyonun serolojik tanısına katkıda bulunur. Bu amaçla bir hafta sonraki kan örneğinde test tekrarı önerilir. 4. Pasif antikor geçişi olasılığı varsa (kan veya kan ürünü kullanımı, maternal antikor gibi) belirtilmelidir.

2 5. Hastanın antikor oluşmasını etkileyecek immun yanıtı ile ilgili özel durum varsa (immun yetmezlik, organ transplantasyonu gibi) belirtilmelidir. 6. Amaca göre istek yapılıp sonuçlandırılmalıdır. Örn. kişi hepatit B taramasında HBV enfeksiyonuna duyarlı ise aşılama yapılması önerilir (aşılama yapmaksızın, HBV serolojisinin izlenmesi uygun değildir). 7. Yaşam boyu kalan antikorların (total anti-hav pozitifliği, anti-hbc ve anti-hbs pozitifliği gibi) immün-kompetan bir kişide sürekli istenmesi uygun değildir. 8. Aşılama kontrolü yapılıyorsa istek kağıdında belirtilmelidir. 9. Doğru örnek gönderilmesine özen gösterilmelidir (istek kağıdında belirtildiği üzere). 10. Nükleik asit testlerinde örneğin korunması özellikli olduğundan vakumlu kan alma tüpünün kapağı kesinlikle açılmamalıdır. Kan dışı diğer örneklerin steril koşullarda uygun tüp veya kaplarda hızla laboratuvara ulaştırılması gerekir. Saklama ve transport koşulları özel olduğundan tereddüt varsa laboratuvara danışılmalıdır. 11. Hemodiyaliz hastalarından örnek gönderirken heparinizasyon öncesi alınmasına özen gösterilmelidir. Heparin testleri etkilemektedir. 12. Atipik profil bulunan sonuçlar için laboratuvar ile konuşulması önerilir. 13. Klinik örnekte antijen testinin (DFA) duyarlılığı virüs izolasyonuna (hücre kültürü) göre daha düşüktür. Ancak aynı gün içinde acil sonuç gerekliyse veya örnek hücre kültürü için uygun değilse antijen testleri tercih edilebilir. Bazı testler haftanın belirli günleri çalışıldığı için örnek geliş gününe göre sonuçlanma süresi değişiklik göstermektedir. Etken Örnek Testler Özellikler / Yorum Sonuçlanma süresi Borrelia burgdorferi Antikor Pozitif sonuçlarda IgM, IgG ayrımı yapılmamaktadır. Brucella sp. BOS Antikor; Standart Wright 1-3 gün 1-3 gün Antikor; Rose Bengal 1-3 gün Antikor; AHG Bruselloz kuşkusu güçlü Standart Wright negatif olgularda uygulanır 1-3 gün

3 Antikor; 2ME 2ME, SW da saptanan titrenin IgM ve IgG antikor ayrımını yaparak IgG titresini verir 1-3 gün BK virüs (BKV) Chlamidya pneumoniae Clostridium difficile Epstein Barr Virüs (EBV) Helicobacter pylori Hepatit A virüsü (HAV) Kan (mor kapaklı- EDTA lı), idrar Dışkı (Dışkı kabı-en az 2mL.) Kan (kırmızı kapak), serum Kan (mor kapaklı- EDTA lı) DDS BKV DNA(PCR kantitatif) İmmünsupresif hastada bakılır 2-20 gün Antikor; Chlamidya pneumoniae IgM, IgG, IgA Toksin A Diare başlangıcından itibaren son sekiz hafta antibiyotik kullananlar özellikle incelenmelidir. 1-3 gün Antikor; EBV VCA Ig M ve EBV VCA Ig G, EBV EA Ig G, EBV EBNA Ig G Bkz: Tablo 1 Monospot (heterofil antikor 1-3 gün testi) EBV DNA (PCR kantitatif) DDS de kalitatif sonuç 2-20 gün Antikor Helicobacter pylori IgG Antikor; HAV IgM, Anti-HAV IgG Hepatit B virüsü HBsAg, HBeAg, anti-hbe, anti- HBcIgM, anti-hbc total, anti-hbs, (HBV) serolojik profillerinin anlamı ile ilgili Bkz. tablo 2. Kan (mor kapaklı -EDTA lı tüp; 9ml) HBV DNA (viral yük) Antiviral direnç testleri: HBV Lamivudin direnci (rt80, rt173, rt180, rt204) HBV Adefovir direnci (rt181, rt236) HAV IgM akut viral hepatit düşünülen olgularda istenmelidir. Bkz. Tablo 2. Kantitatif HBV DNA testi anti-viral tedavi öncesi ve tedavi izleminde kullanılır. HBV DNA düzeyi >200IU/ml olmalıdır. HBV pol mutasyonu (sekans), ancak özel durumlarda istenmelidir (mutasyon saptanmayıp, klinik direnç düşünülen hastalar) 2-3 gün 2-3 gün 2-10 gün 4-10 gün

4 HBV pol mutasyonu- sekans) Hepatit C Virüs (HCV) DDS HBV DNA (PCR, kalitatif) 4-20 gün Antikor;Anti-HCV 2-3 gün Antikor;Anti-HCV doğrulama 1.Anti-HCV EIA testi zayıf pozitif olgularda 2.Karaciğer hastalığı olmayan ancak anti-hcv EIA pozitif bulunan olgularda önerilir. Bkz tablo-3 Kan(mor kapaklı-edta lı tüp- 9ml) HCV RNA (PCR, kalitatif) Bkz tablo gün HCV RNA Tedavi izleminde 2-10 gün (PCR, Kantitatif ) HCV Genotip (PCR-RFLP Tedavi öncesinde 10 gün Hepatit delta virüsü (HDV) Antikor; HDV IgG Hastanın HBV ile infekte olması gerekir 2-5 gün Kan (mor kapaklı - EDTA lı - 9 ml) Delta RNA (PCR, kalitatif) Delta antikoru pozitif olanlarda 4-10 gün Hepatit E Virüs (HEV) Herpes simpleks virüs 1 ve 2 (HSV1, HSV 2) Antikor; HEV IgG Kan (kırmızı kapak), serum BOS DDS Herpes virüs 6 (HHV 6) Kan (mor kapaklı EDTA lı 9 ml), BOS HIV1+2 Antikor; Pediatrik grupta, primer enfeksiyon düşünülen 4-8 gün HSV 1+2 IgM olgularda bakılır HSV1 IgG HSV 2 IgG HSV DNA (PCR kalitatif) HHV 6 DNA (PCR, kalitatif) 2-20 gün Antikor+Antijen; Tarama-başlangıç testi 2-3 Gün Anti-HIV1+2 (p24+hiv Test pozitifliğinde yeni kan örneği ile testin tekrarı antikoru) önerilir. Bkz tablo-4 Anti-HIV 1+2 LIA doğrulama Sadece Anti-HIV1+2 EIA testi pozitif olgularda

5 testi istek yapılmalıdır. Bkz tablo-4 Kan (mor kapaklı-edta lı tüp HIV-1 Viral yük (PCR, Kantitatif) Sadece anti-hiv1+2 pozitif olgulara istek yapılmalıdır. Bkz Tablo-4 JC Virüs (JCV) Kan (mor kapaklı- EDTA lı), JCV DNA(PCR kantitatif) İmmünsupresif hastada bakılır 2-20 gün idrar, BOS Kabakulak virüsü Antikor; Kabakulak IgM ve 4-8 gün Kabakulak IgG Kızamık (Rubeola) virüsü Antikor; Kızamık IgM ve Kızamık IgG 4-8 gün BOS Antikor indeksi; BOS da kızamık IgG indeksi Eşzamanlı olarak serum örneği de gönderilmelidir. İndeksin hesaplanabilmesi için BOS ve serumdaki albumin ve total IgG düzeyleri (mg/l cinsinden) laboratuvara bildirilmelidir 2-20 gün Kızamıkçık (Rubella) virüsü Mycoplasma pneumoniae Parvovirüs (Erythrovirus) B19 Sitomegalovirüs- (CMV) (Bkz: CMV) Kan (mor kapaklı -EDTA lı 9 ml), amiyon sıvısı Kan (kırmızı kapak), serum Kan (mor kapaklı- EDTA lı), (ACD-A lı, heparinli) 8-10 ml Antikor Rubella IgM ve Rubella IgG IgG aviditesi; Rubella IgG avidite testi Antikor Mycoplasma pneumoniaeigm, IgG Antikor; parvovirüs IgM ve parvovirüs IgG Parvovirüs DNA (PCR, kantitatif) Antikor; CMV Ig M ve CMV Ig G CMV Ig G aviditesi CMV pp65 antijenemi testi (lökositlerde) IgM ve IgG pozitif olgularda eski enfeksiyonun ayırt edilmesinde CMV Ig M ve Ig G pozitif hastada yeni geçirilmiş enfeksiyonun ayırıcı tanısı için Her gün en geç 09:30 a kadar kabul edilir. Lökopenik hastada istenmemelidir (CMV DNA istenir). 2 pozitif / lökositte rapor edilir. 2-5 gün 4-8 gün 4-20 gün 2-3 gün Aynı gün 15:00

6 Varisella Zoster Virüs (VZV) DDS: Diğer doku ve sıvılar Kan (mor kapaklı - EDTA lı) CMV DNA (PCR kantitatif) DDS de kalitatif sonuç verilir DDS Kan (kırmızı kapak), serum Antikor; VZV Ig M ve VZV Ig G 2-20 gün 4-8 gün AKUT HEPATİT DURUMUNDA ÖNERİLEN 1.BASAMAK ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ: HAVIgM HBsAg Anti-HBcIgM Anti-HCV AKUT HEPATİT DURUMUNDA 1.BASAMAK ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİNİN HEPSİ NEGATİF İSE: HCV-RNA EBV VCA IgM, IgG CMV IgM, IgG Parvo IgM, IgG HDV IgG (*HBsAg ve/veya anti-hbcigg pozitif olgularda önerilir) GEBELİK ÖNCESİ ÖNERİLEN ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ: HBV serolojisi (HBsAg, anti HBc, anti HBs) HBV ile karşılaşmamış olanların aşılanması HIV serolojisi (anti HIV 1+2) Primer sifiliz serolojisi (RPR) Rubella serolojisi (Rubella IgG) Negatif olanların aşılanması, aşı sonrası üç ay gebelikten korunma GEBELİK ÖNCESİ BAKILAMAMIŞSA, GEBELİĞİN İLK ÜÇ AYINDA ÖNERİLEN ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ: HBV serolojisi* (HBsAg, anti HBc, anti HBs) HBV ile karşılaşmamış olanların aşılanması isteğe bağlı. HIV serolojisi* (anti HIV 1+2) Primer sifiliz serolojisi (RPR)

7 Rubella serolojisi (Rubella IgG) * HBV ve HIV bulaşması yönünden riski yüksek olan gebelerde seroloji negatif ise doğumdan hemen önce testlerin tekrarlanması önerilir. GEBELİKTE GEÇİRİLEN AKUT ENFEKSİYON DURUMUNDA ÖNERİLEN ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ: Rubella IgM ve IgG (daha önce rubella serolojisi bakılmamış veya negatif olanlarda) CMV IgM ve IgG Parvovirus (Erythrovirus) B19 IgM ve IgG VZV IgM ve IgG HSV-2 IgM ve IgG, genital lezyon varsa antijen aranması Önemli Not: Gebelikte görülebilen poliklonal B hücre aktivasyonu nedeniyle, akut enfeksiyonlarda, daha önce geçirilmiş diğer enfeksiyonlara ait IgM sentezi de olmaktadır. Bu nedenle IgM testlerindeki pozitiflik her zaman akut enfeksiyon kanıtı olmayabilir. CMV IgM ve rubella IgM pozitifliklerinde IgG avidite testi eski enfeksiyonların ayırt edilmesine yardımcı olabilir. TABLO 1- EBV SEROLOJİSİNİN YORUMU VCA IgM VCA IgG EA IgG EBNA IgG KARŞILAŞMAMIŞ AKUT ENF + +/- +/- - GEÇİRİLMİŞ ENF* REAKTİVASYON +/ * EBNA 1 IgG in negatif (VCA IgM negatif, VCA IgG pozitif) olduğu durumlarda anti- p22 pozitif ise geçirilmiş enfeksiyonda EBNA-1 IgG yokluğu olarak yorumlanır.

8 A N T İ K O R AKUT GEÇİRİLMİŞ REAKTİVASYON T İ T R E S İ 1AY 2 AY YILLAR TABLO 2- SIK RASTLANAN (ALIŞILMIŞ) HBV SEROLOJİK PROFİLLERİ HBsAg Anti-HBc IgG Anti-HBc Anti-HBs HBeAg Anti- YORUM IgM HBe HBV enfeksiyonu yok, geçirmemiş. (1) /- - Akut HBV enfeksiyonu /- Akut HBV enf. iyileşme dönemi (pencere dönemi)

9 + + -(2) - +/- +/- Kronik HBV enfeksiyonu (HBsAg >6 ay pozitif ise) /- Geçirilmiş HBV enfeksiyonu (doğal bağışıklık) Aşı bağışıklığı (3) /+ İleri inceleme gerekir (4) (1) HBV serolojisi negatif kişilerin engel yoksa aşılanması önerilir. (2) B hepatitinin alevlenmelerinde de düşük düzeyde anti-hbcigm pozitifliği olabilir. (3) Aşılama öncesi kontrol için HBsAg, anti-hbc IgG, anti-hbs testleri yeterlidir. Aşılama sonrası kontrol için anti-hbs testi yeterlidir. (4) Salt anti-hbc pozitifliğini doğrulamak için önce yeni serum örneğinde test tekrarlanır. Tekrarlayan pozitiflikte gizli HBV enfeksiyonunu araştırmak için duyarlı yöntemle (PCR) HBV DNA araştırılır. Çoklu enfeksiyonlara bağlı HBsAg baskılanmasını araştırmak için HDV, HCV ve HIV enfeksiyonları araştırılır. Bu testler negatif ise (HBV DNA, HDV IgG, anti-hcv, anti-hiv-1,2) geçirilmiş HBV enfeksiyonu ve anti-hbs kaybolmuş bağışıklığı göstermek için bir doz HBV aşısı yapılıp, 10 gün sonra yüksek anti-hbs yanıtı araştırılır (sekonder immünolojik yanıt). (5) HBV enfeksiyonu olanlarda (uzamış akut veya kronik) HDV (delta hepatiti) enfeksiyonu da araştırılmalıdır. TABLO 3- HEPATİT C TEST YORUMLAMASI Anti-HCV Yorum HCV RNA Anti-HCV Doğrulama (EIA) Negatif HCV enfeksiyonu yoktur. Dikkat: EIA Akut HCV enfeksiyonu ve Uygulanmasına gerek

10 testinde, Akut HCV enfeksiyonu veya immünsupresyonda yalancı negatiflik olabilir. immünsupresyon düşünülen olgularda önerilir. yoktur. Pozitif HCV enfeksiyonu (geçirilmiş veya şu anda varolan) HCVRNA+: viremi göstergesidir. HCVRNA-: >6 ay tekrarlanması önerilir. 6 ay ara ile 2 kez HCV RNA negatif bulunan olgularda istenmesi önerilir. Zayıf pozitif Yalancı pozitiflik? HCV enfeksiyonu? Serokonversiyon öncesi akut HCV enfeksiyonu ve immünsupresyondaki hastalarda bakılması önerilir. Doğrulama +: HCV enfeksiyonu Doğrulama +/- :Belirsiz, izlem önerilir. Doğrulama -: Olası yalancı pozitiflik, izlem önerilir. TABLO 4- HIV1+2 TEST YORUMLAMASI EIA Anti HIV1+2 Doğrulama testi Yorum Negatif Uygulanmasına gerek yoktur Anti-HIV negatif

11 Dikkat:Negatif test HIV enfeksiyonu olasılığını ekarte ettirmez. Negatif test sonuçları hastalığın erken döneminde, ilerlemiş AIDS te ve agamaglobulinemili hastalarda görülebilir. Pozitif Negatif veya belirsiz(+/-) Nonspesifik reaksiyon olabileceği gibi erken HIV enfeksiyonu, pasif antikor transferi, immünsupresyona bağlı olabilir. Danışmanlık, hastanın izlemi ve HIV RNA testi önerilir. Pozitif Pozitif HIV enfeksiyonu

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 6 1.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI... 7 2.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA YAPILAN TETKĠKLER... 8 2.1 SEROLOJĠ LABORATUVARI... 8 2.1.1 Testin Adı:... 8 ASO... 8 2.1.2 Testin Adı:... 8 CRP...

Detaylı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatit A virusu (HAV): Akut hepatitte, lökosit sayısı normal veya hafif düşük ve kısmen lenfositoz vardır. Hastalık daha ciddi seyrettiğinde lökositler 12000/mm 3 den daha

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ

Detaylı

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR HEPATİT İ SEROLOJİSİNDE İ İ VE BAKTERİ İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR Uzm. Dr. Nur Efe İris SB Okmeydanı EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğiiği 30 Mart 2006/İstanbul

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ Syon T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2 İ Ç İ N D E K İ L E R DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ 7 A -B- C-Ç- D -E-F -G- H-I-İ K 7-8 L-M-N-Ö -P-Q-R- S-T U-Ü-V-W-Y 9 MİKROBİYOLOJİK TESTLER 10 B -E-F-G K L M-N-O-Ö P-Q-R S U-Ü-V-W-Y 10 ULUSAL VİROLOJİ

Detaylı

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr Kronik Viral Hepatit Karaciğerin bir patojenle (Viral Hepatit B,C,D virusları) sürekli enfekte edilmesi ve

Detaylı

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği KAN BANKACILIĞI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Ramazan ULUHAN Rukiye BERKEM Pınar ZARAKOLU-KÖŞKERKÖŞKER Yüce AYHAN Nil Banu PELİT 2 BİLDİKLERİMİZ Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar Zorunlu tarama testleri

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

Uz.Dr. Funda ġimģek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLĠMĠK VHÇG Hepatit Akademisi Ocak-2013

Uz.Dr. Funda ġimģek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLĠMĠK VHÇG Hepatit Akademisi Ocak-2013 Uz.Dr. Funda ġimģek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLĠMĠK VHÇG Hepatit Akademisi Ocak-2013 Hepatit B Virus Enfeksiyonu Akut- Kronik Hepatit B li hastaların tanısı

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 27 Şubat 2013 CMV kısa bilgi CMV tanı yöntemleri CMV değişik klinik gruplarda tanı Sonuç Cytomegalovirus

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C

Kronik Hepatit B ve C İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Hepatit/Sarılık Nedir? Tanım Karaciğerin; mikrobik (hepatit

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri Kapsamında 2012 yılı KLİMUD İzmir Toplantıları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının Sorumluluğunda Kan Hizmet Birimleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ ve ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ UZM.DR. SAMİ HATİPOĞLU GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ GİRİŞ Bu rehber çalışanların laboratuvar hizmetlerinden daha etkin yaralanabilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar laboratuvar hatalarının yaklaşık % 65 nin preanalitik evrede (Örneklerin

Detaylı

Hepatit A ve Hepatit B Aşıları Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri IV 18 Aralık 2010 E.Ediz Tütüncü Sunum Planı Hepatit A Hepatit B Epidemiyoloji Bulaş yolları Pasif ve aktif immünizasyon Aşılar Hepatit

Detaylı

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 İÇİNDEKİLER sayfa 1. Giriş 6 2. Genel Laboratuvar Bilgileri 7 2.1.Örnek

Detaylı